Fujitsu ASHA18GACH Kullanma talimatları

Add to My manuals
7 Pages

advertisement

Fujitsu ASHA18GACH Kullanma talimatları | Manualzz
INNENGERÄT (wandmontierter Typ)
Bewahren Sie dieses Handbuch für eine spätere Bezugnahme auf.
ASYA18GACH/ASHA18GACH
ASYA24GACH/ASHA24GACH
ASYA30GACH/ASHA30GACH
MODE D’EMPLOI
UNITÉ INTÉRIEURE (Type montage mural)
Conservez ce manuel pour pour toute référence ultérieure.
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
UNIDAD INTERIOR (Tipo montado en pared)
Conserve este manual para posibles consultas futuras.
MANUALE DI ISTRUZIONI
UNITÀ INTERNA (tipo montato a parete)
English
Deutsch
BEDIENUNGSANLEITUNG
Français
Keep this manual for future reference.
Español
INDOOR UNIT (Wall Mounted Type)
Italiano
OPERATING MANUAL
MANUAL DE FUNCIONAMENTO
UNIDADE INTERIOR (Tipo mural)
Guarde este manual para consulta futura.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ (настенного типа)
Сохраните данное руководство для последующего использования.
KULLANIM KILAVUZU
İÇ ÜNİTE (Duvara Monteli Tip)
Português
Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
Русский
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Επιτοιχιος Τύπος)
Türkçe
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ελληνικά
Conservare questo manuale per consultazione futura.
Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
Refer to the rating label with the serial number.
MADE IN P.R.C.
[Original instructions]
PART NO. 9377772190
9377772190_OM.indb cover1
11/13/2015 6:29:05 PM
KULLANIM KILAVUZU
PARÇA NO. 9377772190
VRF sistemi iç ünitesi (Duvara monteli tip)
İÇİNDEKİLER
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ........................................................................ 1
PARÇA ADLARI ..................................................................................... 1
MANUAL AUTO ÇALIŞMA ..................................................................... 2
HAVA DOLAŞIM YÖNÜNÜ AYARLAMA ............................................... 2
ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI ........................................................................ 2
TEMİZLİK VE BAKIM ............................................................................. 3
SORUN GİDERME ................................................................................. 4
TEKNİK ÖZELLİKLER ............................................................................ 5
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
● Cihazı kullanmadan önce, bu “ÖNLEMLERİ” dikkatlice okuyun ve
cihazı düzgün şekilde çalıştırın.
● Bu bölümdeki talimatların tamamı güvenlikle ilgilidir; güvenli çalışma
koşullarını sağladığınızdan emin olun.
● “UYARI” ve “DİKKAT” ibareleri bu talimatlarda aşağıdaki anlamlarda
kullanılmıştır:
UYARI
Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının ciddi şekilde yaralanmasına ya da ölümüne
yol açabilecek prosedürleri belirtir.
DİKKAT
Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının yaralanmasına ya da eşyalarda hasara yol
açabilecek prosedürleri belirtir.
KULLANIM ÖNLEMLERİ
UYARI
● Kendinizi uzun süre boyunca klimanın doğrudan rüzgârına maruz
bırakmayın.
● Çıkış portuna veya giriş ızgaralarına parmağınızı veya nesneleri
sokmayın.
● Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.
● Radyatör kanatlarına ağırlık uygulamayın.
● Klimanın yakınında parlayıcı gazlar kullanmayın.
● Çalışma sırasında boru tesisatına dokunmayın.
● Her türlü elektrikli ekipmanın, hem iç hem de dış ünitelerden en az 1 m
uzakta olduğundan emin olun.
● Bu aletin, fiziksel, duyusal ya da zihinsel engele sahip veya deneyim ve
bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanımı, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımıyla ilgili gözetim
ya da talimat sağlanmadığı sürece amaçlanmaz. Çocukların cihaz ile
oynaması engellenmelidir.
Not:
Isı geri kazanım sisteminde çalışma modunu değiştirmek, çalışmaya hazırlanmak için biraz zaman gerektirebilir. Lütfen bunun bir arıza olmadığını unutmayın.
KURULUM ÖNLEMLERİ
DİKKAT
● Bu klimanın kurulumunu kendiniz yapmaya çalışmayın.
● Bu ünite kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Onarımlar
için daima yetkili servis personeline danışın.
● Taşınırken ünitenin bağlantılarının sökülmesi ve montajı için yetkili
servis personeline danışın.
● Ünite topraklanmalıdır.
● Drenaj çalışmasını doğru şekilde gerçekleştirdiğinizden emin olun.
● Klimayı çıplak alev veya diğer ısıtma ekipmanlarının yakınına monte
etmekten kaçının.
● İç ve dış üniteleri monte ederken, çocukların uzak durması için gerekli
önlemleri alın.
PARÇA ADLARI
(15)
(8)
● ACİL DURUM haricinde, çalışma sırasında asla iç ünitelerin ana sigortasını ve yardımcı sigortayı kapatmayın. Bu durum kompresör arızasının yanı sıra su sızıntısına da sebep olacaktır.
İlk olarak kontrol ünitesini, dönüştürücüyü veya harici giriş aygıtını
çalıştırarak iç üniteyi durdurun, ardından sigortayı kesin.
Kontrol ünitesi, dönüştürücü veya harici giriş aygıtı aracılığıyla çalıştırdığınızdan emin olun.
● Bu cihazın güç besleme kablosu zarar görürse, özel amaçlı aletler
ve belirtilen kablo gerekli olduğu için sadece yetkili servis personeli
tarafından değiştirilmelidir.
(9)
(1)
(3)
(10)
(11) (12) (13)
(14)
(2)
(5)
(6)
(7)
(4)
(8)
● Herhangi bir soğutucu sızıntısı meydana gelirse, alevleri söndürün,
odayı havalandırın ve yetkili servis personeliyle iletişime geçin.
DİKKAT
● Kullanım sırasında arada bir havalandırma sağlayın.
● Gıda, hassas ekipmanlar veya sanat eserlerinin saklandığı uygulamalarda kullanmayın.
● Hayvanların veya bitkilerin doğrudan hava akışı yönünde kalmasına
izin vermeyin.
● Hava akışını çıplak aleve veya ısıtma cihazlarına yöneltmeyin.
● Giriş ve çıkış portlarını engellemeyin ya da kapatmayın.
● Klimanın üzerine çıkmayın veya farklı nesneler koymayın.
● Klimaların üzerine vazo veya su kabı koymayın.
● İç üniteye herhangi bir nesne asmayın.
● İç ünitenin altına ıslanabilecek bir şey koymayın.
● Klimayı ya da hava filtresini temizlerken elektrik sigortasını her zaman
kapatın.
(1) Çalıştırma Kontrol Paneli
(2) MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesi: Uzaktan kumanda olmadığında çalıştırmak için kullanılır.
(3) Gösterge Lambaları
(4) Uzaktan Kumanda Sinyali Alıcısı: Uzaktan kumandadan gelen
sinyalleri alma yeridir.
(5) ÇALIŞMA Gösterge Lambası (yeşil) Çalışıyorken yanar.
(6) ZAMANLAYICI Gösterge Lambası (turuncu) Zamanlayıcı çalışıyorken yanar.
(7) FİLTRE Gösterge Lambası (kırmızı) Filtre kirlenirse yanar. Filtreyi,
“TEMİZLİK VE BAKIM” kısmına başvurarak temizleyin. Temizlikten
sonra Uzaktan Kumandanın FILTER RESET (FİLTRE SIFIRLA)
düğmesine basıldığında söner.
(8) Giriş Izgarası
● Doğrudan ünite üzerine su ya da temizlik çözücüsü dökmeyin veya
bunlarla üniteyi yıkamayın.
(9) Ön Panel
● Klimayı doğrudan suya maruz bırakmayın.
(11) YUKARI/AŞAĞI Hava Akış Yönü Panjurları
● Klimayı ıslak elle çalıştırmayın.
(12) Hareketli Yayıcı
(10) Hava Filtresi
● Montaj standında hasar olup olmadığını kontrol edin.
(13) Sağ-Sol panjur (Hava Akış Yönü Panjuru arkasında)
● Sadece hava filtreleri takılıyken çalıştırın.
(14) Drenaj Hortumu
(15) Hava Temizleme Filtresi
Tr-1
9377772190_OM.indb 1
11/13/2015 6:29:07 PM
Kontrol ünitesi (isteğe bağlı)
Uzaktan kumanda tipleri:
Soğutma önceliği durumu:
Aynı sistemdeki diğer iç üniteler soğutma ya da kurutma modunda çalışırken, aynı anda ısıtma seçilemez.
● Kablosuz uzaktan kumanda
● Kablolu uzaktan kumanda
● Basit uzaktan kumanda
Isıtma önceliği durumu:
Aynı sistemdeki diğer iç üniteler ısıtma modunda çalışırken, aynı anda
soğutma ve kurutma modu seçilemez.
Çalışma yöntemi için lütfen her cihazın Kullanım Kılavuzuna başvurun.
Bekleme durumu:
İki ya da daha fazla iç ünite aynı anda farklı modda çalışmaya başlarsa
bekleme durumu etkinleşir. Öncelik modundan başka herhangi bir ünite,
öncelik modu değişene kadar bekleme durumunda kalacaktır (öncelik
modu değişir değişmez çalışma başlar).
Bu anda, ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) yanar ve ZAMANLAYICI
gösterge lambası (turuncu) yanıp söner.
MANUAL AUTO ÇALIŞMA
Uzaktan kumanda ünitesinin kaybolması ya da başka bir nedenle kullanılamaması durumunda MANÜEL OTOMATİK çalışmayı kullanın.
Düşük ortam soğutma
DİKKAT
Islak ellerle ya da sivri nesnelerle MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine basmayın, aksi halde elektrik çarpması ya da hatalı
çalışma meydana gelebilir.
Çalışmayı Başlatma
Çalışma kontrol panelindeki MANUAL AUTO (MANÜEL
OTOMATİK) düğmesine basın.
Çalışma aşağıdaki ayarda ayarlanabilir.
Çalışma modu
Fan hızı
Sıcaklık ayarlama
AUTO (OTOMATİK):
Auto (Otomatik) modu seçilemediğinde, aynı sistemdeki diğer iç üniteyle aynı modda çalışacaktır. (Aynı sistemdeki diğer iç ünite çalışmazsa,
klima soğutma modunda çalışacaktır.)
OTOMATİK
23 °C
Çalışmayı Durdurma
Çalışma kontrol panelindeki MANUAL AUTO (MANÜEL
OTOMATİK) düğmesine basın.
HAVA DOLAŞIM YÖNÜNÜ AYARLAMA
Dikey rüzgâr yönü kontrol ünitesiyle denetlenebilir. Yatay rüzgâr yönü de
aynı şekilde kontrol edilebilir.
Dikey yön
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Soğutma ve Kurutma: (1), [(2)], (3), (4), (5)
Isıtma:
(1), [(2)], (3), (4), (5)
● Dış mekân sıcaklığı düşerse, dış ünitenin fanları Düşük Hıza geçebilir
veya fanlardan biri kesintili olarak durabilir.
Isıtma performansı
● Isıtma modu ısı pompası prensibiyle çalışır ve dışarıdan ısı emip bu
ısıyı içe aktarır. Bunun sonucunda, dış hava sıcaklığı düştükçe çalışma performansı da azalır. Yetersiz ısıtma performansının üretilmekte
olduğunu hissederseniz, bu klimayı, başka tür bir ısıtma aletiyle birlikte
kullanmanızı öneririz.
● Isıtma modu havayı oda içinde dolaştırarak odanızın tamamını ısıtır ve
bu nedenle de klimayı ilk çalıştırmanızdan odanın ısınmasına kadar
biraz zaman geçmesi gerekebilir.
Mikrobilgisayar kontrollü otomatik çözdürme
● Isıtma modunu düşük dış hava sıcaklığı ve yüksek nem koşullarında
kullanırken, dış ünitede, çalışma performansının düşmesiyle sonuçlanan donma meydana gelebilir. Bu tür bir performans düşüklüğünü
engellemek için, bu ünite Mikrobilgisayar Kontrollü otomatik çözdürme
işleviyle donatılmıştır. Donma meydana gelirse, klima geçici olarak
durur ve çözdürme devresi kısa bir süre çalışır (yaklaşık 4 - 15 dakika).
Otomatik Çözdürme çalışması sırasında, ÇALIŞMA Gösterge Lambası
(yeşil) yanıp sönecektir.
Yağ geri kazanımı çalışması
● Kompresör yağını dış üniteye geri döndürmek için, yağ geri kazanımı
çalışması belirli aralıklarla gerçekleştirilir.
Yağ geri kazanımı çalışması sırasında, ÇALIŞMA gösterge lambası
(yeşil) yanıp sönecektir (yaklaşık 10 dakika).
Sıcaklık ve nem aralığı
● Bu ürünü çalıştırmak için gereken sıcaklık ve nem aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
Yatay yön
Soğutma / Kurutma Modu
Dış sıcaklık
Lütfen dış ünitelerin özelliklerine başvurun.
İç sıcaklık
18 - 32 °C DB
Kapalı mekan
nem miktarı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Soğutma ve Kurutma: (1), (2), (3), (4), (5)
Isıtma:
(1), (2), (3), (4), (5)
[ ]: Yalnızca kablosuz uzaktan
kumandayla ayarlanabilir
ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI
Isıtma Modu
10 - 30 °C DB
Yaklaşık %80 ve altı
● Klima, listelenenlerden daha yüksek sıcaklık koşulları altında çalıştırılırsa, dahili devre hasarını önlemek için yerleşik koruma devresi çalışabilir. Ayrıca, Soğutma ve Kurutma modları sırasında, ünite yukarıda
listelenenlerden daha düşük sıcaklık koşulları altında kullanılırsa, ısı
eşanjörü, su sızıntısına ve diğer hasarlara yol açacak şekilde donabilir.
● Ünite yüksek nem koşulları altında uzun süre boyunca kullanılırsa,
iç ünitenin yüzeyinde yoğuşma oluşabilir ve yere ya da alttaki diğer
nesnelere damlayabilir.
● Bu üniteyi, olağan meskenlerde Soğutma, Isıtma, Nem Giderme ve
hava devridaimi dışındaki amaçlar için kullanmayın.
Çalışma ve Performans
Öncelik durumu ve bekleme durumu hakkında
● Aynı sistem içinde birden fazla iç ünite bağlanabilir. Sisteme bağlı
olarak, çalışma modu seçeneği sınırlıdır.
Tr-2
9377772190_OM.indb 2
11/13/2015 6:29:07 PM
2. Tozları elektrik süpürgesiyle veya yıkayarak temizleyin.
TEMİZLİK VE BAKIM
Yıkadıktan sonra, gölge bir yerde iyice kurumasını bekleyin.
DİKKAT
3. Hava Filtresini yerleştirin ve Giriş Izgarasını kapatın.
● Üniteyi temizlemeden önce, üniteyi durdurduğunuzdan ve güç kaynağını kestiğinizden emin olun.
(1) Hava filtresinin kenarlarını panelle hizalayın ve sonuna kadar iterek alttaki
iki tırnağın paneldeki deliklerine geri girdiğinden emin olun.
● Giriş Izgarasının sağlam biçimde takıldığından emin olun.
● Hava filtrelerini söküp takarken, kişisel yaralanmayla sonuçlanabileceğinden ısı eşanjörüne dokunmamaya özen gösterin.
● Ünitenin içini kendi kendinize temizlemeyin. İçinin temizlenmesi için her
zaman yetkili servis personeline danışın.
● Ünitenin gövdesini temizlerken, 40 °C'den yüksek sıcaklıkta su,
aşındırıcı temizlik maddeleri veya benzin ve tiner gibi uçucu maddeler
kullanmayın.
● Ünitenin gövdesini sıvı böcek ilaçlarına veya saç spreylerine maruz
bırakmayın.
Giriş Izgarasını Temizleme
(1) Parmaklarınızı ızgara panelinin iki alt ucuna koyun ve ileri itin; bu hareket sırasında ızgara takılıyorsa, çıkarmak için yukarı doğru itmeye
devam edin.
(2) Ara mandalı itin ve Giriş Izgarasını genişçe açarak yatay konuma
gelmesini sağlayın.
Giriş Izgarası
(Örnek göstermek için, şekilde iç ünite Giriş Izgarası takılı değilken
gösterilmiştir.)
● Hava filtresindeki tozlar elektrik süpürgesiyle temizlenebilir veya filtre
yumuşak deterjan ve ılık su karışımıyla yıkanabilir. Filtreyi yıkarsanız,
yeniden takmadan önce gölge bir yerde iyice kuruduğundan emin olun.
● Normal kullanım sırasında, Hava Filtreleri iki haftada bir temizlenmelidir.
● Uzun süre kullanıldığında, iç ünitenin içinde toz birikerek performansı düşebilir. Kendinizin yaptığı temizlik ve bakıma ek olarak,
ünitenin düzenli olarak kontrol edilmesini öneririz. Daha fazla bilgi
için, yetkili servis personeline danışın.
● Üniteyi bir ay ya da daha fazla süreyle kapatacağınız zaman, önce
fan modunu, dahili parçaların iyice kurumasını sağlamak için yaklaşık yarım gün sürekli olarak çalıştırın.
(2)
Bağlantı
mili
(1)
(1)
(2) Giriş Izgarasını kapatın.
● Hava filtresinde kir birikmesine izin verirseniz, hava akışı azalır ve
çalışma verimi düşerek gürültü artar.
1. Giriş Izgarasını çıkarın.
(2)
Kanca
(iki yerde)
Hava Temizleme Filtresi Montajı
Kol
1. Giriş Izgarasını açın ve Hava Filtrelerini çıkartın.
2. Suyla temizleyin.
Tozu elektrik süpürgesiyle süpürün; üniteyi ılık suyla silin ve yumuşak ve
temiz bir bezle kurulayın.
Hava Filtresi (Sağ ve Sol)
3. Giriş Izgarasını takın.
(1) Tutacakları sonuna kadar itin.
2. Hava temizleme filtresi setini takın (2'li set).
(2) Izgarayı yatay tutun ve sol ve sağ montaj şaftlarını panelin üstündeki
yuvalara denk getirin.
(1) Hava temizleme filtresini hava temizleme filtresi çerçevesine yerleştirin.
Hava temizleme filtresi seti
(3) Şekilde okla gösterilen noktaya bastırın ve Giriş Izgarasını kapatın.
Giriş
Izgarası
(2)
(1)
Bağlantı mili
Taşıma
elemanı
Kol
Hava temizleme filtresi çerçevesi
Hava temizleme filtresi
(2) Hava temizleme filtresi çerçevesinin arkasındaki iki kanca ile filtrenin her
iki ucundaki mandalı tutturun.
Kanca (arkada 2 yerde)
Bağlantı mili
Kol
Mandal (2 yerde)
Hava temizleme filtresinin çerçevenin dışına çıkmamasına dikkat edin.
Hava Filtresini Temizleme
1. Giriş Izgarasını açın ve hava filtresini çıkartın.
(3) Hava temizleme filtresi çerçevesinin üst ve altındaki dört sabitleme konumunu hava filtresinin kancalarına geçirin.
Filtrenin arkası
Hava filtresinin kulbunu yukarı kaldırın, alttaki çentikleri sökün ve çekerek
alın.
Hava filtresi kulpu
Sabitleme konumu, kanca (6 yerde)
Kanca
(iki yerde)
Tr-3
9377772190_OM.indb 3
11/13/2015 6:29:07 PM
3. İki Hava Filtresini takın ve Giriş Izgarasını kapatın.
Hava Filtresi (Sağ ve Sol)
SORUN GİDERME
Aşağıdaki durumlar bozulma ya da çalışma arızaları
değildir.
● Hava temizleme filtreleri kullanıldığında, fan hızını “High” olarak ayarladığınızda etkileri artacaktır.
Kirlenmiş Hava temizleme filtrelerini değiştirme
Filtreleri aşağıdaki parçalarla değiştirin (ayrıca satılır).
● POLİFENOL KATEŞİN HAVA TEMİZLEME FİLTRESİ: UTR-FA13-1
● Negatif hava iyonu koku giderici filtresi: UTR-FA13-2
1. Giriş Izgarasını açın ve Hava Filtrelerini çıkartın.
Hava Filtresi (Sağ ve Sol)
2. Bunları iki yeni Hava temizleme filtresiyle değiştirin.
(1) Eski hava temizleme filtrelerini, takma işlemlerini ters sırayla uygulayarak
çıkartın.
(2) Hava temizleme filtresi takımı montajıyla aynı şekilde takın.
3. İki Hava Filtresini takın ve Giriş Izgarasını kapatın.
Hemen çalışmıyor:
● Ünite kapatılıp hemen tekrar çalıştırılırsa, sigortanın yanmaması için
kompresör 3 dakika kadar çalışmayacaktır.
● Elektrik sigortası her kapatılıp tekrar açıldığında, koruma devresi 3
dakika kadar çalışıp ünitenin çalışmasını engelleyecektir.
Hava akışı zayıf veya duruyor:
● Isıtma çalışması başlatıldığında, iç parçaların ısınabilmesi için iç ünitenin fanı geçici olarak durabilir.
● Isıtma çalışması sırasında, oda sıcaklığı termostat ayarının üzerine
çıkarsa, dış ünite duracak ve iç ünitenin fanı duracaktır. Odayı daha da
ısıtmak isterseniz, termostatı daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
● Yağ geri kazanımı çalışması sırasında, hava akışı yaklaşık 10 dakika
durabilir. (Bkz. sayfa 2)
● Isıtma çalışması sırasında, Automatic Defrosting (Otomatik Buz Çözme) modu çalıştıkça, ünite geçici olarak çalışmayı durduracaktır (4 ilâ
15 dakika arası). (Bkz. sayfa 2)
● Kurutma çalışması sırasında veya ünite oda sıcaklığını izlerken, fan
düşük hızda çalışabilir.
● İzleme AUTO (OTOMATİK) çalışmasında, fan düşük hızda çalışacaktır.
Yanıp sönen lambalar:
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) yanıp sönüyor:
Yağ geri kazanımı çalışması gerçekleştirilmektedir. (Bkz. sayfa 2)
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) yanıp sönüyor:
Otomatik çözdürme çalışması gerçekleştirilmektedir. (Bkz. sayfa 2)
Hava Filtresi (Sağ ve Sol)
Hava Temizleme Filtrelerine ilişkin olarak
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) ve ZAMANLAYICI gösterge lambası
(turuncu) sırayla yanıp sönüyor:
Güç kesintisinden kurtarılmış.
● Hava Temizleme Filtreleri tek kullanımlık filtrelerdir. (Yıkanıp yeniden
kullanılamazlar.)
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) ve ZAMANLAYICI gösterge lambası
(turuncu) aynı anda yanıp sönüyor:
Deneme çalışması modunda çalışıyor. Bakım yürütülebiliyor olabileceğinden bir yöneticiye sorun.
● Hava Temizleme Filtrelerinin saklanması için, paket açıldıktan sonra
filtreleri olabildiğince çabuk kullanın.
(Filtreler açık pakette bırakıldığında hava temizleme etkisi düşer)
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) yanıyor ve ZAMANLAYICI gösterge
lambası (turuncu) yanıp sönüyor:
Bu bekleme durumudur. (Bkz. sayfa 2)
● Genel olarak, filtreler yaklaşık üç ayda bir değiştirilmelidir.
Gürültü duyuluyor:
● Aşağıdaki koşullarda, iç üniteden su akış sesleri gelir ve çalışma sesi
yükselir. Bunlar, soğutucunun akış sesleridir.
POLİFENOL KATEŞİN HAVA TEMİZLEME FİLTRESİ (bir plaka)
Kirlenmiş hava temizleme filtrelerini değiştirmek için lütfen belirtilen hava
temizleme filtrelerini (UTR-FA13-1) (Ayrıca satılır) satın alın.
[Negatif hava iyonu koku giderici filtresi (tek yaprak) -- açık mavi]
Çalışma başladığında
Yağ geri kazanımı çalışması bittiğinde
Otomatik çözdürme çalışması bittiğinde
● Filtrelerin koku giderici etkisinin korunabilmesi için yaklaşık üç yılda bir
değiştirilmesi gerekir.
● Çalışma sırasında, hafif bir gıcırtı sesi duyulabilir. Bu, sıcaklık değişiklikleri yüzünden paneldeki hafif genleşme ve büzüşmeden kaynaklanır.
● Filtre çerçevesi ayrıca satılan bir ürün değildir.
● Isıtma çalışması sırasında, bazen bir cızırtı sesi duyulabilir. Bu ses,
Otomatik Çözdürme işleminden dolayıdır. (Bkz. sayfa 2)
Filtreleri değiştirmek için lütfen belirtilen koku giderici filtreyi (UTR-FA13-2)
(Ayrıca satılır) satın alın.
Koku Giderici Filtrelerin Bakımı
Koku giderme etkisini sürdürmek için, lütfen filtreyi üç ayda bir aşağıdaki
yöntemle temizleyin.
(1) Koku giderici filtreyi çıkartın.
(2) Suyla yıkayın ve açık havada kurutun.
1) Filtrelerin tüm yüzeyi ıslanana kadar tazyikli sıcak su tutun. Seyreltilmiş nötr deterjan ile yıkayın.
(Kesinlikle çırparak veya çitileyerek yıkamayın, bu, koku giderici etkiye
zarar verecektir.)
Koku:
● İç ünite bazı kokular yayabilir. Bu koku, klimaya giren oda kokularından
(mobilya, tütün, vs.) dolayıdır.
İç üniteden sis çıkar:
● Soğutma çalışması sırasında, iç üniteden hafif bir buğu çıkışı görülebilir. Bu, oda ısısının klimadan çıkan soğuk havayla aniden soğuması ve
yoğuşarak çiyleşmesi yüzündendir.
İç üniteden buhar çıkar:
● Isıtma çalışması sırasında, dış ünitenin fanı durabilir ve üniteden buhar
çıkabilir. Bu, Otomatik Çözdürme işlemi yüzündendir. (Bkz. sayfa 2)
2) Su akıtarak durulayın.
3) Gölgede kurutun.
(3) Koku giderici filtreyi geri takın.
Tr-4
9377772190_OM.indb 4
11/13/2015 6:29:08 PM
Dış üniteden su geliyor:
● Isıtma Çalışması sırasında, Otomatik Çözdürme çalışmasından dolayı
dış üniteden su gelebilir.
Aşağıdaki koşullar bozulma olmayabileceğinden tekrar kontrol edin.
Hiç çalışmıyor:
● Elektrik kesintisi var mı?
● Bir sigorta patlamış veya atmış mı?
● Ana güç anahtarı OFF (KAPALI) konumuna mı ayarlı?
● Öncelik durumunda farklı bir çalışmaya geçmeyi mi deniyorsunuz?
(Bkz. sayfa 2)
● Bekleme durumunda mı? (Bkz. sayfa 2)
Çalışma modu değiştirilemiyor:
● Öncelik koşullarından farklı bir çalışmaya değiştirmeyi mi deniyorsunuz? (Bkz. sayfa 2)
Zayıf Soğutma (veya Isıtma) performansı:
● Oda sıcaklığı ayarını (termostat) düzgün şekilde ayarladınız mı?
● Hava filtresi kirli mi? (Bkz. sayfa 3)
● Klimanın giriş veya çıkış portu tıkalı mı?
● Açık bir pencere veya kapı var mı?
● Soğutma çalışması durumunda, parlak güneş ışığının girebileceği bir
pencere var mı? (Perdeleri kapatın.)
● Soğutma çalışması durumunda, oda içinde ısıtma cihazları veya bilgisayarlar ya da çok fazla insan var mı?
● Fan hızı düşüğe mi ayarlı?
Sıcaklığı oda sıcaklığından düşük değere ayarlayıp kullanın:
● Sıcaklık yeterince düşmez. Sıcaklık, oda koşullarına bağlı olarak düşmeyebilir. (Yüksek nem ya da oda sıcaklığı yüksek olduğunda.) (Bkz. sayfa 2)
TEKNİK ÖZELLİKLER
MODEL
AS□A18GALH
AS□A24GALH
AS□A30GALH
GÜÇ KAYNAĞI
230 V ~ 50 Hz
KULLANILABİLİR
198 ilâ 264 V (50Hz)
GERİLİM ARALIĞI
198 ilâ 253 V (60Hz)
[kW]
5,6
7,1
8,0
SOĞUTMA
KAPASİTESİ [Btu/h]
19.100
24.200
27.300
[kW]
6,3
8,0
9,0
ISITMA KAPASİTESİ
[Btu/h]
21.500
27.300
30.700
GÜÇ
[W]
32
60
91
GİRİŞİ
AKIM
[A]
0,33
0,52
0,69
SES BASINÇ SEVİYESİ
YÜKSEK dB [A]
41
48
52
ORTA
dB [A]
39
43
45
DÜŞÜK
dB [A]
35
35
35
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
YÜKSEKLİK
GENİŞLİK
DERİNLİK
AĞIRLIK
[mm]
[mm]
[mm]
[kg]
320
998
228
15
Akustik Gürültü Bilgisi:
En yüksek ses basıncı seviyesi, hem iç hem de dış ünite için 70 dB (A)
değeridir. IEC 704-1 ve ISO 3744'e göre.
Aşağıdaki koşullarda çalışmayı hemen durdurun ve
yetkili servis personeliyle iletişime geçin.
● Sorun giderme kontrolleri gerçekleştirildiğinde bile sorun çözülmediğinde.
● FİLTRE gösterge lambası (kırmızı) oldukça hızlı yanıp söndüğünde.
● Kablolu uzaktan kumanda ya da basit uzaktan kumanda Er ibaresi
gösterirse (bağlandığında).
● Yanık kokusu varsa.
Tr-5
9377772190_OM.indb 5
11/13/2015 6:29:08 PM
9377772190_OM.indb 8
11/13/2015 6:29:08 PM

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement