Jabra Solemate Mini Blue Lietotāja rokasgrāmata

Jabra Solemate Mini Blue Lietotāja rokasgrāmata
JABRA SOLEMATE MINI
Lietotāja rokasgrāmata
jabra.com/solematemini
© 2015 “GN Netcom A/S”. Visas tiesības aizsargātas. Jabra ® ir
uzņēmuma “GN Netcom A/S” reģistrēta preču zīme. Visas pārējās šajā
dokumentā norādītās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi pieder “Bluetooth SIG, Inc.”,
un “GN Netcom A/S” izmanto šādas preču zīmes saskaņā ar licenci.
(Dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma).
RAŽOTS ĶĪNĀ
MODELIS: HFS210
FCC ID: BCE-HFS210A
IC: 2386C-HFS210A
Atbilstības deklarācija atrodama vietnē
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity
2.1 SKAĻRUŅA NOVIETOŠANA
2.2 SKAĻRUŅA IESLĒGŠANA
LATVIEŠU
SATURS
1. LAIPNI LŪDZAM!................................ 4
2. SKAĻRUŅA PĀRSKATS....................... 5
3. KĀ UZLĀDĒT AKUMULATORU............ 7
3.1 AKUMULATORA STATUSS
4. KĀ SAVIENOT..................................... 9
4.1 SAVIENOŠANA, IZMANTOJOT BLUETOOTH
4.2 SAVIENOŠANA, IZMANTOJOT 3,5 MM SPRAUDNI
4.3 SAVIENOŠANA, IZMANTOJOT NFC
5. MŪZIKAS ATSKAŅOŠANA UN
TĒRZĒŠANA.......................................12
5.1 MŪZIKAS ATSKAŅOŠANA
5.2 TĒRZĒŠANA, IZMANTOJOT MOBILO TĀLRUNI
6. BALSS NORĀDĪJUMI.........................14
6.1 BALSS NORĀDĪJUMU IESLĒGŠANA
6.2 BALSS NORĀDĪJUMU IZSLĒGŠANA
6.3 KLAUSĪTIES BALSS NORĀDĪJUMUS
7. APARĀT­PROGRAMMATŪRAS
­ATJAUNINĀŠANA..............................16
8. ATBALSTS..........................................17
8.1 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI
8.2 KĀ GLABĀT JABRA SOLEMATE MINI
9. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA..................19
JABRA SOLEMATE MINI
3
Paldies, ka lietojat Jabra Solemate Mini. Ceram, ka
jums patiks šo ierīci lietot!
JABRA SOLEMATE MINI ĪPAŠĪBAS
LATVIEŠU
1. LAIPNI LŪDZAM!
ƒƒ Iebūvēts uzlādējams akumulators portatīvai
mūzikas atskaņošanai
ƒƒ Pārnēsāšanai īpaši piemērota konstrukcija
ƒƒ Dubultskaļrunis skaņas stiprumam
ƒƒ Vibrāciju samazinoša pamatne
ƒƒ NFC ērtai savienošanai pārī
JABRA SOLEMATE MINI
4
Klusāk
Atbildēt/beigt
(akumulatora statuss)
Skaļāk
LATVIEŠU
2. SKAĻRUŅA PĀRSKATS
Ieslēgt/izslēgt
3,5 mm spraudnis
USB uzlādes
ports
Mikrofons
3,5 mm audio kabelis
(zem pamatnes)
3,5 mm audio kabelis
(zem pamatnes)
Micro-USB kabelis
JABRA SOLEMATE MINI
5
Jabra Solemate Mini darbojas vislabāk, ja to
novieto uz virsmas plakaniski tā, lai Jabra logotips
būtu vērsts uz augšu.
LATVIEŠU
2.1 SKAĻRUŅA NOVIETOŠANA
2.2 SKAĻRUŅA IESLĒGŠANA
Lai ieslēgtu Jabra Solemate Mini, pārvietojiet slēdzi
Ieslēgt/izslēgt uz augšu.
JABRA SOLEMATE MINI
6
Lai uzlādētu Jabra Solemate Mini, savienojiet to ar
USB slotu datorā, izmantojot USB kabeli.
LATVIEŠU
3. KĀ UZLĀDĒT
AKUMULATORU
Vai arī uzlādējiet to, izmantojot ierīces Micro-USB
lādētāju (saistīts ar tālruņa lādētāju).
Piezīme. USB savienojumu var izmantot tikai uzlādei, nevis
mūzikas atskaņošanai vai zvanu apstrādei datorā.
JABRA SOLEMATE MINI
7
KO JŪS REDZAT
KO TAS NOZĪMĒ
Akumulators ir pilns
LATVIEŠU
3.1 AKUMULATORA STATUSS
Akumulators ir pustukšs
Akumulators ir gandrīz tukšs
Akumulators ir pavisam tukšs, nekavējoties
jāveic uzlāde
Pilnīgai akumulatora uzlādei vajadzīgas aptuveni
3 stundas. Jabra Solemate Mini var izmantot
uzlādes laikā.
JABRA SOLEMATE MINI
8
Jabra Solemate Mini var savienot ar jebkuru
Bluetooth ierīci bezvadu režīmā vai ar jebkuru
audio ierīci – izmantojot 3,5 mm audio kabeli, vai
ar NFC iespējotu ierīci – izmantojot NFC.
LATVIEŠU
4. KĀ SAVIENOT
4.1 SAVIENOŠANA, IZMANTOJOT
BLUETOOTH
1. Nospiediet un turiet (4 sek.) pogu
Atbildēt/beigt, līdz tiek paziņots pāra
savienošanas režīms un Bluetooth lampiņa
sāk mirgot. Atlaidiet pogu.
2. Izpildiet balss norādījumus ierīces savienošanai
pārī.
...
Piezīme. Ja savienojums pazūd (piemēram, ārpus diapazona),
lai to atjaunotu, pieskarieties pogai Atbildēt/beigt, kad Jabra
Solemate Mini ir darbības diapazonā un ir ieslēgts.
JABRA SOLEMATE MINI
9
Savienojiet Jabra Solemate Mini ar audio ierīci,
izmantojot 3,5 mm spraudni un komplektācijā
iekļauto audio kabeli. Savienojot ar 3,5 mm
spraudni, Jabra Solemate Mini mikrofona un
skaļruņa skaņa tiek atspējota (to joprojām var
regulēt ar pievienoto ierīci).
LATVIEŠU
4.2 SAVIENOŠANA, IZMANTOJOT 3,5 MM
SPRAUDNI
PIEZĪME. Kad ierīce ir savienota ar 3,5 mm spraudni, Bluetooth ir
atspējots un bezvadu ierīces nevarēs atskaņot mūziku.
JABRA SOLEMATE MINI
10
1. Jabra Solemate Mini ir jābūt ieslēgtam un
mobilajā ierīcē jābūt iespējotai NFC funkcijai.
2. Nosakiet NFC zonas vietu uz mobilās ierīces un
pieskarieties tai, novietojot to pretī NFC zonai uz
Jabra Solemate Mini.
LATVIEŠU
4.3 SAVIENOŠANA, IZMANTOJOT NFC
NFC
JABRA SOLEMATE MINI
11
5.1 MŪZIKAS ATSKAŅOŠANA
LATVIEŠU
5. MŪZIKAS ATSKAŅOŠANA
UN TĒRZĒŠANA
Mūzika, ko atskaņo savienotā ierīce, tiek
automātiski pārsūtīta Jabra Solemate Mini. Ja audio
nevar dzirdēt, pārliecinieties, vai Jabra Solemate
Mini ir savienots ar USB, 3,5 mm spraudni vai
Bluetooth, vai arī pagrieziet skaļruni skaļāk.
Skaļumu var regulēt skaļrunī vai savienotajā ierīcē.
Lai pārvaldītu mūziku (izlaistu celiņus, pauzētu
mūziku u.c.), izmantojiet savienoto ierīci.
5.2 TĒRZĒŠANA, IZMANTOJOT MOBILO
TĀLRUNI
Kad Jabra Solemate Mini ar Bluetooth palīdzību ir
savienots ar mobilo tālruni, zvani tiek automātiski
pārsūtīti Jabra Solemate Mini, kas darbojas kā
skaļrunis.
Piezīme. Zvana laikā mūzika tiks automātiski pauzēta un atsāks
skanēt pēc zvana beigām.
JABRA SOLEMATE MINI
12
FUNKCIJA
DARBĪBA
Regulēt
skaļruņa
skaļumu
Pieskarieties pogai Skaļāk vai
Klusāk
Atbildēt/beigt
zvanu
Pieskarieties pogai Atbildēt/
beigt
Noraidīt zvanu
Divreiz pieskarieties pogai
Atbildēt/beigt
Sastādīt
pēdējo
numuru
Divreiz piekarieties pogai
Atbildēt/beigt, kad nenotiek
zvans
Akumulatora
statuss
Piekarieties pogai Atbildēt/beigt,
kad nenotiek zvans
Izslēgt vai
ieslēgt
mikrofonu
Vienlaicīgi pieskarieties abām
pogām Skaļāk un Klusāk
JABRA SOLEMATE MINI
LATVIEŠU
Klusāk
Atbildēt/beigt
(akumulatora statuss)
Skaļāk
13
6.1 BALSS NORĀDĪJUMU IESLĒGŠANA
1. Izslēdziet Jabra Solemate Mini.
LATVIEŠU
6. BALSS NORĀDĪJUMI
2. Nospiediet un turiet pogu Klusāk, kamēr
ieslēdzat Jabra Solemate Mini. Atlaidiet pogu
Skaļāk, kad atskan paziņojums “Sound prompts
on”.
6.2 BALSS NORĀDĪJUMU IZSLĒGŠANA
1. Izslēdziet Jabra Solemate Mini.
2. Nospiediet un turiet pogu Klusāk, kamēr
ieslēdzat Jabra Solemate Mini. Atlaidiet pogu
Klusāk, kad atskan paziņojums “Sound prompts
off”.
JABRA SOLEMATE MINI
14
NOKLIKŠĶINĀT,
LAI KLAUSĪTOS
KO JŪS DZIRDAT
Go ahead and connect me. Use the
Bluetooth setting on your phone
LATVIEŠU
6.3 KLAUSĪTIES BALSS NORĀDĪJUMUS
Connected
Bluetooth off
Battery full
Battery level medium
Battery low
Recharge battery
Muted
Un-muted
Redialing
Audio uzvednes izslēgtas
Audio uzvednes ieslēgtas
Connection cancelled
JABRA SOLEMATE MINI
15
Lai atjauninātu Jabra Solemate Mini aparāt­program­
matūru, apmeklējiet jabra.com/solematemini un
lejupielādējiet jaunāko aparātprogrammatūru, kas
atrodas atbalsta sadaļā. Izpildiet ekrānā redzamos
norādījumus.
JABRA SOLEMATE MINI
LATVIEŠU
7. APARĀT­
PROGRAMMATŪRAS
­ATJAUNINĀŠANA
16
8.1 BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI
Pilnu bieži uzdoto jautājumu izklāstu skatiet vietnē
Jabra.com/solematemini.
LATVIEŠU
8. ATBALSTS
J. Kāpēc es dzirdu sprakšķēšanu?
A.Bluetooth ir radio tehnoloģija, kas ir jutīga pret
objektiem, kuri atrodas starp skaļruni un savienoto
ierīci. Skaļrunim un savienotajai ierīcei jābūt
diapazona robežās (līdz 10 metriem jeb 33 pēdām).
J. Kāds ir skaļruņa darbības diapazons?
A.Jabra Solemate Mini maksimālais darbības diapazons ir
šāds: 10 m jeb 33 pēdas
J. Man ir problēmas ar Bluetooth savienošanu
A.Iespējams esat izdzēsis Jabra Solemate Mini
pāra savienojumu Bluetooth ierīcē. Atjaunojiet
savienojumu, 4 sekundes turot pogu Ieslēgt/izslēgt,
lai iestatītu Jabra Solemate pāra savienošanas režīmā,
un tad savienojiet to ar Bluetooth ierīci.
J. Kāpēc es nevaru noraidīt zvanu vai atkārtoti sastādīt
numuru?
A.Šīs funkcijas ir atkarīgas no tā, vai tālrunis atbalsta
brīvroku režīmu. Pat ja brīvroku profils ir ieviests,
zvana noraidīšana un numura atkārtota sastādīšana ir
papildu funkcijas, ko ne visas ierīces atbalsta. Sīkāku
informāciju meklējiet ierīces rokasgrāmatā.
JABRA SOLEMATE MINI
17
ƒƒ Uzglabājiet skaļruni drošā vietā un izslēdziet
strāvu.
ƒƒ Neglabājiet ierīci pārāk augstā vai zemā
temperatūrā (virs -20°C/-68°F vai zem
65°C/149°F). Tas var saīsināt akumulatora
darbmūžu un ietekmēt skaļruņa darbību.
ƒƒ Nepakļaujiet skaļruni lietus vai šķidrumu
LATVIEŠU
8.2 KĀ GLABĀT JABRA SOLEMATE MINI
iedarbībai.
JABRA SOLEMATE MINI
18
JABRA SOLEMATE MINI
SPECIFIKĀCIJA
Svars:
330 g
Izmēri:
augst. 60,5 mm x plat. 53 mm x
diam. 126 mm
Mikrofoni:
visvirzienu mikrofons
Skaļrunis:
40 mm x 25 mm, 4 omi 3W
Nd-Fe-B, apaļš
Darbības diapazons:
10 m jeb 33 pēdas (atkarībā no
tālruņa)
Bluetooth versija:
3.0
Ierīces savienošanai
pārī:
līdz 8 ierīcēm, vienlaicīgi
savienota viena aktīva ierīce
Atbalstītie Bluetooth
profili:
A2DP (v1.2), Hands Free Profile
(v1.6), Headset profile (v1.2)
Sarunu laiks:
līdz 8 stundām
Gaidstāve:
līdz 90 dienām
Darbības temperatūra:
-10°C līdz 55°C (-50°F līdz 131°F)
Uzglabāšanas
temperatūra:
-20°C līdz 65°C (-68°F līdz 149°F)
Piekļuves atslēga vai
PIN savienošanai pārī:
0000
JABRA SOLEMATE MINI
LATVIEŠU
9. TEHNISKĀ
SPECIFIKĀCIJA
19
LATVIEŠU
JABRA SOLEMATE MINI
REV A
www.jabra.com/solematemini
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement