Fujitsu RDG12KHTAP Yükleme Rehberi

Add to My manuals
16 Pages

advertisement

Fujitsu RDG12KHTAP Yükleme Rehberi | Manualzz
KLİMA
İÇ ÜNİTE (Kanal tipi)
KURULUM KILAVUZU
PARÇA No. 9381386215
Yalnızca yetkili servis personeli içindir.
UYARI
DİKKAT
Önlenmemesi durumunda ölümle veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek olması muhtemel tehlikeli durumu belirtir.
Hafif ya da orta düzeyde yaralanma veya mal zararıyla
sonuçlanabilecek olası bir tehlikeli durumu belirtir.
UYARI
• Cihaz, X m²’den daha büyük yüz ölçümüne sahip bir odaya kurulmalı, çalıştırılmalı ve
depolanmalıdır.
Soğutucu şarj miktarı
M (kg)
İçindekiler
Minimum yüz ölçümü
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
1. GÜVENLİK TALİMATLARI ……………………………………………… 1
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
2. ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ…………………………………………… 4
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
2.1. Montaj gereçleri …………………………………………………… 4
2.2. Aksesuarlar ………………………………………………………… 4
2.3. Boru gereksinimi …………………………………………………… 5
2.4. Elektrik gereksinimi ………………………………………………… 5
2.5. İsteğe bağlı parçalar ……………………………………………… 5
3. MONTAJ İŞLEMİ ………………………………………………………… 5
3.1. Montaj yeri seçme ………………………………………………… 5
3.2. Montaj boyutları …………………………………………………… 6
3.3. Üniteyi monte etme ………………………………………………… 6
3.4. Giriş kanalı bağlantısı ……………………………………………… 7
3.5. Drenaj montajı ……………………………………………………… 7
3.6. Boru tesisatı ………………………………………………………… 8
3.7. Temiz hava girişi …………………………………………………… 9
3.8. Elektrik tesisatı …………………………………………………… 10
3.9. Uzaktan kumanda montajı ……………………………………… 11
4. İSTEĞE BAĞLI MONTAJ İŞLEMİ …………………………………… 11
4.1. İsteğe bağlı takım montaj ……………………………………… 11
4.2. Harici giriş ve çıkış ……………………………………………… 11
4.3. Uzaktan kumanda sensörü
…………………………………… 12
5. UZAKTAN KUMANDA MONTAJI …………………………………… 12
5.1. Grup kontrolü …………………………………………………… 12
5.2. Birden fazla uzaktan kumanda ………………………………… 13
5.3. DIP anahtarı 101 ayarı ………………………………………… 13
(IEC 60335-2-40)
• Bu ürünün montajı, deneyimli servis teknisyenleri veya profesyonel montaj personeli
tarafından yalnızca bu kılavuza göre gerçekleştirilmelidir. Profesyonel olmayan biri
tarafından yapılan montaj veya ürünün hatalı montajı, yaralanma, su sızıntısı, elektrik
çarpması ya da yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir. Ürünün bu kılavuzdaki talimatlara uyulmadan monte edilmesi üretici garantisini geçersiz kılacaktır.
• Tüm işlem tamamlanana kadar gücü açmayın. İşlem tamamlanmadan gücün açılması
elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara yol açabilir.
• Çalışırken soğutucu sızarsa, alanı havalandırın. Sızan soğutucu çıplak aleve maruz
kalırsa zehirli gaz üretebilir.
• Montaj, bulunulan ülkede, bölgede ya da montaj yerindeki elektrik tesisatı ve ekipmana yönelik yönetmeliklere, yasalara veya standartlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
• Buz çözme işlemini hızlandırmak veya cihazı temizlemek için, üretici tarafından önerilenler dışındaki yöntemleri kullanmayın.
• Bu cihazın, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkları
veya cihazın kullanımı konusunda bilgilendirilmedikleri sürece, kısıtlı fiziksel, duyusal
ya da zihinsel becerilere sahip kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanımı amaçlanmaz. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
• Boğulma tehlikesini önlemek için, ambalaj malzemesi olarak kullanılan plastik torbayı
veya ince filmi küçük çocuklardan uzak tutun.
• Cihaz, sürekli çalışan tutuşturma kaynakları (örneğin açık alevler, çalışan gazlı cihaz
veya çalışan elektrikli ısıtıcı) olmayan bir odada depolanmalıdır.
• Delmeyin veya yakmayın.
• Soğutucuların koku içermeyebileceğine dikkat edin.
6. İŞLEV AYARI …………………………………………………………… 13
6.1. İşlev ayrıntıları …………………………………………………… 13
6.2. Statik basınç ……………………………………………………… 14
7. KONTROL LİSTESİ …………………………………………………… 15
Türkçe
8. TEST ÇALIŞMASI ……………………………………………………… 15
8.1. Kontrol ögeleri …………………………………………………… 15
8.2. Çalışma yöntemi ………………………………………………… 15
9. SONLANDIRMA………………………………………………………… 15
10. MÜŞTERİ REHBERLİĞİ ……………………………………………… 15
11. HATA KODLARI ………………………………………………………… 16
NOT: Bu kılavuz, yukarıda belirtilen klimanın montaj yöntemini açıklar. Taşıma ve montaj
yalnızca uzmanlar tarafından bu kılavuzda belirtildiği gibi gerçekleştirilmelidir.
1. GÜVENLİK TALİMATLARI
• Montajdan önce bu kılavuzu mutlaka iyice okuyun.
• Bu kılavuzda belirtilen uyarılar ve önlemler güvenliğinizle ilgili önemli bilgiler içerir.
Bunlara mutlaka uyun.
• Bu kılavuzu, kullanım kılavuzuyla birlikte müşteriye teslim edin. Ünitenin taşınması veya
onarılması gibi durumlarda kullanım için müşteriye kılavuzu saklamasını söyleyin.
Tr-1
9381386215-01_IM.indb 1
12/5/2018 2:57:51 PM
DİKKAT
DİKKAT
• Klimayı monte etmeden veya kullanmadan önce, bu kılavuzda verilen tüm güvenlik
bilgilerini dikkatlice okuyun.
• Ürünü, montaj yerinde geçerli olan yerel yasalar ve yönetmeliklerin yanı sıra, üretici
tarafından sağlanan talimatlara uyarak monte edin.
• Bu ürün bir klimayı oluşturan bir setin parçasıdır. Ürün tek başına veya üretici tarafından izin verilmemiş bir cihazla monte edilmemelidir.
• Her zaman, bu ürün için, tüm kablolarda çalışan, temaslar arasında 3 mm mesafeli bir
sigortayla korunan ayrı bir güç kaynağı hattı kullanın.
• İnsanları korumak için ürünü doğru biçimde topraklayın ve güç kablosunu Topraklama
Sızıntısı Şalteriyle (ELCB) birlikte kullanın.
• Bu ürün patlamaya dayanıklı olmadığından patlayıcı bir ortama monte edilmemelidir.
• Elektrik çarpmasını önlemek için, güç kaynağı kapatıldıktan hemen sonra elektrikli
bileşenlere asla dokunmayın. Gücü kapattıktan sonra, elektrikli bileşenlere dokunmadan önce mutlaka en az 5 dakika bekleyin.
• Bu ürün kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Onarım için mutlaka deneyimli servis teknisyenlerine başvurun.
• Klimayı taşırken veya yeniden konumlandırırken, ürünün bağlantısının kesilmesi ve
yeniden monte edilmesi için deneyimli servis teknisyenlerine danışın.
• Üniteyi takarken veya bakımdan geçirirken yaralanmaları önlemek için iç veya dış
ünitenin içinde bulunan ısı değiştiricinin alüminyum kanatçıklarına dokunmayın.
• Ürün altına başka elektrikli ürünler veya ev eşyaları yerleştirmeyin. Üründen damlayan
yoğuşma bunları ıslatabilir ve eşya hasarına veya arızasına neden olabilir.
• Elinizde tutarken klimanın çizilmemesine dikkat edin.
R32 soğutucu kullanımına yönelik önlemler
Temel kurulum işlemi prosedürleri geleneksel soğutucu (R410A, R22) modelleriyle
aynıdır.
Ancak aşağıdaki noktalara dikkat edin:
Çalışma basıncı soğutucu R22 modellerinin basıncından 1,6 kat daha yüksek olduğundan, bazı boru tesisatı, kurulum ve servis araçları özeldir. (Bk. “2. 1. Montaj gereçleri”.)
Özellikle bir soğutucu R22 modelini yeni bir soğutucu R32 modeliyle değiştirirken, mutlaka dış ünite tarafında geleneksel boru tesisatını ve havşa somunlarını R32 ve R410A
boru tesisatı ve havşa somunlarıyla değiştirin.
R32 ve R410A için, dış ünite tarafında aynı havşa somunu ve boru kullanılabilir.
Soğutucu R32 ve R410A kullanan modeller, yanlışlıkla soğutucu R22 ile dolumu önlemek ve güvenlik için farklı bir dolum bağlantı noktası vida dişi çapına sahiptir. Bundan
dolayı önceden kontrol edin. [R32 ve R410A için dolum bağlantı noktası vida dişi çapı
1/2-20 UNF şeklindedir.]
Boru tesisatına yabancı madde (yağ, su vb.) girmemesi konusunda R22 için gösterdiğiniz dikkatten daha fazlasını gösterin. Ayrıca, boru tesisatını depolarken, kıstırarak,
bantlayarak ve benzeri yollarla ağız kısmını sıkıca kapatın (R32 kullanımı R410A ile
benzerdir.)
DİKKAT
1- Kurulum (Alan)
• Boru hattı kurulumu en az düzeyde tutulmalıdır.
• Boru hattı fiziksel hasara karşı korunmalıdır.
• Yer X m²’den küçükse, cihaz havalandırılmayan bir yere takılmamalıdır.
Soğutucu şarj miktarı
M (kg)
Minimum yüz ölçümü
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Ulusal gaz yönetmelikleriyle uyuma dikkat edilmelidir.
• Mekanik bağlantılar bakım amaçları için erişilebilir olmalıdır.
• Mekanik havalandırma gerekmesi durumunda, havalandırma açıklıklarında olası
engeller kaldırılmalıdır.
• Ürün elden çıkarılırken ulusal yönetmelikler temel alınmalı, uygun biçimde işlenmelidir.
2- Servis İşlemi
2-1 Servis personeli
• Soğutucu devresi üzerinde çalışan veya bu devreye giren herkes, endüstri onaylı
değerlendirme yetkili makamı tarafından verilmiş, soğutucuları, endüstri tarafından
tanınmış değerlendirme teknik özelliklerine göre güvenli biçimde kullanma yeterliliğini
gösteren geçerli bir sertifikaya sahip olmalıdır.
• Servis işlemi yalnızca cihaz üreticisi tarafından önerildiği gibi gerçekleştirilmelidir.
Başka nitelikli personelin yardımını gerektiren bakım ve onarım işlemleri, tutuşabilir soğutucuların kullanımı konusunda uzman olan kişinin gözetimi altında yerine
getirilmelidir.
• Servis işlemi yalnızca üretici tarafından önerildiği gibi gerçekleştirilmelidir.
2-2 Çalışma
• Tutuşabilir soğutucuları içeren sistemler üzerinde çalışmaya başlama öncesinde,
tutuşma tehlikesinin en aza indirgendiğinden emin olmak için güvenlik kontrolleri
gereklidir. Soğutucu sistemde onarım için, sistem üzerinde çalışmaya başlamadan
önce 2-2 ila 2-8 kısımlarındaki önlemlere uyulmalıdır.
• Çalışma gerçekleştirilirken tutuşabilir gaz veya buharın var olma tehlikesini en aza
indirgemek için, çalışma, kontrollü bir prosedür altında yürütülmelidir.
• Yerel alanda çalışan tüm bakım personeli ve diğer kişiler, gerçekleştirilmekte olan
çalışmanın yapısı konusunda bilgilendirilmelidir.
• Dar, kısıtlı alanlarda çalışmaktan kaçınılmalıdır.
• Çalışma alanının çevresindeki bölge bölümlere ayrılmalıdır.
• Alan içindeki koşulların, tutuşabilir malzemenin kontrolüyle güvenli duruma getirildiğinden emin olunmalıdır.
2-3 Soğutucu varlığının kontrolü
• Teknisyenin olası tutuşabilir ortamların farkında olmasını sağlamak için, alan, çalışma öncesinde ve sırasında uygun bir soğutucu algılayıcıyla kontrol edilmelidir.
• Kullanılan sızıntı algılama cihazının, tutuşabilir soğutucularla kullanıma uygun
olduğundan, yani kıvılcım çıkarmadığından, yeterince sızdırmaz veya kendinden
güvenlikli olduğundan emin olunmalıdır.
2-4 Yangın söndürücü bulundurma
• Soğutma cihazında veya ilgili parçalarda herhangi bir sıcak çalışma gerçekleştirilecekse, uygun yangın söndürme cihazı el altında bulundurulmalıdır.
• Dolum alanının yakınında bir kuru toz veya CO2 yangın söndürücü bulundurun.
2-5 Tutuşma kaynakları olmaması
• Tutuşabilir soğutucu içeren veya içermiş olan herhangi bir boru hattına maruz
kalmayı kapsayan bir soğutma sistemiyle ilgili çalışma gerçekleştiren kişiler, yangın
ya da patlama tehlikesine yol açabilecek bir şekilde herhangi bir tutuşma kaynağı
kullanmamalıdır.
• Sigarayı da içeren tüm olası tutuşma kaynakları, tutuşabilir soğutucunun çevre alana
yayılması olası olan kurulum, onarım, kaldırma ve elden çıkarma alanından yeterince
uzakta tutulmalıdır.
• Çalışmanın gerçekleştirilmesinden önce, tutuşma tehlikeleri bulunmadığı konusunda emin olmak için cihazın etrafındaki alan incelenmelidir. “Sigara İçilmez” uyarı
levhaları asılmalıdır.
2-6 Havalandırılan alan
• Sisteme girmeden veya herhangi bir sıcak çalışma yürütmeden önce, alanın açıkta
olduğundan ya da yeterince havalandırıldığından emin olun.
• Çalışmanın gerçekleştirildiği süre boyunca belirli bir havalandırma düzeyi korunmalıdır.
• Havalandırma, yayılan soğutucuyu güvenli biçimde dağıtmalı ve tercihen dışarı
atmalıdır.
2-7 Soğutma cihazında kontroller
• Değiştirilmekte olan elektrikli bileşenler amaca uygun ve doğru teknik özelliklere
sahip olmalıdır.
• Üreticinin bakım ve servis kılavuzlarına her zaman uyulmalıdır.
• Şüpheli durumlarda yardım için üreticinin teknik bölümüne başvurun.
• Tutuşabilir soğutucuların kullanıldığı kurulumlarda aşağıdaki kontroller uygulanmalıdır.
- Dolum boyutu, soğutucu içeren parçaların kurulduğu oda boyutuna uygun.
- Havalandırma mekanizması ve çıkışlar yeterli çalışıyor ve engellenmiyor.
- Dolaylı bir soğutma devresi kullanılıyorsa, ikincil devre, soğutucu varlığına karşı
kontrol edilmelidir.
- Cihazdaki etiketler görünür ve okunur durumda olmalıdır. Okunamaz durumdaki
etiketler ve işaretler düzeltilmelidir.
- Bileşenler yapısı gereği aşınmaya dayanıklı olan veya aşınmaya karşı uygun
biçimde korunan malzemelerden yapılmamış olduğu sürece, soğutma borusu ya
da bileşenler, soğutucu içeren bileşenleri aşındırabilecek herhangi bir maddeye
maruz kalmayacakları bir konuma kurulur.
Tr-2
9381386215-01_IM.indb 2
12/5/2018 2:57:51 PM
DİKKAT
2-8 Elektrikli aygıtlarda kontroller
• Elektrikli bileşenlerdeki onarım ve bakım, ilk güvenlik kontrollerini ve bileşen inceleme prosedürlerini kapsamalıdır.
• Güvenliği tehlikeye atacak bir arıza varsa, uygun biçimde giderilene kadar devreye
hiçbir elektrik beslemesi bağlanmamalıdır.
• Arıza hemen düzeltilemezse ama işleme devam edilmesi gerekirse, uygun bir geçici
çözümden yararlanılmalıdır.
• Tüm taraflara haber verilmesi için, bu durum cihazın sahibine bildirilmelidir.
• İlk güvenlik kontrolleri aşağıdakileri kapsamalıdır.
- Kapasitörlerin yükü boşaltılır: Bu işlem, kıvılcım yayma olasılığını önlemek için
güvenli bir yolla gerçekleştirilmelidir.
- Sistem doldurulurken, geri toplanırken veya temizlenirken açıkta kalan yüklü
elektrikli bileşen ve kablo olmamalıdır.
- Topraklama sürdürülmelidir.
3- Mühürlü bileşenlerde onarım
• Mühürlü bileşenlerdeki onarımlar sırasında, mühürlü kapaklar gibi kısımların çıkarılmasından önce, üzerinde çalışılan cihazdan tüm elektrik bağlantıları çıkarılmalıdır.
• Servis işlemi sırasında cihaza elektrik beslemesi olması mutlaka gerekliyse, olası
tehlike durumunda uyarması için en önemli noktaya geçici olarak çalışır bir sızıntı
algılayıcı yerleştirilmelidir.
• Elektrikli bileşenlerde yapılan çalışmayla, kasada, koruma düzeyi etkilenecek şekilde
değişiklik yapılmadığından emin olmak için aşağıdakilere özel dikkat gösterilmelidir.
• Bu, kablolarda hasarı, aşırı sayıda bağlantıyı, orijinal teknik özelliğe göre yapılmamış terminalleri, mühürlerde hasarı, sızdırmazlık elemanlarının hatalı takılması gibi
durumları kapsamalıdır.
• Cihazın güvenli biçimde monte edildiğinden emin olun.
• Mühürlerin veya sızdırmazlık malzemelerinin, tutuşabilir atmosferin girişini önleme
işlevini yerine getiremeyecek şekilde aşınmadıklarından emin olun.
• Yedek parçalar, üreticinin teknik özelliklerine uygun olmalıdır.
NOT: Silikon sızdırmazlık malzemesi kullanımı, bazı tip sızıntı algılama cihazlarının
verimliliğini engelleyebilir.
Kendinden güvenlikli bileşenlerin, üzerlerinde çalışma yapılmadan önce yalıtılması gerekmez.
4- Kendinden güvenlikli bileşenlerde onarım
• Kullanımdaki cihaz için izin verilen gerilimi ve akımı aşmayacağından emin olmadan,
devreye kalıcı endüktif veya direnç yükleri uygulamayın.
• Yalnızca kendinden güvenlikli bileşenler, tutuşabilir atmosfer varlığında elektrik yüklü
durumdayken üzerlerinde çalışılabilecek tipteki kısımlardır.
• Test cihazı doğru derecelendirmede olmalıdır.
• Bileşenleri yalnızca üretici tarafından belirtilen parçalarla değiştirin.
• Başka parçaların kullanımı, sızıntı sonucu atmosferde bulunan soğutucunun tutuşmasıyla sonuçlanabilir.
5- Kablo tesisatı
• Kablo tesisatının, yıpranmaya, aşınmaya, aşırı basınca, titreşime, keskin kenarlara
veya başka olumsuz çevresel etkilere maruz kalmayacağını kontrol edin.
• Kontrol sırasında, kompresörler veya fanlar gibi kaynaklardan dolayı yıpranma ya da
sürekli titreşim etkileri de dikkate alınmalıdır.
6- Tutuşabilir soğutucuların algılanması
• Soğutucu sızıntılarını arama veya algılama işlemi sırasında hiçbir koşul altında
potansiyel tutuşma kaynakları kullanılmamalıdır.
• Halojenür fener (veya çıplak alev kullanan herhangi bir algılayıcı) kullanılmamalıdır.
7- Sızıntı algılama yöntemleri
• Tutuşabilir soğutucuları algılamak için elektronik sızıntı algılayıcılar kullanılmalıdır
ama duyarlılık yeterli olmayabilir veya yeniden ölçümleme gerekebilir. (Algılama
cihazı ölçümlemesi, soğutucu bulunmayan bir alanda yapılmalıdır.)
• Algılayıcının olası bir tutuşma kaynağı olmadığından ve kullanılan soğutucuya uygun
olduğundan emin olun.
• Sızıntı algılama cihazı, soğutucunun bir LFL yüzdesinde ayarlanmalı, ölçümlemesi
kullanılan soğutucuya yapılmalı ve uygun gaz yüzdesi (en fazla %25) onaylanmalıdır.
• Sızıntı algılama sıvıları, çoğu soğutucuyla kullanıma uygundur ama soğutucuyla
tepkimeye girip bakır boru hattını aşındırabileceğinden, klor içeren deterjanların
kullanımından kaçınılmalıdır.
• Sızıntıdan şüphelenilirse, tüm çıplak alevler uzaklaştırılmalıdır/söndürülmelidir.
• Lehimleme gerektiren bir soğutucu sızıntısı bulunursa, soğutucunun tamamı sistemden toplanmalı veya sistemin sızıntıdan uzak bir kısmında tutulmalıdır (kesme
vanaları yoluyla).
Ardından, lehimleme işleminden hem önce hem de sonra sistem boyunca oksijensiz
azot (OFN) boşaltılmalıdır.
DİKKAT
8- Çıkarma ve boşaltma
• Onarım yapmak (veya başka bir amaç) için soğutucu devresine girilirken geleneksel
prosedürler kullanılmalıdır.
Ancak, tutuşabilirlik göz önüne alındığından en iyi uygulamanın izlenmesi önemlidir.
Aşağıdaki prosedüre bağlı kalınmalıdır:
• soğutucuyu çıkarın
• devreyi etkisiz gazla temizleyin
• boşaltın
• etkisiz gazla tekrar temizleyin
• keserek veya lehimleyerek devreyi açın
• Soğutucu dolumu, doğru toplama silindirlerine geri toplanmalıdır.
• Üniteyi güvenli duruma getirmek için sistem OFN ile “yıkanmalıdır”.
• Bu işlemin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir.
• Bu görev için sıkıştırılmış hava veya oksijen kullanılmamalıdır.
• Yıkama, sistemdeki vakum OFN ile kırılarak ve çalışma basıncı elde edilene kadar
doldurmaya devam edilip, ardından atmosfere boşaltılarak ve en sonunda bir vakuma aşağı çekilerek gerçekleştirilmelidir.
• Bu işlem, sistem içinde hiç soğutucu kalmayana kadar tekrarlanmalıdır.
• Son OFN dolumu kullanıldığında, çalışmanın gerçekleştirilmesini sağlamak için
sistem, havalandırma yoluyla atmosfer basıncına düşürülmelidir.
• Boru hattında lehimleme işlemleri gerçekleştirilecekse bu işlem son derece önemlidir.
• Vakum pompasının çıkışının herhangi bir tutuşma kaynağına yakın olmadığından ve
havalandırma bulunduğundan emin olun.
9- Doldurma prosedürleri
• Geleneksel doldurma prosedürlerine ek olarak aşağıdaki gereksinimler izlenmelidir.
- Dolum cihazı kullanılırken farklı soğutuculardan kaynaklı kirlenme olmadığından
emin olun.
İçerdikleri soğutucu miktarını en az düzeyde tutmak için hortumlar veya hatlar
mümkün olduğunca kısa olmalıdır.
- Silindirler dik biçimde tutulmalıdır.
- Sistem soğutucuyla doldurulmadan önce soğutma sisteminin topraklandığından
emin olun.
- Doldurma tamamlandığında sistemi etiketleyin (henüz yapılmadıysa).
- Soğutma sisteminin aşırı doldurulmamasına son derece dikkat edilmelidir.
• Yeniden doldurulmasından önce sistemde OFN ile basınç testi yapılmalıdır.
• Sistemde, doldurmanın tamamlanması üzerine ama işletmeye alınmadan önce
sızıntı testi yapılmalıdır.
• İzleyen sızıntı testi, alandan ayrılmadan önce gerçekleştirilmelidir.
10- İşletmeden çıkarma
• Bu prosedür gerçekleştirilmeden önce, teknisyenin cihazı ve tüm ayrıntılarını tam
anlamıyla bilmesi gereklidir.
• Tüm soğutucuların güvenli biçimde geri toplanması önerilen uygulamadır.
• Gerçekleştirilmekte olan görevden önce, kazanılmış yağın yeniden kullanımı öncesinde analiz gerekmesi durumuna karşı bir yağ ve soğutucu örneği alınmalıdır.
• Görevin başlatılmasından önce elektrik gücünün var olması gereklidir.
a) Cihazı ve çalışmasını öğrenin.
b) Sistemi elektriksel olarak yalıtın.
c) Prosedüre başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:
• Soğutucu silindirlerini elden geçirme için gerekmesi durumuna karşılık olarak
mekanik işleme aletleri mevcut;
• Tüm kişisel koruyucu donanım mevcut ve doğru biçimde kullanılıyor;
• Toplama işlemi her zaman uzman bir kişinin gözetimindedir.
• Toplama cihazı ve silindirler uygun standartlarla uyumludur.
d) Mümkünse, soğutucu sistemini pompalayın.
e) Bir vakum mümkün değilse, soğutucunun sistemin çeşitli kısımlarından çıkarılabilmesi için bir dağıtıcı oluşturun.
f) Toplama gerçekleşmeden önce silindirin tartılara yerleştirildiğinden emin olun.
g) Toplama makinesini üreticinin yönergelerine göre başlatın ve çalıştırın.
h) Silindirleri aşırı doldurmayın. (%80 hacimde sıvı dolumundan fazla değil)
i) Geçici bile olsa, silindirin en fazla çalışma basıncını aşmayın.
j) Silindirler doğru biçimde doldurulduğunda ve işlem tamamlandığında, silindirlerin
ve cihazın alandan hemen çıkarıldığından ve cihazdaki tüm yalıtım vanalarının
kapatıldığından emin olun.
k) Toplanan soğutucu, temizlenmediği ve kontrol edilmediği sürece başka bir soğutma sistemine doldurulmamalıdır.
11- Etiketleme
• Cihaz, işletmeden çıkarıldığını ve soğutucunun boşaltıldığını belirtecek şekilde
etiketlenmelidir.
• Etikete tarih ve imza atılmalıdır.
• Cihazda, tutuşabilir soğutucu içerdiğini belirten etiketler olduğundan emin olun.
Tr-3
9381386215-01_IM.indb 3
12/5/2018 2:57:51 PM
UYARI
DİKKAT
12- Toplama
• İster servis işlemi isterse de işletmeden çıkarma amacıyla olsun, bir sistemden
soğutucu çıkarılırken, soğutucunun tamamının güvenli biçimde çıkarılması önerilen
uygulamadır.
• Soğutucu, silindirlere aktarılırken, yalnızca uygun soğutucu toplama silindirlerinin
kullanıldığından emin olun.
• Toplam sistem dolumunu tutmak için doğru sayıda silindir bulunduğundan emin olun.
• Kullanılacak tüm silindirler toplanan soğutucuya atanır ve o soğutucu için etiketlenir
(yani soğutucunun toplanması için özel silindirlerdir).
• Silindirler basınç düşürme vanasıyla tamamlanır ve ilişkili kapatma vanaları iyi çalışır
durumdadır.
• Boş toplama silindirleri tahliye edilir ve mümkünse toplama meydana gelmeden önce
soğutulur.
• Toplama cihazı, cihaza yönelik eldeki yönergelerle iyi çalışır durumda ve tutuşabilir
soğutucuların toplanması için uygun olmalıdır.
• Bununla birlikte, ölçümlemeleri yapılmış tartı takımı mevcut ve iyi çalışır durumda
olmalıdır.
• Hortumlar sızıntı yapmaz kesme bağlantılarıyla tamamlanmalı ve iyi durumda
olmalıdır.
• Toplama makinesini kullanmadan önce, yeterli ölçüde çalışır olduğunu, bakımlarının
düzgün biçimde yapıldığını ve soğutucu yayılması durumunda tutuşmayı önlemek
için ilişkili elektrikli bileşenlerin yalıtıldığını kontrol edin.
Şüpheli bir durumda üreticiye başvurun.
• Toplanan soğutucu, doğru toplama silindirinde soğutucu sağlayıcıya iade edilmeli ve
ilgili Atık Aktarımı Notu düzenlenmelidir.
• Toplama ünitelerinde, özellikle silindirlerde soğutucuları karıştırmayın.
• Kompresörler veya kompresör yağları çıkarılacaksa, yağlama maddesi içinde tutuşabilir soğutucu kalmadığından emin olmak için kabul edilebilir bir düzeye boşaltılmış
olmalarını sağlayın.
• Boşaltma işlemi, kompresör, sağlayıcılara iade edilmeden önce gerçekleştirilmelidir.
• Bu işlemi hızlandırmak için, kompresör gövdesine yalnızca elektrikli ısıtma kullanılmalıdır.
• Bir sistemden yağ aktığında güvenli biçimde gerçekleştirilmelidir.
• Var olan boru tesisatını ve havşa somunlarını (R22 için) kullanmayın.
Var olan malzemeler kullanılırsa, soğutucu döngüsü içindeki basınç yükselecek ve
arıza, yaralanma gibi durumlara neden olacaktır. (Özel R32/R410A malzemelerini
kullanın.)
• Yalnızca belirtilen soğutucuyu (R32) kullanın (yeniden doldurun veya değiştirin). Belirtilmemiş soğutucunun kullanımı ürünün arızalanmasına, patlamaya veya yaralanmaya neden olabilir.
• Belirtilen soğutucu (R32) dışında herhangi bir gaz veya yabancı madde karıştırmayın.
Havanın iç akışı veya belirtilmemiş malzemenin uygulanması, soğutucu döngüsünün
iç basıncının çok yükselmesine yol açar ve ürünün arızalanmasına, boru tesisatının
patlamasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
• Montaj için, üretici tarafından verilen ya da önerilen parçaları kullanın. Önerilmeyen
parçaların kullanımı ünitenin düşmesi, su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın gibi
ciddi kazalara neden olabilir.
• Tüm işlem tamamlanana kadar gücü açmayın.
DİKKAT
Bu kılavuz, yalnızca iç ünitenin nasıl monte edildiğini açıklar. Dış üniteyi veya dağıtım
kutusunu (varsa) monte etmek için, her bir ürünle sağlanan montaj kılavuzuna başvurun.
2. 2. Aksesuarlar
UYARI
Montaj için, üretici tarafından verilen ya da önerilen parçaları kullanın.
Önerilmeyen parçaların kullanımı ünitenin düşmesi, su kaçağı, elektrik çarpması veya
yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
• Aşağıdaki montaj parçaları sağlanmıştır. Gerektiği gibi kullanın.
• Montaj Kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve montaj işlemi tamamlanana kadar diğer
aksesuarların hiçbirini atmayın.
İç veya dış ünitede görünen sembollerin açıklamaları.
UYARI
Bu sembol, bu cihazın tutuşabilir soğutucu kullandığını
belirtir.
Soğutucu sızarsa ve harici bir tutuşma kaynağına maruz
kalırsa yangın tehlikesi vardır.
DİKKAT
Bu sembol, çalıştırma kılavuzunun dikkatlice okunması
gerektiğini belirtir.
DİKKAT
Bu sembol, servis personelinin bu cihazı kurulum kılavuzuna başvurarak ele alması gerektiğini belirtir.
DİKKAT
Bu sembol, Kullanım kılavuzu veya kurulum kılavuzu gibi
bilgilerin var olduğunu belirtir.
2. ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
2. 1. Montaj gereçleri
Alet adı
Sayaç manifoldu
R22'den R32'ye (R410A) değiştirin
Basınç fazladır ve bir R22 sayacıyla ölçülemez. Diğer soğutucuların hatalı karışımını engellemek için, her portun çapı
değiştirilmiştir.
Yüksek basınca yönelik -0,1 ila 5,3 MPa (-1 ila 53 bar)
keçelere sahip sayaç kullanılması önerilir.
Düşük basınç için -0,1 ila 3,8 MPa (-1 ila 38 bar).
Dolum hortumu
Basınç direncini artırmak için, hortum malzemesi ve taban
boyutu değiştirilmiştir. (R32/R410A)
Vakum pompası
Geleneksel bir vakum pompası, vakum pompa adaptörü
monte edilerek kullanılabilir.
(Seri motora sahip bir vakum pompasının kullanımına izin
verilmez.)
Gaz sızıntısı detektörü
HFC soğutucu R410A veya R32 için özel gaz sızıntısı algılayıcı.
Bakır borular
Kaynaksız bakır boruların kullanılması gereklidir ve kalan yağ miktarının 40 mg/10 m
değerinden az olması beklenir. Çökmüş, şekli bozulmuş veya renk kaybı olmuş (özellikle
iç yüzeyde) bakır borular kullanmayın. Aksi halde, genleşme vanası ya da kılcal tüp
kirleticilerle tıkanabilir.
R32 (R410A) kullanan bir klima, R22 kullanımında olduğundan daha yüksek basınca maruz kaldığından, uygun malzemeleri seçmek gereklidir.
Ad ve Şekil
Miktar
Açıklama
Kullanım Kılavuzu
1
Kullanım Kılavuzu
(CD-ROM)
Kurulum Kılavuzu
(iç ünite)
1
1
Özel somun A
(büyük flanş)
4
Özel somun B
(küçük flanş)
4
(Bu kılavuz)
İç üniteyi tavandan asmak için
Pul
8
Kuplör ısı yalıtımı (büyük)
Kuplör ısı yalıtımı (küçük)
1
İç taraf boru ek yeri için
(gaz borusu)
1
İç taraf boru ek yeri için
(sıvı borusu)
4
Isı yalıtımını sabitlemek için
1
Uzaktan kumanda kablosunu
sabitlemek için
1
Uzaktan kumanda kablosunu
sabitlemek için
1
Drenaj hortumunu ve vinil
hortumu yalıtır
1
Drenaj borusu montajı için
VP25 (Dış Çap 32, İç Çap 25)
1
Drenaj hortumu montajı için
Kablo kelepçesi (büyük)
Kablo kelepçesi (orta)
Kablo kelepçesi (küçük)
Drenaj hortumu yalıtımı
Drenaj hortumu
Hortum Bandı
Tr-4
9381386215-01_IM.indb 4
12/5/2018 2:57:51 PM
2. 3. Boru gereksinimi
Harici giriş ve çıkış PCB
bağlantı parçası
DİKKAT
Bağlantı borusunun uzunluğu konusunda açıklama veya yükseltisinin farkı için dış ünitenin montaj kılavuzuna başvurun.
UTZ-GXNA
Harici giriş ve çıkış PCB monte
etmek için
Harici bağlantı kiti
UTY-XWZXZG
Kontrol çıkış bağlantı noktası
için
Hava filtresi takımı
UTD-LFNA/B/C
LFNA : 36/45/54 modeli
LFNB : 18/22/24/30 modeli
LFNC : 12/14 modeli
Çap [mm (inç)]
Model
Gaz borusu
Sıvı borusu
12/14
9,52 (3/8)
6,35 (1/4)
18/22/24
12,70 (1/2)
6,35 (1/4)
30/36/45/54
15,88 (5/8)
9,52 (3/8)
• Suya dayanıklı ısı yalıtımlı boru kullanın.
DİKKAT
• Hem gaz borusu hem de sıvı borusunun etrafına ısı yalıtımını sarın.
Isı yalıtımı işleminin yapılmaması veya hatalı yapılması su sızıntılarına neden
olabilir.
• Ters döngü modelinde, 120 °C'nin üstünde ısı direncine sahip ısı yalıtımı kullanın.
• Soğutucu borularının montaj konumunda beklenen nem oranı %70'ten yüksekse,
ısı yalıtımını soğutucu borularının etrafına sarın.
Beklenen nem %70 ila 80 arasındaysa, 15 mm veya daha fazla kalınlığa sahip ısı
yalıtımı kullanın.
Beklenen nem %80’den yüksekse, 20 mm veya daha fazla kalınlığa sahip ısı
yalıtımı kullanın.
• Yukarıda belirtilenden daha kalın ısı yalıtımı kullanımı yalıtımın yüzeyinde
yoğuşmaya neden olabilir.
• 20 °C'de 0,045 W/(m•K) veya daha az termal iletkenliğe sahip ısı yalıtımı kullanın.
3. MONTAJ İŞLEMİ
UYARI
• Tüm montaj işlemi tamamlanana kadar gücü açmayın.
• Ünitenin taşınması ve montajı, yeterli sayıda kişiyle ve ünitenin ağırlığına uygun
yeterli ekipmanla gerçekleştirilmelidir.
Bu tür işlemleri yetersiz sayıda kişiyle veya uygun olmayan ekipmanla gerçekleştirmek, ünitenin düşmesiyle ya da kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
DİKKAT
Montaj ayrıntıları için teknik verilere başvurun.
3. 1. Montaj yeri seçme
Aşağıdaki gibi montaj konumunu müşteri ile kararlaştırın.
UYARI
İç üniteyi, ünitenin ağırlığını taşıyabilecek bir yere monte edin. Üniteyi, devrilmeyeceği
veya düşmeyeceği şekilde sabitleyin.
2. 4. Elektrik gereksinimi
İç üniteye dış üniteden güç verilir. İç üniteye ayrı bir güç kaynağından güç vermeyin.
DİKKAT
UYARI
Elektrik tesisatı ve ekipmanına yönelik standart, ülkeye veya bölgeye göre değişiklik
gösterir. Elektrik işlerine başlamadan önce ilgili yönetmelikleri, yasaları veya standartları
onaylayın.
Kablo
Bağlantı kablosu
İletken boyutu
(mm2)
1,5 (EN AZ)
Tip
Açıklamalar
Tip 60245 IEC57
3 Telli+Toprak,
1φ 230 V
En Fazla Kablo Uzunluğu: Gerilim düşmesini %2 oranının altında sınırlayın. Gerilim
düşüşü %2 veya daha fazla olursa kablo ölçüsünü artırın.
Kablo
İletken boyutu
(mm2)
Tip
Açıklamalar
Uzaktan kumanda
kablosu
(2 telli tip)
0,33 - 1,25
Kılıflı PVC kablo
Kutupsuz 2 telli,
çift bükümlü
Uzaktan kumanda
kablosu
(3 telli tip)
0,33
Kılıflı PVC kablo
Kutuplu 3 telli
2. 5. İsteğe bağlı parçalar
İsteğe bağlı parçaların montaj yöntemi için ilgili montaj kılavuzuna başvurun.
Parça adı
Model No.
UTY-RNRZ
Kablolu uzaktan kumanda
UTY-RLR
UTY-RVNM
UTY-RNNM
Uygulama
Klima çalıştırma için
(2 telli tip)
Klima çalıştırma için
(3 telli tip)
W-LAN arayüzü
UTY-TFSXZ1
Kablosuz LAN kontrolü için
IR alıcı ünitesi
UTY-LBTM
Klima çalıştırma için
Uzaktan kumanda sensörü
UTY-XSZX
Oda sıcaklık sensörü
Harici giriş ve çıkış PCB
UTY-XCSX
Harici aygıtlar bağlamak için
Üniteyi aşağıda belirtilen alanlara monte etmeyin:
– Deniz kenarı gibi tuz içeriği yüksek alana. Metal parçaları çürütür, parçaların düşmesine veya ünitenin su sızdırmasına sebep olur.
– Mineral yağ ile dolu alanlar ya da mutfak gibi sıçrayan yağ veya buharın bulunduğu
ortamlar. Plastik parçaları çürütür, parçaların düşmesine veya ünitenin su sızdırmasına sebep olur.
– Isı kaynaklarına yakın alana.
– Ekipmanı olumsuz etkileyen, sülfürik gaz, klor gazı, asit ya da alkali gibi maddeler
üreten alana. Bakır boruların ve sert lehimli ek yerlerinin, soğutucu sızıntısına yol
açacak şekilde aşınmasına neden olacaktır.
– Yanıcı gaz sızmasına neden olabilecek, asılı karbon elyafı ya da tutuşabilir toz veya
tiner ya da benzin gibi uçucu yanıcılar içeren alana.
– Gaz sızar ve ünite çevresinde birikirse yangına neden olabilir.
– Hayvanların ünite üzerine pisleyebileceği veya amonyak üretebilecek alanlara.
• Üniteyi yiyecek saklamak, hayvan bakmak, çiçek yetiştirmek ya da hassas aletleri
veya sanat eserlerini korumak için kullanmayın. Korunan veya saklanan eşyaların
kalitesini bozabilir.
• Üniteyi drenajın sıkıntı yaratmayacağı yere monte edin.
• İç ünite, dış ünite, güç kaynağı kablosu, iletim kablosu ve uzaktan kumanda kablosunu
televizyon ya da radyo alıcılarından en az 1 m uzağa monte edin. Bunun amacı TV
sinyal alım parazitini veya radyo gürültüsünü önlemektir.
(1 m'den daha uzağa monte edilseler bile, bazı sinyal durumlarında yine de gürültüye
maruz kalabilirsiniz.)
• 10 yaşından küçük çocukların üniteye erişmemeleri için koruyucu önlemler alın.
• Üniteyi, ortam sıcaklığının 60°C veya üstüne ulaşmadığı konuma monte edin.
Isının tutulduğu bir ortam için havalandırma gibi bir önlem alın.
Giriş ve çıkış bağlantı noktaları kapatılmamalıdır; hava tüm odaya üflenebilmelidir.
Klima bakımı için gerekli boşluğu bırakın.
Üniteyi dış üniteye bağlantının kolay olduğu bir yere monte edin.
Üniteyi bağlantı borusunun kolayca takılabileceği bir yere monte edin.
Üniteyi drenaj borusunun kolayca takılabileceği bir yere monte edin.
Üniteyi gürültü ve titreşimlerin artırılmadığı bir yere monte edin.
Bakım gibi durumları göz önünde bulundurarak boşluklar bırakın. Ayrıca üniteyi filtrenin
çıkartılabileceği bir yere monte edin.
(8) Üniteyi doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yere monte etmeyin.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Montaj yerinin doğru olması önemlidir, çünkü monte edildikten sonra üniteyi taşımak
zordur.
Tr-5
9381386215-01_IM.indb 5
12/5/2018 2:57:51 PM
3. 2. Montaj boyutları
DİKKAT
Birim: mm
3. 3. 1. Tavan deliğini konumlandırın
20 veya daha fazla
150
veya
daha
fazla
20 veya daha fazla
Ünitenin montajından önce hava giriş ve çıkış yönlerini onaylayın.
Ünite, buharlaştırıcı tarafından hava alır, fan tarafından dışarı atar.
Askı cıvatası montaj şeması.
300 veya
daha fazla
Birim: mm
(Üst taraf)
750
700
630
2500 veya daha fazla
(Tavan olmadığında)
Bakım amaçları için bir servis erişimi sağlayın.
(Alt taraf)
Birim: mm
C
300 veya
daha fazla
500 veya daha fazla
Servis erişimi
B
A
HAVA
Kontrol kutusu
500 veya daha fazla
* Servis erişimi, fan üniteleri ve filtre bakımı için gereklidir.
(Alt taraf)
Birim: mm
HAVA
Boyut (mm)
Model
A
B
C
12/14
700
740
800
18/22/24/30
1000
1040
1100
36/45/54
1400
1440
1500
300 veya daha fazla
22
3. 3. 2. Gövde montajı
Özel somun A
(Aksesuar)
3. 3. Üniteyi monte etme
256
222
218
25
100
Fan ünitesi tarafı
57
500 veya daha fazla
Servis erişimi
100 veya daha fazla
22
(Sağ taraf)
Askı cıvatası M10
(Yerel olarak satın alınır)
Pul
(Aksesuar)
UYARI
• Ünitenin taşınması ve montajı yeterli sayıda kişi tarafından ve ünitenin ağırlığına
uygun yeterli ekipmanla gerçekleştirilmelidir. Bu tür işlemleri yetersiz sayıda kişiyle
veya uygun olmayan ekipmanla gerçekleştirmek, ünitenin düşmesiyle ya da kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
• İşlem yalnızca panel çerçeveyle yapılırsa ünitenin gevşeme riski vardır. Lütfen dikkat
edin.
• Askıları tuttururken cıvata konumlarının dengeli dağıtıldığından emin olun.
Özel somun B
(Aksesuar)
Askı
Cıvata Gücü
9,81 ila 14,71 N·m (100 ila 150 kgf·cm)
Tr-6
9381386215-01_IM.indb 6
12/5/2018 2:57:51 PM
DİKKAT
DİKKAT
Üniteyi, A ve B özel somunlarıyla düşmeyecek şekilde güvenli biçimde tutturun.
3. 3. 3. Düzleştirme
Ünitede taban dikey yönde düzleştirme (sağ ve sol).
(Sağ taraf)
HAVA
HAVA
Düzey
• Drenaj suyunun iyice giderildiğinden emin olun.
• İnsanların ünitenin iç parçalarına dokunmasını engellemek için, giriş ve çıkış
portlarına ızgaraları monte ettiğinizden emin olun. Izgaralar aletsiz çıkarılamayacak
şekilde tasarlanmalıdır.
• Uygun harici statik basıncı izin verilen aralıkta ayarlayın. (Bakınız “6. İŞLEV AYARI”)
• Bir giriş kanalı kurulursa, sıcaklık sensörüne zarar vermemeye dikkat edin (sıcaklık
sensörü, giriş portu flanşına bağlıdır).
• Hava dolaşımı için hava giriş ve çıkış ızgaralarını monte ettiğinizden emin olun.
Doğru sıcaklık algılanamaz.
Ünite
Kanal
(Alan sağlama)
Ünitede taban yatay yönde düzleştirme.
Hava Çıkışı Izgarası
(Alan sağlama)
0 – 5 mm
Düzey
Hava Girişi Izgarası
(Alan sağlama)
(Oda)
Drenaj hortumu
Drenaj hortumunun bağlandığı tarafa hafif bir eğim verin. Eğim 0 mm ilâ 5 mm aralığında
olmalıdır.
• Kanalı bağlarken, montaj ortamı için uygun kanal yalıtımını gerçekleştirin.
Uygun olmayan yalıtım işlemi, yalıtım malzemesinin yüzeyinde yoğuşmaya neden
olabilir ve yoğuşmanın damlamasına yol açabilir.
3. 5. Drenaj montajı
3. 4. Giriş kanalı bağlantısı
DİKKAT
Aşağıdaki şekilde bulunan prosedürü izleyin.
*12/14/36/45/54 modeli, şekilden farklıdır.
(Arka taraf)
12/14 modeli: 700 mm
18/22/24/30 modeli: 1000 mm
36/45/54 modeli: 1400 mm
300 mm
• Drenaj hortumunu bu montaj kılavuzundaki talimatlara uygun olarak monte edin ve
yoğuşmayı önlemek için alanı yeterince sıcak tutun. Boru tesisatıyla ilgili sorunlar su
sızıntılarına yol açabilir.
• Bağlanan parçalardan su damlamaması için, drenaj hortumunu uygun biçimde
yalıttığınızdan emin olun.
• Monte edilen drenaj hortumunun konumu 1/100 ya da daha fazla aşağı doğru eğime
sahip olmalıdır.
• Üniteyi etkileyen amonyak veya diğer tür gazların üretildiği drenaj hortumunu
bağlamayın. Isı eşanjörü aşınması ortaya çıkabilir.
Drenaj hortumunu, aşağıdaki şekilde verilen ölçümlere göre monte edin.
Birim: mm
(Sağ taraf)
Hava giriş kanalı, giriş ızgarası ve servis paneli takılarak değiştirilebilir.
280
40
232
65
Drenaj borusu
Ø32 mm (D.Ç.)
128
29
145
300
Drenaj borusu
Ø32 mm (D.Ç.)
3. 5. 1. Drenaj hortumunu monte etme
Alt hava girişi için, (1) giriş ızgarasını ve (2) servis panelini aşağıdaki şekilde gösterildiği
gibi konumlandırın. (Fabrika ayarı arka hava girişidir.)
(2)
(1) Drenaj hortumunu (aksesuar) iç ünitenin drenaj bağlantı noktasına monte edin. Hortum
bandını, aşağıdaki boyut içinde hortumun çevresine takın. Hortum bandıyla sıkıca
sabitleyin.
(2) Drenaj borusunu (yerel olarak satın alınır) takın. Genel sert polivinil klorür boru (VP25)
[dış çap 32 mm] kullanın ve hiçbir sızıntı olmayacak şekilde yapıştırıcıyla (polivinil
klorür) bağlayın.
(3) Drenajı kontrol edin.
(4) Drenaj hortumu bağlantısının etrafına drenaj hortumu yalıtımını sarın.
Hortum bandı (Aksesuar)
15 mm
Yumuşak
PVC tarafı
Yapışkan
uygulanacak alan
Ek boru
(Yerel olarak
satın alınır)
Drenaj borusu (VP25)
(Yerel olarak satın alınır)
(1)
5~10 mm
4 mm veya daha az
20 mm Drenaj hortumu
(Aksesuar)
Tr-7
9381386215-01_IM.indb 7
12/5/2018 2:57:51 PM
Hortum bandı (Aksesuar)
Drenaj hortumu yalıtımı
(Aksesuar)
DOĞRU
Drenaj hortumu yalıtımı
(Aksesuar)
Çıkış hava
akımı
• Boru uzunsa destekleyiciler takın.
Drenaj
borusu
Destekleyici
İç ünite
100 mm
Drenaj borusunu bu
kısımdan aşağıda
düzenleyin
Drenaj hortumu
Isı yalıtımını üstüne bindirin.
1,5 ila 2 m
YASAK
■ Drenaj pompası kullanıldığında
Alçalma
Yükselme
Hava alma
1,5 ila 2 m boşluk
Destekleyici
Yerel olarak düzenlenen boru
DOĞRU
En fazla
300 mm
3. 5. 2. Drenajı kontrol edin
VP25 [D.Ç
32 mm veya
daha fazla]
Şemada gösterilen konumdan veya hava akımı çıkışından çiy tepsisine yaklaşık 1 litre
su dökün. Garip sesler gibi anormallikleri ve drenaj pompasının normal biçimde çalışıp
çalışmadığını kontrol edin.
700 mm veya
daha az
Yatay veya yukarı doğru eğim
Yükselme
Hava alma
DİKKAT
YASAK
Drenaj suyunun iyice giderildiğinden emin olun.
Alçalma
3. 6. Boru tesisatı
UYARI
Merkezi drenaj borusu bağlantıları kurmak için aşağıdaki prosedürleri
yerine getirin.
VP30 veya daha fazla [D.Ç 38 mm veya daha fazla]
Aşağı doğru eğim 1/100 veya daha fazla
700 mm veya
daha az
■ Drenaj pompası kullanılmadığında (Doğal drenaj)
Drenaj pompası kullanılmazsa, lütfen drenaj kapağı ve yalıtımın konumunu taşıyın.
• Montaj sırasında kompresörü çalıştırmadan önce soğutucu borunun sıkıca takılı
olduğundan emin olun.
Soğutucu boru tesisatının uygun biçimde takılmadığı koşul altında, 2 veya 3 yönlü
vana açıkken kompresörü çalıştırmayın. Bu, soğutma çevriminde, kırılmaya ve hatta
yaralanmaya yol açan anormal basınca neden olabilir.
• Pompalama çalışması sırasında, soğutucu boru tesisatını çıkarmadan önce
kompresörün kapatıldığından emin olun.
Kompresör, 2 veya 3 yönlü vana açık olarak çalışırken bağlantı borusunu çıkarmayın.
Bu, soğutma çevriminde, kırılmaya ve hatta yaralanmaya yol açan anormal basınca
neden olabilir.
• Klima monte edilirken ve yeniden konumlandırılırken, soğutucu çevrimine belirtilen
soğutucu (R32) dışındaki gazları karıştırmayın.
Soğutucu çevrimine hava ya da diğer gazlar girerse, çevrim içindeki basınç anormal
derecede yükselecek ve kırılmaya, yaralanmaya vb. neden olacaktır.
• İşlem sırasında soğutucu sızarsa alanı havalandırın. Soğutucu, ateşle temas ederse
zehirli gaz ortaya çıkarır.
DİKKAT
• R32 soğutuculu modeller dışında yabancı maddelerin (yağ, su vb.) borulara
girmemesine dikkat edin. Ayrıca, boruları depolarken delikleri bantlayarak, kıstırarak
vs. iyice kapatın.
• Boruları lehimlerken, içlerine kuru azot gazı püskürttüğünüzden emin olun.
NOT:
• Drenaj borusunu, boruda hiçbir yükselme veya alçalma olmayacak şekilde aşağı doğru
eğimle (1/50 ila 1/100) monte edin.
Tr-8
9381386215-01_IM.indb 8
12/5/2018 2:57:51 PM
3. 6. 1. Boru bağlantısı
DİKKAT
■ Havşalama
R410A veya R32 boru hattı için tasarlanmış özel boru kesiciyi ve havşa aletini kullanın.
(1) Bağlantı borusunu boru kesiciyle gerekli uzunlukta kesin.
(2) Kesilen parçaların boruya girmemesi için boruyu aşağı doğru tutun ve çapakları giderin.
(3) Havşa somununu (her zaman sırasıyla iç ünitelere ve dış üniteye veya yardımcı kutuya
takılmış havşa somununu kullanın) boruya yerleştirin ve bir havşa aletiyle havşalama
işlemini gerçekleştirin. Özel R410A ya da R32 havşa aletini veya geleneksel havşa
aletini kullanın. Diğer havşa somunları kullanılırsa, soğutucu sızıntısı oluşabilir.
(4) Borulara toz, kir ya da su girmesini önlemek için, boruları kıstırarak veya bantlayarak
koruyun.
[L] kısmının eşit ölçüde havşalanıp
havşalanmadığını ve çatlamış veya
çizilmiş olup olmadığını kontrol edin.
B
• Havşa somununu doğru biçimde sıkmak için, tork anahtarını boruya dik olacak
şekilde sapından tutun.
• Belirtilen sıkma yöntemini kullanarak, havşa somunlarını tork anahtarı kullanarak
sıkın. Aksi halde, havşa somunları uzun bir dönemin ardından kırılabilir, soğutucu
sızıntısına yol açabilir ve soğutucu ateşle temas ettiğinde zehirli gaz üretebilir.
2 anahtarla sıkın.
Anahtarı tutun
Havşa somunu
Tork anahtarı
Kırılma
İç ünite borusu
(Gövde tarafı)
A
L
Boru
Boru dış çapı
(mm [inç])
Boyut B-00,4 [mm]
Havşa somunu
(mm [inç])
Sıkma torku [N·m (kgf·cm)]
6,35 (1/4) çap
16 ilâ 18 (160 ilâ 180)
9,1
9,52 (3/8) çap
32 ila 42 (320 ila 420)
12,70 (1/2) çap
49 ila 61 (490 ila 610)
A ölçüsü [mm]
R32 için havşa aleti,
kavramalı tip
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
13,2
0 - 0,5
16,6
15,88 (5/8)
19,7
19,05 (3/4)
24,0
R32 borularını havşalamak için geleneksel havşa aletleri kullanılırken, belirtilen
havşalamanın elde edilmesi için, A boyutu tabloda gösterilenden (R32 havşa aletleriyle
havşalama için) yaklaşık 0,5 mm daha fazla olmalıdır. A ölçüsünü ölçmek için bir kalınlık
ölçer kullanın.
Düz kısımlarda
genişlik
Bağlantı borusu
Boru dış
çapı (mm [inç])
Havşa somununun
yüzleri boyunca
genişlik [mm]
6,35 (1/4)
17
9,52 (3/8)
22
12,70 (1/2)
26
15,88 (5/8)
29
19,05 (3/4)
36
15,88 (5/8) çap
63 ila 75 (630 ila 750)
19,05 (3/4) çap
90 ila 110 (900 ila 1.100)
3. 7. Temiz hava girişi
■ Kullanımdan önce işleme
(1) Temiz hava alınacağında, dış kasanın sol tarafında kesiciyle kabin deliği açın.
Kesik
NOT: Havşa somunu teknik özellikleri, ISO14903’e uygundur.
Kabin (demir plaka)
■ Boruların bükülmesi
• Borulara elle şekil verilirse, çöküntüye neden olmamaya dikkat edin.
• Boruları 90°'lik bir açıdan daha fazla bükmeyin.
• Borular sürekli olarak bükülür veya gerilirse, malzeme sertleşecek, daha fazla bükmeyi
veya germeyi zorlaştıracaktır.
• Boruları 3 kereden fazla bükmeyin veya germeyin.
DİKKAT
• Borunun kırılmasını önlemek için keskin bükmelerden kaçının. Boruyu, 150 mm veya
daha fazla bir kavis yarıçapıyla bükün.
• Boru sürekli olarak aynı yerden bükülürse kırılır.
DİKKAT
• Kabini (demir plaka) çıkarırken, iç ünite dâhili parçalarına ve çevreleyen alana
(dış kasa) hasar vermemeye dikkat edin.
• Kabinde (demir plaka) işlem yaparken, çapaklarla kendinizi yaralamamaya dikkat
edin.
• Temiz hava girişi kullanılırken, Oda sıcaklığı sensörü anahtarını (Yardımcı) "Kablolu
uzaktan kumanda" (01) olarak veya Uzaktan kumanda sensörünü kullanmak için
ayarlayın.
(2) Yuvarlak flanşı temiz hava girişine monte edin.
■ Havşa bağlantısı
DİKKAT
• Boruyu iç ünitedeki bağlantı noktasına düzgün biçimde monte ettiğinizden emin
olun. Ortalama uygun olmazsa havşa somunu düzgün sıkılamaz. Havşa somunu
döndürülmeye zorlanırsa, dişler zarar görür.
• Bağlantı borusunu bağlamadan hemen öncesine kadar havşa somununu iç ünite
borusundan çıkarmayın.
• Havşalanan kısımda mineral yağ kullanmayın. Ünitelerin ömrünü azaltacağından,
mineral yağın sisteme girişini engelleyin.
(1) Kapakları ve tapaları borulardan ayırın.
(2) Boruyu iç ünitedeki bağlantı noktasına doğru ortalayarak, havşa somununu elinizle
döndürün.
(3) Havşa somununu elinizle iyice sıktığınızda, gövde kısmındaki bağlantıyı ayrı bir
anahtarla tutun ve daha sonra tork anahtarıyla sıkın. (Havşa somunu sıkma torkları için
aşağıdaki tabloya bakın.)
Yuvarlak flanş (Yerel olarak satın alınır)
(3) Kanalı yuvarlak flanşa bağlayın.
(4) Bağlantıdan hava sızmaması için bir bant ve vinil bantla sızdırmaz duruma getirin.
Kanal
Tr-9
9381386215-01_IM.indb 9
12/5/2018 2:57:51 PM
3. 8. 2. Bağlantı kablosunu hazırlama
3. 8. Elektrik tesisatı
■ Bağlantı kablosu
UYARI
Topraklama kablosunu diğer kablolardan uzun tutun.
• Elektrik işleri ulusal veya bölgesel yönetmelikler doğrultusunda yetkili bir kişi
tarafından bu Kılavuz ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmelidir. Ünite için özel bir devre
kullandığınızdan emin olun.
Yetersiz bir güç kaynağı devresi ya da yanlış yapılmış olan elektrik işleri, elektrik
çarpması ya da yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
• Çalışmaya başlamadan önce, iç ve dış ünitelere elektrik verilmediğini kontrol edin.
• Verilen ya da üreticinin önerdiği bağlantı ve güç kablolarını kullanın. Yanlış bağlantılar,
yetersiz yalıtım veya izin verilen akımı aşmak elektrik çarpmasına veya yangına
sebep olabilir.
• Belirtilen tipte kabloları kullanın ve terminal bağlantılarındaki kablolarda dıştan
zorlama olmayacak şekilde sıkıca kabloları bağlayın. Yanlış bağlanmış veya tespit
edilmiş kablolar terminallerde aşırı ısınma, elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi
kazalara neden olabilir.
• Güç kablolarını modifiye etmeyin, uzatma kabloları kullanmayın veya kablolara ek
yapmayın. Yanlış bağlantılar, yetersiz yalıtım veya izin verilen akımı aşmak elektrik
çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
• Terminal panosu numaraları ve bağlantı kablosu renklerini dış ünitedekilerle eşleştirin.
Yanlış kablolama elektrikli parçaların yanmasına neden olabilir.
• Bağlantı kablolarını terminal kutusuna sıkıca bağlayın. Ayrıca, kabloları kablo
tutucularla sabitleyin. Kabloların yanlış bağlantısı bir arızaya, elektrik çarpmasına
veya yangına neden olabilir.
• Bağlantı kablosunun dış kaplamasını daima kablo kelepçesi ile sabitleyin. (Yalıtım
yıpranırsa elektrik kaçağı ortaya çıkabilir.)
• Elektrik kutusu kapağını sıkıca üniteye monte edin. Yanlış monte edilmiş bir elektrik
kutusu kapağı, toz ya da su ile temas sonucunda elektrik çarpması ya da yangın gibi
ciddi kazalara neden olabilir.
• Kablolar için açılmış olan deliklere manşonları takın. Aksi takdirde, kısa devre
oluşabilir.
• Bir toprak kaçağı sigortası takın. Bununla birlikte, toprak kaçağı sigortasını, aynı anda
tüm ana şebeke kesilecek şekilde monte edin. Aksi takdirde, elektrik çarpması veya
yangın meydana gelebilir.
• Daima toprak kablosunu bağlayın.
Yanlış topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Uzaktan kumanda kablolarını, elinizle doğrudan dokunmayacağınız şekilde takın.
• Kablolama çalışmasını standartlar doğrultusunda yapın, böylece klima güvenli ve
pozitif bir şekilde çalıştırılabilir.
• Bağlantı kablosunu terminal kartına sıkıca bağlayın. Kusurlu montaj yangına sebep
olabilir.
30
mm
a
y
ve
h
da
Bağlantı kablosu
mm
70
• 4 damarlı bir kablo kullanın.
■ Uzaktan kumanda kablosu
3 telli tip için
2 telli tip için
30 mm
30 mm
3. 8. 3. Elektrik tesisatının terminallere bağlanma yöntemi.
(1) Terminal bloğunu bağlamak için aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yalıtıcı manşonlu
halka terminalleri kullanın.
(2) Halka terminalleri, kablolar gevşemeyecek şekilde uygun bir araç kullanarak kablolara
sıkıca tutturun.
ırın
m
0m
sıy
Halka terminal
1
Manşon
(3) Belirlenmiş kabloları kullanın, güvenli bir şekilde bağlayın ve terminallerde baskı
olmayacak şekilde sıkın.
(4) Terminal vidalarını sıkıştırmak için uygun bir tornavida kullanın.
Çok küçük tornavida kullanmayın, aksi takdirde, vida başları zarar görebilir ve vidalar
düzgün sıkılamaz.
(5) Terminal vidalarını çok fazla sıkıştırmayın, aksi takdirde vidalar kırılabilir.
(6) Terminal vidası sıkma torkları için aşağıdaki tabloya bakın.
UYARI
DİKKAT
• Üniteyi topraklayın.
Toprak kablosunu gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefon topraklama kablosuna bağlamayın.
Yanlış topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Ürüne hasar vereceğinden, güç kaynağı kablolarını iletim veya uzaktan kumanda
terminallerine bağlamayın.
• Güç kaynağı kablosunu iletim kablosuyla birlikte demetlemeyin. Bu kabloları bir arada
demetlemek hatalı çalışmaya neden olacaktır.
• PCB’yi tutarken, vücutta depolanan statik elektrik PCB'nin hatalı çalışmasına sebep
olabilir. Aşağıdaki uyarılara uyun:
– İç ve dış ünitelerle çevresel aygıtlar için topraklama yapın.
– Gücü (sigortayı) kapatın.
– Vücutta depolanan statik elektriği atmak için iç ve dış ünitelerin metal bölümüne 10
saniyeden uzun süre dokunun.
– Parça terminallerine ve PCB üzerine uygulanmış bağlantılara dokunmayın.
Halka terminaller kullanın ve terminal vidalarını belirtilen torklara sıkın; aksi durumda
anormal derecede aşırı ısınma olabilir ve ünitenin içinde ciddi hasara neden olması
olasıdır.
Sıkma torku [N·m (kgf·cm)]
M4 vida
M5 vida
1,2 ila 1,8 (12 ila 18)
2,0 ila 3,0 (20 ila 30)
Özel pullu vida
Kablo
Halka terminal
Özel pullu
vida
Kablo
Halka terminal
Terminal blokları
3. 8. 1. Kablo sistemi şeması
■ Bağlantı kablosu (dış üniteye)
3. 8. 4. Bağlantı elektrik tesisatı
Toprak
DİKKAT
Güç hattı
• Montaj sırasında güç kaynağı kablosuyla bağlantı kablolarını karıştırmamaya dikkat
edin.
• Uzaktan kumandaya yönelik kabloların diğer bağlantı kablolarıyla temas etmeyeceği
şekilde monte edin.
Kontrol hattı
■ Kablolu uzaktan kumanda kablosu
(1) Kontrol kutusu kapağını çıkarın ve her bağlantı kablosunu takın.
2 telli tip
Kırmızı
Beyaz
la
az
af
Topraklama kablosu
3 telli tip
Kontrol kutusu kapağı
veya
Kırmızı
Beyaz
Siyah
Vidaları gevşetin (3 konum)
Tr-10
9381386215-01_IM.indb 10
12/5/2018 2:57:51 PM
■ Bağlantı kablosu
4. İSTEĞE BAĞLI MONTAJ İŞLEMİ
4. 1. İsteğe bağlı takım montaj
UYARI
Kablonun düzenlenmesi her bir bölgeye göre değişiklik gösterir; yerel kurallara göre
başvurun.
Kontrol hattı
CN8 (Kumanda sensörü)
Güç hattı
Bağlantı
kablosu
Dış ünite
Toprak
■ Uzaktan kumanda kablosu
DIP anahtarı
Y1
Y2
Y3
1
2
Beyaz
Kırmızı
Uzaktan
kumanda
kablosu
Uzaktan
kumanda
kablosu
Uzaktan kumanda
Uzaktan kumanda
Fabrika ayarı
Bağlayıcı No.
İsteğe bağlı tip
CN48
IR Alıcı Ünitesi (UTY-LBTM)
CN8
Uzaktan kumanda sensörü (UTY-XSZX)
Siyah
Kırmızı
CN47*1
Kablo bağlayın (UTY-XWZXZG)
CN65*2
Harici giriş ve çıkış PCB’si (UTY-XCSX)
*1: Harici çıkış terminali ayarı için “6. İŞLEV AYARI” kısmındaki İşlev No.60'a başvurun.
*2: Diğer seçenekler (WLAN adaptörü, dönüştürücüler vb.) isteğe bağlı Harici giriş ve
çıkış PCB’si ile kullanılabilir.
4. 2. Harici giriş ve çıkış
4. 2. 1. Harici giriş
Bağlama
İsteğe bağlı
parçalar
“2 WIRE”
CN47
(Harici
çıkış)
Bu klimada aşağıdaki opsiyonel kitler bulunabilir.
İsteğe bağlı parçaların montaj yöntemi konusunda ayrıntılar için, her bir öğeyle sağlanan
montaj kılavuzuna başvurun.
3 telli tip
Beyaz
CN65
(Harici giriş/
çıkış PCB)
Terminal
(Harici giriş)
Baskı devre kartı
(PCB)
2 telli tip
CN48
(IR alıcı
ünitesi)
“3 WIRE” olarak
ayarlayın
* Bir toprak kablosuna sahipse uzaktan kumandayı topraklayın.
(2) Elektrik tesisatı tamamlandıktan sonra, uzaktan kumanda kablosunu, bağlantı
kablosunu ve güç kaynağı kablosunu kablo kelepçeleriyle sabitleyin.
• Çalışma/Durdurma veya Zorunlu durdurma gibi iç ünite işlevleri iç ünite terminalleri
kullanılarak yapılabilir.
• İç ünitenin işlev ayarıyla, “Çalışma/Durdur” modu veya “Zorunlu durdurma” modu
seçilebilir.
• Çift bükümlü bir kablo (22 AWG) kullanılmalıdır. Kablonun en fazla uzunluğu 150 m'dir
(492 ft).
• Çekilecek kablo sayısına bağlı olarak, uygun harici boyutlu harici giriş ve çıkış kablosu
kullanın.
• Kablo bağlantısı, güç kablosu hattından ayrı olmalıdır.
Terminal
Kablo kelepçesi
(orta)
(Aksesuar)
Kontrol kutusu
Uzaktan kumanda
kablosu
Bağlantı kablosu
(dış üniteye)
(3) Çiy yoğuşmasını veya elektrik kontrol kutusuna böcek girmesini önlemek için, kablo
çıkışını ya da diğer boşlukları macunla sızdırmaz duruma getirin.
Bağlı cihaz
(4) Kontrol kutusu kapağını geri takın.
● Kuru temas terminali
DİKKAT
Uzaktan kumanda kablosunu dolamayın veya kumanda kablosunu iç ünite bağlantı kablosu (dış üniteye) ve güç kaynağı kablosu ile paralel olarak döşemeyin. Yanlış çalışmaya neden olabilir.
3. 9. Uzaktan kumanda montajı
Bağlamak istediğiniz giriş cihazında güç kaynağı gerekmediğinde Kuru temas terminalini
kullanın.
PCB
*1
Terminal
(Harici giriş)
Bağlı cihaz
*1: Anahtar şu koşulda kullanılabilir: DC 12 V ila 24 V, 1 mA ila 15 mA.
Uzaktan kumandayı monte etmek ve ayarlamak için uzaktan kumandanın (kablolu tip)
montaj kılavuzuna başvurun.
■ Çalışma davranışı
● Giriş sinyali türü
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
Kenar
İşlev ayarı “Çalışma/Durdurma” modu 1 olduğunda.
Giriş sinyali
Komut
OFF → ON (KAPALI → AÇIK)
Çalışma
ON → OFF (AÇIK → KAPALI)
Durdur
Tr-11
9381386215-01_IM.indb 11
12/5/2018 2:57:52 PM
İşlev ayarı “Zorunlu durdurma” modu olduğunda.
Giriş sinyali
4. 3. Uzaktan kumanda sensörü
Komut
OFF → ON (KAPALI → AÇIK)
Zorunlu durdurma
ON → OFF (AÇIK → KAPALI)
Normal
Uzaktan kumanda sensörü
• Mevcut bağlayıcıyı çıkarıp uzaktan kumanda sensörü bağlayıcıyla değiştirin (doğru
bağlayıcının kullanıldığından emin olun).
• Diğer elektrik devreleriyle temas etmemesi için orijinal bağlayıcı yalıtılmalıdır.
* Zorunlu durdurma tetiklendiğinde, iç ünite durur ve uzaktan kumandayla Başlat/Durdur
işlemi kısıtlanır.
Oda sıcaklığı düzeltmesinin ayarlanması
Bir uzaktan kumanda sensörü bağlandığında, iç ünitenin işlev ayarını aşağıda gösterildiği
gibi ayarlayın.
• İşlev Numarası “30” ayarını (Soğutma için oda sıcaklığı kontrolü) “00” olarak yapın
• İşlev Numarası “31” ayarını (Isıtma için oda sıcaklığı kontrolü) “01” olarak yapın
İşlev ayarı “Çalışma/Durdurma” modu 2 olduğunda.
Giriş sinyali
5. UZAKTAN KUMANDA MONTAJI
Komut
OFF → ON (KAPALI → AÇIK)
Çalışma
ON → OFF (AÇIK → KAPALI)
Durdur (uzaktan kumanda devre dışı)
DİKKAT
4. 2. 2. Harici çıkış
• Çift bükümlü bir kablo (22AWG) kullanılmalıdır. Kablonun en fazla uzunluğu 25 metredir
(82 ft.).
• Çekilecek kablo sayısına bağlı olarak, uygun harici boyutlu harici giriş ve çıkış kablosu
kullanın.
• Çıkış gerilimi: Yüksek DC12V±2V, Düşük 0V.
• İzin verilen akım: 50mA
■ Çıkış seçimi
● Harici cihazla bağlanırken
5. 1. Grup kontrolü
DİKKAT
Grup kontrolü yalnızca aynı türde uzaktan kumandalara sahip üniteler arasında mümkündür. Uzaktan kumandanın tipini onaylamak için uzaktan kumandanın arkasına veya
“2. 5. İsteğe bağlı parçalar” kısmına bakın.
PCB
Bağlı cihaz
• Ayarları yapmadan önce şalteri kapattığınızdan emin olun.
• DIP anahtarlarını ayarlarken, devre kartındaki diğer parçalara doğrudan çıplak elle
dokunmayın.
CN47
Tek bir uzaktan kumanda kullanılarak aynı anda birkaç iç ünite çalıştırılabilir.
(1) Bir sistemde 16 taneye kadar iç ünite bağlayın. (uzaktan kumandaya iç ünite)
Röle (yerel olarak satın alınır)
I.U.
veya
● "Çalışma/Durdur" görüntülenirken
A
PCB
Direnç
B
C
I.U.
D
I.U.
E
Uzaktan
kumanda
CN47
LED
I.U.
A, B, C, D, E : Uzaktan kumanda kablosu. (Bakınız “2. 4. Elektrik gereksinimi”)
A+B+C+D+E ≤ 500 m.
Elektrik tesisatı yöntemi örneği (2 telli tip)
Bağlı cihaz
■ Çalışma davranışı
İç ünite 1
İç ünite 2
İç ünite 3
İç ünite 4
*İşlev ayarı "60", "00" olarak ayarlanırsa
İşlev ayarı
Durum
00
09
60
10
11
Çıkış gerilimi
Durdur
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
0V
Çalışma
DC 12 V
Normal
0V
Hata
DC 12 V
0V
DC 12 V
Uzaktan kumanda
Harici ısıtıcı KAPALI
Harici ısıtıcı AÇIK
Uzaktan kumanda
kablosu
K B S
İç ünite fan durma
İç ünite fan çalışma
1 2 3
0V
DC 12V
Uzaktan kumanda
kablosu
(2) Uzaktan kumanda adresini ayarlayın (DIP anahtarı ayarı)
Her bir iç ünitenin uzaktan kumanda adresini, iç ünite devre kartındaki DIP anahtarını
kullanarak ayarlayın.
4. 2. 3. Bağlantı yöntemleri
■ Kablo düzenlemesi
• Kablo takımı bağlayıcıya takılı kablodan yalıtımı çıkarın.
• Yerel olarak satın alınan kablodan yalıtımı çıkarın. Alan kablosu ve kablo kiti kablosunu
birbirine bağlamak için sıkıştırmalı tip yalıtımlı bitişik konektörü kullanın.
• Bağlanacak kabloyu lehimle kabloya bağlayın.
ÖNEMLİ: Kablolar arasındaki bağlantıyı yalıttığınızdan emin olun.
yerel olarak satın alınır
İsteğe bağlı parçalar
Harici çıkış kablosu
Bağlı parçaları lehimleyip yalıtın.
• Kabloları terminallere bağlama.
Terminal bloğuna bağlamak için yalıtıcı manşonlu halka terminalleri kullanın.
• Bağlantı terminalleri ve elektrik tesisatı düzenlemesi
Aşağıdaki şekilde, açıklama amacıyla tüm olası bağlantılar yapılmıştır.
Asıl montajda, bağlantılar her bir montaj gereksinimine göre farklılık gösterecektir.
SW100
(a) 2 telli tip
DIP anahtarı (RC AD SW)...Fabrika ayarı “00”
Uzaktan kumanda adres ayarları otomatik olarak yapılandırıldığından, bunları
yapılandırmanız gerekmez.
Manuel olarak yapılandırılıyorsa, hem iç ünite hem de uzaktan kumandayı
yapılandırmak gereklidir. Ayrıntılar için lütfen uzaktan kumanda montaj kılavuzuna
başvurun.
(b) 3 telli tip
DIP anahtarı (RC AD SW)...Fabrika ayarı “00”
1 standart kablolu uzaktan kumandaya birden fazla iç ünite bağlanırken, RC AD
SW'deki adresi “00” ayarından itibaren sırayla ayarlayın.
Ayar
Ayar aralığı
Anahtar 100
ON
Uzaktan kumanda
adresi
00 - 15
Ayar örneği
00
1
2
3
4
RC AD
Tr-12
9381386215-01_IM.indb 12
12/5/2018 2:57:52 PM
Örnek
4 iç ünite bağlıysa.
İç ünite 1
6. İŞLEV AYARI
İç ünite 2
RC AD SW
00
İç ünite 3
RC AD SW
01
İç ünite 4
RC AD SW
02
RC AD SW
03
İşlev ayarlarını değiştirmek için, uzaktan kumandanın (kablolu tip) montaj kılavuzunda
açıklanan prosedürlere başvurun.
İşlev ayarları aşağıdaki gibidir.
6. 1. İşlev ayrıntıları
■ Filtre işareti
Uzaktan
kumanda
Odanın havasındaki tahmini toz miktarına göre iç ünitede filtre işaretinin görüntülenmesine
yönelik uygun aralıkları seçin.
Gösterim gerekli değilse "Gösterim yok" ayarını (03) seçin.
(♦... Fabrika ayarı)
Uzaktan kumanda adresini aşağıdaki tabloya göre ayarlayın.
İç ünite
Uzaktan
kumanda adresi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ayar
Değeri
DIP ANAHTARI No.
1
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
İşlev Numarası
2
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
3
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
4
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
11
00
Standart (2500 saat)
01
Uzun aralık (4400 saat)
02
Kısa aralık (1250 saat)
03
Gösterim yok
Montaj ortamına bağlı olarak oda sıcaklığı sensörünün düzeltilmesi gerekebilir.
Montaj ortamına uygun kontrol ayarını seçin.
Sıcaklık düzeltme değerleri “00” şeklindeki Standart ayardan (üreticinin önerdiği değer)
olan farkı gösterir.
(♦... Fabrika ayarı)
İşlev Numarası
30
(Soğutma
için)
31
(Isıtma için)
Bir üç üniteyi çalıştırmak için 2 uzaktan kumanda kullanılabilir
DİKKAT
3 Telli Tipi 2 Telli Tiple birleştirme için yukarıda açıklanan çoklu montaj yöntemine izin
verilmez.
I.U.
I.U.
A
A
Birincil
B
Ayar
Değeri
Ayar Açıklaması
00
Standart ayar
01
Düzeltme yok 0,0 °C (0 °F)
02
-0,5 °C (-1 °F)
03
-1,0 °C (-2 °F)
04
-1,5 °C (-3 °F)
05
-2,0 °C (-4 °F)
06
-2,5 °C (-5 °F)
07
-3,0 °C (-6 °F)
08
-3,5 °C (-7 °F)
09
-4,0 °C (-8 °F)
10
+0,5 °C (+1 °F)
11
+1,0 °C (+2 °F)
12
+1,5 °C (+3 °F)
13
+2,0 °C (+4 °F)
14
+2,5 °C (+5 °F)
15
+3,0 °C (+6 °F)
16
+3,5 °C (+7 °F)
17
+4,0 °C (+8 °F)
İşlev Numarası
5. 3. DIP anahtarı 101 ayarı
Ayar
Değeri
00
Düzeltme yok
Düzeltme yok 0,0 °C (0 °F)
Bu ayar, yardımcı ısıtıcı takılıyken kullanılabilir.
İç ünite bir yardımcı ısıtıcıyla çalışırken çalışma durdurulduğunda, çalışma 1 dakika devam
eder.
02
-0,5 °C (-1 °F)
03
-1,0 °C (-2 °F)
■ Drenaj işlev ayarı
04
-1,5 °C (-3 °F)
05
-2,0 °C (-4 °F)
06
-2,5 °C (-5 °F)
07
-3,0 °C (-6 °F)
08
-3,5 °C (-7 °F)
Kapsanan drenaj pompası kullanılmazsa, drenaj işlevi değiştirmede drenaj işlevini “Devre
Dışı” olarak ayarlayın.
Aşağıdaki ayarları DIP anahtarını kullanarak değiştirin.
35
(Soğutma
için)
SW101
(♦... Fabrika ayarı)
OFF (KAPALI)
1
Devre Dışı Bırak
Etkinleştir ♦
2
-
-
3
Etkinleştir
Devre Dışı Bırak ♦
Daha Az
Soğutma
Daha Fazla
Isıtma
Ayar Açıklaması
01
■ Fan gecikmesi ayarı
ON (AÇIK)
Daha Fazla
Soğutma
Daha Az
Isıtma
■ Kablolu uzaktan kumanda sensörü için oda sıcaklığı kontrolü
Birincil İkincil
DIP SW durumu
♦
Montaj ortamına bağlı olarak kablolu uzaktan kumanda sensörünün düzeltilmesi gerekebilir.
Montaj ortamına uygun kontrol ayarını seçin.
Bu ayarı değiştirmek için İşlev 42'yi Her İkisi “01” şeklinde ayarlayın.
Uzaktan kumanda ekranında Termo Sensör simgesinin görüntülendiğinden emin olun.
(♦... Fabrika ayarı)
A, B : Uzaktan kumanda kablosu. (Bakınız “2. 4. Elektrik gereksinimi”)
A ≤ 500 m, A+B ≤ 500 m
DIP anahtarı
101
♦
■ İç ünite sensörü için oda sıcaklığı kontrolü
NOT:
Ardışık uzaktan kumanda adresi ayarladığınıza emin olun.
Bir sayı atlanırsa iç üniteler çalıştırılamaz.
5. 2. Birden fazla uzaktan kumanda
Ayar Açıklaması
Ayrıntılar
Drenaj işlev ayarı
36
(Isıtma için)
09
-4,0 °C (-8 °F)
10
+0,5 °C (+1 °F)
11
+1,0 °C (+2 °F)
12
+1,5 °C (+3 °F)
13
+2,0 °C (+4 °F)
14
+2,5 °C (+5 °F)
15
+3,0 °C (+6 °F)
16
+3,5 °C (+7 °F)
17
+4,0 °C (+8 °F)
♦
Daha Fazla
Soğutma
Daha Az
Isıtma
Daha Az
Soğutma
Daha Fazla
Isıtma
Kullanılamaz (Değiştirmeyin)
Fan gecikmesi ayarı
Tr-13
9381386215-01_IM.indb 13
12/5/2018 2:57:52 PM
■ Otomatik başlat
■ Harici çıkış terminali için işlevleri değiştirme
Elektrik kesintisinden sonra otomatik yeniden çalıştırmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Harici çıkış terminalinin işlevleri değiştirilebilir.
(♦... Fabrika ayarı)
İşlev Numarası
40
Ayar
Değeri
00
Ayar Açıklaması
Etkinleştir
01
♦
Devre Dışı Bırak
■ Oda sıcaklık sensörü geçişi
(Yalnızca kablosuz uzaktan kumanda için)
Kablolu uzaktan kumanda sıcaklık sensörü kullanılırken ayarı "Her İkisi" (01) olarak değiştirin.
(♦... Fabrika ayarı)
Ayar
İşlev Numarası
Ayar Açıklaması
Değeri
00
İç ünite
01
Her İkisi
Çalışma durumu
(Ayara izin verilmez)
♦
09
Hata durumu
10
Temiz hava kontrolü
11
Yardımcı ısıtıcı
■ Ayar kaydı
• Ayarlarda yapılan her değişikliği aşağıdaki tabloya kaydedin.
İşlev ayarı
Ayar Değeri
Filtre işareti
Statik basınç
soğutma
İç ünite sensörü için oda sıcaklığı kontrolü
ısıtma
soğutma
ısıtma
Otomatik başlat
Oda sıcaklık sensörü geçişi
Soğuk hava koruması
* Bu ayar, ısıtma çalışması sırasında soğuk hava koruması işlevini devre dışı bırakmak
içindir. Devre dışı bırakıldığında, fan ayarı her zaman uzaktan kumandadaki ayarı izleyecektir. (Buz çözme modu hariç).
(♦... Fabrika ayarı)
Ayar
İşlev Numarası
Ayar Açıklaması
Değeri
00
Etkinleştir
01
Devre Dışı Bırak
♦
Harici giriş kontrolü
Oda sıcaklık sensörü geçişi (Yardımcı)
Soğutmaya yönelik enerji tasarrufu için iç ünite fan
kontrolü
Harici çıkış terminali için işlevleri değiştirme
İşlev Ayarı tamamlandıktan sonra, gücü kapatıp tekrar açtığınızdan emin olun.
6. 2. Statik basınç
■ Harici giriş kontrolü
"Çalışma/Durdurma" modu veya "Zorunlu durdurma" modu seçilebilir.
(♦... Fabrika ayarı)
Ayar
İşlev Numarası
Ayar Açıklaması
Değeri
46
00
01 ila 08
Kablolu uzaktan kumanda sensörü için oda
sıcaklığı kontrolü
■ Soğuk hava koruması
00
Ayar Açıklaması
♦
00: İç ünitedeki sensör etkin.
01: Hem iç ünitedeki hem de kablolu uzaktan kumandadaki sensörler etkin.
* Uzaktan kumanda sensörü, uzaktan kumanda kullanılarak açılmalıdır
43
Ayar
Değeri
60
* Otomatik yeniden başlatma, elektrik kesintisi gibi durumlara yönelik bir acil durum işlevidir. Normal çalışmada bu işlevi kullanmayı denemeyin. Üniteyi uzaktan kumandayla
veya harici cihazla çalıştırdığınızdan emin olun.
42
(♦... Fabrika ayarı)
İşlev Numarası
Çalışma/Durdurma modu 1
01
(Ayara izin verilmez)
02
Zorunlu durdurma modu
03
Çalışma/Durdurma modu 2
Statik basınç aşağıdaki 2 yöntemle ayarlanabilir. Uygun biçimde seçin.
a. Elle ayar (İşlev ayarı)
♦
Montaj koşullarına uygun statik basıncı seçin.
(♦... Fabrika ayarı)
Ayar
Değeri
Ayar Açıklaması
03
30 Pa
■ Oda sıcaklık sensörü geçişi (Yardımcı)
04
40 Pa
Yalnızca kablolu uzaktan kumandadaki sıcaklık sensörünü kullanmak için ayarı "Kablolu
uzaktan kumanda" (01) olarak değiştirin. Bu işlev yalnızca işlev ayarı 42 "Her İkisi" (01)
olarak ayarlanırsa çalışacaktır.
(♦... Fabrika ayarı)
Ayar
İşlev Numarası
Ayar Açıklaması
Değeri
05
50 Pa
06
60 Pa
07
70 Pa
08
80 Pa
48
00
Her İkisi
01
Kablolu uzaktan kumanda
İşlev Numarası
♦
■ Soğutmaya yönelik enerji tasarrufu için iç ünite fan kontrolü
Soğuta çalışması sırasında dış ünite durdurulduğunda iç ünite fan dönüşünü kontrol ederek güç tasarrufu işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
(♦... Fabrika ayarı)
İşlev Numarası
49
Ayar
Değeri
Ayar açıklaması
00
Devre Dışı Bırak
01
Etkinleştir
02
Uzaktan kumanda
♦
00: Dış ünite durdurulduğunda, iç ünite fanı, uzaktan kumandadaki ayarı izleyerek kesintisiz biçimde çalışır.
01: Dış ünite durdurulduğunda, iç ünite fanı çok düşük hızda kesintili olarak çalışır.
02: Bu işlevi uzaktan kumanda ayarıyla etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
*Soğutma işlevine yönelik enerji tasarrufu için iç ünite fan kontrolü olmadan bir kablolu
uzaktan kumanda kullanılırken veya tekli ayrık dönüştürücü bağlanırken, ayar uzaktan
kumanda kullanılarak yapılamaz. "00" veya "01" olarak ayarlayın.
Uzaktan kumandanın bu işleve sahip olup olmadığını doğrulamak için, her bir uzaktan
kumandanın kullanım kılavuzuna başvurun.
26
09
90 Pa
10
100 Pa
11
110 Pa
12
120 Pa
13
130 Pa
14
140 Pa
15
150 Pa
16
160 Pa
17
170 Pa
18
180 Pa
19
190 Pa
20
200 Pa
31
Standart (35 Pa: 12/14/18/22/24 modeli)
(47 Pa: 30/36 modeli)
(60 Pa: 45/54 modeli)
32
Otomatik hava akımı ayarı
♦
* Statik basınç aralığı modele göre farklıdır.
Ayrıntılar için teknik verilerin fan performansı eğrisine bakın.
Model adı
Statik basınç aralığı
12/14/18/22/24/30/36 modeli
30 ila 200 Pa
45/54 modeli
30 ila 160 Pa
İşlev 26'nın ayar değerini “6. 1. İşlev ayrıntıları” kısmındaki Ayar kaydı tablosuna kaydedin.
Tr-14
9381386215-01_IM.indb 14
12/5/2018 2:57:52 PM
b. Otomatik hava akımı ayarı
8. 2. Çalışma yöntemi
Montajınıza bağlı olarak aşağıdakilerden seçim yapın:
DİKKAT
• Bu işlev, kanallar arasında bir yardımcı fan olduğunda kullanılamaz.
• Statik basıncın izin verilen aralıkta olduğundan emin olun. Yanlış ayar hatalı
ayarlamaya neden olabilir ve yetersiz hava akımı veya su sızıntısıyla sonuçlanabilir.
• Harici statik basınç, otomatik değişebilir tamponlar vb. kullanımıyla montaj sırasında
değiştirilebildiğinde, harici statik basınç en düşük değerde olacak şekilde ayarlayın.
■ Kablosuz uzaktan kumandayla ([TEST RUN] (test çalışması) düğmesiyle)
• Test çalışmasını başlatmak için uzaktan kumandadaki [START/STOP] (başlat/durdur)
düğmesine ve [TEST RUN] (test çalışması) düğmesine basın.
• Test çalışmasını durdurmak için uzaktan kumandadaki [START/STOP] (başlat/durdur)
düğmesine basın.
■ İç üniteyle veya kızılötesi alıcı ünitesiyle
NOT:
Bu ayarı, diğer işlemlerden önce gerçekleştirdiğinizden emin olun. Motor sıcaksa veya ısı
eşanjörü ıslaksa, yanlış algılama hatalı ayarlamalara yol açabilir.
Elektrik tesisatının ve kanal montajlarının eksiksiz olup olmadığını kontrol edin.
Sisteme bir tampon takılıysa, açık olduğundan emin olun.
Hava filtresinin (isteğe bağlı) takılı olup olmadığını kontrol edin.
Çeşitli giriş ve çıkış bağlantı noktaları varsa, kısma vanalarını ayarlayarak, her bir bağlantı
noktasının hava akımı oranlarının tasarlanmış hava akımı oranıyla eşleştiğinden emin
olun.
Otomatik hava akımı ayarı aşağıdaki prosedürlerle olasıdır.
1) İşlev 26'nın ayarını "Otomatik hava akımı ayarı" (32) olarak değiştirin.
2) Klimayı Fan modunda (Yüksek) çalıştırın.
* Klimanın çalıştırılması konusunda talimatlar için, uzaktan kumandanın kullanım
kılavuzuna başvurun.
Mod, Otomatik hava akımı ayarı sırasında Fan modunda (Yüksek) sabitlenecektir.
Bu işlev etkinken Dış üniteyi çalıştırmayın.
3) Klima yaklaşık 1 ila 8 dk. çalışıp, ardından otomatik olarak duracaktır.
* Çalışma sırasında giriş ve çıkış bağlantı noktalarının kısma vanalarını değiştirmeyin.
Bir Grup kontrolü sisteminde kullanılırken, ayarlama yaklaşık 10 dk. sürecektir.
4) Klimayı kapatıp açın.
5) İşlev 26'nın ayar değerini kontrol edip, elde edilen ayar değerini aşağıdaki tabloya
kaydedin.
* Ayar değeri değişmediyse, prosedürü 1. adımdan itibaren yineleyin.
İşlev Numarası
• Test çalışmasını başlatmak için, ünitenin [MANUAL AUTO] (manuel otomatik)
düğmesine 10 saniyeden uzun süre basın (zorunlu soğutma).
• Test çalışmasını durdurmak için [MANUAL AUTO] (manuel otomatik) düğmesine 3
saniyeden uzun süre basın veya uzaktan kumandanın [START/STOP] (başlat/durdur)
düğmesine basın.
• Çalışma Gösterge lambası ve Zamanlayıcı Gösterge lambası, test çalışma modu
sırasında eşzamanlı olarak yanıp sönecektir.
■ Kablolu uzaktan kumanda ile
• Çalışma yöntemi için montaj kılavuzuna ve kablolu uzaktan kumandanın çalıştırma
kılavuzuna bakın.
Isıtma testi, uzaktan kumanda ile HEAT (ısıtma) seçildiğinde birkaç saniye içinde
başlayacaktır [yalnızca ters döngü modeli].
9. SONLANDIRMA
Soğutucu sızıntısı kontrolünü gerçekleştirdikten sonra ısı yalıtımı malzemesini monte edin
(ayrıntılar için dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın).
Kuplör ısı yalıtımı
Boşluk yok
Ayar değeri
Kuplör ısı yalıtımı
(Aksesuar)
Yalıtımı üstüne
bindirdiğinizden emin olun.
26
DİKKAT
İç ünite tarafı
• Algılanan ayar değeri statik basınç aralığı içinde değilse, lütfen montajı kontrol edip
yeniden düzenleyin ve prosedürü 1. adımdan itibaren yineleyin. Yanlış ayar yetersiz
hava akımı veya su sızıntısıyla sonuçlanabilir.
• Otomatik hava akımı ayarından sonra kanal veya çıkış montajları değiştirildiğinde,
prosedürü 1. adımdan itibaren yineleyin.
Kablo kelepçeleri (büyük)
(Aksesuar)
İç ünitenin (ünitelerin) montajı sırasında aşağıdaki kontrol ögelerine özel bir dikkat gösterin.
Montaj tamamlandıktan sonra aşağıdaki kontrol ögelerini tekrar kontrol ettiğinizden emin
olun.
İç ünite doğru şekilde kuruldu mu?
Gaz kaçakları (soğutucu boruları) için bir kontrol yapıldı mı?
Isı yalıtımı çalışması tamamlandı mı?
Su, iç ünitelerden kolayca tahliye ediliyor mu?
Borular
DİKKAT
7. KONTROL LİSTESİ
Kontrol ögeleri
(Gaz ve sıvı boruları)
Kontrol
kutusu
Yalıtımla ürün arasında hiç boşluk olmamalıdır.
DİKKAT
• Boru tesisatını bağladıktan sonra gaz sızıntısı dedektörüyle tüm ek yerlerinde gaz
sızıntısı kontrolü yapın.
• Azot kullanılarak basınç kontrolü yapıldığında, boşaltma işlemini tamamlamak için
lütfen dış ünite montaj kılavuzuna başvurun.
• Hem büyük (gaz) hem de küçük (sıvı) boruların etrafına ısı yalıtımını monte edin. Aksi
takdirde, su sızıntıları meydana gelebilir.
Güç kaynağının gerilimi, iç ünitedeki etikette belirtilenle aynı mı?
Kabloların ve boruların tümü tamamen bağlandı mı?
İç ünite topraklı mı?
Bağlantı kablosu belirtilen kalınlıkta mı?
Girişlerde ve çıkışlarda hiçbir engel yok mu?
Montaj tamamlandıktan sonra doğru çalışma ve taşıma yöntemleri kullanıcıya anlatıldı mı?
Üniteyi sağlanan kullanım kılavuzuna göre çalıştırın ve normal biçimde
çalıştığını kontrol edin.
8. TEST ÇALIŞMASI
10. MÜŞTERİ REHBERLİĞİ
Müşteriye, kullanım kılavuzuna göre aşağıdaki konuları açıklayın:
(1) Başlatma ve durdurma yöntemi, çalışma değiştirme, sıcaklık ayarı, zamanlayıcı, hava
akımı değiştirme ve diğer uzaktan kumanda işlemleri.
(2) Ürünün yanı sıra, uygulanabilirse hava filtreleri ve hava panjurları gibi diğer öğelerin
temizliği ve bakımı.
(3) Kullanım ve montaj kılavuzlarını müşteriye verin.
(4) İç ünite özel kodu değiştirilirse ve montaj işlemi bir kablosuz uzaktan kumanda
içeriyorsa, müşteriyi değiştirilen kod konusunda bilgilendirin. (Bazı kablosuz uzaktan
kumandalarda piller değiştirildiğinde özel kod A ayarına dönebilir.)
8. 1. Kontrol ögeleri
□ Uzaktan kumanda ünitesindeki her bir düğmenin çalışması normal mi?
□ Her bir lamba normal biçimde yanıyor mu?
□ Drenaj normal mi?
□ Çalışma sırasında anormal bir gürültü ve titreşim olmuyor mu?
Klima test çalışmasını uzun süre gerçekleştirmeyin.
Tr-15
9381386215-01_IM.indb 15
12/5/2018 2:57:52 PM
11. HATA KODLARI
Hata gösterimi
Kablolu bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız hata kodları uzaktan kumanda ekranında gözükecektir. Kablosuz uzaktan kumanda kullanıyorsanız, kızılötesi alıcıdaki lambalar, hata
kodlarını yanıp sönme desenleri yoluyla gösterecektir. Aşağıdaki tabloda bulunan lamba
yanıp sönme desenlerine ve hata kodlarına bakın. Bir hata gösterimi yalnızca çalışma sırasında görüntülenir.
Daha fazla ayrıntı için uzaktan kumandanın montaj kılavuzuna başvurun.
Hata gösterimi
ÇALIŞMA
lambası
(yeşil)
Kablolu
ZAMANuzaktan
LAYICI EKONOMİ
kumanda
lambası
lambası
Hata kodu
(yeşil)
(turuncu)
Açıklama
Seri iletişim hatası

(1)

(1)

(1)

(2)
Kablolu uzaktan kumanda iletişim
hatası

(1)

(5)
Kontrol çalışması bitirilmedi
Otomatik hava akımı ayarı hatası

(1)

(6)
Çevresel ünite iletim PCB bağlantı
hatası

(1)

(8)
Harici iletişim hatası
Ünite numarası veya Soğutucu
devresi adres ayarı hatası
[Eşzamanlı Çoklu]
ÇALIŞMA
lambası
(yeşil)
Kablolu
ZAMANuzaktan
LAYICI EKONOMİ
kumanda
lambası
lambası
Hata kodu
(yeşil)
(turuncu)
Açıklama
(6)
(2)
Dış ünite ana PCB model bilgisi
hatası veya iletişim hatası
(6)
(3)
İnvertör hatası
(6)
(4)
Etkin filtre hatası, PFC devresi
hatası
(6)
(5)
Sekme terminali L hatası
(6)
(8)
Dış ünite ani akım sınırlandırma
direnç sıc. yükselme hatası
(6)
(10)
Ekran PCB mikro bilgisayarlar
iletişim hatası
(7)
(1)
Boşaltma sıc. sensörü hatası
(7)
(2)
Kompresör sıc. sensörü hatası
(7)
(3)
Dış ünite Isı Eşj. sıvı sıc. sensörü
hatası
(7)
(4)
Dış sıc. sensörü hatası
(2)
(1)
(2)
(2)
İç ünite kapasite hatası
(7)
(5)
Gaz Emme sıc. sensörü hatası
(2)
(3)
Birleştirme hatası
(7)
(6)
• 2 yönlü vana sıc. sensörü hatası
• 3 yönlü vana sıc. sensörü hatası
• Bağlantı ünitesi numarası hatası
(ikincil iç ünite) [Eşzamanlı
Çoklu]
• Bağlantı ünitesi numarası hatası
(iç ünite veya ek ünite) [Esnek
Çoklu]
(7)
(7)
Isı emici sıc. sensörü hatası
(8)
(2)
(2)
(4)
(2)
(6)
İç ünite adres ayarı hatası
(8)
(3)
Sıvı borusu sıc. sensörü hatası
(2)
(7)
Birincil ünite, ikincil ünite ayar
hatası [Eşzamanlı Çoklu]
(8)
(4)
Akım sensörü hatası
(2)
(9)
Kablolu uzaktan kumanda
sisteminde bağlantı ünitesi
numarası hatası
(8)
(6)
(3)
(1)
Güç kaynağı kesintisi hatası
(9)
(4)
Sekme tespiti
(3)
(2)
İç ünite PCB model bilgisi hatası
(9)
(5)
Kompresör rotor konumu algılama
hatası (geçici durma)
(3)
(3)
İç ünite motoru elektrik tüketimi
algılama hatası
(9)
(7)
Dış ünite fan motoru 1 hatası
(3)
(5)
Manüel otomatik anahtar hatası
(9)
(8)
Dış ünite fan motoru 2 hatası
(3)
(9)
Fan motoru için iç ünite güç
kaynağı hatası
(9)
(9)
4 yönlü vana hatası
(3)
(10)
İç ünite iletişim devresi (kablolu
uzaktan kumanda) hatası
(9)
(10)
Bobin (genleşme vanası) hatası
(4)
(1)
Oda sıc. sensörü hatası
(10)
(1)
Boşaltma sıc. hatası
(4)
(2)
İç ünite ısı eşj. orta sıc. sensörü
hatası
(10)
(3)
Kompresör sıc. hatası
(4)
(4)
İnsan sensörü hatası
(10)
(4)
Yüksek basınç hatası
(5)
(1)
İç ünite fan motoru hatası
(10)
(5)
Düşük basınç hatası
(5)
(3)
Drenaj pompası hatası
(13)
(5)
(7)
Tampon hatası
Yardımcı kutular hatası
(2)
[Esnek Çoklu]
:
0,5
sn.
ON
(AÇIK)
/
0,5
sn.
OFF
(KAPALI)

(5)
(15)
İç ünite hatası
(6)
(1)
Dış ünite ters/eksik faz ve elektrik
tesisatı hatası
Gösterim modu
• Yardımcı soğutma Isı Eşj. gaz
giriş sıc. sensörü hatası
• Yardımcı soğutma Isı Eşj. gaz
çıkış sıc. sensörü hatası
• Boşaltma basıncı sensörü hatası
• Emme basıncı sensörü hatası
• Yüksek basınç anahtarı hatası
: 0,1 sn. ON (AÇIK) / 0,1 sn. OFF (KAPALI)
( ) : Yanıp sönme sayısı
Tr-16
9381386215-01_IM.indb 16
12/5/2018 2:57:52 PM

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement