Fujitsu AUHG12LVLB Yükleme Rehberi

Fujitsu AUHG12LVLB Yükleme Rehberi
MANUAL DE INSTALACIÓN
UNIDAD INTERIOR (Tipo caja compacta)
Únicamente para personal de servicio autorizado.
MANUALE D'INSTALLAZIONE
UNITÀ INTERNA (Tipo a cassetta compatta)
A uso esclusivo del personale tecnico autorizzato.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Τυπος συμπαγους κασετας)
Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
MANUAL DE INSTALAÇÃO
UNIDADE INTERNA (Tipo cassete)
Somente para o pessoal do serviço técnico autorizado.
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК (Компактного кассетного типа)
Только для авторизованного обслуживающего персонала.
KURULUM KILAVUZU
İÇ ÜNİTE (Kompakt kaset tipi)
Yalnızca yetkili servis personeli için.
Deutsch
Français
Español
UNITÉ INTÉRIEURE (Type cassette compacte)
Pour le personnel de service agrée uniquement.
Italiano
MANUEL D'INSTALLATION
Ελληνικά
INNENGERÄT (Typ kompakt-kassette)
Nur für autorisiertes Fachpersonal.
Português
INSTALLATIONSANLEITUNG
Русский
INDOOR UNIT (Compact cassette type)
For authorized service personnel only.
Türkçe
INSTALLATION MANUAL
English
AIR CONDITIONER
[Original instructions]
PART No. 9379124010-06
9379124010-06_IM.indb i
8/29/2017 9:14:19 AM
MONTAJ KILAVUZU
PARÇA NO. 9379124010-06
İÇ ÜNİTE (Kompakt kaset tipi)
İçindekiler
1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ........................................................................................... 1
2. BU ÜRÜN HAKKINDA................................................................................................ 1
2.1. R410A soğutucu kullanımıyla ilgili önlemler ...................................................... 1
2.2. R410A için özel alet .......................................................................................... 1
2.3. Aksesuarlar ....................................................................................................... 1
2.4. Kaset ızgara aksesuarları ................................................................................. 2
2.5. İsteğe bağlı parçalar ......................................................................................... 2
3. KURULUM İŞİ ............................................................................................................ 2
3.1. Montaj yeri seçme ............................................................................................. 2
3.2. Kurulum boyutu ................................................................................................. 3
3.3. Ünitenin monte edilmesi.................................................................................... 3
Ünite doğru bir şekilde topraklanmalı ve kişileri korumak için besleme hattı bir sigorta ile
korunmalıdır.
Üniteler patlamaya dayanıklı değildir, bu nedenle patlayıcı ortamlara monte edilmemelidir.
Asla güç kaynağı kapatıldıktan hemen sonra elektrikli aksamlara dokunmayın. Elektrik
çarpması meydana gelebilir. Gücü kapattıktan sonra, elektrikli aksamlara dokunmadan
önce daima 5 dakika bekleyin.
Bu ünite kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Onarımlar için daima yetkili
servis personeline danışın.
Taşınırken ünitenin bağlantılarının sökülmesi ve montajı için yetkili servis personeline
danışın.
2. BU ÜRÜN HAKKINDA
2.1. R410A soğutucu kullanımıyla ilgili önlemler
4. DRENAJ BORULARINI MONTE ETME ..................................................................... 4
5. BORU MONTAJI......................................................................................................... 5
5.1. Boru malzemesinin seçimi ................................................................................ 5
5.2. Boru gereksinimi ............................................................................................... 5
5.3. Havşa bağlantısı (boru bağlantısı) .................................................................... 5
5.4. Isı yalıtımı montajı ............................................................................................. 6
6. ELEKTRİK KABLOLARI ............................................................................................. 6
6.1. Kablo sistemi şeması ........................................................................................ 7
6.2. Bağlantı kablosu hazırlığı.................................................................................. 8
6.3. Kablo bağlantısı ................................................................................................ 8
7. UZAKTAN KUMANDA AYARI ..................................................................................... 8
7.1. Pilleri takın (R03/LR03 × 2)............................................................................... 8
7.2. Uzaktan kumanda ünitesi tutucusunun montajı ................................................ 9
8. KASET IZGARA MONTAJI ......................................................................................... 9
8.1. Giriş ızgarasını çıkarın ...................................................................................... 9
8.2. Paneli iç üniteye monte etme ............................................................................ 9
8.3. Giriş ızgarasını takın ....................................................................................... 10
9. İŞLEV AYARI ............................................................................................................ 10
9.1. Çalışma yöntemi ............................................................................................. 10
9.2. İşlev ayarı........................................................................................................ 10
9.3. Uzaktan kumanda özel kodu ayarı ................................................................. 11
9.4. Özel montaj yöntemleri ................................................................................... 12
UYARI
Soğutma devresine önceden belirtilmiş soğutucu dışında başka bir madde katmayın.
Soğutma devresine hava girerse, soğutma devresi içindeki basınç anormal şekilde
yükselir ve boruların çatlamasına sebep olur.
Bir akışkan kaçağı varsa, bunun konsantrasyon limitini aşmadığından emin olun. Bir
akışkan kaçağı konsantrasyon limitini aşarsa, oksijen eksikliği gibi kazalara neden
olabilir.
Soğutucu boru bağlantılarından veya başka bir alandan sızıntı yapan soğutucuya
dokunmayın. Soğutucuya doğrudan dokunmak soğuk ısırmasına yol açabilir.
Çalışma sırasında bir akışkan sızıntısı olursa, çevreyi boşaltın ve bölgeyi iyice havalandırın. Soğutucu akışkanı ateşle temas ederse zehirli gaz ortaya çıkarır.
2.2. R410A için özel alet
UYARI
R410A akışkanını kullanan bir üniteyi monte etmek için, özel olarak R410A için üretilmiş
olan özel takımları ve boru malzemelerini kullanın. R410A akışkanının basıncı yaklaşık
olarak R22'den 1,6 kat daha yüksek olduğunda, özel boruların kullanılmaması ya da
yanlış montaj patlamaya ya da yaralanmaya neden olabilir. Dahası, su sızıntısı, elektrik
çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara sebep olabilir.
10. TEST ÇALIŞMASI .................................................................................................... 14
11. KONTROL LİSTESİ .................................................................................................. 14
Alet adı
Değişiklikler
Sayaç manifoldu
Soğutucu sistemindeki basınç oldukça yüksektir ve
klasik bir sayaç ile ölçülemez. Diğer soğutucuların hatalı karışımını engellemek için, her portun çapı değiştirilmiştir. –0,1 ila 5,3 MPa'lık yüksek basınç gösterim
aralıklı ve –0,1 ila 3,8 MPa'lık düşük basınç gösterim
aralıklı bir sayaç manifoldu kullanmanız önerilir.
• Montajdan önce bu Kılavuzu mutlaka iyice okuyun.
• Bu Kılavuzda belirtilen uyarılar ve talimatlar güvenliğiniz ile alakalı önemli bilgiler içermektedir. Bunlara mutlaka uyun.
• Bu Kılavuzu Kullanım Kılavuzu ile birlikte müşteriye teslim edin. Ünitenin taşınması veya
onarılması gibi durumlarda kullanım için müşteriye kılavuzu saklamasını söyleyin.
Dolum hortumu
Basınç direncini artırmak için, hortum malzemesi ve
taban ölçüsü değiştirilmiştir.
(R410A için dolum portu diş çapı inç başına 1/2 UNF
20 diştir.)
Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının ciddi şekilde
yaralanmasına ya da ölümüne yol açabilecek prosedürleri
belirtir.
Bayinizden veya montaj elemanından iç üniteyi bu Montaj Kılavuz ile uyumlu şekilde
monte etmesini isteyin. Yanlış monte edilen bir ünite, su sızıntısı, elektrik çarpması
veya yangın gibi ciddi kazalara sebep olabilir. İç ünite Montaj Kılavuzundaki talimatlara
uyulmadan monte edilirse, üretici garantisi geçersiz hale gelecektir.
Vakum pompası
Geleneksel bir vakum pompası vakum pompa adaptörü monte edilerek kullanılabilir.
Pompa yağının sisteme geri akmamasına özen gösterin. Vakum emişi 100,7 kPa (5 Torr, –755 mmHg)
olanını kullanın.
12. İSTEĞE BAĞLI KİT MONTAJI (İSTEĞE BAĞLI) ..................................................... 14
13. MÜŞTERİ KILAVUZU ............................................................................................... 14
14. HATA KODLARI ........................................................................................................ 14
1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
UYARI
Tüm işlem tamamlanana kadar gücü açmayın. İşlem tamamlanmadan gücün açılması
elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara yol açabilir.
İşlem sırasında soğutucu akışkan sızarsa alanı havalandırın. Soğutucu akışkanı ateşle
temas ederse zehirli gaz ortaya çıkarır.
Montaj çalışmasının sadece yetkili personel tarafından ulusal elektrik standartlarına
uyumlu şekilde yapılması gerekir.
Bu aletin, fiziksel, duyusal ya da zihinsel engele sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği
olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanımı, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımıyla ilgili gözetim ya da talimat sağlanmadığı sürece amaçlanmaz.
Çocukların cihaz ile oynaması engellenmelidir.
Gaz kaçağı detektörü
R410A akışkanı için özel gaz kaçağı dedektörü.
2.3. Aksesuarlar
UYARI
Montaj için, üretici tarafından verilen ya da önerilen parçaları kullanın.
Önerilmeyen parçaların kullanımı ünitenin düşmesi, su kaçağı, elektrik çarpması veya
yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
• Aşağıdaki montaj parçaları sağlanmıştır. Gerektiği gibi kullanın.
• Montaj Kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve montaj çalışması tamamlanana kadar
diğer aksesuarların hiç birini atmayın.
Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının yaralanmasına ya da eşyalarda hasara yol açabilecek prosedürleri
belirtir.
Klimayı monte etmeden veya kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini dikkatlice
okuyun.
Klimayı veya klimanın bir parçasını kendiniz monte etmeye kalkışmayın.
DİKKAT
Bu ünite, soğutucu sıvılara müdahale konusunda sertifikası olan kalifiye bir personel
tarafından monte edilmelidir. Montaj yerindeki yönetmelik ve yasalara bakın.
Montaj işlemi montaj yerindeki yürürlükteki yönetmelikler ve üreticinin montaj talimatları
uyarınca yapılmalıdır.
Bu ünite bir klimayı oluşturan bir setin parçasıdır. Tek başına veya üretici tarafından
yetki verilmemiş bir kişiyle monte edilmemelidir.
Bu ünite için tüm kablolarda 3 mm temas aralığı olacak şekilde, her zaman sigortayla
korunan ayrı bir güç kaynağı hattı kullanın.
Tr-1
9379124010-06_IM.indb 1
8/29/2017 9:14:38 AM
Ad ve Şekil
Miktar
Açıklama
2.4. Kaset ızgara aksesuarları
Kullanım Kılavuzu
Ad ve Şekil
Miktar
Konektör kapağı
1
Açıklama
Konektörü kapatmak için
1
Montaj Kilavuzu
(Bu kılavuz)
Kılavuz Vida
(M5 × 12 mm)
1
Kuplör ısı yalıtımı (Büyük)
1
İç yan boru bağlantısı için
(Gaz borusu)
Kılavuz Vida
(M4 × 12 mm)
Kaset ızgarayı monte etmek için
4
Konektör kapağını monte etmek için
1
L dirsek
2
Kuplör ısı yalıtımı (Küçük)
1
İç yan boru bağlantısı
(Sıvı borusu)
Kanca kablosu
Özel somun A (Büyük flanş)
4
Kaset ızgarayı asmak için
2
İç ünite montajı için
Özel somun B (Küçük flanş)
Kanca Kablosunu Kaset ızgaraya
monte etmek için
Vida [küçük yiv]
(M4 × 10 mm)
Kanca Kablosunu monte etmek için
(metaller için)
2
İç ünite montajı için
4
Plaka
(Karton üst)
1
Drenaj hortumu
Tavan deliklerinin açılması için
Paketleme olarak da kullanılır
Drenaj borusu montajı için
VP25 (Dış çap 32, İç çap 25)
1
4
L dirsek ve Kanca kablosunu monte
etmek için (reçineler için)
2.5. İsteğe bağlı parçalar
Parça adı
Drenaj hortumu montajı için
Hortum Bandı
Vida [büyük yiv]
(M4 × 10 mm)
Model No
Özet
Ünite kontrolü, kablolu
uzaktan kumandayla gerçekleştirilir
Kablolu uzaktan kumanda
UTY-RNN*M
Basit Uzaktan Kumanda
UTY-RSN*M
Hava çıkışı kapak plakası
UTR-YDZB
3 yönlü çalışma yaparken
plakayı çıkışa takın
Yüksek nem için izolasyon
kiti
UTZ-KXGC
Çatının altındaki koşul nem
olarak %80 oranının ve
sıcaklık olarak 30°C değerinin üzerindeyken kurun.
Harici bağlantı kiti
UTY-XWZX
Kontrol giriş/çıkış portu için
Temiz hava giriş kiti
UTZ-VXAA
Temiz hava almak için
1
Drenaj borusu montajı için
Drenaj hortumu yalıtımı
1
Uzaktan kumanda
Klimanın çalıştırılması için
1
Uzaktan kumanda için
Pil
Aynı anda ikili ya da üçlü bağlantılı kablolu uzaktan kumanda önerilir.
2
Uzaktan kumanda tutucu
Uzaktan kumanda montajı için
1
Kılavuz vida
2
Uzaktan kumanda tutucuyu monte
etmek için
2
1
3. KURULUM İŞİ
Özellikle, split tipi klimalar için montaj yeri çok önemlidir çünkü ilk montajdan sonra yerini
değiştirmek oldukça zordur.
Kablolar için
Kablo kelepçesi
Kablo kelepçesi
Klimanın çalıştırılması için
Kablolar için
3.1. Montaj yeri seçme
Aşağıdaki gibi montaj konumunu müşteri ile kararlaştırın.
UYARI
İç ünitenin ağırlığını uygun şekilde destekleyebilecek montaj konumlarını seçin. Üniteleri
devrilmeyecek veya düşmeyecek şekilde monte edin.
(*1) Bu parça AUT* serileri için sağlanmaz
Tr-2
9379124010-06_IM.indb 2
8/29/2017 9:14:38 AM
• 3-yollu bir çıkış için, uzaktan kumandada İşlev Ayarını mutlaka yapın. Ayrıca, çıkışı
kapatmak için opsiyonel kapak plakasını da kullanın.
İç ünite, dış ünite, güç kablosu, bağlantı kablosu ve uzaktan kumanda kablosunu
televizyon ya da radyodan en az 1 m uzağa monte edin. Bunun amacı TV sinyal alım
parazitini veya radyo gürültüsünü önlemektir. (1 m'den daha uzağa monte edilseler bile,
bazı sinyal durumlarında yine de gürültüye maruz kalabilirsiniz.)
10 yaşından küçük çocukların üniteye yaklaşması durumunda, üniteye erişmemeleri için
gerekli önlemleri alın.
Çatının altındaki koşul nem olarak %80 oranının ve sıcaklık olarak 30°C değerinin üzerindeyken “Yüksek nem için yalıtma takımı” (seçimlik) kullanın. Aksi durumda tavanda
yoğuşma tehlikesi vardır.
• Çıkış kapalı olduğunda, isteğe bağlı Hava çıkışı kapak plakası kitini monte ettiğinizden
emin olun.
Montaj ayrıntıları için, lütfen kitin Montaj Kılavuzuna başvurun.
3.3. Ünitenin monte edilmesi
UYARI
Klimayı ana ünitenin en az 5 katı ağırlığa dayanabilecek ve ses ya da titreşimi artırmayacak bir yere monte edin. Montaj yeri yeterince dayanıklı değilse, iç ünite düşebilir ve
yaralanmalara sebep olabilir.
İş sadece panel çerçevesinde yapıldıysa, ünitenin gevşeme riski vardır. Dikkatli olunuz.
3.3.1. Tavan deliği ile askı cıvatalarını konumlandırın
Tavan delikleri ve askı cıvatası montaj şeması.
UYARI
Askıları sabitlerken cıvata konumlarını düzgün yapın.
530 (Askı cıvatası konumu)
75
540 (Askı cıvatası konumu)
(1) İç üniteyi, ünitenin ağırlığını taşıyabilecek kadar güçlü bir yere yerleştirin.
(2) Giriş ve çıkış portları kapatılmamalıdır; hava odanın her yerine gelebilmelidir.
(3) Klima bakımı için gerekli yeri ayırın.
(4) Havanın ünite tarafından odanın her yerine düzgün gönderilebileceği bir yer.
(5) Üniteyi dış ünite bağlantısının kolay olduğu bir yere monte edin.
(6) Üniteyi bağlantı borusunun kolayca takılabileceği bir yere monte edin.
(7) Üniteyi drenaj borusunun kolayca takılabileceği bir yere monte edin.
(8) Üniteyi ses ve titreşimlerin olmayacağı bir yere monte edin.
(9) Servis işlemi gibi durumları göz önünde bulundurun ve ona göre yer ayırın. Ayrıca
üniteyi filtrenin çıkartılabileceği bir yere monte edin.
150~200
3.2. Kurulum boyutu
• Arka tavan yüksekliği şekilde gösterilmektedir.
250
570 (İç ünite)
Yanıcı gaz kaçağı tehlikesi olan alanlara monte etmeyin.
Üniteyi ısı, buhar veya yanıcı gaz kaynağının yanına monte etmeyin.
• Tavan yüksekliği 3 yönlü çıkış modunda ayarlanamayabilir. Bu nedenle, tavan yüksekliği
ayarındaki değeri değiştirmeyin. (Bkz. 9.2. İşlev ayarı)
700 (Kaset Izgara)
İç üniteyi aşağıdaki alanlara monte etmeyin:
• Deniz kenarı gibi tuz içeriği yüksek alana. Metal parçaları çürütür, parçaların düşmesine veya ünitenin su sızdırmasına sebep olur.
• Mineral yağ ile dolu alanlar ya da mutfak gibi sıçrayan yağ veya buharın bulunduğu
ortamlar. Plastik parçaları çürütür, parçaların düşmesine veya ünitenin su sızdırmasına sebep olur.
• Sülfürik gaz, klor gazı, asit veya alkali gibi cihazı olumsuz etkileyen maddeler üreten
alan. Bakır boruların ve lehimlenmiş bağlantıların çürümesine sebep olur, bu da
soğutucu sızıntısına neden olabilir.
• Yanıcı gaz sızıntısına sebep olabilecek, geçici karbon fiberler veya alev alabilir toz
ya da tiner veya benzin gibi uçucu yanıcılar içeren alanlar. Gaz kaçağı olur ve gaz,
ünitenin etrafında birikirse bu durum yangına sebep olabilir.
• Hayvanların ünite üzerine pisleyebileceği veya amonyak üretebilecek alanlar.
580 – 660 (Tavan delikleri)
DİKKAT
250
1.000
ya da fazlası
servis erişimi
En az 450
Drenaj borusu (Dış Çap ø26,1)
102
99
40
1.000
ya da fazlası
• Bu ürün, 3.000 mm yüksekliğe kadar monte edilebilir.
Ancak, 7000, 9000 Btu/h modeli yüksek yerlere monte edilemez.
Uzaktan kumandada İşlev Ayarını, montaj yüksekliğine göre gerçekleştirin. (Bkz. 9.2. İşlev
ayarı)
262
Kontrol kutusu
Tavan
Sıvı borusu
30
58
123
Birim : mm
Zemin
30
Engel
215
114
1.800
ya da fazlası
262
ya da fazlası
En az 450
Sağlam ve dayanıklı tavan
Gaz borusu
Birim : mm
Deşarj yönü ayarı
İleride yapılacak bakım için, belirtilen konumda yeterli boşluk bıraktığınızdan emin olun.
• Deşarj yönü aşağıdaki gibi seçilebilir.
3.3.2. Gövde montajı
100 veya daha fazlası*
*Montaj sırasında
yeterli servis alanı
bırakıldığından
emin olun.
(1) Özel somun A'yı, ardından da özel somun B'yi askı cıvatasına monte edin.
(2) Gövdeyi yukarı kaldırın ve kancalarını, özel somunlar arasındaki askı cıvatasına monte
edin.
(3) Gövdenin yüksekliğini ayarlamak için özel somun B'yi döndürün.
UYARI
Çift somunu iyice sıkarak son sıkma işlemini yapın.
Gövdeyi yatay olarak monte edin ve gövde ile tavan yüzeyi altındaki yüksekliği uygun
şekilde ayarlayın.
(4 yön)
(3 yön)
Özel somun A
Birim : mm
Özel somun B
Askı cıvatası
Gövdeyi kurduktan
sona somunları sıkın.
Kanca
30
ya da fazlası
Tavan
Birim : mm
Tr-3
9379124010-06_IM.indb 3
8/29/2017 9:14:38 AM
3.3.3. Seviye ayarı
Montaj prosedürü
Bir su düzeci ya da suyla dolu plastik hortum kullanarak gövde düzgünlüğünü ayarlayın.
Drenaj borusu tarafının daha yüksek olduğu eğimli montaj, şamandıralı anahtarın hatalı
çalışmasına neden olabilir ve su sızıntısına yol açabilir.
1) Verilen drenaj hortumunu gövdenin drenaj portuna monte edin. Hortum bandını, şekilde
gösterilen alan içinde hortumun tepesinden monte edin.
2) Drenaj borusu tesisatını (PVC boru VP25) drenaj hortumu donanımına yapıştırmak için
vinil yapışkan madde kullanın.
(Sayaç hattı ve keçesine kadar renkli yapışkan maddeyi eşit biçimde uygulayın.)
3) Drenajı kontrol edin. (Ayrı şemaya bakın)
4) Isı yalıtımını monte edin.
5) Drenaj portunu ve hortum bandını yalıtmak için verilen ısı yalıtımını kullanın.
Drenaj borusu
Hortum bandını
takın (Aksesuarlar)
Plastik hortumlar
Düğmeyi yukarı bakacak şekilde takın
Yerel olarak monte
edilen PVC boru
4. DRENAJ BORULARINI MONTE ETME
Drenaj hortumunu takın
(Aksesuarlar)
UYARI
Sülfürik gazın oluştuğu atık su kanalına drenaj borusu yerleştirmeyin. (Isı değişim
erozyonu oluşabilir)
Su, bağlantı parçalarından damlamayacak şekilde parçaları uygun olarak monte edin.
Montajdan sonra, saydam drenaj portunun görünen kısmını ve gövde üzerindeki drenaj
borusu son çıkışını kullanarak uygun drenajı kontrol edin.
DİKKAT
Isı yalıtımını takın
(Aksesuarlar)
Birim : mm
(a) Üstten görünüm Hortum bandı
Gövdenin drenaj portuna yapıştırıcı uygulamayın. (Drenaj borusu tesisatını bağlamak
için verilen drenaj hortumunu kullanın.)
(b) Yandan
görünüm
NOTLAR: Drenaj borusunu monte edin.
5~10
• Drenaj borusunu aşağıya eğimli monte edin (1/50 -1/100), böylece boruda yükselme
veya alçalmalar olmaz.
• Genel sert polivinil klorid boru kullanın (VP25) [dış çapı 32mm] ve sızıntı olmayacak şekilde yapıştırıcıyla (polivinil klorid) tutturun.
• Boru uzun olduğunda destekleri monte edin.
• Hava alma işlemi yapmayın.
• Drenaj borusunun iç kısmında her zaman ısı yalıtımı yapın.
• Yeterli boru eğimi elde etmek olanaksızsa drenaj yükseltme gerçekleştirin.
19
Yapıştırıcının
uygulandığı alan 35
20
4 veya daha az
Sayaç hattı
20 Saydam
görünür kısım
Boru boyutu
Drenaj borusu
VP25 (D.Ç. 32 mm)
Ürünle birlikte verilen ısı yalıtımını
hortum bandının etrafına sarın
・Üstten görünüm
En üste hizalandığından
emin olun
1,5 ilâ 2 m
Askı bağlantıları
(c) Hortum deliği görünümü
Hiç boşluk olmadığından emin olun
VP25 (D.Ç. 32 mm) Aşağı doğru
eğim 1/100 ilâ 1/50
YASAK:
NOTLAR:
Tahliyeyi kontrol edin
Alçalma
Yükseltin
Hava alma
Şemada gösterilen konumdan veya hava akımı çıkışından çiy tepsisine yaklaşık 1 litre su
dökün. Tuhaf sesler gibi anormalliklerin olup olmadığını ve drenaj pompasının normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Soğutma modunda çalışırken drenaj pompası çalışır.
Drenajı yükseltirken:
• Eğimli borunun yüksekliği, tavandan 700 mm mesafeden daha az olmalıdır. Bu
aralığın dışında bir değer sızıntıya neden olacaktır.
Drenaj borusu
Kablo kapağı
Vida
• Boruyu dikey olarak, üniteden 300 mm ya da daha yakın bir konumda yükseltin.
300 mm veya daha az
Aşağı doğru eğim
1/100 ilâ 1/50
VP25 (D.Ç. 32 mm)
yerel düzenleme
700 mm veya daha az
Yatay veya yukarı
doğru eğim
700 mm veya daha az
Sulama kabı
VP30 (D.Ç. 38 mm) veya daha fazla
Aşağı doğru eğim 1/100 ilâ 1/50
Tr-4
9379124010-06_IM.indb 4
8/29/2017 9:14:38 AM
5.3. Havşa bağlantısı (boru bağlantısı)
5. BORU MONTAJI
5.3.1. Havşalama
DİKKAT
R410A soğutuculu modellerin borularına yabancı maddelerin (yağ, su, vb.) girmemesine
dikkat edin. Ayrıca, boruları depolarken delikleri bantlayarak, kıstırarak, vs. iyice kapatın.
Boruları lehimlerken, kuru nitrojen gazı ile temizleyin.
5.1. Boru malzemesinin seçimi
• R410A'ya özel boru kesici ve havşa aleti kullanın.
(1) Bir boru testeresi ile bağlantı borusunu gerekli uzunluğa getirin.
(2) Kesiklerin boruya girmemesi için boruyu aşağı doğru tutun ve çapakları giderin.
(3) Havşa somununu (daima iç ve dış ünite ile birlikte verilen havşa somununu kullanın)
boruya takın ve bir havşa açma aleti ile işlemi gerçekleştirin. Diğer havşa somunları
kullanılırsa, soğutucu sızıntısı oluşabilir.
(4) Borulara toz, kir veya suyun girişini önlemek için bunları sıkın ya da bantlayın.
[L]'nin dengeli şekilde havşalandığını,
çatlamadığını ve çizilmediğini kontrol edin.
B
DİKKAT
Mevcut boruları kullanmayın.
Kırılma
Üzerinde sülfür, oksit, toz, talaş, yağ ve su gibi kullanım sırasında sorun çıkarabilecek
maddeler olmayan dış ve iç kısımları temiz boruları kullanın.
A
Kaynaksız bakır boruları kullanmak gerekir.
Malzeme: Fosforla deokside edilmiş kaynaksız bakır borular.
Kalan yağ miktarının 40 mg/10 m olması gerekir.
Çökük, deforme veya renksiz kısmı olan bakır boruları kullanmayın (özellikle iç yüzeyde). Aksi takdirde, genleşme valfi ya da kılcal tüp kirleticiler ile tıkanabilir.
Yanlış boru seçimi performansı olumsuz etkileyecektir. R410A kullanan bir klima
geleneksel soğutucuya göre daha yüksek basınç uyguladığından gerekli malzemeleri
seçmek gerekir.
• R410A ile kullanılan bakır boruların kalınlıkları tabloda gösterilmiştir.
• Piyasada bulunsa bile tabloda gösterilenlerden daha ince bakır boruları kullanmayın.
Tavlanmış Bakır Boruların Kalınlıkları (R410A)
Boru dış çapı [mm (inç)]
Kalınlık [mm]
6,35 (1/4)
0,80
9,52 (3/8)
0,80
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
19,05 (3/4)
0,80
1,00
1,20
L
Boru
Boru dış çapı
[mm (inç)]
A ölçüsü [mm]
FR410A için havşa aleti,
kavramalı tip
Boyut B-00,4 [mm]
0 ilâ 0,5
9,1
13,2
16,6
19,7
24,0
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
19,05 (3/4)
R410A borularını havşalamada klasik havşa aletleri kullanırken, belirlenmiş havşalamayı
gerçekleştirmek için, A ölçüsü tabloda gösterilenden (R410A havşa aletleriyle havşalama
için) 0,5 mm daha fazla olmalıdır. Boyutu A ölçmek için bir sentil kullanın.
Düz kısımlarda
genişlik
Boru dış çapı [mm (inç)]
Havşa somunu boyunca
genişlik [mm]
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
17
22
26
29
19,05 (3/4)
36
5.2. Boru gereksinimi
DİKKAT
5.3.2 Boruların bükülmesi
Bağlantı borusunun uzunluğu ve çapı veya yükselti farkı açıklaması için dış ünitenin
Montaj Kılavuzuna bakın.
DİKKAT
Borunun kırılmasını önlemek için keskin bükmelerden kaçının.
• Suya dayanıklı ısı yalıtımlı boru kullanın.
DİKKAT
Gaz ve sıvı borularının etrafına ısı yalıtımını monte edin. Aksi takdirde, su sızıntıları
meydana gelebilir.
120 °C üzerine dayanıklı bir ısı yalıtımı kullanın. (Sadece ters çevrimli model)
Ayrıca, soğutucu borusunun montaj konumundaki nem seviyesinin %70'i aşması beklendiğinde, ısı yalıtımını soğutucu borusu çevresine monte edin. Beklenen nem miktarı
%70-80 ise, 15 mm veya daha kalın ısı yalıtımı kullanın veya beklenen nem miktarı
%80'i aşıyorsa, 20 mm veya daha kalın ısı yalıtımı kullanın. Isı yalıtımı belirtilen kadar
kalın kullanılmazsa, yalıtım yüzeyinde yoğunlaşma oluşabilir.
Ayrıca, 0,045W/(m·K) veya daha az (20 °C'de) ısı iletkenliği olan ısı yalıtımını kullanın.
Boru sürekli olarak aynı yerden bükülürse kırılır.
• Borular elle şekillendiriliyorsa, ezilmemelerine dikkat edin.
• Boruları 90° üzerinde açıyla bükmeyin.
• Borular sürekli olarak bükülür veya gerilirse, malzeme sertleşecek, daha fazla bükmeyi
veya germeyi zorlaştıracaktır.
• Boruları 3 kereden fazla bükmeyin ya da germeyin.
5.3.3. Boru bağlantısı
DİKKAT
Boruyu iç ünite ve dış ünitedeki porta düzgün bağladığınızdan emin olun. Merkezleme
yanlışsa, havşa somunu düzgün sıkılamaz. Havşa somunu döndürülmeye zorlanırsa,
dişler zarar görür.
Bağlantı borusunu bağlamadan hemen öncesine kadar havşa somununu iç ünite
borusundan çıkarmayın.
Havşalanan kısımda mineral yağ kullanmayın. Ünitelerin ömrünü azaltacağından,
mineral yağın sisteme girişini engelleyin.
(1) Kapak ve tapaları borulardan ayırın.
(2) Boruyu iç ünitedeki porta ortalayın ve ardından havşa somununu elle çevirin.
Bağlantı borusu
(Gaz)
Bağlantı borusu
(Sıvı)
İç ünite
Tr-5
9379124010-06_IM.indb 5
8/29/2017 9:14:38 AM
(3) Havşa somunu elle düzgün biçimde sıkılırken, gövde tarafı bağlantısını ayrı bir
anahtarla tutup bir tork anahtarıyla sıkın. (Havşa somunu sıkma torkları için aşağıdaki
tabloya bakın.
UYARI
Havşa somununu doğru bir şekilde sıkmak için, tork anahtarını sapından, boruyla dik
açı yapacak şekilde tutun.
Elektrik işleri ulusal veya bölgesel yönetmelikler doğrultusunda yetkili bir kişi tarafından
bu Kılavuz ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmelidir. Ünite için özel bir devre kullandığınızdan emin olun.
Yetersiz bir güç besleme devresi ya da yanlış yapılmış olan elektrik işleri elektrik çarpması ya da yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
Çalışmaya başlamadan önce, iç ünite ve dış üniteye elektrik verilmediğini kontrol edin.
Belirtilen sıkma yöntemini kullanarak, havşa somunlarını tork anahtarı kullanarak sıkın.
Aksi halde, havşa somunları uzun bir dönemin ardından kırılabilir, soğutucu sızıntısına
yol açabilir ve soğutucu ateşle temas ettiğinde zehirli gaz üretebilir.
Verilen ya da üreticinin önerdiği bağlantı ve güç kablolarını kullanın. Yanlış bağlantılar,
yetersiz yalıtım veya izin verilen akımı aşmak elektrik çarpmasına veya yangına sebep
olabilir.
DİKKAT
Belirtilen tipte kabloları kullanın ve terminal bağlantılarındaki kablolarda dıştan zorlama olmayacak şekilde sıkıca kabloları bağlayın. Yanlış bağlanmış veya tespit edilmiş
kablolar terminallerde aşırı ısınma, elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara
neden olabilir.
2 anahtarla sıkın.
Tutma anahtarı
Güç kablolarını modifiye etmeyin, uzatma kabloları kullanmayın veya kablolara ek
yapmayın. Yanlış bağlantılar, yetersiz yalıtım veya izin verilen akımı aşmak elektrik
çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
Havşa somunu
Tork anahtarı
Terminal blok numaraları ve bağlantı kablosu renklerini dış ünitedekiler ile eşleştirin.
Yanlış kablolama elektrikli parçaların yanmasına neden olabilir.
İç ünite borusu
(Gövde tarafı)
Bağlantı borusu
Havşa somunu [mm (inç)]
Sıkma torku [N·m (kgf·cm)]
6,35 (1/4) çap
9,52 (3/8) çap
12,70 (1/2) çap
15,88 (5/8) çap
19,05 (3/4) çap
16 ilâ 18 (160 ilâ 180)
32 ilâ 42 (320 ilâ 420)
49 ilâ 61 (490 ilâ 610)
63 ilâ 75 (630 ilâ 750)
90 ilâ 110 (900 ilâ 1.100)
Bağlantı kablolarını terminal bloklarına sıkıca bağlayın. Ayrıca, kabloları kablo tutucularla sabitleyin. Kabloların yanlış bağlantısı bir arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
Bağlantı kablosunun dış kaplamasını daima kablo kelepçesi ile sabitleyin. (Yalıtım
yıpranırsa, elektrik kaçağı oluşabilir.)
Elektrik kutusu kapağını sıkıca üniteye monte edin. Yanlış monte edilmiş bir elektrik
kutusu kapağı, toz ya da su ile temas sonucunda elektrik çarpması ya da yangın gibi
ciddi kazalara neden olabilir.
Kablolar için açılmış olan deliklere manşonları takın. Aksi takdirde, kısa devre oluşabilir.
Bir toprak kaçağı sigortası takın. Ayrıca, aynı anda şebeke gerilimi kesilecek şekilde
toprak kaçağı sigortası takın. Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana
gelebilir.
5.4. Isı yalıtımı montajı
DİKKAT
Gaz kaçağı kontrolünden sonra (dış ünite Montaj Kılavuzuna bakın), bu bölümdekileri
yapın.
Isı yalıtımını büyük (gaz) ve küçük (sıvı) boruların etrafına monte edin. Aksi takdirde, su
sızıntıları meydana gelebilir.
Gövdeye, hiçbir boşluk bırakılmadan sıkılmalıdır.
Gaz kaçaklarını kontrol ettikten sonra, Kuplör Isı Yalıtımını kullanarak iç ünite bağlantısının 2 parçası (gaz ve sıvı) çevresindeki paketleme yalıtımını düzeltin.
Kuplör Isı Yalıtımını monte ettikten sonra, boşluk olmayacak şekilde her iki ucu vinil bant
ile bantlayın.
Kuplör ısı yalıtımı
Gövde
Daima toprak kablosunu bağlayın.
Yanlış topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.
Uzaktan kumanda kablosu ve veri yolu kablosunu elinizle doğrudan temas etmeden
monte ediniz.
(1) Terminal bloğunu bağlamak için aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yalıtıcı manşonlu
halka terminalleri kullanın.
(2) Uygun bir araç kullanarak halka terminalleri, kablolar gevşemeyecek şekilde kablolara
sıkıca tutturun.
(3) Belirtilen kabloları kullanın, sağlam biçimde bağlayın ve terminallerde baskı olmayacak
şekilde sabitleyin.
(4) Terminal vidalarını sıkıştırmak için uygun bir tornavida kullanın. Çok küçük tornavida
kullanmayın, aksi takdirde, vida başları zarar görebilir ve vidalar düzgün sıkılamaz.
(5) Terminal vidalarını çok fazla sıkıştırmayın, aksi halde vidalar kırılabilir.
(6) Terminal vidası sıkma torkları için table 1'e bakın.
Boşluk yok
Yalıtımın kapladığından
emin olun.
Kuplör ısı
yalıtımı
10
mm
n
yu
so
Halka terminal
Boşluk yok
Manşon
6. ELEKTRİK KABLOLARI
Özel rondelayla
vidalayın
Kablo
Kablo boyutu
(mm2)
Tip
Açıklamalar
Bağlantı kablosu
1,5 (EN AZ)
Tip 60245 IEC57
3Kablo+Toprak, 1φ230V
Halka terminal
Tel
En Fazla Kablo Uzunluğu: Gerilim düşmesini %2'den aza sınırlayın. Voltaj düşmesi %2
veya daha fazla ise kablo sayacını yükseltin.
Tel
Halka
terminal
Terminal
kartı
Aynı anda çoklu için
Veri yolu kablosu
Özel rondelayla
vidalayın
Terminal blok
İletken boyutu (mm2)
En fazla uzunluk (m)
0,3 (EN AZ)
500*
Table 1
* Bu uzunluk, grup sistemindeki uzatılmış toplam uzunluk olacaktır.
(Veri yolu kablosu ve uzaktan kumanda kablosunun toplam uzunluğu.)
Sıkma torku
M4 vida
1,2 ila 1,8 N·m (12 ila 18 kgf·cm)
UYARI
Halka terminaller kullanın ve terminal vidalarını belirlenen torklara sıkılaştırın, aksi
takdirde, aşırı ısınma oluşabilir ve muhtemelen ünite içinde ağır hasara sebep
olabilir.
Tr-6
9379124010-06_IM.indb 6
8/29/2017 9:14:39 AM
Aynı anda ikili (yalnızca 18, 22, 24 model)
6.1. Kablo sistemi şeması
Bağlantı kablosu
İç ünite (Birincil)
Bağlantı şemaları
Standart çift
Ek kutusu
(Yerel satın alınır)
Topraklama hattı
Dış ünite
Bağlantı kablosu
İç ünite
Dış ünite
Topraklama hattı
Güç hattı
Topraklama hattı
İç ünite (İkincil)
Kontrol hattı
Güç hattı
Kontrol hattı
Kablolu uzaktan kumanda kablosu
İç ünite
*
İç ünite
Kablolu uzaktan
kumanda
Kırmızı
Beyaz
Siyah
*
R
W
B
Kablolu uzaktan kumanda kablosu
İç ünite (Birincil)
*
Kırmızı
Beyaz
Siyah
Uzaktan kumanda kablosu
*Topraklama hattına sahipse, uzaktan kumandayı topraklayın.
Esnek çoklu
İç ünite (İkincil)
Bağlantı kablosu
Topraklama hattı
İç ünite
Kablolu uzaktan
kumanda
R
W
B
*
Uzaktan kumanda kablosu
Veri yolu kablosu
(Yerel satın alınır)
Dış ünite
Güç hattı
ÜNİTE A
*Topraklama hattına sahipse, uzaktan kumandayı topraklayın.
• Uzaktan kumanda kablolarını birincil üniteye bağlayın.
Kontrol hattı
İç ünite
Aynı anda üçlü (yalnızca 18 model)
Bağlantı kablosu
ÜNİTE B
İç ünite (Birincil)
Kablolu uzaktan kumanda kablosu
İç ünite
Kablolu uzaktan
kumanda
*
Kırmızı
Beyaz
Siyah
R
W
B
İç ünite (İkincil)
Ek kutusu
(Yerel satın alınır)
Topraklama hattı
Dış ünite
Topraklama hattı
Kontrol hattı
*
Güç hattı
Uzaktan kumanda kablosu
*Topraklama hattına sahipse, uzaktan kumandayı topraklayın.
İç ünite (İkincil)
Esnek çoklu (bağlantı kutusu)
Dış ünite
Bağlantı kutusu
İÇ ÜNİTE A
Kontrol hattı
Güç hattı
DIŞ ÜNİTE
Bağlantı kablosu
İç ünite
Topraklama hattı
Kontrol hattı
Güç hattı
İç ünite
İÇ ÜNİTE B
Kablolu uzaktan kumanda kablosu
İç ünite
Kablolu uzaktan
kumanda
*
Kırmızı
Beyaz
Siyah
R
W
B
*
Uzaktan kumanda kablosu
*Topraklama hattına sahipse, uzaktan kumandayı topraklayın.
Tr-7
9379124010-06_IM.indb 7
8/29/2017 9:14:39 AM
Kablolu uzaktan kumanda kablosu
İç ünite (Birincil)
Kablolu uzaktan
kumanda
*
Kırmızı
Beyaz
R
W
B
Siyah
İç ünite (İkincil)
(2) Kablo tesisatı tamamlandıktan sonra, uzaktan kumanda kablosu ve bağlantı kablosunu, verilen kablo kelepçeleriyle sabitleyin.
*
Kablo kelepçesi (aksesuar)
Sıkıca bağlayın
Uzaktan kumanda kablosu
Bağlantı kablosu
Detay (a)
(a)
Veri yolu kablosu
(Yerel satın alınır)
Kablolu uzaktan kumanda
kablosu (isteğe bağlı)
İç ünite (İkincil)
*Topraklama hattına sahipse, uzaktan kumandayı topraklayın.
• Uzaktan kumanda kablolarını birincil üniteye bağlayın.
Aynı anda ikili ya da üçlü bağlantılı kablolu uzaktan kumanda önerilir.
DİKKAT
Kablo kelepçesini
delikten geçirin ve
iyice sıkıştırın
İç ünite bağlantı kablosunu, iç ve dış ünite güç kaynağını ve bağlantı kutusu terminal
panosu bağlantılarını terminal panosu vidalarıyla iyice sıkıştırın. Hatalı bağlantı yangına
sebep olabilir.
kablo kelepçesi (aksesuar)
Fazlalığı kesin
İç ünite bağlantı kablosu ve güç kaynağı yanlış kablolarla bağlanırsa, klima zarar görebilir.
İç ünite bağlantı kablosunu, terminal etiketinde gösterildiği gibi dış ünite numaralarını,
bağlantı kutusu ve iç ünite terminal panosu numaralarıyla eşleyerek bağlayın.
Bir topraklama kablosu bağlayarak, hem iç hem de dış üniteleri topraklayın.
Ünite geçerli yerel ve ulusal kablolara uygun olarak topraklanmalıdır.
Yukarıdaki şemaya başvurduğunuzdan ve doğru alana kablolama yaptığınızdan emin olun.
Yanlış kablolama ünitenin arızalanmasına sebep olabilir.
Yerel elektrik kurallarını ve hatta varsa özel kablolama talimatlarını ve kısıtlamasını kontrol edin.
6.2. Bağlantı kablosu hazırlığı
Kablo kelepçesi
(aksesuar)
Sıkıca bağlayın
kablo kelepçesi
(aksesuar)
Fazlalığı kesin
Bağlantı
kablosu
Kablolu uzaktan
kumanda kablosu
(isteğe bağlı)
Kablo kelepçesini delikten
geçirin ve iyice sıkıştırın
(3) Kontrol kutusu kapağını takın.
Topraklama kablosunu diğer kablolardan daha uzun tutun.
DİKKAT
20
Halka terminaller kullanın ve terminal vidalarını belirlenen torklara sıkılaştırın, aksi
takdirde, aşırı ısınma oluşabilir ve muhtemelen ünite içinde ağır hasara sebep olabilir.
mm
Toprak kablosu
mm
ya
ve
d
a
ah
ı
las Güç besleme kablosu
faz
veya bağlantı kablosu
40
• 4 damarlı tel kablo kullanın.
7.1. Pilleri takın (R03/LR03 × 2)
6.3. Kablo bağlantısı
(1) Kontrol kutusu kapağını çıkarın ve her bağlantı kablosunu takın.
Vida
7. UZAKTAN KUMANDA AYARI
Kablolu uzaktan kumanda (isteğe bağlı) kullanılırken, uzaktan kumandayla gelen montaj
kılavuzuna başvurun.
Kontrol kutusu kapağı
DİKKAT
Çocukların pilleri yanlışlıkla yutmamasına dikkat edin.
Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacağınızda, olası sızıntıyı ve üniteye hasar
vermesini önlemek için pilleri çıkarın.
Sızmış pil sıvısı cildinizle, gözlerinizle veya ağzınızla temas ederse, derhal bol suyla
yıkayın ve bir doktora başvurun.
Boş piller derhal çıkarılmalı ve uygun bir şekilde, bir pil toplama kutusuna atılmalı veya
ilgili bir yetkili makama teslim edilmelidir.
Kuru pilleri yeniden şarj etmeyi denemeyin.
Tr-8
9379124010-06_IM.indb 8
8/29/2017 9:14:39 AM
(1) Açmak için, arka taraftaki pil bölmesi kapağını bastırıp kaydırın.
ok yönünde kaydırın.
(2) Pilleri takın.
Pil kutuplarını düzgün hizaladığınızdan (+ -) emin olun.
(3) Pil bölmesi kapağını kapatın.
işaretine basarak
(2) Giriş ızgarasını açıp çıkarın.
NOTLAR:
• Yeni ve kullanılmış pilleri veya farklı türlerden pilleri asla bir arada kullanmayın.
• Normal kullanımda piller yaklaşık 1 yıl dayanır. Uzaktan kumandanın çalışma mesafesi
gözle görülür biçimde düşerse, pilleri değiştirin ve bir tükenmez kalemin veya başka
küçük bir nesnenin ucuyla RESET (SIFIRLA) düğmesine basın.
7.2. Uzaktan kumanda ünitesi tutucusunun montajı
DİKKAT
İç ünitenin uzaktan kumandadan gelen sinyali düzgün şekilde aldığını kontrol edip,
uzaktan kumanda tutucuyu monte edin.
8.2. Paneli iç üniteye monte etme
(1) Kaset ızgarayı iç üniteye monte edin.
“DRENAJ” işareti
“BORU” işareti
Uzaktan kumanda tutucunun monte edileceği yeri, aşağıdakilere dikkat ederek seçin:
Doğrudan güneş ışığı alan yerlerden kaçının. Bir sobadan vs. gelen sıcaklıktan etkilenmeyecek bir yer seçin.
• Uzaktan kumandayı, fotoselle arasında 7 m mesafe olacak şekilde monte edin. Ancak,
uzaktan kumandayı monte ederken, doğru biçimde çalıştığını kontrol edin.
• Uzaktan kumanda tutucuyu bir kılavuz vidayla bir duvara, kirişe vb. monte edin.
(1) Tutucuyu monte edin.
• Kaset ızgaradaki damgalı işaretleri, iç ünitenin borusu ve drenajına hizalayın.
Vidaları
(2) Uzaktan kumandayı ayarlayın.
Yerleştirin
Bastırın
(3) Uzaktan kumandayı çıkarmak için (elde kullanılırken).
Yukarı kaydırın
Dışa doğru çekin
Vida
8. KASET IZGARA MONTAJI
8.1. Giriş ızgarasını çıkarın
(1) 2 ızgara kancasını kaydırın.
DİKKAT
Kaset ızgarayı monte etmek için yalnızca sağlanan vidaları kullanın.
İç ünite Sızdırmazlık malzemesi
5~7
• Kaset ızgaranın Montaj talimatı sayfasına göre montaj.
• Kaset ızgarayı monte ettikten sonra panelle ana ünite arasında boşluk olmadığından
emin olun.
Tavan
Kaset ızgara
Tüm çevre boyunca tavan ve kaset
ızgara arasında boşluk yok
Izgara kancası
Tr-9
9379124010-06_IM.indb 9
8/29/2017 9:14:39 AM
(2) Konektörü bağlayın.
(3) Özel kodu kabul etmek için “MODE” (MOD) düğmesine basın ve 2. adıma ilerleyin.
Kablo (ekran): BEYAZ
Kablo (panjur): BEYAZ
Kablo (panjur): KIRMIZI
İç ünite tarafı
• Kabloları, aşağıda gösterildiği gibi düzenleyin.
(3) Konektör kapağını takın.
Vida
Konektör kapağı
Klima özel kodu fabrikada A olarak ayarlanır.
ADIM 2
İşlev Numarası ve Ayar Değerinin Seçilmesi
8.3. Giriş ızgarasını takın
Montaj, “GİRİŞ IZGARASINI ÇIKARMA” kısmında anlatılan yöntemin tersidir.
Giriş ızgarası döndürülebilir ve kullanıcının tercihine göre 4 şekilde monte edilebilir.
DİKKAT
Güç açık değilse panjur açısı değiştirilemez. (Elle hareket ettirilirse hasar görebilir.)
(1) İşlev numarasını seçmek için “SET TEMP. ( ) ( )” (SIC. AYARI) düğmelerine basın.
(Sol ve sağ basamaklar arasında geçiş yapmak için “MODE” [MOD] düğmesine basın.)
(2) Değeri ayarlamaya ilerlemek için “FAN” (FAN) düğmesine basın. (İşlev numarası
seçimine dönmek için “FAN” [FAN] düğmesine yeniden basın.)
(3) Ayar değerini seçmek için “SET TEMP. ( ) ( )” (SIC. AYARI) düğmelerine basın.
(Sol ve sağ basamaklar arasında geçiş yapmak için “MODE” [MOD] düğmesine basın.)
(4) Ayarları onaylamak için sırayla “TIMER MODE” (ZAMANLAYICI MODU) düğmesine ve
“START/STOP” (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basın.
(5) İşlev ayarı modunu iptal etmek için “RESET” (SIFIRLA) düğmesine basın.
(6) İŞLEV AYARI işlemini tamamladıktan sonra, gücü kapatıp tekrar açtığınızdan emin
olun.
Izgara donanımı, klima gövdesiyle yönsel açıdan bağlantılıdır.
Izgara donanımıyla klima gövdesi arasında boşluk olmayacak şekilde monte edin.
Kaset ızgara, ızgaranın tamamen açılmasını engelleyen bir aksesuarla donatılmıştır.
Montaj öncesinde, kaset ızgarayla gelen MONTAJ SAYFASINI okuduğunuzdan emin
olun.
İşlev numarası
Ayar değeri
9. İŞLEV AYARI
DİKKAT
Dış üniteye yönelik kablo tesisatı işleminin tamamlandığını onaylayın.
Dış ünitedeki elektrik kontrol kutusunun kapağının kapalı olduğunu onaylayın.
• Bu prosedür, montaj şartlarına göre iç üniteyi kontrol etmek için kullanılan işlev ayarlarını
değiştirir. Yanlış ayarlar iç ünitenin hatalı çalışmasına neden olabilir.
• Güç açıldıktan sonra, uzaktan kumandayı kullanarak montaj şartlarına göre “İŞLEV
AYARI” işlemini gerçekleştirin.
• Ayarlar, aşağıdakiler arasından seçilebilir: İşlev Numarası ya da Ayar Değeri.
• Geçersiz numaralar veya ayar değerleri seçilirse ayarlar değişmez.
• Kablolu uzaktan kumanda (isteğe bağlı) kullanılırken, uzaktan kumandayla gelen montaj
kılavuzuna başvurun.
DİKKAT
Gücü kapattıktan sonra, yeniden açmadan önce 30 saniye veya daha uzun süre bekleyin. Böyle yapılmazsa FUNCTION SETTING (İşlev ayarı) etkin hale gelmez.
9.2. İşlev ayarı
• İşlev Ayrıntıları
9.1. Çalışma yöntemi
• İşlev ayarı moduna girmek için, “FAN” (FAN) ve “SET TEMP. ( )” (SIC. AYARI) düğmelerine aynı anda basarken, “RESET” (SIFIRLA) düğmesine basın.
ADIM 1
Uzaktan kumanda özel kodu ayarı
Uzaktan kumandanın özel kodunu seçmek için aşağıdaki adımları kullanın.
(Eşleşen özel koda ayarlanmaması durumunda klimanın sinyal alamayacağına dikkat
edin.)
Bu işlem aracılığıyla ayarlanan özel kodlar yalnızca İŞLEV AYARI kısmındaki sinyallere
uygulanabilir. Normal işlem aracılığıyla özel kodları ayarlama yöntemi konusunda ayrıntılar için 9.3. Uzaktan kumanda özel kodu ayarı.
(1) Filter sign
Odanın havasındaki tahmini toz miktarına göre iç ünitede filtre işaretini görüntülemeye
yönelik uygun aralıkları seçin.
Belirtim gerekli değilse “Belirtim yok” (03) ayarını seçin.
(... Fabrika ayarı)
İşlev numarası
11
(1) Özel kodu
arasında değiştirmek için “SET TEMP. (
)(
)” (SIC.
AYARI) düğmelerine basın.
Ekrandaki kodu klimanın özel koduyla eşleştirin. (başlangıçta
ayarındadır) (Özel
kodun seçilmesi gerekmezse, “MODE” (MOD) düğmesine basıp 2 adıma ilerleyin.)
(2) “TIMER MODE” (ZAMANLAYICI MODU) düğmesine basın ve iç ünitenin görüntülenen
özel kodda sinyaller alabildiğini kontrol edin.
Ayar değeri
Ayar tanımı
00
Standart (2.500 saat)
01
Uzun süre (4.400 saat)
02
Kısa süre (1.250 saat)
03
İşaret yok

(2) Tavan yüksekliği
Kurulum konumuna göre uygun tavan yüksekliğini seçin.
(... Fabrika ayarı)
İşlev numarası
20
Ayar değeri
Ayar tanımı
00
Standart (2,7 m)
01
Yüksek tavan (3,0 m)

Kaset tipi modeller durumunda:
Tavan yükseklik değerleri 4 yönlü çıkış içindir.
3 yönlü çıkış modunda bu ayarı değiştirmeyin.
7000, 9000 Btu/h modelleri yüksek tavanlara kurulamaz.
Bu ayarı değiştirmeyin.
Tr-10
9379124010-06_IM.indb 10
8/29/2017 9:14:39 AM
(3) Çıkış yönleri
Ayar kaydı
 Aşağıdaki tabloda yer alan ayarlarda yapılan değişiklikleri kaydedin.
Kurulum koşullarına göre uygun çıkış yönü sayısını seçin.
(... Fabrika ayarı)
İşlev numarası
Ayar değeri
22
Ayar
Ayar tanımı
00
4-yollu
01
3-yollu
Ayar değeri
(1) Filtre işareti

(2) Tavan yüksekliği
(3) Çıkış yönleri
(4) Dikey hava akımı yönü aralık kontrolü
(4) Soğutma için oda sıcaklığı algılayıcı kontrolü
(5) Soğutma için oda sıcaklığı algılayıcı kontrolü
Kurulum ortamına bağlı olarak oda sıcaklığı algılayıcının düzeltilmesi gerekebilir.
Kurulum ortamına göre uygun kontrol ayarını seçin.
(... Fabrika ayarı)
(7) Otomatik yeniden çalıştırma
İşlev numarası
Ayar değeri
30
(6) Isıtma için oda sıcaklığı algılayıcı kontrolü
(8) Oda sıcaklığı algılayıcı anahtarlama
Ayar tanımı
00
Standart
01
Hafif düşük kontrolü
02
Düşük kontrol
03
Daha yüksek kontrol

9.3. Uzaktan kumanda özel kodu ayarı
Bir odaya iki veya daha fazla klima monte edildiğinde ve uzaktan kumanda, ayarlamak
istediğinizin dışında bir klimayı çalıştırırken, yalnızca ayarlamak istediğiniz klimayı çalıştırmak için uzaktan kumandanın özel kodunu değiştirin (4 seçim mümkündür).
Bir odaya iki veya daha fazla klima monte edildiğinde, lütfen bağımsız klima özel kodlarını
ayarlaması için bayinizle iletişime geçin.
Kurulum ortamına bağlı olarak oda sıcaklığı algılayıcının düzeltilmesi gerekebilir.
Kurulum ortamına göre uygun kontrol ayarını seçin.
(... Fabrika ayarı)
Ayar değeri
31
Ayar tanımı
00
Standart
01
Düşük kontrol
02
Hafif yüksek kontrol
03
Daha yüksek kontrol

Elektrik kesintisinden sonra otomatik olarak yeniden çalışmayı etkinleştirin veya devre dışı
bırakın.
(... Fabrika ayarı)
Ayar değeri
40
Ayar tanımı
00
Etkinleştir
01
Devre dışı bırak
Uzaktan kumanda özel kodu ayarı
Uzaktan kumandanın özel kodunu seçmek için aşağıdaki adımları kullanın. (Eşleşen özel
koda ayarlanmaması durumunda klimanın sinyal alamayacağına dikkat edin.)
(6) Otomatik yeniden çalıştırma
İşlev numarası
(10) Harici giriş kontrolü
İŞLEV AYARLARINI tamamladıktan sonra, gücü kapatıp tekrar açtığınızdan emin olun.
(5) Isıtma için oda sıcaklığı algılayıcı kontrolü
İşlev numarası
(9) Uzaktan kumanda özel kodu

(1) Uzaktan kumanda ekranında yalnızca saat görüntülenene kadar “START/STOP”
(BAŞLAT/DURDUR) düğmesine basın.
olarak ayarlıdır) görüntülemek için “MODE” (MOD)
(2) Geçerli özel kodu (başlangıçta
düğmesine en az 5 saniye basın .
(3) Özel kodu
arasında değiştirmek için “SET TEMP. (▲) (▼)” (SIC. AYA-
RI) düğmelerine basın. Ekrandaki kodu klimanın özel koduyla eşleştirin.
(4) Saat gösterimine dönmek için “MODE” (MOD) düğmesine tekrar basın. Özel kod
değiştirilecektir.
* Otomatik olarak yeniden çalışma, güç kesintisi gibi durumlara yönelik bir acil durum
işlevidir. Normal çalışmada bu işlevi kullanmayı denemeyin. Üniteyi uzaktan kumandayla
veya harici aygıtla çalıştırdığınızdan emin olun.
(7) Oda sıcaklığı algılayıcı anahtarlama
(Sadece Kablolu uzaktan kumanda için)
Kablolu uzaktan kumanda sıcaklık algılayıcıyı kullanırken ayarı “Her ikisi” (01) olarak değiştirin.
(... Fabrika ayarı)
İşlev numarası
Ayar değeri
42
Ayar tanımı
00
İç ünite
01
Her ikisi

00: İç ünitedeki algılayıcı etkin.
01: Hem iç ünitedeki hem de kablolu uzaktan kumandadaki algılayıcı etkin.
* Uzaktan kumanda algılayıcı uzaktan kumanda kullanılarak açılmalıdır.
• Özel kod görüntülendikten sonra 30 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa, sistem
orijinal saat gösterimine döner. Bu durumda, tekrar adım 1'den başlayın.
• Uzaktan kumandaya bağlı olarak, piller değiştirildiğinde özel kod A değerine dönebilir.
Bu durumda, A dışında bir kod kullanırsanız, pilleri değiştirdikten sonra kodu sıfırlayın.
Klima özel kodu ayarını bilmiyorsanız, klimayı çalıştıran kodu bulana kadar her bir
(8) Uzaktan kumanda özel kodu
(Yalnızca kablosuz uzaktan kumanda için)
İç ünite özel kodu değiştirilebilir.
Uygun özel kodu seçin.
kodu (
) deneyin.
(... Fabrika ayarı)
İşlev numarası
44
Ayar değeri
Ayar tanımı
00
A
01
B
02
C
03
D

(9) Harici giriş kontrolü
“Çalışma/Durdurma” modu veya “Zorunlu durdurma” modu seçilebilir.
(... Fabrika ayarı)
İşlev numarası
46
Ayar değeri
Ayar tanımı
00
Çalışma/Durdurma modu
01
(Ayarlamaya izin verilmiyor)
02
Zorunlu durdurma modu

Tr-11
9379124010-06_IM.indb 11
8/29/2017 9:14:39 AM
(3) Birincil ve ikincili ayarlayın (Uzaktan kumanda ayarı)
1. İç ünitelerin hepsini açın.
2. “Birincil” ve “ikincil” ayarları yapın.
(Bir bağlantı kablosu kullanılarak dış üniteye bağlanan iç üniteyi “birincil” olarak
ayarlayın.)
9.4. Özel montaj yöntemleri
Bu durum sadece kablolu uzaktan kumanda (opsiyonel) ile mümkündür.
DİKKAT
DIP anahtarlarını ayarlarken, devre kartı üzerindeki parçalara doğrudan çıplak elinizle
dokunmayın.
Ana gücü kapattığınızdan emin olun.
İşlev numarası
Ayar değeri
Ayar tanımı
00
Birincil
01
İkincil
51
3. İşlev ayarlarını tamamladıktan sonra, iç ünitelerin hepsini kapatın ve ardından geri açın.
9.4.1. Aynı anda çoklu sistem çalışması
• İkili iç ünite için 2 ünite ve üçlü iç ünite için 3 ünite, bir dış üniteyle birleştirilerek aynı anda
AÇILABİLİR/KAPATILABİLİR.
* Hata kodu 21, 22, 24 veya 27 görüntülenirse, yanlış ayarlama olabilir. Uzaktan
kumanda ayarını tekrar yapın.
İkili tip (yalnızca 18, 22, 24 model)
(1) Kablo tesisatı yöntemi
• Kablo tesisatı prosedürü ve yöntemi için 6. ELEKTRİK KABLOLARI kısmına başvurun.
• Bir bağlantı kablosu kullanılarak dış üniteye bağlanan iç ünite “birincildir”.
• Uzaktan kumanda kablosunu birincil üniteye bağlayın.
Dış
ünite
İkili tip (yalnızca 18, 22, 24 model)
Dış ünite
Uzaktan
kumanda
Uzaktan
kumanda
İç ünite 1
İç ünite 2
[birincil]
[ikincil]
İç ünite 1
[birincil]
Uzaktan Kumanda
Adresi ayarı
İç ünite 2
[ikincil]
00
01
00
01
(DIP anahtarı ayarı)
Birincil/İkincil ayar
(İşlev numarası 51)
Üçlü tip (yalnızca 18 model)
Dış ünite
Üçlü tip (yalnızca 18 model)
Dış
ünite
Uzaktan
kumanda
İç ünite 1
[birincil]
İç ünite 3
[ikincil]
İç ünite 2
[ikincil]
: Bağlantı kablosu, Güç kaynağı kablosu
: Güç kaynağı kablosu
: Uzaktan kumanda kablosu
: Veri yolu kablosu
Uzaktan
kumanda
(2) Uzaktan Kumanda Adresi ayarı (DIP anahtarı ayarı)
İç ünite devre kartındaki DIP anahtarlarını kullanarak her iç ünitenin uzaktan kumanda
adresini ayarlayın. (Aşağıdaki tablo ve şekle bakın.)
DIP anahtarları normal olarak, uzaktan kumanda adresini “00” yapmak için ayarlanır.
İç ünite
Uzaktan kumanda
adresi
1
2
3
4
OFF
(KAPALI)
OFF
(KAPALI)
OFF
(KAPALI)
1
00
2
01
ON
(AÇIK)
OFF
(KAPALI)
OFF
(KAPALI)
OFF
(KAPALI)
OFF
(KAPALI)
ON
(AÇIK)
OFF
(KAPALI)
OFF
(KAPALI)
02
İç ünite 2
[ikincil]
İç ünite 3
[ikincil]
00
01
02
00
01
01
(DIP anahtarı ayarı)
DIP ANAHTARI No
OFF
(KAPALI)
3
Uzaktan Kumanda
Adresi ayarı
İç ünite 1
[birincil]
Birincil/İkincil ayar
(İşlev numarası 51)
: Bağlantı kablosu, Güç kaynağı kablosu
: Güç kaynağı kablosu
: Uzaktan kumanda kablosu
: Veri yolu kablosu
DIP anahtarları
Örnek : Uzaktan
kumanda adresi: 02
ON (AÇIK)
İç ünitenin kontrol kutusundaki devre kartı.
NOTLAR:
Uzaktan kumanda adresini sıralı ayarladığınızdan emin olun.
Tr-12
9379124010-06_IM.indb 12
8/29/2017 9:14:39 AM
9.4.2. Grup kontrolü sistemi
4. İşlev ayarlarını tamamladıktan sonra, iç ünitelerin hepsini kapatın ve ardından geri
açın.
* 21, 22, 24 ya da 27 hata kodu görüntülenirse, yanlış bir ayar olabilir.
Uzaktan kumanda ayarını tekrar yapın.
DİKKAT
Esnek çoklu tiple kullanılırken grup kontrolü kullanılamaz.
NOTLAR:
Aynı anda birkaç iç ünite birden tek bir uzaktan kumandayla çalıştırılabilir.
• Farklı iç ünite modelleri grup kontrol sistemi kullanılarak bağlandığında, bazı işlevler artık
mevcut olmayabilir.
• Grup kontrol sistemi aynı anda çalıştırılan birçok üniteyi içeriyorsa, üniteleri aşağıda gösterildiği gibi bağlayın ve ayarlayın.
• Otomatik değiştirme, uzaktan kumanda adresi “00” olan modelle aynı mod altında çalışır.
• Aynı seride olmayan başka bir Gr'ye bağlanmamalıdır (yalnızca A**G).
(1) Kablolama yöntemi (iç üniteyi uzaktan kumandaya)
İç ünite 1
İç ünite 2
İç ünite 3
İç ünite 4
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Veri yolu kablosu
Uzaktan
kumanda kablosu
Uzaktan kumanda
Uzaktan
kumanda
Topraklama kablosu gerektiğinde
(2) Uzaktan Kumanda Adresi ayarı (DIP anahtarı ayarı)
İç ünite devre kartındaki DIP anahtarlarını kullanarak her iç ünitenin uzaktan kumanda
adresini ayarlayın. (Aşağıdaki tablo ve şekle bakın.)
DIP anahtarları normal olarak, uzaktan kumanda adresini “00” yapmak için ayarlanır.
Aynı anda
ikili
Aynı anda
üçlü
Standart
çift
Standart
çift
Dış
ünite 1
Dış
ünite 2
Dış
ünite 3
İç
ünite 1
İç
ünite 2
İç
İç
ünite 3 ünite 4
Dış
ünite 4
İç
İç
İç
ünite 5 ünite 6 ünite 7
Uzaktan Kumanda
Adresi ayarı
(DIP anahtarı ayarı)
Soğutucu devresi
adresi ayarı
(İşlev numarası 02)
İç ünite
Uzaktan
kumanda
adresi
DIP ANAHTARI No
1
00
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI) OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
2
01
ON (AÇIK)
3
02
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
: Bağlantı kablosu, Güç kaynağı kablosu
: Güç kaynağı kablosu
4
03
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
: Uzaktan kumanda kablosu
: Veri yolu kablosu
5
04
6
05
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
9.4.3 İkili uzaktan kumanda
7
06
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
8
07
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
• İç üniteleri çalıştırmak için 2 ayrı uzaktan kumanda kullanılabilir.
• Uzaktan kumandanın ikincil ünitesinde zamanlayıcı ve otomatik teşhis işlevleri kullanılamaz.
1
2
3
4
Birincil/İkincil ayar
(İşlev numarası 51)
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
9
08
10
09
ON (AÇIK)
11
10
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
12
11
13
12
14
13
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
15
14
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
16
15
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
NOTLAR:
(1) Kablolama yöntemi (iç üniteyi uzaktan kumandaya)
İç ünite
1 2 3
Uzaktan kumanda kablosu
Topraklama kablosu
gerektiğinde
Uzaktan kumanda adresini sıralı ayarladığınızdan emin olun.
Dış
ünite 1
Uzaktan
kumanda
Uzaktan Kumanda
Adresi ayarı
(DIP anahtarı ayarı)
Dış
ünite 2
Dış
ünite 3
Dış
ünite 4
İç
ünite 1
İç
ünite 2
İç
ünite 3
İç
ünite 4
00
01
02
03
1 2 3
1 2 3
Birincil ünite
İkincil ünite
Uzaktan
kumanda
Uzaktan
kumanda
(2) Uzaktan kumanda DIP anahtarı 1 ayarı
Aşağıdaki tabloya göre uzaktan kumanda DIP anahtarı 1 No 2'yi ayarlayın.
DIP SW 1 No 2
: Bağlantı kablosu, Güç kaynağı kablosu
: Güç kaynağı kablosu
Birincil ünite
OFF (KAPALI)
: Uzaktan kumanda kablosu
: Veri yolu kablosu
İkincil ünite
ON (AÇIK)
Aynı anda Çoklu dahil edildiğindeki ayarlar
(3) Uzaktan kumanda ayarı
1. İç ünitelerin hepsini açın.
* Uzaktan kumanda adresi “00” ile biten iç üniteyi açın.
(1 dakika içinde)
2. Soğutucu devresi adresini ayarlayın.
Aynı numarayı, bir dış üniteye bağlı tüm iç ünitelere atayın.
(Ünite fabrikada “00” olarak ayarlanır)
İşlev numarası
02
Ayar değeri
〜
00
15
Ayar tanımı
Soğutucu devresi adresi
〜 15
00
3. “Birincil” ve “İkincil” ayarları yapın.
(Bir bağlantı kablosu kullanılarak dış üniteye bağlanan iç üniteyi “Birincil” olarak
ayarlayın.)
İşlev numarası
51
Ayar değeri
Ayar tanımı
00
Birincil
01
İkincil
Tr-13
9379124010-06_IM.indb 13
8/29/2017 9:14:40 AM
12.İSTEĞE BAĞLI KİT MONTAJI (İSTEĞE BAĞLI)
10.TEST ÇALIŞMASI
Kontrol öğeleri
UYARI
(1) Uzaktan kumanda ünitesindeki düğmelerin çalışması normal mi?
(2) Her bir lamba normal biçimde yanıyor mu?
(3) Hava akımı yönü panjurları normal biçimde çalışıyor mu?
(4) Drenaj normal mi?
(5) Çalışma sırasında anormal bir gürültü ve titreşim oluyor mu?
Kablo düzenlemesi bölgelere göre farklılıklar gösterebilir, yerel kurallara başvurun.
Bu klimada aşağıdaki opsiyonel kitler bulunabilir.
Klimayı uzun süre boyunca test çalışmasında çalıştırmayın.
Opsiyon tipi
[Çalıştırma yöntemi]
Kurulumunuza bağlı olarak aşağıdakiler arasından seçim yapın:
Kablosuz uzaktan kumandayla (“TEST ÇALIŞMASI” düğmesi)
• Test çalışmasını başlatmak için uzaktan kumandada “BAŞLAT/DURDUR” ve “TEST
ÇALIŞMASI” düğmelerine basın.
• Test çalışmasını sonlandırmak için uzaktan kumandanın “BAŞLAT/DURDUR”
düğmesine basın.
Konektör No.
Temiz hava girişi
CN6
Harici giriş
CN102
Harici çıkış
CN103
-
Kablolu Uzaktan Kumanda
Temiz hava giriş kiti
İç üniteyle veya kızılötesi alıcı ünitesiyle
• Test çalışmasını başlatmak için ünitenin “MANUEL OTOMATİK” düğmesine 10
saniyeden uzun süre basın (zorunlu soğutma).
• Test çalışmasını sonlandırmak için “MANUEL OTOMATİK” düğmesine 3 saniyeden
uzun süre veya uzaktan kumandanın “BAŞLAT/DURDUR” düğmesine basın.
Kablolu uzaktan kumandayla
• Çalıştırma yöntemi için, kablolu uzaktan kumandanın kurulum kılavuzuna ve çalıştırma
kılavuzuna başvurun.
Test çalışması modu sırasında Çalışma ve Zamanlayıcı gösterge lambaları aynı anda
yanıp sönecektir.
Uzaktan kumandayla ISITMA seçildiğinde birkaç dakika içinde ısıtma test çalışması
başlayacaktır [yalnızca ters çevrimli model].
Harici giriş kiti
Harici çıkış kiti
11. KONTROL LİSTESİ
Kablolu Uzaktan Kumanda
İç ünitenin (ünitelerin) montajı sırasında aşağıdaki kontrol öğelerine özel bir dikkat gösterin. Montaj tamamlandıktan sonra aşağıdaki kontrol öğelerini tekrar kontrol ettiğinizden
emin olun.
KONTROL ÖĞELERİ
İç ünite doğru şekilde kuruldu mu?
Gaz kaçakları (akışkan boruları) için
bir kontrol yapıldı mı?
Yalıtım çalışması tamamlandı mı?
Su, iç ünitelerden kolayca tahliye
ediliyor mu?
Kablolar ve boruların tümü tamamen bağlandı mı?
Bağlantı kablosu belirtilen kalınlıkta
mı?
Girişler ve çıkışlarda hiçbir engel
yok mu?
Montaj tamamlandıktan sonra
doğru çalışma ve taşıma yöntemleri
kullanıcıya anlatıldı mı?
Doğru şekilde
uygulanmazsa
Titreşim, gürültü, iç ünitenin
düşme tehlikesi
Soğutma yok, Isıtma yok
Su kaçağı
Su kaçağı
Çalışma yok, ısı veya yanma
hasarı
Çalışma yok, ısı veya yanma
hasarı
Soğutma yok, Isıtma yok
KONTROL
KUTUSU
13.MÜŞTERİ KILAVUZU
Aşağıdakileri kullanım kılavuzuna uygun şekilde müşteriye açıklayın:
(1) Başlatma ve durdurma yöntemi, çalışma değiştirme, sıcaklık ayarlama, zamanlayıcı,
hava akımı değiştirme ve uzaktan kumanda ünitesi işlemleri.
(2) Hava filtresi sökme ve temizleme, hava panjurlarının nasıl kullanılacağı.
(3) Kullanım ve Kurulum Kılavuzlarını müşteriye verin.
(4) Özel kod değiştirilirse, nasıl değiştirildiğini müşteriye açıklayın (uzaktan kumandanın
pilleri değiştirildiğinde, sistem, özel kod A’ya döner).
*(4), kablosuz uzaktan kumanda kullanılıyorsa geçerlidir.
14.HATA KODLARI
Kablolu bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız fotoğraf dedektörü ünitesindeki lamba, yanıp
sönme düzeniyle hata kodlarını iletecektir. Kablolu uzaktan kumanda kullanıyorsanız, hata
kodları uzaktan kumanda ekranında görünecektir. Aşağıdaki tablodan lambanın yanıp
sönme düzenlerine ve hata kodlarına bakın. Hata görüntüsü sadece çalışma sırasında
görüntülenir.
Hata görüntüsü
Kablolu
TIMER
OPERATION
ECONOM
uzaktan
(ZAMAN(ÇALIŞMA)
(EKONOMİ) kumanda
LAYICI)
Lambası
lambası
Hata kodu
Lambası
(yeşil)
(yeşil)
(turuncu)
Açıklama
Seri iletişim hatası
●(1)
●(1)
◊
●(1)
●(2)
◊
Kablolu uzaktan kumanda iletişim
hatası
●(1)
●(5)
◊
Kontrol çalıştırması tamamlanmadı
●(1)
●(6)
◊
Çevresel ünite bağlantı PCB
bağlantısı hatası
●(1)
●(8)
◊
●(2)
●(1)
◊
●(2)
●(2)
◊
●(2)
●(3)
◊
Harici iletişim hatası
Uzaktan kumanda adresi veya
Soğutucu devresi adresi ayarı
hatası
[Aynı Anda Çoklu]
İç ünite kapasite hatası
Kombinasyon hatası
Tr-14
9379124010-06_IM.indb 14
8/29/2017 9:14:40 AM
●(2)
●(4)
◊
• Bağlantı uzaktan kumanda
adresi hatası (ikincil iç ünite)
[Aynı Anda Çoklu]
• Bağlantı uzaktan kumanda adresi hatası (iç ünite veya ek ünite)
[Esnek Çoklu]
İç ünite adres ayarı hatası
●(8)
●(2)
◊
●(8)
●(3)
◊
●(8)
●(4)
◊
●(8)
●(6)
◊
●(9)
●(4)
◊
●(9)
●(5)
◊
●(9)
●(7)
◊
●(9)
●(8)
◊
●(9)
●(9)
◊
(2)
(6)
◊
●(2)
●(7)
◊
●(2)
●(9)
◊
●(3)
●(1)
◊
●(3)
●(2)
◊
●(3)
●(3)
◊
●(3)
●(5)
◊
●(3)
●(9)
◊
Fan motoru için iç ünite güç
kaynağı hatası
●(9)
●(10)
◊
●(3)
●(10)
◊
İç ünite iletişim devresi (kablolu
uzaktan kumanda) hatası
●(10)
●(1)
◊
●(4)
●(1)
◊
●(10)
●(3)
◊
●(4)
●(2)
◊
●(10)
●(4)
◊
●(4)
●(4)
◊
●(10)
●(5)
◊
●(5)
●(1)
◊
●(13)
●(2)
◊
●(5)
●(3)
◊
●(5)
●(7)
◊
Birincil ünite, ikincil ünite ayar
hatası [Aynı Anda Çoklu]
Kablolu uzaktan kumanda
sisteminde bağlantı Uzaktan
Kumanda Adresi hatası
Güç kesintisi hatası
İç ünite PCB Model bilgisi hatası
İç ünite motoru elektrik tüketimi
algılama hatası
Manüel otomatik anahtar hatası
Giriş hava sıc. sensörü hatası
İç ünite Eşanjörü Orta sıc.
sensörü hatası
İnsan algılayıcı hatası
İç ünite fan motoru hatası
Drenaj pompası hatası
Damper hatası
İç ünite hatası
Gösterim modu
• Yardımcı soğutucu Eşanjör gaz
girişi sıc. sensörü hatası
• Yardımcı soğutucu Eşanjör gaz
çıkışı sıc. sensörü hatası
Likid borusu sıc. sensörü hatası
Akım sensörü hatası
• Deşarj basınç sensörü hatası
• Emiş basınç sensörü hatası
• Yüksek basınç anahtarı hatası
Trip algılama
Kompresör rotor konumu algılama
hatası (kalıcı olarak durma)
Dış ünite fan motoru 1 hatası
Dış ünite fan motoru 2 hatası
4 yollu valf hatası
Bobin (genleşme vanası) hatası
Deşarj sıc. hatası
Kompresör sıc. hatası
Yüksek basınç hatası
Düşük basınç hatası
Ek kutu hatası
[Esnek Multi]
● : 0,5 sn. AÇIK / 0,5 sn. KAPALI
◊ : 0,1s AÇIK/ 0,1s KAPALI
( ) : Yanıp sönme sayısı
●(5)
●(15)
◊
●(6)
●(1)
◊
Dış ünite ters/eksik faz ve kablo
tesisatı hatası
●(6)
●(2)
◊
Dış ünite ana PCB modeli bilgi
hatası veya iletişim hatası
●(6)
●(3)
◊
●(6)
●(4)
◊
●(6)
●(5)
◊
●(6)
●(8)
◊
Dış ünite ani akım sınırlama
direnci sıcaklık yükselme hatası
[Uzaktan kumanda LCD'sinde sorun giderme]
◊
PCB mikrobilgisayarlar iletişim
hatasını görüntüle
Bu yalnızca kablolu uzaktan kumandalarda mümkündür.
Deşajr sıc. sensörü hatası
Bir hata oluşursa aşağıdaki ekran gösterilecektir.
(Oda sıcaklığını ayarlama ekranında “Er” gözükecektir.)
●(6)
●(10)
●(7)
●(1)
◊
●(7)
●(2)
◊
●(7)
●(3)
◊
●(7)
●(4)
◊
●(7)
●(5)
◊
●(7)
●(6)
◊
●(7)
●(7)
◊
[İç ünite ekranında sorun giderme]
TIMER (ZAMANLAYICI)
ECONOM (EKONOMİ)
Lambası (TURUNCU)
lambası (YEŞİL)
OPERATION (ÇALIŞMA)
Lambası (YEŞİL)
Çevirici hatası
Etkin filtre hatası, PFC devre
hatası
MANUEL OTO.
Trip terminal L hatası
Kompresör sıc. sensörü hatası
[Otomatik teşhis]
Uzaktan kumanda adresi
Hata kodu
Dış ünite Eşanjör sıvı sıc. sensörü
hatası
Dış sıc. sensör hatası
EX. Otomatik teşhis
Emme Gaz sıc. sensörü hatası
• 2 yollu valf sıc. sensörü hatası
• 3 yollu valf sıc. sensörü hatası
Isı emici sıc. sensörü hatası
Tr-15
9379124010-06_IM.indb 15
8/29/2017 9:14:40 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement