MSI Optix MPG27CQ monitor Kullanım kılavuzu

MSI Optix MPG27CQ monitor Kullanım kılavuzu | Manualzz

Optix Serisi

LCD Monitör

Optix MPG27C, Optix MPG27CQ,

Optix MPG27CQ2

ii

İçindekiler

Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi ��������������������������������������������������������������������iii

Gözden Geçirme �����������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Teknik Destek ���������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Güvenlik Talimatları ������������������������������������������������������������������������������������������������ iv

CE Uygunluğu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� vi

FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirimi ����������������������������������������������������������������� vi

WEEE Bildirimi ������������������������������������������������������������������������������������������������������� vii

Kimyasal Madde Bilgileri ���������������������������������������������������������������������������������������� vii

Türkiye EEE Yönetmeliği ��������������������������������������������������������������������������������������� vii

1.

Başlarken

........................................................... 1-1

Paket İçeriği ���������������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Monitör Ayağını Takma ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Monitörü Ayarlama ����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Monitöre Genel Bakış ������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Monitörü Bilgisayara Bağlama ����������������������������������������������������������������������������� 1-7

Duvara Kurulum (İsteğe Bağlı) ����������������������������������������������������������������������������� 1-8

2.

OSD Ayarı

........................................................... 2-1

Gezinme Tuşu ������������������������������������������������������������������������������������������������������2-2

Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran Menüsü Ayarı ������������������������������������������������� 2-5

Ek

...........................................................................A-1

Teknik Özellikler ��������������������������������������������������������������������������������������������������� A-2

Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları ����������������������������������������������������������������� A-4

Sorun Giderme ����������������������������������������������������������������������������������������������������� A-5

Giriş iii

ii

Giriş

Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi

Telif Hakkı © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Kullanılan MSI logosu Micro-

Star Int’l Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır. Sözü edilen tüm diğer markalar ve adlar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Doğruluk veya tamlık konusunda doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti verilmez. MSI, önceden bildirimde bulunmaksızın bu belgede değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Gözden Geçirme

Gözden

V1�1

GeçirmeTarih

2018/08

Teknik Destek

Ürününüzde herhangi bir sorunla karşılaşır ve kullanım kılavuzu aracılığıyla hiçbir

çözüme ulaşamazsanız, lütfen ürünü satın aldığınız yere veya yerel bayinize başvurun.

Bunun yerine, daha fazla yardım için lütfen https://www.msi.com/support/ adresini ziyaret edin.

iii

iv

Güvenlik Talimatları

Güvenlik talimatlarını tamamen ve dikkatlice okuyun.

Aygıt üzerindeki veya kullanım kılavuzundaki tüm önlemlere ve uyarılara dikkat edilmelidir.

Servis işlemleri yalnızca yetkili personele yönlendirilmelidir.

Paket içinde gelen Kullanım Kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için bu aygıtı nemden ve yüksek sıcaklıktan uzak tutun.

Kurmadan önce bu aygıtı güvenilir düz bir yüzeye yatırın.

Aygıtı prize bağlamadan önce, güç geriliminin güvenli aralıkta olduğundan ve 100~240 V değerine doğru biçimde ayarlandığından emin olun. Fişteki koruyucu topraklama bağlantısını kesmeyin. Aygıt topraklanmış ana şebeke prizine bağlanmalıdır.

Sıfır enerji tüketimi sağlamak için, aygıt belirli bir süre kullanılmayacağında güç kablosunu çıkarın veya priz anahtarını kapatın.

Aygıttaki fan, hava devrini sağlamak ve aygıtın aşırı ısınmasını önlemek içindir.

Fanı kapatmayın.

Aygıtı 60

O

C'nin üzerinde veya -20

O

C'nin altında depolama sıcaklığına sahip uygun olmayan bir ortamda bırakmayın; aygıta hasar verebilir.

NOT: En fazla çalışma sıcaklığı 40

O

C civarıdır.

Aygıtı temizlerken güç fişini çıkardığınızdan emin olun. Aygıtı temizlemek için endüstriyel kimyasallar yerine bir parça yumuşak bez kullanın. Açıklığa asla herhangi bir sıvı dökmeyin; aygıta hasar verebilir veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Giriş v

iv

Giriş

Elektrik kablosunu üzerine basılmayacağı şekilde yerleştirin. Elektrik kablosunun

üzerine hiçbir şey koymayın.

Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri aygıttan kesinlikle uzak tutun.

Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, aygıtın servis personeli tarafından incelenmesini sağlayın:

Güç kablosu veya fiş hasar gördüğünde.

Aygıtın içine sıvı sızdığında.

Aygıt neme maruz kaldığında.

Aygıt düzgün şekilde çalışmadığında veya kullanma kılavuzuna göre

çalıştırılamadığında.

Aygıt düşürüldüğünde ve hasar gördüğünde.

Aygıtta belirgin kırılma görüldüğünde.

Çevreci Ürün Özellikleri

Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi

Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı

Kolay sökme ve geri dönüşüm

Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı

Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü

Geri alma politikası sayesinde daha az katı atık üretimi

Çevre Politikası

Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlamak üzere tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda atılmamalıdır.

Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşümü ve elden

çıkarılması için yerel yetkili toplama noktasıyla iletişime geçmelidir.

Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret edin ve yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.

Kullanıcılar, MSI ürünlerinin uygun biçimde elden çıkarılması, geri alınması, geri dönüşümü ve parçalara ayrılmasıyla ilgili bilgiler için gpcontdev@msi.

com adresinden de bize ulaşabilir.

v

★ Uyarı! Ekranların aşırı kullanımının görme duyusunu etkilemesi olasıdır.

★ Öneriler:

1�

Ekranın her 30 dakika izlenmesinden sonra 10 dakikalık bir ara verin.

2�

2 yaşından küçük çocuklar ekranı izlememelidir. 2 yaşındaki ve daha büyük

çocukların ekranı izlemesi günde bir saatten daha kısa süreyle sınırlandırılmalıdır.

vi

CE Uygunluğu

Bu aygıt, Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/EU), Düşük Gerilim

Yönergesi (2014/35/EU), ErP Yönergesi (2009/125/EC) ve RoHS Yönergesi

(2011/65/EU) ile ilgili olarak Üye Ülkelerin Mevzuatının Yakınlaştırılması konusunda Konsey Yönergesinde belirtilen gereksinimlerle uyumludur.

Bu ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmî Gazetesinin Yönergeleri altında yayımlanan,

Bilgi Teknolojisi Donanımına yönelik uyumu sağlanmış standartlarla uyumlu olduğu görülmüştür.

FCC-B Radyo Frekansı Girişim

Bildirimi

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. maddesine göre

Sınıf B dijital aygıta yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir ev kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimat kılavuzuna uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir.

Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon alımında, cihazın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını kullanarak paraziti gidermeye çalışması desteklenir:

Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.

Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki bir prize takın.

Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

Bildirim 1

Uyumluluktan sorumlu tarafın açık biçimde onaylamadığı değişiklikler veya düzenlemeler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bildirim 2

Emisyon sınırlarıyla uyum için, varsa, kılıflı arabirim kabloları ve AC güç kablosu kullanılmalıdır.

Bu aygıt, FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1� Bu aygıt zararlı parazite neden olmayabilir ve

2� Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dâhil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Giriş vii

vi

Giriş

WEEE Bildirimi

13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren Elektrikli ve Elektronik Ekipman

Atıkları ile ilgili Avrupa Birliği ("AB") Direktifi (Direktif 2002/96/EC) kapsamında, "elektrikli ve elektronik ekipman" ürünleri artık normal çöplerle birlikte atılamamaktadır ve söz konusu elektronik ürünlerin üreticileri kullanım ömrü dolan bu gibi ürünleri geri almakla yükümlüdür.

Kimyasal Madde Bilgileri

MSI, AB REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmelik EC No.

1907/2006) gibi kimyasal madde yönetmeliklerine uygun olarak, ürünlerdeki kimyasal maddelerin bilgilerini aşağıdaki adreste sağlar: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Türkiye EEE Yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti EEE Yönetmeliği'ne uygundur.

vii

1

Başlarken

Bu bölüm donanım ayar işlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Bağlarken aygıtları dikkatli tutun ve statik elektriği önlemek için topraklanmış bir bileklik kullanın.

ÖNEMLİ

Gösterimler yalnızca başvuru amaçlıdır. Monitörünüzün görünümü değişiklik gösterebilir.

Monitör üzerinde herhangi bir sivri nesne kullanmayın.

Paket İçeriği

1� Monitör

2� Ayak

3� Vidalı Ayak Tabanı

4� Güç Adaptörü ve Güç Kablosu

5� HDMI Kablosu

6. DisplayPort Kablosu

7� Y Tipi Ses Kablosu (monitördeki ses girişlerini etkinleştirmek için)

8� USB Yukarı Yön Kablosu (monitördeki USB bağlantı noktalarını etkinleştirmek için)

9. Hızlı Başlama Kılavuzu

10� Garanti Kartı

1-2

* Öğelerden herhangi biri hasarlıysa ya da eksikse satın aldığınız yerle veya yerel dağıtıcıyla iletişime geçin.

* Paket içeriği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Başlarken

1-3

1-2

Monitör Ayağını Takma

1� Ayağı monitöre yerleştirin.

2� Ayağı yerine kilitlemek için mandalı aşağı itin.

3� Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.

ÖNEMLİ

Ekran panelinin çizilmesini önlemek için monitörü yumuşak, korumalı bir yüzeye yerleştirin.

Başlarken

1

1-3

2

Unlock

Lock

3

1-4

Monitörü Ayarlama

Bu monitör, eğme, yükseltme ve kendi etrafında döndürme gibi ayarlama özellikleri sayesinde izleme rahatlığınızı en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ

Monitörü ayarlarken ekran paneline dokunmaktan kaçının.

25

O

120mm

80

O

Başlarken

1-5

1-4

Monitöre Genel Bakış

3 4 5 6

13

7 8

12

11

10

9

Başlarken

1-5

1

2

3

4

5

6

Güç Düğmesi

Gezinme Tuşu

Güç Girişi

HDMI Bağlantı Noktası

HDMI Bağlantı Noktası

DisplayPort

1

2

1-6

7

8

USB Tip B Yukarı Yön

Bağlantı Noktası

USB Yukarı Yön Kablosu içindir.

ÖNEMLİ

Paketteki USB Yukarı Yön

Kablosunu bulup bilgisayara ve monitöre bağlayın. Bu kablo bağlandığında monitördeki

USB Tip A Aşağı Yön Bağlantı

Noktaları kullanıma hazır olacaktır.

Birleşik Ses Fişi

Y Tipi Ses Kablosu içindir.

ÖNEMLİ

Paketteki Y Tipi Ses

Kablosunu bulup bilgisayara ve monitöre bağlayın. Bu kablo bağlandığında monitördeki ses girişleri kullanıma hazır olacaktır.

Kulaklık Jakı

9

10

Mikrofon Jakı

Monitöre

Monitöre

11

USB Tip A Aşağı Yön Bağlantı Noktası

12

USB Tip A Aşağı Yön Bağlantı Noktası

13

Kensington Kilidi

Bilgisayara

Bilgisayara

Başlarken

1-7

1-6

Monitörü Bilgisayara Bağlama

1� Bilgisayarınızı kapatın.

2� Monitörden çıkan HDMI/DisplayPort kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.

3� Monitör güç adaptörünü ve güç kablosunu birleştirin. (Şekil A)

4� Güç adaptörünü monitör güç girişine bağlayın. (Şekil B)

5� Güç kablosunu prize takın. (Şekil C)

6. Monitörü açın. (Şekil D)

7� Ekran menüsünde Giriş Kaynağınızı seçin ve bilgisayarı açın.

Başlarken

B

A

C

1-7

D

1-8

Duvara Kurulum (İsteğe Bağlı)

1� Taban vidasını çıkarıp tabanı ayırın.

2� Ayağın kilidini açmak için mandalı yukarı çekin.

3� Ayağı sökün.

4� VESA kurulumu için önceden takılmış vidaları çıkarın.

5� Duvara kurulum bağlantı parçasını monitöre takın.

6. Monitörü duvara kurmak için duvara kurulum takımı yönergelerini izleyin.

ÖNEMLİ

Ekran panelinin çizilmesini önlemek için monitörü yumuşak, korumalı bir yüzeye yerleştirin.

Bu monitörü duvara kurarken, etkili havalandırma sağlamak için duvarla arasında uygun bir mesafe bıraktığınızdan emin olun.

1

4

2

Unlock

Lock

5

3

6

Başlarken

PB

OSD Ayarı

Bu bölüm Ekran Menüsü Ayarı hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.

ÖNEMLİ

Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.

2

2-2

Gezinme Tuşu

Monitör, ekran menüsünde gezinmeyi sağlayan çok yönlü bir denetim olan Gezinme

Tuşuna sahiptir.

Gezinme Tuşu

OSD Ayarı

2-3

2-2

OSD Ayarı

Gezinme Tuşu varsayılan ayarları aşağıdaki gibidir:

Gezinme

Tuşu

Orta Düğme

Kısayol Tuşu

(Ekran menüsü kapalıyken)

Ekran Ana Menüsü

Temel İşlemler

(Ekran menüsü açıkken)

■ Alt menülere girme

■ Bir seçimi veya ayarı onaylama

Yukarı

Aşağı

Sol

Sağ

Game mode (Oyun

Modu)

Ekran Yardımı

Alarm Saati

Giriş Kaynağı

■ Seçimi onaylayıp

çıkmak için Orta

Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için

Yukarı ve Aşağı

Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal etmek ve mod efektini uygulamadan

çıkmak için Sol

Düğmeye basın.

■ Seçimi onaylayıp

çıkmak için Orta

Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için

Yukarı ve Aşağı

Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol

Düğmeye basın.

■ İşlev menülerini ve öğeleri seçme

■ İşlev değerlerinde yukarı doğru ayarlamayı sağlama

■ İşlev menülerini ve öğeleri seçme

■ İşlev değerlerinde aşağı doğru ayarlamayı sağlama

■ Seçimi onaylayıp

çıkmak için Orta

Düğmeye basın.

■ Seçmek için

Yukarı ve Aşağı

Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol

Düğmeye basın.

■ İşlev menülerini ve öğeleri seçme

■ Geçerli menüden çıkma

■ Seçimi onaylayıp

çıkmak için Orta

Düğmeye basın.

■ Seçmek için

Yukarı ve Aşağı

Düğmelerine basın.

■ Çıkmak için Sol

Düğmeye basın.

■ İşlev menülerini ve öğeleri seçme

■ Alt menülere girme

2-3

2-4

Kullanıcılar ekran menüsüne girerek kendi Gezinme Tuşu Kısayol Tuşlarını

özelleştirebilir.

Aşağıda daha fazla Kısayol Tuşu seçeneği verilmektedir.

Gezinme Tuşu Kısayol Tuşu Seçenekleri İşlemler

Parlaklık ■ Değeri kaydedip çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol Düğmeye basın.

■ Parlaklık varsayılan ayarı 80 şeklindedir.

PIP/PBP ■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol Düğmeye basın.

Yenileme Hızı ■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Yenileme Hızını açmak için Sağ Düğmeye, kapatmak için de Sol Düğmeye basın.

OSD Ayarı

2-5

2-4

OSD Ayarı

Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran

Menüsü Ayarı

Ekran ana menüsünü açmak için Gezinme Tuşunun Orta düğmesine basın. İstediğiniz işlev menülerini kişisel tercihlerinize uygun biçimde ayarlamak için Yukarı, Aşağı, Sol,

Sağ düğmeleri kullanın.

h

OYUN

1. Düzey Menü

Game mode

(Oyun modu)

Siyah Ayarlayıcı

Tepki Süresi

2./3. Düzey Menü

Kullanıcı

FPS

Yarış

RTS

RPG

Açıklama

Varsayılan mod. Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın.

■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.

0-20 ■ Değeri ayarlamak için Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın.

■ Bu işlev arka plan parlaklığını iyileştirir ve FPS oyunları için önerilir.

Normal

Hızlı

En Hızlı

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Tepki Süresi işlevini ayarlayabilir.

■ Tepki Süresi işlevi, en az 75 Hz Ekran Yenileme

Hızı değeriyle En Hızlı olarak ayarlandığında,

Hareket Bulanıklığı Önle işlevi otomatik olarak etkinleştirilecektir.

■ Ekran Yenileme Hızı 75 HZ değerinden düşük olduğunda “En Hızlı” ayarı kullanılamaz olacaktır.

■ Bu işlev FPS ve Yarış oyunları için önerilir.

2-5

2-6

1. Düzey Menü

Hareket

Bulanıklığı Önle

Sıfır Gecikme

Yenileme Hızı

Alarm Saati

Ekran Yardımı

2./3. Düzey Menü

(KAPALI)

(AÇIK)

(KAPALI)

Konum

(AÇIK)

Sol Üst

Sağ Üst

Sol Alt

Sağ Alt

KAPALI

AÇIK

Konum Sol Üst

Sağ Üst

Sol Alt

Sağ Alt

KAPALI

15:00

30:00

45:00

60:00

Yok

00:01~99:59

Açıklama

■ Hareket Bulanıklığı Önle işlevi AÇIK olarak ayarlandığında Parlaklık ayarlanamaz.

■ Tepki Süresi işlevi, en az 75 Hz Ekran Yenileme

Hızı değeriyle En Hızlı olarak ayarlandığında,

Hareket Bulanıklığı Önle işlevi otomatik olarak etkinleştirilecektir.

■ Ekran Yenileme Hızı 75 HZ değerinden düşük olduğunda, Hareket Bulanıklığı Önle işlevi etkinleştirilemez ve Tepki Süresi işlevi En Hızlı olarak ayarlanamaz.

■ Hareket Bulanıklığı Önle etkinleştirildiğinde HDCR etkinleştirilemez ve kullanılamaz olacaktır.

■ Bu işlev sinema, FPS ve Yarış oyunları için önerilir.

■ FreeSync etkinleştirildiğinde Hareket Bulanıklığı Önle kullanılamaz olacaktır.

■ Sıfır Gecikme varsayılan ayarı AÇIK şeklindedir.

■ Sıfır Gecikme, sinyal verimliliği zamanlamasını düşürmeye yardımcı olur ve yalnızca QHD destekler.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Yenileme Hızı işlevini ayarlayabilir.

■ Varsayılan Yenileme Hızı Konum ayarı Sol Üst şeklindedir. Konum işlevi, ekran menüsünde ayarlanabilir. Yenileme Hızı Konum ayarınızı onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.

■ Bu monitör, işletim sisteminin önceden ayarlanmış

Ekran Yenileme Hızı değerini izler ve o değerde çalışır.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Alarm Saati işlevini ayarlayabilir.

■ Saati ayarladıktan sonra zamanlayıcıyı etkinleştirmek için Orta Düğmeye basın.

■ Varsayılan Alarm Saati Konum ayarı Sol Üst şeklindedir. Kullanıcılar kendi konumlarını seçebilir.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran Yardımı işlevini ayarlayabilir.

■ Ekran Yardımı varsayılan ayarı Yok şeklindedir.

FreeSync

(KAPALI)

(AÇIK)

■ FreeSync, ekran yırtılmasını önler.

■ HDMI varsayılan ayarı AÇIK şeklindedir ama kullanılamaz durumdadır (değiştirilemez).

■ DisplayPort varsayılan ayarı AÇIK şeklindedir ve herhangi bir modda, çözünürlükte, giriş kaynağında ve ekran yenileme hızında AÇIK/KAPALI olarak ayarlanabilir.

■ FreeSync etkinleştirildiğinde Hareket Bulanıklığı Önle kullanılamaz olacaktır.

OSD Ayarı

2-7

2-6

OSD Ayarı h

Profesyonel

1. Düzey Menü

Profesyonel Mod

Göz Koruyucu

HDCR

Hareket

Bulanıklığı Önle

Görüntü

İyileştirme

2. Düzey Menü

Kullanıcı

Okuyucu

(KAPALI)

(AÇIK)

(KAPALI)

(AÇIK)

KAPALI

Zayıf

Orta

Güçlü

En Güçlü

Açıklama

Varsayılan mod. Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Sinema

Tasarımcı

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın.

■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.

(KAPALI)

(AÇIK)

■ Göz Koruyucu, gözlerinizi mavi ışığa karşı korur. Göz

Koruyucu etkinleştirildiğinde, ekran renk sıcaklığını daha sarı bir ışığa ayarlar.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Göz Koruyucu işlevini ayarlayabilir.

■ Profesyonel Mod işlevi Okuyucu olarak ayarlandığında

Göz Koruyucu işlevinin etkinleştirilmesi zorunludur.

■ HDCR varsayılan ayarı KAPALI şeklindedir. Kullanıcılar herhangi bir Modda HDCR işlevini ayarlayabilir.

■ HDCR, görüntülerin karşıtlığını artırarak görüntü kalitesini iyileştirir.

■ HDCR işlevi AÇIK olarak ayarlandığında Parlaklık kullanılamaz olacaktır.

■ HDCR ve Hareket Bulanıklığı Önle işlevleri aynı anda etkinleştirilemez.

■ HDCR etkinleştirildiğinde, Hareket Bulanıklığı Önle etkinleştirilemez ve Tepki Süresi işlevi En Hızlı olarak ayarlanamaz.

■ Hareket Bulanıklığı Önle işlevi AÇIK olarak ayarlandığında Parlaklık ayarlanamaz.

■ Tepki Süresi işlevi, en az 75 Hz Ekran Yenileme Hızı değeriyle En Hızlı olarak ayarlandığında, Hareket

Bulanıklığı Önle işlevi otomatik olarak etkinleştirilecektir.

■ Ekran Yenileme Hızı 75 HZ değerinden düşük olduğunda,

Hareket Bulanıklığı Önle işlevi etkinleştirilemez ve Tepki

Süresi işlevi En Hızlı olarak ayarlanamaz.

■ Hareket Bulanıklığı Önle etkinleştirildiğinde HDCR etkinleştirilemez ve kullanılamaz olacaktır.

■ Bu işlev sinema, FPS ve Yarış oyunları için önerilir.

■ FreeSync etkinleştirildiğinde Hareket Bulanıklığı Önle kullanılamaz olacaktır.

■ Görüntü İyileştirme, keskinliklerini artırmak için görüntü kenarlarını iyileştirir.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Görüntü İyileştirme işlevini ayarlayabilir.

2-7

2-8 h

Görüntü

1. Düzey Menü 2./3. Düzey Menü

Parlaklık 0-100

Karşıtlık

Netlik

Renk Sıcaklığı

Ekran Boyutu

0-100

0-5

Soğuk

Normal

Sıcak

Özelleştirme

19”

24”

4:3

16:9

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Açıklama

■ Parlaklık varsayılan ayarı 80 şeklindedir.

■ Kullanıcılar, Kullanıcı, RTS, RPG ve Okuyucu modlarında Parlaklık işlevini ayarlayabilir.

■ Hareket Bulanıklığı Önle ve HDCR etkinleştirildiğinde Parlaklık kullanılamaz olacaktır.

■ Optix MPG27C modelinin Karşıtlık varsayılan ayarı 80 şeklindedir.

■ Optix MPG27CQ / MPG27CQ2 modelinin Karşıtlık varsayılan ayarı 50 şeklindedir.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Karşıtlık işlevini ayarlayabilir.

■ Netlik varsayılan ayarı 0 şeklindedir. Kullanıcılar herhangi bir Modda Netlik işlevini ayarlayabilir.

■ Netlik, görüntülerin belirginliğini ve ayrıntılarını iyileştirir.

■ Renk Sıcaklığı varsayılan ayarı Normal şeklindedir.

■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için

Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın.

■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta

Düğmeye basın.

■ Kullanıcılar Özelleştirme modunda Renk Sıcaklığı işlevini ayarlayabilir.

■ Özelleştirme modu varsayılan ayarı 50/50/50 şeklindedir.

■ Ekran Boyutu varsayılan ayarı 16:9 şeklindedir.

■ Kullanıcılar herhangi bir modda, çözünürlükte ve ekran yenileme hızında Ekran Boyutu işlevini ayarlayabilir.

■ Optix MPG27CQ / MPG27CQ2 için yalnızca 19" ve 24" kullanılabilir.

h

Giriş Kaynağı

1. Düzey Menü Açıklama

HDMI1

HDMI2

Kullanıcılar herhangi bir Modda Giriş Kaynağı işlevini ayarlayabilir.

DP

OSD Ayarı

2-9

2-8

OSD Ayarı h

PIP/PBP için)

(Yalnızca Optix MPG27CQ / MPG27CQ2

1. Düzey Menü 2./3. Düzey Menü

KAPALI

PIP Kaynak

PIP Boyutu

Konum

HDMI1

HDMI2

DP

Küçük

Orta

Büyük

Sol Üst

Sağ Üst

Sol Alt

Sağ Alt

PBP

Görüntü geçişi

Ses geçişi

Kaynak HDMI1

HDMI2

DP

Görüntü geçişi

Ses geçişi

Açıklama

■ PIP (Resim İçinde Resim) işlevi, kullanıcıların bir ekranda aynı anda birden fazla video kaynağını görüntülemelerine olanak tanır. Bir program tam ekranda görüntülenirken, aynı anda diğer bir veya daha fazla program ek pencerelerde görüntülenir.

■ PBP (Resim yanında Resim), iki giriş kaynağını ekranda yan yana görüntüleyen benzer bir özelliktir.

■ PIP/PBP varsayılan ayarı KAPALI şeklindedir.

■ Görüntü geçişi, kullanıcıların birincil ve ikincil giriş kaynakları arasında geçiş yapmasına olanak tanır.

■ Ses geçişi, kullanıcıların birincil ve ikincil dijital ses kaynakları arasında geçiş yapmasına olanak tanır.

2-9

2-10 h

Gezinme Tuşu

1. Düzey Menü 2. Düzey Menü

Yukarı KAPALI

Parlaklık

Game mode (Oyun modu)

Ekran Yardımı

Alarm Saati

Giriş Kaynağı

PIP/PBP Modu

Yenileme Hızı

Aşağı

Sol

KAPALI

Parlaklık

Game mode (Oyun modu)

Ekran Yardımı

Alarm Saati

Giriş Kaynağı

PIP/PBP Modu

Yenileme Hızı

KAPALI

Parlaklık

Game mode (Oyun modu)

Ekran Yardımı

Alarm Saati

Giriş Kaynağı

PIP/PBP Modu

Sağ

Yenileme Hızı

KAPALI

Parlaklık

Game mode (Oyun modu)

Ekran Yardımı

Alarm Saati

Giriş Kaynağı

PIP/PBP Modu

Yenileme Hızı

Açıklama

■ Yukarı Düğmesi varsayılanı Oyun Modu işlevidir.

■ Aşağı Düğmesi varsayılanı Ekran Yardımı işlevidir.

■ Sol Düğme varsayılanı Alarm Saati işlevidir.

■ Sağ Düğme varsayılanı Giriş Kaynağı işlevidir.

■ Tüm Gezinme Tuşu öğeleri ekran menüsü aracılığıyla ayarlanabilir.

OSD Ayarı

2-11

2-10

OSD Ayarı h

Ayar

1. Düzey Menü 2. Düzey Menü

Dil 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

یسراف

Tiếng Việt

תירבע

বাংলা

ّيِبَرَع

(Daha fazla dil yakında)

Saydamlık 0~5

Ekran Menüsü

Zaman Aşımı

Ses Kaynağı

RGB LED

Sıfırla

5-30

Analog

Dijital

KAPALI

AÇIK

Evet

Hayır

Açıklama

■ Dil fabrika varsayılan ayarı İngilizce şeklindedir.

■ Kullanıcıların, Dil ayarını onaylayıp uygulamak için

Orta Düğmeye basması gereklidir.

■ Dil bağımsız bir ayardır. Kullanıcıların kendi dil ayarı fabrika varsayılan ayarını geçersiz kılacaktır.

Kullanıcılar Sıfırla işlevini Evet olarak ayarladığında

Dil ayarı değiştirilmeyecektir.

Saydamlık varsayılan ayarı 0 şeklindedir. Kullanıcılar herhangi bir Modda Saydamlık işlevini ayarlayabilir.

Ekran Menüsü Zaman Aşımı varsayılan ayarı 20 saniyedir. Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran

Menüsü Zaman Aşımı işlevini ayarlayabilir.

Ses Kaynağı varsayılan ayarı Dijital şeklindedir.

Kullanıcılar herhangi bir Modda Ses Kaynağı işlevini ayarlayabilir.

RGB LED varsayılan ayarı AÇIK şeklindedir.

Kullanıcılar RGB LED işlevini AÇIK veya KAPALI olarak ayarlayabilir.

Kullanıcılar herhangi bir Modda ayarları sıfırlayıp

Ekran Menüsü Varsayılan ayarlarını geri yükleyebilir.

2-11

Ek

ÖNEMLİ

Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.

A

A-2

Teknik Özellikler

Model

Boyut

Kavis

Panel Tipi

Çözünürlük

Aspect Ratio

Parlaklık (nit)

Karşıtlık Oranı

Yenileme Hızı

Tepki Süresi

Giriş Arabirimi

G/Ç

İzleme Açıları

NTSC / sRGB *

Yüzey İşleme

Görüntü Renkleri

Güç Tipi

Güç Tüketimi (Tipik)

Güç Girişi

Güç Çıkışı

Ayarlama (Eğme)

Ayarlama (Kendi

Etrafında Döndürme)

Ayarlama (Yükseklik)

Kensington Kilidi

Optix MPG27C

1920 x 1080@144 Hz

250

■ 2 tane USB 2.0

Tip A

■ 1 tane USB 3.1

Gen 1 Tip B

(USB 2.0 sinyalli, bilgisayardan monitöre)

■ 1 tane mikrofon girişi

■ 1 tane kulaklık çıkışı

■ 1 tane birleşik ses girişi (bilgisayarın mikrofon girişi ve monitöre kulaklık

çıkışı için)

Optix MPG27CQ

68,58 cm

1800R

Optix MPG27CQ2

VA

16:9

2560 x 1440@144 Hz

400

3000:1

144Hz

1 ms (MPRT)

4 ms (GTG)

2 tane HDMI, 1 tane DP

■ 2 tane USB 3.1 Gen 1 Tip A

■ 1 tane USB 3.1 Gen 1 Tip B (bilgisayardan monitöre)

■ 1 tane mikrofon girişi

■ 1 tane kulaklık çıkışı

■ 1 tane birleşik ses girişi (bilgisayarın mikrofon girişi ve monitöre kulaklık çıkışı için)

65 W

178° (Y) , 178° (D)

100% / 115%

Yansıma engelleyici

16,7 milyon

Harici Adaptör

90 W

100~240 Vac, 50~60 Hz

■ 19V

■ 20V

3,42A

3,25A

■ 19V

■ 20V

-5° ~ 20°

-40° ~ 40°

4,74A

4,5A

0 ~ 120 mm

Evet

Ek

A-3

A-2

Model

VESA Kurulumu

Boyutlar (G x Y x D)

Net Ağırlık

Ortam Çalışma

Depolama

Optix MPG27C Optix MPG27CQ

■ Plaka Tipi: 100 x 100 mm

■ Vida Tipi: M4x10 mm

▶ Diş Çapı: 4mm

Diş Adımı: 0,7mm

▶ Diş Uzunluğu: 10mm

612 x 555,8 x 379,3 mm

Optix MPG27CQ2

7,3 kg

Sıcaklık: 0°C ila 40°C

Nem: %20 ila 90, yoğuşmayan

Rakım: 0 ~ 5.000m

Sıcaklık: -20°C ila 60°C

Nem: %10 ila 90, yoğuşmayan

612 x 555,8 x 252,65 mm

7,14 kg

* NTSC ve sRGB CIE1976 test standartlarına dayalıdır.

Ek

A-3

A-4

Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları

Standart Çözünürlük

VGA

640x480 @60 Hz

640x480 @67Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

Dos Modu

720x400@70 Hz

SVGA

800x600 @56 Hz

800x600 @60Hz

800x600 @72Hz

XGA

XGA+

SXGA

WXGA

VESA

SDTV

800x600 @75Hz

1024x768 @60 Hz

1024x768 @70Hz

1024x768 @75Hz

1152x864 @75 Hz

1280x1024 @60 Hz

1280x1024 @75Hz

1280x720 @60 Hz

1280x960 @60 Hz

640x480P @60 Hz

720x480P @60 Hz

720x576P @50 Hz

HDTV

WXGA+

WSXGA+

Tam HD

WQHD

1440x480P @60 HZ

1440x576P @50 HZ

1280x720P @50 Hz

1280x720P @60Hz

1920x1080P @50 Hz

1920x1080P @60 HZ

1920x1080I @50 HZ

1920x1080I @60 HZ

1440x900 @60 Hz

1680x1050 @60 Hz

1920x1080 @60 Hz

1920x1080 @120Hz

1920x1080 @144Hz

2560x1440 @60 Hz

2560x1440 @85Hz

2560x1440 @120Hz

2560x1440 @144Hz

Optix MPG27C

V

V

V

V

V

V

V

HDMI / DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Optix MPG27CQ /

MPG27CQ2

HDMI / DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Ek

A-5

A-4

Ek

Sorun Giderme

Güç LED'i sönük.

■ Monitör güç düğmesine tekrar basın.

■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Görüntü yok.

■ Bilgisayar grafik kartının uygun biçimde takılıp takılmadığını kontrol edin.

■ Bilgisayarın ve monitörün prizlere bağlandığını ve açıldığını kontrol edin.

■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Bilgisayar Bekleme modunda olabilir. Monitörü etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basın.

Ekran görüntüsü uygun biçimde boyutlandırılmamış veya ortalanmamış.

Bilgisayarda monitörün görüntülemesine uygun bir ayar yapmak için Önceden Ayarlanmış

Görüntü Modları kısmına başvurun.

Tak ve Çalıştır değil.

■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Bilgisayarın ve grafik kartının Tak ve Çalıştır uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Simgeler, yazı tipi veya ekran belirsiz, bulanık ya da renk sorunları var.

■ Video uzatma kabloları kullanmaktan kaçının.

■ Parlaklığı ve karşıtlığı ayarlayın.

■ RGB rengini ayarlayın veya renk sıcaklığını değiştirin.

■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Sinyal kablosu bağlayıcısında bükülmüş pimler olup olmadığını kontrol edin.

Monitör kırpışmaya başlıyor veya dalgalanmalar gösteriyor.

■ Yenileme hızını monitörünüzün özelliklerine uygun biçimde değiştirin.

■ Grafik kartınızın sürücülerini güncelleyin.

■ Monitörü, elektromanyetik parazite (EMI) neden olabilecek elektrikli aygıtlardan uzaklaştırın.

A-5

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project