Fujitsu AOYG90LRLA Yükleme Rehberi

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Fujitsu AOYG90LRLA Yükleme Rehberi | Manualzz
INSTALLATION MANUAL
OUTDOOR UNIT
English
AIR CONDITIONER
INSTALLATIONSANLEITUNG
AUSSENGERÄT
Deutsch
For authorized service personnel only.
MANUEL D’INSTALLATION
UNITÉ EXTÉRIEUR
Français
Nur für autorisiertes Fachpersonal.
MANUAL DE INSTALACIÓN
UNIDAD EXTERIOR
Español
Pour le personnel de service agrée uniquement.
MANUALE DI INSTALLAZIONE
UNITÀ ESTERNA
Italiano
Únicamente para personal de servicio autorizado.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
EλληvIkά
A uso esclusivo del personale tecnico autorizzato.
UNIDADE EXTERIOR
Somente para o pessoal do serviço técnico autorizado.
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ВНЕШНИЙ МОДУЛЬ
Русский
MANUAL DE INSTALAÇÃO
Português
Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
KURULUM KILAVUZU
DIŞ ÜNİTE
Türkçe
Только для авторизованного обслуживающего персонала.
Yalnızca yetkili servis personeli için.
PART No. 9380545217-02
9380545217-02_IM.indb 1
2017/3/7 16:57:34
KURULUM KILAVUZU
DIŞ ÜNİTE
PARÇA No. 9380545217-02
Türkçe
Elektrik çarpmasını önlemek için, güç kaynağı bağlantısı kesildikten hemen sonra
elektrikli bileşenlere asla dokunmayın. Gücü kapattıktan sonra, elektrikli bileşenlere
dokunmadan önce her zaman 10 dakika ya da daha fazla bekleyin.
İçindekiler
Tüm işlem tamamlanana kadar gücü açmayın. İşlem tamamlanmadan gücün açılması
elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara yol açabilir.
1. GÜVENLİK TALİMATLARI .............................................................................................. 1
İşlem sırasında soğutucu sızarsa alanı havalandırın. Soğutucu ateşle temas ederse
zehirli gaz ortaya çıkarır.
2. ÜNİTE HAKKINDA.......................................................................................................... 2
2.1. R410A soğutucunun kullanımına yönelik önlemler .............................................. 2
2.2. R410A için özel takımlar ...................................................................................... 2
2.3. Aksesuarlar .......................................................................................................... 2
3. MONTAJ İŞLEMİ ............................................................................................................ 2
3.1. Montaj konumunu seçme .................................................................................... 2
3.2. Drenaj montajı ..................................................................................................... 3
3.3. Montaj boyutları ................................................................................................... 3
3.4. Üniteyi taşıma ...................................................................................................... 4
3.5. Ünitenin montajı ................................................................................................... 4
4. BORU SEÇİMİ ................................................................................................................ 5
4.1. Boru malzemesini seçme .................................................................................... 5
4.2. Boruların korunması ............................................................................................ 5
4.3. Soğutucu borusu boyutu ve izin verilen boru tesisatı uzunluğu........................... 5
5. BORU MONTAJI-1 ......................................................................................................... 5
5.1. Bir itiş deliği açma ................................................................................................ 5
5.2. Lehimleme ........................................................................................................... 5
5.3. Boru bağlantısı .................................................................................................... 6
5.4. Bağlantı Sistemi ................................................................................................... 6
Montaj çalışması, her ülkedeki, bölgedeki veya montaj yerindeki elektrik tesisatı ve
elektrikli ekipman yönetmeliklerine, kurallarına veya standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
Bu ekipmanı, soğutucu hatlarında hava ya da belirtilmeyen başka bir soğutucu varken
kullanmayın. Aşırı basınç kırılmaya neden olabilir.
Montaj sırasında, soğutucu borusunun, kompresörü çalıştırmanızdan önce sıkıca takıldığından emin olun.
Soğutucu boru tesisatının 3 yönlü vana ile açık olarak düzgün şekilde takılmadığı koşullarda kompresörü çalıştırmayın. Bu, soğutma döngüsünde, kırılmaya ve hatta yaralanmaya yol açan anormal basınca neden olabilir.
Klimayı monte ederken ve yeniden konumlandırırken, soğutucu devresine özel soğutucudan (R410A) başka gazlar karıştırmayın.
Soğutucu devresine hava veya başka bir gaz girerse, devredeki basınç anormal bir
yüksek değere çıkar ve kırılmaya, yaralanmaya, vb. neden olur.
İç ve dış üniteyi bağlamak için, bölgenizde standart parçalar olarak mevcut olan klima
boru tesisatı ve kablolarını kullanın. Bu kılavuz, söz konusu montaj setinin doğru bağlanma şeklini açıklamaktadır.
Güç kablosunu değiştirmeyin, uzatma kablosu ya da ek kablo kullanmayın. Hatalı
kullanım elektrik çarpmasına veya gevşek bağlantı, yetersiz yalıtım ya da aşırı akımdan
dolayı yangına neden olabilir.
5.5. Sızdırmazlık testi ................................................................................................. 7
Soğutucularla birlikte hava boşaltmayın ama kurulumu vakumlamak için bir vakum
pompası kullanın.
5.6. Vakum işlemi........................................................................................................ 7
Dış ünitede, hava boşaltma için ek soğutucu yoktur.
5.7. Ek dolum .............................................................................................................. 7
6. ELEKTRİK TESİSATI ..................................................................................................... 8
R410A'ya özel bir vakum pompası kullanın.
6.1. Devre kesiciyi ve kablo tesisatını seçme ............................................................. 8
Farklı soğutucular için aynı vakum pompasını kullanmak vakum pompasına ya da üniteye zarar verebilir.
6.2. Elektrik tesisatına yönelik notlar .......................................................................... 8
R410A'ya özel temiz bir sayaç manifoldu ve dolum hortumu kullanın.
6.3. Kablo tesisatı için itiş delikleri .............................................................................. 9
6.4. Kablo tesisatı yöntemi ......................................................................................... 9
7. BORU MONTAJI-2 ....................................................................................................... 10
7.1. Yalıtımı monte etme ........................................................................................... 10
7.2. Macunla doldurma ............................................................................................. 10
8. ALAN AYARI DÜĞMELERİNİ ÇALIŞTIRMA YÖNTEMİ................................................ 10
8.1. Ekran ve düğmelerin konumu ............................................................................ 10
8.2. Gösterim ve düğmenin açıklaması .................................................................... 10
9. ALAN AYARI ................................................................................................................. 10
9.1. İşlev ayarları .......................................................................................................11
Pompalama çalışması sırasında, soğutucu boru tesisatını çıkarmadan önce kompresörün kapalı olduğundan emin olun.
Kompresör, 3 yönlü vana açık olarak çalıştığı sırada bağlantı borusunu çıkarmayın.
Bu, soğutma döngüsünde, kırılmaya ve hatta yaralanmaya yol açan anormal basınca
neden olabilir.
Bu aletin, fiziksel, duyusal ya da zihinsel engele sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği
olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanımı, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımıyla ilgili gözetim ya da talimat sağlanmadığı sürece amaçlanmaz
Çocukların cihaz ile oynaması engellenmelidir.
Boğulma tehlikesini önlemek için, ambalaj malzemesi olarak kullanılan plastik torbayı
veya ince filmi küçük çocuklardan uzak tutun.
10. HARİCİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ ............................................................................................ 12
DİKKAT
10.1. Harici giriş ........................................................................................................ 12
10.2. Harici çıkış ....................................................................................................... 12
11. TEST RUN (TEST ÇALIŞMASI) ................................................................................. 13
11.1. Test çalışması öncesi kontrol öğeleri ............................................................... 13
11.2. Test çalışması yöntemi..................................................................................... 13
11.3. Kontrol listesi.................................................................................................... 13
12. HATA KODLARI .......................................................................................................... 14
12.1. Hata gösterim modu ........................................................................................ 14
12.2. Hata kodu kontrol tablosu ................................................................................ 14
13. PUMP DOWN (POMPALAMA) ................................................................................... 15
13.1. Pompalama için hazırlık .................................................................................. 15
13.2. Pompalama prosedürü .................................................................................... 15
Hafif ya da orta derecede yaralanmayla veya eşya hasarıyla
sonuçlanabilecek olası bir tehlikeli durumu belirtir.
Klimanın doğru şekilde çalışması için montaj işlemini bu kılavuzda belirtildiği gibi yapın.
Bu ürün, soğutucu sıvılarla işlem yapma sertifikasına sahip kalifiye kişiler tarafından
monte edilmelidir. Montajın yapılacağı yerdeki yönetmeliklere ve yasalara başvurun.
Ürünü, montajın yapıldığı yerde yürürlükte olan yerel kurallara ve yönetmeliklere ve
üretici tarafından verilen talimatlara uygun şekilde monte edin.
Bu ürün, bir klimayı oluşturan bir setin parçasıdır. Ürün tek başına veya üreticinin izin
vermediği bir cihazla birlikte monte edilmemelidir.
Bu ürün için her zaman, temas arasında 3 mm mesafeyle tüm kablolar üzerinde çalışan
bir şalterle korunan ayrı bir güç kaynağı hattı kullanın.
İnsanların can güvenliğini sağlamak için ürünü doğru şekilde topraklayın ve bir Toprak
Kaçağı Devre Kesicisi (ELCB) bağlantılı elektrik kablosu kullanın.
Bu ürün patlamaya dayanıklı değildir, bu nedenle patlayıcı ortamlara monte edilmemelidir.
Isı eşanjörünün kanatçıklarına dokunmayın. Isı eşanjörü kanatçıklarına dokunmak
kanatçıklara zarar verebilir veya deri parçalanması gibi yaralanmalara neden olabilir.
1. GÜVENLİK TALİMATLARI
Montajdan önce bu kılavuzu mutlaka dikkatlice okuyun.
Bu kılavuzda belirtilen uyarılar ve önlemler güvenliğinizle ilgili önemli bilgiler içermektedir.
Bunlara mutlaka uyun.
Bu kılavuzu, kullanım kılavuzuyla birlikte müşteriye teslim edin. Ünitenin taşınması veya
onarılması gibi durumlarda kullanım için müşteriye kılavuzu saklamasını söyleyin.
UYARI
Önlenmemesi durumunda ölümle veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek olası ya da tehdit oluşturabilecek tehlikeli bir
durumu belirtir.
Bu ürün kullanıcının bakım yapabileceği parçalar içermez. Onarım için daima deneyimli
servis teknisyenine danışın.
Klimayı taşırken veya yer değişikliği yaparken ürün bağlantısının sökülmesi ve ürünün
yeniden montajı için deneyimli servis teknisyenine danışın.
Ürünün altına başka hiçbir elektrikli ürün veya ev eşyası yerleştirmeyin. Üründen damlayan yoğuşma suyu bunları ıslatabilir ve mülkte hasara veya arızaya neden olabilir.
•
•
•
•
Bu ürün IEC/EN61000-3-2 ile uyumludur.
Bu ürün profesyonel kullanım için tasarlanmıştır.
Güç kaynağı bağlantısında, dağıtım şebekesi işletmecisinden bağlantı izni alın.
Özel bir güç devresi kullandığınızdan emin olun.
Başka bir cihazla paylaşılan bir güç kaynağını kesinlikle kullanmayın.
Bu ürünün montajı deneyimli servis teknisyenleri veya profesyonel montaj uzmanları tarafından bu kılavuza uygun olarak yapılmalıdır. Ürün montajının profesyonelce olmayan
veya yanlış bir şekilde yapılması yaralanma, su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın
gibi ciddi kazaların yaşanmasına sebep olabilir. Ürünün, bu kılavuzdaki talimatlar göz
ardı edilerek monte edilmesi üreticinin garantisini geçersiz kılacaktır.
Tr-1
9380545217-02_IM.indb 1
2017/3/7 16:57:50
2. ÜNİTE HAKKINDA
2.3. Aksesuarlar
UYARI
2.1. R410A soğutucunun kullanımına yönelik önlemler
Montaj için, üretici tarafından verilen ya da önerilen parçaları kullanın. Önerilmeyen
parçaların kullanımı, ünitenin düşmesi, su sızıntısı, elektrik çarpması ya da yangın gibi
ciddi kazalara neden olabilir.
UYARI
Soğutucu borusu bağlantılarından ya da diğer bölümlerden sızmış soğutucuya dokunmayın. Soğutucuya doğrudan dokunmak soğuk yanmasına neden olabilir.
Çalışma sırasında bir soğutucu sızıntısı meydana gelirse, binayı hemen boşaltın ve
bölgeyi iyice havalandırın. Soğutucu ateşle temas ederse zehirli gaz ortaya çıkarır.
Temel montaj işlemi prosedürleri geleneksel soğutucu modelleriyle aynıdır.
Ancak, aşağıdaki noktalara dikkat edin:
• Çalışma basıncı geleneksel soğutucu (R22) modellerinden 1,6 kat daha yüksek olduğundan, bazı boru, montaj ve servis aletleri özeldir. (Aşağıdaki tabloya bakın.)
Özellikle, bir geleneksel soğutucu (R22) modelini yeni bir soğutucu R410A modeliyle
değiştirirken, mutlaka geleneksel boru tesisatını ve havşa somunlarını, R410A boru
tesisatı ve havşa somunlarıyla değiştirin.
• Soğutucu R410A kullanan modeller güvenlik amacıyla ve geleneksel soğutucuyla
(R22) yanlış şekilde doldurulmasını engellemek üzere farklı bir doldurma bağlantısı
diş çapına sahiptir. Bu yüzden, önceden kontrol edin. [R410A için dolum bağlantı
noktası diş çapı 1/2-20 UNF şeklindedir.]
• Soğutuculu modellere göre, yabancı maddelerin (yağ, su vb.) borulara girmemesine
daha fazla dikkat edin. Ayrıca, boruları depolarken delikleri bantlayarak, kıstırarak vs.
iyice kapatın.
• Soğutucu doldururken, gaz kompozisyonu ve sıvı evresindeki küçük değişiklikleri göz
önünde bulundurun. Ve daima soğutucu bileşiminin kararlı olduğu sıvı fazdan dolum
yapın.
UYARI
Değişiklik içeriği
Sayaç manifol-
Dolum hortumu
Vakum pompası
Gaz kaçağı
detektörü
Ad ve şekil
Montaj
kılavuzu
Miktar
Basınç yüksektir ve geleneksel bir sayaçla ölçülemez. Diğer
soğutucuların hatalı karışımını engellemek için, her portun
çapı değiştirilmiştir.
Yüksek basınç için -0,1 ila 5,3 MPa
(-1 ila 53 bar) keçeli sayaç önerilir. alçak basınç için -0,1 ila 3,8
MPa (-1 ila 38 bar).
Basınç direncini artırmak için, hortum malzemesi ve taban
boyutu değiştirilmiştir.
Geleneksel bir vakum pompası vakum pompa adaptörü monte
edilerek kullanılabilir.
HFC soğutucu R410A için özel gaz sızıntısı detektörü.
Açıklama
(Bu kılavuz)
1
Drenaj kapağı
9
Drenaj borusu
1
Ek boru A
1
1
R410A soğutucu kullanan bir üniteyi monte etmek için, R410A kullanımına yönelik özel
olarak üretilmiş aletleri ve boru tesisatı malzemelerini kullanın. R410A soğutucusunun
basıncı R22'den yaklaşık 1,6 kat daha yüksek olduğundan, özel boru tesisatı
malzemesini kullanmamak ya da hatalı montaj kırılma ya da yaralanmaya neden olabilir.
Dahası, su sızıntısı, elektrik çarpması ya da yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
du
• Montaj Kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve montaj işlemi tamamlanana kadar
hiçbir aksesuarı atmayın.
Ek boru B
2.2. R410A için özel takımlar
Alet adı
• Aşağıdaki montaj parçaları sağlanır. Gerektiği gibi kullanın.
İtmeli bağlantı kablo kelepçesi
Dış ünite drenaj boru tesisatı
işlemi için
Dış ünite drenaj boru tesisatı
işlemi için
Gaz borusunu bağlamak için
(L tipi)
Gaz borusunu bağlamak için
(Düz tip)
İletim kablosunu bağlamak için
2
Rondela kenar düzeltme
2
Güç kaynağı kablosu ve bağlantı
kablosu kurulumu içindir.
İtiş deliğine takın.
3. MONTAJ İŞLEMİ
3.1. Montaj konumunu seçme
UYARI
Dış üniteyi, ağırlığını taşıyabilecek bir konuma güvenli biçimde monte edin. Aksi halde
dış ünite düşüp yaralanmaya neden olabilir.
Dış üniteyi, depreme ve tayfun ya da diğer şiddetli rüzgârlara dayanacak şekilde
önerildiği gibi monte ettiğinizden emin olun. Hatalı montaj, ünitenin devrilmesine ya da
düşmesine veya diğer kazalara neden olabilir.
Bakır borular
Dış üniteyi balkon kenarının yakınına monte etmeyin. Aksi halde, çocuklar dış üniteye
tırmanabilir ve balkondan düşebilir.
Kaynaksız bakır boruların kullanılması ve kalan yağ miktarının 40 mg/10 m'dan daha
Kapalı bir yere monte edecekseniz, uygun soğutucu konsantrasyonunu hesaplayın.
az olması gerekir. Çökmüş, deforme olmuş veya boyası çıkmış kısımları bulunan bakır
Soğutucu tesisinde takviye edilen
Soğutucu konsantrasyonu (kg/m³)
toplam soğutucu miktarı (kg)
≤
(0,44 kg/m³)
Ünitenin kurulu olduğu en küçük odanın
kapasitesi (m³)
Hesaplama sonuçları konsantrasyon sınırını aşarsa, oda yüzey alanını artırın ya da bir
havalandırma kanalı monte edin.
boruları kullanmayın (özellikle iç yüzeyde). Aksi takdirde, genleşme vanası ya da kılcal tüp
kirleticilerle tıkanabilir.
R410A kullanan bir klima, geleneksel soğutucu kullanımından daha yüksek basınç uyguladığından uygun malzemeleri seçmek gereklidir.
R410A ile kullanılan bakır boruların kalınlıkları tabloda gösterildiği gibidir. Piyasada olsa
bile, tablodakinden daha ince bakır boruları kesinlikle kullanmayın.
Tavlanmış Bakır Boruların Kalınlıkları (R410A)
Boru dış çapı (mm [inç])
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
19,05 (3/4)
22,22 (7/8)
25,4 (1)
Kalınlık [mm]
0,80
0,80
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
Tr-2
9380545217-02_IM.indb 2
2017/3/7 16:57:50
DİKKAT
Birim: mm
Hava
Dış üniteyi aşağıdaki alanlara monte etmeyin:
600
• Deniz kenarı gibi yüksek tuz içerikli alanlar. Metal parçaları, arızalanmalarına ya da
ünitenin su sızdırmasına neden olacak şekilde bozabilir.
446
• Mutfak gibi, mineral yağla dolu veya çok miktarda sıçrayan yağ ya da buhar içeren
alanlar. Plastik parçaları, arızalanmalarına ya da ünitenin su sızdırmasına neden
olacak şekilde bozabilir.
• Ekipmanı olumsuz biçimde etkileyen, sülfürik gaz, klor gazı, asit ya da alkali gibi
maddeler üreten alanlar. Bakır boruların ve lehimlenmiş bağlantıların çürümesine
sebep olur bu da akışkan sızıntısına sebep olabilir.
• Elektromanyetik parazit üreten ekipman bulunan alana. Kontrol sisteminin, ünitenin
normal çalışmasını önleyecek biçimde hatalı çalışmasına neden olacaktır.
• Yanıcı gaz sızıntısına sebep olabilecek, geçici karbon fiberler veya alev alabilir toz
ya da tiner veya benzin gibi uçucu yanıcılar içeren alanlar. Gaz kaçağı olursa ve
ünitenin etrafında birikirse, yangına sebep olabilir.
Drenaj kapağı montaj
deliği × 13
Drenaj borusu
montaj deliği
• Yakın çevrede ısı kaynakları, buhar ya da alev alabilir gaz sızıntısı riski bulunan
alanlar.
• Küçük hayvanların yaşayabileceği alanlar. Küçük hayvanların girmesi ve dahili
elektrikli parçalara dokunması durumunda arızaya, dumana ya da yangına neden
olabilir.
3.3. Montaj boyutları
DİKKAT
• Hayvanların üniteye pisleyebileceği veya amonyak üretebilecek alanlar.
Dış üniteyi 3 dereceden fazla eğmeyin.
Dış üniteyi, yağmur ya da doğrudan güneş ışığından uzakta iyi havalandırılan bir konuma monte edin.
Dış ünitenin, herkesin kolay erişebileceği bir alana monte edilmesi gerekirse, erişimi
engellemek için koruyucu bir çift ya da benzeriyle gerektiği gibi çevirin.
Çıkıştan gelen hava akımı, gürültü ya da titreşimden etkilenebileceklerinden, dış üniteyi,
komşularınızı rahatsız etmeyecek bir konuma monte edin. Komşularınızın yakınına
monte edilmesi gerekirse, onaylarını aldığınızdan emin olun.
Dış ünite, kar birikmesi, yoğun kar yağışı ya da donmadan etkilenen soğuk bir bölgeye monte edilirse, bu etkenlerden koruyacak uygun önlemleri alın. İstikrarlı çalışmayı
sağlamak için giriş ve çıkış kanallarını monte edin.
Üniteyi, drenaj suyunun üniteden boşaltılmasında bile sorunlara neden olmayacak
bir alana monte edin. Aksi halde, insanları ya da nesneleri etkilemeyecek bir drenaj
sağlayın.
Dış üniteyi, buhar, is, toz ya da döküntü atan boşaltma veya havalandırma deliklerinden
uzak bir konuma monte edin.
İç ünite, dış ünite, güç kaynağı kablosu, bağlantı kablosu ve uzaktan kumanda kablosunu televizyon ya da radyo alıcılarından en az 1 m uzaklığa monte edin. Bunun amacı
TV sinyal alım parazitini veya radyo gürültüsünü önlemektir. (1 metreden daha uzağa
monte edilseler bile, bazı sinyal koşullarında parazit olmaya devam edebilir.)
10 yaşından küçük çocuklar üniteye yaklaşırsa, üniteye ulaşmamaları için koruyucu
önlemler alın.
Aşağıdaki örneklerde gösterilen montaj boşlukları, dış ünitenin hava girişinde 35 °C'lik
(DB) soğutma çalışması altında bir ortam sıcaklığını temel alır. Ortam sıcaklığı 35
°C'yi (DB) aşarsa veya tüm dış ünitelerin termal yükü kapasiteyi aşarsa, hava girişinin
etrafında örneklerde gösterilenden daha fazla boşluk sağlayın.
Üniteyi, nakil güzergâhını, montaj boşluğunu, bakım boşluğunu ve erişimi göz önünde
bulundurarak, soğutucu boru tesisatı için yeterli boşluğa sahip bir konuma monte edin.
Kurulum örneklerinde gösterilen alanı bırakın.
Montaj işlemi uygun biçimde
gerçekleştirilmezse, kısa devreye neden
Ön
olabilir ve çalışma performansında kayıpla
sonuçlanabilir.
Dış ünitenin hava girişini, boru tesisatı, elektrik
tesisatı, sehpa ve benzeriyle engellemeyin.
Arka
Hava girişi
Aşağıdaki örneklerde gösterilmeyen montaj yöntemleri önerilmez. Performans önemli
ölçüde düşebilir.
3.3.1. Tekli dış ünite montajı
Üst alan açıkken (Birim : mm)
(1) Engeller sadece arkada
(2) Engeller yalnızca arkada ve yanlarda
İç ve dış ünitelerin boru tesisatı uzunluğunu izin verilen aralıkta tutun.
Bakım amaçları için boru tesisatını gömmeyin.
3.2. Drenaj montajı
DİKKAT
Drenaj çalışmasını bu Kılavuza göre gerçekleştirin ve drenaj suyunun düzgün biçimde
boşaltıldığından emin olun. Drenaj çalışması doğru biçimde gerçekleştirilmezse,
üniteden su damlayarak mobilyaları ıslatabilir.
Dış sıcaklık 0 °C ya da daha düşükken, aksesuar drenaj borusu ve drenaj kapağını
kullanmayın. Drenaj borusu ve drenaj kapağı kullanılırsa, borudaki drenaj suyu çok
soğuk havada donabilir. (Sadece ters çevrimli model)
• Drenaj borusunu ve drenaj kapaklarını takıyorsanız, Drenaj borusu montaj deliği
lütfen dış ünitenin tabanının altında bir çalışma alanı
Dış ünitenin tabanı
sağlayın.
• Isıtma çalışması sırasında drenaj suyu dış üniteden
dışarı aktığından, drenaj borusunu monte edip
piyasada bulunan bir 16 mm hortuma bağlayın.
(Sadece ters çevrimli model)
• Drenaj borusunu monte ederken, dış ünitenin
Drenaj
altındaki drenaj borusu montaj deliği dışındaki tüm
borusu
delikleri hiç su sızıntısı olmayacak şekilde macunla
kapatın. (Sadece ters çevrimli model)
150 veya
daha fazla
(3) Engeller sadece önde
1000 veya daha
fazla
80 veya
daha
100
fazla
veya daha fazla
300 veya
daha fazla
(4) Engeller yalnızca önde ve arkada
150 veya daha
fazla
1000 veya daha fazla
Tr-3
9380545217-02_IM.indb 3
2017/3/7 16:57:50
Üst alanda da bir engel olduğunda (Birim : mm)
(1) Engeller yalnızca arkada ve üstte
3.4. Üniteyi taşıma
(2) Engeller yalnızca arkada, yanlarda ve
üstte
UYARI
Kanatçıklara dokunmayın. Aksi halde kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
Maks. 500
1500 veya
daha fazla
1000 veya
daha fazla
DİKKAT
Üniteyi taşırken, sağ ve sol taraflardaki kulplardan tutup dikkatli olun.
Dış ünite alt kısımdan taşınırsa, eller ya da parmaklar sıkışabilir.
Kaldırma yöntemi
80 veya
daha fazla
300 veya
daha fazla
300 veya
daha fazla
100 veya
daha fazla
3.3.2. Birden fazla dış ünite montajı
• Dış üniteyi yükseltirken, ipi şekilde gösterildiği gibi ayağın dışından bağlayın.
• Ünitenin ağırlığını taşımaya yetecek sağlamlıkta ip kullanın.
• Hasarları önlemek için, kabinin iple temas edebileceği yere koruyucu tahta veya
dolgu bezi yerleştirin. Bunlar kullanılmadığında kabinde hasar veya şekil bozulması
oluşabilir.
• Dış ünitenin ağırlık merkezi sağa kaydırılır. Düşmesine neden olacağından ağır tarafa
eğmemeye dikkat edin.
• Ünitenin sallanmasının veya düşmesinin neden olacağı kazaları önlemek için, asılı
durumdayken üniteye herhangi bir darbe uygulamayın.
• Yükseltirken, ipi, dış ünitenin arkasındaki termistör tutucuya geçirmeyin.
• Birden fazla ünite monte ediliyorsa, dış üniteler arasında en az 25 mm boşluk
sağlayın.
700 ila
1000 mm
• Boru tesisatını bir dış ünitenin yanından geçirirken, boru tesisatı için boşluk sağlayın.
• Yan yana 3 üniteden fazla monte edilmemelidir.
Bir sırada 3 ya da daha fazla ünite düzenlendiğinde, üst alanda da bir engel olması
durumunda, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi boşluk sağlayın.
Üst alan açıkken (Birim : mm)
(1) Engeller sadece arkada
(2) Engeller sadece önde
Koruyucu
tahtalar
Ayak
Hafif
taraf
Ağır
taraf
Forkliftle kaldırma
• Üniteyi kaldırmak için yük kaldırma aracı
kullanırken, yük kaldırma aracının kollarını
ahşap teslimat paletinin açık alanından
geçirin.
1500 veya
daha fazla
300 veya
daha fazla
• Hasar vermemeye dikkat edin.
(3) Engeller yalnızca önde ve arkada
Ahşap teslimat
paleti
Elle taşıma
• Sağ ve sol taraflardaki
(“Fig. A”) kulpları tutarak,
“Fig. B” ile gösterildiği
biçimde yavaşça taşıyın.
(Ellerle ya da nesnelerle
dokunmamaya dikkat
edin.)
• Ünitenin yanlarındaki
kulplardan tuttuğunuzdan
emin olun. Aksi halde,
ünitenin yan taraflarındaki
emiş ızgaraları deforme
olabilir.
500 veya daha fazla
1500 veya daha fazla
Üst alanda da bir engel olduğunda (Birim : mm)
• Engeller yalnızca arkada ve üstte
Maks. 300
Fig. A
Fig. B
Kulp
Kulp
Kulp
3.5. Ünitenin montajı
3.3.3. Çoklu sırada dış ünite montajı
* Düşük dış sıcaklıkla soğutma durumunda aşağıdaki ayarlar önerilmez. (Birim: mm)
(1) Tekli paralel ünite düzeni
(2) Çoklu paralel ünite düzeni
150 veya
daha fazla
2000 veya
daha fazla
600 veya daha fazla
1000 veya daha fazla
500 veya
daha
fazla
3000 veya
daha fazla
600 veya daha fazla
1500 veya daha fazla
195
688
80
Birim: mm
195
80
Hava
Cıvata
20
500 veya daha fazla
19
1500 veya
daha fazla
• 4 ankraj bulonunu, şekilde oklarla belirtilen konumlara takın.
• Titreşimi azaltmak için, dış üniteyi doğrudan zemine monte etmeyin. Güvenli bir temele
(beton bloklar gibi) monte edin.
• Temel, ünitenin ayaklarını destekleyecek ve 80 mm ya da daha fazla genişliğe sahip
olacaktır.
• Montaj koşullarına bağlı olarak, dış ünite çalışma sırasındaki titreşimini, gürültü ve
titreşime neden olacak biçimde yayabilir. Bundan dolayı, montaj sırasında dış üniteye
sönümleme malzemeleri (sönümleme yastıkları gibi) takın.
• Bağlantı borularını monte etmek için yeterli boşluk olduğundan emin olarak temeli monte
edin.
• Üniteyi, temel cıvatalarını kullanarak masif bloğa sabitleyin. (Piyasada bulunabilen 4
takım M10 ila M12 cıvata, somun ve pul kullanın.)
• Cıvatalar 20 mm çıkıntı yapmalıdır. (Şekle başvurun.)
• Aşırı döndürme koruması gerekliyse, piyasada bulunabilen gerekli öğeleri satın alın.
516
1500 veya daha fazla
Somun
Taban
Tr-4
9380545217-02_IM.indb 4
2017/3/7 16:57:50
• Ekipman arızasıyla sonuçlanabileceğinden, doğrudan zemine monte etmeyin.
• Ünitenin alt kısmı ve monte edildiği düz yüzey arasında, yoğunlaşmadan kaynaklı buz
oluşumu için yeterli boşluk sağlayın. Aksi durumda, tahliye suyunun cihazla yüzey
arasında, tahliyeyi engelleyecek şekilde donma riski olacaktır.
DİKKAT
Taban
Ünite, sert rüzgârlara, dondurucu koşullara, ayazla
birlikte yağmura, kar yağışına veya ağır kar birikimine
maruz kalan bir bölgeye monte edilirse, bu etkenlerden korumak için uygun önlemleri alın.
Kararlı çalışmasından emin olmak için, dış ünite,
bölgeye yönelik öngörülen kar yüksekliğinde veya
üstünde yükseltilmiş bir sehpaya ya da rafa monte
edilmelidir.
Bölgede tipi ve savrulan kar yaygınsa, kar tepeliği ve
savrulma önleyici çit kurulması önerilir.
5. BORU MONTAJI-1
5.1. Bir itiş deliği açma
DİKKAT
İtiş deliklerini açarken panelin şeklini bozmamaya ya da paneli çizmemeye dikkat
edin.
Bir itiş deliği açtıktan sonra boru tesisatı yalıtımını korumak için deliğin kenarındaki
çapakları giderin. Delik kenarına pas önleyici boya uygulanması önerilir.
• Borular, ön, yan ve alt taraf olmak üzere 3 yönden bağlanabilir. (Fig. A)
• Alttan bağlarken, dış ünitenin önündeki servis panelini ve boru kapağını çıkarıp, boru
çıkışının alt köşesinde sağlanan itme deliğini açın.
Fig. A
4. BORU SEÇİMİ
4.1. Boru malzemesini seçme
Servis paneli
DİKKAT
61 94
Kullanım sırasında soruna neden olabilecek, sülfür, oksit, toz, kesik artığı, yağ ya da
su gibi kirliliğin bulunmadığı, temiz dış ve iç kısımlara sahip boruları kullanın.
61 100
Mevcut boruları kullanmayın.
Kaynaksız bakır boruların kullanılması gereklidir.
Malzeme: Fosforla deokside edilmiş kaynaksız bakır borular.
Artık yağ miktarının 40 mg/10 m değerinden az olması istenir.
94
21
21
60 12
Yanlış boru seçimi performansı olumsuz etkileyecektir. R410A kullanan bir klima,
geleneksel soğutucu kullanımından daha yüksek basınç uyguladığından uygun
malzemeleri seçmek gereklidir.
14
90
Çökmüş, şekli bozulmuş ya da rengi atmış kısımları olan (özellikle iç yüzeyde) bakır
boruları kullanmayın.
Aksi takdirde, genleşme vanası ya da kılcal tüp kirleticilerle tıkanabilir.
92
Tabanın üstten
görünümü
Birim: mm
• R410A ile kullanılan bakır boruların kalınlıkları tabloda gösterildiği gibidir.
• Piyasada olsa bile, tabloda belirtilenlerden daha ince bakır boruları kesinlikle
kullanmayın.
Tavlanmış Bakır Boruların Kalınlıkları (R410A)
Boru dış çapı (mm [inç])
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
19,05 (3/4)
22,22 (7/8)
25,4 (1)
Kalınlık [mm]
0,80
0,80
0,80
1,00
1,00
1,00
1,00
Ön bağlantı
Yan bağlantı
Alt bağlantı
• “Fig. C” şeklinde belirtilen 2 kesik açılarak “Fig. B” ile gösterildiği gibi monte edilebilir.
(Kesikleri açarken çelik testere kullanın.)
Fig. B
Fig. C
4.2. Boruların korunması
• Nem ve toz girmesini önlemek için boruları koruyun.
• Özellikle boruları bir delikten geçirirken veya bir borunun ucunu dış üniteye bağlarken
dikkat edin.
Konum
Dış
İç
Çalışma aralığı
1 ay ya da daha fazla
1 aydan daha az
-
Koruma yöntemi
Sıkıştırma borular
Sıkıştırma ya da bant borular
Boruları kıstırın ya da bantlayın
Kesik
Kesik
Alt bağlantı
4.3. Soğutucu borusu boyutu ve izin verilen boru tesisatı uzunluğu
5.2. Lehimleme
DİKKAT
DİKKAT
İç ve dış ünite arasındaki boru tesisatı uzunluğunu izin verilen tolerans içinde tutun.
Kapasite [BTU/h sınıf]
Boru çapı <Sıvı/Gaz>
72.000
(mm [inç])
90.000
12,7 (1/2) / 25,4 (1)
Maks. boru tesisatı uzunluğu (L)
[m]
100
Min. boru tesisatı uzunluğu (L)
[m]
5
Maks. yükseklik farkı (H)
<İç üniteden dış üniteye>
Görünüm (Örnek)
[m]
Soğutucu döngüsüne hava ya da başka bir soğutucu türü girerse, soğutucu
döngüsündeki dahili basınç anormal derecede yüksek olacak ve ünitenin tam
performansını ortaya koymasını engelleyecektir.
Boruları lehimlerken azot gazı uygulayın. Bir boru azot gazı uygulanmadan lehimlenirse oksitlenme tabakası oluşacaktır.
Bu, performansı düşürebilir veya ünitedeki parçalara
30
(kompresör ya da vanalar gibi) zarar verebilir.
Azot gazı basıncı: 0,02 MPa
L
(= elinizin arkasında yeterince hissedilen basınç)
Basınç düzenleme vanası
Kapak
Azot gazı
Lehimleme alanı
H
Tr-5
9380545217-02_IM.indb 5
2017/3/7 16:57:50
DİKKAT
Bağlantı örneği (φ22,22 Gaz borusu için)
Ön bağlantı
Lehimleme malzemesi olarak, akı gerektirmeyen fosforlu bakır kullanın. Boruları
lehimlemek için eritici kullanmayın. Akı, klor türüyse, boruların aşınmasına neden
olacaktır.
Ayrıca, eritici florür içeriyorsa, soğutucu kalitesini düşürme gibi sonuçlarla soğutucu
borusu sistemini olumsuz etkileyecektir.
Florür içeriği olursa, soğutucunun kalitesi bozulur ve soğutucu boru tesisatı sistemini
etkiler.
Alt bağlantı
5.3. Boru bağlantısı
5.3.1. Boruların bükülmesi
DİKKAT
Borunun kırılmasını önlemek için keskin bükümlerden kaçının. Boruyu, 100 mm ila 150
mm arası bir kavis yarı çapında bükün.
Boru aynı yerden defalarca bükülürse kırılır.
Sıvı borusu
(yerel olarak
satın alınır)
Ek boru A
(aksesuar)
Gaz borusu
(yerel olarak
satın alınır)
Ek boru B
(aksesuar)
Sıvı borusu
(yerel olarak satın alınır)
Gaz borusu
(yerel olarak
satın alınır)
• Borulara elle şekil verilirse, çökmemelerine dikkat edin.
• Boruları 90°'den daha fazla bir açıyla bükmeyin.
• Borular tekrar tekrar büküldüğünde ya da gerildiğinde, malzeme sertleşerek daha
fazla bükmeyi ya da germeyi zorlaştıracaktır.
• Boruları üç kereden fazla bükmeyin ya da germeyin.
5.3.2. Kıstırma borusunu çıkarma
UYARI
Kıstırma borusunu yalnızca dahili gaz, aşağıdaki talimatlarda gösterildiği gibi tamamen
boşaltıldığında çıkarın.
İçeride gaz kalırsa, ek yeri bölgesinin lehimleme dolgu metalini bir yakıcıyla eritirseniz
boru tesisatı çatlayabilir.
5.3.4. Vanalar için kullanım önlemleri
• Dişsiz kapağın monteli parçası koruma için contalıdır.
• Vanaları açtıktan sonra dişsiz kapağı sıkıca kapatın.
Table A
Boş kapak (mm [inç])
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
19,05 (3/4)
Sıkma torku [N·m (kgf·cm)]
20 ila 25 (200 ila 250)
20 ila 25 (200 ila 250)
28 ila 32 (280 ila 320)
30 ila 35 (300 ila 350)
35 ila 40 (350 ila 400)
Vanaları çalıştırma
Boru tesisatını bağlamadan önce, kıstırma borusunu aşağıdaki talimatlara göre çıkarın:
• Bir somun anahtarı kullanın (3/16 inç [4 mm] boyutlu).
1) Sıvı tarafı ve gaz tarafı 3
yönlü vanalarının kapalı
olduğunu doğrulayın.
Açma:
2) Sıvı tarafı ve gaz tarafı
3) Tüm gaz havalandırılkıstırma borusunun ucunu
dıktan sonra, bağlantı
kesin ve kıstırma borusu
parçasındaki lehimleme
içindeki gazı havalandırın.
dolgu metalini bir üfleç
kullanarak eritip, kıstırma
borusunu çıkarın.
3 yönlü vanalar
(1) Somun anahtarını vana miline sokun
ve saat yönünün tersinde döndürün.
(2) Vana mili daha fazla döndürülemez
olduğunda döndürmeyi bırakın. (Açık
konum)
Açma
yönü
Açılış
yönü
Somun anahtarı
Conta
(dişsiz kapak montaj
kısmı)
Kapatma:
(1) Somun anahtarını vana miline sokun
ve saat yönünde döndürün.
(2) Vana mili daha fazla döndürülemez
olduğunda döndürmeyi bırakın.
(Kapalı konum)
Sıvı
borusu
Gaz borusu
5.4. Bağlantı Sistemi
Fig. A Bağlantı sistemi
Basınç düzenleme vanası
Dış ünite
Basınç ölçme aleti
Sıkıştırma borular
Kıstırma borularının ucu
Nitrojen
5.3.3. Boru bağlantısı
DİKKAT
Boru yolu deliğini, hiçbir boşluk olmayacak şekilde macunla (yerel olarak satın alınır)
kapatın. Dış ünitede sıkışan küçük böcekler ya da hayvanlar, elektrikli bileşen kutusunda kısa devreye neden olabilir.
Lehimleyerek tüm boru bağlantılarını tamamladıktan sonra, bir konik ekle iç ünite boru
bağlantısını gerçekleştirin.
İç ünite
Vakum
pompası
Tartı
Fig. B
Kıstırma borusunu çıkarırken ya da ek boruyu lehimlerken, çalışmayı, 3 yönlü vanayı
yeterince soğuturken yerine getirin.
Dolum kapağı
Vana
• Sıvı ve gaz taraflarında 3 yönlü vanalarda ek boruyu lehimleyin. Ek boruyu, ana boruyla
kolayca bağlanabileceği şekilde monte edin.
• Ek boruyu, sıvı ve gaz taraflarında ana boruyla lehimleyin.
* Lehimlerken azot sağladığınızdan emin olun.
Mil
Açın
Açın
Somun
anahtarı
Kapak
Kapatın
Kapatın
Tr-6
9380545217-02_IM.indb 6
2017/3/7 16:57:50
Table. A
Boru
Sıvı vanası
5.7. Ek dolum
Mil
9,0 ila 12,0 N·m
(90 ila 120 kgf·cm)
Kapak
20,0 ila 24,0 N·m
(200 ila 240 kgf·cm)
Dolum kapağı
12,5 ila 16,0 N·m
(125 ila 160 kgf·cm)
DİKKAT
Tüm çalışmalar tamamlanmadığı sürece gücü açmayın.
Sistemi boşalttıktan sonra soğutucu ekleyin.
Gaz vanası
27,0 ila 33,0 N·m
(270 ila 330 kgf·cm)
25,0 ila 30,0 N·m
(250 ila 300 kgf·cm)
12,5 ila 16,0 N·m
(125 ila 160 kgf·cm)
Sistemi, R410A dışında bir soğutucuyla şarj etmeyin.
Toplam soğutucu miktarını her zaman sınırda tutun. Toplam soğutucu miktarındaki sınırı
aşmak, soğutucu dolumu sırasında hatalı çalışmaya yol açacaktır.
Geri kazanılan soğutucuyu yeniden kullanmayın.
5.5. Sızdırmazlık testi
Soğutucunun dolum miktarını ölçmek için bir elektronik tartı kullanın.
Belirtilen miktardan fazla soğutucu eklemek hatalı çalışmaya neden olacaktır.
DİKKAT
Yalnızca azot gazı kullanın.
Sisteme basınç vermek için kesinlikle soğutucu gaz, oksijen, yanabilir gaz veya zehirli
gaz kullanmayın.
(Oksijen kullanılırsa patlama tehlikesi vardır.)
Sızdırmazlık testi sırasında sarsmayın.
Boruları kırabilir ve ciddi yaralanmaya neden olabilir.
Sistemi sıvı durumdaki soğutucuyla doldurarak soğutucu ekleyin.
Soğutucuyu doldururken, gaz ve sıvı fazların bileşimindeki hafif değişikliği dikkate alın
ve her zaman, bileşimi sabit olan sıvı faz tarafından dolum yapın. Gaz borusu aracılığıyla soğutucu eklemek hatalı çalışmaya neden olacaktır.
Doldurmadan önce, çelik tüpe sifon monte edilip edilmediğini kontrol edin. (Çelik tüpte
"sıvı doldurma için sifonlu" belirtimi vardır.)
Sifonlu silindir için doldurma yöntemi
Tüm çalışmalar tamamlanmadığı sürece gücü açmayın.
R410A
Sızdırmazlık testi ve soğutucu gazının doldurulması tamamlanana kadar duvarları ve
tavanı engellemeyin.
Boruları bağladıktan sonra bir sızdırmazlık testi gerçekleştirin.
Sızdırmazlık testini yapmadan önce, 3 yönlü vananın milinin kapalı olduğunu tekrar
kontrol edin. (Fig. B)
Hem sıvı hem de gaz borusu içinden nitrojen gazı dökün.
Sızdırmazlık testi yapmak için nitrojen gazına 4,2 MPa değerine basınç uygulayın.
Tüm havşa bağlantı alanlarını ve kaynaklanmış bölgeleri kontrol edin.
Ardından, basıncın düşmediğini kontrol edin.
Basınç verdikten ve 24 saat beklettikten sonraki basınçları kıyaslayıp, basıncın düşmemiş olduğunu kontrol edin.
* Dış sıcaklık 5 °C değiştiğinde test basıncı 0,05 MPa değişir.
Basınç düşmüşse, boru ekleri sızdırıyor olabilir.
Sızıntı bulunursa, hemen tamir edin ve sızdırmazlık testini tekrar yapın.
* Lehimlemeden önce azot gazının basıncını düşürün
Sızdırmazlık testini tamamladıktan sonra, her iki vanadan azot gazını serbest bırakın.
Nitrojen gazını yavaşça serbest bırakın.
Silindiri dikey tutup sıvıyla doldurun.
(Sıvı, sifon içerideyken ters döndürülmeden doldurulabilir.)
Gaz
Sıvı
Diğer silindirler için doldurma yöntemi
R410A
Ters döndürüp sıvıyla doldurun.
(Silindiri ters döndürmekten kaçınmaya dikkat edin.)
Gaz
Sıvı
Basınç direnci için R410A'ya özel aletleri kullandığınızdan ve saf olmayan maddelerin
karışmasını önlediğinizden emin olun.
Üniteler, maksimum boru uzunluğundan daha fazla ayrılırsa, doğru çalışma garanti
edilemeyebilir.
Soğutucu değişiminden sonra vanayı geri kapattığınızdan emin olun. Aksi halde kompresör arızalanabilir.
Havaya soğutucu salımını en aza indirgeyin. Aşırı salım, Freon Toplama ve İmha Yasası
gereğince yasaktır.
5.6. Vakum işlemi
5.7.1. Ek soğutucu gerekirse
Bir vakum pompası kullanarak soğutucu sistemi boşalttığınızdan emin olun.
• Boru tesisatı dolu olmayan boru tesisatı uzunluğundan fazla olduğunda ek dolum
gereklidir.
1) Sıvı borusundan dolum kapağını çıkarın.
2) Soğutucu doygusuna bir dolum hortumu takıp, bunu dolum portuna bağlayın.
3) Ek soğutucu hacmini aşağıdaki tabloya göre hesaplayarak soğutucu ekleyin.
4) Dolum hortumunu çıkarıp, dolum kapağını takın.
5) Gövde kapaklarını çıkarın (gaz borusu ve sıvı borusu) ve vanaları açın.
6) Gövde kapaklarını kapatın.
Vakum pompası kullanarak sistem boşaltıldıktan sonra kapalı bir vana açıldığında,
soğutucu basıncı bazen yükselmeyebilir. Buna, dış ünitenin soğutucu sisteminin
elektronik genleşme vanası tarafından kapatılması neden olur. Bu, ünitenin çalışmasını
etkilemeyecektir.
* Gövde kapaklarını ve dolum kapaklarını Table A'da belirtilen tork değerlerine sıkın.
Vanaları açıp kapatmak için,
Sıvı boruları için bir M5 somun anahtarı kullanın.
Gaz boruları için bir M10 somun anahtarı kullanın.
R410A ile kullanım için özel olarak tasarlanmış temiz bir sayaç manifoldu ve dolum
hortumu kullanın. Farklı soğutucular için aynı vakum ekipmanını kullanmak, vakum
pompasına ya da üniteye hasar verebilir.
Boru tesisatı uzunluğu (L1) *Dolu olmayan [m]
DİKKAT
Tüm çalışmalar tamamlanmadığı sürece gücü açmayın.
Sistem yeterince boşaltılmazsa, performansı düşecektir.
Soğutucularla birlikte havayı boşaltmayın, sistemi boşaltmak için bir vakum pompası
kullanın.
Boru tesisatına nem girerse aşağıdakileri izleyin.
(yani, yağmurlu bir dönemde çalışma yapılıyorsa, asıl çalışma, boruların içinde yoğuşma oluşmasına yetecek kadar uzun sürerse, çalışma sırasında borulara yağmur girerse
vb.)
• Vakum pompası iki saat çalıştırıldıktan sonra, azot gazıyla 0,05 MPa değerine (yani
vakum yitimine) kadar basınç verip, vakum pompası kullanarak bir saat boyunca
-100,7kPa (-755mmHg) değerine kadar basıncı düşürün.
• En az iki saat boyunca düşürülmesine karşın basınç -100,7kPa (-755mmHg) değerine ulaşmazsa, vakum yitimi - vakum işlemini tekrarlayın.
Vakum işleminden sonra, vakumu bir saat koruyun ve bir vakum ölçüm aletiyle izleyerek
basıncın yükselmediğinden emin olun.
Boşaltma prosedürü
1) Gaz ve sıvı borularının kapaklarını çıkarıp, vanaların kapalı olduğunu kontrol edin.
2) Dolum kapağını çıkarın.
3) Dolum hortumuna bir vakum pompası ve basınç ölçüm aleti bağlayıp, bunu dolum
portuna bağlayın.
4) Vakum pompasını etkinleştirip, basınç sayacı -100,7kPa (-755mmHg) değerine
ulaşana kadar iç ünite ve bağlantı boru tesisatını vakumlayın.
Hem gaz borusu hem de sıvı borusunda boşaltın.
5) Basınç ölçme aleti -100,7kPa (-755mmHg) değerini gösterdikten sonra, sistemi 1
saat boyunca boşaltmaya devam edin.
6) Dolum hortumunu çıkarıp, dolum kapağını tekrar takın.
30
Ek dolum miktarı
L1* > Dolu olmayan boru tesisatı uzunluğu
Soğutucu borusu boyutu
(mm [inç])
Standart
Sıvı
Gaz
12,70 (1/2)
25,40 (1)
Boyut aşağı
Sıvı
Gaz
12,70 (1/2)
22,22 (7/8)
Boru tesisatı uzunluğu
~30 m 40 m
Yok
60 m
70 m
80 m
90 m
100 m
g/m
1.100 g 2.200 g 3.300 g 4.400 g 5.500 g 6.600 g 7.700 g 110 g/m
~30 m 40 m
Yok
50 m
50 m
60 m
70 m
80 m
90 m
100 m
g/m
1.100 g 2.200 g 3.300 g 4.400 g 5.500 g 6.600 g 7.700 g 110 g/m
“4.3. Soğutucu borusu boyutu ve izin verilen boru tesisatı uzunluğu” kısmına başvurun.
Tr-7
9380545217-02_IM.indb 7
2017/3/7 16:57:51
6. ELEKTRİK TESİSATI
Kablo
DİKKAT
Kablo boyutu [mm²]
Güç Kaynağı Kablosu
Bağlantı Kablosu
Tip
Açıklamalar
6
Type60245 IEC66
4 Kablo + Toprak
3 Φ 400 V
Güç kablolarını pozitif faz sırasıyla bağlayın. Eksik bir faz bağlantısı varsa, ünite normal
biçimde çalışmayacaktır.
1,5
Type60245 IEC57
3 Kablo + Toprak
1 Φ 230 V
Elektrik gücü yetersizse, elektrik şirketinizle iletişime geçin.
En Fazla Kablo Uzunluğu: Gerilim düşmesini %2 oranından az miktarla sınırlayın. Gerilim
düşmesi %2 veya daha fazlaysa kabloyu artırın.
6.1. Devre kesiciyi ve kablo tesisatını seçme
DİKKAT
Kabloların ve şalterin düzenlemesi her bölgede farklılık gösterir; lütfen yerel yasalara
başvurun.
Şalter ve kablo tesisatı özellikleri
Toprak kaçağı
şalteri
[mA]
30
30
Güç kaynağı
kablosu
İletken boyutu
[mm²]
6
Bağlantı kablosu*
İletken boyutu
[mm²]
1,5
Dış ünite için çapraz güç kaynağı kablo tesisatı kullanmayın.
Yüksek sıcaklıklara maruz kalmayan konumlara bir sigorta (topraklama sızıntısı sigortasını da içeren) monte edin.
Sigortanın etrafındaki sıcaklık çok yüksek olursa, sigortanın attığı amper değeri düşebilir.
Yüksek frekansları taşıyabilen bir sigorta (topraklama sızıntısı sigortasını da içeren)
kullanın. Dış ünite, invertör kontrollü olduğundan, şalterin kendisinin hatalı çalışmasını
önlemek için yüksek frekanslı bir topraklama sızıntısı şalteri gereklidir.
Belirtilen kapasiteye sahip bir şalter taktığınızdan emin olun.
Şalter kapasitesi
[A]
Birincil güç kaynağı kapasitesi klimanın kendisi içindir ve diğer cihazlarla aynı anda
kullanılmaz.
En fazla uzunluk [m]
100
• Seçilen örnek: Ülke ya da bölgenin yönetmeliklerine göre doğru kablo tipi ve boyutunu
seçin.
• Maks. kablo uzunluğu: Gerilim düşmesi %2'den az olacak şekilde bir uzunluk
ayarlayın. Kablo uzunluğu fazla olduğunda kablo çapını artırın.
• Ulusal veya bölgesel standartlara göre, açıklanan teknik özelliklerde uygun şalteri
seçin.
Dışarıya bir elektrik dağıtım tablosu kurulduğunda, kolayca erişilememesi için kilit
altında tutun.
Asla güç kaynağı kablosunu, Bağlantı kablosu ve uzaktan kontrol kablosunu bir arada
demetlemeyin. Bu kabloları 50 mm veya daha fazla mesafeyle birbirinden ayrı tutun. Bu
kabloları bir arada demetlemek hatalı çalışmaya ya da arızaya neden olacaktır.
Her zaman Bağlantı kablosu en fazla uzunluğunu koruyun. Maksimum uzunluğu aşmak
hatalı çalışmaya yol açabilir.
Adres ayarı, vb. için kontrol bilgisayarı paneli kullanılırken, insan vücuduna yüklenen
statik elektrik kontrol bilgisayarı paneline zarar verebilir.
Lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin.
İç ünite, Dış ünite ve İsteğe bağlı ekipmanın topraklamasını yapın.
Güç kaynağını kesin (sigorta).
İç ya da dış ünitenin metal kısmına (boyanmamış kontrol kutusu bölümü gibi) 10 saniye
ya da daha uzun süre dokunun. Vücudunuzdaki statik elektriği boşaltın.
Bilgisayar panelindeki bileşen terminaline ya da düzene kesinlikle dokunmayın.
Kablo tesisatının terminale bağlanması
• Yeterli yük akımının geçebileceği şalteri seçin.
Kabloyu bağlarken dikkat
• İşleme başlamadan önce, iç ve dış ünitelerin kutuplarına güç sağlanmadığını kontrol
edin.
• Ana kablonun kılıfını sıyırırken, kablo sıyırıcı gibi özel bir alet kullanın. Kullanılabilir
hiçbir özel alet yoksa, kılıfı bıçak gibi bir araçla dikkatlice sıyırın.
• Tüm elektrik işlemlerini standarda göre yapın.
(1) Terminal bloğunu bağlamak için, yalıtıcı manşonlarla aşağıdaki şekilde gösterildiği
gibi halkalı terminaller kullanın.
• Bağlantı kesme cihazını, ünitelerin yakınındaki tüm kutuplarda en az 3 mm temas
boşluğuyla monte edin. (Hem iç hem dış ünite)
• Kablo tesisatı boyutu, ilgili yerel ve ulusal yasalara uymalıdır.
(2) Halkalı terminalleri, teller gevşemeyecek şekilde uygun bir alet kullanarak tellere
sıkıca kıvırın.
Sıyırın: 10 mm
6.2. Elektrik tesisatına yönelik notlar
Halkalı terminal
UYARI
Elektrik bağlantıları, teknik özelliklere uygun olarak yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilmelidir.
Bu ürünün tanımlı beslemesi 3 fazlı, 4 telli 50 Hz, 400 V şeklindedir. 342 ila 456 V
(50 Hz) aralığında bir gerilim kullanın.
Topraklama yaptığınızdan emin olun. Yanlış topraklama elektrik çarpmasına neden
olabilir.
Kabloları bağlamadan önce güç kaynağının OFF (KAPALI) konumunda olduğundan
emin olun.
Manşon
(3) Belirtilen telleri kullanın, sağlam biçimde bağlayın ve terminaller üzerinde hiçbir
baskı olmayacak şekilde bağlayın.
(4) Terminal vidalarını sıkmak için uygun bir tornavida kullanın. Çok küçük tornavida
kullanmayın, aksi takdirde, vida başları zarar görebilir ve vidalar düzgün sıkılamaz.
(5) Terminal vidalarını çok fazla sıkıştırmayın, aksi halde vidalar kırılabilir.
Toprak sızıntısı şalteri monte ettiğinizden emin olun. Aksi halde, elektrik çarpmasına ya
da yangına neden olacaktır.
Özel pullu vida
Uygun kapasiteli bir şalter seçin (topraklama sızıntısı şalteriyle sağlanan) ve bir iç ünitenin her güç kaynağına bir tane takın. Geçiş kablo tesisatının şalterlerinin yanlış seçimi
elektrik çarpması ya da yangına yol açacaktır.
Tel
Özel pullu
vida
Halka terminal
Halkalı terminal
AC güç kaynağını, iletim hattı terminal kutusuna bağlamayın.
Hatalı elektrik tesisatı tüm sisteme hasar verebilir.
Terminal blokları
Bir şalteri (topraklama sızıntısı şalteriyle sağlanan) ilgili yasa ve yönetmeliklere göre
takın.
Konektör kablosunu terminale sağlam şekilde bağlayın.
Hatalı montaj yangına neden olabilir.
Konektör kablosunun yalıtım kısmını kablo kelepçesiyle sabitlediğinizden emin olun.
Hasarlı yalıtım kısa devreye neden olabilir.
Kesinlikle bir güç faktörü iyileştirme kondansatörü monte etmeyin. Kondansör, güç
faktörünü iyileştirme yerine aşırı ısınabilir.
Tel
(6) Terminal vidası sıkma torkları için aşağıdaki tabloya bakın.
Sıkma torku [N·m (kgf·cm)]
M4 vida
1,2 ila 1,8 (12 ila 18)
M5 vida
2,0 ila 3,0 (20 ila 30)
Ünitede servis işleminden önce, güç kaynağı anahtarını OFF (KAPALI) durumuna
getirin. Ardından, elektrik çarpması riskinden dolayı elektrikli parçalara 10 dakika
dokunmayın.
Bu ünite için tüm kablolarda 3 mm temas aralığı olacak şekilde, her zaman şalterle
korunan ayrı bir güç kaynağı hattı kullanın.
Güç kablosunu değiştirmeyin, uzatma kablosu ya da ek kablo kullanmayın. Hatalı
kullanım elektrik çarpmasına veya gevşek bağlantı, yetersiz yalıtım ya da aşırı akımdan
dolayı yangına neden olabilir.
Halka terminaller kullanın ve terminal vidalarını belirlenen torklara sıkılaştırın, aksi
takdirde, aşırı ısınma oluşabilir ve muhtemelen ünite içinde ciddi hasara sebep olabilir.
Elektrik kutusu kapağını sıkıca üniteye monte edin. Yanlış monte edilmiş servis paneli,
toz ya da su ile temas sonucunda elektrik çarpması ya da yangın gibi ciddi kazalara
neden olabilir.
Besleme kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis ya da benzeri yetkili
kişilerce değiştirilmelidir.
Tr-8
9380545217-02_IM.indb 8
2017/3/7 16:57:51
6.4.3. Kablo tesisatı prosedürü
6.3. Kablo tesisatı için itiş delikleri
(1) Servis panelini, terminal kapağını çıkarın ve kabloları, terminal isim levhasına göre
terminale bağlayın. (Fig. A, Fig. B)
DİKKAT
İtme deliklerini açarken panelin şeklini bozmamaya ya da paneli çizmemeye dikkat edin.
(2) Kabloları, kablo kelepçelerini kullanarak terminal blokları altında sabitleyin. (Fig. B)
İtme deliklerini açtıktan sonra kenarlardaki çapakları temizleyip, kabloların hasar görmesini engellemek için tek dokunuşlu burcu (aksesuar), bileziği veya kanalı takın.
Paslanmayı önlemek için, kenarlara pas önleyici boya uygulanması önerilir.
(3) Kabloları, kablo kelepçelerini kullanarak vanaların tabanında sabitleyin. (Fig. A)
• Kabloları, aşırı gerilim uygulamadan bağlayın.
Fig. A
İtme delikleri, elektrik tesisatı için ön ve yan taraflarda sağlanır.
Birim: mm
Terminal blokları
Ø50
Ø50
Ø34,5
Ø34,5
Ø22,2
Ø22,2
Rondela kenar düzeltmenin uzunluğu
Rondela kenar düzeltmeyi monte etme
L
İtme deliği
İtiş deliği çapı (mm)
Boyut L (mm)
Ø 50
Ø 34,5
Ø 22,2
147
100
60
Rondela kenar düzeltme
(aksesuarlar)
Kablo
kelepçesi
Güç kaynağı
kablosu
6.4. Kablo tesisatı yöntemi
6.4.1. Bağlantı şemaları
İtme bağlantı kablo
kelepçesi (aksesuar)
Bağlantı kablosu
Fig. B
GÜÇ KAYNAĞI
(R)(S)(T)(N)
Terminal blokları
TOPRAK
Terminal isim levhası
L1
L2
L3
L1 L2 L3 N 1 2 3
N
POWER
1
1
2
2
3
3
Dış ünite yan
terminali
İç ünite yan
terminali
TOPRAK
INDOOR UNIT
TOPRAK
6.4.2. Bağlantı kablosunu hazırlama
• Topraklama kablosunu diğer kablolardan daha uzun tutun.
30 mm
Güç kaynağı
kablosu
Bağlantı kablosu
(iç ünite ve dış ünite
bağlantı kablosu)
(4) Elektrik tesisatı tamamlandıktan sonra terminal kapağının takıldığından emin olun.
Güç kaynağı kablosu ya
da Bağlantı kablosu
Toprak kablosu
35 mm
Tr-9
9380545217-02_IM.indb 9
2017/3/7 16:57:51
7. BORU MONTAJI-2
7.1. Yalıtımı monte etme
• “5.5. Sızdırmazlık testi” kısmını yürüttükten sonra yalıtım malzemesini monte edin.
• Yoğuşmayı ve su damlacıklarını önlemek için, soğutucu borusuna yalıtım malzemesini
takın.
• Yalıtım malzemesinin kalınlığını belirlemek için tabloya başvurun.
• Dış ünite, iç üniteden daha yüksek bir seviyeye monte edilirse, dış ünitenin 3 yönlü
vanasında yoğuşan su iç üniteye kadar gidebilir.
Bundan dolayı, su girişini engellemek için, boruyla yalıtım arasındaki boşlukta macun
kullanın.
Table. Yalıtımın seçimi
(0,040 W/[m·k] değerine eşit ya da bunun altında ısı iletim oranına sahip bir
yalıtım malzemesi kullanın)
En fazla yalıtım malzemesi kalınlığı (mm)
Bağıl nem
Boru çapı
(mm)
≤ %70
≤ %75
≤ %80
≤ %85
8
10
13
17
6,35
9,52
9
11
14
18
12,70
10
12
15
19
15,88
10
12
16
20
19,05
10
13
16
21
22,22
11
13
17
22
25,40
11
13
17
22
28,58
11
14
18
23
* Ortam sıcaklığı ve bağıl nem 32 °C değerini aştığında, lütfen soğutucu borusunun ısı
yalıtımını güçlendirin.
LED ekran ve düğme
• LED gösterime yönelik yazılı karakterler aşağıda gösterilmektedir.
LED gösterimi
kısmı
7.2. Macunla doldurma
UYARI
Fig. A
Boşlukları engellemek için boru tesisatı ve elektrik
tesisatı deliklerini macunla (yerel olarak satın alınır)
doldurun (Fig A). Böcekler gibi küçük hayvanların
harici üniteye girmesi, servis panelindeki elektrikli bileşenlerin yakınında kısa devreye neden olabilir.
Dış ünite, iç üniteden daha yüksek bir seviyeye
monte edilirse, dış ünitenin 3 yönlü vanasında yoğuşan su iç üniteye kadar gidebilir. Bundan dolayı, iç
Macun
ünitelere su girişini engellemek için, boruyla yalıtım
arasındaki boşlukta macun kullanın.
Düğme kısmı
/
Yalıtım
8. ALAN AYARI DÜĞMELERİNİ ÇALIŞTIRMA YÖNTEMİ
8.1. Ekran ve düğmelerin konumu
UYARI
Gösterim kartındaki düğme dışında, terminal blokları gibi elektrikli bileşenlere
kesinlikle dokunmayın. Elektrik çarpması gibi ciddi bir kazaya neden olabilir.
DİKKAT
Soğutucu dolumu tamamlandığında, yerel ayarları yapmadan önce vanayı
açtığınızdan emin olun. Aksi halde kompresör çalışmayabilir.
İtmeli düğmelere dokunmadan önce vücudunuzdaki statik elektriği boşaltın.
Kontrol kartındaki herhangi bir parçanın terminaline ya da düzeneğine kesinlikle
dokunmayın.
• Gösterim ünitesinin baskılı devre kartına erişmek için dış ünitenin ön panelini çıkarın.
SW107 SW108 SW109 SW112 SW110
8.2. Gösterim ve düğmenin açıklaması
İşlev ya da çalışma yöntemi
Gösterim lambası
(1) POWER/MODE
(GÜÇ/MOD)
Yeşil
Güç açılırken ışıklar yanar. Dış ünitedeki yerel
ayar veya hata kodu yanıp sönmeyle görüntülenir.
(2) ERROR (HATA)
Kırmızı
Anormal klima çalışması sırasında
yanıp söner.
(3) PUMP DOWN
(POMPALAMA)
(L1)
Turuncu
(4) LOW NOISE
MODE (DÜŞÜK
GÜRÜLTÜ MODU)
(L2, L3)
Turuncu
Yerel ayar etkinleştirildiğinde, “Düşük gürültülü”
işlevi sırasında yanar. (L2 ve L3 yanma düzeni
düşük gürültü düzeyini belirtir)
*11. sayfaya bakın.
(5) PEAK CUT (TEPE
NOKTASI KESME)
(L4, L5, L6)
Turuncu
Yerel ayar etkinleştirildiğinde, “Tepe kesme” işlevi
sırasında yanar. (L4, L5 ve L6 yanma düzeni tepe
noktası kesme düzeyini belirtir)
*11. sayfaya bakın.
Pompalama çalışması sırasında yanar.
• Dış ünite kontrol kartındaki düğmelerin konumları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
• Dış ünitenin kartındaki itmeli düğmeler değiştirilerek çeşitli ayarlar yapılabilir.
Düğme
İşlev ya da çalışma yöntemi
SW107
MODE/EXIT
(MOD/ÇIKIŞ)
“Yerel ayar” ve “Hata kodu gösterimi” arasında geçiş
yapmak için.
SW108
SELECT (SEÇ)
“Yerel ayarlar” ve “Hata kodu gösterimleri” arasında
geçiş yapmak için.
SW109
ENTER (GİR)
SW112
EXIT (ÇIK)
SW110
PUMP DOWN
(POMPALAMA)
Bağımsız “Yerel ayarları” ve “Hata kodu gösterimlerini”
sabitlemek için.
“Çalışma durumu gösterimlerine” dönmek için.
Pompalama çalışmasını başlatmak için.
9. ALAN AYARI
DİKKAT
Anahtarları ayarlamadan önce vücudunuzdaki statik elektriği boşaltın.
Panoya monteli parçalardaki terminallere ya da düzenlemelere kesinlikle dokunmayın.
Tr-10
9380545217-02_IM.indb 10
2017/3/7 16:57:51
9.1. İşlev ayarları
• Çeşitli işlevler ayarlanabilir. Gereksinime göre ayarlamak için, 9.1.1. veya 9.1.2. kısmında açıklanan ayar yöntemlerini izleyin.
Bu ayarları, iç ünite durduktan sonra yapın.
Table. Ayarlar Listesi
LED gösterimi
Hayır
POWER/
MODE (GÜÇ/
MOD)
Ayar Öğesi
PUMP DOWN
(POMPALAMA)
ERROR
(HATA)
LOW NOISE (DÜŞÜK GÜRÜLTÜ)
(L1)
(L2)
(L3)
Fabrika
ayarı
PEAK CUT (TEPE KESME)
(L4)
(L5)
İçerik
(L6)
Seviye 1
Yanıp sönme
(9 kez)
○
○
○
●
○
○
●
Seviye 2
Yanıp sönme
(9 kez)
○
○
○
●
○
●
○
Seviye 1
Yanıp sönme
(9 kez)
●
○
Seviye 3
○
○
○
●
Yanıp sönme
(9 kez)
●
●
Seviye 4
Yanıp sönme
(9 kez)
○
○
○
○
○
Yanıp sönme
(9 kez)
○
○
○
○
●
Seviye 2
○
○
○
○
●
○
○
“Düşük gürültü modu” kullanımıyla, gürültü
düzeyinin sınırı gürültü düzeyini düşürmek için
ayarlanacaktır. Mod, duruma göre ayarlanabilen 2 düzeye sahiptir.
Modu açmak için harici giriş terminalini
(CN131) kullanın.
*Bu mod kullanıldığında soğutma/ısıtma
performansı düşebilir.
*Düşük gürültü modu açık olsa bile, çalışma koşuluna bağlı olarak gürültü düzeyi düşmeyebilir.
Düşük gürültü
modu ayarı
1
Tepe noktası
kesme
modu ayarı
2
İşaret “
●
●
●
“Tepe Noktası Kesme moduyla” çalışırken
kapasite sınırı seçilebilir Çalışma seçimi
harici giriş terminaliyle (CN132) yapılabilir.
Düzey ne kadar düşük olursa, enerji tasarrufu etkisi o kadar fazla olur ama soğutma/
ısıtma performansı düşer.
○”: Işıklar sönük, “●”: Yanar
9.1.1. Düşük gürültü moduna yönelik ayar
9.1.2. Tepe noktası kesme moduna yönelik ayar
(1) [MODE] (MOD) düğmesine (SW107) 3 saniye veya daha uzun süre basarak “Yerel
ayar moduna” geçin.
(2) (POWER / MODE) (GÜÇ / MOD) ışığının 9 kez yanıp söndüğünü onaylayın ve
[ENTER] (GİR) düğmesine (SW109) basın.
POWER/
MODE
(GÜÇ/
MOD)
ERROR
(HATA)
PUMP DOWN
LOW NOISE
PEAK CUT
(POMPALAMA) (DÜŞÜK GÜRÜLTÜ)
(L1)
○
Yanıp
sönme
(9 kez)
İşaret “ ”: Işıklar sönük, “
○
(L2)
(TEPE NOKTASI KESME)
(L3)
(L4)
(L5)
○
○
○
○
○
●”: Işıklar yanık, () : Yanıp sönme sayısı
(L6)
○
(3) [SELECT] (SEÇ) düğmesine (SW108) basın ve LED gösterimini aşağıda
gösterildiği gibi ayarlayın. (Geçerli ayar görüntülenir)
(1) [MODE] (MOD) düğmesine (SW107) 3 saniye veya daha uzun süre basarak “Yerel
ayar moduna” geçin.
(2) (POWER / MODE) (GÜÇ / MOD) ışığının 9 kez yanıp söndüğünü onaylayın ve
[ENTER] (GİR) düğmesine (SW109) basın.
POWER/
PUMP DOWN
LOW NOISE
MODE ERROR (POMPALAMA) (DÜŞÜK GÜRÜLTÜ)
(GÜÇ/
(HATA)
(L1)
(L2)
(L3)
MOD)
○
○
Yanıp
sönme
(L5)
(L6)
○
○
○
○
○
○
●”: Işıklar yanık, () : Yanıp sönme sayısı
○
○
(3) [SELECT] (SEÇ) düğmesine (SW108) basın ve LED lambasını aşağıda gösterildiği
gibi ayarlayın. (Geçerli ayar görüntülenir)
LOW NOISE
(DÜŞÜK GÜRÜLTÜ)
(L2)
(L3)
PEAK CUT MODE (TEPE NOKTASI
KESME MODU)
İşaret “
○
●
●
(5) [SELECT] (SEÇ) düğmesine (SW108) basın ve LED lambasını aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibi ayarlayın.
PEAK CUT
(TEPE NOKTASI KESME)
(L4)
(L5)
(L6)
Seviye 1
Seviye 2
İşaret “
(Düşük)
(Daha Düşük)
○”: Söner
○
○
○
Yanıp
sönme
Yanıp
sönme
○
LOW NOISE
(DÜŞÜK GÜRÜLTÜ)
(L2)
(L3)
Düzey 2 gürültüsü Düzey 1 gürültüsünden düşüktür.
PEAK CUT
(TEPE NOKTASI KESME)
(L4)
(L5)
(L6)
(Düşük)
Seviye 2
(Daha Düşük)
İşaret “
PEAK CUT MODE (TEPE NOKTASI
KESME MODU)
İşaret “ ”: Işıklar sönük, “ ”: Yanar
○
○
○
○”: Işıklar sönük, “●”: Yanar
○
●
●
○
(7) [EXIT] (ÇIK) düğmesine (SW112) basarak “Çalışma durumu gösterimi (Normal
çalışma)” kısmına dönün.
• [SELECT] (SEÇ) ve [ENTER] (GİR) düğmelerine basma sayısının eksik olması
durumunda, [EXIT] (ÇIK) düğmesine bir kez basarak “Çalışma durumu gösterimi
(normal çalışma)” kısmına döndükten sonra çalışma prosedürünün başlangıcından
tekrar başlayın.
○
●
●
(5) [SELECT] (SEÇ) düğmesine (SW108) basın ve LED lambasını aşağıdaki şekilde
gösterildiği gibi ayarlayın.
PEAK CUT
(TEPE NOKTASI KESME)
(L4)
Seviye 1
Nominal giriş oranının %0'ı
Seviye 2
Nominal giriş oranının %50'si
Seviye 3
Nominal giriş oranının %75'i
○
○
○
(L5)
○
Yanıp sönme
(L6)
Yanıp sönme
○
Yanıp sönme Yanıp sönme
Seviye 4 Nominal giriş oranının %100'ü Yanıp sönme
İşaret “
(6) [ENTER] (GİR) düğmesine (SW109) basın ve sabitleyin.
Seviye 1
○
○”: Söner
LOW NOISE
(DÜŞÜK GÜRÜLTÜ)
(L2)
(L3)
○
Yanıp
sönme
(4) [ENTER] (GİR) düğmesine (SW109) basın.
(4) [ENTER] (GİR) düğmesine (SW109) basın.
LOW NOISE MODE
(DÜŞÜK GÜRÜLTÜ MODU)
İşaret “ ”: Işıklar sönük, “ ”: Yanar
(L4)
Yanıp
sönme
(9 kez)
İşaret “ ”: Işıklar sönük, “
LOW NOISE
(DÜŞÜK GÜRÜLTÜ)
(L2)
(L3)
LOW NOISE MODE
(DÜŞÜK GÜRÜLTÜ MODU)
İşaret “ ”: Söner
PEAK CUT
(TEPE NOKTASI KESME)
○”: Söner
○
○
(6) [ENTER] (GİR) düğmesine (SW109) basın ve sabitleyin.
PEAK CUT
(TEPE NOKTASI KESME)
(L4)
(L5)
(L6)
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3
Seviye 4
Nominal giriş oranının %0'ı
Nominal giriş oranının %50'si
Nominal giriş oranının %75'i
Nominal giriş oranının %100'ü
İşaret “ ”: Işıklar sönük, “
○
○
○
○
●
●”: Yanar
○
●
●
○
●
○
●
○
(7) [EXIT] (ÇIK) düğmesine (SW112) basarak “Çalışma durumu gösterimi (Normal
çalışma)” kısmına dönün.
• Çalışma sırasında basma sayısı kaybedildiğinde, [EXIT] (ÇIK) düğmesine bir kez
basarak “Çalışma durumu gösterimi (normal çalışma)” kısmına döndükten sonra
çalışma prosedürünün başlangıcından tekrar başlayın.
Tr-11
9380545217-02_IM.indb 11
2017/3/7 16:57:51
10. HARİCİ GİRİŞ VE ÇIKIŞ
10.2. Harici çıkış
10.2.1. Bağlayıcının elektrik tesisatı
10.1. Harici giriş
Bağlantı kablosu takılırken belirtilen kısım (UTY-XWZXZ3) kullanılmalıdır.
10.1.1. Bağlayıcının elektrik tesisatı
“Düşük gürültü modu” ve “Tepe noktası kesme modu” işlevlerinin ON/OFF (AÇIK/KAPALI)
ayarı bir harici alan cihazıyla etkinleştirilebilir.
Bağlantı kablosu takılırken belirtilen kısım (UTY-XWZXZ3) kullanılmalıdır.
9.1. kısmındaki tabloya başvurun. Table. Ayarlar Listesi, gerekli işlev için. İşlev, harici
Çıkış
Konektör
Hata durumu
CN136
Kompresör durumu
CN137
* Bilgisayar kartından bağlı üniteye olan mesafeyi 10 m içinde ayarlayın.
1) Güç kaynağı
girişin çalışması için ayarlanmalıdır.
Giriş
Konektör
Düşük gürültü modu
CN131
Tepe noktası kesme modu
CN132
* Bilgisayar kartından bağlı üniteye olan mesafeyi 10 m içinde ayarlayın.
• Anahtar aşağıdaki koşulda kullanılabilir: DC 12 V ila 24 V, 1 mA ila 15 mA.
• Gerilim (Grafik işareti=Vcc) : DC 24V veya daha az
2) Yük
• Yük: DC 500mA veya daha az önerilir
Devre şeması örneği
Dış ünite kontrol
bilgisayar kartı
Devre şeması örneği
Güç
kaynağı
CN136
Örn.) Anahtarı
Yük
CN137
CN131
Bağlantı kablosu (isteğe
bağlı)
*10 m
CN132
Bağlı ünite (Alan
sağlama)
Konektör
Bağlı ünite (Alan
sağlama)
Dış ünite kontrol
bilgisayar kartı
Bağlantı
kablosu
Sinyal
Konektör
10.1.2. Düşük gürültü modu (CN131)
• Bu özellik, dış ünitenin çalışma sesini normal sesin altına düşürür. Bir ticari
zamanlayıcının veya AÇMA/KAPATMA anahtarının temas girişi dış kontrol bilgisayar
kartındaki bir bağlayıcıya kapatılırken klima “Düşük gürültü moduna” ayarlanır.
* Dış hava sıcaklığı durumu gibi koşullara bağlı olarak performans düşebilir.
*10 m
Sinyal
10.2.2. Hata durumu çıkışı (CN136)
Bir arıza oluştuğunda bir klima hata durumu sinyali üretilir.
Hata durumu
Hata
Normal
Çıkış sinyali
AÇIK
KAPALI
* “Düşük gürültü modu” düzeyini “9.1. İşlev ayarları” kısmına başvurarak ayarlayın.
Giriş Sinyali ···AÇIK : Düşük gürültü modu
···KAPALI : Normal çalışma
Giriş Sinyali
AÇIK
KAPALI
Düşük gürültü modu
AÇIK
KAPALI
10.2.3. Kompresör durumu çıkışı (CN137)
Kompresör çalışırken kompresör çalışma durumu sinyali üretilir.
Kompresör durumu
Çalışma
Durdur
Çıkış sinyali
AÇIK
KAPALI
10.1.3. Tepe noktası kesme modu (CN132)
• Geçerli değeri baskılayan çalışma bağlı ünite aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Bir
ticari AÇMA/KAPATMA anahtarının temas girişi dış kontrol bilgisayar kartındaki bir
bağlayıcıya uygulanarak klima Tepe noktası kesme moduna ayarlanır.
* “Tepe noktası kesme modu” düzeyini “9.1. İşlev ayarları” kısmına başvurarak ayarlayın.
Giriş Sinyali ···AÇIK : Tepe noktası kesme modu
···KAPALI : Normal çalışma
Giriş Sinyali
AÇIK
KAPALI
Tepe noktası kesme modu
AÇIK
KAPALI
Tr-12
9380545217-02_IM.indb 12
2017/3/7 16:57:51
11.2.1. Dış ünite kartında ayar yöntemi
11. TEST RUN (TEST ÇALIŞMASI)
(1)
11.1. Test çalışması öncesi kontrol öğeleri
Test çalışmasından önce, şekle başvurup aşağıdaki öğeleri kontrol edin.
Dış ünite güvenli biçimde monte edildi mi?
Dış ünitenin gücünü açın ve bekleme moduna girin.
“POWER/MODE” (GÜÇ/MOD) Lambası yanar.
POWER/
MODE
(GÜÇ/
MOD)
●
Gaz sızıntısı kontrolü gerçekleştirdiniz mi?
(Çeşitli boruların bağlantı ekleri [havşa bağlantısı, lehimleme])
İşaret “
PUMP
LOW
DOWN (POM- NOISE (DÜŞÜK
PALAMA)
GÜRÜLTÜ)
(L1)
(L2)
(L3)
○
○
○”: Işıklar sönük, “●”: Yanar
○
○
PEAK
CUT (TEPE NOKTASI
KESME)
(L4)
(L5)
(L6)
○
○
○
(2) [ENTER] (GİR) düğmesine 3 saniyeden uzun süre basın.
Isı yalıtımı tam olarak yapıldı mı?
(Gaz borusu, sıvı borusu, iç ünite tarafındaki drenaj hortumu uzantısı)
Su drenajdan sorunsuz biçimde boşaltılıyor mu?
Kablolar doğru biçimde bağlı mı?
Kablolar teknik özelliklere uygun mu?
POWER/
MODE
(GÜÇ/
MOD)
ERROR
(HATA)
Yanıp
sönme
○
İşaret “
Topraklama kablosu düzgün biçimde bağlı mı?
Emme girişini ve iç/dış ünitelerin çıkışını kapatan engeller var mı?
Belirtilen soğutucu miktarını doldurdunuz mu?
Gaz ve sıvı borularının durdurma vanaları tamamen açık mı?
Karter ısıtıcıya 6 saatten uzun süre güç sağlandı mı?
Yukarıdaki öğelerin tümünü sırayla kontrol ettikten sonra, ünitenin test çalışması için
“11.2. Test çalışması yöntemi” kısmına başvurun. Sorunlar varsa hemen ayarlayıp tekrar
kontrol edin.
PUMP
LOW
DOWN (POM- NOISE (DÜŞÜK
PALAMA)
GÜRÜLTÜ)
(L1)
(L2)
(L3)
○
○
”: Işıklar sönük, “
○
●
PEAK
CUT (TEPE NOKTASI
KESME)
(L4)
(L5)
(L6)
○
Yanıp
sönme
○
○
”: Yanar
(3) [SELECT] (SEÇ) düğmesine basıldığında, test çalışması modunun LED'i "COOL"
(SOĞUTMA) ve "HEAT" (ISITMA) arasında değişir.
Soğutma test modu
POWER/
MODE
(GÜÇ/
MOD)
ERROR
(HATA)
Yanıp
sönme
○
İşaret “
PUMP
LOW
DOWN (POM- NOISE (DÜŞÜK
PALAMA)
GÜRÜLTÜ)
(L1)
(L2)
(L3)
○
○
○”: Işıklar sönük, “●”: Yanar
PEAK
CUT (TEPE NOKTASI
KESME)
(L4)
(L5)
(L6)
○
Yanıp
sönme
○
○
Isıtma test modu
11.2. Test çalışması yöntemi
Test çalışması ayarlarını, yalnızca dış ünite çalışmayı durdurduğunda yapılandırdığınızdan emin olun.
• İç ve dış üniteler arasındaki iletişim durumuna bağlı olarak, test çalıştırmasına
yönelik ayarlar tamamlandıktan sonra sistemin çalışmaya başlaması birkaç dakika
sürebilir.
• Test çalışması ayarlarını tamamlandıktan sonra, dış üniteler ve bağlı iç üniteler
çalışmaya başlayacaktır. Test çalışması sırasında oda sıcaklığı kontrolü etkin
olmayacaktır (kesintisiz çalışma).
• Kompresörün sıvı sıkıştırmasında bir vuruntu sesi duyulursa, üniteyi hemen
durdurun ve çalışmayı tekrar başlatmadan önce karter ısıtıcısına yeterli bir süre
boyunca enerji verin.
Test çalışması ayarı yöntemi (aşağıdaki iki yolla gerçekleştirilebilir)
• Uzaktan kumandada kullanılabilen test çalışması ayarıyla yapın (daha fazla ayrıntı
için iç ünitenin montaj talimatları kılavuzuna başvurun).
• “Soğutma Çalışması” ve “Isıtma Çalışması”, gösterim ünitesinin kartında bulunan
[SELECT] (SEÇ) ve [ENTER] (GİR) düğmeleri kullanılarak ayarlanabilir.
(*İlk test çalışmasını soğutma çalışmasıyla yaptığınızdan emin olun.)
Aşağıda verilen prosedüre göre ayarlayın.
POWER/
MODE
(GÜÇ/
MOD)
ERROR
(HATA)
Yanıp
sönme
○
İşaret “
PUMP
LOW
DOWN (POM- NOISE (DÜŞÜK
PALAMA)
GÜRÜLTÜ)
(L1)
(L2)
(L3)
○
○
”: Işıklar sönük, “
●
Yanıp
sönme
PEAK
CUT (TEPE NOKTASI
KESME)
(L4)
(L5)
(L6)
○
○
○
○
”: Yanar
(4) Çalışma modunu onayladıktan sonra [ENTER] (GİR) düğmesine basın.
Gösterim aşağıdaki gibi değişir ve klima çalışmayı başlatır.
Soğutma test modu
POWER/
MODE
(GÜÇ/
MOD)
ERROR
(HATA)
Yanıp
sönme
○
İşaret “
PUMP
LOW
DOWN (POM- NOISE (DÜŞÜK
PALAMA)
GÜRÜLTÜ)
(L1)
(L2)
(L3)
○
○
PEAK
CUT (TEPE NOKTASI
KESME)
(L4)
(L5)
(L6)
○
●
○
○
○”: Işıklar sönük, “●”: Yanar
Isıtma test modu
POWER/
MODE
(GÜÇ/
MOD)
ERROR
(HATA)
Yanıp
sönme
○
İşaret “
LED gösterimi
kısmı
○
PUMP
LOW
DOWN (POM- NOISE (DÜŞÜK
PALAMA)
GÜRÜLTÜ)
(L1)
(L2)
(L3)
○
”: Işıklar sönük, “
●
PEAK
CUT (TEPE NOKTASI
KESME)
(L4)
(L5)
(L6)
○
○
○
○
●
”: Yanar
(5) [ENTER] (GİR) düğmesine basın.
Klima çalışmayı durdurdu.
POWER/
MODE
(GÜÇ/
MOD)
●
/
ERROR
(HATA)
Düğme kısmı
İşaret “
ERROR
(HATA)
PUMP
LOW
DOWN (POM- NOISE (DÜŞÜK
PALAMA)
GÜRÜLTÜ)
(L1)
(L2)
(L3)
○
○
○”: Işıklar sönük, “●”: Yanar
○
○
PEAK
CUT (TEPE NOKTASI
KESME)
(L4)
(L5)
(L6)
○
○
○
11.3. Kontrol listesi
SW107 SW108 SW109 SW112 SW110
Test çalışması sırasındaki kontrol öğeleri.
Dış ünite herhangi bir anormal gürültü çıkarıyor mu ya da önemli biçimde titriyor mu?
Çalışma moduna göre, iç üniteden soğuk hava ya da sıcak hava üfleniyor mu?
“ERROR” (HATA) LED'inin yanıp söndüğünü kontrol edin.
Görüntülenirse, ileride anlatılan 12.2. kısmına göre hata içeriğini kontrol edin.
Üniteyi, iç üniteyle sağlanan kullanım kılavuzuna göre çalıştırın ve normal
biçimde çalıştığını kontrol edin.
Tr-13
9380545217-02_IM.indb 13
2017/3/7 16:57:51
12. HATA KODLARI
12.1. Hata gösterim modu
Bir hata oluştuğunda gösterim.
Çalışma durumunu, LED lambasının yanması ve yanıp sönmesiyle belirleyebilirsiniz.
PUMP
POWER/
LED gösterimi
kısmı
MODE
ERROR
(GÜÇ/
(HATA)
MOD)
●
İşaret “
Düğme kısmı
/
Yanıp
sönme
(Yüksek
hız)
DOWN
LOW NOISE
PEAK CUT
(POMPA- (DÜŞÜK GÜRÜLTÜ)
(TEPE NOKTASI KESME)
LAMA)
(L1)
(L2)
(L3)
(L4)
(L5)
(L6)
○
○
○
○
○
○
○”: Işıklar sönük, “●”: Yanar
(1) “ERROR” (HATA) LED'inin yanıp söndüğünü kontrol edip, bir kez [ENTER] (GİR)
düğmesine basın.
SW107 SW108 SW109 SW112 SW110
12.2. Hata kodu kontrol tablosu
LED gösterimi
POWER/
MODE
(GÜÇ/
MOD)
ERROR
(HATA)
PUMP
DOWN
(POMPALAMA)
LOW NOISE (DÜŞÜK
GÜRÜLTÜ)
(L1)
(L2)
(1)
(1)
(2)
●
(2)
●
(1)
(1)
(2)
●
(2)
(2)
(2)
●
(5)
(15)
(2)
●
(6)
(2)
(2)
●
(6)
(3)
(2)
●
(6)
(5)
(2)
●
(7)
(1)
(2)
●
(7)
(2)
(2)
●
(7)
(3)
(2)
●
(7)
(3)
(2)
●
(7)
(4)
(2)
●
(7)
(7)
(2)
●
(8)
(4)
(2)
●
(8)
(6)
(2)
●
(8)
(6)
(2)
●
(8)
(6)
(2)
●
(9)
(4)
(2)
●
(9)
(5)
(2)
●
(9)
(7)
(2)
●
(9)
(8)
(2)
●
(9)
(9)
(2)
●
(10)
(1)
(2)
●
(10)
(3)
(2)
●
(10)
(5)
Gösterim modu
PEAK CUT (TEPE KESME)
(L3)
(L4)
(L5)
(L6)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
AÇIKLAMA
NOT
Çalışmadan hemen sonra seri ileri iletim hatası
Seri iletişim hatası
Çalışma sırasında seri ileri iletim hatası
●
İç ünite kapasite hatası
İç ünite kapasite hatası
●
İç ünite hatası
İç ünite hatası
●
Dış ünite ana PCB hatası
Dış ünite PCB model bilgisi hatası
●
İnvertör PCB hatası
İnvertör hatası
●
●
IPM hatası
Atlama terminali L hatası
○
○
●
Tahliye sıc. sensörü hatası
Boşaltma sıcaklığı sensörü 1 hatası
●
Kompresör sıc. sensörü hatası
Kompresör sıcaklığı sensörü 1 hatası
●
○
●
●
○
○
○
○
○
●
Dış sıc. sensörü hatası
Dış sıc. sensörü hatası
●
Isı emici sıc. sensörü hatası
Isı emici sıc. sensörü hatası
●
Akım sensörü hatası
Akım sensörü 1 hatası (kalıcı durma)
Dış ünite Isı Değiştirici sensörü
hatası
○
●
Isı Eşj. orta sıc. sensörü hatası
Dış ünite Isı Eşj. sıvı sıc. sensörü hatası
Yüksek basınç anahtarı 1 hatası
Basınç sensörü hatası
Dış ünite boşaltma basıncı sensörü hatası
●
●
○
○
●
Atlama algılama
Atlama algılama
●
Kompresör motoru kontrol hatası
Rotor konumu algılama hatası (kalıcı durma)
●
●
Dış ünite fan motoru 1 hatası
Görev hatası
●
●
Dış ünite fan motoru 2 hatası
Görev hatası
○
○
○
○
●
4 yönlü vana hatası
4 yönlü vana hatası
●
Boşaltma sıcaklığı 1 hatası
Boşaltma sıcaklığı 1 hatası
●
Kompresör sıcaklığı hatası
Kompresör 1 sıcaklığı hatası
●
Basınç hatası 2
Düşük basınç hatası
Dış ünite emme basıncı sensörü hatası
: Yanar
: Söner
: Yanıp sönme (0,5 sn. Yanar / 0,5 sn. Söner)
( ) : Yanıp sönme sayısı
Tr-14
9380545217-02_IM.indb 14
2017/3/7 16:57:52
(5) LED gösterim, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi değiştiğinde, gaz borusu
tarafındaki 3 yönlü vanayı sıkıca kapatın.
13. PUMP DOWN (POMPALAMA)
PUMP
POWER/
UYARI
Gösterim kartındaki düğme dışında, terminal blokları gibi elektrikli bileşenlere
kesinlikle dokunmayın. Elektrik çarpması gibi ciddi bir kazaya neden olabilir.
Pompalama çalışması sırasında, soğutucu boru tesisatını çıkarmadan önce
kompresörün kapalı olduğundan emin olun.
Kompresör, 2 yönlü ya da 3 yönlü vana açık olarak çalıştığı sırada bağlantı borusunu
çıkarmayın. Bu, soğutma döngüsünde, kırılmaya ve hatta yaralanmaya yol açan
anormal basınca neden olabilir.
MODE
ERROR
(GÜÇ/
(HATA)
DOWN
(POMPA-
○
KESME)
(L2)
(L3)
○
(L4)
(L5)
○
(L6)
○
●
• Gaz borusu tarafındaki vana kapatılmazsa, kompresör durduktan sonra boru
tesisatına soğutucu akabilir.
DİKKAT
Adım (5)
Kapatma yönü
Adım (4)
Kapatma yönü
Pompalama gerçekleştirilemezse, servis bağlantı noktasından veya 3 yönlü vanadan
soğutucuyu toplayın.
Somun anahtarı
Bir grup kontrolü sistemi kurulumu durumunda, tüm dış ünitelerde pompalama işlemi
tamamlanana kadar gücü kapatmayın.
(Grup kontrol sistemi montajı, iç ünitenin montaj kılavuzunun “ÖZEL MONTAJ
YÖNTEMLERİ” kısmında açıklanmaktadır.)
LED gösterimi
kısmı
GÜRÜLTÜ)
●
○
İşaret “○”: Işıklar sönük, “●”: Yanar
Herhangi bir soğutucu borusunun ya da elektrik kablosunun bağlantısını kesmeden
önce pompalama çalışmasını gerçekleştirin.
• Gösterim kartındaki [PUMP DOWN] (POMPALAMA) düğmesini aşağıda açıklanan
yolla çalıştırın.
PEAK
CUT (TEPE NOKTASI
LAMA)
(L1)
MOD)
●
LOW
NOISE (DÜŞÜK
Sıvı borusu
Gaz borusu
(6) LED gösterimi, 1 dakika sonra aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi değişir.
PUMP
POWER/
MODE
ERROR
(GÜÇ/
(HATA)
DOWN
(POMPALAMA)
(L1)
MOD)
●
○
LOW
PEAK
NOISE (DÜŞÜK
CUT (TEPE NOKTASI
GÜRÜLTÜ)
(L2)
(L3)
●
○
İşaret “○”: Işıklar sönük, “●”: Yanar
○
KESME)
(L4)
(L5)
○
○
(L6)
○
Fanlar ve kompresör otomatik olarak durur.
• Pompalama başarıyla tamamlanırsa (yukarıdaki LED gösterimi görüntülenir), dış
ünite, güç kapatılana kadar durdurulmuş konumda kalır.
Düğme kısmı
/
(7) Gücü kapatın.
PUMP
POWER/
SW107 SW108 SW109 SW112 SW110
●
İşaret “
○
LOW
PEAK
DOWN (POM- NOISE (DÜŞÜK
PALAMA)
(L1)
○
○”: Işıklar sönük, “●”: Yanar
○”: Söner
○
GÜRÜLTÜ)
KESME)
(L2)
○
(L3)
○
(L4)
○
(L5)
○
(L6)
○
• Pompalama işlemini durdurmak için [PUMP DOWN] (POMPALAMA) düğmesine
tekrar basın.
PUMP
(HATA)
○
LAMA)
(L1)
Pompalama tamamlanır.
(2) Gücü açın.
MOD)
(POMPA-
PEAK
CUT (TEPE NOKTASI
NOTLAR:
(1) 3 yönlü vanaların (hem sıvı hem de gaz tarafında) açık olduğunu kontrol edin.
(GÜÇ/
(HATA)
LOW
NOISE (DÜŞÜK
İşaret “
13.2. Pompalama prosedürü
ERROR
(GÜÇ/
○
• Gücün kapalı olduğunu onaylayıp servis panelini açın.
MODE
ERROR
MOD)
13.1. Pompalama için hazırlık
POWER/
MODE
DOWN
CUT (TEPE NOKTASI
GÜRÜLTÜ)
(L2)
○
(L3)
○
KESME)
(L4)
○
(L5)
○
(L6)
○
• Kompresör bir hatadan dolayı otomatik olarak durdurulduktan sonra pompalama
işlemini tekrar başlatmak için güç kaynağının bağlantısını kesin ve 3 yönlü vanaları
açın. 3 dakika bekleyin, güç kaynağını yeniden bağlayın ve pompalama işlemini
tekrar başlatın.
• Pompalama işleminin tamamlanmasından sonra çalışmayı başlatırken, güç
kaynağının bağlantısını kesip, ardından 3 yönlü vanaları açın. 3 dakika bekleyin, güç
kaynağını yeniden bağlayın ve “COOL” (SOĞUTMA) çalışması modunda bir test
çalışması gerçekleştirin.
• Bir hata oluşursa, servis bağlantı noktasından soğutucuyu geri alın.
(3) Güç açıldıktan 3 dakika sonra [PUMP DOWN] (POMPALAMA) düğmesini 3 saniye
veya daha uzun süre basılı tutun.
POWER/
PUMP
MODE
ERROR
(GÜÇ/
(HATA)
MOD)
●
İşaret “
○
LOW
PEAK
DOWN (POM- NOISE (DÜŞÜK
PALAMA)
(L1)
●
○”: Işıklar sönük, “●”: Yanar
CUT (TEPE NOKTASI
GÜRÜLTÜ)
(L2)
○
(L3)
○
KESME)
(L4)
●
(L5)
●
(L6)
●
LED gösterimi, yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi yanar ve fanlarla kompresör
çalışmaya başlar.
• Kompresör çalışırken [PUMP DOWN] (POMPALAMA) düğmesine basılırsa,
kompresör duracak, ardından yaklaşık 3 dakika sonra tekrar başlayacaktır.
(4) Kompresör çalıştıktan yaklaşık 3 dakika sonra, LED gösterimi aşağıda gösterildiği
gibi değişecektir. Bu aşamada, sıvı borusu tarafındaki 3 yönlü vanayı tamamen
kapatın.
POWER/
PUMP
MODE
ERROR
(GÜÇ/
(HATA)
MOD)
●
İşaret “
○
LOW
PEAK
DOWN (POM- NOISE (DÜŞÜK
PALAMA)
(L1)
●
○”: Işıklar sönük, “●”: Yanar
CUT (TEPE NOKTASI
GÜRÜLTÜ)
(L2)
○
(L3)
○
KESME)
(L4)
○
(L5)
●
(L6)
●
• Sıvı borusu tarafındaki vana kapatılmazsa pompalama gerçekleştirilemez.
Tr-15
9380545217-02_IM.indb 15
2017/3/7 16:57:52

advertisement

Key Features

  • Can support various installation scenes from office to commercial space by same place multi connection of up to 3units
  • Simultaneous control

Related manuals

Download PDF

advertisement