Jabra Biz 2400 USB Mono MS Handleiding

Jabra Biz 2400 USB Mono MS Handleiding
Jabra BIZ™ 2400 USB
GEBRUIKERSHANDLEIDING
1
© 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden.
Deze handleiding is gepubliceerd door GN Netcom A/S.
De informatie in deze handleiding dient alleen ter informatie, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en
mag niet worden opgevat als een verplichting door GN Netcom A/S. GN Netcom A/S aanvaardt geen verantwoordelijkheid
of aansprakelijkheid voor fouten of onnauwkeurigheden die in deze handleiding kunnen voorkomen.
Geschreven en ontworpen door GN Netcom A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Denemarken, www.jabra.com.
DUO- EN MONOHEADSET
Hoofdband
Luidspreker
Headset
Microfoon
Luidspreker
Programmeerbare knop (O)
Toets beantwoorden/
beëindigen
Mute-knop
Kledingklem
Volumeregelaar
2
Programmeerbare
knop (×)
USB-stekker
HOOFDBANDCONSTRUCTIE
Hoofdband
Oorkussen
OORHAAKCONSTRUCTIE
Oorhaakring
NEKBANDCONSTRUCTIE
Gelkussentje
Nekband
8
Nekbandring
KLEDINGKLEM
Oorhaken (klein/groot)
Naambordje
Doorzichtig afdekplaatje
3
DE HEADSET AANSLUITEN OP DE PC
Sluit de headset rechtstreeks aan op een vrije USB-poort op uw pc. Wanneer de headset is verbonden, worden de
mute-knop en hookswitchknop verlicht.
Bij de eerste keer aansluiten wordt in de taakbalk op de pc een pop-up bericht weergegeven om aan te geven
dat er een nieuw apparaat is gevonden. De headset kan dan worden gebruikt.
DE DUO- EN MONOHEADSET DRAGEN
Verstel de hoofdbandlengte.
De hoofdband is in lengte verstelbaar om goed op uw hoofd te passen. Duw of trek aan het
bovendeel van de hoofdband totdat de headset goed zit.
De headset dragen.
Duo: Plaats een luidspreker op elk oor met de
hoofdband boven op uw hoofd, net zoals met een
gewone hoofdtelefoon.
Mono: Plaats de hoofdband over uw hoofd,
met de headset op het oor van uw keuze en het
T-vormige uiteinde net boven het andere oor. Pas
de hoofdband aan zodat deze optimaal op uw
hoofd past.
De microfoon positioneren.
Pas de positie van de microfoon aan door deze rond de headset te draaien en de arm te buigen totdat de
microfoon minder dan 2 cm bij uw mond vandaan is.
.
2 cm
4
De arm draaien.
De arm kan 360o worden gedraaid.
Het oorkussen bevestigen.
Lijn het oorkussen uit met het oorgedeelte van het nekband zodat de inkeping in het oorkussen over het randje
van het oorgedeelte valt. Door het kussentje te draaien, wordt het op zijn plaats vastgeklikt (u kunt het op
dezelfde manier weer verwijderen).
DE MONOHEADSET DRAGEN MET DE HOOFDBAND
Het mono Jabra BIZTM 2400-model wordt geleverd met een hoofdband.
De hoofdband verwijderen.
Verwijder het oorkussen door het voorzichtig van het oorgedeelte te trekken. Duw met uw duim op de binnenkant
totdat de headset losklikt van de hoofdband.
5
De headset in de hoofdbandring van de hoofdband drukken.
Houd de hoofdband in de ene en de headset in de
andere hand. Lijn de headset uit met de buitenkant
van de hoofdbandring terwijl de headsetkabel naar
beneden wijst. Druk de headset voorzichtig in de
hoofdbandring totdat deze op zijn plaats klikt.
DE MONOHEADSET DRAGEN MET EEN OORHAAK
Sommige Jabra BIZ 2400-modellen worden geleverd met twee oorhaken in verschillende maten. Ze zijn ook
verkrijgbaar als een accessoire bij alle mono-modellen. U kunt ze als volgt gebruiken:
1. Het gelkussentje bevestigen.
Het gelkussentje is een rond rubberen onderdeel waarmee de
headset op uw oor wordt gestabiliseerd. Plaats het gelkussentje in de
oorhaakring. Druk het gelkussentje voorzichtig door het gat zodat het
erin blijft zitten. Wanneer de headset in de oorhaakring wordt geklikt,
blijft het gelkussentje op zijn plaats zitten.
2. De headset in de oorhaakring van de oorhaak drukken.
Houd de oorhaakring in de ene en de headset in de andere hand. Aan
de binnenkant van de oorhaakring ziet u een L en een R. Lijn de kabel
van de headset uit met de R als u de headset op uw rechteroor wilt
dragen en met de L als u deze op uw linkeroor wilt dragen. Druk de
headset voorzichtig in de oorhaakring totdat deze op zijn plaats klikt.
3. De oorhaak op de oorhaakring plaatsen voor gebruik op het linker- of rechteroor.
De oorhaakdraagstijl heeft twee onderdelen: een oorhaak en een
oorhaakring. Het ene uiteinde van de oorhaak is een pin die in een oog op
de oorhaakring wordt gestoken om de haak te bevestigen.
U draagt de headset met de oorhaak achter uw oor en met de opening van
oorhaak naar beneden op uw kaak gericht. Kies op welk oor u de headset
wilt dragen en bevestig de oorhaak en oorhaakring dienovereenkomstig.
Als u van oor wilt wisselen, trekt u de oorhaak uit het oog en drukt u de
haak in de andere kant van het oog. Verwijder vervolgens de headset van
de oorhaakring. Draai de headset om en plaats hem terug, met de kabel bij
de L of de R voor de geselecteerde draagzijde, zoals beschreven in punt 2.
L
6
R
L
R
4. De oorhaak dragen.
U draagt de headset door de oorhaak achter
uw oor te schuiven terwijl u het gelkussentje
midden op uw oor houdt. De oorhaak wordt
geleverd in twee maten voor een optimale
pasvorm. Probeer beide maten voor de beste
persoonlijke steun en pasvorm.
DE MONOHEADSET DRAGEN MET DE NEKBAND
Sommige Jabra BIZ 2400-modellen worden met een nekband geleverd. De nekband is ook verkrijgbaar als
accessoire.
1. De headset in de nekbandring drukken.
Het nekband kan worden gemonteerd om te
dragen op het linker- of het rechteroor. Bepaal of u
uw headset op uw linker- of rechteroor wilt dragen
en houd de nekbandring op de daarvoor geschikte
manier vast. Houd de nekbandring in de ene en
de headset in de andere hand. Lijn de headset uit
met de buitenkant van de nekbandring terwijl de
headsetkabel naar beneden wijst. Druk de headset
voorzichtig in de nekbandring totdat deze op zijn
plaats klikt.
2. Het nekband in de nekbandring plaatsen.
Bevestig het nekband door de linker- of
rechterpunt van het nekband door het oog van
de nekbandring te schuiven. Let op de kleine
verhoging aan de binnenkant van de nekbandring,
deze moet worden uitgelijnd met de groef op de
punt van het nekband.
3. Het nekband dragen.
Draag het nekband zo dat de band achter uw nek gaat en
de gebogen delen over uw rechter- en linkeroor worden
geplaatst, terwijl het oorkussen op uw oor zit.
7
HET VOLUME VAN DE HEADSET AANPASSEN
Gebruik de draaiknop midden op de USBbediening om het volume aan te passen.
Draai de knop naar rechts om het volume
te verhogen en naar links om het volume
te verlagen. U hoort een zachte klik in de
headset als u het volume aanpast.
U hoort twee waarschuwingspiepjes
in de headset wanneer het
maximumvolume is bereikt. U wordt
aangeraden de headset niet op het
maximale volume te gebruiken.
HET GELUID VAN DE HEADSET UITZETTEN
Tip de mute-knop op de USB-bediening aan om het geluid van de headset te dempen. Het mute-lampje op de USBbediening verandert van groen naar rood.
Om het geluid van de headset weer in te schakelen, tipt u opnieuw de mute-knop aan, het mute-lampje verandert
van rood naar groen.
Groen wanneer niet
gedempt
Rood wanneer
gedempt
EEN GESPREK VAN EEN SOFT-PHONE OP UW PC BEANTWOORDEN
Wanneer er een gesprek binnenkomt via een soft-phone hoort u een beltoon in de headset. Als u een soft-phone
gebruikt die door Jabra wordt ondersteund, kunt u opnemen door op de hookswitch-knop op de USB-bediening
te tikken. Tik opnieuw op de knop om op te hangen wanneer u klaar bent. Voor bediening van soft-phones dient
Jabra Direct te worden geïnstalleerd (zie verderop in deze handleiding)*. Gebruik voor andere soft-phones de eigen
interface op de computer om te antwoorden en op te hangen.
Groen wanneer niet
actief
Groen knipperend/
bij inkomende
oproep
Rood wanneer in
gesprek
Functie
Toets beantwoorden/beëindigen
Een gesprek beantwoorden of beëindigen
Aantippen
Inkomend gesprek weigeren
Ingedrukt houden (1 sec)
Huidige gesprek in de wacht zetten
Ingedrukt houden (1 sec) tijdens gesprek
8 *) Als u Microsoft® Lync™ 2010 gebruikt, hoeft u Jabra Direct niet te installeren.
DE OPTIONELE FUNCTIES ACTIVEREN
DE PROGRAMMEERBARE KNOPPEN GEBRUIKEN
De USB-bediening heeft twee programmeerbare knoppen, gemarkeerd met respectievelijk × en O. U kunt de
headset programmeren om deze twee knoppen te gebruiken voor verschillende functies. U kunt één van de
programmeerbare knoppen bijvoorbeeld gebruiken om de Bluetooth-verbinding met een mobiele telefoon te
bedienen.
Zie voor meer informatie de sectie hieronder over het gebruik van Jabra Direct.
JABRA DIRECT INSTALLEREN EN GEBRUIKEN
Jabra Direct is een software die ontworpen is ter ondersteuning en uitbreiding van de functionaliteit van uw
headset. U kunt het programma gratis downloaden van www.jabra.com/direct
Met Jabra Direct kunt u:
- Verschillende programma's voor soft-phones via speciale stuurprogramma's bedienen vanaf uw headset.
- Functies toewijzen aan de programmeerbare knoppen × en O van de USB-bediening.
- Het niveau instellen voor de gehoorbescherming van de headset.
- De firmware van de headset bijwerken.
JABRA DIRECT INSTALLEREN
U installeert Jabra Direct als volgt:
1. Als u uw soft-phone nog niet hebt geïnstalleerd, is het uiterst raadzaam dit te doen voordat u Jabra Direct
installeert. Op deze manier wordt Jabra-ondersteuning op de juiste wijze voor het programma voor softtelefonie
toegevoegd.
2. Download Jabra Direct van www.jabra.com/direct
3. Volg de instructies op het computerscherm. De installatie is heel eenvoudig en duurt ongeveer een minuut.
Houd rekening met het volgende wanneer u de stappen van de installatiewizard doorloopt:
- Als u Microsoft Windows Vista gebruikt, wordt mogelijk een bericht weergegeven van Gebruikersaccountbeheer.
Klik op Toestaan om door te gaan met de installatie.
- Als u een 64-bits pc gebruikt, kan de firmware niet worden bijgewerkt. Voer de update uit op een 32-bits pc.
DE HEADSET GEBRUIKEN MET EEN MOBIELE TELEFOON
De USB-bediening van de headset is uitgerust met Bluetooth. Hiermee hebt u een bereik van maximaal 10 m
tussen de headset en een mobiele telefoon. Met de Bluetooth-functie kan de headset direct draadloos worden
verbonden met een mobiele telefoon of een andere Bluetooth-geluidsbron. Bij een verbinding met een mobiele
telefoon kunt u gesprekken beantwoorden en beëindigen met de knoppen van de USB-bediening van de
Jabra BIZ 2400.
Paren van de headset met een mobiele telefoon
U dient de headset te koppelen met uw telefoon om deze samen te kunnen gebruiken. Wanneer de apparaten
zijn gekoppeld, maakt de headset automatisch verbinding met de mobiele telefoon wanneer deze binnen het
bereik is. U hoeft de twee apparaten slechts één keer te koppelen, daarna wordt automatisch verbinding
gemaakt wanneer de apparaten zich binnen een bereik van ongeveer 10 m van elkaar bevinden. De headset
moet op de computer blijven aangesloten omdat deze stroom krijgt via de USB-verbinding.
9
1. Verbind uw headset met uw computer.
2. Beslis welke van de twee aanraakknoppen op de USB-bediening u wilt gebruiken om uw mobiele telefoon te
bedienen.
3. Houd de gekozen knop gedurende 5 seconden ingedrukt en laat hem los wanneer de USB-bediening blauw
oplicht. De headset is nu in paar-modus.
4. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw mobiele telefoon en zet uw telefoon in de modus voor
Bluetooth zoeken. De exacte procedure hiervoor verschilt per merk en model telefoon, zie de handleiding van
uw mobiele telefoon voor meer informatie hierover.
5. Uw telefoon kijkt nu of Bluetooth-apparaten in de buurt zijn ingesteld voor paren, uw headset zou daarbij
moet zitten. Gebruik de bediening van uw telefoon om het apparaat “Jabra BIZ 2400” te selecteren. Het kan
zijn dat uw telefoon om het wachtwoord van de headset vraagt. Het wachtwoord voor alle Jabra-apparaten is
0000 (vier nullen). Indien nodig voert u deze code in op uw telefoon en bevestigt u dit (bijv. door op een OKknop te drukken).
6. Uw telefoon maakt nu verbinding met de Jabra BIZ 2400 USB-bediening. Als de poging mislukt, probeert
u het nog een keer. Als het daarna nog steeds niet lukt, kunt u de documentatie van uw mobiele telefoon
raadplegen en/of contact opnemen met de technische ondersteuning van Jabra en/of uw mobiele telefoon.
Een inkomend gesprek van uw mobiele telefoon beantwoorden
Wanneer er een oproep binnenkomt op uw mobiele telefoon, hoort u een beltoon in de headset en knippert de
USB-bediening blauw en groen. Tik om het gesprek te beantwoorden op de programmeerbare knop die u hebt
toegewezen aan de mobiele telefoon. Wanneer u klaar bent met bellen, tikt u op dezelfde knop om op te hangen.
Een oproep starten via uw mobiele telefoon
Als u een gesprek wilt beginnen met uw mobiele telefoon terwijl u de headset gebruikt, kiest u zoals gebruikelijk
een nummer vanaf uw mobiele telefoon. Normaal gesproken wordt het geluid automatisch naar de headset
gestuurd wanneer deze zich binnen het bereik van uw mobiele telefoon bevindt.
Raadpleeg de handleiding van uw mobiele telefoon voor meer informatie over de interactie tussen de mobiele
telefoon en een Bluetooth-headset en voor informatie over eventueel beschikbare instellingen voor deze functie.
PROBLEMEN OPLOSSEN EN VEELGESTELDE VRAGEN
V: Waarom lukt het koppelen niet?
A: Controleer of de headset in de koppelingsmodus staat. Dit wordt aangegeven met een constant blauw
lampje. Zie de instructies in de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon om de telefoon ook in de
koppelingsmodus te zetten.
V: Ik hoor niets in mijn headset
A: Controleer of de headset is geselecteerd als het audioapparaat, zowel in het Configuratiescherm van de computer
als in de toepassing die u gebruikt. Controleer ook of u het geluid van de telefoon of pc niet hebt onderdrukt.
V: Mijn computer herkent de headset niet.
A: Probeer de headset aan te sluiten op een andere USB-poort.
V:
A:
-
De headset wordt niet automatisch ingesteld als het standaardaudioapparaat.
U kunt de headset altijd handmatig instellen als het standaardaudioapparaat.
Ga naar het Configuratiescherm op uw computer
Open het menu Geluiden en audioapparaten. Wanneer de headset is aangesloten, kunt u deze selecteren als
het standaardapparaat voor het afspelen en opnemen van geluid. De headset wordt weergegeven als BIZ 2400.
- Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
Als u een Macintosh gebruikt, gaat u op uw computer naar Systeemvoorkeuren. Wanneer de headset is aangesloten,
kunt u deze selecteren in het menu Geluid onder Uitvoer en Invoer.
10
CERTIFICERING EN VEILIGHEIDSGOEDKEURING
CE
Dit product is CE-gemarkeerd volgens de bepalingen van de R&TTE-richtlijn (99/5/EG). Hierbij verklaart GN dat dit
product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Raadpleeg
voor meer informatie http://www.jabra.com.
FCC
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf
accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben.
Het is gebruikers niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan het apparaat of dit anderszins aan te passen.
Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Jabra zijn goedgekeurd, maken het gebruik van de
apparatuur ongeldig.
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform deel 15 van
de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie
bij installatie in een woning. Deze apparatuur gebruikt en genereert RF-energie en kan deze uitstralen. Als de
apparatuur niet wordt geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies, kan deze schadelijke interferentie
met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat bij een specifieke installatiemethode
dergelijke interferentie niet zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij de ontvangst
van radio of televisie, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker
aangeraden deze interferentie te corrigeren aan de hand van de volgende maatregelen:
- Richt de ontvangstantenne anders of plaats deze ergens anders.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
-Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan het circuit waarop de ontvanger is
aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.
Industry Canada
Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen storingen veroorzaken en
(2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg
kunnen hebben.
De aanduiding "IC:" voor het certificatie-/registratienummer betekent alleen dat registratie is uitgevoerd op basis
van een conformiteitsverklaring waarin wordt aangegeven dat werd voldaan aan de technische specificaties van
Industry Canada. Het impliceert niet dat Industry Canada de apparatuur heeft goedgekeurd.
Bluetooth
De merknaam Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Het gebruik van deze
merken door Jabra geschiedt onder licentie. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun
respectievelijke eigenaars.
11
MADE IN CHINA
www.jabra.com
32-00706 E
© 2015 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered
trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein
are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark
and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such
marks by GN Netcom A/S is under license.
(Design and specifications subject to change without notice).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement