Fujitsu ASYG07KMCC Navodila za uporabo

Fujitsu ASYG07KMCC Navodila za uporabo
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
LÉGKONDICIONÁLÓ (Falra szerelhető modell)
A termék használata előtt olvassa el gondosan az utasításokat
és tartsa meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.
MODEL:
MODELL:
* Írja fel a modellnevet.
(Lásd: típustábla.)
ALKATRÉSZ sz. 9387858051
Magyar
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
Tartalom
VIGYÁZAT
1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK............................ 1
2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK................................................... 2
3. ALKATRÉSZEK NEVE............................................... 3
3.1. Beltéri egység.................................................... 3
3.2. Távvezérlő......................................................... 3
4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS............................................. 5
5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI.................................... 5
5.1. Ventilátor sebességének beállítása................... 5
5.2. Légáram irányának beállítása........................... 5
6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE............................................... 5
6.1. Be időzítő vagy Ki időzítő.................................. 5
6.2. Programidőzítő.................................................. 5
6.3. Alvás időzítő ..................................................... 6
7. ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD.......................... 6
7.1. Takarékos üzemmód......................................... 6
8. EGYÉB ÜZEMMÓDOK.............................................. 6
8.1. Nagy teljesítményű működési mód................... 6
8.2. Halk Kültéri Egység üzemmód működése......... 6
8.3. 10 °C Fűtés üzemmód....................................... 6
9. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE HELYEZÉSKOR.......... 7
9.1. A távvezérlő azonosítókódjának beállítása....... 7
10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS.............................. 7
11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..................................... 9
12. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK........................... 9
12.1. Vezetékes távvezérlő........................................ 9
12.2. Vezeték nélküli LAN vezérlő.............................. 9
12.3. Többrészes légkondicionáló.............................. 9
13. HIBAELHÁRÍTÁS..................................................... 10
1. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
A személyes sérülések és anyagi károk megelőzése érdekében
figyelmesen olvassa el ezt a részt, mielőtt a terméket használná,
és mindenképpen tartsa be a biztonsági óvintézkedéseket.
Az utasítások be nem tartásából eredő helytelen üzemeltetés
károkat okozhat. Ezek súlyosságát az alábbiak szerint
osztályoztuk:
VIGYÁZAT
Ez halálos vagy súlyos sérülésre utal.
FIGYELEM
Ez sérülésre vagy anyagi kárra utal.
Ez a jel TILOS tevékenységre utal.
Ez a jel KÖTELEZŐ tevékenységre utal.
Hu-1
• A terméknek nincsenek olyan alkatrészei,
amelyeket a felhasználó szervizelhet. A termék
javításával, elhelyezésével és áthelyezésével
kapcsolatban mindig egyeztessen a következővel
Képesített szerviz-szakember.
A nem megfelelő elhelyezés és kezelés szivárgáshoz,
áramütéshez vagy tűzesethez vezet.
• Meghibásodás, pl. égett szag esetén azonnal állítsa
le a légkondicionáló működését, csatlakoztassa le az
áramellátásról úgy, hogy lekapcsolja a megszakítót vagy
kihúzza a tápkábelt. Ezt követően lépjen kapcsolatba a
következővel: Képesített szerviz-szakember.
• Vigyázzon, hogy a tápkábel ne sérüljön.
Ha sérült, a sérülések elkerülése érdekében kizárólag
képesített szerviz-szakember cserélheti ki.
• A hűtőanyag szivárgása esetén gondoskodjon
arról, hogy a közelben ne legyen nyílt láng és
semmi gyúlékony anyag, majd lépjen kapcsolatba a
képesített szerviz-szakemberrel.
• Vihar vagy egy esetleges villámcsapás bármilyen előjele
esetén kapcsolja ki a légkondicionálót a távirányítóval, és
tartózkodjon a termék vagy az áramforrás megérintésétől,
hogy megelőzze az elektromos sérüléseket.
• A terméket nem használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességű személyek,
tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező
személyek, illetve gyermekek az értük felelő személy
által adott, a termék megfelelő használatára vonatkozó
utasítások nélkül. Gondoskodni kell a gyermekek
felügyeletéről, hogy ne játszhassanak a termékkel.
• A csomagolóanyagok selejtezését biztonságosan
kell elvégezni. A műanyag csomagolózacskókat
gyermekektől távol tépje szét és selejtezze ki, hogy ne
tudjanak játszani velük. Ha gyermek játszik az eredeti
csomagolózacskókkal, fulladás veszélye áll fenn.
• Ne indítsa be illetve állítsa le a gép működését úgy,
hogy a tápkábelt csatlakoztatja illetve húzza ki, vagy a
megszakítót kapcsolja be-ki.
• Ne használjon gyúlékony gázokat a termék közelében.
• Ne tartózkodjon órákig közvetlenül a hideg légáramban.
• Ne dugja az ujját, sem semmilyen tárgyat a kimeneti
vagy bemeneti nyílásba.
• Ne használja nedves kézzel.
FIGYELEM
• Gondoskodjon időnkénti szellőztetésről használat közben.
• Mindig légszűrőkkel felszerelve használja a terméket.
• Biztosítsa, hogy bármilyen elektromos berendezés
legalább 1 m (40 hüvelyk) távolságra van a terméktől.
• Ha hosszú ideig nem használja a terméket,
csatlakoztassa le az áramforrásról.
• A használat során bizonyos idő elteltével
ellenőriztesse a beltéri egység rögzítését, hogy
megelőzze az egység leesését.
• A légáramlás irányát és a szoba hőmérsékletét
mérlegelni kell, amikor a terméket olyan helyiségben
használják, ahol csecsemők, gyerekek, idős vagy
beteg emberek vannak.
• Tartsa a kültéri egység környezetét tisztán és
szárazon, és semmit se helyezzen el körülötte. A
kimeneti aljzatot elzáró vagy az abból belépő tárgyak
a termék meghibásodását okozhatják.
• Ne irányítsa a légáramot tűzhelyekre illetve
fűtőberendezésekre.
• Ne torlaszolja el és ne takarja le a bemeneti rácsot, se
a kimeneti nyílást.
• Ne fejtsen ki erős nyomást a hűtőbordákon.
Beltéri egységen vagy a kültéri egységen megjelenített
szimbólumok magyarázata.
FIGYELEM
• Ne másszon fel a készülékre, ne helyezzen és ne
akasszon rá tárgyakat.
• Ne helyezzen semmilyen más elektromos berendezést,
se más háztartási tárgyat a készülék alá. A gépből
csöpögő lecsapódott párától ezek nedvesek lehetnek,
így sérülhet illetve meghibásodhat az ön tulajdona.
• A termék ne érintkezzen közvetlenül vízzel.
• Ne használja a terméket étel, növények, állatok,
precíziós műszerek, műalkotások, sem más tárgyak
állapotának megőrzésére. Ez ronthatja azok minőségét.
• Ne tegyen ki állatokat és növényeket közvetlenül a légáramnak.
• Ne igya meg a légkondicionálóból összegyűlt folyadékot.
• Ne húzza meg a tápkábelt.
• A készülék karbantartása közben ne érintse meg a
gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy
ne történjen személyi sérülés.
• A termék működése vagy tisztítása közben ne álljon
instabil lépcsőfokon. Az instabil eszköz felborulhat és
sérülést okozhat.
A termék fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.
Az R32 hűtőközeggel működő modellhez
A készülékben alkalmazott hűtőközeg típusának ellenőrzéséhez
olvassa el az adattáblát.
VIGYÁZAT
• A készülék telepítését, üzemeltetését és tárolását X
m²-nél nagyobb alapterületű helyen kell megtenni.
Hűtőfolyadék mennyisége
M (kg)
Helyiség minimális területe
2
X (m )
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• A terméket állandóan működő gyújtóforrástól mentes
helyiségben tárolja (például: nyílt láng, működő
gázkészülék vagy működő elektromos fűtőberendezés).
• A terméket jól szellőző helyiségben tárolja.
• Vigyázzon, a hűtőfolyadék szagtalan lehet.
• A terméket úgy tárolja, hogy megakadályozza a
mechanikai sérülések bekövetkezését.
• A termék selejtezését a nemzeti és helyi
szabályozásoknak megfelelően végezze.
• A beltéri egység szállításakor vagy áthelyezésekor
a csövek védelme érdekében fedje le azokat fali
kampótartóval.
A terméket mozgatás során ne a beltéri egység
csöveinél tartsa.
(A csőcsatlakozásoknál kifejtett igénybevétel hatására
a tűzveszélyes gáz működés során távozhat).
• Ne szerelje az egységet ásványi olajjal megtöltött
területre, például gyárba vagy olyan területre, ahol
nagy mennyiségben fordul elő fröccsenő vagy kiömlő
olaj, például konyhába.
• A leolvasztási folyamat gyorsításához vagy a termék
tisztításához a gyártó által ajánlottakon kívül ne
használjon más eszközt.
• Ne szúrja át vagy égesse el.
VIGYÁZAT
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék tűzveszélyes
hűtőfolyadékot használ. A hűtőfolyadék szivárgása
és külső gyújtóforrással való érintkezése esetén
tűzveszély áll fenn.
FIGYELEM
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a kezelési útmutatót
figyelmesen kell elolvasni.
FIGYELEM
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szerviz-szakembernek
a berendezést a telepítési kézikönyvnek megfelelően
kell kezelnie.
FIGYELEM
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy rendelkezésre áll
információ, például a kezelési útmutató vagy a
telepítési kézikönyv.
2. AZ ELSŐ LÉPÉSEK
VIGYÁZAT
• Vigyázzon, hogy csecsemők és gyerekek ne
nyelhessék le az elemeket.
FIGYELEM
• Ha szivárgó elemfolyadék ér a bőréhez, szeméhez
vagy szájához, azonnal öblítse le bőséges tiszta
vízzel, és lépjen kapcsolatba az orvosával.
• A lemerült elemeket azonnal ki kell venni, és az
adott területen érvényes törvényi szabályozásnak
megfelelően kell kiselejtezni.
• Ne próbáljon szárazelemet újratölteni.
• Ne használjon újratöltött szárazelemet.
Beltéri egység tartozékai
Ellenőrizze, hogy megkapta-e az alábbi tartozékokat.
Távvezérlő
Távvezérlő tartó
Önbehajtó csavar
Elemek
Levegőtisztító szűrők
Szűrőtartók
Távvezérlő tartó felszerelése
1
Csavarok
2
Helyezze be
3
Csúsztassa fel
Hu-2
Megnevezés
Az elemek behelyezése és a távvezérlő előkészítése
(R03/LR03/AAA x 2)
2
4
1
1
~
3
Zöld
Normál működés
Időzítő
Narancssárga
Időzítő működése
Takarékos
Zöld
Takarékos üzemmód
10 °C Fűtés üzemmód
6
Helyezze be az elemeket a fenti ábra szerint.
4 Nyomja meg a
gombot az óra beállításának
megkezdéséhez.
(
) gombot az óra beállításához.
A gombok rövid megnyomásával az időt percenként módosíthatja.
A gombok nyomva tartásával az időt 10 perccel módosíthatja.
* A
gomb megnyomásával az időkijelzési
mód 24-órásról 12 órásra változtatható.
5 Nyomja meg a
6 Nyomja meg a
gombot a beállítás befejezéséhez.
MEGJEGYZÉSEK:
• Kizárólag a megadott akkumulátortípust használja.
• Ne használjon vegyesen különböző típusú, illetve új és használt akkumulátorokat.
• Szokásos használat esetén az akkumulátorok körülbelül 1 évig használhatók.
• Ha a távvezérlő hatótávolsága észrevehetően lerövidül, cserélje ki
az elemeket és nyomja meg a
gombot, ahogyan a 4.
oldal oldalon látható.
Működés vagy feltétel
Üzembehelyezés
5
3
Szín
3.2. Távvezérlő
Ha a külön megvásárolható távvezérlőt használja, a megjelenés
és a használat módja eltérhet.
A részletes utasításért olvassa el a távvezérlő kezelési
útmutatóját.
: Addig végezze el a beállítást, amíg minden egyes funkció
esetén megjelenik a beállítási képernyő.
: A gomb kizárólag a légkondicionáló működése közben
használható.
Jeladó
Célozzon megfelelően a beltéri egység jelvevőjére.
• A hatótávolság körülbelül 7 m.
• A jel továbbításakor megjelenik a [ ] kijelzés.
• A jel megfelelő vételekor a beltéri egység hangjelzést bocsát ki. Ha nincs hangjelzés, nyomja meg újra a gombot.
3. ALKATRÉSZEK NEVE
A távvezérlő egység kijelzője
FIGYELEM
Annak érdekében, hogy a távvezérlő és a beltéri egység
közötti jelátvitel megfelelő maradhasson, a jelvevőt
tartsa távol az alábbiaktól:
-- Közvetlen napfény vagy erős fény
-- Síkpaneles TV-képernyő
Instant fluoreszkáló fényforrásokkal, például inverter típusúakkal
egy helyiségben gyengülhet a jelátvitel. Ilyen esetben lépjen
kapcsolatba azzal az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.
Ebben a szakaszban az összes lehetséges jelzőfény megjelenik a
leírás céljára. A tényleges működés során a megjelenítés a gomb
működéséhez kötött, és minden egyes beállításban csak a szükséges
jelzőfényeket mutatja.
Az alapvető műveletekért ................. Lásd: 5. oldal.
A légkondicionáló működésének elindítása,
illetve leállítása.
Üzemmódok közötti átváltás.
3.1. Beltéri egység
Kézi Auto működés és a szűrőjelző
visszaállítás elindításához
(Lásd: 11. oldal.)
Beszívórács *1)
A hőmérséklet beállításának elvégzése.
A 10 °C Fűtés üzemmód .................... Lásd: 6. oldal.
Légszűrő
Levegőtisztító szűrő
A 10 °C Fűtés üzemmód bekapcsolása.
Első panel
Adattábla
Az Energiatakarékos működésért .... Lásd: 6. oldal.
Az Takarékos működési mód be-, illetve
kikapcsolása.
Leeresztő
tömlő
Vízszintes
légáram-irányító
zsaluk
Jelzőfények *2)
Távvezérlő jelvevő
*1) Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy a bemeneti
rács teljesen le van zárva. A tökéletlen lezárás hatással lehet a
légkondicionáló működésére, illetve teljesítményére.
*2) A jelzőfények világítanak az alábbi esetekben.
Hu-3
A Halk Kültéri Egység üzemmód használata
....... Lásd: 6. oldal.
A Halk Kültéri Egység üzemmód be-, illetve
kikapcsolása.
FIGYELEM
• A távirányító meghibásodásának és sérülésének
megelőzése érdekében:
-- Olyan helyre tegye a távirányítót, ahol nem éri
közvetlen napfény vagy nagy hő.
-- Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszú
ideig nem fogja használni.
• Ha függöny, fal vagy más akadály van a távirányító és
a beltéri egység között, az ronthatja a jelátvitelt.
• Ne érje a távirányítót erős rázkódás.
• Ne öntsön vizet a távirányítóra.
A Nagy teljesítményű működésért ........ Lásd: 6. oldal.
A Nagy teljesítményű működési mód be-,
illetve kikapcsolása.
A légáram beállításaiért .................... Lásd: 5. oldal.
A ventilátor sebességét vezérli.
A Automata légterelés működést állítja be.
A függőleges légáram-irányt vezérli.
Az időzítővel kapcsolatos műveletekért ...........Lásd: 5. oldal.
Az Be időzítő beállítása. *
Az Ki időzítő beállítása. *
Az Alvás időzítő beállítása.
Az időzítővel kapcsolatos beállítások
kikapcsolása.
Az időzítő vagy az óra beállítási értékének
módosítása.
Az óra beállítás indítása.
* Ha mind a Bekapcsolás, mind a Kikapcsolás időzítőt beállítja,
az időzítések a beállított időpontok sorrendjében lépnek
működésbe.
Az elemek cseréjét követően
Nyomja meg ezt a gombot, ahogyan a következő
ábra mutatja. Használja egy golyóstoll hegyét, vagy
más apró tárgyat.
RESET
Hu-4
■■ Légáram irányának beállítási tartománya
4. ALAPVETŐ MŰKÖDÉS
Függőleges légáram irány
■■ A működés elindítása 3 lépésben
1. Nyomja meg a
leállításához.
gombot a működés elindításához, illetve
2. Nyomja meg a
gombot az üzemmód kiválasztásához.
A működési mód a következők szerint változik.
COOL
(Hűtés)
AUTO
DRY
(Szárítás)
FAN
(Ventilátor)
HEAT
(Fűtés)
3. A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a
gombot.
A hőmérséklet 1 °C-os fokozatokban változik.
Hőmérséklet-beállítási tartomány
Automatikus/hűtés/szárítás
18 - 30 °C
Fűtés
16 - 30 °C
MEGJEGYZÉSEK:
• Hűtés vagy Szárítás üzemmódban a szoba aktuális hőmérsékleténél
alacsonyabbra állítsa be a hőmérsékletet.
• Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora időről-időre leállhat, hogy energiamegtakarítás
céljából ventilátor ellenőrzést hajtson végre, ami azzal teszi lehetővé az energiatakarékos
működést, hogy leállítja a beltéri egység ventilátorát, valahányszor a kültéri egység leáll.
A kezdőbeállításnál ez a funkció be van kapcsolva.
A funkció kikapcsolását illetően konzultáljon a beszerelővel vagy a hivatalos szerviz munkatársaival.
• Fűtés üzemmódban
-- a szoba aktuális hőmérsékleténél magasabbra állítsa be a
hőmérsékletet,
-- a működés kezdetekor a beltéri egység ventilátora 3-5 percig
nagyon alacsony sebességgel forog,
-- az Automatikus leolvasztó működése szükség esetén felülvezérli a
Fűtés működését.
• Ventilátor üzemmódban a hőmérsékletszabályzás nem elérhető.
5. LÉGÁRAMLAT BEÁLLÍTÁSAI
5.1. Ventilátor sebességének beállítása
))A ventilátor sebességét a
gomb megnyomásával állíthatja be.
A ventilátor sebessége a következők szerint változik.
1
2
3
A
gombbal
módosítható
4
5
6
1⇄2⇄3⇄4⇄5⇄6
Automata légterelés működés a
gombbal
Hűtés, Szárítás
1
4
Fűtés
3
6
Ventilátor *
1
4 vagy 3
6
* A Automata légterelés működési tartománya a Automata légterelés
működést megelőzően beállított légáram-iránytól függ.
MEGJEGYZÉSEK:
• A légáram-irányító zsalut ne állítsa be kézzel.
• Az Auto vagy Fűtés üzemmódban a légáram iránya a működés
kezdetekor egy ideig az 1-es pozícióban marad.
• Hűtés vagy Szárítás üzemmódban a kondenzvíz csepegése okozta
esetleges károk megelőzése érdekében az 1-3. pozíció alkalmazása
ajánlott. Ha ezekben az üzemmódokban 30 percig vagy annál
hosszabb ideig alkalmazzák a 4-6. pozíciót, a légáram iránya
automatikusan átvált a 3. pozícióra.
• A mobilalkalmazás használatakor (amelyhez az opcionális vezeték
nélküli LAN-vezérlés is szükséges) a függőleges légáram 4
különböző pozícióból választható ki.
6. IDŐZÍTŐ MŰKÖDÉSE
MEGJEGYZÉSEK: Ha villog a beltéri egység [
] jelzőfénye, állítsa
be újra az órát és az időzítőt. A villogás azt jelzi,
hogy a belső óra a tápellátás megszakadása
következtében meghibásodott.
6.1. Be időzítő vagy Ki időzítő
A Be időzítő a kívánt időpontban kezdi meg a működést.
A Ki időzítő a kívánt időpontban állítja le a működést.
1. Az Be időzítő használatakor nyomja meg az
Az Ki időzítő használatakor nyomja meg az
gombot.
gombot.
(
) gombbal állítsa be a bekapcsolási vagy a
2. A
kikapcsolási időt.
E gomb megnyomásakor: Az idő +5/-5 perccel módosul.
E gomb nyomva tartásakor: Az idő +10/-10 perccel módosul.
(Auto)
(Magas)
(Közepes) (Alacsony) (Csendes)
lehetőség kiválasztásakor a ventilátor sebessége a
Az
működési körülményektől függ.
A légtisztító hatás fokozásához válassza a Magas beállítást.
5.2. Légáram irányának beállítása
A légárammal kapcsolatos beállítási tartományok részleteiért
lásd a „Légáram irányának beállítási tartománya” című részt.
■■ Függőleges légáram irányának beállítása
))Nyomja meg a
gombot a függőleges légáram-irány beállításához.
■■ Vízszintes légáram irányának beállítása
FIGYELEM
Mielőtt a légáram vízszintes irányát beállítja, győződjön
meg arról, hogy a függőleges irányú zsalu teljesen leállt.
gombot,
• Az Be/Ki időzítő kikapcsolásához nyomja meg a
miközben a
szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén.
A kijelzés eltűnik.
MEGJEGYZÉSEK: Ha a Bekapcsolás vagy a Kikapcsolás időzítő
beállítása után beállítja az Alvás időzítőt, a
Bekapcsolás vagy a Kikapcsolás időzítő kikapcsol.
6.2. Programidőzítő
A program időzítő a Be időzítő és a Ki időzítő kombinált használatának
megfelelően működik.
1. Állítsa be az Be időzítőt és az Ki időzítőt. (Lásd: „6.1.
Be időzítő vagy Ki időzítő”).
Az időzítő beállítás automatikusan módosítja a
Programidőzítőt.
Az az időzítési funkció lép működésbe először, amelyik beállítási
időpontja közelebb esik a jelenlegi időhöz.
Az időzítési funkció műveleti sorrendje az alábbiak szerint jelenik meg:
Időzítő
Kézzel állítsa be a két gombot.
))
Be→Ki időzítő
■■ A Automata légterelés működés beállítása
Ki→Be időzítő
A Automata légterelés működés indításához/leállításához
))
nyomja meg a
gombot.
MEGJEGYZÉSEK: A Forgás működése ideiglenesen leállhat, ha a
beltéri egységben lévő ventilátor nagyon alacsony
sebességgel forog vagy megáll.
Hu-5
Jelzőfény a távvezérlő kijelzőjén
MEGJEGYZÉSEK:
●A Programidőzítőt kizárólag 24 órás időtartamon belül állíthatja be.
●Ha a Programidőzítő beállítása után beállítja az Alvás időzítőt, a
Programidőzítő kikapcsol.
6.3. Alvás időzítő
8. EGYÉB ÜZEMMÓDOK
Az Alvás időzítő segíti a kellemes alvást azáltal, hogy folyamatosan
mérsékli a légkondicionáló működését.
1. Nyomja meg a
gombot.
(
) gombbal válassza ki azt az időtartamot,
2. A
mely letelte után a készülék kikapcsol.
Az idő az alábbiak szerint változik a gomb minden egyes
megnyomásakor:
0H
30M
(30 perc)
1H
00M
2H
00M
3H
00M
5H
00M
7H
00M
9H
00M
óra
MEGJEGYZÉSEK: Ha 5 másodpercen keresztül egyetlen gombot
sem nyom meg, a távvezérlő kijelzője visszatér az
eredeti kijelzési módhoz.
• A beállított időpontot akkor is megőrzi a készülék, ha az Alvás
időzítő véget ér. Az Alvás időzítés megismétléséhez nyomja
meg a
gombot, ha a
szimbólum nem látható a
távvezérlő kijelzőjén.
• Az Alvás időzítő kikapcsolásához nyomja meg a
gombot,
miközben a
szimbólum látható a távvezérlő kijelzőjén.
A kijelzés eltűnik.
Az Alvás időzítő működése alatt a beállított hőmérséklet a következő
ábra szerint változik.
Fűtés üzemmódban
Hűtés vagy Szárítás üzemmódban
1 °C 2 °C 3 °C 4 °C
Beállított
hőmérséklet
30 perc
1 óra
Beállított idő
1 óra
1,5 óra
Beállított idő
1 °C
2 °C
Miután a beállított idő letelt, a légkondicionáló működése kikapcsol.
MEGJEGYZÉSEK: Ha az Alvás időzítő beállítása után beállítja a
Bekapcsolás vagy a Kikapcsolás időzítőt, az Alvás
időzítő kikapcsol.
7. ENERGIATAKARÉKOS
ÜZEMMÓD
7.1. Takarékos üzemmód
A beállított hőmérsékletet mérsékelt szintre állításával több energiát
takarít meg, mint más működési mód esetén.
Nyomja meg az
gombot az Takarékos működés
))
be-, illetve kikapcsolásához.
Világítani kezd a beltéri egység [
Működési
mód
] jelzőfénye.
Szobahőmérséklet
Hűtés/
Szárítás
Néhány fokkal magasabb, mint a beállított hőmérséklet
Fűtés
Néhány fokkal alacsonyabb, mint a beállított
hőmérséklet
MEGJEGYZÉSEK:
• A Hűtés, Fűtés vagy Szárítás üzemmódban a működés maximális
teljesítménye a szokásos működésnek körülbelül 70%-a.
• Ez a működés nem hajtható végre az Auto üzemmód hőmérsékletfelügyelete mellett.
8.1. Nagy teljesítményű működési mód
Nagy teljesítményű működési módban a légkondicionáló maximális
teljesítménnyel és erős légárammal fog működni, hogy gyorsan lehűljön
vagy felmelegedjen a szoba.
MEGJEGYZÉSEK: Többszörös csatlakoztatás esetén ez a funkció nem
használható.
Nyomja meg a
))
gombot a Nagy teljesítményű
működés be-, illetve kikapcsolásához.
Bekapcsoláskor a beltéri egység 2 rövid hangjelzést ad ki.
Kikapcsoláskor a beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad ki.
Nagy teljesítményű működés automatikusan kikapcsol a következő
helyzetekben:
• A Nagy teljesítményű működés meghatározott ideig tart, a szoba
hőmérséklete pedig eléri a Hűtés, Szárítás vagy Fűtés üzemmódban
beállított értéket.
• 20 perccel a Nagy teljesítményű működés kezdetét követően.
MEGJEGYZÉSEK:
• A légáram irányának és a ventilátor sebességének automatikus a
vezérlése.
• Ezt a műveletet nem lehet a Takarékos működéssel egyidejűleg
végrehajtani.
• A Nagy teljesítményű működési mód felülírja a következő
üzemmódokat: Ha az alábbi üzemmódok be vannak kapcsolva,
működésük akkor kezddik meg, amikor a nagy teljesítmény
működést kikapcsolja.
-- Halk Kültéri Egység üzemmód működése
-- Energiatakarékos program
• Ha vezetékes távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a
funkció korlátozottan használható.
8.2. Halk Kültéri Egység üzemmód működése
A Halk Kültéri Egység üzemmód csökkenti a kültéri egység zajszintjét.
Ebben az üzemmódban a kompresszor fordulatszáma csökken, és a
kültéri egység ventilátora lassabban forog.
MEGJEGYZÉSEK: Többszörös csatlakoztatás esetén ez a funkció nem
használható.
Nyomja meg a
))
gombot a Halk Kültéri Egység
üzemmód be-, illetve kikapcsolásához.
Amíg a Halk Kültéri Egység üzemmód működik, a távvezérlő
visszajelzője világít.
Ezt a beállítást a kikapcsolást követően is megőrzi a
légkondicionáló.
MEGJEGYZÉSEK:
• Ez az üzemmód nem használható együtt a Ventilátor üzemmóddal,
a Szárítás üzemmóddal és a Nagy teljesítményű működési móddal.
• Ha vezetékes távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a
funkció korlátozottan használható.
8.3. 10 °C Fűtés üzemmód
Elindítja a 10 °C-os Fűtés működését, és a szoba hőmérsékletét
10 °C-on tartja, megakadályozva, hogy a szoba hőmérséklete
túlságosan lecsökkenjen.
A
))
gombbal kapcsolja be a 10 °C Fűtés üzemmódot.
A beltéri egység 1 rövid hangjelzést ad, és a beltéri egység [
visszajelzője világítani kezd.
A
))
]
gombbal kapcsolja ki a légkondicionálót.
A[
] visszajelző kialszik.
MEGJEGYZÉSEK:
• A 10 °C Fűtés üzemmód működése közben csak a
érvényes.
• Ha elég magas a szobahőmérséklet, ez a funkció nem működik.
• Ha vezetékes távvezérlőt (külön megvásárolható) csatlakoztat, ez a
funkció korlátozottan használható.
Hu-6
9. BEÁLLÍTÁSOK AZ ÜZEMBE
HELYEZÉSKOR
9.1. A távvezérlő azonosítókódjának
beállítása
Ha beállítja a beltéri egység és a távvezérlő azonosítókódját, kiválaszthatja
azt a légkondicionálót, amelyet a távvezérlővel vezérelni kíván.
Ha a helyiségben kettő vagy több légkondicionáló működik, és azokat különkülön kívánja vezérelni, állítsa be az azonosítókódot (4 lehetséges kód).
MEGJEGYZÉSEK: Ha a beltéri egység és a távvezérlő azonosítókódja
nem azonos, a beltéri egység nem érzékeli a
távvezérlő jeleit.
Hogyan lehet beállítáani a távvezérlő azonosítókódját
1. N
yomja meg a
gombot mindaddig, míg egyedül az
órakijelzés lesz látható a távvezérlő kijelzőjén.
2. T
artsa nyomva a
gombot
legalább 5 másodpercig.
A jelenlegi azonosítókód megjelenik
(gyári érték: A).
Teendő
Gyakoriság
A beltéri egység készülékházának
megtisztítása
Szükség szerint
Légszűrők tisztítása
2 hetente
Az ionizáló szagtalanító szűrő tisztítása
3 havonta
Az Apple-catechin szűrő tisztítása
(Típusnév: UTR-FA16)
Az ionizáló szagtalanító szűrő cseréje
(Típusnév: UTR-FA16-2)
3 évente
* A levegőtisztító szűrők külön megvásárolhatók. Ha cserélni kell azokat,
keresse fel a vásárlás helyét.
A beltéri egység készülékházának
megtisztítása
MEGJEGYZÉSEK:
• Ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet.
• Ne használjon maró hatású tisztítószert és illékony oldószereket,
mint a benzol, illetve hígítót.
1. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy meleg vízzel
átnedvesített puha ruhával.
3. A
gombbal választhat a
kódok közül: A↔B↔C↔D (
).
2. Törölje át a beltéri egység készülékházát egy száraz és
puha ruhával.
* Egyeztesse a kijelzőn megjelenő azonosítókódot
a légkondicionáló azonosítókódjával.
4. Nyomja meg újból a
A tisztítás gyakoriságát az alábbi táblázat ismerteti.
gombot.
Légszűrők tisztítása
Az azonosítókód beállítása megtörtént.
A kijelző visszakapcsol az órakijelzésre.
1. Nyissa ki kattanásig a beszívórácsot.
• A légkondicionáló azonosítókódjának megváltoztatását csak
hivatalos szerviz szakember végezheti (gyári érték: A).
• Ha 30 másodpercig egyetlen gombot sem nyom meg az azonosítókód
megjelenítése után, a kijelző visszakapcsol az órakijelzésre. Ebben az
esetben ismételje meg a beállítási műveletet a 2. lépéstől.
• A távvezérlő típusától függően előfordulhat, hogy az elemek
cseréjét követően az azonosítókód ismét az „A”-értékre áll vissza.
Ha szükség, végezze el újból az azonosítókód beállítását. Ha nem
ismeri a légkondicionáló azonosítókódját, egyesével próbálja végig
a kódokat, amíg meg nem találja a megfelelőt.
10. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
2. Távolítsa el a légszűrőket.
Emelje fel a légszűrőkhöz tartozó kart, csatlakoztassa le a két alsó
fület és húzza ki a szűrőt.
Levegőszűrő fogantyú
FIGYELEM
• A készülék tisztítása előtt ne felejtse el kikapcsolni és
a tápkábelt kihúzni.
• Üzembehelyezés előtt győződjön meg arról, hogy a
bemeneti rács teljesen le van zárva. Ha nem zár jól
a bemeneti rács, az hatással lehet a légkondícionáló
működésére illetve teljesítményére.
• Ha a szűrő tisztítása nagy területet vesz igénybe,
konzultáljon a hivatalos szerviz munkatársával.
• A készülék karbantartása közben ne érintse meg a
gépbe épített hőcserélő alumínium öntvényeit, hogy
ne történjen személyi sérülés.
• A beltéri egységet ne érje folyékony rovartó és
hajlakk.
• A gép karbantartása közben ne álljon csúszós,
egyenetlen vagy instabil felületre.
Fülek (2 helyen)
3. Tisztítsa meg a készüléket a lerakódott portól az alábbi
módokon.
• Tisztítás porszívóval.
• Enyhe tisztítószerrel és meleg vízzel történő mosás. Mosás után
alaposan szárítsa meg a légszűrőket egy árnyékos helyen.
4. Cserélje ki a légszűrőket.
Igazítsa hozzá a légszűrő oldalait a panelhez, és nyomja meg befelé
teljes mértékben. Győződjön meg róla, hogy a két alsó fül megfelelően
visszailleszkedett a beltéri egységen található nyílásokba.
5. Zárja be a beszívórácsot.
A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácsot.
Levegőtisztító szűrők
(Apple catechin szűrő, ionizáló szagtalanító szűrő)
Beszívórács
Beltéri egység
készülékháza
Levegőszűrők
Hu-7
MEGJEGYZÉSEK: A légszűrőn felhalmozódó por következtében
lecsökken a légáramlás és a működési hatékonyság
mértéke, és megnő a zajszint.
Az ionizáló szagtalanító szűrő tisztítása és
Az Apple-catechin szűrő cseréje
1. Távolítsa el a légszűrőket. Olvassa el „Légszűrők tisztítása”
fejezet 1. és 2. lépésében leírtakat.
2. Vegye ki a levegőtisztító szűrőket a tartókból.
A beszívórács eltávolítása és felszerelése
■■ A beszívórács eltávolítása
1. Nyissa ki kattanásig a beszívórácsot.
2. Tartsa a helyén a beszívórácsot, és közben húzza ki a
helyükről a szerelőtengelyeket.
Levegőtisztító
szűrő
Levegőtisztító szűrő keret
3. Nagynyomású forró vízzel addig öblítse az ionizáló
szagtalanító szűrőt (világoskék), amíg a szűrő teljes felületét
be nem borítja a víz.
4. Az ionizáló szagtalanító szűrőt mossa át semleges
kémhatású, hígított tisztítószerrel.
Ne dörzsölje vagy súrolja a felületét, mert a szagtalanító hatás
csökkenhet.
■■ A beszívórács felszerelése
6. Árnyékos helyen hagyja megszáradni az ionizáló
szagtalanító szűrőt.
1. Miközben a beszívórácsot vízszintesen tartja, rögzítse a bal
és jobb oldali szerelőtengelyeket az elülső panel tetején lévő
tengelyágyakba.
Az egyes tengelyek megfelelő reteszeléséhez illessze be a
tengelyt a helyére pattintva.
7. Vegye ki az Apple-catechin szűrőt (világoszöld) a tartóból.
2. Zárja be a beszívórácsot.
8. Helyezze az új vagy a megtisztított levegőtisztító szűrőket a
megfelelő keretbe.
3. A teljes záráshoz 4 helyen nyomja meg a beszívórácsot.
5. Folyó víz alatt öblítse át az ionizáló szagtalanító szűrőt.
MEGJEGYZÉSEK: A csomagolás kibontását követően a lehető
leghamarabb használja fel az Apple-catechin
szűrőt. Ha a szűrőt a kibontott csomagolóanyagban
hagyja, a levegőtisztító hatása csökken.
9. Helyezze a levegőszűrő tartókat a levegőszűrőkre.
Illessze bele a levegőszűrő-keret hátoldalán lévő 4 rögzítőkampót
a levegőszűrő végein lévő hornyokba.
* Ügyeljen arra, hogy a levegőtisztító szűrő ne lógjon ki a keretből.
Kampók (4 helyen, a hátoldalon)
Ha sokáig nem használta az egységet
Ha több mint 1 hónapra kikapcsolta a beltéri egységet, indítsa be
fél napra a Ventilátor üzemmódot, hogy alaposan kiszárítsa a belső
részeket, mielőtt a normál működést beindítaná.
További átvizsgálás
Hornyok (4 helyen)
MEGJEGYZÉSEK: Ügyeljen arra, hogy a levegőtisztító szűrő ne
lógjon ki a keretből.
10. Helyezze vissza a levegőszűrőket és zárja le a
beszívórácsot. Olvassa el „Légszűrők tisztítása” fejezet 4. és
5. lépésében leírtakat.
Az ionizáló szagtalanító szűrő cseréje
1. Távolítsa el a légszűrőket. Olvassa el „Légszűrők tisztítása”
fejezet 1. és 2. lépésében leírtakat.
2. Vegye ki az ionizáló szagtalanító szűrőt (világoskék) a
tartóból.
3. Helyezze be az új ionizáló szagtalanító szűrőt.
Hosszabb használat után a beltéri egységben felgyűlt por csökkentheti a
teljesítményt még akkor is, ha szakszerűen karbantartotta az egységet.
Ebben az esetben ajánlott átvizsgálni a terméket.
További információkért lásd: Képesített szerviz-szakember.
Szűrőjelző visszaállítása (speciális beállítás)
Ez a funkció akkor használható, ha megfelelően került beállításra a
beszerelés során. A funkció használatához lépjen kapcsolatba egy
felhatalmazott szerviz-szakemberrel.
Tisztítsa meg a légszűrőt, ha a visszajelző lámpa a
))
következőt jelzi:
Visszajelző
lámpa
Villogási minta
3-szor villog 21 másodperces időközökben
A tisztítást követően nyomja meg és legfeljebb 2 másodpercig
gombját a szűrő
tartsa lenyomva a beltéri egység
jelzőfényének visszaállításához.
Hu-8
11. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
■■ Fűtő teljesítmény
A légkondicionáló a hőszivattyú elv alapján működik, elnyeli a
külső levegő hőjét és ezt a hőt átadja a beltéri egységnek. Ennek
következtében, a külső levegő hőmérsékletének csökkenése esetén,
csökken a működési teljesítmény.
Ha úgy érzi nem megfelelő a fűtés teljesítménye azt ajánljuk, használja
a légkondicionálót egyéb fűtő berendezésekkel együtt.
■■ Automatikus leolvasztó működés
Ha a kültéri hőmérséklet nagyon alacsony és a páratartalom magas,
a fűtés működése során jegesedés léphet fel a kültéri egységen, ami
csökkentheti a termék üzemi teljesítményét.
A jegesedés elleni védelemül a légkondicionáló mikroszámítógéppel
vezérelt automatikus leolvasztó funkcióval rendelkezik.
Jégképződés esetén a légkondicionáló ideiglenesen leáll és rövid ideig
(legfeljebb 15 percig) a leolvasztó funkció lép működésbe.
Eközben villog a beltéri egység [ ] jelzőfénye.
Ha a Fűtés működése után lép fel jegesedés a kültéri egységen, a
kültéri egység automatikusan leáll, miután egy pár percig működött.
Utána kezdetét veszi az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó)
működés.
■■ Automatikus újraindítás
Áramkimaradás, például áramszünet esetén a légkondicionáló rögtön
leáll. Amint helyreáll azonban az áramellátás, automatikusan újraindul
és az előző működést folytatja.
Ha bármely áramkimaradásra az időzítő beállítása után kerül sor, az
időzítő visszaszámlálása nullázódik.
A tápellátás helyreállását követően villogni kezd a beltéri egység [
]
jelzőfénye, figyelmeztetve Önt arra, hogy időzítővel kapcsolatos hiba
történt. Ilyen esetben állítsa vissza az óra és az időzítő beállításait.
■■ Egyéb elektromos készülékek által okozott
üzemzavarok
A légkondicionáló üzemzavarához vezethet, ha a közelében egyéb
elektromos készülékeket, például villanyborotvát vagy vezeték nélküli
rádió adó-vevőt használnak.
Ha ilyen üzemzavarral szembesül, rögtön kapcsolja ki a megszakítót.
Utána kapcsolja vissza, majd a távvezérlő segítségével folytassa a
megkezdett működést.
■■ Beltéri egység hőmérséklet és páratartalom
tartomány
A hőmérséklet és a páratartalom megengedett tartományai a
következők:
Beltéri hőmérséklet
Hűtés/
Szárítás
[°C]
18 - 32
Fűtés
[°C]
16 - 30
[%]
80 vagy kevesebb *1)
Kültéri páratartalom
*1) Ha a légkondicionálót folyamatosan több órán át használja, a víz
lecsapódhat a felületen és lecseppenhet.
• Az automatikus védőáramkör működése miatt a légkondicionáló
működése leállhat, ha az egység a megengedett hőmérséklettartományon kívül üzemel.
• A működési feltételektől függően a hőcserélő megfagyhat, amely
vízszivárgást vagy egyéb meghibásodást okozhat (Hűtés vagy
Szárítás üzemmódban).
■■ Egyéb tudnivalók
• Ne használja a légkondicionálót a szoba hűtésétől/szárításától, a
szoba fűtésétől vagy a ventilátor használatától eltérő célra.
• A kültéri egységre vonatkozóan a hőmérséklet és páratartalom
megengedett tartományáért olvassa el a kültéri egység telepítési
kézikönyvét.
12. KÜLÖN KAPHATÓ ALKATRÉSZEK
12.1. Vezetékes távvezérlő
A készüléket a külön megvásárolható vezetékes távvezérlővel
is lehet működtetni.
A vezetékes és a vezeték nélküli távvezérlőt használhatja együtt is.
Azonban a vezeték nélküli távvezérlő néhány funkciója ilyen esetben
korlátozott. Ha korlátozott funkciót szeretne végrehajtani, sípoló
hangjelzés hallatszik, és a, [ ], [ ], és a beltéri egységen villog a [
jelzőfény.
]
<Korlátozott funkciók a vezeték nélküli távvezérlőn>
Ha a vezetékes távvezérlővel (2-vezetékes típus) együtt használja
• Nagy teljesítményű működési mód
• Halk Kültéri Egység üzemmód működése
• 10 °C Fűtés üzemmód
Használhatja a vezetékes távvezérlőt és a vezeték nélküli LAN
távvezérlőt (opcionális) is.
A mobil alkalmazás használata esetén azonban néhány funkció
korlátozott.
Többszörös vezetékes távvezérlő
Egy légkondicionálóhoz két vezetékes távvezérlőt csatlakoztathat.
A légkondicionálót bármely távvezérlő vezérelheti.
Azonban a másodlagos egység nem használhatja az időzítő funkciót.
Csoportos vezérlő
Egy távvezérlővel akár 16 légkondicionálót is vezérelhet. Minden
légkondicionáló ugyanazzal a beállítással működik.
A csoportos vezérlőt és a vezeték nélküli LAN vezérlőt egyszerre nem
használhatja.
12.2. Vezeték nélküli LAN vezérlő
Opcionális vezeték nélküli LAN-vezérlés is használható.
12.3. Többrészes légkondicionáló
Ez a beltéri egység többféle kültéri egységhez csatlakoztatható. A
többrészes légkondicionálóval több beltéri egységet használhat,
különböző helyeken. A beltéri egységek működtethetők
egyidejűleg, a saját teljesítményüknek megfelelően.
Több egység egyidejű használata
● Többrészes légkondicionáló használata esetén több beltéri egységet
üzemeltethet egyidejűleg, de ha 2 vagy több beltéri egység üzemel
egyidejűleg ugyanabban a csoportban, akkor a fűtési és a hűtési
hatékonyság kisebb lesz, mint egyetlen beltéri egység külön
használata esetén. Ennek megfelelően, ha 1-nél több beltéri egységet
kíván egyidejűleg használni, a használatot inkább éjszakára és
más olyan időpontokra időzítse, mikor a légkondicionálót kevésbé
veszik igénybe. Ehhez hasonlóan, ha több egység fűtési funkcióját
használja egyszerre, javasoljuk, hogy szükség esetén más kiegészítő
fűtőberendezésekkel együtt használja azokat.
● A szezonális és kültéri időjárási viszonyok, a szobák felépítése,
valamint a jelenlévő személyek száma is befolyásolhatja a készülék
működési hatékonyságát. Javasoljuk, hogy próbáljon ki különböző
üzemeltetési funkciókat annak érdekében, hogy kitapasztalja az
egységek által biztosított hűtés és fűtés mértékét és olyan módon
használja az egységeket, ami a leginkább megfelel családja
életmódjának.
● Ha úgy tapasztalja, hogy egy vagy több egység alacsony
hatékonysággal hűt vagy fűt az egyidejű működés során, javasoljuk,
hogy ne használjon egyidejűleg több egységet.
● Nem üzemeltetheti az egységet az alábbi, különböző üzemmódok esetén.
Ha a beltéri egységet olyan üzemmódra állította be, amelyet nem
képes elvégezni, akkor a beltéri egységen villog a [ ] jelzőfény (1 másodperc be, 1 másodperc ki) és az egység készenléti üzemmódra vált.
Fűtés üzemmód és Hűtés üzemmód (vagy Szárítás üzemmód)
Fűtés üzemmód és Ventilátor üzemmód
Hu-9
● Az egységet az alábbi, különböző üzemmódok esetén működtetheti.
Hűtés üzemmód és Szárítás üzemmód
Hűtés üzemmód és Ventilátor üzemmód
Szárítás üzemmód és Ventilátor üzemmód
● A beltéri egység működési módját (Fűtés üzemmód vagy Hűtés (Szárítás) üzemmód) az elsőként működésbe hozott beltéri egység működési módja határozza meg. Ha a beltéri egységet Ventilátor üzemmódban indítja el, a kültéri egység működési módja nem határozható meg.
Például ha a beltéri egységet (A) Ventilátor üzemmódban indítja el,
majd a beltéri egységet (B) Fűtés üzemmódban működteti, a beltéri
egység (A) ideiglenesen Ventilátor üzemmódban kezd el működni, viszont ha a beltéri egység (B) Fűtés üzemmódban kezdett el működni,
akkor a beltéri egységre (A) vonatkozó [ ] jelfőfény kezd el működni
(1 másodperc be, 1 másodperc ki) és készenléti üzemmódra vált. A
beltéri egység (B) továbbra is Fűtés üzemmódban fog működni.
13. HIBAELHÁRÍTÁS
VIGYÁZAT
Az alábbiak esetén azonnal állítsa le a légkondicionáló
működését, csatlakoztassa le az áramellátásról úgy,
hogy elfordítja a megszakítót vagy kihúzza a tápkábelt.
Ezután lépjen kapcsolatba a képesített szervizszakemberrel.
Mindaddig, amíg a tápkábel nincs kihúzva, az egység
áram alatt van, még akkor is, ha ki van kapcsolva.
• Az egység valamilyen égett szagot áraszt vagy füstöl.
• Víz szivárog az egységből.
Az egység egyáltalán nem működik.
□□ Áramkimaradás volt?
Az áramellátás helyreállása után az egység automatikusan újraindul. (Lásd: 9. oldal.)
□□ Működésbe lépett az áramkör-megszakító?
⇒ Kapcsolja be az áramkör-megszakítót.
□□ Biztosíték égett ki vagy kioldott az áramkör-megszakító?
⇒ Cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza az áramkör-megszakítót.
□□ Működik az időzítő?
⇒ Az időzítő beállításainak ellenőrzéséhez, illetve kikapcsolásához lásd: 5. oldal.
Gyenge hűtési vagy fűtési teljesítmény.
□□ Működik az egység a megengedett hőmérséklet-tartományon
kívüli feltételek mellett?
Ebben az esetben az automatikus védőáramkör működése miatt a
légkondicionáló működése leállhat.
□□ A levegőszűrő szennyeződött?
⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt. (Lásd: 7. oldal.)
□□ Elzáródott a beltéri egység beszívórácsa vagy kimeneti nyílása?
⇒ Szüntesse meg az eltömődést.
□□ Megfelelően van beállítva a szobahőmérséklet?
⇒ A hőmérsékleti beállítások módosításához lásd: 5. oldal.
□□ Nyitva maradt egy ablak vagy ajtó?
⇒ Zárja be az ablakot vagy az ajtót.
□□ A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒A ventilátor sebességének módosításához lásd: 5. oldal.
□□ Beállította a Halk Kültéri Egység működési módot?
⇒ A Halk Kültéri Egység működési mód leállítását lásd: 6. oldal.
□□ <Hűtés üzemmódban> Közvetlen vagy erős napsugár érkezik a
szobába?
⇒ Húzza el a függönyöket.
□□ <Hűtés üzemmódban> A szobában egyéb, hőt termelő berendezések vagy működő számítógépek vannak, illetve túl sok személy
tartózkodik ott?
⇒ Kapcsolja ki a fűtőberendezést vagy a számítógépeket vagy
állítsa a hőmérsékletet alacsonyabbra. (Lásd: 5. oldal.)
A légáram gyenge vagy megszűnik.
□□ A ventilátor sebességbeállítása Csendes?
⇒ A ventilátor sebességének módosítását lásd: 5. oldal.
□□ <Fűtés üzemmódban> Most indította a működést?
Ebben az esetben a ventilátor átmenetileg nagyon alacsony sebességgel forog, hogy felmelegítse az egység belső alkatrészeit.
□□ <Fűtés üzemmódban> A szobahőmérséklet magasabb, mint a
beállított hőmérséklet?
Ebben az esetben a kültéri egység leáll és a beltéri egység ventilátora nagyon alacsony sebességgel forog.
□□ <Fűtés üzemmódban> villog-e a [ ] jelzőfény?
Ebben az esetben működik az Automatic defrosting (automatikus
leolvasztó) működés. A beltéri egység legfeljebb 15 percre leáll.
(Lásd: 9. oldal.)
□□ <Szárítás üzemmódban> A beltéri egység a szoba páratartalmának beállítása érdekében alacsony ventilátorsebességgel
működik, és előfordulhat, hogy időnként leáll.
□□ <Auto üzemmódban> A felügyeleti működés alatt a ventilátor
nagyon alacsony sebességgel forog.
Zaj hallható.
□□ A leállítást követően működik az egység vagy azonnal leáll?
Ebben az esetben hallható a hűtőfolyadék áramlása. Ez különösen a működés megkezdése utáni 2-3 percben feltűnő lehet.
□□ Működés során hall enyhe nyikorgó hangot?
A hangot a hőmérséklet-változás idézi elő, az előlap tágulásának
és összehúzódásának eredményeként.
□□ <Fűtés üzemmódban> Hall sziszegő hangot?
Ezt a hangot az automatikus leolvasztó üzemmód okozza. (Lásd:
9. oldal.)
Szagot bocsát ki az egység.
□□ A légkondicionáló elnyelheti a beltéren található textilek, bútorok
vagy cigarettafüst szagát. Működés során kibocsáthatja ezt a
szagot.
Párát vagy gőzt bocsát ki az egység.
□□ <Hűtés vagy Szárítás üzemmódban> Előfordulhat olyan vékony
pára, mely a hirtelen hűtési folyamat nyomán keletkezett lecsapódásból származik.
□□ <Fűtés üzemmódban> villog-e a beltéri egység [ ] jelzőfénye?
Ebben az esetben a kültéri egységből gőz áramolhat ki az Automatic defrosting (automatikus leolvasztó) működés következtében. (Lásd: 9. oldal.)
A kültéri egység vizet bocsát ki.
□□ <Fűtés üzemmódban> A kültéri egység vizet bocsáthat ki,
amely az automatikus leolvasztás működéséből származik.
(Lásd: 9. oldal.)
Az egység a távvezérlő beállításától eltérően működik.
□□ Lemerültek a távvezérlő elemei?
⇒ Cserélje ki az elemeket.
Késik a működés újraindítás után.
□□ Az áramellátás kikapcsolt állapotról hirtelen bekapcsolt?
Ebben az esetben a kompresszor körülbelül 3 percre kikapcsol,
hogy megakadályozza a biztosíték kiégését.
Az alábbi esetekben azonnal állítsa le a működést és hozza
működésbe az elektromos megszakítót. Utána konzultáljon
velük: Képesített szerviz-szakember.
• A probléma továbbra is fennáll, pedig elvégezte ezeket az
ellenőrzéseket és diagnosztikákat.
• Villog a beltéri egység [ ] és [
] kijelzése, miközben a [
kijelzés gyorsan villog.
]
MEGJEGYZÉSEK: A W-LAN vezérlőhöz kapcsolódó hibaelhárításhoz
olvassa el a W-LAN adapter beállítási útmutatóját
vagy az okostelefonra vagy táblagépre telepített
mobil alkalmazást.
Hu-10
■■ A visszajelző lámpák állapota
Világítási minta:
Állapot
(3-szor)
(Gyors)
ki,
be,
villog,
bármilyen állapot
Okok és megoldások
Lásd a
következő
oldalszámot
Automatikus leolvasztó működés
⇒ Várjon a leolvasztás befejezéséig
(legfeljebb 15 perc).
9
Szűrő kijelző
⇒ Tisztítsa meg a légszűrőt és állítsa
vissza a szűrő kijelzőt.
8
Hibakód kijelző
⇒ Lépjen kapcsolatba a képesített
szerviz-szakemberrel.
-
Automatikus újraindítás miatti időzítő
beállítás hiba
⇒ Állítsa vissza az óra és az időzítő
beállítását.
-
Tesztüzem működés (kizárólag képesített
szakember esetén)
⇒ A tesztüzemből való kilépéshez nyomja
meg a
gombot.
-
Tiltott funkció
-
(Slow)
(Lassú)
(Többszörös csatlakozás esetén)
Készenléti üzemmód
⇒ Ellenőrizze a beltéri egység beállított
működési módját.
9
■■ Kézi Auto működés és a Szűrő jelzőfény
visszaállítása
A légkondicionálót működtetheti a beltéri egység
gombjával.
Állapot
A gomb lenyomva
tartásának ideje
Működéskor Több, mint 3 másodperc
Leállás
2 másodperc vagy kevesebb
Több, mint 3 másodperc és
kevesebb mint 10 másodperc
Több, mint 10 másodperc
(Kizárólag szervizeléshez.*2))
Üzemmód vagy
működtetés
Leállítás
Szűrő kijelző vis�szaállítás
Auto *1)
Kényszerített hűtés
*1)Többszörös csatlakoztatáskor a működési mód a másik beltéri
egységet követi.
*2) A kényszerhűtés leállításához nyomja meg ezt a gombot, vagy a
gombot a távvezérlőn.
Hu-11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement