Jabra Classic Lietotāja rokasgrāmata

Jabra Classic Lietotāja rokasgrāmata
JABRA CLASSIC
Lietotāja rokasgrāmata
jabra.com/classic
LATVIEŠU
SATURS
1. LAIPNI LŪDZAM!................................ 3
2. AUSTIŅAS PĀRSKATS........................ 4
3. KĀ VALKĀT......................................... 5
3.1 AUSS IELIKTŅU MAINĪŠANA
3.2 AUSS STIPRINĀJUMA UZLIKŠANA
4. KĀ UZLĀDĒT AKUMULATORU............ 7
5. KĀ SAVIENOT..................................... 8
6. KĀ LIETOT .......................................... 9
6.1 VAIRĀKU ZVANU APSTRĀDE
6.2 BALSS NORĀDĪJUMU SARAKSTS
7. PROGRAMMATŪRA..........................13
7.1 JABRA ASSIST
8. ATBALSTS..........................................14
8.1 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI
8.2 KĀ GLABĀT AUSTIŅU
9. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA..................16
JABRA CLASSIC
2
Paldies, ka lietojat Jabra Classic. Ceram, ka jums
patiks šo ierīci lietot!
JABRA CLASSIC IESPĒJAS
LATVIEŠU
1. LAIPNI LŪDZAM!
ƒƒ Balss norādījumi
ƒƒ Akumulatora un pāra savienošanas statusa
displejs
ƒƒ HD balss
ƒƒ Ilgs sarunu laiks – līdz 9 stundām
ƒƒ Power Nap funkcija
ƒƒ Jauns ērtību komplekts
ƒƒ Bezvadu savienojums – līdz 30 m jeb 98 pēdām
JABRA CLASSIC
3
LATVIEŠU
2. AUSTIŅAS PĀRSKATS
Micro-USB ports
Poga
“Atbildēt/
beigt”
Auss stiprinājums
Slēdzis
“Ieslēgt/izslēgt”
USB kabelis
Auss ieliktnis
Pogas “Skaļāk/
klusāk”
Mazais auss
stiprinājums
Lielais auss
stiprinājums
Auss ieliktnis
ar cilpu
JABRA CLASSIC
4
Austiņu var valkāt uz kreisās vai labās auss.
JABRA CLASSIC
LATVIEŠU
3. KĀ VALKĀT
5
Izvēlieties no diviem ergonomiskiem ieliktņiem
optimālai un ērtai lietošanai.
LATVIEŠU
3.1 AUSS IELIKTŅU MAINĪŠANA
3.2 AUSS STIPRINĀJUMA UZLIKŠANA
Auss stiprinājumu var pievienot austiņai, lai to
būtu drošāk nesāt, un to var valkāt ar auss ieliktni
vai bez tā.
JABRA CLASSIC
6
Iespraudiet austiņas datora USB portā, izmantojot
USB kabeli.
LATVIEŠU
4. KĀ UZLĀDĒT
AKUMULATORU
PIEZĪME. Drošības dēļ austiņu nav ieteicams lietot, kamēr tā tiek
uzlādēta.
Pilnīgai austiņas uzlādei vajadzīgas aptuveni 2 stundas.
JABRA CLASSIC
7
1. Ieslēdziet austiņu (iestatiet slēdzi Ieslēgt/
izslēgt stāvoklī Ieslēgt).
2. Nospiediet un turiet (3 sek.) pogu Atbildēt/
beigt, līdz Bluetooth indikators mirgo zilā krāsā
un austiņā tiek paziņots par savienošanu pāra
režīmā.
LATVIEŠU
5. KĀ SAVIENOT
3. Izpildiet balss norādījumus, lai savienotu austiņu
pārī ar Bluetooth ierīci.
JABRA CLASSIC
8
LATVIEŠU
6. KĀ LIETOT
Akumulatora indikators
Slēdzis “Ieslēgt/izslēgt”
Bluetooth indikators
Poga “Atbildēt/beigt”
Klusāk
Skaļāk
JABRA CLASSIC
9
DARBĪBA
Atbildēt
Pieskarieties pogai Atbildēt/
beigt
Beigt zvanu
Pieskarieties pogai Atbildēt/
beigt
Aktivizēt
balssastādi
(atkarībā
no tālruņa)
Nospiediet un turiet (2 sek.) pogu
Atbildēt/beigt, kad nenotiek
zvans
Noraidīt zvanu
Divreiz pieskarieties pogai
Atbildēt/beigt
Sastādīt
pēdējo
numuru
Divreiz piekarieties pogai
Atbildēt/beigt , kad nenotiek
zvans
Regulēt
skaļruņa
skaļumu
Pieskarieties pogai Skaļāk vai
Klusāk
Izslēgt vai
ieslēgt
mikrofona
skaņu
Pieskarieties abām pogām
Skaļāk un Klusāk , lai izslēgtu vai
ieslēgtu skaņu.
JABRA CLASSIC
LATVIEŠU
FUNKCIJA
10
Ar austiņu var pieņemt un apstrādāt vairākus
zvanus vienlaicīgi.
FUNKCIJA
DARBĪBA
Beigt pašreizējo zvanu
un atbildēt uz ienākošo
zvanu
Pieskarieties pogai
Atbildēt/beigt
Pārslēgties starp
aizturēto zvanu un aktīvo
zvanu
Nospiediet un
turiet (2 sek.) pogu
Atbildēt/beigt
Aizturēt pašreizējo zvanu
un atbildēt uz ienākošo
zvanu
Nospiediet un
turiet (2 sek.) pogu
Atbildēt/beigt
Noraidīt ienākošo zvanu
Divreiz pieskarieties
pogai Atbildēt/beigt
JABRA CLASSIC
LATVIEŠU
6.1 VAIRĀKU ZVANU APSTRĀDE
11
NOKLIKŠĶINĀT,
LAI KLAUSĪTOS
KO JŪS DZIRDAT
Connected
LATVIEŠU
6.2 BALSS NORĀDĪJUMU SARAKSTS
Battery low
Redialling
Disconnected
To connect your headset, go to the
Bluetooth menu on your phone and
select it from the list
JABRA CLASSIC
12
7.1 JABRA ASSIST
Jabra Assist ir viedtālruņu lietotne, kas iespējo
austiņas GPS izsekošanu, savienošanas palīdzību
un austiņas akumulatora statusu.
LATVIEŠU
7. PROGRAMMATŪRA
ƒƒ Android lejupielāde – Google Play
ƒƒ iOS lejupielāde – App Store
JABRA CLASSIC
13
8.1 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI
Pilnu bieži uzdoto jautājumu izklāstu skatiet vietnē
Jabra.com/classic.
LATVIEŠU
8. ATBALSTS
J. Kāpēc es dzirdu sprakšķēšanu?
A. Bluetooth ir radio tehnoloģija, kas ir jutīga pret
objektiem, kuri atrodas starp austiņu un savienoto
ierīci. Austiņām un savienotajai ierīcei jābūt diapazona
robežās (līdz 30 metriem jeb 33 pēdām).
J. Kāds ir austiņas darbības diapazons?
A. Jabra Classic maksimālais darbības diapazons ir šāds:
30 m jeb 98 pēdas.
J. Kāpēc es neko nedzirdu?
A. Iespējams, ka vajag palielināt skaļruņa skaļumu vai arī
austiņa jāsavieno ar ierīci.
J. Man ir problēmas ar Bluetooth savienojumu
A. Pārbaudiet mobilās ierīces Bluetooth izvēlni un
izdzēsiet austiņu. No jauna savienojiet austiņu ar
Bluetooth ierīci, ievērojot Bluetooth savienošanas
norādījumus.
JABRA CLASSIC
14
ƒƒ Uzglabājiet austiņu drošā vietā un izslēdziet
strāvu.
ƒƒ Neglabājiet ierīci pārāk augstā vai zemā
temperatūrā (virs 35°C/95°F vai zem -20°C/-4°F).
Tas var saīsināt akumulatora darbmūžu un
ietekmēt austiņas darbību.
ƒƒ Nepakļaujiet austiņu lietus vai šķidrumu
LATVIEŠU
8.2 KĀ GLABĀT AUSTIŅU
iedarbībai.
JABRA CLASSIC
15
JABRA CLASSIC AUSTIŅA
SPECIFIKĀCIJA
Svars:
mazāks par 10 g
Izmēri:
augst. 46,9 mm x plat.
15,9 mm x diam. 9,7 mm
Mikrofoni:
visvirzienu mikrofons
Skaļrunis:
11 mm dinamiskais skaļrunis
Darbības diapazons:
30 m jeb 98 pēdas (atkarībā
no tālruņa)
Bluetooth versija:
4.0
Ierīces savienošanai pārī:
līdz 8 ierīcēm, divas savienotas
vienlaicīgi (MultiUse™)
Atbalstītie Bluetooth
profili:
A2DP (v1.2), Hands Free Profile
(v1.6), Headset profile (v1.2)
Sarunu laiks:
līdz 9 stundām
Gaidstāve:
līdz 9 dienām
Darbības temperatūra:
-10°C līdz 55°C (14°F līdz 131°F)
Uzglabāšanas
temperatūra:
-20°C līdz 35°C (4°F līdz 95°F)
Piekļuves atslēga vai PIN
savienošanai pārī:
0000
JABRA CLASSIC
LATVIEŠU
9. TEHNISKĀ
SPECIFIKĀCIJA
16
LATVIEŠU
© 2015 “GN Netcom A/S” (Ziemeļamerikā: “GN Netcom US, Inc.”). Visas
tiesības aizsargātas. Jabra® ir uzņēmuma “GN Netcom A/S” reģistrēta
preču zīme. Visas pārējās šajā dokumentā norādītās preču zīmes pieder to
attiecīgajiem īpašniekiem. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi pieder
“Bluetooth SIG, Inc.”, un “GN Netcom A/S” izmanto šādas preču zīmes saskaņā
ar licenci. (Dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma).
REV A
RAŽOTS ĶĪNĀ
MODELIS: OTE15
JABRA CLASSIC
www.jabra.com
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement