Fujitsu ABHA045GTEH Οδηγός εγκατάστασης

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Fujitsu ABHA045GTEH Οδηγός εγκατάστασης | Manualzz
INNENGERÄT (Decken-Typ)
Nur für autorisiertes Fachpersonal.
MANUEL D’INSTALLATION
UNITÉ INTÉRIEURE (type plafonnier)
Pour le personnel agréé uniquement.
MANUAL DE INSTALACIÓN
UNIDAD INTERIOR (tipo techo)
Únicamente para personal de servicio autorizado.
MANUALE DI INSTALLAZIONE
UNITÀ INTERNA (tipo a soffitto)
Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
MANUAL DE INSTALAÇÃO
UNIDADE INTERIOR (Tipo de tecto)
Apenas para técnicos autorizados.
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ (Потолочный тип)
Только для авторизованного обслуживающего персонала.
MONTAJ KILAVUZU
İÇ ÜNİTE (Tavan tipi)
Português
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Τύπος οροφής)
Русский
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ελληνικά
A uso esclusivo del personale tecnico autorizzato.
Türkçe
AB*A030GTEH
AB*A036GTEH
AB*A045GTEH
AB*A054GTEH
Deutsch
INSTALLATIONSANLEITUNG
Français
For authorized service personnel only.
Español
INDOOR UNIT (Ceiling type)
Italiano
INSTALLATION MANUAL
English
TM
Yalnızca yetkili servis personeli için.
Refer to the rating label for the serial number,
manufactured year and month.
MADE IN THAILAND
[Original instructions]
PART No. 9367702152
9367702152-01_IM_L9.indb i
2/20/2019 9:48:33 AM
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9367702152
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF (τύπου Οροφής)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν δεν
εκτελεστούν σωστά, μπορεί πιθανόν να προκαλέσουν
τραυματισμό του χρήστη ή υλικές ζημιές.
Περιεχόμενα
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε ή
εγκαταστήσετε το κλιματιστικό.
1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .......................................................................................... 1
Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό ή μέρος αυτού μόνοι σας.
2. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ..................................................................................... 1
2.1. Προφυλάξεις κατά τη χρήση του ψυκτικού R410A ................................................ 1
2.2. Ειδικό εργαλείο για το R410A ............................................................................... 1
2.3. Εξαρτήματα ........................................................................................................... 2
2.4. Προαιρετικά εξαρτήματα ....................................................................................... 2
Αυτή η μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο προσωπικό με πιστοποίηση
ικανότητας χειρισμού ψυκτικών υγρών. Ανατρέξτε στους ισχύοντες νόμους και
κανονισμούς της περιοχής εγκατάστασης.
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ............................................................................................ 2
3.1. Επιλογή θέσης εγκατάστασης............................................................................... 2
3.2. Διαστάσεις εγκατάστασης ..................................................................................... 3
3.3. Εγκατάσταση της μονάδας ................................................................................... 3
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ............................................................................................. 4
4.1. Επιλογή του υλικού σωλήνωσης........................................................................... 4
4.2. Απαιτήσεις ως προς τους σωλήνες....................................................................... 5
4.3. Σύνδεση ρακόρ (σύνδεση σωλήνα) ...................................................................... 5
4.4. Τοποθέτηση θερμομόνωσης ................................................................................. 6
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ................................................................ 6
6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ .............................................................................................. 7
6.1. Ηλεκτρικές απαιτήσεις .......................................................................................... 8
6.2. Μέθοδος καλωδίωσης .......................................................................................... 8
6.3. Καλωδίωση μονάδας ............................................................................................ 8
6.4. Σύνδεση καλωδίων ............................................................................................... 9
6.5. Καλωδίωση προαιρετικών εξαρτημάτων ............................................................ 10
6.6. Εξωτερική είσοδος και εξωτερική έξοδος (Προαιρετικά εξαρτήματα) .................. 10
6.7. Μονάδα αντλίας αποστράγγισης (Προαιρετικά εξαρτήματα)............................... 12
7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ..................................................................................................... 12
7.1. Διευθυνσιοδότηση ............................................................................................... 12
7.2. Ορισμός προσαρμοσμένου κωδικού .................................................................. 12
7.3. Ρύθμιση λειτουργίας ........................................................................................... 13
8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ...................................................................................... 14
9. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ .......................................................................................................... 14
10. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ....................................................................................... 14
10.1. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση της Εξωτερικής μονάδας (PCB) .............. 14
10.2. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση του Τηλεχειριστηρίου ............................... 14
11. ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ......................................................................................................... 15
12. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ............................................................................................... 15
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς που
ισχύουν στην περιοχή εγκατάστασης και σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του
κατασκευαστή.
Η παρούσα μονάδα είναι μέρος ενός συνόλου που αποτελεί το κλιματιστικό. Δεν
πρέπει να εγκατασταθεί από τον πελάτη ή από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από
τον κατασκευαστή.
Να χρησιμοποιείτε πάντα ξεχωριστή παροχή τροφοδοσίας προστατευμένη από
ασφαλειοδιακόπτη σε όλα τα καλώδια, και με 3 mm απόσταση μεταξύ των επαφών για
αυτή τη μονάδα.
Η μονάδα πρέπει να είναι σωστά γειωμένη και η γραμμή τροφοδοσίας να είναι
εξοπλισμένη με διαφορικό διακόπτη για την προστασία των ατόμων.
Οι μονάδες δεν διαθέτουν προστασία από εκρήξεις και, συνεπώς, δεν πρέπει να
εγκαθίστανται σε χώρους όπου είναι δυνατό να προκληθεί έκρηξη.
Μην αγγίζετε ποτέ ηλεκτρικά εξαρτήματα αμέσως μετά την απενεργοποίηση της
τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μετά την απενεργοποίηση της
τροφοδοσίας, περιμένετε πάντοτε 5 λεπτά πριν αγγίξετε ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Αυτή η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από το χρήστη.
Να απευθύνεστε πάντοτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για επισκευές.
Όταν μετακομίζετε, να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για την
αποξήλωση και την εγκατάσταση της μονάδας.
2. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ
2.1. Προφυλάξεις κατά τη χρήση του ψυκτικού R410A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τοποθετείτε στον κύκλο ψύξης οποιαδήποτε ουσία εκτός του ψυκτικού που
υποδεικνύεται. Αν εισέλθει αέρας στον κύκλο ψύξης, η πίεση στον κύκλο ψύξης θα
αυξηθεί υπερβολικά και θα προκληθεί θραύση της σωλήνωσης.
Εάν υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνει το όριο
συγκέντρωσης. Εάν η διαρροή ψυκτικού υγρού υπερβεί το όριο συγκέντρωσης, μπορεί
να προκαλέσει ατυχήματα όπως μείωση οξυγόνου.
1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση.
• Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις που επισημαίνονται σε αυτό το Εγχειρίδιο περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά σας. Φροντίστε να τις τηρήσετε.
• Προμηθεύστε το παρόν Εγχειρίδιο μαζί με το Εγχειρίδιο Λειτουργίας στον πελάτη. Ζητήστε
από τον πελάτη να φυλάξει τα συγκεκριμένα εγχειρίδια για μελλοντική χρήση, όπως είναι
η επανατοποθέτηση ή η επιδιόρθωση της μονάδας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν
εκτελεστούν εσφαλμένα, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο του χρήστη.
Ζητήστε από τον αντιπρόσωπο ή έναν επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης να
εγκαταστήσει την εσωτερική μονάδα σύμφωνα με το παρόν Εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Μια μονάδα που δεν έχει εγκατασταθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
ατυχήματα, όπως διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Αν η εσωτερική μονάδα
εγκατασταθεί χωρίς να τηρηθούν οι οδηγίες του Εγχειριδίου εγκατάστασης, η εγγύηση
του κατασκευαστή θα ακυρωθεί.
Μην ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την τροφοδοσία μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.
Τυχόν ενεργοποίηση της τροφοδοσίας πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών
ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού κατά την εκτέλεση των εργασιών, πραγματοποιήστε
εξαερισμό του χώρου. Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, παράγεται τοξικό αέριο.
Μην αγγίζετε το ψυκτικό που έχει διαρρεύσει από τις συνδέσεις των σωλήνων
ψυκτικού ή άλλα σημεία. Η απευθείας επαφή με το ψυκτικό ενδέχεται να προκαλέσει
κρυοπαγήματα.
Εάν διαρρεύσει ψυκτικό υγρό κατά τη λειτουργία, εκκενώστε αμέσως το χώρο και
αερίστε τον καλά. Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, παράγεται τοξικό αέριο.
2.2. Ειδικό εργαλείο για το R410A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να εγκαταστήσετε μια μονάδα που χρησιμοποιεί ψυκτικό R410A, χρησιμοποιήστε
ειδικά εργαλεία και υλικά σωληνώσεων που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για χρήση με το
R410A. Επειδή η πίεση του ψυκτικού R410A είναι περίπου 1,6 φορές μεγαλύτερη από
όσο του R22, η λανθασμένη χρήση υλικού σωληνώσεων ή η λανθασμένη εγκατάσταση
ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφή των σωληνώσεων ή τραυματισμό. Επίσης,
ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα όπως διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Όνομα εργαλείου
Μετρητής πολλαπλής
Σωλήνας φόρτισης
Για να αυξηθεί η αντίσταση στην πίεση, το υλικό του σωλήνα
και το μέγεθος της βάσης έχουν αλλάξει.
(Η διάμετρος σπειρώματος της θύρας εισαγωγής για το
R410A είναι 1/2 UNF 20 σπειρώματα ανά ίντσα)
Αντλία κενού
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβατική αντλία κενού με την
τοποθέτηση προσαρμογέα αντλίας κενού.
Βεβαιωθείτε ότι το λάδι της αντλίας δεν επιστρέφει στο σύστημα. Χρησιμοποιήστε λάδι με ικανότητα αναρρόφησης
κενού –100,7 kPa (5 Torr, –755 mmHg).
Ανιχνευτής διαρροής
αερίου
Ειδικός ανιχνευτής διαρροής αερίου για ψυκτικό R410A.
Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα εθνικά
πρότυπα καλωδίωσης μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Εκτός από περιπτώσεις ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, μην απενεργοποιείτε ποτέ τον κύριο
όπως και τον δευτερεύοντα διακόπτη τροφοδοσίας των εσωτερικών μονάδων κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας. Θα προκληθεί σφάλμα συμπιεστή καθώς και διαρροή νερού.
Αρχικά, διακόψτε τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας μέσω της μονάδας ελέγχου,
του μετατροπέα ή της εξωτερικής συσκευής εισόδου και, στη συνέχεια, κατεβάστε τον
διακόπτη.
Βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός θα γίνει μέσω της μονάδας ελέγχου, του μετατροπέα ή της
εξωτερικής συσκευής εισόδου.
Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του διακόπτη, τοποθετήστε τον σε θέση η οποία δεν θα
είναι άμεσα προσβάσιμη στους χρήστες.
Αλλαγές
Η πίεση στο σύστημα ψύξης είναι εξαιρετικά υψηλή και δεν
είναι δυνατό να μετρηθεί με συμβατικό μετρητή. Για την αποφυγή εσφαλμένης ανάμιξης με άλλα ψυκτικά, η διάμετρος
της κάθε θύρας είναι διαφορετική. Συνιστάται η χρήση πολλαπλής μετρητή με εύρος υψηλής πίεσης –0,1 έως 5,3 MPa
και εύρος χαμηλής πίεσης –0,1 έως 3,8 MPa.
El-1
9367702152-01_IM_L9.indb 1
2/20/2019 9:48:41 AM
2.3. Εξαρτήματα
2.4. Προαιρετικά εξαρτήματα
Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σχετικά με την εγκατάσταση, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα
που παρέχει ο κατασκευαστής ή άλλα προβλεπόμενα εξαρτήματα. Η χρήση μη
προβλεπόμενων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως
πτώση της μονάδας, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Περιγραφή
UTR-DPB24T
9050642000
Στρογγυλός αγωγός
UTD-RF204
9093160004
Παρέχονται τα ακόλουθα εξαρτήματα εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε τα με κατάλληλο
τρόπο.
Όνομα και Σχήμα
Ποσότητα
Εφαρμογή
Εφαρμογή
UTY-XWZXZC
Για λειτουργία εξόδου
(Ακρο-δέκτης εξόδου / CNΒ01)
UTY-XWZXZB
Για τον έλεγχο της λειτουργίας εξόδου
(Ακροδέκτης τάσης / CNA01)
UTY-XWZXZD
Για τον έλεγχο της λειτουργίας εξόδου
(Ακροδέκτης ξηράς επαφής / CNA02)
UTY-XWZXZ7
Για λειτουργία βεβιασμένης διακοπής θερμοστάτη (Ακροδέκτης τάσης / CNA03)
UTY-XWZXZE
Για λειτουργία βεβιασμένης διακοπής θερμοστάτη (Ακροδέκτης ξηράς επαφής / CNA04)
Προσαρμογέας ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN)
UTY-TFSXZ*
Για έλεγχο μέσω ασύρματου τοπικού δικτύου
(LAN).
Εξωτερική μονάδα
τροφοδοσίας ρεύματος
UTZ-GXXA
Παρέχει ισχύ στην πλακέτα της εσωτερικής
μονάδας όταν η εσωτερική μονάδα είναι απενεργοποιημένη, για την αποτροπή σφαλμάτων.
Διατηρήστε το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης σε ασφαλές μέρος και μην απορρίψετε τυχόν
άλλα παρελκόμενα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης.
Εγχειρίδιο λειτουργίας
Μοντέλο
Μονάδα αντλίας αποστράγγισης
Κιτ εξωτερικής σύνδεσης
1
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
(Αυτό το βιβλίο)
1
Λάστιχο αποστράγγισης
Για την εγκατάσταση σωλήνα αποστράγγισης VP25 (Ε.Δ.32, Εσ.Δ.25)
1
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Είναι σημαντικό να γίνει σωστά η αρχική εγκατάσταση, επειδή είναι δύσκολη η μετακίνηση
της μονάδας μετά την εγκατάστασή της.
Δακτύλιος λάστιχου
Για εγκατάσταση του λάστιχου
αποστράγγισης
3.1. Επιλογή θέσης εγκατάστασης
Αποφασίστε με τον πελάτη για τη θέση τοποθέτησης ως εξής.
1
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μόνωση λάστιχου αποστράγγισης
Αυτοκόλλητος τύπος
(220 × 100 mm)
Επιλέξτε θέσεις εγκατάστασης που να μπορούν να αντέχουν το βάρος της εσωτερικής
μονάδας. Εγκαταστήστε προσεκτικά τις μονάδες για να μην καταρρεύσουν.
1
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σύρμα VT
1
Θερμομονωτικό συζεύκτη (Μεγάλο)
Για τη στερέωση του λάστιχου
αποστράγγισης L 280 mm
2
Για την ένωση του σωλήνα στην
εσωτερική πλευρά (σωλήνας αερίου)
1
Για την ένωση του σωλήνα στην
εσωτερική πλευρά (σωλήνας
Υγρού)
Συνδετικό μονωτικό θερμότητας (μικρό)
Δετήρας καλωδίου (Υπερμεγέθης)
Για στερέωση της θερμομόνωσης
του συζεύκτη
4
Μην εγκαθιστάτε την εσωτερική μονάδα στις εξής περιοχές:
• Σε περιοχή όπου υπάρχει πολύ αλάτι, όπως σε παραλία. Θα προκληθεί διάβρωση στα μεταλλικά
εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί βλάβη ή διαρροή νερού από τη μονάδα.
• Σε περιοχή με πολλά ορυκτά έλαια ή μεγάλη ποσότητα χυμένων λαδιών ή ατμού,
όπως σε κουζίνα. Θα διαβρωθούν τα πλαστικά μέρη, προκαλώντας πτώση των
εξαρτημάτων ή διαρροή νερού από τη μονάδα.
• Σε περιοχή όπου γεννώνται ουσίες που επηρεάζουν αρνητικά τον εξοπλισμό,
όπως τα θειούχα αέρια, τα χλωριούχα αέρια, τα οξέα ή τα αλκάλια. Θα προκληθεί
διάβρωση στις ενώσεις των χαλκοσωλήνων και των συγκολλήσεών τους, που
μπορεί να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού.
• Σε περιοχή όπου μπορεί να προκληθεί εύφλεκτο αέριο, που περιέχει εναιωρήματα ινών
άνθρακα ή εύφλεκτη σκόνη, ή πτητικά εύφλεκτα όπως ο διαλύτης χρώματος ή η βενζίνη.
Εάν διαρρεύσει αέριο και κατακαθίσει γύρω από τη μονάδα, μπορεί να προκληθεί φωτιά.
• Σε περιοχή όπου μπορεί να ουρήσουν ζώα πάνω στη μονάδα ή να παραχθεί αμμωνία.
Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως είναι η
αποθήκευση τροφίμων, η φροντίδα ζώων, η καλλιέργεια φυτών ή η διατήρηση
συσκευών ακριβείας ή έργων τέχνης.
Ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα αυτών των αντικειμένων.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής καύσιμου αερίου.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγή θερμότητας, ατμού ή εύφλεκτου αερίου.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου δεν υπάρχει πρόβλημα με την αποστράγγιση.
Δετήρας καλωδίου (Μεγάλος)
2
Δετήρας καλωδίου (Μεσαίος)
2
Ειδικό παξιμάδι Α
(Μεγάλη φλάντζα)
Ειδικό παξιμάδι Β
(Μικρή φλάντζα)
4
4
Οδηγός εγκατάστασης
1
Συναρμογή βοηθητικού σωλήνα
Για το δέσιμο των καλωδίων της
τροφοδοσίας, της μετάδοσης και
του τηλεχειριστηρίου
Για την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας
Για την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας
Για την τοποθέτηση της εσωτερικής
μονάδας
Για σύνδεση της σωλήνωσης
1
Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο μετάδοσης και
το καλώδιο τηλεχειριστηρίου σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό
δέκτη. Σκοπός αυτής της προφύλαξης είναι να αποτραπούν οι παρεμβολές στο τηλεοπτικό
ή το ραδιοφωνικό σήμα. (Ακόμα και αν εγκατασταθούν σε απόσταση μεγαλύτερη του 1
μέτρου, ενδέχεται και πάλι να υπάρχει θόρυβος κάτω από ορισμένες συνθήκες.)
Αν παιδιά κάτω των 10 ετών είναι δυνατό να πλησιάσουν τη μονάδα, λάβετε
προληπτικά μέτρα ώστε να μην μπορούν να φτάσουν τη μονάδα.
Λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις για να αποτραπεί ενδεχόμενη πτώση της μονάδας.
(1) Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε σημείο το οποίο μπορεί να αντέξει το βάρος
της εσωτερικής μονάδας.
(2) Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τις θύρες εισόδου και εξόδου. Ο
αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλο το δωμάτιο.
(3) Αφήστε τον απαιτούμενο χώρο για την πρόσβαση για συντήρηση του κλιματιστικού.
(4) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου η σύνδεση με την εξωτερική μονάδα (ή τη
μονάδα Διακλάδωσης Ψυκτικού) είναι εύκολη.
(5) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου είναι δυνατή η εύκολη εγκατάσταση του σωλήνα σύνδεσης.
(6) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου είναι δυνατή η εύκολη εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης.
(7) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση από την οποία δεν ενισχύεται ο θόρυβος ούτε οι κραδασμοί.
(8) Λαμβάνοντας υπόψη τη συντήρηση του κλιματιστικού κλπ, αφήστε ελεύθερους τους
απαραίτητους χώρους. Επίσης, εγκαταστήστε τη μονάδα σε σημείο όπου είναι δυνατή
η αφαίρεση του φίλτρου.
(9) Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημείο που εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
El-2
9367702152-01_IM_L9.indb 2
2/20/2019 9:48:41 AM
3.3.2. Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας
3.2. Διαστάσεις εγκατάστασης
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο υπόδειγμα που θα σας βοηθήσει στην
τοποθέτηση της εσωτερικής μονάδας. Το υπόδειγμα σας βοηθάει να καθορίσετε την κατάλληλη θέση για τα μπουλόνια ανάρτησης και τα ανοίγματα για τις σωληνώσεις (σωλήνας
αποστράγγισης και καλώδιο σύνδεσης).
Οροφή
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Θέση διάνοιξης οπών για τα μπουλόνια ανάρτησης
80 mm ή περισσότερο
Οροφή
150 mm ή περισσότερο
Οροφή
Τοίχος
10 mm ή περισσότερο
Πατρόν (οδηγός)
Θέση διάνοιξης οπών για τη σωλήνωση
3.3.3. Θέση των μπουλονιών ανάρτησης από την οροφή
2500 mm ή περισσότερο
Fig. A
30 mm
Βήμα μπουλονιού ανάρτησης 1.600 mm
30 mm
Διαστάσεις
(Χώρος που απαιτείται
για την Εγκατάσταση)
Ψευδοροφή
10 mm
155 mm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
300 mm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΚΑΤΟΨΗ)
80 mm ή περισσότερο
Ψευδοροφή
150 mm ή περισσότερο
Το μπουλόνι ανάρτησης πρέπει
να εκτείνεται προς τα έξω κατά
30 με 75 mm.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
10 mm ή περισσότερο
[Για Ημι-Κεκαλυμμένη Εγκατάσταση]
2500 mm ή περισσότερο
• Το βήμα των μπουλονιών ανάρτησης πρέπει να είναι όπως στο Fig. A.
40 mm
40 mm
Άνοιγμα οροφής: 1.580 mm
Ψευδοροφή
3.3. Εγκατάσταση της μονάδας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Άνοιγμα οροφής: 640 mm
15 mm
Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε μέρος που να αντέχει φορτίο τουλάχιστον πέντε
φορές το βάρος της κύριας μονάδας και δεν ενισχύει το θόρυβο ή τους κραδασμούς.
Αν η θέση της εγκατάστασης δεν έχει αρκετά υψηλή αντοχή, η εσωτερική μονάδα
μπορεί να καταρρεύσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
Ψευδοροφή
3.3.1. Προετοιμασία εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας
Αφαιρέστε τη γρίλια εισαγωγής και το πλαϊνό κάλυμμα.
Το μπουλόνι ανάρτησης πρέπει να
εκτείνεται προς τα έξω
κατά 30 με 50 mm.
(1) Αφαιρέστε τα 2 φίλτρα Αέρα.
(2) Αφαιρέστε τις 2 γρίλιες Εισαγωγής.
• Για την ④ Αριστερή οπίσθια αποστράγγιση και την ⑤ Αριστερή αποστράγγιση:
Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα και τις γρίλιες εισαγωγής σε 3 σημεία. (Ανατρέξτε στο
"3.3.4. Επιλογή κατεύθυνσης σωλήνωσης".)
(3) Αφαιρέστε το Πλαϊνό κάλυμμα Α (Δεξιά πλευρά) και το Πλαϊνό κάλυμμα Β (Δεξιά και
Αριστερή πλευρά).
• Για ⑤ Αριστερή αποστράγγιση: Αφαιρέστε και τα δύο Πλαϊνά καλύμματα (Δεξιά και
Αριστερή πλευρά). (Ανατρέξτε στο "3.3.4. Επιλογή κατεύθυνσης σωλήνωσης".)
(4) Αυτό το κλιματιστικό μπορεί να προσλαμβάνει από έξω καθαρό αέρα. Για πληροφορίες
περί της εγκατάστασης της πρόσληψης φρέσκου αέρα, ανατρέξτε στο “8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ”.
Φίλτρο αέρα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
3.3.4. Επιλογή κατεύθυνσης σωλήνωσης
Επιλέξτε τις κατευθύνσεις της σωλήνωσης σύνδεσης και της σωλήνωσης αποστράγγισης.
⑤ Αριστερή σωλήνωση
(Σωλήνας αποστράγγισης μόνο)
④ Αριστερή οπίσθια
② Επάνω σωλήνωση
σωλήνωση (Σωλή(Σωλήνας σύνδεσης
νας αποστράγγιμόνο)
σης μόνο)
① Δεξιά οπίσθια
σωλήνωση
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ΚΑΤΟΨΗ)
Σχάρα εισαγωγής αέρα
Βίδα διάνοιξης
σπειρώματος
③ Δεξιά σωλήνωση
Κόψτε την τομή για την έξοδο της σωλήνωσης με πριόνι κλπ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Πλαϊνό κάλυμμα Β
(Αριστερή πλευρά)
Πλαϊνό κάλυμμα Α (Δεξιά πλευρά)
Πλαϊνό κάλυμμα Β (Δεξιά πλευρά)
El-3
9367702152-01_IM_L9.indb 3
2/20/2019 9:48:41 AM
[Για ④ Αριστερή οπίσθια σωλήνωση, ⑤ Αριστερή σωλήνωση]
3.3.6. Ανάρτηση της εσωτερικής μονάδας
• Μεταφέρετε το καπάκι Αποστράγγισης και το λαστιχάκι του καπακιού Αποστράγγισης.
(1) Ανασηκώστε τη μονάδα ώστε να περάσουν τα μπουλόνια αγκύρωσης μέσα από τις
εσοχές ανάρτησης στις πλευρές (4 σημεία), και αφήστε την να γλιστρήσει πίσω.
Στεγανοποίηση καπακιού
αποστράγγισης
Καπάκι αποστράγγισης
Εσωτερική μονάδα
Δοχείο αποστράγγισης
Στεγανοποίηση καπακιού αποστράγγισης
Οροφή
Καπάκι αποστράγγισης
Σπρώξτε το καπάκι έως το
τέλος (όσο πάει).
Τοίχος
Εσωτερική μονάδα
Ψευδοροφή
οπή διάνοιξης
(για λάστιχο αποστράγγισης)
Τοίχος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν αφαιρείτε το αφαιρούμενο τμήμα, προσέχετε να μην κάνετε ζημιά στα εσωτερικά
μέρη της εσωτερικής μονάδας και την περιβάλλουσα περιοχή (εξωτερικό περίβλημα).
Όταν διανοίγετε την οπή, προσέχετε να μην τραυματιστείτε από τα ρινίσματα κλπ.
(2) Στερεώστε την εσωτερική μονάδα στη θέση της σφίγγοντας τα ειδικά παξιμάδια "Β"
και τα παξιμάδια Μ10. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι ασφαλής και δεν μετακινείται
εμπρός-πίσω.
[Για Ημι-Κεκαλυμμένη Εγκατάσταση]
3.3.5. Διάνοιξη οπών και τοποθέτηση των μπουλονιών ανάρτησης.
(1) Διανοίξτε οπές ø25 στα σημεία των μπουλονιών ανάρτησης.
(2) Τοποθετήστε τα μπουλόνια, και μετά προσαρτήστε προσωρινά τα Ειδικά παξιμάδια Α
και Β και ένα κανονικό παξιμάδι Μ10 σε κάθε μπουλόνι. (Τα 2 ειδικά παξιμάδια παρέχονται με τη μονάδα. Το παξιμάδι Μ10 πρέπει να αποκτηθεί τοπικά.)
Ισχύς Μπουλονιών
Ψευδοροφή
Όταν τοποθετείτε την εσωτερική μονάδα ημι-κεκαλυμμένη, βεβαιωθείτε ότι ενισχύσατε τη
μόνωση (προμήθεια τοπικά) της μονάδας σε όλες τις πλευρές. Μπορεί να πέσουν σταγονίδια νερού από τη μονάδα εάν δεν είναι σωστά μονωμένη.
Μονωτικό από υαλοβάμβακα (Προμήθεια τοπικά)
(10 έως 20 mm πάχος)
980 έως 1.470 N (100 έως 150 kgf)
Ειδικό παξιμάδι Α (Παρελκόμενα)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
(Κάτοψη)
10 έως 15 mm
Ειδικό παξιμάδι B (Παρελκόμενα)
Τοίχος
Παξιμάδι Μ10 (Προμήθεια τοπικά)
Ψευδοροφή
[Εάν χρησιμοποιείτε μπουλόνια αγκύρωσης]
ΠΡΟΣΟΧΗ
(1) Διανοίξτε οπές για τα μπουλόνια αγκύρωσης στις θέσεις όπου θα τοποθετήσετε τα
μπουλόνια ανάρτησης. Σημειώστε ότι τα μπουλόνια αγκύρωσης είναι μπουλόνια Μ10
(παροχή επιτόπου).
(2) Τοποθετήστε τα μπουλόνια αγκύρωσης, και μετά προσαρτήστε προσωρινά το ειδικό
παξιμάδι "Β" (Παρελκόμενα) και ένα μπουλόνι Μ10 που αποκτήσατε τοπικά σε κάθε
μπουλόνι.
Ισχύς Μπουλονιού Αγκύρωσης
Για να γίνεται σωστή αποστράγγιση, χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε αλφάδι κατά την
εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας. Εάν η θέση εγκατάστασης της εσωτερικής
μονάδας δεν είναι οριζόντια, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
980 έως 1.470 N (100 έως 150 kgf)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μπουλόνι αγκύρωσης Μ10
(προμήθεια τοπικά)
10 έως 15 mm
Οροφή
Ειδικό παξιμάδι B
(Εξαρτήματα)
Παξιμάδι Μ10
(προμήθεια τοπικά)
Προσέχετε να μην μπουν ξένα σώματα (λάδι, νερό κ.τ.λ.) στις σωληνώσεις σε όλα
τα μοντέλα εκτός από αυτό που χρησιμοποιεί ψυκτικό R410A. Επίσης, κατά την
αποθήκευση της σωλήνωσης, σφραγίστε προσεκτικά τα ανοίγματα, π.χ. με πιάστρα ή
ταινία.
Κατά τη συγκόλληση των σωληνώσεων, φροντίστε να διοχετεύσετε μέσα τους ξηρό
άζωτο.
4.1. Επιλογή του υλικού σωλήνωσης
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε τις υπάρχουσες σωληνώσεις από άλλο σύστημα ψύξης ή άλλο
ψυκτικό.
Χρησιμοποιήστε σωλήνες που έχουν καθαρές εξωτερικές και εσωτερικές πλευρές,
χωρίς ξένα σώματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα κατά τη χρήση,
όπως θείο, οξείδια, σκόνη, γρέζια, λάδι ή νερό.
Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ενιαίους χάλκινους σωλήνες.
Υλικό : Φωσφορούχοι αποξειδωμένοι χαλκοσωλήνες χωρίς αρμούς. Η επιθυμητή
ποσότητα του απομένοντος λαδιού να είναι λιγότερη από 40 mg/10 m.
El-4
9367702152-01_IM_L9.indb 4
2/20/2019 9:48:41 AM
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε χαλκοσωλήνες με βαθουλώματα, παραμορφωμένα ή
αποχρωματισμένα τμήματα (ειδικά στην εσωτερική τους επιφάνεια). Διαφορετικά, η
εκτονωτική βαλβίδα ή ο τριχοειδής σωλήνας μπορεί να φράξουν με ρύπους.
Η εσφαλμένη επιλογή σωλήνων θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση. Καθώς τα
κλιματιστικά που χρησιμοποιούν ψυκτικό R410A λειτουργούν υπό μεγαλύτερη πίεση
από ότι όταν χρησιμοποιούν συμβατικά ψυκτικά (R22), η επιλογή των κατάλληλων
υλικών είναι απαραίτητη.
Όταν χρησιμοποιούνται συμβατικά εργαλεία εκχείλωσης (R22) για την εκχείλωση σωλήνων R410A, η διάσταση A θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά περίπου 0,5 mm από ό,τι
υποδεικνύεται στον πίνακα (για την εκχείλωση με εργαλεία εκχείλωσης ειδικά για R410A),
προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη εκχείλωση. Χρησιμοποιήστε παχύμετρο
για τη μέτρηση της διάστασης Α. Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί εργαλείο εκχείλωσης για
R410A.
Πλάτος μεταξύ
εδρών
Εξωτερική διάμετρος
Πλάτος μεταξύ εδρών
σωλήνα [mm (in)]
του ρακόρ [mm]
6,35 (1/4)
• Στον πίνακα εμφανίζονται τα πάχη των χαλκοσωλήνων που χρησιμοποιούνται με
ψυκτικό R410A.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χαλκοσωλήνες με πάχος μικρότερο από αυτό που αναφέρεται
στον πίνακα, ακόμη κι αν διατίθενται στην αγορά.
Πάχος ανοπτημένων χάλκινων σωλήνων (R410A)
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα [mm (in)]
Πάχος [mm]
6,35 (1/4)
0,80
9,52 (3/8)
0,80
12,70 (1/2)
0,80
15,88 (5/8)
1,00
19,05 (3/4)
1,20
17
9,52 (3/8)
22
12,70 (1/2)
26
15,88 (5/8)
29
19,05 (3/4)
36
4.3.2. Λύγισμα σωλήνων
• Το σχήμα των σωλήνων δίνεται με το χέρι ή με κουρμπαδόρο σωλήνων. Προσέξτε να
μην τους σπάσετε.
• Μην λυγίζετε τους σωλήνες με γωνία μεγαλύτερη των 90°.
• Όταν οι σωλήνες υφίστανται επανειλημμένο λύγισμα ή τέντωμα, το υλικό τους σκληραίνει, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο δύσκολο το λύγισμα ή το τέντωμά τους. Μην λυγίζετε ή
τεντώνετε τους σωλήνες πάνω από 3 φορές.
ΠΡΟΣΟΧΗ
4.2. Απαιτήσεις ως προς τους σωλήνες
Για να αποτρέψετε τη θραύση του σωλήνα, μην τον λυγίζετε υπερβολικά.
Αν λυγίσετε επανειλημμένα τον σωλήνα στο ίδιο σημείο, θα σπάσει.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας σχετικά με την
περιγραφή του μήκους του συνδετικού σωλήνα ή την υψομετρική διαφορά.
4.3.3. Σύνδεση σωλήνων
(1) Αφαιρέστε τον οδηγό του φίλτρου.
• Χρησιμοποιήστε σωλήνα με θερμομόνωση ανθεκτική στο νερό.
Εσωτερική μονάδα
ΠΡΟΣΟΧΗ
Οδηγός φίλτρου
Τοποθετήστε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες αερίου και υγρού. Διαφορετικά,
μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
Χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με αντοχή σε θερμοκρασίες άνω των 120 °C. (Μόνο
για το μοντέλο αντίστροφου κύκλου). Επίσης, αν το επίπεδο υγρασίας στη θέση
εγκατάστασης των σωλήνων ψυκτικού αναμένεται να υπερβεί το 70%, τοποθετήστε
θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες του ψυκτικού.
Αν το αναμενόμενο επίπεδο υγρασίας είναι 70-80 %, χρησιμοποιήστε θερμομόνωση
με πάχος 15 mm ή μεγαλύτερο, και αν η αναμενόμενη υγρασία υπερβαίνει το 80 %,
χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με πάχος 20 mm ή μεγαλύτερο. Εάν χρησιμοποιείται
θερμομόνωση με πάχος μικρότερο από το προβλεπόμενο, ενδέχεται να σχηματιστεί
συμπύκνωση υγρασίας στην επιφάνεια της μόνωσης.
Επίσης, χρησιμοποιήστε θερμική μόνωση με θερμική αγωγιμότητα 0,045 W/(m·K) ή
μικρότερη (στους 20 °C).
(2) Προσαρτήστε τον σωλήνα σύνδεσης.
4.3. Σύνδεση ρακόρ (σύνδεση σωλήνα)
Μεγάλος σωλήνας
Μικρός σωλήνας
Εσωτερική μονάδα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σφίξτε τα παξιμάδια εκχείλωσης με ροπόκλειδο, χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη
μέθοδο σύσφιξης. Διαφορετικά, τα παξιμάδια εκχείλωσης μπορεί να σπάσουν μετά
από αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή ψυκτικού και να
δημιουργηθούν επικίνδυνα αέρια αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα.
4.3.1. Εκχείλωση
Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο εκχείλωσης που προορίζεται αποκλειστικά για το R410A.
(1) Κόψτε με το σωληνοκόφτη το σωλήνα σύνδεσης στο κατάλληλο μήκος.
(2) Κρατήστε το σωλήνα προς τα κάτω έτσι ώστε να μην μπουν στο σωλήνα υπολείμματα
κοπής, και αφαιρέστε τυχόν γρέζια.
(3) Τοποθετήστε το παξιμάδι εκχείλωσης (χρησιμοποιείτε πάντα τα παξιμάδια εκχείλωσης
που διατίθενται με την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα (ή τη μονάδα Διακλάδωσης Ψυκτικού) αντίστοιχα) μέσα στο σωλήνα και πραγματοποιήστε την εκχείλωση με
ένα εργαλείο εκχείλωσης. Χρησιμοποιείτε το ειδικό εργαλείο εκχείλωσης για R410A,
καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή ψυκτικού εάν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά
εργαλεία εκχείλωσης.
(4) Προστατεύστε τους σωλήνες, π.χ. με πιάστρα ή ταινία, για να αποτρέψετε την είσοδο
σκόνης, ρύπων ή νερού στο εσωτερικό των σωλήνων.
Ελέγξτε για ομοιόμορφη εκχείλωση του [L] και
B
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές ή αμυχές.
• Για Συνδέσεις ② Επάνω σωλήνωσης και ③ Δεξιάς σωλήνωσης, χρησιμοποιήστε τον
παρεχόμενο Βοηθητικό σωλήνα (σωλήνα Αερίου).
② Επάνω σωλήνωση
Σωλήνας σύνδεσης (Αερίου)
Φιλιέρα
Εσωτερική μονάδα (Οπίσθια)
A
Σωλήνας
Σωλήνας σύνδεσης (Αερίου)
Εξωτερική διάμετρος
σωλήνα [mm (in)]
Διάσταση A [mm]
Εργαλείο εκχείλωσης για
R410A, τύπου σφικτήρα
0
Διάσταση B-0,4 [mm]
6,35 (1/4)
9,1
9,52 (3/8)
13,2
12,70 (1/2)
0 έως 0,5
③ Δεξιά σωλήνωση
Βοηθητικός σωλήνας (Σωλήνας
αερίου) (Παρελκόμενα)
16,6
15,88 (5/8)
19,7
19,05 (3/4)
24,0
El-5
9367702152-01_IM_L9.indb 5
2/20/2019 9:48:41 AM
Θερμομόνωση Συζεύκτη (Μεγάλη) (Παρελκόμενα)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κρατήστε το δυναμόκλειδο από τη λαβή του σε ορθή γωνία με το σωλήνα,
προκειμένου να σφίξετε σωστά το παξιμάδι εκχείλωσης.
Όταν σφίξετε σωστά το παξιμάδι εκχείλωσης με το χέρι, κρατήστε σταθερό το συζεύκτη
από την πλευρά της μονάδας με ξεχωριστό κλειδί, και στη συνέχεια σφίξτε με ένα ροπόκλειδο.
Σωλήνας σύνδεσης (Αερίου)
Εσωτερική μονάδα
Σωλήνας σύνδεσης (Μικρός) (Υγρού)
Θερμομόνωση Συζεύκτη (Μικρή)
(Παρελκόμενα)
Σφίξτε με 2 κλειδιά.
Δετήρας καλωδίου (Υπερμεγέθης)*
(Παρελκόμενα)
Σταθερό κλειδί
Χωρίς κενό
Παξιμάδι εκχείλωσης
Ροπόκλειδο
Σωλήνας εσωτερικής μονάδας
(Πλευρά μονάδας)
Εσωτερική μονάδα
Θερμομόνωση συζεύκτη
Δετήρας καλωδίου (Μεγάλος)
(Εξαρτήματα)
Σωλήνας σύνδεσης
Παξιμάδι εκχείλωσης [mm (in)]
Ροπή σύσφιξης [N·m (kgf·cm)]
Διάμ. 6,35 (1/4)
16 έως 18 (160 έως 180)
Διάμ. 9,52 (3/8)
32 έως 42 (320 έως 420)
Διάμ. 12,70 (1/2)
49 έως 61 (490 έως 610)
Διάμ. 15,88 (5/8)
63 έως 75 (630 έως 750)
Διάμ. 19,05 (3/4)
90 έως 110 (900 έως 1.100)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Φροντίστε να εγκαταστήσετε τον σωλήνα σωστά στη θύρα της εσωτερικής και τις
εξωτερικής μονάδας. Αν το κεντράρισμα δεν είναι σωστό, το παξιμάδι εκχείλωσης δεν
μπορεί να σφίξει ομαλά. Αν ασκήσετε δύναμη για να γυρίσετε το παξιμάδι εκχείλωσης,
το σπείρωμά του θα υποστεί ζημιά.
Μην αφαιρέσετε το παξιμάδι εκχείλωσης από το σωλήνα της μονάδας εισόδου παρά
μόνο λίγο πριν συνδέσετε το σωλήνα σύνδεσης.
Μην χρησιμοποιείτε ορυκτέλαιο στο εκχειλωμένο τμήμα. Αποφύγετε την εισροή
ορυκτελαίου στο σύστημα, καθώς αυτό μειώνει τη διάρκεια ζωής των μονάδων.
4.4. Τοποθέτηση θερμομόνωσης
Τοποθετήστε το υλικό της θερμικής μόνωσης αφού πραγματοποιήσετε έλεγχο για διαρροή
ψυκτικού (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας).
Σωλήνας σύνδεσης (Αερίου)
Εσωτερική μονάδα
Σωλήνας σύνδεσης (Υγρού)
Ταινία βινυλίου
* Όταν χρησιμοποιείτε Βοηθητικό σωλήνα (Παρελκόμενα), βεβαιωθείτε ότι τα 2 τεμάχια
δετήρων που χρησιμοποιούνται είναι μονωμένα με τον ίδιο τρόπο.
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Χρησιμοποιήστε σωλήνα από σκληρό πολυβινυλοχλωρίδιο και συνδέστε τον με συγκολλητικό (πολυβινυλοχλωρίδιο) για να μην υπάρχει διαρροή.
Εφαρμόζετε πάντα θερμομόνωση στην εσωτερική πλευρά του λάστιχου αποστράγγισης.
Χρησιμοποιήστε σωλήνα αποστράγγισης που ταιριάζει με το μέγεθος του λάστιχου αποστράγγισης.
• Μην ανασηκώνετε, δημιουργείτε παγίδευση ή εξαερώνετε.
• Εφαρμόστε καθοδική κλίση (1/100 ή μεγαλύτερη).
• Τοποθετήστε υποστηρίγματα κατά την εγκατάσταση μακριών σωλήνων.
• Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό μόνωσης για να αποτρέψετε το πάγωμα των
σωλήνων.
• Εγκαταστήστε τους σωλήνες έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση του κυτίου ελέγχου.
• Να θερμομονώνετε πάντα (με πάχος 8 mm ή περισσότερο) τον σωλήνα αποστράγγισης
από την πλευρά της εσωτερικής μονάδας.
Θερμομόνωση συζεύκτη
• Τοποθετήστε τη θερμική μόνωση συζεύκτη (Παρελκόμενα) γύρω από το σωλήνα αερίου
και το σωλήνα υγρού στην εσωτερική πλευρά.
• Αφού τοποθετήσετε τη θερμική μόνωση συζεύκτη, τυλίξτε και τα δύο άκρα με ταινία
βινυλίου για να μην υπάρχει κάποιο κενό.
• Μετά την επικόλληση της θερμομόνωσης του συζεύκτη, ασφαλίστε την με 2 δετήρες
καλωδίων, έναν σε κάθε άκρο της μόνωσης.
• Βεβαιωθείτε ότι οι Δετήρες καλωδίων επικαλύπτουν την θερμομόνωση του σωλήνα.
Τέλος, στερεώστε το σωλήνα σύνδεσης (Υγρού) στο σωλήνα σύνδεσης (Αερίου) περνώντας την ταινία βινυλίου πάνω από το συνδετικό θερμομονωτικό (Αερίου) και το συνδετικό
θερμομονωτικό (Υγρού).
ΠΡΟΣΟΧΗ
O.D.
32 mm (VP25)
Σωλήνας αποστράγγισης
ΣΩΣΤΟ
Σωλήνας αποστράγγισης
Τοποθετήστε το σωλήνα αποστράγγισης χαμηλότερα απ'αυτή τη θέση.
ΣΩΣΤΟ
Αφού πραγματοποιήσετε έλεγχο για διαρροή αερίου (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
Εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας), ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας.
Τοποθετήστε τη θερμομόνωση γύρω από τους μεγάλους (αερίου) και μικρούς (υγρού)
σωλήνες. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
Υποστήριγμα
1,5 έως 2 m
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Ανασηκωμένη
Καταλήγει σε νερό
Κυματοειδής
El-6
9367702152-01_IM_L9.indb 6
2/20/2019 9:48:41 AM
(1) Τοποθετήστε μόνωση για τον σωλήνα αποστράγγισης.
Συναρμογήστε όπως περιγράφεται παρακάτω.
(2) Εάν πρόκειται για " ① Οπίσθια δεξιά σωλήνωση": στερεώστε το λάστιχο αποστράγγισης με εύκαμπτο σύρμα ώστε να έχει τη σωστή κλίση μέσα στην εσωτερική μονάδα.
Σύρμα VT (Εξαρτήματα)
Λάστιχο αποστράγγισης
Θύρα αποστράγγισης
Συναρμολογήστε το λάστιχο Αποστράγγισης (Παρελκόμενα) και το δακτύλιο του Λάστιχου (Παρελκόμενα) στη θύρα Αποστράγγισης.
Εσωτερική μονάδα (Οπίσθια όψη)
(3) Συνδέστε τον σωλήνα αποστράγγισης.
Πλευρά με σκληρό PVC
Περιοχή
εφαρμογής της
κόλλας
Σύνδεσμος σωλήνα
(προμήθεια τοπικά)
Σωλήνας αποστράγγισης
(VP25) (Προμήθεια τοπικά)
4 mm ή λιγότερο
Πλευρά με μαλακό PVC
Δακτύλιος λάστιχου
(Εξαρτήματα)
Λάστιχο αποστράγγισης
(Παρελκόμενα)
Δοχείο αποστράγγισης
10 έως 15 mm
Λάστιχο αποστράγγισης
(Παρελκόμενα)
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
κενό διάστημα
Δακτύλιος Λάστιχου
(Παρελκόμενα)
Πλευρά με μαλακό PVC
Τυλίξτε τη μόνωση του λάστιχου Αποστράγγισης στη σύνδεση του λάστιχου αποστράγγισης.
6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν Εγχειρίδιο από άτομο που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικό κύκλωμα για τη μονάδα.
Ένα ανεπαρκές κύκλωμα τροφοδοσίας η εσφαλμένες ηλεκτρολογικές εργασίες ενδέχεται
να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες, βεβαιωθείτε ότι όλες οι μονάδες είναι αποσυνδεδεμένες
από το ρεύμα.
Χρησιμοποιήστε τα εσωκλειόμενα καλώδια σύνδεσης και τα καλώδια τροφοδοσίας ή
εκείνα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Εσφαλμένες συνδέσεις, ανεπαρκής
μόνωση ή υπέρβαση του επιτρεπόμενου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Για την καλωδίωση χρησιμοποιήστε τους τύπους καλωδίων που υποδεικνύονται, συνδέστε τα καλώδια σταθερά και βεβαιωθείτε ότι στις συνδέσεις ακροδεκτών δεν ασκούνται
εξωτερικές δυνάμεις από τα καλώδια. Εσφαλμένη ή ασταθής σύνδεση καλωδίων μπορεί
να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως υπερθέρμανση των τερματικών, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην κάνετε μετατροπές στα καλώδια τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή διακλαδώσεις στην καλωδίωση. Εσφαλμένες συνδέσεις, ανεπαρκής μόνωση
ή υπέρβαση του επιτρεπόμενου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μόνωση λάστιχου αποστράγγισης (Εξαρτήματα)
Αντιστοιχίστε τους αριθμούς της πλακέτας ακροδεκτών και τα χρώματα των καλωδίων
σύνδεσης με εκείνα της εξωτερικής μονάδας (ή της μονάδας Διακλάδωσης Ψυκτικού).
Εάν η καλωδίωση δεν είναι σωστή, ενδέχεται να καούν τα ηλεκτρικά μέρη.
Όψη ανοίγματος λάστιχου
Τυλίξτε το προσαρμοσμένο θερμομονωτικό γύρω
από τον σφικτήρα του σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι η
ευθυγράμμιση είναι στο επάνω μέρος.
Συνδέστε σωστά τα καλώδια σύνδεσης στον πίνακα ακροδεκτών. Επίσης, ασφαλίστε
τα καλώδια με συγκρατητές καλωδίωσης. Ακατάλληλες συνδέσεις, στην καλωδίωση ή
στα άκρα της καλωδίωσης, μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Στερεώνετε πάντα το εξωτερικό κάλυμμα του καλωδίου σύνδεσης με το σφιγκτήρα
καλωδίου. (Αν ο μονωτήρας είναι φθαρμένος, μπορεί να παρουσιαστεί αποφόρτιση.)
Τοποθετήστε σωστά το κάλυμμα του ηλεκτρικού κιβωτίου στη μονάδα. Εσφαλμένη
τοποθέτηση του καλύμματος του ηλεκτρικού κιβωτίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω έκθεσης σε σκόνη ή νερό.
Τοποθετήστε χιτώνια σε τυχόν οπές που έγιναν στους τοίχους για την καλωδίωση.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
Εγκαταστήστε διακόπτη διαφυγής γείωσης. Επίσης, τοποθετήστε το διακόπτη έναντι
διαφυγών προς τη γη έτσι ώστε ολόκληρη η κύρια παροχή ρεύματος AC να διακόπτεται
ταυτόχρονα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συνδέετε πάντα το καλώδιο γείωσης.
Εσφαλμένη εργασία γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Τοποθετήστε τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να τα
αγγίξετε με το χέρι σας.
Εκτελέστε τις εργασίες καλωδίωσης σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα, έτσι ώστε το
κλιματιστικό να μπορεί να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.
Συνδέστε σταθερά το καλώδιο σύνδεσης στον πίνακα ακροδεκτών. Αν η εγκατάσταση
είναι εσφαλμένη, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
100mm
Εάν έχει βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό του αντιπρόσωπο ή αναλόγως προσοντούχα άτομα ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
El-7
9367702152-01_IM_L9.indb 7
2/20/2019 9:48:41 AM
6.2. Μέθοδος καλωδίωσης
ΠΡΟΣΟΧΗ
Γειώστε τη μονάδα.
Μην συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή
καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
Αν η γείωση είναι ανεπαρκής, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Μην συνδέσετε τα καλώδια παροχής ρεύματος στους ακροδέκτες μετάδοσης ή τηλεχειριστηρίου, καθώς αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
Μην τοποθετείτε ποτέ μαζί σε δέσμη τα καλώδια παροχής ρεύματος, μετάδοσης και
τηλεχειριστηρίου.
Κρατήστε αποστάσεις τουλάχιστον 50 mm μεταξύ αυτών των καλωδίων.
Η τοποθέτηση αυτών των καλωδίων στην ίδια δέσμη θα προκαλέσει απώλεια λειτουργίας ή βλάβη.
Κατά το χειρισμό PCB, ο στατικός ηλεκτρισμός που υπάρχει στο σώμα ενδέχεται να
προκαλέσει δυσλειτουργία στην PCB. Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:
• Γειώστε τις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, καθώς και τις περιφερειακές συσκευές.
• Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος (ασφαλειοδιακόπτης).
• Αγγίξτε ένα μεταλλικό τμήμα της εσωτερικής μονάδας για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα ώστε να εκφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός από το σώμα σας.
• Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες των εξαρτημάτων και το τυπωμένο κύκλωμα της
πλακέτας.
Μετάδοση
Εσωτερική μονάδα
Τηλεχειριστήριο
Μετάδοση
Τροφοδοσία
*2
Ασφαλειοδιακόπτης
Εσωτερική
μονάδα
Εσωτερική μονάδα
*2
*2
Ασφαλειοδιακόπτης
Ασφαλειοδιακόπτης
*3
Τηλεχειριστήριο
(Κύριο)
*3
Τηλεχειριστήριο
(Εξαρτώμενο)
*3
Τηλεχειριστήριο
*1: Όταν συνδέεστε στο Σύστημα Ανάκτησης Θερμότητας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας Διακλάδωσης Ψυκτικού.
*2: Γειώστε το τηλεχειριστήριο εάν διαθέτει καλώδιο γείωσης.
*3: Το τηλεχειριστήριο τύπου 3 αγωγών δεν χρησιμοποιείται.
230 V
198 έως 264 V (50 Hz)
198 έως 253 V (60 Hz)
Εύρος λειτουργίας
Εξωτερική μονάδα ή μονάδα Διακλάδωσης Ψυκτικού *1
Τροφοδοσία
6.1. Ηλεκτρικές απαιτήσεις
Ονομαστική τάση
Παράδειγμα
• Επιλέξτε τον τύπο και το μέγεθος του καλωδίου τροφοδοσίας σύμφωνα με τους σχετικούς τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
• Οι προδιαγραφές για την τοπική καλωδίωση τροφοδοσίας και τις καλωδιώσεις των διακλαδώσεων είναι σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κώδικες.
• Μεγ. μήκος καλωδίου: Ορίστε το μήκος ώστε η πτώση τάσης να είναι μικρότερη από 2%.
Αυξήστε τη διάμετρο του καλωδίου όταν το μήκος του καλωδίου είναι μεγάλο.
Πρέπει να εγκατασταθεί ασφαλειοδιακόπτης σε κάθε σύστημα ψυκτικού. Μην χρησιμοποιείτε έναν ασφαλειοδιακόπτη σε διαφορετικό σύστημα ψυκτικού.
Ανατρέξτε στον πίνακα για τις προδιαγραφές του ασφαλειοδιακόπτη της κάθε εγκατάστασης. Πραγματοποιήστε τις γεφυρώσεις της καλωδίωσης ισχύος εντός του εύρους του ίδιου
συστήματος ψυκτικού μέσου. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες γεφύρωσης καλωδίωσης,
πραγματοποιήστε σύνδεση για τις εσωτερικές μονάδες ώστε να πληρούνται οι συνθήκες Α
και Β παρακάτω.
(Διακλάδωση καλωδίωσης τροφοδοσίας)
Εσωτερική μονάδα
Εσωτερική μονάδα
Τροφοδοσία
Τροφοδοσία
Εσωτερική μονάδα
Τροφοδοσία
Κουτί διακλάδωσης
Ασφαλειοδιακόπτης
Κουτί διακλάδωσης
Τροφοδοσία
A. Απαιτήσεις του ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος
Μοντέλο
MCA
AB*A030GTEH
0,52 A
AB*A036GTEH
0,66 A
AB*A045GTEH
0,98 A
AB*A054GTEH
1,32 A
6.3. Καλωδίωση μονάδας
MFA
Προτού συνδέσετε το καλώδιο στον ακροδέκτη.
6.3.1. Καλώδιο παροχής ρεύματος
Ρυθμίστε το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας ώστε να αποτρέπεται η υπερβολιή ένταση,
με αναφορά στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.
20 A
20 mm
MCA: Ελάχιστη Ικανότητα Κυκλώματος
MFA: Ικανότητα Κύριας Ασφάλειας
Καλώδιο γείωσης
Όταν έχει ολοκληρωθεί η καλωδίωση γεφύρωσης ισχύος, βεβαιωθείτε ότι η συνολική
MCA των συνδεδεμένων μονάδων Διακλάδωσης Ψυκτικού και εσωτερικών μονάδων
δεν υπερβαίνει τα 15 Α. Για τη μονάδα διακλάδωσης ψυκτικού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης της μονάδας Διακλάδωσης Ψυκτικού.
Εάν ο αριθμός των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων υπερβαίνει το ανώτατο όριο, είτε
προσθέστε ασφαλειοδιακόπτες είτε χρησιμοποιήστε ασφαλειοδιακόπτη με μεγαλύτερη
ικανότητα.
B. Απαιτήσεις ασφαλειοδιακόπτη διαρροής γείωσης
Ικανότητα ασφαλειοδιακόπτη
* Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων
"εσωτερικών μονάδων" ή "εσωτερικών
μονάδων + μονάδων Διακλάδωσης Ψυκτικού"
30 mA, 0,1 sec ή λιγότερο
44 ή λιγότερο
100 mA, 0,1 sec ή λιγότερο
45 έως 148 **
* Τύπος αντλίας θερμότητας: εσωτερικές μονάδες, Τύπος ανάκτησης θερμότητας:
εσωτερικές μονάδες και μονάδες Διακλάδωσης Ψυκτικού.
** Εάν δεν παρέχεται ασφαλειοδιακόπτης με ικανότητα 100 mA, διαχωρίστε τις
εσωτερικές μονάδες σε μικρές ομάδες των 44 μονάδων το πολύ και παρέχετε έναν
ασφαλειοδιακόπτη ικανότητας 30 mA για κάμε ομάδα.
45 mm
A. Για καλωδίωση συμπαγούς πυρήνα
(1) Για να συνδέσετε τον ηλεκτρικό ακροδέκτη, ακολουθήστε το παρακάτω διάγραμμα και
συνδέστε τον αφού σχηματίσετε θηλιά με αυτόν γύρω από το άκρο του καλωδίου.
(2) Χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα καλώδια, συνδέστε τα προσεκτικά και στερεώστε τα
έτσι ώστε να μην ασκείται πίεση στους ακροδέκτες.
(3) Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες στον ακροδέκτη. Μην
χρησιμοποιείτε πολύ μικρό κατσαβίδι, διαφορετικά μπορεί να καταστραφούν οι
κεφαλές των βιδών και να μην μπορούν να σφίξουν σωστά οι βίδες.
(4) Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες στον ακροδέκτη γιατί μπορεί να σπάσουν.
(5) Ανατρέξτε στον πίνακα για τις ροπές σύσφιξης των βιδών στους ακροδέκτες.
(6) Μην στερεώσετε 2 καλώδια παροχής ρεύματος με 1 βίδα.
Μήκος 25 mm
Θηλιά
6.1.1. Προδιαγραφές καλωδίων
Τηρήστε τις παρακάτω προδιαγραφές για τα καλώδια παροχής ισχύος, μετάδοσης και τηλεχειριστηρίου.
Συνιστώμενο
μέγεθος καλωδίου (mm2)
Καλώδιο παροχής
ρεύματος
Καλώδιο
μετάδοσης
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
(τύπος 2 πόλων)
2,5
0,33
0,33 έως 1,25
Τύπος καλωδίου
Παρατήρηση
Τύπος 60245 IEC57
ή αντίστοιχος
2 Καλώδια + γείωση
Συμβατό καλώδιο
LONWORKS
22 AWG ΕΠΙΠΕΔΟ 4 (NEMA)
μη-πολωμένο 2 πυρήνων, στριμμένο ζεύγος
συμπαγούς πυρήνα
διαμέτρου 0,65 mm
Θωρακισμένο
καλώδιο PVC*
Μη πολικό 2 πυρήνων,
Στριμμένο ζεύγος
Βιδώστε με
ειδική ροδέλα
Καλώδιο
Άκρο καλωδίου (Θηλιά)
Βιδώστε με
ειδική ροδέλα
Άκρο
καλωδίου
(Θηλιά)
Μπλοκ ακροδεκτών
Καλώδιο
*: Χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για
καλώδια τηλεχειριστηρίου.
El-8
9367702152-01_IM_L9.indb 8
2/20/2019 9:48:42 AM
6.4. Σύνδεση καλωδίων
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδια συμπαγούς πυρήνα, μην χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη
τύπου θηλιάς. Αν χρησιμοποιήσετε τα καλώδια συμπαγούς πυρήνα με τον ακροδέκτη
τύπου θηλιάς, η πίεση στον ακροδέκτη τύπου θηλιάς μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία και πολύ μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας των καλωδίων.
(1) Αφαιρέστε τις 2 λαμαρινόβιδες και τραβήξτε το κουτί ελέγχου προς τα κάτω.
Εσωτερική μονάδα
Β. Για καλώδια με κλώνους
(1) Χρησιμοποιήστε ακροδέκτες τύπου θηλιάς με μονωτικά χιτώνια, όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα, για τη σύνδεση στο μπλοκ ακροδεκτών.
(2) Σφίξτε καλά τους ακροδέκτες τύπου θηλιάς στα καλώδια χρησιμοποιώντας κατάλληλο
εργαλείο, έτσι ώστε να μην χαλαρώσουν τα καλώδια.
(3) Χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα καλώδια, συνδέστε τα προσεκτικά και στερεώστε τα
έτσι ώστε να μην ασκείται πίεση στους ακροδέκτες.
(4) Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες στον ακροδέκτη. Μην
χρησιμοποιείτε πολύ μικρό κατσαβίδι, διαφορετικά μπορεί να καταστραφούν οι
κεφαλές των βιδών και να μην μπορούν να σφίξουν σωστά οι βίδες.
(5) Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες στον ακροδέκτη γιατί μπορεί να σπάσουν.
(6) Ανατρέξτε στον πίνακα για τις ροπές σύσφιξης των βιδών στους ακροδέκτες.
(7) Μην στερεώσετε 2 καλώδια παροχής ρεύματος με 1 βίδα.
Κουτί ελέγχου
Βίδα διάνοιξης σπειρώματος
(2) Αφαιρέστε το κάλυμμα Α και Β. Και εγκαταστήστε το καλώδιο σύνδεσης.
Κουτί ελέγχου
Ακροδέκτης τύπου θηλιάς
Μήκος 10 mm
Χιτώνιο
Βιδώστε με ειδική
ροδέλα
Καλώδιο
Κάλυμμα Β
Βιδώστε με
ειδική ροδέλα
Ακροδέκτης
τύπου θηλιάς
Ακροδέκτης
τύπου θηλιάς
Κάλυμμα Α
(3) Αφού ολοκληρωθεί η καλωδίωση, δέστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τον δετήρα καλωδίων (Παρελκόμενα).
Μπλοκ ακροδεκτών
Καλώδιο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε ακροδέκτες τύπου θηλιάς και σφίξτε τις βίδες στους ακροδέκτες με τις
προβλεπόμενες ροπές, διαφορετικά, ενδέχεται να αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία
και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο εσωτερικό της μονάδας.
Ροπή σύσφιξης
Βίδα M4
(Παροχή ισχύος/L, N, GND)
1,2 έως 1,8 N·m
(12 έως 18 kgf·cm)
Y1,Y2:
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
6.3.2. Καλώδιο Μετάδοσης και Τηλεχειριστηρίου
Καλώδιο μετάδοσης
Θωρακισμένο
καλώδιο
(χωρίς
ταινία)
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
30 mm
Δετήρας καλωδίου (Μεσαίος) (Παρελκόμενα)
30 mm
40 mm
L, N: Καλώδιο παροχής ρεύματος
• Συνδέστε τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου και της μετάδοσης όπως φαίνεται στο Fig. Β.
• Όταν είναι συνδεδεμένα τα 2 καλώδια.
X1, X2:
Καλώδιο
μετάδοσης
Σφιγκτήρας καλωδίου
Γείωση
Fig. B
ΣΩΣΤΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Διαφορετική διάμετρος
Συνδέστε στη 1 πλευρά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σφίξτε τις βίδες στους ακροδέκτες με τις προβλεπόμενες ροπές, διαφορετικά,
ενδέχεται να αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο
εσωτερικό της μονάδας.
Ροπή σύσφιξης
Βίδα M3 (Μετάδοση/X1, X2)
(Τηλεχειριστήριο / Y1, Y2)
0,5 έως 0,6 N·m
(5 έως 6 kgf·cm)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αφαιρέσετε την ταινία από το καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε ειδικό
εργαλείο που δεν θα κάνει ζημιά στο καλώδιο του αγωγού.
Όταν τοποθετείτε μια βίδα στον ακροδέκτη, μην σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα, καθώς
μπορεί να κόψετε το καλώδιο. Αφ' ετέρου, μια βίδα που δεν έχει σφιχτεί επαρκώς
μπορεί να δημιουργήσει ελαττωματική επαφή, η οποία θα οδηγήσει σε σφάλμα
επικοινωνίας.
El-9
9367702152-01_IM_L9.indb 9
2/20/2019 9:48:42 AM
Σφιγκτήρας
6.5. Καλωδίωση προαιρετικών εξαρτημάτων
6.5.1. Διάταξη της πλακέτας της εσωτερικής μονάδας
CN106
Παροχή ρεύματος στην PCB
CNB01 CNA01 CNA03
6.6. Εξωτερική είσοδος και εξωτερική έξοδος (Προαιρετικά εξαρτήματα)
CNA04
(1) Εξωτερική είσοδος
CNA05
CN106
CN820
Για Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος (*1)
*1: Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε κάθε εγχειρίδιο εγκατάστασης.
6.5.2. Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας ισχύος
Ενδεικτική λυχνία ισχύος
(πράσινη)
Αναμμένη
Σημασία κατάστασης
Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η παροχή ισχύος.
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την πλακέτα επικοινωνίας ή με την κύρια πλακέτα.
Αναβοσβήνει (επανειλημμένα, Η εσωτερική μονάδα απενεργοποιήθηκε και παρέχεται τροφοδοσία ρεύματος στην πλακέτα της εσωτερι3 δευτερόλεπτα αναμμένη και 1
κής μονάδας από την Εξωτερική μονάδα τροφοδοσίδευτερόλεπτο σβηστή)
ας ρεύματος (προαιρετική).
Γρήγορη αναλαμπή (κάθε 0,1
δευτερόλεπτα)
6.5.3 Μέθοδοι σύνδεσης
Τροποποίηση καλωδίου για καλώΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
διο Εξωτερικής εισόδου/εξόδου
Βεβαιωθείτε ότι έχετε μονώσει τη σύνδεση ανά(1) Αφαιρέστε τη μόνωση από το καμεσα στα καλώδια.
λώδιο που είναι συνδεδεμένο στον
Προμήθεια
Σύνδεσμος κιτ καλωδίων
σύνδεσμο του κιτ καλωδίων.
τοπικά
(προαιρετικά εξαρτήματα)
(2) Αφαιρέστε τη μόνωση από το καλώδιο που προμηθευτήκατε τοπικά.
Χρησιμοποιήστε τον μονωμένο
σύνδεσμο άκρης πρεσαριστού
Συγκολλήστε και μονώστε τα συνδεδετύπου για να συνδέσετε το καλώδιο
μένα μέρη.
πεδίου και το καλώδιο του κιτ
καλωδίων.
(3) Συνδέστε τον αγωγό με τον αγωγό
σύνδεσης χρησιμοποιώντας κόλληση.
Διάταξη καλωδίωσης
Στο επόμενο σχεδιάγραμμα, είναι συνδεδεμένοι όλοι οι πιθανοί σύνδεσμοι για περιγραφικούς σκοπούς.
Κατά την πραγματική εγκατάσταση, δεν μπορείτε να συνδέσετε όλους τους συνδέσμους
ταυτόχρονα.
Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους ακροδέκτη, ανάλογα με την εφαρμογή. (Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και οι δύο τύποι των ακροδεκτών.)
● Ακροδέκτης εφαρμογής τάσης ([CNA01], [CNA03])
Όταν πρέπει να παρέχεται τροφοδοσία στην είσοδο της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε, χρησιμοποιήστε το τερματικό τάσης ([CNA01], [CNA03]).
Τροφοδοσία DC
12 έως 24V
Αντίσταση
φορτίου
*a
Αντίσταση
φορτίου
*a
Αντίσταση
φορτίου
*a
*1
P.C.B
CNA01
*b
CNA03
συνδεδεμένη μονάδα
*1 Ορίστε την παροχή ισχύος DC12 στα 24V. Επιλέξτε ικανότητα παροχής ισχύος με αρκετό πλεόνασμα για το συνδεδεμένο φορτίο.
Μην τροφοδοτείτε τάση πέραν των 24V διαμέσου των ακιδών 1-2 και 1-3.
*a Το επιτρεπόμενο ρεύμα είναι DC 5mA έως 10mA. (Συνιστώμενο: DC5mA)
Δώστε αντίσταση φορτίου ώστε το ρεύμα να γίνει DC10mA ή λιγότερο.
Επιλέξτε επαφές με πολύ χαμηλή χρήση ρεύματος (χρήση στα DC12V, DC1mA ή λιγότερο).
*b Η πολικότητα είναι [+] στην ακίδα 1 και [-] στις ακίδες 2 και 3. Συνδέστε σωστά.
Όταν συνδέσετε σε τερματικά τάσης πολλαπλών εσωτερικών μονάδων με συνδεδεμένη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι κάνατε διακλάδωση εκτός της εσωτερικής μονάδας με τη χρήση κουτιού
διακλάδωσης κλπ, όπως φαίνεται στο παράδειγμα παρακάτω.
Τροφοδοσία DC
12 έως 24V
Αντίσταση
φορτίου
Αντίσταση
φορτίου
P.C.B
CNA01
P.C.B
CNA01
συνδεδεμένη μονάδα
P.C.B
CNA01
Εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα
Εναλλαγή τύπου σήματος
εισόδου
Ακροδέκτης εξόδου
Για εξωτερική έξοδο
Για ένα από τα ακόλουθα.
• Μετατροπέας MODBUS® (*1)
• Προσαρμογέας ασύρματου τοπικού δικτύου (LAN) (*1)
Για Μονάδα αντλίας αποστράγγισης (*1)
Επιλογή εισόδου
Εσωτερική μονάδα
ON
CNA01
CNA03
CNA02
CNA04
Μικροδιακόπτης SET 2
(SW2)
CNB01
CN65
Εφαρμογή
Υποδεικνύει την κατάσταση τροφοδοσίας ρεύματος.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας
ισχύος" που ακολουθεί.
Ακροδέκτης εφαρμογής
Για εξωτερική είσοδο
τάσης
Ακροδέκτης ξηράς επαφής
Συσκευή
εισόδου 1
OFF
SW1
SW2
SW3
SW4
Όνομα
Ενδεικτική λυχνία ισχύος
(πράσινη)
CN820
Συσκευή
εισόδου 2
Μικροδιακόπτης
(SET 2)
• Η εσωτερική μονάδα μπορεί να εκτελέσει τις εντολές Εκκίνηση/Διακοπή, Διακοπή
Έκτακτης Ανάγκης ή Βεβιασμένη Διακοπή με τη χρήση των CNΑ01 ή CNΑ02 του PCB
της εσωτερικής μονάδας.
• Οι λειτουργίες "Έναρξη/Διακοπή" ή "Διακοπή έκτακτης ανάγκης" και "Βεβιασμένη
διακοπή" μπορούν να επιλεγούν στις ρυθμίσεις λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.
• Ο θερμοστάτης της εσωτερικής μονάδας μπορεί να απενεργοποιηθεί βεβιασμένα με τη
χρήση των CNA03 ή CNA04 της PCB της εσωτερικής μονάδας.
• Πρέπει να χρησιμοποιηθεί στριμμένο ζεύγος καλωδίου (22 AWG). Το μέγιστο μήκος του
καλωδίου είναι 150 m.
• Χρησιμοποιήστε καλώδιο εξωτερικής εισόδου και εξόδου με κατάλληλη εξωτερική
διάμετρο, ανάλογα με τον αριθμό καλωδίων που είναι να εγκατασταθούν.
• Η σύνδεση των καλωδίων πρέπει να είναι ξεχωριστή από τη γραμμή του καλωδίου
τροφοδοσίας.
Συσκευή
εισόδου 3
Ενδεικτική λυχνία ισχύος
(πράσινη)
Συσκευή
εισόδου 1
CNA05
CN65
Δετήρας καλωδίου
(Προμήθεια τοπικά)
PCB Ελεγκτή
Συσκευή
εισόδου 2
CNA02
El-10
9367702152-01_IM_L9.indb 10
2/20/2019 9:48:42 AM
● Ακροδέκτης ξηράς επαφής ([CNA02], [CNA04])
[Στην περίπτωση εισόδου "Παλμού"]
Όταν δεν απαιτείται η παροχή ισχύος στην είσοδο της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε,
χρησιμοποιήστε το τερματικό ξηράς επαφής ([CNΑ02], [CNΑ04]).
P.C.B
*c
Καν 1
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
OFF → ON
Έκτακτη διακοπή
Καν2
OFF → ON
Κανονικό
CNA01 ή CNA02
CNA02
*c
Καν 2
GND
* Όλες οι εσωτερικές μονάδες στο ίδιο ψυκτικό σύστημα σταματούν όταν ενεργοποιηθεί η
λειτουργία Διακοπής έκτακτης ανάγκης.
*d
*c
Καν 3
CNA04
● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Βεβιασμένη διακοπή".
[Στην περίπτωση εισόδου "Άκρου"]
Συνδετήρας
συνδεδεμένη μονάδα
*c Επιλέξτε επαφές με πολύ χαμηλή χρήση ρεύματος (χρήση στα DC12V, DC1mA ή λιγότερο).
*d Η καλωδίωση διαφέρει από τα τερματικά τάσης. Προσέχετε επαρκώς όταν κάνετε την
καλωδίωση.
CNA02
P.C.B
K2
K5
CNA02
P.C.B
K3
Συσκευή εισόδου 1
K6
CNA02
Συσκευή εισόδου 2
Εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα
K4
Εσωτερική μονάδα
P.C.B
K1
K1 - K6: Ρελέ
(Συσκευή για Ρεύμα DC)
Σήμα εισόδου
Εντολή
OFF → ON
Βεβιασμένη διακοπή
ON → OFF
Κανονικό
Καν1 του CNA01 ή CNA02
[Στην περίπτωση εισόδου "Παλμού"]
Όταν συνδέετε τερματικά ξηράς επαφής πολλαπλών εσωτερικών μονάδων σε συνδεδεμένη μονάδα, μονώστε την κάθε εσωτερική μονάδα με ρελέ κλπ, όπως φαίνεται στο
παράδειγμα παρακάτω.
Τροφοδοσία για το ρελέ
Εντολή
Καν1
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
Καν1
OFF → ON
Βεβιασμένη διακοπή
Καν2
OFF → ON
Κανονικό
CNA01 ή CNA02
* Όταν ενεργοποιηθεί η βεβιασμένη διακοπή, η εσωτερική μονάδα σταματά, και η
λειτουργία "Έναρξη/Διακοπή" από τηλεχειριστήριο περιορίζεται.
* Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία βεβιασμένης διακοπής κατά την δημιουργία μιας
ομάδας τηλεχειρισμού, συνδέστε τον ίδιο εξοπλισμό στην κάθε εσωτερική μονάδα εντός
της ομάδας.
• Μέθοδος επιλογής των λειτουργιών
Οι λειτουργίες "Έναρξη/Διακοπή" ή "Διακοπή έκτακτης ανάγκης" και "Βεβιασμένη διακοπή"
μπορούν να επιλεγούν στις ρυθμίσεις λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.
● Λειτουργία βεβιασμένης διακοπής θερμοστάτη
[Είσοδος "Άκρου" μόνο]
Ρύθμιση
λειτουργίας
60-00
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
Καν3 του CNA03 ή
CNA04
OFF → ON
Θερμοστάτης off
ON → OFF
Κανονικό
● Λειτουργία εντοπισμού διαρροής ψυκτικού (μόνο για τη σειρά J-IIIL)
[Είσοδος "Άκρου" μόνο]
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Όταν συνδέετε απ' ευθείας σε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες, θα προκληθεί βλάβη.
Συμπεριφορά λειτουργίας
Άκρη
60-09
● Τυπος σήματος εισόδου
Μπορείτε να επιλέξετε τύπο σήματος εισόδου.
Γίνεται με μικροδιακόπτη στο PCB της εσωτερικής μονάδας.
Μικροδιακόπτης [Set 2 SW2]
OFF (Εργοστασιακή ρύθμιση)
ON
Τυπος σήματος εισόδου
Άκρη
Παλμός
Το πλάτος του παλμού
πρέπει να είναι μακρύτερο από 200msec.
[Στην περίπτωση εισόδου "Άκρου"]
Σήμα εισόδου
Εντολή
OFF → ON
Λειτουργία
ON → OFF
Διακοπή
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
Καν3 του CNA03 ή
CNA04
OFF → ON
Καμία εντολή
ON → OFF
Διαρροή ψυκτικού
(2) Εξωτερική έξοδος
Παλμός
● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Έναρξη/Διακοπή".
Συνδετήρας
Ρύθμιση
λειτουργίας
• Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ζεύγος καλωδίου τύπου 22AWG. Το μέγιστο μήκος του
καλωδίου είναι 25m.
• Χρησιμοποιήστε καλώδιο εξωτερικής εισόδου και εξόδου με κατάλληλη εξωτερική
διάμετρο, ανάλογα με τον αριθμό καλωδίων που είναι να εγκατασταθούν.
• Τάση εξόδου: Υψ DC12V±2V, Χαμ 0V.
• Επιτρεπόμενο ρεύμα: 50mA
Επιλογή εξόδου
● Όταν ο δείκτης κλπ είναι απ' ευθείας συνδεδεμένος
Καν1 του CNA01 ή CNA02
P.C.B
Ένδειξη λειτουργίας
[Στην περίπτωση εισόδου "Παλμού"]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
Καν1
OFF → ON
Λειτουργία
Καν2
OFF → ON
Διακοπή
CNA01 ή CNA02
* Η τελευταία εντολή έχει προτεραιότητα.
* Οι εσωτερικές μονάδες στην ίδια ομάδα τηλεχειρισμού λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Διακοπή έκτακτης ανάγκης".
[Στην περίπτωση εισόδου "Άκρου"]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
OFF → ON
Έκτακτη διακοπή
ON → OFF
Κανονικό
Καν1 του CNA01 ή CNA02
Ενδείξεις σφαλμάτων
CNB
01
Ένδειξη κατάστασης Ανεμιστήρα
εσωτερικής μονάδας
συνδεδεμένη μονάδα
● Όταν υπάρχει σύνδεση με μονάδα εξοπλισμένη με παροχή ισχύος
P.C.B
Συνδεδεμένη
συσκευή 1
Συνδεδεμένη
συσκευή 2
CNB
01
Συνδεδεμένη
συσκευή 3
συνδεδεμένη μονάδα
Ρελέ (Προμήθεια τοπικά)
El-11
9367702152-01_IM_L9.indb 11
2/20/2019 9:48:42 AM
Συμπεριφορά λειτουργίας
Τάση εξόδου
DC 12 V
Εξωτερική
έξοδος2
Ακίδες 1-3
Λειτουργία
0V
Κανονικό
DC 12 V
Εξωτερική
έξοδος3
Ακίδες 1-4
Σφάλμα
0V
Διακοπή ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας
DC 12 V
Λειτουργία ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας
6.7. Μονάδα αντλίας αποστράγγισης (Προαιρετικά εξαρτήματα)
• Για τη μέθοδο της εγκατάστασης, ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της
μονάδας αντλία αποστράγγισης.
7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ
Υπάρχουν 3 μέθοδοι διευθυνσιοδότησης, μέσω ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ (FIELD SETTING) ως εξής.
Ορίστε με οποιαδήποτε από τις μεθόδους.
Η κάθε μέθοδος ορισμού περιγράφεται στα βήματα (1) έως (3) παρακάτω.
(1) Ρυθμίσεις IU AD, REF AD SW ..... Αυτή η ενότητα (7.1. Διευθυνσιοδότηση)
(2) Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου ..... Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ενσύρματου ή ασύρματου
τηλεχειριστηρίου για λεπτομερείς πληροφορίες
ρυθμίσεων. (Ορίστε τον IU AD, REF AD SW στο 0)
(3) Αυτόματη διευθυνσιοδότηση ..... Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της εξωτερικής μονάδας για
λεπτομερείς πληροφορίες ρυθμίσεων. (Ορίστε τον IU
AD, REF AD SW στο 0)
Βεβαιωθείτε ότι θέσατε την ισχύ στο OFF προτού πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις
πεδίου.
7.1. Διευθυνσιοδότηση
• Οι διευθύνσεις της εσωτερικής μονάδας και του κυκλώματος ψυκτικού μπορούν επίσης
να οριστούν μέσω του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
×1
SET3
Ρύθμιση
Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας
Διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού
×10
0 έως 63
0 έως 99
Εσωτερική
μονάδα
× 10
×1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
2
2
0
2
0
3
3
0
3
0
4
4
0
4
0
⁞
5
⁞
5
⁞
0
⁞
5
⁞
1
0
10
1
0
1
⁞
1
⁞
11
⁞
1
⁞
1
⁞
9
9
63
6
3
7.2. Ορισμός προσαρμοσμένου κωδικού
Σύγχυση
Αλλαγή κωδικού
A
Εσωτερική
μονάδα
A
B
C
D
B
C
D
Ορισμός προσαρμοσμένου κωδικού για την εσωτερική μονάδα
Ορίστε τους Μικροδιακόπτες του SET 3 SW1, SW2 με αναφορά στο Table B.
Μικροδιακόπτης "SET 3"
IU AD
×10
OFF
RC AD
REF AD
RC AD
×1
SET3
×10
×1
SET4
Table Β
×1
Προσαρμοσμένος κωδικός
Α (ΕργοστασιαB
C
κή ρύθμιση)
SET4
Εύρος
ρύθμισης
IU AD SW
×1
Η επιλογή προσαρμοσμένου κωδικού αποτρέπει τη σύγχυση στην εσωτερική μονάδα.
(Fig. B) (Μπορούν να οριστούν έως 4 κωδικοί.)
Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις και στην εσωτερική μονάδα και στο τηλεχειριστήριο.
Για τη διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού
×10
REF AD SW
Ρύθμιση περιστροφικού
διακόπτη
ON
Χρησιμοποιήστε μονωμένο κατσαβίδι για να ρυθμίσετε τους μικροδιακόπτες.
REF AD
Διεύθυνση
× 10
Τηλεχειριστήριο
Μη αυτόματη μέθοδος διευθυνσιοδότησης
IU AD
99
Ρύθμιση περιστροφικού
διακόπτη
Fig. B
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τη διεύθυνση εσωτερικής
μονάδας
* Μην ορίζετε τη διεύθυνση της εσωτερικής
μονάδας (IU AD SW)
από 64 έως 99.
Μπορεί να προκαλέσει
αστοχία.
SW 1
CNB01
Διακοπή
SW 4
0V
• Εάν εργάζεστε σε περι- Table A
βάλλον όπου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ασύρμαΔιεύθυνση
το τηλεχειριστήριο, οι
διευθύνσεις μπορούν
επίσης να οριστούν με
Ρύθμιση
τη χρήση του τηλεχειριδιεύθυνσης
στηρίου.
0
• Εάν η διευθυνσιοδότηση
γίνεται με τη χρήση του
1
ασύρματου τηλεχει2
ριστηρίου, ορίστε τη
διεύθυνση της εσωτε3
ρικής μονάδας και τη
4
διεύθυνση του κυκλώματος ψυκτικού σε "00".
5
(Για πληροφορίες
⁞
σχετικά με τη ρύθμιση
10
χρησιμοποιώντας το
ασύρματο τηλεχειρι11
στήριο.)
⁞
SW 3
Εξωτερική
έξοδος1
Ακίδες 1-2
Κατάσταση
SW 2
Συνδετήρας
Μικροδιακόπτης
SET 3 SW1
Μικροδιακόπτης
Set 3 SW2
Τύπος διακόπτη
Παράδειγμα
ρύθμισης 2
IU AD × 10
IU AD × 1
REF AD × 10
REF AD × 1
D
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
Παράδειγμα
ρύθμισης 63
(1) Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας
Περιστροφικός διακόπτης (IU AD × 1) ............Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Περιστροφικός διακόπτης (IU AD × 10) ..........Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Όταν συνδέετε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες σε 1 ψυκτικό σύστημα, ορίστε τη διεύθυνση στον IU AD SW όπως φαίνεται στον Table Α.
(2) Διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού
Περιστροφικός διακόπτης (REF AD × 1) ........Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Περιστροφικός διακόπτης (REF AD × 10) ......Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Στην περίπτωση πολλαπλών ψυκτικών συστημάτων, ορίστε τον REF AD SW όπως
φαίνεται στον όπως φαίνεται Table Α για το κάθε ψυκτικό σύστημα.
Ορίστε στην ίδια διεύθυνση ψυκτικού κυκλώματος όπως και στην εξωτερική μονάδα.
El-12
9367702152-01_IM_L9.indb 12
2/20/2019 9:48:42 AM
7.3. Ρύθμιση λειτουργίας
• Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (FUNCTION SETTING) μπορεί να πραγματοποιηθεί με το
ενσύρματο ή το ασύρματο τηλεχειριστήριο.
(Το τηλεχειριστήριο είναι προαιρετικός εξοπλισμός)
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ενσύρματου ή ασύρματου τηλεχειριστηρίου για λεπτομερείς
πληροφορίες ρυθμίσεων.
• Ανατρέξτε στην ενότητα «7.1. Διευθυνσιοδότηση» για τις ρυθμίσεις διεύθυνσης
εσωτερικής μονάδας και διεύθυνσης κυκλώματος ψυκτικού.
• Ορίστε την ισχύ της εσωτερικής μονάδας στο ON προτού ξεκινήσετε τη ρύθμιση.
Αριθμός
ΠροεΑριθμός ρύθμισης
λειτουργίας
πιλογή
(Απαγορευμένο)
61
00
Λειτουργία
(Απαγορευμένο)
62
68
01
* Η ενεργοποίηση της ισχύος προς τις εσωτερικές μονάδες αρχικοποιεί την ΗΕΒ, οπότε βεβαιωθείτε
ότι έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχος στεγανοποίησης και κενού πριν από την παροχή ισχύος.
* Επίσης, ελέγξτε ξανά για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν γίνει λάθη καλωδίωσης πριν
την ενεργοποίηση της ισχύος.
Τιμή νεκρής
ζώνης
69
(Απαγορευμένο)
70
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
(Απαγορευμένο)
72
00
(Απαγορευμένο)
73
00
(Απαγορευμένο)
74
00
(Απαγορευμένο)
75
00
Λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία
ΠροεΑριθμός
Λειτουργία
Αριθμός ρύθμισης
Λεπτομέρειες
πιλογή
λειτουργίας
Ρυθμίστε το διάστημα ειδοποίησης για
00 Τυπική
καθαρισμό του φίλτρου. Εάν η ειδοΔιάστημα
01 Μακρύτερο
ποίηση είναι πολύ νωρίς, αλλάξτε τη
ένδειξης
11
ρύθμιση σε 01. Εάν η ειδοποίηση είναι
φίλτρου
02 Κοντύτερο
πολύ αργά, αλλάξτε τη ρύθμιση σε 02.
00 Ενεργό
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
Δράση
01 Ανενεργό
της ένδειξης του φίλτρου. Η ρύθμιένδειξης
13
Η ένδειξη προβάλλεση 02 χρησιμοποιείται με κεντρικό
φίλτρου
02 ται μόνο στο κεντριτηλεχειριστήριο.
κό τηλεχειριστήριο
(Απαγορευ20
μένο)
(Απαγορευ23
μένο)
Ρυθμίστε την κατεύθυνση της οριζόΚατεύθυνση
00 Τυπική
ντιας ταλάντωσης της ροής αέρα.
οριζόντιας
01 Αριστερό μισό
24
(Για μοντέλα που είναι εξοπλισμένα
ταλάντωσης
02 Δεξί μισό
με λειτουργία οριζόντιας ταλάντωσης)
ροής αέρα
(Απαγορευ26
μένο)
(Απαγορευ27
μένο)
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ενεργοποίησης
00 Τυπική
Ενεργοψυχρού αέρα. Για να χαμηλώσετε την
01 Ρυθμίστε (1)
ποίηση με
θερμοκρασία ενεργοποίησης, χρησιμοθερμοκρα30
ποιήστε τη ρύθμιση 01. Για να αυξήσετε
σία ψυχρού
02 Ρυθμίστε (2)
τη θερμοκρασία ενεργοποίησης, χρησιμοαέρα
ποιήστε τη ρύθμιση 02.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ενεργοποί00 Τυπική
ησης θερμού αέρα. Για να χαμηλώ01 Ρυθμίστε (1)
σετε τη θερμοκρασία ενεργοποίησης
Ενεργο02 Ρυθμίστε (2)
κατά 6 βαθμούς C, χρησιμοποιήστε
ποίηση με
τη ρύθμιση 01. Για να χαμηλώσετε
θερμοκρα31
τη θερμοκρασία ενεργοποίησης
σία θερμού
κατά 4 βαθμούς C, χρησιμοποιήστε
03 Ρυθμίστε (3)
αέρα
τη ρύθμιση 02. Για να αυξήσετε τη
θερμοκρασία ενεργοποίησης, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 03.
Ενεργοποίηση η απενεργοποίηση
Αυτόματη
00 Ενεργό
αυτόματης επανεκκίνησης συστήμαεπανεκκί40
01 Ανενεργό
τος ύστερα από διακοπή ρεύματος.
νηση
Εξαιρετικά
Περιορίζει τη ροή κρύου αέρα
00
χαμηλό
χαμηλώνοντας τις περσίδες κατά την
Αποτροπή
έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης.
Κρύου
43
Ακολουθήστε
Για να αντιστοιχεί στον εξαερισμό,
Αέρα
01 τη ρύθμιση στο
ορίστε στο 01.
τηλεχειριστήριο
Επιτρέψτε σε εξωτερικό ελεγκτή να ξεκινά
Εκκίνηση/
00
ή να σταματά το σύστημα, ή να πραγμαΣτοπ
τοποιεί διακοπή έκτακτης ανάγκης.
Έκτακτη
01
* Εάν πραγματοποιηθεί διακοπή
διακοπή
έκτακτης ανάγκης από εξωτερικό
ελεγκτή, όλα τα συστήματα ψυκτιΕξωτερικός
κού θα απενεργοποιηθούν.
46
έλεγχος
* Εάν οριστεί βεβιασμένη διακοπή, η
Βεβιασμένη
εσωτερική μονάδα σταματά λόγω
02
διακοπή
της εντολής στους ακροδέκτες
εξωτερικής εισόδου και απαγορεύεται η Έναρξη/Διακοπή από το
τηλεχειριστήριο.
00 Όλα
Αλλαγή του στόχου για αναφορά
Στόχος
σφαλμάτων. Τα σφάλματα μπορούν να
Η ένδειξη προβάλλεαναφοράς
47
αναφέρονται σε όλες τις τοποθεσίες, ή
01 ται μόνο στο κεντρισφάλματος
μόνο στο κεντρικό τηλεχειριστήριο.
κό τηλεχειριστήριο
Όταν είναι ρυθμισμένο στο 01, ο
Ακολουθήστε
Ρύθμιση
ανεμιστήρας σταματά όταν ο θερμοτη ρύθμιση
ανεμιστήρα
00
στάτης είναι στο OFF στη λειτουργία
στο τηλεχειριόταν ο θερψύξης. Απαιτείται η σύνδεση του
49
στήριο
μοστάτης
ενσύρματου τηλεχειριστηρίου (τύπου
ψύξης είναι
2 πόλων ή 3 πόλων) και η εναλλαγή
01 Διακοπή
στο OFF
της θερμικής αντίστασης.
Βεβιασμένη
00 διακοπή
θερμοστάτη
01
02
Λειτουργία
03
Η ρύθμιση απαιτείται όταν συνδέετε
εναλλα04 (Απαγορευμια συσκευή εντοπισμού διαρροής
60
γής για
05 μένο)
ψυκτικού. (μόνο για τη σειρά J-IIIL)
εξωτερικές
06
εισόδους
07
08
Εντοπισμός
09 διαρροής
ψυκτικού
El-13
9367702152-01_IM_L9.indb 13
00
00
Τύπος
αυτόματης
κατάστασης
λειτουργίας
Λεπτομέρειες
Αυτόματη κατάσταση λειτουργίας μονού σημείου
ρύθμισης
(συμβατική)
Αυτόματη
κατάσταση
λειτουργίας
διπλού σημείου
ρύθμισης
0°C
0,5°C
1,0°C
1,5°C
2,0°C
2,5°C
3,0°C
3,5°C
4,0°C
4,5°C
Αλλάξτε τη μέθοδο ρύθμισης της
αυτόματης κατάστασης λειτουργίας
σε μονού ή διπλού σημείου (ψύξη/
θέρμανση).
Για συστήματα αντλίας θερμότητας,
απαιτείται η ρύθμιση της κύριας εσωτερικής μονάδας (μέσω ενσύρματου
τηλεχειριστηρίου).
Επιλέξτε την ελάχιστη θερμοκρασία
μεταξύ των ρυθμίσεων ψύξης και
θέρμανσης (νεκρή ζώνη) για την
Αυτόματη κατάσταση λειτουργίας
διπλού σημείου ρύθμισης (ορίζεται
στο Αρ. 68).
7.3.1. Ονομασία πλήκτρου και λειτουργία
Κουμπί MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ)
Ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Πράσινη)
Ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Πορτοκαλί)
Ενδεικτική λυχνία FILTER (ΦΙΛΤΡΟ) (Κόκκινη)
7.3.2. Έλεγχος των ρυθμίσεων λειτουργιών
Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο "MANUAL AUTO" (ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ) στην
εσωτερική μονάδα για 3 δευτερόλεπτα για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις λειτουργιών. Απαιτείται
να αποσυνδέστε την παροχή για να επιστρέψετε στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
(1) Ένδειξη διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας και ψυκτικού
Σχέδιο ενδείξεων
Σχέδιο ενδείξεων
Διεύθυνση εσωΔιεύθυνση ψυκτικού
τερικής μονάδας
Ανάβοσβήνει (Ανάβει
ON
1,0s / Σβήνει 1,0s)
Διεύθυνση: θέση δεκάδων (Ανάβει 0,5s /
Σβήνει 0,5s)
Διεύθυνση: θέση μονάδων (Ανάβει 0,5s /
Σβήνει 0,5s)
Ονομασία δείκτη
Ενδεικτική λυχνία OPERATION
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Πράσινη)
Ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Πορτοκαλί)
Ενδεικτική λυχνία FILTER
(ΦΙΛΤΡΟ) (Κόκκινη)
• Παράδειγμα διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας
(Παράδειγμα) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : 24
Ενδεικτική λυχνία
OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Πράσινη)
Ενδεικτική λυχνία
TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Πορτοκαλί)
Ενδεικτική λυχνία
FILTER (ΦΙΛΤΡΟ)
(Κόκκινη)
1 κύκλος 12 sec
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
0,5s 0,5s 0,5s 0,5s
10 sec
0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s
8 sec
• Παράδειγμα διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας Παράδειγμα διεύθυνσης ψυκτικού
(Παράδειγμα) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ : 30
1 κύκλος 12 sec
Ενδεικτική λυχνία
ON
OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Πράσινη) OFF
ON
Ενδεικτική λυχνία
TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Πορτοκαλί)
OFF
ON
Ενδεικτική λυχνία
FILTER (ΦΙΛΤΡΟ)
OFF
(Κόκκινη)
1,0s
1,0s
1,0s
1,0s
0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s
1,0s
1,0s
1,0s
9 sec
OFF
2/20/2019 9:48:42 AM
[Μετά την ολοκλήρωση του "3.3. Εγκατάσταση της μονάδας"...]
• Λεπτομέρειες ρύθμισης
Αριθμός λειτουργίας
Στοιχείο
Αριθμός ρύθμισης
01
Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας
00 έως 63
02
Διεύθυνση ψυκτικού
00 έως 99
(3) Συνδέστε τον αγωγό στη στρογγυλή φλάντζα.
(4) Μονώστε με δακτύλιο και ταινία βινυλίου κλπ ώστε να μην διαρρέει αέρας από τη σύνδεση.
Για χρήση με τηλεχειριστήριο, ορίστε όλους τους περιστροφικούς διακόπτες στο 0, και
ανατρέξτε στο "7.1. Διευθυνσιοδότηση" για λεπτομέρειες.
Όλοι οι διακόπτες είναι ρυθμισμένοι στο 0 από το εργοστάσιο.
(2) Άλλες
Σχέδιο ενδείξεων
Ονομασία Δείκτη
Σχέδιο ενδείξεων
Ενδεικτική λυχνία OPERATION
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Πράσινη)
Αριθμός λειτουργίας· θέση δεκάδων
(Ανάβει 0,5s / Σβήνει 0,5s)
Ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Πορτοκαλί)
Αριθμός λειτουργίας· θέση μονάδων
(Ανάβει 0,5s / Σβήνει 0,5s)
Ενδεικτική λυχνία FILTER (ΦΙΛΤΡΟ)
(Κόκκινη)
Αριθμός ρύθμισης: (0 έως 9) (Ανάβει 0,5s /
Σβήνει 0,5s)
Αγωγός
9. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
(Παράδειγμα) Λειτουργίας : 31, Αριθμός ρύθμισης: 2
1 κύκλος 12 sec
Ενδεικτική λυχνία
OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Πράσινη)
Ενδεικτική λυχνία
TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Πορτοκαλί)
Ενδεικτική λυχνία
FILTER (ΦΙΛΤΡΟ)
(Κόκκινη)
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s
9 sec
0,5s 0,5s
11 sec
0,5s 0,5s 0,5s 0,5s
10 sec
(1) Προσαρτήστε ξανά το κάλυμμα Α και Β. Μετά στερεώστε το κουτί ελέγχου στην αρχική
του θέση με τη χρήση των 4 λαμαρινόβιδων.
Κάλυμμα Α
Επάνω μέρος Καλύμματος Β
Επάνω μέρος Καλύμματος Α
Κάλυμμα Β
8. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ
(1) Διανοίξτε το αφαιρούμενο τμήμα για την πρόσληψη καθαρού αέρα (Εάν χρησιμοποιείτε ημι-κεκαλυμμένη εγκατάσταση, διανοίξτε το επάνω αφαιρούμενο τμήμα αντί αυτού.)
Για ημι-κεκαλυμμένη εγκατάσταση
Εσωτερική μονάδα
(2) Προσαρτήστε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου, το καλώδιο μετάδοσης, το καλώδιο
τροφοδοσίας και τα κλιπ καλωδίων. Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένα ώστε να μην
παρεμβαίνουν στο άνοιγμα και το κλείσιμο της γρίλιας εισαγωγής ή με την αφαίρεση
και τοποθέτηση των φίλτρων.
Κλιπ καλωδίου
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν αφαιρείτε το κιβώτιο (μεταλλική πλάκα), προσέχετε να μην κάνετε ζημιά στα
εσωτερικά μέρη της εσωτερικής μονάδας και την περιβάλλουσα περιοχή (εξωτερικό
περίβλημα).
Κατά την αφαίρεση του κιβωτίου (μεταλλική πλάκα), προσέχετε να μην τραυματιστείτε
με τα ρινίσματα κλπ.
(2) Στερεώστε τη στρογγυλή φλάντζα (προαιρετική) στην πρόσληψη του καθαρού αέρα
(Εάν χρησιμοποιείτε ημι-κεκαλυμμένη εγκατάσταση, συνδέστε στο επάνω μέρος.)
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Καλώδιο μετάδοσης
Καλώδιο παροχής ρεύματος
(3)
(4)
(5)
(6)
Κλείστε την έξοδο των σωληνώσεων με το υλικό στεγανοποίησης (στόκος κλπ).
Τοποθετήστε τον οδηγό του φίλτρου.
Τοποθετήστε τις σχάρες εισαγωγής αέρα.
Τοποθετήστε τα πλαϊνά καλύμματα Α και Β (εάν η μονάδα είναι εγκατεστημένη με
ημι-κεκαλυμμένο τρόπο, τοποθετήστε μόνο το πλαϊνό κάλυμμα Α).
(7) Τοποθετήστε τα φίλτρα αέρα.
10. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
10.1. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση της Εξωτερικής
μονάδας (PCB)
• Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα εάν το PCB της
εξωτερικής μονάδας θα χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμαστική λειτουργία.
10.2. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση του Τηλεχειριστηρίου
• Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου για την πραγματοποίηση
της δοκιμαστικής λειτουργίας με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.
Στρογγυλός αγωγός (Προαιρετικά μέρη)
• Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του κλιματιστικού, οι ενδείξεις
OPERATION και TIMER αναβοσβήνουν αργά ταυτόχρονα.
El-14
9367702152-01_IM_L9.indb 14
2/20/2019 9:48:42 AM
11. ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
12. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Προσέξτε ιδιαίτερα τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου κατά την εγκατάσταση της εσωτερικής
μονάδας.
Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ελέγξτε ξανά τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου.
Στοιχεία ελέγχου
Έχει εγκατασταθεί σωστά η
εσωτερική μονάδα;
Έχει γίνει έλεγχος για διαρροές
αερίου (αγωγοί ψυκτικού);
Έχει ολοκληρωθεί η μόνωση;
Το νερό αποστραγγίζεται εύκολα
από την εσωτερική μονάδα;
Είναι η τάση της παροχής ρεύματος ίδια με αυτήν που αναφέρεται
στην ετικέτα της εσωτερικής
μονάδας;
Έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση
όλων των αγωγών και των σωλήνων;
Είναι γειωμένη η εσωτερική
μονάδα;
Το καλώδιο σύνδεσης έχει το
καθορισμένο πάχος;
Είναι οι θύρες εισόδου και εξόδου
απαλλαγμένες από εμπόδια;
Σταματά και ξεκινά η λειτουργία του κλιματιστικού με το
τηλεχειριστήριο ή άλλη εξωτερική
συσκευή;
Μετά την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης, έχει πληροφορηθεί ο πελάτης για τις διαδικασίες
λειτουργίας και χειρισμού;
Εάν δεν πραγματοποιηθούν σωστά
Δονήσεις, θόρυβος, κίνδυνος
πτώσης της εσωτερικής μονάδας
Δεν υπάρχει ψύξη, Δεν
υπάρχει θέρμανση
Διαρροή νερού
Κουτί
ελέγχου
Εάν χρησιμοποιείτε ενσύρματο τηλεχειριστήριο, οι κωδικοί σφαλμάτων εμφανίζονται στην
οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλεχειριστήριο, η λυχνία στη
μονάδα φωτοανιχνευτή θα εμφανίσει τους κωδικούς σφαλμάτων χρησιμοποιώντας μοτίβα
που αναβοσβήνουν. Δείτε τα μοτίβα της λυχνίας που αναβοσβήνουν και τους κωδικούς
σφαλμάτων στον παρακάτω πίνακα.
Ενδείξεις σφαλμάτων
Λυχνία
Λυχνία
OPERATION Λυχνία TIMER
FILTER
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πορτοκαλί)
(κόκκινη)
(πράσινη)
Κωδικός
σφάλματος
ενσύρματου
τηλεχειριστηρίου
Περιεχόμενα σφάλματος
Διαρροή νερού
(1)
(2)
Σφάλμα επικοινωνίας τηλεχειριστηρίου
Αδυναμία λειτουργίας, βλάβη
υπερθέρμανσης ή καψίματος
(1)
(4)
Σφάλμα επικοινωνίας
δικτύου
(1)
(6)
Σφάλμα επικοινωνίας περιφερειακής μονάδας
(2)
(6)
Σφάλμα ρύθμισης διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας
(2)
(9)
Σφάλμα αριθμού μονάδας
σύνδεσης στο σύστημα
του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
(3)
(1)
Μη κανονική παροχή ρεύματος εσωτερικής μονάδας
(3)
(2)
Σφάλμα κύριας PCB εσωτερικής μονάδας
(3)
(10)
Σφάλμα κυκλώματος επικοινωνίας εσωτερικής μονάδας
(ενσύρματο τηλεχειριστήριο)
(4)
(1)
Σφάλμα θερμικής αντίστασης θερμ. χώρου εσωτερικής μονάδας
(4)
(2)
Σφάλμα θερμικής αντίστασης εναλλάκτη θερμ.
εσωτερικής μονάδας
(5)
(1)
Σφάλμα μοτέρ 1 ανεμιστήρα
εσωτερικής μονάδας
(5)
(2)
Σφάλμα σπείρας (βαλβίδας
εκτόνωσης) εσωτερικής
μονάδας
(5)
(3)
Μη κανονική αποστράγγιση
νερού εσωτερικής μονάδας
(9)
(15)
Διάφορα σφάλματα εξωτερικής μονάδας
(10)
(8)
Κακή κυκλοφορία ψυκτικού
(13)
(1)
Σφάλμα μονάδας Διακλάδωσης Ψυκτικού
Αδυναμία λειτουργίας, βλάβη
υπερθέρμανσης ή καψίματος
Βραχυκύκλωμα
Αδυναμία λειτουργίας, βλάβη
υπερθέρμανσης ή καψίματος
Δεν υπάρχει ψύξη, Δεν
υπάρχει θέρμανση
Καμία λειτουργία
Μέθοδος προβολής
: Ανάβει 0,5s / Σβήνει 0,5s
: Ανάβει 0,1s / Σβήνει 0,1s
( ) : Αριθμός αναλαμπών
Οθόνη ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
UTY-RNR*Z* (τύπος 2-καλωδίων)
Εικονίδιο σφάλματος
Πιέστε στο [Status] (Κατάσταση).
Πιέστε στο [Next Page] (Επόμενη
Σελίδα) [ή [Previous Page] (Προηγούμενη Σελίδα)] για εναλλαγή σε άλλες
πληροφορίες της εσωτερικής μονάδας.
Πιέστε στο [Error Informationt] (Πληροφορίες Σφαλμάτων).
Διψήφιοι αριθμοί αντιστοιχούν στον κωδικό
σφάλματος στον προηγούμενο πίνακα.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου.
UTY-RLR* (τύπος 2-καλωδίων)
Εικονίδιο σφάλματος
Κωδικός σφάλματος
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου.
El-15
9367702152-01_IM_L9.indb 15
2/20/2019 9:48:42 AM

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement