Fujitsu AUXM024GLAH Οδηγός εγκατάστασης

Fujitsu AUXM024GLAH Οδηγός εγκατάστασης
INNENGERÄT (Kassettentyp)
Nur für autorisiertes Fachpersonal.
MANUEL D’INSTALLATION
UNITÉ INTÉRIEURE (type cassette)
Pour le personnel agréé uniquement.
MANUAL DE INSTALACIÓN
UNIDAD INTERIOR (Tipo casete)
Únicamente para personal de servicio autorizado.
MANUALE DI INSTALLAZIONE
UNITÀ INTERNA (tipo a cassetta)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Τύπος Κασέτας)
Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
MANUAL DE INSTALAÇÃO
UNIDADE INTERIOR (Tipo Cassete)
Apenas para técnicos autorizados.
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ (кассетного типа)
Только для авторизованного обслуживающего персонала.
MONTAJ KILAVUZU
İÇ ÜNİTE (Kaset Tipi)
Português
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ελληνικά
A uso esclusivo del personale tecnico autorizzato.
Русский
AUXK018GLAH
AUXK024GLAH
AUXK030GLAH
AUXK034GLAH
AUXK036GLAH
AUXK045GLAH
AUXK054GLAH
Türkçe
AUXM018GLAH
AUXM024GLAH
AUXM030GLAH
Deutsch
INSTALLATIONSANLEITUNG
Français
For authorized service personnel only.
Español
INDOOR UNIT (Cassette Type)
Italiano
INSTALLATION MANUAL
English
TM
Yalnızca yetkili servis personeli için.
Refer to the rating label for the serial number,
manufactured year and month.
MADE IN P.R.C.
[Original instructions]
PART No. 9371022475-03
9371022475-03_IM_9L.indb 1
3/13/2019 3:46:09 PM
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9371022475-03
Εσωτερική μονάδα συστήματος VRF (Τύπου κασέτας)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν δεν εκτελεστούν σωστά, μπορεί πιθανόν να προκαλέσουν τραυματισμό
του χρήστη ή υλικές ζημιές.
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε ή εγκαταστήσετε το κλιματιστικό.
Περιεχόμενα
1.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ...................................................................................1
Μην επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε το κλιματιστικό ή μέρος αυτού μόνοι σας.
2.
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ..............................................................................1
2.1. Προφυλάξεις κατά τη χρήση ψυκτικού R410A ....................................................1
2.2. Ειδικά εργαλεία για R410A .................................................................................1
2.3. Παρελκόμενα ......................................................................................................2
2.4. Προαιρετικά εξαρτήματα .....................................................................................2
Αυτή η μονάδα πρέπει να εγκαθίσταται από εξειδικευμένο προσωπικό με πιστοποίηση
ικανότητας χειρισμού ψυκτικών υγρών. Ανατρέξτε στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της περιοχής εγκατάστασης.
3.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .....................................................................................2
3.1. Επιλογή θέσης εγκατάστασης ............................................................................2
3.2. Διαστάσεις εγκατάστασης ...................................................................................3
3.3. Εγκατάσταση της μονάδας .................................................................................3
4.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ......................................................................................4
4.1. Επιλογή του υλικού σωλήνωσης ........................................................................4
4.2. Απαιτήσεις ως προς τους σωλήνες ....................................................................4
4.3. Σύνδεση με συγκόλληση (σύνδεση σωλήνα)......................................................4
4.4. Τοποθέτηση θερμομόνωσης...............................................................................5
5.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ .........................................................5
6.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ .......................................................................................6
6.1. Ηλεκτρικές απαιτήσεις ........................................................................................6
6.2. Μέθοδος καλωδίωσης ........................................................................................6
6.3. Καλωδίωση μονάδας ..........................................................................................7
6.4. Σύνδεση καλωδίων .............................................................................................7
6.5. Καλωδίωση προαιρετικών εξαρτημάτων ............................................................8
6.6. Εξωτερική είσοδος και εξωτερική έξοδος (Προαιρετικά εξαρτήματα)..................8
7.
ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ..........................................................................................10
7.1. Διευθυνσιοδότηση ..............................................................................................10
7.2. Ρύθμιση προσαρμοσμένου κωδικού ..................................................................10
7.3. Ρύθμιση λειτουργίας ...........................................................................................11
8.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ..................................................................11
9.
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ....................................................................................11
9.1. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση της Εξωτερικής μονάδας (Πλακέτα) ..........11
9.2. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου .................................11
10. ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ......................................................................................................11
11. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ............................................................................................12
Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς που
ισχύουν στην περιοχή εγκατάστασης και σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης του
κατασκευαστή.
Η παρούσα μονάδα είναι μέρος ενός συνόλου που αποτελεί το κλιματιστικό. Δεν πρέπει
να εγκατασταθεί από τον πελάτη ή από προσωπικό μη εξουσιοδοτημένο από τον
κατασκευαστή.
Να χρησιμοποιείτε πάντα ξεχωριστή παροχή τροφοδοσίας προστατευμένη από ασφαλειοδιακόπτη σε όλα τα καλώδια, και με 3 mm απόσταση μεταξύ των επαφών για αυτή
τη μονάδα.
Η μονάδα πρέπει να είναι σωστά γειωμένη και η γραμμή παροχής πρέπει να είναι
εξοπλισμένη με διαφορικό ασφαλειοδιακόπτη για την ασφάλεια των ατόμων.
Οι μονάδες δεν διαθέτουν προστασία από εκρήξεις και, συνεπώς, δεν πρέπει να εγκαθίστανται σε χώρους όπου είναι δυνατό να προκληθεί έκρηξη.
Μην αγγίζετε ποτέ ηλεκτρικά εξαρτήματα αμέσως μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας,
περιμένετε πάντοτε 5 λεπτά πριν αγγίξετε ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Αυτή η μονάδα δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από το χρήστη.
Να απευθύνεστε πάντοτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για επισκευές.
Όταν μετακομίζετε, να απευθύνεστε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για την
αποξήλωση και την εγκατάσταση της μονάδας.
2. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ
2.1. Προφυλάξεις κατά τη χρήση ψυκτικού R410A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τοποθετείτε στον κύκλο ψύξης οποιαδήποτε ουσία εκτός του ψυκτικού που υποδεικνύεται.
Αν εισέλθει αέρας στον κύκλο ψύξης, η πίεση στον κύκλο ψύξης θα αυξηθεί υπερβολικά
και θα προκληθεί θραύση της σωλήνωσης.
Αν παρουσιαστεί διαρροή ψυκτικού, βεβαιωθείτε ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ορίου
συγκέντρωσης.
Αν η διαρροή του ψυκτικού υπερβεί το όριο συγκέντρωσης, ενδέχεται να προκληθούν
ατυχήματα όπως έλλειψη οξυγόνου.
Μην αγγίζετε το ψυκτικό που έχει διαρρεύσει από τις συνδέσεις των σωλήνων ψυκτικού
ή άλλα σημεία. Η απευθείας επαφή με το ψυκτικό ενδέχεται να προκαλέσει κρυοπαγήματα.
1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Διαβάστε προσεκτικά αυτό το Εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση.
• Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις που επισημαίνονται σε αυτό το Εγχειρίδιο περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά σας. Φροντίστε να τις τηρήσετε.
• Προμηθεύστε το παρόν Εγχειρίδιο μαζί με το Εγχειρίδιο λειτουργίας στον πελάτη. Ζητήστε από τον πελάτη να φυλάξει τα συγκεκριμένα εγχειρίδια για μελλοντική χρήση, όπως
είναι η επανατοποθέτηση ή η επιδιόρθωση της μονάδας.
Αυτό το σήμα υποδεικνύει διαδικασίες οι οποίες, αν εκτε-
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ λεστούν εσφαλμένα, ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρό
τραυματισμό ή θάνατο του χρήστη.
Ζητήστε από τον αντιπρόσωπό σας ή έναν επαγγελματία να εγκαταστήσει τη μονάδα
σύμφωνα με το παρόν Εγχειρίδιο.
Μια μονάδα που δεν έχει εγκατασταθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αν η μονάδα εγκατασταθεί με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο
Εγχειρίδιο Εγκατάστασης, η εγγύηση του κατασκευαστή θεωρείται άκυρη.
Μην ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την τροφοδοσία μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες.
Τυχόν ενεργοποίηση της τροφοδοσίας πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού κατά την εκτέλεση των εργασιών, πραγματοποιήστε
εξαερισμό του χώρου.
Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, παράγεται τοξικό αέριο.
Αν παρουσιαστεί διαρροή ψυκτικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, εκκενώστε αμέσως
το χώρο και εξαερίστε τον καλά.
Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, παράγεται τοξικό αέριο.
2.2. Ειδικά εργαλεία για R410A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να εγκαταστήσετε μια μονάδα που χρησιμοποιεί ψυκτικό R410A, χρησιμοποιήστε
ειδικά εργαλεία και υλικά σωληνώσεων που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για χρήση με το
R410A. Επειδή η πίεση του ψυκτικού R410A είναι περίπου 1,6 φορές μεγαλύτερη από
όσο του R22, η λανθασμένη χρήση υλικού σωληνώσεων ή η λανθασμένη εγκατάσταση
ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφή των σωληνώσεων ή τραυματισμό.
Επίσης, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα όπως διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Όνομα εργαλείου
Μετρητής πολλαπλής
Λάστιχο πλήρωσης
Για να αυξηθεί η αντίσταση στην πίεση, το υλικό του σωλήνα
και το μέγεθος της βάσης έχουν αλλάξει.
Αντλία κενού
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβατική αντλία κενού με την
εγκατάσταση ενός μετατροπέα αντλίας κενού.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβατική αντλία κενού με την
εγκατάσταση ενός μετατροπέα αντλίας κενού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λάδι της αντλίας δεν επιστρέφει στο
σύστημα. Χρησιμοποιήστε μια με ικανότητα αναρρόφησης
κενού -100,7kPa (5 Ton, -755mmHg).
Ανιχνευτής διαρροής
αερίου
Ειδικός ανιχνευτής διαρροής αερίου για το ψυκτικό HFC
R410A.
Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδίωσης μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Εκτός από περιπτώσεις ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, μην απενεργοποιείτε ποτέ τον κύριο
όπως και τον δευτερεύοντα διακόπτη τροφοδοσίας των εσωτερικών μονάδων κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας. Θα προκληθεί σφάλμα συμπιεστή καθώς και διαρροή νερού.
Αρχικά, διακόψτε τη λειτουργία της εσωτερικής μονάδας μέσω της μονάδας ελέγχου,
του μετατροπέα ή της εξωτερικής συσκευής εισόδου και, στη συνέχεια, κλείστε τον
ασφαλειοδιακόπτη. Βεβαιωθείτε ότι ο χειρισμός θα γίνει μέσω της μονάδας ελέγχου, του
μετατροπέα ή της εξωτερικής συσκευής εισόδου. Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του
ασφαλειοδιακόπτη, τοποθετήστε τον σε θέση η οποία δεν θα είναι άμεσα προσβάσιμη
στους χρήστες.
Αλλαγές ως προς το εργαλείο για R22
Η πίεση είναι τεράστια και δεν μπορεί να μετρηθεί με συμβατικό μετρητή. Για την αποφυγή εσφαλμένης ανάμιξης με άλλα
ψυκτικά, η διάμετρος της κάθε θύρας είναι διαφορετική.
Συνιστάται η χρήση μετρητή πολλαπλής με εύρος τιμών
απεικόνισης υψηλής πίεσης -0,1 έως 5,3 MPa και εύρος
τιμών απεικόνισης χαμηλής πίεσης -0,1 έως 3,8 MPa.
El-1
9371022475-03_IM_9L.indb 1
3/13/2019 3:46:18 PM
2.3. Παρελκόμενα
Φαρδύ πάνελ
UTG-AKXA-W
Το φαρδύ πάνελ καλύπτει το κενό μεταξύ
του ανοίγματος στην οροφή και της Γρίλιας
της κασέτας.
Αποστάτης πάνελ
UTG-BKXA-W
Υπάρχει δυνατότητα εγκατάστασης σε
απόσταση 56 mm ή μεγαλύτερη χρησιμοποιώντας αποστάτη πάνελ όταν το ύψος
πίσω από την οροφή είναι μικρό.
Πλάκα κλείστρου
εξόδου αέρα
UTR-YDZK
Εγκαταστήστε την πλάκα στην έξοδο κατά
τη λειτουργία με κατεύθυνση 3 δρόμων.
Κιτ μόνωσης για υψηλή υγρασία
UTZ-KXRA
Εγκαταστήστε το όταν οι συνθήκες κάτω
από την οροφή υπερβαίνουν το 80% υγρασίας και τους 30°C θερμοκρασίας.
Κιτ πρόσληψης καθαρού αέρα
UTZ-VXRA
Για λήψη καθαρού αέρα.
Προσαρμογέας ασύρματου τοπικού δικτύου
(LAN)
UTY-TFSXZ*
Για έλεγχο μέσω ασύρματου LAN.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σχετικά με την εγκατάσταση, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα που παρέχει
ο κατασκευαστής ή άλλα προβλεπόμενα εξαρτήματα.
Η χρήση μη προβλεπόμενων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα
όπως πτώση της μονάδας, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Παρέχονται τα ακόλουθα εξαρτήματα εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε τα με κατάλληλο
τρόπο.
Διατηρήστε το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης σε ασφαλές μέρος και μην απορρίψετε τυχόν
άλλα παρελκόμενα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης.
Ποσότητα
Όνομα και Σχήμα
Εφαρμογή
Εγχειρίδιο λειτουργίας
1
(Αυτό το βιβλίο)
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
1
Είναι σημαντικό να γίνει σωστά η αρχική εγκατάσταση, επειδή είναι δύσκολη η μετακίνηση
της μονάδας μετά την εγκατάστασή της.
Εγχειρίδιο λειτουργίας
(CD-ROM)
1
Δετήρας καλωδίου (Μεγάλος)
3.1. Επιλογή θέσης εγκατάστασης
Για τη στερέωση του σωλήνα
σύνδεσης (Μεγάλος και Μικρός).
4
Δετήρας καλωδίου με κουμπωτό στήριγμα
1
Θερμομόνωση συζεύκτη (Μικρή)
1
Θερμομόνωση συζεύκτη (Μεγάλη)
1
Υπόδειγμα (Επάνω
μέρος συσκευασίας)
1
Ροδέλα
8
Μόνωση
1
Λάστιχο αποστράγγισης
1
Για το δέσιμο των καλωδίων
του τηλεχειριστηρίου και της
μετάδοσης.
Για σωλήνα σύνδεσης στην
πλευρά της εσωτερικής μονάδας
(Μικρός).
Για σωλήνα σύνδεσης στην
πλευρά της εσωτερικής μονάδας
(Μεγάλος).
Για την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας.
Για την εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας.
Για εγκατάσταση του σωλήνα
αποστράγγισης
Για εγκατάσταση του σωλήνα
αποστράγγισης.
VP25 (Ε.Δ.32, Εσ.Δ.25)
1
Μόνωση σωλήνα αποστράγγισης
1
Για εγκατάσταση του σωλήνα
αποστράγγισης.
Κιτ εξωτερικής σύνδεσης
Κιτ δέκτη Υπερύθρων
Κιτ αισθητήρα ανίχνευσης ανθρώπων
Επιλέξτε θέσεις εγκατάστασης που μπορούν να υποστηρίξουν επαρκώς το βάρος της
εσωτερικής μονάδας. Εγκαταστήστε προσεκτικά τις μονάδες για να μην καταρρεύσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα στις παρακάτω περιοχές:
• Σε περιοχή όπου υπάρχει πολύ αλάτι, όπως σε παραλία.
Θα προκληθεί διάβρωση στα μεταλλικά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί
βλάβη ή διαρροή νερού από τη μονάδα.
• Σε περιοχή με πολλά ορυκτά έλαια ή μεγάλη ποσότητα χυμένων λαδιών ή ατμού,
όπως σε κουζίνα.
Θα προκληθεί διάβρωση στα μεταλλικά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί
βλάβη ή διαρροή νερού από τη μονάδα.
• Σε περιοχή όπου παράγονται ουσίες οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τον εξοπλισμό,
όπως θειούχα αέρια, χλωριούχα αέρια, οξέα ή αλκάλια.
Θα προκληθεί διάβρωση στις ενώσεις των χαλκοσωλήνων και των συγκολλήσεών
τους, που μπορεί να προκαλέσει διαρροή ψυκτικού.
• Σε περιοχή όπου μπορεί να προκληθεί διαρροή καύσιμου αερίου ή όπου υπάρχουν
αιωρούμενες ίνες άνθρακα ή εύφλεκτη σκόνη, ή πτητικά και εύφλεκτα υλικά, όπως
διαλυτικά χρωμάτων ή βενζίνη.
Εάν διαρρεύσει αέριο και κατακαθίσει γύρω από τη μονάδα, μπορεί να προκληθεί
φωτιά.
• Σε περιοχή όπου μπορεί να ουρήσουν ζώα πάνω στη μονάδα ή να παραχθεί αμμωνία.
Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως είναι η αποθήκευση
τροφίμων, η φροντίδα ζώων, η καλλιέργεια φυτών ή η διατήρηση συσκευών ακριβείας ή
έργων τέχνης.
Ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα αυτών των αντικειμένων.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής καύσιμου αερίου.
Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγή θερμότητας, ατμού ή εύφλεκτου αερίου.
Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου δεν υπάρχει πρόβλημα με την αποστράγγιση.
Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο μετάδοσης
και το καλώδιο τηλεχειριστηρίου σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό δέκτη. Σκοπός αυτής της προφύλαξης είναι να αποτραπούν οι παρεμβολές στο
τηλεοπτικό ή το ραδιοφωνικό σήμα.
(Ακόμα και αν εγκατασταθούν σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου, ενδέχεται και
πάλι να υπάρχει θόρυβος κάτω από ορισμένες συνθήκες.)
Αν παιδιά κάτω των 10 ετών είναι δυνατό να πλησιάσουν τη μονάδα, λάβετε προληπτικά μέτρα ώστε να μην μπορούν να φτάσουν τη μονάδα.
Χρησιμοποιήστε το "Κιτ μόνωσης για υψηλή υγρασία" (προαιρετικό) όταν οι συνθήκες
κάτω από την οροφή υπερβαίνουν το 80% υγρασίας και τους 30°C θερμοκρασίας.
Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος συμπύκνωσης υγρασίας στην οροφή.
2.4. Προαιρετικά εξαρτήματα
Μοντέλο
Αποφασίστε με τον πελάτη για τη θέση τοποθέτησης, ως εξής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για εγκατάσταση του λάστιχου
αποστράγγισης.
Δακτύλιος λάστιχου
Περιγραφή
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εφαρμογή
UTY-XWZXZC
Για λειτουργία εξόδου.
(Ακροδέκτης εξόδου / CNΒ01)
UTY-XWZXZB
Για τον έλεγχο της λειτουργίας εξόδου.
(Ακροδέκτης εφαρμογής τάσης / CNA01)
UTY-XWZXZD
Για τον έλεγχο της λειτουργίας εξόδου.
(Ακροδέκτης ξηράς επαφής / CNA02)
UTY-XWZXZ7
Για λειτουργία βεβιασμένης διακοπής
θερμοστάτη.
(Ακροδέκτης εφαρμογής τάσης / CNA03)
UTY-XWZXZE
Για λειτουργία βεβιασμένης διακοπής
θερμοστάτη.
(Ακροδέκτης ξηράς επαφής / CNA04)
UTY-LBHXD
Για χειρισμό του κλιματιστικού.
UTY-SHZXC
Για να αποφευχθεί η σπατάλη ηλεκτρικής
ενέργειας, αυτή η λειτουργία ελέγχει τη
ρύθμιση θερμοκρασίας όταν δεν υπάρχει
κανείς στον χώρο.
Καθορίστε τη θέση τοποθέτησης με τον πελάτη ως εξής:
(1) Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε σημείο αρκετά ισχυρό ώστε να αντέχει το
βάρος της.
(2) Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τις θύρες εισόδου και εξόδου. Ο
αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλο τον χώρο.
(3) Αφήστε τον απαιτούμενο χώρο πρόσβασης για συντήρηση του κλιματιστικού.
(4) Σε σημείο όπου ο αέρας από τη μονάδα να μπορεί να διανεμηθεί ομοιόμορφα στον
χώρο.
(5) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου η σύνδεση με την εξωτερική μονάδα (ή τη
μονάδα Διακλάδωσης ψυκτικού) να είναι εύκολη.
(6) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου είναι δυνατή η εύκολη εγκατάσταση του
σωλήνα σύνδεσης.
(7) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου είναι δυνατή η εύκολη εγκατάσταση του
σωλήνα αποστράγγισης.
(8) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση στην οποία δεν ενισχύεται ο θόρυβος και οι
κραδασμοί.
(9) Λάβετε υπόψη τις ανάγκες συντήρησης κ.λπ. του κλιματιστικού και αφήστε ελεύθερο
τον απαραίτητο χώρο. Επίσης, εγκαταστήστε τη μονάδα σε σημείο όπου είναι δυνατή
η αφαίρεση του φίλτρου.
El-2
9371022475-03_IM_9L.indb 2
3/13/2019 3:46:18 PM
• Θέσεις σωληνώσεων ψυκτικού και αποστράγγισης. (μονάδα: mm)
3.2. Διαστάσεις εγκατάστασης
80
10
Το ύψος της οροφής είναι όπως φαίνεται στην εικόνα.
256 mm ή περισσότερο (AUXM018,024,030)
298 mm ή περισσότερο (AUXK018,024,030,034,036,045,054)
Σωλήνας αποστράγγισης
Σωλήνας αερίου
Σωλήνας υγρού
Δυνατή και ανθεκτική οροφή
Σωλήνας αποστράγγισης
(Συνδέστε το προσαρτημένο
λάστιχο αποστράγγισης)
1.500 mm ή
περισσότερο
342
293
45
180
1.800 mm έως H
140
200
3.000 mm ή περισσότερο
1.000 mm ή περισσότερο
Εμπόδιο
• Θέσεις αγωγών διανομής και εισόδων καθαρού αέρα.
AUXK
018/024/030/034
AUXK
036/045/054
Κανονική λειτουργία
3.000
3.200
3.200
Λειτουργία Υψηλής
Οροφής
3.500
3.600
4.200
* Βεβαιωθείτε ότι πραγματοποιήσατε τις ρυθμίσεις λειτουργιών με το τηλεχειριστήριο και
σύμφωνα με το ύψος εγκατάστασης στην οροφή.
Θύρα σύνδεσης
αγωγού διανομής
H (mm)
AUXM
018/024/030
Θύρα σύνδεσης
αγωγού διανομής
Ρύθμιση λειτουργίας
100
83
Θύρα σύνδεσης
αγωγού διανομής
100
83
Κόψιμο
163
Θέση εισαγωγής
φρέσκου αέρα
Η: Μέγιστο ύψος από το δάπεδο έως την οροφή
90
Δάπεδο
10 × οπή Ø 3,2
352
Λεπτομερές διάγραμμα της θύρας σύνδεσης του αγωγού διανομής (4 πλευρές)
Σωλήνας αποστράγγισης
Ø 70 (κοπή και
Σωλήνας ψυκτικού Ø 144 (βήμα
250
αφαίρεση)
μπουλονιού)
Θύρα σύνδεσης αγωγού διανομής
Ρύθμιση κατεύθυνσης εκπομπής
κατεύθυνση 4
163
• Η κατεύθυνση εκπομπής μπορεί να επιλεγεί όπως φαίνεται παρακάτω.
κατεύθυνση 3
4 × οπή Ø 3,2
Θέση εισαγωγής φρέσκου αέρα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
*1: Διασφαλίστε επαρκή πρόσβαση για
συντήρηση κατά την
εγκατάσταση.
100 mm ή περισσότερο *1
* Επιλέξτε την καταλληλότερη κατεύθυνση ροής αέρα από τις 3 ή 4 κατευθύνσεις, ανάλογα με το σχήμα του χώρου και τη θέση της εγκατάστασης.
* Όταν αλλάζετε τον αριθμό των εξόδων, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το προαιρετικό
ΚΙΤ ΠΛΑΚΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ για να κλείσετε την έξοδο.
* Για το συγκεκριμένο σχέδιο κλεισίματος, ανατρέξτε στο συνημμένο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΙΤ
ΠΛΑΚΑΣ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΑΕΡΑ. (Αυτό πρέπει να γίνει πριν την τοποθέτηση της
γρίλιας της κασέτας, καθώς θα τοποθετηθεί στο σώμα.)
3.3. Εγκατάσταση της μονάδας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε μέρος που να αντέχει φορτίο τουλάχιστον πέντε φορές
το βάρος της κύριας μονάδας και δεν ενισχύει το θόρυβο ή τους κραδασμούς. Αν η
θέση της εγκατάστασης δεν έχει αρκετά υψηλή αντοχή, η εσωτερική μονάδα μπορεί να
καταρρεύσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
Αν η εργασία γίνει μόνο με το πλαίσιο του πίνακα, υπάρχει κίνδυνος χαλάρωσης της
μονάδας. Δείξτε προσοχή.
Πραγματοποιήστε σωστή μόνωση όταν συνδέετε
τους αγωγούς διανομής και την είσοδο καθαρού
αέρα.
Μόνωση
* Όταν γίνεται πρόσληψη καθαρού αέρα, αποσυνδέστε τη μόνωση που είναι στερεωμένη στον
δίσκο αποστράγγισης.
(2) Οριοθέτηση των μπουλονιών ανάρτησης και
του ανοίγματος της οροφής.
• Χρησιμοποιήστε το υπόδειγμα εγκατάστασης
(επάνω επιφάνεια της συσκευασίας) για να
ορίσετε τις θέσεις των μπουλονιών ανάρτησης,
του ανοίγματος της οροφής και των οπών για
διάτρηση.
Θέση εισαγωγής
φρέσκου αέρα
(3) Δομικό στοιχείο ανάρτησης.
• Επιλέξτε ένα σταθερό δομικό στοιχείο για τη θέση ανάρτησης.
• Εάν είναι απαραίτητο, ενισχύστε το μπουλόνι ανάρτησης με αντισεισμική υποστήριξη για
να μην υπάρχουν αναταράξεις.
• Χρησιμοποιήστε μπουλόνια ανάρτησης M8 έως M10.
3.3.2 Προετοιμασίες για την ανάρτηση
• Στερεώστε σταθερά τα μπουλόνια ανάρτησης όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα
ή με άλλη μέθοδο.
• Τοποθετήστε τα μπουλόνια ανάρτησης
σε μέρος που να αντέχει βάρος τουλάχιστον 490 Ν ανά μπουλόνι.
Αγκύριο οπής
Τάπα οπής
3.3.1 Οριοθέτηση του ανοίγματος οροφής και των μπουλονιών ανάρτησης
130
200
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Πραγματοποιήστε το τελικό σφίξιμο σφίγγοντας γερά το διπλό παξιμάδι.
Τύπος
39
10
A
Φροντίστε να εγκαταστήσετε τη μονάδα οριζόντια και προσαρμόστε κατάλληλα την
απόσταση ανάμεσα στη μονάδα και την οροφή.
B
50 έως 100
200 έως 205
20 έως 45
860 έως 910 (Άνοιγμα οροφής)
950 (Γρίλια κασέτας)
130
50
840 (Εσωτερική μονάδα)
130
768 (Βήμα μπουλονιού ανάρτησης)
796 (Βήμα μπουλονιού ανάρτησης)
130
3.3.3 Εγκατάσταση μονάδας
20 έως 45
840 (Εσωτερική μονάδα)
20 έως 45
20 έως 45
950 (Γρίλια κασέτας)
860 έως 910 (Άνοιγμα οροφής)
Εισαγωγή
Μπουλόνι ανάρτησης Μ10 (προμήθεια τοπικά)
(1) Θέσεις ανοίγματος οροφής, βήματος μπουλονιών ανάρτησης, σωλήνωσης και
αγωγών.
• Άνοιγμα οροφής και βήμα μπουλονιών ανάρτησης. (μονάδα: mm)
Τσιμέντο
Διάσταση (mm)
A
B
AUXM
246
256
AUXK
288
298
(1) Τοποθετήστε την προσαρτημένη ροδέλα και το
παξιμάδι (προετοιμασία
επί τόπου) στο μπουλόνι
ανάρτησης.
(2) Αναρτήστε το σώμα στο
μπουλόνι ανάρτησης.
(3) Ρυθμίστε τις αποστάσεις
μεταξύ της επιφάνειας της
οροφής και του σώματος.
Μετά την τοποθέτηση
της γρίλιας της κασέτας,
μπορείτε να ρυθμίσετε
ακριβώς το ύψος του σώματος. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης της γρίλιας
της κασέτας.
Μπουλόνι ανάρτησης
(προμήθεια τοπικά)
Ροδέλα
(Παρελκόμενα)
Παξιμάδι A
(προμήθεια τοπικά)
30 mm ή περισσότερο
Μετά την εγκατάσταση της μονάδας,
σφίξτε τα παξιμάδια.
Ροδέλα
(Παρελκόμενα)
Παξιμάδι Β (Διπλό Παξιμάδι)
(προμήθεια τοπικά)
10 έως 15 mm
El-3
9371022475-03_IM_9L.indb 3
3/13/2019 3:46:18 PM
3.3.4 Στάθμιση
4.3.1 Συγκόλληση
• Χρησιμοποιώντας αλφάδι
ή ένα λάστιχο βινυλίου με
νερό, ρυθμίστε τη μονάδα
ώστε το σώμα να είναι
οριζόντιο.
• Μια κεκλιμένη εγκατάσταση, όπου η πλευρά του
σωλήνα αποστράγγισης
βρίσκεται υψηλότερα,
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του διακόπτη
στάθμης και αυτό μπορεί
να οδηγήσει σε διαρροή
νερού.
Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο συγκόλλησης που προορίζεται αποκλειστικά για το R410A.
(1) Κόψτε με σωληνοκόφτη
Ελέγξτε αν γίνεται
τον σωλήνα σύνδεσης στο
ομοιόμορφη εκχείκατάλληλο μήκος.
λωση του [L] και
(2) Κρατήστε τον σωλήνα προς
βεβαιωθείτε ότι δεν
τα κάτω για να μην μπουν
υπάρχουν ρωγμές
στον σωλήνα υπολείμματα
ή αμυχές.
κοπής και απομακρύνετε
Φιλιέρα
τυχόν γρέζια.
(3) Τοποθετήστε το παξιμάδι
εκχείλωσης (χρησιμοποιείτε
πάντα τα παξιμάδια εκχείΣωλήνας
λωσης που βρίσκονται στην
εσωτερική και στην εξωτερική μονάδα (ή στη μονάδα
Διακλάδωσης Ψυκτικού)
Διάσταση A
αντίστοιχα) μέσα στον σωλήΕξωτερική
[mm]
να και πραγματοποιήστε την
διάμετρος
(Εργαλείο
Διάσταση
0
εκχείλωση με ένα εργαλείο
σωλήνα
εκχείλωσης για
B -0,4
[mm]
εκχείλωσης. Χρησιμοποιήστε
[mm (ίν)]
R410A, τύπου
το ειδικό εργαλείο συγκόλλησφιγκτήρα)
σης για R410A. Αν χρησι6,35
(1/4)
9,1
μοποιηθούν διαφορετικά
9,52 (3/8)
13,2
ρακόρ μπορεί να προκληθεί
διαρροή του ψυκτικού.
12,70 (1/2)
0 έως 0,5
16,6
(4) Προστατέψτε τους σωλήνες,
15,88 (5/8)
19,7
π.χ. με πιάστρα ή ταινία, για
19,05 (3/4)
24,0
να αποτρέψετε την είσοδο
Σωλήνας αποστράγγισης
Λάστιχα βινυλίου
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Προσέχετε να μην μπουν ξένα σώματα (λάδι, νερό κ.τ.λ.) στις σωληνώσεις σε όλα τα μοντέλα εκτός από αυτό που χρησιμοποιεί ψυκτικό R410A. Επίσης, κατά την αποθήκευση
της σωλήνωσης, σφραγίστε προσεκτικά τα ανοίγματα, π.χ. με πιάστρα ή ταινία.
Κατά τη συγκόλληση των σωληνώσεων, φροντίστε να διοχετεύσετε μέσα τους ξηρό άζωτο.
4.1. Επιλογή του υλικού σωλήνωσης
σκόνης, ρύπων ή νερού στο
εσωτερικό των σωλήνων.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην χρησιμοποιείτε τις υπάρχουσες σωληνώσεις από άλλο σύστημα ψύξης ή άλλο
ψυκτικό.
Χρησιμοποιήστε σωλήνες που έχουν καθαρές εξωτερικές και εσωτερικές πλευρές, χωρίς
ξένα σώματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα κατά τη χρήση, όπως θείο,
οξείδια, σκόνη, γρέζια, λάδι ή νερό.
Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ενιαίους χάλκινους σωλήνες.
Υλικό : Χάλκινοι σωλήνες αποξειδωμένοι με φώσφορο χωρίς αρμούς
Η επιθυμητή ποσότητα του απομένοντος λαδιού να είναι λιγότερη από 40 mg/10 m.
Μην χρησιμοποιείτε χαλκοσωλήνες με βαθουλώματα, παραμορφωμένα ή αποχρωματισμένα τμήματα (ειδικά στην εσωτερική τους επιφάνεια). Διαφορετικά, η εκτονωτική
βαλβίδα ή ο τριχοειδής σωλήνας μπορεί να φράξουν με ρύπους.
Η εσφαλμένη επιλογή σωλήνων θα επηρεάσει αρνητικά την απόδοση. Καθώς τα κλιματιστικά που χρησιμοποιούν ψυκτικό R410A λειτουργούν υπό μεγαλύτερη πίεση από ότι
όταν χρησιμοποιούν συμβατικά ψυκτικά (R22), η επιλογή των κατάλληλων υλικών είναι
απαραίτητη.
• Στον πίνακα εμφανίζονται τα πάχη των χαλκοσωλήνων που χρησιμοποιούνται με το
ψυκτικό R410A.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χαλκοσωλήνες με πάχος μικρότερο από αυτό που αναφέρεται
στον πίνακα, ακόμη κι αν διατίθενται στην αγορά.
Πάχος ανοπτημένων χάλκινων
σωλήνων (R410A)
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα [mm
(ίν)]
Πάχος [mm]
6,35 (1/4)
0,80
9,52 (3/8)
0,80
12,70 (1/2)
0,80
15,88 (5/8)
1,00
19,05 (3/4)
1,20
4.2. Απαιτήσεις ως προς τους σωλήνες
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας για την περιγραφή του
επιτρεπτού μήκους σωλήνωσης και της επιτρεπτής διαφοράς ύψους.
Χρησιμοποιήστε σωλήνα με θερμομόνωση ανθεκτική στο νερό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τοποθετήστε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες αερίου και υγρού. Διαφορετικά,
μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
Χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με αντοχή σε θερμοκρασίες άνω των 120 °C. (Μόνο για
το μοντέλο αντίστροφου κύκλου)
Επίσης, αν το επίπεδο υγρασίας στη θέση εγκατάστασης των σωλήνων ψυκτικού
αναμένεται να υπερβεί το 70%, τοποθετήστε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες του
ψυκτικού. Αν το αναμενόμενο επίπεδο υγρασίας είναι 70-80 %, χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με πάχος 15 mm ή μεγαλύτερο, και αν η αναμενόμενη υγρασία υπερβαίνει το
80 %, χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με πάχος 20 mm ή μεγαλύτερο. Εάν χρησιμοποιείται θερμομόνωση με πάχος μικρότερο από το προβλεπόμενο, ενδέχεται να σχηματιστεί
συμπύκνωση υγρασίας στην επιφάνεια της μόνωσης. Επίσης, χρησιμοποιήστε θερμική
μόνωση με θερμική αγωγιμότητα 0,045 W/(m·K) ή μικρότερη (στους 20 °C).
4.3. Σύνδεση με συγκόλληση (σύνδεση σωλήνα)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σφίξτε τα παξιμάδια εκχείλωσης με ροπόκλειδο, χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη
μέθοδο σύσφιξης. Διαφορετικά, τα ρακόρ μπορεί να σπάσουν μετά από αρκετό χρονικό
διάστημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή ψυκτικού και να δημιουργηθούν επικίνδυνα αέρια αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα.
9371022475-03_IM_9L.indb 4
Όταν χρησιμοποιούνται συμβατικά
εργαλεία εκχείλωσης (R22) για την
εκχείλωση σωλήνων R410A, η διάσταση A θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά περίπου 0,5 mm από ό,τι
υποδεικνύεται στον πίνακα (για την
εκχείλωση με εργαλεία εκχείλωσης
ειδικά για R410A), προκειμένου να
επιτευχθεί η προβλεπόμενη εκχείλωση. Χρησιμοποιήστε παχύμετρο
για τη μέτρηση της διάστασης Α.
Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί εργαλείο εκχείλωσης για R410A.
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα
[mm (ίν)]
Πλάτος μεταξύ
εδρών του
ρακόρ [mm]
6,35 (1/4)
17
9,52 (3/8)
22
12,70 (1/2)
26
15,88 (5/8)
29
19,05 (3/4)
36
Πλάτος μεταξύ εδρών
4.3.2 Λύγισμα σωλήνων
• Αν το σχήμα των σωλήνων δίνεται με το χέρι, προσέξτε να μην τους τσακίσετε.
• Μην λυγίζετε τους σωλήνες με γωνία μεγαλύτερη των 90°.
• Όταν οι σωλήνες υφίστανται επανειλημμένο λύγισμα ή ίσιωμα, το υλικό τους σκληραίνει,
δυσκολεύοντας το περαιτέρω λύγισμα ή ίσιωμά τους.
• Μην λυγίζετε ή τεντώνετε τους σωλήνες πάνω από 3 φορές.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αποτρέψετε τη θραύση του σωλήνα, μην τον λυγίζετε υπερβολικά.
Αν λυγίσετε επανειλημμένα τον σωλήνα στο ίδιο σημείο, θα σπάσει.
4.3.3 Σύνδεση σωλήνων
ΠΡΟΣΟΧΗ
Φροντίστε να εγκαταστήσετε τον σωλήνα σωστά στη θύρα της εσωτερικής και τις
εξωτερικής μονάδας. Αν το κεντράρισμα δεν είναι σωστό, το παξιμάδι εκχείλωσης δεν
μπορεί να σφίξει ομαλά. Αν ασκήσετε δύναμη για να γυρίσετε το παξιμάδι εκχείλωσης,
το σπείρωμά του θα υποστεί ζημιά.
Μην αφαιρέσετε το παξιμάδι εκχείλωσης από το σωλήνα της μονάδας εισόδου παρά
μόνο λίγο πριν συνδέσετε το σωλήνα σύνδεσης.
Μην χρησιμοποιείτε ορυκτέλαιο στο εκχειλωμένο τμήμα. Αποφύγετε την εισροή ορυκτελαίου στο σύστημα, καθώς αυτό μειώνει τη διάρκεια ζωής των μονάδων.
Κρατήστε το ροπόκλειδο από τη λαβή του σε ορθή γωνία με το σωλήνα, προκειμένου να
σφίξετε σωστά το ρακόρ .
(1) Αφαιρέστε τα καλύμματα
και τα καπάκια από τους
σωλήνες.
Σωλήνας σύνδεσης
(Αερίου)
Σωλήνας σύνδεσης (Υγρού)
(2) Κεντράρετε τον σωλήνα
στη θύρα της εσωτερικής
μονάδας και κατόπιν
βιδώστε το ρακόρ με
το χέρι.
(3) Όταν σφίξετε σωστά το ρακόρ με το
χέρι σας, κρατήστε τη σύνδεση από την
πλευρά του σώματος με ξεχωριστό κλειδί
σύσφιξης και, στη συνέχεια, σφίξτε με ένα
ροπόκλειδο. (Για τις ροπές σύσφιξης του
ρακόρ, δείτε τον παρακάτω πίνακα.)
Παξιμάδι εκχείλωσης
[mm (ίν)]
Ροπή σύσφιξης
[N·m (kgf·cm)]
Διάμ. 6,35 (1/4)
16 έως 18 (160 έως 180)
Διάμ. 9,52 (3/8)
32 έως 42 (320 έως 420)
Διάμ. 12,70 (1/2)
49 έως 61 (490 έως 610)
Διάμ. 15,88 (5/8)
63 έως 75 (630 έως 750)
Διάμ. 19,05 (3/4)
90 έως 110 (900 έως
1.100)
Σφίξτε με 2
κλειδιά.
Σταθερό
κλειδί
Παξιμάδι εκχείλωσης
Ροπόκλειδο
Σωλήνας εσωτερικής μονάδας
(Πλευρά μονάδας)
Σωλήνας σύνδεσης
El-4
3/13/2019 3:46:18 PM
Διαδικασία εργασιών
4.4. Τοποθέτηση θερμομόνωσης
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αφού πραγματοποιήσετε έλεγχο για διαρροή αερίου (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας), ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας.
Τοποθετήστε τη θερμομόνωση γύρω από τους μεγάλους (αερίου) και μικρούς (υγρού)
σωλήνες. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
Αφού ελέγξετε για τυχόν διαρροή
αερίου, εφαρμόστε μόνωση
τυλίγοντας με μονωτικό υλικό τα
2 τμήματα (αερίου και υγρού)
στο σύνδεσμο της εσωτερικής
μονάδας, χρησιμοποιώντας τη
Θερμομόνωση του συζεύκτη.
Αφού τοποθετήσετε τη Θερμομόνωση του συζεύκτη, τυλίξτε
και τα δύο άκρα με ταινία βινυλίου ώστε να μην υπάρχει κενό.
Δετήρας καλωδίου (Μεγάλος) (Παρελκόμενα)
Θερμομόνωση
συζεύκτη
(Παρελκόμενα) Χωρίς κενό
Μονάδα
Θερμομόνωση
συνδετικού
Βεβαιωθείτε ότι το
μονωτικό καλύπτεται
(1) Εγκαταστήστε το παρεχόμενο λάστιχο αποστράγγισης στη θύρα αποστράγγισης
της μονάδας. Τοποθετήστε το δακτύλιο λάστιχου από το επάνω μέρος του λάστιχου
μέσα στην περιοχή που παρουσιάζεται στην εικόνα. Στερεώστε καλά με το δακτύλιο
λάστιχου.
(2) Χρησιμοποιήστε κόλλα βινυλίου για να κολλήσετε τη σωλήνωση αποστράγγισης
(σωλήνας PVC VP25) που προετοιμάζεται επί τόπου ή την υποδοχή σύνδεσης
σωλήνα. (Χρησιμοποιήστε ομοιόμορφα έγχρωμη κόλλα μέχρι τη γραμμή μέτρησης
και τη στεγανοποίηση)
(3) Ελέγξτε την αποστράγγιση. (Δείτε το ξεχωριστό διάγραμμα)
(4) Εγκαταστήστε τη θερμομόνωση.
(5) Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη θερμομόνωση για να μονώσετε τη θύρα αποστράγγισης και τα σημεία σύνδεσης στο σώμα.
Τοποθετήστε τα πόμολα
προς τα επάνω
Θερμομόνωση προσαρτημένου λάστιχου
αποστράγγισης
(Παρελκόμενα)
Συνδεδεμένος δακτύλιος
λάστιχου (Παρελκόμενα)
Τοπικά διευθετημένος σωλήνας
βινυλίου
Προσαρμοσμένο λάστιχο αποστράγγισης
(Παρελκόμενα)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πρέπει να έχει τέλεια εφαρμογή με τη μονάδα, χωρίς να αφήνει κενά.
Προσαρμοσμένη θερμομόνωση (Παρελκόμενα)
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην τοποθετείτε τη σωλήνωση αποστράγγισης σε υπόνομο όπου υπάρχουν αέρια που δημιουργούνται από θείο. (Ενδέχεται να παρουσιαστεί διάβρωση του εναλλάκτη θερμότητας)
Μονώστε σωστά τα εξαρτήματα έτσι ώστε να μην στάζει νερό από τα σημεία σύνδεσης.
Μετά την κατασκευή, ελέγξτε την αποστράγγιση, χρησιμοποιώντας το ορατό τμήμα της διαφανούς θύρας αποστράγγισης και την τελική έξοδο της σωλήνωσης αποστράγγισης στο σώμα.
(a) Κάτοψη
(b) Πλάγια όψη
VP25
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην εφαρμόσετε συγκολλητική ουσία στη θύρα αποστράγγισης του σώματος. (Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο λάστιχο αποστράγγισης και συνδέστε τη σωλήνωση αποστράγγισης)
Δακτύλιος λάστιχου
• Εγκαταστήστε τον σωλήνα αποστράγγισης με καθοδική κλίση (1/100 έως 1/50) και
φροντίστε να μην υπάρχουν σημεία ανύψωσης ή παγίδευσης στο σωλήνα. Η μη ομαλή
αποστράγγιση που προκαλείται από ροή συσσωρευμένου νερού στον σωλήνα ενδεχομένως να προκαλέσει φραγή στην αποστράγγιση.
• Χρησιμοποιήστε σωλήνα γενικής χρήσης από σκληρό πολυβινυλοχλωρίδιο (VP25)
[εξωτερική διάμετρος 32 mm].
• Εάν ο σωλήνας είναι μακρύς, τοποθετήστε υποστηρίγματα.
• Μην κάνετε εξαέρωση. Η αποστράγγιση
ενδεχομένως να προκαλέσει σκάσιμο.
• Αν δεν είναι δυνατό να υπάρχει επαρκής
κλίση του σωλήνα, ανυψώστε την αποστράγγιση.
Στηρίγματα ανάρτησης
VP25 (Ε.Δ. 32 mm)
4 mm ή λιγότερο
20 mm
(c) Κάτοψη
(d) Προβολή ανοίγματος λάστιχου
Τυλίξτε το προσαρμοσμένο θερμομονωτικό
γύρω από το δακτύλιο του λάστιχου
1,5 έως 2 m
Βεβαιωθείτε ότι η ευθυγράμμιση
είναι στο επάνω μέρος
VP25 (Ε.Δ. 32 mm)
Καθοδική κλίση 1/100 έως 1/50
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κενά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγξτε την αποστράγγιση
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
Ανύψωση
5 έως 10 mm
Γραμμή μέτρησης
Μέγεθος σωλήνων
Σωλήνας αποστράγγισης
Περιοχή εφαρμογής
του συγκολλητικού
35 mm
Παγίδα
Εξαέρωση
Κατά την ανύψωση της αποστράγγισης:
• Το ύψος του κεκλιμένου σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 850 mm από την οροφή.
Μεγαλύτερη ανύψωση του σωλήνα θα προκαλέσει διαρροή.
• Ανυψώστε τον σωλήνα κατακόρυφα σε απόσταση 300 mm ή λιγότερο από τη μονάδα.
Καθοδική κλίση
300 mm ή λιγότερο
1/100 έως 1/50
VP25 (O.D. 32 mm)
τοπική διευθέτηση
Ρίξτε περίπου 1 λίτρο νερό
από τη θέση που φαίνεται στο
διάγραμμα ή από την έξοδο
ροής αέρα στο δίσκο δρόσου.
Ελέγξτε για τυχόν ανωμαλίες,
π.χ. παράξενους θορύβους,
και παρατηρήστε αν η αντλία
αποστράγγισης λειτουργεί
κανονικά.
850 mm ή λιγότερο
Οριζόντια ή ανοδική κλίση
850 mm ή λιγότερο
VP30 (Ε.Δ. 38 mm) ή περισσότερο. Καθοδική κλίση 1/100
έως 1/50
El-5
9371022475-03_IM_9L.indb 5
3/13/2019 3:46:18 PM
6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν Εγχειρίδιο από άτομο που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικό κύκλωμα για τη μονάδα.
Ένα ανεπαρκές κύκλωμα τροφοδοσίας η εσφαλμένες ηλεκτρολογικές εργασίες ενδέχεται
να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες, βεβαιωθείτε ότι όλες οι μονάδες είναι αποσυνδεδεμένες από το ρεύμα.
Για την καλωδίωση χρησιμοποιήστε τους τύπους καλωδίων που υποδεικνύονται, συνδέστε τα καλώδια σταθερά και βεβαιωθείτε ότι στις συνδέσεις ακροδεκτών δεν ασκούνται
εξωτερικές δυνάμεις από τα καλώδια.
Εσφαλμένη ή ασταθής σύνδεση καλωδίων μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα,
όπως υπερθέρμανση των τερματικών, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Τοποθετήστε σωστά το κάλυμμα του ηλεκτρικού κιβωτίου στη μονάδα.
Εσφαλμένη τοποθέτηση του καλύμματος του ηλεκτρικού κιβωτίου μπορεί να προκαλέσει
σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω έκθεσης σε σκόνη ή νερό.
A. Απαιτήσεις του ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος
Μοντέλο
MCA
AUXM018GLAH
0,24 A
AUXM024GLAH
0,29 A
AUXM030GLAH
0,50 A
AUXK018GLAH
0,41 A
AUXK024GLAH
0,41 A
AUXK030GLAH
0,46 A
AUXK034GLAH
0,46 A
AUXK036GLAH
0,57 A
AUXK045GLAH
0,81 A
AUXK054GLAH
1,04 A
Μην κάνετε μετατροπές στα καλώδια ισχύος και μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή διακλαδώσεις στην καλωδίωση. Εσφαλμένες συνδέσεις, ανεπαρκής μόνωση
ή υπέρβαση του επιτρεπόμενου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Αντιστοιχίστε τους αριθμούς του μπλοκ ακροδεκτών και τα χρώματα των καλωδίων
σύνδεσης με εκείνα της εξωτερικής μονάδας (ή της μονάδας Διακλάδωσης Ψυκτικού).
Εάν η καλωδίωση δεν είναι σωστή, ενδέχεται να καούν τα ηλεκτρικά μέρη.
Συνδέστε σωστά τα καλώδια σύνδεσης στον πίνακα ακροδεκτών. Επίσης, ασφαλίστε
τα καλώδια με συγκρατητές καλωδίωσης. Ακατάλληλες συνδέσεις, στην καλωδίωση ή
στα άκρα της καλωδίωσης, μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Ικανότητα ασφαλειοδιακόπτη
30 mA, 0,1 sec ή
λιγότερο
100 mA, 0,1 sec ή
λιγότερο
Συνδέετε πάντα το καλώδιο γείωσης.
Εσφαλμένη εργασία γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Τοποθετήστε τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να τα
αγγίξετε με το χέρι σας.
Εκτελέστε τις εργασίες καλωδίωσης σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα, έτσι ώστε το
κλιματιστικό να μπορεί να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.
Συνδέστε σταθερά το καλώδιο σύνδεσης στον πίνακα ακροδεκτών. Αν η εγκατάσταση
είναι εσφαλμένη, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Εάν έχει βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον τεχνικό του αντιπρόσωπο ή αναλόγως προσοντούχα άτομα ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Γειώστε τη μονάδα.
Μην συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, σωλήνα νερού, αλεξικέραυνο ή
καλώδιο γείωσης τηλεφώνου.
Αν η γείωση είναι ανεπαρκής, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Κατά το χειρισμό PCB, ο στατικός ηλεκτρισμός που υπάρχει στο σώμα ενδέχεται να
προκαλέσει δυσλειτουργία στην PCB. Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις:
• Γειώστε τις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, καθώς και τις περιφερειακές συσκευές.
• Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος (ασφαλειοδιακόπτης).
• Αγγίξτε ένα μεταλλικό τμήμα των εσωτερικών μονάδων για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα για να αποφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός από το σώμα.
• Μην αγγίξετε τους ακροδέκτες των εξαρτημάτων και των διατάξεων που υπάρχουν
στην πλακέτα.
6.1. Ηλεκτρικές απαιτήσεις
• Επιλέξτε τον τύπο και το μέγεθος του καΟνομαστική
λωδίου τροφοδοσίας ρεύματος σύμφωνα
230 V
με τους σχετικούς τοπικούς και εθνικούς
τάση
κανονισμούς.
Εύρος λειτουρ- 198 έως 264 V (50 Hz)
• Οι προδιαγραφές για την τοπική καλωδίωση τροφοδοσίας ρεύματος και τις
198 έως 253 V (60 Hz)
γίας
καλωδιώσεις των διακλαδώσεων είναι σε
συμμόρφωση με τους τοπικούς κώδικες
• Μέγ. μήκος καλωδίου: Ορίστε το μήκος ώστε η πτώση τάσης να είναι μικρότερη από 2%.
Αυξήστε τη διάμετρο του καλωδίου όταν το μήκος του καλωδίου είναι μεγάλο.
Πρέπει να εγκατασταθεί ασφαλειοδιακόπτης σε κάθε σύστημα ψυκτικού. Μην χρησιμοποιείτε έναν ασφαλειοδιακόπτη σε διαφορετικό σύστημα ψυκτικού.
Ανατρέξτε στον πίνακα για τις προδιαγραφές του ασφαλειοδιακόπτη της κάθε εγκατάστασης. Πραγματοποιήστε τις γεφυρώσεις της καλωδίωσης ισχύος εντός του εύρους του ίδιου
συστήματος ψυκτικού μέσου. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες γεφύρωσης καλωδίωσης,
πραγματοποιήστε σύνδεση για τις εσωτερικές μονάδες ώστε να πληρούνται οι συνθήκες
Α και Β παρακάτω.
*1: Τύπος αντλίας θερμότητας: εσωτεΜέγιστος αριθμός
ρικές μονάδες, Τύπος ανάκτησης
συνδεδεμένων
θερμότητας: εσωτερικές μονάδες
"εσωτερικών μονάκαι μονάδες Διακλάδωσης ψυκτιδων" ή "εσωτερικών
κού.
μονάδων + μονάδων
Διακλάδωσης ψυκτι- *2: Εάν δεν παρέχεται ασφαλειοδιακόπτης με ικανότητα 100 mA, δικού" (*1)
αχωρίστε τις εσωτερικές μονάδες
σε
μικρές ομάδες των 9 μονάδων
44 ή λιγότερο
το πολύ και παρέχετε έναν ασφαλειοδιακόπτη ικανότητας 30 mA
45 έως 148 (*2)
για κάθε ομάδα.
Συνιστώμενο
μέγεθος καλωδίου (mm²)
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο μετάδοσης
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου (τύπος 2
πόλων)
Τύπος καλωδί-
Παρατήρηση
ου
2,5
Τύπος 245
IEC57 ή αντίστοιχος
2 Καλώδια + γείωση
0,33
Συμβατό
καλώδιο
LONWORKS®
22 AWG LEVEL 4 (NEMA)
μη πολωμένο 2 πυρήνων,
στριμμένο ζεύγος συμπαγούς πυρήνα διαμέτρου
0,65 mm
Θωρακισμένο
καλώδιο PVC *1
Μη πολικό 2 πυρήνων,
Στριμμένο ζεύγος
0,33 έως 1,25
*1: Χρησιμοποιήστε θωρακισμένο καλώδιο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για
τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου.
6.2. Μέθοδος καλωδίωσης
Εξωτερική μονάδα ή μονάδα Διακλάδωσης Ψυκτικού *1
Μετάδοση
Μην συνδέσετε τα καλώδια παροχής ρεύματος στους ακροδέκτες μετάδοσης ή τηλεχειριστηρίου, καθώς αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
Μην δένετε ποτέ μαζί τα καλώδια τροφοδοσίας, μετάδοσης και τηλεχειριστηρίου. Κρατήστε αποστάσεις τουλάχιστον 50 mm μεταξύ αυτών των καλωδίων. Η τοποθέτηση αυτών
των καλωδίων στην ίδια δέσμη θα προκαλέσει απώλεια λειτουργίας ή βλάβη.
20 A
6.1.1 Προδιαγραφές καλωδίων
Στερεώνετε πάντα το εξωτερικό κάλυμμα του καλωδίου σύνδεσης με το σφιγκτήρα
καλωδίου. (Αν ο μονωτήρας είναι φθαρμένος, μπορεί να παρουσιαστεί αποφόρτιση.)
Εγκαταστήστε ασφαλειοδιακόπτη διαρροής γείωσης. Επίσης, τοποθετήστε το διακόπτη
έναντι διαφυγών προς τη γη έτσι ώστε ολόκληρη η κύρια παροχή ρεύματος AC να διακόπτεται ταυτόχρονα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Όταν έχει ολοκληρωθεί η καλωδίωση γεφύρωσης ισχύος, βεβαιωθείτε ότι η συνολική
MCA των συνδεδεμένων μονάδων Διακλάδωσης Ψυκτικού και εσωτερικών μονάδων δεν
υπερβαίνει τα 15 Α. Για τη μονάδα διακλάδωσης ψυκτικού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης της μονάδας Διακλάδωσης
Ψυκτικού.
Εάν ο αριθμός των συνδεδεμένων εσωτερικών μονάδων υπερβαίνει το ανώτατο
όριο, είτε προσθέστε ασφαλειοδιακόπτες
είτε χρησιμοποιήστε ασφαλειοδιακόπτη με
μεγαλύτερη ικανότητα.
B. Απαιτήσεις ασφαλειοδιακόπτη διαρροής γείωσης
Τοποθετήστε χιτώνια σε τυχόν οπές που έγιναν στους τοίχους για την καλωδίωση.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
Χρησιμοποιήστε τα εσωκλειόμενα καλώδια σύνδεσης και τα καλώδια ισχύος ή εκείνα
που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. Εσφαλμένες συνδέσεις, ανεπαρκής μόνωση
ή υπέρβαση του επιτρεπόμενου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
• MCA: Ελάχιστη Ικανότητα Κυκλώματος
• MFA: Μέγιστη Ικανότητα Ασφάλειας
MFA
Εσωτερική μονάδα
Μετάδοση
Τροφοδοσία
*2
Τηλε
χειριστήριο
Τροφοδοσία
*2
*2
Ασφαλειοδιακόπτης
Ασφαλειοδιακόπτης
Εσωτερική
μονάδα
Εσωτερική μονάδα
*3
Τηλεχειριστήριο
(Κύριο)
Ασφαλειοδιακόπτης
*3
Τηλεχειριστήριο
(Εξαρτώμενο)
*3
Τηλεχειριστήριο
*1: Όταν συνδέεστε στο Σύστημα Ανάκτησης Θερμότητας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης της μονάδας Διακλάδωσης Ψυκτικού.
*2: Γειώστε το τηλεχειριστήριο εάν διαθέτει καλώδιο γείωσης.
*3: Δεν χρησιμοποιείται τηλεχειριστήριο τύπου 3 πόλων.
(Διακλάδωση καλωδίωσης τροφοδοσίας)
Εσωτερική μονάδα
Εσωτερική μονάδα
Τροφοδοσία
Τροφοδοσία
Εσωτερική μονάδα
Τροφοδοσία
Κουτί διακλάδωσης
Ασφαλειοδιακόπτης
Κουτί διακλάδωσης
Τροφοδοσία
El-6
9371022475-03_IM_9L.indb 6
3/13/2019 3:46:18 PM
6.3.2 Καλώδιο Μετάδοσης και Τηλεχειριστηρίου
6.3. Καλωδίωση μονάδας
Καλώδιο μετάδοσης
• Προτού συνδέσετε το καλώδιο στο μπλοκ ακροδεκτών.
6.3.1 Καλώδιο τροφοδοσίας
Θωρακισμένο
καλώδιο
(χωρίς
ταινία)
20 mm
Καλώδιο
γείωσης
30 mm
30 mm
45 mm
• Συνδέστε τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου και της μετάδοσης όπως φαίνεται στην εικόνα Fig. C.
Fig. C
Α. Για καλωδίωση συμπαγούς πυρήνα
(1) Για να συνδέσετε τον ηλεκτρικό ακροδέκτη, ακολουθήστε το παρακάτω διάγραμμα και
συνδέστε τον αφού σχηματίσετε θηλιά με το άκρο του καλωδίου γύρω του.
(2) Χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα καλώδια, συνδέστε τα προσεκτικά και στερεώστε
τα έτσι ώστε να μην ασκείται πίεση στους ακροδέκτες.
(3) Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες στους ακροδέκτες.
Μην χρησιμοποιείτε πολύ μικρό κατσαβίδι, διαφορετικά μπορεί να καταστραφούν οι
κεφαλές των βιδών και να μην μπορούν να σφίξουν σωστά οι βίδες.
(4) Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες στους ακροδέκτες γιατί μπορεί να σπάσουν.
(5) Ανατρέξτε στον πίνακα για τις ροπές σύσφιξης των βιδών στους ακροδέκτες.
(6) Μην στερεώσετε 2 καλώδια τροφοδοσίας με 1 βίδα.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
ΣΩΣΤΟ
Διαφορετική διάμετρος
Μήκος 25 mm
Συνδέστε στη 1 πλευρά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βρόγχος
Βιδώστε με ειδική
ροδέλα
Καλώδιο
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
30 mm
Σφίξτε τις βίδες στους ακροδέκτες με τις προβλεπόμενες ροπές, διαφορετικά, ενδέχεται
να αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο εσωτερικό
της μονάδας.
Ροπή σύσφιξης
Βιδώστε με
ειδική ροδέλα
Άκρο καλωδίου
(Βρόγχος)
Βίδα Μ3 (Μετάδοση / X1, X2)
(Τηλεχειριστήριο / Y1, Y2, Y3)
Άκρο καλωδίου
(Θηλιά)
Μπλοκ ακροδεκτών
Καλώδιο
Μην κάνετε διακλαδώσεις στην καλωδίωση. Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδια συμπαγούς πυρήνα, μην χρησιμοποιείτε τον ακροδέκτη
τύπου θηλιάς. Αν χρησιμοποιήσετε τα καλώδια συμπαγούς πυρήνα με τον δακτυλιοειδή ακροδέκτη, η σύνδεση πίεσης σε αυτόν μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά και να
προκαλέσει πολύ μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας των καλωδίων.
0,5 έως 0,6 N·m
(5 έως 6 kgf·cm)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να αφαιρέσετε την ταινία από το καλώδιο τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε ειδικό
εργαλείο που δεν θα κάνει ζημιά στο καλώδιο του αγωγού.
Όταν τοποθετείτε μια βίδα στον ακροδέκτη, μην σφίγγετε υπερβολικά τη βίδα, καθώς
μπορεί να κόψετε το καλώδιο. Αφ' ετέρου, μια βίδα που δεν έχει σφιχτεί επαρκώς μπορεί
να δημιουργήσει ελαττωματική επαφή, η οποία θα οδηγήσει σε σφάλμα επικοινωνίας.
6.4. Σύνδεση καλωδίων
(1) Αφαιρέστε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου και το κάλυμμα καλωδίωσης χαλαρώνοντας τις βίδες.
Για καλώδια με κλώνους
(1) Χρησιμοποιήστε δακτυλιοειδείς ακροδέκτες με μονωτικά χιτώνια, όπως φαίνεται στην
παρακάτω εικόνα, για τη σύνδεση στο μπλοκ ακροδεκτών.
(2) Σφίξτε καλά τους δακτυλιοειδείς ακροδέκτες στα καλώδια χρησιμοποιώντας κατάλληλο εργαλείο, έτσι ώστε να μην χαλαρώσουν τα καλώδια.
(3) Χρησιμοποιήστε τα προβλεπόμενα καλώδια, συνδέστε τα προσεκτικά και στερεώστε
τα έτσι ώστε να μην ασκείται πίεση στους ακροδέκτες.
(4) Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κατσαβίδι για να σφίξετε τις βίδες στους ακροδέκτες.
Μην χρησιμοποιείτε πολύ μικρό κατσαβίδι, διαφορετικά μπορεί να καταστραφούν οι
κεφαλές των βιδών και να μην μπορούν να σφίξουν σωστά οι βίδες.
(5) Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες στους ακροδέκτες γιατί μπορεί να σπάσουν.
(6) Ανατρέξτε στον πίνακα για τις ροπές σύσφιξης των βιδών στους ακροδέκτες.
(7) Μην στερεώσετε 2 καλώδια τροφοδοσίας με 1 βίδα.
ΑπογυμνώΔακτυλιοειδής ακροδέκτης
στε 10 mm
Χιτώνιο
Βιδώστε με ειδική
ροδέλα
Καλώδιο
Θύρα σύνδεσης καλωδίωσης (για καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύματος)
Θύρα
σύνδεσης
καλωδίωσης (για καλώδιο
μεταφοράς και καλώδιο
τηλεχειριστηρίου)
Κάλυμμα καλωδίωσης
Κάλυμμα κουτιού ελέγχου
(2) Περάστε κάθε καλώδιο μέσα από τις οπές ή τις εσοχές του περιβλήματος και συνδέστε τα καλώδια.
(3) Όταν ολοκληρωθεί η καλωδίωση, ασφαλίστε τα καλώδια με σφιγκτήρες καλωδίου.
Βιδώστε με
ειδική ροδέλα
Δακτυλιοειδής
ακροδέκτης
Δακτυλιοειδής
ακροδέκτης
L
N
Γείωση
Μπλοκ ακροδεκτών
Καλώδιο
Σφιγκτήρας
καλωδίου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χρησιμοποιήστε ακροδέκτες τύπου θηλιάς και σφίξτε τις βίδες στους ακροδέκτες με τις
προβλεπόμενες ροπές, διαφορετικά, ενδέχεται να αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία
και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο εσωτερικό της μονάδας.
Αριθμός τερματικού
Ροπή σύσφιξης
Βίδα M3,5 (τροφοδοσία ρεύματος/L, N,
GND)
1,2 έως 1,8 N·m (12 έως 18 kgf·cm)
Καλώδιο τροφοδοσίας
El-7
9371022475-03_IM_9L.indb 7
3/13/2019 3:46:18 PM
X1, X2: Καλώδιο μετάδοσης
Κόψτε
Δετήρας καλωδίου με κουμπωτό στήριγμα
(παρελκόμενα)
Y1, Y2: Καλώδιο τηλεχειριστηρίου (μην χρησιμοποιήσετε το Y3).
6.5.2 Μέθοδοι σύνδεσης
Τροποποίηση καλωδίου για καλώΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
διο Εξωτερικής εισόδου/εξόδου
Βεβαιωθείτε ότι έχετε μονώσει τη σύνδεση ανά(1) Αφαιρέστε τη μόνωση από το καμεσα στα καλώδια.
λώδιο που είναι συνδεδεμένο στον
Προμήθεια
Σύνδεσμος κιτ καλωδίων
σύνδεσμο του κιτ καλωδίων.
τοπικά
(προαιρετικά εξαρτήματα)
(2) Αφαιρέστε τη μόνωση από το καλώδιο που προμηθευτήκατε τοπικά.
Χρησιμοποιήστε τον μονωμένο
σύνδεσμο άκρης πρεσαριστού
Συγκολλήστε και μονώστε τα συνδεδεμένα
τύπου για να συνδέσετε το καλώδιο
μέρη.
πεδίου και το καλώδιο του κιτ
καλωδίων.
(3) Συνδέστε το καλώδιο με το καλώδιο
σύνδεσης με συγκόλληση.
Ακροδέκτες σύνδεσης και διάταξη καλωδίωσης
Στο επόμενο σχεδιάγραμμα, είναι συνδεδεμένοι όλοι οι πιθανοί σύνδεσμοι για περιγραφικούς σκοπούς.
Κατά την πραγματική εγκατάσταση, δεν μπορείτε να συνδέσετε όλους τους συνδέσμους ταυτόχρονα.
Άγκιστρα καλωδίου
1
(4) Επανατοποθετήστε το
κάλυμμα του Κουτιού
ελέγχου και το κάλυμμα
Καλωδίωσης. Σφίξτε
καλά τις βίδες.
CNA01 CNA03
CNA02
CNB01
CNA04
CN65
6.6. Εξωτερική είσοδος και εξωτερική έξοδος (Προαιρετικά
εξαρτήματα)
6.6.1 Εξωτερική είσοδος
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην δένετε μαζί το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου και μην το συνδέετε παράλληλα με
το καλώδιο σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας (προς την εξωτερική μονάδα) και το
καλώδιο τροφοδοσίας. Ενδέχεται να προκληθεί εσφαλμένη λειτουργία.
6.5. Καλωδίωση προαιρετικών εξαρτημάτων
6.5.1 Θέση συνδέσμου και μικροδιακόπτη
CNA03
3
Σφιγκτήρας καλωδίου
Καλύψτε τη θύρα σύνδεσης
καλωδίωσης και τη θύρα
σύνδεσης του τηλεχειριστηρίου με στόκο ή θερμομόνωση
ώστε να μην εισέρχονται στη
μονάδα έντομα ή σκόνη.
CNA01
2
CNB01
CN65
PCB Ελεγκτή
• Η εσωτερική μονάδα μπορεί να εκτελέσει τις εντολές Εκκίνηση/Διακοπή, Διακοπή έκτακτης ανάγκης ή Βεβιασμένη διακοπή με τη χρήση των CNΑ01 ή CNΑ02 της πλακέτας
της εσωτερικής μονάδας.
• Οι λειτουργίες "Έναρξη/Διακοπή", "Διακοπή έκτακτης ανάγκης" ή "Βεβιασμένη διακοπή"
μπορούν να επιλεγούν στις ρυθμίσεις λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.
• Ο θερμοστάτης της εσωτερικής μονάδας μπορεί να απενεργοποιηθεί βεβιασμένα με τη
χρήση των CNA03 ή CNA04 της πλακέτας της εσωτερικής μονάδας.
• Πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους (22 AWG). Το μέγιστο
μήκος του καλωδίου είναι 150 m.
• Χρησιμοποιήστε καλώδιο εξωτερικής εισόδου και εξωτερικής εξόδου με κατάλληλη εξωτερική διάσταση, ανάλογα με τον αριθμό καλωδίων που πρόκειται να εγκατασταθούν.
• Η σύνδεση των καλωδίων πρέπει να είναι ξεχωριστή από τη γραμμή του καλωδίου
τροφοδοσίας ρεύματος.
Επιλογή εισόδου
Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους ακροδέκτη, ανάλογα με την
εφαρμογή. (Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και οι δύο τύποι των ακροδεκτών.)
SET 2
● Ακροδέκτης εφαρμογής τάσης ([CNA01], [CNA03])
Όταν πρέπει να παρέχεται τροφοδοσία στην είσοδο της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε, χρησιμοποιήστε το τερματικό τάσης ([CNA01], [CNA03]).
OFF
SW1 SW3
SW2 SW4
Όνομα
CNA01
CNA03
CNA02
CNA04
Μικροδιακόπτης SET 2
(SW2)
CNB01
CN65
Ακροδέκτης εφαρμογής
τάσης
Μικροδιακόπτης
(SET 2)
Εφαρμογή
Για εξωτερική είσοδο
Ακροδέκτης ξηράς επαφής
Εναλλαγή τύπου σήματος
εισόδου
Ακροδέκτης εξόδου
Για εξωτερική έξοδο
Για ένα από τα ακόλουθα.
• Μετατροπέας MODBUS® (*1)
• Προσαρμογέας ασύρματου τοπικού δικτύου (*1)
*1: Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε σε κάθε εγχειρίδιο εγκατάστασης.
Παροχή ισχύος
DC 12 έως 24V
Συσκευή
εισόδου 1
ON
*1
Πλακέτα
Αντίσταση
φορτίου
CNA01
*a
*b
Συσκευή
εισόδου 2
CNA04
Συσκευή
εισόδου 3
CNA02
Αντίσταση
φορτίου
*a
Αντίσταση
φορτίου
CNA03
*a
Συνδεδεμένη μονάδα
*1: Ορίστε την τροφοδοσία ρεύματος σε DC 12 έως 24 V. Επιλέξτε ισχύ τροφοδοσίας με
αρκετό πλεόνασμα για το συνδεδεμένο φορτίο.
Μην τροφοδοτείτε τάση πέραν των 24 V διαμέσου των ακιδών 1-2 και 1-3.
*a: Το επιτρεπόμενο ρεύμα είναι DC 5 mA έως 10 mA. (Συνιστώμενο: DC 5 mA)
Τοποθετήστε αντίσταση φορτίου ώστε το ρεύμα να γίνει DC 10 mA ή λιγότερο.
Επιλέξτε επαφές με πολύ χαμηλή χρήση ρεύματος (χρήση στα DC 12 V, DC 1 mA ή
λιγότερο).
*b: Η πολικότητα είναι [+] στην ακίδα 1 και [-] στις ακίδες 2 και 3. Συνδέστε σωστά.
El-8
9371022475-03_IM_9L.indb 8
3/13/2019 3:46:18 PM
Συσκευή
εισόδου 1
Αντίσταση
φορτίου
Συσκευή
εισόδου 2
Τροφοδοσία DC
12 έως 24V
Αντίσταση
φορτίου
P.C.B
CNA01
P.C.B
CNA01
P.C.B
Συνδεδεμένη μονάδα
CNA01
Εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα
Όταν συνδέσετε σε Ακροδέκτες εφαρμογής τάσης πολλαπλών εσωτερικών μονάδων με
συνδεδεμένη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι κάνατε διακλάδωση εκτός της εσωτερικής μονάδας
με τη χρήση κουτιού διακλάδωσης κλπ, όπως φαίνεται στο παράδειγμα παρακάτω.
Όταν δεν απαιτείται η παροχή ισχύος στην είσοδο της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε,
χρησιμοποιήστε το τερματικό ξηράς επαφής ([CNΑ02], [CNΑ04]).
CNA01 ή CNA02
Σήμα εισόδου
OFF → ON
Λειτουργία
Καν2
OFF → ON
Διακοπή
* Η τελευταία εντολή έχει προτεραιότητα.
* Οι εσωτερικές μονάδες στην ίδια ομάδα τηλεχειρισμού λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Διακοπή έκτακτης ανάγκης".
[Στην περίπτωση εισόδου "Άκρου"]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Καν1 του CNA01 ή CNA02
CNA02
*d
Συνδετήρας
CNA01 ή CNA02
Σήμα εισόδου
*c: Επιλέξτε επαφές με πολύ χαμηλή χρήση ρεύματος (χρήση στα DC 12 V, DC 1 mA ή
λιγότερο).
*d: Η καλωδίωση διαφέρει από τα τερματικά τάσης. Προσέχετε επαρκώς όταν κάνετε την
καλωδίωση.
P.C.B
K4
Τροφοδοσία για το ρελέ
CNA02
P.C.B
K5
CNA02
P.C.B
K6
CNA02
Συσκευή εισόδου 2
Εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα Εσωτερική μονάδα
Όταν συνδέετε τερματικά ξηράς επαφής πολλαπλών εσωτερικών μονάδων σε συνδεδεμένη μονάδα, μονώστε την κάθε εσωτερική μονάδα με ρελέ κλπ, όπως φαίνεται στο
παράδειγμα παρακάτω.
K1 - K6: Ρελέ
(Συσκευή για Ρεύμα DC)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Όταν συνδέετε απ' ευθείας σε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες, θα προκληθεί βλάβη.
Έκτακτη διακοπή
Καν2
OFF → ON
Κανονικό
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
OFF → ON
Βεβιασμένη διακοπή
ON → OFF
Κανονικό
Άκρη
Μπορείτε να επιλέξετε τύπο σήματος εισόδου.
Γίνεται με μικροδιακόπτη στο PCB της εσωτερικής
μονάδας.
Βεβιασμένη διακοπή
Καν2
OFF → ON
Κανονικό
• Μέθοδος επιλογής των λειτουργιών
Οι λειτουργίες "Έναρξη/Διακοπή" ή "Διακοπή έκτακτης ανάγκης" και "Βεβιασμένη διακοπή"
μπορούν να επιλεγούν στις ρυθμίσεις λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.
● Λειτουργία βεβιασμένης διακοπής θερμοστάτη
[Είσοδος "Άκρου" μόνο]
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Καν3 του CNA03 ή CNA04
Εντολή
OFF → ON
Θερμοστάτης off
ON → OFF
Κανονικό
6.6.2 Εξωτερική έξοδος
• Πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους (22AWG). Το μέγιστο
μήκος του καλωδίου είναι 25m.
• Χρησιμοποιήστε καλώδιο εξωτερικής εισόδου και εξωτερικής εξόδου με κατάλληλη εξωτερική διάσταση, ανάλογα με τον αριθμό καλωδίων που πρόκειται να εγκατασταθούν.
• Τάση εξόδου: Υψ DC12V±2V, Χαμ 0V.
• Επιτρεπόμενο ρεύμα: 50mA
Επιλογή εξόδου
● Όταν ο δείκτης κλπ είναι απ' ευθείας συνδεδεμένος
P.C.B
Ένδειξη
λειτουργίας
Ένδειξη
σφάλματος
CNB
01
Ένδειξη κατάστασης Ανεμιστήρα
εσωτερικής μονάδας
Τυπος σήματος
εισόδου
Άκρη
P.C.B
Παλμός
Το πλάτος του παλμού πρέπει να είναι μεγαλύτερο από
200 msec.
Παλμός
[Στην περίπτωση εισόδου "Άκρου"]
Καν1 του CNA01 ή CNA02
Εντολή
OFF → ON
● Όταν υπάρχει σύνδεση με μονάδα εξοπλισμένη με παροχή ισχύος
● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Έναρξη/Διακοπή".
Συνδετήρας
Σήμα εισόδου
Καν1
συνδεδεμένη μονάδα
● Τυπος σήματος εισόδου
ON
Εντολή
* Όταν ενεργοποιηθεί η βεβιασμένη διακοπή, η εσωτερική μονάδα σταματά και η λειτουργία Έναρξη/Διακοπή από τηλεχειριστήριο περιορίζεται.
* Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία βεβιασμένης διακοπής κατά τη δημιουργία μιας
ομάδας τηλεχειρισμού, συνδέστε τον ίδιο εξοπλισμό σε κάθε εσωτερική μονάδα εντός
της ομάδας.
Συμπεριφορά λειτουργίας
OFF (Εργοστασιακή ρύθμιση)
Εντολή
OFF → ON
[Στην περίπτωση εισόδου "Παλμού"]
Συνδεδεμένη μονάδα
Μικροδιακόπτης [Set 2 SW2]
Κανονικό
Καν1 του CNA01 ή CNA02
CNA01 ή CNA02
Συσκευή εισόδου 1
ON → OFF
● Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Βεβιασμένη διακοπή".
CNA04
K3
Έκτακτη διακοπή
Καν1
Συνδετήρας
*c
Καν 3
K2
Εντολή
OFF → ON
[Στην περίπτωση εισόδου "Παλμού"]
GND
K1
Εντολή
Καν1
[Στην περίπτωση εισόδου "Άκρου"]
P.C.B
*c
Καν 2
Συνδετήρας
* Όλες οι εσωτερικές μονάδες στο ίδιο ψυκτικό σύστημα σταματούν όταν ενεργοποιηθεί η
λειτουργία Διακοπής έκτακτης ανάγκης.
● Ακροδέκτης ξηράς επαφής ([CNA02], [CNA04])
*c
Καν 1
[Στην περίπτωση εισόδου "Παλμού"]
Συνδεδεμένη
συσκευή 1
Συνδεδεμένη
συσκευή 2
Συνδεδεμένη
συσκευή 3
συνδεδεμένη μονάδα
Σήμα εισόδου
CNB
01
Ρελέ (προμήθεια τοπικά)
Εντολή
OFF → ON
Λειτουργία
ON → OFF
Διακοπή
El-9
9371022475-03_IM_9L.indb 9
3/13/2019 3:46:18 PM
Table A
Συμπεριφορά λειτουργίας
Συνδετήρας
Τάση εξόδου
Εξωτερική έξοδος 1
Ακίδες 1-2
CNB01
Εξωτερική έξοδος 2
Ακίδες 1-3
Εξωτερική έξοδος 3
Ακίδες 1-4
Κατάσταση
0V
DC 12 V
Λειτουργία
0V
Κανονικό
DC 12 V
Σφάλμα
0V
Διακοπή ανεμιστήρα εσωτερικής
μονάδας
DC 12 V
Λειτουργία ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας
7. ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Υπάρχουν 3 μέθοδοι διευθυνσιοδότησης, μέσω ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ (FIELD SETTING)
ως εξής.
Ορίστε με οποιαδήποτε από τις μεθόδους.
Κάθε μέθοδος ορισμού περιγράφεται παρακάτω, στα βήματα (1) έως (3).
Παρούσα ενότητα (7.1 Διευθυνσιοδότηση)
(2) Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου:
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ενσύρματου ή ασύρματου
τηλεχειριστηρίου για λεπτομερείς πληροφορίες ρυθμίσεων. (Ορίστε τον IU AD, REF AD SW στο 0)
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της εξωτερικής μονάδας για
λεπτομερείς πληροφορίες ρυθμίσεων. (Ορίστε τον IU
AD, REF AD SW στο 0)
7.2. Ρύθμιση προσαρμοσμένου κωδικού
• Η επιλογή προσαρμοσμένου κωδικού αποτρέπει τη σύγχυση στην εσωτερική μονάδα.
(παρακάτω εικόνα)
(Μπορούν να οριστούν έως 4 κωδικοί.)
• Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις και στην εσωτερική μονάδα και στο τηλεχειριστήριο.
Αλλαγή κωδικού
Σύγχυση
7.1. Διευθυνσιοδότηση
A
Εσωτερική
μονάδα
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιήστε μονωμένο κατσαβίδι για να ρυθμίσετε τους μικροδιακόπτες.
• Ανοίξτε το κάλυμμα που αναφέρεται στην παρακάτω εικόνα. Κλείστε και στερεώστε το
κάλυμμα μετά τη διευθυνσιοδότηση.
Για τη διεύθυνση εσωτερικής
μονάδας
Για τη διεύθυνση
κυκλώματος
ψυκτικού
(1) Χαλαρώστε τη βίδα.
IU AD
×10
REF AD
×1
SET3
×10
Ρύθμιση περιστροφικού διακόπτη
IU AD SW
× 10
×1
0
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
⁞
⁞
6
3
Μην ορίζετε τη διεύθυνση της εσωτερικής μονάδας (IU AD SW) από 64 έως 99.
Μπορεί να προκαλέσει αστοχία.
(1) Ρυθμίσεις IU AD, REF AD
SW:
(3) Αυτόματες ρυθμίσεις διεύθυνσης:
Ρύθμιση περιστροφιΔιεύθυνση
κού διακόπτη
REF AD SW
Κύκλωμα ψυκτιΕσωτερική μονάκού
δα
× 10
×1
0
0
0
0
1
0
1
1
2
0
2
2
3
0
3
3
4
0
4
4
5
0
5
5
6
0
6
6
7
0
7
7
8
0
8
8
9
0
9
9
10
1
0
10
11
1
1
11
12
1
2
12
⁞
⁞
⁞
⁞
99
9
9
63
Διεύθυνση
Διακοπή
Τηλεχειριστήριο
A
• Ορισμός προσαρμοσμένου κωδικού
για την εσωτερική μονάδα
Ορίστε τους Μικροδιακόπτες SET3 SW1, 2, ανατρέχοντας στην εικόνα και στον πίνακα παρακάτω.
ON
×10
C
D
REF AD
×1
×10
RC AD
×1
SET4
Προσαρμοσμένος κωδικός
Μικροδιακόπτης SET3
Α (Εργοστασιακή
ρύθμιση)
SW1
SW2
OFF
• Περιστροφικός διακόπτης (IU AD × 1)...Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
• Περιστροφικός διακόπτης (IU AD × 10)...Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Όταν συνδέετε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες σε 1 ψυκτικό σύστημα, ορίστε τη διεύθυνση στον IU AD SW όπως φαίνεται στον Table Α.
B
Μικροδιακόπτης "SET3"
Μικροδιακόπτης "SET3"
7.1.1 Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας
D
SET3
×1
(2) Σύρετε το κάλυμμα και ανοίξτε το.
C
IU AD
RC AD
SET4
B
SW SW SW SW
1 2 3 4
B
C
D
OFF
ON
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
7.1.2 Διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού
• Περιστροφικός διακόπτης (IU AD × 1)...Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
• Περιστροφικός διακόπτης (IU AD × 10)...Εργοστασιακή ρύθμιση "0"
Στην περίπτωση πολλαπλών ψυκτικών συστημάτων, ορίστε τον REF AD SW όπως φαίνεται στον όπως φαίνεται στο Table Α για το κάθε ψυκτικό σύστημα.
Ορίστε στην ίδια διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού όπως και στην εξωτερική μονάδα.
Ρύθμιση
Εύρος ρύθμισης
Διεύθυνση εσωτερικής μονάδας
0 έως 63
Διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού
0 έως 99
Τύπος διακόπτη
Παράδειγμα ρύθμισης 2
IU AD × 10
IU AD × 1
REF AD × 10
REF AD × 1
Παράδειγμα ρύθμισης 63
• Εάν εργάζεστε σε περιβάλλον όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ασύρματο τηλεχειριστήριο, οι διευθύνσεις μπορούν επίσης να οριστούν με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.
• Εάν η διευθυνσιοδότηση γίνεται με τη χρήση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου, ορίστε τη
διεύθυνση της εσωτερικής μονάδας και τη διεύθυνση του κυκλώματος ψυκτικού σε "00".
(Για πληροφορίες περί της ρύθμισης με τη χρήση του ασύρματου τηλεχειριστηρίου.)
El-10
9371022475-03_IM_9L.indb 10
3/13/2019 3:46:19 PM
7.3. Ρύθμιση λειτουργίας
• Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ μπορεί να πραγματοποιηθεί με το ενσύρματο ή το ασύρματο
τηλεχειριστήριο. (Το τηλεχειριστήριο είναι προαιρετικός εξοπλισμός)
• Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ενσύρματου ή ασύρματου τηλεχειριστηρίου για λεπτομερείς
πληροφορίες ρυθμίσεων.
• Ανατρέξτε στο "7.1 Διευθυνσιοδότηση" για τις ρυθμίσεις διεύθυνσης εσωτερικής μονάδας
και διεύθυνσης ψυκτικού κυκλώματος.
• Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος στην εσωτερική μονάδα προτού ξεκινήσετε τη ρύθμιση.
* Η ενεργοποίηση της παροχής ρεύματος στις εσωτερικές μονάδες αρχικοποιεί την ΗΕΒ, οπότε
βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων οι έλεγχοι στεγανοποίησης και κενού.
* Επίσης, ελέγξτε ξανά για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν γίνει λάθη καλωδίωσης πριν την
ενεργοποίηση της παροχής ρεύματος.
Λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία
Λειτουργία
Διάστημα
ένδειξης
φίλτρου
Δράση
ένδειξης
φίλτρου
Αριθμός
ΠροεπιΑριθμός ρύθμισης
λειτουργίας
λογή
11
20
Κάθετη ροή
αέρα
23
Ενεργοποίηση με
θερμοκρασία θερμού
αέρα
Αυτόματη
επανεκκίνηση
Αποτροπή
Κρύου Αέρα
Εξωτερικός
έλεγχος
Τυπική
Μακρύτερο
02
Κοντύτερο
00
Ενεργό
01
Ανενεργό
02
Η ένδειξη προβάλλεται μόνο
στο κεντρικό
τηλεχειριστήριο
13
Ροή αέρα
στην οροφή
Ενεργοποίηση με
θερμοκρασία ψυχρού
αέρα
00
01
00
Τυπική
01
Υψηλή οροφή
00
Τυπική
01
Ρυθμίστε
00
Τυπική
01
Ρυθμίστε (1)
02
Ρυθμίστε (2)
00
Τυπική
01
Ρυθμίστε (1)
02
Ρυθμίστε (2)
03
Ρυθμίστε (3)
00
Ενεργό
01
Ανενεργό
00
Εξαιρετικά
χαμηλό
01
Ακολουθήστε
τη ρύθμιση στο
τηλεχειριστήριο
00
Εκκίνηση/Στοπ
01
Έκτακτη
διακοπή
30
31
40
43
46
02
Στόχος
αναφοράς
σφάλματος
Ρύθμιση
ανεμιστήρα
όταν ο θερμοστάτης
ψύξης είναι
στο OFF
47
Βεβιασμένη
διακοπή
00
Όλα
01
Η ένδειξη προβάλλεται μόνο
στο κεντρικό
τηλεχειριστήριο
00
Ακολουθήστε
τη ρύθμιση στο
τηλεχειριστήριο
01
Διακοπή
49
(Απαγορευμένο)
60
00
(Απαγορευμένο)
61
00
(Απαγορευμένο)
62
00
68
Αυτόματη
κατάσταση
λειτουργίας
00
μονού σημείου
ρύθμισης (συμβατική)
Τύπος
αυτόματης
κατάστασης
λειτουργίας
Αυτόματη
κατάσταση
01 λειτουργίας
διπλού σημείου
ρύθμισης
Λεπτομέρειες
Ρυθμίστε το διάστημα ειδοποίησης για καθαρισμό του φίλτρου.
Εάν η ειδοποίηση είναι πολύ
νωρίς, αλλάξτε τη ρύθμιση σε
01. Εάν η ειδοποίηση είναι πολύ
αργά, αλλάξτε τη ρύθμιση σε 02.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ένδειξης του φίλτρου. Η
ρύθμιση 02 χρησιμοποιείται με
κεντρικό τηλεχειριστήριο.
Αλλάξτε τη μέθοδο ρύθμισης της
αυτόματης κατάστασης λειτουργίας σε μονού ή διπλού σημείου
(ψύξη/θέρμανση).
Για συστήματα αντλίας θερμότητας, απαιτείται η ρύθμιση της κύριας εσωτερικής μονάδας (μέσω
ενσύρματου τηλεχειριστηρίου).
00 0°C
01 0,5°C
02 1,0°C
Επιλέξτε την ελάχιστη θερμοκρασία μεταξύ των ρυθμίσεων ψύξης
και θέρμανσης (νεκρή ζώνη) για
την Αυτόματη κατάσταση λειτουργίας διπλού σημείου ρύθμισης
(ορίζεται στο Αρ. 68).
03 1,5°C
Τιμή νεκρής
ζώνης
69
04 2,0°C
05 2,5°C
06 3,0°C
07 3,5°C
08 4,0°C
09 4,5°C
Ρυθμίστε τη ροή του αέρα
ανάλογα με τις ανάγκες της
θέσης εγκατάστασης. Όταν είναι
ρυθμισμένη στο 01, η ροή του
αέρα θα είναι πιο δυνατή. (Τύπος
κασέτας μόνο)
Ρυθμίστε την κάθετη ροή αέρα.
'Ολες οι περσίδες κατεύθυνσης
ροής αέρα ρυθμίζονται ταυτόχρονα.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ενεργοποίησης ψυχρού αέρα. Για να
χαμηλώσετε την θερμοκρασία
ενεργοποίησης, χρησιμοποιήστε
τη ρύθμιση 01. Για να αυξήσετε
τη θερμοκρασία ενεργοποίησης,
χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 02.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία
ενεργοποίησης θερμού αέρα. Για
να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία
ενεργοποίησης κατά 6 βαθμούς
C, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση
01. Για να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία ενεργοποίησης κατά
4 βαθμούς C, χρησιμοποιήστε
τη ρύθμιση 02. Για να αυξήσετε
τη θερμοκρασία ενεργοποίησης,
χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση 03.
Ενεργοποίηση η απενεργοποίηση
αυτόματης επανεκκίνησης συστήματος ύστερα από διακοπή ρεύματος.
Περιορίζει τη ροή κρύου αέρα
χαμηλώνοντας τις περσίδες κατά
την έναρξη της λειτουργίας θέρμανσης. Για να αντιστοιχεί στον
εξαερισμό, ορίστε στο 01.
Επιτρέψτε σε εξωτερικό ελεγκτή
να ξεκινά ή να σταματά το
σύστημα, ή να πραγματοποιεί
διακοπή έκτακτης ανάγκης.
* Εάν πραγματοποιηθεί διακοπή
έκτακτης ανάγκης από εξωτερικό ελεγκτή, όλα τα ψυκτικά
συστήματα απενεργοποιούνται.
* Εάν οριστεί βεβιασμένη διακοπή,
η εσωτερική μονάδα σταματά
λόγω της εντολής στους εξωτερικούς ακροδέκτες εισόδου, και
περιορίζεται η Έναρξη/Διακοπή
από το τηλεχειριστήριο.
Αλλαγή του στόχου για αναφορά
σφαλμάτων. Τα σφάλματα μπορούν να αναφέρονται σε όλες τις
τοποθεσίες, ή μόνο στο κεντρικό
τηλεχειριστήριο.
Όταν είναι ρυθμισμένο στο 01,
ο ανεμιστήρας σταματά όταν ο
θερμοστάτης είναι στο OFF στη
λειτουργία ψύξης. Απαιτείται η
σύνδεση του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου (τύπου 2 πόλων
ή 3 πόλων) και η εναλλαγή της
θερμικής αντίστασης.
8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ
• Ακολουθήστε τις οδηγίες στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης της ΓΡΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ της γρίλιας της κασέτας και της κύριας μονάδας
μετά την εγκατάσταση της ΓΡΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ.
9. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
9.1. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση της Εξωτερικής
μονάδας (Πλακέτα)
Εάν θα χρησιμοποιηθεί η πλακέτα της εξωτερικής μονάδας για τη δοκιμαστική λειτουργία,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης για την εξωτερική μονάδα.
9.2. Δοκιμαστική λειτουργία με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου
• Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου για την πραγματοποίηση
της δοκιμαστικής λειτουργίας με τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.
• Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του κλιματιστικού, οι ενδείξεις
OPERATION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) και TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ) αναβοσβήνουν αργά
ταυτόχρονα.
10. ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
Προσέξτε ιδιαίτερα τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου κατά την εγκατάσταση της εσωτερικής
μονάδας. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ελέγξτε ξανά τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου.
Στοιχεία ελέγχου
Κουτί
ελέγχου
Εάν δεν πραγματοποιηθούν
σωστά
Έχει εγκατασταθεί σωστά η εσωτερική
μονάδα;
Δονήσεις, θόρυβος, κίνδυνος πτώσης της εσωτερικής μονάδας
Έχει γίνει έλεγχος για διαρροή αερίου
(αγωγοί ψυκτικού);
Δεν υπάρχει ψύξη, Δεν υπάρχει
θέρμανση
Έχει ολοκληρωθεί η μόνωση;
Διαρροή νερού
Το νερό αποστραγγίζεται εύκολα από
την εσωτερική μονάδα;
Διαρροή νερού
Είναι η τάση της πηγής ισχύος ίδια με
αυτή που επιδεικνύεται στην ετικέτα της
εσωτερικής μονάδας;
Αδυναμία λειτουργίας, βλάβη υπερθέρμανσης ή καψίματος
Είναι σωστά συνδεδεμένα όλα τα καλώδια και οι σωλήνες;
Αδυναμία λειτουργίας, βλάβη υπερθέρμανσης ή καψίματος
Είναι γειωμένη η εσωτερική μονάδα;
Βραχυκύκλωμα
Το καλώδιο σύνδεσης έχει το καθορισμένο πάχος;
Αδυναμία λειτουργίας, βλάβη υπερθέρμανσης ή καψίματος
Είναι οι θύρες εισόδου και εξόδου απαλ- Δεν υπάρχει ψύξη, Δεν υπάρχει
λαγμένες από εμπόδια;
θέρμανση
Σταματά και ξεκινά η λειτουργία του
κλιματιστικού με το τηλεχειριστήριο ή
άλλη εξωτερική συσκευή;
Καμία λειτουργία
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, έχει πληροφορηθεί ο πελάτης
για τις διαδικασίες λειτουργίας και
χειρισμού;
El-11
9371022475-03_IM_9L.indb 11
3/13/2019 3:46:19 PM
Οθόνη ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
11. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Εάν χρησιμοποιείτε ενσύρματο τηλεχειριστήριο, οι κωδικοί σφαλμάτων εμφανίζονται στην
οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλεχειριστήριο, η λυχνία στη
μονάδα φωτοανιχνευτή θα εμφανίσει τους κωδικούς σφαλμάτων χρησιμοποιώντας μοτίβα
που αναβοσβήνουν. Δείτε τα μοτίβα της λυχνίας που αναβοσβήνουν και τους κωδικούς
σφαλμάτων στον παρακάτω πίνακα.
Ενδείξεις σφαλμάτων
Κωδικός ΣφάλΛυχνία
ματος Ενσύρμα- Περιεχόμενα σφάλμαOPERATION Λυχνία TIMER Λυχνία FILTER του Τηλεχειριτος
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) (πορτοκαλί)
(κόκκινη)
στηρίου
(πράσινη)
(1)
(2)
Σφάλμα επικοινωνίας
τηλεχειριστηρίου
(1)
(4)
Σφάλμα επικοινωνίας
δικτύου
(1)
(6)
Σφάλμα επικοινωνίας
περιφερειακής μονάδας
(2)
(6)
Σφάλμα ρύθμισης
διεύθυνσης εσωτερικής
μονάδας
(2)
(9)
Σφάλμα αριθμού
μονάδας σύνδεσης στο
σύστημα του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
(3)
(1)
Μη κανονική παροχή
ρεύματος εσωτερικής
μονάδας
(5)
(1)
Σφάλμα κύριας PCB
εσωτερικής μονάδας
(3)
(10)
Σφάλμα κυκλώματος
επικοινωνίας εσωτερικής μονάδας (ενσύρματο τηλεχειριστήριο)
(4)
(1)
Σφάλμα θερμικής
αντίστασης θερμ. χώρου
εσωτερικής μονάδας
(4)
(2)
Σφάλμα θερμικής αντίστασης εναλλάκτη θερμ.
εσωτερικής μονάδας
(4)
(4)
Σφάλμα αισθητήρα ανίχνευσης ανθρώπων
(5)
(1)
Σφάλμα μοτέρ 1
ανεμιστήρα εσωτερικής
μονάδας
(5)
(2)
Σφάλμα σπείρας
(βαλβίδας εκτόνωσης)
εσωτερικής μονάδας
(5)
(3)
Μη κανονική αποστράγγιση νερού εσωτερικής
μονάδας
(9)
(15)
Διάφορα σφάλματα
εξωτερικής μονάδας
(10)
(8)
Κακή κυκλοφορία
ψυκτικού
(13)
(1)
Σφάλμα μονάδας Διακλάδωσης Ψυκτικού
UTY-RNR*Z* (τύπος 2-καλωδίων)
Εικονίδιο
σφάλματος
Πιέστε στο [Next Page] (Επόμενη Σελίδα)
[ή [Previous Page] (Προηγούμενη Σελίδα)]
για εναλλαγή σε άλλες πληροφορίες της
εσωτερικής μονάδας.
Πιέστε στο [Status] Πιέστε στο [Error Informationt] (Πληροφορίες Σφαλμάτων).
(Κατάσταση).
Διψήφιοι αριθμοί αντιστοιχούν στον κωδικό σφάλματος στον προηγούμενο πίνακα.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου.
UTY-RLR* (τύπος 2 καλωδίων)
Μέθοδος προβολής
Εικονίδιο σφάλματος
Κωδικός σφάλματος
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου.
: Ανάβει 0,5s / Σβήνει 0,5s
: Ανάβει 0,1s / Σβήνει 0,1s
( ) : Αριθμός αναλαμπών
El-12
9371022475-03_IM_9L.indb 12
3/13/2019 3:46:19 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement