Fujitsu ASYG09KXCA Kullanma talimatları

Fujitsu ASYG09KXCA Kullanma talimatları
PARÇA No. 9382321031-02
AYAR KILAVUZU
Klima için kablosuz LAN kontrolü
Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra
tekrar faydalanmak üzere saklayın.
Kontrol edilecek öğeler
* Bu ürünü kullanmadan önce aşağıdaki öğeleri hazırlayın.
Kablosuz
Yönlendirici
Bu ürün, IEEE802.11b/g/n kablosuz LAN standardını destekleyen
bir kablosuz yönlendirici kullanır. Kablosuz LAN aracılığıyla iletişim
kurmak için bağlantıyı WPS ile kablosuz yönlendiriciye ayarlayın.
IEEE802.11b/g/n veya WPS destekleyip desteklemediğini öğrenmek
için, kullanmak istediğiniz kablosuz yönlendiricinin kullanım kılavuzuna
başvurun.
Akıllı Telefon
veya Tablet
Bilgisayar
Gerekli işletim sistemi sürümü:
Android işletim sistemi 4.1 veya üstü
iOS 8.0 veya üstü
Android ve Google Play, Google Inc. şirketinin kayıtlı ticari markalarıdır.
App store, Apple Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde kayıtlı bir hizmet markasıdır.
IOS, Cisco şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde ticari markası veya kayıtlı ticari
markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.
Kablosuz LAN (WLAN) kontrolü konusunda bilgi ve aşağıdaki AB uygunluk
beyanının tam metni için lütfen aşağıdaki adrese başvurun.
SADELEŞTİRİLMİŞ AB UYGUNLUK BEYANI
Madde 10(9) kısmında başvurulan sadeleştirilmiş AB uygunluk beyanı aşağıdaki gibi
sağlanacaktır: FUJITSU GENERAL LIMITED, AP-WA4E tip telsiz cihazının 2014/53/
EU sayılı Yönergeyle uyumlu olduğunu beyan eder.
Türkçe
http://www.fujitsu-general.com/global/support/
Tr-1
9382321031-02_SM.indb 1
2016/10/31 14:24:49
Parçaların Adları
WLAN adaptöründeki kablosuz LAN
göstergesi ve düğmesi
LED 1 (yeşil)
LED 2 (turuncu)
Ayar düğmesi
Kablosuz LAN etiketi
MAC:
SSID: AC-UTY-/
PIN: 
NOTLAR
• Kablosuz LAN göstergesinin yanında bulunan kablosuz LAN etiketi kablosuz LAN kurulumu için gereklidir.
• Ayrıntıları yazarak kablosuz LAN etiketinin WLAN bağdaştırıcıda yapışık olarak bırakıldığından veya bu kılavuzun son kısmındaki listeye yapıştırıldığından emin olun.
• Kablosuz LAN göstergesi ve düğmesi ya ön paneldedir ya da iç ünitenin dış kısmında
bulunur. Ön paneldeyse, erişmek için giriş ızgarasını açın. (Klimanın kullanım kılavuzuna
başvurun.)
• LED ekranın ve Ayar düğmesinin şekli, ürüne bağlı olarak yukarıdaki gösterimden farklı
olabilir.
1. GÜVENLİK TALİMATLARI
 Kişisel yaralanmayı veya mülk hasarını önlemek için, ürünü kullanmadan önce
bu kısmı dikkatlice okuyun ve aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyduğunuzdan
emin olun.
 Bu talimatlara uyulmamasından kaynaklı hatalı çalıştırma, ciddiyeti aşağıdaki
şekilde sınıflandırılan zarar veya hasara neden olabilir:
Tr-2
9382321031-02_SM.indb 2
2016/10/31 14:24:49
UYARI
Bu işaret, yanlış uygulanması durumunda kullanıcının
ciddi şekilde yaralanmasına veya ölümüne yol açabilecek
prosedürleri belirtir.
DİKKAT
Bu işaret, yanlış uygulanması durumunda kullanıcının zarar görmesiyle veya eşyalarda hasarla sonuçlanabilecek
prosedürleri belirtir.
Bu işaret YASAKLANMIŞ bir eylemi
simgeler.
Bu işaret ZORUNLU bir eylemi
simgeler.
UYARI
•
•
•
•
•
•
•
•
Bu ürün kullanıcının bakım yapabileceği parçalar içermez. Bu ürün ile ilgili onarım, kurulum ve taşıma işlemi için daima danışın. Hatalı kurulum veya taşıma
kaçaklara, elektrik şokuna veya yangına neden olacaktır.
Yanık kokusu yaymak gibi kusurlu çalışma karakteri sergilemesi durumunda
klimanın çalışmasını derhal durdurun ve şalteri kaparak veya fişi çekerek bütün
elektrik bağlantısını kesin. Daha sonra danışın.
Bu ürünü onarmayın, parçalarına ayırmayın veya ürün üzerinde değişiklik yapmayın.
Bu ürünü ıslatmayın veya çok fazla nem olan konumlarda kullanmayın.
Islak elle çalıştırmayın.
Bu ürünü, kablosuz cihazların kullanımına izin verilmeyen konumlara (ör. hastaneler) kurmayın.
Bu ürünü, kalp pili veya benzeri cihazlar kullanan kişilerin yakınında kullanmayın.
Bu ürünü otomatik kontrollü cihazların (ör. otomatik kapılar ve yangın alarmları)
yakınında kullanmayın.
DİKKAT
•
Bu ürünü uzun süre kullanmayacağınız durumlarda tüm güç kaynağı bağlantılarını kesin.
•
Üniteyi çalıştırırken kaygan, dengesiz veya sağlam olmayan yüzeylerde durmayın.
Bu ürünün düğmelerine gerektiğinden daha sert biçimde basmayın.
•
Tr-3
9382321031-02_SM.indb 3
2016/10/31 14:24:49
2. KULLANIM ÖNLEMLERİ
 Bu ürünü kullanırken, doğrudan göremediğiniz konumlardan klimayı çalıştırmak
mümkün olacaktır. Bu, odadaki insanların klimanın amaçlanmayan çalışmasına
maruz kalabileceği anlamına gelir. Bu ürünü kullanmadan önce odanın durumunu kontrol edin.
 Klimaya olan güç beslemesinin sıkı biçimde bağlı olduğunu ve çevreleyen alanda
toz birikmediğini düzenli olarak kontrol ettiğinizden emin olun.
Isınmaya veya yangına neden olabilir.
 Klimada hiçbir arıza olmadığını önceden kontrol ettiğinizden emin olun.
 Klimadan gelen hava akımının olumsuz etkilere neden olmayacağından emin
olun.
Nesneler düşerek, kişisel yaralanmaya, yangına veya eşyalarda hasara neden olabilir.
 Klimanın yakın çevresinde insanlar olduğunu biliyorsanız, uzak bir konumdan
çalıştıracağınız ve durduracağınız konusunda önceden bilgilendirin.
Klimanın aniden çalıştırılması veya durdurulması bir kişiyi şaşırtabilir ve bir yükselti
üzerinde olması durumunda düşmesine veya yuvarlanmasına neden olabilir. Ayrıca, dış
sıcaklıktaki/oda sıcaklığındaki ani değişimler, bir kişinin fiziksel durumunda bozulmaya
neden olabilir. Odada, sıcaklığı kendi kendilerine kontrol edemeyecek kişiler (örneğin
bebekler, çocuklar, fiziksel engelliler, yaşlılar veya hastalar) olduğunda bu ürünü kullanmayın.
 Bu ürünü kullanmadan önce, ayrılmış zamanlayıcı ayarlarını ve diğer işlemleri tam
anlamıyla öğrenin.
Klimanın beklenmedik biçimde çalışması ya da durması, bir kişinin fiziksel durumunda
bozulmaya veya hayvanlarda ya da bitkilerde olumsuz bir etkiye neden olabilir.
 Bu ürünü uzak bir konumdan kullanırken, klimanın ayarlarını ve çalışma durumunu sık sık kontrol edin.
Dış sıcaklıktaki/oda sıcaklığındaki ani değişimler, bir kişinin fiziksel durumunda bozulmaya veya hayvanlarda ya da bitkilerde olumsuz bir etkiye neden olabilir.
 Klimayı bu üründen çalıştırırsanız, ne gösterge lambaları yanıp sönecektir ne
de klimadan herhangi bir alım sesi çıkacaktır.
 Bu ürünle kablosuz yönlendirici arasında yetersiz alım olursa, kablosuz yönlen-
dirici konumunu veya antenin yönünü ayarlamak alımı iyileştirebilir. Kablosuz
yönlendiriciyi bu ürüne yaklaştırarak veya bir kablosuz LAN yineleyici kullanarak
da alımı iyileştirmek mümkün olabilir.
Tr-4
9382321031-02_SM.indb 4
2016/10/31 14:24:49
3. KABLOSUZ LAN KULLANIM ÖNLEMLERİ
Bir kablosuz LAN kullanırken, radyo dalgaları, kişisel bilgiler gibi konularla ilgili
olarak uymanız gereken önlemler vardır. Bu ürünü doğru biçimde kullanmak için,
aşağıdaki önlemleri ve kullandığınız kablosuz LAN cihazının kullanım kılavuzunu okuduğunuzdan emin olun. Bu ürünün hatalı kullanımından dolayı veya sizin
kullanımınız ya da üçüncü bir tarafça kullanım sırasında ortaya çıkan arızalar,
diğer kusurlar ve hasarlar konusunda, yasal yükümlülük tanınmadığı sürece hiçbir
sorumluluk kabul etmeyiz.
3.1. Radyo Dalgası Kullanım Önlemleri
DİKKAT
Uyumdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmamış değişiklikler veya düzenlemeler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.
Bu verici, başka bir antenle ya da vericiyle birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.
Bu cihaz, kontrolsüz bir ortam için belirlenmiş FCC/IC radyasyona maruz kalma sınırlarıyla uyumludur, FCC radyo frekansı (RF) Maruz Kalma Kılavuzlarına ve IC radyo frekansı
(RF) Maruz Kalma kurallarının RSS-102 kısmına uygundur. Bu cihaz, yayıcı kısım insan
vücudundan en az 20 cm veya daha uzakta tutularak kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.
NOTLAR
Bu cihaz, FCC Kuralları Kısım 15 ve Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarıyla
uyumludur.
Çalıştırma aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
(1) Bu cihaz parazite neden olamaz ve
(2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmasına neden olabileni de içermek üzere her paraziti almalıdır.
 Bu ürünü aşağıdaki konumlarda kullanmayın. Ürünü bu tür konumlarda kullan-
mak, iletişimlerin kararsız duruma gelmesine veya mümkün olmamasına neden
olabilir.
 Bu ürünle aynı frekans bandını (2,4 GHz) kullanan kablosuz iletişim cihazlarının yakını.
 Mikrodalga fırın gibi cihazlardan kaynaklı manyetik alanların bulunduğu veya statik
elektrik ya da radyo dalgası paraziti ortaya çıkan yerler.
(Radyo dalgaları, ortama bağlı olarak ulaşmayabilir.)
Tr-5
9382321031-02_SM.indb 5
2016/10/31 14:24:49
3.2. Kişisel Bilgiler (Güvenlikle İlgili) Kullanım Önlemleri
 Kablosuz LAN cihazını şifrelemeyle kullanıp kullanmadığınıza bakmaksızın,
radyo dalgalarının kullanımından dolayı engellenme olasılığı vardır.
 Kablosuz LAN, bu ürünle kablosuz yönlendirici arasında bilgi alışverişi yapmak
için radyo dalgaları kullanır. Bu, radyo dalgalarının ulaşım mesafesi içindeyse
rahat biçimde bir LAN bağlantısı oluşturabilme avantajına sahip olduğu anlamına gelir. Diğer taraftan, radyo dalgaları belirli bir mesafe içindeyse, engellerin (ör.
duvarlar) arkasındaki tüm konumlara ulaşacaklardır. Bundan dolayı, iletişimlerinizin engellenmesi ve okunması veya yasa dışı girilmesi olasıdır.
 Kablosuz bağlantınızı kurarken, kullanma yetkiniz olmayan cihazlara ve ağlara
bağlanmayın.
 Elden çıkarırken veya üçüncü bir tarafa aktarırken bu ürünün ayarlarını başlan-
gıç durumuna döndürün.
3.3. Diğerleri
 Bu ürünü normal kablosuz LAN cihazı olarak kullanın.
 Bu ürünü hastanelerde veya tıbbi cihaz bulunan konumların içinde/yakınında kullanmayın.
 Bu ürünü uçakta kullanmayın.
 Bu ürünü, yüksek duyarlıklı kontrol veya zayıf sinyaller işleyen elektronik cihazların
yakınında kullanmayın.
Dikkat edilecek elektronik cihaz örnekleri:
İşitme cihazları, kalp pilleri, yangın alarmları, otomatik kapılar ve diğer otomatik kontrollü cihazlar
 Bu, kablosuz bağlantının, tüm kablosuz yönlendiricilerle ve her mesken orta-
mında performansın garantisi değildir. Aşağıdaki durumlarda radyo dalgaları
ulaşmayabilir veya engellenebilir.
 Beton, inşaat demirli veya metal binalar içinde kullanım
 Engellerin yakınına kurulum
 Aynı frekansı kullanan kablosuz iletişim cihazlarıyla kesişme
 Mikrodalga fırın gibi cihazlardan kaynaklı manyetik alanların bulunduğu veya statik
elektrik ya da radyo dalgası paraziti ortaya çıkan yerler
 Bu ürünü yalnızca kablosuz yönlendiricinin kullanım kılavuzunu okuduktan son-
ra kurun ve ayarlayın.
Tr-6
9382321031-02_SM.indb 6
2016/10/31 14:24:49
4. KULLANIM HAZIRLIKLARI
4.1. Uygulama yazılımını yükleme
1
Akıllı telefonunuz ya da tablet bilgisayarınızın türüne bağlı olarak “Google Play” veya “App Store” sitesini açın.
2
“FGLair” ifadesini aratın.
3
Ekrandaki yönergeleri izleyerek uygulama yazılımını (mobil uygulamayı)
yükleyin.
4.2. Kullanıcı kaydı
1
Yüklenen mobil uygulamayı açın.
2
Mobil uygulamanın hesap oluşturma kısmındaki yönergeleri izleyerek
kullanıcı kaydını yapın (bir akıllı telefon veya tablet bilgisayarla).
4.3. Klima kaydı
Klimanızı kablosuz yönlendiricinize bağlamak için aşağıdaki modlar arasından seçim yapın.
NOTLAR:
 Bu ayarı başlatmadan önce, klimaya güç beslemesi bağlandıktan sonra (şalter ya da
fiş aracılığıyla) 60 saniye veya daha uzun süre bekleyin.
 Akıllı telefon veya tablet bilgisayarın, klimayı bağlamakta olduğunuz kablosuz yönlendiriciye bağlı olduğunu kontrol edin. Aynı kablosuz yönlendiriciye bağlanmazsa ayar
çalışmayacaktır.
 Aynı akıllı telefon ya da tablet bilgisayarla 2 veya daha fazla klimayı kontrol etmek için,
seçilen modun ayarını tekrarlayın.
 Ekran içeriği mobil uygulamadaki güncellemeler nedeniyle değişebilir ve gerçek ekranla
aynı olmayabilir.
Tr-7
9382321031-02_SM.indb 7
2016/10/31 14:24:49
4.3.1 Düğme Modu
*Yanma düzeni:
Sönük
Yanıyor
Yanıp sönüyor
1
Mobil uygulamayı başlatın.
2
Mobil uygulamadaki ekranı izleyerek e-posta adresiniz ve şifrenizle (“4.2. Kullanıcı
kaydı” kısmında kaydedildiği gibi) oturum
açın.
john@fgl.com

Oturum aç
3
Yeni bir klima eklemek için [+] düğmesine
basın.
+
4
LED 2 lambasının yanıp söndüğünü onaylayın. (2 saniyelik aralıklarla yanıyor/sönük)
Ekranda [Düğme modu] öğesini seçin.
Düğme modu
Manüel mod
(yanıyor/sönük = 2
sn./2 sn.)
5
Bağlanmakta olduğunuz kablosuz yönlendiricideki WPS düğmesine basın.
Kablosuz yönlendirici
Düğmenin konumu ve basma yöntemi konusunda
kablosuz yönlendiricinin kullanım kılavuzuna başvurun.
Tr-8
9382321031-02_SM.indb 8
2016/10/31 14:24:49
6
LED 2 lambasının yanıp söndüğünü onaylayın.
(2 saniyelik aralıklarla yanıyor/sönük)
Ardından, WLAN adaptöründeki Ayar düğmesini 3 saniye basılı tutun.
(yanıyor/sönük = 2 sn./2 sn.)
LED 2 ışığı değişecektir.
(yanıyor/sönük: 2 sn./2 sn. → 2 sn./0,5 sn.)
Devam etmek için LED 1 ve 2 lambalarının
her ikisinin de yandığını onaylayın.
7
(yanıyor/sönük = 2 sn./0,5 sn.)
Kablosuz yönlendiriciyle bağlantıyı başlatmak için [Kaydol] düğmesine basın.
Kaydol
LED 1 ve 2 lambalarının her ikisi de 2 kez
yanıp söner ve ayar tamamlandığında bir
mesaj görünür.
Kayıt
Başarılı!
Mesaj ekranda görünene kadar birkaç dakika geçebilir.
(2 kez)
4.3.2 Manüel mod
*Yanma düzeni:
Sönük
Yanıyor
Yanıp sönüyor
1~3 “4.3.1. Düğme Modu” kısmındaki 1 ila 3. adımlara bakın.
4
[Manüel mod] öğesini seçin.
Düğme modu
Manüel mod
Tr-9
9382321031-02_SM.indb 9
2016/10/31 14:24:49
[Android için]
5
Bağlanmakta olduğunuz klimanın SSID
bilgisini seçin.
AC-UTY-xxxxxxxxxx
6
WLAN etiketinde yazan PIN kodunu girin.
(“Parçaların Adları” kısmına başvurun)
Seçilen yönlendirici
AC-UTY-xxxxxxxxxx
Şifreyi
girin

Cihazı bağla
7
8
Bağlanmakta olduğunuz kablosuz yönlendiricinin SSID bilgisini seçin.
Kablosuz yönlendirici (WLAN erişim noktası) şifresini girip [Cihazı bağla] düğmesine
basın.
LED 1 ve 2 lambalarının her ikisi de 2 kez
yanıp söner ve ayar tamamlandığında bir
mesaj görünür.
WLAN Erişim
Noktasını Seçin
Ev Erişim Noktası
XYZ AP
ABC123
Seçilen yönlendirici
Şifreyi
girin

Cihazı bağla
Kayıt
Başarılı!
(2 kez)
[iOS için]
5
6
[W-LAN ayarını aç] öğesini seçin veya Giriş düğmesi -> [Ayar] -> [Wi-fi] öğelerine
basarak kablosuz LAN'ı etkinleştirin.
Bağlanmakta olduğunuz klimanın SSID
bilgisini seçin.
W-LAN ayarını aç
WLAN etiketinde yazan PIN kodunu girin.
(“Parçaların Adları” kısmına başvurun)
AC-UTY-xxxxxxxxxx
Seçilen yönlendirici
AC-UTY-xxxxxxxxxx
Şifreyi
girin

Cihazı bağla
Tr-10
9382321031-02_SM.indb 10
2016/10/31 14:24:49
7
8
Bağlanmakta olduğunuz kablosuz yönlendiricinin SSID bilgisini seçin.
Kablosuz yönlendirici (WLAN Erişim Noktası) şifresini girip [Cihazı bağla] düğmesine basın.
WLAN Erişim
Noktasını Seçin
Ev Erişim Noktası
XYZ AP
ABC123
LED 1 ve 2 lambalarının her ikisi de 2 kez
yanıp söner ve ayar tamamlandığında bir
mesaj görünür.
Seçilen yönlendirici
Şifreyi
girin

Cihazı bağla
Kayıt
Başarılı!
(2 kez)
5. BAŞLANGIÇ DURUMUNA DÖNDÜRME (Sıfırlama)
Aşağıdaki durumlarda bu ürünü ilklendirin (sıfırlayın):
- Kablosuz yönlendirici değiştirilirken
- Bu ürün elden çıkarılırken
- Bu ürün üçüncü bir tarafa aktarılırken
■ Klimanın kaydını sil
Mobil uygulamayı kullanarak klimanın kaydını silin. (Ayrıntılar için mobil uygulamanın çalıştırma kılavuzuna başvurun.)
■ WLAN adaptörünün ilklendirilmesi
*Yanma düzeni:
1
Sönük
Yanıyor
Yanıp sönüyor
Ayar düğmesini 10 saniye basılı tutun.
Tr-11
9382321031-02_SM.indb 11
2016/10/31 14:24:50
2
Tüm LED lambalar aynı anda 3 kez yanıp söndüğünde (0,5
saniyelik aralıklarla yanma/sönme) başlangıç durumuna
getirme tamamlanır.
LED 1 yanacaktır. (yanıyor/sönük = 2 sn./0,5 sn.)
LED lambalar 60 saniye sonra özgün yanma düzenine geri
dönecektir. (LED1: yanıyor, LED 2: yanıyor/sönük = 2 sn./2
sn.)
■ Kullanımı sürdürmek için
Sizin veya üçüncü bir tarafın ürünün kullanımını sürdürmeyi istemesi durumunda, farklı bir kablosuz yönlendiriciye tekrar bağlamak
için “4. KULLANIM HAZIRLIKLARI” kısmındaki prosedürleri izleyin.
LED1: Yanıyor
LED2: 2 sn./yanıyor
2 sn./sönük
NOTLAR:
Önceki sahibi bu ürünün kaydını silmediyse veya ürünü ilklendirmediyse Kablosuz LAN
kurulumu mümkün değildir. Bu durumda lütfen yetkili servis personelinizle iletişime geçin.
6. ÇALIŞMA İPUÇLARI
 Mobil uygulamanın kullanımı konusunda mobil uygulamanın kullanım kılavuzu-
na başvurun.
 WLAN adaptörü başına yalnızca 1 e-posta adresi ve şifre kaydı yapabilirsiniz.
Aynı WLAN adaptörüne başka kullanıcılar (akılı telefon veya tablet bilgisayar)
eklemek için lütfen aynı e-posta adresini ve şifreyi kullanın.
 Mobil uygulamadan yapılan klima ayarları kablosuz uzaktan kumandaya yansı-
tılmayacaktır.
 Klimadan güç beslemesi bağlantısı kesildiğinde (şalter ya da fiş aracılığıyla)
mobil uygulamadan çalıştırma yönergeleri vermek veya izleme gerçekleştirmek
mümkün olmayacaktır.
 Çalışma sırasında oda sıcaklığı mobil uygulamada görüntülenecektir. Ancak,
görüntülenen oda sıcaklığı, odadaki duruma veya klimanın çalışma durumuna
bağlı olarak doğru olmayabilir. Yalnızca başvuru olarak kullanın.
 Mobil uygulama ve uzaktan kumanda ayarları farklılık gösterirse, en son ger-
çekleştirilen işlem öncelikli olacaktır.
* Zamanlayıcı ayarları mobil uygulamadan ve kablosuz veya kablolu uzaktan kumandadan
yapılırsa, her iki zamanlayıcı ayarı da etkin olacaktır.
Tr-12
9382321031-02_SM.indb 12
2016/10/31 14:24:50
7. TEKNİK ÖZELLİKLER
Kablosuz LAN uyumlu standart
IEEE802.11b/g/n
Frekans bantları
2,4 GHz (1~13 kanal)
En fazla radyo frekansı gücü
80 mW
8. SORUN GİDERME
Ürün için onarım isteğinde bulunmadan önce aşağıdaki öğeleri kontrol edin.
Parçalar/Unsurlar
Durum
Çözümler
Mobil uygulama
(İndirme ve
hesap kaydı)
Mobil uygulamayı nasıl
indireceğimi bilmiyorum.
“4.1. Uygulama yazılımını yükleme” kısmına
başvurun.
Mobil uygulamayı kullanamıyorum.
Mobil cihazınızdaki işletim sistemi sürümünün
desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.
“Kontrol edilecek öğeler” kısmına başvurun.
Hesabıma kaydolurken
e-posta almadım.
Etki alanı izinlerini, istenmeyen posta olarak
reddedilmeyecek şekilde ayarlayın.
Ek kullanıcıların kaydını
yapma yöntemi belirsiz.
WLAN adaptörü başına yalnızca 1 e-posta adresi ve şifre kaydı yapabilirsiniz. Aynı
WLAN adaptörü aracılığıyla çalıştırmak
amacıyla diğer kullanıcılar için aynı e-posta
adresini ve şifreyi kullanın.
Ek klimaların kaydını
yapma yöntemi belirsiz.
Ek klimaların kaydını yapmak için, her klimaya yönelik olarak “4.3. Klima kaydı” kısmında
seçilen modun ayarını tekrarlayın.
Tr-13
9382321031-02_SM.indb 13
2016/10/31 14:24:50
Parçalar/Unsurlar
Kablosuz LAN
kurulumu ve
başlangıç ayarları
Durum
Çözümler
Kablosuz LAN kurulumu mümkün olmuyor.
Daha önce bu kablosuz LAN kontrolünü kullanan biri olup olmadığını kontrol edin. Daha
önce kullanan biri varsa, lütfen yetkili servis
personeliyle iletişime geçin.
Kablosuz LAN kurulumu mümkün olmuyor
(WLAN adaptörünün ve
yönlendiricinin bağlantı
ayarları tamamlanmamış).
Mobil uygulamadan yapılan
işlemler
Kablosuz yönlendiricinizin “WPS işlevini” desteklediğini kontrol edin. (Düğme modu)
Bu ürünü mobil uygulamadan çalıştıramıyorum.
Kablosuz yönlendiricinizin “IEEE802.11b/g/n”
desteklediğini kontrol edin. (Kablosuz yönlendiricinin kullanım kılavuzunu inceleyin.)
İç ünitenin WLAN adaptörünün açık olduğunu kontrol edin. (WLAN adaptörünüzün LED
lambasının yandığını veya yanıp söndüğünü
kontrol edin.)
* LED lamba, mobil uygulamada sönmeye
ayarlandıysa yanmayacak veya yanıp sönmeyecektir.
İç üniteye gelen gücün açık olduğunu kontrol
edin.
Kablosuz yönlendiriciye gelen gücün açık
olduğunu kontrol edin.
Akıllı telefonunuzun uçak modunda olmadığını kontrol edin.
Radyo dalgalarıyla bağlantı kurmanın zor
olduğu bir yerde olmadığınızı kontrol edin.
 Kablosuz LAN göstergelerinin durumu
*Yanma düzeni:
Sönük
Lambaların Durumu
Tüm lambalar
sönük.
Yanıyor
Yanıp sönüyor
Nedenler ve Çözümler
WLAN adaptörüne gelen güç açık değil.
 Klimaya gelen gücün açık olduğunu ve klima şalterinin atmadığını kontrol edin.
LED lambalar mobil uygulamadan yapılan ayarla söndürülmüş.
 Mobil uygulamanın kullanım kılavuzuna başvurun.
Tr-14
9382321031-02_SM.indb 14
2016/10/31 14:24:50
Lambaların Durumu
LED 2 sönük veya
hızla yanıp sönüyor (tekrarlanan
0,5 saniye yanıyor
/ 0,5 saniye sönük)
Nedenler ve Çözümler
Kablosuz yönlendiriciye gelen güç açık değil.
 Kablosuz yönlendiriciye gelen gücün açık olduğunu
kontrol edin.
WLAN adaptörünün kablosuz yönlendiriciye düzgün
biçimde bağlanmamış olma olasılığı var.
 Klimaya gelen güç beslemesinin bağlantısını kesin
(şalter ya da fiş aracılığıyla) ve tekrar bağlayın.
LED 1 hızla yanıp
sönüyor (tekrarlanan 0,5 saniye yanıyor / 0,5 saniye
sönük)
Klimayla iletişim kurmak mümkün değil.
Tüm lambalar hızla
yanıp sönüyor
(tekrarlanan 0,5
saniye yanıyor / 0,5
saniye sönük)
WLAN adaptörüyle ilgili bir sorun var.
 Klimada bir kablo tesisatı hatası olabilir. Lütfen
yetkili servis personeliyle iletişime geçin.
 Klimaya gelen güç beslemesinin bağlantısını kesin
(şalter ya da fiş aracılığıyla) ve tekrar bağlayın.
Kablosuz LAN'ı, “4. KULLANIM HAZIRLIKLARI” kısmındaki prosedürlere göre tekrar kurun.
Bu kontrolleri veya tanıları gerçekleştirdikten sonra bile sorun devam ederse lütfen
yetkili servis personeliyle iletişime geçin.
Tr-15
9382321031-02_SM.indb 15
2016/10/31 14:24:50
9. AYAR AYRINTILARI
Ayar ayrıntılarını aşağıdaki tabloya kaydedin.
 Ayar bilgileri
SSID
MAC adresi (MAC)
PIN
Sistemi işletmeye alma tarihi
 Kurulumu yapan kişinin ayrıntıları
Ad
Telefon
Tr-16
9382321031-02_SM.indb 16
2016/10/31 14:24:50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement