Fujitsu ABYA18GATH Οδηγίες λειτουργίας

Add to My manuals
6 Pages

advertisement

Fujitsu ABYA18GATH Οδηγίες λειτουργίας | Manualzz

ABYA12GATH / ABHA12GATH

ABYA14GATH / ABHA14GATH

ABYA18GATH / ABHA18GATH

ABYA24GATH / ABHA24GATH

ABYA30GATH / ABHA30GATH

ABYA36GATH / ABHA36GATH

ABYA45GATH / ABHA45GATH

ABYA54GATH / ABHA54GATH

OPERATING MANUAL

INDOOR UNIT (Floor / Ceiling type, Ceiling type)

Keep this manual for future reference.

BEDIENUNGSANLEITUNG

INNENGERÄT (Boden / Decken-Typ, Decken-Typ)

Bewahren Sie dieses Handbuch für eine spätere Bezugnahme auf.

MODE D’EMPLOI

UNITÉ INTÉRIEURE (type sol / plafonnier, type plafonnier)

Conservez ce manuel pour pour toute référence ultérieure.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD INTERIOR (tipo suelo / techo, tipo techo)

Conserve este manual para posibles consultas futuras.

MANUALE DI ISTRUZIONI

UNITÀ INTERNA (tipo a pavimento/sof fi tto, tipo a sof fi tto)

Conservare questo manuale per consultazione futura.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ( Τύπου Δαπέδου / Οροφής , Τύπου οροφής )

Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά .

MANUAL DE FUNCIONAMENTO

UNIDADE INTERIOR (Modelo de chão/tecto, Modelo de tecto)

Guarde este manual para consulta futura.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ ( Напольного / Потолочного типа , Потолочного типа )

Сохраните данное руководство для последующего использования .

KULLANIM KILAVUZU

İ Ç ÜN İ TE (Yer / Tavan tipi, Tavan tipi)

Bu k ı lavuzu ileride ba ş vurmak üzere saklay ı n.

Refer to the rating label with the serial number.

MADE IN THAILAND

[Original instructions]

PART NO. 9369308123

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡ . ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9369308123

Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF ( Τύπος Δαπέδου / Οροφής , Τύπος

οροφής )

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .................................................................. 1

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ................................................................ 1

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ............................................ 2

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ............... 2

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ................................................................... 2

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ............................................................... 3

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ .......................................................... 3

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ...................................................................................... 4

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

● Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή , διαβάστε προσεκτικά αυτές τις

" ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ " και λειτουργήστε την με τον σωστό τρόπο .

● Όλες οι οδηγίες σε αυτή την ενότητα σχετίζονται με την ασφάλεια . Βε -

βαιωθείτε ότι διατηρείτε ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας .

● Τα σήματα " ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ " και " ΠΡΟΣΟΧΗ " έχουν τις παρακάτω

σημασίες σε αυτές τις οδηγίες :

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι

οποίες , αν εκτελεστούν εσφαλμένα , ενδέχεται

να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θά -

νατο του χρήστη .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι

οποίες , αν δεν εκτελεστούν σωστά , μπορεί

πιθανόν να προκαλέσουν τραυματισμό του

χρήστη ή υλικές ζημιές .

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

● Μην εκτίθεστε απ ' ευθείας στην ροή του αέρα από το κλιματιστικό για

μεγάλο χρονικό διάστημα .

● Μην εισάγετε δάχτυλα ή αντικείμενα στη θύρα εξόδου ή στη γρίλια ει -

σαγωγής αέρα .

● Εκτός από περιπτώσεις ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ , μην

απενεργοποιείτε ποτέ τον κύριο όπως και τον δευτερεύοντα διακόπτη

τροφοδοσίας των εσωτερικών μονάδων κατά τη διάρκεια της

λειτουργίας . Θα προκληθεί σφάλμα συμπιεστή καθώς και διαρροή

νερού . Αρχικά , διακόψτε τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας μέσω

της μονάδας ελέγχου , του μετατροπέα ή της εξωτερικής συσκευής

εισόδου και , στη συνέχεια , κλείστε το διακόπτη . Βεβαιωθείτε ότι ο

χειρισμός θα γίνει μέσω της μονάδας ελέγχου , του μετατροπέα ή της

εξωτερικής συσκευής εισόδου .

● Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος αυτής της συσκευής έχει φθαρεί , θα

πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό ,

δεδομένου ότι απαιτούνται ειδικά εργαλεία και συγκεκριμένο καλώδιο .

● Εάν τύχει να διαρρεύσει ψυκτικό υγρό , σβήστε όλες τις εστίες φωτιάς , αε -

ρίστε το χώρο και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό .

ΠΡΟΣΟΧΗ

● Μην τοποθετείτε ζώα ή φυτά απ ' ευθείας στην ροή του αέρα .

● Μην κατευθύνετε την ροή του αέρα σε τζάκια ή συσκευές θέρμανσης .

● Μην μπλοκάρετε ή καλύπτετε τις θύρες εισαγωγής και εξαγωγής .

● Μην σκαρφαλώνετε στο κλιματιστικό και μην τοποθετείτε αντικείμενα

πάνω του .

● Μην τοποθετείτε βάζα με λουλούδια ή δοχεία με νερό πάνω στο κλιματιστικό .

● Μην κρεμάτε αντικείμενα από την εσωτερική μονάδα .

● Μην τοποθετείτε ο , τιδήποτε κάτω από την εσωτερική μονάδα που δεν

πρέπει να βραχεί .

● Πάντα να κατεβάζετε τον ασφαλειοδιακόπτη όταν καθαρίζετε το

κλιματιστικό ή το φίλτρο αέρα .

● Μην περιχύνετε νερό ή διάλυμα καθαρισμού απ ’ ευθείας στη μονάδα ,

και μην πλένετε με αυτά τη μονάδα .

● Μην εκθέτετε το κλιματιστικό απευθείας σε νερό .

● Μην χειρίζεστε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια .

● Ελέγχετε την κατάσταση της βάσης τοποθέτησης για τυχόν ζημιά .

● Να το λειτουργείτε μόνο με τα φίλτρα του αέρα εγκατεστημένα .

El-1

● Μην πίνετε το νερό που έχει αποστραγγιστεί από το κλιματιστικό .

● Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στις ψήκτρες της συσκευής .

● Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στο κλιματιστικό .

● Μην αγγίζετε τις σωληνώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας .

● Σιγουρευτείτε ότι οποιοσδήποτε ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι τουλάχι -

στον 1m μακριά είτε από τις εσωτερικές είτε από τις εξωτερικές μονάδες .

● Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ( συμπεριλαμ -

βανόμενων των παιδιών ) με μειωμένες σωματικές , αισθητικές η νοη -

τικές ικανότητες , η έλλειψη εμπειρίας και γνώσης , εκτός αν έχουν λά -

βει επίβλεψη η οδηγίες που αφορούν τη χρήση της συσκευής από ένα

υπεύθυνο για την ασφάλεια τους άτομο . Τα παιδιά πρέπει να επιβλέ -

πονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή .

Σημείωση :

Η εναλλαγή της κατάστασης λειτουργίας στο σύστημα ανάκτησης θερ -

μότητας μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο προετοιμασίας για λειτουρ -

γία . Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν πρόκειται για δυσλειτουργία .

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ

● Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε αυτό το κλιματιστικό μόνοι σας .

● Αυτή η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν

από το χρήστη . Να απευθύνεστε πάντα σε εξουσιοδοτημένο τεχνικο

προσωπικό για επισκευές .

● Όταν μετακομίζετε , να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό

του σέρβις για την αποσύνδεση και την εγκατάσταση της μονάδας .

● Η μονάδα πρέπει να είναι γειωμένη .

● Βεβαιωθείτε ότι θα πραγματοποιηθούν σωστά οι εργασίες αποστράγγισης .

● Αποφύγετε την εγκατάσταση του κλιματιστικού κοντά σε τζάκι ή άλλη

συσκευή θέρμανσης .

● Όταν εγκαθιστάτε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα , λάβετε τις

κατάλληλες προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πρόσβαση σε παιδιά .

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

AB  A 12/14/18/24

AB  A 30/36/45/54

1 Πίνακας Ελέγχου Λειτουργιών και Ενδεικτικές Λυχνίες

2 Πλήκτρο MANUAL AUTO ( ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ - ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙ -

ΤΟΥΡΓΙΑΣ )

Αυτό χρησιμοποιείται για τη λειτουργία όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο

τηλεχειριστήριο .

3 Δέκτης Σημάτων Τηλεχειριστηρίου

Εδώ λαμβάνονται τα σήματα από το τηλεχειριστήριο .

4 Ενδεικτική Λυχνία OPERATION ( ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) ( πράσινη )

Ανάβει κατά τη λειτουργία .

5 Ενδεικτική Λυχνία TIMER ( ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ) ( πορτοκαλί )

Ανάβει κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη .

6 Ενδεικτική Λυχνία FILTER ( ΦΙΛΤΡΟ ) ( κόκκινη )

Ανάβεί εάν λερωθεί το φίλτρο . Καθαρίστε τα φίλτρα που αναφέρο -

νται στο " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ". Σβήνει όταν το πλήκτρο

FILTER RESET ( ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ) του Τηλεχειριστηρίου

πατηθεί μετά τον καθαρισμό .

7 Γρίλια Εισαγωγής

8 Φίλτρο Αέρα

9 Πτερύγια Κατεύθυνσης Αέρα ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ

0 Περσίδες κατεύθυνσης αέρα ΔΕΞΙΑ / ΑΡΙΣΤΕΡΑ ( πίσω από τα Πτερύ -

για Αέρα ΕΠΑΝΩ / ΚΑΤΩ )

A Λάστιχο Αποστράγγισης

Μονάδα ελέγχου ( προαιρετική )

Τύποι τηλεχειριστηρίων :

● Ασύρματο τηλεχειριστήριο

● Ενσύρματο τηλεχειριστήριο

● Απλό τηλεχειριστήριο

Για μέθοδο λειτουργίας , παρακαλούμε ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Λειτουρ -

γίας της κάθε συσκευής .

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία MANUAL AUTO στην περίπτωση που το

τηλεχειριστήριο έχει χαθεί ή δεν είναι διαθέσιμο .

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην πατάτε το πλήκτρο MANUAL AUTO ( ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ - ΜΗ

ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ) με βρεγμένα χέρια ή αιχμηρά αντικείμενα ,

αλλιώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία .

Εκκίνηση της Λειτουργίας

Πατήστε το πλήκτρο MANUAL AUTO ( ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ - ΜΗ ΑΥ -

ΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ) στον πίνακα ελέγχου λειτουργίας .

Η λειτουργία μπορεί να οριστεί με τις ακόλουθες ρυθμίσεις .

Κατάσταση

γίας

Λειτουρ AUTO ( ΑΥΤΟΜΑΤΗ ):

Όταν δεν γίνεται επιλογή της αυτόματης λειτουρ -

γίας , θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο όπως και

οι άλλες εσωτερικές μονάδες στο ίδιο σύστημα .

( Όταν οι άλλες εσωτερικές μονάδες στο ίδιο σύ -

στημα δεν λειτουργούν , το κλιματιστικό θα λει -

τουργήσει στην ψύξη .)

Ταχύτητα Ανεμιστήρα AUTO ( ΑΥΤΟΜΑΤΟ )

Ρύθμιση Θερμοκρασίας 23 °C

Διακοπή της Λειτουργίας

Πατήστε το πλήκτρο MANUAL AUTO ( ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ - ΜΗ ΑΥ -

ΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ) στον πίνακα ελέγχου λειτουργίας .

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ

Η κάθετη κατεύθυνση του αέρα μπορεί να ελεγχθεί από τη μονάδα ελέγχου .

Η οριζόντια κατεύθυνση του αέρα μπορεί επίσης να ελεγχθεί με τον ίδιο τρόπο .

Κάθετη κατεύθυνση

AB  A 12/14/18/24 AB  A 30/36/45/54

1

2

4

3

Cooling & Dry ( Ψύξη & Αφύγρανση ): 1 , 2 , 3 , 4

Θέρμανση 1 , 2 , 3 , 4

Οριζόντια κατεύθυνση

AB  A 12/14/18/24 AB  A 30/36/45/54

1 2 3 4 5

Cooling & Dry ( Ψύξη & Αφύγρανση ): 1 , 2 , 3 , 4 , 5

Θέρμανση :

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Λειτουργία και Απόδοση

Περί της κατάστασης προτεραιότητας και αναμονής

● Μπορούν να συνδεθούν πολλαπλές εσωτερικές μονάδες εντός του ίδιου συστήματος . Ανάλογα με το σύστημα , υπάρχουν περιορισμοί

στην κατάσταση λειτουργίας .

Κατάσταση προτεραιότητας στην ψύξη :

Όταν οι άλλες εσωτερικές μονάδες εντός του ίδιου συστήματος λειτουργούν

στην ψύξη ή την αφύγρανση , δεν γίνεται επιλογή της θέρμανσης ταυτόχρονα .

Κατάσταση προτεραιότητας στη θέρμανση :

Όταν οι άλλες εσωτερικές μονάδες εντός του ίδιου συστήματος λειτουρ -

γούν στη θέρμανση , δεν γίνεται επιλογή της λειτουργίας ψύξης ή αφύ -

γρανσης ταυτόχρονα .

Κατάσταση αναμονής :

Η κατάσταση αναμονής ενεργοποιείται όταν 2 ή περισσότερες εσωτε -

ρικές μονάδες ενεργοποιούνται ταυτόχρονα σε διαφορετική λειτουργία .

Οποιαδήποτε εσωτερική μονάδα εκτός της λειτουργίας προτεραιότητας

θα παραμείνει σε αναμονή έως ότου αλλάξει η κατάσταση προτεραιό -

τητας ( η λειτουργία ξεκινά μόλις αλλάξει η προτεραιότητα ).

Τότε , ανάβει η ενδεικτική λυχνία OPERATION ( πράσινη ) και αναβο -

σβήνει η ενδεικτική λυχνία TIMER ( πορτοκαλί ).

Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

● Όταν πέσει η εξωτερική θερμοκρασία , οι ανεμιστήρες της εξωτερικής

μονάδας ενδέχεται να αλλάξουν σε χαμηλή ταχύτητα ή ένας από τους

ανεμιστήρες ενδέχεται να διακοπεί προσωρινά .

Απόδοση θέρμανσης

● Η θέρμανση λειτουργεί με βάση την αρχή αντλίας θερμότητας , απορρο

φώντας θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και μεταφέροντας αυτή τη

-

θερμότητα στο εσωτερικό . Ως αποτέλεσμα , η λειτουργική απόδοση μει ώνεται καθώς πέφτει η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα . Εάν πιστεύ -

ετε ότι η απόδοση της παραγόμενης θέρμανσης είναι ανεπαρκής , σας

συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σε συνδυασμό με κά -

ποιον άλλον τύπο συσκευής θέρμανσης .

● Στη λειτουργία της θέρμανσης θερμαίνεται ολόκληρος ο χώρος με

κυκλοφορία του αέρα σε αυτόν , με αποτέλεσμα να απαιτείται λίγος

ανα -

χρόνος αφού εκκινηθεί το κλιματιστικό μέχρι να θερμανθεί ο χώρος .

Αυτόματη απόψυξη που ελέγχεται με μικροϋπολογιστή

● Όταν χρησιμοποιείτε την λειτουργία Θέρμανσης σε συνθήκες χαμηλής

εξωτερικής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας , μπορεί να σχηματιστεί

πάγος στην εξωτερική μονάδα , με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση

λειτουργίας . Για να αποτραπεί αυτή η μειωμένη απόδοση , το

κλιματιστικό είναι εξοπλισμένο με λειτουργία αυτόματης απόψυξης που

ελέγχεται με μικροϋπολογιστή . Αν σχηματιστεί πάγος , το κλιματιστικό

θα σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά και θα λειτουργήσει για λίγο το

κύκλωμα απόψυξης ( για περίπου 4 με 15 λεπτά ).

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Αυτόματης Απόψυξης , αναβοσβήνει η

Ενδεικτική Λυχνία OPERATION ( πράσινη ).

Λειτουργία ανάκτησης λαδιού

● Κατά περιόδους , πραγματοποιείται λειτουργία ανάκτησης λαδιού για

να επιστρέψει το λάδι του συμπιεστή στην εξωτερική μονάδα . Κατά

τη λειτουργία ανάκτησης λαδιού , αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία

OPERATION ( πράσινη ) ( για περίπου 10 λεπτά ).

El-2

Εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας

● Η θερμοκρασία και η υγρασία που απαιτούνται για τη λειτουργία αυτού

του προϊόντος αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα .

Εξωτερική θερ -

μοκρασία

Εσωτερική θερ -

μοκρασία

Υγρασία σε

εσωτερικό χώρο

Λειτουργία ψύξης / αφύγρανσης Λειτουργία θέρμανσης

Παρακαλούμε ανατρέξτε στις προδιαγραφές των εξω -

τερικών μονάδων .

Περίπου

Περίπου

18 με

80%

32 °C ή

ΞΒ

λιγότερη

Περίπου 10 με 30 °C ΞΒ

● Εάν το κλιματιστικό λειτουργήσει υπό συνθήκες υψηλότερης θερμοκρα -

σίας από αυτές που αναγράφονται , το ενσωματωμένο κύκλωμα προ -

στασίας μπορεί να παρέμβει για να αποτρέψει ζημιά στα εσωτερικά κυ -

κλώματα . ΕΠίσης , κατά τη λειτουργία Ψύξης ή Αφύγρανσης , εάν η μο -

νάδα χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες χαμηλότερης θερμοκρασίας από

αυτές που αναγράφονται παραπάνω , μπορεί να παγώσει ο εναλλάκτης

θερμότητας , γεγονός που οδηγεί σε διαρροή νερού και άλλες ζημιές .

● Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους υπό συνθήκες υψη -

λής υγρασία , ς μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία στην επιφάνεια της εσωτε -

ρικής μονάδας , και να στάξει στο δάπεδο ή σε άλλα αντικείμενα από κάτω .

● Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα για σκοπούς άλλους από την

Ψύξη , τη Θέρμανση , την Αφύγρανση και την κυκλοφορία αέρα σε χώ -

ρους συνήθων κατοικιών .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ

● Πριν καθαρίσετε τη μονάδα , βεβαιωθείτε ότι διακόψατε τη λειτουργία

της και αποσυνδέσατε την τροφοδοσία .

● Μην στέκεστε σε ασταθές επίπεδο όταν καθαρίζετε .

● Όταν αφαιρείτε και αντικαθιστάτε τα φίλτρα αέρα , φροντίστε να μην αγγίζε -

τε τον εναλλάκτη θερμότητας , καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός .

● Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της μονάδας μόνοι σας . Για να καθα - ρίσετε

το εσωτερικό , να συμβουλεύεστε πάντα εγκεκριμένο τεχνικό προσωπικό .

● Σιγουρευτείτε ότι η σχάρα εισαγωγής είναι καλά εγκατεστημένη .

● Όταν καθαρίζετε το κυρίως σώμα της μονάδας , μην χρησιμοποιείτε

νερό θερμοκρασίας άνω των 40 °C, σκληρά λειαντικά καθαριστικά ή

πτητικούς παράγοντες , όπως βενζόλιο ή διαλυτικό .

● Εάν συσσωρευτεί σκόνη στο φίλτρο αέρα , η ροή του αέρα θα μειωθεί , επι -

δεινώνοντας έτσι τη λειτουργική αποδοτικότητα και αυξάνοντας το θόρυβο .

● AB  A 12/14/18/24

Κατά τη διάρκεια περιόδων κανονικής χρήσης , τα φίλτρα αέρα θα

πρέπει να καθαρίζονται κάθε δύο εβδομάδες .

● AB  A 30/36/45/54

Κατά τη διάρκεια περιόδων κανονικής χρήσης , τα φίλτρα αέρα θα

πρέπει να καθαρίζονται κάθε τέσσερις εβδομάδες .

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

● AB  A 12/14/18/24

1. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα .

1 Τραβήξτε έξω και τις δύο πλευρές και το κέντρο της σχάρας εισαγωγής .

2 Τραβήξτε τα φίλτρα αέρα προς τα επάνω για να τα αφαιρέσετε .

Περίπου

30 mm

Βραχίονας

Γρίλια Εισαγωγής

Χερούλι

Γρίλια Ει -

σαγωγής

Πλευρικό Πλαίσιο

Άγκιστρο

Τομή

Βραχίονας

2

Φίλτρο Αέρα

Βραχίονας

Βάση

2. Καθαρισμός

Καθαρισμός του Φίλτρου Αέρα

Αφαιρέστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα ή με πλύσιμο . Μετά το πλύσιμο , βεβαι -

ωθείτε ότι έχει στεγνώσει τελείως σε σκιερό μέρος πριν το επανατοποθετήσετε .

3. Επαναπροσαρτήστε τα φίλτρα αέρα στη σχάρα εισαγωγής .

1 T α φίλτρα αέρα τοποθετούνται στο εσωτερικό της σχάρας εισαγωγής .

2 Οι κάτω άκρες των φίλτρων αέρα θα πρέπει να ταιριάζουν στους

βραχίονες του φίλτρου .

3 T α φίλτρα αέρα θα πρέπει να πατηθούν προς τα κάτω έτσι ώστε

οι άνω άκρες τους να ταιριάζουν στις προβολές στο άνω μέρος

της σχάρας εισαγωγής .

4 Σπρώξτε προς τα μέσα και τις δύο πλευρές και το κέντρο της σχά -

ρας εισαγωγής .

Φίλτρο Αέρα

1 2 3

Βραχίονας φίλ -

τρου

4

4

4

● AB  A 30/36/45/54

1. Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα .

Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα ανασηκώνοντας τη λαβή , τραβώντας ταυτό -

χρονα προς εσάς .

Φίλτρο αέρα

2. Καθαρισμός

Καθαρισμός του Φίλτρου Αέρα

Αφαιρέστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα ή με πλύσιμο . Μετά το πλύ -

σιμο , βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει τελείως σε σκιερό μέρος πριν το

επανατοποθετήσετε .

3. Επαναπροσαρτήστε τα φίλτρα αέρα στη σχάρα εισαγωγής .

T α φίλτρα αέρα τοποθετούνται στο εσωτερικό της σχάρας εισαγωγής .

Καθαρισμός της μονάδας

Πλύντε τη μονάδα με χλιαρό νερό , και μετά στεγνώστε με καθαρό και

μαλακό πανί .

Όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη περίοδο

Αφήστε τον ασφαλειοδιακόπτη ανεβασμένο για τουλάχιστον 12 ώρες προ -

τού ξεκινήσετε τη λειτουργία όταν πρόκειται να την ξαναχρησιμοποιήσετε .

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Οι ακόλουθες καταστάσεις δεν αποτελούν βλάβες ή

δυσλειτοιυργίες .

Δεν λειτουργεί αμέσως :

● Αν η λειτουργία της εσωτερικής μονάδας διακοπεί και έπειτα ξεκινή -

σει πάλι αμέσως , ο συμπιεστής δεν θα λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά ,

προκειμένου να μην καούν οι ασφάλειες .

● Όταν κατεβαίνει ο ηλεκτρικός ασφαλειοδιακόπτης και έπειτα ανεβαίνει

ξανά , το κύκλωμα προστασίας θα λειτουργήσει για περίπου 3 λεπτά , απο -

τρέποντας τη λειτουργία της μονάδας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου .

Η ροή αέρα είναι χαμηλή ή σταματάει :

● Όταν ξεκινήσει η λειτουργία Θέρμανσης , η ταχύτητα του ανεμιστήρα

ναι προσωρινά πολύ χαμηλή , ώστε να επιτρέπεται η θέρμανση των

εί -

εσωτερικών τμημάτων .

● Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης , αν η θερμοκρασία του

χώρου αυξηθεί πάνω από τη ρύθμιση του θερμοστάτη , η λειτουργία

της εξωτερικής μονάδας και θα σταματήσει ο ανεμιστήρας στην

εσωτερική μονάδα . Εάν θέλετε να θερμάνετε τον χώρο ακόμα

περισσότερο , ορίστε το θερμοστάτη σε υψηλότερη θέρμανση .

El-3

● Κατά τη διάρκεια της ανάκτησης λαδιού , η ροή του αέρα μπορεί να

σταματήσει για περίπου 10 λεπτά . ( Δείτε σελίδα 2)

● Κατά τη λειτουργία Θέρμανσης , η μονάδα θα σταματήσει προσωρινά

τη λειτουργία ( μεταξύ 4 και 15 λεπτά ) καθώς λειτουργεί η κατάσταση

Αυτόματης Απόψυξης . ( Δείτε σελίδα 2)

● Ο ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα κατά τη διάρ -

κεια της λειτουργίας Αφύγρανσης ή όταν η μονάδα ελέγχει τη θερμο -

κρασία του χώρου .

● Στην κατάσταση AUTO λειτουργίας ελέγχου , ο ανεμιστήρας θα λειτουρ -

γεί σε χαμηλή ταχύτητα .

Λυχνίες που αναβοσβήνουν :

● Αναβοσβήνει η λυχνία OPERATION ( ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) ( πράσινη ):

Πραγματοποιείται λειτουργία ανάκτησης λαδιού . ( Δείτε σελίδα 2)

● Αναβοσβήνει η λυχνία OPERATION ( ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) ( πράσινη ):

Πραγματοποιείται αυτόματη λειτουργία απόψυξης . ( Δείτε σελίδα 2)

● Οι ενδεικτικές λυχνίες OPERATION ( ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) ( πράσινη ) και

TIMER ( ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ) ( πορτοκαλί ) αναβοσβήνουν εναλλακτικά :

Επιστροφή από διακοπή τροφοδοσίας .

● Οι ενδεικτικές λυχνίες OPERATION ( ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) ( πράσινη ) και

TIMER ( ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ) ( πορτοκαλί ) αναβοσβήνουν ταυτόχρονα :

Κατάσταση δοκιμαστικής λειτουργίας . Ρωτήστε κάποιον υπεύθυνο

καθώς μπορεί να πραγματοποιείται συντήρηση .

● Ανάβει η ενδεικτική λυχνία OPERATION ( ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ) ( πράσινη ) και ανα -

βοσβήνει η ενδεικτική λυχνία TIMER ( ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ) ( πορτοκαλί ):

Αυτή είναι η κατάσταση αναμονής . ( Δείτε σελίδα 2)

Ακούγεται θόρυβος :

● Στις ακόλουθες καταστάσεις υπάρχουν θόρυβοι από νερό να ρέει από

την εσωτερική μονάδα και δυναμώνει ο ήχος της λειτουργίας . Αυτοί

είναι θόρυβοι από το ψυκτικό που ρέει .

Όταν ξεκινά η λειτουργία

Όταν ολοκληρώνεται η λειτουργία ανάκτησης του λαδιού

Όταν ολοκληρώνεται η λειτουργία αυτόματης απόψυξης

● Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας , μπορεί να ακουστεί ελαφρύς τριγ -

μός . Αυτό είναι το αποτέλεσμα μικροδιαστολής και μικροσυστολής του

μπροστινού πλαισίου λόγω των αλλαγών στη θερμοκρασία .

● Κατά τη λειτουργία Θέρμανσης , μπορεί να ακούγεται περιστασιακά ένας " τσιτσιριστός " ήχος . Αυτός ο ήχος προκαλείται από τη λειτουργία

Αυτόματης Απόψυξης . ( Δείτε σελίδα 2)

Μυρίζει :

● Μπορεί να εκλύεται κάποια οσμή από την εσωτερική μονάδα . Αυτή

η οσμή είναι το αποτέλεσμα των οσμών του χώρου ( έπιπλα , καπνός

κ .

τ .

λ .) που έχουν απορροφηθεί από την εσωτερική μονάδα .

Εξέρχεται ομίχλη από την εσωτερική μονάδα :

● Κατά την διάρκεια της λειτουργίας Ψύξης , μπορεί να παρατηρηθεί έκλυση λεπτής αχλύδος από την εσωτερική μονάδα . Αυτό οφείλεται

στην αιφνίδια Ψύξη του αέρα στο δωμάτιο από τον ψυχρό αέρα που

εκλύεται από το κλιματιστικό , με αποτέλεσμα την συμπύκνωση και την

δημιουργία αχλύδος .

Εξέρχεται ατμός από την εσωτερική μονάδα :

● Κατά την διάρκεια της λειτουργίας Θέρμανσης , ο ανεμιστήρας της

εξωτερικής μονάδας μπορεί να σταματήσει , και ίσως παρατηρήσετε να

βγαίνει ατμός από τη μονάδα . Αυτό οφείλεται στη λειτουργία Αυτόμα -

της Απόψυξης . ( Δείτε σελίδα 2)

Βγαίνει νερό από την εξωτερική μονάδα :

● Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Θέρμανσης , μπορεί να εμφανιστεί νερό

στην εξωτερική μονάδα λόγω της λειτουργίας Αυτόματης Απόψυξης .

Οι ακόλουθες καταστάσεις μπορεί να μην είναι βλά -

βες , οπότε ελέγξτε ξανά .

Δεν λειτουργεί καθόλου :

● Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος ;

● Η ασφάλεια κάηκε ή έπεσε ο διακόπτης κυκλώματος ;

● Είναι ο διακόπτης κύριας τροφοδοσίας στη θέση OFF;

● Μήπως προσπαθείτε να ξεκινήσετε λειτουργία διαφορετική από τη

λειτουργία προτεραιότητας ; ( Δείτε σελίδα 2)

● Είναι σε κατάσταση αναμονής ; ( Δείτε σελίδα 2)

Η κατάσταση λειτουργίας δεν μπορεί να αλλάξει :

● Μήπως προσπαθείτε να αλλάξετε σε λειτουργία διαφορετική από τη

λειτουργία προτεραιότητας ; ( Δείτε σελίδα 2)

Ανεπαρκής απόδοση Ψύξης ( ή Θέρμανσης ):

● Ρυθμίσατε τη θερμοκρασία δωματίου ( θερμοστάτης ) σωστά ;

● Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο ; ( Δείτε σελίδα 3)

● Η σχάρα εισαγωγής αέρα ή η θύρα εξόδου του κλιματιστικού είναι

φραγμένη ;

● Είναι ανοιχτό κάποιο παράθυρο ή πόρτα ;

● Σε περίπτωση λειτουργίας Ψύξης , μήπως μπαίνει έντονο φως από

κάποιο παράθυρο ; ( Κλείστε τις κουρτίνες .)

● Σε περίπτωση λειτουργίας ψύξης , υπάρχουν θερμαντικές συσκευές και

υπολογιστές στο δωμάτιο , ή μήπως βρίσκονται πάρα πολλά άτομα στο

δωμάτιο ;

● Είναι η ταχύτητα του ανεμιστήρα ορισμένη στο χαμηλό ;

Ορίστε τη θερμοκρασία χαμηλότερα από τη θερμοκρασία χώρου

και χρησιμοποιήστε το :

● Η θερμοκρασία δεν μειώνεται επαρκώς .

Η θερμοκρασία μπορεί να μην μειώνεται ανάλογα με τις συνθήκες του

χώρου .

( Όταν η υγρασία ή η θερμοκρασία είναι ψηλά .) ( Δείτε σελίδα 3)

Στις ακόλουθες καταστάσεις σταμτήστε άμεσα τη λειτουργία

και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό .

● Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί ακόμα και

ποιηθεί οι έλεγχοι επίλυσης προβλημάτων .

εάν έχουν πραγματο -

● Η ενδεικτική λυχνία FILTER ( κόκκινη ) αναβοσβήνει πολύ γρήγορα .

● Το ενσύρματο τηλεχειριστήριο

Er ( όταν είναι συνδεδεμένα ).

ή το απλό τηλεχειριστήριο δείχνουν

● Υπάρχει μυρωδιά καμμένου .

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΥ -

ΡΟΣ ΤΑΣΗΣ

AB  A12

GATH

AB  A14

GATH

AB  A18

GATH

230 V~50/60 Hz

198

198 έως έως

264 V (50Hz)

253 V (60Hz)

AB  A24

GATH

ΙΚΑΝΟΤΗ

ΤΑ

-

ΨΥΞΗΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

[kW]

[Btu/h]

[kW]

[Btu/h]

3,6 4,5 5,6 7,1

12.300

15.400

19.100

24.200

4,0 5,0 6,3 8,0

13.600

17.100

21.500

27.300

ΙΣΧΥΣ

ΕΙΣΟΔΟΥ

[W] 30

ΡΕΥΜΑ [A] 0,25

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

42 74 99

0,34 0,57 0,70

HIGH (

MED (

LOW (

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΧΑΜΗΛΗ

) dB [A]

) dB [A]

) dB [A]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ

ΥΨΟΣ

ΠΛΑΤΟΣ

ΒΑΘΟΣ

ΒΑΡΟΣ

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

36

32

28

25

40

36

34

199

990

655

26

46

39

35

47

42

37

27

ΜΟΝΤΕΛΟ

AB  A30

GATH

AB  A36

GATH

AB  A45

GATH

230 V~50/60 Hz

AB  A54

GATH

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΥ -

ΡΟΣ ΤΑΣΗΣ

ΙΚΑΝΟΤΗ

ΤΑ ΨΥΞΗΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

-

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

[kW]

[Btu/h]

[kW]

[Btu/h]

30.700

198

198 έως έως

9,0 11,2

264 V (50Hz)

253 V (60Hz)

10,0 12,5 14,0 16,0

34.100

38.200

42.700

12,5

42.700

47.800

14,0

47.800

54.600

ΙΣΧΥΣ

ΕΙΣΟΔΟΥ

[W] 66

ΡΕΥΜΑ [A] 0,43

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

85 131 180

0,55 0,81 1,10

HIGH (

MED (

LOW (

ΥΨΗΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΧΑΜΗΛΗ

) dB [A]

) dB [A]

) dB [A]

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ

42

38

33

45

38

34

48

42

35

51

45

36

ΥΨΟΣ

ΠΛΑΤΟΣ

ΒΑΘΟΣ

ΒΑΡΟΣ

[mm]

[mm]

[mm]

[kg] 46

240

1.660

700

48

● Πληροφορίες Ακουστικού Θορύβου :

Η μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι χαμηλότερη από 70 dB (A) και

για την εσωτερική και για την εξωτερική μονάδα .

El-4

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement