Jabra Clipper Turquoise Användarmanual

Jabra Clipper Turquoise Användarmanual
+
Jabra® CLIPPER
Bruksanvisning
www.jabra.com
TACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
OM JABRA CLIPPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
VAD JABRA CLIPPER GÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ATT KOMMA IGÅNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Engelska
Innehåll
LADDA JABRA CLIPPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV JABRA CLIPPER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PARA IHOP JABRA CLIPPER MED EN TELEFON ELLER
ANNAN ENHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
BÄRSTIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
SÅ HÄR GÖR DU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
LJUDINDIKATORER OCH VISUELLA INDIKATORER FÖR HEADSET . . . . . . 7
ANVÄNDA JABRA CLIPPER MED TVÅ MOBILA ENHETER . . . . . . . . . . 8
FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Behöver du mer hjälp? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Skötsel av headsetet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Jabra CLIPPER
1
Tack för att du har valt att köpa ett Jabra CLIPPER Bluetooth®
stereoheadset med trådlös teknik. Vi hoppas att du kommer att
få stor glädje av den! Med den här bruksanvisningen kommer du
igång och kan få ut det bästa av ditt headset.
OM JABRA CLIPPER
Engelska
TACK
A Mikrofon
B Laddningsuttag
C Lysdiod
D Multifunktionsknapp
E 3,5 mm uttag för hörlurar
F Volym upp
hoppa över spår framåt/
G Volym ned
hoppa över spår bakåt/
H Stereohörlurar
(utbytbara)
A
B
C
E
H
F
D
G
Jabra CLIPPER
2
Med Jabra CLIPPER kan du lyssna på stereomusik genom din
Bluetooth®-aktiverade mobiltelefon eller musikspelare, samtidigt
som du kan vara säker på att aldrig missa ett samtal.
- Spela upp musik trådlöst
-Besvara eller avsluta mobiltelefonsamtal
- Växla automatiskt mellan musik och samtal
-Anslut med två olika Bluetooth®-enheter samtidigt (exempelvis
dator och mobiltelefon)**
Engelska
VAD JABRA CLIPPER GÖR
EGENSKAPER OCH SPECIFIKATIONER
- Enkel och tidsenlig dansk design
- Trådlöst stereoljud (A2DP)
- Växla automatiskt mellan musik och samtal
- MultiuseTM – anslut två olika enheter samtidigt**
- Varning vid inkommande samtal och mobildistans
- Fjärrstyrning av musik (AVRCP)*: spela, paus, stopp, hoppa över spår
- Utbytbara brusdämpande stereohörlurar (3,5 mm uttag)
- Upp till 6 timmars samtalstid och 200 timmars passningstid
- Innehåller två extra uppsättningar hörlurar i olika storlekar
(Medium och stor)
- Bluetooth® trådlös teknik - klart ljud med Bluetooth® 2.1+ EDR &
eSCO
-Automatisk hopparning för enkel installation
- Uppladdningsbart batteri med laddning via mikro-USB (5 stift),
laddningsuttag via nätadapter (ingår), PC via USB-kabel eller
billaddare (ingår ej)
- Vikt: 20 gram
- Lysdioder i olika färger för Bluetooth®-status och batteriindikator
- U.S. Military Standard Rain & Shock resistant***
-Räckvidd upp till 10 meter
Obs! Observera att din Jabra CLIPPER klarar att utsättas för vatten
en kort stund, men inte är vattentät och inte får sänkas ned i vatten.
Om enheten blir våt ska den torkas helt torr för att skyddas från
eventuell skada.
Jabra CLIPPER
* Beroende på telefon
** Jabra CLIPPER kan inte anslutas till två mobiltelefoner samtidigt
*** I enlighet med US MIL-STD 810F Rain & Shock (506.4 Rain (III) & 516.5 Shock (I-IV))
3
Innan du börjar använda headsetet ska du göra följande:
1 Ladda ditt headset (omkring 2 timmar)
2 Aktivera Bluetooth® på mobiltelefonen (se mobiltelefonens
bruksanvisning)
3 Para ihop headsetet med mobiltelefonen
Engelska
ATT KOMMA IGÅNG
LADDA JABRA CLIPPER
Se till att Jabra CLIPPER är fullt laddad innan du börjar använda
den. Under laddningen växlar batteriindikatorn från rött till grönt
när batteriet blir fulladdat. Laddningstiden är omkring 2 timmar.
Du kan använda Jabra CLIPPER under laddningen. Obs! Batteriets
livslängd minskar avsevärt om enheten lämnas oladdad under en
längre period. Jabra rekommenderar därför att du laddar enheten
minst en gång i månaden.
SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV JABRA CLIPPER
- Tryck och håll ned multifunktionsknappen tills lysdioden blir
grön för att slå på den.
- Tryck och håll ned multifunktionsknappen tills lysdioden blir
röd för att slå av den.
- Headsetet slås automatiskt av efter 10 minuter om det inte
ansluts till en enhet.
PARA IHOP JABRA CLIPPER MED EN TELEFON ELLER
ANNAN ENHET
Headseten ansluts till telefoner eller andra Bluetooth®-enheter
genom en process som kallas för ”hopparning”. Hopparningen kan
göras på bara några sekunder genom att följa de här enkla stegen.
1. Sätt headsetet i hopparningsläge
1.a. Första hopparningen
- När du sätter på headsetet övergår Jabra CLIPPER automatiskt
till hopparningsläge (indikatorlampa lyser med fast blått sken)
och startar sökningen efter en enhet.
Jabra CLIPPER
4
2. Ställ in din Bluetooth®-telefon eller -enhet för att söka efter
Jabra CLIPPER
- Följ telefonens bruksanvisning. Kontrollera först att Bluetooth®
är aktiverat i mobiltelefonen. Ställ sedan in telefonen till att
söka headsetet. Vanligtvis går du till menyn ”inställning”,
”anslutning” eller ”Bluetooth®” på telefonen och väljer alternativet
för att söka eller ”lägga till” en Bluetooth®-enhet.*
Engelska
1.b. Senare hopparning
- Tryck in och håll ned multifunktionsknappen tills indikatorlampan
lyser med fast blått sken (ca. 6 sekunder).
3. Telefonen kommer att hitta Jabra CLIPPER
- Telefonen hittar headsetet under namnet “Jabra CLIPPER”.
- Telefonen frågar sedan om du vill para ihop den med headsetet.
- Acceptera genom att trycka på ”Ja” eller ”OK” på telefonen och
bekräfta med lösenordet eller PIN-koden som är 0000 (fyra
nollor). När enheterna har synkroniserats visar telefonen en
bekräftelse.
CONNECTIVITY
DEVICES FOUND
MobilSurf
BLUETOOTH
Infrared port
Wap options
Synchronization
Networks
SELECT
Jabra CLIPPER
Jabra CLIPPER
Passkey:
****
SELECT
OK
HANDSFREE
Jabra CLIPPER
added.
The handsfree is
now ready for use
SELECT
Obs! All kommunikation mellan ditt Jabra CLIPPER headset och
din mobiltelefon är krypterad, vilket betyder att andra inte kan
uppfatta och höra din konversation. Upprättandet av denna
kryptering är en viktig del i hopparningsprocessen.
BÄRSTIL
Jabra CLIPPER är designad som en klädklämma. Detta ger dig ett
brett utbud av enkla och praktiska bärstilar: Kläm bara fast det i
skjortan, jackan, tröjan eller där det passar bäst.
Oavsett hur du väljer att bära Jabra CLIPPER, bör du alltid justera
det så att mikrofonen är placerad så nära din mun som möjligt.
Detta säkerställer att rösten hörs klart och tydligt.
VIKTIGT: DRA INTE UT METALLKLÄMMAN MER ÄN FYRA (4) MILLIMETER,
EFTERSOM DEN I SÅ FALL TAPPAR FORMEN PERMANENT.
Jabra CLIPPER
* Beroende på telefon
5
Jabra CLIPPER är enkelt att använda. Knapparna utför olika funktioner
beroende på hur länge du trycker in dem:
Nedtryckningens varaktighet
Tryck lätt
Tryck snabbt in knappen
Dubbeltryckning
Tryck snabbt in knappen två gånger inom
en halv sekund
Tryck
Tryck in knappen i ca 1 sekund
Tryck och håll in
Tryck in knappen i ca 4 sekunder
Engelska
SÅ HÄR GÖR DU
Spela upp musik (vissa telefoner kan kräva att du först startar
en mediaspelare)*
- Tryck kort in multifunktionsknappen.
Pausa musik
- Tryck kort in multifunktionsknappen – tryck kort igen för att
återuppta uppspelningen.
Besvara ett samtal under uppspelning av musik
- Tryck kort in multifunktionsknappen så pausas musiken och
samtal kopplas upp.
Avsluta ett samtal
- Tryck kort in multifunktionsknappen för att avsluta ett aktivt
samtal - när du avslutar samtalet startar musiken igen**.
Gå ett spår framåt**
- Tryck på volymkontrollknappen ‘+’.
Gå ett spår bakåt**
- Tryck på volymkontrollknappen ‘–’.
Besvara ett samtal
- Tryck kort in multifunktionsknappen för att besvara ett samtal.
Avsluta ett samtal
- Tryck kort på multifunktionsknappen för att avsluta ett pågående
samtal.
Jabra CLIPPER
* Se bruksanvisningen för telefonen
** Beroende på telefon
6
Ringa ett samtal**
- När Jabra CLIPPER är ansluten till telefonen kommer alla samtal
från din telefon automatiskt att överföras till ditt headset
(beroende på telefoninställningar).
Engelska
Avvisa ett samtal**
- Tryck in multifunktionsknappen när telefonen ringer för att avvisa
ett inkommande samtal. Beroende på telefoninställningarna
kommer personen som ringer att vidarebefordras till
röstbrevlådan eller höra en upptagetton.
Återuppringning av senast slaget nummer**
- Tryck kort två gånger på multifunktionsknappen.
Justera ljud och volym*
- Tryck kort in volymkontrollknappen +/- för att öka eller minska
volymen.
Tysta mikrofonen under ett telefonsamtal
- Tryck kort in volymknappen – och + samtidigt för att tysta och
avaktivera tyst läge igen.
Justera ljud och volym*
- Tryck kort in volymkontrollknappen +/- för att öka eller minska
volymen.
LJUDINDIKATORER OCH VISUELLA INDIKATORER FÖR
HEADSET
Jabra CLIPPER erbjuder statusmeddelanden genom att använda
både lampor och ljudsignaler. Det finns till exempel lysdioder som
med olika färger indikerar batterinivå, inkommande samtal, på/av
för olika åtgärder, etc. Ljudsignalerna informerar dig när du tryckt
in en knapp, valt en ny måltelefon eller ändrat volym, och det
finns även ringsignaler som hörs endast i örat.
Jabra CLIPPER
* Se bruksanvisningen för telefonen
** Beroende på telefon
Återuppringningsfunktionerna är avaktiverade under strömmande musik
7
Lysdiod
Lyser blått
I hopparningsläge – se “Para ihop
Jabra CLIPPER med en telefon eller
annan enhet”
En långsam blå
blinkning
Ansluten till telefon och i standby-läge
En blå blinkning
Ansluten till telefon och i aktivt läge
Snabb dubbel
blinkning i blått
Inkommande samtal
Fast rött sken
Laddar
Fast grönt sken
Fulladdat
Enkel röd blinkning
Låg batterispänning
Engelska
Lysdiodens betydelse:
Lysdioden på framsidan av Jabra CLIPPER indikerar produktens
olika tillstånd:
Skärmlysdioden på Jabra CLIPPER slås av efter 30 sekunders
inaktivitet. Headsetet är fortfarande aktivt och lampan blinkar
igen efter att du kort har tryckt in multifunktionsknappen eller
utfört någon annan samtalsaktivitet.
Kommunikation via ljudindikatorer
Din Jabra CLIPPER använder ljudmeddelanden för att kommunicera
olika åtgärder och information. Ett viktigt meddelande är “Låg
batterispänning”, som indikeras genom två korta signaler, vilket
innebär att det återstår 5 minuters batteritid.
En annan ljudvarning är “Mobil borta”, som består av fyra korta
signaler och indikerar att du rör dig utanför mobiltelefonens
räckviddsområde.
ANVÄNDA JABRA CLIPPER MED TVÅ MOBILA ENHETER
Jabra CLIPPER kan hantera två olika Bluetooth®-enheter som
är anslutna till headsetet samtidigt – t.ex. en mobiltelefon och
en dator för IP-telefoni (VoIP). Detta innebär exempelvis att du
kan använda samma headset för att både lyssna på musik från
mobiltelefonen och besvara telefonsamtal, och använda det för
Internet-telefoni (exempelvis Skype och Google Talk) samtidigt.
Obs! Jabra CLIPPER stöder inte två mobiltelefoner samtidigt.
Jabra CLIPPER
8
Vad är Bluetooth® Stereo/A2DP?
- Bluetooth® Stereo möjliggör trådlös anslutning med stereoljud
mellan två Bluetooth® Stereo-enheter. För att erbjuda en trådlös
Bluetooth® Stereo-anslutning mellan två enheter måste båda
enheterna stödja A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Bluetooth®-profil.
Vad är AVRCP?
-Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) gör det möjligt
för dig att fjärrstyra musikspelaren från Jabra CLIPPER med
funktioner som paus, spela, stoppa och hoppa över spår
(kan variera med telefon).
Engelska
FELSÖKNING OCH VANLIGA FRÅGOR
Hur kan jag använda MultiuseTM på min Jabra CLIPPER?
- Funktionen Multiuse gör det möjligt för dig att vara ansluten
till två olika enheter samtidigt (t.ex. en mobiltelefon och en
dator). Detta innebär exempelvis att du kan använda samma
headset för att både lyssna på musik från mobiltelefonen och
besvara telefonsamtal och använda det för Internet-telefoni
(exempelvis Skype och Google Talk) samtidigt.
Jag hör ett knastrande ljud
- Bluetooth® är en radioteknologi som är känslig för mellanliggande
föremål mellan headset och den enhet det är anslutet till. Du
ska kunna ha minst 10 meters avstånd mellan headsetet och
den anslutande enheten när det inte finns några hinder ivägen
(väggar etc.).
Jag kan inte höra telefonsamtalet i headsetet
- Öka volymen på Jabra CLIPPER.
- Se till att din telefon är ansluten till headsetet genom att trycka
kort på multifunktionsknappen, eller visa lysdiodsindikatorn.
Jag har problem med hopparningen
- Du har kanske raderat hopparningsanslutningen på din
mobiltelefon – följ anvisningarna för hopparning i ‘Para ihop
ditt headset med en telefon eller annan enhet‘.
Jag kan inte använda funktionerna för att avvisa samtal och
återuppringning
- De här funktionerna är beroende av om telefonen stöder dem;
se bruksanvisningen för telefonen för mer information.
Observera att återuppringningsfunktionerna är avaktiverade under
strömmande musik.
Jabra CLIPPER
9
Musiken jag hör låter mycket svagt
Se till att den andra enheten stöder Bluetooth® 1.1 eller högre, inklusive
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) för strömmande musik.
Om åtgärden inte hjälper så är det möjligt att telefonen använder
stereoljudanslutningen på ett annat sätt. Du kan aktivera det här
läget på Jabra CLIPPER genom att utföra hopparning på följande sätt:
- Avlägsna Bluetooth®-anslutningen till Jabra CLIPPER på din telefon.
- Kontrollera att headsetet är påslaget.
- Tryck och håll in multifunktionsknappen i mer än 5 sekunder
tills lysdiodsskärmen lyser med ett fast blått sken.
- Gå igenom stegen när det gäller hopparning av headsetet med
en Bluetooth®-enhet.
Engelska
Jag hör ingen musik i headsetet
- Se till att headsetet är anslutet till din Bluetooth®-aktiverade enhet.
- Du kan ha befunnit dig utom räckvidd (10 meter) för din
Bluetooth®-aktiverade enhet eller headsetet kan ha utsatts för
elektrostatisk urladdning (ESD). Tryck kort in multifunktionsknappen
för att upprätta Bluetooth®-ljudlänken - öka volymen på enheten.
- Kontrollera att Jabra CLIPPER är laddad.
Behöver du mer hjälp?
1. Webb:
www.jabra.com
(för senaste supportinformation och
bruksanvisningar online)
2. E-post:
Engelska
Franska
Italienska
Nederländska
Polska
Ryska
Skandinavien
Spanska
Tyska
support.uk@jabra.com
support.fr@jabra.com
support.it@jabra.com
support.nl@jabra.com
support.pl@jabra.com
support.ru@jabra.com
support.no@jabra.com
support.es@jabra.com
support.de@jabra.com
Information: info@jabra.com
Jabra CLIPPER
10
00800 722 52272
70 25 22 72
00800 722 52272
0800 900325
800 786532
00800 722 52272
0800 0223039
800 61272
0801 800 550
00800 722 52272
+7 495 660 71 51
00800 722 52272
900 984572
0800 0327026
020792522
0800 1826756
00800 722 52272
00800 722 52272
Engelska
3. Telefon:
Belgien
Danmark
Finland
Frankrike
Italien
Luxemburg
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Ryssland
Schweiz
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tyskland
Österrike
Internationellt
Skötsel av headsetet
- Förvara alltid Jabra CLIPPER avstängt och väl skyddat.
- Undvik förvaring där det är mycket varmt (över 45 °C – inkluderande
direkt solljus) eller kallt (under -10 °C). Det kan förkorta batteriets
livslängd och påverka funktionen. Höga temperaturer kan även
försämra prestandan.
- Se till att Jabra CLIPPER inte utsätts för regn eller andra vätskor.
Jabra CLIPPER
11
Engelska
Ordlista
1. Bluetooth® är en radioteknik som kopplar ihop enheter, t.ex.
mobiltelefoner och headset, utan kablar eller ledningar, på
korta avstånd (ca 10 meter). Läs mer på www.bluetooth.com
2. Bluetooth®-profiler är de olika sätt som Bluetooth®-enheter
kan kommunicera med andra enheter. Bluetooth®-telefoner
stödjer antingen headset-profilen, handsfree-profilen eller
båda. För att stödja en viss profil, måste en telefontillverkare
implementera vissa obligatoriska funktioner i telefonens
programvara.
3. Ihopparning skapar en unik och krypterad länk mellan två
Bluetooth®-enheter som gör att de kan kommunicera med
varandra. Bluetooth®-enheter fungerar inte om enheterna inte
har parats ihop.
4. Lösenord eller PIN-kod är en kod som du matar in på din
mobiltelefon för att para ihop den med Jabra CLIPPER. Det
gör att telefonen och Jabra CLIPPER känner igen varandra och
automatiskt kan samarbeta.
5. Standby-läge är när Jabra CLIPPER passivt väntar på ett samtal.
När du avslutar ett samtal på mobiltelefonen går headsetet
över till standby-läget.
Kassera produkten enligt lokala
lagar och bestämmelser.
www.jabra.com/weee
Jabra CLIPPER
12
© 2010 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered
trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein
are the property of their respective owners. The Bluetooth® word
mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and
specifications subject to change without notice).
81-03134 B
© 2010 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered
trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein
are the property of their respective owners. The Bluetooth® word
mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use
of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and
specifications subject to change without notice).
MADE IN China
Type: OTE6
www.jabra.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement