Fujitsu AUXB24GALH Οδηγός εγκατάστασης

Fujitsu AUXB24GALH Οδηγός εγκατάστασης
INNENGERÄT (Kassettentyp)
Nur für autorisiertes Fachpersonal.
MANUEL D’INSTALLATION
UNITÉ INTÉRIEURE (type cassette)
AUXB07GALH
AUXB09GALH
AUXB12GALH
AUXB14GALH
AUXB18GALH
AUXB24GALH
Pour le personnel agréé uniquement.
MANUAL DE INSTALACIÓN
UNIDAD INTERIOR (Tipo casete)
Únicamente para personal de servicio autorizado.
MANUALE DI INSTALLAZIONE
UNITÀ INTERNA (tipo a cassetta)
Deutsch
INSTALLATIONSANLEITUNG
Français
For authorized service personnel only.
Español
INDOOR UNIT (Cassette Type)
Italiano
INSTALLATION MANUAL
English
TM
MANUAL DE INSTALAÇÃO
UNIDADE INTERIOR (Tipo Cassete)
Apenas para técnicos autorizados.
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ (кассетного типа)
Только для авторизованного обслуживающего персонала.
MONTAJ KILAVUZU
İÇ ÜNİTE (Kaset Tipi)
Português
Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Русский
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Τύπος Κασέτας)
Türkçe
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ελληνικά
A uso esclusivo del personale tecnico autorizzato.
Yalnızca yetkili servis personeli için.
MADE IN P.R.C.
Refer to the rating label for the serial number,
manufactured year and month.
[Original instructions]
PART NO. 9371022413-03
9371022413-03_IM.indb A
2017/8/11 15:27:08
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9371022413-03
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF (Τύπου κασέτας)
Περιεχομενα
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν δεν
εκτελεστούν σωστά, μπορεί πιθανόν να προκαλέσουν
τραυματισμό του χρήστη ή υλικές ζημιές.
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε ή εγκαταστήσετε το κλιματιστικό.
Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό ή μέρος αυτού μόνοι σας.
Αυτή η μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο προσωπικό με πιστοποίηση
ικανότητας χειρισμού ψυκτικών υγρών. Ανατρέξτε στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της περιοχής εγκατάστασης.
1.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ................................................................................... 1
2.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ .............................................................................. 1
2.1. Προφυλάξεις κατά τη χρήση του ψυκτικού R410A ............................................. 1
2.2. Ειδικό εργαλείο για το R410A ............................................................................ 1
2.3. Εξαρτήματα ........................................................................................................ 2
2.4. Προαιρετικά εξαρτήματα .................................................................................... 2
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς που
ισχύουν στην περιοχή εγκατάστασης και σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του
κατασκευαστή.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ..................................................................................... 2
3.1. Επιλογή θέσης εγκατάστασης............................................................................ 2
3.2. Διαστάσεις εγκατάστασης .................................................................................. 3
3.3. Ρύθμιση κατεύθυνσης εκπομπής....................................................................... 3
3.4. Εγκατάσταση της μονάδας ................................................................................ 3
Να χρησιμοποιείτε πάντα ξεχωριστή παροχή τροφοδοσίας προστατευμένη από ασφαλειοδιακόπτη σε όλα τα καλώδια, και με 3 mm απόσταση μεταξύ των επαφών για αυτή
τη μονάδα.
3.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ...................................................................................... 4
4.1. Επιλογή του υλικού σωλήνωσης........................................................................ 4
4.2. Απαιτήσεις ως προς τους σωλήνες.................................................................... 4
4.3. Σύνδεση ρακόρ (σύνδεση σωλήνα) ................................................................... 4
4.4. Τοποθέτηση θερμομόνωσης .............................................................................. 5
4.
5.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ......................................................... 5
6.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ....................................................................................... 6
6.1. Ηλεκτρικές απαιτήσεις ....................................................................................... 7
6.2. Μέθοδος καλωδίωσης ....................................................................................... 7
6.3. Καλωδίωση μονάδας ......................................................................................... 7
6.4. Σύνδεση καλωδίων ............................................................................................ 8
6.5. Εξωτερική είσοδος και εξωτερική έξοδος (Προαιρετικά εξαρτήματα) ................. 9
7.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ .............................................................................................. 11
7.1. Διευθυνσιοδότηση ............................................................................................ 11
7.2. Ορισμός προσαρμοσμένου κωδικού ............................................................... 12
7.3. Ρύθμιση λειτουργίας ........................................................................................ 12
8.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ............................................................... 13
8.1. Αφαίρεση της σχάρας εισαγωγής .................................................................... 13
8.2. Εγκατάσταση σχάρας κασέτας σε εσωτερική μονάδα ..................................... 14
8.3. Τοποθέτηση της σχάρας εισαγωγής ................................................................ 14
9.
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .................................................................................. 14
9.1. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση της Εξωτερικής μονάδας (PCB) ............. 14
9.2. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση του Τηλεχειριστηρίου .............................. 14
10. ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ .................................................................................................... 14
11. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ .......................................................................................... 15
Η παρούσα μονάδα είναι μέρος ενός συνόλου που αποτελεί το κλιματιστικό. Δεν πρέπει
να εγκατασταθεί από τον πελάτη ή από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.
Η μονάδα πρέπει να είναι σωστά γειωμένη, και η γραμμή παροχής πρέπει να είναι
εξοπλισμένη με διαφορικό διακόπτη για την ασφάλεια των ατόμων.
Οι μονάδες δεν διαθέτουν προστασία από εκρήξεις και, συνεπώς, δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε χώρους όπου είναι δυνατό να προκληθεί έκρηξη.
Μην αγγίζετε ποτέ ηλεκτρικά εξαρτήματα αμέσως μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας,
περιμένετε πάντοτε 5 λεπτά πριν αγγίξετε ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Αυτή η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από το χρήστη.
Να απευθύνεστε πάντοτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για επισκευές.
Όταν μετακομίζετε, να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για την
αποξήλωση και την εγκατάσταση της μονάδας.
2. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ
2.1. Προφυλάξεις κατά τη χρήση του ψυκτικού R410A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τοποθετείτε στον κύκλο ψύξης οποιαδήποτε ουσία εκτός του ψυκτικού που
υποδεικνύεται.
Αν εισέλθει αέρας στον κύκλο ψύξης, η πίεση στον κύκλο ψύξης θα αυξηθεί υπερβολικά
και θα προκληθεί θραύση της σωλήνωσης.
Αν παρουσιαστεί διαρροή ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ορίου
συγκέντρωσης.
Αν η διαρροή του ψυκτικού υπερβεί το όριο συγκέντρωσης, ενδέχεται να προκληθούν
ατυχήματα όπως έλλειψη οξυγόνου.
Μην αγγίζετε το ψυκτικό που έχει διαρρεύσει από τις συνδέσεις των σωλήνων
ψυκτικού ή άλλα σημεία. Η απευθείας επαφή με το ψυκτικό ενδέχεται να προκαλέσει
κρυοπαγήματα.
Αν παρουσιαστεί διαρροή ψυκτικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εκκενώστε αμέσως
το χώρο και εξαερίστε τον καλά.
Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, παράγεται τοξικό αέριο.
1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση.
• Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις που επισημαίνονται σε αυτό το Εγχειρίδιο
περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά σας. Φροντίστε να τις
τηρήσετε.
• Προμηθεύστε το παρόν Εγχειρίδιο μαζί με το Εγχειρίδιο Λειτουργίας στον πελάτη.
Ζητήστε από τον πελάτη να φυλάξει τα συγκεκριμένα εγχειρίδια για μελλοντική χρήση,
όπως είναι η επανατοποθέτηση ή η επιδιόρθωση της μονάδας.
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ εκτελεστούν εσφαλμένα, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο του χρήστη.
Ζητήστε από τον αντιπρόσωπό σας ή έναν επαγγελματία να εγκαταστήσει τη μονάδα
σύμφωνα με το παρόν Εγχειρίδιο.
Μια μονάδα που δεν έχει εγκατασταθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
ατυχήματα, όπως διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αν η μονάδα εγκατασταθεί με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, ακυρώνεται η εγγύηση του κατασκευαστή.
Μην ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την τροφοδοσία μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.
Τυχόν ενεργοποίηση της τροφοδοσίας πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών
ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού κατά την εκτέλεση των εργασιών, πραγματοποιήστε
εξαερισμό του χώρου.
Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, παράγεται τοξικό αέριο.
Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα εθνικά
πρότυπα καλωδίωσης μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Εκτός από περιπτώσεις ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, μην απενεργοποιείτε ποτέ τον κύριο
όπως και τον δευτερεύοντα διακόπτη τροφοδοσίας των εσωτερικών μονάδων κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας. Θα προκληθεί σφάλμα συμπιεστή καθώς και διαρροή νερού.
Αρχικά, διακόψτε τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας μέσω της μονάδας ελέγχου, του
μετατροπέα ή της εξωτερικής συσκευής εισόδου και, στη συνέχεια, κλείστε το διακόπτη.
Βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός θα γίνει μέσω της μονάδας ελέγχου, του μετατροπέα ή της
εξωτερικής συσκευής εισόδου.
Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του διακόπτη, τοποθετήστε τον σε θέση η οποία δεν θα
είναι άμεσα προσβάσιμη στους χρήστες.
2.2. Ειδικό εργαλείο για το R410A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να εγκαταστήσετε μια μονάδα που χρησιμοποιεί το ψυκτικό R410A, χρησιμοποιήστε
εξειδικευμένα εργαλεία και υλικά σωληνώσεων που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τη
χρήση του R410A.
Καθώς η πίεση του ψυκτικού R410A είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερη από εκείνη του
R22, η μη χρήση ειδικού υλικού σωλήνωσης ή η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να
προκαλέσει θραύση ή τραυματισμό.
Επίσης, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα όπως διαρροή νερού,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Όνομα εργαλείου
Περιεχόμενα αλλαγών
Μετρητής
πολλαπλής
Η πίεση είναι πολύ υψηλή και δεν μπορεί να μετρηθεί με
συμβατικό μετρητή (R22). Για την αποφυγή εσφαλμένης
ανάμιξης με άλλα ψυκτικά, η διάμετρος της κάθε θύρας είναι
διαφορετική.
Συνιστάται η χρήση πολλαπλού μετρητή με εύρος τιμών
απεικόνισης υψηλής πίεσης -0,1 έως 5,3 MPa και εύρος τιμών
απεικόνισης χαμηλής πίεσης -0,1 έως 3,8 MPa.
Σωλήνας φόρτισης
Για να αυξηθεί η αντίσταση στην πίεση, το υλικό του σωλήνα και
το μέγεθος της βάσης έχουν αλλάξει.
Αντλία κενού
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβατική αντλία κενού (R22) με
την εγκατάσταση ενός προσαρμογέα αντλίας κενού.
Βεβαιωθείτε ότι το λάδι της αντλίας δεν επιστρέφει στο
σύστημα. Χρησιμοποιήστε λάδι με ικανότητα αναρρόφησης
κενού –100,7 kPa (5 Torr, –755 mmHg).
Ανιχνευτής
διαρροής αερίου
Ειδικός ανιχνευτής αερίου για το ψυκτικό HFC R410A.
El-1
9371022413-03_IM.indb Sec1:1
2017/8/11 15:27:20
Παρελκομενα σχαρας της κασετας
2.3. Εξαρτήματα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σχετικά με την εγκατάσταση, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα που παρέχει
ο κατασκευαστής ή άλλα προβλεπόμενα εξαρτήματα.
Η χρήση μη προβλεπόμενων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα
όπως πτώση της μονάδας, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Ποσότητα
Όνομα και Σχήμα
Για την κάλυψη του συνδέσμου
Κάλυμμα συνδέσμου
1
Παρέχονται τα ακόλουθα εξαρτήματα εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε τα με κατάλληλο
τρόπο.
Διατηρήστε το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης σε ασφαλές μέρος και μην απορρίψετε τυχόν
άλλα παρελκόμενα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης.
Λαμαρινόβιδα (M5 × 12mm)
Για τοποθέτηση σχάρας της κασέτας
4
Μην απορρίψετε τυχόν παρελκόμενα που απαιτούνται για την εγκατάσταση μέχρι να
ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης.
Όνομα και Σχήμα
Ποσότητα
Εφαρμογή
Εφαρμογή
Λαμαρινόβιδα (M4 × 12mm)
1
Για την τοποθέτηση του καλύμματος
συνδέσμου
Εγχειρίδιο λειτουργίας
2.4. Προαιρετικά εξαρτήματα
1
Περιγραφή
Εγχειρίδιο εγκαταστασης
(Αυτό το βιβλίο)
1
Κιτ εξωτερικής
σύνδεσης
Δετήρας καλωδίου (Μεγάλος)
Για τη στερέωση του σωλήνα
σύνδεσης (Μεγάλος και Μικρός)
Μοντέλο
UTY-XWZXZC
UTY-XWZXZB
Για τον έλεγχο της λειτουργίας εξόδου
(Ακροδέκτης τάσης / CNA01)
UTY-XWZXZD
Για τον έλεγχο της λειτουργίας εξόδου
(Ακροδέκτης ξηράς επαφής / CNA02)
UTY-XWZXZ7
Για λειτουργία βεβιασμένης διακοπής θερμοστάτη
(Ακροδέκτης τάσης / CNA03)
UTY-XWZXZE
Για λειτουργία βεβιασμένης διακοπής θερμοστάτη
(Ακροδέκτης ξηράς επαφής / CNA04)
UTZ-KXGC
Εγκαταστήστε όταν οι συνθήκες κάτω από την
οροφή υπερβαίνουν το 80% υγρασίας και τους
30°C θερμοκρασίας.
4
Κιτ μόνωσης για
υψηλή υγρασία
Δετήρας καλωδίου (Μεσαίος)
Για το δέσιμο των καλωδίων του
τηλεχειριστηρίου και της μετάδοσης.
2
Συνδετικό μονωτικό θερμότητας
(μικρό)
Για πλαϊνή ένωση σωλήνα στην
εσωτερική μονάδα (Μικρή)
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Είναι σημαντικό να γίνει σωστά η αρχική εγκατάσταση, επειδή είναι δύσκολη η μετακίνηση της μονάδας μετά την εγκατάστασή της.
3.1. Επιλογή θέσης εγκατάστασης
1
Για πλαϊνή ένωση σωλήνα στην
εσωτερική μονάδα (Μεγάλη)
Συνδετικό μονωτικό θερμότητας
(μεγάλο)
Εφαρμογή
Για λειτουργία εξόδου
(Ακροδέκτης εξόδου / CNΒ01)
1
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επιλέξτε θέσεις εγκατάστασης που μπορούν να υποστηρίξουν επαρκώς το βάρος της
εσωτερικής μονάδας. Εγκαταστήστε προσεκτικά τις μονάδες για να μην καταρρεύσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ειδικό παξιμάδι A (μεγάλη φλάντζα)
Για την εγκατάσταση της εσωτερικής
μονάδας
4
Για την εγκατάσταση της εσωτερικής
μονάδας
Ειδικό παξιμάδι B (Μικρή φλάντζα)
4
Οδηγός (Χαρτονένιο κάλυμμα)
1
Λάστιχο αποστράγγισης
1
Για την κοπή ανοιγμάτων στην οροφή
Χρησιμοποιείται επίσης ως υλικό
συσκευασίας
Για εγκατάσταση του σωλήνα
αποστράγγισης
VP25 (Ε.Δ.32, Εσ.Δ.25)
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα στις παρακάτω περιοχές:
• Σε περιοχή όπου υπάρχει πολύ αλάτι, όπως σε παραλία.
Θα προκληθεί διάβρωση στα μεταλλικά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να
παρουσιαστεί βλάβη ή διαρροή νερού από τη μονάδα.
• Σε περιοχή με πολλά ορυκτά έλαια ή μεγάλη ποσότητα χυμένων λαδιών ή ατμού,
όπως σε κουζίνα.
Θα προκληθεί διάβρωση στα πλαστικά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να
παρουσιαστεί βλάβη ή διαρροή νερού από τη μονάδα.
• Σε περιοχή όπου γεννώνται ουσίες που επηρεάζουν αρνητικά τον εξοπλισμό,
όπως τα θειούχα αέρια, τα χλωριούχα αέρια, τα οξέα ή τα αλκάλια.
Θα προκληθεί διάβρωση στις ενώσεις των χαλκοσωλήνων και των συγκολλήσεών
τους, που μπορεί να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού.
• Σε περιοχή όπου μπορεί να προκληθεί εύφλεκτο αέριο, που περιέχει εναιωρήματα
ινών άνθρακα ή εύφλεκτη σκόνη, ή πτητικά εύφλεκτα όπως ο διαλύτης χρώματος
ή η βενζίνη.
Εάν διαρρεύσει αέριο και κατακαθίσει γύρω από τη μονάδα, μπορεί να προκληθεί
φωτιά.
• Σε περιοχή όπου μπορεί να ουρήσουν ζώα πάνω στη μονάδα ή να παραχθεί
αμμωνία.
Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως είναι η αποθήκευση
τροφίμων, η φροντίδα ζώων, η καλλιέργεια φυτών ή η διατήρηση συσκευών ακριβείας ή
έργων τέχνης.
Ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα αυτών των αντικειμένων.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής καύσιμου αερίου.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγή θερμότητας, ατμού ή εύφλεκτου αερίου.
Δακτύλιος σωλήνα
Για εγκατάσταση του λάστιχου
αποστράγγισης
1
Για εγκατάσταση του σωλήνα
αποστράγγισης
Μόνωση λάστιχου αποστράγγισης
1
Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου δεν υπάρχει πρόβλημα με την αποστράγγιση.
Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο μετάδοσης
και το καλώδιο τηλεχειριστηρίου σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τηλεοπτικό ή
ραδιοφωνικό δέκτη. Σκοπός αυτής της προφύλαξης είναι να αποτραπούν οι παρεμβολές
στο τηλεοπτικό ή το ραδιοφωνικό σήμα.
(Ακόμα και αν εγκατασταθούν σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου, ενδέχεται και
πάλι να υπάρχει θόρυβος κάτω από ορισμένες συνθήκες.)
Αν παιδιά κάτω των 10 ετών είναι δυνατό να πλησιάσουν τη μονάδα, λάβετε προληπτικά
μέτρα ώστε να μην μπορούν να φτάσουν τη μονάδα.
Χρησιμοποιήστε το "Κιτ μόνωσης για υψηλή υγρασία" (προαιρετικό) όταν οι συνθήκες
κάτω από την οροφή υπερβαίνουν το 80% υγρασίας και τους 30°C θερμοκρασίας.
Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος συμπύκνωσης υγρασίας στην οροφή.
El-2
9371022413-03_IM.indb Sec1:2
2017/8/11 15:27:20
Καθορίστε τη θέση τοποθέτησης με τον πελάτη ως εξής:
(1) Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε σημείο το οποίο μπορεί να αντέξει το βάρος
της εσωτερικής μονάδας.
(2) Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τις θύρες εισόδου και εξόδου. Ο
αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλο το δωμάτιο.
(3) Αφήστε τον απαιτούμενο χώρο για την πρόσβαση για συντήρηση του κλιματιστικού.
* Επιλέξτε την πιο κατάλληλη κατεύθυνση ροής αέρα από τις 3 ή 4 κατευθύνσεις
ανάλογα με το σχήμα του χώρου και τη θέση της εγκατάστασης.
* Όταν αλλάζετε τον αριθμό των εξόδων, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το προαιρετικό
ΚΙΤ ΠΛΑΚΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ για να κλείσετε την έξοδο.
* Για το συγκεκριμένο σχέδιο κλεισίματος, παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΙΤ ΠΛΑΚΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ. (Αυτό πρέπει να γίνει πριν
την τοποθέτηση της σχάρας της κασέτας, καθώς θα τοποθετηθεί στο σώμα.)
(4) Σε σημείο από όπου ο αέρας από τη μονάδα να μπορεί να διανεμηθεί ομοιόμορφα στο χώρο.
(5) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου η σύνδεση με την εξωτερική μονάδα (ή τη
μονάδα Διακλάδωσης Ψυκτικού) είναι εύκολη.
(6) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου είναι δυνατή η εύκολη εγκατάσταση του
σωλήνα σύνδεσης.
(7) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου είναι δυνατή η εύκολη εγκατάσταση του
σωλήνα αποστράγγισης.
(8) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση από την οποία δεν ενισχύεται ο θόρυβος ούτε οι κραδασμοί.
(9) Λαμβάνοντας υπόψη τη συντήρηση του κλιματιστικού κλπ, αφήστε ελεύθερους
τους απαραίτητους χώρους. Επίσης, εγκαταστήστε τη μονάδα σε σημείο όπου είναι
δυνατή η αφαίρεση του φίλτρου.
3.4. Εγκατάσταση της μονάδας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε μέρος που να αντέχει φορτίο τουλάχιστον πέντε φορές
το βάρος της κύριας μονάδας και δεν ενισχύει το θόρυβο ή τους κραδασμούς. Αν η
θέση της εγκατάστασης δεν έχει αρκετά υψηλή αντοχή, η εσωτερική μονάδα μπορεί να
καταρρεύσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
Αν η εργασία γίνει μόνο με το πλαίσιο του πίνακα, υπάρχει κίνδυνος χαλάρωσης της
μονάδας. Δείξτε προσοχή.
Όταν σφίγγετε τα μπουλόνια, κάντε ομοιόμορφες τις θέσεις των μπουλονιών.
Πραγματοποιήστε το τελικό σφίξιμο σφίγγοντας γερά το διπλό παξιμάδι. Το προϊόν
μπορεί να πέσει εάν δεν εγκατασταθεί σωστά.
3.2. Διαστάσεις εγκατάστασης
• Αφήστε την απόσταση που προδιαγράφεται στο Fig. A ώστε ο αέρας του ανεμιστήρα
να καλύπτει ολόκληρο τον χώρο.
• Εγκαταστήστε τη εσωτερική μονάδα σε σημείο το οποίο μπορεί να αντέξει το βάρος
της εσωτερικής μονάδας.
• Ένα μέρος από όπου να μπορεί εύκολα να εξέρχεται η αποστράγγιση προς τα έξω.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ποτέ μην εγκαθιστάτε σε χώρο όπου υπάρχει πιθανότητα διαρροής εύφλεκτου αερίου. Με
έναν σπινθήρα θα μπορούσε να αναφλεγεί το αέριο και να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
Να αποφεύγετε την εγκατάσταση σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία.
Fig. A
Γερή και ανθεκτική οροφή
Χρησιμοποιώντας αλφάδι ή έναν πλαστικό σωλήνα με νερό, ρυθμίστε την επιφάνεια της
μονάδας ώστε να είναι εντελώς ευθεία.
Εγκαταστήστε το κλιματιστικό ως εξής.
Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας
(1) Διανοίξτε οπές για την εγκατάσταση στην οροφή (Fig. D).
(2) Τοποθετήστε τα μπουλόνια ανάρτησης (M10), ανατρέξτε στη θέση στο Fig. C.
(3) Τοποθετήστε το ειδικό παξιμάδι A και ύστερα το ειδικό παξιμάδι B στο μπουλόνι
ανάρτησης (Fig. D).
(4) Σηκώστε τη μονάδα και τοποθετήστε τα άγκιστρά της στο μπουλόνι ανάρτησης
ανάμεσα στα ειδικά παξιμάδια.
(5) Γυρίστε το παξιμάδι B για να προσαρμόσετε το ύψος της μονάδας.
(6) Βεβαιωθείτε ότι αφήνετε χώρο πρόσβασης για μελλοντικές συντηρήσεις στις
προδιαγεγραμμένες θέσεις.
Fig. C
530 mm (Θέση μπουλονιού ανάρτησης)
Ρύθμιση
λειτουργίας
Κανονική
λειτουργία
Λειτουργία
Υψηλής Οροφής
H (mm)
AUXB07
AUXB09
AUXB12
AUXB14
AUXB18
AUXB24
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
2.700
-
-
3.000
3.000
3.000
3.000
* Βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιήσατε τις ρυθμίσεις λειτουργιών με το τηλεχειριστήριο και
σύμφωνα με το ύψος της ψευδοροφής.
135 mm
Ελάχ. 450 mm
Η: Μέγιστο ύψος από το δάπεδο έως την οροφή
150 έως 200 mm
Δάπεδο
700 mm (γρίλια κασέτας)
580 έως 660 mm (Ανοίγματα οροφής)
Εμπόδιο
540 mm (Θέση μπουλονιού ανάρτησης)
1.000 mm ή
περισσότερο
75 mm
570 mm (Εσωτερική μονάδα)
1.800 mm έως H
1.000 mm ή
περισσότερο
262 mm ή
περισσότερο
250 mm
Πρόσβαση για σέρβις
3.3. Ρύθμιση κατεύθυνσης εκπομπής
* Η κατεύθυνση εκπομπής μπορεί να επιλεγεί όπως φαίνεται παρακάτω.
Ελάχ. 450 mm
Fig. Β
Fig. D
99 mm
146 mm
30 mm
40 mm
9371022413-03_IM.indb Sec1:3
Κουτί ελέγχου
Σωλήνας αερίου
Σωλήνας υγρού
58 mm
Οροφή
El-3
30 mm
Θέση σωλήνωσης
262 mm
(3 κατευθύνσεις)
Σωλήνας αποστράγγισης (Ε.Δ. ø25,4)
102 mm
123 mm
(4 κατευθύνσεις)
245 mm
40 mm
100 mm ή περισσότερο
2017/8/11 15:27:20
Ειδικό παξιμάδι A
ΠΡΟΣΟΧΗ
30 mm ή περισσότερο
Άγκιστρο
Εσωτερική
μονάδα
Μετά την εγκατάσταση της
μονάδας, σφίξτε τα παξιμάδια.
Ειδικό παξιμάδι B
Μπουλόνι ανάρτησης
Οροφή
19 mm
Στάθμιση
• Χρησιμοποιώντας αλφάδι ή έναν σωλήνα βινυλίου με νερό, ρυθμίστε την μονάδα ώστε
το σώμα να είναι οριζόντια.
• Μια κεκλιμένη εγκατάσταση, όπου η πλευρά του σωλήνα αποστράγγισης βρίσκεται
υψηλότερα, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του διακόπτη στάθμης, και αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή νερού.
Τοποθετήστε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες αερίου και υγρού. Διαφορετικά,
μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
Χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με αντοχή σε θερμοκρασίες άνω των 120 °C. (Μόνο για
το μοντέλο αντίστροφου κύκλου)
Επίσης, αν το επίπεδο υγρασίας στη θέση εγκατάστασης των σωλήνων ψυκτικού
αναμένεται να υπερβεί το 70%, τοποθετήστε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες
του ψυκτικού. Αν το αναμενόμενο επίπεδο υγρασίας είναι 70-80 %, χρησιμοποιήστε
θερμομόνωση με πάχος 15 mm ή μεγαλύτερο, και αν η αναμενόμενη υγρασία
υπερβαίνει το 80 %, χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με πάχος 20 mm ή μεγαλύτερο.
Εάν χρησιμοποιείται θερμομόνωση με πάχος μικρότερο από το προβλεπόμενο,
ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας στην επιφάνεια της μόνωσης. Επίσης,
χρησιμοποιήστε θερμική μόνωση με θερμική αγωγιμότητα 0,045 W/(m·K) ή μικρότερη
(στους 20 °C).
4.3. Σύνδεση ρακόρ (σύνδεση σωλήνα)
Σωλήνας αποστράγγισης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σφίξτε τα παξιμάδια εκχείλωσης με ροπόκλειδο, χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη
μέθοδο σύσφιξης. Διαφορετικά, τα παξιμάδια εκχείλωσης μπορεί να σπάσουν μετά
από αρκετό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή ψυκτικού και να
δημιουργηθούν επικίνδυνα αέρια αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα.
Λάστιχα βινυλίου
4.3.1. Εκχείλωση
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Προσέχετε να μην μπουν ξένα σώματα (λάδι, νερό κ.τ.λ.) στις σωληνώσεις σε όλα
τα μοντέλα εκτός από αυτό που χρησιμοποιεί ψυκτικό R410A. Επίσης, κατά την
αποθήκευση της σωλήνωσης, σφραγίστε προσεκτικά τα ανοίγματα, π.χ. με πιάστρα ή
ταινία.
Κατά τη συγκόλληση των σωληνώσεων, φροντίστε να διοχετεύσετε μέσα τους ξηρό
άζωτο.
Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο εκχείλωσης που προορίζεται αποκλειστικά για το R410A.
(1) Με τον κοπτήρα σωλήνων κόψτε το συνδετικό σωλήνα στο κατάλληλο μήκος.
(2) Κρατήστε το σωλήνα προς τα κάτω, έτσι ώστε να μην μπουν στο σωλήνα υπολείμματα κοπής, και αφαιρέστε τυχόν γρέζια.
(3) Τοποθετήστε το παξιμάδι εκχείλωσης [χρησιμοποιείτε πάντα τα παξιμάδια εκχείλωσης
που βρίσκονται προσαρτημένα στην εσωτερική και την εξωτερική μονάδα (ή τη μονάδα
Διακλάδωσης Ψυκτικού) αντίστοιχα] μέσα στο σωλήνα και πραγματοποιήστε την εκχείλωση με ένα εργαλείο εκχείλωσης. Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο εκχείλωσης για
R410A. Αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά παξιμάδια εκχείλωσης μπορεί να προκληθεί
διαρροή του ψυκτικού.
(4) Προστατέψτε τους σωλήνες, π.χ. με ασφάλεια ή ταινία, για να αποτρέψετε την είσοδο
σκόνης, ρύπων ή νερού στο εσωτερικό των σωλήνων.
4.1. Επιλογή του υλικού σωλήνωσης
Ελέγξτε αν γίνεται ομοιόμορφη εκχείλωση του [L] και βεβαιωθείτε ότι
δεν υπάρχουν ρωγμές ή αμυχές.
B
Φιλιέρα
ΠΡΟΣΟΧΗ
A
Μην χρησιμοποιείτε τις υπάρχουσες σωληνώσεις από άλλο σύστημα ψύξης ή άλλο
ψυκτικό.
Χρησιμοποιήστε σωλήνες που έχουν καθαρές εξωτερικές και εσωτερικές πλευρές, χωρίς
ξένα σώματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα κατά τη χρήση, όπως θείο,
οξείδια, σκόνη, γρέζια, λάδι ή νερό.
Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ενιαίους χάλκινους σωλήνες.
Υλικό: Χάλκινοι σωλήνες αποξειδωμένοι με φώσφορο χωρίς αρμούς
Η επιθυμητή ποσότητα του απομένοντος λαδιού να είναι λιγότερη από 40 mg/10 m.
Μην χρησιμοποιείτε χαλκοσωλήνες με βαθουλώματα, παραμορφωμένα ή
αποχρωματισμένα τμήματα (ειδικά στην εσωτερική τους επιφάνεια). Διαφορετικά, η
εκτονωτική βαλβίδα ή ο τριχοειδής σωλήνας μπορεί να φράξουν με ρύπους.
Η εσφαλμένη επιλογή σωλήνων θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση. Καθώς τα
κλιματιστικά που χρησιμοποιούν ψυκτικό R410A λειτουργούν υπό μεγαλύτερη πίεση
από ότι όταν χρησιμοποιούν συμβατικά ψυκτικά (R22), η επιλογή των κατάλληλων
υλικών είναι απαραίτητη.
• Στον πίνακα εμφανίζονται τα πάχη των χαλκοσωλήνων που χρησιμοποιούνται με
ψυκτικό R410A.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χαλκοσωλήνες με πάχος μικρότερο από αυτό που αναφέρεται
στον πίνακα, ακόμη κι αν διατίθενται στην αγορά.
Σωλήνας
Εξωτερική διάμετρος
σωλήνα [mm (ίν)]
Διάσταση A [mm]
Εργαλείο εκχείλωσης για
R410A, τύπου σφικτήρα
0
Διάσταση B- 0,4 [mm]
6,35 (1/4)
9,1
9,52 (3/8)
13,2
12,70 (1/2)
0 έως 0,5
16,6
15,88 (5/8)
19,7
19,05 (3/4)
24,0
Όταν χρησιμοποιούνται συμβατικά εργαλεία εκχείλωσης (R22) για την εκχείλωση σωλήνων R410A, η διάσταση A θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά περίπου 0,5 mm από
ό,τι υποδεικνύεται στον πίνακα (για την εκχείλωση με εργαλεία εκχείλωσης ειδικά για
R410A), προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη εκχείλωση. Χρησιμοποιήστε παχύμετρο για τη μέτρηση της διάστασης Α. Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί εργαλείο εκχείλωσης για R410A.
Πάχος ανοπτημένων χάλκινων σωλήνων (R410A)
Πλάτος μεταξύ εδρών
Εξωτερική διάμετρος
σωλήνα [mm (ίν)]
Πλάτος μεταξύ εδρών
του παξιμαδιού
εκχείλωσης [mm]
17
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα [mm (ίν)]
Πάχος [mm]
6,35 (1/4)
0,80
6,35 (1/4)
0,80
9,52 (3/8)
22
12,70 (1/2)
26
15,88 (5/8)
29
19,05 (3/4)
36
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
0,80
15,88 (5/8)
1,00
19,05 (3/4)
1,20
4.3.2. Λύγισμα σωλήνων
4.2. Απαιτήσεις ως προς τους σωλήνες
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας για την περιγραφή του
επιτρεπτού μήκους σωλήνωσης και της επιτρεπτής διαφοράς ύψους.
Χρησιμοποιήστε σωλήνα με θερμομόνωση ανθεκτική στο νερό.
• Αν το σχήμα των σωλήνων δίνεται με το χέρι, προσέξτε να μην τους τσακίσετε.
• Μην λυγίζετε τους σωλήνες με γωνία μεγαλύτερη των 90°.
• Όταν οι σωλήνες υφίστανται επανειλημμένο λύγισμα ή ίσιωμα, το υλικό τους
σκληραίνει, δυσκολεύοντας το περαιτέρω λύγισμα ή ίσιωμά τους.
• Μην λυγίζετε ή τεντώνετε τους σωλήνες πάνω από 3 φορές.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποτρέψετε τη θραύση του σωλήνα, μην τον λυγίζετε υπερβολικά.
Αν λυγίσετε επανειλημμένα τον σωλήνα στο ίδιο σημείο, θα σπάσει.
El-4
9371022413-03_IM.indb Sec1:4
2017/8/11 15:27:21
4.3.3. Σύνδεση σωλήνων
Όταν σφίξετε σωστά το παξιμάδι εκχείλωσης με το χέρι σας, κρατήστε τη σύνδεση από την
πλευρά του σώματος με ξεχωριστό κλειδί σύσφιξης και, στη συνέχεια, σφίξτε με ένα ροπόκλειδο. (Για τις ροπές σύσφιξης του παξιμαδιού εκχείλωσης, δείτε τον παρακάτω πίνακα)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κρατήστε το δυναμόκλειδο από τη λαβή του σε ορθή γωνία με το σωλήνα, προκειμένου
να σφίξετε σωστά το παξιμάδι εκχείλωσης.
Σφίξτε με 2 κλειδιά.
Σταθερό κλειδί
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τοποθετείτε τη σωλήνωση αποστράγγισης σε υπόνομο όπου υπάρχουν αέρια
που δημιουργούνται από θείο. (Ενδέχεται να παρουσιαστεί διάβρωση από ανταλλαγή
θερμότητας)
Μονώστε σωστά τα εξαρτήματα έτσι ώστε να μην στάζει νερό από τα σημεία σύνδεσης.
Μετά την κατασκευή, βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση γίνεται σωστά, χρησιμοποιώντας
το ορατό τμήμα της διαφανούς θύρας αποστράγγισης και την τελική έξοδο της
σωλήνωσης αποστράγγισης στο σώμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Παξιμάδι εκχείλωσης
Ροπόκλειδο
Μην εφαρμόσετε συγκολλητική ουσία στη θύρα αποστράγγισης του σώματος.
(Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο λάστιχο αποστράγγισης και συνδέστε τη σωλήνωση
αποστράγγισης)
Σωλήνας εσωτερικής μονάδας
(Πλευρά μονάδας)
Σωλήνας σύνδεσης
Παξιμάδι εκχείλωσης [mm (ίν)]
Ροπή σύσφιξης [N·m (kgf·cm)]
Διάμ. 6,35 (1/4)
16 έως 18 (160 έως 180)
• Εγκαταστήστε του σωλήνα αποστράγγισης με καθοδική κλίση (1/100 έως 1/50) και
φροντίστε να μην υπάρχουν σημεία ανασήκωσης ή παγίδευσης στο σωλήνα. Η μη
ομαλή αποστράγγιση που προκαλείται από ροή συσσωρευμένου νερού στον σωλήνα
ενδεχομένως να προκαλέσει φραγή στην αποστράγγιση.
• Χρησιμοποιήστε σωλήνα από σκληρό πολυβινυλοχλωρίδιο (VP25) [εξωτερική
διάμετρος 32 mm].
Διάμ. 9,52 (3/8)
32 έως 42 (320 έως 420)
• Εάν ο σωλήνας είναι μακρύς, τοποθετήστε υποστηρίγματα.
Διάμ. 12,70 (1/2)
49 έως 61 (490 έως 610)
• Μην κάνετε εξαέρωση. Η αποστράγγιση ενδεχομένως να προκαλέσει σκάσιμο.
Διάμ. 15,88 (5/8)
63 έως 75 (630 έως 750)
Διάμ. 19,05 (3/4)
90 έως 110 (900 έως 1.100)
• Εφαρμόζετε πάντα θερμομόνωση στο τμήμα του σωλήνα αποστράγγισης από την
πλευρά της εσωτερικής μονάδας.
• Αν δεν είναι δυνατό να υπάρχει επαρκής κλίση του σωλήνα, ανυψώστε την
αποστράγγιση.
4.4. Τοποθέτηση θερμομόνωσης
Μέγεθος σωλήνων
Τοποθετήστε το υλικό της θερμικής μόνωσης αφού πραγματοποιήσετε έλεγχο για διαρροή ψυκτικού (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης της εξωτερικής
μονάδας).
Σωλήνας αποστράγγισης
VP25 (Εξ.Δ. 32 mm)
1,5 έως 2 m
Στηρίγματα ανάρτησης
Θερμομόνωση συζεύκτη
• Τοποθετήστε τη θερμική μόνωση συζεύκτη (Εξαρτήματα) γύρω από το σωλήνα αερίου
και το σωλήνα υγρού στην εσωτερική πλευρά.
• Αφού τοποθετήσετε τη θερμική μόνωση συζεύκτη, τυλίξτε και τα δύο άκρα με
συγκολλητική ταινία για να μην υπάρχει κάποιο κενό.
• Μετά την επικόλληση της θερμικής μόνωσης του συζεύκτη, ασφαλίστε την με 2
δετήρες καλωδίων (μεγάλους), έναν σε κάθε άκρο της μόνωσης.
VP25 (Εξ.Δ. 32 mm)
Κατηφορική κλίση 1/100 έως 1/50
• Βεβαιωθείτε ότι οι δετήρες επικαλύπτουν το σωλήνα με τη θερμική μόνωση.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
Θερμομόνωση συνδετικού
(Εξαρτήματα)
Καλύψτε αυτό το τμήμα
με θερμική μόνωση.
Ανύψωση
Παγίδευση
Εξαέρωση
Κατά την ανύψωση της αποστράγγισης:
• Το ύψος του κεκλιμένου σωλήνα θα πρέπει να απέχει λιγότερο από 700 mm από την
οροφή. Μεγαλύτερη ανύψωση του σωλήνα θα προκαλέσει διαρροή.
Θερμική μόνωση
Θερμική μόνωση
Δετήρας καλωδίου (Μεγάλος)
(Εξαρτήματα)
• Ανυψώστε τον σωλήνα σε κάθετη θέση και απόσταση 300 mm ή λιγότερο από τη
μονάδα.
300 mm ή λιγότερο
Κατηφορική κλίση
1/100 έως 1/50
VP25 (Εξ.Δ. 32 mm)
προμήθεια τοπικά
700 mm ή λιγότερο
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αφού πραγματοποιήσετε έλεγχο για διαρροή αερίου (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
Εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας), ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας.
Οριζόντια ή ανοδική κλίση
Τοποθετήστε τη θερμομόνωση γύρω από τους μεγάλους (αερίου) και μικρούς (υγρού)
σωλήνες. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
700 mm ή λιγότερο
VP30 (Εξ.Δ. 38 mm) ή περισσότερο.
Κατηφορική κλίση 1/100 έως 1/50
El-5
9371022413-03_IM.indb Sec1:5
2017/8/11 15:27:21
Διαδικασία εργασιών
(1) Εγκαταστήστε το παρεχόμενο λάστιχο αποστράγγισης στη θύρα αποστράγγισης της
μονάδας. Τοποθετήστε το σφικτήρα του λάστιχου από το επάνω μέρος του λάστιχου
μέσα στην περιοχή που παρουσιάζεται στην εικόνα.
(2) Χρησιμοποιήστε κόλλα βινυλίου για να κολλήσετε τη σωλήνωση αποστράγγισης
(σωλήνας PVC VP25) που προετοιμάζεται επί τόπου ή την υποδοχή σύνδεσης σωλήνα.
(Χρησιμοποιήστε ομοιόμορφα έγχρωμη κόλλα μέχρι τη γραμμή μέτρησης και τη
στεγανοποίηση)
(3) Ελέγξτε την αποστράγγιση. (Δείτε το ξεχωριστό διάγραμμα)
(4) Τοποθετήστε τη θερμομόνωση.
(5) Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη θερμομόνωση για να μονώσετε τη θύρα
αποστράγγισης και τα τμήματα σύνδεσης στη μονάδα.
Τοποθετήστε τα πόμολα
προς τα επάνω
Επιτόπου
προμηθευμένος
σωλήνας βινυλίου
Συνδεδεμένος
δακτύλιος λάστιχου
(Παρελκόμενα)
Προσαρμοσμένος
σωλήνας αποστράγγισης (Εξαρτήματα)
Προσαρτημένη θερμομόνωση
συνδετικού (Παρελκόμενα)
6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν
Εγχειρίδιο από άτομο που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικό κύκλωμα για τη μονάδα.
Ένα ανεπαρκές κύκλωμα τροφοδοσίας η εσφαλμένες ηλεκτρολογικές εργασίες ενδέχεται
να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες, βεβαιωθείτε ότι όλες οι μονάδες είναι αποσυνδεδεμένες
από το ρεύμα.
Για την καλωδίωση χρησιμοποιήστε τους τύπους καλωδίων που υποδεικνύονται,
συνδέστε τα καλώδια σταθερά και βεβαιωθείτε ότι στις συνδέσεις ακροδεκτών δεν
ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις από τα καλώδια.
Εσφαλμένη ή ασταθής σύνδεση καλωδίων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα,
όπως υπερθέρμανση των τερματικών, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Τοποθετήστε σωστά το κάλυμμα του ηλεκτρικού κιβωτίου στη μονάδα.
Εσφαλμένη τοποθέτηση του καλύμματος του ηλεκτρικού κιβωτίου μπορεί να προκαλέσει
σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω έκθεσης σε σκόνη ή νερό.
Τοποθετήστε χιτώνια σε τυχόν οπές που έγιναν στους τοίχους για την καλωδίωση.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
Χρησιμοποιήστε τα εσωκλειόμενα καλώδια σύνδεσης και τα καλώδια τροφοδοσίας ή
εκείνα που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Εσφαλμένες συνδέσεις, ανεπαρκής
μόνωση ή υπέρβαση του επιτρεπόμενου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην κάνετε μετατροπές στα καλώδια τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε καλώδια
προέκτασης ή διακλαδώσεις στην καλωδίωση. Εσφαλμένες συνδέσεις, ανεπαρκής
μόνωση ή υπέρβαση του επιτρεπόμενου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αντιστοιχίστε τους αριθμούς της πλακέτας ακροδεκτών και τα χρώματα των καλωδίων
σύνδεσης με εκείνα της εξωτερικής μονάδας (ή της μονάδας Διακλάδωσης Ψυκτικού).
Εάν η καλωδίωση δεν είναι σωστή, ενδέχεται να καούν τα ηλεκτρικά μέρη.
(a) Κάτοψη
5 έως 10 mm
Συνδέστε σωστά τα καλώδια σύνδεσης στον πίνακα ακροδεκτών. Επίσης, ασφαλίστε
τα καλώδια με συγκρατητές καλωδίωσης. Ακατάλληλες συνδέσεις, στην καλωδίωση ή
στα άκρα της καλωδίωσης, μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
(b) Πλάγια όψη
Στερεώνετε πάντα το εξωτερικό κάλυμμα του καλωδίου σύνδεσης με το σφιγκτήρα
καλωδίου. (Αν ο μονωτήρας είναι φθαρμένος, μπορεί να παρουσιαστεί αποφόρτιση.)
35 mm
Λάστιχο αποστράγγισης
Εγκαταστήστε διακόπτη διαφυγής γείωσης. Επίσης, τοποθετήστε το διακόπτη έναντι
διαφυγών προς τη γη έτσι ώστε ολόκληρη η κύρια παροχή ρεύματος AC να διακόπτεται
ταυτόχρονα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Περιοχή εφαρμογής
του συγκολλητικού
Γραμμή
Δακτύλιος σωλήνα μέτρησης
20 mm
20 mm
Τοποθετήστε τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να τα
αγγίξετε με το χέρι σας.
Λάστιχο αποστράγγισης
Διαφανές ορατό τμήμα
(c) Προβολή ανοίγματος σωλήνα
Συνδέετε πάντα το καλώδιο γείωσης.
Εσφαλμένη εργασία γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
4 mm ή λιγότερο
Εκτελέστε τις εργασίες καλωδίωσης σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα, έτσι ώστε το
κλιματιστικό να μπορεί να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.
Συνδέστε σταθερά το καλώδιο σύνδεσης στον πίνακα ακροδεκτών. Αν η εγκατάσταση
είναι εσφαλμένη, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
(d) Κάτοψη
Εάν έχει βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον τεχνικό του αντιπρόσωπο ή αναλόγως προσοντούχα άτομα ώστε να
αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
Τυλίξτε το προσαρμοσμένο θερμομονωτικό
γύρω από τον σφικτήρα του σωλήνα
Βεβαιωθείτε ότι η ευθυγράμμιση
είναι στο επάνω μέρος
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν κενά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε την αποστράγγιση
Ρίξτε περίπου 1 λίτρο νερό από τη θέση που φαίνεται στο διάγραμμα ή από την έξοδο
ροής αέρα στο δίσκο δρόσου. Ελέγξτε για τυχόν ανωμαλίες, π.χ. παράξενους θορύβους,
και παρατηρήστε αν η αντλία αποστράγγισης λειτουργεί κανονικά.
Σωλήνας αποστράγγισης
Κάλυμμα καλωδίων
Δοχείο νερού
Γειώστε τη μονάδα.
Μην συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή
καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
Αν η γείωση είναι ανεπαρκής, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Μην συνδέσετε τα καλώδια παροχής ρεύματος στους ακροδέκτες μετάδοσης ή
τηλεχειριστηρίου, καθώς αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
Μην δένετε ποτέ μαζί τα καλώδια παροχής ρεύματος, μετάδοσης και τηλεχειριστηρίου.
Κρατήστε αποστάσεις τουλάχιστον 50 mm μεταξύ αυτών των καλωδίων.
Η τοποθέτηση αυτών των καλωδίων στην ίδια δέσμη θα προκαλέσει απώλεια
λειτουργίας ή βλάβη.
Κατά το χειρισμό PCB, ο στατικός ηλεκτρισμός που υπάρχει στο σώμα ενδέχεται να
προκαλέσει δυσλειτουργία στην PCB. Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:
• Πραγματοποιήστε γείωση για τις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες καθώς και για
τις περιφερειακές συσκευές.
• Διακόψτε την τροφοδοσία (διακόπτης).
• Αγγίξτε μεταλλικό τμήμα των εσωτερικών μονάδων για περισσότερο από 10
δευτερόλεπτα για να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός από το σώμα.
• Μ η ν α γ γ ί ξ ε τ ε το υ ς α κ ρ ο δ έ κ τ ε ς τω ν τ μ η μ ά τω ν κα ι τω ν δ ι α τά ξ ε ω ν πο υ
εφαρμόστηκαν στην PCB.
Βίδα
El-6
9371022413-03_IM.indb Sec1:6
2017/8/11 15:27:21
6.1. Ηλεκτρικές απαιτήσεις
6.2. Μέθοδος καλωδίωσης
Παραδειγμα
Ονομαστική τάση
230 V
Εύρος λειτουργίας
198 έως 264 V (50 Hz)
198 έως 253 V (60 Hz)
• Επιλέξτε τον τύπο και το μέγεθος του καλωδίου τροφοδοσίας σύμφωνα με τους
σχετικούς τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
• Οι προδιαγραφές για την τοπική καλωδίωση τροφοδοσίας και τις καλωδιώσεις των
διακλαδώσεων είναι σε συμμόρφωση με τους τοπικούς κώδικες.
• Μεγ. μήκος καλωδίου: Ορίστε το μήκος ώστε η πτώση τάσης να είναι μικρότερη από 2%.
Αυξήστε τη διάμετρο του καλωδίου όταν το μήκος του καλωδίου είναι μεγάλο.
Πρέπει να εγκατασταθεί ασφαλειοδιακόπτης σε κάθε σύστημα ψυκτικού. Μην
χρησιμοποιείτε έναν ασφαλειοδιακόπτη σε διαφορετικό σύστημα ψυκτικού.
Ανατρέξτε στον πίνακα για τις προδιαγραφές του ασφαλειοδιακόπτη της κάθε
εγκατάστασης. Πραγματοποιήστε τις γεφυρώσεις της καλωδίωσης ισχύος εντός του
εύρους του ίδιου συστήματος ψυκτικού μέσου. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες
γεφύρωσης καλωδίωσης, πραγματοποιήστε σύνδεση για τις εσωτερικές μονάδες ώστε να
πληρούνται οι συνθήκες Α και Β παρακάτω.
A. Απαιτήσεις του ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος
Μοντέλο
0,20 A
AUXB09GALH
0,20 A
AUXB12GALH
0,24 A
AUXB14GALH
0,29 A
AUXB18GALH
0,30 A
AUXB24GALH
0,75 A
20 A
30 mA, 0,1 sec ή λιγότερο
44 ή λιγότερο
45 έως 148 **
* Τύπος αντλίας θερμότητας: εσωτερικές μονάδες, Τύπος ανάκτησης θερμότητας:
εσωτερικές μονάδες και μονάδες Διακλάδωσης Ψυκτικού.
** Εάν δεν παρέχεται ασφαλειοδιακόπτης με ικανότητα 100 mA, διαχωρίστε τις
εσωτερικές μονάδες σε μικρές ομάδες των 44 μονάδων το πολύ και παρέχετε έναν
ασφαλειοδιακόπτη ικανότητας 30 mA για κάμε ομάδα.
6.1.1. Προδιαγραφές καλωδίων
Καλώδιο μετάδοσης
0,33
*3
*2
*3
Ασφαλειοδιακόπτης
Τύπος καλωδίου
Παρατήρηση
Τύπος 60245 IEC57
2 Καλώδια + γείωση
ή αντίστοιχος
Συμβατό καλώδιο
LONWORKS
22 AWG LEVEL 4
(NEMA) μη πολωμένο 2
πυρήνων, στριμμένο ζεύγος συμπαγούς πυρήνα
διαμέτρου 0,65 mm
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου (τύπος 2 πόλων)
0,33 έως 1,25
Θωρακισμένο
καλώδιο PVC*
Μη πολικό 2 πυρήνων,
Στριμμένο ζεύγος
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου (τύπος 3 πόλων)
0,33
Θωρακισμένο
καλώδιο PVC*
Πολωμένο 3 πυρήνων
*: Χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για
το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου.
Τηλεχειριστήριο
(Εξαρτώμενο)
Τηλεχειριστήριο (Κύριο)
Τηλεχειριστήριο
*1: Όταν συνδέεστε στο Σύστημα Ανάκτησης Θερμότητας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της μονάδας Διακλάδωσης Ψυκτικού.
*2: Γειώστε το τηλεχειριστήριο εάν διαθέτει καλώδιο γείωσης.
*3: Όταν συνδέετε το τηλεχειριστήριο τύπου 2 καλωδίων, δεν χρησιμοποιείται το Υ3.
(Διακλάδωση καλωδίωσης τροφοδοσίας)
Εσωτερική μονάδα
Τροφοδοσία
Εσωτερική μονάδα
Τροφοδοσία
Εσωτερική μονάδα
Τροφοδοσία
Κουτί διακλάδωσης
* Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων "εσωτερικών
μονάδων" ή "εσωτερικών μονάδων + μονάδων
Διακλάδωσης Ψυκτικού"
Συνιστώμενο μέγεθος
καλωδίου (mm2)
*2
Ασφαλειοδιακόπτης
Ασφαλειοδιακόπτης
100 mA, 0,1 sec ή λιγότερο
2,5
Τροφοδοσία
*2
Εσωτερική
μονάδα
Εσωτερική μονάδα
Τηλεχειριστήριο
*3
Μετάδοση
Τροφοδοσία
B. Απαιτήσεις ασφαλειοδιακόπτη διαρροής γείωσης
Καλώδιο παροχής ρεύματος
Εσωτερική μονάδα
MFA
MCA: Ελάχιστη Ικανότητα Κυκλώματος
MFA: Μέγιστη Ικανότητα Ασφάλειας
Όταν έχει ολοκληρωθεί η καλωδίωση γεφύρωσης ισχύος, βεβαιωθείτε ότι η συνολική
MCA των συνδεδεμένων μονάδων Διακλάδωσης Ψυκτικού και εσωτερικών μονάδων
δεν υπερβαίνει τα 15 Α. Για τη μονάδα διακλάδωσης ψυκτικού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης της μονάδας Διακλάδωσης Ψυκτικού.
Εάν ο αριθμός των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων υπερβαίνει το ανώτατο όριο, είτε
προσθέστε ασφαλειοδιακόπτες είτε χρησιμοποιήστε ασφαλειοδιακόπτη με μεγαλύτερη ικανότητα.
Ικανότητα ασφαλειοδιακόπτη
Μετάδοση
Ασφαλειοδιακόπτης
MCA
AUXB07GALH
Εξωτερική μονάδα ή μονάδα Διακλάδωσης Ψυκτικού *1
Κουτί διακλάδωσης
Τροφοδοσία
6.3. Καλωδίωση μονάδας
Προτού συνδέσετε το καλώδιο στον ακροδέκτη.
6.3.1. Καλώδιο παροχής ρεύματος
Ρυθμίστε το μήκος του καλωδίου τροφοδοσίας ώστε να αποτρέπεται η υπερβολιή
ένταση, με αναφορά στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.
20 mm
Καλώδιο γείωσης
50 mm
Α. Για καλωδίωση συμπαγούς πυρήνα
(1) Για να συνδέσετε τον ηλεκτρικό ακροδέκτη, ακολουθήστε το παρακάτω διάγραμμα
και συνδέστε τον αφού σχηματίσετε θηλιά με αυτόν γύρω από το άκρο του καλωδίου.
(2) Χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα καλώδια, συνδέστε τα προσεκτικά και στερεώστε
τα έτσι ώστε να μην ασκείται πίεση στους ακροδέκτες.
(3) Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες στον ακροδέκτη.
Μην χρησιμοποιείτε πολύ μικρό κατσαβίδι, διαφορετικά μπορεί να καταστραφούν οι
κεφαλές των βιδών και να μην μπορούν να σφίξουν σωστά οι βίδες.
(4) Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες στον ακροδέκτη γιατί μπορεί να σπάσουν.
(5) Ανατρέξτε στον πίνακα για τις ροπές σύσφιξης των βιδών στους ακροδέκτες.
(6) Μην στερεώσετε 2 καλώδια παροχής ρεύματος με 1 βίδα.
Μήκος 25 mm
Θηλιά
Καλώδιο
Βιδώστε με
ειδική ροδέλα
Βιδώστε με
ειδική ροδέλα
Άκρο καλωδίου (Θηλιά)
Άκρο καλωδίου
(Θηλιά)
Μπλοκ ακροδεκτών
Καλώδιο
El-7
9371022413-03_IM.indb Sec1:7
2017/8/11 15:27:21
Ροπή σύσφιξης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδια συμπαγούς πυρήνα, μην χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη
τύπου θηλιάς. Αν χρησιμοποιήσετε τα καλώδια συμπαγούς πυρήνα με τον ακροδέκτη
τύπου θηλιάς, η σύνδεση πίεσης σε αυτόν μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά και να
προκαλέσει πολύ μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας των καλωδίων.
Βίδα M3 (Μετάδοση/X1, X2)
(Τηλεχειριστήριο/ Y1, Y2, Y3)
B. Για καλώδια με κλώνους
(1) Χρησιμοποιήστε ακροδέκτες τύπου θηλιάς με μονωτικά χιτώνια, όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα, για τη σύνδεση στο μπλοκ ακροδεκτών.
(2) Σφίξτε καλά τους ακροδέκτες τύπου θηλιάς στα καλώδια χρησιμοποιώντας
κατάλληλο εργαλείο, έτσι ώστε να μην χαλαρώσουν τα καλώδια.
(3) Χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα καλώδια, συνδέστε τα προσεκτικά και στερεώστε
τα έτσι ώστε να μην ασκείται πίεση στους ακροδέκτες.
(4) Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες στον ακροδέκτη.
Μην χρησιμοποιείτε πολύ μικρό κατσαβίδι, διαφορετικά μπορεί να καταστραφούν οι
κεφαλές των βιδών και να μην μπορούν να σφίξουν σωστά οι βίδες.
(5) Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες στον ακροδέκτη γιατί μπορεί να σπάσουν.
(6) Ανατρέξτε στον πίνακα για τις ροπές σύσφιξης των βιδών στους ακροδέκτες.
(7) Μην στερεώσετε 2 καλώδια παροχής ρεύματος με 1 βίδα.
Ακροδέκτης τύπου θηλιάς
Μήκος 10 mm
0,5 έως 0,6 N•m (5 έως 6 kgf•cm)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αφαιρέσετε την ταινία από το καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε ειδικό
εργαλείο που δεν θα κάνει ζημιά στο καλώδιο του αγωγού.
Όταν τοποθετείτε μια βίδα στον ακροδέκτη, μην σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα, καθώς
μπορεί να κόψετε το καλώδιο. Αφ' ετέρου, μια βίδα που δεν έχει σφιχτεί επαρκώς μπορεί
να δημιουργήσει ελαττωματική επαφή, η οποία θα οδηγήσει σε σφάλμα επικοινωνίας.
6.4. Σύνδεση καλωδίων
(1) Αφαιρέστε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου και εγκαταστήστε κάθε καλώδιο
σύνδεσης.
Βίδα
Κάλυμμα κυτίου ελέγχου
Χιτώνιο
Βιδώστε με
ειδική ροδέλα
Καλώδιο
Βιδώστε με
ειδική ροδέλα
Ακροδέκτης
τύπου θηλιάς
Ακροδέκτης
τύπου θηλιάς
Μπλοκ ακροδεκτών
Καλώδιο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε ακροδέκτες τύπου θηλιάς και σφίξτε τις βίδες στους ακροδέκτες με τις
προβλεπόμενες ροπές, διαφορετικά, ενδέχεται να αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία
και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο εσωτερικό της μονάδας.
Ροπή σύσφιξης
Βίδα M4 (Παροχή ισχύος/L, N, GND)
(2) Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης με το δετήρα καλωδίων.
1,2 έως 1,8 N•m (12 έως 18 kgf•cm)
6.3.2. Καλώδιο Μετάδοσης και Τηλεχειριστηρίου
Καλώδιο μετάδοσης
ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν γυρίζετε τον μικροδιακόπτη (SW1), βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την
τροφοδοσία προς την εσωτερική μονάδα. Αλλιώς, μπορεί να πάθει βλάβη η πλακέτα
PCB της εσωτερικής μονάδας.
30 mm
Θωρακισμένο καλώδιο
(χωρίς ταινία)
40 mm
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Για τύπο 3 καλωδίων
Για τύπο 2 καλωδίων
30 mm
30 mm
• Συνδέστε τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου και της μετάδοσης όπως φαίνεται στο Fig. C.
Fig. C
ΣΩΣΤΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Διαφορετική διάμετρος
Συνδέστε στη 1 πλευρά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σφίξτε τις βίδες στους ακροδέκτες με τις προβλεπόμενες ροπές, διαφορετικά, ενδέχεται
να αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο εσωτερικό
της μονάδας.
El-8
9371022413-03_IM.indb Sec1:8
2017/8/11 15:27:21
● Ακροδέκτης τάσης ([CNA01], [CNA03])
SW1
Όταν πρέπει να παρέχεται τροφοδοσία στην είσοδο της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε, χρησιμοποιήστε το τερματικό τάσης ([CNA01], [CNA03]).
Μικροδιακόπτης
(SW1)
2WIRE
Y1, Y2, Y3: Καλώδιο
τηλεχειριστηρίου
X1, X2:
Καλώδιο μετάδοσης
Για τύπο 2 καλωδίων
Y1: Μη πολωμένο
Y2: Μη πολωμένο
Y3: Μην συνδέετε *1
Ορίστε το Μικροδιακόπτη (SW1) 2ΚΑΛΩΔΙΩΝ (Εργοστασιακή ρύθμιση)
Συνδέστε το καλώδιο του
τηλεχειριστηρίου
Συσκευή
εισόδου 1
Δετήρας καλωδίου
(Μεσαίος) (Εξαρτήματα)
Αντίσταση
φορτίου
*a
Συσκευή
εισόδου 2
Παροχή ισχύος
DC 12 έως 24 V
Αντίσταση
φορτίου
*a
Συσκευή
εισόδου 3
3WIRE
Αντίσταση
φορτίου
*a
*1
P.C.B
CNA01
*b
Για τύπο 3 καλωδίων
Y1: Κόκκινο
Y2: Λευκό
Y3: Μαύρο
3ΚΑΛΩΔΙΩΝ
*1: Εάν συνδέσετε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου στον ακροδέκτη Y3, δεν
λειτουργεί το τηλεχειριστήριο τύπου 2-καλωδίων.
CNA03
συνδεδεμένη μονάδα
*1 Ορίστε την παροχή ισχύος DC12 στα 24V. Επιλέξτε ικανότητα παροχής ισχύος με αρκετό
πλεόνασμα για το συνδεδεμένο φορτίο.
Μην τροφοδοτείτε τάση πέραν των 24V διαμέσου των ακιδών 1-2 και 1-3.
*a Το επιτρεπόμενο ρεύμα είναι DC 5mA έως 10mA. (Συνιστώμενο: DC5mA)
Δώστε αντίσταση φορτίου ώστε το ρεύμα να γίνει DC10mA ή λιγότερο.
Επιλέξτε επαφές με πολύ χαμηλή χρήση ρεύματος (χρήση στα DC12V, DC1mA ή λιγότερο).
*b Η πολικότητα είναι [+] στην ακίδα 1 και [-] στις ακίδες 2 και 3. Συνδέστε σωστά.
Αντίσταση
φορτίου
P.C.B
CNA01
P.C.B
CNA01
P.C.B
συνδεδεμένη μονάδα
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην δένετε μαζί το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου και μην το συνδέετε παράλληλα
με το καλώδιο σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας (στην εξωτερική μονάδα) και το
καλώδιο τροφοδοσίας. Ενδέχεται να προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία.
6.5. Εξωτερική είσοδος και εξωτερική έξοδος
(Προαιρετικά εξαρτήματα)
CNA01
● Ακροδέκτης ξηράς επαφής ([CNA02], [CNA04])
Όταν δεν απαιτείται η παροχή ισχύος στην είσοδο της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε,
χρησιμοποιήστε το τερματικό ξηράς επαφής ([CNΑ02], [CNΑ04]).
P.C.B
PCB Ελεγκτή
Μικροδιακόπτης
(SET 2)
ON
Εσωτερική
μονάδα
(3) Τοποθετήστε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου.
Αντίσταση
φορτίου
Εσωτερική
μονάδα
L, N:
Καλώδιο παροχής
ρεύματος
Συσκευή
εισόδου 1
Σφιγκτήρας καλωδίου
Συσκευή
εισόδου 2
Παροχή ισχύος
DC 12 έως 24 V
Εσωτερική
μονάδα
Όταν συνδέσετε σε τερματικά τάσης πολλαπλών εσωτερικών μονάδων με συνδεδεμένη
μονάδα, βεβαιωθείτε ότι κάνατε διακλάδωση εκτός της εσωτερικής μονάδας με τη χρήση
κουτιού διακλάδωσης κλπ, όπως φαίνεται στο παράδειγμα παρακάτω.
Ακροδέκτης εξόδου
(CNΒ01)
OFF
SW4
SW3
SW2
SW1
*c
Καν 1
Ακροδέκτης τάσης
*c
Καν 2
CNA02
GND
*d
(CNA01)
(CNA03)
Ακροδέκτης ξηράς επαφής (CNA04)
(CNA02)
(1) Εξωτερική είσοδος
• Η εσωτερική μονάδα μπορεί να εκτελέσει τις εντολές Εκκίνηση/Διακοπή, Διακοπή
Έκτακτης Ανάγκης ή Βεβιασμένη Διακοπή με τη χρήση των CNΑ01 ή CNΑ02 του PCB
της εσωτερικής μονάδας.
• Οι λειτουργίες "Έναρξη/Διακοπή" ή "Διακοπή έκτακτης ανάγκης" και "Βεβιασμένη
διακοπή" μπορούν να επιλεγούν στις ρυθμίσεις λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.
• Ο θερμοστάτης της εσωτερικής μονάδας μπορεί να απενεργοποιηθεί βεβιασμένα με τη
χρήση των CNA03 ή CNA04 της PCB της εσωτερικής μονάδας.
• Πρέπει να χρησιμοποιηθεί στριμμένο ζεύγος καλωδίου (22 AWG). Το μέγιστο μήκος του
καλωδίου είναι 150 m.
• Χρησιμοποιήστε καλώδιο εξωτερικής εισόδου και εξόδου με κατάλληλη εξωτερική
διάμετρο, ανάλογα με τον αριθμό καλωδίων που είναι να εγκατασταθούν.
• Η σύνδεση των καλωδίων πρέπει να είναι ξεχωριστή από τη γραμμή του καλωδίου
τροφοδοσίας.
*c
Καν 3
CNA04
συνδεδεμένη μονάδα
*c Επιλέξτε επαφές με πολύ χαμηλή χρήση ρεύματος (χρήση στα DC12V, DC1mA ή λιγότερο).
*d Η καλωδίωση διαφέρει από τα τερματικά τάσης. Προσέχετε επαρκώς όταν κάνετε την
καλωδίωση.
Όταν συνδέετε τερματικά ξηράς επαφής πολλαπλών εσωτερικών μονάδων σε συνδεδεμένη μονάδα, μονώστε την κάθε εσωτερική μονάδα με ρελέ κλπ, όπως φαίνεται στο
παράδειγμα παρακάτω.
Επιλογή εισόδου
Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους ακροδέκτη, ανάλογα με την εφαρμογή. (Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και οι δύο τύποι των ακροδεκτών.)
El-9
9371022413-03_IM.indb Sec1:9
2017/8/11 15:27:21
K4
Τροφοδοσία για το ρελέ
CNA02
P.C.B
K2
K5
CNA02
P.C.B
K3
Συσκευή εισόδου 1
K6
CNA02
Συσκευή εισόδου 2
Εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα
P.C.B
K1
K1 - K6: Ρελέ
(Συσκευή για Ρεύμα DC)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Όταν συνδέετε απ' ευθείας σε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες, θα προκληθεί βλάβη.
Συμπεριφορά λειτουργίας
[Στην περίπτωση εισόδου "Άκρου"]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
OFF → ON
Βεβιασμένη διακοπή
ON → OFF
Κανονικό
Καν1 του CNA01 ή CNA02
[Στην περίπτωση εισόδου "Παλμού"]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
Καν1
OFF → ON
Βεβιασμένη διακοπή
Καν2
OFF → ON
Κανονικό
CNA01 ή CNA02
* Όταν ενεργοποιηθεί η βεβιασμένη διακοπή, η εσωτερική μονάδα σταματά, και η
λειτουργία "Έναρξη/Διακοπή" από τηλεχειριστήριο περιορίζεται.
* Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία βεβιασμένης διακοπής κατά την δημιουργία μιας
ομάδας τηλεχειρισμού, συνδέστε τον ίδιο εξοπλισμό στην κάθε εσωτερική μονάδα εντός
της ομάδας.
• Μέθοδος επιλογής των λειτουργιών
Οι λειτουργίες "Έναρξη/Διακοπή" ή "Διακοπή έκτακτης ανάγκης" και "Βεβιασμένη διακοπή" μπορούν να επιλεγούν στις ρυθμίσεις λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.
● Λειτουργία βεβιασμένης διακοπής θερμοστάτη
Άκρη
[Είσοδος "Άκρου" μόνο]
● Τυπος σήματος εισόδου
Μπορείτε να επιλέξετε τύπο σήματος εισόδου.
Γίνεται με μικροδιακόπτη στο PCB της εσωτερικής μονάδας.
Συνδετήρας
Το πλάτος του παλμού
πρέπει να είναι μακρύτερο από 200msec.
OFF (Εργοστασιακή ρύθμιση) Άκρη
Παλμός
● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Έναρξη/Διακοπή".
[Στην περίπτωση εισόδου "Άκρου"]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
OFF → ON
Λειτουργία
ON → OFF
Διακοπή
Καν1 του CNA01 ή CNA02
Εντολή
OFF → ON
Θερμοστάτης off
ON → OFF
Κανονικό
Καν3 του CNA03 ή CNA04
(2) Εξωτερική έξοδος
• Πρέπει να χρησιμοποιηθεί ζεύγος καλωδίου τύπου 22AWG. Το μέγιστο μήκος του
καλωδίου είναι 25m.
• Χρησιμοποιήστε καλώδιο εξωτερικής εισόδου και εξόδου με κατάλληλη εξωτερική
διάμετρο, ανάλογα με τον αριθμό καλωδίων που είναι να εγκατασταθούν.
• Τάση εξόδου: Υψ DC12V±2V, Χαμ 0V.
• Επιτρεπόμενο ρεύμα: 50mA
Επιλογή εξόδου
[Στην περίπτωση εισόδου "Παλμού"]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
Καν1
OFF → ON
Λειτουργία
Καν2
OFF → ON
Διακοπή
● Όταν ο δείκτης κλπ είναι απ' ευθείας συνδεδεμένος
P.C.B
Ένδειξη
λειτουργίας
CNA01 ή CNA02
* Η τελευταία εντολή έχει προτεραιότητα.
* Οι εσωτερικές μονάδες στην ίδια ομάδα τηλεχειρισμού λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Διακοπή έκτακτης ανάγκης".
Ένδειξη
σφάλματος
CNB
01
Ένδειξη κατάστασης Ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας
[Στην περίπτωση εισόδου "Άκρου"]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Παλμός
Μικροδιακόπτης [Set 2 SW2] Τυπος σήματος εισόδου
ON
● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Βεβιασμένη διακοπή".
συνδεδεμένη μονάδα
Σήμα εισόδου
Εντολή
OFF → ON
Έκτακτη διακοπή
ON → OFF
Κανονικό
● Όταν υπάρχει σύνδεση με μονάδα εξοπλισμένη με παροχή ισχύος
P.C.B
Καν1 του CNA01 ή CNA02
Συνδεδεμένη
συσκευή 1
Συνδεδεμένη
συσκευή 2
[Στην περίπτωση εισόδου "Παλμού"]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Εντολή
Καν1
OFF → ON
Έκτακτη διακοπή
Καν2
OFF → ON
Κανονικό
CNA01 ή CNA02
● Όλες οι εσωτερικές μονάδες στο ίδιο ψυκτικό σύστημα σταματούν όταν ενεργοποιηθεί η
λειτουργία Διακοπής έκτακτης ανάγκης.
CNB
01
Συνδεδεμένη
συσκευή 3
συνδεδεμένη μονάδα
Ρελέ (Προμήθεια τοπικά)
Συμπεριφορά λειτουργίας
Συνδετήρας
CNB01
Τάση εξόδου
0V
Εξωτερική έξοδος1 Ακίδες 1-2
DC 12 V
Εξωτερική έξοδος2 Ακίδες 1-3
DC 12 V
Εξωτερική έξοδος3 Ακίδες 1-4
0V
0V
DC 12 V
Κατάσταση
Διακοπή
Λειτουργία
Κανονικό
Σφάλμα
Διακοπή ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας
Λειτουργία ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας
El-10
9371022413-03_IM.indb Sec1:10
2017/8/11 15:27:21
(3) Μέθοδοι σύνδεσης
• Τροποποίηση καλωδίωσης
Αφαιρέστε τη μόνωση από το καλώδιο που είναι συνδεδεμένο στον σύνδεσμο του κιτ
καλωδίων.
Αφαιρέστε τη μόνωση από το καλώδιο που προμηθευτήκατε τοπικά. Χρησιμοποιήστε
τον μονωμένο σύνδεσμο άκρης πρεσαριστού τύπου για να συνδέσετε το καλώδιο πεδίου και το καλώδιο του κιτ καλωδίων.
Συνδέστε το καλώδιο με το καλώδιο σύνδεσης με συγκόλληση.
Ρύθμιση
Διεύθυνση
εσωτερικής
μονάδας
Εύρος
ρύθμισης
0 έως 63
Τύπος διακόπτη
Παράδειγμα
ρύθμισης 2
IU AD×10
IU AD×1
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε μονώσει τη σύνδεση ανάμεσα στα καλώδια.
Προαιρετικά εξαρτήματα:
Καλώδιο εσωτερικής/εξωτερικής εξόδου
(Προμήθεια τοπικά)
Διεύθυνση
κυκλώματος
ψυκτικού
0 έως 99
Παράδειγμα
ρύθμισης 63
REF AD×10
Συγκολλήστε και μονώστε τα συνδεδεμένα μέρη.
• Τερματικά σύνδεσης και τακτοποίηση καλωδίων
Στο επόμενο σχεδιάγραμμα, είναι συνδεδεμένοι όλοι οι πιθανοί σύνδεσμοι για περιγραφικούς σκοπούς.
Κατά την πραγματική εγκατάσταση, δεν μπορείτε να συνδέσετε όλους τους συνδέσμους ταυτόχρονα.
CNA02
CNA01
CNB01
Καλώδιο μετάδοσης
REF AD×1
(1) Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας
Περιστροφικός διακόπτης (IU AD × 1)...Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Περιστροφικός διακόπτης(IU AD ×10)...εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Όταν συνδέετε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες σε 1 ψυκτικό σύστημα, ορίστε τη
διεύθυνση στον IU AD SW όπως φαίνεται στο Table Α.
(2) Διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού
Περιστροφικός διακόπτης (REF AD × 1)...Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Περιστροφικός διακόπτης (REF AD × 10)...Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Στην περίπτωση πολλαπλών ψυκτικών συστημάτων, ορίστε τον REF AD SW όπως
φαίνεται στον όπως φαίνεται Table Α για το κάθε ψυκτικό σύστημα.
Ορίστε στην ίδια διεύθυνση ψυκτικού κυκλώματος όπως και στην εξωτερική μονάδα.
• Εάν εργάζεστε σε περιβάλλον όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ασύρματο
τηλεχειριστήριο, οι διευθύνσεις μπορούν επίσης να οριστούν με τη χρήση του
τηλεχειριστηρίου.
• Εάν ορίζετε διεύθυνση με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, ορίστε την διεύθυνση της
εσωτερικής μονάδας και τη διεύθυνση του ψυκτικού κύκλου στο "00".
(Για πληροφορίες περί της ρύθμισης με τη χρήση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.)
Table A
CNA03 Δετήρας καλωδίου (Προμήθεια τοπικά):
Δέστε με το καλώδιο μετάδοσης
CNA04
7. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ
Υπάρχουν 3 μέθοδοι διευθυνσιοδότησης, μέσω ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ (FIELD SETTING) ως εξής.
Ορίστε με οποιαδήποτε από τις μεθόδους.
Η κάθε μέθοδος ορισμού περιγράφεται στα βήματα (1) έως (3) παρακάτω.
(1) Ρυθμίσεις IU AD , REF AD SW......... Αυτή η ενότητα (7.1. Διευθυνσιοδότηση)
(2) Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου .............. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ενσύρματου ή
ασύρματου τηλεχειριστηρίου για λεπτομερείς
πληροφορίες ρυθμίσεων. (Ορίστε τον IU AD, REF
AD SW στο 0)
(3) Αυτόματη διευθυνσιοδότηση............ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της εξωτερικής μονάδας
για λεπτομερείς πληροφορίες ρυθμίσεων. (Ορίστε
τον IU AD, REF AD SW στο 0)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Βεβαιωθείτε ότι θέσατε την ισχύ στο OFF προτού πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις πεδίου.
7.1. Διευθυνσιοδότηση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιήστε μονωμένο κατσαβίδι για να ρυθμίσετε τους μικροδιακόπτες.
Περιστροφικός διακόπτης
Παράδειγμα: "0"
Διεύθυνση
Ρύθμιση
περιστροφικού
διακόπτη
Ref ad sw
Διεύθυνση
Ρύθμιση
περιστροφικού
διακόπτη
Iu ad sw
Ρύθμιση
διεύθυνσης
× 10
×1
Εσωτερική
μονάδα
× 10
×1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
2
0
2
2
0
2
3
0
3
3
0
3
4
0
4
4
0
4
5
0
5
5
0
5
6
0
6
6
0
6
7
0
7
7
0
7
8
0
8
8
0
8
9
0
9
9
0
9
10
1
0
10
1
0
11
1
1
11
1
1
12
.
.
.
1
.
.
.
2
.
.
.
12
.
.
.
1
.
.
.
2
.
.
.
99
9
9
63
6
3
Μην ορίζετε τη διεύθυνση της εσωτερικής μονάδας (IU AD SW) από 64 έως 99.
Μπορεί να προκαλέσει αστοχία.
(3) Διεύθυνση τηλεχειριστηρίου
Περιστροφικός
διακόπτης
Παράδειγμα: "0"
i) τύπος 3 καλωδίων
Περιστροφικός διακόπτης (RC AD SW)...Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Όταν συνδέετε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες σε 1 τυπικό ενσύρματο
τηλεχειριστήριο, ορίστε τη διεύθυνση στον RC AD SW σε συνέχεια από το 0.
Ρύθμιση
Διεύθυνση
τηλεχειριστηρίου
Εύρος
ρύθμισης
0 έως 15
Τύπος διακόπτη
Παράδειγμα
ρύθμισης 0
RC AD
El-11
9371022413-03_IM.indb Sec1:11
2017/8/11 15:27:21
Παράδειγμα
Εάν είναι συνδεδεμένες 4 εσωτερικές μονάδες.
Εσωτερική μονάδα
7.3. Ρύθμιση λειτουργίας
Εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα
RC AD SW
0
RC AD SW
1
RC AD SW
2
• Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (FUNCTION SETTING) μπορεί να πραγματοποιηθεί με το
ενσύρματο ή το ασύρματο τηλεχειριστήριο.
(Το τηλεχειριστήριο είναι προαιρετικός εξοπλισμός)
RC AD SW
3
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ενσύρματου ή ασύρματου τηλεχειριστηρίου για
λεπτομερείς πληροφορίες ρυθμίσεων.
• Ανατρέξτε στο "7.1. Διευθυνσιοδότηση." για τις ρυθμίσεις διεύθυνσης εσωτερικής
μονάδας και της διεύθυνσης ψυκτικού κυκλώματος.
Τηλεχειριστήριο
• Ορίστε την ισχύ της εσωτερικής μονάδας στο ON προτού ξεκινήσετε τη ρύθμιση.
RC AD SW
0
1
2
3
4
5
6
7
Διεύθυνση
0
1
2
3
4
5
6
7
RC AD SW
8
9
A
B
C
D
E
F
Διεύθυνση
8
9
10
11
12
13
14
15
• Η ενεργοποίηση της ισχύος προς τις εσωτερικές μονάδες αρχικοποιεί την ΗΕΒ, οπότε
βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχος στεγανοποίησης και κενού πριν από
την παροχή ισχύος.
• Επίσης, ελέγξτε ξανά για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν γίνει λάθη καλωδίωσης πριν
την ενεργοποίηση της ισχύος.
Λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία
Αριθμός
Λειτουργία λειτουργίας
ii) τύπος 2 καλωδίων
Περιστροφικός διακόπτης (RC AD SW)...Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Καθώς οι ρυθμίσεις διευθυνσιοδότησης του τηλεχειριστηρίου ορίζονται αυτόματα, δεν
χρειάζεται να τις ορίσετε.
Εάν τις ορίσετε μη αυτόματα, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε και την εσωτερική μονάδα
και το τηλεχειριστήριο. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του
τηλεχειριστηρίου.
Η επιλογή προσαρμοσμένου κωδικού αποτρέπει τη σύγχυση στην εσωτερική μονάδα.
(Μπορούν να οριστούν έως 4 κωδικοί.)
Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις και στην εσωτερική μονάδα και στο τηλεχειριστήριο.
Αλλαγή κωδικού
Εσωτερική
μονάδα
A
Τηλεχειριστήριο
A
B
B
C
C
00 Τυπική
11
Προεπιλογή
○
01 Μακρύτερο
02 Κοντύτερο
00 Ενεργό
Δράση ένδειξης φίλτρου
7.2. Ορισμός προσαρμοσμένου κωδικού
Σύγχυση
Διάστημα ένδειξης φίλτρου
Αριθμός ρύθμισης
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
ένδειξης του φίλτρου. Η ρύθμιση 02
χρησιμοποιείται με κεντρικό τηλεχειριστήριο.
Η ένδειξη προβάλλεται μόνο
02
στο κεντρικό τηλεχειριστήριο
00 Τυπική
Ροή αέρα
στην οροφή
20
Κάθετη ροή
αέρα
23
○
01 Υψηλή οροφή
D
00 Τυπική
Ενεργοποίηση με θερμοκρασία ψυχρού αέρα
Ορισμός προσαρμοσμένου κωδικού για την εσωτερική μονάδα
Ορίστε τους Μικροδιακόπτες του SET 3 SW1, SW2 με αναφορά στο Table B.
00 Τυπική
30
○
01 Ρυθμίστε (1)
02 Ρυθμίστε (2)
00 Τυπική
Ενεργοποίηση με θερμοκρασία θερμού αέρα
○
01 Σήκωμα
D
○
01 Ρυθμίστε (1)
31
02 Ρυθμίστε (2)
03 Ρυθμίστε (3)
Αυτόματη
επανεκκίνηση
00 Ενεργό
40
ON
Μικροδιακόπτης "SET3"
Αποτροπή
Κρύου Αέρα
OFF
43
SW SW SW SW
1
2
3
4
Table Β
01 Ανενεργό
Εξαιρετικά χα00
μηλό
Ακολουθήστε
τη ρύθμιση
01
στο τηλεχειριστήριο
00
Εκκίνηση/
Στοπ
01
Έκτακτη διακοπή
02
Βεβιασμένη
διακοπή
○
○
○
Προσαρμοσμένος κωδικός
Α (Εργοστασιακή ρύθμιση)
Μικροδιακόπτης
SET 3 SW1
Μικροδιακόπτης
Set 3 SW2
B
C
D
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
Εξωτερικός
έλεγχος
46
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην πατήσετε κανέναν διακόπτη εκτός από αυτούς που προδιαγράφονται, καθώς
αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη μονάδα ή βλάβη.
Στόχος αναφοράς σφάλματος
47
00 Όλα
Η ένδειξη προβάλλεται μόνο
01
στο κεντρικό τηλεχειριστήριο
Ακολουθήστε
τη ρύθμιση
00
στο τηλεχειριστήριο
Ρυθμίστε το διάστημα ειδοποίησης για
καθαρισμό του φίλτρου. Εάν η ειδοποίηση είναι πολύ νωρίς, αλλάξτε τη ρύθμιση
σε 01. Εάν η ειδοποίηση είναι πολύ
αργά, αλλάξτε τη ρύθμιση σε 02.
○
01 Ανενεργό
13
Λεπτομέρειες
○
Ρύθμιση
ανεμιστήρα
όταν ο θερμοστάτης
ψύξης είναι
στο OFF
49
(Απαγορεύεται)
60
00
○
(Απαγορεύεται)
61
00
○
(Απαγορεύεται)
62
00
○
○
01 Διακοπή
Ρυθμίστε τη ροή του αέρα ανάλογα με
τις ανάγκες της θέσης εγκατάστασης.
Όταν είναι ρυθμισμένη στο 01, Όταν είναι ρυθμισμένη στο 01, η ροή του αέρα
θα είναι πιο δυνατή. (Τύπος κασέτας μόνο)
Ρυθμίστε την κάθετη ροή αέρα. 'Ολες
οι περσίδες κατεύθυνσης ροής αέρα
ρυθμίζονται ταυτόχρονα.
(Τύπος κασέτας μόνο)
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ενεργοποίησης ψυχρού αέρα. Για να χαμηλώσετε
την θερμοκρασία ενεργοποίησης,
χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 01. Για να
αυξήσετε τη θερμοκρασία ενεργοποίησης, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 02.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ενεργοποίησης θερμού αέρα. Για να χαμηλώσετε
τη θερμοκρασία ενεργοποίησης κατά 6
βαθμούς C, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση
01. Για να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία
ενεργοποίησης κατά 4 βαθμούς C,
χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 02. Για να
αυξήσετε τη θερμοκρασία ενεργοποίησης, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 03.
Ενεργοποίηση η απενεργοποίηση
αυτόματης επανεκκίνησης συστήματος
ύστερα από διακοπή ρεύματος.
Περιορίζει τη ροή κρύου αέρα
χαμηλώνοντας τις περσίδες κατά την
έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης.
Για να αντιστοιχεί στον εξαερισμό,
ορίστε στο 01.
Επιτρέψτε σε εξωτερικό ελεγκτή να
ξεκινά ή να σταματά το σύστημα, ή
να πραγματοποιεί διακοπή έκτακτης
ανάγκης.
* Εάν πραγματοποιηθεί διακοπή
έκτακτης ανάγκης από εξωτερικό
ελεγκτή, όλα τα ψυκτικά συστήματα
απενεργοποιούνται.
* Εάν οριστεί βεβιασμένη διακοπή, η
εσωτερική μονάδα σταματά λόγω
της εντολής στους εξωτερικούς
ακροδέκτες εισόδου, και περιορίζεται η Έναρξη/Διακοπή από το
τηλεχειριστήριο.
Αλλαγή του στόχου για αναφορά σφαλμάτων. Τα σφάλματα μπορούν να αναφέρονται είτε σε όλες τις τοποθεσίες είτε
μόνο στο κεντρικό τηλεχειριστήριο.
Όταν είναι ρυθμισμένο στο 01, ο
ανεμιστήρας σταματά όταν ο θερμοστάτης είναι στο OFF στη λειτουργία
ψύξης. Απαιτείται η σύνδεση του
ενσύρματου τηλεχειριστηρίου (τύπου
2 πόλων ή 3 πόλων) και η εναλλαγή
της θερμικής αντίστασης.
El-12
9371022413-03_IM.indb Sec1:12
2017/8/11 15:27:21
7.3.1. Ονομασία πλήκτρου και λειτουργία
• Λεπτομέρειες ρύθμισης
Αριθμός λειτουργίας
Στοιχείο
Αριθμός ρύθμισης
01
Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας
00 έως 63
02
Διεύθυνση ψυκτικού
00 έως 99
Για χρήση με τηλεχειριστήριο, ορίστε όλους τους περιστροφικούς διακόπτες στο 0, και
ανατρέξτε στο "7.1. Διευθυνσιοδότηση" για λεπτομέρειες.
Όλοι οι διακόπτες είναι ρυθμισμένοι στο 0 από το εργοστάσιο.
(2) Άλλες
Ενδεικτική λυχνία FILTER (ΦΙΛΤΡΟ) (Κόκκινη)
Ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Πορτοκαλί)
Ενδεικτική λυχνία OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Πράσινη)
Κουμπί MANUAL AUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ)
Σχέδιο ενδείξεων
Ονομασία Δείκτη
Σχέδιο ενδείξεων
Ενδεικτική λυχνία OPERATION
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Πράσινη)
Αριθμός λειτουργίας: θέση δεκάδων
(Ανάβει 0,5s / Σβήνει 0,5s)
Ενδεικτική λυχνία TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Πορτοκαλί)
Αριθμός λειτουργίας: θέση μονάδων
(Ανάβει 0,5s / Σβήνει 0,5s)
Ενδεικτική λυχνία FILTER (ΦΙΛΤΡΟ)
(Κόκκινη)
Αριθμός ρύθμισης: (0 έως 9)
(Ανάβει 0,5s / Σβήνει 0,5s)
(Παράδειγμα) Λειτουργίας: 31, Αριθμός ρύθμισης: 2
7.3.2. Ελεγχος των ρυθμίσεων λειτουργιών
• Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο "MANUAL AUTO" (ΑΥΤΟΜΑΤΟ-ΜΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ) στην εσωτερική μονάδα για 3 δευτερόλεπτα για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις
λειτουργίας. Απαιτείται να αποσυνδέστε την παροχή για να επιστρέψετε στην κανονική
κατάσταση λειτουργίας.
(1) Ενδειξη διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας και ψυκτικού
1 κύκλος 12 sec
Ενδεικτική λυχνία
OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Πράσινη)
Ενδεικτική λυχνία
TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Πορτοκαλί)
Ενδεικτική λυχνία
FILTER (ΦΙΛΤΡΟ)
(Κόκκινη)
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s
9 sec
0,5s 0,5s
11 sec
0,5s 0,5s 0,5s 0,5s
10 sec
Σχέδιο ενδείξεων
Σχέδιο ενδείξεων
Ονομασία δείκτη
Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας
Διεύθυνση ψυκτικού
Ενδεικτική λυχνία OPERATION
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Πράσινη)
ON
Ανάβοσβήνει (Ανάβει 1,0s /
Σβήνει 1,0s)
Ενδεικτική λυχνία TIMER
(ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)
(Πορτοκαλί)
Διεύθυνση: θέση δεκάδων (Ανάβει 0,5s / Σβήνει 0,5s)
Ενδεικτική λυχνία FILTER
(ΦΙΛΤΡΟ) (Κόκκινη)
Διεύθυνση: θέση μονάδων (Ανάβει 0,5s / Σβήνει 0,5s)
8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΑΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ
8.1. Αφαίρεση της σχάρας εισαγωγής
(1) Σπρώξτε στο πλάι τους 2 γάντζους της σχάρας
• Παράδειγμα διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας
(Παράδειγμα) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 24
1 κύκλος 12 sec
Ενδεικτική λυχνία
ON
OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Πράσινη) OFF
ON
Ενδεικτική λυχνία
TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Πορτοκαλί) OFF
ON
Ενδεικτική λυχνία
FILTER (ΦΙΛΤΡΟ)
OFF
(Κόκκινη)
ON
0,5s 0,5s 0,5s 0,5s
Γάντζος σχάρας
10 sec
0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s
(2) Ανοίξτε τη σχάρα εισαγωγής και αφαιρέστε τη.
8 sec
• Παράδειγμα διεύθυνσης ψυκτικού
(Παράδειγμα) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: 30
1 κύκλος 12 sec
Ενδεικτική λυχνία
OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (Πράσινη)
Ενδεικτική λυχνία
TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) (Πορτοκαλί)
Ενδεικτική λυχνία
FILTER (ΦΙΛΤΡΟ)
(Κόκκινη)
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
1,0s
1,0s
1,0s
1,0s
0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s 0,5s
1,0s
1,0s
1,0s
9 sec
OFF
El-13
9371022413-03_IM.indb Sec1:13
2017/8/11 15:27:21
8.2. Εγκατάσταση σχάρας κασέτας σε εσωτερική μονάδα
(1) Τοποθετήστε τη σχάρα της κασέτας στην εσωτερική μονάδα.
Σήμανση "DRAIN" (Αποστράγγιση) Σήμανση "PIPE" (Αγωγός)
8.3. Τοποθέτηση της σχάρας εισαγωγής
Η διαδικασία εγκατάστασης είναι αντίστροφη της διαδικασίας 8.1 Αφαίρεση της σχάρας
εισαγωγής σχάρας.
Η εσωτερική σχάρα μπορεί να περιστραφεί και να εγκατασταθεί με 4 τρόπους, ανάλογα
με την προτίμηση του χρήστη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η γωνία της περσίδας δεν αλλάζει εάν δεν είναι συνδεδεμένη η παροχή. (Εάν τη
μετακινήσετε με το χέρι, μπορεί να προκαλέσετε ζημιά.)
Η συναρμογή της σχάρας έχει κατευθύνσεις ανάλογα με το σώμα του κλιματιστικού.
Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση με τρόπο ώστε να μην υπάρχει κενό μεταξύ της
σχάρας και του κλιματιστικού.
* Ευθυγραμμίστε τα τυπωμένα σημάδια στη σχάρα της κασέτας στον σωλήνα και στην
αποστράγγιση της εσωτερικής μονάδας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εσωτερική μονάδα
Στεγανωτικό
5 έως 7 mm
Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες βίδες για να εγκαταστήσετε τη σχάρα της κασέτας.
9. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
9.1. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση της Εξωτερικής
μονάδας (PCB)
• Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα εάν το PCB της
εξωτερικής μονάδας θα χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμαστική λειτουργία.
Οροφή
9.2. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση του
Τηλεχειριστηρίου
Σχάρα κασέτας
• Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου για την πραγματοποίηση
της δοκιμαστικής λειτουργίας με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.
• Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του κλιματιστικού, οι ενδείξεις OPERATION
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) και TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) αναβοσβήνουν αργά ταυτόχρονα.
Να μην υπάρχει κενό ανάμεσα
στην οροφή και σχάρα της
κασέτας σε όλη την περίμετρο
(2) Ασφαλίστε τον σύνδεσμο.
Καλώδιο (περσίδας): ΛΕΥΚΟ Καλώδιο (οθόνης): ΛΕΥΚΟ
Καλώδιο (περσίδας): ΚΟΚΚΙΝΟ
Πλευρά εσωτερικής μονάδας
• Τακτοποιήστε τα καλώδια όπως φαίνεται παρακάτω.
(3) Προσαρμόστε το κάλυμμα του συνδέσμου.
Κάλυμμα συνδέσμου
10.ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
Προσέξτε ιδιαίτερα τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου κατά την εγκατάσταση της εσωτερικής
μονάδας. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ελέγξτε ξανά τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Εάν δεν πραγματοποιηθούν
σωστά
Έχει εγκατασταθεί σωστά η εσωτερική
μονάδα;
Δονήσεις, θόρυβος, κίνδυνος
πτώσης της εσωτερικής μονάδας
Έχει γίνει έλεγχος για διαρροή αερίου
(αγωγοί ψυκτικού);
Δεν υπάρχει ψύξη, Δεν υπάρχει θέρμανση
Έχει ολοκληρωθεί η μόνωση;
Διαρροή νερού
Το νερό αποστραγγίζεται εύκολα από
την εσωτερική μονάδα;
Διαρροή νερού
Είναι η τάση της πηγής ισχύος ίδια με
αυτή που επιδεικνύεται στην ετικέτα της
εσωτερικής μονάδας;
Αδυναμία λειτουργίας, βλάβη
υπερθέρμανσης ή καψίματος
Είναι σωστά συνδεδεμένα όλα τα καλώδια και οι σωλήνες;
Αδυναμία λειτουργίας, βλάβη
υπερθέρμανσης ή καψίματος
Είναι γειωμένη η εσωτερική μονάδα;
Βραχυκύκλωμα
Το καλώδιο σύνδεσης έχει το καθορισμένο πάχος;
Αδυναμία λειτουργίας, βλάβη
υπερθέρμανσης ή καψίματος
Είναι οι θύρες εισόδου και εξόδου απαλλαγμένες από εμπόδια;
Δεν υπάρχει ψύξη, Δεν υπάρχει θέρμανση
Σταματά και ξεκινά η λειτουργία του κλιματιστικού με το τηλεχειριστήριο ή άλλη
εξωτερική συσκευή;
Καμία λειτουργία
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, έχει πληροφορηθεί ο πελάτης για
τις διαδικασίες λειτουργίας και χειρισμού;
Βίδα
El-14
9371022413-03_IM.indb Sec1:14
2017/8/11 15:27:21
Οθόνη ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
11. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Εάν χρησιμοποιείτε ενσύρματο τηλεχειριστήριο, οι κωδικοί σφαλμάτων εμφανίζονται
στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλεχειριστήριο, η λυχνία
στη μονάδα φωτοανιχνευτή θα εμφανίσει τους κωδικούς σφαλμάτων χρησιμοποιώντας
μοτίβα που αναβοσβήνουν. Δείτε τα μοτίβα της λυχνίας που αναβοσβήνουν και τους κωδικούς σφαλμάτων στον παρακάτω πίνακα.
Ενδείξεις σφαλμάτων
ΛΥΧΝΙΑ
λειτουργίας
(πράσινη)
ΛΥΧΝΙΑ
Χρονοδιακόπτη
(πορτοκαλί)
ΛΥΧΝΙΑ
φίλτρου
(κόκκινη)
Κωδικός
Σφάλματος
Ενσύρματου
Τηλεχειριστηρίου
Περιεχόμενα σφάλματος
UTY-RNK* / UTY-RNKYT (τύπος 3-καλωδίων)
Код ошибки
UTY-RNR*Z* (τύπος 2-καλωδίων)
Εικονίδιο
σφάλματος
(1)
(2)
Σφάλμα επικοινωνίας χειριστηρίου
(1)
(4)
Σφάλμα επικοινωνίας δικτύου
Πιέστε στο [Status] (Κατάσταση).
(1)
(6)
Σφάλμα επικοινωνίας περιφερειακής μονάδας
(2)
(6)
Σφάλμα ρύθμισης διεύθυνσης
εσωτερικής μονάδας
(2)
(9)
Σφάλμα αριθμού μονάδας κατά
τη σύνδεση στο σύστημα ενσύρματων χειριστηρίων
(3)
(1)
Μη κανονική παροχή ρεύματος
εσωτερικής μονάδας
(3)
(2)
Σφάλμα κύριας PCB εσωτερικής
μονάδας
(3)
(10)
Σφάλμα κυκλώματος επικοινωνίας εσωτερικής μονάδας
(ενσύρματο χειριστήριο)
(4)
(1)
Σφάλμα αισθητηρίου θερμοκρασίας χώρου εσωτερικής
μονάδας
(4)
(2)
Σφάλμα αισθητηρίου θερμοκρασίας στοιχείου εσωτερικής
μονάδας
(5)
(1)
Σφάλμα μοτέρ ανεμιστήρα 1
εσωτερικής μονάδας
(5)
(2)
Σφάλμα εκτονωτικής βαλβίδας
εσωτερικής μονάδας
(5)
(3)
Μη κανονική αποστράγγιση
νερού εσωτερικής μονάδας
(9)
(15)
Διάφορα σφάλματα εξωτερικής
μονάδας
(13)
(1)
Σφάλμα Κιβωτίου διανομής
Ψυκτικού (ΚδΨ)
Πιέστε στο [Next Page] (Επόμενη Σελίδα) [ή [Previous Page] (Προηγούμενη Σελίδα)] για εναλλα- γή
σε άλλες πληροφορίες της εσωτερικής μονάδας.
Πιέστε στο [Error Informationt]
(Πληροφορίες Σφαλμάτων).
Διψήφιοι αριθμοί αντιστοιχούν στον κωδικό σφάλματος στον προηγούμενο πίνακα.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου.
UTY-RLR* (τύπος 2-καλωδίων)
Μέθοδος προβολής
Εικονίδιο
σφάλματος
Κωδικός σφάλματος
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου.
: Ανάβει 0,5s / Σβήνει 0,5s
: Ανάβει 0,1s / Σβήνει 0,1s
( ) : Αριθμός αναλαμπών
El-15
9371022413-03_IM.indb Sec1:15
2017/8/11 15:27:21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement