Fujitsu ASYE14GACH Operation Manual

Add to My manuals
6 Pages

advertisement

Fujitsu ASYE14GACH Operation Manual | Manualzz
BELTÉRI EGYSÉG (Falra szerelhető modell)
Tartsa meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.
ASYE07GACH / ASHE07GACH
ASYE09GACH / ASHE09GACH
ASYE12GACH / ASHE12GACH
ASYE14GACH / ASHE14GACH
ASYA07GACH / ASHA07GACH
ASYA09GACH / ASHA09GACH
ASYA12GACH / ASHA12GACH
ASYA14GACH / ASHA14GACH
ALKATRÉSZSZ. 9377772183
Magyar
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
●●Ellenőrizze a beépítőkeret állapotát és épségét.
ALKATRÉSZSZ. 9377772183
A VRF-rendszer beltéri egysége (Falra szerelhető modell)
●●Csak akkor üzemeltesse a készüléket, ha a levegőszűrők a helyükön
vannak.
TARTALOM
●●Ne fejtsen ki erős nyomást a hűtőbordákon.
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK......................................................... 1
ALKATRÉSZEK NEVE............................................................................ 1
MANUAL AUTO ÜZEMMÓD................................................................... 2
A LÉGKERINGÉS IRÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA....................................... 2
KEZELÉSI JAVASLATOK........................................................................ 2
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS........................................................... 3
HIBAKERESÉS....................................................................................... 3
MŰSZAKI ADATOK................................................................................. 4
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
●●A készülék használata előtt olvassa el alaposan a jelen „ÓVINTÉZKEDÉSEKET”, és ügyeljen a megfelelő kezelésre.
●●A jelen fejezetben adott utasítások mindegyike a biztonsággal függ
össze. Gondoskodjon állandó biztonságos üzemfeltételekről.
●●A „VIGYÁZAT” és „FIGYELEM” feliratok az alábbi jelentéssel bírnak az
útmutatóban:
VIGYÁZAT
Ez a jelölés olyan eljárásokra utal, amelyek
nem megfelelő végrehajtása a kezelő halálához
vagy súlyos testi sérüléséhez vezethet.
FIGYELEM
Ez a jelölés olyan eljárásokra utal, amelyek
nem megfelelő végrehajtása a kezelő sérüléséhez vagy káreseményhez vezethet.
KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
VIGYÁZAT
●●Ne legyen hosszú ideig közvetlenül kitéve a légkondicionálóból áradó
levegőnek.
●●Ne tegye az ujjait vagy tárgyakat a kimeneti nyílásba vagy
beszívórácsba.
●●Ne igyon a légkondicionálóból kieresztett vízből.
●●Ne használjon gyúlékony gázokat a légkondicionáló közelében.
●●Ne érintse meg a vezetékeket működés közben.
●●Ügyeljen arra, hogy az elektromos berendezések mind a beltéri, mind
pedig a kültéri egységtől legalább 1 méter távolságra legyenek.
●●A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem
rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelő személy által
adott, a készülék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak
a készülékkel.
Megjegyzés:
A hővisszanyerő rendszer üzemmódjának átváltása után a készülék
működésre való felkészülése időt vehet igénybe. Ez nem jelent hibát.
FELSZERELÉSSEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
FIGYELEM
●●Ne kísérelje meg egyedül felszerelni a légkondicionálót.
●●Az egység a kezelő által nem szervizelhető alkatrészeket tartalmaz.
Minden esetben kérje hivatalos szerviz tanácsát a javításokhoz.
●●A berendezés szállításakor kérje hivatalos szerviz tanácsát az egység
lecsatlakoztatásával és felszerelésével kapcsolatban.
●●Az egységet földelni kell.
●●Gondoskodjon a megfelelő elfolyó rendszer kialakításáról.
●●Ne szerelje fel a légkondicionálót kandalló vagy más fűtőberendezés
közelében.
●●Beltéri és kültéri egység felszerelésekor tegyen óvintézkedéseket
annak érdekében, hogy kisgyermekek ne férhessenek hozzá.
ALKATRÉSZEK NEVE
(13)
(8)
●●VÉSZHELYZET esete kivételével soha ne kapcsolja le az elektromos
tápellátást vagy a beltéri egységek megszakítóját működés közben. Ez
a kompresszor meghibásodását, illetve vízszivárgást okozhat.
Először a vezérlőegység, konverter vagy külső beviteli készülék segítségével állítsa le a beltéri egységet, majd válassza le a megszakítókat.
A készüléket a vezérlőegységen, konverteren vagy külső beviteli
készülék segítségével szabályozza.
●●Ha a készülék elektromos tápellátó vezetéke megsérült, akkor azt csak
hivatalos szervizzel cseréltesse ki, mivel ez a művelet speciális szerszámokat és egyéni vezetéket igényel.
(1)
(3)
(12)
(9)
(1)
(3)
(2)
●●Ha a hűtőközeg szivárogni kezd, akkor oltsa el a lángokat, szellőztesse ki a helyiséget, majd forduljon hivatalos szervizhez.
FIGYELEM
(10) (11)
(4) (5)
(6)
(7)
(8)
●●A használat során időnként gondoskodjon a szellőztetésről.
●●Ne használja fel élelmiszerek tárolását végző, precíziós berendezéseket vagy műalkotásokat magukban foglaló helyeken.
●●Ne helyezzen állatokat vagy növényeket közvetlenül a légáram útjába.
(1) Vezérlőpanel
●●Ne irányítsa a légáramot kandallókra vagy fűtőberendezésekre.
(2) MANUAL AUTO gomb: Ezzel működtethető, ha nem áll rendelkezésre távvezérlő.
●●Ne zárja el vagy fedje le a bemeneti és kimeneti nyílást.
●●Ne másszon fel a légkondicionálóra vagy helyezzen rá tárgyakat.
●●Ne tegyen vázát vagy vizespalackot a légkondicionáló tetejére.
●●Ne akasszon tárgyakat a beltéri egységre.
●●Ne helyezzen olyan tárgyat a beltéri egység alá, ami nedvesség hatására károsodhat.
●●A légkondicionáló vagy a levegőszűrő tisztításakor mindig kapcsolja ki
az elektromos megszakítót.
(3) Jelzőlámpák
(4) OPERATION jelzőlámpa (zöld): Működés esetén gyullad ki.
(5) TIMER jelzőlámpa (narancssárga): Az időzítő működése esetén
gyullad ki.
(6) Távvezérlő jelvevő: Ezen a helyen fogadja a készülék a távvezérlőből jövő jeleket.
●● Ne öntsön vizet vagy tisztítószert közvetlenül az egységre, illetve ne mossa ki az
egységet vízzel vagy tisztítószerrel.
(7) FILTER jelzőlámpa (piros): A szűrő elkoszolódása esetén gyullad
ki. A "TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS" szakasznak megfelelően
tisztítsa meg a szűrőt. Kialszik, ha a tisztítást követően megnyomja
a RESET gombot.
●●Ne tegye ki a légkondicionálót víznek.
(8) Beszívórács
●●Ne kezelje a légkondicionálót nedves kézzel.
(9) Levegőszűrő
Hu-1
(10) Légáram-irányító zsalu
(11) Jobb-bal zsalu (a légáram-irányító zsalu mögött)
(12) Leeresztő tömlő
KEZELÉSI JAVASLATOK
Működés és teljesítmény
(13) Légtisztító és szagtalanító szűrő
Vezérlőegység (opcionális)
Tudnivalók a prioritási állapotról és a készenléti állapotról
Távvezérlők típusai:
●●Vezeték nélküli távvezérlő
●●Vezetékes távvezérlő
●●Egyszerű távvezérlő
●●Több beltéri egység csatlakoztatható ugyanazon rendszerhez. A
rendszertől függően a kiválasztható üzemmódok sora korlátozott.
Az üzemmóddal kapcsolatban lásd az egyes készülékekhez mellékelt
kezelési útmutatót.
Hűtésprioritási állapot:
Amikor az azonos rendszerben található beltéri egységek hűtés vagy
száraz üzemmódban működnek, akkor a fűtés nem választható ki.
MANUAL AUTO ÜZEMMÓD
Fűtésprioritási állapot:
Amikor az azonos rendszerben található beltéri egységek fűtés üzemmódban működnek, akkor a hűtés nem választható ki.
A MANUAL AUTO üzemmódot akkor használja, ha a távvezérlő elveszett
vagy más okból nem használható.
FIGYELEM
Ne nyomja meg a MANUAL AUTO gombot nedves kézzel vagy hegyes
tárggyal, mert elektromos áramütés vagy meghibásodás történhet.
Készenléti állapot:
A készenléti állapot akkor aktivál, amikor 2 vagy több beltéri egység egyszerre kapcsol be különböző üzemmódban. A nem prioritási
üzemmódban lévő beltéri egységek készenléti állapotban várakoznak
mindaddig, amíg a prioritási üzemmód nem változik (a prioritás átkapcsolásával lép működésbe).
Ekkor a működés jelzőlámpája (zöld) világítani kezd, az időzítő jelzőlámpája (narancssárga) pedig villog.
Alacsony környezethűtés
Üzem elindítása
Nyomja meg a MANUAL AUTO gombot a vezérlőpanelen.
Az üzemmód az alábbi beállításban határozható meg.
Üzemmód
AUTO:
Az Auto üzemmód kiválasztása esetén a berendezés abban a módban működik, mint amiben
az azonos rendszerben működő másik beltéri
egység. (Ha azonos rendszerben lévő másik beltéri egység nem üzemel, akkor a légkondicionáló
hűtés üzemmódban fog működni.)
Ventilátor sebessége
AUTO
Hőmérséklet-beállítás
23 °C
●●A külső hőmérséklet csökkenésekor a kültéri egység ventilátora alacsony sebességre kapcsolhat vagy a ventilátorok valamelyike ideiglenesen leállhat.
Fűtésteljesítmény
●●A fűtés üzemmód hőszivattyús elven működik – a környezeti levegőből
származó hőt elnyeli és a hőt belülre továbbítja. Ennek megfelelően,
ha a környezeti levegő hőmérséklete csökken, akkor a teljesítmény
is alacsonyabb lesz. Ha úgy érzi, hogy nem elegendő a fűtési teljesítmény, akkor javasoljuk, hogy a légkondicionálót más fűtőberendezéssel együtt használja.
●●A fűtés üzemmódban a helyiségben a levegő keringetésével a berendezés a helyiség egészét fűti, emiatt azonban a légkondicionáló első
bekapcsolása után a helyiség felfűtése időt vehet igénybe.
Mikroszámítógép-vezérelt automatikus leolvasztás
Üzem leállítása
Nyomja meg a MANUAL AUTO gombot a vezérlőpanelen.
A LÉGKERINGÉS IRÁNYÁNAK
BEÁLLÍTÁSA
A függőleges szélirány a vezérlőegységgel vezérelhető. A vízszintes
szélirány manuálisan állítható be, a jobb-bal zsaluk segítségével.
Függőleges irány
●●A fűtés üzemmód alacsony környezeti hőmérséklet és magas páratartalom mellett történő használata esetén jég képződhet a kültéri
egységen, ami alacsonyabb teljesítményhez vezet. A teljesítmény ilyen
okból történő lecsökkenését megakadályozandó, az egység mikroszámítógépes vezérlésű automatikus leolvasztó funkcióval rendelkezik.
Jégképződés esetén a légkondicionáló ideiglenesen leáll és a leolvasztó funkció lép működésbe rövid ideig (kb. 4-15 percig).
Az automatikus leolvasztás működése során a MŰKÖDÉS jelzőlámpa
(zöld) villog.
Olajvisszanyerés üzemmód
●●Időnként olajvisszanyerés történik, hogy ezzel a kompresszorolaj vis�szajuthasson a kültéri egységbe.
Olajvisszanyerés közben a MŰKÖDÉS jelzőlámpa (zöld) villog (kb. 10
percig).
Hőmérséklet és páratartalom tartománya
Hűtés és szárítás: (1), (2), (3), (4)
Fűtés:
(1), (2), (3), (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Vízszintes irány
Jobb-bal zsaluk
●●A termék üzemeltetéséhez szükséges hőmérséklet és páratartalom az
alábbi táblázatban látható.
Hűtés/száraz üzemmód
Környezeti
hőmérséklet
Beltéri
hőmérséklet
Beltéri páratartalom
Fogantyú (3 helyen)
Fogantyú
Fűtés üzemmód
Lásd a kültéri egységekre vonatkozó műszaki adatokat.
18 – 32 °C DB
10 – 30 °C DB
Kb. 80% vagy kevesebb
●●Ha a légkondicionáló a felsoroltaknál magasabb hőmérséklet mellett
üzemel, akkor a beépített védőáramkör léphet működésbe a belső
áramköri meghibásodás elkerülése érdekében. Hűtés és száraz üzemmódok alatt, ha az egység a felsoroltaknál alacsonyabb hőmérséklet
mellett üzemel, akkor a hőcserélő befagyhat, ami vízszivárgáshoz és
egyéb károsodáshoz vezethet.
Hu-2
●●Ha az egységet hosszú ideig magas páratartalom mellett üzemeltetik,
akkor a beltéri egység felületén lecsapódás jelentkezhet, ami aztán a
talajra vagy más, az egység alatt található tárgyra csepeg.
●●Na használja az egységet hűtésen, fűtésen, páramentesítésen és
levegőkeringetésen kívül más célra.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
(2)
Csapágy
Beszívórács
Fogantyú
Beszívórács
FIGYELEM
●●Az egység tisztítása előtt állítsa le az egységet és csatlakoztassa le az
elektromos tápellátásról.
●●Ne álljon instabil felületre a tisztításhoz.
●●A levegőszűrők eltávolítása vagy cseréje során ügyeljen arra, hogy ne
érjen a hőcserélőhöz, mert az testi sérülést okozhat.
●●Győződjön meg arról, hogy a beszívórács biztonságosan van-e felszerelve.
●●Ne végezzen tisztítást az egység belsejében önállóan. Az egység
belső tisztításával kapcsolatban kérje hivatalos szerviz tanácsát.
●●Az egység burkolatának tisztításakor ne használjon 40°C-nál melegebb vizet, durva tisztítószereket vagy illékony szereket (pl. benzint
vagy hígítót).
●●Ha a levegőszűrőn szennyeződés gyűlt fel, akkor csökken a légáram,
ami a rontja működés hatékonyságát és hangosabb működéshez
vezet.
Szokásos használat mellett a levegőszűrőket 2 hetente tisztítani kell.
Szerelőtengely
Szerelőtengely
Fogantyú
(2)
(2)
Légtisztító és szagtalanító szűrő beszerelése
(1) Nyissa ki a beszívórácsot és távolítsa el a levegőszűrőket.
(2)Helyezze be a légtisztító és szagtalanító szűrőt a légtisztítő és szagtalanító szűrő keretébe.
(3)Illessze össze a légtisztító és szagtalanító szűrő 6 reteszét a levegőszűrők hátulján lévő 6 horoggal.
(4) Szerelje fel a 2 levegőszűrőt és csukja be a beszívórácsot.
Légtisztító és szagtalanító
szűrő kerete
Légtisztító és szagtalanító szűrő
Horog (hátul 6 helyen)
A beszívórács és a levegőszűrő tisztítása
1. Távolítsa el a beszívórácsot és a levegőszűrőt.
(1) Helyezze az ujjait a rácspanel két alsó vége alá, majd előrefelé
emelje fel.
(2) Húzza le a fogantyút.
(3) Nyissa ki a beszívórácsot, majd emelje a beszívórácsot felfelé, amíg
el nem távolítja a beszívórács tetején lévő tengelyt.
(4) Emelje fel a levegőszűrő karját, válassza le a 2 alsó fület, majd
húzza ki a levegőszűrőt.
(3)
(3)
Beszívórács
(1)
(1)
Szerelőtengely
Fogantyú
(2)
Levegőszűrő kar
Mossa ki a készülékházat meleg vízzel, majd szárítgassa meg egy tiszta
és puha törlőruha segítségével.
Ha hosszabb ideig nem használja a berendezést.
HIBAKERESÉS
Az alábbi körülmények nem jelentik azt, hogy az egység meghibásodott.
Ne lép működésbe azonnal:
●●Ha az egységet leállítja, majd azonnal újból elindítja, akkor a kompresszor kb. 3 percig üzemen kívül lesz, hogy megakadályozza a
biztosítékok kiolvadását.
Horgok
(2 helyen)
2. Tisztítás
(1)A beszívórács tisztítása
Távolítsa el a port porszívóval, mossa ki a rácsot meleg vízzel, majd
szárítgassa meg egy tiszta és puha törlőruha segítségével.
(2)A levegőszűrő tisztítása
Távolítsa el a port porszívóval vagy a szűrő kimosásával. A kimosást
követően hagyja, hogy a szűrő egy árnyékos helyen teljesen megszáradjon, mielőtt visszahelyezné az egységbe.
3. Helyezze vissza a beszívórácsot és a levegőszűrőt.
(1)Igazítsa hozzá a levegőszűrő oldalait a panelhez, majd tolja be
teljesen, ügyelve arra, hogy a 2 alsó fül megfelelően visszakerüljön a
panelen lévő furatába.
(2) A beszívórács rögzítőtengelye az első panelre van felszerelve.
(3) Fektesse le a beszívórácsot.
●●Az elektromos megszakító kikapcsolása és visszakapcsolás alkalmával a védőáramkör kb. 3 percig üzemel, ezzel megakadályozva az
egység működését ezen időszak alatt.
A légáram gyenge vagy megszűnik:
●●A fűtés üzemmód elindításakor a beltéri egység ventilátora ideiglenesen megállhat, hogy az egység belső szakaszai felmelegedhessenek.
●●A fűtés üzemmód alatt, ha a helyiség hőmérséklete a hőszabályozón
beállított érték fölé emelkedik, akkor a kültéri egység leáll, majd pedig
a beltéri egység ventilátora is leáll. Ha tovább kívánja fűteni a helyiséget, akkor állítsa magasabb fokozatra a hőszabályozót.
●●Olajvisszanyerés során a légáram nagyjából 10 percre leállhat. (Lásd:
2. oldal)
●●A fűtés üzemmód alatt az egység ideiglenesen leállhat (4–15 percre)
az automatikus leolvasztó üzemmód aktiválása miatt. (Lásd: 2. oldal)
●●A ventilátor alacsony sebességen működik száraz üzemmódban vagy
amikor az egység a helyiség hőmérsékletét figyeli.
(1)
Horgok (2 helyen)
Hu-3
Készülékház tisztítása
Hagyja bekacsolva a megszakítót legalább 12 órán át, mielőtt újra működtetné az egységet.
(2)
(1)
Retesz (6 helyen)
●●Amikor a hőfokfigyelés AUTO üzemmódban van, akkor a ventilátor
alacsony sebességen működik.
Villogó lámpák:
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) villog:
Olajvisszanyerés van folyamatban. (Lásd: 2. oldal)
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) villog:
Automatikus leolvasztó üzemmód van folyamatban. (Lásd: 2. oldal)
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) és az IDŐZÍTŐ jelzőlámpa (narancssárga) felváltva villog:
Az egység áramkimaradás után kapcsolt vissza.
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) és az IDŐZÍTŐ jelzőlámpa (narancssárga) egyszerre villog:
Az egység próbaüzemmódban működik. Tájékoztassa a felettesét,
hogy karbantartás lehet folyamatban.
Az alábbi helyzetekben azonnal állítsa le a berendezést és forduljon hivatalos szervizhez.
●●A probléma nem oldható meg még a hibakeresés lépéseivel sem.
●●A FILTER jelzőlámpa (piros) gyorsan villog.
●●A vezetékes távvezérlő vagy egyszerű távvezérlő Er jelzést ad (ha
csatlakoztatva van).
●●Égett szag érezhető.
MŰSZAKI ADATOK
ASE07
GACH
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) világítani kezd, az IDŐZÍTŐ jelzőlámpa (narancssárga) pedig villog:
Ez a készenléti üzemmód. (Lásd: 2. oldal)
MODELL
Zaj hallható:
●●Az alábbi körülmények esetén a víz áramlásának hangja hallható a
beltéri egységből, valamint a működési zaj is hangosabbá válik. Ezek a
hűtőközeg áramlása okozta zajok.
A működés kezdetekor
Az olajvisszanyerés befejeződésekor
Az automatikus leolvasztó üzemmód befejeződésekor
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
FESZÜLTSÉGTARTOMÁNY
●●Működés közben halk nyikorgó hang hallható. Ez a hőmérséklet-változás miatt történik, a panel tágulásának és összehúzódásának eredményeként.
●●Fűtés üzemmódban időnként sercegő hang hallható. Ezt a hangot az
automatikus leolvasztó üzemmód okozza. (Lásd: 2. oldal)
Szagok érezhetők:
●●A beltéri egységből szagok távozhatnak. Ezt a szagot a helyiség szaga
(bútorok, dohány, stb.) okozza, miután a légkondicionálóba kerül.
A beltéri egységből köd távozik:
●●Fűtés üzemmódban a beltéri egységből távozó, vékony köd válhat láthatóvá. Ezt a helyiség levegőjének, a légkondicionálóból érkező levegő
miatti hirtelen lehűlése okozza, ami páralecsapódáshoz és ködképződéshez vezet.
A beltéri egységből gőz távozik:
●●Fűtés üzemmódban a kültéri egység ventilátora leállhat, és előfordulhat, hogy gőz távozik az egységből. Ezt az automatikus leolvasztó
üzemmód okozza. (Lásd: 2. oldal)
Víz keletkezik a kültéri egységen:
●●Fűtés üzemmódban a kültéri egységen víz képződhet, amit az automatikus leolvasztó üzemmód okoz.
Az alábbi körülmények nem a berendezés meghibásodását jelzi, ezért ellenőrizze újból.
Az egység egyáltalán nem működik:
●●Történt áramkimaradás?
●●Égett ki biztosíték vagy kioldott az áramkör-megszakító?
●●A főkapcsoló OFF állásban van?
●●A prioritási állapottól eltérő üzemmódot kíván aktiválni? (Lásd: 2. oldal)
●●A berendezés készenléti állapotban van? (Lásd: 2. oldal)
Az üzemmód nem változtatható meg:
●●A prioritási állapottól eltérő üzemmódba kíván átváltani? (Lásd: 2.
oldal)
Gyenge hűtési (vagy fűtési) teljesítmény:
●●Helyesen állította be a helyiség hőmérsékletét (hőszabályozó)?
●●A levegőszűrő szennyeződött? (Lásd: 3. oldal)
●●A légkondicionáló bemeneti nyílása vagy kimeneti nyílása elzáródott?
●●Van nyitva ablak vagy ajtó?
●●Hűtés üzemmód esetén nincs nyitva olyan ablak, amin keresztül közvetlen napsütés jöhet a helyiségbe? (Húzza el a függönyöket.)
●●Hűtés üzemmód esetén vannak fűtőberendezések vagy számítógépek
a helyiségben, illetve nem tartózkodik túl sok személy a helyiségben?
●●A ventilátor sebessége alacsonyra van állítva?
Állítsa a hőmérsékletet a helyiség hőmérsékleténél alacsonyabbra,
majd használja:
●●A hőmérséklet nem csökken megfelelően.
Előfordulhat, hogy a hőmérséklet a helyiség viszonyai miatt nem
csökken.
(Magas páratartalom vagy magas beltéri hőmérséklet miatt.) (Lásd: 2.
oldal)
TÁPELLÁTÁS
ASE09
GACH
ASE12
GACH
ASE14
GACH
230 V ~ 50/60 Hz
198 – 264 V (50Hz)
198 – 253 V (60Hz)
HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY
[kW]
2,2
2,8
3,6
4,5
[Btu/h]
7 500
9 600
12 300
15 400
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY
[kW]
2,8
3,2
4,1
5,0
[Btu/h]
9 600
10 900
14 000
17 100
BEMENŐ TELJESÍTMÉNY
[W]
15
16
21
34
ÁRAMERŐSSÉG
[A]
0,18
0,19
0,23
0,35
dB [A]
34
35
38
43
KÖZ
dB [A]
32
32
34
35
ALACSONY
dB [A]
30
30
30
30
ASA12
GACH
ASA14
GACH
HANGNYOMÁS SZINTJE
MAGAS
MÉRETEK ÉS TÖMEG
MAGASSÁG
[mm]
275
SZÉLESSÉG
[mm]
790
MÉLYSÉG
[mm]
215
[kg]
9
TÖMEG
ASA07
GACH
MODELL
TÁPELLÁTÁS
ASA09
GACH
230 V ~ 50/60 Hz
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ
FESZÜLTSÉGTARTOMÁNY
198 – 264 V (50Hz)
198 – 253 V (60Hz)
HŰTÉSI TELJESÍTMÉNY
[kW]
2,2
2,8
3,6
4,5
[Btu/h]
7 500
9 600
12 300
15 400
FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY
[kW]
2,8
3,2
4,1
5,0
[Btu/h]
9 600
10 900
14 000
17 100
BEMENŐ TELJESÍTMÉNY
[W]
17
18
22
34
ÁRAMERŐSSÉG
[A]
0,17
0,18
0,20
0,30
HANGNYOMÁS SZINTJE
MAGAS
dB [A]
35
36
39
44
KÖZ
dB [A]
33
33
35
37
ALACSONY
dB [A]
31
31
31
32
MÉRETEK ÉS TÖMEG
MAGASSÁG
[mm]
275
SZÉLESSÉG
[mm]
790
MÉLYSÉG
[mm]
215
[kg]
9
TÖMEG
●●Akusztikai tudnivalók:
A maximális hangnyomás szintje 70 dB (A) alatt van mind a beltéri,
mind pedig a kültéri egység esetén. IEC 704-1 és ISO 3744 szerint.
Hu-4

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement