Fujitsu AUXK030GLEH Yükleme Rehberi

Fujitsu AUXK030GLEH Yükleme Rehberi
INNENGERÄT (Kassettentyp)
Nur für autorisiertes Fachpersonal.
MANUEL D’INSTALLATION
UNITÉ INTÉRIEURE (type cassette)
Pour le personnel agréé uniquement.
MANUAL DE INSTALACIÓN
UNIDAD INTERIOR (Tipo casete)
Únicamente para personal de servicio autorizado.
MANUALE DI INSTALLAZIONE
UNITÀ INTERNA (tipo a cassetta)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Τύπος Κασέτας)
Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
MANUAL DE INSTALAÇÃO
UNIDADE INTERIOR (Tipo Cassete)
Apenas para técnicos autorizados.
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ (кассетного типа)
Только для авторизованного обслуживающего персонала.
MONTAJ KILAVUZU
İÇ ÜNİTE (Kaset Tipi)
Português
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ελληνικά
A uso esclusivo del personale tecnico autorizzato.
Русский
AUXK018GLEH
AUXK024GLEH
AUXK030GLEH
AUXK034GLEH
AUXK036GLEH
AUXK045GLEH
AUXK054GLEH
Türkçe
AUXM018GLEH
AUXM024GLEH
AUXM030GLEH
Deutsch
INSTALLATIONSANLEITUNG
Français
For authorized service personnel only.
Español
INDOOR UNIT (Cassette Type)
Italiano
INSTALLATION MANUAL
English
TM
Yalnızca yetkili servis personeli için.
Refer to the rating label for the serial number,
manufactured year and month.
MADE IN P.R.C.
[Original instructions]
PART No. 9371022642-02
9371022642-02_IM.indb 1
2019/10/11 10:00:38
MONTAJ KILAVUZU
PARÇA No. 9371022642-02
VRF sistemi iç ünitesi (Kaset tipi)
DİKKAT
Bu işaret, hatalı biçimde gerçekleştirildiğinde, kullanıcının olası
kişisel yaralanması ya da mülkte hasarla sonuçlanabilecek
prosedürleri belirtir.
Klimayı monte etmeden veya kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini dikkatlice
okuyun.
İçindekiler
Klimayı veya klimanın bir parçasını kendiniz monte etmeye kalkışmayın.
1.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ..........................................................................................1
2.
BU ÜRÜN HAKKINDA ..............................................................................................1
2.1. R410A soğutucu kullanımıyla ilgili önlemler .......................................................1
2.2. R410A için özel aletler ........................................................................................1
2.3. Aksesuarlar ........................................................................................................2
2.4. İsteğe bağlı parçalar ...........................................................................................2
Bu ünite, soğutucu sıvılara müdahale konusunda sertifikası olan kalifiye bir personel
tarafından monte edilmelidir. Montaj yerindeki yönetmelik ve yasalara bakın.
3.
4.
MONTAJ İŞLEMİ ......................................................................................................2
3.1. Montaj yeri seçme ..............................................................................................2
3.2. Montaj boyutu .....................................................................................................3
3.3. Üniteyi monte etme ............................................................................................3
BORU MONTAJI .......................................................................................................4
4.1. Boru malzemesinin seçimi..................................................................................4
4.2. Boru gereksinimi.................................................................................................4
4.3. Havşa bağlantısı (boru bağlantısı) .....................................................................4
4.4. Isı yalıtımı montajı ..............................................................................................5
5.
DRENAJ BORULARININ MONTAJI .........................................................................5
6.
ELEKTRİK TESİSATI................................................................................................6
6.1. Elektrik gereksinimi ............................................................................................6
6.2. Kablo tesisatı yöntemi ........................................................................................6
6.3. Ünite kablo tesisatı .............................................................................................7
6.4. Kablo bağlantısı..................................................................................................7
6.5. İsteğe bağlı parçalar elektrik tesisatı ..................................................................8
6.6. Harici giriş ve harici çıkış (İsteğe bağlı parçalar) ................................................8
7.
ALAN AYARI .............................................................................................................10
7.1. Adresi ayarlama .................................................................................................10
7.2. Özel kod ayarı ....................................................................................................10
7.3. İşlev ayarı ...........................................................................................................11
8.
KASET IZGARA MONTAJI .......................................................................................11
9.
TEST ÇALIŞMASI ....................................................................................................11
9.1. Dış ünite kullanılarak test çalışması (PCB) ........................................................11
9.2. Uzaktan kumanda kullanılarak test çalışması ....................................................11
10. KONTROL LİSTESİ ..................................................................................................11
11. HATA KODLARI ........................................................................................................12
Montaj işlemi montaj yerindeki yürürlükteki yönetmelikler ve üreticinin montaj talimatları
uyarınca yapılmalıdır.
Bu ünite bir klimayı oluşturan bir setin parçasıdır. Tek başına veya üretici tarafından
yetki verilmemiş bir kişiyle monte edilmemelidir.
Her zaman, bu ünite için, tüm kablolarda çalışan, temaslar arasında 3 mm mesafeli bir
sigortayla korunan ayrı bir güç kaynağı hattı kullanın.
Ünite doğru bir şekilde topraklanmalı ve kişileri korumak için besleme hattı bir sigorta ile
korunmalıdır.
Üniteler patlamaya dayanıklı değildir, bu nedenle patlayıcı ortamlara monte edilmemelidir.
Asla güç kaynağı kapatıldıktan hemen sonra elektrikli aksamlara dokunmayın. Elektrik
çarpması meydana gelebilir. Gücü kapattıktan sonra, elektrikli aksamlara dokunmadan
önce daima 5 dakika bekleyin.
Bu ünite kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Onarımlar için daima yetkili
servis personeline danışın.
Taşınırken ünitenin bağlantılarının sökülmesi ve montajı için yetkili servis personeline
danışın.
2. BU ÜRÜN HAKKINDA
2.1. R410A soğutucu kullanımıyla ilgili önlemler
UYARI
Soğutma devresine önceden belirtilmiş soğutucu dışında başka bir madde katmayın.
Soğutma devresine hava girerse, soğutma devresi içindeki basınç anormal şekilde
yükselir ve boruların çatlamasına sebep olur.
Soğutucu sızıntısı varsa, bunun konsantrasyon limitini aşmadığından emin olun.
Soğutucu sızıntısı konsantrasyon limitini aşarsa, oksijen eksikliği gibi kazalara neden
olabilir.
Soğutucu boru bağlantılarından veya başka bir alandan sızıntı yapan soğutucuya
dokunmayın. Soğutucuya doğrudan dokunmak soğuk ısırmasına yol açabilir.
Çalışma sırasında soğutucu sızıntısı olursa, yeri hemen boşaltın ve alanı iyice havalandırın.
Soğutucu, ateşle temas ederse zehirli gaz ortaya çıkarır.
2.2. R410A için özel aletler
1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Montajdan önce bu kılavuzu mutlaka iyice okuyun.
• Bu kılavuzda belirtilen uyarılar ve önlemler güvenliğinizle ilgili önemli bilgiler içerir.
Bunlara mutlaka uyun.
• Bu kılavuzu, Kullanım Kılavuzuyla birlikte müşteriye teslim edin. Ünitenin taşınması veya
onarılması gibi durumlarda kullanım için müşteriye kılavuzu saklamasını söyleyin.
UYARI
Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının ciddi şekilde
yaralanmasına ya da ölümüne yol açabilecek prosedürleri
belirtir.
Bayiinizden veya montaj elemanından üniteyi bu Kılavuz ile uyumlu şekilde monte
etmesini isteyin.
Yanlış monte edilen bir ünite, su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi
kazalara sebep olabilir.
Ünite Montaj Kılavuzundaki talimatlara uyulmadan monte edilirse, üretici garantisi
geçersiz hale gelecektir.
Tüm işlem tamamlanana kadar gücü açmayın.
İşlem tamamlanmadan gücün açılması elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara
yol açabilir.
UYARI
R410A soğutucu kullanan bir üniteyi monte etmek için, R410A için özel olarak üretilmiş
aletleri ve boru tesisatı malzemelerini kullanın. R410A soğutucunun basıncı R22'den
yaklaşık olarak 1,6 kat daha yüksek olduğundan, özel boru tesisatı malzemesinin kullanılmaması veya yanlış montaj parçalanmaya ya da yaralanmaya neden olabilir.
Dahası, su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara sebep olabilir.
Alet adı
Sayaç manifoldu
Dolum hortumu
Basınç direncini artırmak için, hortum malzemesi ve taban
boyutu değiştirilmiştir.
Vakum pompası
Geleneksel bir vakum pompası vakum pompa adaptörü
monte edilerek kullanılabilir.
• Geleneksel bir vakum pompası vakum pompa adaptörü
monte edilerek kullanılabilir.
• Pompa yağının sisteme geri akmamasına dikkat edin. Vakum emişi -100,7 kPa (5 Ton, -755 mmHg) olanını kullanın.
Gaz sızıntısı detektörü
HFC soğutucusu R410A'ya özel gaz sızıntısı detektörü.
İşlem sırasında soğutucu sızarsa alanı havalandırın.
Soğutucu, ateşle temas ederse zehirli gaz ortaya çıkarır.
Montaj işleminin sadece yetkili personel tarafından ulusal elektrik standartlarına uyumlu
şekilde yapılması gerekir.
R22 aleti için değişiklik içerikleri
Basınç çok fazladır ve geleneksel bir sayaçla ölçülemez.
Diğer soğutucuların hatalı karışımını engellemek için, her
portun çapı değiştirilmiştir.
-0,1 ila 5,3 MPa'lık bir yüksek basınç gösterim aralıklı ve
-0,1 ila 3,8 MPa bir alçak basınç gösterim aralıklı bir sayaç
manifoldu kullanılması önerilir.
ACİL DURUM haricinde, çalışma sırasında asla iç ünitelerin ana sigortasını ve yardımcı
sigortayı kapatmayın. Bu durum kompresör arızasının yanı sıra su sızıntısına da sebep
olacaktır. İlk olarak kontrol ünitesini, dönüştürücüyü veya harici giriş aygıtını çalıştırarak
iç üniteyi durdurun, ardından sigortayı kesin. Kontrol ünitesi, dönüştürücü veya harici
giriş aygıtı aracılığıyla çalıştırdığınızdan emin olun. Sigorta hazırlandığında, sigortayı
kullanıcıların günlük işlerde çalıştıramayacağı veya durduramayacağı bir yere yerleştirin.
Tr-1
9371022642-02_IM.indb 1
2019/10/11 10:00:49
2.3. Aksesuarlar
Açıklama
Model
Uygulama
Panel ara parçası
UTG-BKXA-W
Montaj için, üretici tarafından verilen ya da önerilen parçaları kullanın.
Önerilmeyen parçaların kullanımı ünitenin düşmesi, su kaçağı, elektrik çarpması veya
yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
Tavanın arkasındaki yükseklik az olduğunda
panel ara parçası kullanılarak 56 mm veya
daha fazla alanda kurulum mümkündür.
Hava çıkışı kapatma
plakası
UTR-YDZK
3 yönlü çalışma gerçekleştirirken plakayı
çıkışa takın.
Aşağıdaki montaj parçaları sağlanmıştır. Gerektiği gibi kullanın.
Yüksek nem için
yalıtım takımı
UTZ-KXRA
Çatı altındaki nem %80 oranından ve sıcaklık 30 °C'den fazla olduğunda takın.
Temiz hava girişi
takımı
UTZ-VXRA
Temiz hava almak için
Kablosuz LAN
adaptörü
UTY-TFSXZ*
Kablosuz LAN denetimi içindir.
Harici güç kaynağı
ünitesi
UTZ-GXXA
Hataları önlemek için iç ünite kapatıldığında
iç ünite PCB’sine güç beslemesi kapatılır.
UYARI
Montaj Kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve montaj işlemi tamamlanana kadar diğer
aksesuarların hiçbirini atmayın.
Ad ve Şekil
Miktar
Uygulama
Kullanım kılavuzu
1
Montaj kılavuzu
(Bu kılavuz)
1
3. MONTAJ İŞLEMİ
Montaj yerinin doğru olması önemlidir, çünkü monte edildikten sonra üniteyi taşımak
zordur.
Kullanım Kılavuzu
(CD-ROM)
1
Kablo kelepçesi (Büyük)
3.1. Montaj yeri seçme
Bağlantı borusunu sabitlemek
için (Büyük ve Küçük)
Montaj yerine müşteriyle birlikte aşağıdaki gibi karar verin.
4
İtmeli bağlantı kablo kelepçesi
1
Kuplör ısı yalıtımı (Küçük)
UYARI
İletim ve uzaktan kumanda
kablosu bağlama için.
İç ünitenin ağırlığını tam anlamıyla destekleyebilecek montaj yerleri seçin. Üniteleri
devrilmeyecek veya düşmeyecek şekilde monte edin.
DİKKAT
İç taraf boru eki için (Küçük)
1
İç taraf boru eki için (Büyük)
Kuplör ısı yalıtımı (Büyük)
1
İç ünite montajı için.
Kalıp (Karton üst)
1
Pul
İç ünite montajı için.
8
Drenaj borusu montajı için.
Yalıtım
1
Üniteyi aşağıda belirtilen alanlara monte etmeyin:
• Deniz kenarı gibi tuz içeriği yüksek alana.
Metal parçaları çürüterek, parçaların düşmesine veya ünitenin su sızdırmasına neden
olacaktır.
• Mineral yağla dolu veya mutfak gibi, çok miktarda sıçrayan yağ ya da buhar içeren
alana.
Plastik parçaları çürüterek, parçaların düşmesine veya ünitenin su sızdırmasına neden
olacaktır.
• Ekipmanı olumsuz etkileyen, sülfürik gaz, klor gazı, asit veya alkali gibi maddeler
üreten alana.
Bakır boruların ve sert lehimli ek yerlerinin, soğutucu sızıntısına yol açacak şekilde
aşınmasına neden olacaktır.
• Yanıcı gaz sızmasına neden olabilecek, asılı karbon elyafı ya da tutuşabilir toz veya
tiner ya da benzin gibi uçucu yanıcılar içeren alana.
Gaz sızar ve ünite çevresinde birikirse yangına neden olabilir.
• Hayvanların ünite üzerine pisleyebileceği veya amonyak üretebilecek alanlara.
Üniteyi yiyecek saklamak, hayvan bakmak, çiçek yetiştirmek ya da hassas aletleri veya
sanat eserlerini korumak için kullanmayın.
Korunan veya saklanan eşyaların kalitesini bozabilir.
Yanıcı gaz kaçağı tehlikesi olan alanlara monte etmeyin.
Drenaj hortumu
1
Drenaj borusu montajı için.
VP25 (Dış Çap 32, İç Çap 25)
Üniteyi ısı, buhar veya yanıcı gaz kaynağının yanına monte etmeyin.
Üniteyi drenajın sıkıntı yaratmayacağı yere monte edin.
Drenaj hortumu montajı için.
1
İç ünite, güç kaynağı kablosu, iletim kablosu ve uzaktan kumanda kablosunu televizyon
ya da radyodan en az 1 m uzağa monte edin. Bunun amacı TV sinyal alım parazitini
veya radyo gürültüsünü önlemektir.
(1 m'den daha uzağa monte edilseler bile, bazı sinyal durumlarında yine de gürültüye
maruz kalabilirsiniz.)
Drenaj borusu montajı için.
1
Çatı altındaki nem %80 oranından ve sıcaklık 30 °C'den fazla olduğunda “Yüksek nem
için yalıtım takımı” (isteğe bağlı) kullanın. Aksi durumda tavanda yoğuşma olma tehlikesi
vardır.
Hortum bandı
10 yaşından küçük çocukların üniteye erişmemeleri için gerekli tedbirleri alın.
Drenaj borusu yalıtımı
Montaj yerine müşteriyle birlikte aşağıdaki gibi karar verin:
(1)
(2)
(3)
(4)
2.4. İsteğe bağlı parçalar
Açıklama
Model
Uygulama
UTY-XWZXZC
Çıkış işlevi için
(Çıkış terminali / CNB01)
UTY-XWZXZB
Kontrol giriş işlevi için
(Uygulama gerilimi terminali / CNA01)
UTY-XWZXZD
Kontrol giriş işlevi için
(Kuru temas terminali / CNA02)
UTY-XWZXZ7
Zorlamalı termostat kapalı işlevi için
(Uygulama gerilimi terminali / CNA03)
UTY-XWZXZE
Zorlamalı termostat kapalı işlevi için
(Kuru temas terminali / CNA04)
Kızılötesi alıcı takımı
UTY-LBHXD
Klima çalışması için
İnsan algılayıcı takımı
UTY-SHZXC
Bu işlev, elektrik israfını önlemek için, odada
hiç kimse olmadığında sıcaklık ayarını
kontrol eder.
Geniş panel
UTG-AKXA-W
Geniş panel, tavan deliği ve kaset ızgara
arasındaki boşluğu gizler.
Harici bağlantı kiti
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
İç üniteyi ünitenin ağırlığına dayanabilecek bir yere monte edin.
Giriş ve çıkış bağlantı noktaları kapatılmamalıdır; hava odanın her yerine gelebilmelidir.
Klima bakımı için gerekli boşluğu bırakın.
Kurulum yeri, havanın ünite tarafından odanın her yerine eşit biçimde dağıtılabileceği
bir yer olmalıdır.
Üniteyi dış üniteye (ya da soğutucu dağıtım ünitesine) bağlantının kolay olduğu bir
yere monte edin.
Üniteyi bağlantı borusunun kolayca takılabileceği bir yere monte edin.
Üniteyi drenaj borusunun kolayca takılabileceği bir yere monte edin.
Üniteyi ses ve titreşimlerin olmayacağı bir yere monte edin.
Bakım gibi durumları göz önünde bulundurarak alan bırakın. Ayrıca üniteyi filtrenin
çıkartılabileceği bir yere monte edin.
Tr-2
9371022642-02_IM.indb 2
2019/10/11 10:00:49
• Soğutucu boru tesisatı ve drenaj boru tesisatı konumları. (birim: mm)
Drenaj borusu
Sağlam ve dayanıklı tavan
Drenaj borusu
(Verilen drenaj hortumunu bağlayın)
1.500 mm veya
daha fazlası
342
293
45
H'ye 1.800 mm
1.000 mm veya daha fazlası
Engel
140
200
3.000 mm veya daha fazlası
Gaz borusu
Sıvı borusu
• Dağıtım kanalları ve temiz hava girişi konumları.
Zemin
Temiz hava
girişi konumu
H: zeminden tavana maksimum yükseklik
Dağıtım kanalı
bağlantı portu
100
83
100
83
Kesin
Standart mod
3.000
3.200
3.200
Yüksek Tavan modu
3.500
3.600
4.200
* İşlev ayarlarını, kurulan tavan yüksekliğine göre uzaktan kumandayla yaptığınızdan emin
olun.
163
AUXK
036/045/054
90
AUXK
018/024/030/034
Dağıtım kanalı
bağlantı portu
AUXM
018/024/030
Dağıtım kanalı
bağlantı portu
H (mm)
İşlev ayarı
180
Tavan yüksekliği şekilde gösterildiği gibidir.
256 mm veya daha fazla (AUXM018,024,030)
298 mm veya daha fazla (AUXK018,024,030,034,036,045,054)
80
10
3.2. Montaj boyutu
352
10 × Ø 3,2 delik
Dağıtım kanalı bağlantı noktasının ayrıntılı
şeması (4 taraf)
Drenaj borusu
Ø 70
Soğutucu borusu
Ø 144
250
(kesin)
(cıvata yivi)
Dağıtım kanalı bağlantı portu
Deşarj yönü ayarı
4 yön
163
• Deşarj yönü aşağıda gösterildiği gibi seçilebilir.
3 yön
4 × Ø 3,2 delik
Temiz hava girişi konumu
NOT:
Dağıtım kanallarını ve temiz hava girişini bağlarken doğru yalıtım yapın.
*1: Kurulum sırasında lütfen
yeterli servis erişimi sağla100 mm veya daha fazla *1
dığınızdan emin olun.
* Odanın şekline ve kurulum konumuna göre, 3 ya da 4 yön arasından en uygun hava
akım yönünü seçin.
* Çıkışların sayısını değiştirirken, çıkışı kapatmak için isteğe bağlı HAVA ÇIKIŞI KAPATMA
PLAKASI TAKIMININ kullanılmasını öneririz.
* Özel kapatma düzeni için, lütfen ekteki HAVA ÇIKIŞI KAPATMA PLAKASI TAKIMI
KILAVUZUNA başvurun. (Gövdeye monte edileceğinden, kaset ızgarayı monte etmeden
önce yapın.)
3.3. Üniteyi monte etme
Yalıtım
* Temiz hava emilirken, lütfen drenaj tavasına
takılı yalıtımı ayırın.
(2) Askı cıvataları ve tavan deliğinin konumlarını
ayarlama.
• Askı cıvatası ve tavan deliğinin konumlarını ayarlamak için bir montaj plakası kullanıp (ambalajın
üst yüzeyi) delikleri açın.
Temiz hava
girişi konumu
(3) Askı yapısı.
• Askı konumu için güçlü bir yapı seçin.
• Gerekirse, sallanmayı önlemek için depreme dayanıklı sütun destek malzemesiyle askı
cıvatasını takviye edin.
• M8 ila M10 askı cıvatalarını kullanın.
3.3.2. Askı hazırlıkları
UYARI
Klimayı ana ünitenin en az 5 katı ağırlığa dayanabilecek ve ses ya da titreşimi artırmayacak bir yere monte edin. Montaj yeri yeterince dayanıklı değilse, iç ünite düşebilir ve
yaralanmalara sebep olabilir.
İş sadece panel çerçevesinde yapıldıysa, ünitenin gevşeme riski vardır. Lütfen dikkatli
olun.
• Askı cıvatalarını şekilde gösterildiği gibi
veya başka bir yöntemle sıkı biçimde
tutturun.
• Askı cıvatalarını, cıvata başına en az
490 N ağırlığı taşıyabilecekleri bir yere
takın.
Delik ankrajı
Delik tapası
(1) Tavan deliği, askı cıvatası yivi, boru tesisatı ve kanalların konumları.
3.3.3. Gövde montajı
• Tavan deliği ve askı cıvatası yivi. (birim: mm)
UYARI
950 (Kaset ızgara)
130
200 - 205
Çift somunu iyice sıkarak son sıkma işlemini yapın.
39
10
Tip
B
Gövdeyi yatay olarak monte edin ve gövde ile tavan yüzeyi altındaki yüksekliği uygun
şekilde ayarlayın.
A
20 - 45
860 - 910 (Tavan deliği)
950 (Kaset ızgara)
130
50
200
840 (İç ünite)
130
768 (Askı cıvatası yivi)
796 (Askı cıvatası yivi)
130
50 - 100
20 - 45
840 (İç ünite)
20 - 45
860 - 910 (Tavan deliği)
Yerleştirin
Askı cıvatası M10
(yerel olarak satın alınır)
3.3.1. Tavan deliği ile askı cıvatalarını konumlandırın
20 - 45
Beton
Boyut (mm)
A
B
AUXM
246
256
AUXK
288
298
(1) Sağlanan pulu ve somunu
(montaj yerinde hazırlanmış) askı cıvatasına takın.
(2) Gövdeyi askı cıvatasına
asın.
(3) Gövdeden tavan yüzeyinin
boyutlarını ayarlayın.
Kaset ızgarayı monte
ettikten sonra, gövdenin
yüksekliğinin ince ayarını
yapabilirsiniz. Ayrıntılar
için kaset ızgaranın montaj kılavuzuna başvurun.
Askı cıvatası
(yerel olarak satın alınır)
Pul
(Aksesuarlar)
Pul
(Aksesuarlar)
Somun A
(yerel olarak satın alınır)
30 mm veya daha fazlası
Gövdeyi
kurduktan sona
somunları sıkın.
Somun B (Çift Somun)
(yerel olarak satın alınır)
10 ilâ 15 mm
Tr-3
9371022642-02_IM.indb 3
2019/10/11 10:00:49
3.3.4. Seviye ayarı
4.3.1. Havşalama
• Bir su düzeci ya da suyla
dolu plastik hortum kullanarak gövde düzgünlüğünü ayarlayın.
• Drenaj borusu tarafının
daha yüksek olduğu
eğimli montaj, şamandıralı
anahtarın hatalı çalışmasına, bundan dolayı da su
sızıntısına neden olabilir.
Drenaj borusu
Plastik hortumlar
4. BORU MONTAJI
DİKKAT
R410A soğutuculu modeller dışında yabancı maddelerin (yağ, su vb.) borulara girmemesine dikkat edin. Ayrıca, boruları depolarken delikleri bantlayarak, kıstırarak vs. iyice
kapatın.
Boruları kaynak yaparken, mutlaka içlerine kuru azot gazı püskürtün.
4.1. Boru malzemesinin seçimi
DİKKAT
Başka bir soğutma sistemi ya da soğutucudan var olan boruları kullanmayın.
Üzerinde sülfür, oksit, toz, talaş, yağ ve su gibi kullanım sırasında sorun çıkarabilecek
maddeler olmayan dış ve iç kısımları temiz boruları kullanın.
Kaynaksız bakır boruları kullanmak gerekir.
Malzeme: Fosforla deokside edilmiş kaynaksız bakır borular
Kalan yağ miktarının 40 mg/10 m olması gerekir.
Çökük, deforme veya renksiz kısmı olan bakır boruları kullanmayın (özellikle iç yüzeyde). Aksi halde, genleşme vanası ya da kılcal tüp kirleticilerle tıkanabilir.
Yanlış boru seçimi performansı olumsuz etkileyecektir. R410A kullanan bir klima geleneksel (R22) soğutucuya göre daha yüksek basınç uyguladığından uygun malzemeleri
seçmek gerekir.
• R410A ile kullanılan bakır boruların kalınlıkları tabloda gösterilmiştir.
• Piyasada bulunsa bile tabloda gösterilenlerden daha ince bakır boruları kullanmayın.
Tavlanmış Bakır
Boruların Kalınlıkları (R410A)
Boru dış çapı (mm [inç])
R410A'ya özel havşa aleti kullanın.
(1) Bağlantı borusunu boru
[L]'nin dengeli şekilde
kesme aletiyle istenilen
havşalandığını, çatlauzunlukta kesin.
madığını ve çizilmedi(2) Kesilen parçaların boruya
ğini kontrol edin.
girmemesi için boruyu aşağı
Kırılma
doğru tutun ve çapakları
giderin.
(3) Havşa somununu (daima
iç ve dış ünitelere [ya da
soğutucu dağıtım ünitesine]
Boru
takılmış havşa somunu
A boyutu [mm]
kullanın) boruya yerleştirin ve
B
Boru dış çapı
(R410A için
0
bir havşa aletiyle havşalama
boyutu -0,4
(mm [inç])
havşa aleti,
işlemini gerçekleştirin. Özel
[mm]
kavramalı
tip)
R410A havşa aletini kullanın.
Diğer havşa somunları kul6,35 (1/4)
9,1
lanılırsa, soğutucu sızıntısı
9,52 (3/8)
13,2
oluşabilir.
12,70 (1/2)
0 - 0,5
16,6
(4) Borulara toz, kir veya su gir15,88 (5/8)
19,7
mesini önlemek için, boruları
kıstırarak veya bantlayarak
19,05 (3/4)
24,0
koruyun.
R410A borularını havşalamada
geleneksel (R22) havşa aletleri
kullanırken, belirtilen havşalamayı
gerçekleştirmek için, A boyutu tabloda gösterilenden (R410A havşa
aletleriyle havşalama için) yaklaşık
0,5 mm daha fazla olmalıdır. A boyutunu almak için bir kalınlık ölçer
kullanın. R410A havşalama aletinin
kullanılması önerilir.
Boru dış çapı
(mm [inç])
Havşa somununun yüzleri boyunca genişlik
[mm]
6,35 (1/4)
17
9,52 (3/8)
22
12,70 (1/2)
26
15,88 (5/8)
29
19,05 (3/4)
36
4.3.2. Boruları bükme
• Borular elle şekillendiriliyorsa, ezilmemelerine dikkat edin.
• Boruları 90°'lik bir açıdan daha fazla bükmeyin.
• Borular sürekli olarak bükülür veya gerilirse, malzeme sertleşecek, daha fazla bükmeyi
veya germeyi zorlaştıracaktır.
• Boruları 3 kereden fazla bükmeyin veya germeyin.
DİKKAT
Kalınlık [mm]
0,80
Borunun kırılmasını önlemek için keskin bükmelerden kaçının.
9,52 (3/8)
0,80
Boru sürekli olarak aynı yerden bükülürse kırılır.
12,70 (1/2)
0,80
15,88 (5/8)
1,00
19,05 (3/4)
1,20
6,35 (1/4)
Yüzler boyunca
genişlik
4.3.3. Boru bağlantısı
DİKKAT
Boruyu iç ünite ve dış ünitedeki porta düzgün monte ettiğinizden emin olun. Merkezleme
yanlışsa, havşa somunu düzgün sıkılamaz. Havşa somunu döndürülmeye zorlanırsa,
dişler zarar görür.
4.2. Boru gereksinimi
DİKKAT
Kullanılabilir boru uzunluğu ve yüksekliği farkı ile ilgili açıklama için dış ünitenin montaj
kılavuzuna bakın.
Bağlantı borusunu bağlamadan hemen öncesine kadar havşa somununu iç ünite
borusundan çıkarmayın.
Konik parçada mineral yağ kullanmayın. Ünitelerin ömrünü azaltacağından, mineral
yağın sisteme girişini engelleyin.
Havşa somununu düzgün sıkmak için tork anahtarını boruya dik olacak şekilde kolundan tutun.
Suya dayanıklı ısı yalıtımlı boru kullanın.
DİKKAT
Gaz ve sıvı borularının etrafına ısı yalıtımını monte edin. Aksi takdirde, su sızıntıları
meydana gelebilir.
120 °C üzerine dayanıklı bir ısı yalıtımı kullanın. (Sadece ters çevrimli model)
Ayrıca, soğutucu borusunun montaj konumundaki nem seviyesinin %70'i aşması beklendiğinde, ısı yalıtımını soğutucu borusu çevresine monte edin. Beklenen nem miktarı
%70-80 ise, 15 mm veya daha kalın ısı yalıtımı kullanın veya beklenen nem miktarı
%80'i aşıyorsa, 20 mm veya daha kalın ısı yalıtımı kullanın. Isı yalıtımı belirtilen kadar
kalın kullanılmazsa, yalıtım yüzeyinde yoğunlaşma oluşabilir. Ayrıca, ısı iletkenliği 0,045
W/(m·K) veya daha az olan (20 °C'de) ısı yalıtımı kullanın.
4.3. Havşa bağlantısı (boru bağlantısı)
UYARI
Belirtilen sıkma yöntemini kullanarak, havşa somunlarını tork anahtarı kullanarak sıkın.
Aksi halde, havşa somunları uzun bir dönemin ardından kırılabilir, soğutucu sızıntısına
yol açabilir ve soğutucu ateşle temas ettiğinde zehirli gaz üretebilir.
(1) Kapakları ve tapaları
borulardan ayırın.
(2) Boruyu iç ünitedeki
bağlantı noktasıyla ortalayın ve ardından havşa
somununu elle çevirin.
Bağlantı borusu (Gaz)
Bağlantı borusu
(Sıvı)
(3) Havşa somununu elinizle iyice sıktığınızda, gövde kısmındaki bağlantıyı ayrı
bir anahtarla tutun ve daha sonra tork
anahtarıyla sıkın. (Havşa somunu sıkma
torkları için aşağıdaki tabloya bakın.)
Havşa somunu
[mm (inç)]
Sıkma torku
[N·m (kgf·cm)]
6,35 (1/4) çap
16 ila 18 (160 ila 180)
9,52 (3/8) çap
32 ila 42 (320 ila 420)
12,70 (1/2) çap
49 ila 61 (490 ila 610)
15,88 (5/8) çap
63 ila 75 (630 ila 750)
19,05 (3/4) çap
90 ila 110 (900 ila 1.100)
2 anahtarla
sıkın.
Tutma
anahtarı
Havşa somunu
Tork
anahtarı
İç ünite borusu
(Gövde tarafı)
Bağlantı borusu
Tr-4
9371022642-02_IM.indb 4
2019/10/11 10:00:49
Çalışma prosedürü
4.4. Isı yalıtımı montajı
DİKKAT
Gaz kaçağı kontrolünden sonra (dış ünite Montaj Kılavuzuna bakın), bu bölümdekileri
yapın.
Isı yalıtımını büyük (gaz) ve küçük (sıvı) boruların etrafına monte edin. Aksi takdirde, su
sızıntıları meydana gelebilir.
Gaz kaçaklarını kontrol ettikten
sonra, kuplör ısı yalıtımını kullanarak iç ünite bağlantısının 2
parçası (gaz ve sıvı) çevresinde sararak yalıtım yapın.
Kuplör ısı yalıtımını monte ettikten sonra, boşluk olmayacak
şekilde her iki ucu vinil bant ile
bantlayın.
Kablo kelepçesi
(Büyük) (Aksesuarlar)
Kuplör ısı
yalıtımı
Boşluk yok
(Aksesuarlar)
(1) Takılı drenaj hortumunu gövdenin drenaj bağlantı noktasına monte edin. Grafik
gösterim alanı dahilinde hortum bandını hortumun üstünden monte edin. Hortum
bandıyla sıkıca sabitleyin.
(2) Montaj yerinde hazırlanan drenaj borusunu (PVC boru VP25) veya dirsek yuvasını
yapıştırmak için vinil yapışkan maddeyi kullanın. (Sayaç hattı ve keçesine kadar
renkli yapışkan maddeyi uygulayın)
(3) Drenajı kontrol edin. (Ayrı şemaya bakın)
(4) Isı yalıtımını monte edin.
(5) Drenaj bağlantı noktasını ve gövdenin kelepçe kısımlarını yalıtmak için verilen ısı
yalıtımını kullanın.
Düğmeyi yukarı bakar
şekilde takın
Ürünle birlikte verilen hortum
bandı (Aksesuarlar)
Yerel düzenlemeli
plastik hortum
Takılı drenaj hortumu ısı
yalıtımı (Aksesuarlar)
Gövde
Kuplör ısı
yalıtımı
Yalıtımın kapladığından emin olun
Ürünle birlikte verilen drenaj
hortumu (Aksesuarlar)
Ürünle birlikte verilen ısı
yalıtımı (Aksesuarlar)
DİKKAT
Gövdeye, hiçbir boşluk bırakılmadan sıkılmalıdır.
5. DRENAJ BORULARININ MONTAJI
UYARI
Sülfürik gazın oluştuğu atık su kanalına drenaj borusu yerleştirmeyin. (Isı değişim
erozyonu oluşabilir)
Su, bağlantı parçalarından damlamayacak şekilde parçaları uygun olarak monte edin.
Yapılandırmadan sonra, saydam drenaj portunun görünen kısmını ve gövde üzerindeki
drenaj borusu son çıkışını kullanarak uygun drenajı kontrol edin.
(a) Üstten görünüm
VP25
DİKKAT
• Hava alma işlemi yapmayın. Drenaj püskürtülebilir.
• Borunun yeterli eğimini elde etmek mümkün
değilse drenajı yükseltin.
Askı bağlantıları
Boru boyutu
Drenaj borusu
VP25 (Dış Çap 32 mm)
Yapıştırıcının
uygulandığı alan
35 mm
Hortum Bandı
Gövdenin drenaj portuna yapıştırıcı uygulamayın. (Takılı drenaj hortumunu kullanın ve
drenaj boru tesisatını bağlayın)
• Drenaj borusunu, boruda yükselmeler veya alçalmalar olmayacak şekilde aşağı doğru
eğimli monte edin (1/100 - 1/50). Boruda biriken su akışının neden olduğu sorunlu tahliye, drenajın tıkanmasına yol açabilir.
• Genel sert polivinil klorür boru kullanın (VP25) [dış çap 32 mm].
• Boru uzun olduğunda destekleri monte edin.
(b) Yandan görünüm
5 ilâ 10 mm
Sayaç hattı
4 mm veya daha az
20 mm
(c) Üstten görünüm
(d) Hortum deliği görünümü
Ürünle birlikte verilen ısı yalıtımını
hortum bandının etrafına sarın
1,5 ilâ 2 m
En üste hizalandığından
emin olun
VP25 (Dış Çap 32 mm)
Aşağı doğru eğim 1/100 - 1/50
Hiç boşluk olmadığından emin olun
YASAK:
Yükseltin
Alçalma
Hava alma
Drenajı yükseltirken:
• Eğimli borunun yüksekliği tavandan 850 mm aşağıda olmalıdır. Bu aralığın dışında bir
yükseltme boyutu kaçağa neden olacaktır.
• Boruyu dikey olarak, üniteden 300 mm ya da daha az bir konumda yükseltin.
Aşağı doğru eğim
300 mm veya daha az
1/100 - 1/50
VP25 (Dış Çap 32 mm)
yerel düzenleme
850 mm veya daha az
Yatay veya yukarı
doğru eğim
850 mm veya daha az
VP30 (Dış Çap 38 mm) veya daha
fazla Aşağı doğru eğim 1/100 - 1/50
Tr-5
9371022642-02_IM.indb 5
2019/10/11 10:00:49
A. Şalter gereksinimleri
6. ELEKTRİK TESİSATI
Model
MCA
AUXM018GLEH
0,24 A
Elektrik işleri ulusal veya bölgesel yönetmelikler doğrultusunda yetkili bir kişi tarafından
bu Kılavuz ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmelidir. Ünite için özel bir devre kullandığınızdan emin olun.
Yetersiz bir güç kaynağı devresi ya da yanlış yapılmış olan elektrik işleri elektrik çarpması ya da yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
AUXM024GLEH
0,29 A
AUXM030GLEH
0,50 A
AUXK018GLEH
0,41 A
AUXK024GLEH
0,41 A
Çalışmaya başlamadan önce, hiçbir üniteye elektrik verilmediğini kontrol edin.
AUXK030GLEH
0,46 A
Belirtilen tipte kabloları kullanın ve terminal bağlantılarındaki kablolarda dıştan zorlama
olmayacak şekilde sıkıca kabloları bağlayın.
Yanlış bağlanmış veya tespit edilmiş kablolar terminallerde aşırı ısınma, elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
AUXK034GLEH
0,46 A
AUXK036GLEH
0,57 A
AUXK045GLEH
0,81 A
Elektrik kutusu kapağını sıkıca üniteye monte edin.
Yanlış monte edilmiş bir elektrik kutusu kapağı, toz ya da su ile temas sonucunda elektrik çarpması ya da yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
AUXK054GLEH
1,04 A
UYARI
Güç kablolarını modifiye etmeyin, uzatma kabloları kullanmayın veya kablolara ek
yapmayın. Yanlış bağlantılar, yetersiz yalıtım veya izin verilen akımı aşmak elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
Terminal bloğu numaraları ve bağlantı kablosu renklerini dış ünitedekilerle (ya da
soğutucu dağıtım ünitesindekilerle) eşleştirin. Yanlış kablolama elektrikli parçaların
yanmasına neden olabilir.
Bağlantı kablolarını terminal kutusuna sıkıca bağlayın. Ayrıca, kabloları kablo tutucularla
sabitleyin. Kabloların yanlış bağlantısı bir arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
Bağlantı kablosunun dış kaplamasını daima kablo kelepçesi ile sabitleyin. (Yalıtım
yıpranırsa, elektrik kaçağı oluşabilir.)
Bir elektrik kaçağı sigortası takın. Ayrıca, aynı anda tüm AC ana güç kaynağı kesilecek
şekilde elektrik kaçağı sigortası takın. Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın
meydana gelebilir.
Daima toprak kablosunu bağlayın.
Yanlış topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.
Uzaktan kumanda kablolarını elinizle doğrudan temas etmeden monte ediniz.
Kablolama çalışmasını standartlar doğrultusunda yapın, böylece klima güvenli ve pozitif
bir şekilde çalıştırılabilir.
Bağlantı kablosunu terminal kartına sıkıca bağlayın. Kusurlu montaj yangına sebep
olabilir.
Güç kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis ya da benzeri yetkili kişilerce değiştirilmelidir.
DİKKAT
20 A
Asla güç kaynağı kablosunu, iletim kablosunu ve uzaktan kumanda kablosunu bir arada
demetlemeyin. Bu kabloları 50 mm veya daha fazla mesafeyle birbirinden ayrı tutun. Bu
kabloları bir arada demetlemek işletim hatasına veya arızaya sebep olacaktır.
PCB'yi tutarken, vücutta depolanan statik elektrik PCB'nin hatalı çalışmasına sebep
olabilir. Aşağıdaki uyarılara uyun:
• İç ve dış ünitelerle çevresel aygıtlar için topraklama yapın.
• Gücü (sigortayı) kapatın.
• Vücutta depolanan statik elektriği atmak için iç ünitelerin metal bölümüne 10 saniyeden uzun süre dokunun.
• Parça terminallerine ve PCB üzerine uygulanmış bağlantılara dokunmayın.
6.1. Elektrik gereksinimi
• Güç kablosu tipini ve boyutunu, ilgili yerel
Nominal gerilim
230 V
ve ulusal yönetmeliklere göre seçin.
• Yerel kablo tesisatı güç kablosu ve ek
Çalıştırma
198 ilâ 264 V (50 Hz)
kablo tesisatına yönelik özellikler yerel
198 ilâ 253 V (60 Hz)
aralığı
yasalara uygundur.
• En fazla kablo uzunluğu: Gerilim düşmesi %2'den az olacak bir uzunluk ayarlayın. Kablo
uzunluğu fazlaysa, kablo çapını artırın.
Her soğutucu sisteme sigorta takılmalıdır. Farklı bir soğutucu sistemdeki sigortayı kullanmayın.
Her montaj durumunun sigorta özellikleri için tabloya başvurun. Aynı soğutucu sistemi
aralığında güç kros kablo tesisatı yapın. Kros kablo tesisatı bittiğinde, aşağıdaki A ve B
güvenlik koşullarını karşılamak amacıyla iç üniteler için bir bağlantı yapın.
Güç kros kablo tesisatı bittiğinde, bağlı soğutucu dağıtım üniteleri ve iç ünitelerin toplam
MCA'sı 15 A değerini aşmayacak şekilde
yapın. Soğutucu dağıtım ünitesi MCA'sı için
soğutucu dağıtım ünitesi montaj kılavuzuna
başvurun.
Bağlı soğutucu dağıtım ünitelerinin ve iç
ünitelerin kapasitesi üst sınırı aşarsa, ya
sigortalar ekleyin ya da büyük kapasiteli bir
sigorta kullanın.
Sigorta kapasitesi
Bağlanabilir en
fazla “iç üniteler”
ya da “iç üniteler +
soğutucu dağıtım
üniteleri” (*1)
30 mA, 0,1 sn. ya da
daha az
44 veya daha az
100 mA, 0,1 sn. ya da
daha az
45 ila 148 (*2)
*1: Isı pompalı tip: iç üniteler, Isı geri
kazanım tipi: iç üniteler ve soğutucu dağıtım üniteleri.
*2: 100 mA kapasiteli şalter sağlanmazsa, iç ünitelerin miktarını 9 veya
daha az ünite içeren küçük gruplara
bölün ve her bir gruba 30 mA kapasiteli bir şalter sağlayın.
6.1.1. Kablo özellikleri
Önerilen kablo
boyutu (mm²)
Kablo tipi
Güç kaynağı
kablosu
2,5
Tip245 IEC57 ya
da eşdeğeri
2 Kablo + toprak
İletim kablosu
0,33
LONWORKS®
uyumlu kablo
22 AWG LEVEL 4 (NEMA)
kutupsuz 2 damar, çift büküm
tek parça damar çapı 0,65
mm
Kılıflı PVC
kablo *1
Kutupsuz 2 damar, Çift
bükümlü
Uzaktan kumanda
kablosu (2 telli tip)
0,33 - 1,25
Açıklama
*1: Uzaktan kumanda kabloları için, yerel yönetmeliklere uygun kılıflı kablo kullanın.
6.2. Kablo tesisatı yöntemi
Dış ünite ya da Soğutucu dağıtım ünitesi *1
İletim
Üniteyi topraklayın.
Toprak kablosunu gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefon topraklama kablosuna
bağlamayın.
Yanlış topraklama elektrik çarpmasına sebep olabilir.
Ürüne zarar vereceğinden güç kaynağı kablolarını iletim veya uzaktan kumanda terminallerine bağlamayın.
• MCA: Minimum Devre İzin Verilen Akım
Şiddeti
• MFA: Ana Sigorta İzin Verilen Akım Şiddeti
B. Elektrik kaçağı sigortası gereksinimleri
Kablolar için açılmış olan deliklere manşonları takın. Aksi takdirde, kısa devre oluşabilir.
Verilen ya da üreticinin önerdiği bağlantı ve güç kablolarını kullanın. Yanlış bağlantılar,
yetersiz yalıtım veya izin verilen akımı aşmak elektrik çarpmasına veya yangına sebep
olabilir.
MFA
İç ünite
İletim
*2
Güç kaynağı
İç ünite
Uzaktan
kumanda
Sigorta
Güç kaynağı
*3
Uzaktan kumanda
(Ana)
İç ünite
*2
*2
Sigorta
Sigorta
*3
Uzaktan kumanda
(Bağlı)
*3
Uzaktan kumanda
*1: Isı Geri Kazanım Sistemine bağlarken, soğutucu dağıtım ünitesinin montaj kılavuzuna
başvurun.
*2: Bir toprak kablosuna sahipse uzaktan kumandayı topraklayın.
*3: 3 telli tip uzaktan kumanda kullanılmaz.
(Güç kaynağının çapraz kablo tesisatı)
İç ünite
İç ünite
Güç kaynağı
Güç kaynağı
Sigorta
Çekme kutusu
İç ünite
Güç kaynağı
Çekme
kutusu
Güç kaynağı
Tr-6
9371022642-02_IM.indb 6
2019/10/11 10:00:49
6.3.2. İletim ve Uzaktan kumanda kablosu
6.3. Ünite kablo tesisatı
İletim kablosu
• Kabloyu terminal blokuna bağlamadan önce.
6.3.1. Güç kaynağı kablosu
Uzaktan kumanda kablosu
30 mm
30 mm
Kılıflı
kablo
(film yok)
20 mm
Toprak kablosu
45 mm
• Uzaktan kumanda ve iletim kablolarını Fig. C'de gösterildiği gibi bağlayın.
30 mm
Fig. C
A. Tek damarlı kablolama için
(1) Elektrik terminalini bağlamak için, aşağıdaki şemayı izleyin ve kablonun ucuna
doladıktan sonra bağlayın.
(2) Belirtilen kabloları kullanın, kabloları güvenli biçimde bağlayın ve terminallerde baskı
olmayacak şekilde tutturun.
(3) Terminal vidalarını sıkıştırmak için uygun bir tornavida kullanın.
Çok küçük tornavida kullanmayın, aksi takdirde, vida başları zarar görebilir ve vidalar
düzgün sıkılamaz.
(4) Terminal vidalarını çok fazla sıkıştırmayın; aksi takdirde vidalar kırılabilir.
(5) Terminal vidası sıkma torkları için tabloya bakın.
(6) 2 güç kaynağı kablosunu 1 vidayla tutturmayın.
YASAK
DOĞRU
Farklı çap
1 tarafa bağlayın
UYARI
25 mm sıyırın
Halka
Terminal vidalarını belirtilen torklara sıkıştırın, aksi takdirde, aşırı ısınma oluşabilir ve
muhtemelen ünite içinde ağır hasara sebep olabilir.
Sıkma torku
Özel pullu vida
Özel pullu vida
Kablo
M3 vida (İletim / X1, X2)
(Uzaktan kumanda / Y1, Y2)
Kablo ucu (Halka)
Kablo ucu (Halka)
Terminal bloğu
Kablo
Ek kablo uygulamayın. Elektrik çarpması ya da yangına neden olabilir.
UYARI
0,5 - 0,6 N·m
(5 - 6 kgf·cm)
DİKKAT
Kurşun kablodan filmi sıyırmak için, iletken kabloya hasar vermeyecek özel bir alet
kullanın.
Terminal bloğuna bir vida takarken, vidayı aşırı sıkarak kabloyu kesmeyin. Diğer
taraftan, yeterince sıkılmamış bir vida, haberleşme arızasına yol açacak hatalı temasa
neden olabilir.
6.4. Kablo bağlantısı
Tek damarlı kablolar kullanırken, halka terminali kullanmayın. Halka terminali tek
damarlı kablolarla kullanırsanız, halka terminalin basınç kaynağı kusurlu çalışabilir ve
kabloların anormal şekilde ısınmasına sebep olabilir.
(1) Vidaları gevşeterek kontrol kutusu kapağını ve kablo tesisatı kapağını çıkarın.
Tel kablolama için
(1) Terminal blokunu bağlamak için aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yalıtıcı manşonlu
halka terminalleri kullanın.
(2) Uygun bir araç kullanarak halka terminalleri kablolara, kablolar gevşemeyecek
şekilde sıkıca tutturun.
(3) Belirtilen kabloları kullanın, kabloları güvenli biçimde bağlayın ve terminallerde baskı
olmayacak şekilde tutturun.
(4) Terminal vidalarını sıkıştırmak için uygun bir tornavida kullanın. Çok küçük tornavida
kullanmayın, aksi takdirde, vida başları zarar görebilir ve vidalar düzgün sıkılamaz.
(5) Terminal vidalarını çok fazla sıkıştırmayın; aksi takdirde vidalar kırılabilir.
(6) Terminal vidası sıkma torkları için tabloya bakın.
(7) 2 güç kaynağı kablosunu 1 vidayla tutturmayın.
Halka terminal
10 mm sıyırın
Manşon
Kablo tesisatı bağlantı noktası
(güç kaynağı kablosu için)
Kablo
tesisatı
bağlantı noktası
(iletim kablosu ve
uzaktan kumanda
kablosu için)
Kablo tesisatı kapağı
Kontrol kutusu kapağı
(2) Her bir kabloyu, kasanın deliklerinden veya çentiklerinden geçirip kabloları bağlayın.
(3) Kablo tesisatı tamamlandıktan sonra kabloları kablo kelepçeleriyle sabitleyin.
Özel pullu vida
Özel pullu vida
Kablo
Halka terminal
Halka terminal
L
N
Toprak
Terminal bloğu
Kablo
Kablo
kelepçesi
UYARI
Halka terminaller kullanın ve terminal vidalarını belirlenen torklara sıkın, aksi takdirde,
aşırı ısınma oluşabilir ve muhtemelen ünite içinde ağır hasara sebep olabilir.
Terminal numarası
Sıkma torku
M3.5 vida (Güç kaynağı/L, N, TPRK)
1,2 ila 1,8 N·m (12 ila 18 kgf·cm)
Güç kaynağı kablosu
Tr-7
9371022642-02_IM.indb 7
2019/10/11 10:00:49
X1, X2: İletim kablosu
Kesin
6.5.2. Güç gösterge lambası durumu
Güç gösterge lambası (Yeşil)
Sabit yanıyor
Hızlı yanıp sönüyor (0,1 saniyede bir)
Yanıp sönüyor (3 saniye YANIK ve 1
saniye SÖNÜK olarak tekrar eder)
Durum içeriği
Güç açıldığında sabit yanar.
İletişim devresinde veya ana devrede bir arıza var.
İç ünite kapatılır ve Harici güç kaynağı ünitesinden
(isteğe bağlı) iç ünite PCB’sine güç beslenir.
6.5.3. Bağlantı yöntemleri
Harici giriş/çıkış teli için tel değişikliği
İtmeli bağlantı kablo kelepçesi (aksesuarlar)
Y1, Y2: Uzaktan kumanda
kablosu (Y3 kullanmayın)
(1) Kablo takımı bağlayıcısına takılı
kablodan yalıtımı çıkarın.
(2) Yerel olarak satın alınan kablodan
yalıtımı çıkarın. Alan kablosu ve
kablo kiti kablosunu birbirine bağlamak için sıkıştırmalı tip yalıtımlı
bitişik bağlantıyı kullanın.
(3) Bağlanacak kabloyu lehimle kabloya bağlayın.
ÖNEMLİ:
Kablolar arasındaki bağlantıyı yalıttığınızdan
emin olun.
Yerel olarak
satın alınır
Kablo takımı bağlayıcı
(isteğe bağlı parçalar)
Bağlı parçaları lehimleyip yalıtın.
Kablo tesisatı düzeni
Aşağıdaki şekilde, tüm olası konektörler, açıklama için bağlanmıştır.
Asıl montajda, tüm konektörleri aynı anda bağlayamazsınız.
Kablo kancaları
1
2
3
(4) Kontrol kutusu kapağını
ve kablo tesisatı kapağını
geri takın. Vidaları iyice
sıkın.
Böceklerin ya da tozun
üniteye girmemesi için, kablo
tesisatı ve uzaktan kumanda
bağlantı noktalarını macun
veya ısı yalıtımıyla güçlendirin.
Kablo kelepçesi
6.6. Harici giriş ve harici çıkış (İsteğe bağlı parçalar)
6.6.1. Harici giriş
DİKKAT
Uzaktan kumanda kablosunu dolamayın veya kumanda kablosunu iç ünite bağlantı
kablosu (dış üniteye) ve güç kaynağı kablosu ile paralel olarak döşemeyin. Yanlış
çalışmaya neden olabilir.
6.5. İsteğe bağlı parçalar elektrik tesisatı
6.5.1. İç ünite PCB’sinin düzeni
CN67
CNA03
CNB01
CN820
CN65
Kontrolör PCB
• İç ünite, iç ünite PCB CNA01 ya da CNA02 kullanılarak Başlatılabilir/Durdurulabilir veya
Acil durum durma ya da Zorunlu durdurma gerçekleştirilebilir.
• İç ünitenin işlev ayarıyla, “Başlat/Durdur” modu, “Acil durum durma” modu ya da “Zorunlu durdurma” modu seçilebilir.
• İç ünitede, iç ünite PCB CNA03 ya da CNA04 kullanılarak Zorunlu termostat kapalı işlevi
uygulanabilir.
• Çift bükümlü bir kablo (22 AWG) kullanılmalıdır. Kablonun maksimum uzunluğu 150 m'dir.
• Takılacak kablo sayısına bağlı olarak, uygun harici boyutlu harici giriş ve çıkış kablosu
kullanın.
• Kablo bağlantısı, güç kablosu hattından ayrı olmalıdır.
Giriş seçimi
Uygulamaya göre bu terminal türlerinden birini kullanın. (Her iki terminal türü aynı anda
kullanılamaz.)
CNA01
● Uygulama gerilimi terminali ([CNA01], [CNA03])
SET 2
DIP anahtarı
(SET 2)
OFF (KAPALI)
SW1 SW3
SW2 SW4
Ad
Uygulama
Uygulama gerilimi terminali
Harici giriş için
Giriş
cihazı 1
Güç gösterge
lambası (yeşil)
CNA01
CNA03
CNA02
CNA04
DIP anahtarı SET 2 (SW2)
CNB01
CN65
DC güç kaynağı
12 - 24V
ON (AÇIK)
*1
P.C.B
Yük direnci
CNA01
*a
*b
Giriş
cihazı 2
CNA04
Yük direnci
*a
Kuru temas terminali
Giriş sinyali türü geçişi
Çıkış terminali
Harici çıkış için
Aşağıdakilerden biri içindir.
• MODBUS® dönüştürücü (*1)
• Kablosuz LAN adaptörü (*1)
CN67
İnsan algılayıcı kiti için
CN820
Harici güç kaynağı ünitesi için (*1)
*1: Ayrıntılar için her bir montaj kılavuzuna başvurun.
Giriş
cihazı 3
CNA02
Bağlamak istediğiniz giriş cihazında bir güç kaynağı sağlanması gerektiğinde, Uygulama
gerilimi terminalini ([CNA01], [CNA03]) kullanın.
Yük direnci
CNA03
*a
Bağlı ünite
*1: Güç kaynağını DC 12 ila 24 V olarak hazırlayın. Bağlanan yük için yeterli fazlalıkta bir
güç kaynağı kapasitesi seçin.
1-2 ve 1-3 pimleri boyunca 24 V değerini aşan bir gerilimle etkilemeyin.
*a: İzin verilen akım DC 5 mA - 10 mA'dır. (Önerilen: DC 5 mA)
Akımın DC 10 mA ya da daha düşük olmasını sağlayacak bir yük direnci sağlayın.
Çok düşük akım kullanım temaslarını seçin (DC 12 V, DC 1 mA ya da daha düşüğünde kullanılabilen).
*b: Kutupsallık pim 1 için [+], pim 2 ve 3 için [-] şeklindedir. Doğru biçimde bağlayın.
Tr-8
9371022642-02_IM.indb 8
2019/10/11 10:00:49
Bağlı bir üniteli birden fazla iç ünitenin Uygulama gerilimi terminallerine bağlandığında,
iç ünitenin dışında, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir çekme kutusu kullanarak bir ek
yaptığınızdan emin olun.
Yük direnci
CNA01
CNA01
İç ünite
Yük direnci
P.C.B
CNA01
İç ünite
Giriş
cihazı 2
Giriş sinyali
Ch1
Çalışma
Ch2
OFF → ON
(KAPALI → AÇIK)
Durdur
* Son komut önceliğe sahiptir.
* Aynı uzaktan kumanda grubundaki iç üniteler aynı modda çalışır.
[“Kenar” girişi durumunda]
Konektör
Giriş sinyali
CNA01 ya da CNA02'nin
Ch1'i
● Kuru temas terminali ([CNA02], [CNA04])
Bağlamak istediğiniz giriş cihazında güç kaynağı gereksiz olduğunda, Kuru temas terminalini ([CNA02], [CNA04]) kullanın.
P.C.B
TPRK
Bağlı ünite
Bağlı bir üniteli birden fazla iç ünitenin Kuru temas terminallerine bağlandığında, her iç
üniteyi, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir röleyle yalıtın.
K4
P.C.B
K2
Ch1
Acil durum durma
Ch2
OFF → ON
(KAPALI → AÇIK)
Normal
● İşlev ayarı “Zorunlu durdurma” modu olduğunda.
[“Kenar” girişi durumunda]
Giriş sinyali
CNA01 ya da CNA02'nin
Ch1'i
K5
CNA02
Konektör
ON → OFF
(AÇIK → KAPALI)
Normal
K6
CNA02
İç ünite
Giriş cihazı 1
Ch1
Zorunlu durdurma
Ch2
OFF → ON
(KAPALI → AÇIK)
Normal
* Zorunlu durdurma tetiklendiğinde, iç ünite durur ve uzaktan kumandayla Başlat/Durdur
işlemi kısıtlanır.
* Bir uzaktan kumanda grubu oluşturmayla zorunlu durdurma işlevi kullanıldığında, aynı
ekipmanı, grup içindeki her bir iç üniteye bağlayın.
• İşlevlerin seçim yöntemi
İç ünitenin işlev ayarıyla, “Başlat/Durdur” modu ya da “Acil durum durma” modu, “Zorunlu
durdurma” modu seçilebilir.
[Yalnızca “Kenar” girişi]
İşlev ayarı
Konektör
CNA03 ya da
CNA04'ün Ch3'ü
K1 - K6: Röle
(DC Akımı için Cihaz)
NOT:
Birden fazla iç üniteye doğrudan bağlandığında, arızaya neden olacaktır.
Kenar
Giriş sinyali türü seçilebilir.
İç ünite PCB'deki DIP anahtarıyla değiştirilir.
Giriş sinyali türü
Atım
Komut
OFF → ON
(KAPALI → AÇIK)
Termostat kapalı
ON → OFF
(AÇIK → KAPALI)
Normal
[Yalnızca “Kenar” girişi]
İşlev ayarı
Konektör
60-09
CNA03 ya da
CNA04'ün Ch3'ü
Giriş sinyali
Komut
OFF → ON
(KAPALI → AÇIK)
Komut yok
ON → OFF
(AÇIK → KAPALI)
Soğutucu sızıntısı
6.6.2. Harici çıkış
• Çift bükümlü bir kablo (22AWG) kullanılmalıdır. Kablonun maksimum uzunluğu 25m'dir.
• Takılacak kablo sayısına bağlı olarak, uygun harici boyutlu harici giriş ve çıkış kablosu
kullanın.
• Çıkış gerilimi: Yüksek DC12V±2V, Düşük 0V.
• İzin verilen akım: 50mA
Çalışma şekli
Kenar
Giriş sinyali
● Soğutucu sızıntısı algılama işlevi (sadece J-IIIL serisi için)
Giriş cihazı 2
● Giriş sinyali türü
Komut
OFF → ON
(KAPALI → AÇIK)
P.C.B
K3
Çıkış seçimi
Atım
Atımın genişliği 200 milisaniyeden uzun olmalıdır.
● İşlev ayarı “Başlat/Durdur” modunda olduğunda.
● Gösterge vb. doğrudan bağlandığında
P.C.B
Çalışma
göstergesi
[“Kenar” girişi durumunda]
CNA01 ya da CNA02'nin
Ch1'i
Zorunlu durdurma
Giriş sinyali
CNA01 ya da
CNA02
60-00
Konektör
Komut
OFF → ON
(KAPALI → AÇIK)
● Zorlamalı termostat kapalı işlevi
İç ünite
Röle için güç kaynağı
CNA02
İç ünite
P.C.B
K1
ON (AÇIK)
Komut
[“Atım” girişi durumunda]
*c: Çok düşük akım kullanım temaslarını seçin (DC 12 V, DC 1 mA ya da daha düşüğünde kullanılabilen).
*d: Kablo tesisatı, Uygulama voltajı terminallerinden farklıdır. Kablo tesisatı sırasında
yeterince dikkatli olun.
OFF (KAPALI) (Fabrika ayarı)
Normal
OFF → ON
(KAPALI → AÇIK)
Konektör
CNA04
DIP anahtarı [2 SW2 ayarlayın]
ON → OFF
(AÇIK → KAPALI)
Giriş sinyali
CNA01 ya da
CNA02
*d
*c
Ch 3
Acil durum durma
* Acil durum durma çalıştığında, aynı soğutucu sisteminin tüm iç üniteleri durur.
CNA02
*c
Ch 2
Komut
OFF → ON
(KAPALI → AÇIK)
[“Atım” girişi durumunda]
Konektör
*c
Ch 1
Komut
OFF → ON
(KAPALI → AÇIK)
● İşlev ayarı “Acil durum durdurma” modu olduğunda.
P.C.B
Bağlı ünite
Konektör
CNA01 ya da
CNA02
P.C.B
İç ünite
Giriş
cihazı 1
DC güç kaynağı
12 - 24V
[“Atım” girişi durumunda]
Giriş sinyali
Komut
OFF → ON
(KAPALI → AÇIK)
Çalışma
ON → OFF
(AÇIK → KAPALI)
Durdur
Hata
göstergesi
CNB
01
İç ünite Fan
durumu göstergesi
bağlı ünite
Tr-9
9371022642-02_IM.indb 9
2019/10/11 10:00:49
● Bir güç kaynağıyla donatılmış üniteyle bağlarken
P.C.B
Bağlı cihaz 1
CNB
01
Bağlı cihaz 2
Bağlı cihaz 3
bağlı ünite
Röle (Yerel olarak satın alınır)
Çalışma şekli
Konektör
Çıkış gerilimi
0V
Harici çıkış 1
Pimleri 1-2
CNB01
Harici çıkış 2
Pimleri 1-3
Durdur
DC 12 V
Çalışma
0V
Normal
DC 12 V
0V
Harici çıkış 3
Pimleri 1-4
Durum
DC 12 V
• Kablosuz uzaktan
Table A
kumandanın kullanılabildiği bir ortamda çalışılıAdres
yorsa, adresler, uzaktan
kumanda kullanılarak da Soğutucu
ayarlanabilir.
devresi
• Adresler, kablosuz
0
uzaktan kumanda kullanılarak ayarlanıyorsa, iç
1
ünite adresini ve soğutu2
cu devresi adresini “00”
değerine ayarlayın.
3
(Kablosuz uzaktan
4
kumanda kullanarak
ayarlama konusunda
5
bilgi için.)
⁞
* 64'teki iç ünite adresini (IU AD SW) 99'a
ayarlamayın.
Arızayla sonuçlanabilir.
Hata
İç ünite fan durma
Döner anahtar ayarı
REF AD SW
× 10
×1
0
0
0
Döner anahtar ayarı
Adres
IU AD SW
İç ünite
× 10
×1
0
0
0
1
1
0
1
0
2
2
0
2
0
3
3
0
3
0
4
4
0
4
0
⁞
5
⁞
5
⁞
0
⁞
5
⁞
10
1
0
10
1
0
11
⁞
1
⁞
1
⁞
11
⁞
1
⁞
1
⁞
99
9
9
63
6
3
7.2. Özel kod ayarı
İç ünite fan çalışma
• Özel kod seçmek iç ünite karışıklığını önler. (aşağıdaki şekil)
(4 adete kadar kod ayarlanabilir.)
• Ayarı hem iç ünite hem de uzaktan kumanda için gerçekleştirin.
7. ALAN AYARI
ALAN AYARI ile adres ayarı için aşağıdaki gibi 3 yöntem vardır.
Lütfen yöntemlerin herhangi biriyle ayarlayın.
Her ayar yöntemi aşağıdaki (1) - (3) kısmında açıklanmaktadır.
Karışıklık
İç ünite
(1) IU AD, REF AD SW ayarları:
Bu kısım (7.1 Adresi ayarlama)
(2) Uzaktan kumanda ayarları:
Ayrıntılı ayar bilgisi için kablolu ya da kablosuz uzaktan
kumanda kılavuzuna başvurun. (IU AD, REF AD SW
ayarını 0 yapın)
(3) Otomatik adres ayarları:
Kod değişimi
A
Ayrıntılı ayar bilgisi için dış ünite kılavuzuna başvurun.
(IU AD, REF AD SW ayarını 0 yapın)
Uzaktan
kumanda
A
• İç ünite için özel kod ayarı
C
D
B
C
D
IU AD
Aşağıdaki şekle ve tabloya başvurarak DIP anahtarı
SET3 SW1, 2 ayarını yapın.
7.1. Adresi ayarlama
B
×10
REF AD
×1
×10
SET3
DİKKAT
• Aşağıdaki şekle başvurarak kapağı açın. Adres ayarından sonra kapağı kapatıp sabitleyin.
Soğutucu devresi
adresi için
İç ünite
adresi için
IU AD
×10
REF AD
×1
SET3
×1
SET4
DIP anahtarı “SET3”
Dip anahtarlarını ayarlamak için yalıtılmış bir tornavida kullanın.
(1) Vidayı gevşetin.
RC AD
×10
DIP anahtarı “SET3”
ON
(AÇIK)
RC AD
×1
OFF
(KAPALI)
SW SW SW SW
1 2 3 4
DIP anahtarı
SET3
Özel kod
A (Fabrika
ayarı)
B
SW1
OFF
(KAPALI)
ON
(AÇIK)
OFF
ON
(KAPALI) (AÇIK)
SW2
OFF
(KAPALI)
OFF
(KAPALI)
ON
ON
(AÇIK) (AÇIK)
C
D
SET4
(2) Kapağı kaydırın ve açın.
7.1.1. İç ünite adresi
• Döner anahtar (IU AD × 1)...Fabrika ayarı “0”
• Döner anahtar (IU AD × 10)...Fabrika ayarı “0”
1 soğutucu sisteme birden fazla iç ünite bağlanırken, IU AD SW'deki adresi Table A'da
gösterildiği gibi ayarlayın.
7.1.2. Soğutucu devresi adresi
• Döner anahtar (IU AD × 1)...Fabrika ayarı “0”
• Döner anahtar (IU AD × 10)...Fabrika ayarı “0”
Birden fazla soğutucu sistem olması durumunda, REF AD SW'yi, her bir soğutucu sistem
için Table A'da gösterildiği gibi ayarlayın.
Dış üniteyle aynı soğutucu devresi adresine ayarlayın.
Ayar
İç ünite adresi
Soğutucu devresi
adresi
Ayar aralığı
0 - 63
0 - 99
Anahtar türü
Ayar örneği 2
IU AD × 10
IU AD × 1
REF AD × 10
REF AD × 1
Ayar örneği 63
Tr-10
9371022642-02_IM.indb 10
2019/10/11 10:00:50
7.3. İşlev ayarı
Fonksiyon
• İŞLEV AYARI, kablolu ya da kablosuz uzaktan kumandayla yapılabilir. (Uzaktan kumanda isteğe bağlı ekipmandır)
• Ayrıntılı ayar bilgisi için kablolu ya da kablosuz uzaktan kumanda kılavuzuna başvurun.
• İç ünite adresi ve soğutucu devresi adresi ayarları için “7.1 Adresi ayarlama” kısmına
başvurun.
• Ayarı başlatmadan önce iç ünitenin gücünü AÇIN.
* İç ünitelere giden gücü açmak EEV'yi ilklendirdiğinden, gücü açmadan önce, boru tesisatı hava sızdırmazlık testini ve vakumlamayı yaptığınızdan emin olun.
* Gücü açmadan önce hiçbir kablo tesisatı hatasının yapılmadığından emin olmak için de
tekrar kontrol edin.
Otomatik
mod türü
İşlev numarası
00
68
01
Kullanılmayan bant
değeri
69
(İzin verilmez)
70
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
00
(İzin verilmez)
72
00
(İzin verilmez)
73
00
(İzin verilmez)
74
00
(İzin verilmez)
75
00
İşlev ayrıntıları
Fonksiyon
İşlev numarası
Filtre
göstergesi
aralığı
Filtre
göstergesi
eylemi
11
13
20
Dikey hava
akışı yönü
23
(İzin verilmez)
24
26
(İzin verilmez)
27
Otomatik
başlat
Soğuk Hava
Koruması
Harici
kontrol
00 Etkinleştir
Devre Dışı
01
Bırak
Yalnızca merkezi uzaktan
02
kumandada
göster
00 Standard
01 Yüksek Tavan
00 Standard
(İzin verilmez)
Sıcak hava
sıcaklık
tetikleyicisi
00 Standard
01 Daha uzun
02 Daha kısa
Tavan hava
akışı
Soğuk hava
sıcaklık
tetikleyicisi
Ayar numarası
30
01 Kaldır
00 Standard
01 Ayarla (1)
00 Standard
01 Ayarla (1)
02 Ayarla (2)
03 Ayarla (3)
40
43
00 Etkinleştir
Devre Dışı
01
Bırak
00 Süper düşük
Uzaktan
01 kumandadaki
ayarı izleyin
00 Başlat/Durdur
Acil durum
01
durma
46
02
Hata raporu
hedefi
Soğutma
termostatı OFF
(KAPALI)
konumundayken fan
ayarı
47
Ayrıntılar
Filtre temizleme aralığı bildirimini
ayarlayın. Bildirim çok erkense 01
ayarına değiştirin. Bildirim çok geçse
02 ayarına değiştirin.
Filtre göstergesini etkinleştirin ya da
devre dışı bırakın. 02 ayarı, merkezi
uzaktan kumandayla kullanım içindir.
Varsayılan
Tek ayar noktası otomatik mod
(geleneksel)
Çift ayar noktası
otomatik mod
0 °C
0,5°C
1,0°C
1,5°C
2,0°C
2,5°C
3,0°C
3,5°C
4,0°C
4,5°C
Ayrıntılar
Otomatik modun ayar yöntemini tek veya
çift olarak değiştirin (soğutma/ısıtma).
Isı pompalı sistemler için, ana iç
üniteyi ayarlamak gereklidir (kablolu
uzaktan kumandayla).
Çift ayar noktası otomatik mod için
soğutma ve ısıtma ayarları arasındaki en az sıcaklığı (kullanılmayan
bant) seçin (No. 68'de ayarlanan).
8. KASET IZGARA MONTAJI
Hava akışını, montaj konumunun gereksinimlerine göre düzenleyin. 01 olarak
ayarlandığında, hava akışı daha güçlü
olacaktır. (Yalnızca kaset tipi)
Dikey hava akışı yönünü ayarlayın.
Tüm hava akışı yönü panjurları
birlikte ayarlanır.
(Yalnızca kaset tipi)
• KASET IZGARA Montaj Kılavuzuna göre çalıştırın.
• KASET IZGARAYI kurduktan sonra kaset ızgarayla ana ünite arasında boşluk olmadığından emin olun.
9. TEST ÇALIŞMASI
9.1. Dış ünite kullanılarak test çalışması (PCB)
Test çalışması için dış üniteye yönelik PCB kullanılacaksa, dış ünitenin Montaj Kılavuzuna
başvurun.
02 Ayarla (2)
31
Varsayılan
Ayar numarası
Zorunlu
durdurma
00 Tümü
Yalnızca merkezi uzaktan
01
kumandada
göster
Uzaktan
00 kumandadaki
ayarı izleyin
49
01 Durdur
00
Soğuk hava tetikleyicisi sıcaklığını
ayarlayın. Tetikleyici sıcaklığını
azaltmak için 01 ayarını kullanın.
Tetikleyici sıcaklığını yükseltmek için
02 ayarını kullanın.
Sıcak hava tetikleyicisi sıcaklığını
ayarlayın. Tetikleyici sıcaklığını 6 °C
azaltmak için 01 ayarını kullanın. Tetikleyici sıcaklığını 4 °C azaltmak için 02
ayarını kullanın. Tetikleyici sıcaklığını
yükseltmek için 03 ayarını kullanın.
Elektrik kesintisinden sonra otomatik
sistem yeniden çalıştırmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Isıtma çalışmasını başlatırken hava
akışını daha düşük kılarak soğuk hava
akışını kısıtlayın. Havalandırmaya
karşılık vermek için 01'e ayarlayın.
Harici bir kontrolörün sistemi başlatmasına ya da durdurmasına veya bir
acil durum durma gerçekleştirmesine
izin verin.
* Harici bir kontrolden acil durum durdurma gerçekleştirilirse, tüm soğutucu
sistemleri devre dışı bırakılacaktır.
* Zorunlu durdurma ayarlanırsa, iç
ünite, harici giriş terminallerine
girişle durur ve uzaktan kumandayla Başlat/Durdur kısıtlanır.
Hataları raporlamaya yönelik hedefi
değiştirin. Hatalar tüm konumlarda
ya da yalnızca merkezi uzaktan
kumandada rapor edilebilir.
01'e ayarlandığında, soğutma çalışmasında termostat OFF (KAPALI)
olduğunda fan durur. Kablolu uzaktan
kumandanın (2 telli ya da 3 telli tip)
bağlantısı ve termistörünün değiştirilmesi gereklidir.
9.2. Uzaktan kumanda kullanılarak test çalışması
• Uzaktan kumanda kullanılarak test çalışması yapmak için uzaktan kumandanın Montaj
Kılavuzuna başvurun.
• Klima test çalışmasındayken, ÇALIŞMA ve ZAMANLAYICI gösterge lambaları aynı anda
yavaş yavaş yanıp söner.
10. KONTROL LİSTESİ
İç ünitenin (ünitelerin) montajı sırasında aşağıdaki kontrol öğelerine özel bir dikkat gösterin. Montaj tamamlandıktan sonra aşağıdaki kontrol öğelerini tekrar kontrol ettiğinizden
emin olun.
Kontrol öğeleri
Kontrol
kutusu
Doğru şekilde uygulanmazsa
İç ünite doğru şekilde kuruldu mu?
Titreşim, gürültü, iç ünitenin düşme
tehlikesi
Gaz kaçakları (soğutucu boruları) için
bir kontrol yapıldı mı?
Soğutma yok, Isıtma yok
Isı yalıtımı çalışması tamamlandı mı?
Su kaçağı
Su, iç ünitelerden kolayca tahliye
ediliyor mu?
Su kaçağı
Güç kaynağının gerilimi, iç ünitedeki
etikette belirtilenle aynı mı?
Çalışma yok, ısı veya yanma hasarı
Kablolar ve boruların tümü tamamen
bağlandı mı?
Çalışma yok, ısı veya yanma hasarı
İç ünite topraklı mı?
Kısa devre
Bağlantı kablosu belirtilen kalınlıkta mı?
Çalışma yok, ısı veya yanma hasarı
Girişler ve çıkışlarda hiçbir engel yok mu? Soğutma yok, Isıtma yok
Klima çalışması, uzaktan kumanda
ünitesiyle ya da harici aygıtla başlıyor
ve duruyor mu?
Çalışma yok
Montaj tamamlandıktan sonra doğru
çalışma ve taşıma yöntemleri kullanıcıya anlatıldı mı?
Zorlamalı termostat kapalı
Harici
girişler için
geçiş işlevi
60
(İzin verilmez)
61
01
02
03
04
(İzin verilmez)
05
06
07
08
Soğutucu sızıntısı
09
algılama
00
(İzin verilmez)
62
00
Bir soğutucu sızıntısı algılama cihazı
bağlandığında ayar gerekir. (sadece
J-IIIL serisi için)
Tr-11
9371022642-02_IM.indb 11
2019/10/11 10:00:50
11. HATA KODLARI
Kablolu bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız hata kodları uzaktan kumanda ekranında
gözükecektir. Kablosuz uzaktan kumanda kullanıyorsanız, fotoğraf dedektörü ünitesindeki
lamba, yanıp sönme düzeniyle hata kodlarını iletecektir. Aşağıdaki tablodan lambanın
yanıp sönme düzenlerine ve hata kodlarına bakın.
Hata göstergeleri
Kablolu uzakZAMANLAFİLTRE lam- tan kumanda
ÇALIŞMA lamYICI lambası
hata kodu
bası (yeşil)
bası (kırmızı)
(turuncu)
Hata içeriği
(1)
(2)
Uzaktan kumanda iletişim
hatası
(1)
(4)
Ağ iletişim hatası
(1)
(6)
Çevre ünite iletişim hatası
(2)
(6)
İç ünite adres ayarı hatası
(2)
(9)
Kablolu uzaktan kumanda
sisteminde bağlantı ünitesi
numarası hatası
(3)
(1)
İç ünite güç kaynağı anormal
(3)
(2)
İç ünite ana PCB hatası
(3)
(10)
İç ünite iletişim devresi
(kablolu uzaktan kumanda)
hatası
(4)
(1)
İç ünite oda sıc. termistör
hatası
(4)
(2)
İç ünite ısı eşj. sıc. termistör
hatası
(4)
(4)
İnsan algılayıcı hatası
(5)
(1)
İç ünite fan motoru 1 hatası
(5)
(2)
İç ünite bobini (genleşme
vanası) hatası
(5)
(3)
İç ünite su tahliyesi anormal
(9)
(15)
Dış ünite muhtelif hata
(10)
(8)
Zayıf soğutucu dolaşımı
(13)
(1)
Soğutucu dağıtım ünitesi
hatası
Gösterim modu
: 0,5 sn. YANIK / 0,5 sn. SÖNÜK
: 0,1 sn. YANIK / 0,1 sn. SÖNÜK
( ) : Yanıp sönme sayısı
Kablolu Uzaktan Kumanda Gösterimi
UTY-RNR*Z* (2 telli tip)
Hata simgesi
[Durum] öğesine dokunun.
Diğer iç ünite bilgisine geçmek için [Sonraki Sayfa]
(ya da [önceki sayfa]) öğesine dokunun.
[Hata Listesi] öğesine dokunun.
2 basamaklı sayılar, önceki tabloda
bulunan hata koduna karşılık gelir.
Daha fazla bilgi için, uzaktan kumandanın montaj kılavuzuna başvurun.
UTY-RLR* (2 telli tip)
Hata simgesi
Hata kodu
Daha fazla bilgi için, uzaktan kumandanın montaj kılavuzuna başvurun.
Tr-12
9371022642-02_IM.indb 12
2019/10/11 10:00:50
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement