Fujitsu AUXB14GALH Handleiding

Fujitsu AUXB14GALH Handleiding
BINNENEENHEID (Cassettemodel)
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
AUXB04GBLH
AUXB07GALH
AUXB09GALH
AUXB12GALH
AUXB14GALH
AUXB18GALH
AUXB24GALH
AUXA18GALH
AUXA24GALH
AUXA30GALH
AUXA34GALH
AUXA36GALH
AUXA45GALH
AUXA54GALH
AUXD18GALH
AUXD24GALH
ONDERDEELNr. 9369313301
Nederlands
GEBRUIKERSHANDLEIDING
GEBRUIKERSHANDLEIDING
ONDERDEELNR. 9369313301
VRF-systeem binneneenheid (Cassettemodel)
INHOUD
VEILIGHEIDSMAATREGELEN................................................................ 1
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN............................................... 1
MANUAL AUTO WERKING...................................................................... 2
AANPASSING VAN DE RICHTING VAN DE LUCHTCIRCULATIE.......... 2
GEBRUIKSTIPS....................................................................................... 2
REINIGING EN ONDERHOUD................................................................ 2
PROBLEEMOPLOSSING........................................................................ 3
SPECIFICATIES....................................................................................... 4
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
●●Voordat u het apparaat gebruikt, lees deze “VOORZORGSMAATREGELEN” grondig door en bedien dit apparaat op de juiste manier.
●●Alle aanwijzingen in deze sectie zorgen voor een veiliger gebruik van
het apparaat, leef ze aldus altijd na.
●●“WAARSCHUWING” en “OPGELET” hebben in deze aanwijzingen de
volgende betekenis:
WAARSCHUWING
OPGELET
Deze markering geeft procedures aan die
indien ze verkeerd worden uitgevoerd, kunnen leiden tot ernstig letsel of de dood van
de gebruiker.
Deze markering geeft procedures aan die indien ze verkeerd worden uitgevoerd, kunnen
leiden tot persoonlijk letsel van de gebruiker
of schade aan eigendommen.
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK
●●Dit apparaat is niet bestemd voor personen (waaronder kinderen) met
beperkte fysische, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek
hebben aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van het apparaat door
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd toezicht
over kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
Opmerking:
Als u de bedrijfsmodus in het warmteterugwinningssysteem wijzigt, kan
het enige tijd duren voordat het apparaat opnieuw gebruiksklaar is. Dit
is geen fout.
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ INSTALLATIE
OPGELET
●●Probeer niet om deze airconditioner eigenhandig te installeren.
●●Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker gerepareerd
kunnen worden. Raadpleeg altijd een erkende vakman als reparatie
nodig is.
●●Als u het apparaat in een andere ruimte wilt installeren, raadpleeg een
erkende vakman om het apparaat te ontkoppelen en te installeren.
●●Het apparaat moet worden geaard.
●●Zorg dat de afvoerwerkzaamheden voor de uitlaat juist zijn uitgevoerd.
●●Installeer de airconditioner niet in de buurt van een open haard of
ander verwarmingstoestel.
●●Houd kinderen uit de buurt wanneer u een binnen- of buitenapparaat
installeert.
BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
(4)
(2)
(5)
WAARSCHUWING
(9)
●● Stel uzelf niet langdurig bloot aan de directe wind van de airconditioner.
●● Steek geen vingers of voorwerpen in de uitlaatpoort of de inlaatroosters.
●● Uitgezonderd bij een NOODGEVAL, schakel de hoofd- of subschakelaar
van de binnenapparaten tijdens de werking nooit uit. Dit leidt tot een
storing van de compressor en het lekken van water. Stop eerst het binnenapparaat met behulp van de bedieningseenheid, omzetter of extern
invoerapparaat en schakel dan pas de schakelaar uit. Bedien het apparaat altijd via de bedieningseenheid, omzetter of extern invoerapparaat.
(1)
(1) Luchtfilter
●●Als er koelmiddel lekt, doof eventuele vlammen, lucht de kamer en
neem contact op met een erkende vakman.
(3) Luchtinlaatrooster
●● Plaats geen dieren of planten in de directe luchtstroom van het apparaat.
●●Richt de luchtstroom niet naar open haarden of verwarmingstoestellen.
●●Zorg dat de inlaat- en uitlaatpoort nooit wordt belemmerd of afgedekt.
●●Klim niet op of plaats geen voorwerpen op de airconditioner.
●● Plaats geen bloemenvazen of andere houders met water op de airconditioner.
●●Hang geen voorwerpen aan het binnenapparaat.
●● Plaats geen voorwerpen onder het binnenapparaat die niet nat mogen worden.
●●Schakel de elektrische schakelaar altijd uit voordat u de airconditioner
of luchtfilter schoonmaakt.
●●Giet geen water of een schoonmaakmiddel direct op het apparaat en
maak het apparaat niet met deze middelen schoon.
●●Zorg dat de airconditioner niet in direct contact met water komt.
●●Bedien de airconditioner niet als uw handen nat zijn.
●●Controleer de installatiestand op schade.
●●Gebruik het apparaat alleen met de luchtfilters geïnstalleerd.
●●Drink geen water dat door de airconditioner wordt afgevoerd.
●●Oefen geen hevige druk uit op de lamellen van de radiator.
●●Gebruik geen ontvlambare gassen in de buurt van de airconditioner.
●●Raak de leidingen tijdens de werking van het apparaat niet aan.
●●Zorg voor een afstand van minstens 1 m tussen elektrische apparaten
en binnen- of buiteneenheid.
Nl-1
(5)
(9)
●● Als het snoer van dit apparaat beschadigd is, laat het alleen vervangen door een
erkende vakman. Speciaal gereedschap en een specifiek snoer zijn vereist.
OPGELET
(3)
(6)
(7)
(8)
(6)
(7)
(8)
(2) Luchtstroom richtingskleppen
(4) Bedieningspaneel en indicatorlampjes
(5) FILTER-controlelampje (rood): Gaat branden wanneer het tijd is het
filter te reinigen. Reinig het filter volgens “REINIGING EN ONDERHOUD”. Gaat uit wanneer de RESET-knop wordt ingedrukt na het
reinigen.
(6) TIMER-controlelampje (oranje): Het gaat branden wanneer de timer
werkt.
(7) OPERATION-controlelampje (groen): Het gaat branden wanneer het
in gebruik is.
(8) Afstandsbediening signaalontvanger: Dit is de plek waar de signalen
van de afstandsbediening worden ontvangen.
(9) MANUAL AUTO knop: Dit wordt gebruikt om te bedienen wanneer de
afstandsbediening niet beschikbaar is.
Bedieningseenheid (optioneel)
Types van afstandsbediening:
● Draadloze afstandsbediening
● Bedrade afstandsbediening
● Eenvoudige afstandsbediening
Voor de juiste bediening, raadpleeg de gebruikershandleiding van elk
apparaat.
MANUAL AUTO WERKING
Verwarmingsvermogen
Gebruik de MANUAL AUTO werking in geval de afstandsbediening verloren of niet voorhanden is.
OPGELET
Druk niet met uw natte handen of een scherp voorwerp op de knop MANUAL AUTO, dit kan een elektrische schok of storing veroorzaken.
Werking starten
●●De verwarmingsmodus werkt volgens het warmtepompprincipe, waarbij
warmte uit de buitenlucht wordt opgenomen en vervolgens in de binnenruimte wordt afgegeven. De bedrijfsprestaties nemen aldus af naarmate de buitentemperatuur zakt. Als u het gevoel hebt dat het apparaat
onvoldoende warmte produceert, raden wij u aan om deze airconditioner in combinatie met een ander verwarmingstoestel te gebruiken.
●●De verwarmingsmodus warmt de volledige ruimte op door de lucht in
de ruimte te laten circuleren. Na het inschakelen van de airconditioner
kan het aldus enige tijd duren voordat de kamer is verwarmd.
Microcomputer-gestuurd automatisch ontdooien
Druk op de knop MANUAL AUTO op het bedieningspaneel.
De werking kan met de volgende instelling ingesteld worden.
Bedrijfsmodus
AUTO:
Als de Auto-modus niet geselecteerd kan worden, werkt het apparaat in dezelfde modus als
het andere apparaat in hetzelfde systeem. (Als
het andere binnenapparaat in hetzelfde systeem
niet werkt, dan koelt de airconditioner.)
Ventilatorsnelheid
AUTO
●●Als de verwarmingsmodus bij een lage buitentemperatuur en hoge vochtigheid wordt gebruikt, kan er ijs op het buitenapparaat worden gevormd
waardoor de prestaties afnemen. Om dit te vermijden is het apparaat
uitgerust met een microcomputer-gestuurde automatische ontdooifunctie. Als ijsvorming optreedt, zal de airconditioner tijdelijk stoppen en zal
het ontdooicircuit kortstondig werken (circa 4 tot 15 minuten).
Tijdens de automatische ontdooiing zal het OPERATION-controlelampje (groen) knipperen.
Olieterugwinningsproces
●●Er vindt regelmatig een olieterugwinningsproces plaats dat ervoor zorgt
dat de compressorolie naar het buitenapparaat terugkeert. Tijdens
het olieterugwinningsproces knippert het OPERATION controlelampje
(groen) (circa 10 minuten).
Temperatuurinstelling 23 °C
Werking stoppen
Druk op de knop MANUAL AUTO op het bedieningspaneel.
Temperatuur- en luchtvochtigheidsbereik
●●De temperatuur en vochtigheid, die voor de werking van dit apparaat
nodig zijn, zijn in onderstaande tabel vermeld.
AANPASSING VAN DE RICHTING
VAN DE LUCHTCIRCULATIE
Buitentemperatuur
De verticale windrichting kan worden bediend met de bedieningseenheid.
Binnentemperatuur
18 tot 32 °C DB
Luchtvochtigheid binnen
Circa 80% of lager
Verticale richting
(1)
Koelen en drogen: (1), (2), (3), (4)
Verwarmen:
(1), (2), (3), (4)
(2)
(3)
(4)
GEBRUIKSTIPS
Werking en vermogen
Over de prioriteitsstatus en de stand-bystatus
●● Er kunnen meerdere binnenapparaten binnen hetzelfde systeem verbonden
worden. De keuze aan bedrijfsmodi is beperkt naargelang het systeem.
Koelen prioriteitsstatus:
Als de andere binnenapparaten binnen hetzelfde systeem in de koel- of droogmodus werken, is het niet mogelijk om gelijktijdig verwarmen te selecteren.
Verwarmen prioriteitsstatus:
Als de andere binnenapparaten binnen hetzelfde systeem in de verwarmingsmodus werken, is het niet mogelijk om gelijktijdig koelen of
drogen te selecteren.
Kool-/droogmodus
Verwarmingsmodus
Raadpleeg de specificaties van de buitenapparaten.
10 tot 30 °C DB
●● Als de airconditioner bij een hogere temperatuur wordt gebruikt dan hierboven vermeld, kan de ingebouwde beveiligingscircuit in werking worden
gesteld om schade aan het intern circuit te vermijden. Het is tevens mogelijk dat in de koel- en droogmodi, wanneer het apparaat bij een lagere
temperatuur wordt gebruikt dan hierboven vermeld, de warmtewisselaar
bevriest, dit kan het lekken van water of andere schade veroorzaken.
●● Als het apparaat gedurende een lange periode bij een hoge luchtvochtigheid
wordt gebruikt, kan condensatie op de buitenkant van het binnenapparaat worden gevormd, die op de vloer of andere voorwerpen eronder kan druppelen.
●●Gebruik dit apparaat alleen voor het koelen, verwarmen, ontvochtigen
en het circuleren van lucht in kamers van normale woningen.
REINIGING EN ONDERHOUD
OPGELET
●●Voordat u het apparaat schoonmaakt, schakel het apparaat uit en
ontkoppel het van de voeding.
●●Sta tijdens het schoonmaken niet op een onstabiele ondergrond.
●●Wanneer u de luchtfilters verwijdert of vervangt, raak dan vooral niet de
warmtewisselaar aan, omdat persoonlijk letsel het gevolg kan zijn.
Stand-bystatus:
De stand-bystatus wordt geactiveerd wanneer 2 of meer binnenapparaten in een verschillende modus worden opgestart. Alle binnenapparaten die zich niet in de prioriteitsmodus bevinden worden in stand-by
gezet totdat de prioriteitsmodus wordt gewijzigd (de werking start zodra
de prioriteit wordt gewijzigd).
Het OPERATION controlelampje (groen) brandt en het TIMER controlelampje (oranje) knippert.
●● Verwijder geen enkel deel uit het apparaat met uitzondering van het filter.
Lage omgevingskoeling
●●Vuil, dat op de luchtfilter ophoopt. Zorgt voor een afname van de luchtstroom, lagere bedrijfsprestaties en meer lawaai.
●●Als de buitentemperatuur zakt, is het mogelijk dat de ventilatoren van
het buitenapparaat naar Low Speed (langzaam) schakelen of dat een
van de ventilatoren tijdelijk stopt.
●●Zorg ervoor dat het inlaatrooster stevig wordt gemonteerd.
●● Maak de binnenkant van het apparaat niet zelf schoon. Om de binnenkant
schoon te maken, neem altijd contact op met een erkende vakman.
●●Maak de behuizing van het apparaat niet schoon met water warmer
dan 40 °C, agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen zoals
benzeen of verdunner.
●●AUXB 04/07/09/12/14/18/24 Tijdens perioden van normaal gebruik
moeten de luchtfilters elke 2 maanden worden gereinigd.
●●AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54 Tijdens perioden van normaal
gebruik moeten de luchtfilters elke 2 maanden worden gereinigd.
Nl-2
3. Reiniging het luchtfilter.
Reiniging van de luchtfilters
AUXB 04/07/09/12/14/18/24
Wanneer het filterlampje gaat branden, dan moet u het
filter verwijderen en reinigen.
1. Duw de haken van het inlaatrooster naar binnen in
de richting van het midden van het apparaat om het
inlaatrooster te openen.
2. Trek het filter uit het inlaatrooster.
1.
2.
●●Verwijder met de stofzuiger het stof van het luchtfilter of was het filter.
Laat het lucht filter na het wassen goed drogen op een plek die is
afgeschermd van zonlicht.
●●Stof kan van de luchtfilter worden gereinigd met een stofzuiger, of door
het wassen van het filter in een oplossing van mild schoonmaakmiddel
en warm water. Als u het filter wast, laat het volledig aan de lucht drogen in een schaduwrijke plaats voordat u het opnieuw installeert.
●●Vuil, dat op de luchtfilter ophoopt. zorgt voor een afname van de luchtstroom, lagere bedrijfsprestaties en meer lawaai.
●●Na het inschakelen van de stroom drukt u 2 seconden of meer op de
knop MAINTENANCE.
4. Plaats het luchtfilter weer in het inlaatrooster.
(1) Plaats het luchtfilter weer in zijn houder.
(2) Zorg ervoor dat het luchtfilter contact maakt met de filterstopper wanneer het is teruggeplaatst in zijn houder.
5. Sluit het inlaatrooster en duw de hoeken van het
inlaatrooster naar buiten.
4.
5.
Roosterhaak
Luchtfilter
3. Reiniging het luchtfilter.
Verwijder met de stofzuiger het stof van het luchtfilter of was het filter.
Laat het lucht filter na het wassen goed drogen op een plek die is afgeschermd van zonlicht.
4. Plaats het luchtfilter weer in het inlaatrooster.
(1) Plaats het luchtfilter weer in zijn houder.
(2) Zorg ervoor dat het luchtfilter contact maakt met de filterstopper wanneer het is teruggeplaatst in zijn houder.
5. Sluit het inlaatrooster en duw de hoeken van het
inlaatrooster naar buiten.
4.
5.
Luchtfilter
Reinigen van het chassis
Was het chassis met warm water, en droog het dan met een schone en
zachte doek.
Wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden
Laat de schakelaar minstens 12 uur ingeschakeld voordat u het apparaat
opnieuw gebruikt.
PROBLEEMOPLOSSING
Filterhaak
Inlaatrooster
De volgende omstandigheden zijn geen defecten of
storingen.
Roosterhaak
●●Stof kan van de luchtfilter worden gereinigd met een stofzuiger, of door
het wassen van het filter in een oplossing van mild schoonmaakmiddel
en warm water. Als u het filter wast, laat het volledig aan de lucht drogen in een schaduwrijke plaats voordat u het opnieuw installeert.
●●Vuil, dat op de luchtfilter ophoopt. zorgt voor een afname van de luchtstroom, lagere bedrijfsprestaties en meer lawaai.
●●Na het inschakelen van de stroom schakelt u met een druk op de filterknop op de afstandsbediening de filterlamp uit. (Zie de gebruikershandleiding inbegrepen bij de afstandsbediening voor meer informatie.)
AUXD 18/24, AUXA 18/24/30/34/36/45/54
Wanneer het filterlampje gaat branden, dan moet u het
filter verwijderen en reinigen.
1. Duw de haken van het inlaatrooster naar binnen in
de richting van het midden van het apparaat om het
inlaatrooster te openen.
2. Trek het filter uit het inlaatrooster.
1.
2.
Werkt niet onmiddellijk:
●●Als het apparaat wordt gestopt en vervolgens onmiddellijk opnieuw
wordt gestart, werkt de compressor niet gedurende 3 minuten om het
doorbranden van de zekeringen te vermijden.
●●Wanneer de elektrische schakelaar wordt uitgeschakeld en opnieuw
wordt ingeschakeld, werkt het beveiligingscircuit circa 3 minuten. Het
apparaat zal gedurende deze periode niet werken.
Luchtstroom is zwak of stopt:
●● Als de verwarmingsmodus is ingeschakeld, is het mogelijk dat de ventilator
van het binnenapparaat tijdelijk stopt om de interne delen op te warmen.
●●Als de kamertemperatuur tijdens het verwarmen boven de thermostaatinstelling komt, stopt zowel het buitenapparaat als de ventilator
van het binnenapparaat. Als u de kamer meer wilt verwarmen, stel de
thermostaat op een hogere instelling in.
●●Tijdens het olieterugwinningsproces kan de luchtstroom gedurende
circa 10 minuten stoppen. (Zie bladzijde 2)
●●Het apparaat zal tijdens het verwarmen tijdelijk stoppen (tussen 4 en
15 minuten) wanneer de automatische ontdooimodus in werking treedt.
(Zie bladzijde 2)
●●De ventilator kan tijdens het droogproces of wanneer het apparaat over
de kamertemperatuur waakt op een lage snelheid werken.
●●In het AUTO waakproces werkt de ventilator op een lage snelheid.
Knipperende lampjes:
●●Het OPERATION controlelampje (groen) knippert:
Een olieterugwinningsproces wordt uitgevoerd. (Zie bladzijde 2)
●●Het OPERATION controlelampje (groen) knippert:
Een automatisch ontdooiproces wordt uitgevoerd. (Zie bladzijde 2)
●●Het OPERATION controlelampje (groen) en het TIMER controlelampje
(oranje) knipperen afwisselend:
Het apparaat werkt opnieuw normaal na een stroomonderbreking.
Nl-3
●●Het OPERATION controlelampje (groen) en het TIMER controlelampje
(oranje) knipperen gelijktijdig:
Het apparaat werkt in de testmodus. Neem contact op met een manager, onderhoud kan gaande zijn.
●●Het OPERATION controlelampje (groen) brandt en het TIMER controlelampje (oranje) knippert:
Dit is de stand-bystatus. (Zie bladzijde 2)
Er worden geluiden gehoord:
●●In de volgende omstandigheden kunt u het stromen van water vanaf
het binnenapparaat horen en maakt het apparaat tijdens de werking
meer lawaai. Dit wordt veroorzaakt door het stromen van koelmiddel.
W
anneer de werking start
Wanneer het olieterugwinningsproces stopt
Wanneer het automatisch ontdooiproces stopt
●●Tijdens de werking kan een licht piepgeluid worden gehoord. Dit is het
resultaat van een minieme uitzetting en inkrimping van het paneel dat
door een wijziging van de temperatuur wordt veroorzaakt.
●● Een sissend geluid kan occasioneel tijdens het verwarmen worden gehoord. Dit
geluid wordt door het automatisch ontdooiproces veroorzaakt. (Zie bladzijde 2)
Geuren:
●●Het binnenapparaat kan geuren afgeven. Deze geuren worden door
kamergeuren (meubilair, tabak, etc.) veroorzaakt, die door de airconditioner worden aangezogen.
Er komt damp uit het binnenapparaat:
●●Een dunne nevel kan tijdens het koelen door het binnenapparaat
worden afgegeven. Dit wordt veroorzaakt door een plotselinge afkoeling van de kamerlucht door de lucht die door de airconditioner wordt
afgegeven, wat tot condensatie en nevelvorming leidt.
Er komt stoom uit het binnenapparaat:
●●De ventilator van het buitenapparaat kan tijdens het verwarmen worden gestopt en stoom kan uit het apparaat opstijgen. Dit wordt door het
automatisch ontdooiproces veroorzaakt. (Zie bladzijde 2)
Water stroomt uit het buitenapparaat:
●●Water kan door het automatisch ontdooiproces tijdens het verwarmen
uit het buitenapparaat stromen.
De volgende omstandigheden kunnen geen defect
zijn, controleer nogmaals.
Werkt helemaal niet:
●●Is er een stroomonderbreking?
●● Is de zekering doorgebrand of is de beveiligingsschakelaar geactiveerd?
●●Is de hoofdschakelaar op de stand OFF ingesteld?
●●Probeert u het apparaat op een andere modus te laten werken dan de
prioriteitsmodus? (Zie bladzijde 2)
●●Is het apparaat in de stand-bystatus? (Zie bladzijde 2)
De bedrijfsmodus kan niet worden gewijzigd:
●●Probeert u het apparaat op een andere modus te laten werken dan de
prioriteitsomstandigheden? (Zie bladzijde 2)
Zwakke prestaties tijdens het koelen (of verwarmen):
●● Hebt u de kamertemperatuurinstellingen (thermostaat) juist aangepast?
●●Is de luchtfilter vuil? (Zie bladzijde 2)
●●Is de inlaat- of uitlaatpoort van de airconditioner verstopt?
●●Staat er een raam of deur open?
●●Tijdens het koelen, is er een raam die fel zonlicht binnenlaat? (Doe de
gordijnen dicht.)
●●Tijdens het koelen, bevinden er zich verwarmingstoestellen, computers
of veel mensen in de kamer?
●●Is de ventilatorsnelheid te laag ingesteld?
Stel de temperatuur lager dan de kamertemperatuur in en gebruikt het:
●●Temperatuur zakt niet zoals gewenst. De temperatuur zakt niet zoals
gewenst naargelang de kameromstandigheden. (Bij een hoge vochtigheid of hoge kamertemperatuur.) (Zie bladzijde 2)
SPECIFICATIES
AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB AUXB
04
07
09
12
14
18
24
GBLH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
MODEL
VOEDINGSBRON
230 V ~ 50/60 Hz
BESCHIKBAAR
SPANNINGSBEREIK
KOELCAPACITEIT
198 tot 264 V (50 Hz), 198 tot 253 V (60 Hz)
[kW]
1,1
2,2
[BTU/h] 3.800
2,8
7.500
[kW] 1,3
VERWARMINGSCA[BTU/h] 4.400
PACITEIT
2,8
3,6
4,5
5,6
7,1
9.600 12.300 15.400 19.100 24.200
3,2
4,1
5,0
6,3
8,0
9.600 10.900 14.000 17.100 21.500 27.300
INGANGSVERMOGEN
[W]
23
25
25
29
35
36
84
STROOM
[A]
0,17
0,17
0,17
0,20
0,24
0,25
0,62
GELUIDSDRUKNIVEAU (KOELEN/VERWARMEN)
HOOG
dB [A] 34/34
34/34
35/35
37/37
38/38
41/41
50/50
MIDDEN
dB [A] 30/28
30/30
30/30
34/34
34/34
35/35
44/44
LAAG
dB [A] 25/21
25/25
25/25
27/27
27/27
27/27
30/30
AFMETINGEN & GEWICHT
HOOGTE
[mm]
245
BREEDTE
[mm]
570
DIEPTE
[mm]
GEWICHT
[kg]
570
14,5
15
AUXD AUXD AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA AUXA
18
24
18
24
30
34
36
45
54
GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH GALH
MODEL
VOEDINGSBRON
230 V ~ 50/60 Hz
BESCHIKBAAR
SPANNINGSBEREIK
KOELCAPACITEIT
17
198 tot 264 V (50 Hz), 198 tot 253 V (60 Hz)
[kW] 5,6
7,1
5,6
7,1
9,0
10,0 11,2 12,5 14,0
[BTU/h] 19.100 24.200 19.100 24.200 30.700 34.100 38.200 42.700 47.800
[kW] 6,3 8,0 6,3 8,0 10,0 11,2 12,5 14,0 16,0
VERWARMINGSCA[BTU/h] 21.500 27.300 21.500 27.300 34.100 38.200 42.700 47.800 54.600
PACITEIT
INGANGSVERMOGEN
[W]
STROOM
[A] 0,27 0,32 0,38 0,38 0,42 0,51 0,53 0,69 0,78
39
46
51
51
59
77
80
99
119
GELUIDSDRUKNIVEAU
HOOG
dB [A]
36
38
40
40
40
43
44
46
47
MIDDEN
dB [A]
30
33
36
36
38
38
38
39
39
LAAG
dB [A]
29
29
33
33
33
33
33
33
33
AFMETINGEN & GEWICHT
HOOGTE
[mm]
246
288
BREEDTE
[mm]
840
840
DIEPTE
[mm]
840
840
[kg]
22
27
GEWICHT
Informatie over akoestisch geluid:
Het maximum geluidsdrukniveau is minder dan 70 dB (A) voor zowel het
binnen- als het buitenapparaat. In overeenstemming met IEC 704-1 en
ISO 3744.
In de volgende omstandigheden, stop onmiddellijk
met het gebruik van het apparaat en neem contact op
met een erkende vakman.
●●Het probleem kan niet worden opgelost, zelfs na het uitvoeren van de
controles die in de sectie probleemoplossing zijn vermeld.
●●Het FILTER-controlelampje (rood) knippert zeer snel.
●●De bedrade afstandsbediening of eenvoudige afstandsbediening geeft
Er aan (wanneer aangesloten).
●●Er is een brandgeur.
Nl-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement