Fujitsu AGYA004GCGH Οδηγίες λειτουργίας

Add to My manuals
8 Pages

advertisement

Fujitsu AGYA004GCGH Οδηγίες λειτουργίας | Manualzz
Conservez ce manuel pour pour toute référence ultérieure.
EEV internal model
AG*A004GCGH
AG*A007GCGH
AG*A009GCGH
AG*A012GCGH
AG*A014GCGH
EEV external model
AG*E004GCEH
AG*E007GCEH
AG*E009GCEH
AG*E012GCEH
AG*E014GCEH
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD INTERIOR (Tipo suelo)
Conserve este manual para posibles consultas futuras.
MANUALE DI ISTRUZIONI
UNITÀ INTERNA (Tipo da pavimento)
Conservare questo manuale per consultazione futura.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Τύπος δαπέδου)
Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
MANUAL DE FUNCIONAMENTO
UNIDADE INTERIOR (Tipo de chão)
Guarde este manual para consulta futura.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ (Напольный тип)
Сохраните данное руководство для последующего использования.
KULLANIM KILAVUZU
İÇ ÜNİTE (Yer tipi)
Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
English
Deutsch
Français
UNITÉ INTÉRIEURE (Type sol)
Español
MODE D’EMPLOI
Italiano
INNENGERÄT (Fußbodentyp)
Bewahren Sie dieses Handbuch für eine spätere Bezugnahme auf.
Ελληνικά
BEDIENUNGSANLEITUNG
Português
Keep this manual for future reference.
Русский
INDOOR UNIT (Floor type)
Türkçe
OPERATING MANUAL
Refer to the rating label with the serial number.
MADE IN P.R.C.
[Original instructions]
PART No. 9382567057
9382567057-01_OM.indb cover1
1/7/2020 1:53:28 PM
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αρ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9382567057
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF (Τύπος δαπέδου)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ................................................................. 1
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ .............................................................. 1
MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ................................................................................................. 2
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ................................................................... 2
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ ...................................................................... 2
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .................................................................. 3
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.............................................................. 3
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ........................................................ 5
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ .................................................................................... 6
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
● Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις
"ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ" και λειτουργήστε την με τον σωστό τρόπο.
● Όλες οι οδηγίες σε αυτήν την ενότητα σχετίζονται με την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες λειτουργίας είναι πάντα ασφαλείς.
● Τα σήματα "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" και "ΠΡΟΣΟΧΗ" έχουν τις παρακάτω
σημασίες σε αυτές τις οδηγίες:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες,
αν εκτελεστούν εσφαλμένα, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χρήστη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν
δεν εκτελεστούν σωστά, μπορεί πιθανόν να προκαλέσουν τραυματισμό του χρήστη ή υλικές ζημιές.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
● Μην εκτίθεστε απ' ευθείας στην ροή του αέρα από το κλιματιστικό για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
● Μην εισάγετε δάχτυλα ή αντικείμενα στη θύρα εξόδου ή στις Γρίλιες
πρόσληψης αέρα.
● Μην χειρίζεστε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια.
● Ελέγχετε την κατάσταση της βάσης τοποθέτησης για τυχόν ζημιά.
● Να το λειτουργείτε μόνο με τα φίλτρα του αέρα εγκατεστημένα.
● Μην πίνετε το νερό που έχει αποστραγγιστεί από το κλιματιστικό.
● Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στις ψήκτρες της συσκευής.
● Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια κοντά στο κλιματιστικό.
● Μην αγγίζετε τις σωληνώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
● Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικός εξοπλισμός σε απόσταση μικρότερη του 1 μ. από την εσωτερική ή την εξωτερική μονάδα.
● Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανόμενων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές η νοητικές ικανότητες, η έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν έχουν λάβει επίβλεψη η οδηγίες που αφορούν τη χρήση της συσκευής από ένα
υπεύθυνο για την ασφάλεια τους άτομο. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
Σημείωση:
Η εναλλαγή της κατάστασης λειτουργίας στο σύστημα ανάκτησης θερμότητας μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο προετοιμασίας για λειτουργία. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
● Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε αυτό το κλιματιστικό μόνοι σας.
● Αυτή η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν
από το χρήστη.
Να απευθύνεστε πάντα σε εξουσιοδοτημένο τεχνικο προσωπικό για επισκευές.
● Όταν μετακομίζετε, να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό
του σέρβις για την αποσύνδεση και την εγκατάσταση της μονάδας.
● Η μονάδα πρέπει να είναι γειωμένη.
● Βεβαιωθείτε ότι θα πραγματοποιηθούν σωστά οι εργασίες αποστράγγισης.
● Αποφύγετε την εγκατάσταση του κλιματιστικού κοντά σε τζάκι ή άλλη
συσκευή θέρμανσης.
● Όταν εγκαθιστάτε την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα, λάβετε τις
κατάλληλες προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πρόσβαση σε βρέφη.
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
(1)
(4)
(2)
● Εκτός από περιπτώσεις ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, μην απενεργοποιείτε ποτέ τον κύριο όπως και τον δευτερεύοντα ασφαλειοδιακόπτη των
εσωτερικών μονάδων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Θα προκληθεί
σφάλμα συμπιεστή καθώς και διαρροή νερού.
Αρχικά, διακόψτε τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας μέσω της μονάδας ελέγχου, του μετατροπέα ή της εξωτερικής συσκευής εισόδου
και, στη συνέχεια, κλείστε τον ασφαλειοδιακόπτη.
Βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός θα γίνει μέσω της μονάδας ελέγχου, του
μετατροπέα ή της εξωτερικής συσκευής εισόδου.
● Αν το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής έχει φθαρεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό,
δεδομένου ότι απαιτούνται ειδικά εργαλεία και συγκεκριμένο καλώδιο.
● Εάν τύχει να διαρρεύσει ψυκτικό υγρό, σβήστε όλες τις εστίες φωτιάς, αερίστε το χώρο και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
(3)
(5)
(13)
(6)
(7)
(8)
(11) (10)
(16)
(9)
(15)
(12)
(17)
ΠΡΟΣΟΧΗ
● Να αερίζετε περιστασιακά τον χώρο κατά τη διάρκεια της χρήσης.
● Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα για σκοπούς που σχετίζονται με την
αποθήκευση τροφίμων, συσκευών ακριβείας ή έργων τέχνης.
● Μην τοποθετείτε ζώα ή φυτά απ' ευθείας στην ροή του αέρα.
● Μην κατευθύνετε την ροή του αέρα σε τζάκια ή συσκευές θέρμανσης.
● Μην μπλοκάρετε ή καλύπτετε τις θύρες εισαγωγής και εξαγωγής.
● Μην σκαρφαλώνετε στο κλιματιστικό και μην τοποθετείτε αντικείμενα
πάνω του.
● Μην τοποθετείτε βάζα με λουλούδια ή δοχεία με νερό πάνω στο κλιματιστικό.
● Μην κρεμάτε αντικείμενα από την εσωτερική μονάδα.
● Μην τοποθετείτε ο,τιδήποτε κάτω από την εσωτερική μονάδα που δεν
πρέπει να βραχεί.
● Πάντα να κατεβάζετε τον ασφαλειοδιακόπτη όταν καθαρίζετε το κλιματιστικό ή το φίλτρο αέρα.
● Μην περιχύνετε νερό ή διάλυμα καθαρισμού απ’ ευθείας στη μονάδα,
και μην πλένετε με αυτά τη μονάδα.
● Μην εκθέτετε το κλιματιστικό απευθείας σε νερό.
(14)
(1) Πίνακας ελέγχου λειτουργίας
(2) Διακόπτης επιλογής εξόδου αέρα
(3) Πλήκτρο MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ): Χρησιμοποιείται για τη λειτουργία όταν δεν υπάρχει
διαθέσιμο τηλεχειριστήριο.
(4) Ενδεικτικές λυχνίες
(5) Ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (πορτοκαλί): Ανάβει κατά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.
(6) Ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη): Ανάβει
κατά τη λειτουργία.
(7) Ενδεικτική λυχνία FILTER (ΦΙΛΤΡΟ) (κόκκινη): Ανάβει όταν λερωθεί το φίλτρο. Καθαρίστε το φίλτρο ανατρέχοντας στην ενότητα "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ".
Σβήνει όταν πατηθεί το πλήκτρο RESET (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) μετά τον καθαρισμό.
(8) Δέκτης σήματος τηλεχειρισμού: Εδώ λαμβάνονται τα σήματα από
το τηλεχειριστήριο.
El-1
9382567057-01_OM.indb 1
1/7/2020 1:53:34 PM
(9) Γρίλια πρόσληψης
(10) Εμπρός πάνελ
(11) Φίλτρο αέρα
(12) Περσίδα κατακόρυφης ροής αέρα
(13) Περσίδα οριζόντιας ροής αέρα (πίσω από την Περσίδα κατακόρυφης κατεύθυνσης ροής αέρα και το Διάφραγμα)
(14) Διάφραγμα
(15) Φίλτρο καθαρισμού αέρα
(16) Σχοινί
(17) Σωλήνας αποστράγγισης
Κατεύθυνση οριζόντιας ροής αέρα
Η οριζόντια κατεύθυνση της ροής αέρα μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα,
προσαρμόζοντας τις περσίδες οριζόντιας ροής αέρα.
Μονάδα ελέγχου (προαιρετική)
Τύποι τηλεχειριστηρίων:
● Ασύρματο τηλεχειριστήριο
● Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
● Απλό τηλεχειριστήριο
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για μέθοδο λειτουργίας, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας κάθε συσκευής.
MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) στην περίπτωση που το τηλεχειριστήριο έχει
χαθεί ή δεν είναι διαθέσιμο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Να ρυθμίζετε πάντα τις περσίδες οριζόντιας κατεύθυνσης ροής αέρα όταν
είναι ανοικτό το διάφραγμα. Το βεβιασμένο άνοιγμα του διαφράγματος με
τα χέρια ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του διαφράγματος.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ
Με αυτήν τη λειτουργία, ο αέρας εξέρχεται ταυτόχρονα από τις επάνω
και τις κάτω εξόδους, ώστε ο χώρος να ψύχεται ή να θερμαίνεται αποτελεσματικά. Αυτή η λειτουργία ρυθμίζεται χρησιμοποιώντας τον διακόπτη πίσω από τη Γρίλια πρόσληψης της Εσωτερικής μονάδας. (Αυτή η
λειτουργία είναι διαθέσιμη σε λειτουργία ψύξης και θέρμανσης.)
Τρόπος ρύθμισης της εξόδου αέρα
Μην πατάτε το πλήκτρο MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) με βρεγμένα χέρια ή αιχμηρά αντικείμενα, αλλιώς
μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
Μόνο επάνω έξοδος αέρα
Επάνω και κάτω έξοδοι αέρα
Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής εξόδου αέρα στη θέση
Εκκίνηση της λειτουργίας
Πατήστε το πλήκτρο MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) στον πίνακα ελέγχου λειτουργίας.
Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής εξόδου
αέρα στη θέση
Η λειτουργία μπορεί να οριστεί με τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
Κατάσταση Λειτουργίας
AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗ):
Όταν δεν γίνεται επιλογή της αυτόματης λειτουργίας, θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο όπως και
οι άλλες εσωτερικές μονάδες στο ίδιο σύστημα.
(Όταν οι άλλες εσωτερικές μονάδες στο ίδιο σύστημα δεν λειτουργούν, το κλιματιστικό θα λειτουργήσει στην ψύξη.)
Ταχύτητα Ανεμιστήρα AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ)
Ρύθμιση Θερμοκρασίας 23 °C
Ο αέρας εξέρχεται αυτόματα από τις
επάνω και τις κάτω εξόδους αέρα, όπως
αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Διακοπή της λειτουργίας
Μετακινήστε τον διακόπτη επιλογής εξόδου αέρα έως το τέλος της διαδρομής του. Αλλιώς, δεν θα γίνει η επιθυμητή επιλογή εξόδου αέρα.
Πατήστε το πλήκτρο MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) στον πίνακα ελέγχου λειτουργίας.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ
Περιγραφή της λειτουργίας
(Όταν έχουν επιλεγεί οι επάνω και κάτω έξοδοι αέρα)
Κατάσταση λειτουργίας ψύξης
Κατάσταση
λειτουργίας
αφύγρανσης
Κατάσταση λειτουργίας θέρμανσης
Κατεύθυνση κατακόρυφης ροής αέρα
Η κατακόρυφη κατεύθυνση του
αέρα μπορεί να ελεγχθεί με το
τηλεχειριστήριο.
Ψύξη, Αφύγρανση και
Θέρμανση
3
4
2
1
Επάνω και
κάτω ροή
αέρα
Επάνω ροή
αέρα
Η θερμοκρασία του χώρου διαφέρει
από την καθορισμένη.
Η θερμοκρασία του χώρου πλησιάζει στην καθορισμένη ή
το κλιματιστικό έχει λειτουργήσει για
1 ώρα.
Μόνο επάνω
ροή αέρα
―
Επάνω και
κάτω ροή
αέρα
Επάνω ροή
αέρα
Η θερμοκρασία της ροής
αέρα είναι
υψηλή.
Η θερμοκρασία της ροής
αέρα είναι
χαμηλή.
(Κατά τη λειτουργία απόψυξης, την
έναρξη της
λειτουργίας
κ.λπ.)
El-2
9382567057-01_OM.indb 2
1/7/2020 1:53:34 PM
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Λειτουργία και Απόδοση
Περί της κατάστασης προτεραιότητας και αναμονής
● Μπορούν να συνδεθούν πολλαπλές εσωτερικές μονάδες εντός του
ίδιου συστήματος. Ανάλογα με το σύστημα, υπάρχουν περιορισμοί
στην κατάσταση λειτουργίας.
Κατάσταση προτεραιότητας στην ψύξη:
Όταν οι άλλες εσωτερικές μονάδες εντός του ίδιου συστήματος λειτουργούν στην ψύξη ή την αφύγρανση, δεν γίνεται επιλογή της θέρμανσης
ταυτόχρονα.
Κατάσταση προτεραιότητας στη θέρμανση:
Όταν οι άλλες εσωτερικές μονάδες εντός του ίδιου συστήματος λειτουργούν στη θέρμανση, δεν γίνεται επιλογή της λειτουργίας ψύξης ή αφύγρανσης ταυτόχρονα.
Κατάσταση αναμονής:
Η κατάσταση αναμονής ενεργοποιείται όταν 2 ή περισσότερες εσωτερικές μονάδες ενεργοποιούνται ταυτόχρονα σε διαφορετική λειτουργία.
Οποιαδήποτε εσωτερική μονάδα εκτός της λειτουργίας προτεραιότητας
θα παραμείνει σε αναμονή έως ότου αλλάξει η κατάσταση προτεραιότητας (η λειτουργία ξεκινά μόλις αλλάξει η προτεραιότητα).
Τότε, ανάβει η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (πράσινη) και αναβοσβήνει
η ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη (κόκκινη).
Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
● Όταν πέσει η εξωτερική θερμοκρασία, οι ανεμιστήρες της εξωτερικής
μονάδας ενδέχεται να αλλάξουν σε χαμηλή ταχύτητα ή ένας από τους
ανεμιστήρες ενδέχεται να διακοπεί προσωρινά.
Απόδοση θέρμανσης
● Η θέρμανση λειτουργεί με βάση την αρχή αντλίας θερμότητας, απορροφώντας θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και μεταφέροντας αυτή τη
θερμότητα στο εσωτερικό. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργική απόδοση μειώνεται καθώς πέφτει η θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα. Εάν πιστεύετε ότι η απόδοση της παραγόμενης θέρμανσης είναι ανεπαρκής, σας
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σε συνδυασμό με κάποιον άλλον τύπο συσκευής θέρμανσης.
● Στη λειτουργία της θέρμανσης θερμαίνεται ολόκληρος ο χώρος με ανακυκλοφορία του αέρα σε αυτόν, με αποτέλεσμα να απαιτείται λίγος χρόνος αφού εκκινηθεί το κλιματιστικό μέχρι να θερμανθεί ο χώρος.
Αυτόματη απόψυξη που ελέγχεται με μικροϋπολογιστή
● Όταν χρησιμοποιείτε την λειτουργία Θέρμανσης σε συνθήκες χαμηλής
εξωτερικής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας, μπορεί να σχηματιστεί
πάγος στην εξωτερική μονάδα, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση
λειτουργίας. Για να αποτραπεί αυτή η μειωμένη απόδοση, το κλιματιστικό είναι εξοπλισμένο με λειτουργία αυτόματης απόψυξης που ελέγχεται
με μικροϋπολογιστή. Αν σχηματιστεί πάγος, το κλιματιστικό θα σταματήσει να λειτουργεί προσωρινά και θα λειτουργήσει για λίγο το κύκλωμα
απόψυξης (για περίπου 4 με 15 λεπτά).
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Αυτόματης Απόψυξης, αναβοσβήνει η
Ενδεικτική Λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη).
● Εάν το κλιματιστικό λειτουργήσει υπό συνθήκες υψηλότερης θερμοκρασίας από αυτές που αναγράφονται, το ενσωματωμένο κύκλωμα προστασίας μπορεί να παρέμβει για να αποτρέψει ζημιά στα εσωτερικά κυκλώματα. ΕΠίσης, κατά τη λειτουργία Ψύξης ή Αφύγρανσης, εάν η μονάδα χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες χαμηλότερης θερμοκρασίας από αυτές που αναγράφονται παραπάνω, μπορεί να παγώσει ο εναλλάκτης
θερμότητας, γεγονός που οδηγεί σε διαρροή νερού και άλλες ζημιές.
● Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται για μεγάλες περιόδους υπό συνθήκες
υψηλής υγρασία,ς μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία στην επιφάνεια της
εσωτερικής μονάδας, και να στάξει στο δάπεδο ή σε άλλα αντικείμενα
από κάτω.
● Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα για σκοπούς άλλους από την
Ψύξη, τη Θέρμανση, την Αφύγρανση και την κυκλοφορία αέρα σε χώρους συνήθων κατοικιών.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ
● Πριν καθαρίσετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι διακόψατε τη λειτουργία
της και αποσυνδέσατε την τροφοδοσία.
● Μην στέκεστε σε ασταθές επίπεδο όταν καθαρίζετε.
● Όταν αφαιρείτε και αντικαθιστάτε τα φίλτρα αέρα, φροντίστε να μην αγγίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
● Σιγουρευτείτε ότι η Γρίλια πρόσληψης είναι καλά εγκατεστημένη.
● Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της μονάδας μόνοι σας. Για να καθα- ρίσετε το εσωτερικό, να συμβουλεύεστε πάντα εγκεκριμένο τεχνικό προσωπικό.
● Όταν καθαρίζετε το κυρίως σώμα της μονάδας, μην χρησιμοποιείτε
νερό θερμοκρασίας άνω των 40 °C, σκληρά λειαντικά καθαριστικά ή
πτητικούς παράγοντες, όπως βενζόλιο ή διαλυτικό.
● Αν στο φίλτρο αέρα συσσωρευτεί σκόνη, η ροή του αέρα θα μειωθεί,
υποβαθμίζοντας την απόδοση λειτουργίας και αυξάνοντας το θόρυβο.
Υπό συνθήκες κανονικής χρήσης, τα φίλτρα αέρα πρέπει να καθαρίζονται κάθε 2 εβδομάδες.
Καθαρισμός της Γρίλιας πρόσληψης
1. Αφαιρέστε τη Γρίλια πρόσληψης.
(1) Τοποθετήστε τα δάκτυλά σας στους δύο επάνω ενδείκτες της Γρίλιας
πρόσληψης και τραβήξτε προς τα εμπρός• εάν η γρίλια δείχνει να
"κολλάει" στο μέσον της διαδρομής της, συνεχίστε να τραβάτε προς τα
κάτω για να την αφαιρέσετε.
(2) Απαγκιστρώστε τα σχοινάκια που συγκρατούν τη γρίλια.
1
1
Γρίλια
πρόσληψης
Λειτουργία ανάκτησης λαδιού
● Κατά περιόδους, πραγματοποιείται λειτουργία ανάκτησης λαδιού για να
επιστρέψει το λάδι του συμπιεστή στην εξωτερική μονάδα.
Κατά τη λειτουργία ανάκτησης λαδιού, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία
OPERATION (πράσινη) (για περίπου 10 λεπτά).
2
2
Σχοινί
Εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας
● Η θερμοκρασία και η υγρασία που απαιτούνται για τη λειτουργία αυτού
του προϊόντος αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.
Λειτουργία ψύξης/
αφύγρανσης
Εξωτερική
θερμοκρασία
Εσωτερική
θερμοκρασία
Υγρασία σε
εσωτερικό
χώρο
Λειτουργία θέρμανσης
2. Καθαρίστε με νερό.
Αφαιρέστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα· σκουπίστε τη μονάδα με ένα
πανί υγραμένο με χλιαρό νερό και κατόπιν στεγνώστε την με ένα καθαρό, μαλακό πανί.
Παρακαλούμε ανατρέξτε στις προδιαγραφές των
εξωτερικών μονάδων.
18 με 32 °C ΞΒ
10 με 30 °C ΞΒ
Περίπου 80% ή λιγότερη
El-3
9382567057-01_OM.indb 3
1/7/2020 1:53:34 PM
3. Επανατοποθετήστε τη Γρίλια πρόσληψης.
(1) Αγκιστρώστε τα σχοινάκια.
(2) Εισάγετε τον αριστερό και τον δεξιό άξονα στερέωσης μέσα στα έδρανα στο κάτω μέρος του πάνελ.
(3) Πιέστε στο σημείο που επισημαίνει η ένδειξη στο διάγραμμα και κλείστε τη Γρίλια πρόσληψης.
Εγκατάσταση του φίλτρου καθαρισμού αέρα
1. Ανοίξτε τη Γρίλια πρόσληψης και αφαιρέστε τα
Φίλτρα αέρα.
2
Γρίλια
πρόσληψης
1
2
3
2. Εγκαταστήστε το Σετ φίλτρων καθαρισμού αέρα
(2 τεμάχια).
1
Σχοινί
3
Τοποθετήστε το Φίλτρο καθαρισμού αέρα μέσα στο πάνελ.
Στερεώστε το στα 5 σημεία ασφάλισης.
(3 σημεία για το επάνω τμήμα και 2 σημεία για το κάτω τμήμα.)
Καθαρισμός του Φίλτρου αέρα
1. Ανοίξτε τη Γρίλια πρόσληψης και αφαιρέστε το
Φίλτρο αέρα.
Πιέστε τη λαβή του φίλτρου αέρα προς τα
κάτω, αποσυνδέστε τις 2 επάνω γλωττίδες και
τραβήξτε το έξω.
Φίλτρο καθαρισμού
αέρα
2. Αφαιρέστε τη σκόνη με ηλεκτρική σκούπα ή πλύσιμο.
Μετά το πλύσιμο, τοποθετήστε σε σκιερό μέρος και περιμένετε μέχρι να
στεγνώσει πλήρως.
3. Επανατοποθετήστε το Φίλτρο αέρα και κλείστε τη
Γρίλια πρόσληψης.
3. Εγκαταστήστε τα δύο Φίλτρα αέρα και κλείστε τη
Γρίλια πρόσληψης.
(1) Ευθυγραμμίστε τα πλάγια του Φίλτρου αέρα με το πάνελ και ωθήστε
το μέσα μέχρι τέλος, φροντίζοντας ώστε οι 2 επάνω γλωττίδες να
επανεισέλθουν σωστά στις οπές τους στο πάνελ.
Φίλτρο αέρα
Φίλτρο αέρα
Πάνελ
Πάνελ
● Όταν χρησιμοποιούνται Φίλτρα καθαρισμού αέρα, η αποτελεσματικότητά
τους αυξάνεται ορίζοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε "High" (Υψηλή).
Αντικατάσταση βρόμικων Φίλτρων καθαρισμού αέρα
(2) Κλείστε τη Γρίλια πρόσληψης.
● Η σκόνη μπορεί να αφαιρεθεί από το Φίλτρο αέρα είτε με ηλεκτρική
σκούπα είτε με πλύσιμο του φίλτρου σε διάλυμα ήπιου καθαριστικού
και χλιαρού νερού. Εάν πλύνετε το φίλτρο, θα πρέπει να το αφήσετε να
στεγνώσει καλά σε σκιερό μέρος πριν το επανατοποθετήσετε.
● Αν στο Φίλτρο αέρα συσσωρευτεί σκόνη, η ροή του αέρα θα μειωθεί,
υποβαθμίζοντας την απόδοση λειτουργίας και αυξάνοντας το θόρυβο.
Αντικαταστήστε τα φίλτρα με τα ακόλουθα εξαρτήματα (πωλούνται ξεχωριστά).
● ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΕΧΙΝΗΣ ΜΗΛΟΥ: UTR-FC03-2
● ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΟΝΤΩΝ: UTR-FC03-3
1. Ανοίξτε τη Γρίλια πρόσληψης και αφαιρέστε τα Φίλτρα αέρα.
● Υπό συνθήκες κανονικής χρήσης, τα Φίλτρα αέρα πρέπει να καθαρίζονται κάθε δύο εβδομάδες.
● Κατά τη μακρόχρονη χρήση μπορεί να συσσωρευτούν ρύποι μέσα
στη μονάδα, μειώνοντας την απόδοσή της. Συνιστούμε την τακτική επιθεώρηση της μονάδας, επιπρόσθετα του καθαρισμού και της
φροντίδας από εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε
σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
● Εάν η μονάδα δεν πρόκειται να λειτουργήσει για διάστημα ενός μηνός ή περισσότερο, πριν την απενεργοποιήσετε αφήστε την σε λειτουργία στην κατάσταση ανεμιστήρα για μισή ημέρα περίπου, ώστε
να στεγνώσουν τελείως τα εσωτερικά εξαρτήματα.
2. Αντικαταστήστε τα με δύο καινούργια Φίλτρα καθαρισμού αέρα.
(1) Αφαιρέστε τα παλιά Φίλτρα καθαρισμού αέρα ακολουθώντας αντίστροφη σειρά από αυτήν της εγκατάστασής τους.
(2) Εγκαταστήστε τα με τον ίδιο τρόπο όπως και κατά την εγκατάσταση
του σετ Φίλτρων καθαρισμού αέρα.
El-4
9382567057-01_OM.indb 4
1/7/2020 1:53:34 PM
3. Εγκαταστήστε τα δύο Φίλτρα αέρα και κλείστε τη
Γρίλια πρόσληψης.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Οι ακόλουθες καταστάσεις δεν αποτελούν βλάβες ή
δυσλειτοιυργίες.
Πληροφορίες για τα Φίλτρα καθαρισμού αέρα
ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΕΧΙΝΗΣ ΜΗΛΟΥ (1 φύλλο)
● Τα φίλτρα είναι αναλώσιμα. (Δεν μπορούν να πλυθούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά.)
● Όσον αφορά στην αποθήκευση των φίλτρων, χρησιμοποιήστε τα όσο
το δυνατόν συντομότερα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
● (Η απόδοση καθαρισμού του αέρα μειώνεται όσο τα φίλτρα παραμένουν στην ανοιγμένη συσκευασία)
● Γενικά, τα φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται περίπου κάθε 3 μήνες.
Να αγοράζετε τα ειδικά προϊόντα APPLE-CATECHIN FILTER (UTRFC03-2) (Φίλτρα κατεχίνης μήλου, πωλούνται ξεχωριστά) για την
αντικατάσταση των χρησιμοποιημένων, βρόμικων Φίλτρων καθαρισμού
αέρα.
ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΟΝΤΩΝ (1 φύλλο) – ανοικτό γαλάζιο
● Θα πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα περίπου κάθε 3 χρόνια για να διατηρείται η αποτελεσματικότητα της απόσμησης.
Να αγοράζετε τα ειδικά προϊόντα ION DEODORIZATION FILTER
(UTR-FA13-2) (Φίλτρα απόσμησης με χρήση ιόντων, πωλούνται ξεχωριστά) όταν αντικαθιστάτε τα φίλτρα.
Συντήρηση του ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΟΝΤΩΝ
Για να διατηρείται η αποτελεσματικότητα της απόσμησης, να καθαρίζετε
το φίλτρο μία φορά κάθε 3 μήνες, ως εξής.
(1) Αφαιρέστε το φίλτρο.
(2) Καθαρίστε με νερό και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα.
1) Ξεπλύνετε τα φίλτρα με ζεστό νερό υπό πίεση, έως ότου η επιφάνεια των φίλτρων καλυφθεί με νερό. Ξεπλύνετε με αραιωμένο ουδέτερο απορρυπαντικό. (Μην τα πλένετε ποτέ ξύνοντας ή τρίβοντας,
καθώς θα καταστραφεί η αποσμητική τους ικανότητα.)
2) Ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό.
3) Στεγνώστε στη σκιά.
(3) Επανεγκαταστήστε το φίλτρο.
Καθαρισμός του σώματος
Πλύντε τη μονάδα με χλιαρό νερό, και μετά στεγνώστε με καθαρό και μαλακό πανί.
Όταν δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένη περίοδο
Αφήστε τον ασφαλειοδιακόπτη ανεβασμένο για τουλάχιστον 12 ώρες
προτού ξεκινήσετε τη λειτουργία όταν πρόκειται να την ξαναχρησιμοποιήσετε.
Μετά από μακρόχρονη αχρηστία της μονάδας
Αν η εσωτερική μονάδα έχει παραμείνει εκτός λειτουργίας για διάστημα
μεγαλύτερο από 1 μήνα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία FAN (ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ) για μισή ημέρα ώστε να απομακρυνθεί πλήρως η υγρασία από τα
εσωτερικά εξαρτήματα προτού θέσετε το προϊόν σε κανονική λειτουργία.
Πρόσθετη επιθεώρηση
Μετά από μακρόχρονη χρήση, η σκόνη που συσσωρεύεται μέσα στην
εσωτερική μονάδα ενδέχεται να μειώσει την απόδοση του προϊόντος,
ακόμη κι αν εκτελείτε τις διαδικασίες καθημερινής φροντίδας ή συντήρησης που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.
Σε αυτήν την περίπτωση, συνιστάται επιθεώρηση του προϊόντος.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Δεν λειτουργεί αμέσως:
● Αν η λειτουργία της εσωτερικής μονάδας διακοπεί και έπειτα ξεκινήσει πάλι αμέσως, ο συμπιεστής δεν θα λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά,
προκειμένου να μην καούν οι ασφάλειες.
● Όταν κατεβαίνει ο ηλεκτρικός ασφαλειοδιακόπτης και έπειτα ανεβαίνει ξανά, το κύκλωμα προστασίας θα λειτουργήσει για περίπου 3 λεπτά, αποτρέποντας τη λειτουργία της μονάδας κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου.
Η ροή αέρα είναι χαμηλή ή σταματάει:
● Όταν ξεκινήσει η λειτουργία Θέρμανσης, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής
μονάδας ενδέχεται να σταματήσει προσωρινά, μέχρι να θερμανθούν τα
εσωτερικά εξαρτήματα.
● Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, αν η θερμοκρασία του
χώρου αυξηθεί πάνω από τη ρύθμιση του θερμοστάτη, η λειτουργία της
εξωτερικής μονάδας και θα σταματήσει ο ανεμιστήρας στην εσωτερική
μονάδα. Εάν θέλετε να θερμάνετε τον χώρο ακόμα περισσότερο, ορίστε το θερμοστάτη σε υψηλότερη θέρμανση.
● Κατά τη διάρκεια της ανάκτησης λαδιού, η ροή του αέρα μπορεί να σταματήσει για περίπου 10 λεπτά. (Δείτε σελίδα 3)
● Κατά τη λειτουργία Θέρμανσης, η μονάδα θα σταματήσει προσωρινά
τη λειτουργία (μεταξύ 4 και 15 λεπτά) καθώς λειτουργεί η κατάσταση
Αυτόματης Απόψυξης. (Δείτε σελίδα 3)
● Ο ανεμιστήρας μπορεί να λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Αφύγρανσης ή όταν η μονάδα ελέγχει τη θερμοκρασία του χώρου.
● Στην κατάσταση AUTO λειτουργίας ελέγχου, ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα.
Λυχνίες που αναβοσβήνουν:
● Αναβοσβήνει η λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη):
Πραγματοποιείται λειτουργία ανάκτησης λαδιού. (Δείτε σελίδα 3)
● Αναβοσβήνει η λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη):
Πραγματοποιείται αυτόματη λειτουργία απόψυξης. (Δείτε σελίδα 3)
● Οι ενδεικτικές λυχνίες OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη) και
TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (πορτοκαλί) αναβοσβήνουν εναλλακτικά:
Επιστροφή από διακοπή τροφοδοσίας.
● Οι ενδεικτικές λυχνίες OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη) και
TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (πορτοκαλί) αναβοσβήνουν ταυτόχρονα:
Κατάσταση δοκιμαστικής λειτουργίας. Ρωτήστε κάποιον υπεύθυνο καθώς μπορεί να πραγματοποιείται συντήρηση.
● Ανάβει η ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πράσινη) και αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (πορτοκαλί):
Αυτή είναι η κατάσταση αναμονής. (Δείτε σελίδα 3)
Ακούγεται θόρυβος:
● Στις ακόλουθες καταστάσεις υπάρχουν θόρυβοι από νερό να ρέει από
την εσωτερική μονάδα και δυναμώνει ο ήχος της λειτουργίας. Αυτοί είναι θόρυβοι από το ψυκτικό που ρέει.
Όταν ξεκινά η λειτουργία
Όταν ολοκληρώνεται η λειτουργία ανάκτησης ελαίου
Όταν ολοκληρώνεται η λειτουργία αυτόματης απόψυξης
● Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μπορεί να ακουστεί ελαφρύς τριγμός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα μικροδιαστολής και μικροσυστολής του
μπροστινού πλαισίου λόγω των αλλαγών στη θερμοκρασία.
● Κατά τη λειτουργία Θέρμανσης, μπορεί να ακούγεται περιστασιακά
ένας "τσιτσιριστός" ήχος. Αυτός ο ήχος προκαλείται από τη λειτουργία
Αυτόματης Απόψυξης. (Δείτε σελίδα 3)
Μυρίζει:
● Μπορεί να εκλύεται κάποια οσμή από την εσωτερική μονάδα. Αυτή
η οσμή είναι το αποτέλεσμα των οσμών του χώρου (έπιπλα, καπνός
κ.τ.λ.) που έχουν απορροφηθεί από την εσωτερική μονάδα.
Εξέρχεται ομίχλη από την εσωτερική μονάδα:
● Κατά την διάρκεια της λειτουργίας Ψύξης, μπορεί να παρατηρηθεί έκλυση λεπτής αχλύδος από την εσωτερική μονάδα. Αυτό οφείλεται στην
αιφνίδια Ψύξη του αέρα στο δωμάτιο από τον ψυχρό αέρα που εκλύεται από το κλιματιστικό, με αποτέλεσμα την συμπύκνωση και την δημιουργία αχλύδος.
Εξέρχεται ατμός από την εσωτερική μονάδα:
● Κατά την διάρκεια της λειτουργίας Θέρμανσης, ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας μπορεί να σταματήσει, και ίσως παρατηρήσετε να
βγαίνει ατμός από τη μονάδα. Αυτό οφείλεται στη λειτουργία Αυτόματης
Απόψυξης. (Δείτε σελίδα 3)
Βγαίνει νερό από την εξωτερική μονάδα:
● Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Θέρμανσης, μπορεί να εμφανιστεί νερό
στην εξωτερική μονάδα λόγω της λειτουργίας Αυτόματης Απόψυξης.
El-5
9382567057-01_OM.indb 5
1/7/2020 1:53:34 PM
Οι ακόλουθες καταστάσεις μπορεί να μην είναι βλάβες, οπότε ελέγξτε ξανά.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Δεν λειτουργεί καθόλου:
● Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος;
ΜΟΝΤΕΛΟ
● Η ασφάλεια κάηκε ή έπεσε ο ασφαλειοδιακόπτης κυκλώματος;
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
220-240 V ~ 50Hz, 230 V ~ 60Hz
● Είναι ο διακόπτης κύριας τροφοδοσίας στη θέση OFF;
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
ΕΥΡΟΣ ΤΑΣΗΣ
198 έως 264 V (50Hz)
198 έως 253 V (60Hz)
● Μήπως προσπαθείτε να ξεκινήσετε λειτουργία διαφορετική από τη λειτουργία προτεραιότητας; (Δείτε σελίδα 3)
● Είναι σε κατάσταση αναμονής; (Δείτε σελίδα 3)
Η κατάσταση λειτουργίας δεν μπορεί να αλλάξει:
● Μήπως προσπαθείτε να αλλάξετε σε λειτουργία διαφορετική από τη
λειτουργία προτεραιότητας; (Δείτε σελίδα 3)
AG*A004
GCGH
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ [kW]
ΨΥΞΗΣ
[Btu/h]
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
AG*A007
GCGH
AG*A009
GCGH
AG*A012
GCGH
AG*A014
GCGH
1,1
2,2
2,8
3,6
4,0
3.800
7.500
9.600
12.300
13.600
[kW]
1,3
2,8
3,2
4,0
4,5
[Btu/h]
4.400
9.600
10.900
13.600
15.400
16
17
22
29
0,14
0,15
0,18
0,23
37
38
42
46
[W] 12/14 (*1)
0,11/0,13
[A]
(*1)
Ανεπαρκής απόδοση Ψύξης (ή Θέρμανσης):
● Ρυθμίσατε τη θερμοκρασία δωματίου (θερμοστάτης) σωστά;
ΡΕΥΜΑ
● Το φίλτρο αέρα είναι βρώμικο; (Δείτε σελίδα 3)
ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
● Η σχάρα εισαγωγής αέρα ή η θύρα εξόδου του κλιματιστικού είναι
φραγμένη;
HIGH
(ΥΨΗΛΗ)
● Είναι ανοιχτό κάποιο παράθυρο ή πόρτα;
MED (ΜΕΣΑΙΑ) - HIGH dB [A]
(ΥΨΗΛΗ)
33
35
36
39
42
MED
(ΜΕΤΡΙΑ)
dB [A]
31
33
34
37
39
MED (ΜΕΣΑΙΑ) - LOW dB [A]
(ΧΑΜΗΛΗ)
30
31
31
35
36
LOW
(ΧΑΜΗΛΗ)
dB [A]
28
29
29
33
33
QUIET
(ΑΘΟΡΥΒΗ)
dB [A]
22
22
22
30
30
● Σε περίπτωση λειτουργίας Ψύξης, μήπως μπαίνει έντονο φως από κάποιο παράθυρο; (Κλείστε τις κουρτίνες.)
● Σε περίπτωση λειτουργίας ψύξης, υπάρχουν θερμαντικές συσκευές και
υπολογιστές στο δωμάτιο, ή μήπως βρίσκονται πάρα πολλά άτομα στο
δωμάτιο;
● Είναι η ταχύτητα του ανεμιστήρα ορισμένη στο χαμηλό;
Ορίστε τη θερμοκρασία χαμηλότερα από τη θερμοκρασία χώρου και
χρησιμοποιήστε το:
● Η θερμοκρασία δεν μειώνεται επαρκώς.
Η θερμοκρασία μπορεί να μην μειώνεται ανάλογα με τις συνθήκες του
χώρου.
(Όταν η υγρασία ή η θερμοκρασία είναι ψηλά.) (Δείτε σελίδα 3)
Στις ακόλουθες καταστάσεις, σταματήστε άμεσα τη λειτουργία και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
● Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί ακόμα και εάν έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι επίλυσης προβλημάτων.
● Η ενδεικτική λυχνία FILTER (κόκκινη) αναβοσβήνει πολύ γρήγορα.
● Το ενσύρματο τηλεχειριστήριο ή το απλό τηλεχειριστήριο δείχνουν Er
(όταν είναι συνδεδεμένα).
● Υπάρχει μυρωδιά καμμένου.
dB [A] 35/36 (*1)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
ΥΨΟΣ
[mm]
600
ΠΛΑΤΟΣ
[mm]
740
ΒΑΘΟΣ
[mm]
ΒΑΡΟΣ
[kg]
200
14,5
15
*1: Αυτή η τιμή αφορά σε "λειτουργία ψύξης/λειτουργία θέρμανσης".
AG*E004
GCEH
ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
AG*E007
GCEH
AG*E009
GCEH
AG*E012
GCEH
AG*E014
GCEH
220-240 V ~ 50Hz, 230 V ~ 60Hz
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΥΡΟΣ
ΤΑΣΗΣ
198 έως 264 V (50Hz)
198 έως 253 V (60Hz)
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΨΥΞΗΣ
[kW]
1,1
2,2
2,8
3,6
4,0
[Btu/h]
3.800
7.500
9.600
12.300
13.600
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
[kW]
1,3
2,8
3,2
4,0
4,5
[Btu/h]
4.400
9.600
10.900
13.600
15.400
ΙΣΧΥΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
[W] 12/14 (*1)
16
17
22
29
ΡΕΥΜΑ
[A] 0,11/0,13
(*1)
0,14
0,15
0,18
0,23
37
38
42
46
ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
HIGH
(ΥΨΗΛΗ)
dB [A] 35/36 (*1)
MED (ΜΕΣΑΙΑ) - HIGH
(ΥΨΗΛΗ)
dB [A]
33
35
36
39
42
MED
(ΜΕΤΡΙΑ)
dB [A]
31
33
34
37
39
MED (ΜΕΣΑΙΑ) - LOW dB [A]
(ΧΑΜΗΛΗ)
30
31
31
35
36
LOW
(ΧΑΜΗΛΗ)
dB [A]
28
29
29
33
33
QUIET
(ΑΘΟΡΥΒΗ)
dB [A]
22
22
22
30
30
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ
ΥΨΟΣ
[mm]
600
ΠΛΑΤΟΣ
[mm]
740
ΒΑΘΟΣ
[mm]
200
ΒΑΡΟΣ
[kg]
14,5
*1: Αυτή η τιμή αφορά σε "λειτουργία ψύξης/λειτουργία θέρμανσης".
● Πληροφορίες ακουστικού θορύβου:
Η μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι χαμηλότερη από 70 dB (A) και για την
εσωτερική και για την εξωτερική μονάδα. Σύμφωνα με τα IEC 704-1 και ISO 3744.
● Αυτό το προϊόν περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.
El-6
9382567057-01_OM.indb 6
1/7/2020 1:53:34 PM
9382567057-01_OM_Ar.indd 7
1/7/2020 1:54:48 PM

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement