Extech Instruments HD300 CFM/CMM Thermo-Anemometer Handleiding

Extech Instruments HD300 CFM/CMM Thermo-Anemometer Handleiding
Gebruikershandleiding
CFM-CMM Thermo-Anemometer voor zwaar gebruik
Met ingebouwde non-contact IR Thermometer en Laserpointer
Model HD300
Inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech HD300 CFM Thermo-Anemometer. Deze
handbediende meter meet en geeft de luchtsnelheid, luchtstroom (volume), luchttemperatuur en
oppervlaktetemperatuur weer (via gebruik van de ingebouwde non-contact IR thermometer). Dit
instrument wordt pas verzonden na volledig getest en gekalibreerd te zijn en zal, bij behoorlijk
gebruik, voor jaren een betrouwbare service leveren.
Kenmerken

CFM/CMM Thermo-Anemometer met ingebouwde non-contact IR Thermometer meet
oppervlakken op afstand tot 500°C (932°F) met een spot ratio afstand van 30:1 en
Laserpointer.

Gelijktijdige weergave van de Luchtstroom of Luchtsnelheid plus de omgevingstemperatuur.

Acht (8) geheugenplaatsen die de gebruiker toelaat om een veelvoud
luchtleidingsgebiedwaarden te bewaren voor snelle en makkelijke opvraging.

Twintig (20) gemiddelde metingen voor Luchtstroom of Luchtsnelheid.

Groot LCD scherm met achtergrondverlichting.

3% snelheidsnauwkeurigheid via een lage weerstand 72mm (2.83”) schoepenrad met
kogellager aan een120cm ( 3.9’) kabel.

Kortstondige opslag van gegevens en Max/Min/Gmd.

Automatische uitschakeling (kan uitgezet worden).
aan
Veiligheid
• Wees uiterst voorzichtig wanneer de laserstraal in werking is.
• Richt de straal niet naar iemand zijn oog of laat niet toe dat
de straal het oog raakt vanuit een weerspiegelend oppervlak.
• Gebruik de laser niet in de omgeving van explosieve gassen
of in andere potentieel explosieve plaatsen.
CAUTION
LASERSTRALING
KIJK NIET IN DE STRAAL
DIODELASER
<1mW Uitvoer aan 675 mm
KLASSE II LASERPRODUCT
2
HD300-nl-NL_V2.4 3/16
Meterbeschrijving
1.
LED scherm voor Luchtsnelheid, Luchtstroom,
Sondetemperatuur en oppervlaktetemperatuur op afstand.
Meeteenheden en gebruikerssignalen worden ook
weergegeven op de LCD.
Schoepsensor. Houd de sensor in de luchtstroom om
een meting uit te voeren.
IR sensor: Non-contacttemperatuurmeting voor
oppervlakken op afstand.
Laserpointer: Helpt de gebruiker met het richten van de
IR-sensor.
Batterijtoegang: Deksel op het achterste paneel
PC interface contactbus: Gebruik de bijgevoegde kabel
om de meter aan een PC te verbinden
Bovenste Toetsenpaneel (korte beschrijvingen
hieronder):
2.
3.
4.
5.
6.
7.




8.
3 4
6
1
2
7
5
8
IRT: Druk en houd vast om de oppervlaktetemperatuur
op afstand te meten. Laat los om de temperatuurwaarde
op het scherm te houden.
MAX/MIN (voor luchttemperatuurmetingen): Gebruikt om de hoogste en laagste opnames
voor temperatuurmetingen gemaakt met de schoepsonde te registreren en te bewaren.
AVG: Gebruikt om het Gemiddelde te verkrijgen voor multi-puntmetingen in zowel de FLOW
als de VELOCITY-modus. Het gemiddelde kan berekend worden voor maximum twintig (20)
punten.
HOLD
(voor luchttemperatuurmetingen): Druk om de weergegeven
temperatuuropname gemeten door de sonde vast te zetten. Druk opnieuw om de weergave te
ontsluiten. Druk en houd voor 2 seconden vast om het LCD achtergrondlicht te activeren.
Druk en houd opnieuw voor 2 seconden vast om het LCD achtergrondlicht uit te schakelen.
Onderste Toetsenpaneel

Aan/Uit knop

MAX/MIN
(voor luchtsnelheid en luchtstroom): Druk om de hoogste, laagste en continu
bewegende gemiddelde opnames voor enkele puntmetingen te registreren en te bewaren.
Houd te sluiten max/min/Ave-modus. Deze knop dient ook als decimale
positioneringsinstrument in de AREA modus.
C-F EENHEDEN
: Druk om de werkingsmodus en de meeteenheid te selecteren. In FLOW
modus geeft de meter het luchtvolume weer. In VELOCITY modus geeft de meter de
luchtsnelheid weer. Deze knop dient ook als de pijl OMHOOG knop in de AREA modus. Houd
deze toets ingedrukt om te schakelen tussen F en C temperatuureenheden
AREA / NEXT: Terwijl in cfm/CMM-modus, Druk en houd vast om de AREA modus te openen.
De NEXT functie laat de gebruiker toe om AREA waarden te bewaren in een van de acht
geheugenplaatsen. Deze knop wordt ook gebruikt om de bewaarde metingen in de
MAX/MIN/AVG modussen te verwijderen.



: Druk om de meter AAN of UIT te zetten.
HOLD
(voor luchtsnelheid- en luchtstroommetingen) Achtergrondverlichting: Druk
om de weergegeven luchtsnelheid- of luchtstroommeting vast te zetten. Druk opnieuw om de
weergave te ontsluiten. Deze knop dient ook als de rechtse pijl knop in de AREA modus.
OPMERKING: Het Batterijcompartiment en Statiefring bevinden zich op de achterkant van de meter.
3
HD300-nl-NL_V2.4 3/16
Werking
Zijaanzicht van de schoep
Luchtsnelheidmetingen
1.
Verbind de sensor aan het sensor invoercontact aan de
bovenzijde van de meter.
2.
Zet de meter AAN via de aan-uit
3.
Selecteer de VELOCITY modus via de UNITS knop.
Druk meermaals op de knop totdat de LCD VEL
weergeeft.
Pijl
knop.
4.
Druk en houd de UNITS knop voor 2 seconden vast
(totdat u twee tonen hoort) om de temperatuureenheid
te veranderen van °C naar °F of van °F naar °C. De
LCD zal de selectie weergeven.
5.
Selecteer de gewenste luchtsnelheideenheden via de
UNITS knop. De LCD zal de selectie weergeven.
6.
Plaats de sensor in de te meten luchtstroom met de pijl
op de toegangszijde van de schoep (zie figuur).
7.
Bekijk de luchtsnelheid- en temperatuurmetingen op het LCD-scherm.
Luchtstroom
Luchtstroom (Volume) metingen (CFM/ CMM)
1.
Verbind de sensor aan het sensor invoercontact aan de bovenzijde van de meter.
2.
Zet de meter AAN via de aan-uit
3.
Selecteer de FLOW modus via de UNITS knop. Druk meermaals op de knop totdat de LCD FLOW
CFM (kubieke voet per minuut) of FLOW CMM (kubieke meter per minuut) naar uw keuze weergeeft .
4.
Meet de afmetingen van de desbetreffende buis of opening en bereken het gebied in vierkante voet
of vierkante meters.
knop.
Opmerking: Indien de dimensionele metingen gedaan zijn in inches (of cm), zet hen om in voet (of
meters) alvorens de vierkante omtrek te berekenen.
5.
Geef eerst de omtrek in in m2 of ft2, druk en houd de AREA knop vast voor ongeveer 2 seconden
(totdat u twee tonen hoort).
6.
Druk kortstondig op de NEXT knop om de gewenste geheugenplaats voor het bewaren van de
gebiedwaarde te selecteren (er zijn acht plaatsen).
7.
Gebruik de
knop om de waarde van het oplichtend cijfer te veranderen, gebruik de
een ander cijfer te selecteren en gebruik de
8.
knop om
knop om het decimaal teken te verplaatsen.
Druk en houd de AREA knop vast voor ongeveer 2 seconden (totdat u twee tonen hoort) om de
gebiedwaarde in het geheugen te bewaren.
9.
Plaats de sensor in de te meten luchtstroom met de pijl op de toegangszijde van de schoep.
10.
Bekijk de luchtstroom- en temperatuurmetingen op het LCD-scherm.
11.
Indien de CFM en CMM-meting 9999 overschrijdt, zal het scherm de X10 of X100 vermenigvuldiger
in rechterbenedenhoek van het scherm weergeven, die aanduidt dat de weergegeven waarde
vermenigvuldigd moet worden met 10 of 100 om de correcte stroommetingswaarde te bereiken.
4
HD300-nl-NL_V2.4 3/16
Non-contact IR Oppervlaktetemperatuurmetingen
De ingebouwde IR sensor kan op afstand of juist boven gelijk welk oppervlak de temperatuur meten.
De laserpointer laat de gebruiker toe om nauwkeurig te richten tijdens het uitvoeren van metingen
op afstand.
knop.
1.
Zet de meter AAN via de aan-uit
2.
De IR sensor bevindt zich aan de bovenkant van de meter.
3.
Richt de sensor naar het te meten oppervlak.
4.
Druk en houd de IRT knop vast om de oppervlaktetemperatuur of
een gewenst doel op te nemen. IR TEMP en
zullen op het
scherm verschijnen. De laserpointer zal ingeschakeld worden om
de meter te helpen bij het richten.
5.
De gemeten IR oppervlaktetemperatuur zal op het scherm
verschijnen. De weergegeven temperatuur is deze van het gebied
binnenin de plaats.
6.
Wanneer de IRT knop wordt losgelaten zal de laserpointer
uitgeschakeld worden en de meting zal vastgezet worden
(korststondige opslag) op het scherm voor ongeveer 7 seconden.
7.
Na 7 seconden vastzettijd keert de meter terug naar de
Luchtsnelheid/Stroom en Luchttemperatuur-modus.
WAARSCHUWING: Kijk niet rechtstreeks in of richt de laserpointer niet naar een oog.
Zichtbare laserstralen van laag vermogen veroorzaken in normale omstandigheden geen gevaar,
maar kunnen een potentieel gevaar vormen indien ze voor lange periodes van tijd rechtstreeks
bekeken worden.
VOORKOM BLOOTSTELLING
LASERSTRALING WORDT
UITGEZONDEN VANUIT DIT
CAUTION
LASERSTRALING – KIJK NIET IN DE STRAAL
UITVOER <1mW GOLFLENGTE 630-670nm
KLASSE 2 LASERPRODUCT
EN 60825-1:1994/A11:11996/A2:2001/A1:2002
Opslag van Gegevens
1.
De HOLD knop in het bovenste toetsenpaneel zet de weergegeven temperatuur meting van
de schoep vast. Druk opnieuw om de weergave te ontsluiten.
2.
De HOLD knop in het onderste toetsenpaneel zet de weergegeven luchtsnelheid of
luchtstroom metingen vast. Druk opnieuw om de weergave te ontsluiten.
3.
De HOLD aanduiding zal op het scherm verschijnen wanneer de weergave in de Kortstondige
Opslagmodus is.
5
HD300-nl-NL_V2.4 3/16
MIN-MAX-GMD Registreermodussen
De HD300 heeft verscheidene MIN-MAX-GMD modussen, hieronder apart beschreven. MIN-MAXGMD functies zijn beschikbaar voor alle metingen uitgevoerd met de schoepsensor (luchtsnelheid,
luchtsstroom en luchttemperatuur).
Continu Bewegingsgemiddelde
In de Continu Bewegingsgemiddelde Modus geeft de meter het continu gemiddelde van de
opgenomen metingen weer tot een maximale periode van 10 uur.
1. Zet de meter AAN.
2. Plaats de sensor in de luchtstroom.
3. Druk op de MAX-MIN knop in het onderste toetsenpaneel voor de luchtsnelheid/
stroom.
4. Druk op de MAX-MIN knop in het bovenste toetsenpaneel voor de luchttemperatuur.
5. De meter zal gemiddeldes berekenen van de metingen, eenmaal per seconde.
Enkel punt Min-Max-Gmd
In de Enkel Punt Gemiddelde Modus voert de meter eenmaal per seconde een meting uit en
bewaart de hoogste, laagste en gemiddelde metingen.
1. Zet de meter AAN.
2. Plaats de sensor in de luchtstroom.
3. Druk op de MAX-MIN knop (onderste toetsenpaneel voor luchtsnelheid/ stroom;
bovenste toetsenpaneel voor luchttemperatuur) om de REC modus te openen en
geef enkel de hoogste meting weer (scherm zal REC MAX tonen).
4. Druk opnieuw om de MIN waarde te bekijken (scherm zal REC MIN tonen). Nu zal
het scherm enkel de laagste meting weergeven.
5. Druk opnieuw om de GMD waarde te bekijken (scherm zal REC AVG tonen).
6. Om terug te keren naar de normale werkingspositie, druk en houd de MAX-MIN knop
vast todat u twee tonen hoort.
Multi-punten Gemiddelde
In de Multi-punten Gemiddelde Modus berekent de meter gemiddelden van maximum 20
Luchtsnelheidmetingen.
1. Zet de meter AAN.
2. Druk en houd de AVG knop vast voor 2 seconden (totdat u twee tonen hoort). Een
'0" zal weergegeven worden in de rechterbovenhoek van de LCD en 'AVG’ zal
verschijnen aan de onderkant van de LCD.
3. Plaats de sensor in de te testen luchtstroom.
4. Druk kortstondig op de AVG knop om de meting vast te leggen (een enkele toon zal
gehoord worden) en de HOLD en AVG tekens zullen verschijnen aan de onderkant
van de LCD. De ‘0' dat eerst was weergegeven zal verhogen naar '1'. Dit nummer
zal verhogen bij elke opeenvolgende druk van de AVG knop.
5. Voer meer metingen uit (tot maximum 20) op dezelfde manier als beschreven in stap
4.
6. De LCD zal het gemiddelde van alle opgenomen metingen weergeven sinds het
opstarten van de multi-punten modus in stap 2.
7. Om terug te keren naar de normale werkingspositie, druk en houd de AVG knop vast
voor 2 seconden (todat u twee tonen hoort).
8. Om de bewaarde metingen te verwijderen na het verlaten van de Multi-Punten
Gemiddelde modus, druk eenmaal op de AREA knop.
6
HD300-nl-NL_V2.4 3/16
Vervanging van de Batterij
Wanneer het batterijteken verschijnt op de LCD moet de 9V batterij vervangen worden.
1.
Het batterijcompartiment bevindt zich aan de achterzijde van de meter.
2.
Druk in en naar beneden op de pijl dat zich boven het overhellend scharnier bevindt.
3.
Voeg de 9V batterij in en plaats daarna het batterijdeksel terug.
Nooit gooi gebruikte batterijen of oplaadbare batterijen in huishoudelijk afval.
Als consument, gebruiker wettelijk verplicht zijn om gebruikte batterijen passende
verzameling sites, de winkel waar de batterijen waren gekocht, dan wel waar accu's
worden verkocht.
Verwijdering: gooi dit instrument bij het huishoudelijk afval. De gebruiker is verplicht om
afgedankte apparaten op een aangewezen inzamelpunt voor de verwijdering van
elektrische en elektronische apparatuur.
Andere Accu Veiligheid Herinneringen
o gooi batterijen nooit in het vuur. Batterijen kunnen ontploffen of lek.
o Nooit verschillende soorten batterijen. Monteer altijd nieuwe batterijen van hetzelfde
type.
Opheffen van de Automatische Uitschakeling
De HD300 is geprogrammeerd om automatisch uitgeschakeld te worden na 15 minuten van
inactiviteit. Dit is ontworpen om de levensduur van de batterij te verlengen in het geval de meter
vergeten is uit te zetten. (Opmerking: Wanneer de meter in de “CFF/CMM of “Gemiddelde” modus is,
is de Automatische Uitschakeling onbruikbaar).
Om dit kenmerk op te heffen:
1.
Zet de meter UIT.
2.
Zet de meter AAN tijdens het vasthouden van de IRT
3.
Laat de knop los wanneer
4.
De meter zal nu AAN blijven totdat de gebruiker deze manueel op UIT zet.
5.
De volgende maal de meter uitgeschakeld wordt zal de Automatische Uitschakeling-funtie
gereactiveerd worden.
knop.
verschijnt op het scherm.
USB PC Interface en Software
De HD300 is voorzien van een communicatiecontact aan de linkerbovenzijde. De bijgevoegde
communicatiekabels kunnen aan dit contact en een USB-poort van een PC verbonden worden. De
bijgevoegde software laat de gebruiker toe om metingen te bekijken en te bewaren op de PC.
Gebruiksinstructies en eigenschappen worden gedetailleerd beschreven in de HELP-sectie van de
bijgevoegde software.
7
HD300-nl-NL_V2.4 3/16
IR Theorie
IR thermometers meten de oppervlaktetemperatuur van een voorwerp. De optiek van de meter
merkt uitgestraalde, weerspiegelende & uitgezonden energie op dat wordt verzameld en
samengebracht op de meterdetector. Het schakelsysteem van de meter zet deze informatie om in
een LCD waarde.
Infrarode Metingsoverwegingen
•
Tijdens het uitvoeren van IR metingen compenseert de meter automatisch voor
omgevingstemperatuurveranderingen. Het kan, alhoewel, 30 minuten duren alvorens de meter
is aangepast aan extreem grote veranderingen van de omgevingstemperatuur.
•
Lage temperatuurmetingen vlug opgevolgd door hoge temperatuurmetingen kunnen enkele
minuten de tijd nodig hebben om zich te stabiliseren als gevolg van het koelproces van de IR
sensor.
•
Wanneer het oppervlak van het te testen voorwerp bedekt is met ijs, olie, roet, enz. reinig het
dan eerst alvorens metingen uit te voeren.
•
Indien het oppervlak van een voorwerp fel weerspiegelend is, breng kleefband of zwarte verf
aan het oppervlak alvorens te meten.
•
Stoom, stof, rook, enz. kunnen het meten belemmeren.
•
Om een hotspot te vinden, richt de meter buiten het interesseveld en scan daarna overdwars (in
een op- en neerwaartsebeweging) totdat de hotspot is gevonden.
•
IR metingen kunnen niet gemaakt worden door glas.
IR Gezichtsveld
Zorg ervoor dat het gewenste doel groter is dan de puntgrootte. Naargelang de afstand tot een
voorwerp toeneemt wordt de puntgrootte van het gebied ,gemeten door de meter, groter. Het
gezichtsveld van de meter is 30:1. Dit betekent indien de meter zich op 76,20 cm (30 inches)
bevindt van het doel (punt), moet de diameter van het geteste voorwerp tenminste 25,40 mm (1
inch) zijn. Zie hieronder de figuur omtrent het gezichtsveld.
Stralingsvermogen
De meeste organische materialen en geverfde of geoxideerde oppervlakken hebben een
stralingsvermogen van 0,95. Onjuiste metingen zullen optreden tijdens het meten van glanzende of
gepolijste oppervlakken. Om dit te compenseren, bedek het te testen oppervlak met kleefbland of
zwarte verf. Geef tijd aan de kleefband om dezelfde temperatuur te bereiken als het onderliggend
materiaal en meet daarna de temperatuur van het kleefband of geverfde oppervlak.
8
HD300-nl-NL_V2.4 3/16
Tabel voor Thermale Stralingsvermogen voor Gewone Materialen
Materiaal
Stralingsvermogen
Materiaal
Stralingsvermog
en
Asfalt
0,90 tot 0,98
Doek (zwart)
0,98
Beton
0,94
Menselijke huid
0,98
Cement
0,96
Leder
0,75 tot 0,80
Zand
0,90
Houtskool (poeder)
0,96
Aarde
0,92 tot 0,96
Lak
0,80 tot 0,95
Water
0,67
Lak (mat)
0,97
Ijs
0,96 tot 0.98
Rubber (zwart)
0,94
Sneeuw
0,83
Plastiek
0,85 tot 0,95
Glas
0,85 tot 1,00
Hout
0,90
Keramiek
0,90 tot 0,94
Papier
0,70 tot 0,94
Marmer
0,94
Chroomoxiden
0,81
Plaaster
0,80 tot 0,90
Koperoxiden
0,78
Mortel
0,89 tot 0,91
Ijzeroxiden
0,78 tot 0,82
Baksteen
0,93 tot 0,96
Textiel
0,90
9
HD300-nl-NL_V2.4 3/16
Nuttige Vergelijkingen en Omzettingen
Gebiedsvergelijking voor rechthoekige of vierkante buizen
Hoogte (H)
Gebied (G) = Breedte (B) x Hoogte (H)
Breedte (B)
Gebiedsvergelijking voor cirkelvormige buizen
Gebied (G) =
Radius
Waarbij
πx
r2
π= 3.14 en r2 = radius x radius
Kubieke vergelijkingen
CFM (ft3/min) = Luchtsnelheid (ft/min) x Gebied (ft2)
CMM (m3/min) = Luchtsnelheid (m/sec) x Gebied (m2) x 60
OPMERKING: Metingen uitgevoerd in inches
moeten omgezet worden naar voet of meters alvorens bovenvermelde formules te gebruiken.
Omzettingstabel voor meeteenheden
m/s
ft/min
knopen
km/u
MPU
1
196,87
1,944
3,6
2,24
1 ft/min
0,00508
1
0,00987
0,01829
0,01138
1 knoop
0,5144
101,27
1
1,8519
1,1523
1 km/h
0,2778
54,69
0,54
1
0,6222
1 MPU
0,4464
87,89
0,8679
1,6071
1
1 m/s
10
HD300-nl-NL_V2.4 3/16
Technische Beschrijving
Algemene Specificaties
Weergave
Metingen
Dubbele Weergave Multi-functie LCD met 9999 tellingen
Luchtsnelheid: m/s, km/u, ft/min, knopen, mpu;
Luchtstroom: CMM (m3/min) en CFM (ft3/min);
Luchttemperatuur (door schoep) en Oppervlaktetemperatuur (via de IR
themometerfunctie): °C en °F
Opslag van Gegevens
Bevriest de weergegeven meting
Testsnelheid
1 opname per seconde
Sensoren
Luchtsnelheid/ Luchtstroomsensor: Conventionele angulaire
schoeparmen met een lage weerstand kogellager.
Luchttemperatuursensor: Precisiethermistor (geplaatst in de
schoepmontage); Oppervlaktetemperatuur via non-contact IR sensor.
IR Spot ratio Afstand
30:1
IR Spectrale reactie
6 tot 14µm
IR Stralingsvermogen
0,95 vast
MIN-MAX-GMD
Registreer en roep de laagste, hoogste en gemiddelde metingen op
Automatische uitschakeling Automatische uitschakeling na 15 minuten (kan uitgezet worden)
PC Interface
USB PC Communicatie met bijgevoegde software en kabel voor
gegevensverwerving
Boven bereikindicatie
Strepen verschijnen op de LCD
Lage Batterij-indicator
Batterijsymbool verschijnt op de LCD
Voedingsbron
9V Batterij
Werkingsvoorwaarden
Meter: 0 tot 50oC (32 tot 122oF); 80% RH max.
Sensor: 0 tot 60oC (32 tot 104oF)
Afmetingen/ Gewicht
Hoofdtoestel: 203 x 75 x 50mm (8,0 x 3,0 x 1,9")
Gewicht
280 g (9.8oz.)
Sensorkop: 72mm (2,8”) diameter
11
HD300-nl-NL_V2.4 3/16
Bereik Specificaties
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
(%rdg)
m/s (meters per seconde)
0,40 – 30,00 m/s
0,01 m/s
± (3% + 0,20m/s)
km/u (kilometers per uur)
1,4 – 108,0 km/h
0,1 km/h
± (3% + 0,8km/h)
Luchtsnelheidmetingen
ft/min (voet per minuut)
80 – 5900 ft/min
1 ft/min
± (3% + 40ft/min)
mph (mijl per uur)
0,9 – 67,0 mpu
0,1 mpu
± (3% + 0,4m/u)
0,8 to 58,0 knopen
0,1 knopen
± (3% + 0.4knopen)
Bereik
Resolutie
Gebied
CMM (kubieke meter per
minuut)
0-999,900 m3/min
0,001
0 tot 999,9m2
CMM (kubieke voet per minuut)
0-999,900 ft3/min
0,001
0 tot 999,9ft2
Bereik
Resolutie
Nauwkeurigheid
knopen (zeemijl per uur)
Luchtstroommetingen
Temperatuur
Luchttemperatuur (schoep)
Oppervlaktetemperatuur (IR)
o
o
-10 tot 60 C (14 tot
140oF)
0,1 C/F
±2oC (4oF)
-50 tot -20oC (-58 tot
-4oF)
0,1o C/F
± 5oC (9oF)
-20 tot 500oC (-4 tot
932oF)
0,1o C/F
±2% of ±2oC (4oF)
Kopierecht © 2013-2016 FLIR Systems, Inc.
Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.
ISO-9001 Certified
www.extech.com
12
HD300-nl-NL_V2.4 3/16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement