Novus NVB-6600WB Wall mount cable managed bracket User Manual

Novus NVB-6600WB Wall mount cable managed bracket User Manual
NVH-MSDHKIT
- user’s
manualver.
ver. 1.0
1.0
NVB-6600WBmini
- user’s
manual
NVB-6600WB instrukcja obsługi wer. 1.0
1. External dimensions (in millimeters) / Wymiary zewnętrzne (w milimetrach)
120
170
195
130
AAT Holding S.A., ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska
tel.: 22 546 07 00, faks: 22 546 07 59
www.novuscctv.com
2019-05-24 MO, PF
NVB-6600WB
NVB-6600WB - user’s manual ver. 1.0
2. Introduction
Wall mount cable-managed bracket NVB-6600WB is designed for 6000 series Fisheye IP cameras.
A complete list of compatible cameras is available in the product data sheet on
http://www.novuscctv.com/en.
3. Package contents
•
•
•
•
•
Wall mount bracket
Mounting screws/studs
Camera mounting screws
Mounting template
Foam gasket
1 pc
1 set
1 set
1 pc
1 pc
4. Technical specification
Bracket type
Wall mount cable-managed bracket
Material
Aluminium
Colour
White
Load capacity
2 kg
Dimensions
130 (W) x 170
(L)
Nr(H) x 195 Nazwa
Weight
0,57 kg
5. Installation manual
Sztuk
Opis
1
Maskownica
1
tworzywo: ABS
2
Podstawa
1
stal
3
Kątownik-prowadnica
3
stal
4
Skrzydełka mocujące
3
M4
1. Stick foam gasket to base of bracket and put5 in rubber
plug.
1
Pierścień
mocujący
stal
2. Screw the middle part of bracket to the base of bracket.
6
3
Śruba dystansowa
M4, L=55
3. Pick a suitable location and provide all necessary
wiring in desired bracket
mounting
place, then
7 drillŚruby
7
maszynowe
M4, L=6
mark the screw holes according to the bracket
template.
4. Drill the screw holes and insert the mounting
studs.Pierścień Segera
8
3
Ø=4
5. Fix the base of bracket to the wall with the screws.
6. Screw last part of bracket to the middle part of bracket and mount the rubber gasket.
7. Remove the magnetic cover from camera, if necessary mount microSD card.
8. Connect wires to the camera and mount camera to bracket with the screws from bracket package,
mount camera cover.
9. Set camera position and screw the counter screws.
Notice: Drawings showing the camera and bracket mounting are on the other page.
All rights reserved © AAT Holding S.A.
NVB-6600WB
NVB-6600WB instrukcja obsługi wer. 1.0
2. Charakterystyka produktu
Uchwyt ścienny z przepustem kablowym przeznaczony do kamer IP serii 6000 typu „rybie oko”.
Pełna lista kamer kompatybilnych z uchwytem dostępna jest w karcie produktu na stronie
http://www.novuscctv.com/pl
3. Zawartość zestawu
•
•
•
•
•
Uchwyt ścienny
Wkręty/kołki montażowe uchwytu
Śruby do montażu kamery
Szablon montażowy
Uszczelka piankowa
1 szt.
1 kpl.
1 kpl.
1 szt.
1 szt.
4. Dane techniczne
Typ
Uchwyt ścienny z przepustem kablowym
Materiał
Aluminium
Kolor
Biały
Nośność
2 kg
Wymiary
130 (szer.) x 170 (wys.) x 195 (dł.)
Masa
0,57 kg
5. Instrukcja montażu
1. Naklej na podstawie uchwytu uszczelkę piankową oraz włóż gumową zaślepkę.
2. Wkręć część środkową uchwytu do podstawy uchwytu.
3. Wybierz odpowiednią lokalizację, doprowadzić wszystkie niezbędne przewody do przyszłego
podłączenia kamery i oznacz miejsce montażu korzystając z szablonu montażowego dołączanego
do uchwytu.
4. Wywierć otwory pod śruby montażowe, wsadź kołki montażowe.
5. Przykręć podstawę uchwytu do ściany.
6. Wkręć ostatnią część uchwytu w środkową część uchwytu i załóż gumową uszczelkę.
7. Zdejmij magnetyczną maskownicę kamery i w razie potrzeby zamontuj kartę microSD.
8. Podłącz przewody do kamery i przykręć ją do adaptera wykorzystując odpowiednie śruby i
otwory, załóż maskownicę.
9. Ustaw położenie kamery i wkręć śruby kontrujące.
Uwaga: Rysunki przedstawiające montaż kamery i uchwytu zamieszczone są na jednej z kolejnych stron.
Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT Holding S.A.
NVH-MSDHKIT
- user’s
manualver.
ver. 1.0
1.0
NVB-6600WBmini
- user’s
manual
NVB-6600WB instrukcja obsługi wer. 1.0
6. Drawings showing the camera and bracket mounting
Rysunki przedstawiające montaż kamery i uchwytu
AAT Holding S.A., 431 Pulawska St., 02-801 Warsaw, Poland
tel.: +4822 546 07 00, fax: +4822 546 07 59
www.novuscctv.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement