Jabra Solemate Gray Användarmanual

Jabra Solemate Gray Användarmanual
Jabra SOLEMATE
BRUKSANVISNING
INNEHÅLL
Jabra Solemate Översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Spela upp musik, chatta och röstvägledning . . . . . . . . . . . 7
english
VÄLKOMMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Jabra Solemate
1
Vad DIN Jabra Solemate kan göra
Anslut till nästan vad som helst på den här planeten
• Bluetooth, USB, 3,5 mm jackanslutning - trådlöst eller
trådbundet
english
VÄLKOMMEN
Tack för att du valde Jabra Solemate. Vi hoppas att du kommer att
få stor glädje av den!
Spela musik med oslagbart ljud och volym
Chatta med dina vänner på telefonen, surfplatta eller PC
• Använd Jabra Solemate som en högtalartelefon för att ringa,
svara och mycket mer ...
Röstvägledning
• Jabra Solemate berättar vad du behöver veta om batteristatus
och ihopkopplingsinstruktioner
Jabra Solemate
2
Volym -
Svara/avsluta
(Batteristatus)
Volym +
Bärrem
Batteri- och
anslutningslampor
english
Jabra Solemate Översikt
På/Av/
Ihopkoppling
3,5 mm
Jackanslutning
USB
Laddningsuttag
3,5 mm
ljudkabel
(under sulan)
Väggladdare
Guide för snabbstart
Ljudkabel
USB-kabel
Garantibevis
Registrera din produkt
Varningsbroschyr
Bärpåse
Jabra Solemate
3
english
Placering av Jabra Solemate
Jabra Solemate fungerar bäst vid placering på plan yta och med
Jabra-logotypen vänd framåt.
Slå på Jabra Solemate
Skjut På/Av-reglaget upp för att slå på Jabra Solemate.
Laddning
Ladda med dator
Anslut Jabra Solemate till en ledig USB-port på datorn med USBkabeln.
Jabra Solemate
4
english
Ladda med väggladdare
Anslut Jabra Solemate till väggladdaren och koppla till strömkälla.
Batteristatus
Vad du ser
Vad det betyder
Batteriet är fullt
Batteriet är halvfullt
Batteriet är lågt
Batteriet är mycket lågt och kräver omedelbar laddning
Batteriet tar 2,5 timmar för full laddning. Jabra Solemate kan
användas under laddning.
Jabra Solemate
5
Trådbundna anslutningar
3,5 mm jackanslutning
Anslut Jabra Solemate till en ljudenhet med en 3,5 mm
jackanslutning, med hjälp av den medföljande ljudkabeln. Jabra
Solemate-mikrofonen är avstängd vid anslutning via 3,5 mm
jackanslutningen.
english
Anslutning
Jabra Solemate kan ansluta trådlöst till en Bluetooth-enhet eller
via 3,5 mm ljudkabel till ljudenhet eller via USB till en dator.
OBS! När en enhet är ansluten till 3,5 mm jackanslutning är
Bluetooth inaktiverat och trådlösa enheter kommer inte att kunna
spela musik.
USB (Plug and play)
Anslut Jabra Solemate till en ledig USB-port på datorn. Jabra
Solemate-mikrofonen är aktiverad vid anslutning via USB.
Jabra Solemate
6
english
Trådlös anslutning (Bluetooth)
1. Håll På/av-knappen i läge UPP i 3 sekunder.
2. Ihopkopplingsläge meddelas och Bluetooth blinkar.
3. Följ de röststyrda ihopkopplingsinstruktionerna för att koppla
ihop med Bluetooth-enheten.
OBS! Om anslutningen avbryts (t.ex. utom räckhåll), tryck lätt på
Svara/avsluta-knappen när Jabra Solemate är inom räckhåll och
påslagen för att återansluta.
Jabra Solemate
7
Spela upp musik
Musik som spelas på din anslutna enhet överförs automatiskt till
Jabra Solemate. Om du inte kan höra ljud, se till att enheten är
ansluten till Jabra Solemate via USB, 3,5 mm jackanslutning eller
Bluetooth, eller justera högtalarvolymen.
english
Spela upp musik, chatta och
röstvägledning
För att styra musiken (hoppa över spår, pausa musik etc.) använd
den anslutna telefonen, surfplattan eller datorn.
OBS! När en enhet är ansluten till 3,5 mm jackanslutning är
Bluetooth inaktiverat och trådlösa enheter kommer inte att kunna
spela musik.
Chatta med hjälp av mobiltelefon eller
datortelefon (PC)
När Jabra Solemate är Bluetooth-ansluten till din mobiltelefon
eller USB-ansluten till din dator, kommer samtal som rings eller
besvaras automatiskt att överföras till Jabra Solemate, som
kommer att fungera som en högtalartelefon.
Volym -
Svara/avsluta
(Batteristatus)
Bärrem
Volym +
Batteri- och
anslutningslampor
På/Av/
Ihopkoppling
3,5 mm jackanslutning
USB
Laddningsuttag
3,5 mm
ljudkabel (under
sulan)
Jabra Solemate
8
Samtalet överförs automatiskt till
Jabra Solemate. Om inte, tryck lätt
på Svara/avsluta-knappen.
Besvara/avsluta
samtal
Tryck lätt på Svara/avslutaknappen för att svara på inkommande samtal. Musiken pausas
automatiskt.
Avvisa samtal
Dubbeltryck lätt på Svara/avslutaknappen.
Ring upp senaste
nummer
Dubbeltryck lätt på Svar/avslutaknappen för att ringa upp det
senast slagna numret (telefonberoende).
Högtalarvolym upp/
ner *
Tryck lätt på Volym +-knappen eller
Volym --knappen.
Tryck och håll nedtryckt på Volym
+ eller Volym --knappen för att
bläddra volymen snabbt uppåt
eller nedåt.
Mikrofonljud av/på
Tryck på Volym upp- och Volym
ner-knapparna samtidigt och håll
nedtryckt (1 sek).
english
Ringa
OBS! Musiken pausas automatiskt vid samtal och återupptas när
samtalet avslutas.
Jabra Solemate
9
Vad du hör
Vad det betyder
Go ahead and connect
me. Use the Bluetooth
setting in your phone
Jabra Solemate är i
ihopkopplingsläge och kommer att
söka efter alla Bluetooth-enheter.
Solemate is
connected
En Bluetooth-enhet är nu ansluten
Bluetooth off
Bluetooth är inaktiverat när en
enhet är ansluten till
3,5 mm jackanslutning
Battery full
Batteriet är fullt
Battery medium
Batteriet är halvfullt
Battery low
Batteriet är lågt
Recharge battery
Batteriet är mycket lågt och kräver
omedelbar laddning
Muted
Ljud av vid samtal
un-muted
Ljud på vid samtal
Voice dialing
Röstuppringning för din Bluetoothanslutna enhet
Redialing
Återuppringning av senast slagna
nummer
Sound prompts off
Ljuduppmaningar har manuellt
stängts av
Sound prompts on
Ljuduppmaningar har manuellt
aktiverats
Connection cancelled
Bluetooth-anslutning avbruten
Jabra Solemate
english
Röstvägledning
10
Röststyrning av/på
1. Slå av Jabra Solemate.
2.Tryck på och håll nedtryckt Volym --knappen medan du slår på
Jabra Solemate. Släpp Volym --knappen när du hör "Voice off"
som indikerar att röststyrning har stängts av.
english
Stäng av röststyrning:
Sätt på röststyrning:
1. Slå av Jabra Solemate.
2. Tryck på och håll nedtryckt Volym +-knappen medan du slår
på Jabra Solemate. Släpp Volym +-knappen när du hör "Voice
on" som indikerar att röststyrning har aktiverats.
Uppdatera firmware
För att uppdatera Jabra Solemate-firmware, besök jabra.com/
solemate och ladda ner senaste firmware i avsnittet för Support.
Följ instruktionerna på skärmen.
Jabra Solemate
11
Support
F Jag hör ett knastrande ljud
S Bluetooth är en radioteknik, vilket innebär en viss känslighet
för föremål som befinner sig mellan Jabra Solemate och den
anslutna enheten. Jabra Solemate är avsedd att användas inom
10 meter (33 feet) av en ansluten enhet, utan större föremål
emellan (t.ex. väggar).
english
FAQ
F Jag kan inte höra något på Jabra Solemate
S - Öka volymen på Jabra Solemate.
- Se till att Jabra Solemate är ihopkopplad eller ansluten till en
enhet som spelas.
- Kontrollera att telefonen är ansluten till Jabra Solemate genom att trycka lätt på Svara/avsluta-knappen.
F Jag har problem med ihopkopplingen
SDu har kanske tagit bort ihopkopplingsanslutningen för Jabra
Solemate i Bluetooth-enheten. Koppla igen genom att hålla På/
Av-knappen i läge UPP i 3 sekunder för att sätta Jabra Solemate
i ihopkopplingsläge och anslut sedan med hjälp av Bluetoothenheten.
F Fungerar Jabra Solemate med annan Bluetoothutrustning?
S Jabra Solemate är avsedd för att fungera med alla Bluetoothenheter som är kompatibla med Bluetooth version 1.1
eller högre och som stöder headset, handsfree och/eller
stereoljuddistributionsprofiler.
F Jag kan inte använda funktionerna avvisa samtal,
återuppringning eller röstuppringning
SDessa funktioner är beroende av vilken kapacitet din telefon
har att hantera handsfree-profiler. Även om handsfree-profilen
är implementerad är funktionerna avvisa samtal, parkera
samtal och röstuppringning tillvalsfunktioner som inte stöds av
alla enheter. Mer information finns i enhetens bruksanvisning.
F Kan jag ansluta två Bluetooth-enheter på en gång?
S Nej, det är inte möjligt att två Bluetooth-enheter är anslutna
samtidigt.
Jabra Solemate
12
Hur du sköter ditt Jabra Solemate
Förvara alltid Jabra Solemate avstängd.
Undvik förvaring där det är mycket varmt (över 45°C – även
direkt solljus) eller kallt (under -10°C). Det kan förkorta batteriets
livslängd och påverka funktionen. Höga temperaturer kan även
försämra prestandan.
Utsätt inte för regn eller andra vätskor.
english
F Varför kan jag inte ansluta trådlöst till Jabra Solemate?
S Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din enhet.
Följ instruktionerna i avsnitt 3.1 för att manuellt ange
ihopkopplingsläge.
Behöver du mer hjälp?
1. Webben:
www.jabra.com
(för senaste supportinformationen och
bruksanvisningar online)
2. E-post:
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polska
Scandinavian
Россия
Australia
China
Japan
Singapore
support.de@jabra.com
support.uk@jabra.com
support.es@jabra.com
support.fr@jabra.com
support.it@jabra.com
support.nl@jabra.com
support.pl@jabra.com
support.no@jabra.com
support.ru@jabra.com
support.au@jabra.com
support.cn@jabra.com
support.jp@jabra.com
support.sg@jabra.com
Jabra Solemate
13
+32 28080766
+45 69918794
+49 30896778991
+45 35256540
+33 182880251
+39 0662207674
+45 35256540
+31 208080962
+47 22577785
+43 720880558
+45 35256540
+7 916 246 69 00
+46 852507012
+41 435002460
+34 911875539
+44 2033180070
1-800-738-521
800-858-0789
03-3242-8722
800-101-2329
1 (800) 327-2230
1 (800) 489-4199
+45 35256540
Jabra Solemate
english
3. Telefon:
Belgique/Belgie
Danmark
Deutschland
Suomi
France
Italia
Luxembourg
Nederland
Norge
Österreich
Portugal
Россия
Sverige
Die Schweiz
España
United Kingdom
Australia
China
Japan
Singapore
United State
Canada
International
14
610 gram
Dimensioner:
L 172 mm x B 64 mm x H 70 mm
english
Tekniska specifikationer
Vikt:
Mikrofon:
Omni-directional MEMS mikrofon SLR = 14 dB +/- 3 dB
Högtalare:
1 x 4 tum Mid/woofer
2 x 3/4 tum Soft dome diskanthögtalare
Räckvidd:
Upp till 10 meter (33 feet)
Bluetooth version:
3.0
Kopplade enheter:
Upp till 8 kopplade enheter. En aktiv enhet åt gången
Bluetooth-profiler som stöds:
Handsfree-profil (v. 1.5), Headset-profil (v. 1.2), A2DP (v. 1.2)
Lägen som stöds:
SCO, eSCO, Sniff-läge
Digital signalbehandling (DSP):
Brusreducering för sändning och mottagning av ljud,
bullerberoende volymkontroll, automatisk volymjustering på
mottaget ljud, akustiskt shock-skydd.
Samtalstid:
Upp till 8 timmar
Standby-tid:
Upp till 60 dagar
Jabra Solemate
15
Musikspeltid:
english
Upp till 8 timmar beroende på volym och musiktyp.
Laddningstid:
Cirka 2,5 timmar
Ström:
100-240 V, 50-60 Hz
Laddningspluggdimensioner:
L 5 mm x B 8.7 mm x H 2.4 mm, 5 PIN mikro USB, B-typ
Arbetstemperatur:
-10° C till 55° C (-50° F till 131° F)
Förvaringstemperatur:
-40° C till 70° C (-104° F till 158° F)
Tålighet:
Damm, stöt och vatten.
Material:
Polykarbonat, akrylbutadienstyren (PC/ABS), Polykarbonit (PC),
termoplastisk elastomer (TPE), silikongummi, järn, tyg
Ihopkopplingsnyckel eller PIN-kod:
0000
Certifiering:
Bluetooth 3.0, CE, FCC, IC, GOST, RoHS, REACH
Garanti:
Ett års begränsad garanti
Kassera produkten i enlighet
med lokala lagar och bestämmelser.
www.jabra.com/weee
Jabra Solemate
16
© 2012 GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra® är ett registrerat varumärke
som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras
respektive ägare. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG,
Inc. och all användning av dessa märken av GN Netcom A/S sker under
licens. (Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående
meddelande).
© 2012 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra® är ett registrerat
varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här
tillhör deras respektive ägare. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken av GN Netcom A/S
sker under licens. (Design och specifikationer kan komma att ändras utan
föregående meddelande).
Tillverkad i Kina
Typ: HFS200
www.jabra.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement