Fujitsu ABYA45GATH Yükleme Rehberi

Add to My manuals
17 Pages

advertisement

Fujitsu ABYA45GATH Yükleme Rehberi | Manualzz
INNENGERÄT (Decken-Typ)
Nur für autorisiertes Fachpersonal.
MANUEL D’INSTALLATION
UNITÉ INTÉRIEURE (type plafonnier)
Pour le personnel agréé uniquement.
MANUAL DE INSTALACIÓN
UNIDAD INTERIOR (tipo techo)
Únicamente para personal de servicio autorizado.
MANUALE DI INSTALLAZIONE
UNITÀ INTERNA (tipo a soffitto)
Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
MANUAL DE INSTALAÇÃO
UNIDADE INTERIOR (Tipo de tecto)
Apenas para técnicos autorizados.
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ (Потолочный тип)
Только для авторизованного обслуживающего персонала.
MONTAJ KILAVUZU
İÇ ÜNİTE (Tavan tipi)
Português
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Τύπος οροφής)
Русский
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ελληνικά
A uso esclusivo del personale tecnico autorizzato.
Türkçe
ABYA30GATH / ABHA30GATH
ABYA36GATH / ABHA36GATH
ABYA45GATH / ABHA45GATH
ABYA54GATH / ABHA54GATH
Deutsch
INSTALLATIONSANLEITUNG
Français
For authorized service personnel only.
Español
INDOOR UNIT (Ceiling type)
Italiano
INSTALLATION MANUAL
English
TM
Yalnızca yetkili servis personeli için.
Refer to the rating label with the serial number.
MADE IN THAILAND
[Original instructions]
PART NO. 9367702138
9367702138_IM.indb i
12/21/2015 10:52:06 AM
MONTAJ KILAVUZU
PARÇA NO. 9367702138
VRF sistemi iç ünitesi (Tavan tipi)
DİKKAT
Bu işaret, hatalı biçimde gerçekleştirildiğinde, kullanıcının olası
kişisel yaralanması ya da mülkte hasarla sonuçlanabilecek
prosedürleri belirtir.
Klimayı monte etmeden veya kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini dikkatlice
okuyun.
İçindekiler
Klimayı veya klimanın bir parçasını kendiniz monte etmeye kalkışmayın.
1.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ............................................................................................. 1
2.
BU ÜRÜN HAKKINDA ................................................................................................. 1
2.1. R410A soğutucu kullanımıyla ilgili önlemler ......................................................... 1
2.2. R410A için özel alet .............................................................................................. 1
2.3. Aksesuarlar ........................................................................................................... 2
2.4. İsteğe bağlı parçalar ............................................................................................. 2
3.
Bu ünite, soğutucu sıvılara müdahale konusunda sertifikası olan kalifiye bir personel
tarafından monte edilmelidir. Montaj yerindeki yönetmelik ve yasalara bakın.
Montaj işlemi montaj yerindeki yürürlükteki yönetmelikler ve üreticinin montaj talimatları
uyarınca yapılmalıdır.
Bu ünite bir klimayı oluşturan bir setin parçasıdır. Tek başına veya üretici tarafından
yetki verilmemiş bir kişiyle monte edilmemelidir.
KURULUM İŞİ.............................................................................................................. 2
3.1. Montaj yeri seçme ................................................................................................ 2
3.2. Montaj boyutları .................................................................................................... 3
3.3. Üniteyi monte etme ............................................................................................... 3
4.
Her zaman, bu ünite için, tüm kablolarda çalışan, temaslar arasında 3 mm mesafeli bir
şalterle korunan ayrı bir güç kaynağı hattı kullanın.
Ünite doğru bir şekilde topraklanmalı ve kişileri korumak için besleme hattı diferansiyel
bir sigorta ile donatılmalıdır.
BORU MONTAJI .......................................................................................................... 4
4.1. Boru malzemesinin seçimi .................................................................................... 4
4.2. Boru gereksinimi ................................................................................................... 5
4.3. Havşa bağlantısı (boru bağlantısı) ........................................................................ 5
4.4. Isı yalıtımı montajı................................................................................................. 6
5.
DRENAJ BORULARINI MONTE ETME ...................................................................... 6
6.
ELEKTRİK KABLOLARI .............................................................................................. 7
6.1. Elektrik gereksinimi ............................................................................................... 8
6.2. Kablo tesisatı yöntemi .......................................................................................... 8
6.3. Ünite kablo tesisatı ............................................................................................... 8
6.4. Kablo bağlantısı .................................................................................................... 9
6.5. Harici giriş ve harici çıkış (İsteğe bağlı parçalar) ................................................ 10
6.6. Drenaj pompası ünitesi (İsteğe bağlı parçalar) ................................................... 12
7.
ALAN AYARI .............................................................................................................. 12
7.1. Adresi ayarlama .................................................................................................. 12
7.2. Özel kod ayarı .................................................................................................... 13
7.3. İşlev ayarı ........................................................................................................... 13
8.
TEMİZ HAVA GİRİŞİ .................................................................................................. 15
9.
SON İŞLEMLER ........................................................................................................ 15
Üniteler patlamaya dayanıklı değildir, bu nedenle patlayıcı ortamlara monte
edilmemelidir.
Asla güç kaynağı kapatıldıktan hemen sonra elektrikli aksamlara dokunmayın. Elektrik
çarpması meydana gelebilir. Gücü kapattıktan sonra, elektrikli aksamlara dokunmadan
önce daima 5 dakika bekleyin.
Bu ünite kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Onarımlar için daima yetkili
servis personeline danışın.
Taşınırken ünitenin bağlantılarının sökülmesi ve montajı için yetkili servis personeline
danışın.
2. BU ÜRÜN HAKKINDA
1
2.1. R410A soğutucu kullanımıyla ilgili önlemler
UYARI
10. TEST ÇALIŞMASI ..................................................................................................... 15
10.1. Dış ünite (PCB) kullanılarak test çalışması ..................................................... 15
10.2. Uzaktan kumanda kullanılarak test çalışması .................................................. 15
Soğutma devresine önceden belirtilmiş soğutucu dışında başka bir madde katmayın.
Soğutma devresine hava girerse, soğutma devresi içindeki basınç anormal şekilde
yükselir ve boruların çatlamasına sebep olur.
11. KONTROL LİSTESİ ................................................................................................... 15
Bir soğutucu kaçağı varsa, bunun konsantrasyon limitini aşmadığından emin olun. Bir
soğutucu kaçağı konsantrasyon sınırını aşarsa, oksijen eksikliği gibi kazalara neden
olabilir.
12. HATA KODLARI ......................................................................................................... 16
Soğutucu boru bağlantılarından veya başka bir alandan sızıntı yapan soğutucuya
dokunmayın. Soğutucuya doğrudan dokunmak soğuk ısırmasına yol açabilir.
1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Montajdan önce bu Kılavuzu mutlaka iyice okuyun.
• Bu Kılavuzda belirtilen uyarılar ve talimatlar güvenliğiniz ile alakalı önemli bilgiler içermektedir. Bunlara mutlaka uyun.
• Bu Kılavuzu Kullanım Kılavuzu ile birlikte müşteriye teslim edin. Ünitenin taşınması veya
onarılması gibi durumlarda kullanım için müşteriye kılavuzu saklamasını söyleyin.
UYARI
Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının ciddi şekilde
yaralanmasına ya da ölümüne yol açabilecek prosedürleri
belirtir.
Bayinizden veya montaj elemanından iç üniteyi bu Montaj Kılavuz ile uyumlu şekilde
monte etmesini isteyin. Yanlış monte edilen bir ünite, su sızıntısı, elektrik çarpması
veya yangın gibi ciddi kazalara sebep olabilir. İç ünite Montaj Kılavuzundaki talimatlara
uyulmadan monte edilirse, üretici garantisi geçersiz hale gelecektir.
Tüm işlem tamamlanana kadar gücü açmayın. İşlem tamamlanmadan gücün açılması
elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara yol açabilir.
İşlem sırasında soğutucu sızarsa alanı havalandırın. Soğutucu, ateşle temas ederse
zehirli gaz ortaya çıkarır.
Çalışma sırasında bir soğutucu sızıntısı olursa, çevreyi boşaltın ve bölgeyi iyice
havalandırın. Soğutucu, ateşle temas ederse zehirli gaz ortaya çıkarır.
]1
2.2. R410A için özel alet
UYARI
R410A soğutucu kullanan bir üniteyi monte etmek için, özel olarak R410A için üretilmiş
olan özel takımları ve boru malzemelerini kullanın. R410A soğutucunun basıncı
yaklaşık olarak R22'den 1,6 kat daha yüksek olduğunda, özel boruların kullanılmaması
ya da yanlış montaj patlamaya ya da yaralanmaya neden olabilir. Dahası, su sızıntısı,
elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara sebep olabilir.
Alet adı
Sayaç manifoldu
Dolum hortumu
Basınç direncini artırmak için, hortum malzemesi ve
taban ölçüsü değiştirilmiştir.
(R410A için dolum portu diş çapı inç başına 1/2 UNF
20 diştir.)
Vakum pompası
Geleneksel bir vakum pompası vakum pompa adaptörü monte edilerek kullanılabilir.
Pompa yağının sisteme geri akmamasına özen gösterin. Vakum emişi –100,7 kPa (5 Torr, –755 mmHg)
olanını kullanın.
Gaz kaçağı dedektörü
R410A soğutucu için özel gaz kaçağı dedektörü.
Montaj çalışmasının sadece yetkili personel tarafından ulusal elektrik standartlarına
uyumlu şekilde yapılması gerekir.
ACİL DURUM haricinde, çalışma sırasında asla iç ünitelerin ana sigortasını ve
yardımcı sigortayı kapatmayın. Bu durum kompresör arızasının yanı sıra su sızıntısına
da sebep olacaktır.
İlk olarak kontrolörü, dönüştürücüyü veya harici giriş aygıtını çalıştırarak iç üniteyi
durdurun, ardından sigortayı kesin.
Kontrolör, dönüştürücü veya harici giriş aygıtı aracılığıyla çalıştırdığınızdan emin olun.
Sigorta hazırlandığında, sigortayı kullanıcıların günlük işlerde çalıştıramayacağı veya
durduramayacağı bir yere yerleştirin.
Değişiklikler
Soğutucu sistemindeki basınç oldukça yüksektir ve
klasik bir sayaç ile ölçülemez. Diğer soğutucuların hatalı karışımını engellemek için, her portun çapı değiştirilmiştir. –0,1 ila 5,3 MPa'lık yüksek basınç gösterim
aralıklı ve –0,1 ila 3,8 MPa'lık düşük basınç gösterim
aralıklı bir sayaç manifoldu kullanmanız önerilir.
Tr-1
9367702138_IM.indb Sec1:1
12/21/2015 10:52:27 AM
]
1
2.3. Aksesuarlar
2.4. İsteğe bağlı parçalar
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur.
UYARI
Açıklama
Montaj için, üretici tarafından verilen ya da önerilen parçaları kullanın. Önerilmeyen
parçaların kullanımı ünitenin düşmesi, su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın gibi
ciddi kazalara neden olabilir.
Aşağıdaki montaj parçaları sağlanmıştır. Gerektiği gibi kullanın.
UTR-DPB24T
9050642000
Yuvarlak kanal
UTD-RF204
9093160004
Montaj Kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve montaj çalışması tamamlanana kadar
diğer aksesuarların hiç birini atmayın.
Ad ve Şekil
Miktar
Uygulama
Kullanım kılavuzu
Harici bağlantı kiti
1
Montaj kılavuzu
Uygulama
Model
Drenaj pompası
ünitesi
UTY-XWZXZC
Çıkış işlevi için
(Çıkış terminali / CNB01)
UTY-XWZXZB
Kontrol giriş işlevi için
(Uygulama voltajı terminali / CNA01)
UTY-XWZXZD
Kontrol giriş işlevi için
(Kuru temas terminali / CNA02)
UTY-XWZXZ7
Zorlamalı termostat kapatma işlevi için
(Uygulama voltajı terminali / CNA03)
UTY-XWZXZE
Zorlamalı termostat kapatma işlevi için
(Kuru temas terminali / CNA04)
(Bu kılavuz)
3. KURULUM İŞİ
1
Drenaj hortumu
Drenaj borusunu monte etmek
için VP25 (D.Ç.32, İ.Ç.25)
Montaj yerinin doğru olması önemlidir, çünkü monte edildikten sonra üniteyi taşımak
zordur.
]1
3.1. Montaj yeri seçme
1
Aşağıdaki gibi montaj konumunu müşteri ile kararlaştırın.
Hortum bandı
Drenaj hortumu montajı için
UYARI
İç ünitenin ağırlığını uygun şekilde destekleyebilecek montaj konumlarını seçin.
Üniteleri devrilmeyecek veya düşmeyecek şekilde monte edin.
1
DİKKAT
Yapışkan bant (220 × 100 mm)
Drenaj hortumu yalıtımı
İç üniteyi aşağıdaki alanlara monte etmeyin:
• Deniz kenarı gibi tuz içeriği yüksek alana. Metal parçaları çürüterek, parçaların
düşmesine veya ünitenin su sızdırmasına neden olacaktır.
• Mineral yağla dolu ya da mutfak gibi, çok miktarda sıçrayan yağ ya da buhar
içeren alana. Plastik parçaları çürüterek, parçaların düşmesine veya ünitenin su
sızdırmasına neden olacaktır.
• Ekipmanı olumsuz etkileyen, sülfürik gaz, klor gazı, asit ya da alkali gibi maddeler
üreten alana. Bakır boruların ve sert lehimli ek yerlerinin, soğutucu sızıntısına yol
açacak şekilde aşınmasına neden olacaktır.
• Yanıcı gaz sızmasına neden olabilecek, asılı karbon elyafı ya da tutuşabilir toz veya
tiner ya da benzin gibi uçucu yanıcılar içeren alana. Gaz sızar ve ünite çevresinde
birikirse yangına neden olabilir.
• Hayvanların ünite üzerine pisleyebileceği veya amonyak üretebilecek alanlara.
1
VT kablosu
1
Kuplör ısı yalıtımı
(Büyük)
Drenaj hortumunu sabitlemek için
U 280 mm
İç yan boru bağlantısı için (Gaz
borusu)
2
Kuplör ısı yalıtımı (Küçük)
Üniteyi yiyecek saklamak, hayvan bakmak, çiçek yetiştirmek ya da hassas aletleri
veya sanat eserlerini korumak için kullanmayın.
Korunan veya saklanan eşyaların kalitesini bozabilir.
İç yan boru bağlantısı için (Sıvı
borusu)
Yanıcı gaz kaçağı tehlikesi olan alanlara monte etmeyin.
1
Üniteyi ısı, buhar veya yanıcı gaz kaynağının yanına monte etmeyin.
Üniteyi drenajın sıkıntı yaratmayacağı yere monte edin.
Kablo kelepçesi (Ekstra büyük)
Kuplör ısı yalıtımını sabitlemek
için
4
İç ünite, güç kaynağı kablosu, iletim kablosu ve uzaktan kumanda kablosunu
televizyon ya da radyodan en az 1 m uzağa monte edin. Bunun amacı TV sinyal alım
parazitini veya radyo gürültüsünü önlemektir. (1 m'den daha uzağa monte edilseler
bile, bazı sinyal durumlarında yine de gürültüye maruz kalabilirsiniz.)
2
Ünitenin düşmemesi için gerekli önlemleri alın.
10 yaşından küçük çocukların üniteye erişmemeleri için gerekli tedbirleri alın.
Kablo kelepçesi (Büyük)
Kablo kelepçesi (Orta)
2
Özel somun A
(Büyük flanş)
Özel somun B
(Küçük flanş)
Güç kaynağı, iletim ve uzaktan
kumanda kablosu bağlama için
(1)
(2)
(3)
(4)
İç ünite montajı için
4
İç ünite montajı için
4
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
İç üniteyi ünitenin ağırlığına dayanabilecek bir yere monte edin.
Giriş ve çıkış portları kapatılmamalıdır; hava odanın her yerine gelebilmelidir.
Klima bakımı için gerekli boşluğu bırakın.
Üniteyi dış ünite (ya da soğutucu dağıtım ünitesi) bağlantısının kolay olduğu bir yere
monte edin.
Üniteyi bağlantı borusunun kolayca takılabileceği bir yere monte edin.
Üniteyi drenaj borusunun kolayca takılabileceği bir yere monte edin.
Üniteyi ses ve titreşimlerin olmayacağı bir yere monte edin.
Bakım vb. durumları göz önünde bulundurun ve ona göre yer ayırın. Ayrıca üniteyi
filtrenin çıkartılabileceği bir yere monte edin.
Üniteyi doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde monte etmeyin.
]1
Montaj
plakası
İç üniteyi konumlandırmak için
1
Yardımcı boru tertibatı
Boru tesisatını bağlamak için
1
Tr-2
9367702138_IM.indb Sec1:2
12/21/2015 10:52:27 AM
3.3.2. İç ünite montajı
3.2. Montaj boyutları
Tavan paneli
İç üniteyi monte etmenize yardımcı olması için plaka aksesuarını kullanabilirsiniz. Plaka,
askı cıvataları ve boru deliklerinin (drenaj borusu ve bağlantı kablosu) uygun konumlarını
belirlemenize yardımcı olur.
Askı cıvatası için delme konumu
İÇ ÜNİTE
Tavan
80 mm veya
daha fazlası
Tavan paneli
Duvar
150 mm veya daha fazlası
Plaka
Borular için deliklerin konumu
10 mm veya daha fazlası
3.3.3. Tavan askı cıvatalarının konumu
2.500 mm veya daha fazlası
Fig. A
30 mm
Askı cıvatası mesafesi 1.600 mm
30 mm
Boyutlar
(Montaj için
gereken alan)
Tavan paneli
10 mm
155 mm
İÇ ÜNİTE
80 mm veya
daha fazlası
Tavan paneli
300 mm
İÇ ÜNİTE (ÜSTTEN GÖRÜNÜM)
150 mm veya daha fazlası
Askı cıvatası dışa doğru 30 ila 75 mm
uzamalıdır.
İÇ ÜNİTE
10 mm veya daha fazlası
[Yarı Gizli Montaj İçin]
• Askı cıvatası mesafesi, Fig. A'da gösterildiği gibi olmalıdır.
2.500 mm veya daha fazlası
40 mm
40 mm
Tavan deliği: 1.580 mm
Tavan
paneli
1
3.3. Üniteyi monte etme
Tavan deliği: 640 mm
15 mm
UYARI
Tavan paneli
Klimayı ana ünitenin en az 5 katı ağırlığa dayanabilecek ve ses ya da titreşimi
artırmayacak bir yere monte edin. Montaj yeri yeterince dayanıklı değilse, iç ünite
düşebilir ve yaralanmalara sebep olabilir.
3.3.1. İç ünite montaj hazırlıkları
Askı cıvatası dışa doğru 30 ila 50
mm uzamalıdır.
Giriş ızgarasını ve yan kapağı çıkarın.
İÇ ÜNİTE
(1) 2 Hava filtresini çıkarın.
(2) 2 Giriş ızgarasını çıkarın.
• 4 Sol arka drenaj ve 5 Sol drenaj için: 3 yerdeki hava filtrelerini ve giriş ızgaralarını
çıkarın. (“3.3.4. Boru tesisatı yönünü seçin” kısmına başvurun.)
(3) Yan kapak A (Sağ taraf) ve Yan kapak B'yi (Sağ ve Sol taraf) çıkarın.
• 5 Sol drenaj için: Her iki Yan kapak A'yı (Sağ ve Sol taraf) çıkarın. (“3.3.4. Boru
tesisatı yönünü seçin” kısmına başvurun.)
(4) Bu klima, temiz hava alma için ayarlanabilir. Temiz hava girişine yönelik monte etme
konusunda bilgi için “8. TEMİZ HAVA GİRİŞİ” kısmına başvurun.
3.3.4. Boru tesisatı yönünü seçin
Bağlantı boru tesisatı ve drenaj boru tesisatı yönlerini seçin.
5 Sol boru tesisatı
(Yalnızca drenaj
pompası)
4 Sol arka boru
tesisatı (Yalnızca
drenaj pompası)
2 Üst boru tesisatı (Yalnızca
bağlantı borusu)
1 Sağ arka boru
tesisatı
Hava filtresi
İÇ ÜNİTE (ÜSTTEN GÖRÜNÜM)
Giriş ızgarası
Kılavuz vida
3 Sağ boru
tesisatı
Boru tesisatı çıkışı kesme oluğunu demir
testeresi vb. ile kesin.
İÇ ÜNİTE
Yan kapak B
(Sol taraf)
Yan kapak A (Sağ taraf)
Yan kapak B (Sağ taraf)
Tr-3
9367702138_IM.indb Sec1:3
12/21/2015 10:52:27 AM
[4 Sol arka boru tesisatı, 5 Sol boru tesisatı için]
3.3.6. İç üniteyi monte etme
• Drenaj kapağını ve Drenaj kapağı contasını aktarın.
(1) Üniteyi, askı cıvataları yanlardaki askı bağlantılarından (4 yer) geçecek şekilde kaldırıp üniteyi arkaya kaydırın.
Drenaj kapağı contası
Drenaj kapağı
İç ünite
Drenaj tavası
Drenaj kapağı contası
Tavan
Drenaj kapağı
Kapağı tüm yol boyunca itin
(gidebildiği kadar).
Duvar
İç ünite
Tavan paneli
itme deliği (drenaj
hortumu için)
Duvar
DİKKAT
İÇ ÜNİTE
İtme portunu çıkarırken, iç ünitenin dahili parçalarına ve çevreleyen alana (dış kasa)
zarar vermemeye dikkat edin.
İtme portunu işlerken, çapak vb. ile kendinizi yaralamamaya dikkat edin.
(2) Özel “B” cıvatalarını ve M10 somunlarını sıkıştırarak iç üniteyi yerine sabitleyin. Ünitenin sabit olduğundan ve ileri-geri kaymadığından emin olun.
[Yarı Gizli Montaj İçin]
3.3.5. Delikleri açma ve askı cıvatalarını takma
(1) Askı cıvatası konumlarına ø25 mm delikler açın.
(2) Cıvataları yerleştirip, geçici olarak Özel somun A ve B'yi ve normal bir M10 somunu
her bir cıvataya takın. (Üniteyle birlikte 2 özel somun sağlanır. M10 somun yerel olarak
edinilmelidir.)
Cıvata Direnci
Tavan paneli
İç üniteyi yarı gizli konumlandırmayla monte ederken, ünitenin yalıtımını (yerel olarak satın
alınır) her tarafta takviye ettiğinizden emin olun. İyice yalıtılmazsa, üniteden su damlaları
düşebilir.
Cam yünü yalıtımı
(yerel olarak satın alınır)
(10 - 20 mm kalınlık)
980 - 1.470 N (100 - 150 kgf)
Özel somun A (Aksesuarlar)
İÇ ÜNİTE
(Üstten görünüm)
10 ila 15 mm
Özel somun B (Aksesuarlar)
Duvar
M10 Somun (yerel olarak
satın alınır)
Tavan paneli
DİKKAT
[Ankraj bulonları kullanılıyorsa]
Drenajı kontrol etmek için, iç ünitenin montajı sırasında bir seviyelendirici
kullandığınızdan emin olun. İç ünitenin montaj alanı seviyeli değilse su sızıntısı
meydana gelebilir.
(1) Askı cıvatalarını yerleştireceğiniz konumlarda, ankraj bulonları için delikler açın. Ankraj
bulonlarının M10 cıvatalar olduğuna dikkat edin (yerel olarak edinilecek).
(2) Ankraj bulonlarını yerleştirip, geçici olarak özel somun “B” (Aksesuarlar) ve yerel olarak
edinilmiş M10 somunu cıvataların her birine takın.
Ankraj Bulonu Direnci
4. BORU MONTAJI
980 - 1.470 N (100 - 150 kgf)
]
DİKKAT
M10 Ankraj bulonu
(yerel olarak satın alınır)
10 ila 15 mm
Tavan
R410A soğutuculu modeller dışında yabancı maddelerin (yağ, su vb.) borulara
girmemesine dikkat edin. Ayrıca, boruları depolarken delikleri bantlayarak, kıstırarak
vs. iyice kapatın.
Özel somun B
(Aksesuarlar)
M10 Somun
(yerel olarak satın alınır)
Boruları kaynak yaparken, mutlaka içlerine kuru azot gazı püskürtün.
]1
4.1. Boru malzemesinin seçimi
DİKKAT
Başka bir soğutma sistemi ya da soğutucudan var olan boruları kullanmayın.
Üzerinde sülfür, oksit, toz, talaş, yağ ve su gibi kullanım sırasında sorun çıkarabilecek
maddeler olmayan dış ve iç kısımları temiz boruları kullanın.
Kaynaksız bakır boruları kullanmak gerekir. Malzeme: Fosforla deokside edilmiş
kaynaksız bakır borular Kalan yağ miktarının 40 mg/10 m olması gerekir.
Tr-4
9367702138_IM.indb Sec1:4
12/21/2015 10:52:27 AM
DİKKAT
Çökük, deforme veya renksiz kısmı olan bakır boruları kullanmayın (özellikle iç
yüzeyde). Aksi halde, genleşme vanası ya da kılcal tüp kirleticilerle tıkanabilir.
Yanlış boru seçimi performansı olumsuz etkileyecektir. R410A kullanan bir klima
geleneksel (R22) soğutucuya göre daha yüksek basınç uyguladığından uygun
malzemeleri seçmek gerekir.
R410A borularını havşalamada geleneksel (R22) havşa aletleri kullanırken, belirtilen havşalamayı gerçekleştirmek için, A ölçüsü tabloda gösterilenden (R410A havşa aletleriyle
havşalama için) yaklaşık 0,5 mm daha fazla olmalıdır. A ölçüsünü almak için bir kalınlık
ölçer kullanın. R410A havşa aletinin kullanılması önerilir.
Düz kısımlar
boyunca genişlik
Boru dış çapı (mm (inç))
Havşa somunu boyunca
genişlik [mm]
6,35 (1/4)
17
• R410A ile kullanılan bakır boruların kalınlıkları tabloda gösterilmiştir.
• Piyasada bulunsa bile tabloda gösterilenlerden daha ince bakır boruları kullanmayın.
Tavlanmış Bakır Boruların Kalınlıkları (R410A)
Boru dış çapı (mm (inç))
Kalınlık [mm]
6,35 (1/4)
0,80
9,52 (3/8)
22
12,70 (1/2)
26
15,88 (5/8)
29
19,05 (3/4)
36
4.3.2. Boruların bükülmesi
9,52 (3/8)
0,80
12,70 (1/2)
0,80
15,88 (5/8)
1,00
• Boruları 90°'lik bir açıdan daha fazla bükmeyin.
19,05 (3/4)
1,20
• Borular sürekli olarak bükülür veya gerilirse, malzeme sertleşecek, daha fazla bükmeyi
veya germeyi zorlaştıracaktır. Boruları 3 kereden fazla bükmeyin ya da germeyin.
• Boruları elle veya boru bükücü ile şekillendirin. Ezilmemelerine dikkat edin.
1
4.2. Boru gereksinimi
DİKKAT
Borunun kırılmasını önlemek için keskin bükmelerden kaçının.
DİKKAT
Boru sürekli olarak aynı yerden bükülürse kırılır.
Bağlantı borusunun uzunluğunun veya yükselti farkının açıklaması için dış ünite
Montaj Kılavuzuna başvurun.
4.3.3. Boru bağlantısı
(1) Filtre kılavuzunu çıkarın.
• Suya dayanıklı ısı yalıtımlı boru kullanın.
İç ünite
DİKKAT
Filtre kılavuzu
Gaz ve sıvı borularının etrafına ısı yalıtımını monte edin. Aksi takdirde, su sızıntıları
meydana gelebilir.
120 °C üzerine dayanıklı bir ısı yalıtımı kullanın. (Sadece ters çevrimli model)
Ayrıca, soğutucu borusunun montaj konumundaki nem seviyesinin %70'i aşması
beklendiğinden, ısı yalıtımını soğutucu borusu çevresine monte edin.
Beklenen nem miktarı %70-80 ise, 15 mm veya daha kalın ısı yalıtımı kullanın veya
beklenen nem miktarı %80'i aşıyorsa, 20 mm veya daha kalın ısı yalıtımı kullanın. Isı
yalıtımı belirtilen kadar kalın kullanılmazsa, yalıtım yüzeyinde yoğunlaşma oluşabilir.
Ayrıca, ısı iletkenliği 0,045 W/(m·K) veya daha az olan (20 °C'de) ısı yalıtımı kullanın.
1
4.3. Havşa bağlantısı (boru bağlantısı)
UYARI
(2) Bağlantı borusunu ekleyin.
Belirtilen sıkma yöntemini kullanarak, havşa somunlarını tork anahtarı kullanarak
sıkın. Aksi halde, havşa somunları uzun bir dönemin ardından kırılabilir, soğutucu
sızıntısına yol açabilir ve soğutucu ateşle temas ettiğinde zehirli gaz üretebilir.
Büyük boru
Küçük boru
İç ünite
4.3.1. Havşalama
R410A'ya özel havşa aleti kullanın.
(1) Bağlantı borusunu boru kesme aletiyle istenilen uzunlukta kesin.
(2) Kesilen parçaların boruya girmemesi için boruyu aşağı doğru tutun ve çapakları giderin.
(3) Havşa somununu (daima iç ve dış ünitelere [ya da soğutucu dağıtım ünitesine] takılmış havşa somunu kullanın) boruya yerleştirin ve bir havşa aletiyle havşalama işlemini
gerçekleştirin. Özel R410A havşa aleti kullanın; Diğer havşa somunlarının kullanılması
soğutucu sızıntısıyla sonuçlanabilir.
(4) Borulara toz, kir veya su girmesini önlemek için, boruları kıstırarak veya bantlayarak
koruyun.
[L]'nin eşit oranda havşalandığını
B
ve çatlak veya çizik olmadığını kontrol edin.
• 2 Üst boru tesisatı ve 3 Sağ boru tesisatı bağlantıları için, sağlanan Yardımcı boruyu
(Gaz borusu) kullanın.
Kırılma
A
2 Üst boru tesisatı
Boru
Bağlantı borusu (Gaz)
A ölçüsü [mm]
Boru dış çapı (mm (inç))
R410A için havşa aleti,
kavramalı tip
0
Boyut B- 0,4 [mm]
6,35 (1/4)
9,1
9,52 (3/8)
13,2
12,70 (1/2)
0 - 0,5
İç ünite (Arka)
16,6
15,88 (5/8)
19,7
19,05 (3/4)
24,0
Bağlantı borusu (Gaz)
3 Sağ boru tesisatı
Yardımcı boru (Gaz borusu)
(Aksesuarlar)
Tr-5
9367702138_IM.indb Sec1:5
12/21/2015 10:52:28 AM
Kuplör ısı yalıtımı (Büyük)
(Aksesuarlar)
DİKKAT
Havşa somununu düzgün sıkmak için tork anahtarını boruya dik olacak şekilde
kolundan tutun.
Havşa somununu elinizle iyice sıktığınızda, gövde kısmındaki bağlantıyı ayrı bir anahtarla
tutun ve daha sonra tork anahtarıyla sıkın.
Bağlantı borusu (Gaz)
İç ünite
Bağlantı borusu (Küçük) (Sıvı)
Kuplör ısı yalıtımı (Küçük)
(Aksesuarlar)
2 anahtarla sıkın.
Tutma anahtarı
Kablo kelepçesi (Ekstra büyük)*
(Aksesuarlar)
Boşluk yok
Havşa somunu
Tork anahtarı
İç ünite
İç ünite borusu
(Gövde tarafı)
Kuplör ısı yalıtımı
Bağlantı borusu
Havşa somunu [mm (inç)]
Sıkma torku [N·m (kgf·cm)]
6,35 (1/4) çap
16 ila 18 (160 ila 180)
9,52 (3/8) çap
32 ila 42 (320 ila 420)
12,70 (1/2) çap
49 ila 61 (490 ila 610)
15,88 (5/8) çap
63 ila 75 (630 ila 750)
19,05 (3/4) çap
90 ila 110 (900 ila 1.100)
Kablo kelepçesi (Büyük)
(Aksesuarlar)
Bağlantı borusu (Gaz)
İç ünite
Bağlantı borusu (Sıvı)
DİKKAT
Boruyu iç ünite ve dış ünitedeki porta düzgün monte ettiğinizden emin olun.
Merkezleme yanlışsa, havşa somunu düzgün sıkılamaz. Havşa somunu
döndürülmeye zorlanırsa, dişler zarar görür.
Bağlantı borusunu bağlamadan hemen öncesine kadar havşa somununu iç ünite
borusundan çıkarmayın.
Havşalanan kısımda mineral yağ kullanmayın. Ünitelerin ömrünü azaltacağından,
mineral yağın sisteme girişini engelleyin.
1
1
4.4. Isı yalıtımı montajı
Isı yalıtım malzemesini soğutucu sızıntısı kontrolü yaptıktan sonra monte edin (ayrıntılar
için dış ünite Montaj Kılavuzuna bakın).
Kuplör ısı yalıtımı
• Kuplör ısı yalıtımıyla (Aksesuarlar) iç taraf gaz borusu ve sıvı borusunun etrafını yalıtın.
• Kuplör ısı yalıtımını monte ettikten sonra, boşluk olmayacak şekilde her iki ucu vinil
bantla bantlayın.
• Kuplör ısı yalıtımını tutturduktan sonra, yalıtımın her bir ucuna bir tane olacak şekilde 2
kablo kelepçesiyle sabitleyin.
• Kablo kelepçelerinin ısı yalıtım borusunu kapladığından emin olun.
Vinil bant
* Bir Yardımcı boru (Aksesuarlar) kullanırken, kullanılan bağlayıcıların 2 parçasının aynı
yolla yalıtıldığından emin olun.
5. DRENAJ BORULARINI MONTE ETME
Genel sert polivinil klorid boru kullanın ve bunu sızıntı olmayacak şekilde yapıştırıcıyla
(polivinil klorid) bağlayın.
Daima drenaj hortumunun iç tarafını yalıtın.
Drenaj hortumunun ölçüsüne uygun bir tahliye borusu kullanın.
• Yükselme, alçalma veya hava alımı gerçekleştirmeyin.
• Aşağı doğru bir eğim oluşturun (1/100 veya daha fazla).
• Uzun borular monte edildiğinde destekleyiciler temin edin.
• Boruların donmasını önlemek için, gerektiği gibi bir yalıtım malzemesi kullanın.
• Boruları kontrol kutusunun çıkarılmasına imkan verecek şekilde monte edin.
• Drenaj borusunun iç mekân tarafına her zaman ısı yalıtımı (8 mm ya da daha kalın)
yapın.
Dış Çap
32 mm(VP25)
Drenaj borusu
DOĞRU
Drenaj
borusu
Son olarak, gaz kuplör ısı yalıtımı ve sıvı kuplör ısı yalıtımı üzerine vinil bant sararak sıvı
bağlantı borusunu gaz bağlantı borusuna sabitleyin.
DİKKAT
Gaz kaçağı kontrolünden sonra (dış ünite Montaj Kılavuzuna bakın), bu bölümdekileri
yapın.
Isı yalıtımını büyük (gaz) ve küçük (sıvı) boruların etrafına monte edin. Aksi takdirde,
su sızıntıları meydana gelebilir.
Drenaj borusunu bu kısımdan aşağıda düzenleyin.
DOĞRU
Destekleyici
1,5 ila 2 m
YASAK
Kaldırılmış
Su içinde
Dalga
Tr-6
9367702138_IM.indb Sec1:6
12/21/2015 10:52:28 AM
(1) Drenaj borusu için yalıtım uygulayın.
Aşağıda açıklandığı gibi monte edin.
100 mm
Drenaj portu
Drenaj hortumunu (Aksesuarlar) ve Hortum bandını(Aksesuarlar) Drenaj portuna
monte edin.
(2) “1 Sağ arka boru tesisatı”: Drenaj hortumunu, boru, iç ünite içinde doğru biçimde eğim
yapacak şekilde VT kablosuyla sabitleyin.
VT kablosu (Aksesuarlar)
Drenaj hortumu
Yumuşak PVC tarafı
Hortum bandı
(Aksesuarlar)
Drenaj hortumu
(Aksesuarlar)
Drenaj tavası
İç ünite (Arkadan görünüm)
10 ila 15 mm
Drenaj hortumu
(Aksesuarlar)
Hiç boşluk kalmadığından emin olun
(3) Drenaj borusunu bağlayın.
Hortum bandı (Aksesuarlar)
Yumuşak PVC tarafı
Sert PVC tarafı
Yapışkanı
uygulama
alanı
Drenaj hortumu bağlantısının etrafına Drenaj hortumu yalıtımını sarın.
Ek boru
(yerel olarak satın alınır)
Drenaj borusu (VP25)
(yerel olarak satın alınır)
4 mm veya daha az
6. ELEKTRİK KABLOLARI
]
UYARI
Drenaj hortumu yalıtımı
(Aksesuarlar)
Elektrik işleri ulusal veya bölgesel yönetmelikler doğrultusunda yetkili bir kişi
tarafından bu Kılavuz ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmelidir. Ünite için özel bir devre
kullandığınızdan emin olun. Yetersiz bir güç besleme devresi ya da yanlış yapılmış
olan elektrik işleri elektrik çarpması ya da yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
Çalışmaya başlamadan önce, hiçbir üniteye elektrik verilmediğini kontrol edin.
Verilen ya da üreticinin önerdiği bağlantı ve güç kablolarını kullanın. Yanlış bağlantılar,
yetersiz yalıtım veya izin verilen akımı aşmak elektrik çarpmasına veya yangına
sebep olabilir.
Belirtilen tipte kabloları kullanın ve terminal bağlantılarındaki kablolarda dıştan
zorlama olmayacak şekilde sıkıca kabloları bağlayın. Yanlış bağlanmış veya tespit
edilmiş kablolar terminallerde aşırı ısınma, elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi
kazalara neden olabilir.
Güç kablolarını değiştirmeyin, uzatma kabloları kullanmayın veya kablolara ek
yapmayın. Yanlış bağlantılar, yetersiz yalıtım veya izin verilen akımı aşmak elektrik
çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
Terminal panosu numaraları ve bağlantı kablosu renklerini dış ünitedekilerle (ya da
soğutucu dağıtım ünitesindekilerle) eşleştirin. Yanlış kablolama elektrikli parçaların
yanmasına neden olabilir.
Bağlantı kablolarını terminal kutusuna sıkıca bağlayın. Ayrıca, kabloları kablo
tutucularla sabitleyin. Kabloların yanlış bağlantısı bir arızaya, elektrik çarpmasına
veya yangına neden olabilir.
Hortum ağzı görünümü
Ürünle birlikte verilen ısı yalıtımını hortum bandının
etrafına sarın. En üste hizalandığından emin olun.
Bağlantı kablosunun dış kaplamasını daima kablo kelepçesi ile sabitleyin. (Yalıtım
yıpranırsa, elektrik kaçağı oluşabilir.)
Elektrik kutusu kapağını sıkıca üniteye monte edin. Yanlış monte edilmiş bir elektrik
kutusu kapağı, toz ya da su ile temas sonucunda elektrik çarpması ya da yangın gibi
ciddi kazalara neden olabilir.
Kablolar için açılmış olan deliklere manşonları takın. Aksi takdirde, kısa devre
oluşabilir.
Tr-7
9367702138_IM.indb Sec1:7
12/21/2015 10:52:28 AM
6.1.1. Kablo özellikleri
UYARI
Bir elektrik kaçağı sigortası takın. Ayrıca, aynı anda şebeke gerilimi kesilecek şekilde
elektrik kaçağı sigortası takın. Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana
gelebilir.
Güç kaynağı, iletim ve uzaktan kumanda kablosu için aşağıdaki özellikleri izleyin.
Önerilen kablo
boyutu (mm2)
Güç kaynağı
kablosu
Daima toprak kablosunu bağlayın.
Yanlış topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kablo türü
Açıklama
2,5
Tip245 IEC57 ya
da eşdeğeri
2 Kablo + toprak
0,33
LONWORKS
uyumlu kablo
22 AWG LEVEL 4 (NEMA)
kutupsuz 2 damar, çift
büküm tek parça damar çapı 0,65 mm
Uzaktan kontrol kablolarını elinizle doğrudan temas etmeden monte ediniz.
İletim kablosu
Kablolama çalışmasını standartlar doğrultusunda yapın, böylece klima güvenli ve
pozitif bir şekilde çalıştırılabilir.
Bağlantı kablosunu terminal kartına sıkıca bağlayın. Kusurlu montaj yangına sebep
olabilir.
Güç kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis ya da benzeri yetkili
kişilerce değiştirilmelidir.
DİKKAT
Uzaktan kumanda
kablosu
(2 telli tip)
0,33 - 1,25
Kılıflı PVC kablo*
Kutupsuz 2 damar,
Çift bükümlü
Uzaktan kumanda
kablosu
(3 telli tip)
0,33
Kılıflı PVC kablo*
Kutup 3 damar
*: Uzaktan kumanda kablosu için, yerel yönetmeliklere uygun kılıflı kablo kullanın.
Üniteyi topraklayın.
Toprak kablosunu gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefon topraklama
kablosuna bağlamayın.
Yanlış topraklama elektrik çarpmasına sebep olabilir.
]1
6.2. Kablo tesisatı yöntemi
ÖRNEK
Ürüne zarar vereceğinden güç kaynağı kablolarını iletim veya uzaktan kontrol
terminallerine bağlamayın.
Dış ünite ya da Soğutucu dağıtım ünitesi *1
Asla güç kaynağı kablosunu, iletim kablosunu ve uzaktan kontrol kablosunu bir arada
demetlemeyin.
Bu kabloları 50 mm veya daha fazla mesafeyle birbirinden ayrı tutun.
Bu kabloları bir arada demetlemek işletim hatasına veya arızaya sebep olacaktır.
İletim
İç ünite
PCB'yi tutarken, vücutta depolanan statik elektrik PCB'nin hatalı çalışmasına sebep
olabilir. Aşağıdaki uyarılara uyun:
• İç ve dış ünitelerle çevresel aygıtlar için topraklama yapın.
*2
• Gücü (sigortayı) kapatın.
• Vücutta depolanan statik elektriği atmak için iç ünitenin metal bölümüne 10 saniyeden
daha fazla dokunun.
İç ünite
Uzaktan
kumanda
İletim
Güç kaynağı
*2
*3
*2
*3
Şalter
Şalter
İç ünite
*3
Şalter
• Parça terminallerine ve PCB üzerine uygulanmış bağlantılara dokunmayın.
Güç kaynağı
Uzaktan kumanda
(Ana)
1
6.1. Elektrik gereksinimi
Nominal gerilim
230 V
Çalıştırma aralığı
198 ila 264 V (50 Hz)
198 ila 253 V (60 Hz)
Model
MCA
MFA
Uzaktan
kumanda
*1: Isı Geri Kazanım Sistemine bağlarken, soğutucu dağıtım ünitesinin montaj kılavuzuna başvurun.
*2: Bir toprak kablosuna sahipse uzaktan kumandayı topraklayın.
*3: 2 telli tip uzaktan kumanda bağlanırken Y3 kullanılmaz.
(Güç kaynağının çapraz kablo tesisatı)
İç ünite
İç ünite
Güç kaynağı
Güç kaynağı
• Güç kablosu tipini ve boyutunu, ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere göre seçin.
• Yerel kablo tesisatı güç kablosu ve ek kablo tesisatına yönelik özellikler yerel yasalara
uygundur.
• En fazla kablo uzunluğu: Voltaj düşmesi %2'den az olacak bir uzunluk ayarlayın. Kablo
uzunluğu fazlaysa, kablo çapını artırın.
Tüm soğutucu sistemlerine sigorta takılmalıdır. Bir sigortayı farklı bir soğutucu sisteminde
kullanmayın.
Her montaj durumunun sigorta özellikleri için tabloya başvurun. Aynı soğutucu sistemi aralığında güç kros kablo tesisatı yapın. Kros kablo tesisatı bittiğinde, aşağıdaki A ve B güvenlik koşullarını karşılamak amacıyla iç üniteler için bir bağlantı yapın.
A. Akım kesici gereksinimleri
Uzaktan kumanda
(Bağlı)
İç ünite
Güç kaynağı
Çekme
kutusu
Şalter
Çekme kutusu
Güç kaynağı
* Bir toprak kablosuna sahipse uzaktan kumandayı topraklayın.
Uzaktan kumandanın topraklama kablosunu, iletimin topraklama terminaline bağlayın.
1
AB□A30GATH
0,52 A
AB□A36GATH
0,66 A
AB□A45GATH
0,98 A
AB□A54GATH
1,32 A
6.3. Ünite kablo tesisatı
20 A
Kabloyu terminal bloğuna bağlamadan önce.
6.3.1. Güç kaynağı kablosu
Aşırı gerilmeyi önlemek için, güç kaynağı kablosunun uzunluğunu aşağıdaki şekle başvurarak ayarlayın.
MCA: Minimum Devre İzin Verilen Akım Şiddeti
MFA: Ana Sigorta İzin Verilen Akım Şiddeti
Güç kros kablo tesisatı bittiğinde, bağlı soğutucu dağıtım üniteleri ve iç ünitelerin toplam
MCA'sı 15 A değerini aşmayacak şekilde yapın. Soğutucu dağıtım ünitesi MCA'sı için
soğutucu dağıtım ünitesi montaj kılavuzuna başvurun.
Bağlı soğutucu dağıtım ünitelerinin ve iç ünitelerin kapasitesi üst sınırı aşarsa, ya
sigortalar ekleyin ya da büyük kapasiteli bir sigorta kullanın.
20 mm
Toprak kablosu
45 mm
B. Elektrik kaçağı sigortası gereksinimleri
Sigorta kapasitesi
* Bağlanabilir maksimum “iç üniteler” ya da
“iç üniteler + soğutucu dağıtım üniteleri”
30 mA, 0,1 sn. ya da daha az
44 veya daha az **
100 mA, 0,1 sn. ya da daha az
45 - 148
* Isı pompası tipi: iç üniteler, Isı geri kazanım tipi: iç üniteler ve soğutucu dağıtım üniteleri.
** Şaltere bağlı ünitelerin toplam sayısı 44'ü aşarsa, ya bir 30mA şalter ekleyin ya da daha
yüksek kapasiteli şalterler kullanın.
A. Tek damarlı kablo tesisatı için
(1) Elektrik terminalini bağlamak için, aşağıdaki şemaları izleyin ve kablonun ucuna
tutturduktan sonra bağlayın.
(2) Belirlenmiş kabloları kullanın, onları güvenli bir şekilde bağlayın ve terminallerde baskı
olmayacak şekilde bağlayın.
(3) Terminal vidalarını sıkıştırmak için uygun bir tornavida kullanın. Çok küçük tornavida
kullanmayın, aksi takdirde, vida başları zarar görebilir ve vidalar düzgün sıkılamaz.
(4) Terminal vidalarını çok fazla sıkıştırmayın, aksi takdirde vidalar kırılabilir.
Tr-8
9367702138_IM.indb Sec1:8
12/21/2015 10:52:28 AM
Fig. B
(5) Terminal vidası sıkılaştırma torkları için tabloya bakın.
(6) 2 güç kaynağı kablosunu 1 vidayla tutturmayın.
DOĞRU
YASAK
25 mm soyun
Halka
Özel rondelalı
vida
Kablo
Özel rondelalı
vida
Farklı çap
Kablo ucu (Halka)
1 tarafa bağlayın
UYARI
Kablo ucu
(Halka)
Terminal vidalarını belirtilen torklara sıkıştırın, aksi takdirde, aşırı ısınma oluşabilir ve
muhtemelen ünite içinde ağır hasara sebep olabilir.
Terminal blok
Kablo
Sıkma torku
M3 vida (İletim/X1, X2)
(Uzaktan kumanda / Y1, Y2, Y3)
UYARI
Tek damarlı kablolar kullanırken, halka terminali kullanmayın. Halka terminali tek
damarlı kablolarla kullanırsanız, halka terminalin basınç kaynağı kusurlu çalışabilir ve
kabloların anormal şekilde ısınmasına sebep olabilir.
DİKKAT
Kurşun kablodan filmi sıyırmak için, iletken kabloya hasar vermeyecek özel bir alet
kullanın.
B. Tel kablo tesisatı için
(1) Terminal bloğunu bağlamak için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yalıtıcı manşonlu
halka terminalleri kullanın.
(2) Uygun bir araç kullanarak halka terminalleri kablolara sıkıca tutturun, böylece kablolar
gevşemez.
(3) Belirlenmiş kabloları kullanın, onları güvenli bir şekilde bağlayın ve terminallerde baskı
olmayacak şekilde bağlayın.
(4) Terminal vidalarını sıkıştırmak için uygun bir tornavida kullanın. Çok küçük tornavida
kullanmayın, aksi takdirde, vida başları zarar görebilir ve vidalar düzgün sıkılamaz.
(5) Terminal vidalarını çok fazla sıkıştırmayın, aksi takdirde vidalar kırılabilir.
(6) Terminal vidası sıkılaştırma torkları için tabloya bakın.
(7) 2 güç kaynağı kablosunu 1 vidayla tutturmayın.
0,5 ila 0,6 N·m
(5 ila 6 kgf·cm)
Terminal bloğuna bir vida takarken, vidayı aşırı sıkarak kabloyu kesmeyin. Diğer
taraftan, yeterince sıkılmamış bir vida, haberleşme arızasına yol açacak hatalı temasa
neden olabilir.
]1
6.4. Kablo bağlantısı
(1) 2 kılavuz vidayı çıkarıp kontrol kutusunu aşağı doğru çekin.
İç ünite
Halka terminal
10 mm soyun
Manşon
Kontrol kutusu
Özel rondelalı
vida
Kablo
Özel rondelalı
vida
Halka terminal
Kılavuz vida
(2) A ve B kapaklarını çıkarıp bağlantı kablosunu takın.
Halka
terminal
Terminal blok
Kontrol kutusu
Kablo
UYARI
Halka terminaller kullanın ve terminal vidalarını belirlenen torklara sıkılaştırın, aksi
takdirde, aşırı ısınma oluşabilir ve muhtemelen ünite içinde ağır hasara sebep olabilir.
Kapak B
Sıkma torku
M4 vida
(Güç kaynağı/L, N, TPRK)
1,2 ila 1,8 N·m
(12 ila 18 kgf·cm)
Kapak A
(3) Kablo tesisatı tamamlandıktan sonra, güç kaynağı kablosunu kablo kelepçesiyle
(Aksesuarlar) kelepçeleyin.
6.3.2. İletim ve Uzaktan kumanda kablosu
30 mm
DİKKAT
Kılıflı kablo
(film yok)
DIP anahtarını (SW1) değiştirirken, iç üniteye giden güç kaynağını kapattığınızdan
emin olun. Aksi halde, iç ünitenin bilgisayar panosu hasar görebilir.
40 mm
Uzaktan kumanda kablosu
3 telli tip için
Y1
Y2
Y3
2 telli tip için
30 mm
30 mm
40 mm
• Uzaktan kumanda ve iletim kablolarını Fig. B'de gösterildiği gibi bağlayın.
• 2 kablo bağlandığında
Tr-9
9367702138_IM.indb Sec1:9
12/21/2015 10:52:28 AM
● Uygulama voltajı terminali ([CNA01], [CNA03])
Bağlamak istediğiniz giriş cihazında bir güç kaynağı sağlanması gerektiğinde, Uygulama
voltajı terminalini ([CNA01], [CNA03]) kullanın.
Giriş
cihazı 1
DC güç kaynağı *1
12 - 24V
P.C.B
Yük direnci
CNA01
*a
Giriş
cihazı 2
*b
Yük direnci
*a
*a
Y1,Y2,Y3:
Uzaktan kumanda kablosu
L, N: Güç kaynağı kablosu
Kablo kelepçesi
Toprak
Uzaktan kumanda kablosunu
bağlayın
DIP anahtarını
(SW1) ayarlayın
2 telli tip için
Y1:Kutupsuz
Y2:Kutupsuz
Y3:Bağlamayın *1
2TEL (Fabrika
ayarı)
3 telli tip için
Y1: Kırmızı
Y2: Beyaz
Y3: Siyah
3TEL
bağlı ünite
*1 DC12 güç kaynağını 24V yapın. Bağlı yük için yüksek kapasiteli bir güç kaynağı seçin.
1-2 ve 1-3 pimleri boyunca 24V değerini aşan bir voltajla etkilemeyin.
*a İzin verilen akım DC 5mA - 10mA'dır. (Önerilen: DC5mA)
Akımın DC10mA ya da daha düşük olmasını sağlayacak bir yük direnci sağlayın.
Çok düşük akım kullanım temaslarını seçin (DC12V, DC1mA ya da daha düşüğünde kullanılabilen).
*b Kutupsallık pim 1 için [+], pim 2 ve 3 için [-] şeklindedir. Doğru biçimde bağlayın.
Bağlı bir üniteli birden fazla iç ünitenin Uygulama voltajı terminallerine bağlandığında, iç ünitenin dışında,
aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir çekme kutusu kullanarak bir ek yaptığınızdan emin olun.
DIP
anahtarı
*1: Uzaktan kumanda kablosunu Y3 terminaline bağlarsanız,
(SW1)
2 telli tip uzaktan kumanda çalışmaz.
6.5. Harici giriş ve harici çıkış (İsteğe bağlı parçalar)
Giriş
cihazı 1
1
DC güç kaynağı
12 - 24V
Yük direnci
Giriş
cihazı 2
Yük direnci
P.C.B
CNA01
Kontrolör PCB
● Kuru temas terminali ([CNA02], [CNA04])
OFF (KAPALI) ON (AÇIK)
SW1
SW2
SW3
SW4
Bağlamak istediğiniz giriş cihazında güç kaynağı gereksiz olduğunda, Kuru temas terminalini ([CNA02], [CNA04]) kullanın.
P.C.B
*c
Ch 1
CNA02
*c
Ch 2
GND
DIP anahtarı
(SET 2)
*d
*c
Ch 3
(1) Harici giriş
• İç ünite, iç ünite PCB CNA01 ya da CNA02 kullanılarak Başlatılabilir/Durdurulabilir veya
Acil durum ya da Zorunlu durdurulabilir.
• İç ünitenin işlev ayarıyla, “Başlat/Durdur” modu ya da “Acil durum durma” modu ya da
“Zorunlu durdurma” modu seçilebilir.
• İç ünitede, iç ünite PCB CNA03 ya da CNA04 kullanılarak Zorunlu termostat kapatma
yapılabilir.
• Çift bükümlü bir kablo (22 AWG) kullanılmalıdır. Kablonun maksimum uzunluğu 150
m'dir.
• Çekilecek kablo sayısına bağlı olarak, uygun harici boyutlu harici giriş ve çıkış kablosu
kullanın.
• Kablo bağlantısı, güç kablosu hattından ayrı olmalıdır.
CNA01
P.C.B
bağlı ünite
CNA04
bağlı ünite
*c Çok düşük akım kullanım temaslarını seçin (DC12V, DC1mA ya da daha düşüğünde kullanılabilen).
*d Kablo tesisatı, Uygulama voltajı terminallerinden farklıdır. Kablo tesisatı sırasında yeterince dikkatli olun.
Bağlı bir üniteli birden fazla iç ünitenin Kuru temas terminallerine bağlandığında, her iç
üniteyi, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir röleyle yalıtın.
P.C.B
K1
CNA02
İç ünite
Kuru temas terminali
(CNA02)
(CNA04)
İç ünite
Uygulama voltajı terminali
(CNA03)
(CNA01)
CNA01
CNA02
İç ünite
Çıkış terminali (CNB01)
İç ünite
P.C.B
K4
Uygulamaya göre bu terminal türlerinden birini kullanın. (Her iki terminal türü aynı anda
kullanılamaz.)
Röle için güç kaynağı
Giriş seçimi
P.C.B
K2
K5
P.C.B
K3
Giriş cihazı 1
K6
CNA02
İç ünite
]1
CNA03
Yük direnci
İç ünite
Kablo kelepçesi
(Orta) (Aksesuarlar)
Giriş
cihazı 3
X1, X2:
İletim kablosu
Giriş cihazı 2
K1 - K6: Röle
(DC Akımı için Cihaz)
Tr-10
9367702138_IM.indb Sec1:10
12/21/2015 10:52:28 AM
Çıkış seçimi
NOT:
● Gösterge vb. doğrudan bağlandığında
Birden fazla iç üniteye doğrudan bağlandığında, arızaya neden olacaktır.
P.C.B
Çalışma şekli
Kenar
Çalışma
göstergesi
● Giriş sinyali türü
Giriş sinyali türü seçilebilir.
İç ünite PCB'deki DIP anahtarıyla değiştirilir.
DIP anahtarı [2 SW2 ayarlayın]
OFF (KAPALI) (Fabrika ayarı)
ON (AÇIK)
Hata göstergesi
Atım
Giriş sinyali türü
Atımın genişliği
200 milisaniyeden
uzun olmalıdır.
Kenar
Atım
CNB01
İç ünite Fan
durumu göstergesi
bağlı ünite
● Bir güç kaynağıyla donatılmış üniteyle bağlarken
● İşlev ayarı “Başlat/Durdur” modunda olduğunda.
[“Kenar” girişi durumunda]
Konektör
CNA01 ya da
CNA02'nin Ch1'i
Giriş sinyali
OFF → ON (KAPALI → AÇIK)
Çalışma
ON → OFF (AÇIK → KAPALI)
Durdur
[“Atım” girişi durumunda]
Konektör
CNA01 ya da
CNA02
P.C.B
Komut
Bağlı cihaz
1
Bağlı cihaz
2
Giriş sinyali
Bağlı cihaz
3
Komut
Ch1
OFF → ON (KAPALI → AÇIK) Çalışma
Ch2
OFF → ON (KAPALI → AÇIK) Durdur
CNB01
bağlı ünite
Röle (yerel olarak satın alınır)
Çalışma şekli
Konektör
* Son komut önceliğe sahiptir.
* Aynı uzaktan kumanda grubundaki iç üniteler aynı modda çalışır.
Harici çıkış1
Pimleri 1-2
● İşlev ayarı “Acil durum durdurma” modu olduğunda.
[“Kenar” girişi durumunda]
Konektör
CNB01
Giriş sinyali
CNA01 ya da
CNA02'nin Ch1'i
Komut
OFF → ON (KAPALI → AÇIK)
Acil durum durma
ON → OFF (AÇIK → KAPALI)
Normal
Ch1
CNA01 ya
da CNA02
Ch2
Harici çıkış3
Pimleri 1-4
0V
Durum
Durdur
DC 12 V
0V
Çalışma
Normal
DC 12 V
0V
Hata
İç ünite fan durma
DC 12 V
İç ünite fan çalışma
(3) Bağlantı yöntemleri
[“Atım” girişi durumunda]
Konektör
Harici çıkış2
Pimleri 1-3
Çıkış voltajı
Giriş sinyali
Komut
Acil duOFF → ON (KAPALI → AÇIK)
rum durma
OFF → ON (KAPALI → AÇIK) Normal
* Acil durum durma çalıştığında, aynı soğutucu sisteminin tüm iç üniteleri durur.
• Kablo değişikliği
Kablo kiti bağlayıcısına takılı kablodan yalıtımı çıkarın.
Yerel olarak satın alınan kablodan yalıtımı çıkarın. Alan kablosu ve kablo kiti kablosunu
birbirine bağlamak için sıkıştırmalı tip yalıtımlı bitişik bağlantıyı kullanın.
ÖNEMLİ: Kablolar arasındaki bağlantıyı yalıttığınızdan emin olun.
(yerel olarak satın alınır)
● İşlev ayarı “Zorunlu durdurma” modu olduğunda.
İsteğe bağlı parçalar Harici
giriş/çıkış kablosu
[“Kenar” girişi durumunda]
Konektör
Giriş sinyali
Komut
OFF → ON (KAPALI → AÇIK) Zorunlu durdurma
CNA01 ya da
CNA02'nin Ch1'i
ON → OFF (AÇIK → KAPALI)
Normal
Bağlı parçaları lehimleyip yalıtın.
• Bağlantı terminalleri ve kablo tesisatı düzenlemesi
Aşağıdaki şekilde, tüm olası konektörler, açıklama için bağlanmıştır.
Asıl montajda, tüm konektörleri aynı anda bağlayamazsınız.
[“Atım” girişi durumunda]
Konektör
CNA01 ya
da CNA02
Giriş sinyali
Ch1
OFF → ON (KAPALI → AÇIK)
Ch2
OFF → ON (KAPALI → AÇIK)
Komut
Zorunlu durdurma
Kelepçe
Normal
* Zorunlu durdurma tetiklendiğinde, iç ünite durur ve uzaktan kumandayla Başlat/Durdur
işlemi kısıtlanır.
* Bir uzaktan kumanda grubu oluşturmayla zorunlu durdurma işlevi kullanıldığında, aynı
ekipmanı, grup içindeki her bir iç üniteye bağlayın.
• İşlevlerin seçim yöntemi
İç ünitenin işlev ayarıyla, “Başlat/Durdur” modu ya da “Acil durum durma” modu, “Zorunlu
durdurma” modu seçilebilir.
● Zorlamalı termostat kapatma işlevi
[Yalnızca “Kenar” girişi]
Konektör
CNA03 ya da
CNA04'ün Ch3'ü
Giriş sinyali
Komut
Güç kaynağı PCB
Kablo kelepçesi (yerel olarak satın alınır)
OFF → ON (KAPALI → AÇIK) Termostat kapalı
ON → OFF (AÇIK → KAPALI)
Normal
Kontrolör PCB
]1
(2) Harici çıkış
• Çift bükümlü bir kablo (22AWG) kullanılmalıdır. Kablonun maksimum uzunluğu 25m'dir.
• Çekilecek kablo sayısına bağlı olarak, uygun harici boyutlu harici giriş ve çıkış kablosu
kullanın.
• Çıkış voltajı: Yüksek DC12V±2V, Düşük 0V.
• İzin verilen akım: 50mA
Tr-11
9367702138_IM.indb Sec1:11
12/21/2015 10:52:28 AM
6.6. Drenaj pompası ünitesi (İsteğe bağlı parçalar)
7. ALAN AYARI
ALAN AYARI ile adres ayarı için aşağıdaki gibi 3 yöntem vardır.
Yöntemlerin herhangi biriyle ayarlayın.
Her ayar yöntemi aşağıdaki (1) - (3) kısmında açıklanmaktadır.
(1) IU AD, REF AD SW ayarları .... Bu kısım (7.1. Adresi ayarlama)
(2) Uzaktan kumanda ayarları ...... Ayrıntılı ayar bilgisi için kablolu ya da kablosuz uzaktan
kumanda kılavuzuna başvurun. (IU AD, REF AD SW
ayarını 0 yapın)
(3) Otomatik adres ayarları ........... Ayrıntılı ayar bilgisi için dış ünite kılavuzuna başvurun.
(IU AD, REF AD SW ayarını 0 yapın)
Bağlantı yöntemi
• Bağlantı terminalleri
Güç kaynağı PCB
DİKKAT
Alan ayarını gerçekleştirmeden önce gücü KAPATTIĞINIZDAN emin olun.
7.1. Adresi ayarlama
Manüel adres ayarı yöntemi
Kontrolör PCB
Drenaj pompası terminali
(CN106)
• İç ünite adresi ve soğutucu devresi adresi, kablosuz kumanda aracılığıyla da
ayarlanabilir.
DİKKAT
DIP anahtarlarını ayarlamak için yalıtılmış bir tornavida kullanın.
Döner anahtar
Örnek: “0”
Flort anahtar terminali
(CNA05)
Döner anahtar
Örnek: “0”
• Kabloların düzenlenmesi
Kelepçe
Ayar
Ayar aralığı
İç ünite adresi
0 - 63
Soğutucu devresi adresi
0 - 99
Anahtar türü
Ayar örneği 2
IU AD × 10
IU AD × 1
REF AD × 10
REF AD × 1
Ayar örneği 63
(1) İç ünite adresi
Güç kaynağı PCB
Kontrolör PCB
Döner anahtar (IU AD × 1)......Fabrika ayarı “0”
Döner anahtar (IU AD × 10) ...Fabrika ayarı “0”
1 soğutucu sisteme birden fazla iç ünite bağlanırken, IU AD SW'deki adresi Table A'da
gösterildiği gibi ayarlayın.
(2) Soğutucu devresi adresi
Döner anahtar (REF AD × 1) ...... Fabrika ayarı “0”
Döner anahtar (REF AD × 10) .... Fabrika ayarı “0”
Birden fazla soğutucu sistem olması durumunda, REF AD SW'yi, her bir soğutucu sistem için Table A'da gösterildiği gibi ayarlayın.
Dış üniteyle aynı soğutucu devresi adresine ayarlayın.
Table A
Adres
Soğutucu devresi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
.
.
99
Döner Anahtar Ayarı
REF AD SW
× 10
×1
0
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
.
.
.
.
.
.
9
9
Adres
İç ünite
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
.
.
63
Döner Anahtar Ayarı
IU AD SW
× 10
×1
0
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
.
.
.
.
.
.
6
3
64'teki iç ünite adresini (IU AD SW) 99'a ayarlamayın. Arızayla sonuçlanabilir.
Tr-12
9367702138_IM.indb Sec1:12
12/21/2015 10:52:28 AM
(3) Uzaktan kumanda adresi
İŞLEV AYARI
1
i) 3 telli tip
Döner anahtar (RC AD SW)...Fabrika ayarı “0”
1 standart kablolu uzaktan kumandaya birden fazla iç ünite bağlanırken, RC AD
SW'deki adresi 0'dan sırayla ayarlayın.
Ayar
Ayar aralığı
Uzaktan kumanda
adresi
Anahtar türü
Ayar örneği
0
0 - 15
4 iç ünite bağlıysa.
İç ünite
İç ünite
RC AD SW
0
RC AD SW
1
İç ünite
İç ünite
RC AD SW
2
İşlev ayrıntıları
RC AD SW
3
Fonksiyon
Filtre göstergesi
aralığı
Uzaktan
kumanda
RC AD SW
Adres
RC AD SW
Adres
• İŞLEV AYARI, kablolu ya da kablosuz uzaktan kumandayla yapılabilir.
(Uzaktan kumanda isteğe bağlı ekipmandır)
• Ayrıntılı ayar bilgisi için kablolu ya da kablosuz uzaktan kumanda kılavuzuna başvurun.
• İç ünite adresi ve soğutucu devresi adresi ayarları için “7.1. Adresi ayarlama” bölümüne
başvurun.
• Ayarı başlatmadan önce iç ünitenin gücünü AÇIN.
* İç ünitelere giden gücü açmak EEV'yi ilklendirdiğinden, gücü açmadan önce, boru
tesisatı hava sızdırmazlık testini ve vakumlamayı yaptığınızdan emin olun.
* Gücü açmadan önce hiçbir kablo tesisatı hatasının yapılmadığından emin olmak için
de tekrar kontrol edin.
RC AD
Örnek
7.3. İşlev ayarı
0
0
1
1
8
8
9
9
2
2
3
3
A
10
B
11
4
4
5
5
C
12
6
6
D
13
Filtre göstergesi eylemi
F
15
ii) 2 telli tip
Döner anahtar (RC AD SW)...Fabrika ayarı “0”
Uzaktan kumanda adres ayarları otomatik olarak yapılandırıldığından, bunları
yapılandırmanız gerekmez.
Manüel olarak yapılandırılıyorsa, hem iç ünite hem de uzaktan kumandayı
yapılandırmak gereklidir.
Ayrıntılar için, lütfen uzaktan kumanda kılavuzuna başvurun.
]1
7.2. Özel kod ayarı
00 Standart
11
13
Fig. B
Kod değişimi
A
İç ünite
B
C
○
01 Daha uzun
Devre Dışı Bı01
rak
Yalnızca merkezi uzaktan
02
kumandada
göster
00 Standart
Yatay salınım hava
akışı yönü
24
Soğuk
hava sıcaklık tetikleyicisi
30
○
○
01 Ayarla (1)
02 Ayarla (2)
31
D
○
01 Ayarla (1)
02 Ayarla (2)
03 Ayarla (3)
00 Etkinleştir
Uzaktan
kumanda
A
B
C
D
Otomatik
başlat
İç ünite için özel kod ayarı
40
DIP anahtarı SET 3 SW1, SW2'yi Table B'ye başvurarak ayarlayın.
01
Soğuk
Hava Koruması
Devre Dışı Bırak
00 Süper düşük
43
ON (AÇIK)
DIP anahtarı
“SET 3”
OFF (KAPALI)
Harici
kontrol
46
SW SW SW SW
1 2 3 4
01
Acil durum durma
02
Zorunlu durdurma
00 Tümü
Table B
Özel kod
A (Fabrika ayarı)
B
C
D
DIP anahtarı SET 3 SW1 OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI) ON (AÇIK)
DIP anahtarı SET 3 SW2 OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
Hata raporu hedefi
47
○
○
Uzaktan
01 kumandadaki
ayarı izleyin
00 Başlat/Durdur
Yalnızca merkezi uzaktan
01
kumandada
göster
Filtre temizleme aralığı bildirimini
ayarlayın. Bildirim çok erkense
01 ayarına değiştirin. Bildirim çok
geçse 02 ayarına değiştirin.
Filtre göstergesini etkinleştirin ya da
devre dışı bırakın. 02 ayarı, merkezi
uzaktan kumandayla kullanım içindir.
02 Sağ yarı
00 Standart
Ayrıntılar
○
01 Sol yarı
00 Standart
Sıcak
hava sıcaklık tetikleyicisi
Varsayılan
02 Daha kısa
Özel kod seçmek iç ünite karışıklığını önler. (Fig. B) (4 adete kadar kod ayarlanabilir.)
Ayarı hem iç ünite hem de uzaktan kumanda için gerçekleştirin.
Karışıklık
Ayar numarası
00 Etkinleştir
7
7
E
14
İşlev
numarası
○
○
Yatay salınım hava akışı yönünü
ayarlayın.
(Yatay salınımla donatılmış modeller
için)
Soğuk hava tetikleyicisi sıcaklığını
ayarlayın. Tetikleyici sıcaklığını
azaltmak için 01 ayarını kullanın.
Tetikleyici sıcaklığını yükseltmek için
02 ayarını kullanın.
Sıcak hava tetikleyicisi sıcaklığını
ayarlayın. Tetikleyici sıcaklığını 6 °C
azaltmak için 01 ayarını kullanın. Tetikleyici sıcaklığını 4 °C azaltmak için 02
ayarını kullanın. Tetikleyici sıcaklığını
yükseltmek için 03 ayarını kullanın.
Elektrik kesintisinden sonra
otomatik sistem yeniden çalıştırmayı
etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
* Otomatik yeniden çalıştırma, güç
kesintisi gibi durumlar için acil
durum işlevidir.
Normal çalışmada iç üniteyi bu
işlevle başlatıp durdurmayın.
Kontrol ünitesi, dönüştürücü
veya harici giriş aygıtıyla
çalıştırdığınızdan emin olun.
Isıtma çalışmasını başlatırken
hava akışını daha düşük kılarak
soğuk hava akışını kısıtlayın.
Havalandırmaya karşılık vermek için
01'e ayarlayın.
Harici bir kontrolün sistemi
başlatmasına ya da durdurmasına
veya bir acil durum durdurma
gerçekleştirmesine izin verin.
* Harici bir kontrolden acil durum
durdurma gerçekleştirilirse, tüm
soğutucu sistemleri devre dışı
bırakılacaktır.
* Zorunlu durdurma ayarlanırsa, iç
ünite, harici giriş terminallerine
girişle durur ve uzaktan
kumandayla Başlat/Durdur
kısıtlanır.
Hataları raporlamaya yönelik hedefi
değiştirin. Hatalar tüm konumlarda
ya da yalnızca merkezi uzaktan
kumandada rapor edilebilir.
Tr-13
9367702138_IM.indb Sec1:13
12/21/2015 10:52:29 AM
Fonksiİşlev
Ayar numarası
yon
numarası
Soğutma
Uzaktan kutermostatı
00 mandadaki
OFF (KAayarı izleyin
49
PALI) konumun01 Durdur
dayken
fan ayarı
(Yasak)
60
00
(Yasak)
61
00
(Yasak)
62
00
Varsayılan
○
Ayrıntılar
01'e ayarlandığında, soğutma
çalışmasında termostat OFF (KAPALI) olduğunda fan durur. Kablolu
uzaktan kumandanın (2 telli ya da
3 telli tip) bağlantısı ve termistörünün değiştirilmesi gereklidir.
○
○
○
7.3.2. İşlev ayarlarını kontrol etme
İşlev ayarlarını kontrol etmek için, iç ünitedeki “MANUAL AUTO” (MANÜEL OTOMATİK)
düğmesini 3 saniye basılı tutun. Normal çalışma moduna dönmek için gücün kesilmesi
gereklidir.
(1) İç ünite ve soğutucu adresi gösterimi
Gösterim düzeni
Gösterim düzeni
İç ünite adresi
Soğutucu adresi
Yanıp sönme
ON (AÇIK)
(1,0 sn ON [AÇIK]/
1,0 sn OFF [KAPALI])
Adres: onlar basamağı
(0,5 sn. ON [AÇIK]/0,5 sn. OFF [KAPALI])
Adres: birler basamağı
(0,5 sn. ON [AÇIK]/0,5 sn. OFF [KAPALI])
Gösterge adı
ÇALIŞMA gösterge lambası (Yeşil)
ZAMANLAYICI gösterge lambası
(Turuncu)
FİLTRE gösterge lambası (Kırmızı)
7.3.1. Düğme adı ve işlevi
• İç ünite adresi örneği
(Örnek) ADRES: 24
ÇALIŞMA gösterge lambası
(Yeşil)
ZAMANLAYICI
gösterge lambası
(Turuncu)
FİLTRE gösterge lambası
(Kırmızı)
1 döngü 12 sn.
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn.
10 sn.
0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn.
8 sn.
OFF (KAPALI)
• İç ünite adresi örneği Soğutucu adresi örneği
(Örnek) ADRES: 30
MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesi
ÇALIŞMA gösterge lambası (Yeşil)
ZAMANLAYICI gösterge lambası (Turuncu)
FİLTRE gösterge lambası (Kırmızı)
1 döngü 12 sn.
ÇALIŞMA gösterge lambası
(Yeşil)
ZAMANLAYICI
gösterge lambası
(Turuncu)
FİLTRE gösterge lambası
(Kırmızı)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
1,0 sn. 1,0 sn.
1,0 sn.
1,0 sn.
0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn.
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
1,0 sn.
1,0 sn.
1,0 sn.
9 sn.
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
• Ayar ayrıntıları
İşlev numarası
Öğe
Ayar numarası
01
İç ünite adresi
00 - 63
02
Soğutucu adresi
00 - 99
Uzaktan kumandayla kullanım için, tüm döner anahtarları 0'a ayarlayın ve ayrıntılar için “7.1.
Adresi ayarlama” bölümüne başvurun.
Tüm anahtarlar fabrikada 0'a ayarlanır.
(2) Diğer
Gösterim düzeni
Gösterge Adı
Gösterim düzeni
ÇALIŞMA gösterge lambası (Yeşil)
İşlev numarası; onlar yeri
(0,5 sn. ON [AÇIK] / 0,5 sn. OFF [KAPALI])
ZAMANLAYICI gösterge lambası
(Turuncu)
İşlev numarası; birler yeri
(0,5 sn. ON [AÇIK] / 0,5 sn. OFF [KAPALI])
FİLTRE gösterge lambası (Kırmızı)
Ayar numarası: (0 - 9)
(0,5 sn. ON [AÇIK]/0,5 sn. OFF [KAPALI])
(Örnek) İşlev: 31, Ayar numarası: 2
1 döngü 12 sn.
ÇALIŞMA gösterge lambası
(Yeşil)
ZAMANLAYICI
gösterge lambası (Turuncu)
FİLTRE gösterge lambası
(Kırmızı)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn. 0,5 sn.
0,5 sn. 0,5 sn.
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
9 sn.
11 sn.
10 sn.
OFF (KAPALI)
Tr-14
9367702138_IM.indb Sec1:14
12/21/2015 10:52:29 AM
8. TEMİZ HAVA GİRİŞİ
9. SON İŞLEMLER
(1) Temiz hava girişi için itiş deliğini açın (Yarı gizli montaj kullanılıyorsa, bunun yerine üst
itiş deliğini açın).
Yarı gizli montaj için
(1) A ve B kapaklarını tekrar takın. Ardından, 4 kılavuz vidayı kullanarak kontrol kutusunu
orijinal konumuna geri sabitleyin.
Kapak A
Kapak B'nin üstü
İç ünite
Kapak A'nın üstü
Kapak B
DİKKAT
Kabini (demir plaka) çıkarırken, iç ünitenin dahili parçalarına ve çevreleyen alana
(dış kasa) zarar vermemeye dikkat edin.
(2) Uzaktan kumanda kablosu, iletim kablosu, güç kaynağı kablosu ve kablo klipslerini
takın. Giriş ızgarasının girişi ve çıkışına veya hava filtrelerinin çıkarılması ve monte
edilmesine engel olmayacak şekilde konumlandırıldıklarından emin olun.
Kabini (demir plaka) işlerken, çapak vb. ile kendinizi yaralamamaya dikkat edin.
(2) Yuvarlak flanşı (isteğe bağlı) temiz hava girişine sabitleyin (Yarı gizli montaj kullanılıyorsa üste takın).
Kablo klipsi
Uzaktan kumanda kablosu
İletim kablosu
Güç kaynağı kablosu
(3)
(4)
(5)
(6)
Boru tesisatı çıkışını kapatma malzemesiyle (macun vb.) kapatın.
Filtre kılavuzunu monte edin.
Giriş ızgaralarını monte edin.
A ve B yan kapaklarını monte edin (ünite, yarı gizli konumlandırmayla monte ediliyorsa
yalnızca A yan kapağını monte edin).
(7) Hava filtrelerini monte edin.
10.TEST ÇALIŞMASI
Yuvarlak kanal (İsteğe bağlı parçalar)
[“3.3. Üniteyi monte etme” bölümünü tamamladıktan sonra…]
(3) Kanalı yuvarlak flanşa bağlayın.
(4) Havanın bağlantıdan kaçak yapmaması için bant ve vinil bantla sızdırmaz hale getirin.
10.1. Dış ünite (PCB) kullanılarak test çalışması
• Test çalışması için dış üniteye yönelik PCB kullanılacaksa, dış ünitenin Montaj
Kılavuzuna başvurun.
10.2. Uzaktan kumanda kullanılarak test çalışması
• Uzaktan kumanda kullanılarak test çalışması yapmak için uzaktan kumandanın Montaj
Kılavuzuna başvurun.
• Klima test çalışmasındayken, ÇALIŞMA ve ZAMANLAYICI gösterge lambaları aynı
anda yavaş yavaş yanıp söner.
11. KONTROL LİSTESİ
Kanal
İç ünitenin (ünitelerin) montajı sırasında aşağıdaki kontrol öğelerine özel bir dikkat gösterin.
Montaj tamamlandıktan sonra aşağıdaki kontrol öğelerini tekrar kontrol ettiğinizden emin olun.
Kontrol öğeleri
İç ünite doğru şekilde kuruldu
mu?
Gaz kaçakları (soğutucu boruları)
için bir kontrol yapıldı mı?
Yalıtım çalışması tamamlandı mı?
Su, iç ünitelerden kolayca tahliye
ediliyor mu?
Güç kaynağının gerilimi, iç ünitedeki etikette belirtilenle aynı mı?
Kablolar ve boruların tümü tamamen bağlandı mı?
İç ünite topraklı mı?
Bağlantı kablosu belirtilen kalınlıkta mı?
Girişler ve çıkışlarda hiçbir engel
yok mu?
Klima çalışması, uzaktan
kumandayla ya da harici aygıtla
başlıyor ve duruyor mu?
Montaj tamamlandıktan sonra
doğru çalışma ve taşıma yöntemleri kullanıcıya anlatıldı mı?
Doğru şekilde uygulanmazsa
Kontrol
kutusu
Titreşim, gürültü, iç ünitenin düşme
tehlikesi
Soğutma yok, Isıtma yok
Su kaçağı
Su kaçağı
Çalışma yok, ısı veya yanma hasarı
Çalışma yok, ısı veya yanma hasarı
Kısa devre
Çalışma yok, ısı veya yanma hasarı
Soğutma yok, Isıtma yok
Çalışma yok
Tr-15
9367702138_IM.indb Sec1:15
12/21/2015 10:52:29 AM
Kablolu uzaktan kumanda gösterimi
12.HATA KODLARI
Kablolu bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız hata kodları uzaktan kumanda ekranında
gözükecektir. Kablosuz uzaktan kumanda kullanıyorsanız, fotoğraf dedektörü ünitesindeki
lamba, yanıp sönme düzeniyle hata kodlarını iletecektir. Aşağıdaki tablodan lambanın
yanıp sönme düzenlerine ve hata kodlarına bakın.
Hata gösterimleri
ÇALIŞMA
lambası (yeşil)
ZAMANLAYICI
lambası
(turuncu)
FİLTRE
lambası
(kırmızı)
Kablolu
Uzaktan
Kumanda Hata
kodu
Hata içeriği
(1)
(2)
Kabulosuz uzaktan
kumanda bağlantı hatası
(1)
(4)
Ağ bağlantı hatası
(1)
(6)
Yüzeysel unite bağlantı
hatası
(2)
(6)
İç unite adres hatası
(9)
Kablolu uzaktan
kumanda sistem içinde
bağlantı numara hatası
UTY-RNKY / UTY-RNKG / UTY-RNKYT (3 telli tip)
Hata kodu
UTY-RNRY / UTY-RNRG (2 telli tip)
Hata simgesi
[Durum] öğesine dokunun.
Diğer iç ünite bilgisine geçmek için [Sonraki
Sayfa] (ya da [önceki sayfa]) öğesine dokunun.
[Hata Listesi] öğesine dokunun.
2 basamaklı sayılar, önceki tabloda bulunan hata koduna karşılık gelir.
Daha fazla bilgi için, uzaktan kumandanın montaj kılavuzuna başvurun.
(2)
(3)
(1)
Anormal iç unite güç
sağlama
(3)
(2)
İç unite ana elektrık kart
hatası
(3)
(10)
İç unite bağlantı
devre (kablolu uzakta
kumanda) hatası
(4)
(1)
İç unite oda sıcaklığı
termistör hatası
(4)
(2)
İç unite serpantini
sıcaklığı termistör hatası
(5)
(1)
İç unite fan motor 1
hatası
(5)
(2)
İç unite expansyon valf
hatası
(5)
(3)
Anormal iç unite drenajı
hatası
(9)
(15)
(13)
(1)
Gösterim modu
UTY-RLRY / UTY-RLRG (2 telli tip)
Hata simgesi
Hata kodu
Daha fazla bilgi için, uzaktan kumandanın montaj kılavuzuna başvurun.
Diş unite çeşitli hatası
RB unite hatası
: 0,5 sn. ON (AÇIK) / 0,5 sn. OFF (KAPALI)
: 0,1 sn. ON (AÇIK) / 0,1 sn. OFF (KAPALI)
( ) : Yanıp sönme sayısı
Tr-16
9367702138_IM.indb Sec1:16
12/21/2015 10:52:29 AM

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement