Extech Instruments MA200 400A AC Clamp Meter Handleiding

Extech Instruments MA200 400A AC Clamp Meter Handleiding
Gebruikershandleiding
400A AC KLEM METER
Model MA200
Introductie
Gefeliciteerd met u aankoop van de Extech MA200 AC KlemMeter. Deze professionele meter, zal met
goede verzorging, vele jaren een veilige dienst bewijzen.
Veiligheid
Internationale Veiligheids Symbolen
Dit symbool, naast een andere symbool of contact, wijst op de gebruiker naar het
handboek voor verdere informatie moet verwijzen.
Dit symbool, naast een contact, wijst erop dat, onder normaal gebruik, de gevaarlijke
voltages aanwezig kunnen zijn
Dubbele isolatie
VEILIGHEIDSOPMERKINGEN









Overschrijd niet de maximum van de invoer of andere functies.
Meet geen voltage als de meter is ingesteld op de weerstand functie.
Stel de functie schakelaar op Uit wanneer de meter niet wordt gebruikt.
Verwijder de batterij als de meter voor langer dan 60 dagen niet gebruikt wordt.
Dit apparaat is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden. Het
bevat gevaarlijke objecten en ook kleine onderdelen die door kinderen zouden kunnen ingeslikt
worden. Indien een kind een onderdeel zou inslikken, gelieve dan onmiddellijk een dokter te
contacteren.
Laat geen batterijen en verpakkingsmateriaal onbewaakt rondslingeren. Deze kunnen
gevaarlijk zijn voor kinderen indien ze als speelgoed worden gebruikt.
Indien het apparaat gedurende lange tijd niet meer zal gebruikt worden, verwijder dan de
batterijen om lekken te voorkomen.
Vervallen of beschadigde batterijen kunnen bij huidcontact verschroeiing of verbranding
veroorzaken. Gebruik daarom in dergelijke gevallen altijd geschikte handschoenen.
Let erop dat de batterijen geen kortsluiting genereren. Gooi geen batterijen in vuur.
WAARSCHUWING





Stel de functieschakelaar in op de aangewezen positie alvorens te beginnen met meten.
Wanneer het meten van volts schakel niet over naar stroom of weerstand modus.
Meet geen stroom op een kring het waarvan voltage 240V overschrijdt.
Wanneer u het bereik gaat veranderen met de selectie schakelaar, ontkoppel dan altijd eerst
de test koorden van de bron.
Overschrijd nooit de maximum invoer grenzen.
CATEGORIE III 600V VAN HET OVERVOLTAGE
Deze meter voldoet aan de norm van EIC 610-1-95 voor CATEGORIE III 600V OVERVOLTAGE.
Cat III 600V meters is beschermd tegen tijdelijke overvoltage werkkrachten in vaste installatie op
het distributieniveau. De voorbeelden omvatten schakelaars in de vaste installatie en wat materiaal
voor industrieel gebruik met permanente verbinding aan de vaste installatie.
2
MA200-de-DE_V2.4 8/14
Meter beschrijving
1.
Transformatie bek
2.
MAX rusttoestand knop
3.
Rusttoestand knop
4.
LCD Scherm
5.
COM invoer contact
6.
Klauw opener
7.
Functie Selectie schakelaar
8.
Voltage, Weerstand invoer contact
9.
Modus selectie knop
10.
Achtergrondlicht knop
11.
Bereik selectie knop
AC
Wissel stroom
DC
Gelijk stroom
AUTO
Automatisch bereik selectie
MAX
MAX rust modus
Diode test modus
•)))
HOLD
Hoorbaar continuïteit
Data rust toestand
Lage batterij symbool
3
MA200-de-DE_V2.4 8/14
Werking
BERICHTEN: Lees en begrijp alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregel verklaringen die in
de veiligheidssectie worden vermeld van deze gebruikers handleiding voorafgaand aan het
gebruiken van deze meter. Plaats de functie selectie schakelaar op UIT positie wanneer de meter
niet in gebruik is.
AC Volt metingen
1.
Plaats de roterende functieschakelaar in de VAC positie.
2.
Steek de zwarte de banaan stekker in de negatieve (Com) contact en
de rode banaan stekker in de positieve (V/ Ω) contact.
3.
Raak met de uiteinden van de probe de kring van het onderzoek aan.
4.
Lees de voltage in het beeldscherm af. Het beeldscherm zal op het
juiste decimale punt en de waarde weergeven.
DC Voltage meting
1.
Plaats de roterende functieschakelaar in de VAC positie.
2.
Steek de zwarte de banaan stekker in de negatieve (Com) contact en de
rode banaan stekker in de positieve (V/ Ω) contact.
3.
Raak met de uiteinden van de probe de kring van het onderzoek aan.
Houd goed de polariteit in de gaten ( rood leidt naar positief, zwart leidt
naar negatief)
4.
Lees de voltage in het beeldscherm af. Het beeldscherm zal op het juiste
decimale punt en de waarde weergeven. Is de polariteit verkeerd
aangesloten zal er (-) minus waarde verschijnen.
4
MA200-de-DE_V2.4 8/14
AC stroom meting
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de probe’s zijn ontkoppelt van de meter alvorens U een klem
metingen te gaan uitvoeren.
1. Plaats de functie schakelaar op 400 of 200 A bereik. Als het bereik van de
meting niet bekend is, selecteer dan het hoogste bereik en verplaats dan
naar een lager bereik.
2. Druk de trekker aan om de Kaak te openen. Sluit de klem volledig om te
meten.
3. De klemmeter LCD zal de meting tonen.
Weerstand Meeting
1. Plaats de roterende functieschakelaar in de 
•))) positie.
2. Steek de zwarte de banaan stekker in de negatieve (Com) contact.
Steek de rode banaan stekker in de positieve (V/ Ω) contact.
3. Raak met de uiteinden van de probe de kring van het onderzoek aan. Het
is best om één kant van het deel in onderzoek los te maken zodat zal de
rest van de kring zich niet kan mengen in de weerstandsaflezing.
4. Lees de weerstand in het beeldscherm af. Het beeldscherm zal op het
juiste decimale punt en de waarde weergeven.
Continuïteit test
1. Plaats de roterende functieschakelaar in de 
•))) positie.
2. Druk de mode knop in om de Indicator •))) weer te geven op het
scherm.
3. Steek de zwarte de banaan stekker in de negatieve (Com) contact.
Steek de rode banaan stekker in de positieve (V/ Ω) contact.
4. Raak met de uiteinden van de probe de kring van het onderzoek
aan.
5. Als de weerstand lager is dan ongeveer 30 Ω, zal het hoorbare
signaal inschakelen. Als de kring open is zal de indicator: ”OL”
weergeven.
5
MA200-de-DE_V2.4 8/14
Diode Test
1. Turn the rotary switch to the 
•))) position.
2. Insert the black test lead banana plug into the negative (COM) jack and the
red test lead banana plug into the positive (V jack.
3. Push the mode button to indicate
on the display.
4. Touch the test probes to the diode under test. Forward voltage will indicate
400 to 700mV. Reverse voltage will indicate “OL”. Shorted devices will
indicate near 0mV. Shorted devices will indicate near 0mV and an open
device will indicate “OL” in both polarities.
Data Hold
Om de LCD weergaven even stop te zetten druk dan de data hold knop in. De Data hold knop is
aan de linker kant van de meter geplaatst (onderste knop). Terwijl de gegevens actief zijn houden,
verschijnt op het LCD de vertoning van het hold pictogram. Druk opnieuw de knop in van de
gegevens hold om terug te gaan naar de normale verrichting.
MAXIMUM Hold
Om de hoogste meting op LCD te houden, druk de MAXIMUM knop in. De maximum hold knop is
aan de linkerkant van de meter geplaatst (hoogste knoop). Terwijl de gegevens hol actief is, de
vertoningspictogram MAX verschijnt op LCD. De meter waardes zal niet aangezien de lezingen
veranderen, eerder zal het slechts de hoogste metingen tonen aangezien de maximum hold knop is
ingedrukt.
Druk opnieuw de max hold knop in om weer bij de normale verrichting terug te komen.
6
MA200-de-DE_V2.4 8/14
Onderhoud
WAARSCHUWING: Om elektrische schok te vermijden, ontkoppel de meetsnoeren van de
voltagebron voor dat u de deksel van de batterij of zekeringen opent. Werk niet met een open kast.
Schoonmaken en opslag
Periodiek de behuizing afnemen met een vochtige zoek en mild schoonmaakmiddel: gebruik geen
bijtende middelen. Als de meter voor een langere periode van 60 dagen niet wordt gebruikt moet u de
batterijen verwijderen en gescheiden bewaren.
Vervangen van de batterij
1. Verwijder de twee Phillips schroeven.
2.
Open het batterij compartiment.
3.
Vervang de twee 1.5V AAA batterijen.
4.
Re-assembleer de meter.
U, als de eindgebruiker, bent wettelijk verbonden (Batterij-voorschrift) om alle gebruikte
batterijen en accumulatoren in te leveren; deze weggooien met het huishoudelijk afval is
verboden!
U kunt uw gebruikte batterijen / accumulatoren inleveren bij de inzamelpunten van uw
gemeente of overal waar batterijen / accumulatoren worden verkocht!
Verwijdering: Volg alle wettelijke aanwijzingen wat betreft de verwijdering van het toestel
aan het einde van zijn levensduur.
7
MA200-de-DE_V2.4 8/14
Specificaties
Functie
AC Stroom
AC Voltage
DC Voltage
Weerstand Ω
Klauw maat
Beeldscherm
Continuïteit
Diode Test
AC V Bandbreedte
AC A Bandbreedte
Lage batterij indicator
Over Bereik indicatie
Automatische afsluiting
Meting intensiviteit
Invoer impedantie
Gebruiks- temperatuur
Opslag temperatuur
Gebruiks-Vochtigheid
Opslag vochtigheid
Gebruikers Hoogte
Batterijen
Gewicht
Afmetingen
Veiligheids markering
Veiligheid informatie
Bereik
Nauwkeurigheid (weergave)
2.000 ACA
± (2.5% + 10 digits)
20.00 ACA
± (2.5% + 4 digits)
200.0 ACA
± (2.5% + 4 digits)
400 ACA
± (3.0% + 5 digits)
200.0mV,
± (1.5% + 30 digits)
2.000V
± (1.5% + 3 digits)
20.00V
200.0V
600V
± (2.0% + 4 digits)
200.0mV
± (0.5% + 5 digits)
2.000V
± (1.2% + 3 digits)
20.00V
200.0V
600V
± (1.5% + 3 digits)
200.0
± (1.0% + 4 digits)
2.000k
± (1.5% + 2 digits)
20.00k
200.0k
2.000M
± (2.0% + 3 digits)
20.00M
± (3.0% + 5 digits)
Ongeveer 23mm (0.9")
3-1/2 digits (2000 punten) LCD
Audio toon < 120Ω ongeveer
Open systeem voltage < 1.5VDC;
Stroom test 0.3mA(typisch)
50Hz tot 400Hz
50/60Hz
“
” is weergegeven
“OL” is weergegeven
Na 15 minuten
2 metingen per seconde
7.8 MΩ (V DC en V AC)
5ºC tot 40ºC (41ºF tot 104ºF)
o
o
o
o
-20 C tot 60 C (-4 F tot 140 F)
Max 80% tot 31ºC (87ºF) vermindering tot 50% at 40ºC
(104ºF)
<80%
3000m (9800ft)
(2) 1,5V AAA batterijen
200 g (0.44lb)
200 x 50 x 35mm (7.87” x 1.97” x 1.38”)
CE
Voor binnen gebruik in overeen stemming met de eisen voor dubbele isolatie,
IEC1010-1 (1995): EN61010-1 (1995) Overvoltage Categorie III 600V, De graad
van verontreiniging 2.
Kopierecht © 2014 FLIR Systems, Inc.
Alle rechten voorbehouden met inbegrip van de volledige of gedeeltelijke reproductie in gelijk welke vorm.
www.extech.com
8
MA200-de-DE_V2.4 8/14
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement