Jabra Talk2 Instrukcja obsługi

Jabra Talk2 Instrukcja obsługi
Jabra
Talk 2
Podręcznik
użytkownika
© 2017 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra®
jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo
Bluetooth ® są zarejestrowanymi znakami towarowymi
należącymi do firmy Bluetooth SIG Inc. i ich wykorzystywanie
przez firmę GN Audio A/S podlega licencji. Pozostałe znaki i
nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
Wyprodukowano w Chinach
Model: OTE15
Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej
www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity
POLSKI
Spis treści
1. Witamy!...........................................4
2. Charakterystyka zestawu
słuchawkowego Jabra Talk 2......5
2.1 Dołączone akcesoria
3. Sposób noszenia............................6
3.1 Wymiana wkładek do ucha
3.2 Podłączanie zaczepu na ucho
4. Ładowanie.......................................8
4.1 Sygnalizacja diodowa
5. Podłączanie.....................................9
6. Aplikacja Jabra Assist................. 10
7. Obsługa ........................................ 11
7.1 Asystent głosowy i obsługi połączeń
7.2 Obsługa wielu połączeń
7.3 Resetowanie
7.4 PowerNapTM
8. Pomoc........................................... 14
8.1 Najczęściej zadawane pytania i dane
techniczne
8.2 Konserwacja zestawu słuchawkowego
Jabra Talk 2
3
Dziękujemy za wybranie zestawu słuchawkowego
Jabra Talk 2. Życzymy przyjemnego użytkowania!
POLSKI
1. Witamy!
Funkcje zestawu słuchawkowego Jabra Talk 2
• Dźwięk HD
• Wkładki do ucha EarGel zapewniające
maksymalny komfort użytkowania
• Do 9 godzin czasu rozmów*
• Funkcja PowerNapTM wydłużająca czas pracy
na baterii
• Profil A2DP do obsługi GPS, muzyki itp.
• Bluetooth 4.0
* Zależne od telefonu i sieci
Jabra Talk 2
4
POLSKI
2. Charakterystyka zestawu
słuchawkowego
Jabra Talk 2
Przycisk odbierania/ Gniazdo ładowania
kończenia połączenia
Dioda LED
baterii
Dioda LED
Bluetooth
Przełącznik wł./wył.
Przyciski
zwiększania/
zmniejszania
głośności
2.1 Dołączone akcesoria
Wkładka do ucha
Wkładka do ucha
z zaczepem
Zaczep na ucho
Przewód micro-USB
Zamienne lub dodatkowe akcesoria można
kupić w sklepie internetowym jabra.com/
accessories
Jabra Talk 2
5
POLSKI
3. Sposób noszenia
Zaczep na ucho
Wkładka do ucha z zaczepem
3.1 Wymiana wkładek do ucha
Aby zapewnić odpowiednie odbieranie dźwięku,
wypróbuj wszystkie rozmiary wkładek do ucha.
Wkładki powinny być komfortowo i ciasno
dopasowane do ucha.
Wkładka
do ucha
Wkładka
do ucha z
zaczepem
Jabra Talk 2
6
Aby zapewnić bezpieczne dopasowanie,
wypróbuj zaczep na ucho. Zestaw słuchawkowy
powinien leżeć wygodnie i stabilnie na uchu.
Wybierając zaczep na ucho, nie trzeba używać
wkładki do ucha z zaczepem.
Jabra Talk 2
POLSKI
3.2 Podłączanie zaczepu na ucho
7
Jabra Talk 2 zapewnia 9 godzin rozmów.
Wystarczy podłączyć przewód USB do gniazda
ładowania i do zasilania. Całkowity czas
ładowania zestawu wynosi ok. 2 godz.
POLSKI
4. Ładowanie
4.1 Sygnalizacja diodowa
Dioda LED baterii
Wysoki stan naładowania
baterii
Niski stan naładowania
baterii
Resetowanie
Dioda LED
baterii
Dioda LED
Bluetooth
Dioda LED Bluetooth
Tryb parowania (błyska)
lub słuchawki douszne
podłączone
Jabra Talk 2
8
1. Wyłącz zestaw słuchawkowy.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/
kończenia połączenia aż wskaźnik Bluetooth
zacznie błyskać na niebiesko.
3. Załóż zestaw słuchawkowy i postępuj
zgodnie z poleceniami głosowymi, aby
nawiązać połączenie z urządzeniem
Bluetooth.
Jabra Talk 2
POLSKI
5. Podłączanie
9
Aplikacja Jabra Assist jest bezpłatna i ma
następujące funkcje:
• Dostęp do instrukcji obsługi i przewodnika
konfiguracji
• Lokalizacja zestawu słuchawkowego za
pomocą GPS
• Odczytywanie wiadomości SMS*
• Wskaźnik naładowania baterii i pozostałego
czasu rozmów*
POLSKI
6. Aplikacja Jabra Assist
* Tylko urządzenia z systemem Android
Pełna lista funkcji jest dostępna na stronie
jabra.com/assist.
GET IT ON
Jabra Talk 2
10
Przycisk odbierania/ Gniazdo ładowania
kończenia połączenia
Dioda LED
baterii
POLSKI
7. Obsługa
Dioda LED
Bluetooth
Przełącznik wł./wył.
Przyciski
zwiększania/
zmniejszania
głośności
7.1 Asystent głosowy i obsługi
połączeń
Asystent głosowy i obsługi połączeń
Odbieranie/
kończenie
połączenia
Dotknij przycisku odbierania/
kończenia połączenia
Odrzucanie
połączenia
Dotknij dwukrotnie przycisku
odbierania/kończenia
połączenia
Włączanie
Siri/Google
Now/
Cortana
Naciśnij i przytrzymaj (1 s)
przycisk odbierania/kończenia
połączenia, gdy nie prowadzisz
rozmowy
Regulacja
głośności
Dotknij przycisku zwiększania
głośności lub zmniejszania
głośności
Wyciszanie/
włączanie
mikrofonu
Dotknij jednocześnie przycisków
zwiększania głośności i
zmniejszania głośności
Jabra Talk 2
11
Zestaw słuchawkowy może odbierać
obsługiwać wiele połączeń jednocześnie.
i
POLSKI
7.2 Obsługa wielu połączeń
Obsługa wielu połączeń
Zakończenie
bieżącego połączenia i
odbieranie połączenia
przychodzącego
Dotknij przycisku
odbierania/kończenia
połączenia
Wstrzymanie
aktualnego połączenia
i odebranie połączenia
przychodzącego
Naciśnij i przytrzymaj
(2 s) przycisk
odbierania/kończenia
połączenia
Przełączanie między
połączeniem
wstrzymanym, a
aktywnym
Naciśnij i przytrzymaj
(2 s) przycisk
odbierania/kończenia
połączenia
Odrzucenie połączenia
przychodzącego
podczas prowadzenia
rozmowy
Dotknij dwukrotnie
przycisku odbierania/
kończenia połączenia
Jabra Talk 2
12
Zresetowanie
zestawu
słuchawkowego
powoduje
usunięcie
listy
sparowanych
urządzeń. Po zresetowaniu należy ponownie
sparować zestaw słuchawkowy ze smartfonem
lub urządzeniem Bluetooth.
POLSKI
7.3 Resetowanie
1. Wyłącz zestaw słuchawkowy.
2. Naciśnij i przytrzymaj (5 s) przycisk
odbierania/kończenia połączenia i przycisk
zwiększania głośności aż wskaźnik baterii
zacznie błyskać na fioletowo.
55Secs
s
7.4 PowerNapTM
Aby wydłużyć czas pracy na baterii, zestaw
słuchawkowy automatycznie przejdzie w tryb
PowerNapTM, gdy jest włączony ale nieużywany
przez ponad 1 godzinę.
Aby wyłączyć tryb PowerNap, wystarczy dotknąć
przycisku odbierania/kończenia połączenia.
Jabra Talk 2
13
8.1 Najczęściej zadawane pytania i
dane techniczne
POLSKI
8. Pomoc
Najczęściej zadawane pytania i dane techniczne są
dostępne na stronie jabra.com/talk2
8.2 Konserwacja zestawu
słuchawkowego
• Zestaw słuchawkowy należy zawsze
przechowywać w etui ładującym.
• Należy unikać przechowywania w
temperaturach ekstremalnych (powyżej 40°C
lub poniżej 0°C). Może to skrócić okres
eksploatacji baterii i źle wpłynąć na działanie
zestawu słuchawkowego.
Jabra Talk 2
14
POLSKI
WER. A
jabra.com/talk2
Jabra Talk 2
15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement