Fujitsu HUG-KJA Kullanma talimatları

Fujitsu HUG-KJA Kullanma talimatları
AIR CONDITIONER
OPERATING MANUAL
Cassette type
BEDIENUNGSANLEITUNG
Kassettentyp
MODE D’EMPLOI
Type cassette
MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
Tipo casete
MANUALE DI ISTRUZIONI
Tipo a cassetta
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τύπος κασέτας
MANUAL DE FUNCIONAMENTO
Tipo cassete
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
кассетного типа
KULLANIM KILAVUZU
KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH ZUM
SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF
CONSERVEZ CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE
ULTÉRIEURE
CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURA
REFERENCIA
CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER
FUTURE CONSULTAZIONI
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΦΟΡΑ
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA
FUTURA
ХРАНИТЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПРАВОК В
БУДУЩЕМ
BU KILAVUZU İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE
SAKLAYIN
9381622009-02_OM_9L.indb i
Kaset tipi
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
EλληvIkά
Português
Русский
Türkçe
[Original instructions]
PART No. 9381622009-02
3/9/2016 10:44:06 AM
KULLANIM KILAVUZU
PARÇA No. 9381622009-02
Klima (Kaset tipi)
İÇİNDEKİLER
GÜVENLİK TALİMATLARI ...................................................... 1
PARÇALARIN ADLARI ........................................................... 2
ÖZELLİKLER VE İŞLEVLER .................................................. 2
TEMİZLİK VE BAKIM ............................................................. 2
ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI......................................................... 3
SORUN GİDERME ................................................................. 6
GÜVENLİK TALİMATLARI
Kişisel yaralanmayı veya mülk hasarını önlemek için, bu ürünü kullanmadan önce bu kısmı dikkatlice okuyun ve aşağıdaki
güvenlik önlemlerine uyduğunuzdan emin olun.
Talimatları izlememekten kaynaklanan hatalı çalışma, ciddilik
düzeyi aşağıdaki şekilde sınıflandırılan zarara veya hasara
neden olabilir:
UYARI
Bu işaret, ölüm veya ciddi yaralanmaya
karşı uyarır.
DİKKAT
Bu işaret, yaralanma veya mal zararına
karşı uyarır.
Bu işaret, İZİN VERİLMEYEN bir eylemi belirtir.
Bu işaret, ZORUNLU bir eylemi belirtir.
UYARI
• Bu ürün kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Bu ürünün tamiri, montajı ve yeniden
konumlandırılması için her zaman yetkili servis
personeline danışın.
Uygun olmayan montaj veya kullanım sızıntıya,
elektrik çarpmasına ya da yangına neden olacaktır.
• Yanık kokusu gibi bir arıza durumunda, klimanın
çalışmasını hemen durdurun ve sigortayı kapatarak veya güç fişini çekerek tüm güç kaynağı bağlantısını kesin. Ardından yetkili servis personeline
danışın.
• Güç besleme kablosuna zarar gelmemesine özen
gösterin. Zarar görmesi durumunda yalnızca yetkili
bir servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
• Soğutucu sızıntısı durumunda, ateşten veya her
türlü yanıcı maddeden uzak tuttuğunuzdan emin
olun ve yetkili servis personeline danışın.
• Gök gürültülü sağanak olması veya yıldırım çarpma belirtisi durumunda, klimayı uzaktan kumandayla kapatın ve elektrikle bağlantılı tehlikeleri
önlemek için ürüne ya da güç kaynağına dokunmaktan kaçının.
• Bu cihazın, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkları veya cihazın
kullanımı konusunda bilgilendirilmedikleri sürece,
kısıtlı fiziksel, duyusal ya da zihinsel becerilere
sahip kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanımı
amaçlanmaz.
Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak
için gözetim altında tutulmalıdır.
• Bu ürünü, sigortayı açarak veya kapatarak başlatmayın ya da durdurmayın.
• Bu ürünün yakınında yanıcı gazlar kullanmayın.
• Kendinizi, uzun süreler boyunca doğrudan soğutma hava akımına maruz bırakmayın.
• Parmaklarınızı veya diğer herhangi bir nesneyi
çıkış veya giriş portuna sokmayın.
• Islak ellerle çalıştırmayın.
DİKKAT
• Kullanım sırasında ara sıra havalandırma sağlayın.
• Bu ürünü mutlaka filtreler takılı olarak çalıştırın.
• Her türlü elektronik ekipmanın, hem iç hem de dış
ünitelerden en az 1 metre (40 inç) uzakta olduğundan emin olun.
• Bu ürünü uzun süre kullanmayacağınız durumlarda tüm güç kaynağı bağlantılarını kesin.
• Uzun bir süre kullandıktan sonra, bu ürünün düşmesini önlemek için iç ünitenin montajını kontrol
ettirdiğinizden emin olun.
• Bu ürünü, bebeklerin, çocukların, yaşlıların veya
hasta kişilerin bulunduğu bir odada kullanırken,
hava akımı yönüne ve oda sıcaklığına dikkat edilmelidir.
• Hava akımını şöminelere veya ısıtma aygıtına
yönlendirmeyin.
• Giriş ve çıkış bağlantı noktalarını tıkamayın veya
kapatmayın.
• Radyatör kanatçıklarına ağır basınç uygulamayın.
• Bu ürüne tırmanmayın, üzerine nesneler yerleştirmeyin veya asmayın.
• Bu ürünün altına başka elektrikli ürünler veya ev
eşyaları yerleştirmeyin.
Bu üründen damlayan yoğuşma bunları ıslatabilir
ve eşyanızın hasarına veya arızasına neden olabilir.
• Bu ürünü doğrudan suya maruz bırakmayın.
• Bu ürünü, gıdaları, bitkileri, hayvanları, hassas
ekipmanları, sanat ürünlerini veya diğer nesneleri
saklamak için kullanmayın. Bu öğelerin kalitesinde
bozulmaya neden olabilir.
• Hayvanları veya bitkileri doğrudan hava akımına
maruz bırakmayın.
• Klimadan boşaltılan suyu içmeyin.
• Güç kaynağı kablosunu çekmeyin.
• Ünitenin bakımını yaparken fiziksel yaralanmayı
önlemek için bu ürüne yerleşik ısı eşanjörünün
alüminyum peteklerine dokunmayın.
• Bu ürünü kullanırken veya temizlerken dengesiz
basamakların üzerinde durmayın. Devrilebilir ve
yaralanmaya neden olabilir.
Tr-1
9381622009-02_OM_9L.indb 1
3/9/2016 10:44:14 AM
PARÇALARIN ADLARI
HAFTALIK ZAMANLAYICI
Haftanın her bir günü için çalışma zamanları ayarlamak
amacıyla bu zamanlayıcı işlevini kullanın. İzleyen haftadaki
seçili bir gün için zamanlanmış çalışmayı kapatmak amacıyla
Kapanma günü ayarını kullanın. Tüm günler birlikte ayarlanabildiğinden, haftalık zamanlayıcı, zamanlayıcı ayarlarını
günlerin hepsi için yinelemek amacıyla kullanılabilir.
İç ünite
1
2-[1]
3
2-[4]
2-[2]
2-[3]
1Hava filtresi (hava giriş ızgarasında)
2Hava akımı yönü çıkışı
Bağımsız hava akımı yönü kontrolü: [1][2][3][4]
3Hava giriş ızgarası
4Uzaktan kumanda *
*: Çalıştırma şekli konusunda ayrıntılı talimatlar için lütfen
uzaktan kumandanın kullanım kılavuzuna başvurun.
ÖZELLİKLER VE İŞLEVLER
İNVERTÖR
Klima, odada istenen sıcaklığı hızla sağlamak için başlangıçta
en yüksek kapasitede çalışacaktır. Odadaki sıcaklık ayarlı
sıcaklığa ulaşmaya başladığında, klima, kapasitesini ve enerji
kullanımını en az kapasiteye ve giriş derecelerine düşürecektir.
DİKEY HAVA AKIMI
Rahat hava akımı, geniş dikey hava akımı tarafından odanın
her köşesine yayılır.
BAĞIMSIZ HAVA AKIMI YÖNÜ KONTROLÜ
Rahat hava akımı sağlamak için, her bir panjur kablolu uzaktan kumanda kullanılarak bağımsız olarak ayarlanabilir.
EKONOMİ ÇALIŞMASI
Ekonomik kullanım modunda çalıştırıldığında soğutma modundaylen oda sıcaklığı ayarlanan sıcaklıktan biraz yüksek
olur ve ısıtma modundayken ayarlanan sıcaklıktan biraz
düşük olur. Bu nedenle Ekonomik kullanım modu normal modlara nazaran daha fazla enerji tasarrufu yapabilir.
OTOMATİK GEÇİŞ
Ayarlı sıcaklığı korumak için çalışma modu otomatik olarak
değiştirilir ve sıcaklık her zaman sabit tutulur.
ENERJİ TASARRUFU İÇİN FAN KONTROLÜ
Soğutma çalışması sırasında ayarlı sıcaklığa ulaşıldığında fan
aralıklı olarak çalışır ve güç tasarrufu sağlanır.
ÇIKARILABİLİR GİRİŞ IZGARASI
İç ünitenin giriş ızgarası kolay temizlik ve bakım için çıkarılabilir.
KABLOLU UZAKTAN KUMANDA
Kablolu uzaktan kumanda iç ünite çalışmasının rahat kontrolüne olanak tanır.
KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA (İSTEĞE BAĞLI)
İsteğe bağlı kablosuz uzaktan kumanda kullanılabilir. Kablosuz uzaktan kumanda kullanılırken, kablolu uzaktan kumanda
kullanımıyla karşılaştırıldığında aşağıdaki farklılıklar vardır.
[ Kablosuz uzaktan kumanda için ek işlevler ]
• UYKU zamanlayıcı
• 10 °C ISITMA çalışması
Kablosuz ve kablolu uzaktan kumandaları aynı anda kullanabilirsiniz ama işlevler kısıtlanacaktır.
• 10 °C ISITMA çalışması
TEMİZLİK VE BAKIM
DİKKAT
• Üniteyi temizlemeden önce, durdurduğunuzdan
ve güç kaynağının bağlantısını kestiğinizden emin
olun.
• Sigortayı kapatın.
• Fan ünite içinde yüksek hızda çalışır ve kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
• Giriş ızgarasını düşürmemeye dikkat edin.
• Filtrenin temizlenmesi yüksek yerlerde çalışmayı
içerir, lütfen yetkili servis personeline danışın.
• Üniteyi sıvı böcek ilaçlarına veya saç spreylerine
maruz bırakmayın.
• Ünite uzun süre boyunca kullanıldığında, içinde kir birikerek performansını düşürebilir. Gerçekleştirdiğiniz temizlik
ve bakım işleminin yanı sıra ünitenin düzenli olarak kontrol
edilmesini öneririz. Daha fazla bilgi için yetkili servis personeline danışın.
• Üniteyi temizlerken, 40°C'den daha sıcak su, aşındırıcı
temizleyiciler veya benzen ya da tiner gibi uçucu maddeler
kullanmayın.
• Ünite 1 ay ya da daha uzun süre çalıştırılmayacaksa, üniteyi yarım gün boyunca Fan modunda çalıştırarak iç parçalarının önceden iyice kurumasını sağladığınızdan emin olun.
Tr-2
9381622009-02_OM_9L.indb 2
3/9/2016 10:44:14 AM
Hava filtresini temizleme
1
Giriş ızgarası basmalı düğmelerine (2 konumda) bastırıp giriş ızgarasını açın.
ÇALIŞTIRMA İPUÇLARI
Isıtmayla (*) ilgili talimatlar yalnızca Isıtma ve Soğutma modelinde (Ters Döngü) uygulanır.
Isıtma performansı*
2
Filtreyi giriş ızgarasından
çekerek çıkarın.
3
Hava filtresini temizleyin.
Hava filtrelerindeki tozu elektrik süpürgesiyle çekerek
veya yıkayarak giderin. Yıkadıktan sonra, hava filtrelerinin güneş ışığı almayan bir alanda tamamen kurumasını
sağlayın.
• Hava filtresindeki toz ya bir elektrik süpürgesiyle ya
da filtrenin yumuşak deterjan ve ılık sudan oluşan bir
çözeltiyle yıkanmasıyla temizlenebilir. Filtreyi yıkarsanız, geri takmadan önce gölgeli bir konumda tamamen
kurumasını sağladığınızdan emin olun.
• Hava filtresinde toz birikmesine izin verilirse, hava
akımı zayıflayarak çalışma verimliliğini düşürecek ve
gürültüyü artıracaktır.
4
5
Hava filtrelerini giriş ızgarasına
geri takın.
1 Hava filtresini tutucusuna
yerleştirin.
2 Hava filtresinin, tutucusuna
yerleştirildiğinde filtre durdurucuya temas ettiğinden
emin olun.
• Bu klima, dışarıdaki havadan ısı emip, bu ısıyı içeriye aktaran ısı pompası prensibiyle çalışır. Sonuç olarak, dış hava
sıcaklığı düştüğünde çalışma performansı zayıflar. Ayrıca,
ünitenin, gereken oda alanı için doğru boyutlandırıldığından
emin olmak için lütfen montaj teknisyeninize danışın.
• Isı pompası klimalar, havayı oda boyunca dolaştırarak tüm
odayı ısıtır; sonuç olarak, klimanın ilk başlatılmasından oda
ısınana kadar biraz zaman gerekebilir.
İç ve dış sıcaklıklar yüksek olduğunda*
Isıtma modu kullanılırken hem iç hem de dış sıcaklık yüksek
olduğunda, dış ünitenin fanı ara sıra durabilir.
Mikro bilgisayar kontrollü otomatik buz çözme*
• Düşük dış sıcaklık ve yüksek nem koşulları altında Isıtma
modu kullanılırken, dış ünitede donma oluşarak çalışma
performansını düşürebilir.
Bu performans düşüşünü önlemek için, bu ünite bir mikro
bilgisayar kontrollü otomatik buz çözme işleviyle donatılmıştır. Buz çözme döngüsü sırasında iç fan kapanacak ve buz
çözme modu gösterilecektir. En fazla 15 dakika sonra klima
tekrar çalışmaya başlayacaktır.
• Isıtma çalışması durduktan sonra, dış ünitede don oluşursa
ünite Otomatik buz çözme işlevini başlatacaktır. Bu anda,
dış ünite birkaç dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak
duracaktır.
Akım yönü ayarı
Dikey hava yönü ayarı
Hava akımı yönü ayarı:1, 2, 3, 4: Soğutma/ısıtma/kurutma
modu sırasında
Giriş ızgarasını kapatın.
NOTLAR
Filtre işareti*
Odanın havasındaki tahmini toz miktarına göre iç ünitede filtre
işaretinin görüntülenmesine yönelik uygun aralıkları seçin.
Bu işlevi kullanırken lütfen yetkili servis personeline danışın.
*: Çalıştırma şekli konusunda ayrıntılı talimatlar için lütfen
uzaktan kumandanın kullanım kılavuzuna başvurun.
• Dikey hava akımı yönü, seçilen çalışma türüne göre, gösterildiği gibi otomatik olarak ayarlanır.
Soğutma/kurutma modu sırasında: Yatay akım 2
Isıtma modu sırasında*:
Aşağı doğru akım 4(18, 24, 30, 36 tipi)
3(45, 54 tipi)
• OTOMATİK mod çalışması sırasında, çalışma başladıktan
sonraki ilk dakika boyunca hava akımı yatay olacaktır 2;
bu sırada hava yönü ayarlanamaz.
Akım yönü ayarlansa bile, ısıtma çalışması başladığında,
buz çözme sırasında veya AUTO (otomatik geçiş) seçildiğinde farklı bir konumda çalışabilir.
Tr-3
9381622009-02_OM_9L.indb 3
3/9/2016 10:44:14 AM
Mod çalışması
NOTLAR
• Hava yönü kanatlarını elle yukarı/aşağı doğru hareket
ettirmeye çalışmak hatalı çalışmayla sonuçlanabilir; bu durumda çalışmayı durdurup tekrar başlatın. Panjurlar tekrar
düzgün biçimde çalışmaya başlamalıdır.
• Bebeklerin, çocukların, yaşlıların veya hasta kişilerin bulunduğu bir odada kullanılırken, ayarların yapılması sırasında
hava yönüne ve oda sıcaklığına dikkat edilmelidir.
Yatay hava yönü ayarı
İşlev kullanılamaz.
Salınım çalışması
Çalışma türü
Salınım aralığı
Soğutma/Isıtma/Kurutma/Fan
1-4
Klimanın fanı çalışmıyorken veya çok düşük hızlarda çalışıyorken
salınım çalışması geçici olarak durabilir.
Otomatik
Soğutma modeli:
• AUTO (otomatik geçiş) çalışması ilk kez seçildiğinde
fan birkaç dakika boyunca çok düşük hızda çalışacaktır;
bu sırada iç ünite oda koşullarını algılar ve uygun modu
seçer.
Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlı sıcaklıktan yüksek
→ Soğutma modu
Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlı sıcaklığa yakın
veya ondan düşük → İzleme çalışması
Soğutma modu
Sıcaklık ayarında tanımlı
sıcaklık
İzleme çalışması
Bağımsız hava akımı yönü kontrolü
Panjurları ayarlamak için bu işlev kullanıldığında, başka uzaktan
kumandalardan veya harici cihazlardan yapılan diğer VT ayarlarından öncelikli olacaktır. Diğer ayarlara değiştirmek için bağımsız
hava akımı yönü kontrolünü devre dışı bırakın.
Sıcak başlatma*
İç ünite, Isıtma çalışması başladığında soğuk başlatmaları
engeller.
İç ünite fanı, ısı eşanjörü ayarlı sıcaklığa ulaşana kadar çalışmayacak veya çok düşük bir hızda çalışacaktır.
Düşük ortam soğutma
Dış sıcaklık düştüğünde, dış ünitenin fanları düşük hıza geçiş
yapabilir veya fanlardan biri aralıklı olarak durabilir.
• İç ünite, odanızın sıcaklığını sıcaklık ayarına yakın biçimde ayarladığında izleme çalışmasını başlatacaktır. Fan,
izleme çalışması modunda düşük hızda çalışacaktır. Oda
sıcaklığı sonradan değişirse, iç ünite, sıcaklığı sıcaklık
ayarında belirlenmiş değere ayarlamak için bir kez daha
uygun çalışmayı (soğutma) seçecektir.
• Ünite tarafından otomatik olarak seçilen mod istediğiniz
değilse, çalışma modlarından birini (Soğutma, Kurutma,
Fan) seçin.
Isıtma ve Soğutma modeli (Ters döngü):
• AUTO (otomatik geçiş) seçildiğinde, klima, odanızın geçerli sıcaklığına göre uygun çalışma modunu seçer.
• Otomatik mod ilk kez seçildiğinde fan birkaç dakika
boyunca düşük hızda çalışacaktır; bu sırada iç ünite oda
koşullarını algılar ve uygun modu seçer.
Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlı sıcaklıktan yüksek
→ Soğutma modu
Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlı sıcaklığa yakın →
Dış sıcaklıkla belirlenir
Oda sıcaklığı, sıcaklık ayarında tanımlı sıcaklıktan düşük
→ Isıtma modu
Soğutma modu
Sıcaklık ayarında
tanımlı sıcaklık
Dış sıcaklıkla
belirlenir
Isıtma modu
• Klima, odanızın sıcaklığını termostat ayarına yakın biçimde ayarladığında izleme çalışmasını başlatacaktır. Fan,
izleme çalışması modunda düşük hızda çalışacaktır. Oda
sıcaklığı sonradan değişirse, klima, sıcaklığı termostatta
belirlenmiş değere ayarlamak için bir kez daha uygun
çalışmayı (Isıtma, Soğutma) seçecektir.
Ünite tarafından otomatik olarak seçilen mod istediğiniz
değilse, çalışma modlarından birini (Isıtma, Soğutma,
Kurutma, Fan) seçin.
Tr-4
9381622009-02_OM_9L.indb 4
3/9/2016 10:44:14 AM
Isıtma*
• Odanızı ısıtmak için kullanın.
• Isıtma modu seçildiğinde, klima yaklaşık 3 ila 5 dakika boyunca çok düşük fan hızında çalışacak, ardından seçilen
fan ayarına geçiş yapacaktır. Bu zaman dilimi, iç ünitenin
tam çalışmaya başlamadan önce ısınmasına olanak tanımak için sağlanır.
• Oda sıcaklığı çok düşük olduğunda, dış ünitede donma
oluşabilir ve performansı düşebilir. Ünite bu donmayı
gidermek için zaman zaman otomatik olarak buz çözme
döngüsüne girecektir. Otomatik buz çözme çalışması
sırasında Isıtma çalışması kesilecektir.
• Isıtma çalışmasının başlamasından sonra odanın ısınması biraz zaman alır.
Soğutma
Odanızı soğutmak için kullanın.
Kurutma
• Odanızın nemini giderirken hafifçe soğutmak için kullanın.
• Kurutma modu sırasında odayı ısıtamazsınız.
• Ünite, Kurutma modu sırasında düşük hızda çalışacaktır; iç ünitenin fanı, odanın nemini ayarlamak için zaman
zaman durabilir. Fan, odanın nemini ayarlarken çok düşük
hızda da çalışabilir.
• Kurutma modu seçildiğinde fan hızı elle değiştirilemez.
Fan
Havayı odanız boyunca dolaştırmak için kullanın.
NOTLAR
*Isıtma modu sırasında:
Termostatı, geçerli oda sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayın. Termostat asıl oda sıcaklığından daha düşük bir
değere ayarlanırsa Isıtma modu çalışmayacaktır.
Soğutma/Kurutma modu sırasında:
Termostatı, geçerli oda sıcaklığından daha düşük bir sıcaklığa
ayarlayın. Termostat asıl oda sıcaklığından daha yüksek bir değere ayarlanırsa Soğutma ve Kurutma modları çalışmayacaktır
(Soğutma modunda yalnızca fan çalışacaktır).
Fan modu sırasında:
Üniteyi odanızı ısıtmak veya soğutmak için kullanamazsınız.
Ekonomi çalışması
Ekonomi çalışması, en yüksek çıkışta soğutma ve ısıtmaya
yönelik normal klima çalışmasının yaklaşık %70'idir.
Ekonomi çalışması sırasında oda iyi biçimde soğutulmuyorsa
(veya ısıtılmıyorsa) normal çalışmayı seçin.
Fan hızı
Fan hızını kontrol eder.
OTOMATİK
YÜKSEK
ORTA
DÜŞÜK
SESSİZ
OTOMATİK seçildiğinde, fan hızı, çalışma moduna göre otomatik olarak ayarlanır.
Isıtma*: İç üniteden verilen havanın sıcaklığı düşükse, fan
çok düşük hızda çalışacaktır.
Soğutma: Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklığa yaklaştıkça fan hızı
düşer.
Fan:
Fan orta fan hızında çalışır.
Enerji tasarrufu için fan kontrolü
• İç ünite fanı, Soğutma veya Kurutma modunda, dış ünite
durdurulduğunda iç ünite fanının dönmesini durdurarak güç
tasarrufu çalışmasını sağlayan enerji tasarrufu için iç ünite
fan kontrolünü gerçekleştirmek amacıyla zaman zaman
durabilir.
• Başlangıç ayarında bu işlev etkindir.
• Bu işlevi devre dışı bırakmak için uzaktan kumandanın
kullanım kılavuzuna başvurun.
• Ayar değiştirilse bile, fan hızı Soğutma modu veya Kurutma
modu modunda “AUTO” (OTOMATİK) olarak ayarlanırsa,
bu işlev, dolaşan iç nemin yayılımını bastırmak çalışmaya
devam eder.
Otomatik başlat
Güç Kesintisi Durumunda
• Klimayı besleyen güç kaynağının bir güç arızasından dolayı
kesilmesi durumunda, klima, güç geri geldiğinde daha önce
seçilen modda otomatik olarak yeniden başlayacaktır.
• Diğer elektrikli cihazların (elektrikli tıraş makinesi vb.)
kullanımı veya kablosuz yayın ileticilerin yakınında kullanım
klimanın hatalı çalışmasına neden olabilir. Bu durumda, güç
kaynağının bağlantısını geçici olarak kesip tekrar bağlayın
ve ardından çalışmayı sürdürmek için uzaktan kumandayı
kullanın.
Çoklu uzaktan kumanda (isteğe bağlı)
En fazla iki taneye kadar olmak üzere bir uzaktan kumanda
daha eklenebilir. Her iki uzaktan kumanda da klimayı kontrol
edebilir. Ancak zamanlayıcı işlevleri ikincil ünitede kullanılamaz.
Grup kontrolü
Bir uzaktan kumanda 16 taneye kadar klimayı kontrol edebilir.
Klimaların tümü aynı ayarlarla çalıştırılacaktır.
Bildirimler
* • Isıtma modunun kullanımı sırasında, dış ünite ara sıra
kısa süreler boyunca buz çözme çalışmasını başlatacaktır.
Buz çözme çalışması sırasında, kullanıcı iç üniteyi tekrar
ısıtmaya ayarlarsa, buz çözme modu devam edecek ve
buz çözmenin tamamlanmasından sonra Isıtma çalışması
başlayacaktır; sıcak havanın verilmesinden önce biraz
zaman gerekebilir.
* • Isıtma modunun kullanımı sırasında iç ünitenin üstü ısınabilir ancak bunun nedeni, durdurulduğunda bile soğutucunun iç ünite boyunca dolaştırılmasıdır; hatalı çalışma
değildir.
Tr-5
9381622009-02_OM_9L.indb 5
3/9/2016 10:44:14 AM
SORUN GİDERME
Isıtmayla (*) ilgili talimatlar yalnızca Isıtma ve Soğutma modelinde (Ters Döngü) uygulanır.
UYARI
Aşağıdaki durumlarda, klimanın çalışmasını derhal
durdurun ve şalteri kapatarak veya fişi çekerek bütün
elektrik bağlantısını kesin. Ardından bayinize ya da
yetkili servis personelinize danışın.
Ünite güç kaynağına bağlı olduğu sürece, kapalı olsa
bile, elektrik kaynağından izole olmuş halde değildir.
• Ünite yanık kokusu ya da duman yayıyor
• Üniteden su sızıyor.
Servis isteğinde bulunmadan önce aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirin:
NORMAL İŞLEV
Hemen çalıştırmayın
• Ünite durdurulur ve ardından hemen tekrar başlatılırsa,
kompresör, sigortanın atmasını önlemek için yaklaşık 3
dakika çalışmayacaktır.
• Sigorta kapatılıp tekrar açıldığında, koruma devresi yaklaşık 3 dakika çalışarak, bu süre içinde ünite çalışmasını
önleyecektir.
Gürültü duyuluyor
• Çalışma sırasında ve ünite durdurulduktan hemen sonra,
klimanın boru tesisatında akan suyun sesi duyulabilir. Çalışmanın başlatılmasından sonra yaklaşık 2 ila 3 dakika
boyunca belirgin biçimde gürültü de fark edilebilir (soğutucu akışı sesi).
• Çalışma sırasında hafif cızırtılı bir ses duyulabilir. Bu,
sıcaklık değişimlerinden dolayı ön kapağın anlık genleşmesinin ve büzülmesinin sonucudur.
* • Isıtma çalışması sırasında ara sıra cızırtılı bir ses duyulabilir. Bu ses, Otomatik buz çözme çalışması tarafından
üretilir.
Kokular
• İç üniteden bazı kokular yayılabilir. Bu koku, klimaya
çekilmiş olan oda kokularının (mobilya, tütün vb.) sonucudur.
Buğu veya buhar yayılıyor
• Soğutma veya Kurutma çalışması sırasında iç üniteden
yayılan ince bir buğu görülebilir. Bu, klimadan verilen havayla, oda havasının yoğuşma ve buğulaşmayla sonuçlanacak şekilde aniden soğutulmasından kaynaklanır.
* • Isıtma çalışması sırasında dış ünitenin fanı durabilir ve
üniteden buhar yükseldiği görülebilir. Bu, Otomatik buz
çözme çalışmasından dolayıdır.
Nem düşmüyor
Kurutma çalışması durumunda.
• Bazı oda koşullarında nem düşmez.
• Nemi düşürmek için daha düşük bir oda sıcaklığı ayarlayın.
Hava akımı zayıf veya duruyor
• İç ünite fanı dış ünite fanından daha sonra çalışabilir veya
dış ünite fanı çalışmıyorken durabilir. Bu, enerji tasarrufu
çalışması için iç ünite fan kontrolünden dolayıdır.
• Bu işlevi devre dışı bırakmak için uzaktan kumandanın
kullanım kılavuzuna başvurun. (Bu işlev, Otomatik fan
modunda devre dışı bırakılamaz.)
* • Isıtma çalışması başlatıldığında, fan hızı, iç parçaların
ısınmasına olanak tanımak için geçici olarak çok düşüktür.
* • Isıtma çalışması sırasında oda sıcaklığı termostat ayarının üstüne çıkarsa, dış ünite duracak ve iç ünite çok
düşük fan hızında çalışacaktır. Odayı biraz daha ısıtmak
isterseniz, termostatı daha yüksek bir değere ayarlayın.
* • Isıtma çalışması sırasında, Otomatik buz çözme modu
çalışırken ünite geçici olarak çalışmayı durduracaktır (en
fazla 15 dakika). Otomatik buz çözme çalışması sırasında
buz çözme modu belirtilecektir.
<<Uzaktan kumandanın kullanım kılavuzuna bakın.>>
• Fan, Kurutma çalışması sırasında veya ünite odanın
sıcaklığını izlerken çok düşük hızda çalışabilir.
• Fan, Sessiz çalışma sırasında çok düşük hızda çalışacaktır.
• Fan, izleme Otomatik çalışmada çok düşük hızda çalışacaktır.
Akım yönü ayara göre değişmiyor veya hiç değişmiyor
• Akım yönü ayarlansa bile, ısıtma çalışması başladığında,
buz çözme sırasında veya AUTO (otomatik geçiş) seçildiğinde geçici olarak farklı bir konumda çalışabilir.
• Bağımsız VT Bekletme ayarlanabilir.
<<Uzaktan kumandanın kullanım kılavuzuna bakın.>>
Dış üniteden su çıkıyor
* • Isıtma çalışması sırasında, Otomatik buz çözme çalışmasından dolayı dış üniteden su çıkabilir.
BİR KEZ DAHA KONTROL EDİN
Hiç çalışmıyor
• Sigorta kapatıldı mı?
• Güç kesintisi oldu mu?
• Sigorta veya şalter attı mı?
• Zamanlayıcı çalışıyor mu?
Zayıf soğutma (veya ısıtma*) performansı
• Hava filtresi kirli mi?
• Klimanın giriş ızgarası veya çıkış bağlantı noktası tıkalı
mı?
• Oda sıcaklığı ayarlarını (termostat) doğru biçimde yaptınız mı?
• Açık pencere veya kapı var mı?
• Soğutma çalışması durumunda, bir pencereden parlak
güneş ışığı girmesine izin veriliyor mu? (Perdeleri kapatın.)
• Soğutma çalışması durumunda, odada ısıtma aygıtı ve
bilgisayarlar veya çok fazla insan var mı?
• Ünite Sessiz çalışmaya mı ayarlı?
• Klima ekonomi modunda mı?
Bu kontrolleri gerçekleştirdikten sonra sorun devam ederse
veya yanık kokusu fark ederseniz, çalışmayı hemen durdurun,
güç kaynağı bağlantısını kesin ve yetkili servis personeline
danışın.
Tr-6
9381622009-02_OM_9L.indb 6
3/9/2016 10:44:14 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement