Extech Instruments 445815 Hygro-Thermometer Humidity Alert Handleiding

Extech Instruments 445815 Hygro-Thermometer Humidity Alert Handleiding
De Gids van de gebruiker
Model 445815 Alarm II van de Vochtigheid
De Indicator van de vochtigheid met het Punt van de Dauw en Programmeerbare Hoog/laag %RH alarm
Inleiding
Werking
Kalibratie
Gefeliciteerd met uw aankoop bij Extech’s de hygro-thermometer met
luchtvochtigheidalarm II. Het alarm van de vochtigheid waarschuwt ervoor wanneer
%RH vooraf ingesteld hoogte of laagste grens overschrijdt. De losse sensor zet
gemakshalve op de meter op of breidt zich voor op metingen in buizen of verre plaatsen
uit. Het toont ook de veranderingen van de Vochtigheid en van de Temperatuur. De
eenheid kan aan de muur bevestigd worden maar ook op een vlakke ondergrond
geplaatst worden met behulp van de uitklapbare steun. Deze professionele meter, met
juiste zorg zal voor jaren een veilige en betrouwbare dienst verlenen.
Voorbereiding voor gebruik
Open het batterijcompartiment door de dekking op het achtergedeelte van het
instrument naar beneden te duwen zoals die door de pijl wordt vermeld. Verwijder de
batterij isolerende strook en de beschermende filmdekking van het LCD scherm.
De Kaliberbepaling van relatieve vochtigheid
1.
Steek de sensor in een vochtige kamer.
De verwijzing moet 85% relatieve luchtvochtigheid bij 21 °C.
2.
Controleer de lezing na 1 uur.
3.
Pas de kaliber bepalingspot van relatieve vochtigheid in ½ draaitoename aan,
wachtend op de vertoning na elke aanpassing bij te werken, tot de lezing
binnen de nauwkeurigheidsspecificatie is.
De Kaliberbepaling van de temperatuur
1.
Plaats de sensor in een gestabiliseerd milieu van ongeveer 21°C.
2.
Controleer de lezing na 1 uur.
3.
Pas de pot van de temperatuur kaliberbepaling in ½ draaitoename aan,
wachtend op de vertoning na elke aanpassing bij te werken, tot de lezing
binnen de nauwkeurigheidsspecificatie is.
Hoorbaar alarm
Selecteer
of
achterste selectie schakelaar om het hoorbare alarm aan of uit te
schakelen.
Omschrijving van de meterfuncties
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Temperatuurlucht-vochtigheid sensor
%RD scherm
Douw punt scherm
Temperatuur scherm
%RD LED alarm
Max/Min drukknop
Reset drukknop
De kabelopslag van de sensor
Standaard
Kalibratie knop van de luchtvochtigheid.
De eenhedenschakelaar van de temperatuur (ºF/ºC)
Kalibratie knop van de temperatuur
De muur bevestiger
Batterij compartiment
Geluidsalarm ON/OFF schakelaar
Maximum/ Minimum scherm
1.
Druk de MAX/MIN knop in. De hoogste gemeten waarden sinds het indrukken
van de Reset knop zal verschijnen in het scherm.
2.
Druk de MAX/MIN knop opnieuw in om de laagste gemeten waarde weer te
geven sinds de Reset knop in ingedrukt.
3.
Druk de MAX/MIN knop opnieuw in om op normale scherm terug te komen.
•
•
•
•
Vervanging van de batterij
Open het batterijcompartiment door de batterijdekking op het
achtergedeelte van het instrument nr beneden te glijden zoals die door
de pijl wordt vermeld. Vervang 1.5V ‘AAA’ batterijen en plaats de
dekking terug. U, als eindgebruiker, zijn juridisch verbindend (de
verordening van de Batterij) om alle gebruikte batterijen/accu’s juiste
manier terug te keren.
De verwijdering in het huishoudenhuisvuil is verboden! U kunt uw
gebruikte batterijen/ accumulatoren overhandigen bij een
inzamelingspunt in uw gemeenschap of waar batterijen/ de
accumulatoren worden verkocht!
Het resetten (terugstellen) van MAX/MIN geheugen.
1.
Druk de MAX/MIN knop in om de MAX/MIN modus te komen.
2.
Druk en houdt de knop van de RESET in voor 1 seconde om het geheugen te
wissen en te beginnen nieuwe max/min waarden te registreren.
Voorzichtigheid
•
De Eenheden van de temperatuur
Selecteer ºF of ºC eenheden door de achterste selectie schakelaar te gebruiken.
Dit apparaat is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen
blijven. Het bevat gevaarlijke voorwerpen evenals kleine delen die de kinderen
kunnen doorslikken. In het geval dat een kind een onderdeel heeft doorgeslikt,
neem dan direct contact op met een arts.
Laat nooit batterijen en verpakkingsmateriaal onbeheerd liggen; deze kunnen
voor kinderen gevaarlijk zijn als zij het als speelgoed gebruiken.
Voor het geval dat het apparaat voor een langere tijd ongebruikt blijft,
verwijder de batterijen om het lekken van de batterijen te voorkomen.
De verlopen of beschadigde batterijen kunnen met contact met de huid kan
het schroei wonden veroorzaken. Gebruik in deze gevallen altijd geschikte
handschoenen.
Controleer of de batterijen niet kortsluiten. Werp geen batterijen in het vuur.
Copyright © 2005-2015 FLIR Systems, Inc.
Alle Rechte vorbehalten, einschließlich des Rechts auf Vervielfältigung im Ganzen oder
in Teilen in irgendeiner Form
ISO-9001 zertifiziert
www.extech.com
V3.4 7/15
Instellen van %RH alarm grenzen.
1.
Druk en houd gelijktijdig de MAX/MIN en de RESET knop in tot dat HI %RH
grenzen in beeld komen.
2.
Druk de RESET knop in om de HI%RH grens te plaatsen. Houd de knop
ingedrukt voor een snelle aanpassing.
3.
Druk de Max/Min knop in. "LO" en de opgeslagen LO%RH grenzen zullen
verschijnen.
4.
Druk de RESET knop in om de LO %RH grens te plaatsen.
5.
Druk de Max/Min knop in om het alarm aan of uit te zetten. Alarmpictogram
zal in de vertoning verschijnen wanneer het alarm actief is.
6.
Druk en houd de RESET knop ingedrukt om de instellingen op te slaan.
Alarm
Als %RH de HI grens overschrijdt of onder de grens de LO grens gaat zal het
alarm geactiveerd worden. Het alarm bestaat uit twee gekleurde WAAKZAME
"pictogrammen" in bovenste deel van het scherm en een opvlammend rood
licht (60 seconden) en een hoorbare zoemer (60 seconden).
Verwijdering: Volg de geldige wettelijke bepalingen met betrekking tot
de verwijdering van het apparaat aan het eind van zijn levenscyclus.
Specificaties
Temperatuur
Luchtvochtigheid
Douw punt
Batterij
Gewicht
Afmetingen
Bereik
-10 tot 60ºC
14 tot 140ºF
10% tot 99%
Nauwkeurigheid
± 1.0ºC bij -10ºC tot 50ºC
± 1.8ºF bij 14ºF tot 122ºF
± 4% RH bij 25% tot 85% RH
en 0 tot 50ºC of 32 tot 122ºF
+/- 2ºC @ 20ºC
+/- 3.6ºF @ 68ºF
-36 tot 60ºC
-32.8 tot 140ºF
(2) 1.5V 'AAA' batterij
6 oz (169 g)
Scherm: 4.3 x 3.9 x 0.8”
(109 x 99 x 20 mm)
Sensor: 0.57” (14.4 mm)
Diameter: 1.67”(42.4 mm) L
Kabel lengte: 18” (457 mm)
Opmerking:
Indien onderworpen aan een elektrostatische lossing kan de meter
defect zijn en de gebruiker vereisen om het een reset uit te voeren.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement