Jabra Elite Active 75t - Copper Používateľská príručka

Jabra Elite Active 75t - Copper Používateľská príručka

Jabra

Elite Active 75t Používateľská príručka

© 2020 GN Audio A/S. Všetky práva vyhradené. Jabra ® je ochranná známka spoločnosti GN Audio A/S. Slovná ochranná známka Bluetooth ® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek zo strany spoločnosti GN Audio A/S je na základe licencie. Vyrobené v Číne MODEL: OTE120L / OTE120R / CPB120

Vyhlásenie o zhode

nájdete na adrese www.jabra.com/doc

1. Vitajte ..............................................5

2. Prehľad Jabra Elite Active 75t ...6

2.1 Príslušenstvo v rozsahu dodávky

3. Ako nosiť .........................................8

3.1 Výmena nadstavcov EarGels

4. Ako nabíjať .................................. 10 4.1 Nabíjanie slúchadiel

4.2 Nabíjanie nabíjacieho puzdra

4.3 Čo znamenajú LED indikátory

5. Ako spárovať ............................... 13 5.1 Spárovanie so smartfónom

6. Spôsob použitia ........................ 14 6.1 Zapnutie a vypnutie slúchadiel

6.2 Hovory a hudba

6.3 HearThrough 6.4 Miestna väzba

6.5 Monofónne použitie slúchadla

6.6 Automatické pozastavenie hudby 6.7 Automatické vypnutie

6.8 Vybavenie viacerých hovorov

6.9 Použitie s viacerými zariadeniami 6.10 Hlasové pokyny a jazyky

6.11 Hlasový asistent

3

6.12 Aktualizácia firmvéru

6.13 Ako resetovať

7. Aplikácia Jabra Sound+ ............ 24

8. Technická podpora .................... 25 8.1 Najčastejšie otázky 8.2 Ako sa starať o slúchadlá

8.3 Náhradné príslušenstvo

8.4 Použitie náhradných slúchadiel 8.5 Použitie náhradného nabíjacieho puzdra

4

1. Vitajte

Ďakujeme, že používate slúchadlá Jabra Elite Active 75t. Dúfame, že si ich užijete!

Funkcie Jabra Elite Active 75t • Pevné dynamické uchytenie.

IP57 a 2-ročnou zárukou.

• Viac energie, viac slobody.

Kompaktné a pohodlné, testované na pevné uchytenie s povrchovou úpravou na zvýšenie priľnavosti.

• Zaručená odolnosť voči vode. • Trénujte vonku bezpečne. • Vaša hudba po vašom.

vkusu.

• Skvelé hovory kdekoľvek.

ohľadu na to, kde ste.

Vyberte sa kamkoľvek a robte čokoľvek so stupňom ochrany Výdrž batérie až 7,5 hodiny a až 28 hodín s nabíjacím puzdrom.

Režim HearThrough prepúšťa okolitý zvuk a umožňuje vám vybrať, koľko zvuku na pozadí chcete počuť.

Pomocou prispôsobiteľného ekvalizéra dostupného v aplikácii Jabra Sound+ si môžete svoju hudbu nastaviť tak, aby vždy znela presne podľa vášho Technológia so 4 mikrofónmi pre špičkovú kvalitu hovorov bez

• Jednoduchý prístup k hlasovému asistentovi.

Prístup k hlasovým asistentom Amazon Alexa, Siri ® a Google Assistant™ jedným dotykom 5

2. Prehľad Jabra Elite Active 75t

slúchadlá Jabra Elite Active 75t

Ľavé

prenosné nabíjacie puzdro

Pravé

6

2.1 Príslušenstvo v rozsahu dodávky

EarGels S M vopred nasadené L nabíjací kábel USB-A na USB-C 7

3. Ako nosiť

Vložte si slúchadlo do ucha a otočte ho tak, aby vám pohodlne sedelo. Ubezpečte sa, že mikrofóny sú nasmerované na vaše ústa.

8

3.1 Výmena nadstavcov EarGels

V záujme dosiahnutia optimálneho zvuku sa odporúča vyskúšať všetky veľkosti nadstavcov EarGel. Nadstavec by mal tesne a pevne sedieť v uchu. Na slúchadlách je vopred nasadený stredný nadstavec EarGel. Uistite sa, že nadstavec EarGel je pevne pripojený.

S M L 9

4. Ako nabíjať

Slúchadlá Jabra Elite Active 75t ponúkajú výdrž batérie až 28 hodín. To zahŕňa 7,5 hodiny výdrže batérie v  slúchadlách a 20,5 hodiny v  nabíjacom puzdre na nabíjanie slúchadiel.

4.1 Nabíjanie slúchadiel

Vložte slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zavrite veko. Úplné nabitie slúchadiel trvá cca 2 hodiny. Keď je nabíjacie puzdro otvorené, LED indikátory na slúchadlách indikujú stav batérie slúchadiel blikaním červenou, žltou alebo zelenou farbou. LED indikátor na zadnej strane nabíjacieho puzdra indikuje stav batérie nabíjacieho puzdra.

Keď je batéria slúchadiel slabá, nabíjaním počas 15 minút získate výdrž batérie až na 1 hodinu.

10

4.2 Nabíjanie nabíjacieho puzdra

Pripojte dodaný nabíjací kábel USB-A na USB-C k nabíjaciemu puzdru a k napájaciemu zdroju USB-A alebo certifikovanej sieťovej nabíjačke. Úplné nabitie slúchadiel a nabíjacieho puzdra trvá cca 2 hodiny a 20 minút. Nabíjacie puzdro používa štandardné napätie USB 5  V +- 0,25  V. Neodporúča sa nabíjať slúchadlá s použitím napájacieho zdroja s vyšším napätím.

Poznámka: Pri použití necertifikovaných nabíjačiek môže nabíjanie trvať dlhšie.

USB-C 11

4.3 Čo znamenajú LED indikátory

LED LED STAV SLÚCHADIEL V NABÍJACOM PUZDRE

nabitá batéria/zapnuté stredne nabitá batéria slabá batéria

STAV NABÍJACIEHO PUZDRA

nabitá batéria

12

5. Ako spárovať

5.1 Spárovanie so smartfónom

Ľavé tlačidlo Pravé tlačidlo 1. Zapnite slúchadlá tak, že ich vyberiete z nabíjacieho puzdra. Prípadne ich zapnite súčasným stlačením a podržaním ľavého a pravého tlačidla (na 1 sekundu).

2. Naraz stlačte a podržte (na 3 sekundy) ľavé a pravé tlačidlo na slúchadlách dovtedy, kým LED indikátor na pravom slúchadle neblikne modrou farbou. Slúchadlá sú teraz pripravené na spárovanie s telefónom.

3. Nasaďte si slúchadlá a postupujte podľa hlasových pokynov na spárovanie so smartfónom.

3 s

13

6. Spôsob použitia

Ľavé tlačidlo Pravé tlačidlo

6.1 Zapnutie a vypnutie slúchadiel

Vložením slúchadiel do nabíjacieho puzdra ich vypnete a vybratím z nabíjacieho puzdra ich zapnete.

Slúchadlá môžete prípadne vypnúť aj manuálne súčasným stlačením ľavého a  pravého tlačidla na slúchadlách. Ak chcete slúchadlá zapnúť, naraz stlačte a podržte (na 1 sekundu) ľavé a pravé tlačidlo.

14

6.2 Hovory a hudba

Pravé tlačidlo Hovory a hudba

Prehrať/pozastaviť hudbu Stlačte

pravé

tlačidlo, keď netelefonujete.

Prijatie/ukončenie hovoru Stlačte

pravé

tlačidlo.

Odmietnutie hovoru Počas prichádzajúceho hovoru dvakrát stlačte

pravé

tlačidlo.

Zvýšenie hlasitosti Stlačte a podržte

pravé

tlačidlo.

Aktivácia hlasového asistenta (Siri, Google Assistant, Alexa) Dvakrát stlačte

pravé

keď netelefonujete.

tlačidlo, 15

Ľavé tlačidlo Hovory a hudba

Zapnutie a vypnutie funkcie HearThrough Zníženie hlasitosti Ďalšia skladba Opätovné spustenie skladby alebo predchádzajúca skladba Stlačte

ľavé

tlačidlo, keď netelefonujete.

Stlačte a podržte tlačidlo.

ľavé

Dvakrát stlačte

ľavé

tlačidlo, keď počúvate hudbu.

Trikrát stlačte

ľavé

tlačidlo, keď počúvate hudbu. Zopakovaním postupu preskočíte na predchádzajúcu skladbu.

Stlmenie/ zrušenie stlmenia mikrofónu Stlačte

ľavé

tlačidlo, keď telefonujete.

Zapnutie a vypnutie miestnej väzby Dvakrát stlačte

ľavé

tlačidlo, keď telefonujete.

16

6.3 HearThrough

Keď netelefonujete, funkcia HearThrough vám s využitím vstavaných mikrofónov umožňuje vnímať vaše okolie a komunikovať bez toho, aby ste si museli zložiť slúchadlá.

Úrovne a  nastavenia funkcie HearThrough môžete konfigurovať pomocou aplikácie Jabra Sound+.

Ľavé tlačidlo HearThrough

Zapnutie a vypnutie funkcie HearThrough Stlačte

ľavé

tlačidlo, keď netelefonujete.

6.4 Miestna väzba

Miestna väzba vám umožňuje lepšie počuť počas hovoru vlastný hlas. Nastavenia miestnej väzby môžete konfigurovať pomocou aplikácie Jabra Sound+.

Ľavé tlačidlo Miestna väzba

Zapnutie a vypnutie miestnej väzby Dvakrát stlačte

ľavé

tlačidlo, keď telefonujete.

17

6.5 Monofónne použitie slúchadla

Pravé slúchadlo možno používať samostatne na monofónne prehrávanie hudby alebo hovory. Keď sú obe slúchadlá zapnuté a  nachádzajú sa od seba na vzdialenosť maximálne 20 centimetrov (8 palcov), automaticky sa znova prepoja.

Pravé tlačidlo Monofónne použitie slúchadla

Prijatie/ ukončenie hovoru Stlačte

pravé

tlačidlo.

Odmietnutie hovoru Počas prichádzajúceho hovoru dvakrát stlačte

pravé

tlačidlo.

Prehrať/ pozastaviť hudbu Aktivácia hlasového asistenta (Siri, Google Assistant, Alexa) Stlačte

pravé

tlačidlo, keď počúvate hudbu.

Dvakrát stlačte

pravé

tlačidlo, keď netelefonujete.

Nastavenie hlasitosti Použite ovládacie prvky hlasitosti na spárovanom smartfóne.

18

6.6 Automatické pozastavenie hudby

Keď si počas počúvania hudby vyberiete slúchadlo z ucha, hudba sa automaticky pozastaví. Ak chcete pokračovať v  prehrávaní hudby, do 60 sekúnd si vložte slúchadlo späť do ucha. Po 60 sekundách môžete pokračovať v  prehrávaní hudby stlačením pravého tlačidla.

Nastavenia automatického pozastavenia hudby môžete vypnúť alebo konfigurovať pomocou aplikácie Jabra Sound+.

6.7 Automatické vypnutie

V  záujme úspory batérie sa slúchadlá automaticky vypnú po 30 minút nečinnosti alebo keď sú počas 15 minút mimo dosahu smartfónu a  nenachádzajú sa v nabíjacom puzdre.

Ak chcete slúchadlá zapnúť, naraz stlačte a podržte (na 1 sekundu) ľavé a  pravé tlačidlo. Prípadne ich vložte do nabíjacieho puzdra a  potom ich znova vyberte.

19

6.8 Vybavenie viacerých hovorov

Pomocou slúchadiel môžete prijať a vybaviť viacero hovorov súčasne.

Pravé slúchadlo Vybavenie viacerých hovorov

Ukončenie aktuálneho hovoru a prijatie prichádzajúceho hovoru Podržanie aktuálneho hovoru a prijatie prichádzajúceho hovoru Prepínanie medzi podržaným hovorom a aktívnym hovorom Odmietnutie prichádzajúceho hovoru, keď telefonujete Stlačte

pravé

tlačidlo.

Trikrát stlačte

pravé

tlačidlo.

Dvakrát stlačte

pravé

tlačidlo.

Dvakrát stlačte

pravé

tlačidlo.

20

6.9 Použitie s viacerými zariadeniami

Slúchadlá môžu byť spárované s dvoma smartfónmi naraz a  môžete nimi prijímať viaceré prichádzajúce hovory z oboch smartfónov.

Ak ich chcete spárovať s dvoma smartfónmi, použite normálny proces spárovania samostatne pre oba smartfóny (pozri časť 5). Poznámka: Aktívny zvukový kanál bude mať len jeden zo smartfónov a  hlasový asistent bude aktivovaný v  poslednom spárovanom smartfóne.

6.10 Hlasové pokyny a jazyky

Zapnúť alebo vypnúť hlasové pokyny a zmeniť jazyk môžete pomocou aplikácie Jabra Sound+.

K dispozícii sú nasledujúce jazyky: angličtina, francúzština, nemčina, japončina, čínština, Kórejčina.

21

6.11 Hlasový asistent

Pravé tlačidlo Hlasový asistent

Aktivácia hlasového asistenta Siri, Google Assistant, Alexa Dvakrát stlačte

pravé

tlačidlo, keď netelefonujete.

Ak chcete vybrať preferovaného hlasového asistenta, stiahnite si aplikáciu Jabra Sound+ a prejdite do nastavení hlasového asistenta.

Nastavenia hlasového asistenta môžete konfigurovať pomocou aplikácie Jabra Sound+.

6.12 Aktualizácia firmvéru

Firmvér slúchadiel Jabra Elite Active 75t môžete aktualizovať na najnovšiu verziu pomocou aplikácie Jabra Sound+. Ak sú v aplikácii Jabra Sound+ povolené notifikácie a  je k  dispozícii aktualizácia firmvéru, dostanete automatickú notifikáciu.

22

6.13 Ako resetovať

Resetovaním slúchadiel sa vymaže zoznam spárovaných zariadení a resetujú všetky nastavenia.

Slúchadiel Resetovanie slúchadiel

Podržte (na 10 sekúnd)

pravé

a

ľavé

tlačidlo, kým LED indikátory nebliknú fialovou farbou.

Resetovanie zoznamu párovania a nastavení Nezabudnite zrušiť spárovanie v ponuke Bluetooth v smartfóne.

Po resetovaní slúchadiel ich bude potrebné znova spárovať so smartfónom.

23

7. Aplikácia Jabra Sound+

Aplikácia Jabra Sound+ Personalizácia vašej hudby Prispôsobenie funkcie HearThrough Registrácia 2-ročnej záruky

24

8. Technická podpora

8.1 Najčastejšie otázky

Pozrite si najčastejšie otázky na adrese Jabra.com/help/eliteactive75t

8.2 Ako sa starať o slúchadlá

• Slúchadlá vždy skladujte bezpečne uložené v nabíjacom puzdre.

• Neskladujte slúchadlá v horúcom ani chladnom prostredí, napríklad v zatvorenom aute v lete alebo v zime, aby ste predišli skráteniu životnosti batérie alebo zmenšeniu jej kapacity.

• Slúchadlá sa odporúča uchovávať pri teplote od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F).

• Neskladujte slúchadlá dlhý čas bez nabitia (maximálne tri mesiace).

• V prípade znečistenia slúchadiel alebo nabíjacieho puzdra sa ich odporúča očistiť mäkkou handričkou nepúšťajúcou vlákna navlhčenou čistou vodou.

• Nabíjacie puzdro používa štandardné napätie USB 5 V +- 0,25 V. Neodporúča sa nabíjať slúchadlá s použitím napájacieho zdroja s vyšším napätím.

25

8.3 Náhradné príslušenstvo

Náhradné alebo doplnkové príslušenstvo možno zakúpiť online na adrese jabra.com/accessories. súprava ľavého a pravého slúchadla nabíjacie puzdro EarGels

L M S

26

8.4 Použitie náhradných slúchadiel

1. Vložte náhradné slúchadlá do nabíjacieho puzdra a zavrite veko. 2. Otvorte nabíjacie puzdro a vyberte slúchadlá. 3. Nasaďte si slúchadlá a postupujte podľa hlasových pokynov na spárovanie so smartfónom.

4. Aktualizujte firmvér slúchadiel pomocou aplikácie Jabra Sound+.

8.5 Použitie náhradného nabíjacieho puzdra

Pred prvým použitím náhradného nabíjacieho puzdra je ho potrebné spárovať so slúchadlami a nechať ho nabíjať počas 1 hodiny.

Synchronizáciu spustíte vložením slúchadiel do náhradného nabíjacieho puzdra a zatvorením veka. LED indikátor na nabíjacom puzdre môže blikať fialovou farbou, čo znamená, že prebieha aktualizácia firmvéru. Pred otvorením nabíjacieho puzdra počkajte, kým LED indikátor neprestane blikať fialovou farbou.

27

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement