Jabra Speak 750 - MS Teams Uputstvo za upotrebu

Jabra Speak 750 - MS Teams Uputstvo za upotrebu
Jabra
Speak 750
Korisnički priručnik
UC-certified
© 2020 GN Audio A/S. Sva prava pridržana. Jabra® je zaštitni
znak tvrtke GN Audio A/S. Slovne oznake i logotipi Bluetooth®
su registrirani zaštitni znaci u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG,
Inc. i svaka uporaba takvih oznaka od strane tvrtke GN Audio
A/S je licencirana.
Dizajnirano i projektirano u Danskoj
Proizvedeno u Kini
MODEL: PHS040Wa / END040W
Deklaraciju o usuglašenosti možete pronaći na
www.jabra.com/doc
3.1 Mala prostorija za sastanke
3.2 Velika prostorija za sastanke
HRVATSKI
1. Dobrodošli.......................................5
2. Opći pregled...................................6
3. Gdje ga postaviti............................7
3.3 Radni stol
3.4 Stereo medijski sadržaji
4. Kako puniti uređaj...................... 11
4.1 Priključak USB kabla za punjenje
4.2 Automatsko isključivanje
4.3 Status baterije
5. Kako povezati slušalice............. 13
5.1 Povezivanje na računalo
(pomoću Blutooth prilagodnika)
5.2 Povezivanje na računalo (USB kabel)
5.3 Povezivanje s pametnim telefonom ili
tabletom
6. Uporaba ....................................... 15
6.1 Vidljivost gumba
6.2 Tipična uporaba
6.3 Upravljanje višestrukim pozivima
6.4 Gumb za vezu
6.5 Gumb Smart (Pametni gumb)
3
6.7 Dijeljena uporaba
6.8 Tvorničko resetiranje
7. Softver i firmver.......................... 22
7.1 Jabra Direct
HRVATSKI
6.6 Glasovno navođenje
7.2 Ažuriranje ugrađenog softvera
8. Podrška......................................... 23
8.1 Često postavljana pitanja i tehnički podaci
8.2 Kako se brinuti o Jabra uređaju
4
Hvala što koristite uređaj Jabra Speak 750.
Nadamo se da ćete uživati u njemu!
Značajke uređaja Jabra Speak 750
HRVATSKI
1. Dobrodošli
• Realističan zvuk za pozive i muziku
• Intuitivna povezivost tipa „uključi i pokreni“ povezivanje s računalom putem USB-a ili
Bluetooth prilagodnika, ili s pametnim
telefonom i tabletom putem Bluetootha
• Lagan dizajn, zaštitna torbica za putovanje i
baterija koja traje 10 sati
• Namjenski gumb Link za povezivanje dva
uređaja Jabra Speak 750 za fleksibilne
sastanke s prilagodljivim brojem sudionika
5
HRVATSKI
2. Opći pregled
Gumb za
isključivanje zvuka
Gumb
Bluetooth
Gumb za
status baterije
Gumb za
pojačavanje
zvuka
Gumb za
stišavanje
zvuka
Gumb za
vezu
Gumb za javljanje
na poziv
Gumb Smart
(Pametni
gumb)
Gumb za
uključivanje/
isključivanje
Gumb za
završetak
poziva
Mikrofon
jabra
a
br
ja
USB kabel
Pohrana stolnog
stalka i Bluetooth
prilagodnika
Bluetooth
prilagodnik Jabra
Link 370
Torbica
6
3.1 Mala prostorija za sastanke
Za optimalnu kvalitetu zvuka, postavite
zvučnik s mikrofonom na sredinu stola, do 2 m
od svakog sudionika. Jedan uređaj Jabra Speak
750 je idealan za do 6 osoba.
HRVATSKI
3. Gdje ga postaviti
up to
do
2m/6.5ft
2 m/6,5 ft
7
Za velike sastanke do 12 ljudi u jednoj prostoriji,
smjestite dva uređaja Jabra Speak 750 udaljena
do 4 m jedan od drugog, ali ne bliže od 0,5 m.
Ako ih smjestite na oba kraja stola, udaljena do
2 m od sudionika, osigurat ćete da se svi
sudionici jasno čuju.
HRVATSKI
3.2 Velika prostorija za sastanke
0,5 m 0.5m-4m
4m
1,6 ft - 13 ft
1.6ft-13ft
Za privremeno povezivanje zvuka između dva
uređaja Jabra Speak 750, pritisnite gumb Veza
(Link) na oba zvučnika s mikrofonom kada se
nalaze na razdaljini do 4 m.
Maks.
4 m/13 ft
Max 4m/13ft
jabra
jabra
8
Prilikom uporabe uređaja Jabra Speak 750 na
radnom stolu, preporučljivo je postaviti zvučnik
s mikrofonom u uspravan položaj pomoću
stolnog stalka. Time će se zvuk bolje usmjeriti
prema vama i omogućiti vam bogatiji glazbeni i
medijski doživljaj. Osim toga, dva uređaja Jabra
Speak 710s mogu se povezati zajedno za stereo
zvuk.
HRVATSKI
3.3 Radni stol
9
Ako predstavljate ili promatrate stereo
multimedijske sadržaje ili slušate glazbu ili
medije za svojim stolom, u svrhu postizanja
automatskog stereo zvuka, dva uređaja Jabra
Speak 710s mogu se postaviti s obje strane
projektora ili zaslona (po jedan sa svake strane).
HRVATSKI
3.4 Stereo medijski sadržaji
Za privremeno povezivanje zvuka između dva
uređaja Jabra Speak 750, pritisnite gumb Veza
(Link) na oba zvučnika s mikrofonom kada se
nalaze na razdaljini do 4 m.
Max 4m/13ft
Maks.
4 m/13 ft
jabra
jabra
10
4.1 Priključak USB kabla za punjenje
Umetnite uređaj Jabra Speak 750 u USB izvor
napajanja pomoću priključenog USB kabla.
Baterija uređaja Jabra Speak 750 traje do 10
sati namijenjenih razgovoru i potrebno je oko 3
sata da se potpuno napuni.
HRVATSKI
4. Kako puniti uređaj
jabra
4.2 Automatsko isključivanje
Kako bi se sačuvala baterija kada nije umetnut
u napajanje, uređaj Jabra Speak 750 će se za 15
minuta automatski isključiti kada nije povezan
na Buetooth uređaj.
Ako je povezan na Bluetooth i nije umetnut u
napajanje, Jabra Speak 750 automatski će se
isključiti nakon 8 sati.
11
Za pregled trenutačnog statusa baterije,
dodirnite gumb Status baterije (Battery status).
LED lampice oko ruba uređaja Jabra Speak 750
će zasvijetliti kako bi ukazale na trenutačni
status baterije.
HRVATSKI
4.3 Status baterije
Srednje napunjena baterija
Slabo napunjena baterija
12
5.1 Povezivanje na računalo
(pomoću Blutooth prilagodnika)
HRVATSKI
5. Kako povezati slušalice
Umetnite Jabra Link 370 Bluetooth prilagodnik u
USB priključak na vašem računalu. Jabra Speak
750 i Jabra Link 370 Bluetooth prethodno su
upareni i spremni za uporabu u stanju u kojemu su
isporučeni. Domet Bluetootha je 30 m.
bra
jabra
ja
Za ispravno funkcioniranje uređaja Jabra Speak
750, možda će biti potrebno uređaj Jabra Link 370
postaviti kao uređaj za reprodukciju i snimanje u
postavkama za zvuk operativnoga sustava.
Ako ponovno morate upariti Jabra Speak 750 s
prilagodnikom Jabra Link 370 Bluetooth, u tu
svrhu upotrijebite program Jabra Direct. Jabra
Direct možete preuzeti sa stranice jabra.com/
direct.
13
Umetnite Jabra Speak 750 u USB priključak na
vašem računalu. Možda će biti potrebno
postaviti uređaj Jabra Speak 750 kao uređaj za
reprodukciju i snimanje u postavkama za zvuk
operativnoga sustava.
HRVATSKI
5.2 Povezivanje na računalo
(USB kabel)
jabra
5.3 Povezivanje s pametnim telefonom
ili tabletom
Držite gumb Bluetooth 2 sekunde i slijedite
glasovne upute kako biste uređaj uparili s
pametnim telefonom ili tabletom. Domet
Bluetootha je 10 m.
jabra
Za prekid veze ili ponovno povezivanje, ponovo
pritisnite gumb Bluetooth.
14
HRVATSKI
6. Uporaba
Gumb za
isključivanje zvuka
Gumb
Bluetooth
Gumb za status
baterije
Gumb za
pojačavanje
zvuka
Gumb za
stišavanje
zvuka
Gumb za
vezu
Gumb Smart
(Pametni
gumb)
Gumb za javljanje
na poziv
Gumb za
uključivanje/
isključivanje
Gumb za
završetak
poziva
Mikrofon
6.1 Vidljivost gumba
Gumbi su pozadinski osvijetljeni i vidljivi su
samo kada je zvučnik s mikrofonom uključen.
Nakon 1 minute neaktivnosti, gumbi će
izblijedjeti i mogu se ponovo aktivirati ako se
dodirne mjesto gdje se oni nalaze.
Pametni gumb (Smart) te gumbi Veza (Link) i
Isključi zvuk (Mute) bit će vidljivi samo pod
određenim uvjetima (za više informacija
pogledajte odjeljke 6.4. i 6.5.).
15
ŠTO
KAKO
Uključivanje ili
isključivanje
Držite pritisnutim
(1 sekundu) gumb
Napajanje
Javljanje na poziv
Dodirnite gumb Javi se
na poziv
Prekidanje ili
odbijanje poziva
Dodirnite gumb Završi
poziv
Uključivanje/
isključivanje
glasovnog
navođenja
Držite pritisnutim
(8 sekundi) gumb Završi
poziv
Stišavanje/
pojačavanje zvuka
Dodirnite (ili držite) gumb
Pojačavanje zvuka ili
Stišavanje zvuka
Isključivanje/
uključivanje zvuka
na mikrofonu
Dodirnite gumb Isključi
zvuk (vidljiv je samo
tijekom poziva)
Status baterije
Dodirnite gumb Status
baterije
Povezivanje
Bluetooth uređaja
Dodirnite gumb Status
Bluetootha
HRVATSKI
6.2 Tipična uporaba
16
KAKO
Povezivanje dva
uređaja Jabra
Speak 750
Dodirnite gumb Link
(vidljiv je samo kada je
unutar 4 m od drugog
uređaja Jabra Speak 750)
Glasovni
pomoćnik
(pametni telefoni)
Pritisnite Pametni gumb
(Smart) (vidljiv je samo
kada je uređaj povezan na
pametni telefoni)
Brzo biranje
(isključeno kao
zadana postavka)
Pritisnite Pametni gumb
(Smart) (za uključivanje
brzog biranja koristite
aplikaciju Jabra Direct)
HRVATSKI
ŠTO
6.3 Upravljanje višestrukim pozivima
ŠTO
KAKO
Stavite trenutni poziv
na čekanje i javite se na
dolazeći poziv
Dodirnite gumb
Javi se na poziv
Prebacivanje između
poziva na čekanju i
aktivnog poziva
Dodirnite gumb
Javi se na poziv
Odbijanje dolaznog
poziva i nastavljanje
trenutačnog poziva
Dodirnite gumb
Završi poziv
17
Za privremeno povezivanje zvuka između dva
uređaja Jabra Speak 750, dodirnite gumb Veza
(Link) na oba uređaja kada se nalaze na
razdaljini do 4 m. Gumb Veza (Link) bit će vidljiv
samo kada se dva uređaja Jabra Speak 750
nalaze na razdaljini do 4 m.
HRVATSKI
6.4 Gumb za vezu
Maks.
4 m/13 ft
Max 4m/13ft
jabra
jabra
Za prekidanje veze između zvučnika, pritisnite
gumb Veza (Link) na jednom od zvučnika.
NAPOMENA: Povezivanje dvaju uređaja Jabra 750 koristi
Bluetooth vezu. Svaki Speak 750 može imati samo dvije
aktivne Bluetooth veze. Ako su dva Bluetooth uređaja
povezana na jedan od uređaja Jabra Speak 750, posljednji
povezani Bluetooth uređaj privremeno će biti zamijenjen
vezom s uređajem Jabra 750. Kada se uređaji Jabra 750
odvoje, Bluetooth veza koja je privremeno bila zamijenjena
sada će biti obnovljena.
18
Zadana postavka Pametnog gumba (Smart) je
aktiviranje glasovnoga pomoćnika u pametnom
telefonu (Siri®, Google Now™, Cortana™).
HRVATSKI
6.5 Gumb Smart (Pametni gumb)
Međutim, ako umjesto toga želite da namjena
Pametnog gumba (Smart) bude brzo biranje
nekog broja s pametnog telefona ili računala,
to se može podesiti pomoću programa Jabra
Direct.
jabra
6.6 Glasovno navođenje
Glasovni pomoćnik može biti uključen ili
isključen držanjem gumba Završi poziv (End
call) 8 sekundi.
jabra
19
Ako uređaj Jabra Speak 750 dijeli mnogo
korisnika, preporučljivo je uključiti značajku
Dijeljena uporaba (Shared use) u programu
Jabra Direct. Kada je značajka Dijeljena uporaba
uključena, pametni telefon neće se automatski
povezati na prethodno povezani pametni
telefon ili prilagodnik Jabra Link 370 Bluetooth.
Umjesto toga, Bluetooth uređaji morat će se
upariti sa zvučnikom svaki put kada je pametni
telefon izvan dometa ili kada se isključi i zatim
uključi.
HRVATSKI
6.7 Dijeljena uporaba
Za uparivanje pametnog telefona ili Bluetooth
prilagodnika Jabra Link 370 sa zvučnikom,
pritisnite i držite (2 sekunde) gumb Bluetooth
na zvučniku i pratite glasovne upute.
20
Resetiranje uređaja Jabra Speak 750 briše popis
uparenih Bluetooth uređaja kao i sve osobne
postavke. Nakon tvorničkog resetiranja,
neophodno je ponovo upariti uređaj Jabra
Speak 750 s vašim Bluetooth uređajima i
Bluetooth prilagodnikom Jabra Link 370.
HRVATSKI
6.8 Tvorničko resetiranje
Za tvorničko resetiranje, držite pritisnutim
gumb Javi se na poziv (Answer call) i gumb
Završi poziv (End call) 8 sekundi sve dok se na
zvučniku s mikrofonom ne oglasi „Factory
reset“ (Tvorničko resetiranje).
jabra
21
7.1 Jabra Direct
Jabra Direct je računalni softver dizajniran za
podršku, upravljanje i omogućavanje optimalne
funkcionalnosti Jabra uređaja.
HRVATSKI
7. Softver i firmver
Preuzmite najnoviju besplatnu verziju s web stranice
jabra.com/direct
7.2 Ažuriranje ugrađenog softvera
Ažuriranje ugrađenog softvera (firmvera)
poboljšat će bitne karakteristike ili dodati novu
funkcionalnost Jabra uređajima.
1. Povežite uređaj Jabra Speak 750 na računalo
pomoću USB kabela ili Bluetooth
prilagodnika Jabra Link 370.
2. U svrhu provjere najnovijih nadogradnji
ugrađenog programa koristite program Jabra
Direct. Jabra Direct možete preuzeti sa
stranice jabra.com/direct.
22
8.1 Često postavljana pitanja i tehnički
podaci
HRVATSKI
8. Podrška
Često postavljana pitanja (FAQ), certifikate
i
tehničke
specifikacije
pogledajte
na
jabra.com/help/panacast.
8.2 Kako se brinuti o Jabra uređaju
• Uređaj Jabra Speak 750 smije se koristiti
samo na zatvorenom.
• Izbjegavajte pohranjivanje na ekstremnim
temperaturama (iznad 40°C/113°F ili ispod
-40°C/-40°F).
• Uređaj Jabra Speak 750 nemojte izlagati kiši
ili drugim tekućinama.
• Zvučnik Jabra Speak 750 nemojte prekrivati
naljepnicama ili natpisima.
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement