Fujitsu AUXK024GLAH Operation Manual

Fujitsu AUXK024GLAH Operation Manual
BELTÉRI EGYSÉG (kazettás modell)
Tartsa meg az útmutatót későbbi tájékozódás céljából.
AUXM018GLAH
AUXM024GLAH
AUXM030GLAH
AUXK018GLAH
AUXK024GLAH
AUXK030GLAH
AUXK034GLAH
AUXK036GLAH
AUXK045GLAH
AUXK054GLAH
ALKATRÉSZSZ. 9369313226
Magyar
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
ALKATRÉSZSZ. 9369313226
A VRF-rendszer beltéri egysége (kazettás modell)
TARTALOM
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK.......................................................... 1
ALKATRÉSZEK NEVE............................................................................. 1
MANUAL AUTO ÜZEMMÓD.................................................................... 2
LÉGÁRAM IRÁNY.................................................................................... 2
EMBERÉRZÉKELŐ (opcionális).............................................................. 2
KEZELÉSI JAVASLATOK......................................................................... 3
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS............................................................ 3
HIBAKERESÉS........................................................................................ 4
MŰSZAKI ADATOK.................................................................................. 5
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
●●A készülék használata előtt olvassa el alaposan a jelen „ÓVINTÉZKEDÉSEKET”, és ügyeljen a megfelelő kezelésre.
●●A jelen fejezetben adott utasítások mindegyike a biztonsággal függ
össze. Gondoskodjon állandó biztonságos üzemfeltételekről.
●●A „VIGYÁZAT” és „FIGYELEM” feliratok az alábbi jelentéssel bírnak az
útmutatóban:
VIGYÁZAT
Ez a jelölés olyan eljárásokra utal, amelyek
nem megfelelő végrehajtása a kezelő halálához
vagy súlyos testi sérüléséhez vezethet.
FIGYELEM
Ez a jelölés olyan eljárásokra utal, amelyek
nem megfelelő végrehajtása a kezelő sérüléséhez vagy káreseményhez vezethet.
●●Ne érintse meg a vezetékeket működés közben.
●●Ügyeljen arra, hogy az elektromos berendezések mind a beltéri, mind
pedig a kültéri egységtől legalább 1 méter távolságra legyenek.
●●A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességű személyek, tapasztalattal vagy ismeretekkel nem
rendelkező személyek, illetve gyermekek az értük felelő személy által
adott, a készülék megfelelő használatára vonatkozó utasítások nélkül.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről, hogy ne játszhassanak
a készülékkel.
Megjegyzés:
A hővisszanyerő rendszer üzemmódjának átváltása után a készülék
működésre való felkészülése időt vehet igénybe. Ez nem jelent hibát.
FELSZERELÉSSEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
FIGYELEM
●●Ne kísérelje meg egyedül felszerelni a légkondicionálót.
●●Az egység a kezelő által nem szervizelhető alkatrészeket tartalmaz.
Minden esetben kérje hivatalos szerviz tanácsát a javításokhoz.
●●A berendezés szállításakor kérje hivatalos szerviz tanácsát az egység
lecsatlakoztatásával és felszerelésével kapcsolatban.
●●Az egységet földelni kell.
●●Gondoskodjon a megfelelő elfolyó rendszer kialakításáról.
●●Ne szerelje fel a légkondicionálót kandalló vagy más fűtőberendezés
közelében.
●●A beltéri és kültéri egységek felszerelésekor tegyen óvintézkedéseket
annak érdekében, hogy kisgyermekek ne férhessenek a berendezésekhez.
ALKATRÉSZEK NEVE
KEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Bevésett jel
VIGYÁZAT
(1)
●●Ne legyen hosszú ideig közvetlenül kitéve a légkondicionálóból áradó
levegőnek.
●●Ne tegye az ujjait vagy tárgyakat a kimeneti nyílásba vagy
beszívórácsba.
●●VÉSZHELYZET esete kivételével soha ne kapcsolja le az elektromos
tápellátást vagy a beltéri egységek megszakítóját működés közben. Ez
a kompresszor meghibásodását, illetve vízszivárgást okozhat. Először
a vezérlőegység, konverter vagy külső beviteli készülék segítségével
állítsa le a beltéri egységet, majd válassza le a megszakítókat. A készüléket a vezérlőegységen, konverteren vagy külső beviteli készülék
segítségével szabályozza.
●●Ha a készülék elektromos tápellátó vezetéke megsérült, akkor azt csak
hivatalos szervizzel cseréltesse ki, mivel ez a művelet speciális szerszámokat és egyéni vezetéket igényel.
●●Ha a hűtőközeg szivárogni kezd, akkor oltsa el a lángokat, szellőztesse
ki a helyiséget, majd forduljon hivatalos szervizhez.
FIGYELEM
●●Ne helyezzen állatokat vagy növényeket közvetlenül a légáram útjába.
●●Ne irányítsa a légáramot kandallókra vagy fűtőberendezésekre.
●●Ne zárja el vagy fedje le a bemeneti és kimeneti nyílást.
●●Ne másszon fel a légkondicionálóra vagy helyezzen rá tárgyakat.
●●Ne tegyen vázát vagy vizespalackot a légkondicionáló tetejére.
●●Ne akasszon tárgyakat a beltéri egységre.
●●Ne helyezzen olyan tárgyat a beltéri egység alá, ami nedvesség hatására károsodhat.
●●A légkondicionáló vagy a levegőszűrő tisztításakor mindig kapcsolja ki
az elektromos megszakítót.
●●Ne öntsön vizet vagy tisztítószert közvetlenül az egységre, illetve ne
mossa ki az egységet vízzel vagy tisztítószerrel.
●●Ne tegye ki a légkondicionálót víznek.
●●Ne kezelje a légkondicionálót nedves kézzel.
●●Ellenőrizze a beépítőkeret állapotát és épségét.
●●Csak akkor üzemeltesse a készüléket, ha a levegőszűrők a helyükön
vannak.
●●Ne igyon a légkondicionálóból kieresztett vízből.
●●Ne fejtsen ki erős nyomást a hűtőbordákon.
●●Ne használjon gyúlékony gázokat a légkondicionáló közelében.
Hu-1
(2)-2
(2)-1
(3)
(2)-3
(2)-4
(1) Légszűrő (levegő beszívórács)
(2) Légáram-irányító terelőlapok
A kimeneti nyílás neve (a vezetékes távvezérlőn az “Individual VT
Hold setting” beállítás).
(2)-1: 1. kimenet
(2)-2: 2. kimenet
(2)-3: 3. kimenet
(2)-4: 4. kimenet
Lásd a “LÉGÁRAM IRÁNY BEÁLLÍTÁS”-t.
(3) Levegő beszívórács
(4) Vezérlőpanel (opcionális)
(5)
(4)
(6)
(7)
(8)
(5) Távvezérlő jel vétele és Manual auto gomb: A távvezérlő jelvétel az a
hely, ahol a készülék a távvezérlőből jövő jeleket fogadja. A MANUAL
AUTO gombbal működtethető, ha nem áll rendelkezésre távvezérlő.
(6) TIMER jelzőlámpa (narancssárga): Az időzítő működése esetén
gyullad ki.
(7) OPERATION jelzőlámpa (zöld): Működés esetén gyullad ki.
(8) FILTER jelzőlámpa (piros): A szűrő elkoszolódása esetén gyullad ki. A
"TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS" szakasznak megfelelően tisztítsa
meg a szűrőt. Kialszik, ha a tisztítást követően megnyomja a RESET
gombot.
(9) Emberérzékelő (opcionális)
Individual VT Hold
A kimeneti nyílásoknál a légáram iránya egyedileg beállítható a távvezérlővel.
Az “Individual VT Hold setting” beállítás a következő távvezérlőn tehető
meg.
●●UTY-RNR*Z-1 (vezetékes távvezérlő)
Lásd a távvezérlő kezelési útmutatóját.
EMBERÉRZÉKELŐ (opcionális)
Az emberérzékelőről
Az emberérzékelő figyeli, hogy mozog-e valaki a szobában és ezáltal
észleli van-e valaki a szobában.
(9)
* Csak emberérzékelő készlet csatlakoztatása esetén.
Vezérlőegység (opcionális)
Az emberérzékelő beállítása a következő távvezérlőn tehető meg. Lásd
a távvezérlő kezelési útmutatóját.
●●UTY-RNR*Z-1 (vezetékes távvezérlő)
Távvezérlők típusai:
● Vezeték nélküli távvezérlő
● Vezetékes távvezérlő
● Egyszerű távvezérlő
Az automatikus energiatakarékos funkcióról
Az üzemmóddal kapcsolatban lásd az egyes készülékekhez tartozó
kezelési útmutatót.
MANUAL AUTO ÜZEMMÓD
A MANUAL AUTO üzemmódot akkor használja, ha a távvezérlő elveszett
vagy más okból nem használható.
*Csak infravörös érzékelő készlet csatlakoztatása esetén.
(Az emberérzékelő észleli, ha valaki a szobába lép és automatikusan
visszatér az eredeti beállításhoz.)
Az automatikus energiatakarékos funkció
Ha a beállított időn (1 - 24 óra között 1 órás lépésekben) belül senki nem
lép a szobába, a légkondicionáló működése automatikusan leáll.
MEGJEGYZÉSEK:
FIGYELEM
Ne nyomja meg a MANUAL AUTO gombot nedves kézzel vagy hegyes
tárggyal, mert elektromos áramütés vagy meghibásodás történhet.
Üzem elindítása
Nyomja meg a MANUAL AUTO gombot a vezérlőpanelen.
Az üzemmód az alábbi beállításban határozható meg.
Üzemmód
Ha a beállított időn (15, 30, 60, 90, 120, 180 perc) belül senki nem lép a
szobába, elkezdi automatikusan szabályozni a beállított hőmérsékletet.
AUTO:
Az Auto üzemmód kiválasztása esetén a berendezés abban a módban működik, mint amiben
az azonos rendszerben működő másik beltéri
egység. (Ha azonos rendszerben lévő másik beltéri egység nem üzemel, akkor a légkondicionáló
hűtés üzemmódban fog működni.)
Ventilátor sebessége
AUTO
Hőmérséklet-beállítás
23 °C
●●A működés újraindításához meg kell nyomni a távvezérlőn az [On/Off]
gombot.
●●Az automatikus kikapcsolás nem feltétlenül működik, akkor sem, ha
nincs senki a szobában. Az érzékelő tévesen embereket érzékelhet
akkor is, ha nincs senki a szobában.
Hatósugár
FIGYELEM
●●Ne tegyen nagy tárgyakat az emberérzékelő közelébe. A fűtőegységeket is tartsa az emberérzékelő hatósugarán kívül.
Egyenlő hőmérsékletérzékenységű tartomány
3,2m
8,8m
0,8m
Mennyezeti magasság: 3,2 m
Érzékelési helyzet: 0,8 m-rel a
padló fölött
MEGJEGYZÉSEK:
●●Ha a felszerelési magasság magasabb, a hőmérsékleti érzékenység
csökken.
Üzem leállítása
Nyomja meg a MANUAL AUTO gombot a vezérlőpanelen.
●●Az energiatakarékos üzemmód lehetséges, hogy nem működik, ha
a szoba hőmérséklete nagyon különbözik a hőmérséklet beállításnál
megadott hőmérséklettől, például közvetlenül a működés kezdete után.
●●Mivel az emberérzékelő az emberek által kibocsátott infravörös fényt
észleli, előfordulhat hibás észlelés.
LÉGÁRAM IRÁNY
A függőleges szélirány a távvezérlővel vezérelhető.
Függőleges légáram-irány
Hűtés és szárítás: (1), (2), (3), (4)
Fűtés:
(1), (2), (3), (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Hu-2
Körülmények, amikor az érzékelő személyeket észlel a szobában,
akkor is, ha senki sincs ott
●●Ha magas a hőmérséklet és a személyek testhőmérsékletéhez képest
kicsi a különbség. (Például nyáron, amikor a hőmérséklet 30°C vagy
magasabb.)
●●Ha van valaki a szobában, de hosszú időn keresztül nem mozdul meg.
●●Ha a személy a kanapé vagy egyéb bútor, üveg vagy hasonló okból
takarásban van.
●●Ha valaki nagyon vastagon van felöltözve és háttal áll az érzékelőnek.
Körülmények, amikor az érzékelő helytelenül személyeket észlel a
szobában, akkor is, ha senki sincs ott
●●Ha kutya vagy macska mozog a szobában.
Olajvisszanyerés üzemmód
●●Időnként olajvisszanyerés történik, hogy ezzel a kompresszorolaj
visszajuthasson a kültéri egységbe. Olajvisszanyerés közben a MŰKÖDÉS jelzőlámpa (zöld) villog (kb. 10 percig).
Hőmérséklet és páratartalom tartománya
●●A termék üzemeltetéséhez szükséges hőmérséklet és páratartalom az
alábbi táblázatban látható.
Hűtés/száraz üzemmód
Környezeti
hőmérséklet
●●Ha a szél mozgatja a függönyt vagy a növényeket.
Beltéri
hőmérséklet
●●Ha fűtő egység, párásító vagy elektromos készülékek vannak a
szobában, például be van kapcsolva a lengő ventilátor.
Beltéri páratartalom
KEZELÉSI JAVASLATOK
Működés és teljesítmény
Tudnivalók a prioritási állapotról és a készenléti állapotról
●●Több beltéri egység csatlakoztatható ugyanazon rendszerhez. A rendszertől függően a kiválasztható üzemmódok sora korlátozott.
Hűtésprioritási állapot:
Amikor az azonos rendszerben található beltéri egységek hűtés vagy
száraz üzemmódban működnek, akkor a fűtés nem választható ki.
Fűtésprioritási állapot:
Amikor az azonos rendszerben található beltéri egységek fűtés üzemmódban működnek, akkor a hűtés nem választható ki.
Készenléti állapot:
A készenléti állapot akkor aktivál, amikor 2 vagy több beltéri egység egyszerre kapcsol be különböző üzemmódban. A nem prioritási
üzemmódban lévő beltéri egységek készenléti állapotban várakoznak
mindaddig, amíg a prioritási üzemmód nem változik (a prioritás átkapcsolásával lép működésbe).
Ekkor az OPERATION jelzőlámpa (zöld) világítani kezd, az IDŐZÍTŐ
jelzőlámpa (narancssárga) pedig villog.
Alacsony környezethűtés
●●A külső hőmérséklet csökkenésekor a kültéri egység ventilátora alacsony sebességre kapcsolhat vagy a ventilátorok valamelyike ideiglenesen leállhat.
Fűtésteljesítmény
●●A fűtés üzemmód hőszivattyús elven működik – a környezeti levegőből
származó hőt elnyeli és a hőt belülre továbbítja. Ennek megfelelően,
ha a környezeti levegő hőmérséklete csökken, akkor a teljesítmény
is alacsonyabb lesz. Ha úgy érzi, hogy nem elegendő a fűtési teljesítmény, akkor javasoljuk, hogy a légkondicionálót más fűtőberendezéssel együtt használja.
●●A fűtés üzemmódban a helyiségben a levegő keringetésével a berendezés a helyiség egészét fűti, emiatt azonban a légkondicionáló első
bekapcsolása után a helyiség felfűtése időt vehet igénybe.
Mikroszámítógép-vezérelt automatikus leolvasztás
●●A fűtés üzemmód alacsony környezeti hőmérséklet és magas páratartalom mellett történő használata esetén jég képződhet a kültéri
egységen, ami alacsonyabb teljesítményhez vezet. A teljesítmény ilyen
okból történő lecsökkenését megakadályozandó, az egység mikroszámítógépes vezérlésű automatikus leolvasztó funkcióval rendelkezik.
Jégképződés esetén a légkondicionáló ideiglenesen leáll és a leolvasztó funkció lép működésbe rövid ideig (kb. 4-15 percig).
Az automatikus leolvasztás működése során a MŰKÖDÉS jelzőlámpa
(zöld) villog.
Hu-3
Fűtés üzemmód
Lásd a kültéri egységekre vonatkozó műszaki adatokat.
18 – 32 °C DB
10 – 30 °C DB
Kb. 80% vagy kevesebb
●●Ha a légkondicionáló a felsoroltaknál magasabb hőmérséklet mellett
üzemel, akkor a beépített védőáramkör léphet működésbe a belső
áramköri meghibásodás elkerülése érdekében. Hűtés és száraz üzemmódok alatt, ha az egység a felsoroltaknál alacsonyabb hőmérséklet
mellett üzemel, akkor a hőcserélő befagyhat, ami vízszivárgáshoz és
egyéb károsodáshoz vezethet.
●●Ha az egységet hosszú ideig magas páratartalom mellett üzemeltetik,
akkor a beltéri egység felületén lecsapódás jelentkezhet, ami aztán a
talajra vagy más, az egység alatt található tárgyra csepeg.
●●Na használja az egységet hűtésen, fűtésen, páramentesítésen és
levegőkeringetésen kívül más célra.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
FIGYELEM
●●Az egység tisztítása előtt állítsa le az egységet és csatlakoztassa le az
elektromos tápellátásról.
●●Ne álljon instabil felületre a tisztításhoz.
●●A levegőszűrők eltávolítása vagy cseréje során ügyeljen arra, hogy ne
érjen a hőcserélőhöz, mert az testi sérülést okozhat.
●●Győződjön meg arról, hogy a beszívórács biztonságosan van-e felszerelve.
●●Ne végezzen tisztítást az egység belsejében önállóan. Az egység
belső tisztításával kapcsolatban kérje hivatalos szerviz tanácsát.
●●Az egység burkolatának tisztításakor ne használjon 40°C-nál melegebb vizet, durva tisztítószereket vagy illékony szereket (pl. benzint
vagy hígítót).
●●A szűrő kivételével az egység egyetlen alkatrészét se távolítsa el.
●●Ha a szűrőben összegyűlik a szennyeződés, akkor csökken a légáramlás, mely gyengíti a működés hatékonyságát és növeli a zajt.
●●Szokásos használat mellett a levegőszűrőket 2 havonta tisztítani kell.
A levegőszűrő tisztítása
Ha a szűrő lámpája villog, távolítsa el és tisztítsa meg
a szűrőt.
1. A beszívórácson a nyomógombot (két helyen) megnyomva nyissa ki a beszívórácsot.
2. Húzza ki a szűrőt a beszívórácsból.
1.
2.
3. Tisztítsa meg a levegőszűrőket.
Távolítsa el a port a levegőszűrőkből porszívózással vagy kimosással. A
kimosást követően hagyja, hogy a levegőszűrők alaposan megszáradjanak egy napfénytől védett helyen.
• A port vagy porszívózással lehet kitisztítani a levegőszűrőből, vagy
úgy, hogy a szűrőt kimossa meleg víz enyhén tisztítószeres oldatában.
Amennyiben kimossa a szűrőt, visszaszerelés előtt hagyja azt árnyékos helyen gondosan megszáradni.
• Ha a szűrőben összegyűlik a szennyeződés, akkor csökken a légáramlás, mely gyengíti a működés hatékonyságát és növeli a zajt.
4. Rögzítse vissza a levegőszűrőket a beszívórácsra.
(1) Helyezze vissza a levegőszűrőt a
tartójába.
(2) Ügyeljen arra, hogy a levegőszűrő
érintkezzen a szűrő ütközőjével,
amikor a tartójába visszahelyezi.
5. Csukja be a beszívórácsot, és tolja kifelé a
beszívórács horgait.
●●A port vagy porszívózással lehet kitisztítani a levegőszűrőből, vagy
úgy, hogy a szűrőt kimossa meleg víz enyhén tisztítószeres oldatában.
Amennyiben kimossa a szűrőt, visszaszerelés előtt hagyja azt árnyékos helyen gondosan megszáradni.
●●Ha a szűrőben összegyűlik a szennyeződés, akkor csökken a légáramlás, mely gyengíti a működés hatékonyságát és növeli a zajt.
●●Miután bekapcsolta a készüléket, nyomja meg a távvezérlő szűrő
gombját a szűrő lámpájának kikapcsolásához. (A részleteket lásd a
távvezérlő egység csomagjában lévő kezelési útmutatóban.)
A készülékház tisztítása
Mossa ki a készülékházat meleg vízzel, majd szárítgassa meg egy tiszta
és puha törlőruha segítségével.
Ha hosszabb ideig nem használja a berendezést.
Hagyja bekacsolva a megszakítót legalább 12 órán át, mielőtt újra működtetné az egységet.
HIBAKERESÉS
Az alábbi körülmények nem jelentik azt, hogy az egység meghibásodott.
Ne lép működésbe azonnal:
●●Ha az egységet leállítja, majd azonnal újból elindítja, akkor a kompresszor kb. 3 percig üzemen kívül lesz, hogy megakadályozza a
biztosítékok kiolvadását.
●●Az elektromos megszakító kikapcsolása és visszakapcsolás alkalmával a védőáramkör kb. 3 percig üzemel, ezzel megakadályozva az
egység működését ezen időszak alatt.
A légáram gyenge vagy megszűnik:
●●A fűtés üzemmód elindításakor a beltéri egység ventilátora ideiglenesen megállhat, hogy az egység belső szakaszai felmelegedhessenek.
●●A ventilátor alacsony sebességen működik száraz üzemmódban vagy
amikor az egység a helyiség hőmérsékletét figyeli.
●●Amikor a hőfokfigyelés AUTO üzemmódban van, akkor a ventilátor
alacsony sebességen működik.
Villogó lámpák:
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) villog:
Olajvisszanyerés van folyamatban. (Lásd: 2. oldal)
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) villog:
Automatikus leolvasztási művelet van folyamatban. (Lásd: 2. oldal)
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) és az IDŐZÍTŐ jelzőlámpa (narancssárga) felváltva villog:
Az egység áramkimaradás után kapcsolt vissza.
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) és az IDŐZÍTŐ jelzőlámpa (narancssárga) egyszerre villog:
Az egység próbaüzemmódban működik. Tájékoztassa a felettesét,
hogy karbantartás lehet folyamatban.
●●Az OPERATION jelzőlámpa (zöld) világítani kezd, az IDŐZÍTŐ jelzőlámpa (narancssárga) pedig villog:
Ez a készenléti üzemmód. (Lásd: 2. oldal)
Zaj hallható:
●●Az alábbi körülmények esetén a víz áramlásának hangja hallható a
beltéri egységből, valamint a működési zaj is hangosabbá válik. Ezek a
hűtőközeg áramlása okozta zajok.
A működés kezdetekor
Az olajvisszanyerés befejeződésekor
Az automatikus leolvasztó üzemmód befejeződésekor
●●Működés közben halk nyikorgó hang hallható. Ez a hőmérséklet-változás miatt történik, a panel tágulásának és összehúzódásának eredményeként.
●●Fűtés üzemmódban időnként sercegő hang hallható. Ezt a hangot az
automatikus leolvasztó üzemmód okozza. (Lásd: 2. oldal)
Szagok érezhetők:
●●A beltéri egységből szagok távozhatnak. Ezt a szagot a helyiség szaga
(bútorok, dohány, stb.) okozza, miután a légkondicionálóba kerül.
A beltéri egységből köd távozik:
●●Fűtés üzemmódban a beltéri egységből távozó, vékony köd válhat láthatóvá. Ezt a helyiség levegőjének, a légkondicionálóból érkező levegő
miatti hirtelen lehűlése okozza, ami páralecsapódáshoz és ködképződéshez vezet.
A beltéri egységből gőz távozik:
●●Fűtés üzemmódban a kültéri egység ventilátora leállhat, és előfordulhat, hogy gőz távozik az egységből. Ezt az automatikus leolvasztó
üzemmód okozza. (Lásd: 2. oldal)
Víz keletkezik a kültéri egységen:
●●Fűtés üzemmódban a kültéri egységen víz képződhet, amit az automatikus leolvasztó üzemmód okoz.
Az alábbi körülmények nem a berendezés meghibásodását jelzi, ezért ellenőrizze újból.
Az egység egyáltalán nem működik:
●●Történt áramkimaradás?
●●Égett ki biztosíték vagy kioldott az áramkör-megszakító?
●●A főkapcsoló OFF állásban van?
●●A prioritási állapottól eltérő üzemmódot kíván aktiválni? (Lásd: 3. oldal)
●●A berendezés készenléti állapotban van? (Lásd: 3. oldal)
●●Aktív az emberérzékelő készlet automatikus kikapcsolási funkciója?
(Lásd: 2. oldal)
Az üzemmód nem változtatható meg:
●●A prioritási állapottól eltérő üzemmódba kíván átváltani? (Lásd: 3. oldal)
●●A fűtés üzemmód alatt, ha a helyiség hőmérséklete a hőszabályozón
beállított érték fölé emelkedik, akkor a kültéri egység leáll, majd pedig
a beltéri egység ventilátora is leáll. Ha tovább kívánja fűteni a helyiséget, akkor állítsa magasabb fokozatra a hőszabályozót.
Gyenge hűtési (vagy fűtési) teljesítmény:
●●Helyesen állította be a helyiség hőmérsékletét (hőszabályozó)?
●●Olajvisszanyerés során a légáram nagyjából 10 percre leállhat. (Lásd:
2. oldal)
●●Van nyitva ablak vagy ajtó?
●●A fűtés üzemmód alatt az egység ideiglenesen leállhat (4–15 percre)
az automatikus leolvasztó üzemmód aktiválása miatt. (Lásd: 2. oldal)
●●A levegőszűrő szennyeződött? (Lásd: 3. oldal)
●●A légkondicionáló bemeneti nyílása vagy kimeneti nyílása elzáródott?
●●Hűtés üzemmód esetén nincs nyitva olyan ablak, amin keresztül közvetlen napsütés jöhet a helyiségbe? (Húzza el a függönyöket.)
Hu-4
●●Hűtés üzemmód esetén vannak fűtőberendezések vagy számítógépek
a helyiségben, illetve nem tartózkodik túl sok személy a helyiségben?
MŰSZAKI ADATOK
●●A ventilátor sebessége alacsonyra van állítva?
AUXM
AUXM
AUXM
AUXK
AUXK
018GLAH 024GLAH 030GLAH 018GLAH 024GLAH
●●Aktív az emberérzékelő készlet automatikus energiatakarékos funkciója? (Lásd: 2. oldal)
MODELL
Állítsa a hőmérsékletet a helyiség hőmérsékleténél alacsonyabbra,
majd használja:
●●A hőmérséklet nem csökken megfelelően. Előfordulhat, hogy a hőmérséklet a helyiség viszonyai miatt nem csökken. (Magas páratartalom
vagy magas beltéri hőmérséklet miatt.) (Lásd: 3. oldal)
RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ FESZÜLTSÉGTARTOMÁNY
Az alábbi helyzetekben azonnal állítsa le a berendezést és forduljon hivatalos szervizhez.
●●A probléma nem oldható meg még a hibakeresés lépéseivel sem.
●●A FILTER jelzőlámpa (piros) gyorsan villog.
●●A vezetékes távvezérlő vagy egyszerű távvezérlő Er jelzést ad (ha
csatlakoztatva van).
●●Égett szag érezhető.
TÁPELLÁTÁS
230 V ~ 50/60 Hz
198 – 264 V (50 Hz), 198 – 253 V (60 Hz)
HŰTÉSI TEL- [kW]
JESÍTMÉNY [BTU/h]
FŰTÉSI TEL- [kW]
JESÍTMÉNY [BTU/h]
5,6
7,1
9,0
5,6
7,1
19 100
24 200
30 700
19 100
24 200
6,3
8,0
10,0
6,3
8,0
21 500
27 300
34 100
21 500
27 300
BEMENŐ
TELJESÍTMÉNY
[W]
20
25
49
40
40
ÁRAMERŐSSÉG
[A]
0,20
0,24
0,41
0,34
0,34
HANGNYOMÁS SZINTJE
MAGAS
dB [A]
33
35
40
38
38
KÖZEPES MAGAS
dB [A]
32
33
36
37
37
KÖZEPES
dB [A]
31
32
34
36
36
KÖZEPES ALACSONY
dB [A]
30
31
32
35
35
ALACSONY dB [A]
29
30
31
34
34
CSENDES
28
28
28
33
33
dB [A]
MÉRETEK ÉS TÖMEG
MAGASSÁG
[mm]
SZÉLESSÉG
[mm]
MÉLYSÉG
[mm]
TÖMEG
246
840
840
[kg]
24
24,5
26,5
AUXK
AUXK
AUXK
AUXK
AUXK
030GLAH 034GLAH 036GLAH 045GLAH 054GLAH
MODELL
TÁPELLÁTÁS
230 V ~ 50/60 Hz
RENDELKEZÉSRE
ÁLLÓ FESZÜLTSÉGTARTOMÁNY
HŰTÉSI
TELJESÍTMÉNY
288
198 – 264 V (50 Hz), 198 – 253 V (60 Hz)
[kW]
[BTU/h]
9,0
10,0
11,2
12,5
14,0
30 700
34 100
38 200
42 700
47 800
10,0
11,2
12,5
14,0
16,0
34 100
38 200
42 700
47 800
54 600
FŰTÉSI
TELJESÍTMÉNY
[BTU/h]
BEMENŐ
TELJESÍTMÉNY
[W]
47
47
61
89
116
ÁRAMERŐSSÉG
[A]
0,38
0,38
0,47
0,67
0,86
[kW]
HANGNYOMÁS SZINTJE
MAGAS
dB [A]
39
39
41
44
47
KÖZEPES MAGAS
dB [A]
38
38
40
42
45
KÖZEPES
dB [A]
37
37
38
40
42
KÖZEPES dB [A]
ALACSONY
36
36
37
38
39
ALACSONY dB [A]
35
35
35
36
36
CSENDES dB [A]
33
33
33
33
33
MÉRETEK ÉS TÖMEG
MAGASSÁG
[mm]
288
SZÉLESSÉG
[mm]
840
MÉLYSÉG
[mm]
840
[kg]
29,5
TÖMEG
●●Akusztikai tudnivalók:
A maximális hangnyomás szintje 70 dB (A) alatt van mind a beltéri,
mind pedig a kültéri egység esetén. IEC 704-1 és ISO 3744 szerint.
●●A termék fluortartalmú üvegház gázokat tartalmaz.
Hu-5
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement