Fujitsu AUXB04GBLH Kullanma talimatları

Fujitsu AUXB04GBLH Kullanma talimatları
INDOOR UNIT (Cassette type)
English
OPERATING MANUAL
UNIDAD INTERIOR (Tipo casete)
Conserve este manual para posibles consultas futuras.
MANUALE DI ISTRUZIONI
UNITÀ INTERNA (tipo a cassetta)
Conservare questo manuale per consultazione futura.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Τύπος κασέτας)
Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
AUXA18GALH
AUXA24GALH
AUXA30GALH
AUXA34GALH
AUXA36GALH
AUXA45GALH
AUXA54GALH
AUXD18GALH
AUXD24GALH
Refer to the rating label for the serial number,
manufactured year and month.
MANUAL DE FUNCIONAMENTO
UNIDADE INTERIOR (Tipo cassete)
Guarde este manual para consulta futura.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ (кассетного типа)
Сохраните данное руководство для последующего использования.
KULLANIM KILAVUZU
İÇ ÜNİTE (Kaset tipi)
Français
Español
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Italiano
UNITÉ INTÉRIEURE (Type cassette)
Conservez ce manuel pour pour toute référence ultérieure.
Ελληνικά
MODE D’EMPLOI
Português
AUXB04GBLH
AUXB07GALH
AUXB09GALH
AUXB12GALH
AUXB14GALH
AUXB18GALH
AUXB24GALH
Русский
INNENGERÄT (Kassettentyp)
Bewahren Sie dieses Handbuch für eine spätere Bezugnahme auf.
Türkçe
BEDIENUNGSANLEITUNG
Deutsch
Keep this manual for future reference.
Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
MADE IN P.R.C.
[Original instructions]
PART No. 9369313301
9369313301_OM.indb cover1
12/18/2017 11:38:00 AM
KULLANIM KILAVUZU
PARÇA NO. 9369313301
VRF sistemi iç ünitesi (Kaset tipi)
İÇİNDEKİLER
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ......................................................................... 1
PARÇA ADLARI ....................................................................................... 1
MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) ÇALIŞMA................................. 2
HAVA DOLAŞIM YÖNÜNÜ AYARLAMA .................................................. 2
ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI.......................................................................... 2
TEMİZLİK VE BAKIM .............................................................................. 2
SORUN GİDERME .................................................................................. 3
TEKNİK ÖZELLİKLER ............................................................................. 4
● Her türlü elektrikli ekipmanın, hem iç hem de dış ünitelerden en az 1 m
uzakta olduğundan emin olun.
● Bu aletin, fiziksel, duyusal ya da zihinsel engele sahip veya deneyim ve
bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanımı, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımıyla ilgili gözetim
ya da talimat sağlanmadığı sürece amaçlanmaz. Çocukların cihaz ile
oynaması engellenmelidir.
Not:
Isı geri kazanım sisteminde çalışma modunu değiştirmek, çalışmaya
hazırlanmak için biraz zaman gerektirebilir. Lütfen bunun bir arıza
olmadığını unutmayın.
KURULUM ÖNLEMLERİ
DİKKAT
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
● Cihazı kullanmadan önce, bu “ÖNLEMLERİ” dikkatlice okuyun ve
cihazı düzgün şekilde çalıştırın.
● Bu bölümdeki talimatların tamamı güvenlikle ilgilidir; güvenli çalışma
koşullarını sağladığınızdan emin olun.
● “UYARI” ve “DİKKAT” ibareleri bu talimatlarda aşağıdaki anlamlarda
kullanılmıştır:
UYARI
Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının ciddi şekilde yaralanmasına ya da ölümüne
yol açabilecek prosedürleri belirtir.
DİKKAT
Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının yaralanmasına ya da eşyalarda hasara yol
açabilecek prosedürleri belirtir.
● Bu klimanın kurulumunu kendiniz yapmaya çalışmayın.
● Bu ünite kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Onarımlar
için daima yetkili servis personeline danışın.
● Taşınırken ünitenin bağlantılarının sökülmesi ve montajı için yetkili
servis personeline danışın.
● Ünite topraklanmalıdır.
● Drenaj çalışmasını doğru şekilde gerçekleştirdiğinizden emin olun.
● Klimayı çıplak alev veya diğer ısıtma ekipmanlarının yakınına monte
etmekten kaçının.
● İç ve dış üniteleri monte ederken, çocukların uzak durması için gerekli
önlemleri alın.
PARÇA ADLARI
(4)
KULLANIM ÖNLEMLERİ
(2)
(5)
UYARI
(9)
● Kendinizi uzun süre boyunca klimanın doğrudan rüzgârına maruz
bırakmayın.
● Çıkış portuna veya giriş ızgaralarına parmağınızı veya nesneleri
sokmayın.
● ACİL DURUM haricinde, çalışma sırasında asla iç ünitelerin ana
sigortasını ve yardımcı sigortayı kapatmayın. Bu durum kompresör
arızasının yanı sıra su sızıntısına da sebep olacaktır. İlk olarak kontrol
ünitesini, dönüştürücüyü veya harici giriş aygıtını çalıştırarak iç üniteyi
durdurun, ardından sigortayı kesin. Kontrol ünitesi, dönüştürücü veya
harici giriş aygıtı aracılığıyla çalıştırdığınızdan emin olun.
● Bu cihazın güç kaynağı kablosu zarar görürse, özel amaçlı aletler ve
belirtilen kablo gerekli olduğu için sadece yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
● Herhangi bir soğutucu sızıntısı meydana gelirse, alevleri söndürün,
odayı havalandırın ve yetkili servis personeliyle iletişime geçin.
DİKKAT
● Hayvanların veya bitkilerin doğrudan hava akışı yönünde kalmasına
izin vermeyin.
● Hava akışını çıplak aleve veya ısıtma cihazlarına yöneltmeyin.
● Giriş ve çıkış portlarını engellemeyin ya da kapatmayın.
● Klimanın üzerine çıkmayın veya farklı nesneler koymayın.
● Klimaların üzerine vazo veya su kabı koymayın.
● İç üniteye herhangi bir nesne asmayın.
● İç ünitenin altına ıslanabilecek bir şey koymayın.
● Klimayı ya da hava filtresini temizlerken elektrik sigortasını her zaman
kapatın.
● Doğrudan ünite üzerine su ya da temizlik çözücüsü dökmeyin veya
bunlarla üniteyi yıkamayın.
● Klimayı doğrudan suya maruz bırakmayın.
● Klimayı ıslak elle çalıştırmayın.
● Montaj standında hasar olup olmadığını kontrol edin.
● Sadece hava filtreleri takılıyken çalıştırın.
● Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.
● Radyatör kanatlarına ağırlık uygulamayın.
● Klimanın yakınında parlayıcı gazlar kullanmayın.
● Çalışma sırasında boru tesisatına dokunmayın.
(1)
(3)
(5)
(9)
(6)
(7)
(8)
(6)
(7)
(8)
(1) Hava Filtresi
(2) Hava Akış Yönü Kanatları
(3) Hava Giriş Izgarası
(4) Çalıştırma Kontrol Paneli ve Gösterge Lambaları
(5) FİLTRE Gösterge Lambası (Kırmızı): Filtreyi temizleme zamanı geldiğinde yanar. Filtreyi, “TEMİZLİK VE BAKIM” kısmına göre temizleyin. Temizledikten sonra RESET (SIFIRLA) düğmesine basıldığında
söner.
(6) ZAMANLAYICI Gösterge Lambası (Turuncu): Zamanlayıcı çalışırken
yanar.
(7) ÇALIŞMA Gösterge Lambası (Yeşil): Çalışırken yanar.
(8) Uzaktan Kumanda Sinyal Alıcısı: Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alma yeridir.
(9) MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesi: Uzaktan kumanda
olmadığında çalıştırmak için kullanılır.
Kontrol ünitesi (isteğe bağlı)
Uzaktan kumanda tipleri:
● Kablosuz uzaktan kumanda
● Kablolu uzaktan kumanda
● Basit uzaktan kumanda
Çalışma yöntemi için lütfen her cihazın Kullanım Kılavuzuna başvurun.
Tr-1
9369313301_OM.indb 1
12/18/2017 11:38:03 AM
MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) ÇALIŞMA
Uzaktan kumanda ünitesinin kaybolması ya da başka bir nedenle kullanılamaması durumunda MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) çalışmayı
kullanın.
DİKKAT
Islak ellerle ya da sivri nesnelerle MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine basmayın, aksi halde elektrik çarpması ya da hatalı
çalışma meydana gelebilir.
Çalışmayı Başlatma
Çalışma kontrol panelindeki MANUAL AUTO (MANÜEL
OTOMATİK) düğmesine basın.
Çalışma aşağıdaki ayarda ayarlanabilir.
Çalışma modu
AUTO (OTOMATİK):
Auto (Otomatik) modu seçilemediğinde, aynı sistemdeki diğer iç üniteyle aynı modda çalışacaktır. (Aynı sistemdeki diğer iç ünite çalışmazsa,
klima soğutma modunda çalışacaktır.)
Fan hızı
OTOMATİK
Sıcaklık ayarlama
23 °C
● Isıtma modu ısı pompası prensibiyle çalışır ve dışarıdan ısı emip bu
ısıyı içe aktarır. Bunun sonucunda, dış hava sıcaklığı düştükçe çalışma performansı da azalır. Yetersiz ısıtma performansının üretilmekte
olduğunu hissederseniz, bu klimayı, başka tür bir ısıtma aletiyle birlikte
kullanmanızı öneririz.
● Isıtma modu havayı oda içinde dolaştırarak odanızın tamamını ısıtır ve
bu nedenle de klimayı ilk çalıştırmanızdan odanın ısınmasına kadar
biraz zaman geçmesi gerekebilir.
Mikrobilgisayar kontrollü otomatik çözdürme
● Isıtma modunu düşük dış hava sıcaklığı ve yüksek nem koşullarında
kullanırken, dış ünitede, çalışma performansının düşmesiyle sonuçlanan donma meydana gelebilir. Bu tür bir performans düşüklüğünü
engellemek için, bu ünite Mikrobilgisayar Kontrollü otomatik çözdürme
işleviyle donatılmıştır. Donma meydana gelirse, klima geçici olarak
durur ve çözdürme devresi kısa bir süre çalışır (yaklaşık 4 - 15 dakika).
Otomatik Çözdürme çalışması sırasında, ÇALIŞMA gösterge lambası
(yeşil) yanıp sönecektir.
Yağ geri kazanımı çalışması
● Kompresör yağını dış üniteye geri döndürmek için, yağ geri kazanımı
çalışması belirli aralıklarla gerçekleştirilir. Yağ geri kazanımı çalışması
sırasında, ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) yanıp sönecektir (yaklaşık 10 dakika).
Sıcaklık ve nem aralığı
● Bu ürünü çalıştırmak için gereken sıcaklık ve nem aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
Çalışmayı Durdurma
Çalışma kontrol panelindeki MANUAL AUTO (MANÜEL
OTOMATİK) düğmesine basın.
HAVA DOLAŞIM YÖNÜNÜ AYARLAMA
Dikey rüzgâr yönü kontrol ünitesiyle denetlenebilir.
Dikey yön
(1)
Soğutma ve Kurutma: (1), (2), (3), (4)
Isıtma:
(1), (2), (3), (4)
Isıtma performansı
(2)
(3)
(4)
ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI
Çalışma ve Performans
Öncelik durumu ve bekleme durumu hakkında
● Aynı sistem içinde birden fazla iç ünite bağlanabilir. Sisteme bağlı
olarak, çalışma modu seçeneği sınırlıdır.
Soğutma / Kurutma Modu
Isıtma Modu
Dış sıcaklık
Lütfen dış ünitelerin özelliklerine başvurun.
İç sıcaklık
18 - 32 °C DB
Kapalı mekan
nem miktarı
10 - 30 °C DB
Yaklaşık %80 ve altı
● Klima, listelenenlerden daha yüksek sıcaklık koşulları altında çalıştırılırsa, dahili devre hasarını önlemek için yerleşik koruma devresi çalışabilir. Ayrıca, Soğutma ve Kurutma modları sırasında, ünite yukarıda
listelenenlerden daha düşük sıcaklık koşulları altında kullanılırsa, ısı
eşanjörü, su sızıntısına ve diğer hasarlara yol açacak şekilde donabilir.
● Ünite yüksek nem koşulları altında uzun süre boyunca kullanılırsa,
iç ünitenin yüzeyinde yoğuşma oluşabilir ve yere ya da alttaki diğer
nesnelere damlayabilir.
● Bu üniteyi, olağan meskenlerde Soğutma, Isıtma, Nem Giderme ve
hava devridaimi dışındaki amaçlar için kullanmayın.
TEMİZLİK VE BAKIM
DİKKAT
● Üniteyi temizlemeden önce, üniteyi durdurduğunuzdan ve güç kaynağını kestiğinizden emin olun.
Soğutma önceliği durumu:
Aynı sistemdeki diğer iç üniteler soğutma ya da kurutma modunda
çalışırken, aynı anda ısıtma seçilemez.
● Temizlik yaparken sağlam olmayan platform üzerinde durmayın.
Isıtma önceliği durumu:
Aynı sistemdeki diğer iç üniteler ısıtma modunda çalışırken, aynı anda
soğutma ve kurutma modu seçilemez.
● Giriş ızgarasının sağlam biçimde takıldığından emin olun.
● Hava filtresini söküp takarken, kişisel yaralanmayla sonuçlanabileceğinden ısı eşanjörüne dokunmamaya özen gösterin.
● Ünitenin içini kendi kendinize temizlemeyin. İçinin temizlenmesi için her
zaman yetkili servis personeline danışın.
Bekleme durumu:
2 ya da daha fazla iç ünite aynı anda farklı modda çalışmaya başlarsa
bekleme durumu etkinleşir. Öncelik modundan başka herhangi bir iç
ünite, öncelik modu değişene kadar bekleme durumunda kalacaktır
(öncelik modu değişir değişmez çalışma başlar).
Bu anda, ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) yanar ve ZAMANLAYICI
gösterge lambası (turuncu) yanıp söner.
● Hava Filtresinde kir birikmesine izin verirseniz, hava akışı azalır ve
çalışma verimi düşerek gürültü artar.
Düşük ortam soğutma
● AUXB 04/07/09/12/14/18/24 Normal kullanım sırasında, hava filtresi 2
ayda bir temizlenmelidir.
● Dış mekân sıcaklığı düşerse, dış ünitenin fanları Düşük Hıza geçebilir
veya fanlardan biri kesintili olarak durabilir.
● Ünitenin gövdesini temizlerken, 40 °C'den yüksek sıcaklıkta su, aşındırıcı temizlik maddeleri veya benzin ve tiner gibi uçucu maddeler
kullanmayın.
● Filtre haricinde üniteden hiçbir parçayı çıkarmayın.
● AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54 Normal kullanım sırasında,
hava filtresi 2 ayda bir temizlenmelidir.
Tr-2
9369313301_OM.indb 2
12/18/2017 11:38:03 AM
3. Hava filtresini temizleyin.
Hava Filtresini Temizleme
● Hava filtresindeki tozu vakumla ya da yıkayarak giderin. Yıkadıktan
sonra, güneş ışığının vurmadığı bir alanda hava filtresinin iyice kurumasını sağlayın.
AUXB 04/07/09/12/14/18/24
Filtre lambası yandığında, filtreyi çıkarıp temizleyin.
1. Giriş ızgarasını açmak için, giriş ızgarasının kancalarını ünitenin merkezine doğru itin.
2. Filtreyi giriş ızgarasından çekip çıkarın.
1.
2.
● Hava filtresindeki tozlar elektrik süpürgesiyle temizlenebilir veya filtre
yumuşak deterjan ve ılık su karışımıyla yıkanabilir. Filtreyi yıkarsanız,
yeniden takmadan önce gölge bir yerde iyice kuruduğundan emin
olun.
● Hava filtresinde kir birikmesine izin verirseniz, hava akışı azalır ve
çalışma verimi düşerek gürültü artar.
● Gücü açtıktan sonra, uzaktan kumandadaki MAINTENANCE (BAKIM)
düğmesine 2 saniye ya da daha uzun süre basın.
4. Hava filtresini giriş ızgarasına geri takın.
(1) Hava filtresini tutucusuna yerleştirin.
(2) Tutucusuna yerleştirildiğinde, hava filtresinin filtre durdurucularla
temas ettiğinden emin olun.
Izgara Kancası
5. Giriş ızgarasını kapatıp, kancalarını dışa doğru itin.
4.
5.
Hava Filtresi
3. Hava filtresini temizleyin.
Hava filtresindeki tozu vakumla ya da yıkayarak giderin. Yıkadıktan sonra, güneş ışığının vurmadığı bir alanda hava filtresinin iyice kurumasını
sağlayın.
4. Hava filtresini giriş ızgarasına geri takın.
(1) Hava filtresini tutucusuna yerleştirin.
(2) Tutucusuna yerleştirildiğinde, hava filtresinin filtre durdurucularla
temas ettiğinden emin olun.
5. Giriş ızgarasını kapatıp, kancalarını dışa doğru itin.
4.
Gövdeyi temizleme
Gövdeyi ılık suyla yıkayıp, temiz ve yumuşak bir bezle kurulayın.
Uzun bir süre boyunca kullanılmadığında
5.
Hava Filtresi
Tekrar kullanılacağında, çalışmayı başlatmadan önce sigortayı en az 12
saat açık bırakın.
SORUN GİDERME
Filtre
Kancası
Giriş Izgarası
Izgara Kancası
● Hava filtresindeki tozlar elektrik süpürgesiyle temizlenebilir veya filtre
yumuşak deterjan ve ılık su karışımıyla yıkanabilir. Filtreyi yıkarsanız,
yeniden takmadan önce gölge bir yerde iyice kuruduğundan emin
olun.
● Hava filtresinde kir birikmesine izin verirseniz, hava akışı azalır ve
çalışma verimi düşerek gürültü artar.
● Gücü açtıktan sonra, filtre lambasını söndürmek için uzaktan kumandada filtre düğmesine basın. (Ayrıntılar için, uzaktan kumanda ünitesiyle
birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.)
AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54
Filtre lambası yandığında, filtreyi çıkarıp temizleyin.
1. Giriş ızgarasını açmak için, giriş ızgarasının kancalarını ünitenin merkezine doğru itin.
2. Filtreyi giriş ızgarasından çekip çıkarın.
1.
2.
Aşağıdaki durumlar bozulma ya da çalışma arızaları
değildir.
Hemen çalışmıyor:
● Ünite kapatılıp hemen tekrar çalıştırılırsa, sigortanın yanmaması için
kompresör 3 dakika kadar çalışmayacaktır.
● Elektrik sigortası her kapatılıp tekrar açıldığında, koruma devresi 3
dakika kadar çalışıp ünitenin çalışmasını engelleyecektir.
Hava akışı zayıf veya duruyor:
● Isıtma çalışması başlatıldığında, iç parçaların ısınabilmesi için iç ünitenin fanı geçici olarak durabilir.
● Isıtma çalışması sırasında, oda sıcaklığı termostat ayarının üzerine
çıkarsa, dış ünite duracak ve iç ünitenin fanı duracaktır. Odayı daha da
ısıtmak isterseniz, termostatı daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
● Yağ geri kazanımı çalışması sırasında, hava akışı yaklaşık 10 dakika
durabilir. (Bkz. sayfa 2)
● Isıtma çalışması sırasında, Automatic Defrosting (Otomatik Buz Çözme) modu çalıştıkça, ünite geçici olarak çalışmayı durduracaktır (4 ilâ
15 dakika arası). (Bkz. sayfa 2)
● Kurutma çalışması sırasında veya ünite oda sıcaklığını izlerken, fan
düşük hızda çalışabilir.
● İzleme AUTO (OTOMATİK) çalışmasında, fan düşük hızda çalışacaktır.
Yanıp sönen lambalar:
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) yanıp sönüyor:
Yağ geri kazanımı çalışması gerçekleştirilmektedir. (Bkz. sayfa 2)
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) yanıp sönüyor:
Otomatik çözdürme çalışması gerçekleştirilmektedir. (Bkz. sayfa 2)
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) ve ZAMANLAYICI gösterge lambası
(turuncu) sırayla yanıp sönüyor:
Güç kesintisinden kurtarılmış.
Tr-3
9369313301_OM.indb 3
12/18/2017 11:38:03 AM
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) ve ZAMANLAYICI gösterge lambası
(turuncu) aynı anda yanıp sönüyor:
Deneme çalışması modunda çalışıyor. Bakım yürütülebiliyor olabileceğinden bir yöneticiye sorun.
TEKNİK ÖZELLİKLER
AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB
04
07
09
12
14
18
24
GBLH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) yanıyor ve ZAMANLAYICI gösterge
lambası (turuncu) yanıp sönüyor:
Bu bekleme durumudur. (Bkz. sayfa 2)
MODEL
Gürültü duyuluyor:
● Aşağıdaki koşullarda, iç üniteden su akış sesleri gelir ve çalışma sesi
yükselir. Bunlar, soğutucunun akış sesleridir.
Çalışma başladığında
Yağ geri kazanımı çalışması bittiğinde
Otomatik çözdürme çalışması bittiğinde
KULLANILABİLİR
GERİLİM ARALIĞI
GÜÇ KAYNAĞI
230 V ~ 50/60 Hz
198 ilâ 264 V (50Hz) , 198 ilâ 253 V (60Hz)
SOĞUTMA
[kW] 1,1
KAPASİ[BTU/h] 3.800
TESİ
2,2
2,8
7.500
4,5
5,6
7,1
9.600 12.300 15.400 19.100 24.200
● Çalışma sırasında, hafif bir gıcırtı sesi duyulabilir. Bu, sıcaklık değişiklikleri yüzünden paneldeki hafif genleşme ve büzüşmeden kaynaklanır.
[kW] 1,3
ISITMA KAPASİTESİ
[BTU/h] 4.400
GÜÇ GİRİŞİ
[W]
23
25
25
29
35
36
84
● Isıtma çalışması sırasında, bazen bir cızırtı sesi duyulabilir. Bu ses,
Otomatik Çözdürme işleminden dolayıdır. (Bkz. sayfa 2)
AKIM
[A]
0,17
0,17
0,17
0,20
0,24
0,25
0,62
50/50
Koku:
● İç ünite bazı kokular yayabilir. Bu koku, klimaya giren oda kokularından
(mobilya, tütün, vs.) dolayıdır.
İç üniteden sis çıkar:
● Soğutma çalışması sırasında, iç üniteden hafif bir buğu çıkışı görülebilir. Bu, oda ısısının klimadan çıkan soğuk havayla aniden soğuması ve
yoğuşarak çiyleşmesi yüzündendir.
İç üniteden buhar çıkar:
● Isıtma çalışması sırasında, dış ünitenin fanı durabilir ve üniteden buhar
çıkabilir. Bu, Otomatik Çözdürme işlemi yüzündendir. (Bkz. sayfa 2)
Dış üniteden su geliyor:
● Isıtma Çalışması sırasında, Otomatik Çözdürme çalışmasından dolayı
dış üniteden su gelebilir.
Hiç çalışmıyor:
● Elektrik kesintisi var mı?
● Bir sigorta patlamış veya atmış mı?
● Ana güç anahtarı OFF (KAPALI) konumuna mı ayarlı?
● Öncelik durumunda farklı bir çalışmaya geçmeyi mi deniyorsunuz?
(Bkz. sayfa 2)
● Bekleme durumunda mı? (Bkz. sayfa 2)
Çalışma modu değiştirilemiyor:
● Öncelik koşullarından farklı bir çalışmaya değiştirmeyi mi deniyorsunuz? (Bkz. sayfa 2)
3,2
4,1
5,0
6,3
8,0
9.600 10.900 14.000 17.100 21.500 27.300
SES BASINCI DÜZEYİ (SOĞUTMA/ISITMA)
YÜKSEK
dB [A] 34/34
34/34
35/35
37/37
38/38
41/41
ORTA
dB [A] 30/28
30/30
30/30
34/34
34/34
35/35
44/44
DÜŞÜK
dB [A] 25/21
25/25
25/25
27/27
27/27
27/27
30/30
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
YÜKSEKLİK
[mm]
245
GENİŞLİK
[mm]
570
DERİNLİK
[mm]
570
AĞIRLIK
[kg]
14,5
15
17
AUXD AUXD AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA
18
24
18
24
30
34
36
45
54
GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
MODEL
Aşağıdaki koşullar bozulma olmayabileceğinden tekrar kontrol edin.
2,8
3,6
GÜÇ KAYNAĞI
230 V ~ 50/60 Hz
KULLANILABİLİR
GERİLİM ARALIĞI
198 ilâ 264 V (50Hz) , 198 ilâ 253 V (60Hz)
[kW] 5,6 7,1 5,6 7,1 9,0 10,0 11,2 12,5 14,0
SOĞUTMA
KAPASİ[BTU/h] 19.100 24.200 19.100 24.200 30.700 34.100 38.200 42.700 47.800
TESİ
[kW] 6,3 8,0 6,3 8,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0
ISITMA KAPASİTESİ
[BTU/h] 21.500 27.300 21.500 27.300 34.100 38.200 42.700 47.800 54.600
GÜÇ GİRİŞİ
[W]
AKIM
[A] 0,27 0,32 0,38 0,38 0,42 0,51 0,53 0,69 0,78
39
46
51
51
59
77
80
99
119
SES BASINÇ DÜZEYİ
Zayıf Soğutma (veya Isıtma) performansı:
● Oda sıcaklığı ayarını (termostat) düzgün şekilde ayarladınız mı?
YÜKSEK
dB [A]
36
38
40
40
40
43
44
46
ORTA
dB [A]
30
33
36
36
38
38
38
39
39
● Hava filtresi kirli mi? (Bkz. sayfa 2)
DÜŞÜK
dB [A]
29
29
33
33
33
33
33
33
33
● Klimanın giriş veya çıkış portu tıkalı mı?
● Açık bir pencere veya kapı var mı?
● Soğutma çalışması durumunda, parlak güneş ışığının girebileceği bir
pencere var mı? (Perdeleri kapatın.)
● Soğutma çalışması durumunda, oda içinde ısıtma cihazları veya bilgisayarlar ya da çok fazla insan var mı?
● Fan hızı düşüğe mi ayarlı?
Sıcaklığı oda sıcaklığından düşük değere ayarlayıp kullanın:
● Sıcaklık yeterince düşmez. Sıcaklık, oda koşullarına bağlı olarak düşmeyebilir. (Yüksek nem ya da oda sıcaklığı yüksek olduğunda.) (Bkz.
sayfa 2)
47
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
YÜKSEKLİK
[mm]
246
288
GENİŞLİK
[mm]
840
840
DERİNLİK
[mm]
840
840
AĞIRLIK
[kg]
22
27
Akustik Gürültü Bilgisi:
En yüksek ses basıncı seviyesi, hem iç hem de dış ünite için 70 dB (A)
değeridir. IEC 704-1 ve ISO 3744'e göre.
Aşağıdaki koşullarda çalışmayı hemen durdurun ve
yetkili servis personeliyle iletişime geçin.
● Sorun giderme kontrolleri gerçekleştirildiğinde bile sorun çözülmediğinde.
● FİLTRE gösterge lambası (kırmızı) oldukça hızlı yanıp söndüğünde.
● Kablolu uzaktan kumanda ya da basit uzaktan kumanda Er ibaresi
gösterirse (bağlandığında).
● Yanık kokusu varsa.
Tr-4
9369313301_OM.indb 4
12/18/2017 11:38:03 AM
9369313301_OM.indb cover5
12/18/2017 11:38:03 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement