AND TM-2657P Manual de utilizare

AND TM-2657P Manual de utilizare
Română
TM-2657P
Sistem automat de monitorizare a presiunii arteriale
Manual de utilizare
1WMPD4003622
1711
© 2015 A&D Company, Limited. Toate drepturile rezervate.
Nicio parte din acest manual nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă sau tradusă în nicio limbă, sub
nicio formă sau prin niciun mijloc fără permisiunea expresă scrisă obţinută din partea A&D Company,
Limited.
Conținutul acestui manual și al specificațiilor instrumentelor acoperite de acest manual se supune
modificării fără notificare.
Windows este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation.
DEFINIȚII ALE AVERTISMENTELOR
Pentru a preveni accidentările cauzate de manevrarea neadecvată, acest produs și manualul său
conțin următoarele semne și marcaje de avertizare. Semnificația acestor semne și marcaje de
avertizare este următoarea.
Definiții ale avertismentelor
Pericol
O situație iminent periculoasă care va conduce la deces sau accidentare
gravă dacă nu este evitată.
Avertisment
O situație potențial periculoasă care poate conduce la deces sau
accidentare gravă dacă nu este evitată.
Atenţie
O situație potențial periculoasă care poate conduce la accidentare
minoră sau moderată dacă nu este evitată. Poate fi utilizată și pentru a
alerta împotriva practicilor nesigure.
Exemple de simboluri
Simbolul
indică „Atenție”.
Tipul de atenționare necesară este descris în interiorul sau lângă simbol,
folosind text sau o imagine.
Exemplul din partea stângă indică atenționarea împotriva electrocutării.
Simbolul
indică „Interzis”.
Acțiunea interzisă este descrisă în interiorul sau lângă simbol, folosind text sau
o imagine.
Exemplul din partea stângă indică mesajul „Nu dezasamblați”.
Simbolul  indică acțiunea obligatorie.
Acțiunea obligatorie este descrisă în interiorul sau lângă simbol, folosind text
sau o imagine.
Exemplul din partea stângă indică acțiunea generală obligatorie.
Altele
Observaţie
Oferă informații utile pentru utilizarea dispozitivului de către operator.
Măsurile de precauție pentru fiecare operațiune sunt descrise în manualul de instrucțiuni. Citiți
manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea dispozitivului.
i
PRECAUŢII PENTRU UTILIZARE
Pentru a utiliza sistemul automat de monitorizare a tensiunii arteriale TM-2657P în mod corect și
sigur, citiți cu atenție următoarele măsuri de precauție înainte de a utiliza sistemul de monitorizare.
Următorul conținut rezumă aspectele generale referitoare la siguranța pacienților și operatorilor, pe
lângă gestionarea sigură a sistemului de monitorizare.
1. La instalarea și depozitarea sistemului de monitorizare.
Pericol
Mențineți sistemul de monitorizare la distanță față de zonele în care sunt prezente
anestezice sau gaze inflamabile, camere de oxigen de înaltă presiune și corturi de
oxigen. Folosirea sistemului de monitorizare în aceste zone poate provoca o explozie.
Atenţie
Când utilizați și depozitați sistemul de monitorizare, țineți cont de următoarele. Dacă
sistemul de monitorizare este depozitat într-un mediu în care temperatura sau
umiditatea specificată este depășită, acesta poate să nu funcționeze în mod optim.
Evitați locurile în care sistemul de monitorizare poate fi stropit cu apă.
Evitați locurile cu temperatură ridicată, umiditate ridicată, raze solare directe,
impurități, sare și sulf în aer.
Evitați locurile în care sistemul de monitorizare poate fi înclinat, lovit sau supus unor
vibrații (inclusiv în timpul transportului).
Evitați locurile în care se depozitează substanțe chimice sau gaze.
Evitați locurile în care este interzisă demontarea și introducerea de cabluri de
alimentare electrică CA.
Locul de instalare: Un loc cu o temperatură cuprinsă între +10°C și +40°C și o umiditate
cuprinsă între 15% umiditate relativă și 85% umiditate relativă (fără condensare).
Temperatura de suprafață a manșonului poate ajunge la 46 °C când este utilizat într-un
mediu de 40 °C.
Locul de depozitare: Un loc cu o temperatură cuprinsă între -20°C și +60°C și o
umiditate cuprinsă între 10% umiditate relativă și 95% umiditate relativă.
Un loc cu o priză electrică care poate asigura alimentarea cu energie suficientă
(frecvență, tensiune, curent) pentru sistemul de monitorizare.
Observaţie
Țineți cont de faptul că suporturile din cauciuc pot decolora partea de sus a suportului.
2. Înainte de utilizarea sistemului de monitorizare.
Avertisment
Asigurați-vă că priza electrică este împământată corect și asigură alimentarea cu
tensiunea și frecvența specificate (100-240 V ~ 50-60 Hz, peste 85 VA).
Conectați sistemul de monitorizare la o priză electrică împământată tripolară.
Dacă nu este disponibilă o priză tripolară împământată, de uz spitalicesc, conectați
conductorul de împământare la o priză cu bornă de contact și împământați-l.
Folosirea sistemului de monitorizare cu o priză incorectă poate cauza o
electrocutare.
ii
Atenţie
Utilizați sistemul de monitorizare în mod sigur și corect.
Conectați toate cablurile în mod corect și sigur.
Nu așezați obiecte pe sistemul de monitorizare sau pe cablul de alimentare.
Asigurați-vă că învelitoarea manșonului este montată înainte de utilizare.
Utilizarea de alte dispozitive împreună cu acest sistem de monitorizare poate cauza
o diagnoză incorectă sau probleme legate de siguranță. În cazul utilizării, verificați
condițiile de utilizare în siguranță.
Utilizați întotdeauna accesoriile și consumabilele aprobate de A&D.
Citiți cu atenție manualele de utilizare oferite cu articolele opționale.
Măsurile de precauție pentru aceste articole nu sunt enumerate în acest manual.
Pentru utilizarea sigură și corectă a acestui sistem de monitorizare, realizați
întotdeauna o inspecție prealabilă (o inspecție înainte de utilizare).
Dacă sistemul de monitorizare este acoperit de condens, lăsați-l să se usuce înainte
de a porni alimentarea electrică.
Dacă sistemul de monitorizare nu a fost utilizat pe o perioadă îndelungată de timp,
asigurați-vă că sistemul de monitorizare funcționează în mod normal și sigur înainte
de a-l utiliza.
Presiunea de la nivelul manșonului poate cauza senzație de amorțire la nivelul
brațului pacientului.
3. La utilizarea sistemului de monitorizare.
Avertisment
Nu utilizați un telefon mobil în apropierea sistemului de monitorizare. Poate provoca o
defecțiune.
Nu utilizați sistemul de monitorizare într-un autovehicul în mișcare deoarece acest
lucru poate conduce la măsurători imprecise.
Atenţie
Verificați întotdeauna starea sistemului de monitorizare, a componentelor sale și
siguranța pacienților.
Dacă este identificată o problemă la nivelul sistemului de monitorizare, componentelor
sale sau la nivelul pacientului, verificați starea pacientului și luați măsurile adecvate.
Nu utilizați sistemul de monitorizare în apropierea unui câmp magnetic sau electric
puternic.
Nu utilizați sistemul de monitorizare pentru un pacient pentru care se folosește un
aparat cord-pulmon.
Asigurați-vă că furtunul pneumatic din dispozitiv nu este îndoit sa blocat. Dacă este
utilizat un manșon cu un furtun pneumatic deformat sau îndoit, la nivelul brațului se
pot produce trombusuri din cauza aerului rămas la nivelul manșonului, lucru ce poate
conduce la o potențială insuficienţă circulatorie periferică.
Măsurătorile frecvente pot cauza accidentarea pacientului interferând cu fluxul sanguin.
Verificați starea pacientului în mod periodic dacă măsurătorile sunt efectuate frecvent
o lungă perioadă de timp. Există riscul de apariție a unor leziuni din cauza interferării
cu circulația sanguină.
Pentru a asigura măsurători precise, vă recomandăm să măsurați tensiunea arterială
după ce pacientul s-a aflat într-o stare de relaxare timp de cel puțin 5 minute.
iii
4. După utilizarea sistemului de monitorizare.
Atenţie
Utilizați procedura specificată pentru a readuce comutatoarele în starea lor prealabilă
utilizării, iar apoi deconectați alimentarea electrică.
Nu extrageți cablurile în mod forțat. Țineți conectorul cu mâna când deconectați cablurile.
Curățați accesoriile și aranjați-le înainte de depozitare.
Mențineți sistemul de monitorizare curat și în stare bună de funcționare pentru a putea fi
utilizat fără probleme pentru următoarea operațiune.
5. Dacă suspectați că există o problemă la nivelul sistemului de monitorizare,
realizați următoarele acțiuni.
Avertisment
Protejați siguranța pacientului.
Opriți funcționarea sistemului de monitorizare, opriți alimentarea electrică și apoi
deconectați cablul de alimentare electrică de la priză.
Dacă aerul din manșon nu este eliberat la acționarea comutatorului START/STOP,
apăsați pe comutatorul FAST STOP.
Etichetați sistemul de monitorizare cu un semn care indică „Defect” sau „A nu se
utiliza”, iar apoi contactați imediat A&D.
6. La efectuarea unei inspecții de întreținere.
Avertisment
Pentru siguranța dvs., înainte de efectuarea inspecției de întreținere, dezactivați
alimentarea electrică și deconectați cablul de alimentare electrică de la priză.
Dacă sistemul de monitorizare nu a fost utilizat pe o perioadă îndelungată de timp,
asigurați-vă că sistemul de monitorizare funcționează în mod normal și sigur înainte
de a-l utiliza.
Realizați întotdeauna o inspecție prealabilă și o inspecție de întreținere pentru a
garanta funcționarea sigură și corectă. Organizația care instalează sistemul de
monitorizare (spital, clinici etc.) este responsabil pentru utilizarea, întreținerea și
gestionarea dispozitivelor electrice de uz medical. Neglijarea inspecției prealabile și
inspecției de întreținere poate conduce la accidente.
Nu dezasamblați și nu modificați niciodată sistemul de monitorizare (dispozitiv
electric de uz medical).
iv
Atenţie
Când efectuați lucrări de întreținere a sistemului de monitorizare, utilizați o lavetă
uscată și moale. Nu utilizați lavete înmuiate în lichide volatile precum diluanți și
benzen.
7. Țineți cont de faptul că undele electromagnetice puternice pot cauza defecțiuni.
Atenţie
Acest sistem de monitorizare este în conformitate cu standardul EMC
IEC60601-1-2:2007. Totuși, pentru a preveni interferențele electromagnetice cu alte
dispozitive, nu utilizați telefoane mobile în apropierea sistemului de monitorizare.
Dacă acest sistem de monitorizare se află în apropierea unor unde electromagnetice
puternice, zgomotul poate pătrunde sub forma formelor de undă și se pot produce
defecțiuni. Dacă se produc defecțiuni neașteptate în timpul utilizării acestui sistem
de monitorizare, inspectați mediul electromagnetic și luați măsurile corespunzătoare.
Următoarele exemple se referă la cauze și măsuri de remediere generale.
Utilizarea telefoanelor mobile
Undele radio pot cauza defecțiuni neașteptate.
Instruiți vizitatorii din încăperile sau clădirile cu dispozitive electrice medicale să nu
utilizeze telefoane mobile sau dispozitive wireless de mici dimensiuni.
Zgomotul de înaltă frecvență este introdus de la alte dispozitive prin intermediul
prizei electrice.
Verificați sursa de zgomot, iar apoi realizați măsuri de remediere, precum utilizarea unui
dispozitiv de anulare a zgomotului pe această linie.
Dacă sursa de zgomot este un dispozitiv care poate fi oprit, nu îl mai utilizați.
Utilizați o altă priză electrică.
Efectele electricității statice sunt suspectate (descărcări de la dispozitive sau din
zona înconjurătoare)
Înainte de utilizarea sistemului de monitorizare, asigurați-vă că operatorul și pacientul
s-au descărcat de energia electrostatică.
Umidificați încăperea.
Dacă se produc fulgere în apropiere, sistemul de monitorizare poate primi tensiune
excesivă. În acest caz, alimentați electric sistemul de monitorizare folosind metoda
următoare.
Utilizați o sursă de alimentare neîntreruptibilă.
8. Aspecte referitoare la mediu
Atenţie
Înainte de a elimina acest sistem de monitorizare, îndepărtați bateria de litiu din
sistemul de monitorizare.
v
MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU MĂSURĂTORI ÎN
CONDIȚII DE SIGURANȚĂ
În cele ce urmează sunt enumerate măsurile de precauție asociate măsurătorii. Adresați-vă
întotdeauna unui medic pentru evaluarea rezultatelor și tratamentului. Autodiagnosticul și
automedicația bazate pe rezultate pot fi periculoase.
Avertisment
Nu măsurați tensiunea arterială pe un braț în care se administrează o perfuzie
intravenoasă sau o transfuzie de sânge. Acest lucru poate provoca o accidentare.
Dacă învelitoarea manșonului este contaminată cu sânge, eliminați învelitoarea.
Există un risc de răspândire a bolilor.
Articolele care pot fi contaminate trebuie eliminate ca deșeuri medicale.
Nu efectuați măsurători dacă brațul prezintă leziuni externe. Leziunea se va agrava,
există riscul de răspândire a bolilor.
Atenţie
Măsurătoarea nu poate fi efectuată în următoarele cazuri.
Pacientul are brațe subțiri sau groase.
・ Măsurătoarea este destinată brațelor cu circumferințe de 18-35 cm.
Brațul pacientului este ud.
・ Un braț ud poate cauza accidente sau electrocutare.
vi
Observaţie
Măsurătoarea tensiunii arteriale poate cauza sângerare subcutanată. Această sângerare
subcutanată este temporară și dispare în timp.
Dacă pacientul poartă articole vestimentare groase, măsurătoarea corectă nu este posibilă.
Efectuați măsurătoarea când pacientul poartă o cămașă fără mâneci sau subțire.
Dacă pacientul își suflecă mâneca și aceasta îi strânge brațul, nu este posibilă o măsurătoare
corectă.
Măsurătoarea nu este posibilă în cazul pacienților cu hipoperfuzie periferică, tensiune arterială
foarte scăzută sau temperatură scăzută a corpului (deoarece debitul sanguin la locul de
efectuare a măsurătorii este scăzut).
Măsurătoarea nu este posibilă în cazul pacienților cu recurențe frecvente ale aritmiei
Locurile de efectuare a măsurătorii sunt limitate la brațele stâng și drept. Alte locuri nu pot fi
supuse măsurătorilor.
Introduceți brațul în secțiunea de introducere a brațului până în partea de sus a umărului.
Dacă pacientul nu are o stare generală bună, opriți imediat măsurătoarea și luați măsuri
adecvate.
Măsurătoarea nu poate fi efectuată în cazul următorilor pacienți.
Pacienți care tocmai au efectuat exerciții fizice
・ Tensiunea arterială după exerciții fizice este mai mare decât în mod obișnuit.
Efectuați măsurătoarea după ce pacientul s-a aflat în stare de repaus câteva minute și
a efectuat inspirații profunde.
Pacienții ce prezintă tremor la nivelul brațelor
・ În cazul în care pacientului se mișcă, măsurătoarea corectă nu este posibilă. Așteptați
până când mișcarea se oprește, iar apoi realizați măsurătoarea. (Aceasta include
mișcările provocate de frig sau mișcările musculare după transportul unor obiecte
grele.)
Adresați-vă medicului pentru oricare dintre următoarele situații.
Aplicarea manșonului pe oricare membru cu acces intravascular sau terapie sau cu șunt
arterio-venos (A-V).
Aplicarea manșonului pe brațul de pe partea pe pare s-a efectuat o mastectomie.
Utilizarea simultană de alte echipamente de monitorizare medicală pe același braț.
Trebuie verificată circulația sanguină a pacientului.
vii
DESPACHETAREA
Atenţie
Acest sistem de monitorizare este un dispozitiv de precizie și trebuie manevrat cu atenție.
Dacă este supus unei ciocniri puternice, poate fi deteriorat.
Observaţie
Acest sistem de monitorizare a fost livrat într-un ambalaj creat special pentru a preveni daunele din
timpul transportului. Verificați sistemul de monitorizare pentru identificarea daunelor la momentul
despachetării acestuia.
Înainte de a utiliza sistemul de monitorizare, asigurați-vă că totul este inclus și verificați apoi
unitatea principală și fiecare accesoriu standard pentru daune.
Pentru articole opționale, consultați „13. LISTA DE ACCESORII ȘI OPȚIUNI”.
Unitatea principală ......................................................... 1
Accesorii standard
Cablu de alimentare electrică ................ 1
Învelitoarea manșonului pentru braț ........ 1 (Una instalată deja pe unitatea principală)
Hârtie pentru imprimantă........................ 1
Manual de utilizare (acest manual) ...... 1
Panou de instrucțiuni ........................... 1
Panou de instrucțiuni
Unitatea principală
Cablu de alimentare electrică
viii
Manual de utilizare
Hârtie pentru
imprimantă (1 role)
CUPRINS
1.
INTRODUCERE .................................................................................................................................... 3
2.
FUNCȚII................................................................................................................................................ 3
3.
ABREVIERI ȘI SIMBOLURI ................................................................................................................. 4
4.
SPECIFICAŢII ....................................................................................................................................... 6
4.1.
CONFIGURAȚIA MODELULUI ............................................................................................................... 6
4.2.
SPECIFICAŢII REFERITOARE LA PERFORMANȚE .................................................................................. 6
4.3.
DIMENSIUNI EXTERNE ....................................................................................................................... 7
4.4.
PRINCIPII DE FUNCȚIONARE............................................................................................................... 7
4.5.
STANDARDE ....................................................................................................................................... 7
5.
DENUMIRILE PIESELOR .................................................................................................................... 8
6.
ÎNAINTE DE UTILIZARE ................................................................................................................... 11
6.1.
INSTALAREA SISTEMULUI DE MONITORIZARE ....................................................................................11
6.2.
RACORDAREA LA ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ ..................................................................11
6.3.
FANTĂ DE SECURITATE ......................................................................................................................11
6.4.
INSTALAREA PANOULUI DE INSTRUCȚIUNI ....................................................................................... 12
6.5.
INSPECȚIE PREALABILĂ .................................................................................................................... 13
7.
MĂSURAREA TENSIUNII ARTERIALE ............................................................................................. 14
8.
SETAREA CEASULUI ......................................................................................................................... 15
9.
IMPRIMANTĂ ..................................................................................................................................... 17
9.1.
INTRODUCEREA HÂRTIEI PENTRU IMPRIMANTĂ ............................................................................... 17
9.2.
SELECTAREA FORMATULUI DE IMPRIMARE ....................................................................................... 19
10.
MODIFICAREA FUNCȚIILOR ........................................................................................................ 21
10.1.
PROCEDURA DE MODIFICARE A SETĂRILOR FUNCȚIILOR ............................................................... 21
10.2.
DURATA DE AFIȘARE ..................................................................................................................... 24
10.3.
PRESIUNE APLICATĂ ..................................................................................................................... 24
10.4.
IHB .............................................................................................................................................. 24
10.5.
CALITATEA IMPRIMĂRII ................................................................................................................ 25
10.6.
IMPRIMARE ID ȘI A NUMELUI ....................................................................................................... 25
10.7.
IMPRIMAREA TENSIUNII ARTERIALE MEDII (MAP) ....................................................................... 26
10.8.
IMPRIMAREA VALORILOR DE MĂSURARE ....................................................................................... 27
10.9.
IMPRIMARE A GRAFICELOR ........................................................................................................... 28
10.10.
IMPRIMAREA BITMAP .................................................................................................................... 28
1
10.11.
SEMNAL SONOR SPECIFIC ............................................................................................................. 29
10.12.
PROTOCOL AL UNITĂȚII DE INTRARE/IEȘIRE EXTERNĂ.................................................................. 29
10.13.
VITEZA DE TRANSMITERE (MINI-DIN) ......................................................................................... 30
10.14.
VITEZA DE TRANSMITERE (D-SUB) ............................................................................................... 30
10.15.
BIT DE OPRIRE (MINI-DIN) .......................................................................................................... 30
10.16.
BIT DE OPRIRE (D-SUB)................................................................................................................ 31
10.17.
IEȘIREA REZULTATULUI TENSIUNII ARTERIALE ............................................................................ 31
10.18.
FORMAT DATĂ .............................................................................................................................. 31
10.19.
FORMAT ORĂ ................................................................................................................................ 31
10.20.
IMPRIMARE ICT ........................................................................................................................... 32
10.21.
SINCRONIZAREA CONEXIUNII BLUETOOTH................................................................................... 33
11.
SPECIFICAȚIILE TRANSMISIEI ................................................................................................... 34
11.1.
12.
UNITATE DE INTRARE/IEȘIRE EXTERNĂ ........................................................................................ 34
ÎNTREŢINERE ................................................................................................................................ 43
12.1.
INSPECȚIE ȘI GESTIONAREA SIGURANȚEI ..................................................................................... 43
12.2.
CURĂŢARE .................................................................................................................................... 45
12.3.
INSPECȚIE PERIODICĂ .................................................................................................................. 48
12.4.
ÎNLOCUIREA ÎNVELITORII MANȘONULUI PENTRU BRAȚ ................................................................ 49
12.5.
VERIFICAREA NUMĂRULUI DE MĂSURĂTORI................................................................................. 51
12.6.
ELIMINAREA PĂRȚILOR COMPONENTE.......................................................................................... 53
12.7.
ÎNAINTE DE SOLICITAREA DE LUCRĂRI DE SERVICE ...................................................................... 54
12.8.
CODURI DE EROARE ..................................................................................................................... 55
13.
LISTA DE ACCESORII ȘI OPȚIUNI ................................................................................................ 58
14.
DESPRE TENSIUNEA ARTERIALĂ ............................................................................................... 58
15.
TRANSMITEREA MODELELOR BITMAP...................................................................................... 59
15.1.
DIMENSIUNILE MODELELOR ORIGINALE BITMAP ......................................................................... 59
15.2.
TRANSMITEREA BITMAP ............................................................................................................... 60
ANEXĂ: INFORMAȚII DESPRE EMC........................................................................................................ 61
2
1. INTRODUCERE
Acest dispozitiv este în conformitate cu directiva europeană 93/42/CEE pentru produse medicale.
Acest lucru este subliniat de marcajul CE de conformitate însoțit de numărul de referință al unei
autorități indicate.
Acest dispozitiv este un sistem de monitorizare a tensiunii arteriale care măsoară tensiunea
sanguină sistolică și diastolică și pulsul pentru diagnostic și examinare. Utilizatorii avuți în vedere
sunt persoanele adulte sau cu vârsta minimă de 13 ani, ce dețin cunoștințe de bază despre
măsurarea tensiunii arteriale, care pot efectua o măsurătoare pe brațul drept sau stâng.
Acest dispozitiv este destinat utilizării în clinici de ambulatoriu ale spitalelor generale. Acesta
poate fi de asemenea utilizat în cadrul centrelor de sănătate, sălilor de fitness și al altor centre
publice de gestionare a tensiunii arteriale a vizitatorilor.
Observații
Nu încercați să evaluați rezultatele măsurătorii tensiunii arteriale. Adresați-vă întotdeauna unui
medic pentru evaluarea rezultatelor și tratamentului, în special când rezultatele diferă foarte mult de
valorile dvs. obișnuite. Autodiagnosticul și automedicația bazate pe aceste rezultate pot fi periculoase.
Nu încercați să utilizați acest dispozitiv asupra nou născuților sau sugarilor. Utilizarea acestui
dispozitiv asupra copiilor de vârstă mică le poate provoca leziuni. Acest dispozitiv este destinat
efectuării de măsurători asupra adulților.
Unitățile în care este instalat dispozitivul trebuie să asigure cel puțin o persoană cu bune cunoștințe
de măsurare a tensiunii arteriale și care poate oferi recomandări utilizatorilor referitor la modul de
așezare pentru efectuarea măsurătorii sau informații generale despre tensiunea arterială. Persoana
trebuie să dețină, de asemenea, cunoștințe de bază despre întreținerea sistemului de monitorizare și
să cunoască procedurile de solicitare de instruire pentru lucrările de întreținere, dacă este necesar.
2. FUNCȚII
Măsurătorile pot fi realizate pe brațul drept sau stâng.
Manșonul pentru braț este umflat în jurul brațului prin acționarea butonului START/STOP, iar
viteza de dezumflare este controlată automat. Nu este necesară o ajustare specială. Tot ce
trebuie să faceți este să introduceți brațul în secțiunea de introducere a brațului până la umăr și
să apăsați pe butonul START/STOP. Restul procedurii este efectuată automat pentru o
măsurare rapidă și facilitată a tensiunii arteriale.
Imprimanta este prevăzută cu un dispozitiv de tăiere pentru tăierea automată a hârtiei tipărite.
O unitate de intrare/ieșire externă opțională poate fi conectată la un computer pentru
gestionarea datelor sau automatizare, după caz.
.
3
3. ABREVIERI ȘI SIMBOLURI
Abreviere/
Simbol
Semnificaţie
Curent alternativ
mmHg
/min.
---
Unitate a tensiunii arteriale
Bătăi pe minut
Afișat când măsurătoarea nu este posibilă
SYS
Tensiune arterială sistolică (utilizată pentru imprimarea de tabele)
MAP
Tensiunea arterială medie
(utilizată pentru imprimare, în funcție de setări)
DIA
Tensiune arterială diastolică (utilizată pentru imprimarea de tabele)
PUL
Puls (utilizat pentru imprimarea de tabele)
Ora de măsurare (utilizată pentru imprimarea de tabele)
Simbolul unor bătăi neregulate ale inimii (IHB)
Apare când sunt detectate bătăi neregulate ale inimii. Marcajul este
imprimat când vibrații foarte ușoare precum tremuratul sau frisoanele
sunt detectate.
Citiți descrierea referitoare la bătăile cardiace neregulate pe pagina
următoare.
Dezactivarea sursei de alimentare (deconectare de la sursa de
alimentare)
Activarea sursei de alimentare (conectare de la sursa de alimentare)
Număr de serie
Data fabricaţiei
Interfață serială RS-232C
Eticheta dispozitivului medical conform directivei CE
Etichetă WEEE
Reprezentant autorizat pentru UE
Producător
Exx
Afișajul codului de eroare (xx=de la 00 la 99)
Afișează anvergura protecției împotriva electrocutării: Filă aplicată de tip B
Consultaţi instrucţiunile de utilizare
Afișează stadiul măsurătorii. „MEASUREMENT IN PROGRESS”
(MĂSURARE ÎN CURS).
Afișează stadiul măsurătorii. „TAKE MEASUREMENT AGAIN”
(EFECTUAȚI DIN NOU MĂSURAREA)
FAST STOP pentru repornirea dispozitivului.
Atenţionare: „Please do not pull printer paper during printing.” (Vă rugăm
să nu trageți hârtia imprimantei în timpul imprimării.)
Atenţionare: „The printer paper is automatically cut.” (Hârtia imprimantei
este tăiată în mod automat.)
Comutatorul „POWER”.
4
Abreviere/
Simbol
Semnificaţie
Utilizat pentru modificarea funcțiilor.
Utilizat pentru modificarea setărilor funcțiilor.
Utilizat pentru afișarea numărului de măsurători până în momentul de față.
Descrie modul de modificare a hârtiei imprimantei.
Ce reprezintă IHB (bătăi neregulate ale inimii)?
Sistemul de monitorizare a tensiunii arteriale TM-2657P
asigură o măsurătoare a tensiunii arteriale și a pulsului
Cu 25% sau mai scurte decât
când se produc bătăi neregulate ale inimii. Bătăile
neregulate ale inimii sunt definite drept bătăi ale inimii
care variază cu 25% față de media tuturor bătăilor inimii
în timpul măsurătorii tensiunii arteriale. Este important
Bătai
Bătai
Bătai
Bătai
să rămâneți relaxat, să rămâneți nemișcat și să nu
vorbiți în timpul măsurătorii.
Observaţie
Recomandăm ca pacientul să se adreseze unui medic sau unui profesionist în domeniul medical
dacă simbolul (
) apare frecvent.
Când este tipărit marcajul IHB?
Marcajul IHB este imprimat în datele măsurătorilor în următoarele două cazuri.
● Când o bătaie variază cu ±25% față de intervalul mediu al pulsului în timpul
măsurătorii.
● Când brațul sau sistemul de monitorizare este deplasat în timpul măsurătorii.
5
4. SPECIFICAŢII
4.1. Configurația modelului
Model
Funcții incluse
Imprimantă
Led al stadiului măsurătorii
Formatul orei, datei
TM-2657P-EX
TM-2657P-EG
○
○
24 ore, ZZ/lună/AAAA
○
○
12 ore, lună/ZZ/AAAA
4.2. Specificaţii referitoare la performanțe
Generalități
Sursa de alimentare cu
Putere consumată
Standard privind siguranța
Clasificarea MDD
Conformitatea EMC
Tip de protecție
Tip de protecţie împotriva
electrocutării
Măsurarea tensiunii arteriale
Metoda de măsurare
Domeniul de afișare a presiunii
Precizia de afișare a presiunii
Domeniul de măsurare NIBP
Test clinic NIBP
Precizia pulsului
Manșon
Circumferința aplicabilă a
Umflare
Dezumflare
Dezumflare rapidă
Specificațiile mediului
100-240 V ~ 50-60 Hz
50-80 VA
IEC60601-1:2005
Class IIa (mod de funcționare continuă)
Este în conformitate cu standardul EMC IEC60601-1-2:2007.
Piesă aplicată
NIBP: tip B
Class I
Măsurătoare oscilometrică
0-299 mmHg
Presiune: ±3 mmHg
SYS
40-270 mmHg
DIA
20-200 mmHg
Pulsul
30-240 bpm
EN1060-4:2004
±5%
Mecanism de înfășurare acționat cu un motoreductor
18-35 cm
Umflare automată cu pompa pneumatică
Dezumflare automată cu evacuare mecanică
Dezumflare rapidă automată prin electrovalvă
Mediul de operare
Temperatură: 10-40 °C
Umiditate: 15-85% RH (fără condensare)
Mediul de depozitare
Temperatură: de la -20 până la 60 °C
Umiditate: 10-95% RH (fără condensare)
Domeniul presiunii
70-106 kPa (pentru funcționare și depozitare)
Specificații fizice
Dimensiuni externe
Greutate
Specificații funcționale
Metoda de afișare
Imprimantă
Viața utilă
241 (l) x 324 (Î) x 390 (A) mm
Aprox. 5,5 kg
Afișaj cu led cu 3 cifre și lampă cu led
Tipărire termică, lățimea hârtiei: 58 mm
5 ani de la instalare
Conform datelor A&D (testate pentru utilizare conform
mediului recomandat, incluzând inspecția de întreținere.
Rezultatele pot diferi în alte condiții).
6
4.3. Dimensiuni externe
Unitate:mm
4.4. Principii de funcționare
Presiunea la nivelul manșonului crește cu aproximativ 30 mmHg mai mult față de tensiunea
sistolică anticipată și apoi este scăzută treptat. Pulsațiile apar în presiunea manșonului care se
potrivește cu frecvența cardiacă. Aceste pulsații au un model ondulatoriu. Acestea încep la un
nivel scăzut și cresc apoi treptat odată cu depresurizarea. După atingerea amplitudinii maxime
(MAP), acestea scad. Un sistem de monitorizare a tensiunii arteriale oscilometric analizează
formele de undă ale amplitudinii ale acestor pulsații pentru a determina tensiunea arterială
sistolică și diastolică.
4.5. Standarde
Sistemul automat de monitorizare a tensiunii arteriale TM-2657P este în conformitate cu următoarele
standarde:
IEC 60601-1:2005 (Aparate electromedicale – Partea 1: Cerințe generale de securitate de bază
și performanțe esențiale);
IEC 60601-1-2:2007 (Aparate electromedicale – Partea 1-2: Cerințe generale pentru siguranța
de bază și performanțele esențiale - Standard colateral: Compatibilitatea electromagnetică Cerințe și teste);
EN ISO810601-1:2012 (Sfigmomanometre neinvazive - Partea 1: Cerințe și metode de testare
pentru tipul de măsurătoare neautomatizată)
EN 1060-3: 1997 + A2: 2009 (Sfigmomanometre neinvazive - Partea 3: Cerințe suplimentare
pentru sistemele electromagnetice de măsurare a tensiunii arteriale);
EN 1060-4: 2004 (Sfigmomanometre neinvazive - Partea 4: Procedurile de testare de determinare
a preciziei generale a sistemului aferente sfigmomanometrelor neinvazive automate)
IEC 80601-2-30: 2009 (Aparate electromedicale – Partea 2-30: Cerinţe particulare de securitate
de bază şi performanţe esenţiale pentru sfigmomanometre neinvazive automate).
TM-2657P nu este realizat cu latex din cauciuc natural.
7
5. DENUMIRILE PIESELOR
Partea frontală
Nr.
1
2
3
4
5
Nume
Butonul de deschidere a
capătului imprimantei
Deschidere pentru hârtia
de imprimantă
Capacul imprimantei
Cablu de alimentare
electrică
Afișajul tensiunii arteriale
sistolice
7
Afișajul tensiunii arteriale
diastolice
Afișajul pulsului
8
Afișajul ceasului
9
Led al stadiului
măsurătorii
10
Butonul START/STOP
6
12
Învelitoarea manșonului
pentru braț
Secțiunea manșonului
13
Butonul FAST STOP
11
Descriere
Deschide capacul imprimantei.
Deschidere pentru ejectarea hârtiei de imprimantă.
Menține în poziție hârtia de imprimantă.
Cablu de alimentare C.A.
Afișează valoarea măsurătorii tensiunii arteriale sistolice.
Când se produce o eroare de măsurare, este afișat codul de
eroare.
Afișează valoarea măsurătorii tensiunii arteriale diastolice.
Afișează presiunea din timpul măsurătorii.
Afișează valoarea de măsurare a pulsului.
Afișează ora actuală.
(24 ore: TM-2657P-EX, 12 ore: TM-2657P-EG)
Afișează stadiul măsurătorii.
„MEASUREMENT IN PROGRESS” (MĂSURARE ÎN CURS)
„TAKE MEASUREMENT AGAIN” (EFECTUAȚI DIN NOU
MĂSURAREA)
Dacă acest buton este acționat în modul de așteptare, este
inițiată măsurătoarea tensiunii arteriale.
Dacă acest buton este acționat în timpul măsurării tensiunii
arteriale, este oprită măsurătoarea tensiunii arteriale.
Învelitoarea interioară a manșonului.
Menține în poziție învelitoarea manșonului pentru braț.
Dacă este acționat acest buton, alimentarea electrică este
dezactivată și măsurătoarea este oprită.
8
Partea spate
Nr.
1
Nume
Butonul SELECT
2
Butonul ▲
3
Butonul COUNT
4
Capacul mufei SD Bitmap
Învelitoarea manșonului
pentru braț
Secțiunea manșonului
Cotieră
Unitate de intrare/ieșire
externă
5
6
7
8
9
10
11
12
Comutator POWER
Capac pentru zona de
inspecție a presiunii
Conector pentru
ALIMENTARE CU C.A.
Fantă de securitate
Descriere
Utilizat pentru modificarea funcțiilor.
Dacă este acționat când este afișat numărul de măsurători
de până în prezent, este imprimat numărul de măsurători.
Utilizat pentru modificarea funcțiilor.
Asigură afișarea numărului de măsurători până în
momentul de față. (Consultați „12.5. Verificarea numărului
de măsurători”)
Utilizare doar pentru întreținere.
Învelitoarea interioară a manșonului.
Menține în poziție învelitoarea manșonului pentru braț.
Loc de sprijinire a brațului în timpul măsurătorii.
Unitatea de intrare/ieșire externă opțională.
Activează și dezactivează alimentarea electrică.
După activarea alimentării electrice, sistemul de
monitorizare se va afla în modul de așteptare.
Utilizat pentru verificarea preciziei tensiunii.
Locul de introducere a cablului de alimentare electrică.
Poate fi utilizată cu un cablu de securitate pentru a fixa
sistemul de monitorizare pe un birou sau pe un stativ.
(Pentru protecție antifurt)
9
Unitate de intrare/ieșire externă (opțiune)

Unitate de intrare/ieșire externă TM-2657-01 RS 2 canale (opțiune)
Nr.
1
2

Descriere
RS-232C
RS-232C
Unitate de intrare/ieșire externă TM-2657-03 RS 1 canal (opțiune)
Nr.
1

Nume
Conector mamă mini-DIN 8 pini
Conector tată D-Sub 9 pini
Nume
Conector tată D-Sub 9 pini
Descriere
RS-232C
Unitate de intrare/ieșire externă TM-2657-05 RS+Bluetooth (opțiune)
Nr.
-
1
Nume
Bluetooth
Conector tată D-Sub 9 pini
Descriere
Bluetooth Ver.2.1 class1 SPP corespondență HDP
RS-232C
OBSERVAȚIE
Pentru detalii despre UNITATE DE INTRARE/IEȘIRE EXTERNĂ (TM-2657-01,
TM-2657-03, TM-2657-05), contactați distribuitorul dvs. local A&D.
10
6. ÎNAINTE DE UTILIZARE
Consultați măsurile de precauție de la începutul acestui manual și instalați sistemul de monitorizare
într-un loc adecvat folosind o metodă sigură și corectă.
6.1. Instalarea sistemului de monitorizare
Fixarea cotierei
Așezați sistemul de monitorizare pe un stativ pentru ca
măsurătoarea să poată fi efectuată cu o postură
Manșon
corespunzătoare. Inima și manșonul pacientului
trebuie să se afle la aceeași înălțime și pacientul
trebuie să fie relaxat.
Suport
Consultând ilustrația de mai jos, fixați cotiera
în partea spate a sistemului de monitorizare.
Pentru a preveni furtul, vă recomandăm să utilizați un
lanț pentru a asigura legătura dintre fanta de securitate
și suport. (Consultați „6.3. Fanta de securitate”)
6.2. Racordarea la alimentarea cu energie electrică
Avertisment
■ Pentru a evita riscul de electrocutare, sistemul de monitorizare trebuie să fie
conectat numai la o reţea de alimentare electrică cu legare la pământ de
protecţie.
Utilizați cablul de alimentare electrică
cu 3 pini furnizat cu sistemul de
monitorizare pentru a asigura conexiunea
dintre conectorul de ALIMENTARE CA
Cablu de alimentare
electrică cu 3 pini
și o priză electrică.
6.3. Fantă de securitate
Sistemul de monitorizare poate fi fixat pe o masă sau pe o stativ trecând cablul de fixare prin
orificiul bridei proeminente de pe sistemul de monitorizare pentru a-l fixa.
11
6.4. Instalarea panoului de instrucțiuni
Consultați ilustrația de mai jos pentru a instala panoul de instrucțiuni în partea spate a sistemului de
monitorizare.
Atenţie
■ Trebuie să instalați panoul de instrucțiuni pe unitatea principală înainte de utilizare.
Panoul de instrucțiuni conține măsuri de precauție pe care pacientul trebuie să
le respecte pentru a utiliza sistemul de monitorizare în mod sigur și corect.
Panou de instrucțiuni
Sistem de monitorizare cu panou de instrucțiuni anexat
12
6.5. Inspecție prealabilă
Avertisment
■ Realizați inspecția prealabilă în fiecare zi pentru a asigura utilizarea sigură și
corectă.
6.5.1. Introducere
Înainte de a utiliza sistemul de monitorizare prima dată, în fiecare zi, realizați următoarea
inspecție prealabilă.
6.5.2. Înainte de activarea alimentării electrice
Există o deformare sau defecțiune externă a sistemului de monitorizare?
Sistemul de monitorizare este ud?
Sistemul de monitorizare se află într-un loc stabil fără înclinare, vibrații și lovituri?
Secțiunea măsurării tensiunii arteriale
Există daune sau anomalii în jurul secțiunii de introducere a brațului (zona manșonului)?
Învelitoarea manșonului pentru braț este fixată?
Învelitoarea manșonului pentru braț este întinsă în exces?
Cablul de racordare
Cablurile opționale sunt introduse ferm în conectoarele sistemului de monitorizare?
Cablu de alimentare electrică
Asigurați-vă că priza electrică este împământată corect și asigură alimentarea cu tensiunea și
frecvența specificate (100-240 V ~ 50-60 Hz).
6.5.3. După activarea alimentării electrice
Există fum sau miros neobișnuit?
Auziți zgomote neobișnuite?
Verificarea orei
Ora este setată corect?
Dacă ora este incorectă la înregistrarea datelor, datele vor fi incorecte.
Verificarea afișajului
După activarea alimentării electrice, toate ledurile
se aprind timp de câteva secunde și este posibilă
determinarea tensiunii arteriale. În acest moment,
pe afișajul tensiunii arteriale diastolice se indică
„0”.
DIA
13
mmHg
7. MĂSURAREA TENSIUNII ARTERIALE
Avertisment
■
Pentru a opri măsurătoarea tensiunii arteriale la jumătate, apăsați pe butonul
START/STOP. Manșonul se dezumflă rapid și revine în starea sa inițială.
■
Dacă măsurătoarea nu poate fi oprită prin acționarea butonului
START/STOP, apăsați pe butonul FAST STOP (de pe partea frontală a
sistemului de monitorizare).
1. Introduceți brațul neacoperit sau
brațul acoperit de o mânecă din Partea de sus a umărului
material subțire în secțiunea de Deschizătură pentru braț
introducere a brațului până în
partea de sus a umărului.
(Dacă pacientul poartă articole
vestimentare groase, rezultatele
măsurătorii vor fi incorecte.
Îndepărtați articolele vestimentare
groase înainte de măsurătoare.)
Butonul START/STOP
DIA
Aplicarea
presiunii
DIA
2. Acționați butonul START/STOP pentru
a iniția măsurătoarea tensiunii arteriale.
mmHg
mmHg
Eliberarea presiunii
în timpul
măsurătorii
3. Manșonul se umflă automat.
Mențineți brațul nemișcat în manșon în timpul măsurătorii.
4. După ce s-a umflat, procedura de dezumflare începe automat.
Odată cu reducerea presiunii, se realizează măsurătoarea.
Pacientul trebuie să se relaxeze și să rămână nemișcat. (Consultați
„10.3. Presiune aplicată”)
Rezultat
SYS
mmHg
DIA
mmHg
PUL
/min.
5. După aproximativ 1 minut de măsurătoare, manșonul se dezumflă
automat revenind la starea sa inițială.
Material
tipărit
6. Sunt afișate rezultatele măsurătorii.
7. Rezultatele măsurătorii sunt imprimate pe hârtia de imprimare. Scoateţi brațul din manșon.
(Consultați „10.5. Calitatea imprimării”)
Observaţie
În cazul efectuării unor măsurători continue, așteptați timp de 2-3 minute între măsurători pentru ca
pacientul să se relaxeze.
Rezultatele măsurătorii tensiunii arteriale sunt afectate de postură și de starea fizică a pacientului.
În cazul în care pacientului se mișcă sau vorbește în timpul măsurătorii, măsurătoarea corectă
nu este posibilă.
Pentru a obține rezultate de măsurătoare precise, asigurați-vă că pacientul stă așezat având o
postură bună și cu spatele drept, și cu tălpile sprijinite pe podea, fără s-și încrucișeze
picioarele. Pacientul trebuie să se relaxeze și să rămână nemișcat.
Ajustați înălțimea scaunului astfel încât manșonul să se afle la aceeași înălțime cu inima. Dacă
manșonul nu se află la aceeași înălțime cu inima, măsurătoarea corectă nu este posibilă.
14
8. SETAREA CEASULUI
Pentru a seta data și ora, utilizați modul de setare a orei. Modul de setare a ceasului are următorul
afișaj.
Year
An
Month
Lună
Zi
Day
SYS
mmHg
Elementulitem
selectat
Selected
se aprinde
flashes
DIA
intermitent
mmHg
Butonul COUNT
Butonul []
Butonul SELECT
PUL /min.
Hour
Oră
Hour
Minut
Setarea datei şi orei:
Utilizați următoarele butoane.
Butonul SELECT: 1. Atunci când sistemul de monitorizare se află în modul de așteptare,
mențineți apăsat butonul SELECT timp de 1 secundă pentru a accesa
modul de setare a ceasului. Valoarea anului va începe să se aprindă
intermitent.
2. Apăsați pe butonul SELECT pentru a selecta valoarea datei și orei ce
trebuie setată.
De fiecare dată când este acționat butonul SELECT, valoarea care se
aprinde intermitent modifică anul, luna, ziua, ora, minutele și apoi revine la
an. Elementul selectat se aprinde intermitent și poate fi modificat.
Butonul ▲:
Modificați valorile selectate (care se aprind intermitent).
Butonul START/STOP: După ce sunt selectate data și ora dorite, apăsați pe butonul START/STOP
pentru a salva modificările și pentru a reveni la modul de repaus.
Butonul COUNT: Dacă este acționat butonul COUNT în timpul configurării setărilor,
modificările nu sunt salvate și sistemul de monitorizare revine în modul de
așteptare.
Exemplu: Setarea ceasului la 4:37 PM, 20 aprilie 2015
1. Mențineți butonul SELECT timp de 1 secundă. Secțiunea afișajului sistolic începe să se
aprindă intermitent.
2. Apăsați pe butonul ▲ pentru afișarea
. (2015)
3. Apăsați pe butonul SELECT. Secțiunea afișajului diastolic începe să se aprindă intermitent.
4. Apăsați pe butonul ▲ pentru afișarea
. (Aprilie)
5. Apăsați pe butonul SELECT. Secțiunea afișajului pulsului începe să se aprindă intermitent.
6. Apăsați pe butonul ▲ pentru afișarea
. (20)
7. Apăsați pe butonul SELECT pentru a selecta ora de pe afișajul ceasului. Setarea orei începe
să se aprindă intermitent.
8. Apăsați pe butonul ▲ pentru afișarea
. (4 PM)
9. Apăsați pe butonul SELECT pentru a selecta minutele de pe afișajul ceasului. Setarea
minutelor începe să se aprindă intermitent.
15
10. Apăsați pe butonul ▲ pentru afișarea
. (37 minute)
11. Apăsați pe butonul START/STOP pentru a reveni la modul de așteptare.
Observații
Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de aprox. 10 secunde, setările specificate sunt
setate.
După ce
este afișat timp de 2 secunde, sistemul de monitorizare revine în modul de
așteptare.
Sunt compatibile datele până la 31 decembrie 2050.
16
9. IMPRIMANTĂ
9.1. Introducerea hârtiei pentru imprimantă
Atenţie
Nu trageți de hârtia de imprimare în timpul imprimării.
Poate deteriora capul de imprimare.
1. Apăsați pe butonul de deschidere a capacului imprimantei pentru a deschide capacul
imprimantei.
Butonul de deschidere a
capătului imprimantei
Capacul imprimantei
2. Introduceți hârtia de imprimare în modul indicat în ilustrația de mai jos.
Hârtie pentru imprimantă
3. Cu capătul hârtiei ieșit în proeminență în partea de sus, mențineți în poziție hârtia de
imprimare prin închiderea capacului imprimantei până când auziți un sunet specific. În cazul
în care capacul nu este complet închis, este posibil să se producă un blocaj cu hârtie.
Capacul imprimantei
17
Dacă este utilizat modul de imprimare la viteză ridicată, aprox. 700 de imprimări sunt
posibile cu o singură rolă de hârtie pentru imprimantă. Cu modul de imprimare cu 3 linii,
sunt posibile 600 de imprimări. Când capătul rolei de hârtie a imprimantei devine roz,
înlocuiți hârtia.
Utilizați exclusiv hârtie termică.
Dacă următoarele coduri de eroare sunt afișate în secțiunea afișajului sistolic, s-a produs o
eroare la nivelul imprimantei.
Realizați măsura de remediere necesară.
Cod de
Eroare/măsură de remediere
eroare
Fără hârtie pentru imprimantă. Introduceți o nouă rolă de hârtie pentru
imprimantă.
Capacul imprimantei este deschis. Închideți ferm capacul imprimantei.
O eroare a dispozitivului de tăiere al imprimantei. Deschideți capacul
imprimantei, verificați hârtia de imprimare și apoi închideți capacul
imprimantei.
Când nicio eroare a imprimantei nu este afișată și sistemul de monitorizare se află în modul
de așteptare, mențineți apăsat butonul ▲ timp de 2 secunde și hârtia va fi tăiată.
Observaţie
Dacă direcția hârtiei de imprimare este incorectă, imprimarea nu se realizează.
Utilizați hârtie originală A&D pentru imprimare. Dacă nu se utilizează hârtie originală
A&D, materialul de imprimare poate avea un gramaj prea scăzut sau se pot produce
blocaje ale hârtiei.
Pe ultimii 60 cm de hârtie de imprimare, există marcaje finale roz (linii roz pe ambele
părți). Dacă apar aceste marcaje, înlocuiți hârtia imprimantei.
Se utilizează hârtie termică pentru imprimare. Rețineți faptul că poate apărea
decolorare sau atenuarea culorii.
Articole care se vor decolora:
Carioci și agenți adezivi incluzând amidon și solvenți organici.
Articole care pot cauza decolorare:
Carioci de evidențiere, benzi, cutii de depozitare transparente, suporturi de tip desk
pad, raze solare și ultraviolete.
Din cauzele menționate anterior, realizați o copie a rezultatelor măsurătorilor când le
salvați.
Cu imprimarea la viteză ridicată și cu 3 linii, aproximativ 700 și, respectiv, 600 de
imprimări sunt posibile (în cazul unei hârtii standard de imprimare de 30 m și
imprimării valorii măsurătorii exclusiv).
18
9.2. Selectarea formatului de imprimare
Prin configurarea setărilor în „10. MODIFICAREA FUNCȚIILOR”, utilizatorii pot formata
informațiile pe materialul imprimat. Zona de imprimare este împărțită în 4 secțiuni: antetul
tipăriturii, valoarea de măsurare, grafic și bitmap. Fiecare secțiune are elemente de imprimare
disponibile pentru selecție.
Pentru detalii, consultați „10. MODIFICAREA FUNCȚIILOR”.
1. Antetul de imprimare
Valorile din paranteze sunt setările posibile pentru fiecare articol.
a: Imprimarea ID-ului și numelui (F08: off/1/2/3)
b: IHB (F05: on/off)
Poate fi selectat prin
c: Titlu (fix)
modificarea funcțiilor
d: Formatul datei de începere a măsurătorii (F26)
F08
F05
e: Formatul orei de începere a măsurătorii (F27)
1. Antetul
de imprimare
①印字ヘッダ
F26
F27
f: Imprimarea valorilor înălțimii și greutății (F16)
F16
2. Imprimarea valorilor de măsurare (F11)
Următoarele moduri sunt disponibile pentru a
fi selectate.
Imprimare la viteză ridicată (1)
Imprimare normală cu 3 linii (2)
Imprimare cu font mare (3)
Imprimare tabele (4)
Pentru fiecare mod, imprimarea tensiunii
arteriale medii (MAP) poate fi activată sau
dezactivată. (F09)
3. Imprimarea graficelor (F12)
Următoarele articole sunt disponibile pentru a fi
selectate.
Imprimarea graficelor (dezactivată)
Imprimare a graficelor pentru variația
pulsului (1)
2. Imprimarea valorilor
F11
F09
de măsurare
②測定値印字
3. Imprimare a graficelor
F12
4. Imprimarea bitmap
F15
5. Imprimare ICT
F29
4. Imprimare bitmap (F15)
Următoarele articole sunt disponibile pentru a fi selectate.
Imprimarea bitmap (dezactivată)
Imprimare a modelului standard (1)
Imprimare a modelului utilizatorului (2)
5. Imprimare ICT (F29)
Următoarele articole sunt disponibile pentru a fi selectate.
Imprimare ICT (dezactivată)
Imprimarea codurilor de bare
Imprimarea codurilor QR, incluzând ID
Imprimarea codurilor de bare (CODE39, cu cifră de control (modulus43))
Imprimarea codurilor QR V2, incluzând ID
19
(1)
(2)
(3)
(4)
Exemplu de imprimare 1: Setări inițiale
Exemplu de imprimare 2:
F05: IHB [activare]
(IHB detectat)
Nume
Nume
F26: Format dată [1]
(format UE)
F27: Format oră [24]
(24 ore)
F26: Format dată [1]
(format UE)
F27: Format oră [24]
(24 ore)
F11: Imprimarea valorilor
măsurătorii [2]
(Imprimare normală cu
3 linii)
F11: Imprimarea valorilor
măsurătorii [1]
(Imprimare la viteză
ridicată)
F09: Imprimare MAP
[activare]
Exemplu de imprimare 3:
F05: IHB [activare]
(Niciun IHB detectat)
Nume
F08: Imprimare ID [3]
F05: IHB [activare]
(Niciun IHB detectat)
F26: Format dată [2]
(format SUA)
F27: Format oră [12]
(12 ore)
F11: Imprimarea valorilor
măsurătorii [1]
(Imprimare la viteză
ridicată)
F09: Imprimare MAP
[dezactivată]
20
10.
MODIFICAREA FUNCȚIILOR
Sistemul de monitorizare multifuncțional poate fi configurat pentru diferite aplicații prin modificarea
setărilor funcțiilor.
Pentru a modifica setările funcțiilor, utilizați butoanele de pe panoul spate al sistemului de
monitorizare în timp ce acesta se află în modul de așteptare.
10.1. Procedura de modificare a setărilor funcțiilor
1. În modul de dezactivare a alimentării electrice, mențineți
apăsate butoanele ▲ și SELECT și activați alimentarea
electrică.
F01 este afișat în secțiunea afișajului sistolic și sistemul de
monitorizare accesează modul de modificare a funcției.
2. De fiecare dată când este acționat butonul SELECT,
elementul de setare se modifică la F02, F03...
3. Fiecare articol poate fi modificat folosind butonul ▲.
4. După finalizarea setărilor, dezactivați alimentarea electrică și
reactivați-o.
Elemente
setări
F01
F02
F03
F04
F05
F06
Detalii
Neutilizat
Neutilizat
, ,
,
F08
Imprimare ID și a
numelui
Imprimarea
tensiunii arteriale
medii (MAP)
Neutilizat
,
,
,
,
Durata de afișare a rezultatelor măsurătorii
(secunde)
Setarea presiunii aplicate (mmHg)
―
Activarea/dezactivarea imprimării
marcajului IHB
/
IHB
Neutilizat
Funcţie
―
Presiune aplicată
F07
F10
Secțiunea de afișaj
diastolic
Durata de afișare
Calitatea
imprimării/
deschis sau
închis
F09
Implicit
Butonul COUNT
Butonul []
Butonul SELECT
―
Dezactivarea imprimării
Imprimare în nuanțe deschise (viteză ridicată)
Imprimare standard
Imprimare de înaltă calitate în nuanțe închise
(viteză redusă)
ID: Nu
/ Nume: Nu
ID: Nu
/ Nume: Da
ID: Da / Nume: Nu
ID: Da / Nume: Da
〇
〇
Activarea/dezactivarea imprimării tensiunii
arteriale medii (MAP)
/
―
F11
Imprimarea
valorilor de
măsurare
F12
Imprimare a
graficelor
〇
F13
F14
Neutilizat
―
Neutilizat
―
F15
Imprimarea
bitmap
Imprimare la viteză ridicată
Imprimare normală cu 3 linii
Imprimare cu font mare
Imprimare tabele
Dezactivarea imprimării graficelor
Imprimare a graficelor pentru variația pulsului
〇
Imprimarea bitmap dezactivată
Imprimare a modelului standard
Imprimare a modelului utilizatorului
〇
21
Elemente
setări
Detalii
F16
Imprimarea
valorilor înălțimii
și greutății
F17
F18
F19
Neutilizat
Semnal sonor
specific
Neutilizat
Implicit
Secțiunea
de afișaj
diastolic
Funcţie
Imprimarea valorilor înălțimii și greutății OFF
Imprimarea în modul imprimantei
Imprimarea în modul integrat
〇
―
/
Semnal sonor specific activat/dezactivat
―
〇
F20
Protocol al
unității de
intrare/ieșire
externă
F21
Viteza de
transmitere
(Mini-DIN)
F22
Viteza de
transmitere
(D-Sub)
F23
Bit de oprire
(Mini-DIN)
〇
F24
Bit de oprire
(D-Sub)
〇
F25
Ieșirea
rezultatului
tensiunii
arteriale
F26
Format dată
※
F27
Format oră
※
F28
Neutilizat
―
〇
〇
Fără conexiune
Mini-DIN:
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub:
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
Mini-DIN: Scala greutății A&D
D-Sub:
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
Mini-DIN:
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub: Cititor de ID-uri
Mini-DIN:
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub: Compatibilitate Ux
Mini-DIN:
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub: Compatibilitate RVX
Mini-DIN:
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub: Scala greutății A&D
Mini-DIN:
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub: Compatibilitate RVY
1200 bps
2400 bps
4800 bps
9600 bps
1200 bps
2400 bps
4800 bps
9600 bps
Bit de oprire: 1
Bit de oprire: 2
Bit de oprire: 1
Bit de oprire: 2
〇
RB (fără ID, imediat după măsurătoare) + STD
RI (cu ID, imediat după măsurătoare) + STD
TA (cu ID, imediat după măsurătoare)exclusiv
STD (răspunsul comenzii) exclusiv
RA (cu ID, imediat după măsurătoare)
ZZ lună, AAAA
lună ZZ, AAAA
24 ore
12 ore (AM/PM)
※ Setarea F16 este valabilă exclusiv dacă setarea F20 este 2 sau 6.
※ Setarea implicită depinde de destinația de utilizare.
22
Elemente
setări
Detalii
Implicit
〇
F29
Imprimare ICT
F31
Sincronizarea
conexiunii
Bluetooth
○
Secțiunea de
afișaj
diastolic
Funcţie
Imprimare ICT
OFF
Imprimarea codurilor de bare (CODE39)
Imprimarea codurilor QR, incluzând ID
Imprimarea codurilor de bare
(CODE39, cu cifră de control (modulus43))
Imprimarea codurilor QR V2, incluzând ID
Conexiune la finalul măsurătorii
Conexiune la începutul măsurătorii
Pentru a reseta toate setările la setările implicite din fabrică, mențineți apăsat butonul
START/STOP timp de 5 secunde când sunt afișate oricare dintre numerele „FXX”.
23
10.2. Durata de afișare
Durata de afișare pentru rezultatele măsurătorii poate fi setată folosind funcția F02.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Setarea duratei de afișare
Fără afișarea rezultatelor (Toate valorile sunt afișate ca
„---”)
5 secunde
10 secunde
20 secunde
Rămâne afișat
Implicit
10.3.Presiune aplicată
Presiunea aplicată poate fi setată folosind funcția F03.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic. (Dacă presiunea aplicată automată (Aut) este setată, se observă pulsații în timpul
aplicării presiunii și valoarea presiunii aplicate este determinată automat.)
LED DIA
Setarea presiunii aplicate
Presiunea aplicată automată
160 mmHg
180 mmHg
200 mmHg
Implicit
10.4.IHB
Setarea IHB poate fi setată folosind funcția F05.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Setarea IHB
Implicit
IHB dezactivat
IHB activat
Când IHB este activată:
Exemplu de imprimare
Când IHB este detectat
Nume
Când IHB nu este detectat
Nume
Pentru detalii referitoare la IHB, consultați „3. ABREVIERI ȘI SIMBOLURI”.
24
10.5.Calitatea imprimării
Calitatea imprimării poate fi setată folosind funcția F07.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Setarea calității imprimării
Dezactivarea imprimării
Imprimare în nuanțe deschise (viteză ridicată)
Imprimare standard
Imprimare de înaltă calitate în nuanțe închise (viteză redusă)
Implicit
10.6.Imprimare ID și a numelui
Imprimarea ID poate fi setată folosind funcția F08.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
(Exclusiv TM-2657VP,TM-2657P)
LED DIA
Setarea imprimării ID
ID: Nu
/ Nume: Nu
ID: Nu
/ Nume: Da
ID: Da / Nume: Nu
ID: Da / Nume: Da
Implicit
Când este activată imprimarea ID și a numelui:
Exemplu de imprimare
ID
Nume
Nume
Pentru a introduce un ID, setați funcția F20 la 3 și conectați un cititor de ID-uri.
Datele despre ID sunt menținute până când tensiunea arterială este măsurată corect și sunt
șterse imediat după afișarea sau imprimarea rezultatelor.
25
10.7.Imprimarea tensiunii arteriale medii (MAP)
Imprimarea tensiunii arteriale medii (MAP) poate fi setată folosind funcția F09.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Imprimarea tensiunii arteriale medii
Dezactivarea imprimării tensiunii arteriale medii (MAP)
Activarea imprimării tensiunii arteriale medii (MAP)
Implicit
Când imprimarea tensiunii arteriale medii (MAP) este activată:
Exemplu de imprimare
Imprimare la viteză ridicată
Imprimare cu font mare
Nume
Nume
Tensiune
arterială
medie
(MAP)
Tensiune
arterială
medie
(MAP)
Imprimare normală
Nume
Tensiune
arterială
medie
(MAP)
26
10.8.Imprimarea valorilor de măsurare
Imprimarea valorii măsurătorii poate fi setată folosind funcția F11.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Modul de imprimare a valorilor măsurătorii
Imprimare la viteză ridicată
Imprimare normală cu 3 linii
Imprimare cu font mare
Imprimare tabele
Implicit
Când imprimarea tensiunii arteriale medii (MAP) este dezactivată:
Exemplu de imprimare
Imprimare la viteză ridicată
Nume
Imprimare cu font mare
Nume
Imprimare normală cu 3 linii
Nume
Imprimare tabele
Când IHB (F05) este activat și IHB este detectat
Observaţie
În modul de imprimare a tabelelor, hârtia nu este tăiată în mod automat. Pentru a tăia hârtia,
mențineți butonul ▲ apăsat timp de 2 secunde în timp ce sistemul de monitorizare se află în
modul de așteptare.
27
10.9.Imprimare a graficelor
Setările de imprimare a graficelor pot fi setate folosind funcția F12.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Imprimare a graficelor
Dezactivarea imprimării graficelor
Imprimare a graficelor pentru variația pulsului
Implicit
Exemplu de imprimare: Imprimare a graficelor pentru variația pulsului
10.10. Imprimarea bitmap
Imprimarea bitmap poate fi setată folosind funcția F15.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Imprimarea bitmap
Imprimarea bitmap dezactivată
Imprimare a modelului standard
Imprimare a modelului utilizatorului
Implicit
Pentru detalii referitoare la înregistrarea bitmap, consultați „15. TRANSMITEREA
MODELELOR BITMAP”.
Pentru detalii referitoare la imprimarea modelelor utilizatorului, consultați „15. TRANSMITEREA
MODELELOR BITMAP”.
Pot fi imprimate reprezentări bitmap până la 384 x 640 pixeli.
Exemplu de imprimare: Imprimare a modelului standard
Nume
Bitmap standard
28
10.11. Semnal sonor specific
Semnalul sonor asociat funcționării la începerea/încheierea unei măsurători poate fi setat la ON/OFF
folosind funcția F18.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Sirenă
Implicit
Semnal sonor dezactivat
Semnal sonor activat
10.12. Protocol al unității de intrare/ieșire externă
Setările de protocol pentru conexiuni pot fi setate folosind funcția F20.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
Unitate de intrare/ieșire externă <TM-2657-01>
LED DIA
Protocol al unității de intrare/ieșire externă (opțiune)
Fără conexiune
Mini-DIN:
D-Sub:
Mini-DIN:
D-Sub:
Mini-DIN:
D-Sub:
Mini-DIN:
D-Sub:
Mini-DIN:
D-Sub:
Mini-DIN:
D-Sub:
Mini-DIN:
D-Sub:
Implicit
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
Ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
Scala înălțimii și greutății A&D
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
Cititor de ID-uri
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
Compatibilitate Ux
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
Compatibilitate RVX
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
Scala greutății A&D
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
Compatibilitate RVY
Unitate de intrare/ieșire externă <TM-2657-03>
LED DIA
Protocol al unității de intrare/ieșire externă (opțiune)
Fără conexiune
D-Sub:
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub:
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub:
Cititor de ID-uri
D-Sub:
Compatibilitate Ux
D-Sub:
Compatibilitate RVX
D-Sub:
Scala înălțimii și greutății A&D
D-Sub:
Compatibilitate RVY
29
Implicit
Unitate de intrare/ieșire externă <TM-2657-05>
LED DIA
Protocol al unității de intrare/ieșire externă (opțiune)
Fără conexiune
D-Sub:
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub:
Intrare/ieșire rezultat al tensiunii arteriale (STD/RI/RB/BP/RA)
D-Sub:
Cititorul ID
D-Sub:
Compatibilitatea Ux
D-Sub:
Compatibilitatea RVX
D-Sub:
Scala înălțimii și greutății A&D
D-Sub:
Compatibilitatea RVY
Implicit
Pentru detalii referitoare la comenzile de comunicații (STD/RI/RB/BP/RA), contactați distribuitorul
dvs. local A&D.
Pentru detalii referitoare la conectarea cititoarelor de ID-uri, scalelor pentru greutăți sau a
computerelor, contactați distribuitorul dvs. local A&D.
10.13. Viteza de transmitere (Mini-DIN)
Viteza de transmitere mini-DIN
poate fi setată folosind funcția F21.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Viteza de transmitere (Mini-DIN)
Implicit
1200 bps
2400 bps
4800 bps
9600 bps
10.14. Viteza de transmitere (D-Sub)
Viteza de transmitere D-Sub
poate fi setată folosind funcția F22.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Viteza de transmitere (D-Sub)
Implicit
1200 bps
2400 bps
4800 bps
9600 bps
10.15. Bit de oprire (Mini-DIN)
Bitul de oprire (Mini-DIN
) poate fi setat folosind funcția F23.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Bit de oprire (Mini-DIN)
Bit de oprire 1
Bit de oprire 2
30
Implicit
10.16.
Bit de oprire (D-Sub)
Bitul de oprire (D-Sub
) poate fi setat folosind funcția F24.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Bit de oprire (D-Sub)
Implicit
Bit de oprire 1
Bit de oprire 2
10.17. Ieșirea rezultatului tensiunii arteriale
Ieșirea rezultatului tensiunii arteriale poate fi setată folosind funcția F25.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Ieșirea rezultatului tensiunii arteriale
RB (fără ID, imediat după măsurătoare) + STD
RI (cu ID, imediat după măsurătoare) + STD
BP (cu ID, imediat după măsurătoare) exclusiv
STD (răspunsul comenzii) exclusiv
RA (cu ID, imediat după măsurătoare)
Implicit
Pentru detalii referitoare la transmiterea datelor de imprimat, contactați distribuitorul A&D local.
10.18. Format dată
Formatul datei imprimării poate fi setat folosind funcția F26.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Format dată
ZZ lună, AAAA
lună ZZ, AAAA
Implicit
※
※ Setarea implicită depinde de destinația de utilizare.
10.19. Format oră
Formatul datei orei poate fi setat folosind funcția F27.
Utilizați butonul ▲ pentru a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului
diastolic.
LED DIA
Format oră
24 ore
12 ore (AM/PM)
Implicit
※
※ Setarea implicită depinde de destinația de utilizare.
31
10.20. Imprimare ICT
Imprimarea ICT poate fi setată folosind funcția F29. Utilizați butonul ▲ pentru a modifica
setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului diastolic.
LED DIA
Imprimare ICT
Imprimare ICT
OFF
Imprimarea codurilor de bare (CODE39)
Imprimarea codurilor QR, incluzând ID
Imprimarea codurilor de bare (CODE39, cu cifră de control
(modulus43))
Imprimarea codurilor QR V2, incluzând ID
Implicit
※ Următoarele informații sunt incluse în imprimarea codurilor.
■Imprimarea codurilor de bare
:Valoarea tensiunii arteriale sistolice, valoarea tensiunii
arteriale medii, valoarea tensiunii arteriale diastolice,
puls
■Imprimarea codurilor QR
:AAAA/LL/ZZ/HH/MM, ID (16 cifre), valoarea tensiunii
arteriale sistolice, valoarea tensiunii arteriale medii,
valoarea tensiunii arteriale diastolice, puls
■Imprimarea codurilor de bare (CODE39, cu cifră de control (modulus43))
:Valoarea tensiunii arteriale sistolice, valoarea tensiunii
arteriale diastolice, puls
■Imprimarea codurilor QR V2
:AAAA/LL/ZZ/HH/MM, ID (16 cifre), valoarea tensiunii
arteriale sistolice, valoarea tensiunii arteriale medii,
valoarea tensiunii arteriale diastolice, puls, valoarea
greutății
32
Nume
Ian
Nume
Ian.
Exemplu de imprimare)
Imprimarea codului de bare (CODE39)
Exemplu de imprimare)
Imprimarea codurilor QR, incluzând ID
Nume
Ian
Nume
Ian
Exemplu de imprimare)
Imprimarea codului de bare
Exemplu de imprimare)
Imprimarea codurilor QR V2, incluzând ID
(CODE39, cu cifră de control (modulus43))
※ Pentru detalii referitoare la imprimarea ICT, contactați distribuitorul A&D local.
※ Codul QR este marcă comercială înregistrată a DENSO WAVE Incorporated.
10.21. Sincronizarea conexiunii Bluetooth
Sincronizarea conexiunii Bluetooth poate fi setată folosind funcția F31. Utilizați butonul ▲ pentru
a modifica setarea. Această setare este afișată în secțiunea afișajului diastolic.
LED DIA
Imprimare ICT
Conexiune la finalul măsurătorii
Conexiune la începutul măsurătorii
Implicit
<Conexiune la finalul măsurătorii>
Realizați conexiunea cu dispozitivul gazdă după fiecare măsurătoare și porniți transmisia
prin Bluetooth.
<Conexiune la începutul măsurătorii>
Realizați conexiunea cu dispozitivul gazdă la începutul fiecărei măsurători și porniți
transmisia prin Bluetooth.
33
11.
SPECIFICAȚIILE TRANSMISIEI
Sistemul de monitorizare se poate conecta la unitatea de intrare/ieșire externă opțională. Diferite
setări pentru fiecare canal sunt disponibile de la funcția F20 la F25.
Atenţie
Computerul personal și echipamentul medical conectate la dispozitiv trebuie
să nu se afle la îndemâna pacientului.
Computerul personal sau cititorul de ID-uri utilizat trebuie să fie în
conformitate cu EN60601-1
11.1. Unitate de intrare/ieșire externă
unitate
TM-2657-01
TM-2657-03
TM-2657-05
funcţie
Conector mamă mini-DIN cu 8 pini, conector tată D-Sub cu 9 pini
Conector tată D-Sub cu 9 pini
Bluetooth, conector tată D-Sub cu 9 pini
OBSERVAȚIE
Pentru detalii despre UNITATEA DE INTRARE/IEȘIRE EXTERNĂ (TM-2657-01, TM-2657-03,
TM-2657-05), contactați distribuitorul dvs. local A&D.
34
11.1.1. Conector mamă mini-DIN cu 8 pini (unitatea de intrare/ieșire externă:
exclusiv TM-2657-01)
Specificațiile transmisiei
Standard principal
Formatul transmisiei
Viteza semnalului
Formatul transmisiei
Lungimea biților de
date
Paritate
Bit de oprire
Cod
Conform cu EIA RS-232C
Sistem stop-start (duplex complet)
1200, 2400, 4800 și 9600 bps (poate fi modificată folosind F21)
Poate fi modificat folosind F20
8 biți, 7 biți
Nici unul
1 bit, 2 biți (pot fi modificați folosind F23)
ASCII
Atribuirea pinilor
Nr. pin Nume semnal
Descriere
1
TXD
Transmiterea datelor
2
RXD
Recepționarea datelor
3
RTS
Solicitare de transmitere
4
-
5
CTS
Aprobare pentru transmitere
6
GND
Masa semnalului
7
-
Fără conexiune
8
-
Fără conexiune
Fără conexiune
※ Nu asigurați conexiunea cu pinii nr. 4, 7 sau 8. Aceștia sunt utilizați pentru sistemul de
monitorizare a tensiunii arteriale.
Specificațiile cablului pentru conexiunea cu computerul
TM-2657P
Computer personal
Conector mamă mini-DIN cu 8 pini
Conținut
TXD
RXD
RTS
―
CTS
GND
―
―
Nr. pin
1
2
3
4
5
6
7
8
Conector tată D-Sub cu 9 pini
Conținut
―
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
―
Nr. pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
35
11.1.2. Conector tată D-Sub cu 9 pini (Unitatea de intrare/ieșire externă: Toate
unitățile comune)
Specificațiile transmisiei
Standarde de ieșire
Formatul transmisiei
Viteza semnalului
Formatul transmisiei
Lungimea biților de
date
Paritate
Bit de oprire
Cod
Conform cu EIA RS-232C
Sistem stop-start (duplex complet)
1200, 2400, 4800 și 9600 bps (poate fi modificată folosind F22)
Poate fi modificat folosind F20
8 biți
Nici unul
1 bit, 2 biți (pot fi modificați folosind F24)
ASCII
Atribuirea pinilor
Nr. pin Nume semnal
Descriere
1
-
2
RXD
Recepționarea datelor
3
TXD
Transmiterea datelor
4
DTR
Terminal de date pregătit
5
GND
Masa semnalului
6
DSR
Set de date pregătit
7
RTS
Solicitare de transmitere
8
CTS
Aprobare pentru transmitere
9
-
-
-
※ Protocolul depinde de echipamentul conectat.
Conexiunea prin cablu dintre dispozitiv și un computer personal
TM-2657P
Conector tată D-Sub cu 9 pini
Computer personal sau cititor de ID-uri
Conector tată D-Sub cu 9 pini
36
11.1.3. Bluetooth (Unitate de intrare/ieșire externă: exclusiv TM-2657-05)
Pentru a utiliza funcția de transmisie Bluetooth a seriei TM-2657P în mod corect și sigur,
citiți cu atenție următoarele măsuri de precauție înainte de a utiliza sistemul de monitorizare.
Următorul conținut rezumă aspectele generale referitoare la siguranța pacienților și
operatorilor, pe lângă gestionarea sigură a sistemului de monitorizare.
Înainte de utilizarea sistemului de monitorizare
Avertisment
Nu îl utilizați în spații în care comunicațiile wireless sunt interzise, precum în
avioane sau în spitale. Acest sistem de monitorizare poate avea efecte adverse
asupra dispozitivelor electronice sau asupra echipamentelor electrice medicale.
Dacă se utilizează un stimulator cardiac implantabil sau un defibrilator cardioverter
implantabil, contactați producătorul referitor la influența individuală a undelor radio
asupra echipamentelor electrice medicale.
Pentru astfel de avertizări și atenționări legate de manevrarea structurii
sfigmomanometrului, urmați descrierea din manualul de utilizare a
sfigmomanometrului.
Atenţie
Acest sistem de monitorizare include un echipament wireless integrat cu certificare
a proiectului de realizare a acestuia ca echipament wireless al unui sistem de
comunicații de date cu putere electrică scăzută în baza reglementărilor din legea
radio. Prin urmare, când funcția wireless a acestui echipament este utilizată, nu
este necesară permisiunea pentru stația wireless.
Dezasamblarea sau modificarea acestui sistem de monitorizare se poate pedepsi
conform legii deoarece acest sistem de monitorizare dispune de o certificare a
proiectului de realizare a acestuia.
În timpul utilizării echipamentului wireless
Atenţie
Nu putem accepta nicio responsabilitate pentru oricare pierderi suportate precum
defecțiunile de funcționare sau pierderea datelor care se pot produce în timpul
utilizării acestui sistem de monitorizare.
Acest sistem de monitorizare nu este garantat pentru conectarea cu toate
dispozitivele compatibile cu Bluetooth.
În cazul interferențelor undelor radio între sistemul de monitorizare și cealaltă
stație wireless, modificați locul de utilizare sau opriți imediat utilizarea.
37
Pentru bune comunicații wireless
Avertisment
A nu se utiliza în apropierea telefoanelor celulare. Acest lucru poate provoca
defecțiuni.
OBSERVAȚIE
Asigurați-vă că dispozitivul wireless se află în sfera de acțiune a sistemului de
monitorizare. Domeniul de acțiune wireless este afectat de clădiri și de obstrucții.
În mod specific, betonul armat poate provoca interferențe wireless.
Pentru conexiunea Bluetooth, nu utilizați sistemul de monitorizare în jurul rețelei
LAN wireless, altor aplicații wireless și dispozitivelor care emit unde
electromagnetice, ca de exemplu, cuptoarele cu microunde sau în locuri cu
numeroase obstrucții sau într-un alt mediu expus unor semnale radio mai slabe.
Există posibilitatea ca respectiva conexiune wireless să se întrerupă frecvent,
viteza de comunicație poate scădea la un nivel foarte redus sau se poate produce
o eroare de comunicație.
Dacă sistemul de monitorizare este utilizat în apropierea unui dispozitiv LAN
IEEE802.11g/b/n wireless, ambele dispozitive pot genera o interferență radio care
poate reduce viteza wireless sau întrerupe conexiunea wireless. În acest caz,
modificați locul de utilizare sau întrerupeți imediat utilizarea echipamentului.
Dacă sistemul de monitorizare nu poate transmite datele normal în apropierea unui
post radio sau de transmisiuni, schimbați locul.
38
1)
Specificațiile transmisiei
Standard principal
Profiluri
compatibile
Bluetooth Ver.2.1 class1
SPP,HDP
●Dispozitive certificate Continua
●iPhone, iPad, iPod
●Aplicațiile și dispozitivele care sunt compatibile cu specificațiile SSP și A&D
Totuși, fiecare dispozitiv necesită o aplicație pentru recepționarea datelor.
Pentru metodele de conectare, consultați manualul fiecărui dispozitiv.
Dispozitivele Bluetooth sunt indicate de
marcajul logoului Bluetooth.
Dispozitive care
pot fi conectate
Dispozitivele certificate Continua sunt
indicate de marcajul logoului Continua.
iPhone, iPad ș iPod sunt mărci
comerciale ale Apple Inc., înregistrate
în SUA și în alte țări.
2)
Asociere
Un dispozitiv Bluetooth trebuie să fie asociat cu un dispozitiv specific diferit pentru a
comunica cu acel dispozitiv. Când acest sistem de monitorizare este asociat cu un
dispozitiv de recepție, datele măsurătorii sunt transmise automat dispozitivului de
recepție de fiecare dată când se realizează o măsurătoare
Urmați pașii de mai jos pentru a asocia sistemul de monitorizare cu un dispozitiv de
recepție compatibil cu Bluetooth. Consultați, de asemenea, secțiunea dedicată asocierii
din manualul dispozitivului de recepție. Utilizați un asistent de asociere dacă este furnizat.
①
Urmați instrucțiunile din manualul dispozitivului de recepție pentru a-l
aduce în starea în care o asociere este posibilă. Când realizați o asociere a
acestui sistem de monitorizare, așezați-l cât mai aproape posibil de
dispozitivul de recepție cu care va fi asociat.
②
Mențineți apăsat butonul SELECT și activați alimentarea electrică.
Apăsați butonul START/STOP după ce „do” este afișat în secțiunea de
afișaj sistolic și „PAr” este afișat în secțiunea de afișaj diastolic.
Sistemul de monitorizare va putea fi căutat de la dispozitivul de recepție
timp de aprox. 1 minut după acționarea butonului START/STOP.
③
Respectați manualul dispozitivului de recepție de asociat, sistemul de
monitorizare realizează o căutare, selecție și asociere. Dacă un cod PIN
este solicitat de dispozitivul de recepție, introduceți „123456”.
④
„End” este afișat în secțiunea de afișaj al pulsului când asocierea se
finalizează cu succes pe partea dispozitivului de recepție și asocierea se
încheie.
⑤
Dacă asocierea eșuează, „Err” este afișat în secțiunea de afișaj a pulsului.
Opriți sistemul de monitorizare și porniți-l din nou, iar apoi reîncercați de la
pasul ①.
39
OBSERVAȚIE
Pe lângă funcționarea de la punctul ② de mai sus, sistemul de monitorizare va putea
fi căutat de la dispozitivul de recepție timp de aproximativ 1 minut după activarea
alimentării electrice. În cadrul acestei operațiuni, „End/Err” nu sunt afișate în secțiunea
de afișaj a pulsului când asocierea s-a finalizat.
(※ În cazul resetării cu butonul FAST STOP, căutarea este imposibilă.)
Trebuie să dezactivați alimentarea electrică a dispozitivelor Bluetooth diferite de
sistemul de monitorizare în cazul asocierii.
Nu pot fi asociate mai multe dispozitive în același timp.
3)
Transmisia datelor de măsurare
Transmisia după asociere este realizată automat prin următoarea procedură.
Activați comunicațiile wireless pe dispozitivul de recepție.
①
Acționați butonul START/STOP pentru a iniția măsurătoarea tensiunii arteriale.
②
După măsurătoare, datele măsurătorilor sunt transmise automat către
dispozitivul de recepție.
OBSERVAȚIE
Când setarea funcțională F20 a sistemului automat de monitorizare a tensiunii
arteriale pe care este instalat sistemul de monitorizare este OFF, transmisia și
recepția datelor nu se realizează. Asigurați-vă că F20 nu este setată la OFF.
Dacă dispozitivul de recepție nu poate recepționa datele măsurătorilor, încercați din
nou procedura de asociere.
Distanța de comunicație dintre acest sistem de monitorizare și dispozitivul de recepție
depinde de clasa de ieșire Bluetooth de pe dispozitivul de recepție.
Când dispozitivul de recepție este un dispozitiv Bluetooth de Class 1: Sub 100 m
Când dispozitivul de recepție este un dispozitiv Bluetooth de Class 2: Sub 10 m
Această distanță depinde de condițiile din mediul înconjurător. Asigurați-vă că distanța
este acceptabilă pentru transmiterea datelor măsurătorilor.
În cazul în care dispozitivul de recepție nu poate recepționa datele măsurătorilor, datele
acestora sunt memorate temporar în memoria sistemului de monitorizare alături de ora
măsurătorii. Un număr total de 200 de seturi de date ale măsurătorilor pot fi stocate automat.
Când volumul de date depășește 200 de seturi, datele cele mai vechi sunt șterse și noile
date sunt stocate.
Datele salvate în memorie sunt transmise data viitoare când o conexiune este realizată cu
succes către dispozitivul de recepție, iar când recepția este confirmată, acestea sunt
eliminate în mod automat. Volumul de date care poate fi stocat temporar poate varia în
funcție de dispozitivul de recepție.
40
4)
Modul funcției Bluetooth
Configurați setările Bluetooth pentru acest sistem de monitorizare în modul funcției
Bluetooth.
Pentru a modifica setările funcțiilor, utilizați butoanele de pe panoul spate al sistemului de
monitorizare în timp ce acesta se află în modul de așteptare.
①
Mențineți apăsat butonul SELECT și activați
alimentarea electrică.
„do” este afișat în secțiunea de afișaj sistolic și
„PAr” este afișat în secțiunea de afișaj
diastolic, când modul funcției Bluetooth este
activat.
②
De fiecare dată când butonul SELECT este acționat,
Butonul COUNT
Butonul []
Butonul SELECT
setarea se modifică la „un” / „PAr” → „cLr” / „dAt” →
„do” / „PAr” →…
③
Fiecare articol poate fi realizat folosind butonul START/STOP.
Asociere
Consultați „11.1.3 2) Asociere” descrisă mai sus.
Anularea asocierii
Asocierea dintre dispozitive poate fi anulată.
Accesați modul funcției Bluetooth. Apăsați butonul START/STOP cu mesajul „un”
afișat în secțiunea de afișaj sistolic și „PAr” afișat în secțiunea de afișaj diastolic.
Când „End” este afișat în secțiunea de afișaj al pulsului, anularea asocierii este
finalizată, însă când „Err” este afișat în aceasta, reîncercați de la pasul ①.
Ștergerea datelor
Ștergeți datele stocate temporar în sistemul automat de monitorizare a tensiunii
arteriale.
Accesați modul funcției Bluetooth. Apăsați butonul START/STOP cu mesajul „cLr”
afișat în secțiunea de afișaj sistolic și „dAt” afișat în secțiunea de afișaj diastolic.
Când „End” este afișat în secțiunea de afișaj al pulsului, anularea ștergerii datelor
este finalizată, însă când „Err” este afișat în aceasta, reîncercați de la pasul ①.
OBSERVAȚIE
Această funcție este validă numai cu TM2657-05.
41
5)
Timp
Acest sistem de monitorizare are un ceas integrat. Datele măsurătorilor includ data și ora
la care s-a efectuat măsurătoarea.
Ora are rolul de a fi sincronizată cu ora de pe partea dispozitivului de recepție. Consultați
specificațiile de pe partea dispozitivului de recepție.
OBSERVAȚIE
Ceasul din sistemul de monitorizare poate fi setat automat prin funcția de pe partea
dispozitivului de recepție.
După asociere, ora sistemului de monitorizare este setată automat la ora dispozitivului
de recepție la 2 minute după activarea alimentării electrice dacă nu există operațiuni sau
la începutul primei măsurători.
Când funcția de setare F20 este dezactivată, sincronizarea anterioară a ceasului nu
este realizată.
6)
Specificațiile transmisiei
Element
Standard
Ieșirea transmisiei
Raza de acțiune a comunicațiilor
Banda de frecvență
Puterea de ieșire RF maximă
Specificaţii
Bluetooth Ver. 2.1 class 1
compatibil cu SPP și HDP
Class 1
Maxim 100 m (în funcție de utilizare)
2.402 - 2.480 MHz
20 dBm
Sistemul de monitorizare are un echipament radio integrat cu o certificare a proiectului de
realizare impusă prin reglementările legii radio.
※ Acest sistem de monitorizare poate fi modificat pentru îmbunătățire fără notificare prealabilă.
OBSERVAȚIE
Prin urmare, MITSUMI declară că echipamentul radio de tip WML-C40AH este în
conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă
de internet:
http://www.aandd.jp/products/manual/manual_medical.html
7)
CONȚINUTUL TRANSMISIEI
Datele transmisiei
Tensiunea arterială sistolică, tensiunea arterială diastolică, pulsul, perioada de măsurare, ID
Pentru mai multe informații, contactați centrul de servicii clienți A&D pentru dispozitivele ME.
42
12.
ÎNTREŢINERE
12.1.Inspecție și gestionarea siguranței
Nu deschideți dispozitivul. Folosește componente electronice delicate și o unitate pneumatică
complexă care poate fi deteriorată. Dacă nu puteți remedia problema folosind instrucțiunile de
depanare, solicitați lucrări de service din partea distribuitorului dvs. local sau de la grupul de
service A&D. Grupul de service A&D va oferi informații tehnice, piese de schimb și unități pentru
distribuitorii autorizați.
Procedurile de inspecție tehnică care trebuie efectuate cel puțin la fiecare doi ani pot fi realizate
de către producător sau de o echipă de service autorizată în conformitate cu normele care
reglementează producția de medicamente.
Verificarea preciziei presiunii
Atenţie
Când utilizați o pompă din cauciuc, nu aplicați o presiune de 280 mmHg sau mai
mare la nivelul sistemului de monitorizare sau al echipamentului de inspecție
(UM-101, sfigmomanometru cu mercur de precizie sau calibru aneroid).
Realizați inspecția exclusiv conform celor descrise mai jos sau valorile de setare
și setările funcțiilor pot fi modificate.
După inspecție, asigurați-vă că fișa racordului pneumatic este introdusă în
sistemul de monitorizare a tensiunii arteriale. Dacă fișa racordului pneumatic nu
este introdusă, presiunea nu poate fi aplicată și măsurătoarea nu este posibilă.
Când introduceți fișa, împingeți-o până auziți un sunet specific.
Obiectivul:
Comparați valorile presiunii aferente echipamentului de inspecție și
sistemului de monitorizare a tensiunii arteriale pentru a verifica erorile
din sistemul de monitorizare.
Echipament de inspecție:
Echipamentul de inspecție (UM-101, sfigmomanometru cu mercur de
precizie sau calibru aneroid.)
Conectare:
Conectați echipamentul de inspecție la sistemul de monitorizare a
tensiunii arteriale conform celor indicate mai jos. Îndepărtați cotiera
sistemului de monitorizare a tensiunii arteriale, iar apoi îndepărtați
capacul zonei de inspecție a presiunii. Îndepărtați fișa racordului
pneumatic din mufa pneumatică a sistemului de monitorizare a tensiunii
arteriale. Racordați conectorul de cuplare la furtunul de racord și
conectați-l la mufa pneumatică.
43
Furtun de racord
Butonul COUNT
Pompă din cauciuc
Fișa racordului pneumatic
Capac pentru zona de
inspecție a presiunii
Rezervor de aer de 500 cc
Conector
de cuplare
Echipament de inspecție
1. Mențineți apăsat butonul COUNT de pe partea din spate a sistemului de monitorizare a
tensiunii arteriale și activați POWER.
2. „L30” apare în secțiunea de afișare a ceasului.
3. Când „L30” este afișat, apăsați pe butonul START/STOP.
Modul de inspectare a presiunii începe și este afișată presiunea actuală.
4. Folosind pompa din cauciuc, aplicați presiunile indicate mai jos. Comparați și verificați
presiunile sistemului de monitorizare a tensiunii arteriale și ale echipamentului de inspecție.
Nu
1
2
3
Setarea
presiunii
0 mmHg
50 mmHg
200 mmHg
Eroare a
instrumentului A-B
(standard)
0 mmHg
În limita ±6 mmHg
A: Presiune afișată de echipamentul de
inspecție
B: Presiunile diastolică și sistolică afișate de
sistemul de monitorizare
5. Confirmați faptul că valorile se încadrează în standarde. Pentru a părăsi modul de inspecție
a presiunii și pentru a reveni la modul de așteptare, dezactivați alimentarea electrică și
reactivați-o.
Observaţie
Utilizați conectorul de cuplare pentru utilizare exclusivă cu TM-2657P.
44
12.2. Curăţare
Atenţie
Înainte de curățare, dezactivați alimentarea electrică și deconectați cablul
de alimentare electrică de la priza electrică.
Când curățați sistemul de monitorizare, nu îl stropiți și nu îl introduceți în
apă.
Sistemul de monitorizare a tensiunii arteriale nu este un dispozitiv
impermeabil. Nu îl stropiți cu apă și evitați expunerea acestuia la umiditate.
Când dezinfectați sistemul de monitorizare, nu utilizați niciodată o autoclavă
sau sterilizare cu gaz (EOG, formaldehidă gaz, concentrație ridicată de
ozon).
Nu curățați niciodată sistemul de monitorizare cu solvenți precum diluanți
sau benzen.
Curățați sistemul de monitorizare aproximativ o dată pe lună în următorul
mod în baza politicilor și procedurilor stabilite de spital.
Când structura principală sau învelitoarea manșonului pentru braț este murdară, ștergeți-o complet
prin utilizarea unei bucăți de tifon sau a unei lavete înmuiate în apă caldă și un detergent neutru
evitând cantitățile excesive de apă.
Pentru a preveni un risc datorat infecției, dezinfectați structura principală și învelitoarea
manșonului pentru braț în mod periodic. În cazul dezinfectării acestora, ștergeți-le ușor cu o
bucată de tifon sau o lavetă înmuiată în soluție antiseptică locală, iar apoi ștergeți umiditatea
de pe suprafață folosind o lavetă moale uscată.
Soluția antiseptică trebuie să fie utilizată ca o soluție apoasă prin respectarea unei reguli
privind observațiile referitoare la produsul său la raportul de diluție. În cele ce urmează este
prezentat exemplul în care poate fi utilizată ca soluție antiseptică.
- Hipoclorit de sodiu (0,06%) sau alcool izopropilic (50%)
Asigurați-vă că învelitoarea manșonului pentru braț nu este deteriorată. Dacă este deteriorată,
înlocuiți-o.
Pentru procedura de înlocuire, consultați „12.4. Înlocuirea învelitorii manșonului pentru braț”.
Observaţie
Învelitoarea manșonului pentru braț și cablurile sunt consumabile.
Dacă există erori frecvente privind măsurătorile sau măsurătoarea nu este posibilă,
aceste articole trebuie să fie înlocuite.
Înainte de a comanda piesele de schimb, consultați „13. LISTA DE ACCESORII ȘI
OPȚIUNI”.
45
Cap de imprimare
Dacă pe capul de imprimare există reziduuri de hârtie sau s-au depus alte reziduuri străine,
imprimarea nu se va realiza în mod corect. Pentru a preveni acest lucru, urmați procedura de
mai jos pentru a curăța capul de imprimare.
Atenţie
Înainte de curățare, dezactivați alimentarea electrică și așteptați până când
capul de imprimare s-a răcit complet. Capul de imprimare se încălzește foarte
mult și poate provoca arsuri.
Unele componente ale imprimantei au margini ascuțite. Procedați cu mare
atenție când le manevrați pentru a evita accidentările.
1. Dezactivați alimentarea electrică.
2. Apăsați pe butonul de deschidere a capacului imprimantei pentru a deschide capacul
imprimantei.
Butonul de deschidere a
capătului imprimantei
Capacul imprimantei
3. Folosind un bețișor cu vată sau o lavetă din bumbac înmuiată în alcool (alcool etilic sau
alcool izopropilic), curățați elementul de încălzire foarte ușor.
Cap de
imprimare
Element de încălzire
Bețișor cu vată
46
4. Curățați compartimentul hârtiei de imprimare pentru a elimina impuritățile, reziduurile de
hârtie și alte obiecte străine.
Reziduurile din calea de ieșire a hârtiei pot reduce calitatea imprimării.
5. Așteptați ca piesele curățate să se usuce complet și instalați hârtia de imprimare.
Hârtie pentru imprimantă
6. Cu capătul hârtiei ieșit în proeminență în partea de sus, mențineți în poziție hârtia de
imprimare prin închiderea capacului imprimantei până când auziți un sunet specific. În cazul
în care capacul nu este complet închis, este posibil să se producă un blocaj cu hârtie.
Capacul imprimantei
Observaţie
Când curățați capul de imprimare, fiți atenți la electricitatea statică. Electricitatea
statică poate deteriora capul de imprimare.
Nu utilizați substanțe abrazive, precum hârtia abrazivă, pentru a curăța capul de
imprimare. Acestea vor deteriora elementul de încălzire.
Asigurați-vă că respectivul cap de imprimare este complet uscat înainte de a
instala hârtia de imprimare și de a activa alimentarea electrică.
47
12.3. Inspecție periodică
Pentru a asigura utilizarea corectă a sistemului de monitorizare, realizați o inspecție periodică.
Principalele elemente ale inspecției periodice sunt următoarele.
Înainte de activarea alimentării electrice
Element
Componente
operaționale
Afişaj
Piese de
măsurătoare
Învelitoarea
manșonului
pentru braț
Descriere
Verificați dacă nu există deformări și deteriorări provocate de căderi.
Verificați dacă piesele nu prezintă murdărie, rugină, zgârieturi.
Verificați dacă panourile nu prezintă murdărie, zgârieturi, urme de
deteriorare.
Verificați umiditatea.
Verificați comutatoarele și butoanele pentru urme de deteriorare, dacă
nu sunt desprinse.
Verificați dacă afișajul nu prezintă murdărie, zgârieturi.
Verificați manșonul și învelitoarea manșonului pentru braț pentru urme
de deteriorare.
Asigurați-vă că învelitoarea manșonului pentru braț este montată.
Utilizați învelitoarea manșonului pentru braț pentru a preveni
pătrunderea de obiecte străine în acest dispozitiv.
Imprimantă
Asigurați-vă că hârtia de imprimare este de tipul specificat
Piese aflate sub
tensiune electrică
Asigurați-vă că respectivul cablu de alimentare electrică este introdus
corect în conector.
Verificați cablul de alimentare electrică pentru urme de deteriorare
(conductoare expuse, deconectare).
Asigurați-vă că priza electrică este împământată corect și asigură
alimentarea cu tensiunea și frecvența specificate (100-240 V ~ 50-60 Hz).
Exterior
După activarea alimentării electrice
Element
Exterior
Componente
operaționale
Afişaj
Imprimantă
Funcția de
copiere de
siguranță
Detalii
Verificați dacă nu există fum sau un miros neobișnuit.
Verificați dacă nu există zgomote neobișnuite.
Apăsați pe butonul START/STOP și verificați dacă nu există erori.
Apăsați pe butonul FAST STOP în timpul umflării pentru a vă asigura că
presurizarea se oprește.
Verificați secțiunile pentru tensiunea arterială, puls și afișajul ceasului
pentru a vedea dacă nu lipsesc cifre sau caractere.
Asigurați-vă că nu sunt afișate coduri de eroare.
Asigurați-vă că valorile de măsurătoare sunt apropiate de valorile
normale.
Asigurați-vă că se detectează prezența și lipsa hârtiei.
Asigurați-vă că hârtia de imprimare este introdusă corect.
Asigurați-vă că testul de imprimare nu are elemente lipsă.
Asigurați-vă că hârtia este tăiată după imprimare.
Asigurați-vă că data și ora sunt corecte.
Asigurați-vă că este salvat conținutul valorilor setate.
48
12.4.Înlocuirea învelitorii manșonului pentru braț
Partea frontală
Cadrul frontal
1. Utilizați o șurubelniță cu cap plat pentru a
slăbi șurubul.
2. Glisați cadrul frontal în jos, iar apoi
extrageți-l spre înainte.
Partea spate
3. Slăbiți șuruburile (șuruburi de fixare a
cotierei) din spate și îndepărtați șuruburile.
Cotieră
Înșurubați pentru a
fixa cotiera
4. Ridicați cotiera și trageți-o spre înapoi.
Partea spate
Cadrul spate
Cotieră
5. Glisați cadrul spate în jos, iar apoi
extrageți-l.
Partea spate
6. Trageți învelitoarea manșonului pentru braț
Învelitoarea manșonului
pentru braț
din canalul inelului din vinil pentru a o
îndepărta.
49
Partea spate
7. Introduceți noua învelitoare și introduceți
inelul din vinil în canal (pe partea
Canal de fixare pentru
inelul din vinil (partea
interioară a cadrului)
interioară a cadrului) pentru a o fixa.
Învelitoare nouă a manșonului
pentru braț
Partea
frontală
Învelitoare nouă a manșonului
pentru braț
8. Montați noua învelitoare a manșonului
peste canalul inelului din vinil frontal.
Canal de fixare pentru inelul
din vinil (partea interioară a
cadrului)
9. Urmând în sens invers pașii utilizați
pentru îndepărtare, reatașați cadrele
spate și față, readuceți cotiera în poziția
inițială, iar apoi reașezați șuruburile de
fixare a cotierei (2) și șurubul cadrului
frontal (1).
Observaţie
Învelitoarea manșonului pentru braț este un articol consumabil. Noile învelitori trebuie
să fie achiziționate separat.
(învelitoarea manșonului pentru braț: AX-134005759-S)
Atenţie
Utilizarea unei învelitori corecte a manșonului pentru braț și înlocuirea acesteia sunt
importante pentru siguranță și precizia măsurătorii a acestui dispozitiv.
50
12.5.Verificarea numărului de măsurători
Sistemul de monitorizare poate număra numărul de dăți în care a fost realizată măsurătoarea
tensiunii arteriale. Această funcție este destinată verificării frecvenței de utilizare și oferirii unei
referințe pentru curățenia planificată. Valoarea contorizată este salvată chiar și după ce
alimentarea electrică este dezactivată.
12.5.1. Afișarea numărului de măsurători
Pentru afișarea numărului de măsurători:
Mențineți butonul COUNT apăsat timp de 1 secundă în timp
ce sistemul de monitorizare se află în modul de așteptare.
Numărul de măsurători este afișat timp de aproximativ 60 de
secunde în secțiunile de afișare sistolică și diastolică.
Butonul COUNT
Butonul []
Butonul SELECT
În exemplul de afișaj de mai jos, numărul de măsurători este
2.382. (Numărul maxim este 999.999.)
SYS
mmHg
DIA
mmHg
Afișează miile și valori superioare
Afișează sutele, zecile și cifrele simple
PUL
/min.
Apare când se afișează numărul de măsurători
Pentru resetarea numărului de
măsurători:
Mențineți apăsat butonul ▲ timp de 4
secunde pentru afișarea ecranului de
confirmare a resetării.
Apăsați pe butonul START/STOP
pentru a reseta numărul.
SYS
mmHg
SYS
mmHg
DIA
mmHg
DIA
mmHg
PUL
/min.
Confirmarea resetării
(se aprinde intermitent)
PUL
/min.
Resetare finalizată
12.5.2. Imprimarea graficului numărului
Pentru imprimarea graficului numărului:
Apăsați pe butonul COUNT. În timpul afișării numărului de
măsurători, apăsați pe butonul START/STOPpentru a imprima
graficul numărului.
Număr total:
Număr total: 123456
Număr de cicluri de măsurare a tensiunii arteriale: 91
Grafic al numărului săptămânal:
Număr de măsurători de la expediere
Număr de cicluri de măsurare a tensiunii arteriale:
Numărul de măsurători de la ultima resetare
(Consultați „12.5.1. Afișarea numărului de
măsurători”)
Numărul săptămânal:
O distribuție a numărului de măsurători în
ultima săptămână.
Numărul lunar:
30 dec., 2015
O distribuție a numărului de măsurători în
ultima lună.
51
Grafic al numărului lunar:
Observaţie
Dacă funcția F07 este dezactivată, graficul numărului nu este imprimat. (Consultați „10.5.
Calitatea imprimării”)
După imprimarea graficului numărului, numărul de măsurători rămâne afișat timp de
aproximativ 60 de secunde.
Dacă „Low Battery” (Grad de încărcare scăzut) este imprimat în partea stânga jos a
materialului imprimat după ce graficul numărului este tipărit, contactați distribuitorul local A&D.
52
12.6.Eliminarea părților componente
Eliminați sau reciclați sistemul de monitorizare în mod ecologic conform reglementărilor locale.
Învelitoarea manșonului pentru braț
Deoarece există pericol de infecție, eliminați învelitoarea ca deșeu medical.
Bateria internă de rezervă
Sistemul de monitorizare este prevăzut cu o baterie cu litiu pentru asigurarea unei copii de
siguranță a setărilor și altor date. Înainte de a elimina unitatea principală, eliminați bateria cu litiu
și eliminați-o conform reglementărilor locale.
Denumirea produsului
Ambalaj
Denumirea
modelului
-
În interiorul unității
-
Unitatea imprimantei
-
Unitate de intrare/ieșire externă
(opțional)
-
53
Denumirea
structurii
Cutie
Material de
ambalare
Pungă
Carcasă
Componente
interne
Cadru
Bateria de pe
PCB
Carcasă
Componente
interne
Cadru
Carcasă
Componente
interne
Material
Carton
Carton
Vinil
Plastic ABS/ABS
Componente
generale
Oțel
Baterie cu litiu
Plastic ABS/ABS
Componente
generale
Oțel
Plastic ABS/ABS
Componente
generale
12.7.Înainte de solicitarea de lucrări de service
Înainte de solicitarea de lucrări de service, parcurgeți următoarea listă de verificare și lista cu
codurile de eroare din următoarea secțiune.
Problemă
Nu se afișează
nimic când
alimentarea
electrică este
activată.
E00 este afișat.
Nu există
presiune.
Măsurătoarea
nu este posibilă.
(Un cod de
eroare este
afișat.)
Verificare
Cablul de alimentare
electrică este racordat în
mod corect?
Măsură de remediere
Racordați cablul de alimentare electrică în mod
corect.
Învelitoarea manșonului
este trasă prea mult peste
cadru?
Postura pacientului este
corectă?
Așteptați până când aerul este eliminat complet
din manșon, iar apoi reactivați alimentarea
electrică.
Consultați „12.4. Înlocuirea învelitorii manșonului
pentru braț” pentru a reatașa corect învelitoarea
manșonului pentru braț.
Brațul și inima trebuie să se afle la același nivel și
pacientul trebuie să fie relaxat.
Pacientul este relaxat?
Pacientul nu trebuie să își miște brațul.
A rămas aer în manșon?
―――――――――
Dacă pacientul poartă articole vestimentare prea
groase, măsurătoarea nu este posibilă. Îndepărtați
articolele vestimentare de pe braț.
―――――――――
Măsurătoarea poate să nu fie posibilă în cazul
pacienților cu aritmie sau puls slab.
Hârtia de imprimare nu
este introdusă.
este afișat)
(
Consultați „9.1. Introducerea hârtiei pentru
imprimantă” pentru a introduce o nouă rolă de
hârtie de imprimare.
Capacul imprimantei este
deschis. (
este afișat)
Consultați „9.1. Introducerea hârtiei pentru
imprimantă” pentru a închide capacul imprimantei.
O eroare a dispozitivului de
tăiere al imprimantei.
este afișat)
(
Consultați „9.1. Introducerea hârtiei pentru
imprimantă” pentru a deschide temporar capacul
imprimantei și pentru a-l închide din nou.
Hârtia din imprimantă
provoacă un blocaj?
Consultați „9.1. Introducerea hârtiei pentru
imprimantă”, reajustați hârtia.
Conținutul
imprimat nu a
fost conform
așteptărilor.
Selectarea metodei de
imprimare este adecvată?
Consultaţi secțiunile „10.4. IHB” la „10.10.
Imprimarea bitmap” pentru a selecta metoda de
imprimare.
Data și/sau ora
sunt
dezactivate.
Verificați setarea ceasului.
Mesajul „Low Battery” este
imprimat în partea stânga
jos a materialului imprimat
după ce graficul numărului
este tipărit conform celor
indicate în 12.5.2?
Verificați setarea ceasului
pe dispozitivul de recepție
Bluetooth.
Nu se pot
realiza acțiuni
de imprimare
Consultați „8.SETAREA CEASULUI”
Bateria cu litiu pentru setările de rezervă și alte
date este complet descărcată. Contactaţi
distribuitorul local A&D.
Consultați specificațiile dispozitivului de recepție.
Atenţie
Nu atingeți partea interioară a sistemului de monitorizare.
54
12.8.Coduri de eroare
Când se produce o eroare, este afișat unul dintre următoarele coduri de eroare în secțiunea de afișaj sistolic.
Coduri de eroare ale imprimantei
Cod de
eroare
Eroare/măsură de remediere
Fără hârtie pentru imprimantă. Instalați o nouă rolă de hârtie pentru imprimantă.
Capacul imprimantei este deschis. Închideți ferm capacul imprimantei.
O eroare a dispozitivului de tăiere al imprimantei. Deschideți capacul imprimantei,
verificați hârtia de imprimare și apoi închideți capacul imprimantei.
Detalii privind codurile de eroare
Cod de
Detalii
Verificați articolele
eroare
Eroare referitoare la măsurarea tensiunii arteriale
Asigurați-vă că există aer rămas în manșon.
Când alimentarea este
Reporniți și apoi încercați din nou măsurătoarea
activată, detectarea tensiunii
tensiunii arteriale. Dacă problema continuă, nu mai
este instabilă.
utilizați sistemul de monitorizare.
Reporniți și apoi încercați din nou măsurătoarea
O eroare electrică este
detectată în secțiunea de
tensiunii arteriale. Dacă problema continuă, nu mai
măsurare a tensiunii arteriale.
utilizați sistemul de monitorizare.
O stare care poate afecta siguranța pacientului a fost
detectată în timpul măsurătorii. Vibrații externe este
posibil să fi fost aplicate la nivelul sistemului
Sistemul de monitorizare de
pneumatic al manșonului sau în interiorul sistemului
siguranță a secțiunii de
de monitorizare sau este posibil să fi fost detectată o
măsurare a tensiunii arteriale a
obstrucție în mod eronat. Verificați starea pacientului
detectat o eroare.
și mediul de măsurare și încercați măsurătoarea
tensiunii arteriale din nou. Dacă problema continuă,
nu mai utilizați sistemul de monitorizare.
Pot exista scurgeri de aer din sistemul pneumatic din
Presiunea nu este aplicată la
,
sistemul de monitorizare. Dacă problema continuă, nu
începutul măsurătorii.
mai utilizați sistemul de monitorizare.
Poate exista o scurgere de aer în interiorul sistemului
Presiunea nu poate fi aplicată
de monitorizare sau manșonul a fost fixat prea lejer.
într-o anumită perioadă de
Dacă problema continuă, nu mai utilizați sistemul de
timp.
monitorizare.
Pot exista îndoituri sau blocaje în sistemul pneumatic
Viteza de umflare este prea
din sistemul de monitorizare. Dacă problema
mare.
continuă, nu mai utilizați sistemul de monitorizare.
Aerul nu este evacuat în mod corect. Pot exista
Viteza de evacuare este prea
îndoituri sau blocaje în sistemul pneumatic din
scăzută.
sistemul de monitorizare. Dacă problema continuă, nu
mai utilizați sistemul de monitorizare.
Este posibil ca pacientul să se fi mișcat sau în timpul
Viteza de evacuare este prea
măsurătorii s-a aplicat o presiune externă puternică.
mare.
Dacă problema continuă, nu mai utilizați sistemul de
monitorizare.
55
Cod de
eroare
Detalii
S-a detectat presiune excesivă.
Limita temporală pentru o
măsurătoare a fost depășită.
Presiunea este insuficientă.
Pulsul nu poate fi detectat.
Tensiunea arterială diastolică
nu poate fi măsurată.
Tensiunea arterială medie nu
poate fi măsurată.
Tensiunea arterială sistolică nu
poate fi măsurată.
Pulsul nu poate fi măsurat.
Tensiunea arterială este
necorespunzătoare.
Valoarea SYS se află „în afara
domeniului de măsurare”.
Valoarea DIA se află „în afara
domeniului de măsurare”.
Valoarea PUL se află „în afara
domeniului de măsurare”.
Verificați articolele
Presiunea manșonului în timpul măsurătorii a
depășit 300 mmHg.
Este posibil ca pacientul să se fi mișcat sau s-a
aplicat o presiune externă puternică la nivelul
manșonului.
Fiți atenți la erori și încercați din nou să efectuați
măsurătoarea.
Pentru siguranța pacientului, măsurătoarea a fost
anulată din cauza faptului că perioada de
măsurare a depășit 180 secunde.
Măsurătoarea este posibil să fi fost repetată.
Verificați dacă pacientul nu s-a mișcat și dacă nu
prezintă aritmie.
Măsurătoarea tensiunii arteriale nu a fost posibilă
din cauza presiunii insuficiente. În timpul umflării,
mișcarea pacientului sau o vibrație externă a
cauzat zgomot la nivelul pulsului manșonului și
presiunea setată a fost detectată sau tensiunea
arterială a pacientului a crescut semnificativ în
timpul măsurătorii tensiunii arteriale.
Confirmați următoarele stări:
Manșonul este fixat bine; pe brațul pacientului nu există
articole vestimentare groase; pacientul rămâne
nemișcat și nu există vibrații externe la nivelul
manșonului. Încercați din nou măsurătoarea.
Semnalul pulsului recepționat de manșon este
prea scăzut.
Circulația pacientului poate fi deficitară sau
pacientul poartă articole vestimentare groase.
Verificaţi starea pacientului.
Verificați dacă pacientul nu s-a mișcat și dacă nu
prezintă aritmie.
Domeniul de măsurare SYS: 40-270 mmHg
Verificați dacă pacientul nu s-a mișcat și dacă nu
prezintă aritmie.
Domeniul de măsurare DIA: 20-200 mmHg
Verificați dacă pacientul nu s-a mișcat și dacă nu
prezintă aritmie.
Domeniul de măsurare PUL: 30-240 mmHg
Verificați dacă pacientul nu s-a mișcat și dacă nu
prezintă aritmie.
56
Cod de
eroare
Alte erori
la
,
Detalii
Reporniți alimentarea electrică.
O eroare a tensiunii electrice a
fost detectată în interiorul
sistemului de monitorizare.
Reporniți alimentarea electrică.
O eroare a setării a fost
detectată în interiorul
sistemului de monitorizare.
Reporniți alimentarea electrică.
O eroare a setării a fost
detectată în interiorul
sistemului de monitorizare.
Reporniți alimentarea electrică.
O eroare a setării a fost
detectată în interiorul
sistemului de monitorizare.
Reporniți alimentarea electrică.
O eroare a memoriei a fost
detectată în interiorul
sistemului de monitorizare.
Poate exista o defecțiune.
A fost detectată o eroare a
fontului.
Poate exista o defecțiune.
A fost detectată o eroare a
manșonului.
Poate exista o defecțiune.
A fost detectată o eroare a
modulului pentru tensiune
arterială.
Verificați articolele
Reporniți alimentarea electrică. Dacă problema
continuă, nu mai utilizați sistemul de monitorizare.
Setările funcțiilor au fost inițializate. Verificați
setările. Reporniți alimentarea electrică. Dacă
problema continuă, nu mai utilizați sistemul de
monitorizare.
Funcția de contorizare a fost inițializată. Reporniți
alimentarea electrică. Dacă problema continuă,
momentan nu mai utilizați unitatea.
Reporniți alimentarea electrică. Dacă problema
continuă, nu mai utilizați sistemul de monitorizare.
Reporniți alimentarea electrică. Dacă problema
continuă, nu mai utilizați sistemul de monitorizare.
Reporniți alimentarea electrică. Dacă problema
continuă, nu mai utilizați sistemul de monitorizare
și solicitați reparații.
Afișarea stării de eroare
Apăsați pe butonul COUNT. Este afișat numărul. Apăsați pe butonul SELECT timp de 60
secunde. Sunt afișate codurile de eroare anterioare (secțiunea afișajului sistolic), codurile de
eroare secundare (secțiunea afișajului diastolic) și numărul de dăți (secțiunea afișajului
pulsului). De fiecare dată când este acționat butonul SELECT, codurile de eroare anterioare
sunt afișate în ordine numerică.
După o perioadă de nefuncționare de 60 secunde, sistemul de monitorizare revine la modul de
așteptare.
57
13.
LISTA DE ACCESORII ȘI OPȚIUNI
Denumirea produsului
Hârtie pentru imprimantă (5 role)
Învelitoarea manșonului pentru braț
Cablu de alimentare electrică (set de cablu)
Cablu de alimentare electrică (set de cablu)
Cablu de alimentare electrică (set de cablu)
Unitate de intrare/ieșire externă RS 2 canale
Unitate de intrare/ieșire externă RS 1 canal
Unitate de intrare/ieșire externă
RS+Bluetooth
14.
Cod produs
AX-PP147-S
AS-134005759-S (5 buc.)
AX-KO243 (Tip C)
AX-KO242 (Tip BF)
Tipul de siguranță: T3AH250V
AX-KO115-EX (Tip A)
TM-2657-01-EX
TM-2657-03-EX
TM-2657-05-EX
DESPRE TENSIUNEA ARTERIALĂ
Variațiile tensiunii arteriale
Tensiunea arterială este foarte influențabilă și
Sistolică
se schimbă subtil cu fiecare bătaie a inimii
pentru a urma starea acesteia. Poate varia cu
30 - 50 mmHg drept răspuns la diferite stări.
TA
De aceea, este important să nu vă axați pe o
singură măsurătoare, ci să măsurați tensiunea
arterială în fiecare zi la aceeași oră pentru a
Diastolică
măsura tensiunea arterială medie și tendințele
tensiunii arteriale. Aceste informații privind
Repaus
Timp
tensiunea arterială vor fi importante când vă
TA într-o singură zi, măsurată la fiecare 5 minute
adresați unui medic. Adresați-vă unui medic
pentru a stabili semnificația rezultatelor dvs.
Care sunt tipurile de tensiune arterială ridicată?
Există 2 tipuri diferite de tensiune arterială ridicată: hipertensiune esențială și hipertensiune
secundară. Hipertensiunea secundară este cauzată de o afecțiune care mărește tensiunea arterială.
Când inflamația renală sau toxicoza din timpul sarcinii provoacă o tensiune arterială ridicată, tratați
problema și tensiunea arterială va scădea în mod natural.
În cazul hipertensiunii esențiale, cauza nu este clară, însă tensiunea arterială este ridicată.
Combinația de perioade lungi de stres, consum ridicat de sare, obezitate și probleme genetice poate
provoca tensiune arterială ridicată esențială. Dintre aceste cauze, genetica joacă un rol major. Dacă
ambii părinți sau un părinte are tensiune arterială ridicată, rata de apariție a tensiunii arteriale
ridicate este de 60% și, respectiv, 30%, indicând o componentă genetică.
58
15.
TRANSMITEREA MODELELOR BITMAP
15.1.Dimensiunile modelelor originale bitmap
Lăţime: 384 pixeli (fix) (Datele bitmap diferite de 384 pixeli în lățime nu pot fi transmise.)
Lungime: maxim 640 pixeli (Datele bitmap cu o lungime opțională de la 1 la 640 pixeli pot fi
transmise.)
Dimensiunea maximă a modelelor bitmap originale este indicată mai jos:
(Bitmap monocrom Windows)
76.8mm(640dot)
76.8mm
(640 puncte)
48mm (384 puncte)
Creați datele bitmap de dimensiunea anterioară cu un nume de fișier „Logo.bmp” și salvați-l în
directorul rădăcină de pe cardul SD.
Observaţie
Pentru standardul privind cardul SD utilizabil, funcționarea dispozitivului este verificată
cu SD și SDHC.
Unele carduri SD nu pot fi recunoscute cu dispozitivul.
În acel caz, utilizați un alt card SD.
Pentru un sistem de fișiere, funcționarea dispozitivului este verificată cu FAT16 și
FAT32.
59
15.2.Transmiterea bitmap
1. Dezactivați alimentarea electrică a sistemului de monitorizare.
Capacul mufei SD Bitmap
2. Cu butoanele COUNT, ▲ și SELECT acționate, activați alimentarea electrică. Sistemul de
monitorizare intră în modul de transfer bitmap.
Butonul COUNT
Butonul []
Butonul SELECT
Mod de transfer bitmap
3. Introduceți cardul SD care conține fișierul bitmap (Logo.bmp) salvat în „15.1. Dimensiunea
modelelor inițiale bitmap” în fanta SD. Apăsați pe butonul START/STOP pentru a porni
transferul de date.
Rata de transfer (%)
(0 - 100%)
Transfer în curs
Transfer finalizat
După transfer, reporniți alimentarea electrică, apoi setați funcția F15 la 2. Bitmap este
imprimat cu valoarea tensiunii arteriale după măsurătoarea acesteia.
60
ANEXĂ: INFORMAȚII DESPRE EMC
Echipamentele electrice medicale necesită măsuri de precauţie speciale referitoare la
compatibilitatea electromagnetică (EMC) şi necesită instalare şi punere în funcţiune în
conformitate cu informaţiile oferite mai jos referitoare la compatibilitatea electromagnetică
(EMC).
Echipamentele de comunicaţii RF portabile şi mobile (de exemplu, telefoanele celulare) pot
afecta echipamentele electrice medicale.
Utilizarea altor accesorii și cabluri decât cele specificate (altele decât piesele originale A&D)
poate conduce la emisii crescute sau la scăderea imunității dispozitivului.
Recomandări şi declaraţia producătorului - Emisii electromagnetice
Unitatea A&D este destinată utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos.
Clientul sau utilizatorul unității A&D trebuie să asigure utilizarea acestuia într-un astfel de mediu.
Test de emisii
Conformitate
Mediu electromagnetic - Recomandări
Emisii RF
Grupa 1
Unitatea A&D folosește energie RF numai
conform CISPR 11
pentru funcția sa internă. Prin urmare, emisiile
RF ale acestora sunt foarte reduse, la fel cum
este şi probabilitate ca acestea să cauzeze
interferenţe cu echipamentele electronice din jur.
Emisii RF
Clasa B
Unitatea A&D este adecvată pentru utilizarea în
conform CISPR 11
orice locație, inclusiv în locuințe și în locațiile
Emisii armonice
Clasa A
conectate direct la rețeaua publică de furnizare
IEC 61000-3-2
a energiei cu tensiune joasă, care alimentează
Fluctuaţii de tensiune/
Conform
clădirile utilizate pentru locuințe.
Efect de flicker
IEC 61000-3-3
Distanțe de separare recomandate între echipamentele de comunicaţii RF portabile şi
mobile și unitatea A&D
Unitatea A&D este destinată pentru utilizare într-un mediu electromagnetic cu interferenţe RF
radiate controlate. Clientul sau utilizatorul unității A&D poate ajuta la prevenirea interferenţelor
electromagnetice prin menţinerea distanţei minime, recomandată mai jos, între echipamentele de
comunicaţii (transmiţătoarele) RF portabile şi mobile şi unitatea A&D, conform puterii maxime de
ieşire a echipamentului de comunicaţii.
Puterea nominală
Distanţa de separare în metri în funcţie de frecvenţa
maximă
emiţătorului
a emiţătorului
80 MHz - 800 MHz
800 MHz - 2,5 GHz
150 kHz - 80 MHz
d = 1,2 P
d = 2,3 P
d = 1,2 P
W
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Pentru emițătoarele evaluate la o putere de ieșire maximă care nu este listată mai sus,
distanța de separare d recomandată, în metri (m), poate fi estimată cu ajutorul ecuației
aplicabile în cazul frecvenței emițătorului, unde p este clasa puterii maxime de ieșire a
emițătorului în Wați (W), conform producătorului emițătorului.
NOTA 1 La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică distanţa de separare pentru intervalul de frecvenţă superior.
NOTA 2 Este posibil ca aceste recomandări să nu fie aplicabile în toate situaţiile. Propagarea
electromagnetică este afectată de fenomenele de absorbţie şi reflexie cauzate de clădiri,
obiecte şi persoane.
61
Recomandări şi declaraţia producătorului - Imunitatea electromagnetică
Unitatea A&D este destinată utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau
utilizatorul unității A&D trebuie să asigure utilizarea acestuia într-un astfel de mediu.
Test de
Nivel de testare
Nivel de
Mediu electromagnetic imunitate
IEC 60601
conformitate
Recomandări
Echipamentele de comunicaţii RF
portabile şi mobile nu trebuie să fie
utilizate la distanţe faţă de oricare
componente ale unităţii A&D,
incluzând cabluri, mai mici decât
distanţele de separare
recomandate calculate în baza
ecuaţiei aplicabile la nivelul
frecvenţei transmiţătorului.
Distanţa de separare recomandată:
RF conduse
IEC 61000-4-6
RF radiate
IEC 61000-4-3
3 V rms
150 kHz - 80 MHz
3 V/m
80 MHz - 2,5 GHz
3 V rms
3 V/m
d = 1,2 P
d = 1,2 P
80 MHz - 800 MHz
d = 2,3 P
800 MHz - 2,5 GHz
unde P este clasa puterii maxime de
ieșire a emițătorului în Wați (W),
conform producătorului emițătorului,
iar d este distanța de separare
recomandată în metri (m).
Puterea câmpului generată de
emiţătoarele RF fixe, determinată prin
test electromagnetic la faţa locului,a
trebuie să fie mai mică decât nivelul
de conformitate din fiecare interval de
frecvenţăb.
Interferenţele pot apărea
în vecinătatea
echipamentelor marcate
cu simbolul de mai jos:
NOTA 1 La 80 MHz şi 800 MHz se va lua în considerare intervalul de frecvenţă mai mare.
NOTA 2 Este posibil ca aceste recomandări să nu fie aplicabile în toate situaţiile. Propagarea
electromagnetică este afectată de fenomenele de absorbţie şi reflexie cauzate de clădiri,
obiecte şi persoane.
a
b
Intensitatea câmpurilor generate de emiţătoarele fixe, ca de exemplu cele aferente staţiilor de
bază radio (celulare/fără fir), a telefoanelor și sistemelor radio fixe şi mobile, a staţiilor radio
amator, posturilor de emisie radio AM şi FM şi posturilor de emisie TV nu poate fi determinată
în prealabil prin procedee teoretice. Pentru evaluarea mediului electromagnetic generat de
transmiţătoarele RF fixe, trebuie efectuat un test electromagnetic la faţa locului. În cazul în
care intensitatea măsurată a câmpului la locul de utilizare a unităţii A&D depăşeşte limita de
conformitate RF specificată mai sus, unitatea A&D trebuie să fie monitorizată pentru
confirmarea funcţionării corecte. Dacă se observă o performanţă anormală, pot fi necesare
măsuri suplimentare, de exemplu reorientarea sau mutarea unității A&D.
Pe un interval de frecvenţă de la 150 kHz la 80 MHz, intensitatea câmpului trebuie să fie mai mică
de 3 V/m.
62
Recomandări şi declaraţia producătorului - Imunitatea electromagnetică
Unitatea A&D este destinată utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau
utilizatorul unității A&D trebuie să asigure utilizarea acestuia într-un astfel de mediu.
Test de
imunitate
Nivel de testare
IEC 60601
Nivel de
conformitate
Mediu electromagnetic Recomandări
Descărcare
electrostatică
(ESD)
IEC 61000-4-2
± 6 kV
contact
± 6 kV
contact
± 8 kV
aer
± 8 kV
aer
Podelele trebuie să fie din
lemn, beton sau gresie.
Dacă podelele sunt
acoperite cu material
sintetic,
umiditatea relativă trebuie
să fie de cel puţin 30%.
Fenomen electric
tranzitoriu/şoc
IEC 61000-4-4
±2 kV pentru
liniile de
alimentare
electrică
±2 kV pentru
liniile de
alimentare
electrică
± 1 kV
pentru liniile de
intrare/
ieşire
± 1 kV
pentru liniile de
intrare/
ieşire
± 1 kV
linie la linie
± 1 kV
linie la linie
±2 kV
linie la masă
±2 kV
linie la masă
< 5% UT
(cădere de UT >
95%)
pentru 0,5 ciclu
< 5% UT
(cădere de UT >
95%)
pentru 0,5 ciclu
40% UT
(cădere de UT
60%)
pentru 5 cicluri
40% UT
(cădere de UT
60%)
pentru 5 cicluri
70% UT
(cădere de UT
30%)
pentru 25 cicluri
70% UT
(cădere de UT
30%)
pentru 25 cicluri
< 5% UT
(cădere de UT >
95%)
pentru 5 s
< 5% UT
(cădere de UT >
95%)
pentru 5 s
Supratensiune
IEC 61000-4-5
Căderi de tensiune,
întreruperi de scurtă
durată și variații de
tensiune
privind liniile de
alimentarea cu
electricitate
IEC 61000-4-11
Calitatea tensiunii de
alimentare trebuie să fie
aceea a unui mediu
comercial
sau spitalicesc tipic.
Calitatea tensiunii de
alimentare trebuie să fie
aceea a unui mediu
comercial
sau spitalicesc tipic.
Calitatea tensiunii de
alimentare trebuie să fie
aceea a unui mediu
comercial
sau spitalicesc tipic. Dacă
utilizatorul
unității A&D necesită
continuarea funcţionării
unităţii în timpul
întreruperilor la rețeaua de
energie electrică, se
recomandă alimentarea
unităţii A&D de la o sursă
de alimentare
neîntreruptibilă sau o
baterie.
Câmpurile magnetice la
frecvenţa de alimentare
trebuie să respecte
nivelurile caracteristice
unui spaţiu comercial sau
spitalicesc tipic.
OBSERVAȚIE: UT este tensiunea de rețea CA anterior aplicării nivelului de testare.
Frecvenţa de reţea
(50/60 Hz)
al frecvenţei de
alimentare
IEC 61000-4-8
3 A/m
3 A/m
63
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement