Fujitsu AUXB04GBLH Instrucțiuni de utilizare

Fujitsu AUXB04GBLH Instrucțiuni de utilizare
UNITATE INTERIOARĂ (Tip casetă)
Păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare.
AUXB04GBLH
AUXB07GALH
AUXB09GALH
AUXB12GALH
AUXB14GALH
AUXB18GALH
AUXB24GALH
AUXA18GALH
AUXA24GALH
AUXA30GALH
AUXA34GALH
AUXA36GALH
AUXA45GALH
AUXA54GALH
AUXD18GALH
AUXD24GALH
Nr. PIESĂ 9369313301
Română
MANUAL DE UTILIZARE
MANUAL DE UTILIZARE
NR. PIESĂ 9369313301
Unitate interioară sistem VRF (Tip casetă)
CUPRINS
PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ.................................................................. 1
NUMELE PIESELOR............................................................................... 1
MODUL DE FUNCŢIONARE MANUAL AUTO......................................... 2
REGLAREA DIRECŢIEI DE CIRCULARE A AERULUI............................ 2
SFATURI PENTRU FUNCŢIONARE........................................................ 2
CURĂŢARE ŞI ÎNGRIJIRE....................................................................... 2
DEPANARE.............................................................................................. 3
SPECIFICAŢII.......................................................................................... 4
PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ
●●Nu aplicaţi presiune asupra aripioarelor radiatorului.
●●Nu utilizaţi gaze inflamabile în preajma aparatului de aer condiţionat.
●●Nu atingeţi conductele în timpul funcţionării.
●●Asiguraţi-vă că toate aparatele electronice sunt la cel puţin 1 m distanţă atât de unităţile interioare, cât şi de cele exterioare.
●●Această instalaţie nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu
lipsă de experienţă şi cunoaştere, cu excepţia cazului în care sunt supravegheate sau au primit instrucţiuni cu referire la utilizarea instalaţiei,
din partea unei persoane responsabile cu siguranţa lor. Copiii trebuie
supravegheaţi pentru a nu se juca cu instalaţia.
Notă:
Schimbarea modului de funcţionare a sistemului de recuperare a
căldurii poate necesita o anumită perioadă de timp pentru activare. Vă
rugăm ţineţi cont că acest lucru nu este un defect.
PRECAUŢII LA MONTARE
●●Înainte de a utiliza instalaţia, citiţi aceste „PRECAUŢII” cu atenţie şi
operaţi instalaţia într-un mod corect.
●●Instrucţiunile din această secţiune se referă integral la siguranţă, asiguraţi-vă că menţineţi condiţii sigure de funcţionare.
●●„AVERTISMENT” şi „ATENŢIE” au următoarele semnificaţii în aceste
instrucţiuni:
AVERTISMENT
Semnul indică proceduri care, dacă sunt efectuate necorespunzător, pot duce la moartea sau
vătămarea gravă a utilizatorului.
ATENŢIE
Acest semn indică proceduri care, dacă sunt
efectuate necorespunzător, pot duce la vătămarea corporală a utilizatorului sau la deteriorarea
proprietăţii.
PRECAUŢII DE UTILIZARE
AVERTISMENT
●●Nu continuaţi să vă expuneţi la curentul direct al aparatului de aer
condiţionat pentru o perioadă lungă de timp.
●●Nu introduceţi degetele sau obiecte în portul de evacuare sau grilele
de admisie.
●●Cu excepţia cazurilor de URGENŢĂ, nu opriţi niciodată întrerupătorul
principal sau cel secundar al unităţilor interioare, în timpul funcţionării.
Aceasta va cauza defectarea compresorului, precum şi scurgeri de
apă. Mai întâi, opriţi unitatea interioară cu ajutorul unităţii de comandă,
al convertorului sau al dispozitivului extern de intrare, după care opriţi
întrerupătorul. Asiguraţi-vă că efectuaţi operaţiunile cu ajutorul unităţii
de comandă, al convertorului sau al dispozitivului extern de intrare.
●●Dacă cablul de alimentare al acestei instalaţii este deteriorat, trebuie
să fie înlocuit doar de personal service autorizat, din moment ce sunt
necesare unelte speciale şi cabluri specificate.
●●Dacă există scurgeri de agent frigorific, stingeţi orice flacără, aerisiţi
camera ţi contactaţi personalul service autorizat.
ATENŢIE
●●Nu plasaţi animale sau plante în direcţia curentului de aer.
●●Nu direcţionaţi curentul de aer înspre şemineuri sau aparatură de
încălzire.
●●Nu blocaţi sau acoperiţi portul de admisie şi pe cel de evacuare.
●● Nu vă urcaţi pe aparatul de aer condiţionaţi şi nu puneţi obiecte pe acesta.
●●Nu aşezaţi vaze de flori sau recipiente de apă deasupra aparatului de
aer condiţionat.
●●Nu atârnaţi obiecte de unitatea interioară.
●●Nu plasaţi niciun obiect sub unitatea interioară care nu trebuie să intre
în contact cu apa.
●●Opriţi întrerupătorul electric de fiecare dată când curăţaţi aparatul de
aer condiţionat sau filtrul de aer.
●●Nu turnaţi apă sau solvent de curăţare direct pe unitate şi nu spălaţi
unitatea cu acestea.
●●Nu expuneţi aparatul de aer condiţionat la contact direct cu apa.
●●Nu puneţi în funcţiune aparatul de aer condiţionat cu mâinile umede.
●●Verificaţi starea standului de montare pentru defecţiuni.
●●Puneţi în funcţiune doar cu filtrele de aer instalate.
●●Nu consumaţi apa scursă din aparatul de aer condiţionat.
Ro-1
ATENŢIE
●● Nu încercaţi să instalaţi acest aparat de aer condiţionat pe cont propriu.
●●Această unitate nu conţine nicio piesă care poate reparată de către
utilizator. Consultaţi întotdeauna personalul service autorizat pentru
reparaţii.
●●Când mutaţi unitatea, consultaţi personalul service autorizat pentru
deconectarea şi instalarea acesteia.
●●Această unitate trebuie împământată.
●●Asiguraţi-vă că instalaţia de scurgere este montată corespunzător
pentru scurgeri.
●●Evitaţi instalarea aparatului de aer condiţionat în apropierea unui şemineu sau al altor aparate de încălzire.
●●Când instalaţi unităţile interioare şi exterioare, luaţi-vă măsuri de precauţie pentru a preveni accesul copiilor.
NUMELE PIESELOR
(4)
(2)
(5)
(9)
(1)
(3)
(5)
(9)
(6)
(7)
(8)
(6)
(7)
(8)
(1) Filtru aer
(2) Clapetă pentru direcţionarea curentului de aer
(3) Grilă de admisie aer
(4) Tablou de comandă şi lămpi indicatoare
(5) Lampa indicatoare FILTER (roşu): Se aprinde când este necesară
curăţarea filtrului. Curăţaţi filtrul conform secţiunii „CURĂŢARE ŞI
ÎNGRIJIRE”. Se stinge când butonul RESET este apăsat după curăţare.
(6) Lampa indicatoare TIMER (portocaliu): Se aprinde în timp ce ceasul
funcţionează.
(7) Lampa indicatoare OPERATION (verde): Se aprinde în timpul funcţionării.
(8) Unitate receptoare semnal telecomandă Aceasta este zona pentru
primirea semnalelor telecomenzii.
(9) Butonul MANUAL AUTO: Acesta este utilizat pentru punerea în funcţiune a unităţii în cazul în care telecomanda nu este disponibilă.
Unitatea de comandă (opţional)
Tipuri de telecomenzi:
● Telecomandă fără fir
● Telecomandă cu fir
● Telecomandă simplă
Pentru modul de funcţionare, vă rugăm consultaţi Manualul de utilizare al
fiecărui dispozitiv.
MODUL DE FUNCŢIONARE MANUAL AUTO
Utilizaţi modul de funcţionare MANUAL AUTO atunci când pierdeţi telecomanda sau când aceasta nu este disponibilă.
ATENŢIE
Nu apăsaţi butonul MANUAL AUTO cu mâini umede sau obiecte ascuţite, în caz contrar puteţi suferi şoc electric sau aparatul se poate defecta.
Pornirea aparatului
Apăsaţi butonul MANUAL AUTO de pe tabloul de comandă.
Funcţionarea poate fi reglată cu următoarea setare.
Mod de funcţionare
AUTO:
Atunci când modul Auto nu poate fi selectat, aparatul va funcţiona în acelaşi mod ca unitatea interioară, în acelaşi sistem. (Atunci când o altă unitatea
interioară din acelaşi sistem nu funcţionează,
aparatul de aer condiţionat va funcţiona pe răcire).
Viteza ventilatorului
AUTO
Dezgheţare automată controlată prin microcomputer
●●Atunci când utilizaţi modul Încălzire în condiţii de temperatură exterioară scăzută şi umiditate crescută, se poate forma gheaţă pe unitatea
exterioară, ducând la performanţă redusă de funcţionare. Pentru a preveni acest tip de performanţă redusă, această unitate este echipată cu
o funcţie de dezgheţare automată controlată prin microcomputer. Dacă
se formează gheaţă, aparatul de aer condiţionat se va opri temporar,
iar circuitul de dezgheţare va funcţiona pentru o perioadă scurtă de
timp (pentru aproximativ 4 până la 15 minute).
În timpul modului Dezgheţare automată, lampa indicatoare OPERATION (verde) se va aprinde intermitent.
Operaţia de recuperare a uleiului
●●Periodic, operaţia de recuperare a uleiului este efectuată pentru a
readuce uleiul din compresor în unitatea exterioară. În timpul operaţiei
de recuperare a uleiului, lampa indicatoare OPERATION (verde) se va
aprinde intermitent (pentru aproximativ 10 minute).
Setarea temperaturii 23 °C
Oprirea aparatului
Apăsaţi butonul MANUAL AUTO de pe tabloul de comandă.
REGLAREA DIRECŢIEI DE CIRCULARE A AERULUI
Direcţia verticală a curentului de aer poate fi controlată prin unitatea de comandă.
Direcţie verticală
(1)
Răcire şi dezumidificare:
Încălzire:
Performanţa de încălzire
●●Modul încălzire funcţionează pe principiul pompei termice, absorbind
căldura din aerul exterior şi transferând-o între interior. În consecinţă,
performanţa de funcţionare este redusă pe măsură ce temperatura
aerului exterior scade. Dacă consideraţi că nu este produsă suficientă căldură, vă recomandăm să utilizaţi aparatul de aer condiţionat în
asociere cu un alt tip de aparat de încălzire.
●●Modul încălzire vă încălzeşte întreaga cameră prin recircularea aerului,
din această cauză fiind necesară o anumită perioadă de timp după
pornirea aparatului de aer condiţionat pentru a încălzi camera.
(1), (2), (3), (4)
(1), (2), (3), (4)
(2)
(3)
(4)
SFATURI PENTRU FUNCŢIONARE
Funcţionare şi performanţă
Despre starea de prioritate şi starea de aşteptare
●●Mai multe unităţi interioare pot fi conectate în cadrul aceluiaşi sistem.
În funcţie de sistem, opţiunile de moduri de funcţionare sunt limitate.
Starea prioritară de răcire:
Atunci când celelalte unităţi interioare din cadrul aceluiaşi sistem funcţionează în modul de răcire sau dezumidificare, încălzirea nu poate fi
selectată în acelaşi timp.
Starea prioritară de încălzire:
Atunci când celelalte unităţi interioare din cadrul aceluiaşi sistem funcţionează în modul de încălzire, modul de răcire şi dezumidificare nu
poate fi selectat în acelaşi timp.
Starea de aşteptare:
Starea de aşteptare se activează atunci când 2 sau mai multe unităţi
interioare sunt pornite în acelaşi timp în moduri diferite de funcţionare.
Orice unitate interioară care nu se află în modul de funcţionare prioritar
va intra în starea de aşteptare până la schimbare modului prioritar de
funcţionare (intrarea în funcţiune este efectuată la schimbarea priorităţii).
În acest moment, lampa indicatoare OPERATION (verde) se aprinde şi
lampa indicatoare TIMER (portocaliu) se aprinde intermitent.
Răcire ambientală scăzută
●●Când temperatura exterioară scade, ventilatoarele unităţii exterioare
pot trece la Viteză redusă, sau unul dintre ventilatoare se poate opri
intermitent.
Interval de temperatură şi umiditate
●●Temperatura şi umiditatea necesare pentru punerea în funcţiune a
acestui produs sunt cele prezentate în tabelul următor.
Modul Răcire/Dezumidificare
Modul Încălzire
Temperatura
exterioară
Vă rugăm consultaţi specificaţiile unităţilor exterioare.
Temperatura
interioară
de la 18 până la 32 °C DB de la 10 până la 30 °C DB
Umiditate interioară
Aproximativ 80% sau mai puţin
●●Dacă aparatul de aer condiţionat este pus în funcţiune la temperaturi
mai ridicate decât cele enumerate, circuitul de protecţie încorporat
poate intra în funcţiune pentru a preveni deteriorarea circuitului intern.
De asemenea, în timpul modurilor Răcire şi Dezumidificare, dacă
unitatea este utilizată în condiţii de temperatură mai scăzută decât cele
enumerate mai sus, schimbătorul de căldură poate îngheţa, ducând la
scurgeri de apă şi alte defecţiuni.
●●Dacă unitatea este utilizată pentru perioade lungi de timp în condiţii de
umiditate crescută, se poate forma condens pe suprafaţa unităţii interioare, care poate picura pe podea sau pe alte obiecte de sub aparat.
●● Nu utilizaţi această unitate pentru alte scopuri decât acelea de Răcire, Încălzire, Dezumidificare şi circulare a aerului din cameră, în locuinţe normale.
CURĂŢARE ŞI ÎNGRIJIRE
ATENŢIE
●●Înainte de a curăţa unitatea, asiguraţi-vă că aţi oprit unitatea şi aţi
întrerupt alimentarea cu energie.
●●Nu staţi pe o platformă instabilă în timpul curăţării.
●●Când îndepărtaţi şi înlocuiţi filtrul de aer, asiguraţi-vă că nu atingeţi
schimbătorul de căldură, pentru că aceasta poate provoca vătămarea
corporală.
●●Asiguraţi-vă că grila de admisie este montată fix.
●●Nu curăţaţi interiorul unităţii pe cont propriu. Pentru a curăţa interiorul,
consultaţi întotdeauna personalul service autorizat.
●●Când curăţaţi corpul unităţii, nu utilizaţi apă mai fierbinte de 40 °C,
agenţi de curăţare duri şi abrazivi sau agenţi volatili cum ar fi benzenul
sau diluantul.
●●Nu îndepărtaţi nicio piesă din unitate, cu excepţia filtrului.
●● Dacă este permisă acumularea de mizerie pe filtrul de aer, fluxul de aer va
fi redus, scăzând eficienţa de funcţionare şi crescând nivelul de zgomot.
●●AUXB 04/07/09/12/14/18/24 În timpul perioadelor de utilizare normală,
filtrul de aer trebuie curăţat la fiecare 2 luni.
●●AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54 În timpul perioadelor de
utilizare normală, filtrul de aer trebuie curăţate la fiecare 2 luni.
Ro-2
3. Curăţaţi filtrului de aer.
Curăţarea filtrului de aer
AUXB 04/07/09/12/14/18/24
Când lampa indicatoare pentru filtru se aprinde, scoateţi şi curăţaţi filtrul.
1. Împingeţi cârligele grilei de admisie în interior, înspre
centrul unităţii, pentru a deschide grila de admisie.
2. Scoateţi filtrul din grila de admisie.
1.
2.
●●Îndepărtaţi praful din filtrul de aer prin aspirare sau prin spălarea acestuia. După spălare, permiteţi uscarea completă a filtrului de aer într-un
spaţiu protejat de lumina directă a soarelui.
●●Praful poate fi curăţat de pe filtrul de aer fie cu un aspirator, fie prin
spălarea filtrului într-o soluţie cu detergent uşor şi apă caldă. Dacă
spălaţi filtrul, asiguraţi-vă că permiteţi uscarea completă a acestuia
într-un loc umbrit înainte de instalare.
●● Dacă este permisă acumularea de mizerie pe filtrul de aer, fluxul de aer va
fi redus, scăzând eficienţa de funcţionare şi crescând nivelul de zgomot.
●●După pornirea unităţii, apăsaţi butonul MAINTENANCE de pe telecomandă, pentru 2 secunde sau mai mult.
4. Reataşaţi filtrul de aer pe grila de admisie.
(1) Repoziţionaţi filtrul de aer în suportul său.
(2) Asiguraţi-vă că filtrul de aer intră în contact cu opritorul filtrului, atunci
când este repoziţionat pe suportul său.
5. Închideţi grila de admisie şi împingeţi cârligele grilei
de admisie în afară.
4.
5.
Cârlig grilă
Filtru aer
3. Curăţaţi filtrului de aer.
Îndepărtaţi praful din filtrul de aer prin aspirare sau prin spălarea acestuia. După spălare, permiteţi uscarea completă a filtrului de aer într-un
spaţiu protejat de lumina directă a soarelui.
4. Reataşaţi filtrul de aer pe grila de admisie.
(1) Repoziţionaţi filtrul de aer în suportul său.
(2) Asiguraţi-vă că filtrul de aer intră în contact cu opritorul filtrului, atunci
când este repoziţionat pe suportul său.
5. Închideţi grila de admisie şi împingeţi cârligele grilei
de admisie în afară.
4.
5.
Filtru aer
Spălaţi corpul cu apă caldă, după care uscaţi cu o cârpă curată şi moale.
Când nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp
Menţine întrerupătorul pornit pentru cel puţin 12 ore înainte de a pune în
funcţiune aparatul, atunci când trebuie să îl utilizaţi din nou.
DEPANARE
Cârlig
filtru
Grilă de admisie
Curăţarea corpului
Cârlig grilă
●●Praful poate fi curăţat de pe filtrul de aer fie cu un aspirator, fie prin
spălarea filtrului într-o soluţie cu detergent uşor şi apă caldă. Dacă
spălaţi filtrul, asiguraţi-vă că permiteţi uscarea completă a acestuia
într-un loc umbrit înainte de instalare.
●●Dacă este permisă acumularea de mizerie pe filtrul de aer, fluxul de
aer va fi redus, scăzând eficienţa de funcţionare şi crescând nivelul de
zgomot.
●●După pornirea unităţii, apăsaţi butonul pentru filtru de pe telecomandă,
pentru a stinge lampa indicatoare a filtrului. (Consultaţi manualul de
utilizare împachetat împreună cu telecomanda pentru detalii).
AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54
Când lampa indicatoare pentru filtru se aprinde, scoateţi şi curăţaţi filtrul.
1. Împingeţi cârligele grilei de admisie în interior,
înspre centrul unităţii, pentru a deschide grila de
admisie.
2. Scoateţi filtrul din grila de admisie.
1.
2.
Următoarele condiţii nu reprezintă avarii sau erori de
funcţionare.
Nu funcţionează imediat:
●●Dacă unitatea este oprită, după care pornită imediat, compresorul nu
va funcţiona pentru aproximativ 3 minute, pentru a preveni arderea
siguranţelor.
●●Atunci când întrerupătorul electric este oprit după care pornit din nou,
circuitul de protecţie va intra în funcţiune pentru aproximativ 3 minute,
împiedicând funcţionarea unităţii în această perioadă.
Fluxul de aer este slab sau se opreşte:
●●Când modul de funcţionare Încălzire este pornit, ventilatorul unităţii
interioare se poate opri temporar, pentru a permite încălzirea pieselor
interne.
●●În timpul modului Încălzire, dacă temperatura ambientală creşte peste
setarea termostatului, unitatea exterioare se va opri, iar ventilatorul unităţii interioare se va opri de asemenea. Dacă doriţi să încălziţi camera
mai mult, setaţi termostatul la un nivel mai ridicat.
●●În timpul operaţiei de recuperare a uleiului, fluxul de aer se poate opri
pentru aproximativ 10 minute. (Consultaţi pagina 2)
●●În timpul modului Încălzire, unitatea se va opri temporar din funcţionare
(între 4 şi 15 minute), cât timp se află în modul de funcţionare Dezgheţare automată. (Consultaţi pagina 2)
●●Ventilatorul poate funcţiona la o viteză redusă în timpul modului Dezumidificare sau când unitatea monitorizează temperatura camerei.
●●În modul de monitorizare AUTO, ventilatorul va funcţiona la o viteză
redusă.
Lumini intermitente:
●●Lampa indicatoare OPERATION (verde) se aprinde intermitent:
Este efectuată operaţia de recuperare a uleiului. (Consultaţi pagina 2)
●●Lampa indicatoare OPERATION (verde) se aprinde intermitent:
Este efectuată operaţia automată de dezgheţare. (Consultaţi pagina 2)
Ro-3
●●Lampa indicatoare OPERATION (verde) şi lampa indicatoare TIMER
(portocaliu) se aprind intermitent alternativ:
Aparatul şi-a revenit după o pană de curent.
●●Lampa indicatoare OPERATION (verde) şi lampa indicatoare TIMER
(portocaliu) se aprind intermitent simultan:
Aparatul funcţionează în modul de funcţionare de probă. Consultaţi un
administrator, pentru că poate fi vorba despre operaţii de întreţinere în
curs de desfăşurare.
●●Lampa indicatoare OPERATION (verde) se aprinde şi lampa indicatoare TIMER (portocaliu) se aprinde intermitent:
Aceasta este starea de aşteptare. (Consultaţi pagina 2)
Se aude zgomot:
●●În următoare condiţii există zgomot de apă care curge în unitatea
interioară, iar sunetul de funcţionare creşte. Acestea sunt sunetele
produse de curgerea agentului frigorific.
C
ând aparatul începe să funcţioneze
La finalizarea operaţiei de recuperare a uleiului
La finalizarea operaţiei de dezgheţare automată
●●În timpul funcţionării, se poate auzi un scârţâit uşor. Acesta este produs
de expansiunea şi contractarea tabloului de comandă, din cauza
schimbărilor de temperatură.
●●În timpul modului Încălzire, se poate auzi ocazional un sunet sfârâit.
Acest sunet este produs în timpul operaţiei de Dezgheţare automată.
(Consultaţi pagina 2)
Mirosuri:
●●Unitatea interioară poate produce anumite mirosuri. Acest miros este
rezultatul mirosurilor ambientale (mobilă, tutun etc.) care au fost absorbite în aparatul de aer condiţionat.
Din unitatea interioară iese ceaţă:
●●În timpul operaţiei de răcire, poate fi observată o ceaţă fină care iese
din unitatea interioară. Aceasta rezultă din răcirea bruscă a aerului din
cameră de către aerul emis de aparatul de aer condiţionat, ducând la
condensare şi formarea ceţii.
Din unitatea interioară iese abur:
●●În timpul modului Încălzire, ventilatorul unităţii exterioare se poate opri,
iar unitatea poate elimina abur. Acest fapt este produs în timpul operaţiei de Dezgheţare automată. (Consultaţi pagina 2)
SPECIFICAŢII
AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB
04
07
09
12
14
18
24
GBLH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
MODEL
SURSĂ DE ALIMENTARE
230 V ~ 50/60 Hz
INTERVAL DE TENSIUNE DISPONIBIL
198 până la 264 V (50Hz) , 198 până la 253 V (60Hz)
[kW] 1,1
CAPACITATE
DE RĂCIRE [BTU/h] 3.800
7.500
2,2
2,8
[kW] 1,3
CAPACITATE
DE ÎNCĂLZIRE [BTU/h] 4.400
9.600 10.900 14.000 17.100 21.500 27.300
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
9.600 12.300 15.400 19.100 24.200
3,2
4,1
5,0
6,3
8,0
ENERGIE
LA INTRARE
[W]
23
25
25
29
35
36
84
CURENT
[A]
0,17
0,17
0,17
0,20
0,24
0,25
0,62
NIVEL PRESIUNE SUNET (RĂCIRE/ÎNCĂLZIRE)
RIDICAT
dB [A] 34/34
34/34
35/35
37/37
38/38
41/41
50/50
MED
dB [A] 30/28
30/30
30/30
34/34
34/34
35/35
44/44
REDUS
dB [A] 25/21
25/25
25/25
27/27
27/27
27/27
30/30
DIMENSIUNI ŞI GREUTATE
ÎNĂLŢIME
[mm]
245
LĂŢIME
[mm]
570
ADÂNCIME
[mm]
570
GREUTATE
[kg]
14,5
15
17
AUXD AUXD AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA
18
24
18
24
30
34
36
45
54
GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
MODEL
Unitatea exterioară produce apă:
●●În timpul modului Încălzire, unitatea exterioară poate produce apă din
cauza operaţiei de dezgheţare automată.
SURSĂ DE ALIMENTARE
230 V ~ 50/60 Hz
198 până la 264 V (50Hz) , 198 până la 253 V (60Hz)
Următoarele condiţii pot să nu reprezinte avarii, prin
urmare verificaţi din nou.
INTERVAL DE TENSIUNE DISPONIBIL
[kW] 5,6 7,1 5,6 7,1 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0
CAPACITATE
DE RĂCIRE [BTU/h] 19.100 24.200 19.100 24.200 30.700 34.100 38.200 42.700 47.800
Nu funcţionează deloc:
●●A existat o pană de curent?
●●S-a ars o siguranţă, sau un întrerupător a fost oprit?
●●Întrerupătorul principal pentru alimentare este setat pe poziţia OFF?
●●Încercaţi să activaţi un mod de funcţionare diferit de starea prioritară?
(Consultaţi pagina 2)
●●Aparatul este în stare de aşteptare? (Consultaţi pagina 2)
Modul de funcţionare nu poate fi modificat:
●●Încercaţi să activaţi un mod de funcţionare diferit de starea prioritară?
(Consultaţi pagina 2)
[kW] 6,3 8,0 6,3 8,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0
CAPACITATE
DE ÎNCĂLZIRE [BTU/h] 21.500 27.300 21.500 27.300 34.100 38.200 42.700 47.800 54.600
Performanţă scăzută la răcire (sau încălzire):
●●Aţi reglat setările pentru temperatura ambientală (termostat) corect?
●●Filtrul de aer este murdar? (Consultaţi pagina 2)
●●Sunt blocate porturile de admisie sau evacuare ale aparatului de aer
condiţionat?
●●Există o fereastră sau o uşă deschisă?
●●În cazul modului Răcire, este permisă pătrunderea razelor puternice de
soare printr-o fereastră? (Trageţi draperiile.)
●●În cazul modului Răcire, există aparate de încălzire şi calculatoare în
interiorul camerei, sau există prea multe persoane în cameră?
●●Viteza ventilatorului este setată la un nivel prea redus?
Setaţi temperatura mai jos decât temperatura ambientală şi puneţi
în funcţiune:
●●Temperatura nu scade în mod corespunzător. Temperatura poate să
nu scadă, în funcţie de condiţiile din cameră. (În timp ce umiditatea sau
temperatura ambientală este ridicată). (Consultaţi pagina 2)
DIMENSIUNI ŞI GREUTATE
ENERGIE
LA INTRARE
[W]
CURENT
[A] 0,27 0,32 0,38 0,38 0,42 0,51 0,53 0,69 0,78
39
46
51
51
59
77
80
99
119
NIVEL PRESIUNE SUNET
RIDICAT
dB [A]
36
38
40
40
40
43
44
46
47
MED
dB [A]
30
33
36
36
38
38
38
39
39
REDUS
dB [A]
29
29
33
33
33
33
33
33
33
ÎNĂLŢIME
[mm]
246
LĂŢIME
[mm]
840
288
840
ADÂNCIME
[mm]
840
840
GREUTATE
[kg]
22
27
Informaţii cu privire la nivelul de zgomot:
Nivelul maxim de presiune acustică este mai mic de 70 dB (A) atât
pentru unitatea interioară, cât şi pentru cea exterioară. Conform cu IEC
704-1 şi ISO 3744.
În următoarele situaţii, opriţi imediat funcţionarea şi
apelaţi personalul service autorizat.
●●Problema nu poate fi rezolvată nici atunci când verificările de depanare
au fost efectuate.
●●Lampa indicatoare FILTER (roşu) se aprinde intermitent foarte rapid.
●● Telecomanda cu fir sau telecomanda simplă indică Er (când este conectată).
●●Aparatul emite miros de ars.
Ro-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement