MSI Optix MPG341CQR monitor Kullanım kılavuzu

MSI Optix MPG341CQR monitor Kullanım kılavuzu | Manualzz

Optix Serisi

LCD Monitör

Optix MPG341CQR (3DA0)

ii

İçindekiler

Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi ��������������������������������������������������������������������iii

Gözden Geçirme �����������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Teknik Destek ���������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Güvenlik Talimatları ������������������������������������������������������������������������������������������������ iv

CE Uygunluğu ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� vi

FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirimi ����������������������������������������������������������������� vi

WEEE Bildirimi ������������������������������������������������������������������������������������������������������� vii

Kimyasal Madde Bilgileri ���������������������������������������������������������������������������������������� vii

Türkiye EEE Yönetmeliği ��������������������������������������������������������������������������������������� vii

1.

Başlarken

........................................................... 1-1

Paket İçeriği ���������������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Monitör Ayağını Takma ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Monitörü Ayarlama ����������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Monitöre Genel Bakış ������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Monitörü Bilgisayara Bağlama ����������������������������������������������������������������������������� 1-8

2.

OSD Ayarı

........................................................... 2-1

Gezinme Tuşu ������������������������������������������������������������������������������������������������������2-2

Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran Menüsü Ayarı ������������������������������������������������� 2-5

Ek

...........................................................................A-1

Teknik Özellikler ��������������������������������������������������������������������������������������������������� A-2

Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları ����������������������������������������������������������������� A-4

Sorun Giderme ����������������������������������������������������������������������������������������������������� A-5

Giriş

Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bildirimi

Telif Hakkı © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Her hakkı saklıdır. Kullanılan MSI logosu Micro-

Star Int’l Co., Ltd. şirketinin kayıtlı ticari markasıdır. Sözü edilen tüm diğer markalar ve adlar ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Doğruluk veya tamlık konusunda doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti verilmez. MSI, önceden bildirimde bulunmaksızın bu belgede değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Gözden Geçirme

Gözden Geçirme DateTarih

V1�0 2019/04

Teknik Destek

Ürününüzde herhangi bir sorunla karşılaşır ve kullanım kılavuzu aracılığıyla hiçbir

çözüme ulaşamazsanız, lütfen ürünü satın aldığınız yere veya yerel bayinize başvurun. Bunun yerine, daha fazla yardım için lütfen https://www.msi.com/support/ adresini ziyaret edin.

iii

iv

Güvenlik Talimatları

Güvenlik talimatlarını tamamen ve dikkatlice okuyun.

Aygıt üzerindeki veya kullanım kılavuzundaki tüm önlemlere ve uyarılara dikkat edilmelidir.

Servis işlemleri yalnızca yetkili personele yönlendirilmelidir.

Paket içinde gelen Kullanım Kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için bu aygıtı nemden ve yüksek sıcaklıktan uzak tutun.

Kurmadan önce bu aygıtı güvenilir düz bir yüzeye yatırın.

Aygıtı prize bağlamadan önce, güç geriliminin güvenli aralıkta olduğundan ve 100~240 V değerine doğru biçimde ayarlandığından emin olun. Fişteki koruyucu topraklama bağlantısını kesmeyin. Aygıt topraklanmış ana şebeke prizine bağlanmalıdır.

Sıfır enerji tüketimi sağlamak için, aygıt belirli bir süre kullanılmayacağında güç kablosunu çıkarın veya priz anahtarını kapatın.

Aygıttaki fan, hava devrini sağlamak ve aygıtın aşırı ısınmasını önlemek içindir.

Fanı kapatmayın.

Aygıtı 60

O

C'nin üzerinde veya -20

O

C'nin altında depolama sıcaklığına sahip uygun olmayan bir ortamda bırakmayın; aygıta hasar verebilir.

NOT: Maksimum çalışma sıcaklığı 40

O

C civarıdır.

Aygıtı temizlerken güç fişini çıkardığınızdan emin olun. Aygıtı temizlemek için endüstriyel kimyasallar yerine bir parça yumuşak bez kullanın. Açıklığa asla herhangi bir sıvı dökmeyin; aygıta hasar verebilir veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Giriş

Elektrik kablosunu üzerine basılmayacağı şekilde yerleştirin. Elektrik kablosunun

üzerine hiçbir şey koymayın.

Güçlü manyetik veya elektrikli nesneleri aygıttan kesinlikle uzak tutun.

Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda, aygıtın servis personeli tarafından incelenmesini sağlayın:

Güç kablosu veya fiş hasar gördüğünde.

Aygıtın içine sıvı sızdığında.

Aygıt neme maruz kaldığında.

Aygıt düzgün şekilde çalışmadığında veya kullanma kılavuzuna göre

çalıştırılamadığında.

Aygıt düşürüldüğünde ve hasar gördüğünde.

Aygıtta belirgin kırılma görüldüğünde.

Çevreci Ürün Özellikleri

Kullanım ve bekleme sırasında daha az enerji tüketimi

Çevre ve sağlığa zararlı maddelerin sınırlı kullanımı

Kolay sökme ve geri dönüşüm

Geri dönüşümü destekleyerek doğal kaynakların daha az kullanımı

Kolay yükseltmeler sayesinde daha uzun ürün kullanım ömrü

Geri alma politikası sayesinde daha az katı atık üretimi

Çevre Politikası

Ürün, parçaların yeniden kullanılmasını ve geri dönüşümünü sağlamak

üzere tasarlanmıştır ve kullanım ömrü sonunda atılmamalıdır.

Kullanıcılar kullanım ömrü sona eren ürünlerinin geri dönüşümü ve elden

çıkarılması için yerel yetkili toplama noktasıyla iletişime geçmelidir.

Geri dönüşümle ilgili daha fazla bilgi için MSI web sitesini ziyaret edin ve yakınınızdaki dağıtıcıyı bulun.

Kullanıcılar, MSI ürünlerinin uygun biçimde elden çıkarılması, geri alınması, geri dönüşümü ve parçalara ayrılmasıyla ilgili bilgiler için [email protected] adresinden de bize ulaşabilir.

v

★ Uyarı! Ekranların aşırı kullanımının görme duyusunu etkilemesi olasıdır.

★ Öneriler:

1�

Ekranın her 30 dakika izlenmesinden sonra 10 dakikalık bir ara verin.

2�

2 yaşından küçük çocuklar ekranı izlememelidir. 2 yaşındaki ve daha büyük çocukların ekranı izlemesi günde bir saatten daha kısa süreyle sınırlandırılmalıdır.

vi

CE Uygunluğu

Bu aygıt, Elektromanyetik Uyumluluk (2014/30/EU), Düşük Gerilim

Yönergesi (2014/35/EU), ErP Yönergesi (2009/125/EC) ve RoHS Yönergesi

(2011/65/EU) ile ilgili olarak Üye Ülkelerin Mevzuatının Yakınlaştırılması konusunda Konsey Yönergesinde belirtilen gereksinimlerle uyumludur. Bu

ürün test edilmiş ve Avrupa Birliği Resmî Gazetesinin Yönergeleri altında yayımlanan,

Bilgi Teknolojisi Donanımına yönelik uyumu sağlanmış standartlarla uyumlu olduğu görülmüştür.

FCC-B Radyo Frekansı Girişim Bildirimi

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. maddesine göre Sınıf

B dijital aygıta yönelik sınırlarla uyumlu olduğu görülmüştür. Bu sınırlar, bir ev kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimat kılavuzuna uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon alımında, cihazın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazite neden olursa, kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden bir ya da daha fazlasını kullanarak paraziti gidermeye çalışması desteklenir:

Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirin.

Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.

Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki bir prize takın.

Yardım için bayiye veya deneyimli bir radyo/televizyon teknisyenine danışın.

Bildirim 1

Uyumluluktan sorumlu tarafın açık biçimde onaylamadığı değişiklikler veya düzenlemeler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bildirim 2

Emisyon sınırlarıyla uyum için, varsa, kılıflı arabirim kabloları ve AC güç kablosu kullanılmalıdır.

Bu aygıt, FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1� Bu aygıt zararlı parazite neden olmayabilir ve

2� Bu aygıt, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazit de dâhil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

WEEE Bildirimi

13 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe giren Elektrikli ve Elektronik Ekipman

Atıkları ile ilgili Avrupa Birliği ("AB") Direktifi (Direktif 2002/96/EC) kapsamında, "elektrikli ve elektronik ekipman" ürünleri artık normal çöplerle birlikte atılamamaktadır ve söz konusu elektronik ürünlerin üreticileri kullanım

ömrü dolan bu gibi ürünleri geri almakla yükümlüdür.

Kimyasal Madde Bilgileri

MSI, AB REACH Yönetmeliği (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmelik EC No.

1907/2006) gibi kimyasal madde yönetmeliklerine uygun olarak, ürünlerdeki kimyasal maddelerin bilgilerini aşağıdaki adreste sağlar: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Türkiye EEE Yönetmeliği

Türkiye Cumhuriyeti EEE Yönetmeliği'ne uygundur

Giriş vii

Başlarken

Bu bölüm donanım ayar işlemleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Bağlarken aygıtları dikkatli tutun ve statik elektriği önlemek için topraklanmış bir bileklik kullanın.

ÖNEMLİ

Gösterimler yalnızca başvuru amaçlıdır. Monitörünüzün görünümü değişiklik gösterebilir.

Monitör üzerinde herhangi bir sivri nesne kullanmayın.

1

Paket İçeriği

1-2

1� Monitör

2� Ayak

3� Vidalı Ayak Tabanı

4� Duvar Montaj Vidası x 4

5� Ayak Vidası x 4

6. VESA Kapak

7� Güç Kablosu

8� HDMI Kablosu

9� DisplayPort Kablosu

10� USB Yukarı Yön Kablosu (monitördeki USB bağlantı noktalarını etkinleştirmek için)

11� Y Tipi Ses Kablosu (monitördeki ses girişlerini etkinleştirmek için)

12� Hızlı Başlama Kılavuzu

13� Garanti Kartı

14� Fare Lastiği

15� Döner Oynar Başlı Kamera Yuvası

* Öğelerden herhangi biri hasarlıysa ya da eksikse satın aldığınız yerle veya yerel dağıtıcıyla iletişime geçin.

* Paket içeriği ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Başlarken

Monitör Ayağını Takma

1� Ayağın mandallarını monitöre hizalayın. Ayağı vidalarla sıkın.

2� Ayak açısını ayarlayın. Mandalları VESA kapağı yerleştirecek şekilde hizalayın.

3� Tabanı ayağa takın ve sabitlemek için taban vidasını sıkıştırın.

ÖNEMLİ

Ekran panelinin çizilmesini önlemek için monitörü yumuşak, korumalı bir yüzeye yerleştirin.

1

2

3

ÖNEMLİ

Ayağı monte etmek için kullanılan delikler duvar montajında da kullanılabilir. Uygun duvar montaj kiti için satıcınıza başvurun.

1-3

1-4

Monitörü Ayarlama

Bu monitör, ayarlama özellikleri sayesinde izleme rahatlığınızı en üst düzeye çıkarmak

üzere tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ

Monitörü ayarlarken ekran paneline dokunmaktan kaçının.

-5

O

15

O

100mm

O

-30~30

O

Başlarken

Monitöre Genel Bakış

1 2 3 4 5 6 7

12 13

14

16

1

2

Güç Girişi

HDMI Bağlantı Noktası

15

8

9

10

11

1-5

1-6

3

4

5

DisplayPort

USB-C Bağlantı Noktası

Bu bağlantı noktası aynı anda 5V/3A değerine kadar video sinyali ve güç akışı sağlayabilir. Veri iletim işlevini desteklemez.

USB 3.1 Gen1 Tip B Yukarı Yön

Bağlantı Noktası

USB Yukarı Yön Kablosu içindir.

ÖNEMLİ

Paketteki USB Yukarı Yön

Kablosunu bulup bilgisayara ve monitöre bağlayın. Bu kablo bağlandığında monitördeki USB

Tip A Aşağı Yön Bağlantı Noktaları kullanıma hazır olacaktır.

Monitöre

Bilgisayara

6

USB 3.1 Gen1 Tip A Bağlantı Noktası

7

Birleşik Ses Fişi

Y Tipi Ses Kablosu içindir.

ÖNEMLİ

Paketteki Y Tipi Ses Kablosunu bulup bilgisayara ve monitöre bağlayın. Bu kablo bağlandığında monitördeki ses girişleri kullanıma hazır olacaktır.

Monitöre

Bilgisayara

8

9

USB 3.1 Gen1 Tip A Bağlantı Noktası

USB 3.1 Gen1 Tip A Bağlantı Noktası

Bu USB bağlantı noktası, Hızlı Şarj işlevini 18W'a kadar destekler.

10

Mikrofon Girişi

11

Kulaklık Girişi

12

Gezinme Tuşu

13

Kensington Kilidi

14

Güç Düğmesi

15

Makro Tuşu

Oyun Ekran Menüsünü açar.

16

Web kamerası

Başlarken

1-7

1-8

Monitörü Bilgisayara Bağlama

1� Bilgisayarınızı kapatın.

2� Monitörden çıkan HDMI/DisplayPort kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.

3� Güç kablosunu monitör güç girişine bağlayın. (Şekil A)

4� Güç kablosunu prize takın. (Şekil B)

5� Monitörü açın. (Şekil C)

6. Bilgisayarı açın ve Ekran Menüsünde giriş kaynağınızı seçin.

A

B

C

OSD Ayarı

Bu bölüm Ekran Menüsü Ayarı hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır.

ÖNEMLİ

Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.

2

Gezinme Tuşu

Monitör, ekran menüsünde (OSD) gezinmeyi sağlayan çok yönlü bir denetim olan

Gezinme Tuşuna sahiptir.

Gezinme Tuşu

2-2

Gezinme Tuşu varsayılan ayarları aşağıdaki gibidir:

Gezinme

Tuşu

Middle

Button

(Orta

Düğme)

Kısayol Tuşu

(Ekran menüsü kapalıyken)

OSD Main Menu (Ekran Ana Menüsü)

Temel İşlemler

(Ekran menüsü açıkken)

■ Alt menülere girme

■ Bir seçimi veya ayarı onaylama

OSD Ayarı

Gezinme

Tuşu

Kısayol Tuşu

(Ekran menüsü kapalıyken)

Up (Yukarı) Game mode (Oyun modu) ■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal etmek ve mod efektini uygulamadan çıkmak için Sol Düğmeye basın.

Down

(Aşağı)

Screen Assistance

(Ekran Yardımı)

■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol

Düğmeye basın.

Temel İşlemler

(Ekran menüsü açıkken)

■ İşlev menülerini ve

öğeleri seçme

■ İşlev değerlerinde yukarı doğru ayarlamayı sağlama

■ İşlev menülerini ve

öğeleri seçme

■ İşlev değerlerinde aşağı doğru ayarlamayı sağlama

Left (Sol) Alarm Clock (Alarm Saati) ■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Seçmek için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol

Düğmeye basın.

Right (Sağ) Input Source

(Giriş Kaynağı)

■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Seçmek için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine basın.

■ Çıkmak için Sol

Düğmeye basın.

■ İşlev menülerini ve

öğeleri seçme

■ Geçerli menüden

çıkma

■ İşlev menülerini ve

öğeleri seçme

■ Alt menülere girme

2-3

2-4

Kullanıcılar ekran menüsüne girerek kendi Gezinme Tuşu Kısayol Tuşlarını

özelleştirebilir.

Aşağıda daha fazla Kısayol Tuşu seçeneği verilmektedir.

Gezinme Tuşu Kısayol Tuşu Seçenekleri İşlemler

Brightness

(Parlaklık)

■ Değeri kaydedip çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol

Düğmeye basın.

PIP/PBP

Refresh Rate

(Yenileme Hızı)

■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol

Düğmeye basın.

■ Seçimi onaylayıp çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Bu işlevi kapatmak için Sağ Düğmeye, kapatmak için de Sol Düğmeye basın.

Audio Volume

(Ses Düzeyi)

■ Değeri kaydedip çıkmak için Orta Düğmeye basın.

■ Ayarlamak için Yukarı ve Aşağı Düğmelerine basın.

■ Önizlemeyi iptal edip çıkmak için Sol

Düğmeye basın.

OSD Ayarı

Gezinme Tuşu Aracılığıyla Ekran

Menüsü Ayarı

Ekran ana menüsünü açmak için Gezinme Tuşunun Orta düğmesine basın. İstediğiniz işlev menülerini kişisel tercihlerinize uygun biçimde ayarlamak için Yukarı, Aşağı, Sol,

Sağ düğmeleri kullanın.

h

GAMING (OYUN)

1. Düzey Menü 2./3. Düzey Menü

Game mode

(Oyun modu)

User (Kullanıcı)

FPS

Racing (Yarış)

RTS

Açıklama

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

RPG Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın.

■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.

Night Vision

(Gece Görüşü)

■ Bu işlev arka plan parlaklığını iyileştirir ve FPS oyunları için önerilir.

Response Time

(Tepki Süresi)

OFF (KAPALI)

Normal

Strong (Güçlü)

Strongest (En Güçlü)

A.I.

Normal

Fast (Hızlı)

Fastest (En Hızlı)

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Tepki Süresi işlevini ayarlayabilir.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde Tepki

Süresi kullanılamaz olacaktır.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme devre dışı bırakıldıktan sonra Tepki Süresi Hızlı olarak ayarlanmalıdır.

2-5

2-6

1. Düzey Menü 2./3. Düzey Menü

Anti Motion Blur

(Hareket

Bulanıklığı

Önleme)

Zero Latency

(Sıfır Gecikme)

Refresh Rate

(Yenileme Hızı)

(OFF) (KAPALI)

(ON) (AÇIK)

(OFF) (KAPALI)

(ON) (AÇIK)

Location

(Konum)

Sol Üst

Sağ Üst

Sol Alt

OFF (KAPALI)

Sağ Alt

ON (AÇIK)

Alarm Clock

(Alarm Saati)

Screen

Assistance

(Ekran Yardımı)

Location

(Konum)

Sol Üst

Sağ Üst

Sol Alt

Sağ Alt

OFF (KAPALI)

15:00 00:01~99:59

30:00

45:00

60:00

None (Yok)

Açıklama

■ Hareket Bulanıklığı Önleme işlevi AÇIK olarak ayarlandığında Parlaklık ayarlanamaz.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde

HDCR ve Parlaklık etkinleştirilemez ve kullanılamaz olacaktır.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde Tepki

Süresi kullanılamaz olacaktır.

■ Adaptive Sync Açık olarak ayarlandığında Hareket

Bulanıklığı Önleme Kapalı olarak ayarlanmalıdır.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme Açık olarak ayarlandığında, PIP/PBP devre dışı kalır.

■ 1:1 seçildiğinde, Ekran Boyutu Oto. olarak ayarlanır.

■ Sıfır Gecikme varsayılan ayarı AÇIK şeklindedir.

■ Sıfır Gecikme, sinyal verimliliği zamanlamasını düşürmeye yardımcı olur.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Yenileme Hızı işlevini ayarlayabilir.

■ Varsayılan Yenileme Hızı Konum ayarı Sol Üst şeklindedir. Konum işlevi, ekran menüsünde ayarlanabilir. Yenileme Hızı Konum ayarınızı onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.

■ Bu monitör, işletim sisteminin önceden ayarlanmış

Ekran Yenileme Hızı değerini izler ve o değerde

çalışır.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Alarm Saati işlevini ayarlayabilir.

■ Saati ayarladıktan sonra zamanlayıcıyı etkinleştirmek için Orta Düğmeye basın.

■ Varsayılan Alarm Saati Konum ayarı Sol Üst şeklindedir. Kullanıcılar kendi konumlarını seçebilir.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran Yardımı işlevini ayarlayabilir.

■ Ekran Yardımı varsayılan ayarı Yok şeklindedir.

Adaptive Sync

(OFF) (KAPALI)

(ON) (AÇIK)

■ Adaptive Sync ekran yırtılmasını önler.

■ DisplayPort veya HDMI varsayılan ayarı AÇIK şeklindedir ve herhangi bir modda, çözünürlükte, giriş kaynağında ve ekran yenileme hızında AÇIK/

KAPALI olarak ayarlanabilir.

■ Adaptive Sync etkinleştirilirse, Hareket Bulanıklığı

Önleme devre dışı kalır.

■ Adaptive Sync etkinleştirilirse, PIP/PBP devre dışı kalır.

■ 1:1 seçildiğinde, Ekran Boyutu Oto. olarak ayarlanır.

OSD Ayarı h

Professional (Profesyonel)

1. Düzey Menü 2. Düzey Menü

Pro Mode

(Profesyonel

Mod)

User (Kullanıcı)

Reader (Okuyucu)

Açıklama

Varsayılan mod. Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Cinema (Sinema)

Designer (Tasarımcı)

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

Tüm öğeler kullanıcılar tarafından ayarlanabilir.

■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı

Düğmesini kullanın.

■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta Düğmeye basın.

Eye Saver (Göz

Koruyucu)

(OFF) (KAPALI)

HDCR

(ON) (AÇIK)

(OFF) (KAPALI)

(ON) (AÇIK)

■ Göz Koruyucu, gözlerinizi mavi ışığa karşı korur.

Göz Koruyucu etkinleştirildiğinde, ekran renk sıcaklığını daha sarı bir ışığa ayarlar.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Göz Koruyucu işlevini ayarlayabilir.

■ Profesyonel Mod işlevi Okuyucu olarak ayarlandığında Göz Koruyucu işlevinin etkinleştirilmesi zorunludur.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda HDCR işlevini ayarlayabilir.

■ HDCR, görüntülerin karşıtlığını artırarak görüntü kalitesini iyileştirir.

■ HDCR işlevi AÇIK olarak ayarlandığında

Parlaklık kullanılamaz olacaktır.

■ HDCR ve Hareket Bulanıklığı Önleme işlevleri aynı anda etkinleştirilemez.

Anti Motion Blur

(Hareket

Bulanıklığı

Önleme)

(OFF) (KAPALI)

(ON) (AÇIK)

Image

Enhancement

(Görüntü

İyileştirme)

OFF (KAPALI)

Weak (Zayıf)

Medium (Orta)

Strong (Güçlü)

■ Hareket Bulanıklığı Önleme işlevi AÇIK olarak ayarlandığında Parlaklık ayarlanamaz.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde

HDCR ve Parlaklık etkinleştirilemez ve kullanılamaz olacaktır.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirildiğinde

Tepki Süresi kullanılamaz olacaktır.

■ Adaptive Sync (ON) Açık olarak ayarlandığında

Hareket Bulanıklığı Önleme OFF (Kapalı) olarak ayarlanmalıdır.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme ON (Açık) olarak ayarlandığında, PIP/PBP devre dışı kalır.

■ 1:1 seçildiğinde, Ekran Boyutu Auto (Oto.) olarak ayarlanır.

■ Görüntü İyileştirme, keskinliklerini artırmak için görüntü kenarlarını iyileştirir.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Görüntü

İyileştirme işlevini ayarlayabilir.

Strongest (En Güçlü)

2-7

2-8 h

Image (Görüntü)

1. Düzey Menü 2./3. Düzey Menü

Brightness

(Parlaklık)

0-100

Contrast

(Karşıtlık)

Sharpness

(Netlik)

Color

Temperature

(Renk Sıcaklığı)

Screen Size

(Ekran Boyutu)

0-100

0-5

Cool (Soğuk)

Normal

Warm (Sıcak)

Customization

(Özelleştirme)

Auto (Otomatik)

4:3

16:9

21:9

1:1

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Açıklama

■ Kullanıcılar, Kullanıcı, RTS, RPG ve Okuyucu modlarında Parlaklık işlevini ayarlayabilir.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme veya HDCR etkinleştirildiğinde Parlaklık kullanılamaz olacaktır.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Karşıtlık işlevini ayarlayabilir.

■ Kullanıcılar herhangi bir Modda Netlik işlevini ayarlayabilir.

■ Netlik, görüntülerin belirginliğini ve ayrıntılarını iyileştirir.

■ Renk Sıcaklığı varsayılan ayarı Normal şeklindedir.

■ Mod efektlerini seçmek ve önizleme yapmak için Yukarı veya Aşağı Düğmesini kullanın.

■ Mod türünüzü onaylayıp uygulamak için Orta

Düğmeye basın.

■ Kullanıcılar Özelleştirme modunda Renk

Sıcaklığı işlevini ayarlayabilir.

■ Kullanıcılar herhangi bir modda, çözünürlükte ve ekran yenileme hızında Ekran Boyutu işlevini ayarlayabilir.

■ Varsayılan değer Auto'dur (Oto.).

■ 1:1 seçilirse, PIP veya PBP etkinleştirilir ve

Ekran Boyutu Oto. olarak ayarlanmalıdır.

■ Hareket Bulanıklığı Önleme etkinleştirilir ve sonra 1:1 seçilirse, Hareket Bulanıklığı

Önleme Kapanır.

■ 1:1 seçilirse, Adaptive Sync özelliği Kapalı olarak ayarlanır.

h

Input Source (Giriş Kaynağı)

1. Düzey Menü 2./3. Düzey Menü

HDMI1

HDMI2

DP

Type C (Tip C)

Açıklama

Kullanıcılar herhangi bir Modda Giriş Kaynağı işlevini ayarlayabilir.

OSD Ayarı

1. Düzey Menü 2./3. Düzey Menü

OFF (KAPALI)

PIP Source (Kaynak) HDMI1

HDMI2

DP

Tip C

PIP Size

(PIP Boyutu)

Küçük

Orta

Büyük

Location (Konum) Sol Üst

Sağ Üst

Sol Alt

Sağ Alt

Özelleştir

Display Switch

(Görüntü geçişi)

Audio Switch

(Ses geçişi)

PBP (X2/3/4) Source (Kaynak)

(1/2/3)

HDMI1

HDMI2

DP

Tip C

HDMI1

HDMI2

DP

Tip C

Display Switch

(Görüntü geçişi)

Audio Switch

(Ses geçişi)

HDMI1

HDMI2

DP

Tip C

Açıklama

■ PIP (Resim İçinde Resim) işlevi, kullanıcıların bir ekranda aynı anda birden fazla video kaynağını görüntülemelerine olanak tanır. Bir program tam ekranda görüntülenirken, aynı anda diğer bir veya daha fazla program ek pencerelerde görüntülenir.

■ PBP (Resim ve Resim), iki giriş kaynağını ekranda yan yana görüntüleyen benzer bir özelliktir.

■ PIP/PBP varsayılan ayarı KAPALI şeklindedir.

■ Görüntü geçişi, kullanıcıların birincil ve ikincil giriş kaynakları arasında geçiş yapmasına olanak tanır.

■ Kullanıcı Ses Geçişi seçerse, Ses

Kaynağı Dijital olarak değişir.

■ Tek bir sinyal girişi varsa, Görüntü

Geçişi ve Ses Geçişi kullanılamaz olacaktır.

■ PBPx3 veya PBPx4 için Görüntü Geçişi seçildiğinde, kaynak saat yönüne döner.

h

Navi Key (Gezinme Tuşu)

1. Düzey Menü 2. Düzey Menü

Up (Yukarı) /

Down (Aşağı) /

Left (Sol) /

Right (Sağ)

OFF (KAPALI)

Brightness (Parlaklık)

Game mode (Oyun modu)

Screen Assistance (Ekran Yardımı)

Alarm Clock (Alarm Saati)

Input Source (Giriş Kaynağı)

Refresh Rate (Yenileme Hızı)

Audio Volume (Ses Düzeyi)

Açıklama

■ Yukarı Düğmesi varsayılanı Oyun Modu işlevidir.

■ Aşağı Düğmesi varsayılanı Ekran

Yardımı işlevidir.

■ Sol Düğme varsayılanı Alarm Saati işlevidir.

■ Sağ Düğme varsayılanı Giriş Kaynağı işlevidir.

■ Tüm Gezinme Tuşu öğeleri ekran menüsü aracılığıyla ayarlanabilir.

2-9

2-10 h

Setting (Ayar)

1. Düzey Menü 2. Düzey Menü

Language (Dil) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Yakında daha fazla dil olacaktır)

0~5 Transparency

(Saydamlık)

OSD Time Out

(Ekran Menüsü

Zaman Aşımı)

Audio Volume

(Ses Düzeyi)

Audio Source

(Ses Kaynağı)

5~30s

0~100

Analog

Digital (Dijital)

RGB LED

(ON) (AÇIK)

Açıklama

■ Dil fabrika varsayılan ayarı İngilizce şeklindedir.

■ Kullanıcıların, Dil ayarını onaylayıp uygulamak için Orta

Düğmeye basması gereklidir.

■ Dil bağımsız bir ayardır. Kullanıcıların kendi dil ayarı fabrika varsayılan ayarını geçersiz kılacaktır. Kullanıcılar

Sıfırla işlevini Evet olarak ayarladığında Dil ayarı değiştirilmeyecektir.

Kullanıcılar herhangi bir Modda Saydamlık işlevini ayarlayabilir.

Kullanıcılar herhangi bir Modda Ekran Menüsü Zaman Aşımı işlevini ayarlayabilir.

Kullanıcılar herhangi bir Modda Ses Düzeyini ayarlayabilirler.

Ses Kaynağı varsayılan ayarı Dijital şeklindedir. Kullanıcılar herhangi bir Modda Ses Kaynağı işlevini ayarlayabilir. ayarlayabilir.

Varsayılan değer ON (Açık) şeklindedir.

Quick Charger

(Hızlı Şarj)

Reset (Sıfırla)

(ON) (AÇIK)

YES (Evet)

NO (Hayır) bırakabilir.

Varsayılan değer OFF (Kapalı) şeklindedir.

Kullanıcılar herhangi bir Modda ayarları sıfırlayıp Ekran

Menüsü Varsayılan ayarlarını geri yükleyebilir.

Ek

ÖNEMLİ

Bütün bilgiler önceden haber verilmeksizin değişime konudur.

A

A-2

Teknik Özellikler

Model

Boyut

Kavis

Panel Tipi

Çözünürlük

En Boy Oranı

Parlaklık (nit)

Karşıtlık Oranı

Yenileme Hızı

Tepki Süresi

MPRT

Giriş Arabirimi

G/Ç

İzleme Açıları sRGB / DCI-P3 *

Yüzey İşleme

Görüntü Renkleri

Web kamerası

Güç Tipi

Sistem Kademesi

Güç Tüketimi

Ayarlama (Eğme)

Ayarlama (Kendi

Etrafında Döndürme)

Ayarlama (Yükseklik)

Kensington Kilidi

Optix MPG341CQR

3DA0

86,36 cm

1800R

VA

3440 x 1440 (UWQHD)

21:9

400

3000:1

144Hz

4ms

1ms

■ HDMI x2

■ DP x1

■ USB-C x1 (DP Alt Modu İçin)

■ 2 tane USB 3.1 Gen1 Tip A

■ 1 tane Hızlı Şarj özellikli USB 3.1 Gen1 Tip A

■ 1 tane USB 3.1 Gen1 Tip B (Bilgisayardan monitöre bağlantı için)

■ 1 tane kulaklık çıkışı

■ 1 tane mikrofon girişi

■ 1 tane birleşik ses girişi (bilgisayarın mikrofon girişi ve monitöre kulaklık çıkışı için)

178° (Y) , 178° (D)

105% / 84%

Yansıma engelleyici

1,07B

HD 1280x720

Dâhilî Güç

100-240Vac, 50-60Hz, 2A

Güç Açık: < 160W

Beklemede: < 0,5W

Güç Kapalı: < 0,5W

-5° ~ 15°

-30° ~ 30°

0 ~ 100mm

Evet

Model

VESA Kurulumu

Boyutlar (G x D x Y)

Ağırlık

Ortam Çalışma

Depolama

* CIE1976 test standartlarına göre

.

Optix MPG341CQR

3DA0

■ Plaka Tipi: 100 x 100 mm

■ Vida Tipi: M4 x 10mm

▶ Diş Çapı: 4mm

▶ Diş Adımı: 0,7mm

▶ Diş Uzunluğu: 10mm

810,6 x 324,2 x 563,0mm

9,7 kg (Net), 13,5 kg (Brüt)

Sıcaklık: 0℃ ila 40℃

Nem: %20 ila 90, yoğuşmayan

Rakım: 0 ~ 5.000m

Sıcaklık: -20℃ ila 60℃

Nem: %10 ila 90, yoğuşmayan

Ek

A-3

A-4

640x480 @60 Hz

640x480 @67Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

720×400 @70Hz

800x600 @56 Hz

800x600 @60Hz

800x600 @72Hz

800x600 @75Hz

1024x768 @60 Hz

1024x768 @70Hz

1024x768 @75Hz

1280x720 @60 Hz

1280x960 @60 Hz

1280x1024 @60 Hz

1152x864 @75 Hz

1440x900 @60 Hz

1680x1050 @60 Hz

1920x1080 @60 Hz

2560x1080 @60Hz

2560x1080 @100Hz

2560x1080 @144Hz

3440X1440 @60Hz

3440X1440 @85Hz

3440X1440 @100Hz

3440X1440 @120Hz

3440X1440 @144Hz

Önceden Ayarlanmış Görüntü Modları

Çözünürlük

MPG341CQR

3DA0

HDMI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Video zamanlaması

Çözünürlük

MPG341CQR

3DA0

480p

576p

720p

1080p

HDMI

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

Ek

Sorun Giderme

Güç LED'i sönük.

■ Monitör güç düğmesine tekrar basın.

■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

Görüntü yok.

■ Bilgisayar grafik kartının uygun biçimde takılıp takılmadığını kontrol edin.

■ Bilgisayarın ve monitörün prizlere bağlandığını ve açıldığını kontrol edin.

■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Bilgisayar Bekleme modunda olabilir. Monitörü etkinleştirmek için herhangi bir tuşa basın.

Ekran görüntüsü uygun biçimde boyutlandırılmamış veya ortalanmamış.

Bilgisayarda monitörün görüntülemesine uygun bir ayar yapmak için Önceden

Ayarlanmış Görüntü Modları kısmına başvurun.

Tak ve Çalıştır değil.

■ Monitör güç kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Bilgisayarın ve grafik kartının Tak ve Çalıştır uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Simgeler, yazı tipi veya ekran belirsiz, bulanık ya da renk sorunları

var.

■ Video uzatma kabloları kullanmaktan kaçının.

■ Parlaklığı ve karşıtlığı ayarlayın.

■ RGB rengini ayarlayın veya renk sıcaklığını değiştirin.

■ Monitör sinyal kablosunun uygun biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

■ Sinyal kablosu bağlayıcısında bükülmüş pimler olup olmadığını kontrol edin.

Monitör kırpışmaya başlıyor veya dalgalanmalar gösteriyor.

■ Yenileme hızını monitörünüzün özelliklerine uygun biçimde değiştirin.

■ Grafik kartınızın sürücülerini güncelleyin.

■ Monitörü, elektromanyetik parazite (EMI) neden olabilecek elektrikli aygıtlardan uzaklaştırın.

A-5

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project