Jabra Speak 510 for PC Användarmanual

Jabra Speak 510 for PC Användarmanual
Jabra
Speak 510
Bruksanvisning
© 2015 GN Audio A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra® är
ett registrerat varumärke som tillhör GN Audio A/S. Övriga
varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.
Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG,
Inc. och all användning av dessa märken av GN Audio A/S
sker under licens.
Tillverkad i Kina
MODELL: PHS002W
Försäkran om överensstämmelse finns på
www.jabra.com/doc
2.1 SLÅ PÅ JABRA SPEAK 510
SVENSKA
INNEHÅLL
1. VÄLKOMMEN.......................................................4
2. HÖGTALARÖVERSIKT.......................................5
2.2 LADDA JABRA SPEAK 510
3. ANSLUTNING.......................................................7
3.1 ANSLUT TILL JABRA LINK 370
3.2 ANSLUT TILL MOBIL ENHET
(BLUETOOTH)
3.3 ANSLUT TILL BLUETOOTH-HEADSET
4. HUR DU ANVÄNDER JABRA SPEAK 510.11
4.1 HANTERA FLERA SAMTAL
4.2 VÄXLA MELLAN BLUETOOTH-ENHETER
4.3 RÖSTVÄGLEDNING PÅ/AV
4.4 SMART-KNAPP
5. PROGRAMVARA............................................... 15
5.1 JABRA DIRECT
5.2 UPPDATERA JABRA SPEAK 510 FIRMWARE
6. SUPPORT............................................................ 16
6.1 FAQ
6.2 HUR DU SKÖTER DIN JABRA SPEAK 510
3
Tack för att du valde Jabra Speak 510. Vi hoppas att du kommer att få stor glädje av det!
JABRA SPEAK 510 FUNKTIONER
SVENSKA
1. VÄLKOMMEN
ƒƒ Besvara, avsluta och avvisa samtal och
aktivera sekretess.
ƒƒ Anslut till dator via USB eller Jabra Link 370.
ƒƒ Anslut trådlöst till en mobil enhet via
Bluetooth.
ƒƒ Bärbar.
ƒƒ Rundstrålande mikrofon.
ƒƒ Wideband ljud för exceptionell ljudkvalitet.
ƒƒ LED, ljudindikatorer och röstvägledning.
ƒƒ Upp till 15 timmars taltid.
ƒƒ Interagera med din röstassistent
(telefonberoende) eller använd snabbuppringning
med ett tryck på Smart-knappen* (måste vara
aktiverat i Jabra Direct).
*Nyare Speak 510-modeller (med Smart-knapp) har ett ver.- ID
som börjar med D, eller senare. Äldre Speak 510-modeller (utan
Smart-knapp) har ett ver.- ID som börjar med A, B eller C.
Nyare Speak 510-modeller (med Smart-knapp) har ett ver.ID som börjar med F eller senare. Äldre Speak 510-modeller
(utan Smart-knapp) har ett ver.- ID som börjar med A, B, C
eller D.
Ver.- ID finns nertill på Speak 510.
4
Mikrofonljud av
SVENSKA
2. HÖGTALARÖVERSIKT
Bluetooth
Batterinivå
Volym ner
Volym upp
Besvara
samtal
Avsluta/Avvisa
ett samtal
Smart-knapp*
PÅ/AV
Levereras endast med
Jabra Speak 510+
Jabra LINK 370
*Nyare Speak 510-modeller (med Smart-knapp) har ett ver.- ID som
börjar med D, eller senare. Äldre Speak 510-modeller (utan Smartknapp) har ett ver.- ID som börjar med A, B eller C.
Nyare Speak 510-modeller (med Smart-knapp) har ett ver.ID som börjar med F eller senare. Äldre Speak 510-modeller
(utan Smart-knapp) har ett ver.- ID som börjar med A, B, C
eller D.
Ver.- ID finns nertill på Speak 510.
5
ƒƒ Anslut Jabra Speak 510 USB-kabeln till en
ledig USB-port på datorn.
ƒƒ Tryck ner På/Av-knappen (2 sek) för att slå
på/stänga av Jabra Speak 510.
SVENSKA
2.1 SLÅ PÅ JABRA SPEAK 510
2.2 LADDA JABRA SPEAK 510
Anslut Jabra Speak 510 USB-kabeln till en ledig
USB-port på datorn för att ladda batteriet.
Batteriet lyser rött vid laddning och grönt (1
minut) när det är fulladdat.
6
1. Anslut Jabra Speak 510 USB-kabeln till en
ledig USB-port på datorn.
2. Välj Jabra Speak 510 som standardljudenhet
i Windows kontrollpanel och i inställningarna
för datortelefonen.
SVENSKA
3. ANSLUTNING
7
Högtalartelefonen och Jabra Link 370 är ihopkopplade i förväg och redo att användas direkt
ur lådan (endast Jabra SPEAK 510+).
SVENSKA
3.1 ANSLUT TILL JABRA LINK 370
FÖR ATT ANSLUTA HÖGTALAREN OCH
JABRA LINK 370:
1. Tryck ner Bluetooth-knappen (2 sek) på Jabra
Speak 510 tills Bluetooth-indikatorn blinkar
blått. Släpp knappen när du hör anslutningsanvisningarna.
2. Anslut Jabra Link 370 till en ledig USB-port
på datorn.
3. Anslutningen är upprättad när ljuset blir fast
blått.
OBS! Se till att alla tidigare anslutna Bluetooth-enheter till
Jabra Link 370 är avstängda.
8
1. Tryck ner Bluetooth-knappen (2 sek) på Jabra
Speak 510 tills Bluetooth-indikatorn blinkar
blått. Släpp knappen när du hör anslutningsanvisningarna.
SVENSKA
3.2 ANSLUT TILL MOBIL ENHET
(BLUETOOTH)
2. Aktivera Bluetooth på din mobila enhet och
välj Jabra Speak 510 i listan över tillgängliga
Bluetooth-enheter. Om du uppmanas att
ange ett lösenord, ange 0000.
9
För privata samtal kan ett Bluetooth-headset
anslutas till Jabra Speak 510.
1. Anslut Jabra Speak 510 till en ledig USB-port
på datorn.
SVENSKA
3.3 ANSLUT TILL BLUETOOTH-HEADSET
2. Sätt Bluetooth-headsetet i ihopkopplingsläge
(se användarhandledningen för headsetet).
3. Tryck ner Bluetooth-knappen (8 sek) på Jabra
Speak 510 tills Bluetooth-indikatorn först
blinkar blått och därefter grönt. Släpp
knappen när du hör "Connect to headset".
4. Anslutningen är upprättad när ljuset blir fast
blått.
10

Mikrofonljud av
SVENSKA
4. HUR DU ANVÄNDER
JABRA SPEAK 510
Bluetooth
Batterinivå
Volym ner
Volym upp
Besvara
samtal
Avsluta/Avvisa
ett samtal
Smart-knapp
PÅ/AV
PÅ/AV
Tryck ner På/Av-knappen
(2 sek) tills indikatorn
blinkar
Besvara samtal
Tryck lätt på Svaraknappen
Avsluta samtal
Tryck lätt på Avsluta/
Avvisa-knappen
Avvisa samtal
Tryck lätt på Avsluta/
Avvisa-knappen
Högtalarvolym
Tryck lätt på Volym uppeller
Volym ner-knappen
Batteristatus
Tryck lätt på Batterinivåknappen för att visa
aktuell batterinivå
11
Tryck ner (2 sek)
Bluetooth-knappen för
att ansluta till en ny
Bluetooth-enhet
Tryck lätt på BluetoothÅteranslut/koppla
knappen för att
ner med Bluetoothåteransluta/koppla ner
enhet
med en Bluetooth-enhet
Mikrofonljud av
Tryck lätt på Sekretessknappen
Röstassistant
(inaktiverad
som standard,
smartphoneberoende)
Tryck på Smart-knappen
(använd Jabra Direct
för att aktivera en
röstassistent som t.ex. Siri,
Google Assistant, Cortana)
Snabbuppringning
(inaktiverat
som standard,
smartphoneberoende)
Tryck på Smartknappen (använd Jabra
Direct för att aktivera
snabbuppringning)
SVENSKA
Anslut med
Bluetooth-enhet
4.1 HANTERA FLERA SAMTAL
Jabra Speak 510 kan ta emot och hantera flera
samtal samtidigt.
Parkera pågående
samtal och besvara
inkommande samtal
Tryck lätt på Svara-knappen
Växla mellan det
parkerade samtalet
och det aktiva
samtalet
Tryck lätt på Svara-knappen
Avvisa inkommande
samtal
Tryck lätt på Avsluta/
Avvisa-knappen
12
1. Tryck och håll ner Bluetooth-knappen och
tryck lätt på Volym upp- eller Volym nerknappen för att växla mellan de anslutna
enheterna. De anslutna enheterna kommer
att meddelas.
SVENSKA
4.2 VÄXLA MELLAN BLUETOOTHENHETER
2. Släpp Bluetooth-knappen när rätt enhet
meddelas. Jabra Speak 510 upprättar en
anslutning med enheten(erna). När en
anslutning har upprättats, meddelas
enheten(erna).
4.3 RÖSTVÄGLEDNING PÅ/AV
För att slå på/av röstvägledning, tryck ner och
håll (8 sek) Sekretess-knappen tills du hör "Voice guidance off" eller "Voice guidance on".
OBS! Alla röstkommandon avaktiveras inte när röstvägledning är avstängd.
13
Smart-knappen är inaktiverad som standard.
För att använda Smart-knappen för att aktivera
smarttelefonens röstassistent (t.ex. Siri,
Google Assistant, Cortana) eller för att
använda snabbuppringning på din smarttelefon
eller dator, installera Jabra Direct i datorn och
aktivera
Smart-knappen
i
Speak
510-inställningarna.
SVENSKA
4.4 Smart-knapp
14
5.1 JABRA DIRECT
Jabra Direct är en programvara som är utformad för att stödja, hantera och ge optimal
funktionalitet till Jabras enheter. Det rekommenderas starkt att ladda ner och installera
Jabra Direct.
SVENSKA
5. PROGRAMVARA
Ladda ner den senaste versionen - jabra.com/direct
5.2 UPPDATERA JABRA SPEAK 510
FIRMWARE
Firmwareuppdateringar ger bättre prestanda
eller nya funktioner till Jabras enheter.
SÅ HÄR UPPDATERAR DU FIRMWAREN:
1. Anslut till en dator via USB.
2. Ladda ner och installera Jabra Direct.
3. Sök efter den senaste firmwaren via
Jabra Direct. Du får meddelanden när det
finns uppdateringar till din enhet.
15
6.1 FAQ
Du hittar alla vanliga frågor och svar på
Jabra.com/speak510
SVENSKA
6. Support
6.2 HUR DU SKÖTER DIN JABRA
SPEAK 510
ƒƒ Förvara alltid Jabra Speak 510 avstängd och
väl skyddad.
ƒƒ Undvik förvaring i extrema temperaturer
(över 70°C eller under -20°C). Det kan
förkorta batteriets livslängd och påverka
funktionen. Höga temperaturer kan även
försämra prestandan.
ƒƒ Se till att Jabra Speak 510 inte utsätts för
regn eller andra vätskor.
16
SVENSKA
REV K
jabra.com/speak510
17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement