Fujitsu ARXA45GBLH Οδηγός εγκατάστασης

Add to My manuals
18 Pages

advertisement

Fujitsu ARXA45GBLH Οδηγός εγκατάστασης | Manualzz
INNENGERÄT (Kanaltyp)
Nur für autorisiertes Fachpersonal.
MANUEL D’INSTALLATION
UNITÉ INTÉRIEURE (type conduit)
Pour le personnel agréé uniquement.
MANUAL DE INSTALACIÓN
UNIDAD INTERIOR (Tipo conducto)
Únicamente para personal de servicio autorizado.
MANUALE DI INSTALLAZIONE
UNITÀ INTERNA (tipo a condotto)
Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
MANUAL DE INSTALAÇÃO
UNIDADE INTERIOR (Tipo de tubagem)
Apenas para técnicos autorizados.
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ (Короб)
Только для авторизованного обслуживающего персонала.
MONTAJ KILAVUZU
İÇ ÜNİTE (Kanal tipi)
Português
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Τύπος αγωγού)
Русский
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ελληνικά
A uso esclusivo del personale tecnico autorizzato.
Türkçe
ARXA24GBLH
ARXA30GBLH
ARXA36GBLH
ARXA45GBLH
Deutsch
INSTALLATIONSANLEITUNG
Français
For authorized service personnel only.
Español
INDOOR UNIT (Duct type)
Italiano
INSTALLATION MANUAL
English
TM
Yalnızca yetkili servis personeli için.
Refer to the rating label for the serial number,
manufactured year and month.
MADE IN P.R.C.
[Original instructions]
PART NO. 9373385202-02
9373385202-02_IM.indb 1
1/9/2017 PM 2:32:49
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9373385202-02
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF (Τύπου αγωγού)
Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό ή μέρος αυτού μόνοι σας.
1.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ...................................................................................... 1
2.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ................................................................................. 1
2.1. Προφυλάξεις κατά τη χρήση του ψυκτικού R410A .......................................................1
2.2. Ειδικό εργαλείο για το R410A ............................................................................... 1
2.3. Εξαρτήματα ........................................................................................................... 2
2.4. Προαιρετικά εξαρτήματα ....................................................................................... 2
4.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ........................................................................................ 3
3.1. Επιλογή θέσης εγκατάστασης............................................................................... 3
3.2. Διαστάσεις εγκατάστασης ..................................................................................... 3
3.3. Εγκατάσταση της μονάδας ................................................................................... 3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ......................................................................................... 5
4.1. Επιλογή του υλικού σωλήνωσης........................................................................... 5
4.2. Απαιτήσεις ως προς τους σωλήνες....................................................................... 5
4.3. Σύνδεση ρακόρ (σύνδεση σωλήνα) ...................................................................... 5
4.4. Τοποθέτηση θερμομόνωσης ................................................................................. 6
5.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ...................................................................6
6.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ .......................................................................................... 8
6.1. Ηλεκτρικές απαιτήσεις .......................................................................................... 8
6.2. Μέθοδος καλωδίωσης .......................................................................................... 9
6.3. Καλωδίωση μονάδας ............................................................................................ 9
6.4. Σύνδεση καλωδίων ............................................................................................. 10
6.5. Εξωτερική είσοδος και εξωτερική έξοδος (Προαιρετικά εξαρτήματα) .................. 11
6.6. Απομακρυσμένος αισθητήρας (Προαιρειτικά εξαρτήματα).................................. 13
6.7. Μονάδα δέκτη IR (Προαιρετικά εξαρτήματα) ...................................................... 13
6.8. Μονάδα αντλίας αποστράγγισης (Προαιρετικά εξαρτήματα)............................... 14
7.
8.
9.
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν δεν
εκτελεστούν σωστά, μπορεί πιθανόν να προκαλέσουν
τραυματισμό του χρήστη ή υλικές ζημιές.
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε ή
εγκαταστήσετε το κλιματιστικό.
Περιεχόμενα
3.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ................................................................................................. 14
7.1. Διευθυνσιοδότηση ............................................................................................... 14
7.2. Ορισμός προσαρμοσμένου κωδικού .................................................................. 15
7.3. Λειτουργία στατικής πίεσης ................................................................................. 15
7.4. Ρύθμιση λειτουργίας ........................................................................................... 16
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ..................................................................................... 16
8.1. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση της Εξωτερικής μονάδας (PCB) ................ 16
8.2. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση του Τηλεχειριστηρίου ................................. 16
ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ....................................................................................................... 16
10. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ............................................................................................. 17
1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση.
• Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις που επισημαίνονται σε αυτό το Εγχειρίδιο
περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά σας. Φροντίστε να τις
τηρήσετε.
• Προμηθεύστε το παρόν Εγχειρίδιο μαζί με το Εγχειρίδιο Λειτουργίας στον πελάτη.
Αυτή η μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο προσωπικό με πιστοποίηση
ικανότητας χειρισμού ψυκτικών υγρών. Ανατρέξτε στους ισχύοντες νόμους και
κανονισμούς της περιοχής εγκατάστασης.
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν
στην περιοχή εγκατάστασης και σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή.
Η παρούσα μονάδα είναι μέρος ενός συνόλου που αποτελεί το κλιματιστικό. Δεν πρέπει να
εγκατασταθεί από τον πελάτη ή από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.
Να χρησιμοποιείτε πάντα ξεχωριστή παροχή τροφοδοσίας προστατευμένη από ασφαλειοδιακόπτη
σε όλα τα καλώδια, και με 3 mm απόσταση μεταξύ των επαφών για αυτή τη μονάδα.
Η μονάδα πρέπει να είναι σωστά γειωμένη, και η γραμμή παροχής πρέπει να είναι
εξοπλισμένη με διαφορικό διακόπτη για την ασφάλεια των ατόμων.
Οι μονάδες δεν διαθέτουν προστασία από εκρήξεις και, συνεπώς, δεν πρέπει να
εγκαθίστανται σε χώρους όπου είναι δυνατό να προκληθεί έκρηξη.
Μην αγγίζετε ποτέ ηλεκτρικά εξαρτήματα αμέσως μετά την απενεργοποίηση της
τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μετά την απενεργοποίηση της
τροφοδοσίας, περιμένετε πάντοτε 5 λεπτά πριν αγγίξετε ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Αυτή η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από το χρήστη.
Να απευθύνεστε πάντοτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για επισκευές.
Όταν μετακομίζετε, να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του σέρβις για την
αποσύνδεση και την εγκατάσταση της μονάδας.
2. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ
2.1. Προφυλάξεις κατά τη χρήση του ψυκτικού R410A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τοποθετείτε στον κύκλο ψύξης οποιαδήποτε ουσία εκτός του ψυκτικού που
υποδεικνύεται.
Αν εισέλθει αέρας στον κύκλο ψύξης, η πίεση στον κύκλο ψύξης θα αυξηθεί
υπερβολικά και θα προκληθεί θραύση της σωλήνωσης.
Αν παρουσιαστεί διαρροή ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ορίου
συγκέντρωσης.
Αν η διαρροή του ψυκτικού υπερβεί το όριο συγκέντρωσης, ενδέχεται να προκληθούν
ατυχήματα όπως έλλειψη οξυγόνου.
Μην αγγίζετε το ψυκτικό που έχει διαρρεύσει από τις συνδέσεις των σωλήνων
ψυκτικού ή άλλα σημεία. Η απευθείας επαφή με το ψυκτικό ενδέχεται να προκαλέσει
κρυοπαγήματα.
Αν παρουσιαστεί διαρροή ψυκτικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εκκενώστε
αμέσως το χώρο και εξαερίστε τον καλά.
Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, παράγεται τοξικό αέριο.
2.2. Ειδικό εργαλείο για το R410A
Ζητήστε από τον πελάτη να φυλάξει τα συγκεκριμένα εγχειρίδια για μελλοντική
χρήση, όπως είναι η επανατοποθέτηση ή η επιδιόρθωση της μονάδας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν εκτελεστούν
εσφαλμένα, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή
θάνατο του χρήστη.
Ζητήστε από τον αντιπρόσωπό σας ή έναν επαγγελματία να εγκαταστήσει τη μονάδα
σύμφωνα με το παρόν Εγχειρίδιο.
Μια μονάδα που δεν έχει εγκατασταθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
ατυχήματα, όπως διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αν η μονάδα εγκατασταθεί με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, η εγγύηση του κατασκευαστή θεωρείται άκυρη.
Μην ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την τροφοδοσία μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.
Τυχόν ενεργοποίηση της τροφοδοσίας πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών
ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού κατά την εκτέλεση των εργασιών, πραγματοποιήστε
εξαερισμό του χώρου.
Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, παράγεται τοξικό αέριο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να εγκαταστήσετε μια μονάδα που χρησιμοποιεί το ψυκτικό R410A, χρησιμοποιήστε
εξειδικευμένα εργαλεία και υλικά σωληνώσεων που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τη
χρήση του R410A.
Καθώς η πίεση του ψυκτικού R410A είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερη από εκείνη
του R22, η μη χρήση ειδικού υλικού σωλήνωσης ή η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί
να προκαλέσει θραύση ή τραυματισμό.
Επίσης, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα όπως διαρροή νερού,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Όνομα εργαλείου
Μετρητής πολλαπλής
Σωλήνας φόρτισης
Για να αυξηθεί η αντίσταση στην πίεση, το υλικό του
σωλήνα και το μέγεθος της βάσης έχουν αλλάξει.
Αντλία κενού
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβατική αντλία κενού (R22)
με την εγκατάσταση ενός προσαρμογέα αντλίας κενού.
Βεβαιωθείτε ότι το λάδι της αντλίας δεν επιστρέφει
στο σύστημα. Χρησιμοποιήστε λάδι με ικανότητα
αναρρόφησης κενού –100,7 kPa (5 Torr, –755 mmHg).
Ανιχνευτής διαρροής αερίου
Ειδικός ανιχνευτής αερίου για το ψυκτικό HFC R410A.
Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα εθνικά
πρότυπα καλωδίωσης μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Εκτός από περιπτώσεις ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, μην απενεργοποιείτε ποτέ τον κύριο
όπως και τον δευτερεύοντα διακόπτη τροφοδοσίας των εσωτερικών μονάδων κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας. Θα προκληθεί σφάλμα συμπιεστή καθώς και διαρροή νερού.
Αρχικά, διακόψτε τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας μέσω της μονάδας ελέγχου,
του μετατροπέα ή της εξωτερικής συσκευής εισόδου και, στη συνέχεια, κλείστε το
διακόπτη.
Βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός θα γίνει μέσω της μονάδας ελέγχου, του μετατροπέα ή της
εξωτερικής συσκευής εισόδου.
Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του διακόπτη, τοποθετήστε τον σε θέση η οποία δεν
θα είναι άμεσα προσβάσιμη στους χρήστες.
Περιεχόμενα αλλαγών
Η πίεση είναι πολύ υψηλή και δεν μπορεί να μετρηθεί με
συμβατικό μετρητή (R22). Για την αποφυγή εσφαλμένης
ανάμιξης με άλλα ψυκτικά, η διάμετρος της κάθε θύρας
είναι διαφορετική.
Συνιστάται η χρήση πολλαπλού μετρητή με εύρος τιμών
απεικόνισης υψηλής πίεσης -0,1 έως 5,3 MPa και εύρος
τιμών απεικόνισης χαμηλής πίεσης -0,1 έως 3,8 MPa.
El-1
9373385202-02_IM.indb Sec1:1
1/9/2017 PM 2:33:02
2.3. Εξαρτήματα
2.4. Προαιρετικά εξαρτήματα
Όταν συνδέετε τον τετράγωνο αγωγό και τον στρογγυλό αγωγό, χρησιμοποιήστε την
προαιρετική τετράγωνη ή στρογγυλή φλάντζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σχετικά με την εγκατάσταση, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα που
παρέχει ο κατασκευαστής ή άλλα προβλεπόμενα εξαρτήματα.
Η χρήση μη προβλεπόμενων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά
ατυχήματα όπως πτώση της μονάδας, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Τετράγωνη φλάντζα
Ονομασία μοντέλου: UTD–SF045T (P/N 9098180007)
40 mm
206 mm
Παρέχονται τα ακόλουθα εξαρτήματα εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε τα με κατάλληλο
τρόπο.
Διατηρήστε το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης σε ασφαλές μέρος και μην απορρίψετε τυχόν
άλλα παρελκόμενα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης.
Μην απορρίψετε οποιαδήποτε από τα παρελκόμενα που απαιτούνται για την εγκατάσταση
έως ότου να ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης.
Όνομα και Σχήμα
Ποσότητα
Εφαρμογή
1.063 mm
Στρογγυλή φλάντζα
Ονομασία μοντέλου: UTD–RF204 (P/N 9093160004)
Εγχειρίδιο λειτουργίας
(Αυτό το βιβλίο)
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
1
Δετήρας καλωδίου (Μεγάλος)
5
ø205 mm
ø195 mm
1
ø22
5m
ø235
m
mm
85 mm
Για τη στερέωση του σωλήνα
σύνδεσης (Μεγάλος και Μικρός) και
του καπακιού αποστράγγισης
Φίλτρο μακράς ζωής
Ονομασία μοντέλου: UTD–LF25NA (P/N 9079892004)
3
Για το δέσιμο των καλωδίων του
τηλεχειριστηρίου και της μετάδοσης
239 mm
Δετήρας καλωδίου (Μεσαίος)
Για πλαϊνή ένωση σωλήνα στην
εσωτερική μονάδα (Μικρή)
Θερμομόνωση συζεύκτη
(Μικρή)
1
507 mm
Άλλα προαιρετικά μέρη
Περιγραφή
Θερμομόνωση συζεύκτη
(Μεγάλη)
Για πλαϊνή ένωση σωλήνα στην
εσωτερική μονάδα (Μεγάλη)
1
Κιτ εξωτερικής
σύνδεσης
Ειδικό παξιμάδι Α
(Μεγάλη φλάντζα)
Για την ανάρτηση της εσωτερικής
μονάδας από την οροφή
Απομακρυσμένος
αισθητήρας
Μονάδα δέκτη IR
Μονάδα αντλίας
αποστράγγισης
Ειδικό παξιμάδι Β
(Μικρή φλάντζα)
Εφαρμογή
Για λειτουργία εξόδου
(Ακροδέκτης εξόδου / CNΒ01)
UTY-XWZXZB
Για τον έλεγχο της λειτουργίας εξόδου
(Ακροδέκτης τάσης / CNA01)
UTY-XWZXZD
Για τον έλεγχο της λειτουργίας εξόδου
(Ακροδέκτης ξηράς επαφής / CNA02)
UTY-XWZXZ7
Για λειτουργία βεβιασμένης διακοπής θερμοστάτη
(Ακροδέκτης τάσης / CNA03)
UTY-XWZXZE
4
UTY-XSZX
UTB-*WC
Για λειτουργία βεβιασμένης διακοπής θερμοστάτη
(Ακροδέκτης ξηράς επαφής / CNA04)
Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου
Για τον ελεγκτή του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.
UTZ-PX1NBA
Κατά την εγκατάσταση, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του κάθε
εξαρτήματος επιλογής.
4
Αναρτήρας
Μοντέλο
UTY-XWZXZC
Για την ανάρτηση της εσωτερικής
μονάδας από την οροφή
4
Λάστιχο αποστράγγισης
1
Σφικτήρας σωλήνα
Για εγκατάσταση του σωλήνα
αποστράγγισης
VP25 (Ε.Δ.32, Εσ.Δ.25)
Για εγκατάσταση του λάστιχου
αποστράγγισης
1
Μόνωση λάστιχου αποστράγγισης
2
Μονώνει το λάστιχο της
αποστράγγισης και το καπάκι της
αποστράγγισης
El-2
9373385202-02_IM.indb Sec1:2
1/9/2017 PM 2:33:02
500 ή περισσότερα
Είναι σημαντικό να γίνει σωστά η αρχική εγκατάσταση, επειδή είναι δύσκολη η μετακίνηση της μονάδας μετά την εγκατάστασή της.
3.1. Επιλογή θέσης εγκατάστασης
(μονάδα: mm)
Εσωτερική μονάδα
Πρόσβαση για
συντήρηση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επιλέξτε θέσεις εγκατάστασης που μπορούν να υποστηρίξουν επαρκώς το βάρος της
εσωτερικής μονάδας. Εγκαταστήστε προσεκτικά τις μονάδες για να μην καταρρεύσουν.
Αέρας
100
[Κάτοψη]
500 ή περισσότερα
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
300 ή
περισσότερα
Αέρας
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα στις παρακάτω περιοχές:
• Σε περιοχή όπου υπάρχει πολύ αλάτι, όπως σε παραλία.
Θα διαβρωθούν τα μεταλλικά μέρη, προκαλώντας πτώση των εξαρτημάτων ή
διαρροή νερού από τη μονάδα.
• Σε περιοχή με πολλά ορυκτά έλαια ή μεγάλη ποσότητα χυμένων λαδιών ή ατμού,
όπως σε κουζίνα.
Θα διαβρωθούν τα πλαστικά μέρη, προκαλώντας πτώση των εξαρτημάτων ή διαρροή
νερού από τη μονάδα.
• Σε περιοχή όπου γεννώνται ουσίες που επηρεάζουν αρνητικά τον εξοπλισμό, όπως
τα θειούχα αέρια, τα χλωριούχα αέρια, τα οξέα ή τα αλκάλια.
Θα προκληθεί διάβρωση στους χαλκοσωλήνες και τις συγκολλημένες ενώσεις, η
οποία μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή του ψυκτικού.
• Σε περιοχή όπου μπορεί να προκληθεί εύφλεκτο αέριο, που περιέχει εναιωρήματα ινών
άνθρακα ή εύφλεκτη σκόνη, ή πτητικά εύφλεκτα όπως ο διαλύτης χρώματος ή η βενζίνη.
Αν σημειωθεί διαρροή και συγκέντρωση αερίου γύρω από τη μονάδα, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά.
• Σε περιοχή όπου μπορεί να ουρήσουν ζώα πάνω στη μονάδα ή να παραχθεί αμμωνία.
Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως είναι η αποθήκευση
τροφίμων, η φροντίδα ζώων, η καλλιέργεια φυτών ή η διατήρηση συσκευών ακριβείας
ή έργων τέχνης.
Ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα αυτών των αντικειμένων.
Αν παιδιά κάτω των 10 ετών είναι δυνατό να πλησιάσουν τη μονάδα, λάβετε
προληπτικά μέτρα ώστε να μην μπορούν να φτάσουν τη μονάδα.
Καθορίστε τη θέση τοποθέτησης με τον πελάτη ως εξής:
100
500 ή περισσότερα
Εσωτερική μονάδα
Χώρος
πρόσβασης
300 ή
περισσότερα
Αέρας
3.3. Εγκατάσταση της μονάδας
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής καύσιμου αερίου.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου δεν υπάρχει πρόβλημα με την αποστράγγιση.
(μονάδα: mm)
1.550 ή περισσότερα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγή θερμότητας, ατμού ή εύφλεκτου αερίου.
Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο μετάδοσης
και το καλώδιο τηλεχειριστηρίου σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τηλεοπτικό
ή ραδιοφωνικό δέκτη. Σκοπός αυτής της προφύλαξης είναι να αποτραπούν οι
παρεμβολές στο τηλεοπτικό ή το ραδιοφωνικό σήμα.
(Ακόμα και αν εγκατασταθούν σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου, ενδέχεται και
πάλι να υπάρχει θόρυβος κάτω από ορισμένες συνθήκες.)
Αέρας
[Κάτοψη]
Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε μέρος που να αντέχει φορτίο τουλάχιστον πέντε
φορές το βάρος της κύριας μονάδας και δεν ενισχύει το θόρυβο ή τους κραδασμούς. Αν
η θέση της εγκατάστασης δεν έχει αρκετά υψηλή αντοχή, η εσωτερική μονάδα μπορεί
να καταρρεύσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
Αν η εργασία γίνει μόνο με το πλαίσιο του πίνακα, υπάρχει κίνδυνος χαλάρωσης της
μονάδας. Δείξτε προσοχή.
3.3.1. Εγκατάσταση των αναρτήρων
Διάγραμμα εγκατάστασης των μπουλονιών ανάρτησης.
(Κάτοψη)
(1) Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε σημείο το οποίο μπορεί να αντέξει το βάρος
της εσωτερικής μονάδας.
740 mm
477 mm
(2) Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τις θύρες εισόδου και εξόδου. Ο
αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλο το δωμάτιο.
(3) Αφήστε τον απαιτούμενο χώρο για την πρόσβαση για συντήρηση του κλιματιστικού.
(4) Σε σημείο από όπου ο αέρας από τη μονάδα να μπορεί να διανεμηθεί ομοιόμορφα
στο χώρο.
(8) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση από την οποία δεν ενισχύεται ο θόρυβος ούτε οι
κραδασμοί.
1.177 mm
(7) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου είναι δυνατή η εύκολη εγκατάσταση του
σωλήνα αποστράγγισης.
Αέρας
Αέρας
(6) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου είναι δυνατή η εύκολη εγκατάσταση του
σωλήνα σύνδεσης.
1.135 mm
(5) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου η σύνδεση με την εξωτερική μονάδα (ή τη
μονάδα Διακλάδωσης Ψυκτικού) είναι εύκολη.
(9) Λαμβάνοντας υπόψη τη συντήρηση του κλιματιστικού κλπ, αφήστε ελεύθερους
τους απαραίτητους χώρους. Επίσης, εγκαταστήστε τη μονάδα σε σημείο όπου είναι
δυνατή η αφαίρεση του φίλτρου.
(10) Η προχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου χώρου μεταξύ της εσωτερικής μονάδας και
της οροφής θα κάνει την εργασία πολύ ευκολότερη.
(11) Εάν γίνεται εγκατάσταση σε μέρος όπου η υγρασία υπερβαίνει το 80%,
χρησιμοποιήστε θερμομόνωση για να αποτρέψετε τη δημιουργία συμπυκνώσεων.
400 mm ή περισσότερο
Αέρας
270 mm
• Παρέχετε χώρο γύρω από τη μονάδα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.
Αέρας
(Δεξιά πλευρά)
3.2. Διαστάσεις εγκατάστασης
150 mm ή περισσότερο *1
*1 400 mm ή περισσότερο όταν η αποστράγγιση γίνεται από σωλήνα αποστράγγισης.
• Παρέχετε πρόσβαση για σκοπούς επιθεώρησης.
• Μην τοποθετήσετε καλώδια ή φωτισμό στο χώρο πρόσβασης, καθώς θα εμποδίζουν.
• Όταν υπάρχει φίλτρο αέρα εγκατεστημένο στην είσοδο του αέρα, παρέχετε αρκετό χώρο
πρόσβασης για την αντικατάσταση του φίλτρου.
El-3
9373385202-02_IM.indb Sec1:3
1/9/2017 PM 2:33:02
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν σφίγγετε τα μπουλόνια, κάντε ομοιόμορφες τις θέσεις των μπουλονιών.
Η απόσταση του
είναι ρυθμιζόμενη ανάλογα με τη θέση των μπουλονιών ανάρτησης.
(ΜΕΓ: 550 mm, ΕΛΑΧ: 410 mm)
Εγκαταστήστε το προϊόν και τις γρίλιες πρόσληψης όπου επηρεάζει λιγότερο ο
θόρυβός τους.
Σύρετε τη μονάδα κατά την κατεύθυνση του βέλους και στερεώστε την.
Μπουλόνι ανάρτησης Μ10
(προμήθεια τοπικά)
Όταν λαμβάνεται αέρας από την κάτω πλευρά, ακούγεται περισσότερο στο χώρο ο
θόρυβος λειτουργίας.
Εγκαταστήστε το προϊόν και τις γρίλιες πρόσληψης όπου επηρεάζει λιγότερο ο
θόρυβός τους.
Ειδικό παξιμάδι Α (Εξαρτήματα)
Ροδέλα (προμήθεια τοπικά)
3.3.4. Αγωγός εξόδου
Σχεδιάγραμμα εγκατάστασης αγωγών (
Ειδικό παξιμάδι Β (Παρελκόμενα)
ΚΟΜΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ)
Στρογγυλός αγωγός εξόδου  4 (Εργοστασιακές ρυθμίσεις.)
Αναρτήρας (Παρελκόμενα)
Τετράγωνος αγωγός
Ισχύς Μπουλονιών
9,81 έως 14,71 N.m
• Όταν χρησιμοποιείτε τετράγωνο αγωγό, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να
τοποθετήσετε τον αγωγό εξόδου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Στερεώστε καλά τη μονάδα με τα ειδικά παξιμάδια A και B.
(1) Κόψτε μια σχιεσμή στη ραφή
3.3.2. Στάθμιση
με έναν κόφτη.
Βασίστε την κάθετη στάθμιση στη μονάδα (δεξιά και αριστερά).
Αλφάδι
Αέρας
Αέρας
(Δεξιά πλευρά)
(2) Γυρίστε τη μόνωση στα σημεία που είναι να κοπεί σύμφωνα με το σχήμα της
0 έως 5 mm
Αλφαδιάστε οριζόντια με το επάνω μέρος της μονάδας.
θύρας εξόδου ώστε να μην προεξέχει η μόνωση στο τμήμα
Κόψιμο
Κόψιμο
Κόψιμο
Κόψιμο
.
Λάστιχο αποστράγγισης
Δώστε μια ελαφριά κλίση προς την πλευρά όπου είναι συνδεδεμένο το λάστιχο αποστράγγισης. Η κλίση πρέπει να είναι 0 mm με 5 mm.
3.3.3. Αγωγός πρόσληψης
Ακολουθήστε τη διαδικασία στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα προς τους αγωγούς.
1.015 mm
240 mm
(3) Κόψτε με κόφτη και αφαιρέστε το μεταλλικό φύλλο.
• Οι οπές των βιδών για την εγκατάσταση της φλάντζας βρίσκονται πίσω από τα στρογγυλά τμήματα κοπής στη μόνωση.
Ο αγωγός πρόσληψης αέρα μπορεί να αλλάξει αντικαθιστώντας τη γρίλια πρόσληψης
και τη φλάντζα. Για πρόσληψη αέρα από κάτω, ακολουθήστε τη διαδικασία 1 2 για
εγκατάσταση. (Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι πρόσληψη από πίσω.)
2
1
El-4
9373385202-02_IM.indb Sec1:4
1/9/2017 PM 2:33:03
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να μην ακουμπούν άτομα τα μέρη εντός της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε
γρίλιες στις θύρες πρόσληψης και εξόδου. Οι γρίλιες πρέπει να είναι σχεδιασμένες με
τέτοιο τρόπο ώστε να μην αφαιρούνται χωρίς εργαλεία.
Εάν εγκαταστήσετε αγωγό πρόσληψης, προσέχετε να μην κάνετε ζημιά στον
αισθητήρα θερμοκρασίας (ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι συνδεδεμένος στη
φλάντζα της θύρας εισαγωγής).
Εγκαταστήστε τη γρίλια πρόσληψης αέρα για την κυκλοφορία αέρα. Η σωστή
θερμοκρασία δεν ανιχνεύεται.
Μονάδα
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Προσέχετε να μην μπουν ξένα σώματα (λάδι, νερό κ.τ.λ.) στις σωληνώσεις σε όλα
τα μοντέλα εκτός από αυτό που χρησιμοποιεί ψυκτικό R410A. Επίσης, κατά την
αποθήκευση της σωλήνωσης, σφραγίστε προσεκτικά τα ανοίγματα, π.χ. με πιάστρα ή
ταινία.
Κατά τη συγκόλληση των σωληνώσεων, φροντίστε να διοχετεύσετε μέσα τους ξηρό
άζωτο.
4.1. Επιλογή του υλικού σωλήνωσης
Αγωγός
(προμήθεια τοπικά)
Γρίλια Εξόδου
(προμήθεια τοπικά)
Γρίλια Εισόδου
(προμήθεια τοπικά)
(Χώρος)
Φροντίστε να εγκαταστήσετε το φίλτρο αέρα στην είσοδο του αέρα. Εάν δεν γίνει
εγκατάσταση του φίλτρου αέρα, ο εναλλακτής θερμότητας ενδέχεται να φράξει και η
απόδοσή του να μειωθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε τις υπάρχουσες σωληνώσεις από άλλο σύστημα ψύξης ή άλλο
ψυκτικό.
Χρησιμοποιήστε σωλήνες που έχουν καθαρές εξωτερικές και εσωτερικές πλευρές,
χωρίς ξένα σώματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα κατά τη χρήση,
όπως θείο, οξείδια, σκόνη, γρέζια, λάδι ή νερό.
Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ενιαίους χάλκινους σωλήνες.
Υλικό: Χάλκινοι σωλήνες αποξειδωμένοι με φώσφορο χωρίς αρμούς
Η επιθυμητή ποσότητα του απομένοντος λαδιού να είναι λιγότερη από 40 mg/10 m.
Μην χρησιμοποιείτε χαλκοσωλήνες με βαθουλώματα, παραμορφωμένα ή
αποχρωματισμένα τμήματα (ειδικά στην εσωτερική τους επιφάνεια). Διαφορετικά, η
εκτονωτική βαλβίδα ή ο τριχοειδής σωλήνας μπορεί να φράξουν με ρύπους.
3.3.5. Πρόσληψη φρέσκου αέρα
(Επεξεργασία πριν από τη χρήση)
(1) Κατά την πρόσληψη φρέσκου αέρα, κόψτε μια τομή με το σωστό σχήμα στην
αριστερή πλευρά του εξωτερικού περιβλήματος με τσιμπίδα.
Η εσφαλμένη επιλογή σωλήνων θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση. Καθώς τα
κλιματιστικά που χρησιμοποιούν ψυκτικό R410A λειτουργούν υπό μεγαλύτερη πίεση
από ότι όταν χρησιμοποιούν συμβατικά ψυκτικά (R22), η επιλογή των κατάλληλων
υλικών είναι απαραίτητη.
• Στον πίνακα εμφανίζονται τα πάχη των χαλκοσωλήνων που χρησιμοποιούνται με
ψυκτικό R410A.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χαλκοσωλήνες με πάχος μικρότερο από αυτό που
αναφέρεται στον πίνακα, ακόμη κι αν διατίθενται στην αγορά.
Κόψιμο
Πάχος ανοπτημένων χάλκινων σωλήνων (R410A)
Κόψιμο
Τμήμα (μεταλλική πλάκα) Στρογγυλή οπή
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν αφαιρείτε το τμήμα (μεταλλική πλάκα), προσέχετε να μην κάνετε ζημιά στα
εσωτερικά μέρη της εσωτερικής μονάδας και την περιβάλλουσα περιοχή (εξωτερικό
περίβλημα).
Κατά την αφαίρεση του τμήματος (μεταλλική πλάκα), προσέχετε να μην τραυματιστείτε
με τα ρινίσματα κλπ.
(2) Τοποθετήστε τη στρογγυλή φλάντζα (προαιρετικά εξαρτήματα) στην πρόσληψη του
φρέσκου αέρα.
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα [mm (ίν)]
Πάχος [mm]
6,35 (1/4)
0,80
9,52 (3/8)
0,80
12,70 (1/2)
0,80
15,88 (5/8)
1,00
19,05 (3/4)
1,20
4.2. Απαιτήσεις ως προς τους σωλήνες
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας για περιγραφή του
μήκους του σωλήνα σύνδεσης ή για την υψομετρική του διαφορά.
• Χρησιμοποιήστε σωλήνα με θερμομόνωση ανθεκτική στο νερό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Στρογγυλός αγωγός
(3) Συνδέστε τον αγωγό στη στρογγυλή φλάντζα.
(4) Μονώστε με δακτύλιο και ταινία βινυλίου κλπ ώστε να μην διαρρέει αέρας από τη
σύνδεση.
Τοποθετήστε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες αερίου και υγρού. Διαφορετικά,
μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
Χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με αντοχή σε θερμοκρασίες άνω των 120 °C. (Μόνο
για το μοντέλο αντίστροφου κύκλου)
Επίσης, αν το επίπεδο υγρασίας στη θέση εγκατάστασης των σωλήνων ψυκτικού
αναμένεται να υπερβεί το 70%, τοποθετήστε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες
του ψυκτικού. Αν το αναμενόμενο επίπεδο υγρασίας είναι 70-80 %, χρησιμοποιήστε
θερμομόνωση με πάχος 15 mm ή μεγαλύτερο, και αν η αναμενόμενη υγρασία
υπερβαίνει το 80 %, χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με πάχος 20 mm ή μεγαλύτερο.
Εάν χρησιμοποιείται θερμομόνωση με πάχος μικρότερο από το προβλεπόμενο,
ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας στην επιφάνεια της μόνωσης.
Επίσης, χρησιμοποιήστε θερμική μόνωση με θερμική αγωγιμότητα 0,045 W/(m·K) ή
μικρότερη (στους 20 °C).
4.3. Σύνδεση ρακόρ (σύνδεση σωλήνα)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αγωγός
Σφίξτε τα παξιμάδια εκχείλωσης με ροπόκλειδο, χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη
μέθοδο σύσφιξης. Διαφορετικά, τα παξιμάδια εκχείλωσης μπορεί να σπάσουν μετά
από αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή ψυκτικού και να
δημιουργηθούν επικίνδυνα αέρια αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα.
El-5
9373385202-02_IM.indb Sec1:5
1/9/2017 PM 2:33:03
4.3.1. Εκχείλωση
Σφίξτε με 2 κλειδιά.
• Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο εκχείλωσης που προορίζεται αποκλειστικά για το
R410A.
(1) Με έναν κοπτήρα σωλήνων κόψτε το συνδετικό σωλήνα στο κατάλληλο μήκος.
(2) Κρατήστε το σωλήνα προς τα κάτω, έτσι ώστε να μην μπουν στο σωλήνα υπολείμματα κοπής, και αφαιρέστε τυχόν γρέζια.
(3) Τοποθετήστε το παξιμάδι εκχείλωσης [χρησιμοποιείτε πάντα τα παξιμάδια εκχείλωσης που βρίσκονται προσαρτημένα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα (ή τη
μονάδα Διακλάδωσης Ψυκτικού) αντίστοιχα] μέσα στο σωλήνα και πραγματοποιήστε
την εκχείλωση με ένα εργαλείο εκχείλωσης. Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο
εκχείλωσης R410A. Μπορεί να προκληθεί διαρροή ψυκτικού εάν χρησιμοποιηθούν
άλλα ρακόρ.
(4) Προστατέψτε τους σωλήνες χρησιμοποιώντας ασφάλεια ή ταινία, για να αποτρέψετε
την είσοδο σκόνης, ρύπων ή νερού στο εσωτερικό των σωλήνων.
Ελέγξτε αν γίνεται ομοιόμορφη εκχείλωση του [L] και
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές ή αμυχές.
B
Φιλιέρα
Σταθερό κλειδί
Παξιμάδι εκχείλωσης
Ροπόκλειδο
Σωλήνας εσωτερικής μονάδας
(Πλευρά σώματος)
Σωλήνας σύνδεσης
Παξιμάδι εκχείλωσης [mm (ίν)]
Ροπή σύσφιξης [N·m (kgf·cm)]
Διάμ. 6,35 (1/4)
16 έως 18 (160 έως 180)
Διάμ. 9,52 (3/8)
32 έως 42 (320 έως 420)
Διάμ. 12,70 (1/2)
49 έως 61 (490 έως 610)
Διάμ. 15,88 (5/8)
63 έως 75 (630 έως 750)
Διάμ. 19,05 (3/4)
90 έως 110 (900 έως 1.100)
A
L
Σωλήνας
4.4. Τοποθέτηση θερμομόνωσης
Εξωτερική διάμετρος
σωλήνα [mm (ίν)]
Διάσταση A [mm]
Εργαλείο εκχείλωσης για
R410A, τύπου σφικτήρα
0
Διάσταση B-0,4 [mm]
6,35 (1/4)
9,1
9,52 (3/8)
13,2
• Τοποθετήστε τη θερμομόνωση του συζεύκτη (Εξαρτήματα) γύρω από το σωλήνα αερίου
και το σωλήνα υγρού στην εσωτερική πλευρά.
• Αφού τοποθετήσετε τη θερμομόνωση του συζεύκτη, τυλίξτε και τα δύο άκρα με ταινία
βινυλίου ώστε να μην υπάρχει κάποιο κενό.
16,6
• Μετά την επικόλληση της θερμικής μόνωσης του συζεύκτη, ασφαλίστε την με 2 δετήρες
καλωδίων (μεγάλους), έναν σε κάθε άκρο της μόνωσης.
15,88 (5/8)
19,7
• Βεβαιωθείτε ότι οι δετήρες καλωδίων επικαλύπτουν τη θερμική μόνωση του σωλήνα.
19,05 (3/4)
24,0
12,70 (1/2)
0 έως 0,5
Όταν χρησιμοποιούνται συμβατικά εργαλεία εκχείλωσης (R22) για την εκχείλωση σωλήνων R410A, η διάσταση A θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά περίπου 0,5 mm από
ό,τι υποδεικνύεται στον πίνακα (για την εκχείλωση με εργαλεία εκχείλωσης ειδικά για
R410A), προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη εκχείλωση. Χρησιμοποιήστε παχύμετρο για τη μέτρηση της διάστασης Α. Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί εργαλείο εκχείλωσης για R410A.
Πλάτος μεταξύ εδρών
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα
[mm (ίν)]
Πλάτος μεταξύ εδρών του
παξιμαδιού εκχείλωσης [mm]
6,35 (1/4)
17
9,52 (3/8)
22
12,70 (1/2)
26
15,88 (5/8)
29
19,05 (3/4)
36
Θερμομόνωση
συνδετικού
(Παρελκόμενα)
Καλύψτε αυτό το τμήμα
με θερμομόνωση.
Δετήρας καλωδίου (Μεγάλος)
(Εξαρτήματα)
Θερμομόνωση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αφού πραγματοποιήσετε έλεγχο για διαρροή αερίου (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
Εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας), ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας.
4.3.2. Λύγισμα σωλήνων
• Αν το σχήμα των σωλήνων δίνεται με το χέρι, προσέξτε να μην τους τσακίσετε.
• Μην λυγίζετε τους σωλήνες με γωνία μεγαλύτερη των 90°.
• Όταν οι σωλήνες υφίστανται επανειλημμένο λύγισμα ή ίσιωμα, το υλικό τους
Τοποθετήστε τη θερμομόνωση γύρω από τους μεγάλους (αερίου) και μικρούς (υγρού)
σωλήνες. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
σκληραίνει, δυσκολεύοντας το περαιτέρω λύγισμα ή ίσιωμά τους.
• Μην λυγίζετε ή τεντώνετε τους σωλήνες πάνω από 3 φορές.
ΠΡΟΣΟΧΗ
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
Για να αποτρέψετε τη θραύση του σωλήνα, μην τον λυγίζετε υπερβολικά.
Αν λυγίσετε επανειλημμένα τον σωλήνα στο ίδιο σημείο, θα σπάσει.
4.3.3. Σύνδεση σωλήνων
Όταν σφίξετε σωστά το παξιμάδι εκχείλωσης με το χέρι σας, κρατήστε τη σύνδεση από
την πλευρά του σώματος με ξεχωριστό κλειδί σύσφιξης και, στη συνέχεια, σφίξτε με ένα
ροπόκλειδο. (Για τις ροπές σύσφιξης του παξιμαδιού εκχείλωσης, δείτε τον παρακάτω
πίνακα)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Φροντίστε να εγκαταστήσετε τον σωλήνα σωστά στη θύρα της εσωτερικής μονάδας.
Αν το κεντράρισμα δεν είναι σωστό, το παξιμάδι εκχείλωσης δεν μπορεί να σφίξει
ομαλά. Αν ασκήσετε δύναμη για να γυρίσετε το παξιμάδι εκχείλωσης, το σπείρωμά του
θα υποστεί ζημιά.
Χρησιμοποιήστε σωλήνα πολυβινυλοχλωριδίυ γενικής χρήσης και συνδέστε τον με κόλλα
(πολυβινυλοχλωριδίου) ώστε να μην υπάρχει διαρροή.
Εφαρμόζετε πάντα μόνωση στον σωλήνα αποστράγγισης από την πλευρά της εσωτερικής
μονάδας.
Χρησιμοποιήστε λάστιχο αποστράγγισης που ταιριάζει με το μέγεθος του σωλήνα αποστράγγισης.
• Μην ανασηκώνετε, δημιουργείτε παγίδευση ή εξαερώνετε.
• Παρέχετε κατηφορική κλίση (1/100 ή περισσότερο).
• Παρέχετε υποστήριξη όταν έχετε τοποθετήσει μακριούς σωλήνες.
• Χρησιμοποιήστε υλικό μόνωσης ως απαιτείται ώστε να αποτρέψετε το πάγωμα των
σωλήνων.
• Τοποθετήστε τους σωλήνες με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει την αφαίρεση του κουτιού
ελέγχου.
Μην αφαιρέσετε το παξιμάδι εκχείλωσης από το σωλήνα της μονάδας εισόδου παρά
μόνο λίγο πριν συνδέσετε το σωλήνα σύνδεσης.
Κρατήστε το δυναμόκλειδο από τη λαβή του σε ορθή γωνία με το σωλήνα,
προκειμένου να σφίξετε σωστά το παξιμάδι εκχείλωσης.
El-6
9373385202-02_IM.indb Sec1:6
1/9/2017 PM 2:33:03
(Δεξιά πλευρά)
240 mm
Πλευρά σκληρού PVC
Περιοχή
εφαρμογής
του συγκολλητικού
Σωλήνας συνδέσμου
(προμήθεια τοπικά)
Σωλήνας αποστράγγισης
(VP25) (προμήθεια τοπικά)
4 mm ή λιγότερο
Σωλήνας αερίου
Θύρα αποστράγγισης
114 mm
32 mm
Σωλήνας υγρού
66 mm
Τυλίξτε τη μόνωση του λάστιχου Αποστράγγισης γύρω από τη σύνδεση του λάστιχου αποστράγγισης.
Μόνωση λάστιχου αποστράγγισης (Εξαρτήματα)
Δίσκος αποστράγγισης
(Αριστερή πλευρά)
240 mm
100mm
Λάστιχο αποστράγγισης
Όψη ανοίγματος λάστιχου
32 mm
Τυλίξτε το προσαρμοσμένο θερμομονωτικό γύρω από τον δακτύλιο του
σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι η ευθυγράμμιση είναι στο επάνω μέρος.
Θύρα αποστράγγισης
Το καπάκι της θύρας αποστράγγισης
είναι τοποθετημένο εργοστασιακά.
Εξ.Δ.
Σωλήνας αποστράγγισης
32 mm (VP25)
Αφού εγκαταστήσετε το λάστιχο Αποστράγγισης, ελέγξτε αν η αποστράγγιση είναι ομαλή.
• Κατά την αποστολή της μονάδας από το εργοστάσιο, η θύρα αποστράγγισης είναι στη
δεξιά πλευρά (πλευρά του κουτιού ελέγχου).
• Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη θύρα αποστράγγισης από την αριστερή πλευρά
της μονάδας, μεταφέρετε το καπάκι της αποστράγγισης στν δεξιά θύρα αποστράγγισης.
Θύρα αποστράγγισης
Κατηφορική κλίση
2,5 έως 5,0mm
Δετήρας καλωδίου (Μεγάλος)
Καπάκι αποστράγγισης (Εξαρτήματα)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
ΣΩΣΤΟ
• Καλύψτε το καπάκι αποστράγγισης με τη μόνωση του λάστιχου αποστράγγισης.
Μόνωση λάστιχου αποστράγγισης (Εξαρτήματα)
Μόνωση λάστιχου αποστράγγισης (Εξαρτήματα)
Μονάδα
ΣΩΣΤΟ
Μονάδα
Ροή αέρα
εξόδου
0 mm
Καπάκι αποστράγγισης
Τοποθετήστε το σωλήνα
αποστράγγισης χαμηλότερα από αυτή τη θέση
Εγκαταστήστε το λάστιχο της αποστράγγισης
Διαδικασία εργασιών
1) Τοποθετήστε το παρεχόμενο λάστιχο αποστράγγισης στη θύρα αποστράγγισης της μονάδας. Τοποθετήστε το σφικτήρα του λάστιχου από το επάνω μέρος του λάστιχου μέσα στην
περιοχή που παρουσιάζεται στην εικόνα. Στερεώστε καλά με το σφικτήρα του λάστιχου.
2) Χρησιμοποιήστε κόλλα βινυλίου για να κολλήσετε τη σωλήνωση της αποστράγγισης
(σωλήνας PVC VP25) που προετοιμάζεται επί τόπου ή την υποδοχή. (Χρησιμοποιήστε
ομοιόμορφα έγχρωμη κόλλα μέχρι τη γραμμή μέτρησης και τη στεγανοποίηση)
3) Ελέγξτε την αποστράγγισης.
4) Τοποθετήστε θερμομόνωση.
5) Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη θερμομόνωση για να μονώσετε τη θύρα αποστράγγισης
και τα σημεία δακτυλίου της μονάδας.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό διάστημα
Σφικτήρας σωλήνα
(Εξαρτήματα)
Λάστιχο αποστράγγισης
Υποστήριξη
ΣΩΣΤΟ
1,5 έως 2,0 m
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Εξαέρωση
Παγίδευση
Ανύψωση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πάντα να ελέγχετε εάν είναι τοποθετημένο το καπάκι της αποστράγγισης στη
θύρα αποστράγγισης που δεν χρησιμοποιείται, και ότι είναι στερεωμένη με δετήρα
καλωδίων.
Εάν δεν είναι τοποθετημένο το καπάκι της αποστράγγισης, ή δεν είναι επαρκώς
στερεωμένο με το δετήρα καλωδίων, μπορεί να στάζει νερό κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας ψύξης.
Πλευρά με μαλακό PVC
Δίσκος αποστράγγισης
10 έως
15mm
Λάστιχο αποστράγγισης
(Εξαρτήματα)
El-7
9373385202-02_IM.indb Sec1:7
1/9/2017 PM 2:33:03
6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
6
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν
Εγχειρίδιο από άτομο που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικό κύκλωμα για τη μονάδα.
Ένα ανεπαρκές κύκλωμα τροφοδοσίας η εσφαλμένες ηλεκτρολογικές εργασίες
ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες, βεβαιωθείτε ότι όλες οι μονάδες είναι αποσυνδεδεμένες
από το ρεύμα.
Για την καλωδίωση, χρησιμοποιήστε τον προβλεπόμενο τύπο καλωδίων και συνδέστε
τα σωστά, φροντίζοντας να μην ασκούνται εξωτερικές πιέσεις στις συνδέσεις των
ακροδεκτών.
Καλώδια με λάθος σύνδεση ή με ανεπαρκή προστασία μπορούν να προκαλέσουν
σοβαρά ατυχήματα, όπως υπερθέρμανση των ακροδεκτών, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Τοποθετήστε σωστά το κάλυμμα του ηλεκτρικού κιβωτίου στη μονάδα.
Εσφαλμένη τοποθέτηση του καλύμματος του ηλεκτρικού κιβωτίου μπορεί να
προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω έκθεσης σε
σκόνη ή νερό.
Τοποθετήστε χιτώνια σε τυχόν οπές που έγιναν στους τοίχους για την καλωδίωση.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
Χρησιμοποιήστε τα εσωκλειόμενα καλώδια σύνδεσης και τα καλώδια τροφοδοσίας ή
εκείνα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Εσφαλμένες συνδέσεις, ανεπαρκής
μόνωση ή υπέρβαση του επιτρεπόμενου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην κάνετε μετατροπές στα καλώδια τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε καλώδια
προέκτασης ή διακλαδώσεις στην καλωδίωση. Εσφαλμένες συνδέσεις, ανεπαρκής
μόνωση ή υπέρβαση του επιτρεπόμενου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αντιστοιχίστε τους αριθμούς της πλακέτας ακροδεκτών και τα χρώματα των καλωδίων
σύνδεσης με εκείνα της εξωτερικής μονάδας (ή της μονάδας Διακλάδωσης Ψυκτικού).
Εάν η καλωδίωση δεν είναι σωστή, ενδέχεται να καούν τα ηλεκτρικά μέρη.
Συνδέστε σωστά τα καλώδια σύνδεσης στον πίνακα ακροδεκτών. Επίσης, ασφαλίστε
τα καλώδια με συγκρατητές καλωδίωσης. Ακατάλληλες συνδέσεις, στην καλωδίωση ή
στα άκρα της καλωδίωσης, μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Στερεώνετε πάντα το εξωτερικό κάλυμμα του καλωδίου σύνδεσης με το σφιγκτήρα
καλωδίου. (Αν ο μονωτήρας είναι φθαρμένος, μπορεί να παρουσιαστεί ηλεκτρική
διαρροή.)
Εγκαταστήστε διακόπτη διαφυγής γείωσης. Επίσης, τοποθετήστε το διακόπτη έναντι
διαφυγών προς τη γη έτσι ώστε ολόκληρη η κύρια παροχή ρεύματος AC να διακόπτεται
ταυτόχρονα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Συνδέετε πάντα το καλώδιο γείωσης.
Εσφαλμένη εργασία γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Τοποθετήστε τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να τα
αγγίξετε με το χέρι σας.
Εκτελέστε τις εργασίες καλωδίωσης σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα, έτσι ώστε
το κλιματιστικό να μπορεί να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.
6.1. Ηλεκτρικές απαιτήσεις
Ονομαστική τάση
230 V
Εύρος λειτουργίας
198 έως 264 V (50 Hz)
198 έως 253 V (60 Hz)
• Επιλέξτε τον τύπο και το μέγεθος του καλωδίου τροφοδοσίας σύμφωνα με τους
σχετικούς τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
• Οι προδιαγραφές για την τοπική καλωδίωση τροφοδοσίας και τις καλωδιώσεις των
διακλαδώσεων είναι σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κώδικες.
• Μεγ. μήκος καλωδίου: Ορίστε το μήκος ώστε η πτώση τάσης να είναι μικρότερη από 2%.
Αυξήστε τη διάμετρο του καλωδίου όταν το μήκος του καλωδίου είναι μεγάλο.
Πρέπει να εγκατασταθεί ασφαλειοδιακόπτης σε κάθε σύστημα ψυκτικού. Μην
χρησιμοποιείτε έναν ασφαλειοδιακόπτη σε διαφορετικό σύστημα ψυκτικού.
Ανατρέξτε στον πίνακα για τις προδιαγραφές του ασφαλειοδιακόπτη της κάθε
εγκατάστασης. Πραγματοποιήστε τις γεφυρώσεις της καλωδίωσης ισχύος εντός του
εύρους του ίδιου συστήματος ψυκτικού μέσου. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες
γεφύρωσης καλωδίωσης, πραγματοποιήστε σύνδεση για τις εσωτερικές μονάδες ώστε να
πληρούνται οι συνθήκες Α και Β παρακάτω.
A. Απαιτήσεις του ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος
Μοντέλο
MCA
ARXA24GBLH
1,00
ARXA30GBLH
1,12
ARXA36GBLH
1,68
ARXA45GBLH
2,12
ΠΡΟΣΟΧΗ
Γειώστε τη μονάδα.
Μην συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή
καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
Αν η γείωση είναι ανεπαρκής, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Μην συνδέσετε τα καλώδια παροχής ρεύματος στους ακροδέκτες μετάδοσης ή
τηλεχειριστηρίου, καθώς αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
Μην τοποθετείτε ποτέ μαζί σε δέσμη τα καλώδια παροχής ρεύματος, μετάδοσης και
τηλεχειριστηρίου.
Κρατήστε αποστάσεις τουλάχιστον 50 mm μεταξύ αυτών των καλωδίων.
Η τοποθέτηση αυτών των καλωδίων στην ίδια δέσμη θα προκαλέσει απώλεια
λειτουργίας ή βλάβη.
20 A
MCA: Ελάχιστη Ικανότητα Κυκλώματος
MFA: Ικανότητα Κύριας Ασφάλειας
Όταν έχει ολοκληρωθεί η καλωδίωση γεφύρωσης ισχύος, βεβαιωθείτε ότι η συνολική
MCA των συνδεδεμένων μονάδων Διακλάδωσης Ψυκτικού και εσωτερικών μονάδων
δεν υπερβαίνει τα 15 Α. Για MCA της μονάδας Διακλάδωσης Ψυκτικού, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας Διακλάδωσης Ψυκτικού.
Εάν ο αριθμός των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων υπερβαίνει το ανώτατο όριο, είτε
προσθέστε ασφαλειοδιακόπτες είτε χρησιμοποιήστε ασφαλειοδιακόπτη με μεγαλύτερη
ικανότητα.
B. Απαιτήσεις ασφαλειοδιακόπτη διαρροής γείωσης
Ικανότητα ασφαλειοδιακόπτη
* Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων
"εσωτερικών μονάδων" ή "εσωτερικών
μονάδων + μονάδων Διακλάδωσης
Ψυκτικού"
30 mA, 0,1 sec ή λιγότερο
44 ή λιγότερο
100 mA, 0,1 sec ή λιγότερο
45 έως 148 **
* Τύπος αντλίας θερμότητας: εσωτερικές μονάδες, Τύπος ανάκτησης θερμότητας:
εσωτερικές μονάδες και μονάδες Διακλάδωσης Ψυκτικού.
** Εάν δεν παρέχεται ασφαλειοδιακόπτης με ικανότητα 100 mA, διαχωρίστε τις
εσωτερικές μονάδες σε μικρές ομάδες των 44 μονάδων το πολύ και παρέχετε έναν
ασφαλειοδιακόπτη ικανότητας 30 mA για κάμε ομάδα.
6.1.1. Προδιαγραφές καλωδίων
Τηρείτε τις παρακάτω προδιαγραφές για τα καλώδια τροφοδοσίας, μετάδοσης και
τηλεχειριστηρίου.
Συνιστώμενο
μέγεθος καλωδίου
(mm2)
Συνδέστε σταθερά τα καλώδια σύνδεσης στον πίνακα ακροδεκτών. Αν η εγκατάσταση
είναι εσφαλμένη, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Εάν έχει βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον τεχνικό του αντιπρόσωπο ή αναλόγως προσοντούχα άτομα ώστε
να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
MFA
Καλώδιο παροχής
ρεύματος
Καλώδιο μετάδοσης
2,5
0,33
Τύπος καλωδίου
Παρατήρηση
Τύπος 60245 IEC57
2 Καλώδια + γείωση
ή αντίστοιχος
Συμβατό καλώδιο
LONWORKS
22 AWG LEVEL 4
(NEMA) μη πολωμένο
2 πυρήνων, στριμμένο
ζεύγος συμπαγούς
πυρήνα διαμέτρου
0,65 mm
Καλώδιο
τηλεχειριστηρίου
(τύπος 2 πόλων)
0,33 έως 1,25
Θωρακισμένο
καλώδιο PVC*
Μη πολικό 2
πυρήνων, Στριμμένο
ζεύγος
Καλώδιο
τηλεχειριστηρίου
(τύπος 3 πόλων)
0,33
Θωρακισμένο
καλώδιο PVC*
Πολωμένο 3 πυρήνων
*: Χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για
το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου.
Κατά το χειρισμό PCB, ο στατικός ηλεκτρισμός που υπάρχει στο σώμα ενδέχεται να
προκαλέσει δυσλειτουργία στην PCB. Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:
• Δημιουργήστε γείωση για τις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες καθώς και για τις
περιφερειακές συσκευές.
• Διακόψτε την τροφοδοσία (ασφαλειοδιακόπτης).
• Ακουμπήστε ένα μεταλλικό τμήμα της εσωτερικής μονάδας για περισσότερα από 10
δευτερόλεπτα ώστε να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός από το σώμα.
• Μην αγγίξετε τους ακροδέκτες των τμημάτων και των τυπωμένων διατάξεων στην
PCB.
El-8
9373385202-02_IM.indb Sec1:8
1/9/2017 PM 2:33:03
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
6.2. Μέθοδος καλωδίωσης
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδια συμπαγούς πυρήνα, μην χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη
τύπου θηλιάς. Αν χρησιμοποιήσετε τα καλώδια συμπαγούς πυρήνα με τον ακροδέκτη
τύπου θηλιάς, η σύνδεση πίεσης σε αυτόν μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά και να
προκαλέσει πολύ μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας των καλωδίων.
Παράδειγμα
Εξωτερική μονάδα ή μονάδα Διακλάδωσης Ψυκτικού *1
Για καλώδια με κλώνους
Μετάδοση
(1) Χρησιμοποιήστε ακροδέκτες τύπου θηλιάς με μονωτικά χιτώνια, όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα, για τη σύνδεση στο μπλοκ ακροδεκτών.
Εσωτερική μονάδα
*2
(2) Σφίξτε καλά τους ακροδέκτες τύπου θηλιάς στα καλώδια χρησιμοποιώντας
κατάλληλο εργαλείο, έτσι ώστε να μην χαλαρώσουν τα καλώδια.
(3) Χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα καλώδια, συνδέστε τα προσεκτικά και στερεώστε
τα έτσι ώστε να μην ασκείται πίεση στους ακροδέκτες.
Τηλεχειριστήριο
Μετάδοση
Τροφοδοσία
Εσωτερική μονάδα
Εσωτερική μονάδα
*2
*3
*2
*3
*3
(4) Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες στον ακροδέκτη.
Μην χρησιμοποιείτε πολύ μικρό κατσαβίδι, διαφορετικά μπορεί να καταστραφούν οι
κεφαλές των βιδών και να μην μπορούν να σφίξουν σωστά οι βίδες.
(5) Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες στον ακροδέκτη γιατί μπορεί να σπάσουν.
Ασφαλειοδιακόπτης
Ασφαλειοδιακόπτης
Ασφαλειοδιακόπτης
(6) Ανατρέξτε στον πίνακα για τις ροπές σύσφιξης των βιδών στους ακροδέκτες.
(7) Μην στερεώσετε 2 καλώδια παροχής ρεύματος με 1 βίδα.
Τροφοδοσία
Τηλεχειριστήριο
(Κϋριο)
Τηλεχειριστήριο
(Εξαρτώμενο)
Τηλεχειριστήριο
Ακροδέκτης τύπου θηλιάς
Μήκος 10 mm
*1: Όταν συνδέεστε στο Σύστημα Ανάκτησης Θερμότητας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης της μονάδας Διακλάδωσης Ψυκτικού.
*2: Γειώστε το τηλεχειριστήριο εάν διαθέτει καλώδιο γείωσης.
*3: Όταν συνδέετε το τηλεχειριστήριο τύπου 2 καλωδίων, δεν χρησιμοποιείται το Υ3.
(Διακλάδωση καλωδίωσης τροφοδοσίας)
Εσωτερική μονάδα
Εσωτερική μονάδα
Τροφοδοσία
Τροφοδοσία
Χιτώνιο
Βιδώστε με ειδική
ροδέλα
Εσωτερική μονάδα
Καλώδιο
Βιδώστε με
ειδική ροδέλα
Ακροδέκτης τύπου
θηλιάς
Τροφοδοσία
Ακροδέκτης
τύπου θηλιάς
Μπλοκ ακροδεκτών
Κουτί διακλάδωσης
Καλώδιο
Ασφαλειοδιακόπτης
Κουτί διακλάδωσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τροφοδοσία
Χρησιμοποιήστε ακροδέκτες τύπου θηλιάς και σφίξτε τις βίδες στους ακροδέκτες με τις
προβλεπόμενες ροπές, διαφορετικά, ενδέχεται να αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία
και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο εσωτερικό της μονάδας.
* Γειώστε το τηλεχειριστήριο εάν διαθέτει καλώδιο γείωσης.
Συνδέστε το καλώδιο γείωσης του τηλεχειριστηρίου στον ακροδέκτη γείωσης της μετάδοσης.
Ροπή σύσφιξης
Βίδα M4
(Παροχή ισχύος /L, N, GND)
6.3. Καλωδίωση μονάδας
1,2 έως 1,8 N·m
(12 έως 18 kgf·cm)
6.3.2. Καλώδιο Μετάδοσης και Τηλεχειριστηρίου
Προτού συνδέσετε το καλώδιο στον ακροδέκτη.
6.3.1. Καλώδιο παροχής ρεύματος
Καλώδιο μετάδοσης
Ρυθμίστε το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική
ένταση, σε αναφορά με την παρακάτω εικόνα.
25 mm
25 mm
Θωρακισμένο καλώδιο
(Χωρίς μεμβράνη)
Καλώδιο γείωσης
35 mm
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
30 mm
Για τύπο 3 καλωδίων
A. Για καλωδίωση συμπαγούς πυρήνα
25 mm
Για τύπο 2 καλωδίων
25 mm
(1) Για να συνδέσετε τον ηλεκτρικό ακροδέκτη, ακολουθήστε το παρακάτω διάγραμμα
και συνδέστε τον αφού σχηματίσετε θηλιά με αυτόν γύρω από το άκρο του καλωδίου.
(2) Χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα καλώδια, συνδέστε τα προσεκτικά και στερεώστε
τα έτσι ώστε να μην ασκείται πίεση στους ακροδέκτες.
(3) Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες στον ακροδέκτη.
Μην χρησιμοποιείτε πολύ μικρό κατσαβίδι, διαφορετικά μπορεί να καταστραφούν οι
κεφαλές των βιδών και να μην μπορούν να σφίξουν σωστά οι βίδες.
(4) Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες στον ακροδέκτη γιατί μπορεί να σπάσουν.
• Συνδέστε τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου και της μετάδοσης όπως φαίνεται στο Fig. Α.
Fig. A
ΣΩΣΤΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
(5) Ανατρέξτε στον πίνακα για τις ροπές σύσφιξης των βιδών στους ακροδέκτες.
(6) Μην στερεώσετε 2 καλώδια παροχής ρεύματος με 1 βίδα.
Μήκος 25 mm
Θηλιά
Διαφορετική διάμετρος
Καλώδιο
Βιδώστε με ειδική
ροδέλα
Βιδώστε με
ειδική ροδέλα
Άκρο καλωδίου (Θηλιά)
Άκρο καλωδίου
(Θηλιά)
Συνδέστε στη 1 πλευρά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σφίξτε τις βίδες στους ακροδέκτες με τις προβλεπόμενες ροπές, διαφορετικά, ενδέχεται
να αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο εσωτερικό
της μονάδας.
Μπλοκ ακροδεκτών
Καλώδιο
El-9
9373385202-02_IM.indb Sec1:9
1/9/2017 PM 2:33:03
Ροπή σύσφιξης
Βίδα Μ3 (Μετάδοση / X1, X2)
(Τηλεχειριστήριο / Y1, Y2, Y3)
0,5 έως 0,6 N·m
(5 έως 6 kgf·cm)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αφαιρέσετε την ταινία από το καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε ειδικό
εργαλείο που δεν θα κάνει ζημιά στο καλώδιο του αγωγού.
Όταν τοποθετείτε μια βίδα στον ακροδέκτη, μην σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα, καθώς
μπορεί να κόψετε το καλώδιο. Αφ' ετέρου, μια βίδα που δεν έχει σφιχτεί επαρκώς
μπορεί να δημιουργήσει ελαττωματική επαφή, η οποία θα οδηγήσει σε σφάλμα
επικοινωνίας.
6.4. Σύνδεση καλωδίων
(1) Αφαιρέστε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου και εγκαταστήστε κάθε καλώδιο σύνδεσης.
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Για τύπο 2 καλωδίων
Y1:Μη πολωμένο
Συνδέστε το καλώδιο
Y2: Μη πολωμένο
του τηλεχειριστηρίου
Y3:Μην συνδέετε *1
Για τύπο 3 καλωδίων
Y1:Κόκκινο
Y2:Λευκό
Y3:Μαύρο
Ορίστε το Μικροδια- 2ΚΑΛΩΔΙΩΝ
3ΚΑΛΩΔΙΩΝ
κόπτη (SW1)
(Εργοστασιακή ρύθμιση)
Μικροδιακόπτης
(SW1)
*1: Εάν συνδέσετε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου στον ακροδέκτη
Y3, δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο τύπου 2-καλωδίων.
Βίδα
Κάλυμμα κουτιού ελέγχου
(2) Αφού ολοκληρωθεί η καλωδίωση, ασφαλίστε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου, το
καλώδιο σύνδεσης και το καλώδιο τροφοδοσίας με τους σφιγκτήρες.
Καλώδιο τροφοδοσίας (προμήθεια
τοπικά)
Δετήρας καλωδίου (Μεσαίος)
(Παρελκόμενα)
L, N:Καλώδιο τροφοδοσίας
Y1,Y2,Y3:
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου, Καλώδιο
μετάδοσης
(προμήθεια
τοπικά)
X1, X2: Καλώδιο
μετάδοσης
Γείωση
Σφιγκτήρας καλωδίου
Δετήρας καλωδίου (Μεσαίος) (Παρελκόμενα)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν γυρίζετε τον μικροδιακόπτη (SW1), βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την
τροφοδοσία προς την εσωτερική μονάδα. Αλλιώς, μπορεί να πάθει βλάβη η πλακέτα
PCB της εσωτερικής μονάδας.
El-10
9373385202-02_IM.indb Sec1:10
1/9/2017 PM 2:33:03
Ακροδέκτης τάσης
(CNA03)
(CNA01)
Αντίσταση
φορτίου
Αντίσταση
φορτίου
CNA01
P.C.B
CNA01
Ακροδέκτης ξηράς επαφής
(CNA02)
(CNA04)
P.C.B
συνδεδεμένη μονάδα
CNA01
OFF
● Ακροδέκτης ξηράς επαφής ([CNA02], [CNA04])
ON
Όταν δεν απαιτείται η παροχή ισχύος στην είσοδο της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε,
χρησιμοποιήστε το τερματικό ξηράς επαφής ([CNΑ02], [CNΑ04]).
P.C.B
*c
Καν 1
(1) Εξωτερική είσοδος
*d
*c
Καν 3
CNA04
συνδεδεμένη μονάδα
*c Επιλέξτε επαφές με πολύ χαμηλή χρήση ρεύματος (χρήση στα DC12V, DC1mA ή λιγότερο).
*d Η καλωδίωση διαφέρει από τα τερματικά τάσης. Προσέχετε επαρκώς όταν κάνετε την
καλωδίωση.
Όταν συνδέετε τερματικά ξηράς επαφής πολλαπλών εσωτερικών μονάδων σε συνδεδεμένη μονάδα, μονώστε την κάθε εσωτερική μονάδα με ρελέ κλπ, όπως φαίνεται στο
παράδειγμα παρακάτω.
Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους ακροδέκτη, ανάλογα με την
εφαρμογή. (Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και οι δύο τύποι των ακροδεκτών.)
P.C.B
K1
K4
● Ακροδέκτης εφαρμογής τάσης ([CNA01], [CNA03])
CNA02
Συσκευή
εισόδου 1
Αντίσταση
φορτίου
*a
Συσκευή
εισόδου 2
Αντίσταση
φορτίου
*a
Συσκευή
εισόδου 3
Τροφοδοσία DC
12 έως 24V
Αντίσταση
φορτίου
*a
*1
P.C.B
CNA01
*b
Τροφοδοσία για το ρελέ
Όταν πρέπει να παρέχεται τροφοδοσία στην είσοδο της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε, χρησιμοποιήστε το τερματικό τάσης ([CNA01], [CNA03]).
P.C.B
K2
K5
CNA02
P.C.B
K3
Συσκευή εισόδου 1
K6
CNA02
Συσκευή εισόδου 2
CNA03
συνδεδεμένη μονάδα
*1 Ορίστε την παροχή ισχύος DC12 στα 24V. Επιλέξτε ικανότητα παροχής ισχύος με αρκετό πλεόνασμα για το συνδεδεμένο φορτίο.
Μην τροφοδοτείτε τάση πέραν των 24V διαμέσου των ακιδών 1-2 και 1-3.
*a Το επιτρεπόμενο ρεύμα είναι DC 5mA έως 10mA. (Συνιστώμενο: DC5mA)
Δώστε αντίσταση φορτίου ώστε το ρεύμα να γίνει DC10mA ή λιγότερο.
Επιλέξτε επαφές με πολύ χαμηλή χρήση ρεύματος (χρήση στα DC12V, DC1mA ή λιγότερο).
*b Η πολικότητα είναι [+] στην ακίδα 1 και [-] στις ακίδες 2 και 3. Συνδέστε σωστά.
Όταν συνδέσετε σε τερματικά τάσης πολλαπλών εσωτερικών μονάδων με συνδεδεμένη
μονάδα, βεβαιωθείτε ότι κάνατε διακλάδωση εκτός της εσωτερικής μονάδας με τη χρήση
κουτιού διακλάδωσης κλπ, όπως φαίνεται στο παράδειγμα παρακάτω.
Εσωτερική μονάδα
Επιλογή εισόδου
GND
Εσωτερική μονάδα
• Η εσωτερική μονάδα μπορεί να εκτελέσει τις εντολές Εκκίνηση/Διακοπή, Διακοπή
Έκτακτης Ανάγκης ή Βεβιασμένη Διακοπή με τη χρήση των CNΑ01 ή CNΑ02 του PCB
της εσωτερικής μονάδας.
• Οι λειτουργίες "Έναρξη/Διακοπή" ή "Διακοπή έκτακτης ανάγκης" και "Βεβιασμένη
διακοπή" μπορούν να επιλεγούν στις ρυθμίσεις λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.
• Ο θερμοστάτης της εσωτερικής μονάδας μπορεί να απενεργοποιηθεί βεβιασμένα με τη
χρήση των CNA03 ή CNA04 της PCB της εσωτερικής μονάδας.
• Πρέπει να χρησιμοποιηθεί στριμμένο ζεύγος καλωδίου (22 AWG). Το μέγιστο μήκος του
καλωδίου είναι 150 m.
• Χρησιμοποιήστε καλώδιο εξωτερικής εισόδου και εξόδου με κατάλληλη εξωτερική
διάμετρο, ανάλογα με τον αριθμό καλωδίων που είναι να εγκατασταθούν.
• Η σύνδεση των καλωδίων πρέπει να είναι ξεχωριστή από τη γραμμή του καλωδίου
τροφοδοσίας.
CNA02
*c
Καν 2
Εσωτερική μονάδα
SW1
SW2
SW3
SW4
Μικροδιακόπτης
(SET 2)
P.C.B
Εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα
Ακροδέκτης εξόδου (CNΒ01)
Συσκευή
εισόδου 1
PCB Ελεγκτή
Τροφοδοσία DC
12 έως 24V
Συσκευή
εισόδου 2
6.5. Εξωτερική είσοδος και εξωτερική έξοδος (Προαιρετικά
εξαρτήματα)
K1 έως K6: Ρελέ
(Συσκευή για Ρεύμα DC)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν συνδέετε απ' ευθείας σε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες, θα προκληθεί βλάβη.
Συμπεριφορά λειτουργίας
Άκρη
● Τυπος σήματος εισόδου
Μπορείτε να επιλέξετε τύπο σήματος εισόδου.
Γίνεται με μικροδιακόπτη στο PCB της εσωτερικής μονάδας.
Τυπος σήματος
εισόδου
OFF (Εργοστασιακή ρύθμιση) Άκρη
ON
Παλμός
Μικροδιακόπτης [Set 2 SW2]
Παλμός
Το πλάτος του παλμού
πρέπει να είναι μακρύτερο από 200msec.
● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Έναρξη/Διακοπή".
[Στην περίπτωση εισόδου "Άκρου"]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
OFF → ON
Λειτουργία
ON → OFF
Διακοπή
Καν1 του CNA01 ή CNA02
El-11
9373385202-02_IM.indb Sec1:11
1/9/2017 PM 2:33:03
● Όταν υπάρχει σύνδεση με μονάδα εξοπλισμένη με παροχή ισχύος
[Στην περίπτωση εισόδου "Παλμού"]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
Καν1
OFF → ON
Λειτουργία
Καν2
OFF → ON
Διακοπή
P.C.B
Συνδεδεμένη
συσκευή 1
CNA01 ή CNA02
Συνδεδεμένη
συσκευή 2
* Η τελευταία εντολή έχει προτεραιότητα.
* Οι εσωτερικές μονάδες στην ίδια ομάδα τηλεχειρισμού λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
Συνδεδεμένη
συσκευή 3
● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Διακοπή έκτακτης ανάγκης".
συνδεδεμένη
μονάδα
[Στην περίπτωση εισόδου "Άκρου"]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Έκτακτη διακοπή
ON → OFF
Κανονικό
Συνδετήρας
Καν1 του CNA01 ή CNA02
Ακίδες 1-2 εξωτερικής εξόδου 1
[Στην περίπτωση εισόδου "Παλμού"]
CNB01
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
Καν1
OFF → ON
Έκτακτη διακοπή
Καν2
OFF → ON
Κανονικό
CNA01 ή CNA02
* Όλες οι εσωτερικές μονάδες στο ίδιο ψυκτικό σύστημα σταματούν όταν ενεργοποιηθεί η
λειτουργία Διακοπής έκτακτης ανάγκης.
Ακίδες 1-3 εξωτερικής εξόδου 2
Εξωτερική έξοδος3 Ακίδες 1-4
Τάση εξόδου
0V
DC 12 V
0V
DC 12 V
Κατάσταση
Διακοπή
Λειτουργία
Κανονικό
Σφάλμα
0V
Διακοπή ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας
DC 12 V
Λειτουργία ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας
(3) Μέθοδοι σύνδεσης
OFF → ON
Βεβιασμένη διακοπή
• Τροποποίηση σύρματος
Αφαιρέστε τη μόνωση από το καλώδιο που είναι συνδεδεμένο στον σύνδεσμο του κιτ καλωδίων.
Αφαιρέστε τη μόνωση από το καλώδιο που αγοράσατε τοπικά. Χρησιμοποιήστε τον μονωμένο σύνδεσμο άκρης πρεσαριστού τύπου για να συνδέσετε το καλώδιο πεδίου και το
καλώδιο του κιτ καλωδίων.
Συνδέστε το καλώδιο με το καλώδιο σύνδεσης με συγκόλληση.
ON → OFF
Κανονικό
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε μονώσει τη σύνδεση ανάμεσα στα καλώδια.
● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Βεβιασμένη διακοπή".
[Στην περίπτωση εισόδου "Άκρου"]
Συνδετήρας
Ρελέ (προμήθεια τοπικά)
Συμπεριφορά λειτουργίας
Εντολή
OFF → ON
CNB
01
Σήμα εισόδου
Εντολή
Καν1 του CNA01 ή CNA02
προμήθεια τοπικά
Προαιρετικά εξαρτήματα Καλώδιο
εσωτερικής/εξωτερικής εξόδου
[Στην περίπτωση εισόδου "Παλμού"]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
Καν1
OFF → ON
Βεβιασμένη διακοπή
Καν2
OFF → ON
Κανονικό
CNA01 ή CNA02
Συγκολλήστε και μονώστε τα συνδεδεμένα μέρη.
• Τερματικά σύνδεσης και τακτοποίηση καλωδίων
* Όταν ενεργοποιηθεί η βεβιασμένη διακοπή, η εσωτερική μονάδα σταματά, και η
λειτουργία "Έναρξη/Διακοπή" από τηλεχειριστήριο περιορίζεται.
* Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία βεβιασμένης διακοπής κατά την δημιουργία μιας
ομάδας τηλεχειρισμού, συνδέστε τον ίδιο εξοπλισμό στην κάθε εσωτερική μονάδα εντός
της ομάδας.
Στο επόμενο σχεδιάγραμμα, είναι συνδεδεμένοι όλοι οι πιθανοί σύνδεσμοι για περιγραφικούς σκοπούς.
Κατά την πραγματική εγκατάσταση, δεν μπορείτε να συνδέσετε όλους τους συνδέσμους
ταυτόχρονα.
PCB Ελεγκτή
• Μέθοδος επιλογής των λειτουργιών
Οι λειτουργίες "Έναρξη/Διακοπή" ή "Διακοπή έκτακτης ανάγκης" και "Βεβιασμένη διακοπή"
μπορούν να επιλεγούν στις ρυθμίσεις λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.
● Λειτουργία βεβιασμένης διακοπής θερμοστάτη
[Είσοδος "Άκρου" μόνο]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
OFF → ON
Θερμοστάτης off
ON → OFF
Κανονικό
Καν3 του CNA03 ή CNA04
(2) Εξωτερική έξοδος
• Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ζεύγος καλωδίου τύπου 22AWG. Το μέγιστο μήκος του
καλωδίου είναι 25m.
• Χρησιμοποιήστε καλώδιο εξωτερικής εισόδου και εξόδου με κατάλληλη εξωτερική
διάμετρο, ανάλογα με τον αριθμό καλωδίων που είναι να εγκατασταθούν.
• Τάση εξόδου: Υψ DC12V±2V, Χαμ 0V.
• Επιτρεπόμενο ρεύμα: 50mA
Επιλογή εξόδου
● Όταν ο δείκτης κλπ είναι απ' ευθείας συνδεδεμένος
Σφιγκτήρες
P.C.B
Δετήρας καλωδίου
(προμήθεια τοπικά)
Ένδειξη
λειτουργια
Ένδειξη
σφάλματος
CNB
01
Ένδειξη κατάστασης Ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας
συνδεδεμένη μονάδα
El-12
9373385202-02_IM.indb Sec1:12
1/9/2017 PM 2:33:04
6.6. Απομακρυσμένος αισθητήρας (Προαιρειτικά εξαρτήματα)
6.7. Μονάδα δέκτη IR (Προαιρετικά εξαρτήματα)
• Για τη μέθοδο της εγκατάστασης, παρακαλούμε ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ του απομακρυσμένου αισθητήρα.
• Για τη μέθοδο της εγκατάστασης, παρακαλούμε ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της μονάδας δέκτη IR.
Μέθοδοι σύνδεσης
Μέθοδοι σύνδεσης
• Τερματικά σύνδεσης
• Τερματικά σύνδεσης
PCB Ελεγκτή
PCB Ελεγκτή
Ακροδέκτης
απομακρυσμένου
αισθητήρα (CN8)
Ακροδέκτης
μονάδας δέκτη
IR (CN18)
• Διάταξη καλωδίωσης
• Διάταξη καλωδίωσης
PCB Ελεγκτή
Σφιγκτήρες
Δετήρας καλωδίου
(προμήθεια τοπικά)
PCB Ελεγκτή
Πυρήνας
Σφιγκτήρες
Δετήρας καλωδίου*
(προμήθεια τοπικά)
• Αφαιρέστε τον υπάρχοντα σύνδεσμο και αντικαταστήστε τον με τον σύνδεσμο του
απομακρυσμένου αισθητήρα (βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός σύνδεσμος).
• Ο αρχικός σύνδεσμος πρέπει να είναι μονωμένος ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν έρχεται
σε επαφή με άλλα ηλεκτρολογικά κυκλώματα.
• Χρησιμοποιήστε την οπή του αγωγού όταν χρησιμοποιείται το καλώδιο εξωτερικής
εξόδου.
Ρυθμίσεις για διόρθωση της θερμοκρασίας του χώρου
Όταν είναι συνδεδεμένος ένας απομακρυσμένος αισθητήρας, ορίστε τη ρύθμιση της λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας όπως φαίνεται παρακάτω.
• Αριθμός Λειτουργίας "30": Ορίστε τον Αριθμό Ρύθμισης στο "00". (Προεπιλογή)
• Αριθμός Λειτουργίας "31": Ορίστε τον Αριθμό Ρύθμισης στο "02".
• Ανατρέξτε στο "7.4. Ρύθμιση λειτουργίας" για λεπτομέρειες περί του Αριθμού
Λειτουργίας και του Αριθμού Ρύθμισης.
El-13
9373385202-02_IM.indb Sec1:13
1/9/2017 PM 2:33:04
6.8. Μονάδα αντλίας αποστράγγισης (Προαιρετικά εξαρτήματα)
• Για τη μέθοδο της εγκατάστασης, παρακαλούμε ανατρέξτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της μονάδας αντλίας αποστράγγισης.
Μέθοδοι σύνδεσης
7.1. Διευθυνσιοδότηση
Μη αυτόματη μέθοδος διευθυνσιοδότησης
• Εάν είναι συνδεδεμένη η μονάδα δέκτη, οι διευθύνσεις της εσωτερικής μονάδας
και του κυκλώματος ψυκτικού μπορούν επίσης να οριστούν μέσω του ασύρματου
τηλεχειριστηρίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Τερματικά σύνδεσης
Τροφοδοσία PCB
PCB Ελεγκτή
Χρησιμοποιήστε μονωμένο κατσαβίδι για να ρυθμίσετε τους μικροδιακόπτες.
Παράδειγμα Περιστροφικού διακόπτη: "0"
Παράδειγμα Περιστροφικού διακόπτη: "0"
Ρύθμιση
Τερματικό μπροστινού
διακόπτη (CNA05)
Τερματικό αντλίας αποστράγγισης (CN106)
Διεύθυνση
εσωτερικής
μονάδας
Εύρος
ρύθμισης
0 έως 63
Τύπος διακόπτη
Παράδειγμα
ρύθμισης
2
IU AD × 10
IU AD × 1
REF AD × 10
REF AD × 1
• Διάταξη καλωδίωσης
PCB Ελεγκτή
Διεύθυνση
κυκλώματος
ψυκτικού
0 έως 99
Παράδειγμα
ρύθμισης
63
(1) Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας
Περιστροφικός διακόπτης (IU AD × 1)...Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Περιστροφικός διακόπτης (IU AD × 10)...Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Όταν συνδέετε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες σε 1 ψυκτικό σύστημα, ορίστε τη
διεύθυνση στον IU AD SW όπως φαίνεται στον Table Α.
(2) Διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού
Περιστροφικός διακόπτης (REF AD × 1)....Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Περιστροφικός διακόπτης (REF AD × 10)....Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Στην περίπτωση πολλαπλών ψυκτικών συστημάτων, ορίστε τον REF AD SW όπως
φαίνεται στον όπως φαίνεται Table Α για το κάθε ψυκτικό σύστημα.
Ορίστε στην ίδια διεύθυνση ψυκτικού κυκλώματος όπως και στην εξωτερική μονάδα.
• Εάν εργάζεστε σε περιβάλλον όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ασύρματο
τηλεχειριστήριο, οι διευθύνσεις μπορούν επίσης να οριστούν με τη χρήση του
τηλεχειριστηρίου.
• Εάν ορίζετε διεύθυνση με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, ορίστε την διεύθυνση της
εσωτερικής μονάδας και τη διεύθυνση του ψυκτικού κύκλου στο "00".
(Για πληροφορίες περί της ρύθμισης με τη χρήση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.)
Table A
Διεύθυνση
Καλώδιο παροχής ρεύματος
Δετήρας
καλωδίου*
Σφιγκτήρας καλωδίου
Σφιγκτήρες
Δετήρας καλωδίου* (Δέστε μαζί με
το καλώδιο τροφοδοσίας.)
*Εξαρτήματα της μονάδα αντλίας Αποστράγγισης
7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ
Υπάρχουν 3 μέθοδοι διευθυνσιοδότησης, μέσω ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ (FIELD SETTING)
ως εξής.
Ορίστε με οποιαδήποτε από τις μεθόδους.
Η κάθε μέθοδος ορισμού περιγράφεται στα βήματα (1) έως (3) παρακάτω.
(1) Ρυθμίσεις IU AD, REF AD SW ..... Αυτή η ενότητα (7.1. Διευθυνσιοδότηση)
(2) Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου .......... Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ενσύρματου ή ασύρματου τηλεχειριστηρίου για λεπτομερείς πληροφορίες
ρυθμίσεων. (Ορίστε τον IU AD, REF AD SW στο 0)
(3) Αυτόματη ρυθμίσεις διεύθυνσης... Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της εξωτερικής μονάδας για
λεπτομερείς πληροφορίες ρυθμίσεων. (Ορίστε τον
IU AD, REF AD SW στο 0)
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Βεβαιωθείτε ότι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΑΤΕ την ισχύ προτού πραγματοποιήσετε αυτή τη
ρύθμιση πεδίου.
Ρύθμιση διεύθυνσης
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
.
.
99
Ρύθμιση
Περιστροφικού
Διακόπτη
REF AD SW
× 10
×1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
.
.
.
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
.
.
.
9
Διεύθυνση
Εσωτερική
μονάδα
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
.
.
63
Ρύθμιση
Περιστροφικού
Διακόπτη
IU AD SW
× 10
×1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
.
.
.
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
.
.
.
3
Μην ορίζετε τη διεύθυνση της εσωτερικής μονάδας (IU AD SW) από 64 έως 99.
Μπορεί να προκαλέσει αστοχία.
El-14
9373385202-02_IM.indb Sec1:14
1/9/2017 PM 2:33:04
(3) Διεύθυνση τηλεχειριστηρίου
7.3. Λειτουργία στατικής πίεσης
i) τύπος 3 καλωδίων
Περιστροφικός διακόπτης (RC AD SW)...Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Όταν συνδέετε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες σε 1 τυπικό ενσύρματο
τηλεχειριστήριο, ορίστε τη διεύθυνση στον RC AD SW σε συνέχεια από το 0.
Εύρος
ρύθμισης
Ρύθμιση
Διεύθυνση
τηλεχειριστηρίου
0 έως 15
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν η εφαρμοστέα στατική πίεση δεν ταιριάζει με τη λειτουργία της στατικής πίεσης, η
λειτουργία στατικής πίεσης μπορεί να αλλάξει σε άλλη λειτουργία χειροκίνητα.
Τύπος διακόπτη
Είναι απαραίτητο να οριστεί λειτουργία στατικής πίεσης για την κάθε χρήση της στατικής
πίεσης.
Η στατική πίεση μπορεί να οριστεί επιτόπου.
Η σχέση μεταξύ των ορισμένων τιμών και της στατικής πίεσης είναι όπως στον παρακάτω
πίνακα.
• Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (FUNCTION SETTING) μπορεί να πραγματοποιηθεί με το
ενσύρματο ή το ασύρματο τηλεχειριστήριο.
(Το τηλεχειριστήριο είναι προαιρετικός εξοπλισμός)
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ενσύρματου ή ασύρματου τηλεχειριστηρίου για λεπτομερείς πληροφορίες ρυθμίσεων.
Παράδειγμα
ρύθμισης
0
RC AD
Παράδειγμα
Εάν είναι συνδεδεμένες 4 εσωτερικές μονάδες.
Εσωτερική μονάδα
Εσωτερική μονάδα
Εσωτερική μονάδα
Εσωτερική μονάδα
RC AD SW
0
RC AD SW
1
RC AD SW
2
RC AD SW
3
Αριθμός Λειτουργίας
Τηλεχειριστήριο
RC AD SW
0
1
2
3
4
5
6
7
Διεύθυνση
0
1
2
3
4
5
6
7
RC AD SW
8
9
A
B
C
D
E
F
Διεύθυνση
8
9
10
11
12
13
14
15
ii) τύπος 2 καλωδίων
Περιστροφικός διακόπτης (RC AD SW)...Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Καθώς οι ρυθμίσεις διευθυνσιοδότησης του τηλεχειριστηρίου ορίζονται αυτόματα,
δεν χρειάζεται να τις ορίσετε.
Εάν τις ορίσετε μη αυτόματα, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε και την εσωτερική
μονάδα και το τηλεχειριστήριο.
Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του τηλεχειριστηρίου.
7.2. Ορισμός προσαρμοσμένου κωδικού
Η επιλογή προσαρμοσμένου κωδικού αποτρέπει τη σύγχυση στην εσωτερική μονάδα.
(Μπορούν να οριστούν έως 4 κωδικοί.)
Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις και στην εσωτερική μονάδα και στο τηλεχειριστήριο.
26
Αριθμός Ρύθμισης
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
31
Ρύθμιση της Στατικής Πίεσης
Λειτουργία ΣΠ 00
Λειτουργία ΣΠ 01
Λειτουργία ΣΠ 02
Λειτουργία ΣΠ 03
Λειτουργία ΣΠ 04
Λειτουργία ΣΠ 05
Λειτουργία ΣΠ 06
Λειτουργία ΣΠ 07
Λειτουργία ΣΠ 08
Λειτουργία ΣΠ 09
Λειτουργία ΣΠ 10
Λειτουργία ΣΠ 11
Λειτουργία ΣΠ 12
Λειτουργία ΣΠ 13
Λειτουργία ΣΠ 14
Κανονική ΣΠ (Εργοστασιακή
ρύθμιση)
* Παρακαλούμε ανατρέξτε στο FAN PERFORMANCE CURVE (ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ) στα Δεδομένα Σχεδιασμού & Τεχνικών Χαρακτηριστικών για τα χαρακτηριστικά της κάθε ρύθμισης.
* Εάν ο Αριθμός Ρύθμισης στο AR45 έχει διαμορφωθεί στο "12 έως 14", η λειτουργία είναι
ίδια όπως και αυτή στο "11 (Λειτουργία SP 11)".
* Εάν ο Αριθμός Ρύθμισης στο AR36 έχει διαμορφωθεί στο "13 έως 14", η λειτουργία είναι
ίδια όπως και αυτή στο "12 (Λειτουργία SP 12)".
* Εάν ο Αριθμός Ρύθμισης έχει διαμορφωθεί στο "31" Κανονική ΣΠ (εργοστασιακή ρύθμιση), η στατική πίεση είναι 40Pa(AR24), 50Pa(AR30,AR36), και 60Pa(AR45).
Αλλαγή κωδικού
Σύγχυση
Εσωτερική
μονάδα
A
Τηλεχειριστήριο
A
B
C
D
B
C
D
Ορισμός προσαρμοσμένου κωδικού για την εσωτερική μονάδα
Ορίστε τους Μικροδιακόπτες του SET 3 SW1, SW2 με αναφορά στο Table B.
ON
Μικροδιακόπτης "SET3"
OFF
SW SW SW SW
1 2 3 4
Table Β
Προσαρμοσμένος κωδικός
Α (Εργοστασιακή
ρύθμιση)
B
C
D
Μικροδιακόπτης SET3
SW1
OFF
ON
OFF
ON
Μικροδιακόπτης SET3
SW2
OFF
OFF
ON
ON
El-15
9373385202-02_IM.indb Sec1:15
1/9/2017 PM 2:33:04
7.4. Ρύθμιση λειτουργίας
Λειτουργία
• Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (FUNCTION SETTING) μπορεί να πραγματοποιηθεί με το
ενσύρματο ή το ασύρματο τηλεχειριστήριο.
(Το τηλεχειριστήριο είναι προαιρετικός εξοπλισμός)
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ενσύρματου ή ασύρματου τηλεχειριστηρίου για λεπτομερείς
πληροφορίες ρυθμίσεων.
• Ανατρέξτε στο "7.1. Διευθυνσιοδότηση" για τις ρυθμίσεις διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας
και της διεύθυνσης ψυκτικού κυκλώματος.
• Ορίστε την ισχύ της εσωτερικής μονάδας στο ON προτού ξεκινήσετε τη ρύθμιση.
* Η ενεργοποίηση της ισχύος προς τις εσωτερικές μονάδες αρχικοποιεί την ΗΕΒ,
οπότε βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχος στεγανοποίησης και
κενού πριν από την παροχή ισχύος.
* Επίσης, ελέγξτε ξανά για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν γίνει λάθη καλωδίωσης
πριν την ενεργοποίηση της ισχύος.
Αριθμός
λειτουργίας
Αριθμός ρύθμισης
00
Ακολουθήστε
τη ρύθμιση
στο τηλεχειριστήριο
01
Διακοπή
Προεπιλογή
Ρύθμιση
ανεμιστήρα
όταν ο θερμοστάτης
ψύξης είναι
στο OFF
49
(Απαγορεύεται)
60
00
○
(Απαγορεύεται)
61
00
○
(Απαγορεύεται)
62
00
○
○
Λεπτομέρειες
Όταν είναι ρυθμισμένο στο 01,
ο ανεμιστήρας σταματά όταν ο
θερμοστάτης είναι στο OFF στη
λειτουργία ψύξης. Απαιτείται η
σύνδεση του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου (τύπου 2 πόλων
ή 3 πόλων) και η εναλλαγή της
θερμικής αντίστασης.
Λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία
Λειτουργία
Διάστημα
ένδειξης
φίλτρου
Δράση
ένδειξης
φίλτρου
Ενεργοποίηση με
θερμοκρασία
ψυχρού αέρα
Ενεργοποίηση με
θερμοκρασία
θερμού αέρα
Αριθμός
λειτουργίας
11
Αριθμός ρύθμισης
00
Κανονικό
01
Μακρύτερο
02
Κοντύτερο
00
Ενεργό
01
Ανενεργό
02
Η ένδειξη προβάλλεται μόνο
στο κεντρικό
τηλεχειριστήριο
00
Κανονικό
01
Ρυθμίστε (1)
02
Ρυθμίστε (2)
00
Κανονικό
01
Ρυθμίστε (1)
02
Ρυθμίστε (2)
13
Ψυχρός
Αέρας
Αποτροπή
Στόχος
αναφοράς
σφάλματος
○
○
○
31
00
40
47
Ενεργό
Ανενεργό
○
00
Εξαιρετικά
χαμηλό
○
01
Ακολουθήστε
τη ρύθμιση στο
τηλεχειριστήριο
43
46
Ρυθμίστε (3)
01
00
Εξωτερικός
έλεγχος
○
30
03
Αυτόματη
επανεκκίνηση
Προεπιλογή
Εκκίνηση/
Στοπ
01
Έκτακτη
διακοπή
02
Βεβιασμένη
διακοπή
00
Όλα
01
Η ένδειξη προβάλλεται μόνο
στο κεντρικό
τηλεχειριστήριο
○
○
Λεπτομέρειες
Ρυθμίστε το διάστημα ειδοποίησης για καθαρισμό του
φίλτρου. Εάν η ειδοποίηση
είναι πολύ νωρίς, αλλάξτε
τη ρύθμιση σε 01. Εάν η
ειδοποίηση είναι πολύ αργά,
αλλάξτε τη ρύθμιση σε 02.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ένδειξης του
φίλτρου. Η ρύθμιση 02
χρησιμοποιείται με κεντρικό
τηλεχειριστήριο.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
ενεργοποίησης ψυχρού αέρα.
Για να χαμηλώσετε την θερμοκρασία ενεργοποίησης, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 01. Για
να αυξήσετε τη θερμοκρασία
ενεργοποίησης, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 02.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
ενεργοποίησης θερμού αέρα.
Για να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία ενεργοποίησης κατά 6
βαθμούς C, χρησιμοποιήστε τη
ρύθμιση 01. Για να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία ενεργοποίησης κατά 4 βαθμούς C, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 02. Για
να αυξήσετε τη θερμοκρασία
ενεργοποίησης, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 03.
Ενεργοποίηση η απενεργοποίηση αυτόματης επανεκκίνησης συστήματος ύστερα
από διακοπή ρεύματος.
Περιορίζει τη ροή κρύου αέρα
χαμηλώνοντας τις περσίδες
κατά την έναρξη της λειτουργίας
θέρμανσης. Για να αντιστοιχεί
στον εξαερισμό, ορίστε στο 01.
Επιτρέψτε σε εξωτερικό
ελεγκτή να ξεκινά ή να
σταματά το σύστημα, ή να
πραγματοποιεί διακοπή
έκτακτης ανάγκης.
* Εάν πραγματοποιηθεί
διακοπή έκτακτης ανάγκης
από εξωτερικό ελεγκτή,
όλα τα ψυκτικά συστήματα
απενεργοποιούνται.
* Εάν οριστεί βεβιασμένη
διακοπή, η εσωτερική μονάδα
σταματά λόγω της εντολής
στους εξωτερικούς ακροδέκτες
εισόδου, και περιορίζεται
η Έναρξη/Διακοπή από το
τηλεχειριστήριο.
8. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
8.1. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση της Εξωτερικής μονάδας (PCB)
• Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα εάν το PCB της
εξωτερικής μονάδας θα χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμαστική λειτουργία.
8.2. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση του Τηλεχειριστηρίου
• Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάσατσης του τηλεχειριστηρίου για να πραγματοποιήσετε
τη δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.
• Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του κλιματιστικού, αναβοσβήνουν αργά και ταυτόχρονα
οι ενδεικτικές λυχνίες OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) και TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ).
Για λεπτομέρειες, παρακαλόυμε ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο της "Μονάδας Δέκτη IR" ή του
"Ενσύρματου Τηλεχειριστηρίου".
9. ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
Προσέξτε ιδιαίτερα τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου κατά την εγκατάσταση της εσωτερικής
μονάδας. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ελέγξτε ξανά τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Εάν δεν πραγματοποιηθούν
σωστά
Έχει εγκατασταθεί σωστά η εσωτερική
μονάδα;
Δονήσεις, θόρυβος, κίνδυνος
πτώσης της εσωτερικής
μονάδας
Έχει γίνει έλεγχος για διαρροή αερίου
(αγωγοί ψυκτικού);
Δεν υπάρχει ψύξη, Δεν υπάρχει
θέρμανση
Έχει ολοκληρωθεί η μόνωση;
Διαρροή νερού
Το νερό αποστραγγίζεται εύκολα από
την εσωτερική μονάδα;
Διαρροή νερού
Είναι η τάση της πηγής ισχύος ίδια με
αυτή που επιδεικνύεται στην ετικέτα της
εσωτερικής μονάδας;
Αδυναμία λειτουργίας, βλάβη
υπερθέρμανσης ή καψίματος
Είναι σωστά συνδεδεμένα όλα τα
καλώδια και οι σωλήνες;
Αδυναμία λειτουργίας, βλάβη
υπερθέρμανσης ή καψίματος
Είναι γειωμένη η εσωτερική μονάδα;
Βραχυκύκλωμα
Το καλώδιο σύνδεσης έχει το
καθορισμένο πάχος;
Αδυναμία λειτουργίας, βλάβη
υπερθέρμανσης ή καψίματος
Είναι οι θύρες εισόδου και εξόδου
απαλλαγμένες από εμπόδια;
Δεν υπάρχει ψύξη, Δεν υπάρχει
θέρμανση
Σταματά και ξεκινά η λειτουργία του
κλιματιστικού με το τηλεχειριστήριο
ή άλλη εξωτερική συσκευή;
Καμία λειτουργία
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης, έχει πληροφορηθεί ο
πελάτης για τις διαδικασίες λειτουργίας
και χειρισμού;
Αλλαγή του στόχου για
αναφορά σφαλμάτων. Τα
σφάλματα μπορούν να
αναφέρονται είτε σε όλες τις
τοποθεσίες είτε 01 μόνο στο
κεντρικό τηλεχειριστήριο.
El-16
9373385202-02_IM.indb Sec1:16
1/9/2017 PM 2:33:04
Οθόνη ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Εάν χρησιμοποιείτε ενσύρματο τηλεχειριστήριο, οι κωδικοί σφαλμάτων εμφανίζονται
στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλεχειριστήριο, η λυχνία
στη μονάδα φωτοανιχνευτή θα εμφανίσει τους κωδικούς σφαλμάτων χρησιμοποιώντας
μοτίβα που αναβοσβήνουν. Δείτε τα μοτίβα της λυχνίας που αναβοσβήνουν και τους κωδικούς σφαλμάτων στον παρακάτω πίνακα.
Ενδείξεις σφαλμάτων
Λυχνία
OPERATION
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)
(πράσινη)
Λυχνία TIMER
(πορτοκαλί)
Λυχνία
FILTER
(κόκκινη)
Κωδικός
Σφάλματος
Ενσύρματου
Τηλεχειριστηρίου
Περιεχόμενα
σφάλματος
(1)
(2)
Σφάλμα επικοινωνίας
χειριστηρίου
(1)
(4)
Σφάλμα επικοινωνίας
δικτύου
(1)
(6)
Σφάλμα επικοινωνίας
περιφερειακής μονάδας
(6)
Σφάλμα ρύθμισης
διεύθυνσης εσωτερικής
μονάδας
(2)
(9)
Σφάλμα αριθμού
μονάδας κατά
τη σύνδεση στο
σύστημα ενσύρματων
χειριστηρίων
(3)
(1)
Μη κανονική παροχή
ρεύματος εσωτερικής
μονάδας
(3)
(2)
Σφάλμα κύριας PCB
εσωτερικής μονάδας
(3)
(10)
Σφάλμα κυκλώματος
επικοινωνίας εσωτερικής
μονάδας (ενσύρματο
χειριστήριο)
(4)
(1)
Σφάλμα αισθητηρίου
θερμοκρασίας χώρου
εσωτερικής μονάδας
(4)
(2)
Σφάλμα αισθητηρίου
θερμοκρασίας στοιχείου
εσωτερικής μονάδας
(5)
(1)
Σφάλμα μοτέρ
ανεμιστήρα 1 εσωτερικής
μονάδας
(5)
(2)
Σφάλμα εκτονωτικής
βαλβίδας εσωτερικής
μονάδας
(5)
(3)
Μη κανονική
αποστράγγιση νερού
εσωτερικής μονάδας
(9)
(15)
Διάφορα σφάλματα
εξωτερικής μονάδας
(13)
(1)
Σφάλμα Κιβωτίου
διανομής Ψυκτικού
(ΚδΨ)
(2)
Μέθοδος προβολής
UTY-RNK* / UTY-RNKYT (τύπος 3-καλωδίων)
Κωδικός σφάλματος
UTY-RNR*Z* (τύπος 2-καλωδίων)
Εικονίδιο
σφάλματος
Πιέστε στο [Next Page] (Επόμενη Σελίδα) [ή
[Previous Page] (Προηγούμενη Σελίδα)] για εναλλαγή σε άλλες πληροφορίες της εσωτερικής μονάδας.
Πιέστε στο [Status] (Κατάσταση). Πιέστε στο [Error Informationt] (Πληροφορίες Σφαλμάτων).
Διψήφιοι αριθμοί αντιστοιχούν στον κωδικό σφάλματος στον προηγούμενο πίνακα.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου.
UTY-RLR* (τύπος 2-καλωδίων)
Εικονίδιο σφάλματος
Κωδικός σφάλματος
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου.
Για λεπτομέρειες στη σημείωση ERROR CODES (ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ), παρακαλούμε
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο της "Μονάδας Δέκτη IR" ή "Ενσύρματου Τηλεχειριστηρίου".
: Ανάβει 0,5s / Σβήνει 0,5s
: Ανάβει 0,1s / Σβήνει 0,1s
( ) : Αριθμός αναλαμπών
El-17
9373385202-02_IM.indb Sec1:17
1/9/2017 PM 2:33:04

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement