Fujitsu ASYG07KETA-B Yükleme Rehberi

Fujitsu ASYG07KETA-B Yükleme Rehberi
KLİMA
Duvara Monte Tipi
KURULUM KILAVUZU
PARÇA No. 9387848038
Yalnızca yetkili servis personeli içindir.
UYARI
• Cihaz, X m2’den daha büyük yüz ölçümüne sahip bir odaya kurulmalı, çalıştırılmalı ve
depolanmalıdır.
Soğutucu şarjı miktarı
M (kg)
1.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ................................................................... 1
1.1. R32 soğutucu kullanımına yönelik önlemler ............................... 2
2.
ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ........................................................... 4
2.1. Montaj gereçleri .......................................................................... 4
2.2. Aksesuarlar ................................................................................. 4
2.3. Boru gereksinimi ......................................................................... 4
2.4. Elektrik gereksinimi ..................................................................... 4
2.5. İsteğe bağlı parçalar ................................................................... 4
3.
KURULUM İŞİ.................................................................................... 5
3.1. Montaj yeri seçme ...................................................................... 5
3.2. Parçaları çıkarma ve takma ........................................................ 5
3.3. Boru tesisatı ................................................................................ 6
3.4. Elektrik tesisatı............................................................................ 8
3.5. Uzaktan kumanda montajı .......................................................... 9
4.
İSTEĞE BAĞLI MONTAJ İŞLEMİ...................................................... 9
4.1. İsteğe bağlı takım montaj ........................................................... 9
4.2. Grup kontrolü ............................................................................ 10
5.
İŞLEV AYARI ....................................................................................11
5.1. İşlev ayrıntıları ...........................................................................11
6.
TEST ÇALIŞMASI ........................................................................... 12
7.
BİTİRME ......................................................................................... 12
8.
MÜŞTERİ REHBERLİĞİ .................................................................. 13
9.
HATA KODLARI ............................................................................... 13
1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Montajdan önce bu kılavuzu mutlaka iyice okuyun.
• Bu kılavuzda belirtilen uyarılar ve önlemler güvenliğinizle ilgili önemli bilgiler içerir.
Bunlara mutlaka uyun.
• Bu kılavuzu kullanım kılavuzuyla birlikte müşteriye teslim edin. Ünitenin taşınması veya
onarılması gibi durumlarda kullanım için müşteriye kılavuzu saklamasını söyleyin.
UYARI
DİKKAT
Önlenmemesi durumunda ölümle veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek olması muhtemel tehlikeli durumu belirtir.
Hafif ya da orta düzeyde yaralanma veya mal zararıyla
sonuçlanabilecek olası bir tehlikeli durumu belirtir.
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Bu ürünün montajı, deneyimli servis teknisyenleri veya profesyonel montaj personeli
tarafından yalnızca bu kılavuza göre gerçekleştirilmelidir. Profesyonel olmayan biri
tarafından yapılan montaj veya ürünün hatalı montajı, yaralanma, su sızıntısı, elektrik
çarpması ya da yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir. Ürünün bu kılavuzdaki talimatlara uyulmadan monte edilmesi üretici garantisini geçersiz kılacaktır.
• Tüm işlem tamamlanana kadar gücü açmayın. İşlem tamamlanmadan gücün açılması
elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara yol açabilir.
• Çalışırken soğutucu sızarsa, alanı havalandırın. Sızan soğutucu çıplak aleve maruz
kalırsa zehirli gaz üretebilir.
• Montaj, her bir ülkedeki, bölgedeki ya da montaj yerindeki elektrik tesisatına ve ekipmanına yönelik yönetmeliklere, yasalara veya standartlara göre gerçekleştirilmelidir.
• Buz çözme işlemini hızlandırmak veya cihazı temizlemek için, üretici tarafından önerilenler dışındaki yöntemleri kullanmayın.
• Bu cihazın, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkları
veya cihazın kullanımı konusunda bilgilendirilmedikleri sürece, kısıtlı fiziksel, duyusal
ya da zihinsel becerilere sahip kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanımı amaçlanmaz. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
• Boğulma tehlikesini önlemek için, ambalaj malzemesi olarak kullanılan plastik torbayı
veya ince filmi küçük çocuklardan uzak tutun.
• Cihaz, sürekli çalışan tutuşturma kaynakları (örneğin açık alevler, çalışan gazlı cihaz
veya çalışan elektrikli ısıtıcı) olmayan bir odada depolanmalıdır.
• Delmeyin veya yakmayın.
• Soğutucuların koku içermeyebileceğine dikkat edin.
DİKKAT
• Klimayı monte etmeden veya kullanmadan önce, bu kılavuzda verilen tüm güvenlik
bilgilerini dikkatlice okuyun.
• Ürünü, montaj yerinde geçerli olan yerel yasalar ve yönetmeliklerin yanı sıra, üretici
tarafından sağlanan talimatlara uyarak monte edin.
• Bu ürün bir klimayı oluşturan bir setin parçasıdır. Ürün tek başına veya üretici tarafından izin verilmemiş bir cihazla monte edilmemelidir.
• Her zaman, bu ürün için, tüm kablolarda çalışan, temaslar arasında 3 mm mesafeli bir
sigortayla korunan ayrı bir güç kaynağı hattı kullanın.
• İnsanları korumak için ürünü doğru biçimde topraklayın ve güç kablosunu Topraklama
Sızıntısı Şalteriyle (ELCB) birlikte kullanın.
• Bu ürün patlamaya dayanıklı olmadığından patlayıcı bir ortama monte edilmemelidir.
• Elektrik çarpmasını önlemek için, güç kaynağının bağlantısı kesildikten hemen sonra
elektrikli bileşenlere asla dokunmayın. Gücü kestikten sonra, elektrikli bileşenlere
dokunmadan önce mutlaka en az 5 dakika bekleyin.
• Bu ürün kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Onarım için mutlaka deneyimli servis teknisyenlerine başvurun.
• Klimayı taşırken veya yeniden konumlandırırken, ürünün bağlantısının kesilmesi ve
yeniden monte edilmesi için deneyimli servis teknisyenlerine danışın.
• Üniteyi takarken veya bakımdan geçirirken yaralanmaları önlemek için iç veya dış
ünitenin içinde bulunan ısı değiştiricinin alüminyum kanatçıklarına dokunmayın.
• Ürün altına başka elektrikli ürünler veya ev eşyaları yerleştirmeyin. Üründen damlayan
yoğuşma bunları ıslatabilir ve eşya hasarına veya arızasına neden olabilir.
Türkçe
İçindekiler
Minimum oda yüz ölçümü
X (m2)
• Elinizde tutarken klimanın çizilmemesine dikkat edin.
Tr-1
9387848038_IM_9L.indb 1
8/27/2019 11:04:56 AM
1.1. R32 soğutucu kullanımına yönelik önlemler
Temel kurulum işlemi prosedürleri geleneksel soğutucu (R410A, R22) modelleriyle
aynıdır.
Ancak aşağıdaki noktalara dikkat edin:
Çalışma basıncı soğutucu R22 modellerinin basıncından 1,6 kat daha yüksek
olduğundan, bazı boru tesisatı, kurulum ve servis araçları özeldir. ( kısmına
başvurun.“2.1. Montaj gereçleri”)
Özellikle bir soğutucu R22 modelini yeni bir soğutucu R32 modeliyle değiştirirken, mutlaka dış ünite tarafında geleneksel boru tesisatını ve havşa somunlarını R32 ve R410A
boru tesisatı ve havşa somunlarıyla değiştirin.
R32 ve R410A için, dış ünite tarafında aynı havşa somunu ve boru kullanılabilir.
Soğutucu R32 ve R410A kullanan modeller, yanlışlıkla soğutucu R22 ile dolumu önlemek ve güvenlik için farklı bir dolum bağlantı noktası vida dişi çapına sahiptir. Bundan
dolayı önceden kontrol edin. [R32 ve R410A için dolum bağlantı noktası vida dişi çapı
1/2-20 UNF şeklindedir.]
Boru tesisatına yabancı madde (yağ, su vb.) girmemesi konusunda R22 için gösterdiğiniz dikkatten daha fazlasını gösterin. Ayrıca, boru tesisatını depolarken, kıstırarak,
bantlayarak ve benzeri yollarla ağız kısmını sıkıca kapatın (R32 kullanımı R410A ile
benzerdir.)
DİKKAT
1- Kurulum (Alan)
• Boru hattı kurulumu en az düzeyde tutulmalıdır.
• Boru hattı fiziksel hasara karşı korunmalıdır.
• Yer X m2’den küçükse cihaz, havalandırılmayan bir yere takılmamalıdır.
Soğutucu şarjı miktarı
M (kg)
Minimum oda yüz ölçümü
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Ulusal gaz yönetmelikleriyle uyuma dikkat edilmelidir.
• Mekanik bağlantılar bakım amaçları için erişilebilir olmalıdır.
• Mekanik havalandırma gerekmesi durumunda, havalandırma açıklıklarında olası
engeller kaldırılmalıdır.
• Ürün elden çıkarılırken ulusal yönetmelikler temel alınmalı, uygun biçimde işlenmelidir.
2- Servis İşlemi
2-1 Servis personeli
• Soğutucu devresi üzerinde çalışan veya bu devreye giren herkes, endüstri onaylı
değerlendirme yetkili makamı tarafından verilmiş, soğutucuları, endüstri tarafından
tanınmış değerlendirme teknik özelliklerine göre güvenli biçimde kullanma yeterliliğini
gösteren geçerli bir sertifikaya sahip olmalıdır.
• Servis işlemi yalnızca cihaz üreticisi tarafından önerildiği gibi gerçekleştirilmelidir.
Başka nitelikli personelin yardımını gerektiren bakım ve onarım işlemleri, tutuşabilir soğutucuların kullanımı konusunda uzman olan kişinin gözetimi altında yerine
getirilmelidir.
• Servis işlemi yalnızca üretici tarafından önerildiği gibi gerçekleştirilmelidir.
2-2 Çalışma
• Tutuşabilir soğutucuları içeren sistemler üzerinde çalışmaya başlama öncesinde,
tutuşma tehlikesinin en aza indirgendiğinden emin olmak için güvenlik kontrolleri
gereklidir. Soğutucu sistemde onarım için, sistem üzerinde çalışmaya başlamadan
önce 2-2 ila 2-8 kısımlarındaki önlemlere uyulmalıdır.
• Çalışma gerçekleştirilirken tutuşabilir gaz veya buharın var olma tehlikesini en aza
indirgemek için, çalışma, kontrollü bir prosedür altında yürütülmelidir.
• Yerel alanda çalışan tüm bakım personeli ve diğer kişiler, gerçekleştirilmekte olan
çalışmanın yapısı konusunda bilgilendirilmelidir.
• Dar, kısıtlı alanlarda çalışmaktan kaçınılmalıdır.
• Çalışma alanının çevresindeki bölge bölümlere ayrılmalıdır.
• Alan içindeki koşulların, tutuşabilir malzemenin kontrolüyle güvenli duruma getirildiğinden emin olunmalıdır.
2-3 Soğutucu varlığının kontrolü
• Teknisyenin olası tutuşabilir ortamların farkında olmasını sağlamak için, alan, çalışma öncesinde ve sırasında uygun bir soğutucu algılayıcıyla kontrol edilmelidir.
• Kullanılan sızıntı algılama cihazının, tutuşabilir soğutucularla kullanıma uygun
olduğundan, yani kıvılcım çıkarmadığından, yeterince sızdırmaz veya kendinden
güvenlikli olduğundan emin olunmalıdır.
2-4 Yangın söndürücü bulundurma
• Soğutma cihazında veya ilgili parçalarda herhangi bir sıcak çalışma gerçekleştirilecekse, uygun yangın söndürme cihazı el altında bulundurulmalıdır.
• Dolum alanının yakınında bir kuru toz veya CO2 yangın söndürücü bulundurun.
DİKKAT
2-5 Tutuşma kaynakları olmaması
• Tutuşabilir soğutucu içeren veya içermiş olan herhangi bir boru hattına maruz
kalmayı kapsayan bir soğutma sistemiyle ilgili çalışma gerçekleştiren kişiler, yangın
ya da patlama tehlikesine yol açabilecek bir şekilde herhangi bir tutuşma kaynağı
kullanmamalıdır.
• Sigarayı da içeren tüm olası tutuşma kaynakları, tutuşabilir soğutucunun çevre alana
yayılması olası olan kurulum, onarım, kaldırma ve elden çıkarma alanından yeterince
uzakta tutulmalıdır.
• Çalışmanın gerçekleştirilmesinden önce, tutuşma tehlikeleri bulunmadığı konusunda emin olmak için cihazın etrafındaki alan incelenmelidir. “Sigara İçilmez” uyarı
levhaları asılmalıdır.
2-6 Havalandırılan alan
• Sisteme girmeden veya herhangi bir sıcak çalışma yürütmeden önce, alanın açıkta
olduğundan ya da yeterince havalandırıldığından emin olun.
• Çalışmanın gerçekleştirildiği süre boyunca belirli bir havalandırma düzeyi korunmalıdır.
• Havalandırma, yayılan soğutucuyu güvenli biçimde dağıtmalı ve tercihen dışarı
atmalıdır.
2-7 Soğutma cihazında kontroller
• Değiştirilmekte olan elektrikli bileşenler amaca uygun ve doğru teknik özelliklere
sahip olmalıdır.
• Üreticinin bakım ve servis kılavuzlarına her zaman uyulmalıdır.
• Şüpheli durumlarda yardım için üreticinin teknik bölümüne başvurun.
• Tutuşabilir soğutucuların kullanıldığı kurulumlarda aşağıdaki kontroller uygulanmalıdır.
- Dolum boyutu, soğutucu içeren parçaların kurulduğu oda boyutuna uygun.
- Havalandırma mekanizması ve çıkışlar yeterli çalışıyor ve engellenmiyor.
- Dolaylı bir soğutma devresi kullanılıyorsa, ikincil devre, soğutucu varlığına karşı
kontrol edilmelidir.
- Cihazdaki etiketler görünür ve okunur durumda olmalıdır. Okunamaz durumdaki
etiketler ve işaretler düzeltilmelidir.
- Bileşenler yapısı gereği aşınmaya dayanıklı olan veya aşınmaya karşı uygun
biçimde korunan malzemelerden yapılmamış olduğu sürece, soğutma borusu ya
da bileşenler, soğutucu içeren bileşenleri aşındırabilecek herhangi bir maddeye
maruz kalmayacakları bir konuma kurulur.
2-8 Elektrikli aygıtlarda kontroller
• Elektrikli bileşenlerdeki onarım ve bakım, ilk güvenlik kontrollerini ve bileşen inceleme prosedürlerini kapsamalıdır.
• Güvenliği tehlikeye atacak bir arıza varsa, uygun biçimde giderilene kadar devreye
hiçbir elektrik beslemesi bağlanmamalıdır.
• Arıza hemen düzeltilemezse ama işleme devam edilmesi gerekirse, uygun bir geçici
çözümden yararlanılmalıdır.
• Tüm taraflara haber verilmesi için, bu durum cihazın sahibine bildirilmelidir.
• İlk güvenlik kontrolleri aşağıdakileri kapsamalıdır.
- Kapasitörlerin yükü boşaltılır: Bu işlem, kıvılcım yayma olasılığını önlemek için
güvenli bir yolla gerçekleştirilmelidir.
- Sistem doldurulurken, geri toplanırken veya temizlenirken açıkta kalan yüklü
elektrikli bileşen ve kablo olmamalıdır.
- Topraklama sürdürülmelidir.
3- Mühürlü bileşenlerde onarım
• Mühürlü bileşenlerdeki onarımlar sırasında, mühürlü kapaklar gibi kısımların çıkarılmasından önce, üzerinde çalışılan cihazdan tüm elektrik bağlantıları çıkarılmalıdır.
• Servis işlemi sırasında cihaza elektrik beslemesi olması mutlaka gerekliyse, olası
tehlike durumunda uyarması için en önemli noktaya geçici olarak çalışır bir sızıntı
algılayıcı yerleştirilmelidir.
• Elektrikli bileşenlerde yapılan çalışmayla, kasada, koruma düzeyi etkilenecek şekilde
değişiklik yapılmadığından emin olmak için aşağıdakilere özel dikkat gösterilmelidir.
• Bu, kablolarda hasarı, aşırı sayıda bağlantıyı, orijinal teknik özelliğe göre yapılmamış terminalleri, mühürlerde hasarı, sızdırmazlık elemanlarının hatalı takılması gibi
durumları kapsamalıdır.
• Cihazın güvenli biçimde monte edildiğinden emin olun.
• Mühürlerin veya sızdırmazlık malzemelerinin, tutuşabilir atmosferin girişini önleme
işlevini yerine getiremeyecek şekilde aşınmadıklarından emin olun.
• Yedek parçalar, üreticinin teknik özelliklerine uygun olmalıdır.
NOTLAR: Silikon sızdırmazlık malzemesi kullanımı, bazı tip sızıntı algılama cihazlarının verimliliğini engelleyebilir.
Kendinden güvenlikli bileşenlerin, üzerlerinde çalışma yapılmadan önce
yalıtılması gerekmez.
4- Kendinden güvenlikli bileşenlerde onarım
• Kullanımdaki cihaz için izin verilen gerilimi ve akımı aşmayacağından emin olmadan,
devreye kalıcı endüktif veya direnç yükleri uygulamayın.
• Yalnızca kendinden güvenlikli bileşenler, tutuşabilir atmosfer varlığında elektrik yüklü
durumdayken üzerlerinde çalışılabilecek tipteki kısımlardır.
• Test cihazı doğru derecelendirmede olmalıdır.
• Bileşenleri yalnızca üretici tarafından belirtilen parçalarla değiştirin.
• Başka parçaların kullanımı, sızıntı sonucu atmosferde bulunan soğutucunun tutuşmasıyla sonuçlanabilir.
5- Kablo tesisatı
• Kablo tesisatının, yıpranmaya, aşınmaya, aşırı basınca, titreşime, keskin kenarlara
veya başka olumsuz çevresel etkilere maruz kalmayacağını kontrol edin.
• Kontrol sırasında, kompresörler veya fanlar gibi kaynaklardan dolayı yıpranma ya da
sürekli titreşim etkileri de dikkate alınmalıdır.
Tr-2
9387848038_IM_9L.indb 2
8/27/2019 11:04:56 AM
DİKKAT
6- Tutuşabilir soğutucuların algılanması
• Soğutucu sızıntılarını arama veya algılama işlemi sırasında hiçbir koşul altında
potansiyel tutuşma kaynakları kullanılmamalıdır.
• Halojenür fener (veya çıplak alev kullanan herhangi bir algılayıcı) kullanılmamalıdır.
7- Sızıntı algılama yöntemleri
• Tutuşabilir soğutucuları algılamak için elektronik sızıntı algılayıcılar kullanılmalıdır
ama duyarlılık yeterli olmayabilir veya yeniden ölçümleme gerekebilir. (Algılama
cihazı ölçümlemesi, soğutucu bulunmayan bir alanda yapılmalıdır.)
• Algılayıcının olası bir tutuşma kaynağı olmadığından ve kullanılan soğutucuya uygun
olduğundan emin olun.
• Sızıntı algılama cihazı, soğutucunun bir LFL yüzdesinde ayarlanmalı, ölçümlemesi
kullanılan soğutucuya yapılmalı ve uygun gaz yüzdesi (en fazla %25) onaylanmalıdır.
• Sızıntı algılama sıvıları, çoğu soğutucuyla kullanıma uygundur ama soğutucuyla
tepkimeye girip bakır boru hattını aşındırabileceğinden, klor içeren deterjanların
kullanımından kaçınılmalıdır.
• Sızıntıdan şüphelenilirse, tüm çıplak alevler uzaklaştırılmalıdır/söndürülmelidir.
• Lehimleme gerektiren bir soğutucu sızıntısı bulunursa, soğutucunun tamamı
sistemden toplanmalı veya sistemin sızıntıdan uzak bir kısmında tutulmalıdır (kesme
vanaları yoluyla).
Ardından, lehimleme işleminden hem önce hem de sonra sistem boyunca oksijensiz
azot (OFN) boşaltılmalıdır.
8- Çıkarma ve boşaltma
• Onarım yapmak (veya başka bir amaç) için soğutucu devresine girilirken geleneksel
prosedürler kullanılmalıdır.
Ancak, tutuşabilirlik göz önüne alındığından en iyi uygulamanın izlenmesi önemlidir.
Aşağıdaki prosedüre bağlı kalınmalıdır:
• soğutucuyu çıkarın
• devreyi etkisiz gazla temizleyin
• boşaltın
• etkisiz gazla tekrar temizleyin
• keserek veya lehimleyerek devreyi açın
• Soğutucu dolumu, doğru toplama silindirlerine geri toplanmalıdır.
• Üniteyi güvenli duruma getirmek için sistem OFN ile “yıkanmalıdır”.
• Bu işlemin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir.
• Bu görev için sıkıştırılmış hava veya oksijen kullanılmamalıdır.
• Yıkama, sistemdeki vakum OFN ile kırılarak ve çalışma basıncı elde edilene kadar
doldurmaya devam edilip, ardından atmosfere boşaltılarak ve en sonunda bir vakuma aşağı çekilerek gerçekleştirilmelidir.
• Bu işlem, sistem içinde hiç soğutucu kalmayana kadar tekrarlanmalıdır.
• Son OFN dolumu kullanıldığında, çalışmanın gerçekleştirilmesini sağlamak için
sistem, havalandırma yoluyla atmosfer basıncına düşürülmelidir.
• Boru hattında lehimleme işlemleri gerçekleştirilecekse bu işlem son derece önemlidir.
• Vakum pompasının çıkışının herhangi bir tutuşma kaynağına yakın olmadığından ve
havalandırma bulunduğundan emin olun.
9- Doldurma prosedürleri
• Geleneksel doldurma prosedürlerine ek olarak aşağıdaki gereksinimler izlenmelidir.
- Dolum cihazı kullanılırken farklı soğutuculardan kaynaklı kirlenme olmadığından
emin olun.
İçerdikleri soğutucu miktarını en az düzeyde tutmak için hortumlar veya hatlar
mümkün olduğunca kısa olmalıdır.
- Silindirler dik biçimde tutulmalıdır.
- Sistem soğutucuyla doldurulmadan önce soğutma sisteminin topraklandığından
emin olun.
- Doldurma tamamlandığında sistemi etiketleyin (henüz yapılmadıysa).
- Soğutma sisteminin aşırı doldurulmamasına son derece dikkat edilmelidir.
• Yeniden doldurulmasından önce sistemde OFN ile basınç testi yapılmalıdır.
• Sistemde, doldurmanın tamamlanması üzerine ama işletmeye alınmadan önce
sızıntı testi yapılmalıdır.
• İzleyen sızıntı testi, alandan ayrılmadan önce gerçekleştirilmelidir.
DİKKAT
10- İşletmeden çıkarma
• Bu prosedür gerçekleştirilmeden önce, teknisyenin cihazı ve tüm ayrıntılarını tam
anlamıyla bilmesi gereklidir.
• Tüm soğutucuların güvenli biçimde geri toplanması önerilen uygulamadır.
• Gerçekleştirilmekte olan görevden önce, kazanılmış yağın yeniden kullanımı öncesinde analiz gerekmesi durumuna karşı bir yağ ve soğutucu örneği alınmalıdır.
• Görevin başlatılmasından önce elektrik gücünün var olması gereklidir.
a) Cihazı ve çalışmasını öğrenin.
b) Sistemi elektriksel olarak yalıtın.
c) Prosedüre başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:
• Soğutucu silindirlerini elden geçirme için gerekmesi durumuna karşılık olarak
mekanik işleme aletleri mevcut;
• Tüm kişisel koruyucu donanım mevcut ve doğru biçimde kullanılıyor;
• Toplama işlemi her zaman uzman bir kişinin gözetimindedir.
• Toplama cihazı ve silindirler uygun standartlarla uyumludur.
d) Mümkünse, soğutucu sistemini pompalayın.
e) Bir vakum mümkün değilse, soğutucunun sistemin çeşitli kısımlarından çıkarılabilmesi için bir dağıtıcı oluşturun.
f) Toplama gerçekleşmeden önce silindirin tartılara yerleştirildiğinden emin olun.
g) Toplama makinesini üreticinin yönergelerine göre başlatın ve çalıştırın.
h) Silindirleri aşırı doldurmayın. (%80 hacimde sıvı dolumundan fazla değil.)
i) Geçici bile olsa, silindirin en fazla çalışma basıncını aşmayın.
j) Silindirler doğru biçimde doldurulduğunda ve işlem tamamlandığında, silindirlerin
ve cihazın alandan hemen çıkarıldığından ve cihazdaki tüm yalıtım vanalarının
kapatıldığından emin olun.
k) Toplanan soğutucu, temizlenmediği ve kontrol edilmediği sürece başka bir soğutma sistemine doldurulmamalıdır.
11- Etiketleme
• Cihaz, işletmeden çıkarıldığını ve soğutucunun boşaltıldığını belirtecek şekilde
etiketlenmelidir.
• Etikete tarih ve imza atılmalıdır.
• Cihazda, tutuşabilir soğutucu içerdiğini belirten etiketler olduğundan emin olun.
12- Toplama
• İster servis işlemi isterse de işletmeden çıkarma amacıyla olsun, bir sistemden
soğutucu çıkarılırken, soğutucunun tamamının güvenli biçimde çıkarılması önerilen
uygulamadır.
• Soğutucu, silindirlere aktarılırken, yalnızca uygun soğutucu toplama silindirlerinin
kullanıldığından emin olun.
• Toplam sistem dolumunu tutmak için doğru sayıda silindir bulunduğundan emin olun.
• Kullanılacak tüm silindirler toplanan soğutucuya atanır ve o soğutucu için etiketlenir
(yani soğutucunun toplanması için özel silindirlerdir).
• Silindirler basınç düşürme vanasıyla tamamlanır ve ilişkili kapatma vanaları iyi çalışır
durumdadır.
• Boş toplama silindirleri tahliye edilir ve mümkünse toplama meydana gelmeden önce
soğutulur.
• Toplama cihazı, cihaza yönelik eldeki yönergelerle iyi çalışır durumda ve tutuşabilir
soğutucuların toplanması için uygun olmalıdır.
• Bununla birlikte, ölçümlemeleri yapılmış tartı takımı mevcut ve iyi çalışır durumda
olmalıdır.
• Hortumlar sızıntı yapmaz kesme bağlantılarıyla tamamlanmalı ve iyi durumda
olmalıdır.
• Toplama makinesini kullanmadan önce, yeterli ölçüde çalışır olduğunu, bakımlarının
düzgün biçimde yapıldığını ve soğutucu yayılması durumunda tutuşmayı önlemek
için ilişkili elektrikli bileşenlerin yalıtıldığını kontrol edin.
Şüpheli bir durumda üreticiye başvurun.
• Toplanan soğutucu, doğru toplama silindirinde soğutucu sağlayıcıya iade edilmeli ve
ilgili Atık Aktarımı Notu düzenlenmelidir.
• Toplama ünitelerinde, özellikle silindirlerde soğutucuları karıştırmayın.
• Kompresörler veya kompresör yağları çıkarılacaksa, yağlama maddesi içinde tutuşabilir soğutucu kalmadığından emin olmak için kabul edilebilir bir düzeye boşaltılmış
olmalarını sağlayın.
• Boşaltma işlemi, kompresör, sağlayıcılara iade edilmeden önce gerçekleştirilmelidir.
• Bu işlemi hızlandırmak için, kompresör gövdesine yalnızca elektrikli ısıtma kullanılmalıdır.
• Bir sistemden yağ aktığında güvenli biçimde gerçekleştirilmelidir.
İç veya dış ünitede görünen sembollerin açıklamaları.
UYARI
Bu sembol, bu cihazın tutuşabilir soğutucu kullandığını
belirtir.
Soğutucu sızarsa ve harici bir tutuşma kaynağına maruz
kalırsa yangın tehlikesi vardır.
DİKKAT
Bu sembol, çalıştırma kılavuzunun dikkatlice okunması
gerektiğini belirtir.
DİKKAT
Bu sembol, servis personelinin bu cihazı kurulum kılavuzuna başvurarak ele alması gerektiğini belirtir.
DİKKAT
Bu sembol, Kullanım kılavuzu veya kurulum kılavuzu gibi
bilgilerin var olduğunu belirtir.
Tr-3
9387848038_IM_9L.indb 3
8/27/2019 11:04:56 AM
Aşağıdaki öğeler bu klimanın montajı için gereklidir. (Öğeler klimayla birlikte sağlanmaz ve
ayrı olarak satın alınmalıdır.)
2. ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Ek malzemeler
2.1. Montaj gereçleri
Bağlantı borusu tertibatı
Duvar kapağı
Bağlantı kablosu (4 iletkenli)
Yastık
Duvar borusu
Drenaj hortumu
Dekoratif bant
Kılavuz vidalar
Vinil bant
Macun
Alet adı
R22'den R32'ye (R410A) değiştirin
Sayaç manifoldu
Basınç fazladır ve bir R22 sayacıyla ölçülemez. Diğer soğutucuların hatalı karışımını engellemek için, her portun çapı değiştirilmiştir.
Yüksek basınca yönelik -0,1 ila 5,3 MPa (-1 ila 53 bar) keçelere sahip sayaç kullanılması önerilir.
Düşük basınç için -0,1 ila 3,8 MPa (-1 ila 38 bar).
Dolum hortumu
Basınç direncini artırmak için, hortum malzemesi ve taban
boyutu değiştirilmiştir. (R32/R410A)
Vakum pompası
Geleneksel bir vakum pompası, vakum pompa adaptörü
monte edilerek kullanılabilir.
(Seri motora sahip bir vakum pompasının kullanımına izin verilmez.)
Kullanılabilir boru uzunluğu ve yüksekliği farkı ile ilgili açıklama için dış ünitenin
kurulum kılavuzuna bakın.
HFC soğutucu R410A veya R32 için özel gaz sızıntısı algılayıcı.
Gaz borusu boyutu (kalınlık) [mm]
Sıvı borusu boyutu (kalınlık) [mm]
Ø 9,52 (0,80)
Ø 6,35 (0,80)
Gaz sızıntısı detektörü
2.3. Boru gereksinimi
DİKKAT
Bakır borular
Kaynaksız bakır boruların kullanılması gereklidir ve kalan yağ miktarının 40 mg/10 m
değerinden az olması beklenir. Çökmüş, şekli bozulmuş veya renk kaybı olmuş (özellikle
iç yüzeyde) bakır borular kullanmayın. Aksi halde, genleşme vanası ya da kılcal tüp
kirleticilerle tıkanabilir.
R32 (R410A) kullanan bir klima, R22 kullanımında olduğundan daha yüksek basınca maruz kaldığından, uygun malzemeleri seçmek gereklidir.
UYARI
• Var olan boru tesisatını ve havşa somunlarını (R22 için) kullanmayın.
Var olan malzemeler kullanılırsa, soğutucu döngüsü içindeki basınç yükselecek ve arıza,
yaralanma gibi durumlara neden olacaktır. (Özel R32/R410A malzemelerini kullanın.)
• Yalnızca belirtilen soğutucuyu (R32) kullanın (yeniden doldurun veya değiştirin). Belirtilmemiş soğutucunun kullanımı ürünün arızalanmasına, patlamaya veya yaralanmaya neden olabilir.
• Belirtilen soğutucu (R32) dışında herhangi bir gaz veya yabancı madde karıştırmayın.
Havanın iç akışı veya belirtilmemiş malzemenin uygulanması, soğutucu döngüsünün
iç basıncının çok yükselmesine yol açar ve ürünün arızalanmasına, boru tesisatının
patlamasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
• Montaj için, üretici tarafından verilen ya da önerilen parçaları kullanın. Önerilmeyen
parçaların kullanımı ünitenin düşmesi, su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın gibi
ciddi kazalara neden olabilir.
• Tüm işlem tamamlanana kadar gücü açmayın.
DİKKAT
Bu kılavuz, yalnızca iç ünitenin nasıl monte edildiğini açıklar. Dış üniteyi veya dağıtım
kutusunu (varsa) monte etmek için, her bir ürünle sağlanan montaj kılavuzuna başvurun.
2.2. Aksesuarlar
• Hem gaz borusu hem de sıvı borusunun etrafına ısı yalıtımını sarın.
Isı yalıtımı işleminin yapılmaması veya hatalı yapılması su sızıntılarına neden olabilir.
• Ters döngü modelinde, 120 °C'nin üstünde ısı direncine sahip ısı yalıtımı kullanın.
• Soğutucu borularının montaj konumunda beklenen nem oranı %70'ten yüksekse,
ısı yalıtımını soğutucu borularının etrafına sarın. Beklenen nem %70 ila 80
arasındaysa, 15 mm veya daha fazla kalınlığa sahip ısı yalıtımı kullanın.
Beklenen nem %80’den yüksekse, 20 mm veya daha fazla kalınlığa sahip ısı
yalıtımı kullanın.
• Yukarıda belirtilenden daha kalın ısı yalıtımı kullanımı yalıtımın yüzeyinde
yoğuşmaya neden olabilir.
• 20 °C'de 0,045 W/(m•K) veya daha az termal iletkenliğe sahip ısı yalıtımı kullanın.
2.4. Elektrik gereksinimi
İç üniteye dış üniteden güç verilir. İç üniteye ayrı bir güç kaynağından güç vermeyin.
UYARI
Elektrik tesisatı ve ekipmanına yönelik standart, ülkeye veya bölgeye göre değişiklik gösterir.
Elektrik işlerine başlamadan önce ilgili yönetmelikleri, yasaları veya standartları onaylayın.
Kablo
İletken boyutu [mm2]
Tip
Açıklamalar
Bağlantı kablosu
1,5
Tip 60245 IEC 57
3 kablo + Toprak, 1 Ø 230 V
En Fazla Kablo Uzunluğu: Gerilim düşmesini %2 oranının altında sınırlayın. Voltaj düşmesi %2 veya daha fazla ise kablo sayacını yükseltin.
2.5. İsteğe bağlı parçalar
Aşağıdaki montaj aksesuarları sağlanır. Gerektiği gibi kullanın.
Ad ve Şekil
DİKKAT
Miktar
Ad ve Şekil
Montaj metodu opsiyonel parçaları için her bir montaj kılavuzuna başvurun.
Miktar
Kılavuz vidalar (büyük)
Kullanım kılavuzu
1
Parça adı
Kablolu uzaktan kumanda (*1)
Harici giriş ve çıkış PCB’si (*2)
İletişim kiti
Harici bağlantı kiti
W-LAN adaptörü
UTY-XWZXZ5
UTY-TFSXF2
5
Basit uzaktan kumanda (*1)
Kullanım kılavuzu
(CD-ROM)
Montaj kılavuzu
(Bu kılavuz)
Kılavuz vidalar (küçük)
1
2
Pil
1
Uzaktan kumanda
2
Model No.
UTY-RNRZ
UTY-RLR
UTY-RSR
UTY-RHR
UTY-XCSXZ2
UTY-TWRXZ2
Uygulama
Klima çalıştırma için
(2 telli tip)
Kontrol giriş/çıkış portu için
İsteğe bağlı kablolu uzaktan kumandanın montajı için
Kontrol giriş/çıkış portu için
Kablosuz LAN kontrolü için
*1: İsteğe bağlı İletişim kiti (UTY-TWRXZ2) montaj için gereklidir.
*2: İsteğe bağlı Harici bağlantı kiti (UTY-XWZXZ5) montaj için gereklidir.
Duvar kancası bağlantı parçası
1
1
Filtre tutucu
Uzaktan kumanda
tutucu
2
1
Hava temizleme filtreleri
Kumaş bant
1
1
Şablon (boru kapağı kesimi
için)
1
Tr-4
9387848038_IM_9L.indb 4
8/27/2019 11:04:56 AM
3.2. Parçaları çıkarma ve takma
3. KURULUM İŞİ
3.2.1. Giriş ızgarasını çıkarma ve takma
UYARI
■ Giriş ızgarasını çıkarma
İç ünitenin nakliyesi veya yeniden konumlandırılması sırasında, koruma için borular
duvar kancası bağlantı parçasıyla örtülmelidir. Cihazı, iç ünite borularından tutarak
taşımayın.
(Boru ek yerlerine uygulanan baskı, tutuşabilir gazın çalışma sırasında sızmasına
neden olabilir.)
(1) Giriş ızgarasını yan tarafından iki elle tutup, kancaya geçene kadar öne doğru çekin.
(2) Giriş ızgarasını yatay konumda tutarken, serbest bırakmak için sol ve sağ taraftaki
montaj milini çekin.
3.1. Montaj yeri seçme
Montaj yerine müşteriyle birlikte aşağıdaki gibi karar verin.
İç üniteyi, titreşime maruz kalmayan güçlü bir duvara düz biçimde monte edin.
Giriş ve çıkış bağlantı noktaları kapatılmamalıdır; hava tüm odaya üflenebilmelidir.
Üniteye özel bir elektrik devre parçası monte edin.
Üniteyi doğrudan güneş ışığına maruz kalacağı yere monte etmeyin.
Üniteyi dış üniteye bağlantının kolay olduğu bir yere monte edin.
Üniteyi drenaj borusunun kolayca takılabileceği bir yere monte edin.
Servis işlemi gibi durumları göz önünde bulundurarak kısmında gösterilen boşlukları
bırakın “3.1.1. Montaj boyutları”. Ayrıca üniteyi filtrenin çıkartılabileceği bir yere monte
edin.
Monte edildikten sonra üniteyi taşımak zor olduğundan montaj yerinin doğru olması
önemlidir.
Montaj mili
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Montaj mili
Yatak
Yatak
■ Giriş ızgarasını monte etme
(1) Giriş ızgarasını yatay olarak desteklerken, sol ve sağ montaj milini ok yönünde panel
üst yatağına doğru takın. Her mil yerine oturacak şekilde tık sesi duyana kadar buna
bastırın.
UYARI
Montaj mili
Montaj mili
İç üniteyi, ünitenin ağırlığını taşıyabilecek bir yere monte edin. Üniteyi, devrilmeyeceği
veya düşmeyeceği şekilde sabitleyin.
DİKKAT
Yatak
Üniteyi aşağıda belirtilen alanlara monte etmeyin:
• Deniz kenarı gibi tuz içeriği yüksek alana. Metal parçaları çürüterek, parçaların bozulmasına veya ünitenin su sızdırmasına neden olacaktır.
• Mutfak gibi, mineral yağla dolu veya çok miktarda sıçrayan yağ ya da buhar içeren
alana. Plastik parçaları çürütür, parçaların düşmesine veya ünitenin su sızdırmasına
sebep olur.
• Isı kaynaklarına yakın alana.
• Ekipmanı olumsuz etkileyen, sülfürik gaz, klor gazı, asit ya da alkali gibi maddeler üreten alana. Bakır boruların ve sert lehimli ek yerlerinin, soğutucu sızıntısına yol açacak
şekilde aşınmasına neden olacaktır.
• Yanıcı gaz sızmasına neden olabilecek, asılı karbon elyafı ya da tutuşabilir toz veya
tiner ya da benzin gibi uçucu yanıcılar içeren alana.
• Gaz sızar ve ünite çevresinde birikirse yangına neden olabilir.
• Hayvanların ünite üzerine pisleyebileceği veya amonyak üretebilecek alanlara.
• Üniteyi yiyecek saklamak, hayvan bakmak, çiçek yetiştirmek ya da hassas aletleri
veya sanat eserlerini korumak için kullanmayın. Korunan veya saklanan eşyaların
kalitesini bozabilir.
• Üniteyi drenajın sıkıntı yaratmayacağı yere monte edin.
• İç ünite, dış ünite, güç kaynağı kablosu, iletim kablosu ve uzaktan kumanda kablosunu
televizyon ya da radyo alıcılarından en az 1 m uzağa monte edin. Bunun amacı TV
sinyal alım parazitini veya radyo gürültüsünü önlemektir.
(1 m'den daha uzağa monte edilseler bile, bazı sinyal durumlarında yine de gürültüye
maruz kalabilirsiniz.)
• 10 yaşından küçük çocukların üniteye erişmemeleri için koruyucu önlemler alın.
• İç üniteyi, zeminden yüksekliğin 1,8 metreden fazla olduğu yere monte edin.
Yatak
(2) Giriş ızgarasına bastırıp kapatın.
Buraya bastırın
3.2.2. Ön paneli / kontrol kapağını çıkarma ve takma
* Bu açıklamada giriş ızgarası ve kablo kapağı çıkarılmış durumdadır.
■ Ön paneli / kontrol kapağını çıkarma
(1)
(2)
(3)
Ön panelde oklarla gösterilen vidaları (2 yerde) sökün.
Kancaları (3 yerde) serbest bırakmak için ön panelin üstündeki etiketleri (2 yerde)
aşağı çekin, sonra ön paneli kendinize doğru çekin.
Kancayı serbest bırakmak için kontrol kapağındaki tırnağı kıstırın, ardından açın.
Vidalar (2 yerde)
3.1.1. Montaj boyutları
Duvar kancası bağlantı parçasıyla veya iç üniteyle çevreleyen duvarlar arasında aşağıdaki
şekilde belirtilen mesafeyi bırakın.
(40 veya
daha fazla)
166 veya
daha fazla
67 veya
daha fazla
(50 veya
daha fazla)
(Birim: mm)
Duvar kancası bağlantı parçası
İç ünitenin ana hattı
211 veya
daha fazla
Etiketler (üçgen)
Kanca (3 yerde)
Etiketler (üçgen)
1.800 veya
daha fazla
1.500 veya
daha fazla
(40 veya
daha fazla)
Tr-5
9387848038_IM_9L.indb 5
8/27/2019 11:04:56 AM
3.3. Boru tesisatı
3.3.1. İç ünite boru tesisatı yönü
Boru tesisatı aşağıda belirtilen 4 yönde bağlanabilir.
Boru tesisatı (B) veya (C) yönünde bağlandığında boru tesisatı kanalını kesip çıkarın.
(Arka)
Kontrol kapağı
Tırnak
■ Ön paneli / kontrol kapağını takma
(C) Sol çıkış
“■ Ön paneli / kontrol kapağını çıkarma” bölümündeki prosedürleri ters sırada izleyin.
* Vidaları (2 yerde) yeniden taktığınızdan emin olun.
DİKKAT
(B) Sağ çıkış
(A) Sağ arka çıkış
(D) Sol arka çıkış
■ Boru tesisatı kanalını kesme ((B) Sağ çıkış veya (C) Sol çıkış için)
Ön paneli çıkarırken veya takarken lütfen dikkat edin. Eğer ön panel düşerse yaralanma tehlikesi vardır.
3.2.3. İç üniteyi kaldırma
İç üniteyi aşağıdaki gibi duvar kancası bağlantısından çıkarın.
(1) Boruyu sol çıkışa bağlarsanız ön paneli çıkarın. ( kısmına başvurun.“3.2.2. Ön paneli /
kontrol kapağını çıkarma ve takma”)
(2) Vida başlıklarını (2 yerde) çıkartın.
(3) Vidaları sökün.
(4) Basınç emniyet panelini çıkartın. Basınç emniyet panelini iki elinizle tutun, çekip çıkarın.
(B) Sağ çıkış ve (C) Sol çıkış için aynı işlemler yapılır. Bu talimatta (B) Sağ çıkışa yönelik
işlem örnek olarak gösterilmektedir.
(1) Giriş ızgarasını çıkarın. ( kısmına başvurun.“3.2.1. Giriş ızgarasını çıkarma ve takma”)
(2) Vidaları (2 yerde) sökün.
(3) Yan paneli çıkarın.
(i) Yan paneli tutun ve kendinize doğru kaydırın.
(ii) Yan paneli dışarıya doğru çekip çıkarın.
(i) Kaydırın
(ii) Çıkarın
(4) Yan panelin iç kısmındaki boru tesisatı kanalını kesip çıkarın.
Basınç emniyet paneli
Vida başlıkları (2 yerde)
Kesin
Kesin
NOTLAR: Basınç emniyet paneli üzerindeki ısı yalıtımını kırmamaya dikkat edin.
Koparın
* Bir demir testeresi kullanın.
Yalıtım (basınç emniyet panelinin arkasında)
(5) İç ünitenin yan tarafındaki boru tesisatı kanalını kesin.
(5) Parmaklarınızı delikten içeri sokun. Ağzın alt kısmını aşağı doğru çekerken kancaları (2
yer) serbest bırakın.
(6) İç üniteyi kendinize doğru çekin.
Web sitemizde talimatlarla ilgili videoyu izleyebilirsiniz.
Servis personeli için
Parçalara ayırma.
Kesip çıkarın
(6) Yan paneli takın. İç ünitenin üstündeki yan paneli hizalayın. Ardından yan paneli
bastırarak takın.
Yan panel ve iç ünite arasında hiç boşluk kalmadığından emin olun.
(7) Vidaları (2 yerde) sıkın ve giriş ızgarasını takın.
3.3.2. Boruları bağlamak için duvarda delik açma
(1)
(2)
(3)
(4)
Aşağıda gösterilen konumda duvara 65 mm çaplı bir delik açın.
Deliği, dış uç iç uçtan daha alçak (5 ila 10 mm) olacak şekilde açın.
Duvar deliğinin merkezini mutlaka hizalayın. Hatalı hizalanırsa su sızıntısı olacaktır.
Duvar borusunu duvar kalınlığıyla eşleştirmek için kesin, duvar kapağına geçirin, kapağı vinil bantla sabitleyin ve boruyu deliğe sokun.
(5) Sol ve sağ boru tesisatı için drenaj suyunun serbestçe akması amacıyla deliği biraz
daha aşağıda açın.
Duvar kancası bağlantı parçası
65 mm
delik
Merkezleme işaretleri
65 mm delik
84 mm
94 mm
Tr-6
9387848038_IM_9L.indb 6
8/27/2019 11:04:56 AM
Sol çıkış boru tesisatı (Drenaj
hortumu) için bir demir testeresiyle boru tesisatı çıkış kesme
kanalını kesin.
Vinil bantla tutturun *
5~10 mm
Duvar kapağı *
Duvar borusu *
(İç taraf)
Duvar
(Dış taraf)
İç ünite drenaj Drenaj kapağı
Kapağın ucundaki çıkıntıyı
hortumu
pense vb. ile çekerek drenaj
kapağını çıkarın.
* Yerel olarak satın alınır
UYARI
Her zaman duvar borusunu kullanın. Duvar borusu kullanılmazsa, iç ve dış üniteler arasında bağlı olan kablo metale dokunabilir ve elektrik boşalmasına neden olabilir.
Drenaj hortumunu çıkarma
Drenaj hortumunu monte etme
Drenaj hortumunun solundaki vidayı
sökün ve drenaj hortumunu çıkarın.
Drenaj hortumunu dikey olarak içeriye doğru
yerleştirin, böylece drenaj teçhizatı (beyaz)
drenaj musluğunun etrafındaki vida deliği ile
tam olarak hizalanabilir.
Taktıktan sonra ve değiştirmeden önce lütfen
sökülmüş vidaları tekrar takın ve sabitleyin.
3.3.3. Duvar kancası bağlantı parçasını monte etme
(1) Duvar kancası bağlantı parçasını, yatay ve dikey olarak doğru konumlandırılacak şekilde monte edin. Duvar kancası bağlantı parçası eğik olursa zemine su damlayacaktır.
(2) Duvar kancası bağlantı parçasını, ünitenin ağırlığını taşımaya yeterli sağlamlıkta olacak
şekilde monte edin.
Drenaj hortumu
• Duvar kancası bağlantı parçasını, parçanın dış kenarının yakınındaki delikler boyunca
5 veya daha fazla vidayla duvara sabitleyin.
• Duvar kancası bağlantı parçasında hiçbir tıkırdama olmadığını kontrol edin.
Drenaj teçhizatı
Drenaj hortumu
Vida deliği
Drenaj musluğu
Kılavuz vidalar (büyük, aksesuarlar)
Vida
•
•
Vida
Drenaj teçhizatı
Lütfen çalışma sırasında drenaj hortumunun ek yerini tutun.
Vida içeride olduğundan mıknatısla işlemden geçirilmiş tornavidalar kullandığınızdan emin olun.
• İç boru tesisatı ve drenaj hortumunu duvar deliğinden geçirdikten sonra, iç üniteyi duvar
askısı braketinin üstündeki ve altındaki kancalara asın.
Duvar kancası
bağlantı parçası
DİKKAT
Drenaj hortumunu ve drenaj kapağını, drenaj bağlantı noktasının arka tarafına temas
ettiğinden emin olarak drenaj bağlantı noktasına geçirip bağlayın. Drenaj hortumu
düzgün biçimde bağlanmazsa sızıntı ortaya çıkabilir.
DİKKAT
Duvar kancası bağlantı parçasını hem yatay hem de dikey olarak hizalanmış şekilde
monte edin.
Hatalı hizalanmış montaj su sızıntısına neden olabilir.
3.3.4. Drenaj hortumunu ve boruyu şekillendirme
[İç üniteyi monte etme]
• İç üniteyi, duvar kancası bağlantı parçasının üstündeki kancalara asın.
• Aralayıcı veya benzeri malzemeyi iç ünite ve duvar kancası bağlantı parçası arasına
geçirip, iç ünitenin altını duvardan ayırın.
Bağlantı borusu küçük
İşaretleri hizalayın
DİKKAT
• Drenaj hortumunu ve drenaj kapağını sıkıca takın. Drenaj, su sızıntısını önlemek
için eğim yapmalıdır.
• Drenaj hortumunu takarken, sudan başka hiçbir malzeme uygulanmamalıdır. Su
dışındaki diğer malzemelerin uygulanması hortumun çürümesine neden olacak ve
su sızıntısına yol açabilecektir.
• Bir drenaj hortumunu çıkardıktan sonra drenaj kapağını taktığınızdan emin olun.
• Boru tesisatını ve drenaj hortumunu bantla sabitlediğinizde, drenaj hortumunu, boru
tesisatının altında olacak şekilde düzenleyin.
• Düşük sıcaklığa sahip ortamdaki drenaj hortumu boru tesisatı için, drenaj
hortumunun donmasını önlemek için donma koruması uygulamanız gerekir.
Düşük sıcaklığa sahip ortamda soğutma çalışması gerçekleştirildikten sonra, (dış
sıcaklık 0 °C'nin altındayken) drenaj hortumundaki su donabilir. Donan drenaj suyu
hortumdaki su akışını engelleyecek ve iç ünitede su sızıntısına neden olabilecektir.
Bir boru bükücü ile 70 derece bükün
Üst rayın merkezi
Bağlantı borusu büyük
Üst kancalar
İç ünite
(Aralayıcı)
■ Arka boru tesisatı, Sağ boru tesisatı
• İç ünite boru tesisatını duvar deliği yönünde monte edip, vinil bant kullanarak drenaj
hortumu ve boruyu birlikte bağlayın.
• Boru tesisatını, drenaj hortumu altta olacak şekilde monte edin.
• İç ünitenin dışarıdan görülebilen borularını dekoratif bantla sarın.
■ Sol arka boru tesisatı (Drenaj hortumu), Sol boru tesisatı (Drenaj hortumu)
için
Drenaj kapağını ve drenaj hortumunu değiştirin.
Alt kancalar
Duvar kancası bağlantı parçası
3.3.5. Boru bağlantısı
■ Drenaj kapağını monte etme
Drenaj kapağını drenaj musluğunun ucuna temas edinceye kadar yerleştirmek için karşı tarafta 4 mm altıgen
bir anahtar kullanın.
DİKKAT
Boşluk yok
Belirtilen sıkma yöntemini kullanarak, havşa somunlarını tork anahtarı kullanarak
sıkın. Aksi durumda, havşa somunları uzun bir dönemin ardından kırılarak soğutucu
sızıntısına yol açabilir ve soğutucu alevle temas ettiğinde zehirli gaz üretebilir.
Altıgen
anahtar
Sağ boru
tesisatı
(Bağlantı parçaları)
• İç üniteyi üst kancaya astıktan sonra, üniteyi alçaltırken ve duvara doğru iterken, iç ünitenin
bağlantı parçalarını alttaki kancaya asın.
Drenaj
musluğu
Drenaj
kapağı
■ Havşalama
R410A veya R32 boru hattı için tasarlanmış özel boru kesiciyi ve havşa aletini kullanın.
(1) Bağlantı borusunu boru kesiciyle gerekli uzunlukta kesin.
(2) Kesilen parçaların boruya girmemesi için boruyu aşağı doğru tutun ve çapakları giderin.
(3) Havşa somununu (her zaman sırasıyla iç ünitelere ve dış üniteye veya yardımcı kutuya
takılmış havşa somununu kullanın) boruya yerleştirin ve bir havşa aletiyle havşalama
işlemini gerçekleştirin. Özel R410A ya da R32 havşa aletini veya geleneksel havşa
aletini kullanın. Diğer havşa somunları kullanılırsa, soğutucu sızıntısı oluşabilir.
Boru (üst)
İç ünite drenaj hortumu (alt)
Vinil bantla bağlayın (yerel olarak satın alınır)
Tr-7
9387848038_IM_9L.indb 7
8/27/2019 11:04:56 AM
(4) Borulara toz, kir ya da su girmesini önlemek için, boruları kıstırarak veya bantlayarak
koruyun.
B
Havşa somununu elinizle iyice sıktığınızda, gövde kısmındaki bağlantıyı bir anahtarla tutup
tork anahtarıyla sıkın. (Havşa somunu sıkma torkları için aşağıdaki tabloya bakın.)
2 anahtarla sıkın.
[L]'nin dengeli şekilde havşalandığını, çatlamadığını ve çizilmediğini kontrol edin.
Tutma anahtarı
Kırılma
L
Boru
Boru dış çapı
(mm [inç])
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
19,05 (3/4)
İç ünite borusu
(Gövde tarafı)
A boyutu [mm]
R32 için havşa aleti,
kavramalı tip
B boyutu [mm]
0 - 0,5
9,1
13,2
16,6
19,7
24,0
R32 borularını havşalamak için geleneksel havşa aletleri kullanılırken, belirtilen havşalamanın elde edilmesi için, A boyutu tabloda gösterilenden (R32 havşa aletleriyle havşalama için)
yaklaşık 0,5 mm daha fazla olmalıdır. A ölçüsünü ölçmek için kalınlık ölçüm aygıtı kullanın.
Yüzler boyunca
genişlik
Havşa somunu
Tork anahtarı
A
Boru dış çapı
(mm [inç])
Havşa somununun yüzleri
boyunca genişlik [mm]
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
19,05 (3/4)
17
22
26
29
36
NOTLAR: Havşa somunu teknik özellikleri, ISO14903’e uygundur.
■ Boruların bükülmesi
Bağlantı borusu
Havşa somunu
(mm [inç])
Sıkma torku [N·m (kgf·cm)]
6,35 (1/4) çap
9,52 (3/8) çap
12,70 (1/2) çap
15,88 (5/8) çap
19,05 (3/4) çap
16 ila 18 (160 ila 180)
32 ila 42 (320 ila 420)
49 ila 61 (490 ila 610)
63 ila 75 (630 ila 750)
90 ila 110 (900 ila 1.100)
Boruyu bağlamadan önce bağlantı borusundan kapağı çıkarmayın.
3.4. Elektrik tesisatı
UYARI
• Kabloları bağlamadan önce güç kaynağının KAPALI olduğundan emin olun.
• Her kablo sıkıca bağlanmalıdır.
• Hiçbir kablonun soğutucu tüpüne, kompresöre veya hareketli herhangi bir parçaya
dokunmasına izin vermeyin.
• Gevşek elektrik tesisatı, terminalin aşırı ısınmasına neden olabilir veya ünitenin arızalanmasıyla sonuçlanabilir. Yangın tehlikesi de ortaya çıkabilir. Bundan dolayı tüm
elektrik tesisatının sıkıca bağlandığından emin olun.
• Kabloları, terminallerin eşleşen numaralarına bağlayın.
DİKKAT
• Borunun kırılmasını önlemek için keskin bükmelerden kaçının.
• Boru sürekli olarak aynı yerden bükülürse kırılır.
•
•
•
•
Borulara elle şekil verilir. Borularda çöküntü olmamasına dikkat edin.
Bir boru bükücüyle R70 mm veya daha fazla bükün.
Boruları 90°'lik bir açıdan daha fazla bükmeyin.
Borular sürekli olarak bükülür veya gerilirse, malzeme sertleşerek daha fazla bükmeyi
veya germeyi zorlaştıracaktır.
• Boruları 3 kereden fazla bükmeyin veya germeyin.
Boru
• Boruyu bükerken, olduğu gibi bükmeyin.
Boruda çöküntü olacaktır. Bu durumda,
Yalıtım
yalıtıcı boruyu bir keskin kesiciyle sağda
borusu
gösterildiği gibi kesin ve boruyu ortaya çıkardıktan sonra bükün. Boruyu istediğiniz
Kesici
gibi büktükten sonra, ısı yalıtımı borusunu
boruya tekrar yerleştirdiğinize emin olun
ve bantla sabitleyin.
DİKKAT
Yanıcı bir soğutucu kullanılmasının ardından kıvılcım üretmemeye dikkat edin.
• Güç açıkken sigortayı çıkarmayın.
• Güç açıkken elektrik tesisatının bağlantısını kesmeyin.
• Çıkış bağlantısının yüksek bir konuma yerleştirilmesi önerilir. Kabloları dolaşmayacakları şekilde yerleştirin.
3.4.1. Kablo sistemi şeması
■ Standart çift
Bağlantı kablosu
İç ünite
Dış ünite
Güç hattı
Kesme hattı
■ Havşa bağlantısı
Topraklama hattı
Kontrol hattı
■ Esnek çoklu
DİKKAT
İç ünite
Topraklama hattı
Dış ünite
Güç hattı
ÜNİTE A
Kontrol hattı
İç ünite
ÜNİTE B
• Boruyu iç ünitedeki bağlantı noktasına karşı düzgün biçimde bağladığınızdan emin
olun. Ortalama uygun olmazsa havşa somunu düzgün sıkılamaz. Havşa somunu
döndürülmeye zorlanırsa, dişler zarar görür.
• Bağlantı borusunu bağlamadan hemen öncesine kadar havşa somununu iç ünite
borusundan çıkarmayın.
• Havşa somununu düzgün sıkmak için tork anahtarının sapını boruya dik olacak şekilde tutun.
• Belirtilen sıkma yöntemini kullanarak, havşa somunlarını tork anahtarı kullanarak
sıkın. Aksi durumda, havşa somunları uzun bir dönemin ardından kırılarak soğutucu
sızıntısına yol açabilir ve soğutucu alevle temas ettiğinde zehirli gaz üretebilir.
• Boru tesisatını, kontrol kutusu kapağı servis için gerektiğinde kolayca çıkarılabilecek şekilde bağlayın.
• Suyun kontrol kutusuna sızmasını önlemek için, boru tesisatının iyi biçimde yalıtıldığından emin olun.
Bağlantı kablosu
Tr-8
9387848038_IM_9L.indb 8
8/27/2019 11:04:56 AM
3.4.2. İç ünite elektrik tesisatı
3.5. Uzaktan kumanda montajı
(1) Giriş ızgarasını çıkarın. ( kısmına başvurun.“3.2.1. Giriş ızgarasını çıkarma ve takma”)
İç ünitenin, uzaktan kumandadan doğru biçimde sinyal aldığını kontrol edip, ardından
uzaktan kumanda tutucuyu monte edin.
(2) Kılavuz vidayı ve kablo kapağını çıkarın. (Kablo kapakları A ve B birlikte çıkar.)
DİKKAT
Uzaktan kumanda tutucuyu aşağıdaki koşullarda monte etmeyin:
• Doğrudan güneş ışığına maruz kalan herhangi bir yer
• Soba veya ısıtıcıdan gelen sıcaklıktan etkilenen konumlar
Kablo kapağı
3.5.1. Uzaktan kumanda tutucu kurulumu
Vida
 Uzaktan kumandayı, uzaktan kumanda sinyal alıcısından en fazla 7 m uzağa monte edin.
Uzaktan kumandayı monte ettikten sonra doğru çalıştığını kontrol edin.
 Uzaktan kumanda tutucuyu, kılavuzlu vidayla bir duvara, sütuna vb. monte edin.
(3) Kılavuzlu vidayı, ardından da kablo kelepçesi kancasına dikkat ederek kablo kelepçesini çıkarın.
Kablo kelepçesi
(1) Ayarla
30 mm
50 mm
Uzaktan kumanda
tutucu
Kılavuzlu vida
(küçük)
Uzaktan
kumanda
Vida
(2) Aşağı
Toprak kablosu
3.5.2. Uzaktan kumanda özel ayarı
Uzaktan kumandanın özel kodunu seçmek için aşağıdaki adımları kullanın. (Eşleşen özel
koda ayarlanmaması durumunda klimanın sinyal alamayacağına dikkat edin.)
3.4.3. Elektrik tesisatının terminallere bağlanma yöntemi
■ Elektrik tesisatı sırasında dikkat
Bir giriş kablosunun yalıtımını, her zaman kablo sıyırıcı gibi özel bir alet kullanarak sıyırın.
Özel bir alet yoksa, bıçak ya da başka bir alet kullanarak yalıtımı dikkatlice sıyırın.
(1) Terminal bloğunu bağlamak için şekilde gösterildiği gibi yalıtıcı manşonlu halka terminalleri kullanın.
(2) Halka terminalleri, kablolar gevşemeyecek şekilde uygun bir araç kullanarak kablolara
sıkıca kelepçeleyin.
Sıyırın: 10 mm
için [TEMP. ( / )] (sıcaklık) düğmelerine basın.
Ekrandaki kodu klimanın özel koduyla eşleştirin.
(4) Saat gösterimine dönmek için [MODE] (mod) düğmesine
tekrar basın. Özel kod değiştirilecektir.
Halka terminal
Manşon
(3) Belirtilen kabloları güvenli biçimde bağlayıp, terminallerde baskı uygulanmayacak şekilde
sıkın.
(4) Terminal vidalarını sıkmak için uygun uç boyutuna sahip bir tornavida kullanın. Uygun
uç boyutuna sahip olmayan tornavida kullanımı vida kafalarına zarar verecek ve vidalar
düzgün biçimde sıkılmayacaktır.
(5) Terminal vidalarını aşırı sıkmayın. Aksi durumda vidalar kırılabilir.
Özel pullu vida
Özel pullu vida
• Özel kod görüntülendikten sonra 30 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa, sistem
orijinal saat gösterimine döner. Bu durumda tekrar 1. adımdan başlayın.
• Nakliye öncesinde klima özel kodu A olarak ayarlanır.
4. İSTEĞE BAĞLI MONTAJ İŞLEMİ
NOTLAR:
 Harici giriş ve çıkış PCB’si ve W-LAN adaptörü aynı anda kullanılamaz.
 Grup kontrolü ve W-LAN adaptörü aynı anda kullanılamaz.
Halka terminal
Kablo
(1) Uzaktan kumanda ekranında yalnızca saat görüntü)] (Başlat/Durdur)
lenene kadar [START/STOP (
düğmesine basın.
(2) Geçerli özel kodu (başlangıçta A olarak ayarlıdır) görüntülemek için [MODE] (mod) düğmesine en az 5 saniye
basın.
A↔B↔C↔D
arasında değiştirmek
(3) Özel kodu
Halka terminal
4.1. İsteğe bağlı takım montaj
4.1.1. W-LAN adaptörünü monte etme
Terminal blokları
Kablo
(6) Terminal vidası sıkılaştırma torkları için tabloya bakın.
 W-LAN adaptörünü monte etmek için kullanım kılavuzuna bakın.
W-LAN adaptör kapağı
W-LAN adaptörü
Sıkma torku [N·m (kgf·cm)]
M4 vida
1,2 ila 1,8 (12 ila 18)
1. Açın
DİKKAT
• Terminal bloğu numaralarını ve bağlantı kablosu renklerini dış ünitenin renkleriyle
eşleştirin. Hatalı elektrik tesisatı yangına neden olabilir.
• Bağlantı kablolarını terminal bloğuna sıkıca bağlayın. Hatalı montaj yangına neden
olabilir.
• Bağlantı kablosu kablo kelepçesiyle sabitlenirken, kabloyu, yalıtıcı kısımdan değil, her
zaman plastik kılıf kısmından tutturun. Yalıtım yıpranırsa elektrik kaçağı oluşabilir.
• Topraklama kablosunu mutlaka bağlayın. Yanlış topraklama elektrik çarpmasına
neden olabilir.
• Belirtilmediği sürece, iç üniteye yönelik topraklama vidasını dış ünitede kullanmayın.
2. Takın
4.1.2. Harici giriş/çıkış PCB’sini takma
(1)
(2)
Giriş ızgarasını, ön paneli ve kontrol kapağını çıkarın. Bkz. “3.2. Parçaları çıkarma
ve takma”.
PCB’yi tokalara geçirin (2 yerde). Sol kısımdaki toka yerleşene kadar PCB’yi aşağı
doğru itin.
Toka
Tokalar
(2 yerde)
Harici giriş/
çıkış PCB’si
Tr-9
9387848038_IM_9L.indb 9
8/27/2019 11:04:56 AM
(3)
(4)
W-LAN adaptörünün telini (CN6) ayırın, ardından Harici giriş/çıkış PCB’sinin teliyle
birlikte yeniden takın.
W-LAN adaptörünün telini kanca yardımıyla kontrol kutusuna takın. Bir kablo kelepçesi
ile sabitleyin.
4.2. Grup kontrolü
4.2.1. Grup kontrolü sistemi
Tek bir uzaktan kumanda kullanılarak aynı anda birkaç iç ünite çalıştırılabilir.
*Grup kontrolü sistemi kullanılarak farklı tipte iç üniteler (duvara monte edilen
tip ve kaset tipi, kaset tipi ve kanal tipi veya diğer bileşimler gibi) bağlandığında bazı işlevler kullanılamaz duruma gelebilir.
Kablo kelepçesi (isteğe bağlı parçalar için aksesuar)
(1)
Bir sistemde 16 taneye kadar iç ünite bağlayın.
I.U.
Harici giriş/
çıkış PCB kablosu
B
A
Konektör
(CN6)
(5)
C
I.U.
D
I.U.
E
Uzaktan
kumanda
Döner anahtarı ve DIP anahtarını ayarlamak için isteğe bağlı parçaların montaj
kılavuzuna bakın.
NOTLAR: Harici Giriş ve çıkış PCB’si üzerindeki döner anahtar “1” konumuna ayarlanırsa işlev numarası “46” çalışacaktır.
(6)
I.U.
A, B, C, D, E : Uzaktan kumanda kablosu.
A+B+C+D+E ≤ 500 m.
Kablo tesisatı yöntemi örneği
İç ünite 1
Kontrol kapağını, ön paneli ve Giriş ızgarasını geri takın.
İç ünite 2
İç ünite 3
İç ünite 4
4.1.3. İletişim kitini monte etme
(1)
(2)
Giriş ızgarasını, ön paneli ve kontrol kapağını çıkarın. Bkz. “3.2. Parçaları çıkarma
ve takma”.
PCB’yi tokalara geçirin (2 yerde). Alt kısımdaki toka yerleşene kadar PCB’yi aşağı
doğru itin.
Tokalar
1 2
Uzaktan
kumanda kablosu
R W
Veri yolu kablosu
Uzaktan kumanda
(2)
Toka
(3)
(4)
İletişim
PCB’si
Terminal kartını 1 vida yardımıyla iç üniteye takın (isteğe bağlı aksesuar).
Tel konektörünü EMI çekirdeği ile birlikte iletişim PCB’sine bağlayın, ardından kablo
kelepçesi ile sabitleyin (isteğe bağlı aksesuar).
Konektör
Uzaktan kumanda adresini ayarlayın (İşlev ayarı)
• Bu ünite ilk kez çalıştırıldığında adresler otomatik olarak ayarlanacaktır. Bu tür
bir durumda iç ünitenin uzaktan kumanda adresini değiştirmeyin ve ilk ayarı olan
(00)’da bırakın.
• Adresleri sadece farklı adres numaraları kullanıldığında manuel olarak ayarlayın.
İşlev ayarını kullanarak her iç ünitenin uzaktan kumanda adresini ayarlayın. (Bkz.
“Uzaktan kumanda adresi ayarı”.)
Ayrıca uzaktan kumanda için uzaktan kumanda adresini de ayarlayın. Ayrıntılı
bilgi için lütfen uzaktan kumanda montaj kılavuzuna bakın.
* Manuel ayar yaparken bir sisteme 15 iç ünite bağlayabilirsiniz.
Örnek
İç ünite 1
RC AD
01
Terminal bloğu
(5)
(6)
Kablo tesisatı yöntemi örneği
İç ünite 3
RC AD
03
İç ünite 4
RC AD
04
İletişim takımını ve ana PCB’yi bağlayın.
Kablolu uzaktan kumanda kablosunu şekilde gösterildiği gibi terminal kartına bağlayın.
Kablo kelepçesi (isteğe bağlı parçalar için aksesuar)
Vida (büyük, isteğe bağlı
parçalar için aksesuar)
Konektör (CN300)
Uzaktan
kumanda
Konektör (CN301)
Konektörlü tel
(isteğe bağlı
parçalar için
aksesuar)
Uzaktan kumanda adresi ayarı
(♦... Fabrika ayarı)
İşlev Numarası
Ayar
Değeri
Ayar Açıklaması
00
00
01
02 ~ 13
14
15
(Otomatik ayar için)
Ünite no. 1
Ünite no. 2 ~ Ünite no. 13
Ünite no. 14
Ünite no. 15
Konektör
(CN13)
Tırnak
Vida (küçük, isteğe bağlı parçalar için aksesuar)
(7)
İç ünite 2
RC AD
02
Kablo kelepçesi (isteğe
bağlı parçalar için aksesuar)
♦
* Aynı ayar değerini kullanmayın.
* İşlev Ayarını tamamladıktan sonra, güç kaynağının bağlantısını kesip, ardından tekrar
bağladığınızdan emin olun.
Kablolu uzaktan
kumanda kablosu
Kontrol kapağını, ön paneli ve Giriş ızgarasını geri takın.
Tr-10
9387848038_IM_9L.indb 10
8/27/2019 11:04:57 AM
■ İç ünite sensörü için oda sıcaklığı kontrolü
5. İŞLEV AYARI
Uzaktan kumandayı kullanarak montaj koşullarına göre işlev ayarını gerçekleştirin.
DİKKAT
• Dış üniteye yönelik elektrik tesisatı işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını onaylayın.
• Dış ünitedeki elektrik kutusuna yönelik kapağın yerinde olduğunu onaylayın.
• Bu prosedür, montaj şartlarına göre iç üniteyi kontrol etmek için kullanılan işlev
ayarlarını değiştirir. Yanlış ayarlar iç ünitenin arızalanmasına neden olabilir.
• Güç açıldıktan sonra, uzaktan kumandayı kullanarak montaj şartlarına göre işlev
ayarını gerçekleştirin.
• Ayarlar aşağıdaki iki öğe arasından seçilebilir: İşlev numarası ya da ayar değeri.
• Geçersiz numaralar veya ayar değerleri seçilirse ayarlar değiştirilmeyecektir.
Montaj ortamına bağlı olarak oda sıcaklığı sensörünün düzeltilmesi gerekebilir.
Montaj ortamına uygun kontrol ayarını seçin.
Oda sıcaklığı sensörünün sıcaklığı aşağıdaki şekilde düzeltilir:
Düzeltilmiş sıc. = Oda sıc. sens. sıcaklığı – sıc. düzeltme değeri
Örnek düzeltme:
Oda sıcaklığı sensörünün sıcaklığı 26°C ve ayar değeri “03” (-1,0°C) olduğunda düzeltilmiş sıcaklık 27°C (26°C – [-1,0°C]) olacaktır.
Sıcaklık düzeltme değerleri (00) şeklindeki “Standart ayar” (üreticinin önerdiği değer) olan
farkı gösterir.
(♦... Fabrika ayarı)
Ayar
Değeri
İşlev Numarası
■ İşlev ayar moduna girme
[POWERFUL] (güçlü) ve [TEMP. ( )] (sıcaklık) düğmelerine aynı anda basarken, işlev ayarı
moduna girmek için [RESET] (sıfırla) düğmesine basın.
■ ADIM 1: Uzaktan kumanda özel kodunu seçme
Uzaktan kumandanın özel kodunu seçmek için aşağıdaki adımları kullanın. (Eşleşen özel
koda ayarlanmaması durumunda klimanın sinyal alamayacağına dikkat edin.)
Bu işlem boyunca ayarlanan özel kodlar sadece işlev ayarındaki sinyaller için geçerlidir.
Özel kodların normal süreçte nasıl ayarlanacağı ile ilgili ayrıntılar için bkz. “3.5.2. Uzaktan
kumanda özel ayarı”.
(1) Özel kodu
A↔B↔C↔D
arasında değiştirmek için [TEMP. (
/
30
(Soğutma
için)
31
(Isıtma için)
)] (sıcaklık)
düğmelerine basın.
Ekrandaki kodu klimanın özel koduyla eşleştirin. (başlangıçta A olarak ayarlıdır). (Özel
kodun seçilmesi gerekmiyorsa [10°C HEAT] (10°C ısıtma) düğmesine basın ve
ADIM 2'ye ilerleyin.)
(2) [MODE] (mod) düğmesine basın ve iç ünitenin görüntülenen özel kodda sinyaller alabildiğini kontrol edin.
(3) Özel kodu kabul etmek için [10°C HEAT] (10°C ısıtma) düğmesine basın ve ADIM
2'ye ilerleyin.
■ ADIM 2: İşlev numarasını ve ayar değerini seçme
(1) İşlev numarasını seçmek için [TEMP. ( / )] (sıcaklık) düğmelerine basın. (Sol ve
sağ basamaklar arasında geçiş yapmak için [10°C HEAT] (10 °C ısıtma) düğmesine
basın.)
(2) Ayar değerine ilerlemek için [POWERFUL] (güçlü) düğmesine basın. (İşlev numarası seçimine
dönmek için [POWERFUL] (güçlü) düğmesine
İşlev
tekrar basın.)
(3) Ayar değerini seçmek için [TEMP. ( / )] (sıcaklık)
düğmelerine basın. (Sol ve sağ basamaklar arasında
geçiş yapmak için [10°C HEAT] (10 °C ısıtma)
düğmesine basın.)
(4) Bir kez [MODE] (mod) düğmesine basın. Lütfen bip sesini onaylayın.
(5) Ardından, işlev ayarını sabitlemek için [START/STOP(
düğmesine basın. Lütfen bip sesini onaylayın.
Uzun süre (1000 saat)
02
Kısa süre (200 saat)
03
Gösterim yok
-2,0 °C (-4 °F)
06
-2,5 °C (-5 °F)
07
-3,0 °C (-6 °F)
08
-3,5 °C (-7 °F)
09
-4,0 °C (-8 °F)
10
+0,5 °C (+1 °F)
11
+1,0 °C (+2 °F)
12
+1,5 °C (+3 °F)
13
+2,0 °C (+4 °F)
14
+2,5 °C (+5 °F)
15
+3,0 °C (+6 °F)
16
+3,5 °C (+7 °F)
17
+4,0 °C (+8 °F)
Düzeltme yok
Ayar
değeri
02
-0,5 °C (-1 °F)
03
-1,0 °C (-2 °F)
04
-1,5 °C (-3 °F)
05
-2,0 °C (-4 °F)
06
-2,5 °C (-5 °F)
07
-3,0 °C (-6 °F)
08
-3,5 °C (-7 °F)
)] (Başlat/Durdur)
♦
Daha Fazla
Soğutma
Daha Az
Isıtma
Daha Az
Soğutma
Daha Fazla
Isıtma
Ayar Açıklaması
Düzeltme yok 0,0 °C (0 °F)
Odanın havasındaki tahmini toz miktarına göre iç ünitede filtre işaretinin görüntülenmesine
yönelik uygun aralıkları seçin.
Belirtim gerekli değilse “Belirtim yok” (03) ayarını seçin.
(♦... Fabrika ayarı)
01
-1,5 °C (-3 °F)
05
01
■ Filtre işareti
11
-1,0 °C (-2 °F)
04
Ayar
Değeri
İşlev Numarası
35
(Soğutma
için)
36
(Isıtma için)
5.1. İşlev ayrıntıları
Standart (400 saat)
-0,5 °C (-1 °F)
03
Montaj ortamına bağlı olarak kablolu uzaktan kumanda sensörünün düzeltilmesi gerekebilir.
Montaj ortamına uygun kontrol ayarını seçin.
Bu ayarı değiştirmek için İşlev 42’yi “Her İkisi” (01) şeklinde ayarlayın.
Uzaktan kumanda ekranında Termo Sensörü simgesinin görüntülendiğinden emin olun.
(♦... Fabrika ayarı)
Güç kaynağının bağlantısını kestikten sonra, tekrar bağlamadan önce 30 saniye veya
daha uzun süre bekleyin. Güç kaynağı bağlantısı kesilip, ardından tekrar bağlanmadığı
sürece işlev ayarı etkin duruma gelmeyecektir.
00
02
♦
■ Kablolu uzaktan kumanda sensörü için oda sıcaklığı kontrolü
DİKKAT
Ayar Açıklaması
Düzeltme yok 0,0 °C (0 °F)
00
(7) İşlev ayarını tamamladıktan sonra, güç kaynağının bağlantısını kesip, ardından tekrar
bağladığınızdan emin olun.
İşlev Numarası
Standart ayar
01
numarası
(6) İşlev ayarını iptal etmek için [RESET] (sıfırla) düğmesine basın.
Ayar
Değeri
Ayar Açıklaması
00
09
-4,0 °C (-8 °F)
10
+0,5 °C (+1 °F)
11
+1,0 °C (+2 °F)
12
+1,5 °C (+3 °F)
13
+2,0 °C (+4 °F)
14
+2,5 °C (+5 °F)
15
+3,0 °C (+6 °F)
16
+3,5 °C (+7 °F)
17
+4,0 °C (+8 °F)
♦
Daha Fazla
Soğutma
Daha Az
Isıtma
Daha Az
Soğutma
Daha Fazla
Isıtma
■ Otomatik başlat
Elektrik kesintisinden sonra otomatik yeniden çalıştırmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
(♦... Fabrika ayarı)
İşlev Numarası
Ayar
Değeri
Ayar Açıklaması
40
00
01
Etkinleştir
Devre Dışı Bırak
♦
* Otomatik yeniden başlatma, elektrik kesintisi gibi durumlara yönelik bir acil durum işlevidir. Normal çalışmada bu işlevi kullanmayı denemeyin. Üniteyi uzaktan kumandayla
veya harici cihazla çalıştırdığınızdan emin olun.
Tr-11
9387848038_IM_9L.indb 11
8/27/2019 11:04:57 AM
■ Oda sıcaklık sensörü geçişi
(Yalnızca kablosuz uzaktan kumanda için)
Kablolu uzaktan kumanda sıcaklık sensörü kullanılırken ayarı “Her İkisi” (01) olarak değiştirin.
(♦... Fabrika ayarı)
İşlev Numarası
42
Ayar
Değeri
Ayar Açıklaması
00
İç ünite
01
Her İkisi
♦
İşlev Numarası
44
Kablosuz uzaktan kumandayla ([TEST RUN] [test çalışması] düğmesiyle)
 Test çalışmasını başlatmak için uzaktan kumandadaki [START/STOP] (başlat/durdur)
ve [TEST RUN] (test çalışması) düğmesine basın.
 Test çalışmasını sonlandırmak için uzaktan kumandadaki [START/STOP] (başlat/
durdur) düğmesine basın.
Ayar Açıklaması
A
01
B
02
C
03
D
♦
■ Oda sıcaklık sensörü geçişi (Yardımcı)
Yalnızca kablolu uzaktan kumandadaki sıcaklık sensörünü kullanmak için ayarı “Kablolu
uzaktan kumanda” (01) olarak değiştirin. Bu işlev yalnızca işlev ayarı 42 “Her İkisi” (01)
olarak ayarlanırsa çalışacaktır.
(♦... Fabrika ayarı)
İşlev Numarası
48
Ayar
Değeri
Ayar Açıklaması
00
Her İkisi
01
Kablolu uzaktan kumanda
Kablolu uzaktan kumandayla
 Çalıştırma yöntemi için montaj kılavuzuna ve kablolu uzaktan kumandanın çalıştırma
kılavuzuna bakın.
Çalışma Gösterge lambası ve Zamanlayıcı Gösterge lambası, test çalışma modu
sırasında eş zamanlı olarak yanıp sönecektir.
Uzaktan kumanda ile HEAT (ısıtma) seçildiğinde ısıtma test çalışması başlayacaktır [sadece ters döngü modeli].
7. BİTİRME
Soğuta çalışması sırasında dış ünite durdurulduğunda iç ünite fan dönüşünü kontrol ederek
güç tasarrufu işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
(♦... Fabrika ayarı)
49
İç ünite veya IR alıcı ünitesi ile
 Test çalışmasını başlatmak için, ünitenin [MANUAL AUTO] (manuel otomatik)
düğmesine 10 saniyeden uzun süre basın (zorunlu soğutma).
 Test çalışmasını durdurmak için [MANUAL AUTO] (manuel otomatik) düğmesine 3
saniyeden uzun süre basın veya uzaktan kumandanın [START/STOP] (başlat/durdur)
düğmesine basın.
♦
■ Soğutmaya yönelik enerji tasarrufu için iç ünite fan kontrolü
İşlev Numarası
Uzaktan kumanda ünitesindeki her bir düğmenin çalışması normal mi?
Her bir lamba normal biçimde yanıyor mu?
Hava akımı panjurları normal biçimde çalışıyor mu?
Drenaj normal mi?
Çalışma sırasında anormal bir gürültü ve titreşim olmuyor mu?
Kurulumunuza bağlı olarak aşağıdakilerden birini seçin:
(♦... Fabrika ayarı)
00
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
[Çalışma yöntemi]
■ Uzaktan kumanda özel kodu
Ayar
Değeri
Kontrol ögeleri
Klima test çalışmasını uzun süre gerçekleştirmeyin.
00: İç ünitedeki sensör etkin.
01: Hem iç ünitedeki hem de kablolu uzaktan kumandadaki sensörler etkin.
* Uzaktan kumanda sensörü, uzaktan kumanda kullanılarak açılmalıdır
(Yalnızca kablosuz uzaktan kumanda için)
İç ünite özel kodu değiştirilebilir. Uygun özel kodu seçin.
6. TEST ÇALIŞMASI
Ayar
Değeri
Ayar Açıklaması
00
Devre Dışı Bırak
01
Etkinleştir
02
Uzaktan kumanda
♦
00: Dış ünite durdurulduğunda, iç ünite fanı, uzaktan kumandadaki ayarı izleyerek kesintisiz biçimde çalışır.
01: Dış ünite durdurulduğunda, iç ünite fanı çok düşük hızda kesintili olarak çalışır.
02: Bu işlevi uzaktan kumanda ayarıyla etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
(1) Borular arasında yalıtım yapın.
• Emme ve boşaltma borularını ayrı ayrı yalıtın.
• Arka, sağ ve alt boru tesisatı için, bağlantı borusu ısı yalıtımı ve iç ünite borusu
ısı yalıtımını üst üste bindirip, bunları hiçbir boşluk olmayacak biçimde vinil bantla
bağlayın.
(2) Bağlantı kablosunu, bağlantı borusu boyunca vinil bantla geçici olarak tutturun. (Su
girmemesi için, borunun alt kısmından bandın yaklaşık 1/3 genişliğine sarın.)
(3) Bağlantı borusunu dış duvara bir yastık vb. aracılığıyla tutturun.
(4) Yağmur suyu ve rüzgâr girmemesi için, dış duvar borusu deliği ve boru arasındaki
boşluğu sızdırmazlık malzemesiyle doldurun.
(5) Drenaj hortumunu dış duvara tutturun.
(6) Drenajı kontrol edin.
Dış duvar kapağı*
* Soğutma işlevine yönelik enerji tasarrufu için iç ünite fan kontrolü olmadan bir kablolu
uzaktan kumanda kullanılırken veya tekli ayrık dönüştürücü bağlanırken, ayar uzaktan
kumanda kullanılarak yapılamaz. (00) veya (01) olarak ayarlayın.
Uzaktan kumandanın bu işleve sahip olup olmadığını doğrulamak için, her bir uzaktan
kumandanın kullanım kılavuzuna başvurun.
Yastık*
Sızdırmazlık
macunu*
■ Ayar kaydı
Ayarlarda yapılan değişiklikleri aşağıdaki tabloya kaydedin.
Ayar Açıklaması
(Dış mekân)
Ayar Değeri
Filtre işareti
İç ünite sensörü için oda sıcaklığı kontro- Soğutma
lü
Isıtma
Soğutma
Kablolu uzaktan kumanda sensörü için oda sıcaklığı kontrolü
Isıtma
Otomatik başlat
Oda sıcaklık sensörü geçişi
Uzaktan kumanda özel kodu
Harici giriş kontrolü
Oda sıcaklık sensörü geçişi (Yardımcı)
Soğutmaya yönelik enerji tasarrufu için iç ünite fan
kontrolü
Boru
Duvar
*Yerel olarak satın alınır
Yalıtımı üst üste bindirin
Bağlantı borusu
(ısı yalıtımı)
İç ünite borusu
(ısı yalıtımı)
Vinil bant*
Boruları hiçbir boşluk olmayacak biçimde bağlayın.
Boru
Kumaş bantla sarın.
İşlev ayarını tamamladıktan sonra, güç kaynağının bağlantısını kesip, ardından tekrar
bağladığınızdan emin olun.
Drenaj hortumu
Kumaş bant (aksesuar)
YASAK
DOĞRU
Drenaj hortumu
Yastık
Yükseltilmiş
Dalga
Suda sonlandır
Tr-12
9387848038_IM_9L.indb 12
8/27/2019 11:04:57 AM
(7) İç ünitenin giriş ızgarasını açın. Her bir filtre tutucusuna (aksesuar) bir hava
temizleme filtresi (aksesuar) yerleştirin ve hava filtresine takın. Hava filtresinin nasıl
monte edileceğine ilişkin ayrıntılar için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.
(8) Boruyu kapattığınızda boru kapağını iç ünite ve boru kapağı arasında hiç boşluk
kalmayacak şekilde şablon (aksesuar) boyunca kesin.
İç ünite (Alttan görünüm)
Boru kapağı (yerel olarak satın alınır)
Kesim çizgisi
Şablon (aksesuar)
Boru kapağı
8. MÜŞTERİ REHBERLİĞİ
Aşağıdakileri kullanım kılavuzuna uygun şekilde müşteriye açıklayın:
(1) Başlatma ve durdurma yöntemi, çalışma değiştirme, sıcaklık ayarı, zamanlayıcı, hava
akımı değiştirme ve uzaktan kumanda ünitesi işlemleri.
(2) Hava filtresini çıkarma ve temizleme, hava panjurlarını kullanma yöntemi.
(3) Kullanım kılavuzu müşteriye verin.
9. HATA KODLARI
Kablosuz uzaktan kumanda kullanıyorsanız, ışıl algılayıcı ünitesindeki lamba, yanıp sönme
düzenleriyle hata kodlarını iletecektir. Kablolu uzaktan kumanda kullanıyorsanız, hata kodları
uzaktan kumanda ekranında görünecektir. Tablodaki lamba yanıp sönme düzenlerine ve hata
kodlarına bakın. Hata görüntüsü sadece çalışma sırasında görüntülenir.
Hata gösterimi
OPERATION
(çalıştırma)
lambası
(yeşil)
TIMER
ECONOMY
(zaman(ekonomi)
layıcı)
lambası
lambası
(yeşil)
(turuncu)
(1)
(1)
Hata kodu
11
Açıklama
Seri iletişim hatası
(1)
(2)
12
• Kablolu uzaktan kumanda
iletişim hatası
• Sunucu odası kontrolü
iletişim hatası
(1)
(5)
15
Kontrol çalışması bitirilmedi
Otomatik hava akımı ayarı hatası
(1)
(6)
16
Çevresel ünite iletim PCB bağlantı
hatası
(1)
(8)
18
(2)
(1)
21
(2)
(2)
22
(2)
(3)
23
(2)
(2)
(4)
(6)
24
26
Harici iletişim hatası
Ünite numarası veya Soğutucu
devresi adres ayarı hatası
[Eşzamanlı Çoklu]
Hata gösterimi
OPERATION
(çalıştırma)
lambası
(yeşil)
TIMER
ECONOMY
(zaman(ekonomi)
layıcı)
lambası
lambası
(yeşil)
(turuncu)
Hata kodu
(1)
31
(3)
(2)
32
İç ünite PCB model
bilgisi hatası
(3)
(3)
33
İç ünite motoru elektrik tüketimi
algılama hatası
(3)
(5)
35
(3)
(9)
39
Fan motoru için iç ünite güç
kaynağı hatası
(3)
(10)
3A
İç ünite iletişim devresi (kablolu
uzaktan kumanda) hatası
(4)
(1)
41
(4)
(2)
42
(4)
(4)
44
(5)
(1)
51
(5)
(3)
53
●(5)
●(4)
54
●(5)
●(5)
55
(5)
(7)
57
●(5)
●(8)
58
●(5)
●(9)
59
İç ünite fan motoru 2 hatası
(Sol taraftaki fan)
●(5)
●(10)
5A
İç ünite fan motoru 3 hatası
(Sağ taraftaki fan)
(5)
(15)
5U
(6)
(1)
61
Dış ünite ters/eksik faz ve elektrik
tesisatı hatası
(6)
(2)
62
Dış ünite ana PCB model bilgisi
hatası veya iletişim hatası
(6)
(3)
63
(6)
(4)
64
(6)
(5)
65
(6)
(8)
68
Dış ünite ani akım sınırlandırma
direnç sıc. yükselme hatası
(6)
(10)
6A
Ekran PCB mikro bilgisayarlar
iletişim hatası
(7)
(1)
71
(7)
(2)
72
(7)
(3)
73
(7)
(4)
74
(7)
(5)
75
Birleştirme hatası
İç ünite adres ayarı hatası
(2)
(7)
27
Birincil ünite, ikincil ünite ayar
hatası [Eşzamanlı Çoklu]
(2)
(9)
29
Kablolu uzaktan kumanda
sisteminde bağlantı ünitesi
numarası hatası
Güç kaynağı kesintisi hatası
(3)
İç ünite kapasite hatası
• Bağlantı ünitesi numarası
hatası (ikincil iç ünite)
[Eşzamanlı Çoklu]
• Bağlantı ünitesi numarası hatası
(iç ünite veya ek ünite) [Esnek
Çoklu]
Açıklama
Manüel otomatik anahtar hatası
Oda sıc. sensörü hatası
İç ünite ısı eşj. orta sıc. sensörü
hatası
İnsan sensörü hatası
İç ünite fan motoru hatası
Drenaj pompası hatası
Elektrikli hava temizleyici ters
VDD hatası
Filtre ayarı hatası
Tampon hatası
Giriş ızgarası hatası
İç ünite hatası
İnvertör hatası
Etkin filtre hatası, PFC devresi
hatası
Sekme terminali L hatası
Boşaltma sıc. sensörü hatası
Kompresör sıc. sensörü hatası
Dış ünite Isı Eşj. sıvı sıc. sensörü
hatası
Dış sıc. sensörü hatası
Gaz Emme sıc. sensörü hatası
Tr-13
9387848038_IM_9L.indb 13
8/27/2019 11:04:57 AM
Hata gösterimi
OPERATION
(çalıştırma)
lambası
(yeşil)
TIMER
ECONOMY
(zaman(ekonomi)
layıcı)
lambası
lambası
(yeşil)
(turuncu)
Hata kodu
Açıklama
• 2 yönlü vana sıc. sensörü hatası
• 3 yollu valf sıc. sensörü hatası
(7)
(6)
76
(7)
(7)
77
(8)
(2)
82
(8)
(3)
83
(8)
(4)
84
(8)
(6)
86
(9)
(4)
94
(9)
(5)
95
(9)
(7)
97
(9)
(8)
98
(9)
(9)
99
(9)
(10)
9A
(10)
(1)
A1
(10)
(3)
A3
(10)
(4)
A4
(10)
(5)
A5
(13)
(2)
J2
Ekran modu
Isı emici sıc. sensörü hatası
• Yardımcı soğutma Isı Eşj. gaz
giriş sıc. sensörü hatası
• Yardımcı soğutma Isı Eşj. gaz
çıkış sıc. sensörü hatası
Sıvı borusu sıc. sensörü hatası
Akım sensörü hatası
• Boşaltma basıncı sensörü hatası
• Emiş basınç sensörü hatası
• Yüksek basınç anahtarı hatası
Sekme tespiti
Kompresör rotor konumu algılama
hatası (geçici durma)
Dış ünite fan motoru 1 hatası
Dış ünite fan motoru 2 hatası
4 yönlü vana hatası
Bobin (genleşme vanası) hatası
Boşaltma sıc. hatası
Kompresör sıc. hatası
Yüksek basınç hatası
Düşük basınç hatası
Yardımcı kutular hatası
[Esnek Çoklu]
● : 0,5 sn. AÇIK / 0,5 sn. KAPALI
◊ : 0,1 sn. AÇIK / 0,1 sn. KAPALI
( ) : Yanıp sönme sayısı
■ İç ünitedeki hata gösterimi
OPERATION (çalıştırma) göstergesi (yeşil)
TIMER (zamanlayıcı) göstergesi (turuncu)
ECONOMY (ekonomi) göstergesi (yeşil)
Tr-14
9387848038_IM_9L.indb 14
8/27/2019 11:04:57 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement