Jabra Biz 2400 II QD Mono NC Instrukcja obsługi

Jabra Biz 2400 II QD Mono NC Instrukcja obsługi
JABRA BIZ 2400 II
Instrukcja obsługi
jabra.com/biz2400
Wyprodukowano w Chinach
TYP: BIZ2400
FCC ID: BCE-BIZ2400
IC: 2386C-BIZ2400
KCC-CRMGNM-BIZ2400
© 2015 GN A/S / GN Netcom US, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jabra® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom
A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte w niniejszym
dokumencie są własnością odpowiednich podmiotów. Znak słowny
i logo Bluetooth ® są własnością firmy Bluetooth SIG Inc. i ich
wykorzystywanie przez firmę GN Netcom A/S podlega licencji.
Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity
2.1 WERSJA MONO
2.2 WERSJA STEREO
2.3 DOŁĄCZONE AKCESORIA
POLSKI
1. WITAMY.............................................. 4
2. INFORMACJE O URZĄDZENIU
JABRA BIZ 2400 II.............................. 5
2.4 AKCESORIA DODATKOWE
3. SPOSÓB NOSZENIA........................... 8
3.1 REGULACJA PAŁĄKA NA GŁOWĘ
3.2 REGULACJA MIKROFONU
3.3 ZMIANA SPOSOBU NOSZENIA
4. PODŁĄCZANIE................................... 11
4.1 ŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM PC
4.2 ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM
(ZA POMOCĄ BLUETOOTH)
5. OBSŁUGA...........................................13
5.1 UŻYTKOWANIE NA CO DZIEŃ
5.2 OBSŁUGA WIELU POŁĄCZEŃ
6. OPROGRAMOWANIE........................16
6.1 JABRA DIRECT
6.2 PROGRAMOWALNE PRZYCISKI
6.3 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
SPRZĘTOWEGO ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO
7. POMOC..............................................17
7.1 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
7.2 KONSERWACJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO
8. DANE TECHNICZNE...........................18
JABRA BIZ 2400 II
3
Dziękujemy za wybranie zestawu słuchawkowego
Jabra Biz 2400 II. Życzymy przyjemnego użytkowania!
POLSKI
1. WITAMY
FUNKCJE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO JABRA BIZ
2400 II
ƒƒ Dźwięk Hi-Fi
ƒƒ Mikrofon z technologią redukcji szumów
ƒƒ Wyginany wysięgnik Freespin
ƒƒ Funkcja ochrony słuchu Safetone
ƒƒ Programowalne przyciski
ƒƒ Łączenie z urządzeniami przenośnymi za pomocą
Bluetooth
ƒƒ Komunikaty głosowe
JABRA BIZ 2400 II
4
POLSKI
2. INFORMACJE O
URZĄDZENIU
JABRA BIZ 2400 II
2.1 WERSJA MONO
Przycisk odbierania/
kończenia połączenia
Przycisk O
(programowalny)
Pokrętło głośności
Przycisk wyciszania
Przycisk ×
(programowalny)
JABRA BIZ 2400 II
5
POLSKI
2.2 WERSJA STEREO
Przycisk odbierania/
kończenia połączenia
Przycisk O
(programowalny)
Pokrętło głośności
Przycisk wyciszania
Przycisk ×
(programowalny)
JABRA BIZ 2400 II
6
POLSKI
2.3 DOŁĄCZONE AKCESORIA
Pałąk na szyję
Pałąk na głowę
Zaczepy
(małe i średnie)
Poduszki słuchawek
z syntetycznej skóry
(średnie)
Poduszka pałąka
na głowę
Klips
Pokrowiec do
noszenia
2.4 AKCESORIA DODATKOWE
Wkładki douszne
Poduszki słuchawek
z syntetycznej skóry
(duże)
JABRA BIZ 2400 II
Poduszki słuchawek
z pianki
(duże)
7
POLSKI
3. SPOSÓB NOSZENIA
3.1 REGULACJA PAŁĄKA NA GŁOWĘ
Reguluj pałąk na głowę, aby uzyskać
najwygodniejsze dopasowanie.
JABRA BIZ 2400 II
8
Zalecamy ustawić mikrofon blisko ust (w odległości
ok. dwóch palców).
POLSKI
3.2 REGULACJA MIKROFONU
Mikrofon można wyginać zgodnie z preferencjami.
JABRA BIZ 2400 II
9
3.3 ZMIANA SPOSOBU NOSZENIA
Zestaw słuchawkowy można nosić na trzy różne sposoby: na głowie, na uchu lub na szyi.
ZACZEP NA UCHO
PAŁĄK NA SZYJĘ
PAŁĄK NA GŁOWĘ
4.1 ŁĄCZENIE Z KOMPUTEREM PC
Po prostu podłącz zestaw słuchawkowy do
dowolnego gniazda USB komputera.
JABRA BIZ 2400 II
POLSKI
4. PODŁĄCZANIE
11
1. Podłącz zestaw słuchawkowy do dowolnego
gniazda USB komputera.
POLSKI
4.2 ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM
PRZENOŚNYM (ZA POMOCĄ
BLUETOOTH)
2. Naciśnij przycisk O urządzenia i przytrzymaj go
(5 s), aż wskaźnik zacznie świecić na niebiesko.
Zestaw słuchawkowy jest teraz gotowy do
nawiązania połączenia z urządzeniem przenośnym.
3. Przejdź do menu Bluetooth w urządzeniu
przenośnym i wybierz zestaw słuchawkowy z listy
dostępnych urządzeń.
JABRA BIZ 2400 II
12
POLSKI
5. OBSŁUGA
Przycisk odbierania/
kończenia połączenia
Przycisk O
(programowalny)
Pokrętło głośności
Przycisk
wyciszania
Przycisk ×
(programowalny)
JABRA BIZ 2400 II
13
POŁĄCZENIA
Odbieranie/
kończenie
połączenia przy
połączeniu
z komputerem
Dotknij przycisku
odbierania/kończenia
połączenia
Odrzucanie
połączenia przy
połączeniu
z komputerem
Dotknij dwukrotnie
przycisku odbierania/
kończenia połączenia
Odbieranie/
kończenie połączeń
Bluetooth
Dotknij przycisku O*
Odrzucanie
połączenia przy
połączeniu
Bluetooth
Dotknij dwukrotnie
przycisku O*
Regulacja głośności
Obróć pokrętło głośności
Wyciszanie/
włączanie mikrofonu
Dotknij przycisku
wyciszania
POLSKI
5.1 UŻYTKOWANIE NA CO DZIEŃ
* Zestaw słuchawkowy musi być połączony z urządzeniem
przenośnym zgodnie z instrukcjami podanymi w części 4.2
„Nawiązywanie połączenia”.
JABRA BIZ 2400 II
14
Zestaw słuchawkowy może odbierać i obsługiwać
wiele połączeń jednocześnie.
POLSKI
5.2 OBSŁUGA WIELU POŁĄCZEŃ
WIELE POŁĄCZEŃ
Zakończenie bieżącego
połączenia i odbieranie
połączenia przychodzącego
Dotknij przycisku
odbierania/
kończenia
połączenia
Przełączanie między
połączeniem
wstrzymanym,
a aktywnym
Naciśnij
i przytrzymaj (2 s)
przycisk odbierania/
kończenia
połączenia
Wstrzymanie aktualnego
połączenia i odebranie
połączenia przychodzącego
Naciśnij
i przytrzymaj (2 s)
przycisk odbierania/
kończenia
połączenia
Odrzucenie połączenia
przychodzącego podczas
prowadzenia rozmowy
Dotknij dwukrotnie
przycisku
odbierania/
kończenia
połączenia
JABRA BIZ 2400 II
15
6.1 JABRA DIRECT
Jabra Direct to program opracowany do obsługi,
personalizacji i optymalizacji ustawień wszystkich
urządzeń Jabra oraz zarządzania nimi. Możesz
aktualizować oprogramowanie sprzętowe, zmienić
ustawienia zestawu słuchawkowego i znacznie więcej.
POLSKI
6. OPROGRAMOWANIE
Pobierz najnowszą wersję — jabra.com/direct
6.2 PROGRAMOWALNE PRZYCISKI
Przyciski można przeprogramować i nadać im inne
funkcje za pomocą programu Jabra Direct. Ustawienia
przycisków można zmieniać w menu ustawień
urządzenia.
6.3 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA
SPRZĘTOWEGO ZESTAWU
SŁUCHAWKOWEGO
Aktualizacje
oprogramowania
sprzętowego
poprawiają wydajność lub dodają nowe funkcje do
zestawu słuchawkowego Jabra. Pobierz i zainstaluj
oprogramowanie Jabra Direct, które umożliwia
aktualizację oprogramowania sprzętowego.
Oprogramowanie Jabra Direct wyświetli komunikat,
jeśli aktualizacja oprogramowania będzie dostępna do
pobrania.
JABRA BIZ 2400 II
16
7.1 CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Zestaw najczęściej zadawanych pytań można znaleźć
pod adresem Jabra.com/biz2400.
POLSKI
7. POMOC
7.2 KONSERWACJA ZESTAWU
SŁUCHAWKOWEGO
ƒƒ Zestaw słuchawkowy należy przechowywać w
bezpiecznym miejscu.
ƒƒ Należy unikać przechowywania w temperaturach
ekstremalnych (powyżej 70°C lub poniżej -40°C).
Może to niekorzystnie wpłynąć na zestaw
słuchawkowy.
JABRA BIZ 2400 II
17
ZESTAW SŁUCHAWKOWY
JABRA BIZ 2400 II
SPECYFIKACJA
Waga zestawu
słuchawkowego:
Zestaw słuchawkowy mono:
54 g
Zestaw słuchawkowy stereo:
77 g
Wymiary zestawu
słuchawkowego:
Zestaw słuchawkowy mono:
dł.: 139 mm; szer.: 27 mm;
wys.: 167 mm
Zestaw słuchawkowy stereo:
dł.: 133 mm; szer.: 27 mm;
wys.: 169 mm
Mikrofony:
Mikrofon z funkcją redukcji
szumów
Głośniki:
Głośniki 30 mm Dynamic
PureSound (Hi-fi)
Maksymalna moc
wejściowa głośnika:
20 mW
Zakres częstotliwości
głośnika:
Hybrydowy: 120-4500 Hz
Szerokopasmowy: 100-6500 Hz
USB: 60-1600 Hz
Temperatura pracy:
-20°C do 60°C
Temperatura
przechowywania:
-40°C do 70°C
JABRA BIZ 2400 II
POLSKI
8. DANE TECHNICZNE
18
POLSKI
JABRA BIZ 2400 II
WER D
www.jabra.com/biz2400
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement