Jabra Speak 750 - UC Používateľská príručka

Jabra Speak 750 - UC Používateľská príručka
Jabra
Speak 750
Návod k použití
UC-certified
© 2020 GN Audio A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra® je
ochranná známka společnosti GN Audio A/S. Slovní ochranná
známka a loga Bluetooth® jsou zapsané ochranné známky
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto
známek společností GN Audio A/S je umožněno na základě
licence.
Navrženo a zkonstruováno v Dánsku
Vyrobeno v Číně
MODEL: PHS040Wa / END040W
Prohlášení o shodě je k dispozici na
www.jabra.com/doc
3.1 Jednací místnosti
ČESKY
1. Vítejte...............................................5
2. Přehled.............................................6
3. Kam umístit....................................7
3.2 Velká jednací místnost
3.3 Pracovní stůl
3.4 Stereo média
4. Nabíjení......................................... 11
4.1 Nabíjení přes USB
4.2 Automatické vypnutí
4.3 Stav baterie
5. Způsob připojení......................... 13
5.1 Připojení k počítači (adaptér Bluetooth)
5.2 Připojení k počítači (USB kabel)
5.3 Připojení k chytrému telefonu nebo tabletu
6. Způsob použití ........................... 15
6.1 Viditelnost tlačítek
6.2 Typické použití
6.3 Vyřizování více hovorů
6.4 Tlačítko Link
6.5 Tlačítko Smart
6.6 Hlasové pokyny
6.7 Společné používání
6.8 Obnova továrního nastavení
3
7. Software and firmware............. 22
7.2 Aktualizace firmwaru
8. Podpora........................................ 23
ČESKY
7.1 Jabra Direct
8.1 Časté dotazy a technické parametry
8.2 Jak pečovat o zařízení Jabra
4
Děkujeme vám za používání Jabra Speak 750.
Doufáme, že s ním budete spokojeni!
ČESKY
1. Vítejte
Funkce Jabra Speak 750
• Pohlcující zvuk pro hovory a hudbu
• Intuitivní konektivita typu plug and play
(funkční ihned po připojení) - připojení k
počítači přes USB nebo Bluetooth adaptér,
případně k chytrému telefonu a tabletu
pomocí Bluetooth
• Lehká konstrukce, ochranné cestovní
pouzdro a 10hodinová životnost baterie
• Vyhrazení tlačítko „Link“ (Spojit) pro
spárování dvou zařízení Jabra Speak 750
společně pro flexibilní a rozšiřitelné porady a
jednání
5
Tlačítko ztlumení
Tlačítko
Bluetooth
Stav baterie
Tlačítko
pro zvýšení
hlasitosti
Tlačítko
pro snížení
hlasitosti
Tlačítko Link
Tlačítko Přijmout
ČESKY
2. Přehled
Tlačítko
Smart
Tlačítko
Zap/Vyp
Tlačítko
Ukončit hovor
Mikrofon
jabra
a
br
ja
USB kabel
Stolní stojan a
úložiště adaptéru
Bluetooth
Adaptér Bluetooth
Jabra Link 370
Pouzdro
6
3.1 Jednací místnosti
V zájmu zajištění optimální kvality zvuku
hlasový komunikátor umístěte doprostřed
stolu, do max. vzdálenosti 2m od každého
účastníka. Jediná Jabra Speak 750 je ideální
pro až 6 osob.
ČESKY
3. Kam umístit
up to
až
2m/6.5ft
2m/6.5ft
7
Pro velké schůzky až 12 osob v jedné místnosti
umístěte dvě zařízení Jabra Speak 750 do
vzdálenosti 4 m, ne však blíže než 0,5 m od
sebe. Jejich umístěním na oba konce stolu do
vzdálenosti 2 m od účastníků se zajistí, že
všichni budou slyšet jasně.
ČESKY
3.2 Velká jednací místnost
0,5-4 m
0.5m-4m
1,6-13 stop
1.6ft-13ft
Chcete-li dočasně zvukově propojit dvě zařízení
Jabra Speak 750, stiskněte tlačítko Link u obou
hlasových komunikátorů, když jsou v dosahu
do 4m.
max
4m
Max
4m/13ft
jabra
jabra
8
V případě použití modelu Jabra Speak 750 u
pracovního stolu se doporučuje hlasový
komunikátor pomocí stolního stojanu umístit
do vzpřímené polohy. Účelem je lépe směrovat
zvuk k uživateli pro bohatší hudební a mediální
zážitek. Kromě toho lze pro účely stereo zvuku
propojit dvě zařízení Jabra Speak 750.
ČESKY
3.3 Pracovní stůl
9
Pokud provádíte prezentaci nebo prohlížíte
stereo multimédia či posloucháte hudbu nebo
média u svého pracovního stolu, umístěním
dvou zařízení Jabra Speak 750 po obou
stranách projektoru lze automaticky získat
stereofonní zvuk.
ČESKY
3.4 Stereo média
Chcete-li dočasně zvukově propojit dvě zařízení
Jabra Speak 750, stiskněte tlačítko Link u obou
hlasových komunikátorů, když jsou v dosahu
do 4m.
Max
4m/13ft
max
4m
jabra
jabra
10
4.1 Nabíjení přes USB
Pomocí dodaného USB kabelu připojte Jabra
Speak 750 k napájení USB. Baterie Jabra Speak
750 vydrží až 10 hodin hovoru a její plné nabití
trvá přibližně 3 hodiny.
ČESKY
4. Nabíjení
jabra
4.2 Automatické vypnutí
V zájmu úspory baterie v odpojeném stavu se
Jabra Speak 750 automaticky vypne, pokud
není po dobu 15 minut připojeno k zařízení
Bluetooth.
Je-li zařízení Jabra Speak 750 připojeno k
zařízení Bluetooth a není připojeno k napájení,
po 8 hodinách se automaticky vypne.
11
Chcete-li zobrazit aktuální stav baterie,
stiskněte tlačítko Stav baterie (Battery status).
Aktuální stav baterie signalizují LED diody
umístěné podél okraje Jabra Speak 750.
ČESKY
4.3 Stav baterie
Baterie napůl vybitá
Slabá baterie
12
ČESKY
5. Způsob připojení
5.1 Připojení k počítači (adaptér
Bluetooth)
Zapojte adaptér Bluetooth Jabra Link 370 do
USB portu v počítači. Jabra Speak 750 a adaptér
Bluetooth Jabra Link 370 jsou dodávány tak,
aby je bylo možné použít bez dalšího
nastavování. Dosah Bluetooth je až 30 m.
bra
jabra
ja
Aby zařízení Jabra Speak 750 správně
fungovalo, možná bude nutné v nastavení
zvuku vašeho operačního systému nastavit
jako zařízení pro přehrávání a záznam zvuku
adaptér Bluetooth Jabra Link 370.
V případě potřeby znovu spárovat Jabra Speak
750 s Jabra Link 370 je nutné použít Jabra
Direct. Jabra Direct si můžete stáhnout na
adrese jabra.com/direct.
13
Zapojte Jabra Speak 750 do USB portu v
počítači. Možná bude nutné v nastavení zvuku
vašeho operačního systému nastavit jako
zařízení pro přehrávání a záznam zvuku Jabra
Speak 750.
ČESKY
5.2 Připojení k počítači (USB kabel)
jabra
5.3 Připojení k chytrému telefonu nebo
tabletu
Přibližně 2 sekundy přidržte tlačítko Bluetooth
a podle hlasových pokynů proveďte spárování
s chytrým telefonem nebo tabletem. Dosah
Bluetooth je až 10m.
jabra
Odpojení se provádí dalším stiskem tlačítka
Bluetooth.
14
Tlačítko ztlumení
Tlačítko
Bluetooth
Stav baterie
Tlačítko
pro zvýšení
hlasitosti
Tlačítko
pro snížení
hlasitosti
Tlačítko Link
Tlačítko Přijmout
ČESKY
6. Způsob použití
Tlačítko
Smart
Tlačítko
Zap/Vyp
Tlačítko
Ukončit hovor
Mikrofon
6.1 Viditelnost tlačítek
Tlačítka jsou podsvícená a viditelná pouze při
zapnutém hlasovém komunikátoru. Po 1
minutě nečinnosti viditelnost tlačítek zeslábne
a lze je znovu aktivovat klepnutím na oblast,
kde se nacházejí.
Tlačítka Smart, Link a Ztlumit (Mute) budou
viditelná pouze za určitých podmínek
(podrobnosti viz odstavce 6.4 a 6.5).
15
CO
JAK
Zapínání a
vypínání
Přidržte (1 s) tlačítko
Napájení (Power)
Přijetí hovoru
Klepněte na tlačítko
Přijmout hovor (Answer
call)
Ukončení nebo
odmítnutí hovoru
Klepněte na tlačítko
Ukončit hovor (End call)
Zapnutí/vypnutí
hlasových pokynů
Přidržte (8 s) tlačítko
Ukončit hovor (End call)
Hlasitost, snížení
Klepněte na (nebo
přidržte) tlačítko
Hlasitost, zvýšení
(Volume up)nebo
Hlasitost, snížení (Volume
down)
Ztlumení/
zrušení ztlumení
mikrofonu
Klepněte na tlačítko
Ztlumit (Mute) (viditelné
pouze během volání)
Stav baterie
Klepněte na tlačítko Stav
baterie (Battery status)
Připojení zařízení
Bluetooth
Klepněte na tlačítko Stav
Bluetooth (Bluetooth
status)
ČESKY
6.2 Typické použití
16
JAK
Připojení ke
dvěma zařízením
Jabra Speak 750
Klepněte na tlačítko Link
(viditelné jen v dosahu do
4m od jiného Jabra Speak
750)
Hlasový asistent
(chytré telefony)
Klepněte na tlačítko
Smart (viditelné pouze při
připojení
k chytrému telefonu)
Rychlé vytáčení
(standardně
vypnuto)
Klepněte na tlačítko
Smart (rychlé vytáčení lze
aktivovat pomocí Jabra
Direct)
ČESKY
CO
6.3 Vyřizování více hovorů
CO
JAK
Odložení aktuálního
hovoru a přijetí
příchozího hovoru
Klepněte na
tlačítko Přijmout
hovor (Answer
call)
Přepínání mezi
odloženým a aktivním
hovorem
Klepněte na
tlačítko Přijmout
hovor (Answer
call)
Odmítnutí příchozího
hovoru a pokračování v
aktivním hovoru
Klepněte na
tlačítko Ukončit
hovor (End call)
17
Chcete-li dočasně zvukově propojit dvě zařízení
Jabra Speak 750, stiskněte tlačítko Link u obou
hlasových komunikátorů, když jsou v dosahu
do 4m. Tlačítko Link je viditelné jen tehdy, jsouli dvě zařízení Jabra Speak 750 v dosahu do 4 m.
ČESKY
6.4 Tlačítko Link
max
4m
Max
4m/13ft
jabra
jabra
Odpojení hlasových komunikátorů se provádí
klepnutím na tlačítko Link na jednom z
hlasových komunikátorů.
POZNÁMKA: K propojení dvou zařízení Jabra 750 se využívá
připojení Bluetooth. Každé zařízení Speak 750 může mít
pouze dvě aktivní připojení Bluetooth. Jsou-li k jednomu ze
zařízení Jabra Speak 750 aktuálně připojena dvě zařízení
Bluetooth, poslední připojené zařízení Bluetooth bude
dočasně nahrazeno připojením Jabra 750. Po odpojení
Jabra 750 se obnoví připojení zařízení Bluetooth, které bylo
dočasně nahrazeno.
18
Tlačítkem Smart se standardně aktivuje
hlasový asistent (Siri®, Google Now™,
Cortana™) vašeho chytrého telefonu.
ČESKY
6.5 Tlačítko Smart
Pokud byste však tlačítko Smart chtěli používat
k rychlému vytáčení telefonního čísla v
chytrém telefonu nebo PC, lze toto
překonfigurovat pomocí Jabra Direct.
jabra
6.6 Hlasové pokyny
Hlasové pokyny lze zapnout nebo vypnout
přidržením tlačítka Ukončit hovor (End call) na
8 sekund.
jabra
19
Má-li Jabra Speak 750 sdílet více osob
používajících Bluetooth, je vhodné aktivovat
společné používání, které lze nakonfigurovat
pomocí aplikace Jabra Direct. V případě
aktivace společného používání se neprovádí
automatické připojení hlasového komunikátoru
k dříve připojenému chytrému telefonu nebo
adaptéru Bluetooth Jabra Link 370. Místo toho
bude nutné zařízení Bluetooth spárovat
s reproduktorem pokaždé, když se chytrý
telefon ocitne mimo dosah nebo dojde k jeho
vypnutí a opětovnému zapnutí.
ČESKY
6.7 Společné používání
Spárování s chytrým telefonem nebo
adaptérem Jabra Link 370 Bluetooth s
hlasovým
komunikátorem
se
provádí
přidržením tlačítka Bluetooth (na 2 sekundy)
na chytrém telefonu a dále postupem podle
hlasových pokynů.
20
Resetováním Jabra Speak 750 se vymaže
seznam spárovaných zařízení Bluetooth a také
se odstraní veškerá individuální nastavení. Po
obnovení továrního nastavení je nutné znovu
spárovat Jabra Speak 750 s vaším zařízením
Bluetooth nebo adaptérem Jabra Link 370
Bluetooth.
ČESKY
6.8 Obnova továrního nastavení
Obnovení továrního nastavení se provádí
přidržením tlačítka Přijmout hovor (Answer
call) a tlačítka Ukončit hovor (End call) na
dobu 8 sekund, dokud v hlasovém komunikátoru
jabra
21
7.1 Jabra Direct
ČESKY
7. Software and
firmware
Jabra Direct je počítačový software, určený k
podpoře, správě a zajištění optimální funkčnosti
zařízení Jabra.
Stáhněte si nejnovější bezplatnou verzi z jabra.com/direct
7.2 Aktualizace firmwaru
Prostřednictvím aktualizace firmwaru lze
zvyšovat výkonnost zařízení Jabra nebo
přidávat nové funkce.
1. Připojte Jabra Speak 750 k počítači pomocí
USB kabelu nebo adaptéru Bluetooth Jabra
Link 370.
2. Pomocí Jabra Direct ověřte nejnovější
aktualizace firmwaru. Jabra Direct si můžete
stáhnout na adrese jabra.com/direct.
22
8.1 Časté dotazy a technické
parametry
ČESKY
8. Podpora
Časté dotazy, certifikáty a technické parametry
naleznete na adrese jabra.com/help/speak750.
8.2 Jak pečovat o zařízení Jabra
• Zařízení Jabra Speak 750 je určeno k použití
pouze v interiéru.
• Zamezte skladování při extrémních teplotách
(nad 40 °C nebo pod -40 °C).
• Jabra Speak 750 nevystavujte dešti ani
působení jiných kapalin.
• Reproduktor ani tlačítka Jabra Speak 750
nezakrývejte nálepkami ani štítky.
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement