Jabra Supreme UC MS Användarmanual

Jabra Supreme UC MS Användarmanual
Jabra® SUPREME UC
Bruksanvisning
www.jabra.com
VÄLKOMMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
OM JABRA SUPREME UC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
VAD DITT HEADSET KAN GÖRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
KOPPLA IHOP TELEFON/ENHET TILL HEADSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ENGELSKA
INNEHÅLL
BÄRSTIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
SLÅ PÅ OCH AV DITT HEADSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KOPPLA IHOP EN NY ELLER EN ANDRA ENHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ÅTERKOPPLA JABRA LINK 360-ADAPTERN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANVÄNDA DITT HEADSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
JABRA RÖSTSTYRNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
JABRA RÖSTVÄGLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
STATUS DISPLAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
YTTERLIGARE FUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
JABRA PC SUITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
LADDA HEADSETET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SKÖTSEL AV HEADSETET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
BEHÖVER DU MER HJÄLP? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
JABRA SUPREME
1
OM JABRA SUPREME UC
A. Volym upp (+)
B. Mikro-USB-laddningsuttag
ENGELSKA
VÄLKOMMEN
Tack för att du valde Jabra SUPREME UCheadset. Vi hoppas att
du kommer att få stor glädje av det!
C. Volym ned (-)
D. Svara/avsluta-knapp
E. Statusdisplay
F. På/avvikbar mikrofonarm
G. Jabra Röststyrnings-knapp
H. Jabra LINK 360 adapter
I. Jabra LINK 360 status LED
I
H
A
F
B
G
C
D
E
JABRA SUPREME
2
- Jabra Röststyrning gör att du med rösten kan ringa samtal,
besvara samtal och mer (beroende på telefon)
- Jabra Röstvägledning hjälper dig att använda Jabra SUPREME
UC och meddelar vem som ringer dig
- Återuppringning av senaste numret
- Kompatibilitet för röstkommandon för mobiltelefon (t.ex. SiriTM
röstigenkänningsprogram)
- Trevägssamtal
- Advanced MultiUse™ gör det möjligt att två aktiva Bluetoothenheter är anslutna samtidigt
ENGELSKA
VAD DITT HEADSET KAN GÖRA
Specifikationer:
- Upp till 6 timmars taltid och upp till 15 dagars vilotid
- Fylligt ljud och reducerat bakgrundsljud med Active Noise
Cancellation
- Noise BlackoutTM 3.0-tekniken med dubbla mikrofoner ger
enastående reducering av bakgrundsljud
- Digital ljudförbättring via DSP-teknik
- Klar och tydlig trådlös strömning av din favoritmultimedia:
Musik, GPS, poddsändningar, video etc. (från A2DP-aktiverade
enheter*)
- Bluetooth-teknik – enkel ihopkoppling med Bluetooth 3.0
EDR & eSCO
- Bluetooth-profiler som stöds: HFP, HSP, A2DP, PBAP
- Upp till 128-bitars kryptering
- Uppladdningsbart batteri som kan laddas via AC-laddare eller
PC med den medföljande USB-kabeln
- Räckvidd upp till cirka tio meter
- Vikt 18 gram
- Storlek: 89,7 mm x 29,9 mm x 21,9 mm
JABRA SUPREME
3
ENGELSKA
KOPPLA IHOP TELEFON/ENHET TILL HEADSET
Följ dessa steg innan du använder Jabra SUPREME UC:
1. Ladda Jabra SUPREME UC med medföljande AC-laddare och
USB-kabel.
Inställning PC
2. Sätt i Jabra LINK 360-adaptern i en ledig USB-port på din
dator.
3. Inställning av datortelefon* Välj Jabra LINK 360 som
högtalare och mikrofon i avsnittet för ljudkonfiguration i
programvaran för datortelefonen.
Inställning mobiltelefon
4. Tryck och håll ned Svara/avsluta-knappen och öppna
mikrofonarmen. Släpp knappen när du hör "Welcome,
you are now ready for pairing". Du blir röstvägledd genom
ihopkopplingsprocessen. Följ anvisningarna och när
ihopkopplingen är slutförd, hör du ett meddelande att du är
ansluten. Du kan nu börja använda ditt Jabra SUPREME UC.
OBS! Om du har inaktiverat röstvägledningen ska du gå till inställningsmenyn för Bluetooth på telefonen/enheten och söka efter
nya Bluetooth-enheter. Välj Jabra SUPREME UC. Om ett lösenord
eller en PIN-kod behövs, bekräftar du med 0000 (4 nollor).
OBS! Röstvägledning och röstkommandon är aktiverade som
standard när du slår på ditt Jabra SUPREME för första gången.
Du kan inaktivera dessa funktioner när som helst genom att trycka
på Röst-knappen medan du sätter mikrofonarmen i läget På. När
du hör en ton kommer SUPREME inte längre att tilltala dig eller
lyssna efter röstkommandon. Upprepa processen för att aktivera
röstfunktionerna igen.
* För ytterligare funktioner (t.ex. Svara/avsluta datortelefon), hämta Jabra PC
Suite på jabra.com/pcsuite.
BÄRSTIL
Jabra SUPREME C är konstruerat för att användas på höger öra.
Om du föredrar att använda det på vänster öra, kan du ta bort
öronkroken, vända på den och sätta fast den på motsatt sida.
Öronkuddarna kommer i två olika stilar för att passa alla öron.
Du kan dessutom vrida och böja på öronkroken för att optimera
JABRA SUPREME
4
SLÅ PÅ OCH AV DITT HEADSET
Vik fram mikrofonarmen för att slå på (öppen position) eller vik
bak armen för att slå av (sluten position).
KOPPLA IHOP EN NY ELLER EN ANDRA ENHET
ENGELSKA
passformen.
1. Se till att Jabra SUPREME UC är påslaget.
2. Tryck lätt på Röststyrnings-knappen på Jabra SUPREME UC
tills du hör "Say a command".
3. Säg "Pair new device" och följ anvisningarna.
OBS: Om du har inaktiverat röstvägledningen och röststyrningen
kan du manuellt sätta Jabra SUPREME UC i ihopkopplingsläge
genom att hålla in Svara/avsluta-knappen medan du sätter
mikrofonarmen i läge På. Statusvisaren blinkar blått för att visa att
du är i ihopkopplingsläge.
ÅTERKOPPLA JABRA LINK 360-ADAPTERN
1. Ta bort Jabra LINK 360-adaptern från datorn och stäng av
Jabra Supreme UC och andra headsets.
2. Sätt Jabra Supreme UC i ihopkopplingsläge genom att
trycka och hålla ned Svara/avsluta-knappen och öppna
mikrofonarmen. Släpp knappen när du hör "Welcome, you are
now ready for pairing".
3. Sätt i Jabra LINK 360-adaptern i datorn för att automatiskt
börja ihopkopplingen. Det kan ta upp till 1 minut. Jabra LINK
360 status LED blinkar blått. När statusvisaren lyser blått är
ihopkopplingen slutförd.
TIPS: För extra funktioner, hämta och installera Jabra PC Suite från
www.jabra.com/setup och kör Jabra Control Center.
ANVÄNDA DITT HEADSET
BESVARA SAMTAL
- Säg "Answer" efter att du hört namnet på den som ringer.
- Tryck lätt på Svara/avsluta-knappen.
JABRA SUPREME
5
AVSLUTA SAMTAL
- Tryck lätt på Svara/avsluta-knappen.
AVVISA/IGNORERA SAMTAL
- Säg "Ignore" efter att du hört namnet på den som ringer
(beroende på telefon).
- Dubbeltryck på Svara/avsluta-knappen. Beroende på dina
telefoninställningar kommer personen som ringde antingen att
vidarebefordras till röstbrevlådan eller höra en upptagetton.
ENGELSKA
- Öppna mikrofonarmen om Jabra SUPREME UC är stängt.
RINGA
- Ringa med din dator eller telefon. Samtalet överförs
automatiskt till headsetet.
- Tryck och håll ned (2 sekunder) Svara/avsluta-knappen på
headset för att ringa med hjälp av telefonens röstaktivering
(t.ex. SiriTM).
RINGA SENASTE UTGÅENDE NUMMER
- Dubbeltryck på Svara/avsluta-knappen (beroende på telefon)
AKTIVERA HEADSETETS RÖSTKOMMANDON
- För att aktivera headsetets röstkommandon, tryck lätt på
Röststyrnings-knappen på Jabra SUPREME UC. Du blir
ombedd att säga "Say a command".
Säg "What can I say?" för information om vilka alternativ du har.
Säg "Pair new device" för att sätta Jabra SUPREME UC i
ihopkopplingsläge.
Säg "Battery" för information om batterinivån.
Säg "Cancel" för att avsluta menyn för röstkommandon eller
tryck lätt på Röststyrningsknappen.
AKTIVERA MOBILTELEFONENS RÖSTKOMMANDON
- Tryck och håll ned (2 sekunder) Svara/avsluta-knappen på
headsetet för att aktivera telefonens röstkommandon (t.ex.
SiriTM).
JABRA SUPREME
6
JUSTERA VOLYM
- Tryck lätt på Volym upp (+) eller Volym ned (-)-knapparna
för att justera headsetets högtalarvolym.
BATTERISTATUS
- Tryck lätt på Röststyrnings-knappen (när du inte pratar
i telefon) och säg "Battery" för information om aktuell
batterinivå.
ENGELSKA
LJUD AV/PÅ
- Under ett samtal, tryck lätt på Röststyrnings-knappen. För
att sätta på ljudet igen, tryck lätt på Röststyrnings-knappen.
TREVÄGSSAMTAL
- För att parkera det första samtalet och ta det inkommande
samtalet, tryck och håll ned (2 sekunder) Svara/avslutaknappen. För att växla mellan de två aktiva samtalen, tryck
och håll ned (2 sekunder) Svara/avsluta-knappen igen.
SPELA UPP MUSIK, PODDSÄNDNINGAR ELLER GPS
- Ljud som spelas upp på en ansluten enhet överförs
automatiskttill Jabra Supreme UC (beroende på enhet).
BESVARA INKOMMANDE SAMTAL NÄR DU LYSSNAR PÅ MUSIK
- Om du får ett inkommande samtal när du lyssnar på musik på
Jabra SUPREME UC, pausar musiken och du hör din rington
eller namnet på den som ringer. Du kan välja att svara eller
ignorera samtalet. När samtalet avslutas spelas musiken
automatiskt upp igen eller kan manuellt återupptas.
JABRA SUPREME
7
HEADSETETS RÖSTKOMMANDON
Röstkommando
Vad som händer
"Answer"
Besvarar ett inkommande samtal
"Ignore"
Ignorerar ett inkommande samtal
"Pair new device"
Sätter Jabra SUPREME UC i
ihopkopplingsläge
"Redial"
(senaste kopplade
enhet*)
Ringer upp det senaste utgående
samtalet som gjordes på telefonen
(beroende på telefon)
"Call back"
(senaste kopplade
enhet*)
Ringer upp det senaste
inkommande samtalet på Jabra
SUPREME UC
"Phone commands"
Aktiverar din telefons
röstuppringningsfunktion
(beroende på telefon)
"Battery"
Informerar dig om batterinivån
"What can I say?"
Informerar dig om alla
röstkommandon
"Cancel"
Avbryter pågående åtgärd och
stänger röstmenyn
ENGELSKA
JABRA RÖSTSTYRNING
Jabra Röststyrning gör att du kan instruera headsetet med hjälp
av olika röstkommandon. För att aktivera headsetets röstkommandon, tryck lätt på Röststyrningsknappen på Jabra SUPREME
UC. Du blir ombedd att säga "Say a command".
* Återuppringning och Ringa tillbaka fungerar endast med senast kopplade
enhet.
MOBILTELEFONENS RÖSTKOMMANDON
För att få tillgång till mobiltelefonens röstkommandon (t.ex. SiriTM),
tryck och håll ned (2 sekunder) Svara/avsluta-knappen på Jabra
SUPREME UC.
JABRA SUPREME
8
Jabra Röstvägledning hjälper dig att använda ditt headset.
Röstvägledning
Vad det betyder
"Welcome! You are now
ready for pairing. Go to
the Bluetooth menu on
your phone.
Turn on or enable
Bluetooth.
Search for devices and
select your Jabra hands
free device. Select pair
or OK. If asked for a PIN
code enter 0000"
Jabra SUPREME UC är i
ihopkopplingsläge.
"Pairing failed"
Ihopkopplingsprocessen
misslyckades
"Connected"
Jabra SUPREME UC är ansluten till
en telefon/enhet
"Two devices connected"
Jabra SUPREME UC är ansluten till
två telefoner/enheter
"Disconnected"
En ansluten telefon/enhet
är avstängd, hamnar utanför
täckningsområdet eller har
Bluetooth inaktiverat inom
täckningsområdet
"Battery level is low"
Batterinivån på Jabra SUPREME UC
sjunker under 10 %
"Call from <name from
phone address book or
number>"
Inkommande samtal om
telefonen/enheten stöder
nummerpresentation (PBAP)
JABRA SUPREME
ENGELSKA
JABRA RÖSTVÄGLEDNING
9
LED-indikator
Blinkar blått
Beskrivning
Bluetooth ihopkopplingsläge.
Fast blått
Bluetooth ansluten.
Samtal eller musik är inte aktivt
Fast grönt
Bluetooth ansluten.
Samtal eller musik är aktivt
ENGELSKA
STATUS DISPLAY
YTTERLIGARE FUNKTIONER
SPELA UPP MUSIK, PODDSÄNDNINGAR ELLER GPS
Musik, poddsändningar eller GPS i telefonen/enheten överförs
automatiskt till Jabra SUPREME UC. Inkommande samtal pausar
ljudet och samtalet kan besvaras eller ignoreras. Ljudet sätts på
igen när samtalet har avslutats (beroende på telefon).
ANVÄNDA TVÅ ENHETER MED HEADSETET (ADVANCED
MULTIUSE®)
När två enheter (t.ex. datorn och telefonen) är anslutna till
headsetet, kan du ringa och besvara samtal på båda enheterna
och växla mellan de två. I sådana fall kommer den primära
enheten (som kopplades sist) att användas för röstuppringning
och återuppringning. Om du är mitt uppe i ett samtal och tar
emot ett nytt samtal kommer du att höra en signal. Du kan då:
- Parkera det första samtalet och ta det inkommande samtalet
genom att trycka och hålla ned (2 sekunder) Svara/avslutaknappen.
- Växla mellan de två aktiva samtalen genom att trycka och
hålla ned (2 sekunder) Svara/avsluta-knappen igen.
- Trycka lätt på Svara/avsluta-knappen för att avsluta det
första samtalet och ta emot det inkommande samtalet. Vissa
telefoner kan behöva en andra lätt tryckning på Svara/
avsluta-knappen för att ta emot det inkommande samtalet.
JABRA SUPREME
10
Jabra PC Suite består av:
Jabra Control Center
Inställningar för hantering och övervakning av Jabra SUPREME UC.
ENGELSKA
JABRA PC SUITE
Jabra PC Suite är en samling programvara som utformats för att
stödja Jabra SUPREME UC. För full funktionalitet och hantering,
rekommenderar vi att du installerar Jabra PC Suite.
Jabra Device Service
Hanterar samspelet mellan Jabra SUPREME UC och Jabra Control
Center och drivrutiner för datortelefoner.
Jabra Firmware Updater
Uppdaterar Jabra SUPREME UC firmware.
Online Hjälp
Sökbar hjälp för Jabra PC Suite.
Jabra PC Suite innehåller dessutom drivrutiner för olika
datortelefoner. För en lista på datortelefoner som stöds, besök
Jabras webbplats www.jabra.com/pcsuite.
INSTALLERA JABRA PC SUITE
För att installera Jabra PC Suite, hämta den senaste versionen på
Jabras webbplats www.jabra.com/pcsuite.
VÄLJ JABRA SUPREME UC SOM HÖGTALARE OCH MIKROFON
Före första användningen av Jabra SUPREME UC med en
datortelefon, är det viktigt att välja Jabra SUPREME UC som
högtalare och mikrofon i avsnittet för ljudkonfiguration
i programvaran för datortelefonen (t.ex. Skype). Se mer
i dokumentationen för datortelefonen för hjälp med
ljudkonfigurationer.
UPPDATERA FIRMWARE
Firmware-uppdateringar förbättrar prestanda eller lägger till nya
funktioner till Jabra SUPREME UC. För att uppdatera firmware, kan
du välja något av nedanstående:
- Hämta den senaste firmware och ytterligare språk från jabra.
com/supremeuc.
JABRA SUPREME
11
LADDA HEADSETET
Använd USB-kabeln för att ansluta Jabra SUPREMEUC till en ledig
USB-port på datorn eller använd AC-laddaren. Batteriindikatorn
blinkar grönt under laddning. En full laddning tar cirka två timmar
och indikatorn släcks när laddningen är färdig.
ENGELSKA
- Starta Jabra Firmware Updater som är installerad med Jabra
PC Suite och följa guiden för Firmware Updater.
- Titta efter den senaste versionen via Jabra Control Center >
Help > Check for Updates.
Använd endast AC-laddaren som medföljer. Använd inte laddare
avsedda för annan utrustning eftersom det kan skadaheadsetet.
TIPS: Batteriets livslängd kommer att minska avsevärt
omheadsetet lämnas oladdat under en längre tid. Vi
rekommenderar därföratt ladda headsetet minst en gång i
månaden.
JABRA SUPREME
12
Jag hör inget i headsetet
- Öka ljudvolymen i headsetet.
- Se till att headsetet är ihopkopplat till en enhet som spelar upp
ljud.
- Kontrolleraatt telefonen är ansluten till headsetet genom att
trycka lätt på Svara/avsluta-knappen.
ENGELSKA
FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR
Jag hör ett knastrande ljud
- Kontrollera att headsetet och telefonen/enheten är inom 10
meter från varandra och utan några större föremål mellan
enheterna.
Jag har problem med ihopkopplingen
- Du kanske har raderat headsetets ihopkopplingsanslutning
på din mobiltelefon eller mobila enhet. Följ anvisningarna för
ihopkoppling för attkoppla ihop igen.
Jag vill återställa ihopkopplingslistan i mitt headset
- Headsetet registrerar en lista med upp till 7 mobiltelefoner.
För att rensa ihopkopplingslistan och återställa Jabra
SUPREME UC till fabriksinställningarna, ska du slå på Jabra
SUPREME UC samtidigt som du trycker på knapparna Volym
upp (+) och Svara/avsluta i ungefär 6 sekunder. Nästa gång
headsetet slås på, sätts det automatiskt i ihopkopplingsläge.
Fungerar Jabra SUPREMEUC med annan Bluetoothutrustning?
- Jabra SUPREME UC är konstruerat för att fungera med
Bluetooth-utrustade mobiltelefoner/enheter, som stöder
headset, handsfree och/eller avancerad ljuddistributionsprofil
och är kompatibelt med Bluetooth version 1.1 eller högre.
Jag kan inte använda funktionerna avvisa samtal, parkera
samtal, återuppringning eller röstuppringning
- Dessa funktioner är beroende av vilken kapacitet din
telefon/enhet har att hantera handsfreeprofiler. Även om
handsfreeprofilen är implementerad är funktionerna avvisa
samtal, parkera samtal och röstuppringning tillvalsfunktioner
som inte stöds av alla enheter. Mer information finns i enhetens
bruksanvisning.
JABRA SUPREME
13
Mitt headset visar inte namnet på den som ringer vid
inkommande samtal
- Kontrollera att din telefon stöder PBAP (Bluetooth® phonebook
access profile) och att namnet på den som ringer finns i
telefonboken.
Observera att på vissa Android-telefoner visas ett
varningsmeddelande om telefonboksöverföringen i övre vänstra
hörnet. Du måste välja det här meddelandet och godkänna
anslutningen för att nummerpresentatören ska fungera korrekt.
ENGELSKA
Observera att vissa funktioner bara kan styras från den primära
enheten, t.ex. röstuppringning med hjälp av Jabra SUPREMEUC
med två mobiltelefoner.
Mitt headset säger att det inte är anslutet. Vad betyder det?
Headsetet meddelar att det inte är anslutet vilket kan betyda flera
saker:
- Den anslutna telefonen/enheten har stängts av.
- Den anslutna telefonen/enheten är utanför täckningsområdet för
headsetet.
- Bluetooth har inaktiverats på den anslutna telefonen/enheten.
Fungerar Jabra Supreme UC med MAC?
Ja. The Jabra Supreme UC fungerar med begränsad funktionalitet
med en Mac.
JABRA SUPREME
14
ENGELSKA
SKÖTSEL AV HEADSETET
- Förvara alltid Jabra SUPREME UC avstängt och väl skyddat.
- Undvik förvaring där det är mycket varmt (över 45 °C –
inklusive direkt solljus) eller kallt (under -10 °C). Det kan
förkorta batteriets livslängd och påverka funktionen. Höga
temperaturer kan även försämra prestandan.
- Se till att Jabra SUPREME UC inte utsätts för regn eller andra
vätskor.
BEHÖVER DU MER HJÄLP?
Webben:
www.jabra.com /supremeuc
E-post:
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polska
Skandinavien
Россия
Australia
China
Japan
New Zealand
Singapore
support.de@jabra.com
support.uk@jabra.com
support.es@jabra.com
support.fr@jabra.com
support.it@jabra.com
support.nl@jabra.com
support.pl@jabra.com
support.no@jabra.com
support.ru@jabra.com
support.au@jabra.com
support.cn@jabra.com
support.jp@jabra.com
support.nz@jabra.com
support.sg@jabra.com
JABRA SUPREME
15
00800 722 52272
70 25 22 72
0800 1826756
00800 722 52272
900 984572
0800 900325
800 786532
00800 722 52272
0800 0223039
800 61272
00800 722 52272
0801 800 550
00800 722 52272
00800 722 52272
020792522
0800 0327026
+7 916 246 69 00
00800 722 52272
1-800-738-521
800-858-0789
03-3242-8722
+64 92806301
800 1012329
ENGELSKA
Telefon:
Belgique/Belgie
Danmark
Deutschland
Die Schweiz
España
France
Italia
Luxembourg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Suomi
Sverige
United Kingdom
Россия
Internationellt
Australia
China
Japan
New Zealand
Singapore
Nordamerika Support:
U.S phone
1 (800) 327-2230
Canada phone
1 (800) 489-4199
E-post
techsupp@jabra.com
Twitter
twitter.com/jabra_US
Webben
http://www.jabra.com/mobilesupport
Kassera produkten i enlighet
med lokala lagar och bestämmelser.
www.jabra.com/weee
JABRA SUPREME
16
© 2012 GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra® är ett
registreratvarumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken
som nämns i denna bruksanvisning tillhör deras respektive ägare.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all
användning av dessa märken av GN Netcom A/S sker under licens.
(Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående
meddelande.)
© 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett registrerat
varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som
nämns i denna bruksanvisning tillhör deras respektive ägare.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all
användning av dessa märken av GN Netcom A/S sker under licens.
(Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående
meddelande.)
REV B
TILLVERKAD I KINA
www.jabra.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement