Fujitsu AUXK045GLEH Kullanma talimatları

Fujitsu AUXK045GLEH Kullanma talimatları
INDOOR UNIT (Cassette type)
English
OPERATING MANUAL
AUXK018GLEH
AUXK024GLEH
AUXK030GLEH
AUXK034GLEH
AUXK036GLEH
AUXK045GLEH
AUXK054GLEH
UNIDAD INTERIOR (Tipo casete)
Conserve este manual para posibles consultas futuras.
MANUALE DI ISTRUZIONI
UNITÀ INTERNA (tipo a cassetta)
Conservare questo manuale per consultazione futura.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Τύπος κασέτας)
Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
MANUAL DE FUNCIONAMENTO
UNIDADE INTERIOR (Tipo cassete)
Guarde este manual para consulta futura.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ (кассетного типа)
Сохраните данное руководство для последующего использования.
KULLANIM KILAVUZU
İÇ ÜNİTE (Kaset tipi)
Français
Español
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Italiano
AUXM018GLEH
AUXM024GLEH
AUXM030GLEH
Ελληνικά
UNITÉ INTÉRIEURE (Type cassette)
Conservez ce manuel pour pour toute référence ultérieure.
Português
MODE D’EMPLOI
Русский
INNENGERÄT (Kassettentyp)
Bewahren Sie dieses Handbuch für eine spätere Bezugnahme auf.
Türkçe
BEDIENUNGSANLEITUNG
Deutsch
Keep this manual for future reference.
Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
Refer to the rating label with the serial number.
MADE IN P.R.C.
[Original instructions]
PART No. 9369313332
9369313332_OM.indb cover1
12/19/2018 2:47:17 PM
KULLANIM KILAVUZU
PARÇA NO. 9369313332
VRF sistemi iç ünitesi (Kaset tipi)
İÇİNDEKİLER
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ......................................................................... 1
PARÇA ADLARI ....................................................................................... 1
MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) ÇALIŞMA................................. 2
HAVA AKIM YÖNÜ................................................................................... 2
İNSAN SENSÖRÜ (isteğe bağlı) ............................................................. 2
ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI.......................................................................... 3
TEMİZLİK VE BAKIM .............................................................................. 3
SORUN GİDERME .................................................................................. 4
TEKNİK ÖZELLİKLER ............................................................................. 5
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
● Çalışma sırasında boru tesisatına dokunmayın.
● Her türlü elektrikli ekipmanın, hem iç hem de dış ünitelerden en az 1 m
uzakta olduğundan emin olun.
● Bu aletin, fiziksel, duyusal ya da zihinsel engele sahip veya deneyim ve
bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanımı, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından aletin kullanımıyla ilgili gözetim ya
da talimat sağlanmadığı sürece amaçlanmaz. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
Not:
Isı geri kazanım sisteminde çalışma modunu değiştirmek, çalışmaya
hazırlanmak için biraz zaman gerektirebilir. Lütfen bunun bir arıza
olmadığını unutmayın.
KURULUM ÖNLEMLERİ
DİKKAT
● Bu klimanın kurulumunu kendiniz yapmaya çalışmayın.
● Cihazı kullanmadan önce, bu “ÖNLEMLERİ” dikkatlice okuyun ve
cihazı düzgün şekilde çalıştırın.
● Bu ünite kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Onarımlar
için daima yetkili servis personeline danışın.
● Bu bölümdeki talimatların tamamı güvenlikle ilgilidir; güvenli çalışma
koşullarını sağladığınızdan emin olun.
● Taşınırken ünitenin bağlantılarının sökülmesi ve montajı için yetkili
servis personeline danışın.
● “UYARI” ve “DİKKAT” ibareleri bu talimatlarda aşağıdaki anlamlarda
kullanılmıştır:
● Ünite topraklanmalıdır.
UYARI
DİKKAT
Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının ciddi şekilde yaralanmasına ya da ölümüne
yol açabilecek prosedürleri belirtir.
Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının yaralanmasına ya da eşyalarda hasara yol
açabilecek prosedürleri belirtir.
● Drenaj çalışmasını doğru şekilde gerçekleştirdiğinizden emin olun.
● Klimayı çıplak alev veya diğer ısıtma ekipmanlarının yakınına monte
etmekten kaçının.
● İç ve dış üniteleri monte ederken, çocukların uzak durması için gerekli
önlemleri alın.
PARÇA ADLARI
KULLANIM ÖNLEMLERİ
Kazınmış işaret
UYARI
(1)
● Kendinizi uzun süre boyunca klimanın doğrudan rüzgârına maruz
bırakmayın.
● Çıkış portuna veya giriş ızgaralarına parmağınızı veya nesneleri
sokmayın.
● ACİL DURUM haricinde, çalışma sırasında asla iç ünitelerin ana
sigortasını ve yardımcı sigortayı kapatmayın. Bu durum kompresör
arızasının yanı sıra su sızıntısına da sebep olacaktır. İlk olarak kontrol
ünitesini, dönüştürücüyü veya harici giriş aygıtını çalıştırarak iç üniteyi
durdurun, ardından sigortayı kesin. Kontrol ünitesi, dönüştürücü veya
harici giriş aygıtı aracılığıyla çalıştırdığınızdan emin olun.
● Bu cihazın güç kaynağı kablosu zarar görürse, özel amaçlı aletler ve
belirtilen kablo gerekli olduğu için sadece yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
● Herhangi bir soğutucu sızıntısı meydana gelirse, alevleri söndürün,
odayı havalandırın ve yetkili servis personeliyle iletişime geçin.
DİKKAT
● Hayvanların veya bitkilerin doğrudan hava akışı yönünde kalmasına
izin vermeyin.
● Hava akışını çıplak aleve veya ısıtma cihazlarına yöneltmeyin.
● Giriş ve çıkış portlarını engellemeyin ya da kapatmayın.
● Klimanın üzerine çıkmayın veya farklı nesneler koymayın.
● Klimaların üzerine vazo veya su kabı koymayın.
● İç üniteye herhangi bir nesne asmayın.
● İç ünitenin altına ıslanabilecek bir şey koymayın.
● Klimayı ya da hava filtresini temizlerken elektrik sigortasını her zaman
kapatın.
● Doğrudan ünite üzerine su ya da temizlik çözücüsü dökmeyin veya
bunlarla üniteyi yıkamayın.
● Klimayı doğrudan suya maruz bırakmayın.
● Klimayı ıslak elle çalıştırmayın.
● Montaj standında hasar olup olmadığını kontrol edin.
● Sadece hava filtreleri takılıyken çalıştırın.
● Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.
● Radyatör kanatlarına ağırlık uygulamayın.
● Klimanın yakınında parlayıcı gazlar kullanmayın.
(2)-2
(2)-1
(3)
(2)-3
(2)-4
(1) Hava filtresi (hava giriş ızgarasında)
(2) Hava akım yönü kanatları
Çıkış bağlantı noktalarının adı (kablolu uzaktan kumandayla “Bağımsız VT Tutma ayarında”).
(2)-1: Çıkış 1
(2)-2: Çıkış 2
(2)-3: Çıkış 3
(2)-4: Çıkış 4
Lütfen “HAVA AKIM YÖNÜ AYARI” kısmına başvurun.
(3) Hava giriş ızgarası
(4) Kontrol paneli (isteğe bağlı)
(5)
(4)
(6)
(7)
(8)
(5) Uzaktan kumanda sinyali alıcısı ve Manual auto (Manüel otomatik)
düğmesi: Uzaktan kumanda sinyali alıcısı, uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alma yeridir. Uzaktan kumanda olmadığında çalıştırmak
için MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesi kullanılır.
Tr-1
9369313332_OM.indb 1
12/19/2018 2:47:21 PM
(6) ZAMANLAYICI Gösterge Lambası (Turuncu): Zamanlayıcı çalışırken
yanar.
(7) ÇALIŞMA Gösterge Lambası (Yeşil): Çalışırken yanar.
(8) FİLTRE Gösterge Lambası (Kırmızı): Filtrenin temizlenme zamanı
geldiğinde yanar.
Filtreyi, “TEMİZLİK VE BAKIM” kısmına uygun olarak temizleyin.
Temizlik tamamlandığında, uzaktan kumandada Filtre iş. sıfırlama
işlevini çalıştırarak gösterge lambasını söndürün.
(9) İnsan sensörü (isteğe bağlı)
Bağımsız VT Tutma
Bir uzaktan kumanda kullanarak çıkış bağlantı noktalarının hava akım
yönlerini birbirinden bağımsız olarak ayarlayabilirsiniz.
“Bağımsız VT Tutma ayarı” aşağıdakinin uzaktan kumandasında yapılabilir.
● UTY-RNR*Z* (kablolu uzaktan kumanda)
Uzaktan kumandanın kullanım kılavuzuna başvurun.
İNSAN SENSÖRÜ (isteğe bağlı)
İnsan sensörü hakkında
İnsan sensörü, odadaki insanların hareketlerini arayarak odada birilerinin
olup olmadığını algılar.
* Yalnızca İnsan sensörü takımının takılı olduğu durumla sınırlıdır.
(9)
Kontrol ünitesi (isteğe bağlı)
İnsan sensörünün ayarı aşağıdakinin uzaktan kumandasında yapılabilir.
Uzaktan kumandanın kullanım kılavuzuna başvurun.
● UTY-RNR*Z* (kablolu uzaktan kumanda)
Uzaktan kumanda tipleri:
● Kablosuz uzaktan kumanda
● Kablolu uzaktan kumanda
● Basit uzaktan kumanda
Otomatik tasarruf çalışması hakkında
Çalışma yöntemi için lütfen her cihazın kullanım kılavuzuna başvurun.
MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) ÇALIŞMA
Ayarlı süre boyunca (15, 30, 60, 90, 120, 180 dakika) odaya hiç kimse
girmezse, ayarlı sıcaklık otomatik olarak kontrol edilecektir.
(Odaya biri girdiğinde, İnsan sensörü bunu algılayacak ve otomatik olarak orijinal ayarlara döndürecektir.)
Otomatik kapanma çalışması hakkında
Uzaktan kumanda ünitesinin kaybolması ya da başka bir nedenle kullanılamaması durumunda MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) çalışmayı
kullanın.
Ayarlı süre boyunca (1 saatlik artımlarla 1 ila 24 saat) odaya hiç kimse
girmezse, klima otomatik olarak çalışmayı durduracaktır.
*Yalnızca kızılötesi alıcı takımının takılı olduğu durumla sınırlıdır.
● Çalışmayı yeniden başlatmak için uzaktan kumandanın [On/Off] (Açık/
Kapalı) düğmesine basın.
DİKKAT
Islak ellerle ya da sivri nesnelerle MANUAL AUTO (MANÜEL OTOMATİK) düğmesine basmayın, aksi halde elektrik çarpması ya da hatalı
çalışma meydana gelebilir.
Çalışmayı Başlatma
NOTLAR:
● Odada kimse olmasa bile Otomatik kapanma çalışması
gerçekleşmeyebilir. Odada kimse olmasa bile sensör hatalı biçimde
insan algılayabilir.
Uygulama mesafesi
DİKKAT
Çalışma kontrol panelindeki MANUAL AUTO (MANÜEL
OTOMATİK) düğmesine basın.
● İnsan sensörünün yakınına büyük nesneler koymayın. Isıtma ünitelerini
de sensörün algılama alanının dışında tutun.
Çalışma aşağıdaki ayarda ayarlanabilir.
Çalışma modu
Sıcaklığın eşit duyarlılık aralığı
AUTO (OTOMATİK):
Auto (Otomatik) modu seçilemediğinde, aynı sistemdeki diğer iç üniteyle aynı modda çalışacaktır. (Aynı sistemdeki diğer iç ünite çalışmazsa,
klima soğutma modunda çalışacaktır.)
Fan hızı
OTOMATİK
Sıcaklık ayarlama
23 °C
Tavan yüksekliği: 3,2 m
3,2m
8,8m
0,8m
Algılama konumu: Zemin
yüzeyinden 0,8 m
NOTLAR:
● Kurulum yüksekliği arttığında sıcaklık duyarlılığı düşer.
● Oda sıcaklığının, çalışma başlatıldıktan hemen sonra olduğu gibi,
sıcaklık ayarında tanımlı sıcaklıktan çok farklı olması durumunda Enerji
Tasarrufu işlevi çalışmayabilir.
Çalışmayı Durdurma
Çalışma kontrol panelindeki MANUAL AUTO (MANÜEL
OTOMATİK) düğmesine basın.
● İnsan sensörü insanlar tarafından yayılan kızılötesi ışığı algıladığından,
bu algılamanın yanlış olduğu durumlar olabilir.
HAVA AKIM YÖNÜ
Dikey rüzgâr yönü uzaktan kumandayla denetlenebilir.
Dikey hava akım yönü
Soğutma ve Kurutma: (1), (2), (3), (4)
Isıtma:
(1), (2), (3), (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
Tr-2
9369313332_OM.indb 2
12/19/2018 2:47:21 PM
Odada birileri varken sensörün hiç kimseyi algılamayacağı durumlar
● Sıcaklık yüksek ve insanların vücut sıcaklıklarıyla arasındaki fark
küçükken. (Sıcaklığın 30°C veya daha yüksek olduğu yaz mevsimi
gibi.)
● Odada birileri varken ama uzun bir süre hareket etmediklerinde.
● Birileri, koltuk, diğer eşyalar, cam arkasında gizlenmişken veya benzeri
durumlardayken.
● Birileri son derece kalın giysiler giyiyor ve sırtları sensöre doğru
bakıyorken.
Odada birileri yokken sensörün hatalı biçimde odada birilerini algılayacağı durumlar
● Odada dolaşan bir köpek veya kedi olduğunda.
● Rüzgâr, perdeleri veya bitkileri hareket ettirdiğinde.
● Isıtma üniteleri, nemlendiriciler veya çalışan salınımlı elektrikli fanlar
gibi elektrikli cihazlar olduğunda.
ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI
Çalışma ve Performans
Öncelik durumu ve bekleme durumu hakkında
● Aynı sistem içinde birden fazla iç ünite bağlanabilir. Sisteme bağlı
olarak, çalışma modu seçeneği sınırlıdır.
Soğutma önceliği durumu:
Aynı sistemdeki diğer iç üniteler soğutma ya da kurutma modunda
çalışırken, aynı anda ısıtma seçilemez.
Isıtma önceliği durumu:
Aynı sistemdeki diğer iç üniteler ısıtma modunda çalışırken, aynı anda
soğutma ve kurutma modu seçilemez.
Bekleme durumu:
2 ya da daha fazla iç ünite aynı anda farklı modda çalışmaya başlarsa
bekleme durumu etkinleşir. Öncelik modundan başka herhangi bir iç
ünite, öncelik modu değişene kadar bekleme durumunda kalacaktır
(öncelik modu değişir değişmez çalışma başlar).
Bu anda, ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) yanar ve ZAMANLAYICI
gösterge lambası (turuncu) yanıp söner.
Düşük ortam soğutma
● Dış mekân sıcaklığı düşerse, dış ünitenin fanları Düşük Hıza geçebilir
veya fanlardan biri kesintili olarak durabilir.
Isıtma performansı
● Isıtma modu ısı pompası prensibiyle çalışır ve dışarıdan ısı emip bu
ısıyı içe aktarır. Bunun sonucunda, dış hava sıcaklığı düştükçe çalışma performansı da azalır. Yetersiz ısıtma performansının üretilmekte
olduğunu hissederseniz, bu klimayı, başka tür bir ısıtma aletiyle birlikte
kullanmanızı öneririz.
● Isıtma modu havayı oda içinde dolaştırarak odanızın tamamını ısıtır ve
bu nedenle de klimayı ilk çalıştırmanızdan odanın ısınmasına kadar
biraz zaman geçmesi gerekebilir.
Mikrobilgisayar kontrollü otomatik çözdürme
● Isıtma modunu düşük dış hava sıcaklığı ve yüksek nem koşullarında
kullanırken, dış ünitede, çalışma performansının düşmesiyle sonuçlanan donma meydana gelebilir. Bu tür bir performans düşüklüğünü
engellemek için, bu ünite Mikrobilgisayar Kontrollü otomatik çözdürme
işleviyle donatılmıştır. Donma meydana gelirse, klima geçici olarak
durur ve çözdürme devresi kısa bir süre çalışır (yaklaşık 4 - 15 dakika).
Otomatik Çözdürme çalışması sırasında, ÇALIŞMA gösterge lambası
(yeşil) yanıp sönecektir.
Yağ geri kazanımı çalışması
● Kompresör yağını dış üniteye geri döndürmek için, yağ geri kazanımı
çalışması belirli aralıklarla gerçekleştirilir. Yağ geri kazanımı çalışması
sırasında, ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) yanıp sönecektir (yaklaşık 10 dakika).
Sıcaklık ve nem aralığı
● Bu ürünü çalıştırmak için gereken sıcaklık ve nem aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
Soğutma / Kurutma Modu
Isıtma Modu
Dış sıcaklık
Lütfen dış ünitelerin özelliklerine başvurun.
İç sıcaklık
18 - 32 °C DB
Kapalı mekan
nem miktarı
10 - 30 °C DB
Yaklaşık %80 ve altı
● Klima, listelenenlerden daha yüksek sıcaklık koşulları altında çalıştırılırsa, dahili devre hasarını önlemek için yerleşik koruma devresi çalışabilir. Ayrıca, Soğutma ve Kurutma modları sırasında, ünite yukarıda
listelenenlerden daha düşük sıcaklık koşulları altında kullanılırsa, ısı
eşanjörü, su sızıntısına ve diğer hasarlara yol açacak şekilde donabilir.
● Ünite yüksek nem koşulları altında uzun süre boyunca kullanılırsa,
iç ünitenin yüzeyinde yoğuşma oluşabilir ve yere ya da alttaki diğer
nesnelere damlayabilir.
● Bu üniteyi, olağan meskenlerde Soğutma, Isıtma, Nem Giderme ve
hava devridaimi dışındaki amaçlar için kullanmayın.
TEMİZLİK VE BAKIM
DİKKAT
● Üniteyi temizlemeden önce, üniteyi durdurduğunuzdan ve güç kaynağını kestiğinizden emin olun.
● Temizlik yaparken sağlam olmayan platform üzerinde durmayın.
● Hava filtrelerini söküp takarken, kişisel yaralanmayla sonuçlanabileceğinden ısı eşanjörüne dokunmamaya özen gösterin.
● Giriş ızgarasının sağlam biçimde takıldığından emin olun.
● Ünitenin içini kendi kendinize temizlemeyin. İçinin temizlenmesi için her
zaman yetkili servis personeline danışın.
● Ünitenin gövdesini temizlerken, 40 °C'den yüksek sıcaklıkta su, aşındırıcı temizlik maddeleri veya benzin ve tiner gibi uçucu maddeler
kullanmayın.
● Filtre haricinde üniteden hiçbir parçayı çıkarmayın.
● Hava Filtresinde kir birikmesine izin verirseniz, hava akışı azalır ve
çalışma verimi düşerek gürültü artar.
● Normal kullanım sırasında, hava filtreleri 2 ayda bir temizlenmelidir.
Hava Filtresini Temizleme
Filtre lambası yandığında, filtreyi çıkarıp temizleyin.
1. Giriş ızgarası itme düğmelerini (iki konum) itin ve
giriş ızgarasını açın.
2. Filtreyi giriş ızgarasından çekip çıkarın.
1.
2.
Tr-3
9369313332_OM.indb 3
12/19/2018 2:47:21 PM
3. Hava filtrelerini temizleyin.
Hava filtrelerindeki tozu vakumla ya da yıkayarak giderin. Yıkadıktan
sonra, güneş ışığının vurmadığı bir alanda hava filtrelerinin iyice kurumasını sağlayın.
• Hava filtresindeki tozlar elektrik süpürgesiyle temizlenebilir veya filtre
yumuşak deterjan ve ılık su karışımıyla yıkanabilir. Filtreyi yıkarsanız,
yeniden takmadan önce gölge bir yerde iyice kuruduğundan emin olun.
• Hava filtresinde kir birikmesine izin verirseniz, hava akımı azalır ve
çalışma verimi düşerek gürültü artar.
4. Hava filtrelerini giriş ızgarasına geri takın.
(1) Hava filtresini tutucusuna yerleştirin.
(2( Tutucusuna yerleştirildiğinde, hava
filtresinin filtre durdurucularla temas
ettiğinden emin olun.
● Kurutma çalışması sırasında veya ünite oda sıcaklığını izlerken, fan
düşük hızda çalışabilir.
● İzleme AUTO (OTOMATİK) çalışmasında, fan düşük hızda çalışacaktır.
Yanıp sönen lambalar:
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) yanıp sönüyor:
Yağ geri kazanımı çalışması gerçekleştirilmektedir. (Bkz. sayfa 2)
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) yanıp sönüyor:
Otomatik çözdürme çalışması gerçekleştirilmektedir. (Bkz. sayfa 2)
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) ve ZAMANLAYICI gösterge lambası
(turuncu) sırayla yanıp sönüyor:
Güç kesintisinden kurtarılmış.
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) ve ZAMANLAYICI gösterge lambası
(turuncu) aynı anda yanıp sönüyor:
Deneme çalışması modunda çalışıyor. Bakım yürütülebiliyor olabileceğinden bir yöneticiye sorun.
● ÇALIŞMA gösterge lambası (yeşil) yanıyor ve ZAMANLAYICI gösterge
lambası (turuncu) yanıp sönüyor:
Bu bekleme durumudur. (Bkz. sayfa 2)
5. Giriş ızgarasını kapatıp, kancalarını dışa doğru itin.
Gürültü duyuluyor:
● Aşağıdaki koşullarda, iç üniteden su akış sesleri gelir ve çalışma sesi
yükselir. Bunlar, soğutucunun akış sesleridir.
Çalışma başladığında
Yağ geri kazanımı çalışması bittiğinde
Otomatik çözdürme çalışması bittiğinde
● Çalışma sırasında, hafif bir gıcırtı sesi duyulabilir. Bu, sıcaklık değişiklikleri yüzünden paneldeki hafif genleşme ve büzüşmeden kaynaklanır.
● Hava filtresindeki tozlar elektrik süpürgesiyle temizlenebilir veya filtre
yumuşak deterjan ve ılık su karışımıyla yıkanabilir. Filtreyi yıkarsanız,
yeniden takmadan önce gölge bir yerde iyice kuruduğundan emin olun.
● Hava filtresinde kir birikmesine izin verirseniz, hava akışı azalır ve
çalışma verimi düşerek gürültü artar.
● Gücü açtıktan sonra, filtre lambasını söndürmek için uzaktan kumandada filtre düğmesine basın. (Ayrıntılar için, uzaktan kumanda ünitesiyle
birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.)
Gövdeyi temizleme
Gövdeyi ılık suyla yıkayıp, temiz ve yumuşak bir bezle kurulayın.
Uzun bir süre boyunca kullanılmadığında
Tekrar kullanılacağında, çalışmayı başlatmadan önce sigortayı en az 12
saat açık bırakın.
SORUN GİDERME
Aşağıdaki durumlar bozulma ya da çalışma arızaları
değildir.
Hemen çalışmıyor:
● Ünite kapatılıp hemen tekrar çalıştırılırsa, sigortanın yanmaması için
kompresör 3 dakika kadar çalışmayacaktır.
● Elektrik sigortası her kapatılıp tekrar açıldığında, koruma devresi 3
dakika kadar çalışıp ünitenin çalışmasını engelleyecektir.
Hava akışı zayıf veya duruyor:
● Isıtma çalışması başlatıldığında, iç parçaların ısınabilmesi için iç ünitenin fanı geçici olarak durabilir.
● Isıtma çalışması sırasında, oda sıcaklığı termostat ayarının üzerine
çıkarsa, dış ünite duracak ve iç ünitenin fanı duracaktır. Odayı daha da
ısıtmak isterseniz, termostatı daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın.
● Yağ geri kazanımı çalışması sırasında, hava akışı yaklaşık 10 dakika
durabilir. (Bkz. sayfa 2)
● Isıtma çalışması sırasında, Automatic Defrosting (Otomatik Buz Çözme) modu çalıştıkça, ünite geçici olarak çalışmayı durduracaktır (4 ilâ
15 dakika arası). (Bkz. sayfa 2)
● Isıtma çalışması sırasında, bazen bir cızırtı sesi duyulabilir. Bu ses,
Otomatik Çözdürme işleminden dolayıdır. (Bkz. sayfa 2)
Koku:
● İç ünite bazı kokular yayabilir. Bu koku, klimaya giren oda kokularından
(mobilya, tütün, vs.) dolayıdır.
İç üniteden sis çıkar:
● Soğutma çalışması sırasında, iç üniteden hafif bir buğu çıkışı görülebilir. Bu, oda ısısının klimadan çıkan soğuk havayla aniden soğuması ve
yoğuşarak çiyleşmesi yüzündendir.
İç üniteden buhar çıkar:
● Isıtma çalışması sırasında, dış ünitenin fanı durabilir ve üniteden buhar
çıkabilir. Bu, Otomatik Çözdürme işlemi yüzündendir. (Bkz. sayfa 2)
Dış üniteden su geliyor:
● Isıtma Çalışması sırasında, Otomatik Çözdürme çalışmasından dolayı
dış üniteden su gelebilir.
Aşağıdaki koşullar bozulma olmayabileceğinden tekrar kontrol edin.
Hiç çalışmıyor:
● Elektrik kesintisi var mı?
● Bir sigorta patlamış veya atmış mı?
● Ana güç anahtarı OFF (KAPALI) konumuna mı ayarlı?
● Öncelik durumunda farklı bir çalışmaya geçmeyi mi deniyorsunuz?
(Bkz. sayfa 3)
● Bekleme durumunda mı? (Bkz. sayfa 3)
● İnsan sensörü ayarının Otomatik kapanma çalışması etkin mi? (Bkz.
sayfa 2)
Çalışma modu değiştirilemiyor:
● Öncelik koşullarından farklı bir çalışmaya değiştirmeyi mi deniyorsunuz? (Bkz. sayfa 3)
Zayıf Soğutma (veya Isıtma) performansı:
● Oda sıcaklığı ayarını (termostat) düzgün şekilde ayarladınız mı?
● Hava filtresi kirli mi? (Bkz. sayfa 3)
● Klimanın giriş veya çıkış portu tıkalı mı?
● Açık bir pencere veya kapı var mı?
● Soğutma çalışması durumunda, parlak güneş ışığının girebileceği bir
pencere var mı? (Perdeleri kapatın.)
Tr-4
9369313332_OM.indb 4
12/19/2018 2:47:21 PM
● Soğutma çalışması durumunda, oda içinde ısıtma cihazları veya bilgisayarlar ya da çok fazla insan var mı?
TEKNİK ÖZELLİKLER
● Fan hızı düşüğe mi ayarlı?
AUXM
AUXM
AUXM
AUXK
AUXK
018GLEH 024GLEH 030GLEH 018GLEH 024GLEH
● İnsan sensörü ayarının Otomatik tasarruf çalışması etkin mi? (Bkz.
sayfa 2)
MODEL
Sıcaklığı oda sıcaklığından düşük değere ayarlayıp kullanın:
● Sıcaklık yeterince düşmez. Sıcaklık, oda koşullarına bağlı olarak düşmeyebilir. (Yüksek nem ya da oda sıcaklığı yüksek olduğunda.) (Bkz.
sayfa 3)
GÜÇ KAYNAĞI
Aşağıdaki koşullarda çalışmayı hemen durdurun ve
yetkili servis personeliyle iletişime geçin.
● Sorun giderme kontrolleri gerçekleştirildiğinde bile sorun çözülmediğinde.
● FİLTRE gösterge lambası (kırmızı) oldukça hızlı yanıp söndüğünde.
● Kablolu uzaktan kumanda ya da basit uzaktan kumanda Er ibaresi
gösterirse (bağlandığında).
● Yanık kokusu varsa.
220-240V ~ 50Hz, 230V ~ 60Hz
KULLANILABİLİR
GERİLİM ARALIĞI
[kW]
SOĞUTMA
KAPASİTESİ [BTU/h]
198 ilâ 264 V (50Hz) , 198 ilâ 253 V (60Hz)
5,6
7,1
9,0
5,6
7,1
19.100
24.200
30.700
19.100
24.200
[kW]
6,3
8,0
10,0
6,3
8,0
21.500
27.300
34.100
21.500
27.300
[W]
20
25
49
40
40
[A]
0,20
0,24
0,41
0,34
0,34
ISITMA KAPASİTESİ
[BTU/h]
GÜÇ GİRİŞİ
AKIM
SES BASINÇ DÜZEYİ
YÜKSEK
dB [A]
33
35
40
38
38
ORTA YÜKSEK
dB [A]
32
33
36
37
37
ORTA
dB [A]
31
32
34
36
36
ORTA DÜŞÜK
dB [A]
30
31
32
35
35
DÜŞÜK
dB [A]
29
30
31
34
34
QUIET
(SESSİZ)
dB [A]
28
28
28
33
33
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
YÜKSEKLİK
[mm]
246
288
GENİŞLİK
[mm]
840
DERİNLİK
[mm]
840
AĞIRLIK
[kg]
24
24,5
26,5
AUXK
AUXK
AUXK
AUXK
AUXK
030GLEH 034GLEH 036GLEH 045GLEH 054GLEH
MODEL
GÜÇ KAYNAĞI
220-240V ~ 50Hz, 230V ~ 60Hz
KULLANILABİLİR
GERİLİM ARALIĞI
[kW]
SOĞUTMA
KAPASİTESİ [BTU/h]
198 ilâ 264 V (50Hz) , 198 ilâ 253 V (60Hz)
9,0
10,0
11,2
12,5
14,0
30.700
34.100
38.200
42.700
47.800
[kW]
10,0
11,2
12,5
14,0
16,0
34.100
38.200
42.700
47.800
54.600
ISITMA KAPASİTESİ
[BTU/h]
GÜÇ GİRİŞİ
[W]
47
47
61
89
116
AKIM
[A]
0,38
0,38
0,47
0,67
0,86
SES BASINÇ DÜZEYİ
YÜKSEK
dB [A]
39
39
41
44
47
ORTA YÜKSEK
dB [A]
38
38
40
42
45
ORTA
dB [A]
37
37
38
40
42
ORTA DÜŞÜK
dB [A]
36
36
37
38
39
DÜŞÜK
dB [A]
35
35
35
36
36
QUIET
(SESSİZ)
dB [A]
33
33
33
33
33
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
YÜKSEKLİK
[mm]
288
GENİŞLİK
[mm]
840
DERİNLİK
[mm]
840
AĞIRLIK
[kg]
29,5
● Akustik Gürültü Bilgisi:
En yüksek ses basıncı seviyesi, hem iç hem de dış ünite için 70 dB (A)
değeridir. IEC 704-1 ve ISO 3744'e göre.
● Bu ürün florlanmış sera gazları içerir.
Tr-5
9369313332_OM.indb 5
12/19/2018 2:47:21 PM
9369313332_OM.indb 6
12/19/2018 2:47:21 PM
9369313332_OM_AR.indd 7
12/19/2018 2:37:17 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement