Jabra Speak 750 - MS Teams Panduan pengguna

Jabra Speak 750 - MS Teams Panduan pengguna
Jabra
Speak 750
Manual pengguna
UC-certified
© 2020 GN Audio A/S. Hak cipta terpelihara. Jabra ® ialah
tanda dagangan GN Audio A/S. Bluetooth® tanda kata dan
logo adalah tanda dagangan berdaftar dimiliki oleh Bluetooth
SIG, Inc. dan mendapat kebenaran sebarang kegunaan tanda
sebegitu oleh GN Audio A/S.
Dirancang dan tereka bentuk di Denmark
Dibuat di negara Cina
MODEL: PHS040Wa / END040W
Pengakuan Keakuran boleh didapati di
www.jabra.com/doc
3.1 Bilik kelompok
BAHASA
1. Selamat datang..............................5
2. Gambaran keseluruhan................6
3. Tempat untuk meletak.................7
3.2 Bilik mesyuarat besar
3.3 Meja
3.4 Media stereo
4. Cara mengecas........................... 11
4.1 Mengecas USB
4.2 Padam automatik
4.3 Status bateri
5. Cara menyambung.................... 13
5.1 Sambung ke komputer (penyesuai Bluetooth)
5.2 Sambung ke komputer (kabel USB)
5.3 Sambung ke telefon pintar atau tablet
6. Cara menggunakan ................... 15
6.1 Kebolehlihatan butang
6.2 Penggunaan lazim
6.3 Pengendalian berbilang panggilan
6.4 Butang Pautkan
6.5 Butang pintar
6.6 Panduan suara
6.7 Penggunaan berkongsi
6.8 Set semula kilang
3
7.1 Jabra Direct
7.2 Pengemaskinian perisian tegar
8. Sokongan...................................... 23
8.1 Soalan Lazim dan spesifikasi teknikal
BAHASA
7. Perisian dan perisian tegar....... 22
8.2 Cara untuk menjaga peranti Jabra anda
4
Terima kasih kerana menggunakan Jabra Speak 750.
Kami berharap anda akan menikmatinya!
Ciri-ciri Jabra Speak 750
BAHASA
1. Selamat datang
• Bunyi membenamkan untuk panggilan dan muzik
• Kesambungan pasang dan main intuitif - sambung
ke komputer melalui USB atau penyesuai
Bluetooth atau sambung ke telefon pintar dan
tablet melalui Bluetooth
• Reka bentuk ringan, kantung pengembaraan
pelindung, dan sehingga 10 jam hayat bateri
• Butang Pautan Tertuju Khas untuk memasang dua
peranti Jabra Speak 750 bersama untuk mesyuarat
fleksibel dan boleh skala
5
BAHASA
2. Gambaran
keseluruhan
Butang Bisu
Butang
Bluetooth
Butang status
bateri
Butang
perlahankan
bunyi
Butang
kuatkan
bunyi
Butang
Pautkan
Butang Jawab
panggilan
Butang
pintar
Butang hidupkan/ Butang Tamat
panggilan
padam
Mikrofon
jabra
a
br
ja
Kabel USB
Meja berkaki dan
storan penyesuai
Bluetooth
Penyesuai
Bluetooth Jabra
Link 370
Kantung
6
3.1 Bilik kelompok
BAHASA
3. Tempat untuk
meletak
Bagi mutu audio optimum, letakkan fon pembesar
suara di tengah meja, sehingga 2m/6.5 kaki dari
setiap peserta. Satu Jabra Speak 750 adalah sesuai
sehingga 6 orang.
sehingga
up to
2m/6.5
2m/6.5ft
kaki
7
Bagi mesyuarat besar sehingga 12 orang dalam
sebuah bilik, letakkan dua peranti Jabra Speak 750
sehingga 4m/13 kaki menjarak, tetapi tidak lebih
dekat daripada 0.5m/1.6 kaki. Meletakkanya di
kedua-dua hujung meja, sehingga 2m/6.5 kaki
daripada peserta, akan memastikan semua orang
mendengar dengan jelas.
BAHASA
3.2 Bilik mesyuarat besar
0.5m-4m
0.5m-4m
1.6 kaki 13 kaki
1.6ft-13ft
Untuk menghubungkan audio antara dua peranti
Jabra Speak 750 buat sementara waktu, ketik butang
Pautkan di kedua-dua fon pembesar suara semasa ia
berada dalam jarak 4m/13 kaki.
Maks.
kaki
Max4m/13
4m/13ft
jabra
jabra
8
Semasa menggunakan Jabra Speak 750 di meja anda
disyorkan untuk meletakkan fon pembesar suara di
kedudukan menegak menggunakan meja berkaki. Ini
akan mengarahkan audio ke arah anda dengan lebih
baik untuk pengalaman muzik dan media yang lebih
kaya. Di samping itu, dua peranti Jabra Speak 750
boleh dipautkan bersama untuk bunyi stereo.
BAHASA
3.3 Meja
9
Jika anda sedang mempersembahkan atau
menonton multimedia stereo atau mendengar
muzik atau media di meja anda, dua peranti Jabra
Speak 750 boleh diletakkan di sebelah-menyebelah
projektor atau monitor untuk bunyi stereo.
BAHASA
3.4 Media stereo
Untuk menghubungkan audio antara dua peranti
Jabra Speak 750 buat sementara waktu, ketik butang
Pautkan di kedua-dua fon pembesar suara semasa ia
berada dalam jarak 4m/13 kaki.
Maks.
kaki
Max4m/13
4m/13ft
jabra
jabra
10
4.1 Mengecas USB
Pasangkan Jabra Speak 750 ke dalam sumber kuasa
USB menggunakan kabel USB yang dilampirkan.
Bateri Jabra Speak 750 tahan selama 10 jam masa
bercakap dan mengambil kira-kira 3 jam untuk
mengecas sepenuhnya.
BAHASA
4. Cara mengecas
jabra
4.2 Padam automatik
Untuk mengekalkan bateri semasa tidak dipasang,
Jabra Speak 750 akan memadam secara automatik
semasa ia tidak bersambung ke peranti Bluetooth
selama 15 minit.
Jika bersambung ke peranti Bluetooth dan tidak
dipasang ke dalam sumber kuasa, Jabra Speak 750
akan dipadam secara automatik selepas 8 jam.
11
Untuk melihat status bateri semasa, ketik butang
Status bateri . LED di keliling tepi Jabra Speak 750
akan memancar untuk menunjukkan status bateri
semasa.
BAHASA
4.3 Status bateri
Bateri sederhana
Bateri rendah
12
5.1 Sambung ke komputer (penyesuai
Bluetooth)
BAHASA
5. Cara menyambung
Pasang penyesuai Bluetooth Jabra Link 370 ke dalam
port USB di komputer anda. Penyesuai Bluetooth
Jabra Speak 750 dan Jabra Link 370 diprapasang dan
bersedia untuk digunakan di luar kotak. Julat
Bluetooth ialah sehingga 30m/98 kaki.
bra
jabra
ja
Bagi Jabra Speak 750 berfungsi dengan betul, anda
mungkin perlu menetapkan penyesuai Bluetooth
Jabra Link 370 sebagai peranti main balik dan
rakaman dalam tetapan audio sistem pengendalian
anda.
Jika anda perlu berpasangan semula Jabra Speak
750 dengan penyesuai Bluetooth Jabra Link 370, sila
gunakan Jabra Direct. Jabra Direct boleh dimuat
13
5.2 Sambung ke komputer (kabel USB)
Pasang Jabra Speak 750 ke dalam port USB di
komputer anda. Anda mungkin perlu menetapkan
Jabra Speak 750 sebagai peranti main balik dan
rakaman dalam tetapan audio sistem pengendalian
anda.
BAHASA
turun di jabra.com/direct.
jabra
5.3 Sambung ke telefon pintar atau
tablet
Pegang butang Bluetooth selama 2 saat dan ikuti
arahan berpandu suara untuk memasang kepada
telefon pintar atau tablet anda. Julat Bluetooth ialah
sehingga 10m/33 kaki.
jabra
Untuk memutuskan sambungan atau menyambung
semula, ketik butang Bluetooth sekali lagi.
14
BAHASA
6. Cara menggunakan
Butang Bisu
Butang
Bluetooth
Butang status
bateri
Butang
perlahankan
bunyi
Butang
kuatkan bunyi
Butang
Pautkan
Butang Jawab
panggilan
Butang
pintar
Butang
hidupkan/
padam
Butang Tamat
panggilan
Mikrofon
6.1 Kebolehlihatan butang
Butang mempunyai cahaya belakang dan hanya
boleh dilihat semasa fon pembesar suara dihidupkan.
Selepas 1 minit ketidakgiatan butang akan beransur
hilang, dan boleh diaktifkan semula dengan
mengetik kawasan di mana butang terletak.
ButangPintar, butang Pautkan dan butang Bisu
hanya boleh dilihat di bawah keadaan tertentu (lihat
bahagian 6.4 dan 6.5 untuk butiran).
15
APA
CARA
Hidupkan atau
padamkan
Pegang (1 saat) butang
Kuasa
Jawab panggilan
Ketik butang Jawab
panggilan
Tamat atau tolak
panggilan
Ketik butang Tamatkan
panggilan
Hidupkan/
padamkan
berpandu suara
Pegang (8 saat) butang
Tamatkan panggilan
Kuatkan/
perlahankan bunyi
Ketik (atau pegang)
butang Perlahankan
bunyi atau Kuatkan bunyi
Bisu/aktifkan
mikrofon
Ketik butang Bisu (hanya
boleh dilihat semasa
berada dalam panggilan)
Status bateri
Ketik butang Status bateri
Sambungkan
peranti Bluetooth
Ketik butang status
Bluetooth
BAHASA
6.2 Penggunaan lazim
16
CARA
Hubungkan dua
peranti Jabra
Speak 750
Ketik butang Pautkan
(hanya boleh dilihat
semasa berada dalam
julat 4m/13 kaki Jabra
Speak 750 yang lain)
Pembantu suara
(telefon pintar)
Ketik butang Pintar
(hanya boleh dilihat
semasa disambung ke
telefon pintar)
Dail laju
(dipadamkan
secara lalai)
Ketik butang Pintar (guna
Jabra Direct untuk
membolehkan dail laju)
BAHASA
APA
6.3 Pengendalian berbilang panggilan
APA
CARA
Letakkan panggilan
semasa pada tunggu
sebentar dan jawab
panggilan masuk
Ketik butang Jawab
panggilan
Tukar antara panggilan
sedang menunggu dan
panggilan aktif
Ketik butang Jawab
panggilan
Tolak panggilan masuk,
dan teruskan panggilan
semasa
Ketik butang
Tamatkan
panggilan
17
Untuk menghubungkan audio antara dua peranti
Jabra Speak 750 buat sementara waktu, ketik butang
Pautkan di kedua-dua fon pembesar suara semasa ia
berada dalam jarak 4m/13 kaki. Butang Pautkan
hanya boleh dilihat semasa dua peranti Jabra Speak
750 berada dalam jarak 4m/13 kaki.
BAHASA
6.4 Butang Pautkan
Maks.
kaki
Max 4m/13
4m/13ft
jabra
jabra
Untuk memutuskan pautan fon pembesar suara,
ketik butang Pautkan di salah satu fon pembesar
suara.
CATATAN: Menghubungkan dua peranti Jabra 750
menggunakan sambungan Bluetooth. Setiap Speak 750
hanya boleh ada dua sambungan Bluetooth aktif. Jika dua
peranti Bluetooth sedang bersambung ke salah satu peranti
Jabra Speak 750, peranti Bluetooth bersambung akhir akan
digantikan oleh pautan Jabra 750 buat sementara waktu.
Semasa peranti Jabra 750 dinyahpaut, sambungan peranti
Bluetooth yang digantikan buat sementara waktu, akan
dipulihkan.
18
Secara lalai, butang Pintar akan mengaktifkan
pembantu suara telefon pintar anda (Siri®, Google
Now™, Cortana™).
BAHASA
6.5 Butang pintar
Walau bagaimanapun, jika anda lebih suka butang
Pintar untuk dail laju nombor telefon di Telefon
Pintar atau PC anda, ini boleh ditetapkan
menggunakan Jabra Direct.
jabra
6.6 Panduan suara
Panduan suara boleh dihidupkan atau dipadamkan
dengan memegang butang Tamat panggilan selama
8 saat.
jabra
19
Jika Jabra Speak 750 akan dikongsi oleh ramai orang
menggunakan Bluetooth, ia disyorkan untuk
membolehkan penggunaan Dikongsi, yang boleh
ditetapkan dalam Jabra Direct. Semasa penggunaan
Dikongsi dibolehkan, fon pembesar suara tidak akan
menyambung secara automatik ke Telefon Pintar
bersambung terlebih dahulu atau penyesuai
Bluetooth Jabra Link 370. Sebaliknya, peranti
Bluetooth akan perlu dipasang dengan fon pembesar
suara dan setiap kali telefon pintar di luar julat atau
dipadamkan dan dihidupkan.
BAHASA
6.7 Penggunaan berkongsi
Untuk memasang telefon pintar atau penyesuai
Bluetooth Jabra Link 370 ke fon pembesar suara,
pegang (2 saat) butang Bluetooth di fon pembesar
suara dan ikuti arahan berpandu suara.
20
Mengeset semula Jabra Speak 750 memadamkan
senarai peranti Bluetooth berpasang dan juga
memadamkan semua tetapan diperibadikan.
Selepas set semula kilang, adalah perlu untuk
memasang semula Jabra Speak 750 ke peranti
Bluetooth anda dan penyesuai Bluetooth Jabra Link
370.
BAHASA
6.8 Set semula kilang
Untuk set semula kilang, pegang butang Jawab
panggilan dan butang Tamat panggilan selama 8
saat sehingga ‘Set semula kilang’ diumumkan oleh
fon pembesar suara.
jabra
21
7.1 Jabra Direct
BAHASA
7. Perisian dan perisian
tegar
Jabra Direct adalah perisian komputer yang direka
bentuk
untuk
menyokong,
mengurus
dan
membolehkan kefungsian optimum bagi peranti
Jabra.
Muat turun versi percuma terkini daripada jabra.com/direct
7.2 Pengemaskinian perisian tegar
Pengemaskinian perisian tegar meningkatkan
prestasi atau menambah kefungsian baru ke peranti
Jabra.
1. Sambung Jabra Speak 750 ke komputer
menggunakan kabel USB atau penyesuai
Bluetooth Jabra Link 370.
2. Guna Jabra Direct untuk menyemak
pengemaskinian perisian tegar terkini. Jabra Direct
boleh dimuat turun daripada jabra.com/direct
22
8.1 Soalan Lazim dan spesifikasi
teknikal
BAHASA
8. Sokongan
Lihat Soalan Lazim, pensijilan dan spesifikasi teknikal di
jabra.com/help/speak750
8.2 Cara untuk menjaga peranti Jabra
anda
• Jabra Speak 750 adalah hanya untuk penggunaan
dalam rumah sahaja.
• Elakkan menyimpan pada suhu ekstrem
(40°C/113°F ke atas atau bawah -40°C/-40°F).
• Jangan mendedahkan Jabra Speak 750 ke hujan
atau cecair lain.
• Jangan menutup jejaring pembesar suara Jabra
Speak 750 dan butang dengan pelekat atau label.
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement