Fujitsu ASYA12GACH Instrucțiuni de utilizare

Add to My manuals
6 Pages

advertisement

Fujitsu ASYA12GACH Instrucțiuni de utilizare | Manualzz

ASYE07GACH / ASHE07GACH

ASYE09GACH / ASHE09GACH

ASYE12GACH / ASHE12GACH

ASYE14GACH / ASHE14GACH

ASYA07GACH / ASHA07GACH

ASYA09GACH / ASHA09GACH

ASYA12GACH / ASHA12GACH

ASYA14GACH / ASHA14GACH

MANUAL DE UTILIZARE

UNITATE INTERIOARĂ (Tip cu montare pe perete)

Păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare.

NR. PIESĂ 9377772183-02

MANUAL DE UTILIZARE

NR. PIESĂ 9377772183-02

Unitate interioară sistem VRF (Tip cu montare pe perete)

CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS .......................................................................

1

NAME OF PARTS ..................................................................................

1

MANUAL AUTO OPERATION ................................................................

2

ADJUSTING THE DIRECTION OF AIR CIRCULATION ........................

2

OPERATING TIPS ..................................................................................

2

CLEANING AND CARE ..........................................................................

3

TROUBLESHOOTING ...........................................................................

3

SPECIFICATIONS ..................................................................................

4

PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ

● Înainte de a utiliza instalaţia, citiţi aceste „PRECAUŢII” cu atenţie şi operaţi instalaţia într-un mod corect.

● Instrucţiunile din această secţiune se referă integral la siguranţă; asiguraţi-vă că menţineţi condiţii sigure de funcţionare.

● „AVERTISMENT” şi „ATENŢIE” au următoarele semnificaţii în aceste instrucţiuni:

AVERTISMENT

ATENŢIE

Semnul indică proceduri care, dacă sunt efectuate necorespunzător, pot duce la moartea sau vătămarea gravă a utilizatorului.

Acest semn indică proceduri care, dacă sunt efectuate necorespunzător, pot duce la vătămarea corporală a utilizatorului sau la deteriorarea proprietăţii.

PRECAUŢII DE UTILIZARE

AVERTISMENT

● Nu continuaţi să vă expuneţi la curentul direct al aparatului de aer condiţionat pentru o perioadă lungă de timp.

● Nu introduceţi degetele sau obiecte în portul de evacuare sau grilele de admisie.

● Cu excepţia cazurilor de URGENŢĂ, nu opriţi niciodată întrerupătorul principal sau cel secundar al unităţilor interioare, în timpul funcţionării.

Aceasta va cauza defectarea compresorului, precum şi scurgeri de apă.

Mai întâi, opriţi unitatea interioară cu ajutorul unităţii de comandă, al convertorului sau al dispozitivului extern de intrare, după care opriţi

întrerupătorul.

Asiguraţi-vă că efectuaţi operaţiunile cu ajutorul unităţii de comandă, al convertorului sau al dispozitivului extern de intrare.

● Dacă cablul de alimentare al acestei instalaţii este deteriorat, trebuie să fie înlocuit doar de personal service autorizat, din moment ce sunt necesare unelte speciale şi cabluri specificate.

● Dacă există scurgeri de agent frigorific, stingeţi orice flacără, aerisiţi camera ţi contactaţi personalul service autorizat.

ATENŢIE

● Asiguraţi aerisirea ocazională în timpul utilizării.

● Nu utilizaţi în aplicaţii care implică depozitarea alimentelor, echipamentele de precizie sau lucrări de artă.

● Nu plasaţi animale sau plante în direcţia curentului de aer.

● Nu direcţionaţi curentul de aer înspre şemineuri sau aparatură de încălzire.

● Nu blocaţi sau acoperiţi portul de admisie şi pe cel de evacuare.

● Nu vă urcaţi pe aparatul de aer condiţionaţi şi nu puneţi obiecte pe acesta.

● Nu aşezaţi vaze de flori sau recipiente de apă deasupra aparatului de aer condiţionat.

● Nu atârnaţi obiecte de unitatea interioară.

● Nu plasaţi niciun obiect sub unitatea interioară care nu trebuie să intre

în contact cu apa.

● Opriţi întrerupătorul electric de fiecare dată când curăţaţi aparatul de aer condiţionat sau filtrul de aer.

● Nu turnaţi apă sau solvent de curăţare direct pe unitate şi nu spălaţi unitatea cu acestea.

● Nu expuneţi aparatul de aer condiţionat la contact direct cu apa.

● Nu puneţi în funcţiune aparatul de aer condiţionat cu mâinile umede.

Ro-1

● Verificaţi starea standului de montare pentru defecţiuni.

● Puneţi în funcţiune doar cu filtrele de aer instalate.

● Nu consumaţi apa scursă din aparatul de aer condiţionat.

● Nu aplicaţi presiune asupra aripioarelor radiatorului.

● Nu utilizaţi gaze inflamabile în preajma aparatului de aer condiţionat.

● Nu atingeţi conductele în timpul funcţionării.

● Asiguraţi-vă că toate aparatele electronice sunt la cel puţin 1 m distanţă atât de unităţile interioare, cât şi de cele exterioare.

● Această instalaţie nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experienţă şi cunoaştere, cu excepţia cazului în care sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni cu referire la utilizarea instalaţiei, din partea unei persoane responsabile cu siguranţa lor. Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu instalaţia.

Notă:

Schimbarea modului de funcţionare a sistemului de recuperare a căldurii poate necesita o anumită perioadă de timp pentru activare. Vă rugăm ţineţi cont că acest lucru nu este un defect.

PRECAUŢII LA MONTARE

ATENŢIE

● Nu încercaţi să instalaţi acest aparat de aer condiţionat pe cont propriu.

● Această unitate nu conţine nicio piesă care poate reparată de către utilizator.

Consultaţi întotdeauna personalul service autorizat pentru reparaţii.

● Când mutaţi unitatea, consultaţi personalul service autorizat pentru deconectarea şi instalarea acesteia.

● Această unitate trebuie împământată.

● Asiguraţi-vă că instalaţia de scurgere este montată corespunzător pentru scurgeri.

● Evitaţi instalarea aparatului de aer condiţionat în apropierea unui şemineu sau al altor aparate de încălzire.

● Când instalaţi unităţile interioare şi exterioare, luaţi-vă măsuri de precauţie pentru a preveni accesul copiilor.

NUMELE PIESELOR

(13)

(8)

(1)

(3)

(12)

(1)

(9) (10) (11)

(3)

(2)

(4) (5) (6) (7)

(8)

(1) Tablou de comandă

(2) Butonul MANUAL AUTO: Acesta este utilizat pentru punerea în funcţiune a unităţii în cazul în care telecomanda nu este disponibilă.

(3) Lămpi indicatoare

(4) Lampa indicatoare OPERATION (verde): Se aprinde în timpul funcţionării.

(5) Lampa indicatoare TIMER (portocaliu): Se aprinde în timp ce ceasul funcţionează.

(6) Unitate receptoare semnal telecomandă Aceasta este zona pentru primirea semnalelor telecomenzii.

(7) Lampa indicatoare FILTER (roşu): Se aprinde dacă filtrul este murdar. Curăţaţi filtrul după ce consultaţi „CURĂŢARE ŞI ÎNGRIJIRE”.

Se stinge când butonul RESET este apăsat după curăţare.

(8) Grilă de admisie

(9) Filtru aer

(10) Fantă de ventilaţie pentru direcţionarea curentului de aer

(11) Fantă de ventilaţie stânga-dreapta (în spatele fantei de ventilaţie pentru direcţionarea curentului de aer)

(12) Furtun de scurgere

(13) Filtru pentru curăţarea şi dezodorizarea aerului

Unitatea de comandă (opţional)

Tipuri de telecomenzi:

● Telecomandă fără fir

● Telecomandă cu fir

● Telecomandă simplă

Pentru modul de funcţionare, vă rugăm consultaţi Manualul de utilizare al fiecărui dispozitiv.

MODUL DE FUNCŢIONARE MA

-

NUAL AUTO

Utilizaţi modul de funcţionare MANUAL AUTO atunci când pierdeţi telecomanda sau când aceasta nu este disponibilă.

ATENŢIE

Nu apăsaţi butonul MANUAL AUTO cu mâini umede sau obiecte ascuţite, în caz contrar puteţi suferi şoc electric sau aparatul se poate defecta.

Pornirea aparatului

Apăsaţi butonul MANUAL AUTO de pe tabloul de comandă.

Funcţionarea poate fi reglată cu următoarea setare.

Mod de funcţionare AUTO:

Atunci când modul Auto nu poate fi selectat, aparatul va funcţiona în acelaşi mod ca unitatea interioară, în acelaşi sistem. (Atunci când o altă unitatea interioară din acelaşi sistem nu funcţionează, aparatul de aer condiţionat va funcţiona pe răcire).

Viteza ventilatorului AUTO

Setarea temperaturii 23 °C

Oprirea aparatului

Apăsaţi butonul MANUAL AUTO de pe tabloul de comandă.

REGLAREA DIRECŢIEI DE

CIRCULARE A AERULUI

Direcţia verticală a curentului de aer poate fi controlată prin unitatea de comandă. Direcţia orizontală a curentului de aer poate fi setată manual prin reglarea fantelor de ventilaţie dreapta-stânga.

Direcţie verticală

Răcire şi dezumidificare: (1), (2), (3), (4)

Încălzire: (1), (2), (3), (4)

Direcţie orizontală

Buton (3 poziţii)

(1)

(2)

(3)

(4)

Fante de ventilaţie dreapta-stânga

Buton

SFATURI PENTRU FUNCŢIONARE

Funcţionare şi performanţă

Despre starea de prioritate şi starea de aşteptare

● Mai multe unităţi interioare pot fi conectate în cadrul aceluiaşi sistem.

În funcţie de sistem, opţiunile de moduri de funcţionare sunt limitate.

Starea prioritară de răcire:

Atunci când celelalte unităţi interioare din cadrul aceluiaşi sistem funcţionează în modul de răcire sau dezumidificare, încălzirea nu poate fi selectată în acelaşi timp.

Starea prioritară de încălzire:

Atunci când celelalte unităţi interioare din cadrul aceluiaşi sistem funcţionează în modul de încălzire, modul de răcire şi dezumidificare nu poate fi selectat în acelaşi timp.

Starea de aşteptare:

Starea de aşteptare se activează atunci când 2 sau mai multe unităţi interioare sunt pornite în acelaşi timp în moduri diferite de funcţionare.

Orice unitate interioară care nu se află în modul de funcţionare prioritar va intra în starea de aşteptare până la schimbare modului prioritar de funcţionare (intrarea în funcţiune este efectuată la schimbarea priorităţii).

În acest moment, lampa indicatoare OPERATION (verde) se aprinde şi lampa indicatoare TIMER (roşu) se aprinde intermitent.

Răcire ambientală scăzută

● Când temperatura exterioară scade, ventilatoarele unităţii exterioare pot trece la Viteză redusă, sau unul dintre ventilatoare se poate opri intermitent.

Performanţa de încălzire

● Modul încălzire funcţionează pe principiul pompei termice, absorbind căldura din aerul exterior şi transferând-o între interior. În consecinţă, performanţa de funcţionare este redusă pe măsură ce temperatura aerului exterior scade. Dacă consideraţi că nu este produsă suficientă căldură, vă recomandăm să utilizaţi aparatul de aer condiţionat în asociere cu un alt tip de aparat de încălzire.

● Modul încălzire vă încălzeşte întreaga cameră prin recircularea aerului, din această cauză fiind necesară o anumită perioadă de timp după pornirea aparatului de aer condiţionat pentru a încălzi camera.

Dezgheţare automată controlată prin microcomputer

● Atunci când utilizaţi modul Încălzire în condiţii de temperatură exterioară scăzută şi umiditate crescută, se poate forma gheaţă pe unitatea exterioară, ducând la performanţă redusă de funcţionare. Pentru a preveni acest tip de performanţă redusă, această unitate este echipată cu o funcţie de dezgheţare automată controlată prin microcomputer. Dacă se formează gheaţă, aparatul de aer condiţionat se va opri temporar, iar circuitul de dezgheţare va funcţiona pentru o perioadă scurtă de timp (pentru aproximativ 4 până la 15 minute).

În timpul modului Dezgheţare automată, lampa indicatoare OPERATI-

ON (verde) se va aprinde intermitent.

Operaţia de recuperare a uleiului

● Periodic, operaţia de recuperare a uleiului este efectuată pentru a readuce uleiul din compresor în unitatea exterioară.

În timpul operaţiei de recuperare a uleiului, lampa indicatoare OPERA-

TION (verde) se va aprinde intermitent (pentru aproximativ 10 minute).

Interval de temperatură şi umiditate

● Temperatura şi umiditatea necesare pentru punerea în funcţiune a acestui produs sunt cele prezentate în tabelul următor.

Modul Răcire/Dezumidificare Modul Încălzire

Temperatura exterioară

Temperatura interioară

Umiditate interioară

Vă rugăm consultaţi specificaţiile unităţilor exterioare.

de la 18 până la 32 °C DB de la 10 până la 30 °C DB

Aproximativ 80% sau mai puţin

● Dacă aparatul de aer condiţionat este pus în funcţiune la temperaturi mai ridicate decât cele enumerate, circuitul de protecţie încorporat poate intra în funcţiune pentru a preveni deteriorarea circuitului intern. De asemenea, în timpul modurilor Răcire şi Dezumidificare, dacă unitatea este utilizată în condiţii de temperatură mai scăzută decât cele enumerate mai sus, schimbătorul de căldură poate îngheţa, ducând la scurgeri de apă şi alte defecţiuni.

Ro-2

● Dacă unitatea este utilizată pentru perioade lungi de timp în condiţii de umiditate crescută, se poate forma condens pe suprafaţa unităţii interioare, care poate picura pe podea sau pe alte obiecte de sub aparat.

● Nu utilizaţi această unitate pentru alte scopuri decât acelea de Răcire,

Încălzire, Dezumidificare şi circulare a aerului din cameră, în locuinţe normale.

CURĂŢARE ŞI ÎNGRIJIRE

ATENŢIE

● Înainte de a curăţa unitatea, asiguraţi-vă că aţi oprit unitatea şi aţi

întrerupt alimentarea cu energie.

● Nu staţi pe o platformă instabilă în timpul curăţării.

● Când îndepărtaţi şi înlocuiţi filtrele de aer, asiguraţi-vă că nu atingeţi schimbătorul de căldură, pentru că aceasta poate provoca vătămarea corporală.

● Asiguraţi-vă că grila de admisie este montată fix.

● Nu curăţaţi interiorul unităţii pe cont propriu. Pentru a curăţa interiorul, consultaţi întotdeauna personalul service autorizat.

● Când curăţaţi corpul unităţii, nu utilizaţi apă mai fierbinte de 40 °C, agenţi de curăţare duri şi abrazivi sau agenţi volatili cum ar fi benzenul sau diluantul.

● Dacă este permisă acumularea de mizerie pe filtrul de aer, fluxul de aer va fi redus, scăzând eficienţa de funcţionare şi crescând nivelul de zgomot.

În timpul perioadelor de utilizare normală, filtrele de aer trebuie curăţate la fiecare 2 săptămâni.

Curăţarea grilei de admisie şi a filtrului de aer

1. Îndepărtaţi grila de admisie şi filtrul de aer.

(1) Plasaţi degetele la ambele capete ale bazei panoului cu grilă şi ridicaţi înainte.

(2) Trageţi în jos butonul.

(3) Deschideţi grila de admisie şi ridicaţi-o până când axul din partea superioară a grilei este îndepărtat.

(4) Ridicaţi mânerul filtrului de aer, deconectaţi cele 2 agăţătoare inferioare şi scoateţi filtrul de aer.

(3)

(1)

(3)

(1)

Grilă de admisie

Grilă de admisie

(2) Arbore de montare

Rulment

Buton

(2)

Buton

(2)

Instalarea filtrului pentru curăţarea şi dezodorizarea aerului

(1) Deschideţi grila de admisie şi îndepărtaţi filtrele de aer.

(2) Introduceţi filtrul pentru curăţarea şi dezodorizarea aerului în cadrul filtrului pentru curăţarea şi dezodorizarea aerului.

(3) Angrenaţi cei 6 clicheţi ai cadrului filtrului pentru curăţarea şi dezodorizarea aerului cu cele 6 cârlige din partea posterioară a filtrelor de aer.

(4) Instalaţi cele 2 filtre de aer şi închideţi grila de admisie.

şi dezodorizarea aerului

Cârlig (6 poziţii în spate)

(2) Buton (2)

Mâner filtru de aer

Cârlige

(2 poziţii)

2. Curăţare

(1) Curăţarea grilei de admisie

Îndepărtaţi praful cu un aspirator, spălaţi grila cu apă caldă şi uscaţi cu o cârpă curată şi moale.

(2) Curăţarea filtrului de aer

Îndepărtaţi praful cu un aspirator sau prin spălare. După spălare, asiguraţi-vă că permiteţi uscarea aparatului într-un loc umbrit înainte de instalare.

3. Repoziţionaţi grila de admisie şi filtrul de aer.

(1) Aliniaţi lateralele filtrului de aer cu panoul şi împingeţi complet, asigurându-vă că cele 2 agăţători inferioare revin corespunzător în orificiile panoului.

(2) Axul de fixare al grilei de admisie este instalat pe panoul frontal.

(3) Lăsaţi în jos grila de admisie.

(1)

(1)

Cârlige (2 poziţii)

Ro-3

Clichet (6 poziţii)

Curăţarea corpului

Spălaţi corpul cu apă caldă, după care uscaţi cu o cârpă curată şi moale.

Când nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp

Menţine întrerupătorul pornit pentru cel puţin 12 ore înainte de a pune în funcţiune aparatul, atunci când trebuie să îl utilizaţi din nou.

DEPANARE

Următoarele condiţii nu reprezintă avarii sau erori de funcţionare.

Nu funcţionează imediat:

● Dacă unitatea este oprită, după care pornită imediat, compresorul nu va funcţiona pentru aproximativ 3 minute, pentru a preveni arderea siguranţelor.

● Atunci când întrerupătorul electric este oprit după care pornit din nou, circuitul de protecţie va intra în funcţiune pentru aproximativ 3 minute,

împiedicând funcţionarea unităţii în această perioadă.

Fluxul de aer este slab sau se opreşte:

● Când modul de funcţionare Încălzire este pornit, ventilatorul unităţii interioare se poate opri temporar, pentru a permite încălzirea pieselor interne.

● În timpul modului Încălzire, dacă temperatura ambientală creşte peste setarea termostatului, unitatea exterioare se va opri, iar ventilatorul unităţii interioare se va opri de asemenea. Dacă doriţi să încălziţi camera mai mult, setaţi termostatul la un nivel mai ridicat.

● În timpul operaţiei de recuperare a uleiului, fluxul de aer se poate opri pentru aproximativ 10 minute. (Consultaţi pagina 2)

● În timpul modului Încălzire, unitatea se va opri temporar din funcţionare

(între 4 şi 15 minute), cât timp se află în modul de funcţionare Dezgheţare automată. (Consultaţi pagina 2)

● Ventilatorul poate funcţiona la o viteză redusă în timpul modului Dezumidificare sau când unitatea monitorizează temperatura camerei.

● În modul de monitorizare AUTO, ventilatorul va funcţiona la o viteză redusă.

Lumini intermitente:

● Lampa indicatoare OPERATION (verde) se aprinde intermitent:

Este efectuată operaţia de recuperare a uleiului. (Consultaţi pagina 2)

● Lampa indicatoare OPERATION (verde) se aprinde intermitent:

Este efectuată operaţia automată de dezgheţare. (Consultaţi pagina 2)

● Lampa indicatoare OPERATION (verde) şi lampa indicatoare TIMER

(portocaliu) se aprind intermitent alternativ:

Aparatul şi-a revenit după o pană de curent.

● Lampa indicatoare OPERATION (verde) şi lampa indicatoare TIMER

(portocaliu) se aprind intermitent simultan:

Aparatul funcţionează în modul de funcţionare de probă. Consultaţi un administrator, pentru că poate fi vorba despre operaţii de întreţinere în curs de desfăşurare.

● Lampa indicatoare OPERATION (verde) se aprinde şi lampa indicatoare TIMER (portocaliu) se aprinde intermitent:

Aceasta este starea de aşteptare. (Consultaţi pagina 2)

Se aude zgomot:

● În următoare condiţii există zgomot de apă care curge în unitatea interioară, iar sunetul de funcţionare creşte. Acestea sunt sunetele produse de curgerea agentului frigorific.

Când aparatul începe să funcţioneze

La finalizarea operaţiei de recuperare a uleiului

La finalizarea operaţiei de dezgheţare automată

● În timpul funcţionării, se poate auzi un scârţâit uşor. Acesta este produs de expansiunea şi contractarea tabloului de comandă, din cauza schimbărilor de temperatură.

● În timpul modului Încălzire, se poate auzi ocazional un sunet sfârâit.

Acest sunet este produs în timpul operaţiei de Dezgheţare automată.

(Consultaţi pagina 2)

Mirosuri:

● Unitatea interioară poate produce anumite mirosuri. Acest miros este rezultatul mirosurilor ambientale (mobilă, tutun etc.) care au fost absorbite în aparatul de aer condiţionat.

Din unitatea interioară iese ceaţă:

● În timpul operaţiei de răcire, poate fi observată o ceaţă fină care iese din unitatea interioară. Aceasta rezultă din răcirea bruscă a aerului din cameră de către aerul emis de aparatul de aer condiţionat, ducând la condensare şi formarea ceţii.

Din unitatea interioară iese abur:

● În timpul modului Încălzire, ventilatorul unităţii exterioare se poate opri, iar unitatea poate elimina abur. Acest fapt este produs în timpul operaţiei de Dezgheţare automată. (Consultaţi pagina 2)

Unitatea exterioară produce apă:

● În timpul modului Încălzire, unitatea exterioară poate produce apă din cauza operaţiei de dezgheţare automată.

Următoarele condiţii pot să nu reprezinte avarii, prin urmare verificaţi din nou.

Nu funcţionează deloc:

● A existat o pană de curent?

● S-a ars o siguranţă, sau un întrerupător a fost oprit?

● Întrerupătorul principal pentru alimentare este setat pe poziţia OFF?

● Încercaţi să activaţi un mod de funcţionare diferit de starea prioritară?

(Consultaţi pagina 2)

● Aparatul este în stare de aşteptare? (Consultaţi pagina 2)

Modul de funcţionare nu poate fi modificat:

● Încercaţi să activaţi un mod de funcţionare diferit de starea prioritară?

(Consultaţi pagina 2)

Performanţă scăzută la răcire (sau încălzire):

● Aţi reglat setările pentru temperatura ambientală (termostat) corect?

● Filtrul de aer este murdar? (Consultaţi pagina 3)

● Sunt blocate porturile de admisie sau evacuare ale aparatului de aer condiţionat?

● Există o fereastră sau o uşă deschisă?

● În cazul modului Răcire, este permisă pătrunderea razelor puternice de soare printr-o fereastră? (Trageţi draperiile.)

● În cazul modului Răcire, există aparate de încălzire şi calculatoare în interiorul camerei, sau există prea multe persoane în cameră?

● Viteza ventilatorului este setată la un nivel prea redus?

Setaţi temperatura mai jos decât temperatura ambientală şi puneţi

în funcţiune:

● Temperatura nu scade în mod corespunzător.

Temperatura poate să nu scadă, în funcţie de condiţiile din cameră.

(În timp ce umiditatea sau temperatura ambientală este ridicată). (Consultaţi pagina 2)

În următoarele situaţii, opriţi imediat funcţionarea şi apelaţi personalul service autorizat.

● Problema nu poate fi rezolvată nici atunci când verificările de depanare au fost efectuate.

● Lampa indicatoare FILTER (roşu) se aprinde intermitent foarte rapid.

● Telecomanda cu fir sau telecomanda simplă indică Er (când este conectată).

● Aparatul emite miros de ars.

SPECIFICAŢII

MODEL

SURSĂ DE ALIMENTARE

INTERVAL DE TENSIUNE

DISPONIBIL

CAPACITATE DE

RĂCIRE

[kW]

[Btu/h]

CAPACITATE DE

ÎNCĂLZIRE

[kW]

[Btu/h]

ENERGIE LA IN-

TRARE

CURENT

[W]

[A]

NIVEL PRESIUNE SUNET

RIDICAT dB [A]

MED dB [A]

SCĂZUT dB [A]

DIMENSIUNI ŞI GREUTATE

ÎNĂLŢIME [mm]

LĂŢIME

ADÂNCIME

GREUTATE

[mm]

[mm]

[kg]

AS  E07

GACH

2,2

7.500

AS  E09

GACH

AS  E12

GACH

230 V~50/60 Hz

198 până la 264 V (50Hz)

198 până la 253 V (60Hz)

2,8 3,6

2,8

9.600

9.600

3,2

10.900

12.300

4,1

14.000

AS  E14

GACH

4,5

15.400

5,0

17.100

15

0,18

16

0,19

21

0,23

34

0,35

34

32

30

35

32

30

275

790

215

9

38

34

30

43

35

30

MODEL

SURSĂ DE ALIMENTARE

INTERVAL DE TENSIUNE

DISPONIBIL

CAPACITATE DE

RĂCIRE

[kW]

[Btu/h]

CAPACITATE DE

ÎNCĂLZIRE

[kW]

[Btu/h]

ENERGIE LA IN-

TRARE

CURENT

[W]

[A]

NIVEL PRESIUNE SUNET

RIDICAT

MED

SCĂZUT dB [A] dB [A] dB [A]

DIMENSIUNI ŞI GREUTATE

ÎNĂLŢIME [mm]

LĂŢIME

ADÂNCIME

GREUTATE

[mm]

[mm]

[kg]

AS  A07

GACH

2,2

7.500

2,8

9.600

AS  A09

GACH

AS  A12

GACH

230 V~50/60 Hz

198 până la 264 V (50Hz)

198 până la 253 V (60Hz)

2,8

9.600

3,6

12.300

3,2

10.900

4,1

14.000

AS  A14

GACH

4,5

15.400

5,0

17.100

17 18 22 34

0,17 0,18 0,20 0,30

35

33

31

36

33

31

275

790

215

9

39

35

31

44

37

32

● Informaţii cu privire la nivelul de zgomot:

Nivelul maxim de presiune acustică este mai mic de 70 db (A) atât pentru unitatea interioară, cât şi pentru cea exterioară. Conform cu IEC

704-1 şi ISO 3744.

Ro-4

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement