Fujitsu ABHG36LRTA, RYG36LRTE, ABYG54LRTA, ABHG30LRTE, RYG36LRTA, ABYG45LRTA, RYG30LRTE, ABYG36LRTE, ABHG54LRTA, RYG54LRTA Operating instructions

Fujitsu ABHG36LRTA, RYG36LRTE, ABYG54LRTA, ABHG30LRTE, RYG36LRTA, ABYG45LRTA, RYG30LRTE, ABYG36LRTE, ABHG54LRTA, RYG54LRTA Operating instructions
English
ġřД
KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURA REFERENCIA
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURE CONSULTAZIONI
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA
[Original instructions]
ХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ
BU KILAVUZU İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN
Türkçe
Русский
Português
EλληvIkά
Italiano
Español
Français
CEILING TYPE
OPERATING MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
MANUALE DI ISTRUZIONI
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
MANUAL DE FUNCIONAMENTO
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KULLANIM KILAVUZU
Deutsch
AIR CONDITIONER
PART No. 9374379736-02
OM 00_9374379736-02_Cover.indd 1
2/24/2559 BE 20:20
KULLANIM KILAVUZU
KLİMA (TAVAN TIPI)
PARÇA No. 9374379736-02
İÇİNDEKİLER
GÜVENLİK TALİMATLARI ..................................... 2
ÖZELLİKLER VE İŞLEVLER ................................. 3
PARÇA ADLARI ..................................................... 4
HAZIRLAMA .......................................................... 6
ÇALIŞTIRMA ......................................................... 7
ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI................................... 9
UYKU ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI...................... 10
MANUAL AUTO ÇALIŞMA .................................. 10
HAVA DOLAŞIM YÖNÜNÜ AYARLAMA .............. 11
SALINIM ÇALIŞMASI .......................................... 12
EKONOMİ ÇALIŞMASI ....................................... 12
10 °C ISITMA ÇALIŞMASI .................................. 13
UZAKTAN KUMANDA SİNYAL KODUNU SEÇME ... 13
TEMİZLİK VE BAKIM .......................................... 14
SORUN GİDERME .............................................. 15
ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI ..................................... 16
GÜVENLİK TALİMATLARI
●
●
Kişisel yaralanmalardan veya maddi hasarlardan kaçınmak için ürünü kullanmadan önce bu bölümü dikkatlice okuyun
ve aşağıda yer alan güvenlik önlemlerini yerine getirdiğinizden emin olun.
Talimatlara uyulmamasından kaynaklanan hatalı kullanımlar hasara veya zarara neden olabilir. Bunların ciddiyeti
aşağıdaki gibi sıralanabilir:
UYARI
Bu işaret, doğru biçimde gerçekleştirilmediklerinde, ölüme veya kullanıcı ya da servis
personelinin ciddi biçimde yaralanmasına yol açabilecek prosedürleri belirtir.
DİKKAT
Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının yaralanmasına ya da eşyalarda hasara
yol açabilecek prosedürleri belirtir.
UYARI
● Bu ürün kullanıcının bakım yapabileceği parçalar içermez.
Bu ürün ile ilgili onarım, kurulum ve taşıma işlemi için
daima yetkili servis personeli danışın.
Hatalı kurulum veya taşıma kaçaklara, elektrik şokuna
veya yangına neden olacaktır.
● Yanık kokusu yaymak gibi kusurlu çalışma karakteri
sergilemesi durumunda klimanın çalışmasını derhal
durdurun ve şalteri kaparak veya fişi çekerek bütün
elektrik bağlantısını kesin. Daha sonra yetkili servis
personelidanışın.
● Güç besleme kablosuna zarar gelmemesine özen
gösterin.
Zarar görmesi durumunda yalnızca yetkili bir servis
personeli tarafından değiştirilmelidir.
● Soğutucu sızıntısı durumunda, ateşten ya da her türlü
yanıcı maddeden uzak tuttuğunuzdan emin olun ve yetkili
bir servis personeline danışın.
● Gök gürültüsü veya yıldırım çarpması belirtisi durumunda,
klimayı uzaktan kumanda aracılığıyla kapatıp, elektrikten
kaynaklı tehlikeleri önlemek için ürüne ya da güç
kaynağına dokunmaktan kaçının.
● Bu aletin fiziksel, duyusal ya da zihinsel engele sahip
veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil)
tarafından kullanımı, güvenliklerinden sorumlu bir kişi
tarafından aletin kullanımıyla ilgili gözetim sağlanmadıkça
ya da talimat verilmediği sürece uygun değildir. Çocukların
cihaz ile oynamadıklarından emin olmak için çocuklar
gözetlenmelidir.
● Bu ürünü fişini takıp çıkararak veya şalteri açıp kapatarak
çalıştırmayın veya durdurmayın.
● Bu ürünün yakınında yanıcı gazlar kullanmayın.
● Kendinizi saatler boyunca doğrudan soğutma akışına
maruz bırakmayın.
● Parmaklarınızı veya diğer herhangi bir nesneyi çıkış
portuna, açılır panele veya giriş ızgaralarına sokmayın.
● Islak elle çalıştırmayın.
DİKKAT
● Kullanım sırasında arada bir havalandırma olmasını
sağlayın.
● Bu ürünü her zaman hava filtreleri takılı olarak çalıştırın.
● Her türlü elektronik ekipmanın, hem iç hem de dış
ünitelerden en az 1 metre uzakta olduğundan emin olun.
● Bu ürünü uzun süre kullanmayacağınız durumlarda tüm
güç kaynağı bağlantılarını kesin.
● Uzun bir süre kullandıktan sonra, ürünün düşmesini
önlemek için iç ünitenin montajını kontrol ettirin.
● Bu ürünü bebeklerin, çocukların, yaşlıların veya hastaların
bulunduğu bir odada kullanıyorsanız hava akış yönü ve
oda sıcaklığı dikkatlice ayarlanmalıdır.
● Hava akışını çıplak aleve veya ısıtma cihazlarına
yöneltmeyin.
● Giriş ızgarasını veya çıkış portunu kapamayın veya
üzerlerini örtmeyin.
● Radyatör kanatlarına ağırlık uygulamayın.
● Bu ürünün üzerine çıkmayın, nesne koymayın veya ürüne
bir şeyler asmayın.
● Bu ürünün altına diğer elektrikli ürünleri veya ev eşyalarını
koymayın.
Üründen damlayan yoğuşma bunları ıslatabilir ve
eşyanızda hasara ya da hatalı çalışmaya neden olabilir.
● Bu ürünü doğrudan suya maruz bırakmayın.
● Bu ürünü yiyeceklerin, bitkilerin, hayvanların, değerli
eşyaların, sanat eserlerinin veya diğer nesnelerin
muhafazasında kullanmayın. Bu durum söz konusu
öğelerde kalite veya nitelik kaybına neden olabilir.
● Bitkileri veya hayvanları doğrudan hava akışına maruz
bırakmayın.
● Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.
● Güç kaynağı kablosunu asılmayın.
● Ünitenin bakımını yaparken fiziksel yaralanmayı önlemek
için bu ürüne yerleşik ısı eşanjörünün alüminyum
peteklerine dokunmayın.
Tr-2
OM 09_9374379736-02_TR.indd 2
2/24/2559 BE 20:20
ÖZELLİKLER VE İŞLEVLER
■ Enerji tasarrufu ve Rahat fonksiyon
ÇEVİRİCİ
Çalışmaya başladığında, odayı istenen sıcaklığa getirmek için
yüksek miktarda güç kullanılır. Bunun ardından, ekonomik
ve rahat bir çalışma için klima otomatik olarak düşük bir güç
ayarına geçer.
EKONOMİ ÇALIŞMASI
ECONOMY (EKONOMİ) çalıştırma modu kullanıldığında,
oda sıcaklığı ayarlı sıcaklıktan, soğutma modu altında biraz
yüksek, ısıtma modu altında da biraz düşük olacaktır. Bundan
dolayı, ECONOMY (EKONOMİ) modu, normal moddan daha
fazla enerji tasarrufu yapabilir.
ÇOK YÖNLÜ HAVA AKIŞI
(SALINIM ÇALIŞMASI)
Hava yönü salınımı üzerinde 3 boyutlu kontrol, hem yukarı/
aşağı hava yönü salınımının hem de sağ/sol hava yönü
salınımının kullanımı aracılığıyla mümkündür. Yukarı/aşağı
hava akış yönü kanatları, ünitenin çalışma moduna göre
otomatik olarak çalıştığı için, çalışma moduna göre hava
yönünü ayarlamak olanaklıdır.
SÜPER SESSİZ ÇALIŞMA
QUIET (SESSİZ) özelliğini seçmek için FAN düğmesi
kullanıldığında, iç ünite süper sessiz çalışmaya başlar; iç
ünitenin hava akışı, daha sessiz çalışma için düşürülür.
10 °C ISITMA ÇALIŞMASI
Çok fazla düşmesini önlemek için, oda sıcaklığı 10 °C'de tutulabilir.
■ Kullanışlı fonksiyon
PROGRAM ZAMANLAYICI
Program zamanlayıcı, OFF (KAPANMA) zamanlayıcı ve ON
(AÇILMA) zamanlayıcı çalışmalarını tek bir sırada kullanmanızı sağlar. Bu sıra, 24 saatlik zaman diliminde OFF (KAPANMA)
zamanlayıcıdan ON (AÇILMA) zamanlayıcıya veya tersi yönde
1 geçişi içerebilir.
UYKU ZAMANLAYICI
Isıtma modundayken SLEEP (UYKU) zamanlayıcı düğmesine
basıldığında, klimanın termostat ayarı çalışma süresi boyunca
aşamalı olarak düşürülür ve soğutma ya da kurutma modunda
da termostat ayarı aşamalı olarak yükseltilir. Ayarlanan sürenin
sonunda, iç ünite otomatik olarak kapanır.
■ Temizleme fonksiyonu
ÇIKARILABİLİR HAVA FİLTRESİ
İç ünitenin hava filtresi, kolay temizlik ve bakım için çıkarılabilir.
OTOMATİK DEĞİŞTİRME
Ayarlı sıcaklığı korumak için çalışma modu (soğutma, kuru,
ısıtma) otomatik olarak değiştirilir ve sıcaklık her zaman aynı
tutulur.
Tr-3
OM 09_9374379736-02_TR.indd 3
2/24/2559 BE 20:20
ÖZELLİKLER VE İŞLEVLER
■ Uzaktan kumanda
KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA
Kablosuz uzaktan kumanda, klima çalışmasının rahat kontrolüne olanak tanır.
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA (SEÇİMLİK)
Seçimlik kablolu uzaktan kumanda kullanılabilir.
Uzaktan kumanda kullanılırken, kablosuz uzaktan kumanda
kullanımıyla karşılaştırıldığında aşağıdaki farklılıklar vardır.
[Kablolu için ek fonksiyonlar]
• Haftalık zamanlayıcı
• Sıcaklık geciktirme zamanlayıcı
Kablolu ve kablosuz uzaktan kumandaları aynı anda kullanabilirsiniz.
(Ancak fonksiyonlar sınırlıdır)
Uzaktan kumandadaki kısıtlı fonksiyonlar kullanıldığında, bip
sesi duyulacak, OPERATION (ÇALIŞMA), TIMER (ZAMANLAYICI) ve iç ünitenin 3'üncü lambası yanıp sönecektir.
[Kablosuz için kısıtlı fonksiyonlar]
• SLEEP (UYKU) zamanlayıcı
• TIMER (ZAMANLAYICI) (ON (AÇILMA) zamanlayıcı, OFF
(KAPANMA) zamanlayıcı ve Program zamanlayıcı)
• 10 °C HEAT (ISITMA) çalışması
PARÇA ADLARI
İç ünite
8
1 Kontrol paneli
2 MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesi
9
MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine 10
saniyeden fazla basıldığında, zorunlu soğutma işlemi
başlayacaktır.
● Zorlu soğutma çalışması, montaj sırasında kullanılır.
Yalnızca yetkili servis personelinin kullanımı içindir.
● Zorunlu soğutma çalışması yanlışlıkla başlatıldığında,
çalışmayı durdurmak için START/STOP (BAŞLAT/
DURDUR) düğmesine basın.
● Lütfen Filter Reset'teki düğmeye basın.
●
7
1
3 Uzaktan kumanda sinyal alıcı
4 OPERATION (ÇALIŞMA) gösterge lambası (yeşil)
5 TIMER (ZAMANLAYICI) gösterge lambası (turuncu)
Kablosuz uzaktan kumandadan zamanlayıcı ayarlandığında
TIMER (ZAMANLAYICI) gösterge lambası yanar.
● Zamanlayıcı çalışırken TIMER (ZAMANLAYICI) gösterge
lambasının yanıp sönmesi, zamanlayıcı ayarında bir hata
oluştuğunun göstergesidir (Sayfa 17'deki “OTOMATİK
Yeniden Başlama” konusuna bakın).
●
6 5 4
6 ECONOMY (EKONOMİ) gösterge lambası (yeşil)
●
3
2
ECONOMY (EKONOMİ) gösterge lambası aşağıdaki
çalışmalarda yanar:
• ECONOMY (EKONOMİ) çalışması
• 10 ºC HEAT operation (10 ºC ISITMA çalışması)
(kablosuz uzaktan kumandayla kontrol edilir)
7 Giriş ızgarası
8 Yukarı/aşağı hava yönü kanatları
9 Sağ/sol hava yönü panjurları
(yukarı/aşağı hava yönü kanatları arkasında)
Tr-4
OM 09_9374379736-02_TR.indd 4
2/24/2559 BE 20:20
PARÇA ADLARI
Uzaktan kumanda
Gösterge paneli
Gösterge
paneli
Aşağıdaki şekilde, daha kolay anlaşılabilmesi için tüm
olası göstergeler çizilmiştir, ancak ekranda sadece geçerli
çalışma şekline uygun göstergeler görüntülenecektir.
1 MODE (MOD) düğmesi
2 10 ºC HEAT (10 ºC ISITMA) düğmesi
/
) (SIC. AYARI) düğ3 SET TEMP. (
mesi
4 ECONOMY (EKONOMİ) düğmesi
5 SLEEP (UYKU) düğmesi
6 FAN (FAN) düğmesi
7 START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesi
8 SET (AYARLA) düğmesi (Dikey)
9 SET (AYARLA) düğmesi (Yatay)
0 SWING (SALINIM) düğmesi
A TIMER MODE (ZAMANLAYICI MODU)
düğmesi
/
) (ZAMANLAYICI
B TIMER SET (
AYARLA) düğmesi
C CLOCK ADJUST (SAAT AYARI) düğmesi
D RESET (SIFIRLA) düğmesi
E TEST RUN (TEST ÇALIŞMASI) düğmesi
F Sinyal iletici
G SET (AYARLI) sıcaklık gösterimi
H Çalışma modu gösterimi
I SLEEP (UYKU) gösterimi
J İletim göstergesi
K Fan hızı gösterimi
L SWING (SALINIM) gösterimi
M Zamanlayıcı modu gösterimi
N Saat gösterimi
Bazı iç üniteler, bu uzaktan kumandadaki düğmelerin
tümüne karşılık gelen işlevlerle donatılmayabilir. İşlev
kullanılabilir değilse, uzaktan kumandada bir düğmeye
basıldığında, iç ünite bip sesi çıkaracak ve OPERATION
(ÇALIŞMA), TIMER (ZAMANLAYICI) ve ECONOMY
(EKONOMİ) lambaları yanıp sönecektir.
Bu düğme klimanın montajı sırasında
kullanılır ve klima termostatının hatalı
çalışmasına neden olacağı için normal
koşullar altında kullanılmamalıdır.
● Normal çalışma sırasında bu düğmeye
basılırsa, ünite test çalışması moduna
geçecek, iç ünitenin OPERATION (ÇALIŞMA)
gösterge lambası ve TIMER (ZAMANLAYICI)
gösterge lambası aynı anda yanıp sönmeye
başlayacaktır.
● Test çalışmasını sonlandırmak için, START/
STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine
basarak klimayı durdurun.
●
Tr-5
OM 09_9374379736-02_TR.indd 5
2/24/2559 BE 20:20
HAZIRLAMA
UYARI
Gücü açın
● Bebeklerin ve çocukların pilleri yanlışlıkla
1
yutmalarını önlemeye dikkat edin.
Sigortayı açın.
DİKKAT
Pilleri Takın (AAA/R03/LR03 × 2)
1
● Uzaktan kumanda arızası veya hasarını
Açmak için, arka taraftaki pil bölmesi kapağını bastırıp kaydırın.
işaretine bastırırken ok yönüne doğru kaydırın.
2
3
●
Pilleri takın.
Pil kutuplarını (
) düzgün yerleştirdiğinizden emin olun.
●
Pil bölmesi kapağını kapatın.
●
●
●
●
Güncel Saati Ayarlayın
1
2
önlemek için:
- Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığı veya
aşırı ısıya maruz kalmayacağı bir yere koyun.
- Ürün uzun süre kullanılmayacaksa pilleri
çıkarın.
- Bitmiş piller hemen çıkarılmalı ve bölgenizin
yerel yasaları ve düzenlemelerine uygun
şekilde atılmalıdır.
Sızan pil sıvısı cildinize, gözlerinize veya
ağzınıza temas ederse hemen bol suyla
yıkayın ve doktorunuza danışın.
Uzaktan kumanda ve iç ünite arasındaki
perde veya duvar gibi engeller uygun sinyal
iletişimini etkileyebilir.
Uzaktan kumandaya güçlü darbeler
uygulamayın.
Uzaktan kumandanın üzerine su dökmeyin.
Kuru pilleri yeniden şarj etmeyi denemeyin.
Yeniden şarj edilmiş kuru pilleri kullanmayın.
CLOCK ADJUST (SAAT AYARI) düğmesine basın.
Düğmeye basmak için kalem ucu veya başka küçük bir nesne kullanın.
Geçerli saati ayarlamak için TIMER SET (
/
(ZAMANLAYICI AYARLA) düğmelerini kullanın.
)
düğmesi: Saati ilerletmek için basın.
düğmesi: Saati geriletmek için basın.
Yalnızca belirtilen tipte pilleri kullanın.
Farklı tipleri veya yeni ve kullanılmış
pilleri karıştırmayın.
Piller normal kullanımda yaklaşık 1 yıl
kullanılabilir. Uzaktan kumanda mesafesi
belirgin şekilde kısalırsa pilleri değiştirin
ve bir tükenmez kalem ya da başka
küçük nesne ucuyla "RESET" düğmesine
basın.
(Düğmeye her basışınızda, saat 1 dakikalık dilimlerle geri/ileri gidecektir; saati 10 dakikalık aralıklarla hızlıca değiştirmek için düğmeleri basılı tutun.)
3
CLOCK ADJUST (SAAT AYARI) düğmesine tekrar basın.
Bu, saat ayarını sonlandırır ve saati çalıştırır.
Uzaktan Kumandayı Kullanmak İçin
● Uzaktan kumanda, düzgün çalışması için sinyal alıcıya doğru tutulmalıdır.
● Çalışma mesafesi: Yaklaşık 7 metre.
● Klima düzgün şekilde bir sinyal aldığında, bir bip sesi duyulur.
● Bip sesi duyulmazsa, uzaktan kumandanın düğmesine tekrar basın.
Uzaktan Kumanda Tutucu
Yerleştirin
Bastırın
Yukarı kaydırın
Dışa doğru çekin
Vidalar
1 Tutucuyu monte
edin.
2 Uzaktan kumandayı ayarlayın. 3 Uzaktan kumandayı
çıkarmak için (elde kullanırken).
Tr-6
OM 09_9374379736-02_TR.indd 6
2/24/2559 BE 20:20
ÇALIŞTIRMA
Çalışma Modunu Seçmek İçin
1
2
Press START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basın.
İç ünitenin OPERATION (ÇALIŞMA) gösterge lambası (yeşil) yanacaktır.
Klima çalışmaya başlayacaktır.
İstenen modu seçmek için MODE (MOD) düğmesine basın.
Düğmeye her bastığınızda mod şu sırayla değişecektir:
AUTO (OTOMATİK)
COOL (SOĞUTMA)
DRY (KURUTMA)
HEAT (ISITMA)
FAN
3 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.
Örnek: COOL (SOĞUTMA) olarak
ayarlandığında.
Oda Sıcaklığını Ayarlamak İçin
SET TEMP. (SIC. AYARI) düğmesine basın.
düğmesi: Termostat ayarını yükseltmek için basın.
düğmesi: Termostat ayarını düşürmek için basın.
●
Termostat ayar aralığı:
AUTO (OTOMATİK) ............................................ 18-30 °C
Heating (Isıtma) .................................................. 16-30 °C
Cooling/Dry (Soğutma/Kurutma) ......................... 18-30 °C
FAN modu kullanılırken oda sıcaklığını ayarlamak için termostat kullanılamaz (uzaktan
kumanda ekranında sıcaklık görüntülenmeyecektir).
3 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.
Termostat ayarı standart bir değer olarak görülmelidir ve gerçek oda sıcaklığından
farklılık gösterebilir.
Örnek: 26 °C olarak ayarlandığında.
Fan Hızını Ayarlamak İçin
FAN düğmesine basın.
Düğmeye her bastığınızda fan hızı şu sırayla değişecektir:
AUTO (OTOMATİK)
HIGH (YÜKSEK)
MED (ORTA)
LOW (DÜŞÜK)
QUIET (SESSİZ)
3 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.
AUTO (OTOMATİK) olarak ayarlandığında:
Isıtma: Fan, ısıtılan havayı en uygun biçimde devridaim yapmak için çalışır.
Ancak iç üniteden gelen havanın sıcaklığı düşük olduğunda, fan çok düşük
bir hızla çalışacaktır.
Soğutma: Oda sıcaklığı termostat ayarına yaklaştıkça, fan hızı yavaşlayacaktır.
Fan:
Fan düşük hızla çalışır.
İzleme çalışmasında ve Isıtma modunun başlangıcında fan çok düşük bir ayarda çalışacaktır.
SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) Çalışma
Örnek: AUTO (OTOMATİK) olarak
ayarlandığında.
QUIET (SESSİZ) olarak ayarlandığında:
SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) çalışması başlar. Daha sessiz çalışma için, iç ünite
hava akışı düşürülecektir.
● SUPER QUIET (SUPER SESSIZ) çalışma, kurutma modunda kullanılamaz. (AUTO
[OTOMATİK] modunda çalışma sırasında kuru modu seçildiğinde de aynı şey
geçerlidir.)
● QUIET (SESSİZ) çalışma sırasında, Isıtma ve soğutma performansında bir düşüş
olacaktır. QUIET (SESSİZ) çalışma kullanılırken oda ısınmazsa/serinlemezse, lütfen
klimanın fan hızını ayarlayın.
Tr-7
OM 09_9374379736-02_TR.indd 7
2/24/2559 BE 20:20
ÇALIŞTIRMA
Isıtmayla ilgili talimatlar (*) yalnızca “HEAT & COOL MODEL (ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ)” (Ters Çevrim) için uygulanabilir.
Çalışmayı Durdurmak İçin
START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basın.
OPERATION (ÇALIŞMA) gösterge lambası (yeşil) sönecektir.
Mod Çalışması
AUTO (OTOMATİK) (COOLING (SOĞUTMA) modelinde):
● Önce AUTO (OTOMATİK) (otomatik değiştirme) çalışması seçildiğinde, fan, birkaç dakika kadar düşük hızda çalışacak,
bu süre boyunca iç ünite, oda koşullarını belirleyecek ve uygun çalışma modunu seçecektir.
Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklıktan yüksek → Soğutma
modu ya da Kurutma modu
Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlı olana yakın ya da ondan düşük →
İzleme çalışması
Soğutma modu ya
da Kurutma modu
Sıcaklık
ayarında
tanımlanmış
sıcaklık
İzleme çalışması
● İç ünite, oda sıcaklığınızı termostat ayarına yakın şekilde belirlediyse, izleme çalışmasına başlayacaktır. İzleme
çalışması modunda, fan düşük hızda çalışacaktır. Oda sıcaklığı sonradan değişirse, iç ünite, sıcaklığı termostatta
belirlenen değere ayarlamak için tekrar uygun çalışmayı (soğutma) seçecektir.
● Ünitenin otomatik olarak seçtiği mod istediğiniz değilse, çalışma modlarından birini (COOL [SOĞUTMA], DRY [KURUTMA],
FAN) seçin.
AUTO (OTOMATİK) [HEAT & COOL (ISITMA ve SOĞUTMA) (Ters Çevrim) modeli]:
● OTOMATİK (otomatik değiştirme) seçildiğinde, klima, mevcut oda sıcaklığınıza uygun olan çalışma modunu (soğutma
ya da ısıtma) seçer.
● Önce OTOMATİK çalışması seçildiğinde, fan, birkaç dakika kadar düşük hızda çalışacak, bu süre boyunca iç ünite, oda
koşullarını belirleyecek ve uygun çalışma modunu seçecektir.
Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklıktan yüksek →
Soğutma modu ya da Kurutma modu
Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklığa yakın → Dış
sıcaklıkla belirlenir
Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlanmış sıcaklıktan düşük → Isıtma
Soğutma ya da Kurutma
Sıcaklık
ayarında
tanımlanmış
sıcaklık
Dış sıcaklıkla belirlenir
Isıtma
● Klima oda sıcaklığınızı termostat ayarına yakın şekilde belirlediyse, takip çalışmasına başlayacaktır. İzleme çalışması
modunda, fan düşük hızda çalışacaktır. Oda sıcaklığında önemli bir değişiklik olursa, klima tekrar uygun çalışmayı (ısıtma,
soğutma) seçerek sıcaklığı termostatta belirtilen değere ayarlayacaktır.
● Ünitenin otomatik olarak seçtiği mod istediğiniz değilse, çalışma modlarından birini (HEAT [ISITMA], COOL [SOĞUTMA],
DRY [KURUTMA], FAN) seçin.
ISITMA*: ● Odanızı ısıtmak için kullanın.
● Isıtma modu seçildiğinde, klima 3 ila 5 dakika boyunca çok düşük fan
hızıyla çalışacak ve ardından da seçili fan ayarına geçiş yapacaktır. Bu
süre, tam çalışmaya başlamadan önce iç ünitenin ısınmasına olanak
tanımak için sağlanır.
● Oda sıcaklığı çok düşük olduğunda, dış ünitede donma olabilir ve bu
da performansını düşürebilir. Bu donmayı ortadan kaldırmak için, ünite
zaman zaman otomatik olarak çözdürme döngüsüne girecektir. Otomatik
çözdürme çalışması sırasında, OPERATION (ÇALIŞMA) gösterge
lambası yanıp sönecek ve Isıtma çalışması kesintiye uğrayacaktır.
● Isıtma çalışması başladıktan sonra, odanın ısınması biraz zaman alabilir.
SOĞUTMA: ● Odanızı serinletmek için kullanın.
KURUTMA: ● Odanızın nemini azaltmadan biraz serinletmek için kullanın.
● Kurutma modu sırasında odayı ısıtamazsınız.
Isıtma modu sırasında:
Termostat ayarını oda sıcaklığından yüksek
bir sıcaklık olarak belirleyin. Termostat
gerçek oda sıcaklığından daha düşük
bir sıcaklığa ayarlanırsa, Isıtma modu
çalışmayacaktır.
Soğutma/kurutma modu sırasında:
Termostat ayarını oda sıcaklığından düşük
bir sıcaklık olarak belirleyin. Termostat
gerçek oda sıcaklığından daha yüksek
bir sıcaklığa ayarlanırsa, soğutma ve
kuru modları çalışmayacaktır (soğutma
modunda, sadece fan çalışacaktır).
Fan modu sırasında:
Odanızı ısıtmak ve soğutmak için üniteyi
kullanamazsınız.
● Kurutma modu sırasında, ünite oda nemliliğini ayarlamak için düşük hızda
çalışacaktır, iç ünitenin fanı zaman zaman durabilir. Ayrıca, odanın nemi
ayarlanırken fan çok düşük hızda çalışabilir.
● Kurutma modu seçildiğinde fan hızı elle değiştirilemez.
FAN:
● Odanızın içinde hava dolaşımı için kullanın.
Tr-8
OM 09_9374379736-02_TR.indd 8
2/24/2559 BE 20:20
ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI
Zamanlayıcı fonksiyonunu kullanmadan önce, uzaktan kumanda saatinin doğru ayarlandığından emin olun (☞ Sayfa 6).
İç ünite bir kablolu uzaktan kumandaya bağlıysa, zamanlayıcıyı ayarlamak için kablosuz uzaktan kumanda kullanılamaz.
ON (AÇILMA) zamanlayıcısını ya da OFF (KAPANMA) zamanlayıcısını kullanmak için
1
2
START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basın
(eğer ünite zaten çalışıyorsa, 2. adıma geçin).
İç ünitenin OPERATION (ÇALIŞMA) gösterge lambası (yeşil) yanacaktır.
OFF (KAPANMA) ya da ON (AÇILMA) zamanlayıcı çalışmasını seçmek için TIMER MODE (ZAMANLAYICI
MODU) düğmesine basın.
2 ve 3. adımları uygulayın.
Düğmeye her bastığınızda zamanlayıcı işlevi şu sırayla değişecektir:
CANCEL (İPTAL)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
PROGRAM (OFF → ON, OFF ← ON) (PROGRAM (KAPALI → AÇIK, KAPALI ← AÇIK))
İç ünitenin TIMER (ZAMANLAYICI) gösterge lambası (turuncu) yanacaktır.
3
Zamanlayıcıyı İptal Etmek İçin
TIMER MODE (ZAMANLAYICI MODU) düğmesini kullanarak “CANCEL (İPTAL)”ı seçin.
Klima normal çalışmaya dönecektir.
İstenen OFF (KAPANMA) ya da ON (AÇILMA) zamanını ayarlamak için TIMER SET (ZAMANLAYICI AYARLA) düğmelerini kullanın.
Zamanlayıcı Ayarlarını Değiştirmek İçin
Zamanlayıcı Çalışırken Klima Çalışmasını Durdurmak İçin
START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine
basın.
Çalışma Koşullarını Değiştirmek İçin
Çalışma koşullarını (mod, fan hızı, termostat
ayarı, QUIET (SESSIZ) modu) değiştirmek
istiyorsanız, zamanlayıcı ayarını yapıp ekranın
tamamı tekrar görüntülenene kadar bekleyin
ve ardından da istediğiniz çalışma koşulunu
değiştirmek için ilgili düğmelere basın.
Zaman gösterimi yanıp sönerken saati ayarlayın (yanıp sönme yaklaşık
5 saniye sürecektir).
düğmesi: Saati ilerletmek için basın.
düğmesi: Saati geriletmek için basın.
5 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.
Program Zamanlayıcıyı Kullanmak İçin
1
START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basın
(eğer ünite zaten çalışıyorsa, 2. adıma geçin).
İç ünitenin OPERATION (ÇALIŞMA) gösterge lambası (yeşil) yanacaktır.
2
OFF (KAPANMA) ve ON (AÇILMA) zamanlayıcısı için
istediğiniz saatleri ayarlayın.
İstediğiniz modu ve zamanları ayarlamak için, “ON (AÇILMA) zamanlayıcısını
ya da OFF (KAPANMA) zamanlayıcısını kullanmak için” bölümüne bakın.
3 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.
İç ünitenin ZAMANLAYICI gösterge lambası (turuncu) yanacaktır.
3
PROGRAM zamanlayıcı çalışmasını seçmek için TIMER MODE
(ZAMANLAYICI MODU) düğmesine basın (OFF (KAPALI)
ON
(AÇIK) ya da OFF (KAPALI) ON (AÇIK) görüntülenecektir).
Ekranda “OFF (KAPANMA) timer” ve “ON (AÇILMA) timer” yazıları değişerek görüntülenecek, ardından da değişerek ilk gerçekleşecek çalışma için zaman ayarını gösterecektir.
● Program zamanlayıcı çalışmaya başlayacaktır. (İlk olarak ON (AÇILMA)
zamanlayıcısı seçilmişse, bu aşamada iç ünitenin çalışması duracaktır.)
5 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.
Program Zamanlayıcı Hakkında
● Program zamanlayıcı, ON (AÇILMA) zamanlayıcısı ve OFF (KAPANMA) zamanlayıcı-
sı şeklindeki çalışmaları tek bir sıra ile kullanmanızı sağlar. Bu sıra, 24 saat içerisinde
OFF (KAPANMA) zamanlayıcısından ON (AÇILMA) zamanlayıcısına 1 geçişi içerebilir.
● Çalışacak ilk zamanlayıcı işlevi, geçerli saate en yakın ayarlanan 1 zamanlayıcı olacaktır. Çalışma sırası, uzaktan kumanda ekranında okla gösterilir
(OFF (KAPALI) → ON (AÇIK) ya da OFF (KAPALI) ← ON (AÇIK)).
● Program zamanlayıcı kullanımına örnek olarak, siz yatmaya gittikten sonra klimanın
otomatik olarak durdurulmasını (OFF (KAPANMA) zamanlayıcı), sabah uyanmadan
önce de otomatik olarak çalışmasını (ON (AÇILMA) zamanlayıcı) sağlamak verilebilir.
Zamanlayıcıyı İptal Etmek İçin
TIMER MODE (ZAMANLAYICI MODU) düğmesini kullanarak “CANCEL (İPTAL)”ı seçin.
Klima normal çalışmaya dönecektir.
Zamanlayıcı Ayarlarını Değiştirmek İçin
1. Değiştirmek istediğiniz zamanlayıcı ayarını
seçmek için “ON (AÇILMA) zamanlayıcısını
ya da OFF (KAPANMA) zamanlayıcısını kullanmak için” bölümündeki talimatları izleyin.
2. TIMER MODE (ZAMANLAYICI MODU)
düğmesine basarak OFF (KAPALI)
ON
ON (AÇIK)
(AÇIK) veya OFF (KAPALI)
ayarını seçin.
Zamanlayıcı Çalışırken Klima Çalışmasını Durdurmak İçin
START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine
basın.
Çalışma Koşullarını Değiştirmek İçin
Çalışma koşullarını (mod, fan hızı, termostat
ayarı, QUIET (SESSIZ) modu) değiştirmek
istiyorsanız, zamanlayıcı ayarını yapıp ekranın
tamamı tekrar görüntülenene kadar bekleyin
ve ardından da istediğiniz çalışma koşulunu
değiştirmek için ilgili düğmelere basın.
Tr-9
OM 09_9374379736-02_TR.indd 9
2/24/2559 BE 20:20
UYKU ZAMANLAYICI ÇALIŞMASI
Diğer zamanlayıcı işlevlerinin aksine, SLEEP (UYKU) zamanlayıcısı, klima çalışmasının durmasına kadar geçecek süreyi belirlemek
için kullanılır.
İç ünite bir kablolu uzaktan kumandaya bağlıysa, uyku zamanlayıcıyı ayarlamak için kablosuz uzaktan kumanda kullanılamaz.
SLEEP (UYKU) Zamanlayıcısını Kullanmak İçin
Klima çalışırken veya durduğunda, SLEEP (UYKU) düğmesine
basın.
İç ünitenin OPERATION (ÇALIŞMA) gösterge lambası (yeşil) ve TIMER (ZAMANLAYICI)
gösterge lambası (turuncu) yanar.
Zamanlayıcıyı İptal Etmek İçin
TIMER MODE (ZAMANLAYICI MODU) düğmesini kullanarak “CANCEL (İPTAL)”ı seçin.
Klima normal çalışmaya dönecektir.
Zamanlayıcı Çalışması Sırasında Klimayı Durdurmak İçin
Zamanlayıcı Ayarlarını Değiştirmek İçin
/
SLEEP (UYKU) düğmesine tekrar basın ve TIMER SET (
) (ZAMANLAYICI AYARLA) düğmelerini kullanarak zamanı
ayarlayın.
START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine
basın.
düğmesi: Saati ilerletmek için basın.
düğmesi: Saati geriletmek için basın.
5 saniye kadar sonra ekranın tamamı yeniden görüntülenecektir.
SLEEP (UYKU) Zamanlayıcı Hakkında
Uyku modu esnasında aşırı ısıtmayı veya soğutmayı engellemek için, SLEEP (UYKU) zamanlayıcısı fonksiyonu belirlenen zaman
ayarına göre termostat ayarını otomatik olarak değiştirir. Belirlenen süre geçtiğinde, klima tamamen durur.
Isıtma çalışması sırasında:
SLEEP (UYKU) zamanlayıcısı ayarlandığında, termostat ayarı 30
dakikada bir otomatik olarak 1 °C azaltılır. Termostat ayarı toplam
4 °C düşürüldüğünde, belirlenen süre geçene kadar o andaki
termostat ayarı korunur ve bu sürenin sonunda da klima otomatik olarak kapatılır.
SLEEP (UYKU) zamanlayıcı ayarı
1 °C 2 °C
Soğutma/kuru çalışması sırasında:
SLEEP (UYKU) zamanlayıcısı ayarlandığında, termostat ayarı
saatte bir otomatik olarak 1 °C yükseltilir. Termostat ayarı toplam
2 °C yükseltildiğinde, belirlenen süre geçene kadar o andaki termostat ayarı korunur ve bu sürenin sonunda da klima otomatik
olarak kapatılır.
SLEEP (UYKU) zamanlayıcı ayarı
3 °C
4 °C
30
dakika
Ayarlı süre
1 saat
1 saat
1 °C
2 °C
1 saat
30 dakika
Ayarlı süre
MANUAL AUTO ÇALIŞMA
Uzaktan kumandayı kaybettiyseniz veya uzaktan kumanda hatalı çalışıyorsa MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) çalışması gerçekleştirin.
İç Ünitenin Uzaktan Kumandayla Kontrol Edilmesi
İç ünitede MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine
3 saniyeden uzun, 10 saniyeden kısa süreyle basın.
Çalışmayı durdurmak için MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine tekrar
basın.
● Klima, iç ünitedeki kontrollerle çalıştı-
rıldığında, uzaktan kumandada seçilen
AUTO (OTOMATİK) modla aynı modu
gerçekleştirecektir.
● Fan hızı “AUTO” (OTOMATİK) olarak
ayarlanacak, termostat ayarı standart
değerde olacaktır. (24 °C)
Tr-10
OM 09_9374379736-02_TR.indd 10
2/24/2559 BE 20:20
HAVA DOLAŞIM YÖNÜNÜ AYARLAMA
Isıtmayla ilgili talimatlar (*) yalnızca “HEAT & COOL MODEL (ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ)” (Ters Çevrim) için uygulanabilir.
● Uzaktan kumandadaki SET (AYARLA) düğmeleriyle yukarı, aşağı, sol ve sağ hava yönlerini ayarlayın.
● İç ünite çalışmaya başladıktan ve hava akış yönü panjurları hareket etmeyi durdurduktan sonra SET (AYARLA) düğmelerini kullanın.
Dikey Hava Akış Yönü Ayarı
SET (Vertical) (AYARLA (Dikey)) düğmesine basın.
Düğmeye her bastığınızda, hava akış mesafesi şu sırayla değişecektir:
2
1
3
4
UYARI
Asla çıkış portlarına parmağınızı veya farklı
nesneleri sokmayın, içerideki fan yüksek hızda
çalışmaktadır ve kişisel yaralanmalara neden
olabilir.
5
Hava Akış Yönü Ayarı Türleri:
1, 2, 3
: Soğutma/kurutma modları sırasında
1, 2, 3, 4, 5
: Isıtma modu sırasında*
● Yukarı/aşağı hava yönü kanatlarını
1
Uzaktan kumanda ekranında
değişiklik olmaz.
2
3
4
5
● Hava akışı ayarlamasını, yukarıda gösterilen aralıklar içerisinde yapın.
● Dikey hava akış yönü, seçilen çalışmaya göre gösterildiği gibi otomatik olarak ayarlanır.
Yatay akış 1
:
Soğutma/kuru modu sırasında
Aşağı akış 5
:
Isıtma modu sırasında*
● AUTO (OTOMATİK) modunda çalışma sırasında, çalışmanın başladığı ilk dakika bo-
yunca, hava akışı yatay 1 olacaktır; bu sırada hava yönü ayarlanamaz.
SET (Horizontal) (AYARLA (Yatay)) düğmesine basın.
Düğmeye her bastığınızda, hava akış mesafesi şu sırayla değişecektir:
2
3
● Çıkış panjurlarının yakınında su
buharı yoğuşabileceği ve klimadan
su damlayabileceğinden, soğutma ve
kurutma modlarını kullanırken, yukarı/
aşağı hava yönü kanatlarını uzun süre
Isıtma mesafesinde (4 - 5) tutmayın.
soğutma ve kurutma modları sırasında,
hava akış yönü panjurları 30 dakikadan
uzun süre ısıtma mesafesinde
bırakılırsa, otomatik olarak 3 pozisyonuna döneceklerdir.
● Çocukların, yaşlıların veya hastaların
Yatay Hava Akış Yönü Ayarı
1
veya sağ/sol hava yönü panjurlarını
elle hareket ettirmeye çalışmak hatalı
çalışmayla sonuçlanabilir; bu durumda
çalışmayı durdurup yeniden başlatın.
Panjurlar tekrar düzgün çalışmaya
başlamalıdır.
4
bulunduğu bir odada kullanıldığında,
ayarlamalar sırasında hava akış yönü ve
oda sıcaklığı iyi düşünülmelidir.
5
Uzaktan kumanda ekranında değişiklik olmaz.
Sağ/sol hava yönü panjurları
● Hava akışı ayarlamasını, yukarıda gösterilen aralıklar içerisinde yapın.
1 2
3
4
5
Tr-11
OM 09_9374379736-02_TR.indd 11
2/24/2559 BE 20:20
SALINIM ÇALIŞMASI
Bu prosedürü uygulamadan önce klimayı çalıştırın.
SWING (SALINIM) Çalışmasını Seçmek İçin
SWING (SALINIM) düğmesine basın.
SWING (SALINIM) düğmesine her bastığınızda, salınım çalışması şu sırayla değişecektir:
Yukar›/afla¤› sal›n›m ifllemi
Sal›n›ml› çal›flma durur
Sola/sa¤a sal›n›m ifllemi
Yukar›/afla¤›/sola/sa¤a sal›n›m ifllemi
SWING (SALINIM) Çalışmasını durdurmak İçin
SWING (SALINIM) düğmesine basın ve STOP (DURDUR) öğesini seçin.
Hava akış yönü, sallanma başlamadan önceki haline dönecektir.
SWING (SALINIM) Çalışması hakkında
● Yukarı/aşağı salınım çalışmasını seçmek için
Çalışma türü
Soğutma/Kurutma
Isıtma
Fan
Salınım aralığı
1-4
3-5
1-5
SWING (SALINIM) çalışması, klima fanı çalışmadığında veya çok
düşük hızda çalıştığında geçici olarak durabilir.
● Sol/sağ salınım çalışmasını seçmek için
Çalışma türü
Soğutma/Kurutma
Isıtma
Fan
Salınım aralığı
1 - 5 (Tüm aralık)
1 - 5 (Tüm aralık)
1 - 5 (Tüm aralık)
SWING (SALINIM) çalışması, klima fanı çalışmadığında veya çok
düşük hızda çalıştığında geçici olarak durabilir.
EKONOMİ ÇALIŞMASI
Bu prosedürü gerçekleştirmeden önce klimayı çalıştırın.
ECONOMY (EKONOMİ) Çalışmasını kullanmak için
ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine basın.
ECONOMY (EKONOMİ) gösterge lambası (yeşil) yanacaktır.
ECONOMY (EKONOMİ) çalışması başlar.
ECONOMY (EKONOMİ) Çalışmasını durdurmak için
ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine tekrar basın.
ECONOMY (EKONOMİ) gösterge lambası (yeşil) sönecektir.
Normal çalışma başlar.
ECONOMY (EKONOMİ) Çalışması Hakkında
Maksimum çıkışta, ECONOMY (EKONOMİ) çalışması, soğutma ve ısıtma için normal klima çalışmasının yaklaşık %70'idir.
● ECONOMY (EKONOMİ) çalışması sırasında oda iyi serinlemiyorsa (veya ısınmıyorsa), normal çalışmayı seçin.
● AUTO (OTOMATİK) modundaki takip süresinde, ECONOMY (EKONOMİ) düğmesine basılarak ECONOMY (EKONOMİ) çalışması
seçilse bile ECONOMY (EKONOMİ) çalışması başlamayacaktır.
● ECONOMY (EKONOMİ) çalışma modu kullanıldığında, soğutma modunda oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklığın biraz üzerinde ve
ısıtma modunda da ayarlanan sıcaklığın biraz altında olacaktır. Bundan dolayı, ECONOMY (EKONOMİ) modu, normal moddan
daha fazla enerji tasarrufu yapabilir.
Tr-12
OM 09_9374379736-02_TR.indd 12
2/24/2559 BE 20:20
10 °C ISITMA ÇALIŞMASI
10 °C HEAT (ISITMA) Çalışmasını Kullanmak İçin
10 °C HEAT (10 °C ISITMA) düğmesine basın.
OPERATION (ÇALIŞMA) gösterge lambası (yeşil) sönecek, ECONOMY (EKONOMİ)
gösterge lambası (yeşil) yanacaktır.
10 °C HEAT (ISITMA) operation
sürerken, yalnızca aşağıdaki çalışma
kullanılabilir.
•
SWIGN (SALINIM)
10 ºC HEAT (ISITMA) Çalışmasını Durdurmak İçin
START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basın.
OPERATION (ÇALIŞMA) durur ve ECONOMY (EKONOMİ) gösterge lambası (yeşil)
söner.
10 °C HEAT (ISITMA) Çalışması hakkında
• Oda sıcaklığı yeterince yüksek olduğunda Isıtma modu çalışmayacaktır.
• Çok fazla düşmesini önlemek için, oda sıcaklığı, 10 °C HEAT (10 °C ISITMA) düğmesine basılarak 10 °C 'de tutulabilir.
UZAKTAN KUMANDA SİNYAL KODUNU SEÇME
Oda içinde iki veya daha fazla klima kuruluysa ve uzaktan kumanda ayarlamak istediğinizin dışında bir klimayı çalıştırmaktayken,
sadece ayarlamak istediğiniz klimayı kullanmak için uzaktan kumandanın sinyal kodunu değiştirin (4 seçim yapılabilir).
Odaya iki veya daha fazla klima monte edildiğinde, ayrı klima sinyal kodlarını ayarlamak için satıcınıza danışınız.
Uzaktan Kumanda Sinyal Kodunun Seçilmesi
Uzaktan kumandanın sinyal kodunu seçmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
(Klima, sinyal kodu için ayarlı değilken, klimanın sinyal kodu alamayacağını unutmayın.)
1
2
3
4
Uzaktan kumanda ekranında sadece saat gösterilene
kadar START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine
basın.
Geçerli sinyal kodunu görüntülemek için MODE
(MOD) düğmesine en az beş saniye basın (başlangıçta
olarak ayarlı).
Sinyal kodunu
arasında değiştirmek için
/
) düğmelerine basın. Ekrandaki kodu klima sinyal koduna eşleştirin.
(
Saat gösterimine dönmek için MODE (MOD) düğmesine tekrar basın. Sinyal kodu değiştirilecektir.
● Sinyal kodu gösterildikten sonra hiçbir düğmeye 30 saniye içinde basılmazsa, sistem önceki saat gösterimine geri döner. Bu
durumda, adım 1'den tekrar başlayın.
● Nakliyattan önce klima sinyal kodu “A” 'ya ayarlanmıştır. Sinyal kodunu değiştirmek için bayinizle temas geçin.
● Uzaktan kumandadaki piller değiştirildiğinde, uzaktan kumanda “A” sinyal koduna sıfırlanır. “A” sinyal kodu dışında bir sinyal
kodu kullanıyorsanız, pilleri değiştirdikten sonra sinyal kodunu sıfırlayın.
Klima sinyal kodu ayarını bilmiyorsanız, klimayı çalıştıran kodu bulana kadar her sinyal kodunu (
) deneyin.
Tr-13
OM 09_9374379736-02_TR.indd 13
2/24/2559 BE 20:20
TEMİZLİK VE BAKIM
DİKKAT
●
Temizlemeden önce ürünü kapattığınızdan ve tüm güç kaynağı bağlantılarını kestiğinizden emin olun.
●
Ünitenin içindeki fan yüksek hızda çalışır ve yaralanmaya neden olabilir.
●
Emme ızgarasına düşmemeye dikkat edin.
●
Filtrenin temizlenmesi yüksek yerlerde çalışmayı içerir, lütfen yetkili servis personeline danışın.
●
Ünite gövdesini, sıvı böcek ilaçlarına ya da saç spreylerine maruz bırakmayın.
●
Uzun süreler boyunca kullanıldığında, ünitenin içinde kir birikebilir ve performansını düşürebilir. Kendinizin yaptığı temizlik ve
bakıma ek olarak, ünitenin düzenli olarak kontrol edilmesini öneririz. Daha fazla bilgi için, yetkili servis personeline danışın.
●
Üniteyi temizlerken, 40°C’den daha sıcak su, sert aşındırıcı temizleyiciler veya benzin ya da tiner gibi uçucu maddeler
kullanmayın.
●
Ünite 1 ay ya da daha uzun bir süre boyunca çalıştırılmayacaksa, önceden üniteyi yarım gün fan modunda çalıştırarak ünitenin
iç parçalarının iyice kurumasını sağladığınızdan emin olun.
Hava Filtresini Temizleme
1. Çıkarmak için hava filtrelerini yukarı doğru
çekin.
Hava filtrelerini, kendinize doğru çekerken kulplarını kaldırarak çıkarın.
Hava filtresi
3. Hava filtrelerini giriş ızgarasına geri
takın.
Hava filtreleri, giriş ızgarasının iç kısmına oturur.
● Hava filtresindeki tozlar elektrik süpürgesiyle temizlenebilir veya filtre yumuşak deterjan ve ılık su karışımıyla
yıkanabilir. Filtreyi yıkarsanız, yeniden takmadan önce
gölge bir yerde iyice kuruduğundan emin olun.
●
Hava filtresinde toz birikmesine izin verilirse, hava akımı
zayıflayarak, çalışma verimliliğini düşürecek ve gürültüyü
artıracaktır.
2. Hava filtrelerini temizleyin.
Hava filtrelerindeki tozu vakumla ya da yıkayarak giderin.
Yıkadıktan sonra, güneş ışığının vurmadığı bir alanda hava
filtrelerinin iyice kurumasını sağlayın.
Filter Reset (Filtre Sıfırla) (ECONOMY [EKONOMİ] Gösterge Lambası yanıp sönüyor/Özel bir ayar)
●
Kurulum sırasında doğru ayarlandıysa kullanılabilir.
Bu işlevi kullanırken lütfen yetkili servis elemanına danışın.
• Hava filtrelerini temizlenme zamanı geldiğinde yanar.
Gücü açtıktan sonra, iç ünitedeki MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine 2 saniye ya da daha kısa süre basın.
Tr-14
OM 09_9374379736-02_TR.indd 14
2/24/2559 BE 20:20
SORUN GİDERME
Isıtmayla ilgili talimatlar (*) yalnızca “HEAT & COOL MODEL (ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ)” (Ters Çevrim) için uygulanabilir.
Aşağıdaki durumlarda, klimanın çalışmasını derhal durdurun ve şalteri kapatarak veya fişi çekerek
bütün elektrik bağlantısını kesin. Ardından bayinize ya da yetkili servis personelinize danışın.
Ünite güç kaynağına bağlı olduğu sürece, kapalı olsa bile, elektrik kaynağından izole olmuş halde
değildir.
• Ünite yanık kokusu ya da duman yayarsa
• Üniteden su sızarsa
UYARI
Servis hizmeti istemeden önce aşağıdaki kontrolleri yapın:
Belirti
NORMAL
FONKSİYON
Hemen çalışmıyor:
Sorun
ması için kompresör 3 dakika kadar çalışmayacaktır.
● Güç kaynağı fişi çekilip tekrar güç prizine takıldığında, koruma
devresi 3 dakika kadar çalışıp, bu süre içinde ünitenin çalışmasını engelleyecektir.
Gürültü duyuluyor:
—
● Çalışma sırasında ve üniteyi kapattıktan hemen sonra, klima-
nın borularından akan suyun sesi duyulabilir. Ayrıca, ses özellikle çalışmaya başladıktan sonra 2-3 dakika boyunca belirgin
olabilir (soğutucunun akışı sesi).
● Çalışma sırasında, hafif bir gıcırtı sesi duyulabilir. Bu, sıcaklık
değişiklikleri yüzünden ön kapaktaki hafif genleşme ve büzüşmeden kaynaklanır.
*● Isıtma çalışması sırasında, bazen bir cızırtı sesi duyulabilir.
Bu ses, otomatik çözdürme işleminden dolayıdır.
Koku:
● İç ünite bazı kokular yayabilir. Bu koku, klimaya giren oda ko-
Nem veya buhar
yayıyor:
● Soğutma veya kuru çalışma sırasında, iç üniteden hafif bir
Hava akışı zayıf veya
duruyor:
Bkz. sayfa
● Ünite kapatılıp hemen tekrar çalıştırılırsa, sigortanın yanma-
kularından (mobilya, tütün, vs.) dolayıdır.
nem çıkışı görülebilir. Bu, oda ısısının klimadan çıkan soğuk
havayla aniden soğuması ve yoğuşarak çiyleşmesinden dolayıdır.
—
16
—
—
*● Isıtma çalışması sırasında, dış ünitenin fanı durabilir ve üniteden buhar çıkabilir. Bu, otomatik çözdürme işlemi yüzündendir.
16
*● Isıtma çalışması başlatıldığında, iç parçaların ısınabilmesi için
fan hızı geçici olarak çok düşüktür.
*● Isıtma çalışması sırasında, oda sıcaklığı termostat ayarının
üzerine çıkarsa, dış ünite durur ve iç ünite çok düşük fan
hızıyla çalışır. Odayı daha da ısıtmak isterseniz, termostatı
daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
—
*● Isıtma çalışması sırasında, otomatik çözdürme modu çalışması devam ederken iç ünite geçici olarak duracaktır (Maks.
15 dakika). Otomatik çözdürme çalışması sırasında, OPERATION (ÇALIŞMA) gösterge lambası yanıp sönecektir.
16
● Kurutma çalışması sırasında veya ünite oda sıcaklığını izler-
ken, fan çok düşük hızda çalışabilir.
● SUPER QUIET (SÜPER SESSİZ) çalışması sırasında, fan
çok düşük hızda çalışacaktır.
● İzleme AUTO (OTOMATİK) çalışmasında, fan çok düşük hız-
da çalışacaktır.
Dış üniteden su geliyor:
*● Isıtma çalışması sırasında, otomatik çözdürme çalışmasından
dolayı dış üniteden su gelebilir.
ECONOMY (EKONOMİ)
gösterge lambası yanıp
sönüyor:
● Filtreyi temizleyin. Daha sonra ECONOMY (EKONOMİ)
gösterge lambasını kapatın.
—
—
—
16
14
Tr-15
OM 09_9374379736-02_TR.indd 15
2/24/2559 BE 20:20
SORUN GİDERME
Belirti
BİR KEZ DAHA
KONTROL
EDİN
Hiç çalışmıyor:
Sorun
● Sigorta kapatılmış mı?
● Elektrik kesintisi var mı?
● Bir sigorta patlamış veya atmış mı?
● Zamanlayıcı çalışıyor mu?
Zayıf soğutma (veya Isıtma*) performansı:
Ünite, uzaktan kumanda
ayarından farklı şekilde
çalışıyor:
Bkz. sayfa
—
9 ilâ 10
Hava filtresi kirli mi?
Hava filtresinin giriş ızgarası veya çıkış portu tıkalı mı?
Oda sıcaklığı ayarını (termostat) düzgün şekilde ayarladınız mı?
Açık bir pencere veya kapı var mı?
Soğutma çalışması durumunda, parlak güneş ışığının girebileceği bir pencere var mı? (Perdeleri kapatın.)
● Soğutma çalışması durumunda, oda içinde ısıtma cihazları
veya bilgisayarlar ya da çok fazla insan var mı?
—
● Ünite QUIET (SESSİZ) çalışmaya mı ayarlı?
—
● Uzaktan kumanda pilleri bitmiş mi?
● Uzaktan kumanda pilleri düzgün şekilde takılı mı?
6
●
●
●
●
●
Bu kontrolleri yaptıktan sonra sorun devam ederse ya da yanık kokusu fark ederseniz veya OPERATION (ÇALIŞMA) gösterge
lambası ve TIMER (ZAMANLAYICI) gösterge lambası yanıp söner ve ECONOMY (EKONOMİ) gösterge lambası hızlı biçimde yanıp
sönerse; Çalışmayı derhal durdurun, sigortayı kapatın ve yetkili servis personeline danışın.
ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI
Isıtmayla ilgili talimatlar (*) yalnızca “HEAT & COOL MODEL (ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ)” (Ters Çevrim) için uygulanabilir.
Isıtma Performansı*
Mikrobilgisayar Kontrollü Otomatik Çözdürme*
● Bu klima ısı pompası prensibiyle çalışır ve dışarıdan ısı emip
● Isıtma modunu düşük dış sıcaklık ve yüksek nem koşulların-
bu ısıyı içe aktarır. Bunun sonucunda, dış hava sıcaklığı
düştükçe çalışma performansı da azalır. Yeterli ısıtma performansı alamadığınızı düşünürseniz, bu klimayı farklı bir ısıtma
cihazıyla beraber kullanmanızı öneririz.
da kullanırken, dış ünitede donma meydana gelip çalışma
performansının düşmesiyle sonuçlanabilir.
● Isı pompalı klimalar havayı oda içerisinde dolaştırarak oda-
nızın tamamını ısıtırlar ve bu nedenle de klimayı ilk çalıştırmanızdan odanın ısınmasına kadar biraz zaman geçmesi
gerekebilir.
İç ve Dış Sıcaklıklar Yüksek Olduğunda*
Isıtma modunun kullanımı sırasında hem iç hem de dış sıcaklık
yüksek olduğunda, dış ünitenin fanı ara sıra durabilir.
Bu klimada, bu tür bir performans düşüklüğünü engellemek
için, mikrobilgisayar kontrollü otomatik çözdürme işlevi
bulunur. Donma meydana gelirse, klima geçici olarak durur
ve çözdürme devresi kısa bir süre çalışır (yaklaşık 4 - 15
dakika).
Otomatik çözdürme çalışması sırasında, OPERATION (ÇALIŞMA) gösterge lambası (yeşil) yanıp sönecektir.
● Isıtma işleminin durdurulmasının ardından dış ünite üzerinde
buzlanma oluşursa ünite otomatik buz çözme işlemine başlar.
Bu durumda dış ünite, birkaç dakikalık çalışmanın ardından
otomatik olarak durur.
Düşük Ortam Soğutma*
Dış sıcaklık düştüğünde, dış ünitenin fanları Düşük Hıza geçiş
yapabilir.
Sıcak başlama (ısıtma için)*
İç ünite, ısıtma çalışması başladığında soğuk çekişleri önler.
İç ünite fanı, ısı eşanjörü ayarlı sıcaklığa ulaşana kadar çalışmayacak ya da çok düşük bir hızda çalışacaktır.
Tr-16
OM 09_9374379736-02_TR.indd 16
2/24/2559 BE 20:20
ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI
Kablolu uzaktan kumanda seçeneği, şu fonksiyonu kullanmak için gereklidir (**).
**Çift Uzaktan Kumanda (opsiyonel)
Maksimum 2 uzaktan kumandaya kadar uzaktan kumanda eklenebilir. Her iki uzaktan kumanda da klimayı kontrol edebilir. Ancak,
zamanlayıcı fonksiyonları ikincil ünitede kullanılamaz.
**Grup Kontrolü
1 uzaktan kumanda 16 adete kadar klimayı kontrol edebilir. Klimaların tümü aynı ayarlarla çalıştırılacaktır.
Isıtmayla ilgili talimatlar (*) yalnızca “HEAT & COOL MODEL (ISITMA ve SOĞUTMA MODELİ)” (Ters Çevrim) için uygulanabilir.
OTOMATİK Yeniden Başlama
Güç Kesintisi Durumunda
● Klimaya bağlı güç kaynağında güç kesintisi olması
● Farklı elektrikli aletleri (elektrikli tıraş makinesi, vb.) kullan-
durumunda, güç geri geldiğinde, klima, önceki seçili modda
otomatik olarak yeniden başlayacaktır.
manız veya yakınlarda kablosuz radyo alıcısı kullanmanız,
klimanın işlevini yerine getirememesine neden olabilir. Bu
durumda, güç kaynağı fişini geçici olarak çekin, tekrar bağlayın ve ardından çalışmayı sürdürmek için uzaktan kumandayı kullanın.
● TIMER (ZAMANLAYICI) çalışması sırasında güç kesintisi
olması durumunda, zamanlayıcı sıfırlanacak ve iç ünite
yeni zamanlayıcı ayarında çalışmaya başlayacaktır (ya da
duracaktır). Bu durumda, TIMER (ZAMANLAYICI) gösterge
lambası (turuncu) yanıp sönecektir.
Not
*● Isıtma çalışması sırasında, dış ünite zaman zaman kısa
sürelerle çözdürme çalışmasına başlayacaktır. Çözdürme
çalışması sırasında, kullanıcı iç üniteyi tekrar ısıtmaya
ayarlarsa, çözdürme modu devam edecek ve ısıtma
çalışması çözdürme çalışmasından sonra başlayacak,
bu nedenle de sıcak hava yayılmadan önce biraz zaman
geçmesi gerekebilecektir.
*● Isıtma modunu kullanırken, iç ünitenin üst kısmı ısınabilir,
ancak bu ısınma, durdurulduğunda bile iç ünitede soğutucu sirkülasyonu olmasından dolayıdır ve arıza değildir.
Tr-17
OM 09_9374379736-02_TR.indd 17
2/24/2559 BE 20:20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement