Jabra Pro 920 Mono Användarmanual

Jabra Pro 920 Mono Användarmanual
Jabra
Pro 920
Bruksanvisning
2.1
FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL.......................................................................................................5
2.2
HEADSETÖVERSIKT...............................................................................................................................6
2.3
HEADSETTILLBEHÖR............................................................................................................................7
2.4
ÖVERSIKT ÖVER BASENHET.............................................................................................................8
2.5
EXTRA TILLBEHÖR..................................................................................................................................9
3.
ANSLUTA TILL EN BORDSTELEFON............................................... 10
3.1
FÄLLBART BASSTATIV........................................................................................................................10
3.2
ANSLUTA TILL BORDSTELEFON..................................................................................................11
3.3
ANSLUTA STRÖM TILL BASEN.....................................................................................................13
3.4
PLACERA HEADSETET I DOCKNINGSENHETEN..............................................................13
4.
KONFIGURERA LJUDET FÖR BORDSTELEFONEN.................... 14
4.1
STÄLLA IN KLAR KOPPLINGSTON.............................................................................................14
4.2
STÄLLA IN MIKROFONVOLYMEN...............................................................................................14
5.
FUNKTIONER FÖR JABRA PRO 920............................................... 15
5.1
HEADSETETS FLERFUNKTIONSKNAPP..................................................................................15
5.2
VOLYMKNAPPAR FÖR HEADSETHÖGTALARE...................................................................15
5.3
KNAPP FÖR MIKROFONSEKRETESS.........................................................................................15
5.4
HEADSETLYSDIOD..............................................................................................................................16
5.5
HEADSETETS LJUDINDIKATORER.............................................................................................16
5.6
BASENS LJUSINDIKATORER...........................................................................................................17
6.
SAMTALSHANTERING......................................................................... 18
6.1
RINGA, BESVARA OCH AVSLUTA SAMTAL...........................................................................18
6.2
VÄXLA MELLAN TELEFON OCH HEADSET..........................................................................18
6.3
KONFERENSSAMTAL MED FLERA HEADSET......................................................................18
SVENSKA
INNEHÅLL
1. VÄLKOMMEN!............................................................................................4
2. PRODUKTÖVERSIKT...............................................................................5
JABRA PRO 920
2
AVANCERADE FUNKTIONER HOS JABRA PRO 920................. 19
7.1
SAFETONE™ AUDIO PROTECTION...........................................................................................19
7.2
TRÅDLÖS RÄCKVIDD.........................................................................................................................19
7.3
STRÖMHANTERING............................................................................................................................19
7.4
FJÄRRSTYRD SAMTALSKONTROLL...........................................................................................19
7.5
ÄNDRA AVANCERADE INSTÄLLNINGAR...............................................................................20
7.6
ÅTERSTÄLLA AVANCERADE INSTÄLLNINGAR...................................................................21
7.7
KOPIERA INSTÄLLNINGAR TILL FLERA JABRA PRO 920-BASENHETER.............22
7.8
TVINGAD IHOPPARNING (IHOPPARNING AV ETT NYTT PRIMÄRT HEADSET)...22
7.9
UPPDATERA FIRMWARE OCH HEADSETINSTÄLLNINGAR (SERVICEKABEL).22
8.
SUPPORT.................................................................................................. 23
8.1
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OCH FELSÖKNING.........................................................23
9.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER........................................................... 24
9.1
JABRA PRO 920-HEADSET.............................................................................................................24
9.2
HEADSETETS BATTERI......................................................................................................................24
9.3
MATERIAL OCH ALLERGIER...........................................................................................................25
9.4
JABRA PRO 920-BAS..........................................................................................................................25
9.5
AVYTTRING AV PRODUKTEN.......................................................................................................25
9.6
CERTIFIERINGAR OCH SÄKERHETSGODKÄNNANDEN...............................................26
SVENSKA
7.
JABRA PRO 920
3
Grattis till ditt val av vår nya Jabra PRO 920. Vi är övertygade om att du kommer att trivas med det breda utbudet
av funktioner och att du kommer att uppleva headsetet som komfortabelt och enkelt att använda.
Headsetfunktioner för Jabra PRO 920
• Utmärkt ljudkvalitet.
• Kontroller för volym och tyst läge.
• Intuitiv flerfunktionsknapp för enkel samtalshantering.
• Lysdiod och ljudindikatorer.
• Avancerat hörselskyddssystem med SafeTone™.
• Mikrofon med störningseliminering.
• Automatiskt viloläge för att spara energi.
• Huvudbåge och öronkrok som bärstil (öronkrok medföljer inte i alla regioner).
SVENSKA
1. VÄLKOMMEN!
Basfunktioner för Jabra PRO 920
• Dockningsenhet för laddning av headset.
• Ljusindikatorer för samtalsstatus.
• Batteriindikatorer.
• Konfiguration med röstmeddelanden.
• Port för Jabra LINK-adapter och GN1000 automatisk lurlyftare.
JABRA PRO 920
4
2.1
SVENSKA
2. PRODUKTÖVERSIKT
FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
Headset
Bas
Tillbehör för huvudbåge
Öronkrokstillbehör
(medföljer ej i alla regioner)
Strömadapter
Snabbstartsguide
Telefonsladd
Varnings- och
deklarationsbroschyr
JABRA PRO 920
5
HEADSETÖVERSIKT
SVENSKA
2.2
Knapp för att öka
högtalarvolym
Sekretessknapp
Knapp för att minska
högtalarvolym
Lysdiodsindikator
Flerfunktionsknapp
Mikrofonarm
Högtalare
Montering av
olika bärstilar
Laddningskontakt
Mikrofon med
störningseliminering.
JABRA PRO 920
6
HEADSETTILLBEHÖR
SVENSKA
2.3
Jabra PRO 920-headsetet kan bäras på tre olika sätt: med huvudbåge, öronkrok och nackbåge. Tillbehören för
huvudbåge och öronkrok (öronkrok medföljer inte i alla regioner) medföljer Jabra PRO 920. Tillbehöret nackbåge
kan köpas separat.
Alla bärstilar är utbytbara och kan bäras på vänster eller höger öra.
Oavsett bärstil ska mikrofonen placeras så nära munnen som möjligt för maximal brusreducering.
Montera huvudbågen
KLICK
Montera öronkroken (öronkrok medföljer inte i alla regioner)
KLICK
Montera nackbågen (tillbehör)
KLICK
R
L
JABRA PRO 920
7
ÖVERSIKT ÖVER BASENHET
Dockningsenhet
för headset
Laddningsuttag
för headset
SVENSKA
2.4
1
Ljudlänksindikator
Fällbart
basstativ
Sekretessindikator
Batteriindikator
Mikrofonvolymkontroller
Reglage för klar
kopplingston
AUX-port
Telefonlursport
Strömadapterport
Telefonport
JABRA PRO 920
8
2.5
EXTRA TILLBEHÖR
SVENSKA
Följande Jabra PRO-tillbehör finns att köpa separat. Besök jabra.com för att se alla tillbehör.
Jabra GN1000
Elektronisk klykkontaktsadapter
(den faktiska produkten kan avvika från bilden)
Tillbehör för nackbåge
Utbytestillbehör för huvudbåge
Utbytesöronkrok med öronkuddar
Utbyteshörsnäckor
Servicekabel
JABRA PRO 920
9
3.1
FÄLLBART BASSTATIV
Basstativet för Jabra PRO 920 kan fällas i tre positioner: öppen, stängd och stående position, så som visas på bilden.
SVENSKA
3. ANSLUTA TILL EN BORDSTELEFON
KLICK
JABRA PRO 920
10
ANSLUTA TILL BORDSTELEFON
SVENSKA
3.2
ALTERNATIV 1
Bordstelefon med headsetport
Vissa telefoner har en dedikerad
headsetport (vanligen på
telefonens baksida). De här
telefonerna har normalt även
en knapp på frontpanelen för
omkoppling av konversationen
mellan headset och lur.
1. Koppla in den medföljande
telefonkabeln i porten med
på basen.
markeringen
2. Anslut telefonkabeln till
headsetporten
på
bordstelefonen.
eller
eller
ALTERNATIV 2
Bordstelefon med Jabra Link
En Jabra Link-adapter gör det
möjligt att besvara eller avsluta
ett inkommande samtal med
headsetets flerfunktionsknapp.
Kontakta din lokala
Jabra-återförsäljare om du vill
köpa en Jabra Link-adapter till
din specifika bordstelefon.
1. Anslut Jabra Link-adaptern
så som visas i den
adapterdokumentation som
medföljer Jabra Link. På
vissa telefoner måste även
telefonkabeln anslutas.
2. Ring till din anslutna
bordstelefon med en annan
telefon för att aktivera Jabra
Link-adaptern. Vänta
i 10 sekunder innan du
svarar i telefonen.
Se d
för okume
Jab
ra L ntatio
nen
ink
JABRA PRO 920
11
eller
SVENSKA
ALTERNATIV 3
Bordstelefon med GN1000
GN1000 fjärrstyrd
lurlyftare lyfter manuellt
bordstelefonluren när du
ringer eller besvarar ett
samtal. Monteringsanvisningar
finns i dokumentationen som
medföljer GN1000.
1. På bordstelefonen kopplar
du ur telefonlurskabeln
från telefonens basenhet.
2. Anslut telefonlurskabeln
till porten med
på basen.
markeringen
3. Koppla in den medföljande
telefonkabeln i porten
med markeringen
på
basen.
4. Anslut telefonkabeln
till telefonlursporten på
bordstelefonen.
5. Anslut kabeln till
GN1000 till porten med
på basen.
markeringen
eller
ALTERNATIV 4
Bordstelefon utan headsetport
Den här bordstelefonen
saknar dedikerad headsetport.
1. På bordstelefonen kopplar
du ur telefonlurskabeln
från telefonens basenhet.
2. Anslut telefonlurskabeln
till porten med markeringen
på basen.
3. Koppla in den medföljande
telefonkabeln i porten med
markeringen
på basen.
4. Anslut telefonkabeln
till telefonlursporten på
bordstelefonen.
JABRA PRO 920
12
ANSLUTA STRÖM TILL BASEN
3.4
på basen.
SVENSKA
3.3
1. Koppla in den medföljande strömadaptern i porten med markeringen
2. Anslut strömadaptern till eluttaget.
PLACERA HEADSETET I DOCKNINGSENHETEN
Placera headsetet i basenheten
Placera headsetet i dockningsenheten. När headsetet är korrekt placerat i dockningsenheten börjar
headsetbatteriet att laddas, om det behövs. Ladda i 20 minuter eller tills batteriindikatorn på basenheten
.
lyser stadigt grönt
JABRA PRO 920
13
4.1
STÄLLA IN KLAR KOPPLINGSTON
1. Sätt på dig headsetet.
2. Tryck på headsetknappen på bordstelefonen eller
lyft bordstelefonens lur.
3. Leta upp reglaget för klar kopplingston på baksidan
av Jabra PRO 920-basen, så som illustreras på
bilden, och samtidigt som du lyssnar i headsetet
efter en klar kopplingston vrider du reglaget från
A till G.
4. Avgör bästa position för reglaget. Kopplingstonen
ska vara stark, klar och oförvrängd.
5. När den klara kopplingstonen är inställd trycker
du på headsetknappen på bordstelefonen eller
återplacerar telefonluren i mottagaren.
4.2
SVENSKA
4. KONFIGURERA LJUDET FÖR BORDSTELEFONEN
På grund av det stora urvalet av tillgängliga fabrikat/modeller av bordstelefoner måste en klar kopplingston
ställas in första gången du använder Jabra PRO 920. Om du ställer in en klar kopplingston kommer Jabra PRO
920 att fungera korrekt med din specifika bordstelefon. Dessutom är det viktigt att ställa in mikrofonvolymen för
optimal ljudkvalitet.
KLICK
STÄLLA IN MIKROFONVOLYMEN
1. Sätt på dig headsetet.
2. Tryck på headsetknappen på bordstelefonen eller
lyft bordstelefonluren för att höra kopplingstonen.
3. Ring ett testsamtal. Ring en vän eller kollega för att
testa samtalsvolymen. Se till att den som lyssnar
inte justerar sin egen volym.
4. Justera mikrofonvolymen med mikrofonens
volymknappar + / -, så som visas på bilden, om
högtalarvolymen är för hög eller för låg för den
som lyssnar.
5. När mikrofonvolymen är inställd avslutar du
samtalet.
OBS: För att återställa mikrofonvolymen till
fabriksinställningen, ring ett samtal och tryck, och håll
nedtryckt, båda mikrofonvolymknapparna + / - tills en
ton hörs och släpp därefter volymknapparna.
JABRA PRO 920
14
5.1
HEADSETETS FLERFUNKTIONSKNAPP
Med flerfunktionsknappen kan du besvara och avsluta samtal genom att använda en kombination av lätta
tryckningar, dubbeltryckningar eller vanliga tryckningar.
SVENSKA
5. FUNKTIONER FÖR JABRA PRO 920
Flerfunktionsknapp
Funktion
Tryck lätt
Tryck lätt två
gånger


Besvara inkommande samtal
Avsluta aktuellt samtal

Avvisa inkommande samtal

Parkera det aktuella samtalet och ta emot ett
inkommande samtal (stöds inte av alla telefoner)

Startar
 (5 sek.)
Stänger av
5.2
Tryck
(håll intryckt i
1-3 sek)
VOLYMKNAPPAR FÖR HEADSETHÖGTALARE
Knapparna för högtalarvolym justerar headsetets högtalarvolym.
Högtalarvolymknappar
5.3
KNAPP FÖR MIKROFONSEKRETESS
Sekretessknappen aktiverar och avaktiverar tyst läge för headsetmikrofonen.
Sekretessknapp
JABRA PRO 920
15
5.4
HEADSETLYSDIOD
SVENSKA
Lysdioden indikerar samtalsstatus.
Lysdiodsindikator
Lysdiod
Headsetets status
Lysdiod
(klicka för att
visa)
Headsetets status
Ansluten
Headsetet placerat i basenheten
Ej ansluten
Headsetet placerat i laddaren
Pågående samtal
Headsetet placerat i okänd
basenhet
Inkommande samtal
Kopiering av inställningar
Startar
Inställningar kopieras
Stänger av
Inställningar kan inte kopieras
Hopparning
Uppdatering av inbyggd programvara
5.5
(klicka för att
visa)
HEADSETETS LJUDINDIKATORER
Headsetet spelar upp olika röstmeddelanden och ljudsignaler för att indikera headsetstatus och åtgärder.
Ljudsignal
Ljudprov
(klicka för att
lyssna)
Ljudsignal
Startar
Mikrofonsekretess på
Stänger av
Avslutat samtal
Lätt knapptryckning
Låg batterispänning
Lätt dubbel knapptryckning
Konferensstart
Knapptryckning
Konferensslut
Högsta högtalarvolymen nådd
Utom räckvidd
Lägsta högtalarvolymen nådd
Inkommande samtal accepterat
Ljudprov
(klicka för att
lyssna)
JABRA PRO 920
16
Ljudprov
(klicka för att
lyssna)
Röstmeddelande
Setup (Inställning)
Remote call control
(Fjärrstyrd samtalskontroll)
Audio protection (Ljudskydd)
Goodbye (Hejdå)
Wireless range
(Trådlös räckvidd)
Factory default
(Fabriksinställningar)
Ljudprov
(klicka för att
lyssna)
SVENSKA
Röstmeddelande
Auto sleep mode
(Autoviloläge)
1
5.6
BASENS LJUSINDIKATORER
Basenheten för Jabra PRO 920 har tre lysdioder som indikerar batteri, samtalsstatus och händelser.
Ikon
Händelse
Batteriladdning (långsam
blinkning)
Full batterinivå
Låg batterinivå
Mycket låg batteriladdning
(snabb blinkning)
Viloläge (långsam blinkning)
Okänd batteristatus
Mikrofonsekretess på
Aktiv ljudlänk mellan headset
och bas
Sökning efter headset
JABRA PRO 920
17
6.1
RINGA, BESVARA OCH AVSLUTA SAMTAL
Telefon med headsetport
Telefon med Jabra LINK
eller GN1000
Telefon utan headsetport
Ringa
ett
samtal
1. Tryck på headsetknappen på
bordstelefonen.
2. Lyft headsetet från
dockningsenheten eller tryck
på flerfunktionsknappen.
3. Slå numret på bordstelefonen.
1. Lyft headsetet från
dockningsenheten.
2. Slå numret på
bordstelefonen.
1. Lyft headsetet från
dockningsenheten eller tryck
på flerfunktionsknappen.
2. Lyft bordstelefonluren och
lägg den åt sidan.
3. Slå numret på
bordstelefonen.
Besvara
samtal
1. Lyft headsetet från
dockningsenheten eller tryck
på flerfunktionsknappen.
2. Lyft bordstelefonluren och
lägg den åt sidan.
Avsluta
samtal
6.2
Tryck på headsetknappen på
bordstelefonen.
Lyft headsetet från
dockningsenheten
eller tryck på
flerfunktionsknappen.
Placera headsetet i
dockningsenheten
eller tryck på
multifunktionsknappen.
SVENSKA
6. SAMTALSHANTERING
1. Lyft headsetet från
dockningsenheten eller tryck
på flerfunktionsknappen.
2. Lyft bordstelefonluren och
lägg den åt sidan.
1. Placera headsetet i
dockningsenheten eller tryck
på multifunktionsknappen.
2. Lägg tillbaka
bordstelefonluren i
mottagaren.
VÄXLA MELLAN TELEFON OCH HEADSET
Växla från bordstelefon till headset
1. Lyft headsetet ur dockningsenheten.
2. Lägg inte tillbaka bordstelefonluren i mottagaren, eftersom detta avbryter samtalet.
Växla från headset till bordstelefon (utan Jabra Link eller GN1000)
1. Lyft bordstelefonluren.
2. Lyft headsetet ur dockningsenheten eller tryck på flerfunktionsknappen.
Växla från headset till bordstelefon (med Jabra Link eller GN1000)
1. Lyft bordstelefonluren.
2. Se dokumentationen för den specifika bordstelefonen. I vissa fall måste du trycka på en knapp på din
bordstelefon medan växlingen i andra fall kan ske automatiskt.
6.3
KONFERENSSAMTAL MED FLERA HEADSET
Jabra PRO 920 kan paras ihop med totalt fyra headsets för konferenssamtal; ett primärt och tre sekundära
hedasets.
Ansluta ett sekundärt headset
1. När det primära headsetet inte är placerat i dockningsenheten och samtal pågår kan du placera ett sekundärt
headset i basen som fungerar som värd för samtalet. När headseten har parats ihop hörs en dubbelton i det
primära headsetet.
2. Tryck lätt på flerfunktionsknappen på det primära headsetet för att acceptera det sekundära headsetet. Ljudet
delas nu mellan headseten.
Avsluta eller lämna konferensen
Användaren av det primära headsetet kan avsluta konferenssamtalet genom att lägga på. Samtalet avslutas för
alla headset.
Gäster kan lämna konferensen genom att trycka lätt på flerfunktionsknappen på headsetet eller genom att
placera headsetet i basen. Konferenssamtalet är fortfarande aktivt för övriga headset.
JABRA PRO 920
18
7.1
SAFETONE™ AUDIO PROTECTION
SafeTone™ erbjuder effektivt hörselskydd mot potentiella risker, exempelvis akustisk chock och bullerexponering.
SafeTone™ består av två komponenter, PeakStop™ och IntelliTone™, och kan ställas in för användning med
Jabra PRO 920-hedasetet (se avsnitt 7.5).
PeakStop™ skydd mot akustisk chock
PeakStop™ dämpar automatiskt ljud som överstiger 118 dB(A) och skyddar hörseln från akustisk chock.
SVENSKA
7. AVANCERADE FUNKTIONER HOS JABRA PRO 920
IntelliTone™ bullerexponeringsskydd
IntelliTone™ ger skydd mot akustisk chock och bullerexponering över 85dB(A) motsvarande upp till 8 timmars
samtalstid dagligen.
7.2
TRÅDLÖS RÄCKVIDD
Jabra PRO 920 stöder en maximal trådlös räckvidd på upp till 120 meter. Fysiska hinder och elektromagnetisk
störning kan minska den här räckvidden. Den trådlösa räckvidden kan justeras för att förhindra störningar från
andra trådlösa enheter (se avsnitt 7.5).
Headsetets ljudkvalitet kan långsamt försämras ju längre bort headsetet kommer från basen och förbättras ju
närmare headsetet kommer basen. När headsetet är helt utanför täckningsområdet hörs en unik ton i headsetet
med några sekunders mellanrum.
Om headsetet är upptaget i ett samtal när du förflyttar dig utanför räckvidden försvinner ljudet. Samtalet
fortsätter dock att vara aktivt i basen i 120 sekunder. Om du vill återställa ljudet i samtalet flyttar du tillbaka
headsetet inom basens räckvidd.
Om headsetet är utanför basens räckvidd i mer än en timme stängs headsetet av för att spara batteriet.
7.3
STRÖMHANTERING
Jabra PRO 920 erbjuder flera inbyggda strömhanteringsfunktioner för att spara energi.
Autoviloläge
Det automatiska viloläget kan aktiveras med Jabra PRO 920-basen (se avsnitt 7.5). Det automatiska viloläget
är avaktiverat som standard. När det är aktiverat övergår Jabra PRO 920 automatiskt i viloläge efter 8 timmars
inaktivitet, vilket visas genom att batteriindikatorn visar långsam blå blinkning. Viloläge avbryts vid urtagning
eller placering av headsetet i dockningsenheten.
Automatisk avstängning av headsetet
Efter 60 minuter utan förbindelse mellan headsetet och basenheten, stängs headsetet automatiskt av. För att slå
på headsetet igen, tryck på multifunktionsknappen.
7.4
FJÄRRSTYRD SAMTALSKONTROLL
Fjärrstyrd samtalskontroll (eller lurlyftare) är den kontrollmekanism som används för att besvara eller avsluta ett
samtal på en bordstelefon. För att aktivera Jabra PRO 920 headsetet för att besvara och avsluta samtal, måste
bordstelefonen ha en Jabra Link eller GN1000 installerad.
Elektronisk lurlyftare (EHS)
En elektronisk lurlyftare är en funktion på vissa bordstelefoner som gör det möjligt att besvara eller avsluta
samtal med headsetets flerfunktionsknapp. För att använda den här funktionen måste en elektronisk klykkontakt
anslutas mellan bordstelefonen och basenheten för Jabra PRO 920. För att köpa en Jabra Link, kontakta din
återförsäljare eller besök www.jabra.com.
GN1000
En GN1000 lyfter manuellt luren från bordstelefonens mottagare för att automatiskt ringa eller besvara ett
samtal. För att köpa en GN1000 automatisk lurlyftare, kontakta din återförsäljare eller besök www.jabra.com.
JABRA PRO 920
19
ÄNDRA AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
1 Startinställningsläge
• Sätt på dig headsetet.
• Tryck och håll samtidigt in headsetets båda
volymknappar tills du hör röstmeddelandet "Setup
(Inställning)" och släpp sedan upp knapparna.
SVENSKA
7.5
Sju avancerade inställningar kan konfigureras via basenheten. Röstmeddelanden indikerar aktuell inställning
och värde.
De sju inställningarna är:
• Påminnelseton vid sekretess på
• Ringsignal
• Ljudskydd
• Trådlös räckvidd
• Autoviloläge
• Fjärrsamtalskontroll
• Bredbandsljud
INSTÄLLNING
Starta
inställning
2 Inställningsläge
• Headsetknapparna används för förflyttning mellan inställningar och värden.
• Lamporna på basenheten
(eller röstmeddelanden) används för att ange vilken inställning och vilket
värde som är valda.
Inställningar
Förflyttning
mellan
inställningar
Lampa på
basenhet
blinkning x1
Värden
Cycle
through
values
Inställning
Lampa på
basenhet
Röstmeddelande
Värde
På (standard)
Påminnelseton vid
sekretess på
Av
Ringsignal 1 (standard)
Ringsignal 2
blinkning x2
Ringsignal
Ringsignal 3
Ringsignal 4
Ringsignal 5
blinkning x4
Peakstop och Intellitone
Ljudskydd
Peakstop (standard)
Normal räckvidd (standard)
blinkning x5
Låg räckvidd
Trådlös räckvidd
Mycket låg räckvidd
JABRA PRO 920
20
Inställningar
Värden
Lampa på
basenhet
Lampa på
basenhet
Inställning
SVENSKA
Förflyttning
mellan
värden
Förflyttning
mellan
inställningar
Röstmeddelande
Värde
På
blinkning x6
Autoviloläge
Av (standard)
Upptäck automatiskt
GN1000, RHL eller ingen
Jabra IQ
blinkning x7
Fjärrsamtalskontroll
DHSG
MSH
Siemens Optipoint
Av
blinkning x8
Bredbandsljud
På
3 Avsluta inställningsläge
Tryck och håll samtidigt in headsetets båda
volymknappar tills du hör röstmeddelandet
"Goodbye (Hejdå)" och släpp sedan upp knapparna.
Basenheten startar om och uppdaterar inställningarna,
på
vilket indikeras av den vita batteriikonen
basenheten.
7.6
HEJDÅ
Avsluta
inställning
ÅTERSTÄLLA AVANCERADE INSTÄLLNINGAR
• Sätt på dig headsetet.
• Tryck och håll samtidigt in headsetets båda
volymknappar och sekretessknappen tills
du hör röstmeddelandet "Factory default
(Fabriksinställningar)" och släpp sedan upp
knapparna.
Återställa
inställningar
FABRIKSINSTÄLLNINGAR
Basenheten startar om och återställer inställningarna,
på
vilket indikeras av den vita batteriikonen
basenheten.
JABRA PRO 920
21
7.7
KOPIERA INSTÄLLNINGAR TILL FLERA JABRA PRO 920-BASENHETER
1. Placera headsetet i basenheten.
2. Tryck på och håll in sekretessknappen tills lysdioden på headsetet blinkar och släpp sedan upp den.
När inställningarna har kopierats lyser headsetets lysdiod med vitt sken.
3. Ta ur headsetet ur dockningsenheten och placera det i den nya basenheten för att kopiera inställningarna
till den nya basenheten. Headsetets lysdiod blinkar 5 gånger för att indikera att inställningarna kopieras och
börjar sedan lysa med fast vitt sken när de har kopierats till den nya basen.
4. Upprepa steg 3 för att kopiera inställningarna till flera basenheter.
5. När du har slutfört kopieringen av inställningarna placerar du återigen headsetet i den ursprungliga basenheten
(primära basenheten) eller trycker och håller in headsetets sekretessknapp tills headsetets lysdiod börjar
blinka och släpper sedan upp den.
7.8
SVENSKA
Inställningarna för Jabra PRO 920 kan manuellt kopieras till andra Jabra PRO 920-basenheter.
TVINGAD IHOPPARNING (IHOPPARNING AV ETT NYTT PRIMÄRT HEADSET)
Det är möjligt att tvinga Jabra PRO 920 att para ihop med ett nytt headset, även om det för närvarande är
ihopparat med ett annat headset.
1. Placera det nya headsetet i basenheten.
2. Tryck ner multifunktionsknappen i 1-2 sekunder. Headsetets LED börjar blinka. Tvingad ihopparning tar
mellan 10 sekunder och 2 minuter.
3. Efter lyckad ihopparning lyser batteriindikatorn grönt (eller rött om headsetbatteriet är lågt).
7.9
UPPDATERA FIRMWARE OCH HEADSETINSTÄLLNINGAR (SERVICEKABEL)
Det är möjligt att uppdatera Jabra PRO 920 firmware och headsetinställningar (med Jabra Direct) genom att
ansluta Jabra PRO 920 till en dator med hjälp av servicekabeln (valfritt tillbehör).
1. Se till att Jabra PRO 920 är inte kopplad till strömkontakt.
2. Anslut Jabra PRO 920 till en ledig USB-port på datorn med hjälp av servicekabeln (valfritt tillbehör).
3. Anslut Jabra PRO 920 till strömkontakt och vänta tills headsetindikatorn lyser grönt.
Vid korrekt anslutning sätts basenheten för Jabra PRO 920 i uppdateringsläge. Det går nu att uppdatera
firmwaren och konfigurera headsetinställningar via Jabra Direct. Jabra Direct kan laddas ner från
www.jabra.com/direct
OBS: För att avbryta uppdateringsläget, koppla loss servicekabeln och ta bort Jabra PRO 920 från strömkontakt
för omstart.
JABRA PRO 920
22
8.1
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR OCH FELSÖKNING
F Hur parar jag ihop mitt headset med Jabra PRO 920-basen?
A Placera headsetet i dockningsenheten på basen för att initiera hopparningen. Hopparningen sker automatiskt
såvida inte basenheten är kopplad till ett primärt headset (ett headset som redan är hopparat med basenheten).
Du kan också göra en tvingad ihopparning av ett nytt primärt headset, om det redan finns ett ihopparat primärt
headset med basenheten.
SVENSKA
8. SUPPORT
F Kan jag para ihop mitt headset direkt med en separat DECT-telefon eller basenhet?
A Nej. Headsetet kan bara paras ihop med en bas i Jabra PRO 920-serien.
F Varför fungerar inte headsetet med min bordstelefon?
A Kontrollera följande:
• Se till att headsetets batteri är laddat. Batterikonen blinkar grönt under laddning och lyser med fast grönt
sken när laddningen är klar.
• Kontrollera att headsetet är inom basens räckvidd. Räckvidden är upp till 120 meter beroende på omgivning.
• Se till att headset och bas är hopparade. Placera headsetet i dockningsenheten för att starta hopparningen.
F Varför händer inget när jag försöker använda min bordstelefon?
AKontrollera att basenheten är påslagen och att det finns kopplingston. Lyft bordstelefonluren eller tryck på
headsetknappen på bordstelefonen för att få en klar kopplingston. Om det inte hörs någon kopplingston ska
du kontrollera att alla kablar har anslutits korrekt.
F Personen jag ringer till hör mig inte. Varför?
S Den klara kopplingstonen eller inställningarna för mikrofonvolymen kan vara felaktigt inställda. Läs avsnitt
3 och 4 i den här manualen.
F Varför hör jag ett surrande ljud i mitt headset?
S Om enheten har ställts in korrekt kan det hända att telefonen påverkas av headsetets radiosignaler. För att
lösa problemet flyttar du headsetets bas minst 30 cm bort från bordstelefonen.
FNär jag försöker ringa ett samtal på min bordstelefon lyfts den automatiska lurlyftaren GN1000 RHL
men samtalet kopplas inte.
S Kontrollera att basen är ansluten till bordstelefonens lurport och inte till bordstelefonens headsetport.
GN1000 ska inte anslutas till headsetporten.
FÄr det möjligt att automatiskt ringa och besvara samtal med min bordstelefon utan att använda
lurlyftaren?
A Ja, om din bordstelefon har en elektronisk klykkontakt. Kontrollera med din återförsäljare om telefonen är
kompatibel och/eller se supportsidorna på webbplatsen www.jabra.com.
F Varför fungerar inte den elektroniska klykkontakten på bordstelefonen tillsammans med headsetet?
S Kontrollera kompatibilitets- och konfigurationsinställningar för elektronisk klykkontakt i dokumentationen till
bordstelefonen. Du kan även besöka www.jabra.com.
F Vilken räckvidd har Jabra PRO 920?
A Jabra PRO 920 stöder en maximal räckvidd på upp till 120 m (bas till headset). Räckvidden varierar beroende
på miljön där headsetet används.
F Kan jag ringa konferenssamtal med flera headset?
A Ja, Jabra PRO 920 kan paras ihop med totalt fyra headsets; ett primärt och tre sekundära headsets.
Mer information finns i avsnitt 6.3 i den här bruksanvisningen.
F Kan jag slå av headsetet för att spara ström när jag inte är nära basen?
A Ja. Tryck och håll in flerfunktionsknappen i fem sekunder för att stänga av headsetet. Om du vill slå på headsetet
igen placerar du headsetet i basen eller trycker på flerfunktionsknappen.
F Hur lång är samtalstiden med ett Jabra PRO 920-headset?
A Upp till 8 timmars samtalstid.
F Min huvudbåge/öronkrok/nackbåge är trasig. Hur skaffar jag en ny?
A Kontakta din lokala återförsäljare för Jabra.
JABRA PRO 920
23
9.1
JABRA PRO 920-HEADSET
Användningsmiljö:
0 ˚C till +40 ˚C; upp till 95 % luftfuktighet, icke-kondenserande.
Samtalshantering:
Flerfunktionsknapp med stöd för att besvara samtal, avsluta samtal, avvisa samtal samt besvara och avsluta
samtal via basenheten.
SVENSKA
9. TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Volymkontroll och avstängning av mikrofon:
Knappkontroller på headset.
Ljusindikator:
LED indikerar samtalsstatus, ihopparningsstatus och andra händelser.
Ljudindikatorer:
Signaler som indikerar inkommande samtal, låg batterinivå, volymnivå, tyst läge för mikrofon och andra
händelser.
Ljudkvalitet:
DSP-brusreducering; eko-dämpning; tonkontroll; smalbandsljud.
Laddning:
Vid dockning i Jabra PRO 920-basen.
Trådlös standard:
(CAT - iq) European DECT och U.S. DECT.
DECT-räckvidd:
För European DECT: upp till 120 meter från Jabra PRO 920-bas till headset.
För U.S. DECT: upp till 120 meter från Jabra PRO 920-bas till headset.
DECT-frekvenser:
US DECT: 1,92 - 1,93 GHz.
EU DECT: 1,88 - 1,90 GHz.
Bärstilar:
Huvudbåge och öronkrok som bärstil (öronkrok medföljer inte i alla regioner). Nackbåge finns att köpa som
tillbehör.
Mikrofonarm:
Midi.
Högtalare:
Bredbandshögtalare.
Mikrofon:
Mikrofon med störningseliminering.
9.2
HEADSETETS BATTERI
Batterityp:
Litiumjonpolymerbatteri.
Batterikapacitet:
295 mA/h, normalt.
Samtalstid:
Upp till 8 timmar.
Batteriets livslängd:
Minst 1 000 laddningscykler.
Passningstid:
Minst 36 timmar.
Drifttemperaturintervall:
-20 ˚C till +60 ˚C.
OBS: Headsetet har en temperaturberoende laddningsalgoritm som förhindrar att batteriet laddas under
extrema temperaturer (under 0˚ och över 45 ˚C).
JABRA PRO 920
24
Batterilagringstid:
Headsetets batteri hålls laddat i minst 6 månader innan återuppladdning krävs.
9.3
SVENSKA
Batteriets laddningstid:
20 % laddning på mindre än 20 minuter.
50% laddning på mindre än 45 minuter.
Full laddning på mindre än 3 timmar.
MATERIAL OCH ALLERGIER
Huvudbågen är tillverkad av rostfritt stål och har en yta som inte är nickelbehandlad. Nickelutsöndringen från
huvudbågen är 0,02 μg/cm²/vecka, vilket är långt under den gräns på 0,50 μg/cm²/vecka som har fastställts
i EU-direktivet 94/27/EF. Den rostfria stållegeringen har testats för nickelutsöndring i enlighet med den europeiska
standarden EN 1811:1998.
De andra bäranordningarna är tillverkade av plast och innehåller inga kända allergiframkallande ämnen.
Hörsnäckorna innehåller inte vinyl. Produkterna innehåller varken nickel, krom eller naturligt gummi som kan
komma i kontakt med användarens hud.
9.4
JABRA PRO 920-BAS
Jabra PRO 920-basen uppfyller följande specifikationer.
Mått:
118 mm x 76 mm x 29 mm
Trådlös standard:
(CAT - iq) European DECT och U.S. DECT.
Användningsmiljö:
0 ˚C till +40 ˚C; upp till 95 % luftfuktighet, icke-kondenserande.
Laddningsenhet:
Kompatibel med medföljande headset i Jabra PRO 900-serien.
Anslutningar för bordstelefon:
RJ-11 för telefonlur, RJ-11 för själva telefonen (eller headsetport), RJ-45 för AUX (för Jabra Link eller GN1000 lurlyftare).
Reglage för klar kopplingston och mikrofonvolym:
Elektromekaniska reglage. Reglage för klar kopplingston och mikrofonvolymnivå ställs in manuellt.
Standard för elektronisk klykkontakt:
GN1000, Jabra IQ, DHSG och MSH och andra Jabra DHSG-adaptrar. Varje EHS kräver ytterligare kablar och/eller
utrustning som säljs separat. GN1000 stöds som standard och kräver ingen ytterligare konfiguration.
9.5
AVYTTRING AV PRODUKTEN
Kassera headsetet i enlighet med lokala bestämmelser och återvinn det om möjligt. Får ej kastas i hushållsavfallet.
Kasta aldrig headsetet i öppen eld eftersom batteriet kan explodera. Batterier kan även explodera om de är
skadade.
JABRA PRO 920
25
CERTIFIERINGAR OCH SÄKERHETSGODKÄNNANDEN
SVENSKA
9.6
CE
Produkten är CE-märkt enligt R&TTE-direktivet (99/5/EC). GN deklarerar härmed att denna produkt uppfyller alla
väsentliga krav och tillämpliga anvisningar i direktiv 1999/5/EC. Mer information finns på http://www.jabra.com.
Inom EU är denna enhet avsedd att användas i Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederländerna, Storbritannien, och inom EFTA i Island, Norge och Schweiz.
FCC
Denna enhet överensstämmer med avsnitt 15 i FCC:s regler. Drift måste uppfölja följande två villkor: (1) Denna
enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera störningar, inklusive störningar
som kan orsaka oönskad drift.
Användare får inte utföra ändringar eller modifiera enheten på något sätt. Ändringar eller modifieringar som inte
uttryckligen godkänts av Jabra upphäver användarens behörighet att använda utrustningen.
Den här utrustningen har testats och motsvarar gränserna för en digital enhet klass B, i överensstämmelse med
avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser har tagits fram för att ge tillräckligt skydd mot skadliga störningar
i boendemiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den
inte installeras och används enligt instruktionerna, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation. Det finns
dock ingen garanti för att störningar inte inträffar i en särskild installation. Om denna utrustning orsakar skadliga
störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen slås av respektive på,
anmodas användaren att försöka korrigera störningen med hjälp av en eller fler av följande åtgärder:
• Omorientera eller omlokalisera mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
• Vänd dig till återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för assistans.
Användaren måste placera basen 20 cm eller mer från personal i enlighet med FCC:s krav för RF-exponering.
Industry Canada
Drift måste uppfölja följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet
måste acceptera störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten. Termen “IC:”
före certifierings-/registreringsnumret innebär endast att registreringen utförts baserat på en försäkran om
överensstämmelse, vilket indikerar att Industry Canadas tekniska specifikationer efterföljts. Det innebär inte att
Industry Canada har godkänt utrustningen.
Patent- och designregistrering under internationell behandling.
JABRA PRO 920
26
SVENSKA
© 2015 GN Audio A/S. Med ensamrätt. Jabra® är ett registrerat varumärke som
tillhör GN Audio A/S. Alla övriga varumärken som ingår i detta dokument tillhör
respektive ägare. (Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.)
Tillverkad i Kina
Försäkran om överensstämmelse finns på
JABRA PRO 920
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity
32-00696 G
MODELL: WHB003
27
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement