Fujitsu RCG09KVLA Yükleme Rehberi

Fujitsu RCG09KVLA Yükleme Rehberi
KURULUM KILAVUZU
KLİMA
Kompakt kaset tipi
PARÇA No. 9379124119-03
Yalnızca yetkili servis personeli içindir.
DİKKAT
Hafif ya da orta düzeyde yaralanma veya mal zararıyla
sonuçlanabilecek olası bir tehlikeli durumu belirtir.
UYARI
• Cihaz, X m ’den daha büyük yüz ölçümüne sahip bir odaya kurulmalı, çalıştırılmalı ve
depolanmalıdır.
2
Soğutucu şarjı miktarı
M (kg)
Minimum oda yüz ölçümü
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
İçindekiler
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ....................................................................... 1
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
1.1. R32 soğutucu kullanımına yönelik önlemler ................................... 2
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
2. ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ .............................................................. 4
2.1. Montaj gereçleri .............................................................................. 4
2.2. Aksesuarlar ..................................................................................... 4
2.3. Kaset ızgara aksesuarları ............................................................... 4
2.4. Boru gereksinimi ............................................................................. 5
2.5. Elektrik gereksinimi......................................................................... 5
2.6. İsteğe bağlı parçalar ....................................................................... 5
3. KURULUM İŞİ ....................................................................................... 5
3.1. Montaj yeri seçme .......................................................................... 5
3.2. Kurulum boyutu .............................................................................. 5
3.3. Üniteyi monte etme......................................................................... 6
3.4. Drenaj montajı ................................................................................ 6
3.5. Boru tesisatı.................................................................................... 7
3.6. Elektrik tesisatı ............................................................................... 8
3.7. Uzaktan kumanda ayarı.................................................................11
4. KASET IZGARA MONTAJI ...................................................................11
4.1. Giriş ızgarasını çıkarın...................................................................11
4.2. Paneli iç üniteye monte etme ........................................................11
4.3. Giriş ızgarasını takın..................................................................... 12
5. İSTEĞE BAĞLI MONTAJ İŞLEMİ ....................................................... 12
5.1. İsteğe bağlı takım montaj ............................................................. 12
5.2. Harici giriş ve çıkış........................................................................ 12
5.3. Uzaktan kumanda sensörü (Opsiyonel parçalar) ......................... 13
5.4. Diğer isteğe bağlı parçalar............................................................ 13
5.5. Seçimlik parçalar kablo bağlama .................................................. 13
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Bu ürünün montajı, deneyimli servis teknisyenleri veya profesyonel montaj personeli
tarafından yalnızca bu kılavuza göre gerçekleştirilmelidir. Profesyonel olmayan biri
tarafından yapılan montaj veya ürünün hatalı montajı, yaralanma, su sızıntısı, elektrik
çarpması ya da yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir. Ürünün bu kılavuzdaki talimatlara uyulmadan monte edilmesi üretici garantisini geçersiz kılacaktır.
• Tüm işlem tamamlanana kadar gücü açmayın. İşlem tamamlanmadan gücün açılması
elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara yol açabilir.
• Çalışırken soğutucu sızarsa, alanı havalandırın. Sızan soğutucu çıplak aleve maruz
kalırsa zehirli gaz üretebilir.
• Montaj, her bir ülkedeki, bölgedeki ya da montaj yerindeki elektrik tesisatına ve ekipmanına yönelik yönetmeliklere, yasalara veya standartlara göre gerçekleştirilmelidir.
• Buz çözme işlemini hızlandırmak veya cihazı temizlemek için, üretici tarafından önerilenler dışındaki yöntemleri kullanmayın.
• Bu cihazın, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkları
veya cihazın kullanımı konusunda bilgilendirilmedikleri sürece, kısıtlı fiziksel, duyusal
ya da zihinsel becerilere sahip kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanımı amaçlanmaz. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
• Boğulma tehlikesini önlemek için, ambalaj malzemesi olarak kullanılan plastik torbayı
veya ince filmi küçük çocuklardan uzak tutun.
• Cihaz, sürekli çalışan tutuşturma kaynakları (örneğin açık alevler, çalışan gazlı cihaz
veya çalışan elektrikli ısıtıcı) olmayan bir odada depolanmalıdır.
• Delmeyin veya yakmayın.
• Soğutucuların koku içermeyebileceğine dikkat edin.
6. UZAKTAN KUMANDA MONTAJI ......................................................... 14
7. İŞLEV AYARI ....................................................................................... 16
7.1. İşlev ayrıntıları .............................................................................. 16
8. KONTROL LİSTESİ ............................................................................. 18
9. TEST ÇALIŞMASI ............................................................................... 18
9.1. Kontrol ögeleri .............................................................................. 18
9.2. Çalışma yöntemi ........................................................................... 18
10. SONLANDIRMA ................................................................................ 18
10.1. Isı yalıtımı montajı ...................................................................... 18
11. MÜŞTERİ KILAVUZU ........................................................................ 18
12. HATA KODLARI ................................................................................. 18
NOTLAR: Bu kılavuz, yukarıda belirtilen klimanın montaj yöntemini açıklar. Taşıma
ve montaj yalnızca uzmanlar tarafından bu kılavuzda belirtildiği gibi
gerçekleştirilmelidir.
1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Montajdan önce bu kılavuzu mutlaka iyice okuyun.
• Bu kılavuzda belirtilen uyarılar ve önlemler güvenliğinizle ilgili önemli bilgiler içerir.
Bunlara mutlaka uyun.
• Bu kılavuzu, kullanım kılavuzuyla birlikte müşteriye teslim edin. Ünitenin taşınması veya
onarılması gibi durumlarda kullanım için müşteriye kılavuzu saklamasını söyleyin.
UYARI
DİKKAT
• Klimayı monte etmeden veya kullanmadan önce, bu kılavuzda verilen tüm güvenlik
bilgilerini dikkatlice okuyun.
• Ürünü, montaj yerinde geçerli olan yerel yasalar ve yönetmeliklerin yanı sıra, üretici
tarafından sağlanan talimatlara uyarak monte edin.
• Bu ürün bir klimayı oluşturan bir setin parçasıdır. Ürün tek başına veya üretici tarafından izin verilmemiş bir cihazla monte edilmemelidir.
• Her zaman, bu ürün için, tüm kablolarda çalışan, temaslar arasında 3 mm mesafeli bir
sigortayla korunan ayrı bir güç kaynağı hattı kullanın.
• İnsanları korumak için ürünü doğru biçimde topraklayın ve güç kablosunu Topraklama
Sızıntısı Şalteriyle (ELCB) birlikte kullanın.
• Bu ürün patlamaya dayanıklı olmadığından patlayıcı bir ortama monte edilmemelidir.
• Elektrik çarpmasını önlemek için, güç kaynağı kapatıldıktan hemen sonra elektrikli
bileşenlere asla dokunmayın. Gücü kapattıktan sonra, elektrikli bileşenlere dokunmadan önce mutlaka en az 5 dakika bekleyin.
• Bu ürün kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Onarım için mutlaka deneyimli servis teknisyenlerine başvurun.
• Klimayı taşırken veya yeniden konumlandırırken, ürünün bağlantısının kesilmesi ve
yeniden monte edilmesi için deneyimli servis teknisyenlerine danışın.
• Üniteyi takarken veya bakımdan geçirirken yaralanmaları önlemek için iç veya dış
ünitenin içinde bulunan ısı değiştiricinin alüminyum kanatçıklarına dokunmayın.
• Ürün altına başka elektrikli ürünler veya ev eşyaları yerleştirmeyin. Üründen damlayan
yoğuşma bunları ıslatabilir ve eşya hasarına veya arızasına neden olabilir.
Türkçe
6.1. Grup kontrolü ................................................................................ 14
6.2. Birden fazla uzaktan kumanda ..................................................... 15
6.3. Aynı anda multi sistem çalışma .................................................... 15
• Elinizde tutarken klimanın çizilmemesine dikkat edin.
Önlenmemesi durumunda ölümle veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek olması muhtemel tehlikeli durumu belirtir.
Tr-1
9379124119-03_IM.indb 1
2019/2/22 16:51:53
1.1. R32 soğutucu kullanımına yönelik önlemler
Temel kurulum işlemi prosedürleri geleneksel soğutucu (R410A, R22) modelleriyle
aynıdır.
Ancak aşağıdaki noktalara dikkat edin:
Çalışma basıncı soğutucu R22 modellerinin basıncından 1,6 kat daha yüksek olduğundan, bazı boru tesisatı, kurulum ve servis araçları özeldir. (“2.1. Montaj gereçleri”
kısmına başvurun.)
Özellikle bir soğutucu R22 modelini yeni bir soğutucu R32 modeliyle değiştirirken, mutlaka dış ünite tarafında geleneksel boru tesisatını ve havşa somunlarını R32 ve R410A
boru tesisatı ve havşa somunlarıyla değiştirin.
R32 ve R410A için, dış ünite tarafında aynı havşa somunu ve boru kullanılabilir.
Soğutucu R32 ve R410A kullanan modeller, yanlışlıkla soğutucu R22 ile dolumu önlemek ve güvenlik için farklı bir dolum bağlantı noktası vida dişi çapına sahiptir. Bundan
dolayı önceden kontrol edin. [R32 ve R410A için dolum bağlantı noktası vida dişi çapı
1/2-20 UNF şeklindedir.]
Boru tesisatına yabancı madde (yağ, su vb.) girmemesi konusunda R22 için gösterdiğiniz dikkatten daha fazlasını gösterin. Ayrıca, boru tesisatını depolarken, kıstırarak,
bantlayarak ve benzeri yollarla ağız kısmını sıkıca kapatın (R32 kullanımı R410A ile
benzerdir.)
DİKKAT
1- Kurulum (Alan)
• Boru hattı kurulumu en az düzeyde tutulmalıdır.
• Boru hattı fiziksel hasara karşı korunmalıdır.
• Yer X m2’den küçükse, cihaz havalandırılmayan bir yere takılmamalıdır.
Soğutucu şarjı miktarı
M (kg)
Minimum oda yüz ölçümü
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Ulusal gaz yönetmelikleriyle uyuma dikkat edilmelidir.
• Mekanik bağlantılar bakım amaçları için erişilebilir olmalıdır.
• Mekanik havalandırma gerekmesi durumunda, havalandırma açıklıklarında olası
engeller kaldırılmalıdır.
• Ürün elden çıkarılırken ulusal yönetmelikler temel alınmalı, uygun biçimde işlenmelidir.
2- Servis İşlemi
2-1 Servis personeli
• Soğutucu devresi üzerinde çalışan veya bu devreye giren herkes, endüstri onaylı
değerlendirme yetkili makamı tarafından verilmiş, soğutucuları, endüstri tarafından
tanınmış değerlendirme teknik özelliklerine göre güvenli biçimde kullanma yeterliliğini
gösteren geçerli bir sertifikaya sahip olmalıdır.
• Servis işlemi yalnızca cihaz üreticisi tarafından önerildiği gibi gerçekleştirilmelidir.
Başka nitelikli personelin yardımını gerektiren bakım ve onarım işlemleri, tutuşabilir soğutucuların kullanımı konusunda uzman olan kişinin gözetimi altında yerine
getirilmelidir.
• Servis işlemi yalnızca üretici tarafından önerildiği gibi gerçekleştirilmelidir.
2-2 Çalışma
• Tutuşabilir soğutucuları içeren sistemler üzerinde çalışmaya başlama öncesinde,
tutuşma tehlikesinin en aza indirgendiğinden emin olmak için güvenlik kontrolleri
gereklidir. Soğutucu sistemde onarım için, sistem üzerinde çalışmaya başlamadan
önce 2-2 ila 2-8 kısımlarındaki önlemlere uyulmalıdır.
• Çalışma gerçekleştirilirken tutuşabilir gaz veya buharın var olma tehlikesini en aza
indirgemek için, çalışma, kontrollü bir prosedür altında yürütülmelidir.
• Yerel alanda çalışan tüm bakım personeli ve diğer kişiler, gerçekleştirilmekte olan
çalışmanın yapısı konusunda bilgilendirilmelidir.
• Dar, kısıtlı alanlarda çalışmaktan kaçınılmalıdır.
• Çalışma alanının çevresindeki bölge bölümlere ayrılmalıdır.
• Alan içindeki koşulların, tutuşabilir malzemenin kontrolüyle güvenli duruma getirildiğinden emin olunmalıdır.
DİKKAT
2-4 Yangın söndürücü bulundurma
• Soğutma cihazında veya ilgili parçalarda herhangi bir sıcak çalışma gerçekleştirilecekse, uygun yangın söndürme cihazı el altında bulundurulmalıdır.
• Dolum alanının yakınında bir kuru toz veya CO2 yangın söndürücü bulundurun.
2-5 Tutuşma kaynakları olmaması
• Tutuşabilir soğutucu içeren veya içermiş olan herhangi bir boru hattına maruz
kalmayı kapsayan bir soğutma sistemiyle ilgili çalışma gerçekleştiren kişiler, yangın
ya da patlama tehlikesine yol açabilecek bir şekilde herhangi bir tutuşma kaynağı
kullanmamalıdır.
• Sigarayı da içeren tüm olası tutuşma kaynakları, tutuşabilir soğutucunun çevre alana
yayılması olası olan kurulum, onarım, kaldırma ve elden çıkarma alanından yeterince
uzakta tutulmalıdır.
• Çalışmanın gerçekleştirilmesinden önce, tutuşma tehlikeleri bulunmadığı konusunda emin olmak için cihazın etrafındaki alan incelenmelidir. “Sigara İçilmez” uyarı
levhaları asılmalıdır.
2-6 Havalandırılan alan
• Sisteme girmeden veya herhangi bir sıcak çalışma yürütmeden önce, alanın açıkta
olduğundan ya da yeterince havalandırıldığından emin olun.
• Çalışmanın gerçekleştirildiği süre boyunca belirli bir havalandırma düzeyi korunmalıdır.
• Havalandırma, yayılan soğutucuyu güvenli biçimde dağıtmalı ve tercihen dışarı
atmalıdır.
2-7 Soğutma cihazında kontroller
• Değiştirilmekte olan elektrikli bileşenler amaca uygun ve doğru teknik özelliklere
sahip olmalıdır.
• Üreticinin bakım ve servis kılavuzlarına her zaman uyulmalıdır.
• Şüpheli durumlarda yardım için üreticinin teknik bölümüne başvurun.
• Tutuşabilir soğutucuların kullanıldığı kurulumlarda aşağıdaki kontroller uygulanmalıdır.
- Dolum boyutu, soğutucu içeren parçaların kurulduğu oda boyutuna uygun.
- Havalandırma mekanizması ve çıkışlar yeterli çalışıyor ve engellenmiyor.
- Dolaylı bir soğutma devresi kullanılıyorsa, ikincil devre, soğutucu varlığına karşı
kontrol edilmelidir.
- Cihazdaki etiketler görünür ve okunur durumda olmalıdır. Okunamaz durumdaki
etiketler ve işaretler düzeltilmelidir.
- Bileşenler yapısı gereği aşınmaya dayanıklı olan veya aşınmaya karşı uygun
biçimde korunan malzemelerden yapılmamış olduğu sürece, soğutma borusu ya
da bileşenler, soğutucu içeren bileşenleri aşındırabilecek herhangi bir maddeye
maruz kalmayacakları bir konuma kurulur.
2-8 Elektrikli aygıtlarda kontroller
• Elektrikli bileşenlerdeki onarım ve bakım, ilk güvenlik kontrollerini ve bileşen inceleme prosedürlerini kapsamalıdır.
• Güvenliği tehlikeye atacak bir arıza varsa, uygun biçimde giderilene kadar devreye
hiçbir elektrik beslemesi bağlanmamalıdır.
• Arıza hemen düzeltilemezse ama işleme devam edilmesi gerekirse, uygun bir geçici
çözümden yararlanılmalıdır.
• Tüm taraflara haber verilmesi için, bu durum cihazın sahibine bildirilmelidir.
• İlk güvenlik kontrolleri aşağıdakileri kapsamalıdır.
- Kapasitörlerin yükü boşaltılır: Bu işlem, kıvılcım yayma olasılığını önlemek için
güvenli bir yolla gerçekleştirilmelidir.
- Sistem doldurulurken, geri toplanırken veya temizlenirken açıkta kalan yüklü
elektrikli bileşen ve kablo olmamalıdır.
- Topraklama sürdürülmelidir.
3- Mühürlü bileşenlerde onarım
• Mühürlü bileşenlerdeki onarımlar sırasında, mühürlü kapaklar gibi kısımların çıkarılmasından önce, üzerinde çalışılan cihazdan tüm elektrik bağlantıları çıkarılmalıdır.
• Servis işlemi sırasında cihaza elektrik beslemesi olması mutlaka gerekliyse, olası
tehlike durumunda uyarması için en önemli noktaya geçici olarak çalışır bir sızıntı
algılayıcı yerleştirilmelidir.
• Elektrikli bileşenlerde yapılan çalışmayla, kasada, koruma düzeyi etkilenecek şekilde
değişiklik yapılmadığından emin olmak için aşağıdakilere özel dikkat gösterilmelidir.
• Bu, kablolarda hasarı, aşırı sayıda bağlantıyı, orijinal teknik özelliğe göre yapılmamış terminalleri, mühürlerde hasarı, sızdırmazlık elemanlarının hatalı takılması gibi
durumları kapsamalıdır.
• Cihazın güvenli biçimde monte edildiğinden emin olun.
• Mühürlerin veya sızdırmazlık malzemelerinin, tutuşabilir atmosferin girişini önleme
işlevini yerine getiremeyecek şekilde aşınmadıklarından emin olun.
• Yedek parçalar, üreticinin teknik özelliklerine uygun olmalıdır.
NOTLAR: Silikon sızdırmazlık malzemesi kullanımı, bazı tip sızıntı algılama cihazlarının verimliliğini engelleyebilir.
Kendinden güvenlikli bileşenlerin, üzerlerinde çalışma yapılmadan önce
yalıtılması gerekmez.
2-3 Soğutucu varlığının kontrolü
• Teknisyenin olası tutuşabilir ortamların farkında olmasını sağlamak için, alan, çalışma öncesinde ve sırasında uygun bir soğutucu algılayıcıyla kontrol edilmelidir.
• Kullanılan sızıntı algılama cihazının, tutuşabilir soğutucularla kullanıma uygun
olduğundan, yani kıvılcım çıkarmadığından, yeterince sızdırmaz veya kendinden
güvenlikli olduğundan emin olunmalıdır.
Tr-2
9379124119-03_IM.indb 2
2019/2/22 16:51:53
DİKKAT
4- Kendinden güvenlikli bileşenlerde onarım
• Kullanımdaki cihaz için izin verilen gerilimi ve akımı aşmayacağından emin olmadan,
devreye kalıcı endüktif veya direnç yükleri uygulamayın.
• Yalnızca kendinden güvenlikli bileşenler, tutuşabilir atmosfer varlığında elektrik yüklü
durumdayken üzerlerinde çalışılabilecek tipteki kısımlardır.
• Test cihazı doğru derecelendirmede olmalıdır.
• Bileşenleri yalnızca üretici tarafından belirtilen parçalarla değiştirin.
• Başka parçaların kullanımı, sızıntı sonucu atmosferde bulunan soğutucunun tutuşmasıyla sonuçlanabilir.
5- Kablo tesisatı
• Kablo tesisatının, yıpranmaya, aşınmaya, aşırı basınca, titreşime, keskin kenarlara
veya başka olumsuz çevresel etkilere maruz kalmayacağını kontrol edin.
• Kontrol sırasında, kompresörler veya fanlar gibi kaynaklardan dolayı yıpranma ya da
sürekli titreşim etkileri de dikkate alınmalıdır.
6- Tutuşabilir soğutucuların algılanması
• Soğutucu sızıntılarını arama veya algılama işlemi sırasında hiçbir koşul altında
potansiyel tutuşma kaynakları kullanılmamalıdır.
• Halojenür fener (veya çıplak alev kullanan herhangi bir algılayıcı) kullanılmamalıdır.
7- Sızıntı algılama yöntemleri
• Tutuşabilir soğutucuları algılamak için elektronik sızıntı algılayıcılar kullanılmalıdır
ama duyarlılık yeterli olmayabilir veya yeniden ölçümleme gerekebilir. (Algılama
cihazı ölçümlemesi, soğutucu bulunmayan bir alanda yapılmalıdır.)
• Algılayıcının olası bir tutuşma kaynağı olmadığından ve kullanılan soğutucuya uygun
olduğundan emin olun.
• Sızıntı algılama cihazı, soğutucunun bir LFL yüzdesinde ayarlanmalı, ölçümlemesi
kullanılan soğutucuya yapılmalı ve uygun gaz yüzdesi (en fazla %25) onaylanmalıdır.
• Sızıntı algılama sıvıları, çoğu soğutucuyla kullanıma uygundur ama soğutucuyla
tepkimeye girip bakır boru hattını aşındırabileceğinden, klor içeren deterjanların
kullanımından kaçınılmalıdır.
• Sızıntıdan şüphelenilirse, tüm çıplak alevler uzaklaştırılmalıdır/söndürülmelidir.
• Lehimleme gerektiren bir soğutucu sızıntısı bulunursa, soğutucunun tamamı sistemden toplanmalı veya sistemin sızıntıdan uzak bir kısmında tutulmalıdır (kesme
vanaları yoluyla).
Ardından, lehimleme işleminden hem önce hem de sonra sistem boyunca oksijensiz
azot (OFN) boşaltılmalıdır.
8- Çıkarma ve boşaltma
• Onarım yapmak (veya başka bir amaç) için soğutucu devresine girilirken geleneksel
prosedürler kullanılmalıdır.
Ancak, tutuşabilirlik göz önüne alındığından en iyi uygulamanın izlenmesi önemlidir.
Aşağıdaki prosedüre bağlı kalınmalıdır:
• soğutucuyu çıkarın
• devreyi etkisiz gazla temizleyin
• boşaltın
• etkisiz gazla tekrar temizleyin
• keserek veya lehimleyerek devreyi açın
• Soğutucu dolumu, doğru toplama silindirlerine geri toplanmalıdır.
• Üniteyi güvenli duruma getirmek için sistem OFN ile “yıkanmalıdır”.
• Bu işlemin birkaç kez tekrarlanması gerekebilir.
• Bu görev için sıkıştırılmış hava veya oksijen kullanılmamalıdır.
• Yıkama, sistemdeki vakum OFN ile kırılarak ve çalışma basıncı elde edilene kadar
doldurmaya devam edilip, ardından atmosfere boşaltılarak ve en sonunda bir vakuma aşağı çekilerek gerçekleştirilmelidir.
• Bu işlem, sistem içinde hiç soğutucu kalmayana kadar tekrarlanmalıdır.
• Son OFN dolumu kullanıldığında, çalışmanın gerçekleştirilmesini sağlamak için
sistem, havalandırma yoluyla atmosfer basıncına düşürülmelidir.
• Boru hattında lehimleme işlemleri gerçekleştirilecekse bu işlem son derece önemlidir.
• Vakum pompasının çıkışının herhangi bir tutuşma kaynağına yakın olmadığından ve
havalandırma bulunduğundan emin olun.
9- Doldurma prosedürleri
• Geleneksel doldurma prosedürlerine ek olarak aşağıdaki gereksinimler izlenmelidir.
- Dolum cihazı kullanılırken farklı soğutuculardan kaynaklı kirlenme olmadığından
emin olun.
İçerdikleri soğutucu miktarını en az düzeyde tutmak için hortumlar veya hatlar
mümkün olduğunca kısa olmalıdır.
- Silindirler dik biçimde tutulmalıdır.
- Sistem soğutucuyla doldurulmadan önce soğutma sisteminin topraklandığından
emin olun.
- Doldurma tamamlandığında sistemi etiketleyin (henüz yapılmadıysa).
- Soğutma sisteminin aşırı doldurulmamasına son derece dikkat edilmelidir.
• Yeniden doldurulmasından önce sistemde OFN ile basınç testi yapılmalıdır.
• Sistemde, doldurmanın tamamlanması üzerine ama işletmeye alınmadan önce
sızıntı testi yapılmalıdır.
• İzleyen sızıntı testi, alandan ayrılmadan önce gerçekleştirilmelidir.
DİKKAT
10- İşletmeden çıkarma
• Bu prosedür gerçekleştirilmeden önce, teknisyenin cihazı ve tüm ayrıntılarını tam
anlamıyla bilmesi gereklidir.
• Tüm soğutucuların güvenli biçimde geri toplanması önerilen uygulamadır.
• Gerçekleştirilmekte olan görevden önce, kazanılmış yağın yeniden kullanımı öncesinde analiz gerekmesi durumuna karşı bir yağ ve soğutucu örneği alınmalıdır.
• Görevin başlatılmasından önce elektrik gücünün var olması gereklidir.
a) Cihazı ve çalışmasını öğrenin.
b) Sistemi elektriksel olarak yalıtın.
c) Prosedüre başlamadan önce aşağıdakilerden emin olun:
• Soğutucu silindirlerini elden geçirme için gerekmesi durumuna karşılık olarak
mekanik işleme aletleri mevcut;
• Tüm kişisel koruyucu donanım mevcut ve doğru biçimde kullanılıyor;
• Toplama işlemi her zaman uzman bir kişinin gözetimindedir.
• Toplama cihazı ve silindirler uygun standartlarla uyumludur.
d) Mümkünse, soğutucu sistemini pompalayın.
e) Bir vakum mümkün değilse, soğutucunun sistemin çeşitli kısımlarından çıkarılabilmesi için bir dağıtıcı oluşturun.
f) Toplama gerçekleşmeden önce silindirin tartılara yerleştirildiğinden emin olun.
g) Toplama makinesini üreticinin yönergelerine göre başlatın ve çalıştırın.
h) Silindirleri aşırı doldurmayın. (%80 hacimde sıvı dolumundan fazla değil)
i) Geçici bile olsa, silindirin en fazla çalışma basıncını aşmayın.
j) Silindirler doğru biçimde doldurulduğunda ve işlem tamamlandığında, silindirlerin
ve cihazın alandan hemen çıkarıldığından ve cihazdaki tüm yalıtım vanalarının
kapatıldığından emin olun.
k) Toplanan soğutucu, temizlenmediği ve kontrol edilmediği sürece başka bir soğutma sistemine doldurulmamalıdır.
11- Etiketleme
• Cihaz, işletmeden çıkarıldığını ve soğutucunun boşaltıldığını belirtecek şekilde
etiketlenmelidir.
• Etikete tarih ve imza atılmalıdır.
• Cihazda, tutuşabilir soğutucu içerdiğini belirten etiketler olduğundan emin olun.
12- Toplama
• İster servis işlemi isterse de işletmeden çıkarma amacıyla olsun, bir sistemden
soğutucu çıkarılırken, soğutucunun tamamının güvenli biçimde çıkarılması önerilen
uygulamadır.
• Soğutucu, silindirlere aktarılırken, yalnızca uygun soğutucu toplama silindirlerinin
kullanıldığından emin olun.
• Toplam sistem dolumunu tutmak için doğru sayıda silindir bulunduğundan emin olun.
• Kullanılacak tüm silindirler toplanan soğutucuya atanır ve o soğutucu için etiketlenir
(yani soğutucunun toplanması için özel silindirlerdir).
• Silindirler basınç düşürme vanasıyla tamamlanır ve ilişkili kapatma vanaları iyi çalışır
durumdadır.
• Boş toplama silindirleri tahliye edilir ve mümkünse toplama meydana gelmeden önce
soğutulur.
• Toplama cihazı, cihaza yönelik eldeki yönergelerle iyi çalışır durumda ve tutuşabilir
soğutucuların toplanması için uygun olmalıdır.
• Bununla birlikte, ölçümlemeleri yapılmış tartı takımı mevcut ve iyi çalışır durumda
olmalıdır.
• Hortumlar sızıntı yapmaz kesme bağlantılarıyla tamamlanmalı ve iyi durumda
olmalıdır.
• Toplama makinesini kullanmadan önce, yeterli ölçüde çalışır olduğunu, bakımlarının
düzgün biçimde yapıldığını ve soğutucu yayılması durumunda tutuşmayı önlemek
için ilişkili elektrikli bileşenlerin yalıtıldığını kontrol edin.
Şüpheli bir durumda üreticiye başvurun.
• Toplanan soğutucu, doğru toplama silindirinde soğutucu sağlayıcıya iade edilmeli ve
ilgili Atık Aktarımı Notu düzenlenmelidir.
• Toplama ünitelerinde, özellikle silindirlerde soğutucuları karıştırmayın.
• Kompresörler veya kompresör yağları çıkarılacaksa, yağlama maddesi içinde tutuşabilir soğutucu kalmadığından emin olmak için kabul edilebilir bir düzeye boşaltılmış
olmalarını sağlayın.
• Boşaltma işlemi, kompresör, sağlayıcılara iade edilmeden önce gerçekleştirilmelidir.
• Bu işlemi hızlandırmak için, kompresör gövdesine yalnızca elektrikli ısıtma kullanılmalıdır.
• Bir sistemden yağ aktığında güvenli biçimde gerçekleştirilmelidir.
Tr-3
9379124119-03_IM.indb 3
2019/2/22 16:51:53
İç veya dış ünitede görünen sembollerin açıklamaları.
Bu sembol, bu cihazın tutuşabilir soğutucu kullandığını
belirtir.
Soğutucu sızarsa ve harici bir tutuşma kaynağına maruz
kalırsa yangın tehlikesi vardır.
UYARI
DİKKAT
Bu sembol, çalıştırma kılavuzunun dikkatlice okunması
gerektiğini belirtir.
DİKKAT
Bu sembol, servis personelinin bu cihazı kurulum kılavuzuna başvurarak ele alması gerektiğini belirtir.
DİKKAT
Bu sembol, Kullanım kılavuzu veya kurulum kılavuzu gibi
bilgilerin var olduğunu belirtir.
Ad ve Şekil
Miktar
Ad ve Şekil
Kullanım kılavuzu
Miktar
Drenaj hortumu yalıtımı
1
1
Kullanım kılavuzu
(CD-ROM)
Hortum bandı
1
Montaj kılavuzu
(Bu kılavuz)
1
Kuplör ısı yalıtımı (büyük)
1
1
2. ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Plaka
(karton üst)
2.1. Montaj gereçleri
Kuplör ısı yalıtımı (küçük)
1
1
Alet adı
R22'den R32'ye (R410A) değiştirin
Sayaç manifoldu
Basınç fazladır ve bir R22 sayacıyla ölçülemez. Diğer soğutucuların hatalı karışımını engellemek için, her portun çapı
değiştirilmiştir.
Yüksek basınca yönelik -0,1 ila 5,3 MPa
(-1 ila 53 bar) keçelere sahip sayaç kullanılması önerilir.
Düşük basınç için -0,1 ila 3,8 MPa (-1 ila 38 bar).
Dolum hortumu
Basınç direncini artırmak için, hortum malzemesi ve taban
boyutu değiştirilmiştir. (R32/R410A)
Vakum pompası
Geleneksel bir vakum pompası, vakum pompa adaptörü
monte edilerek kullanılabilir.
(Seri motora sahip bir vakum pompasının kullanımına izin
verilmez.)
Gaz sızıntısı detektörü
HFC soğutucu R410A veya R32 için özel gaz sızıntısı algılayıcı.
Özel somun A
(büyük flanş)
Kablo kelepçesi (elektrik
tesisatı için)
2
4
Özel somun B
(küçük flanş)
Drenaj hortumu
[VP25(Dış Çap 32, İç Çap
25)]
Kablo tutucu (elektrik tesisatı için)
4
1
1
■ Bakır borular
Kaynaksız bakır boruların kullanılması gereklidir ve kalan yağ miktarının 40 mg/10 m
değerinden az olması beklenir. Çökmüş, şekli bozulmuş veya renk kaybı olmuş (özellikle
iç yüzeyde) bakır borular kullanmayın. Aksi halde, genleşme vanası ya da kılcal tüp
kirleticilerle tıkanabilir.
R32 (R410A) kullanan bir klima, R22 kullanımında olduğundan daha yüksek basınca maruz kaldığından, uygun malzemeleri seçmek gereklidir.
2.3. Kaset ızgara aksesuarları
Ad ve Şekil
DİKKAT
Bu kılavuz, yalnızca iç ünitenin nasıl monte edildiğini açıklar. Dış üniteyi veya dağıtım
kutusunu (varsa) monte etmek için, her bir ürünle sağlanan montaj kılavuzuna başvurun.
Kılavuz vida
(M5 × 12 mm)
Kılavuz vida
(M4 × 12 mm)
UYARI
Montaj için, üretici tarafından verilen ya da önerilen parçaları kullanın.
Önerilmeyen parçaların kullanımı ünitenin düşmesi, su kaçağı, elektrik çarpması veya
yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
• Montaj Kılavuzunu güvenli bir yerde saklayın ve montaj çalışması tamamlanana kadar
diğer aksesuarların hiç birini atmayın.
• Aşağıdaki montaj parçaları sağlanmıştır. Gerektiği gibi kullanın.
Kaset ızgarayı monte etmek için
4
Konektör kapağını monte etmek için
1
L dirsek
2
Kanca kablosu
Kanca kablosunu kaset ızgaraya
monte etmek için
Kaset ızgarayı asmak için
2
Vida [küçük yiv]
(M4 × 10 mm)
Kanca kablosunu monte etmek için
(metaller için)
2
Vida [büyük yiv]
(M4 × 10 mm)
2.2. Aksesuarlar
Açıklama
Konektörü kapatmak için
1
UYARI
• Var olan boru tesisatını ve havşa somunlarını (R22 için) kullanmayın.
Var olan malzemeler kullanılırsa, soğutucu döngüsü içindeki basınç yükselecek ve
arıza, yaralanma gibi durumlara neden olacaktır. (Özel R32/R410A malzemelerini
kullanın.)
• Yalnızca belirtilen soğutucuyu (R32) kullanın (yeniden doldurun veya değiştirin).
Belirtilmemiş soğutucunun kullanımı ürünün arızalanmasına, patlamaya veya yaralanmaya neden olabilir.
• Belirtilen soğutucu (R32) dışında herhangi bir gaz veya yabancı madde karıştırmayın.
Havanın iç akışı veya belirtilmemiş malzemenin uygulanması, soğutucu döngüsünün
iç basıncının çok yükselmesine yol açar ve ürünün arızalanmasına, boru tesisatının
patlamasına ya da yaralanmaya neden olabilir.
• Montaj için, üretici tarafından verilen ya da önerilen parçaları kullanın. Önerilmeyen
parçaların kullanımı ünitenin düşmesi, su kaçağı, elektrik çarpması veya yangın gibi
ciddi kazalara neden olabilir.
• Tüm işlem tamamlanana kadar gücü açmayın.
Miktar
Konektör kapağı
4
L dirsek ve kanca kablosunu monte
etmek için (reçineler için)
Aşağıdaki öğeler bu klimanın montajı için gereklidir. (Öğeler klimayla birlikte sağlanmaz ve
ayrı olarak satın alınmalıdır.)
Ek malzemeler
Bağlantı borusu tertibatı
Duvar kapağı
Bağlantı kablosu (4 iletkenli)
Yastık
Duvar borusu
Drenaj hortumu
Dekoratif bant
Kılavuz vidalar
Vinil bant
Macun
Tr-4
9379124119-03_IM.indb 4
2019/2/22 16:51:53
2.4. Boru gereksinimi
Model
3.1. Montaj yeri seçme
Gaz borusu boyutu (kalınlık) [mm] Sıvı borusu boyutu (kalınlık) [mm]
07, 09, 12, 14
Ø 9,52 (0,80)
Ø 6,35 (0,80)
18, 22, 24
Ø 12,70 (0,80)
Ø 6,35 (0,80)
UYARI
İç ünitenin ağırlığını uygun şekilde destekleyebilecek montaj konumlarını seçin. Üniteleri
devrilmeyecek veya düşmeyecek şekilde monte edin.
DİKKAT
DİKKAT
Kullanılabilir boru uzunluğu ve yüksekliği farkı ile ilgili açıklama için dış ünitenin
kurulum kılavuzuna bakın.
• Suya dayanıklı ısı yalıtımlı boru kullanın.
DİKKAT
• Hem gaz borusu hem de sıvı borusunun etrafına ısı yalıtımını sarın.
Isı yalıtımı işleminin yapılmaması veya hatalı yapılması su sızıntılarına neden
olabilir.
• Ters döngü modelinde, 120 °C'nin üstünde ısı direncine sahip ısı yalıtımı kullanın.
• Soğutucu borularının montaj konumunda beklenen nem oranı %70'ten yüksekse, ısı
yalıtımını soğutucu borularının etrafına sarın.
Beklenen nem %70 ila 80 arasındaysa, 15 mm veya daha fazla kalınlığa sahip ısı
yalıtımı kullanın.
Beklenen nem %80’den yüksekse, 20 mm veya daha fazla kalınlığa sahip ısı yalıtımı
kullanın.
• Yukarıda belirtilenden daha kalın ısı yalıtımı kullanımı yalıtımın yüzeyinde
yoğuşmaya neden olabilir.
• 20 °C'de 0,045 W/(m•K) veya daha az termal iletkenliğe sahip ısı yalıtımı kullanın.
2.5. Elektrik gereksinimi
İç üniteye dış üniteden güç verilir. İç üniteye ayrı bir güç kaynağından güç vermeyin.
UYARI
Elektrik tesisatı ve ekipmanına yönelik standart, ülkeye veya bölgeye göre değişiklik
gösterir. Elektrik işlerine başlamadan önce ilgili yönetmelikleri, yasaları veya standartları
onaylayın.
• Üniteyi aşağıda belirtilen alanlara monte etmeyin:
- Deniz kenarı gibi yüksek tuz içerikli alana. Metal parçaları çürütür, parçaların
düşmesine veya ünitenin su sızdırmasına sebep olur.
- Mutfak gibi, mineral yağla dolu veya çok miktarda sıçrayan yağ ya da buhar içeren
alana. Plastik parçaları çürütür, parçaların düşmesine veya ünitenin su sızdırmasına sebep olur.
- Isı kaynaklarına yakın alana.
- Ekipmanı olumsuz etkileyen, sülfürik gaz, klor gazı, asit ya da alkali gibi maddeler
üreten alana. Bakır boruların ve lehimlenmiş bağlantıların çürümesine sebep olur,
bu da soğutucu sızıntısına neden olabilir.
- Yanıcı gaz sızmasına neden olabilecek, asılı karbon elyafı ya da tutuşabilir toz
veya tiner ya da benzin gibi uçucu yanıcılar içeren alana.
- Gaz sızar ve ünite çevresinde birikirse yangına neden olabilir.
- Hayvanların ünite üzerine pisleyebileceği veya amonyak üretebilecek alana.
• Üniteyi yiyecek saklamak, hayvan bakmak, çiçek yetiştirmek ya da hassas aletleri
veya sanat eserlerini korumak için kullanmayın. Korunan veya saklanan eşyaların
kalitesini bozabilir.
• Üniteyi drenajın sıkıntı yaratmayacağı yere monte edin.
• Yanıcı gaz kaçağı tehlikesi olan alanlara monte etmeyin.
• Üniteyi ısı, buhar veya yanıcı gaz kaynağının yanına monte etmeyin.
• İç üniteyi, dış üniteyi, güç kaynağı kablosunu, iletim kablosunu ve uzaktan kumanda
kablosunu televizyon ya da radyo alıcılarından en az 1 m uzağa monte edin. Bunun
amacı TV sinyal alım parazitini veya radyo gürültüsünü önlemektir.
(1 m'den daha uzağa monte edilseler bile, bazı sinyal durumlarında yine de gürültüye maruz kalabilirsiniz.)
• 10 yaşından küçük çocukların üniteye erişmemeleri için gerekli tedbirleri alın.
• Çatının altındaki koşul nem olarak %80 oranının ve sıcaklık olarak 30°C değerinin
üzerindeyken “Yüksek nem için yalıtma takımı” (seçimlik) kullanın. Aksi durumda
tavanda yoğuşma tehlikesi vardır.
Aşağıdaki gibi montaj konumunu müşteri ile kararlaştırın:
Tip
Açıklamalar
Bağlantı kablosu
1,5 (Min)
Tip 60245 IEC 57
3 kablo + Toprak, 1 Ø
230 V
En Fazla Kablo Uzunluğu: Gerilim düşmesini %2 oranının altında sınırlayın. Voltaj düşmesi %2 veya daha fazla ise kablo sayacını yükseltin.
2.6. İsteğe bağlı parçalar
Montaj metodu opsiyonel parçaları için her bir montaj kılavuzuna başvurun.
UTY-RNR*Z*
UTY-RLR*
Kablolu uzaktan kumanda
(*1)
UTY-RVN*M
Klima çalıştırma için
(2 telli tip)
UTY-RNN*M
Klima çalıştırma için
(3 telli tip)
Kablosuz uzaktan kumanda
UTY-LNT*
Klima çalıştırma için
Temiz hava alma kiti
UTZ-VZAA
Temiz hava almak için
Hava çıkışı örtücü plaka
UTR-YDZB
3 yönlü çalışma gerçekleştirirken plakayı
çıkışa monte edin.
Yüksek nem için montaj kiti
UTZ-KXGC
Çatının altındaki koşul nem olarak %80
oranının ve sıcaklık olarak 30°C değerinin üzerindeyken kurun.
Harici bağlantı kiti
PCB terminali
Kontrol giriş portu için
UTY-XWZXZG
Kontrol çıkış bağlantı noktası için
UTY-TFSXZ1
Kablosuz LAN kontrolü için
W-LAN arayüzü
(1) İç üniteyi, ünitenin ağırlığını taşıyabilecek kadar güçlü bir yere yerleştirin.
(2) Giriş ve çıkış portları kapatılmamalıdır; hava odanın her yerine gelebilmelidir.
(3) Klima bakımı için gerekli boşluğu bırakın.
(4) Havanın ünite tarafından odanın her yerine düzgün gönderilebileceği bir yer.
(5) Üniteyi dış ünite bağlantısının kolay olduğu bir yere monte edin.
(6) Üniteyi bağlantı borusunun kolayca takılabileceği bir yere monte edin.
(7) Üniteyi drenaj borusunun kolayca takılabileceği bir yere monte edin.
(8) Üniteyi ses ve titreşimlerin olmayacağı bir yere monte edin.
(9) Servis işlemi gibi durumları göz önünde bulundurun ve ona göre yer ayırın. Ayrıca
üniteyi filtrenin çıkartılabileceği bir yere monte edin.
3.2. Kurulum boyutu
• Arka tavan yüksekliği şekilde gösterildiği gibidir.
(Birim: mm)
Sağlam ve dayanıklı tavan
262 ya
da fazlası
*1: Aynı anda ikili ya da üçlü bağlantılı kablolu uzaktan kumanda önerilir.
1.000 veya
daha fazla
İletken boyutu [mm2]
1,800 veya
daha fazla
Kablo
1.000 veya
daha fazla
Engel
Zemin
3. KURULUM İŞİ
UYARI
Cihazı, iç ünite borularından tutarak taşımayın.
(Boru ek yerlerine uygulanan baskı, tutuşabilir gazın çalışma sırasında sızmasına
neden olabilir.)
• Bu ürün, 3.000 mm yüksekliğe kadar monte edilebilir.
Ancak, 7000, 9000 Btu/h modeli yüksek yerlere monte edilemez.
Uzaktan kumandada İşlev Ayarını, montaj yüksekliğine göre gerçekleştirin. (Bakınız “7.
İŞLEV AYARI”)
Özellikle, split tipi klimalar için montaj yeri çok önemlidir çünkü ilk montajdan sonra yerini
değiştirmek oldukça zordur.
Tr-5
9379124119-03_IM.indb 5
2019/2/22 16:51:53
■ Boşaltma yönü ayarı
3.3.2. Gövde montajı
• Boşaltma yönü aşağıda gösterildiği gibi seçilebilir.
(Birim: mm)
100 veya daha fazlası*
*Montaj sırasında
yeterli servis alanı
bırakıldığından
emin olun.
(1) Özel somun A'yı, ardından da özel somun B'yi askı cıvatasına monte edin.
(2) Gövdeyi yukarı kaldırın ve kancalarını, özel somunlar arasındaki askı cıvatasına monte
edin.
(3) Gövdenin yüksekliğini ayarlamak için özel somun B'yi döndürün.
UYARI
• Çift somunu iyice sıkarak son sıkma işlemini yapın.
• Gövdeyi yatay olarak monte edin ve gövde ile tavan yüzeyi altındaki yüksekliği uygun
şekilde ayarlayın.
(Birim: mm)
Özel somun A
(aksesuarlar)
(4 yön)
(3 yön)
• 3-yollu bir çıkış için, uzaktan kumandada İşlev Ayarını mutlaka yapın. Çıkışı engellemek
için isteğe bağlı örtücü plakayı kullandığınıza da dikkat edin.
Gövdeyi kurduktan
sona somunları sıkın.
Kanca
Özel somun B
(aksesuarlar)
30 ya da
fazlası
Askı cıvatası
• Tavan yüksekliği 3 yönlü çıkış modunda ayarlanamaz. Bundan dolayı tavan yüksekliği
ayarını değiştirmeyin. (Bakınız “7. İŞLEV AYARI”)
• Çıkış kapatıldığında, isteğe bağlı Hava çıkışı örtücü plaka kitini taktığınızdan emin olun.
Montaj ayrıntıları için, lütfen kitin Montaj Kılavuzuna başvurun.
3.3. Üniteyi monte etme
Tavan
3.3.3. Seviye ayarı
Bir su düzeci ya da suyla dolu plastik hortum kullanarak gövde düzgünlüğünü ayarlayın.
Drenaj borusu tarafının daha yüksek olduğu eğimli montaj, şamandıralı anahtarın hatalı
çalışmasına, bundan dolayı da su sızıntısına neden olabilir.
UYARI
Drenaj borusu
• Klimayı ana ünitenin en az 5 katı ağırlığa dayanabilecek ve ses ya da titreşimi artırmayacak bir yere monte edin. Montaj yeri yeterince dayanıklı değilse, iç ünite düşebilir ve
yaralanmalara sebep olabilir.
• İşlem yalnızca panel çerçeveyle yapılırsa ünitenin gevşeme riski vardır. Lütfen dikkatli
olun.
3.3.1. Tavan deliği ile askı cıvatalarını konumlandırın
Plastik hortumlar
Tavan delikleri ve askı cıvatası montaj şeması.
3.4. Drenaj montajı
UYARI
Askıları tuttururken cıvata konumlarının dengeli dağıtıldığından emin olun.
UYARI
(Birim: mm)
Min.450
150 ilâ 200
• Sülfürik gazın oluştuğu atık su kanalına drenaj borusu yerleştirmeyin. (Isı değişim
erozyonu oluşabilir)
• Su, bağlantı parçalarından damlamayacak şekilde parçaları uygun olarak monte edin.
• Montajdan sonra, saydam drenaj portunun görünen kısmını ve gövde üzerindeki
drenaj borusu son çıkışını kullanarak uygun drenajı kontrol edin.
620 (Kaset Izgara)
580 – 610 (Tavan delikleri)
75
540 (Askı cıvatası konumu)
570 (İç ünite)
530 (Askı cıvatası konumu)
DİKKAT
Gövdenin drenaj portuna yapıştırıcı uygulamayın. (Drenaj borusu tesisatını bağlamak
için verilen drenaj hortumunu kullanın.)
3.4.1. Drenaj borusunu monte etme
135
■ Drenaj borusu yükseltilmediğinde:
250
• Drenaj borusunu aşağıya eğimli monte edin (1/50 -1/100), böylece boruda yükselme
veya alçalmalar olmaz.
• Genel sert polivinil klorid boru kullanın (VP25) [dış çapı 32mm] ve sızıntı olmayacak şekilde yapıştırıcıyla (polivinil klorid) tutturun.
• Boru uzun olduğunda destekleri monte edin.
• Hava alma işlemi yapmayın.
• Drenaj borusunun iç kısmında her zaman ısı yalıtımı yapın.
• Yeterli boru eğimi elde etmek olanaksızsa drenaj yükseltme gerçekleştirin.
servis erişimi
Min.450
Boru boyutu
Drenaj borusu (Dış Çap ø26,1)
40
99
102
Drenaj borusu
VP25 (Dış Çap 32 mm)
1,5 ilâ 2 m
30
58
123
262
215
114
30
Askı bağlantıları
Kontrol kutusu
Tavan
Sıvı borusu Gaz borusu
VP25 (Dış Çap 32 mm)
Aşağı doğru eğim 1/100 - 1/50
İleride yapılacak bakım için, belirtilen konumda yeterli boşluk bıraktığınızdan emin olun.
YASAK:
Yükseltin
Alçalma
Hava alma
Tr-6
9379124119-03_IM.indb 6
2019/2/22 16:51:53
■ Drenaj borusunu yükseltirken:
• Eğimli borunun yüksekliği, tavandan 700 mm mesafeden daha az olmalıdır. Bu
aralığın dışında bir değer sızıntıya neden olacaktır.
• Boruyu dikey olarak, üniteden 300 mm ya da daha yakın bir konumda yükseltin.
Aşağı doğru eğim
300 mm veya daha az 1/100 - 1/50
NOTLAR:
Drenajı kontrol edin
Resimde gösterilen yerden veya yoğuşma tepsisinin hava akımı çıkışından 1 litre kadar
su dökün. Tuhaf sesler gibi anormalliklerin olup olmadığını ve drenaj pompasının normal
çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Soğutma modunda çalışırken drenaj pompası çalışır.
VP25 (D.Ç. 32 mm)
yerel düzenleme
Drenaj borusu
Kablo kapağı Vida
700 mm veya daha az
Yatay veya yukarı
doğru eğim
700 mm veya daha az
VP30 (Dış Çap 38 mm) veya daha
fazla Aşağı doğru eğim 1/100 - 1/50
Sulama kabı
3.5. Boru tesisatı
DİKKAT
3.4.2. Montaj prosedürü
1) Verilen drenaj hortumunu gövdenin drenaj portuna monte edin. Hortum bandını, şekilde
gösterilen alan içinde hortumun tepesinden monte edin.
2) Drenaj borusu tesisatını (PVC boru VP25) drenaj hortumu donanımına yapıştırmak için
vinil yapışkan madde kullanın.
(Sayaç hattı ve keçesine kadar renkli yapışkan maddeyi eşit biçimde uygulayın.)
3) Drenajı kontrol edin. (Ayrı şemaya bakın)
4) Isı yalıtımını monte edin.
5) Drenaj portunu ve hortum bandını yalıtmak için verilen ısı yalıtımını kullanın.
Düğmeyi yukarı bakacak
şekilde takın
Hortum bandını
takın (Aksesuarlar)
• Belirtilen sıkma yöntemini kullanarak, havşa somunlarını tork anahtarı kullanarak
sıkın. Aksi durumda, havşa somunları uzun bir dönemin ardından kırılarak soğutucu
sızıntısına yol açabilir ve soğutucu alevle temas ettiğinde zehirli gaz üretebilir.
• R32(R410A) soğutuculu modellerin borularına yabancı maddelerin (yağ, su vb.)
girmemesine dikkat edin. Ayrıca, boruları depolarken delikleri bantlayarak, kıstırarak,
vs. iyice kapatın.
• Boruları lehimlerken, kuru nitrojen gazı ile temizleyin.
3.5.1. Boru bağlantısı
■ Havşalama
Yerel olarak monte
edilen PVC boru
Drenaj hortumunu takın
(Aksesuarlar)
R410A veya R32 boru hattı için tasarlanmış özel boru kesiciyi ve havşa aletini kullanın.
(1) Bağlantı borusunu boru kesiciyle gerekli uzunlukta kesin.
(2) Kesilen parçaların boruya girmemesi için boruyu aşağı doğru tutun ve çapakları giderin.
(3) Havşa somununu (her zaman sırasıyla iç ünitelere ve dış üniteye veya yardımcı kutuya
takılmış havşa somununu kullanın) boruya yerleştirin ve bir havşa aletiyle havşalama
işlemini gerçekleştirin. Özel R410A ya da R32 havşa aletini veya geleneksel havşa
aletini kullanın. Diğer havşa somunları kullanılırsa, soğutucu sızıntısı oluşabilir.
(4) Borulara toz, kir ya da su girmesini önlemek için, boruları kıstırarak veya bantlayarak
koruyun.
B
[L]'nin dengeli şekilde havşalandığını, çatlamadığını ve çizilmediğini kontrol edin.
Kırılma
Isı yalıtımını takın
(Aksesuarlar)
A
L
Boru
(Birim: mm)
(a) Üstten görünüm Hortum bandı
(b) Yandan görünüm
5~10
19
Yapıştırıcının
uygulandığı alan 35
20
Sayaç hattı
4 veya daha az
・Üstten görünüm
Hiç boşluk olmadığından emin olun
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
19,05 (3/4)
A boyutu [mm]
R32 için havşa aleti,
kavramalı tip
B boyutu [mm]
0 - 0,5
9,1
13,2
16,6
19,7
24,0
R32 borularını havşalamak için geleneksel havşa aletleri kullanılırken, belirtilen havşalamanın elde edilmesi için, A boyutu tabloda gösterilenden (R32 havşa aletleriyle havşalama
için) yaklaşık 0,5 mm daha fazla olmalıdır. A ölçüsünü ölçmek için kalınlık ölçüm aygıtı
kullanın.
20 Saydam
görünür kısım
(c) Hortum deliği görünümü
Boru dış çapı
(mm [inç])
Ürünle birlikte verilen
ısı yalıtımını hortum
bandının çevresine sarın
ve üst kısımla hizalandığından emin olun.
Düz kısımlarda genişlik
Boru dış çapı (mm [inç])
Havşa somununun
yüzleri boyunca genişlik
[mm]
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
19,05 (3/4)
17
22
26
29
36
NOTLAR: Havşa somunu teknik özellikleri, ISO14903’e uygundur.
Tr-7
9379124119-03_IM.indb 7
2019/2/22 16:51:53
■ Boruların bükülmesi
3.6. Elektrik tesisatı
DİKKAT
• Borunun kırılmasını önlemek için keskin bükmelerden kaçının.
• Boru sürekli olarak aynı yerden bükülürse kırılır.
•
•
•
•
Borulara elle şekil verilir. Borularda çöküntü olmamasına dikkat edin.
Bir boru bükücüyle R70 mm veya daha fazla bükün.
Boruları 90°'lik bir açıdan daha fazla bükmeyin.
Borular sürekli olarak bükülür veya gerilirse, malzeme sertleşerek daha fazla bükmeyi
veya germeyi zorlaştıracaktır.
• Boruları 3 kereden fazla bükmeyin veya germeyin.
Boru
• Boruyu bükerken, olduğu gibi bükmeyin.
Boruda çöküntü olacaktır. Bu durumda,
Yalıtım
yalıtıcı boruyu bir keskin kesiciyle sağda
borusu
gösterildiği gibi kesin ve boruyu ortaya çıkardıktan sonra bükün. Boruyu istediğiniz
Kesici
gibi büktükten sonra, ısı yalıtımı borusunu
boruya tekrar yerleştirdiğinize emin olun
ve bantla sabitleyin.
Kesme hattı
■ Havşa bağlantısı
DİKKAT
• Boruyu iç ünitedeki bağlantı noktasına karşı düzgün biçimde bağladığınızdan emin
olun. Ortalama uygun olmazsa havşa somunu düzgün sıkılamaz. Havşa somunu
döndürülmeye zorlanırsa, dişler zarar görür.
• Bağlantı borusunu bağlamadan hemen öncesine kadar havşa somununu iç ünite
borusundan çıkarmayın.
• Havşa somununu düzgün sıkmak için tork anahtarının sapını boruya dik olacak şekilde tutun.
• Belirtilen sıkma yöntemini kullanarak, havşa somunlarını tork anahtarı kullanarak
sıkın. Aksi durumda, havşa somunları uzun bir dönemin ardından kırılarak soğutucu
sızıntısına yol açabilir ve soğutucu alevle temas ettiğinde zehirli gaz üretebilir.
• Boru tesisatını, kontrol kutusu kapağı servis için gerektiğinde kolayca çıkarılabilecek şekilde bağlayın.
• Suyun kontrol kutusuna sızmasını önlemek için, boru tesisatının iyi biçimde yalıtıldığından emin olun.
(1) Kapak ve tapaları borulardan ayırın.
(2) Boruyu iç ünitedeki porta ortalayın ve ardından havşa somununu elle çevirin.
Bağlantı borusu
(Gaz)
Bağlantı borusu
(Sıvı)
İç ünite
(3) Havşa somununu elinizle iyice sıktığınızda, gövde kısmındaki bağlantıyı bir anahtarla
tutup tork anahtarıyla sıkın. (Havşa somunu sıkma torkları için aşağıdaki tabloya bakın.)
2 anahtarla sıkın.
Tutma anahtarı
Tork anahtarı
İç ünite borusu
(Gövde tarafı)
Havşa somunu
UYARI
• Elektrik işleri ulusal veya bölgesel yönetmelikler doğrultusunda yetkili bir kişi tarafından
bu Kılavuz ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmelidir. Ünite için özel bir devre kullandığınızdan emin olun. Yetersiz bir güç kaynağı devresi ya da yanlış yapılmış olan elektrik
işleri elektrik çarpması ya da yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
• Çalışmaya başlamadan önce, iç ve dış ünitelere elektrik verilmediğini kontrol edin.
• Belirtilen tipte kabloları kullanın ve terminal bağlantılarındaki kablolarda dıştan zorlama olmayacak şekilde sıkıca kabloları bağlayın.
Yanlış bağlanmış veya tespit edilmiş kablolar terminallerde aşırı ısınma, elektrik
çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
• Elektrik kutusu kapağını sıkıca üniteye monte edin. Yanlış monte edilmiş bir elektrik
kutusu kapağı, toz ya da su ile temas sonucunda elektrik çarpması ya da yangın gibi
ciddi kazalara neden olabilir.
• Kablolar için açılmış olan deliklere manşonları takın. Aksi takdirde, kısa devre oluşabilir.
• Verilen ya da üreticinin önerdiği bağlantı ve güç kablolarını kullanın. Yanlış bağlantılar, yetersiz yalıtım veya izin verilen akımı aşmak elektrik çarpmasına veya yangına
sebep olabilir.
• Güç kablolarını modifiye etmeyin, uzatma kabloları kullanmayın veya kablolara ek
yapmayın. Yanlış bağlantılar, yetersiz yalıtım veya izin verilen akımı aşmak elektrik
çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
• Terminal blok numaraları ve bağlantı kablosu renklerini ek kutu veya dış ünitedekiler
ile eşleştirin. Yanlış kablolama elektrikli parçaların yanmasına neden olabilir.
• Bağlantı kablolarını terminal kartına sıkıca bağlayın. Ayrıca, kabloları kablo tutucularla
sabitleyin. Kabloların yanlış bağlantısı bir arızaya, elektrik çarpmasına veya yangına
neden olabilir.
• Bağlantı kablosunun dış kaplamasını daima kablo kelepçesi ile sabitleyin. (Yalıtım
yıpranırsa elektrik kaçağı oluşabilir.)
• Bir elektrik kaçağı sigortası takın. Ayrıca, aynı anda şebeke gerilimi kesilecek şekilde
elektrik kaçağı sigortası takın. Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın meydana
gelebilir.
• Daima toprak kablosunu bağlayın. Yanlış topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.
• Kablolama çalışmasını standartlar doğrultusunda yapın, böylece klima güvenli ve
pozitif bir şekilde çalıştırılabilir.
• Bağlantı kablosunu terminal kartına sıkıca bağlayın. Kusurlu montaj yangına sebep
olabilir.
• Halka terminaller kullanın ve terminal vidalarını belirlenen torklara sıkılaştırın, aksi
takdirde, aşırı ısınma oluşabilir ve muhtemelen ünite içinde ağır hasara sebep olabilir.
DİKKAT
• Yanıcı bir soğutucu kullanılmasının ardından kıvılcım üretmemeye dikkat edin.
- Güç açıkken sigortayı çıkarmayın.
- Güç açıkken elektrik tesisatının bağlantısını kesmeyin.
- Çıkış bağlantısının yüksek bir konuma yerleştirilmesi önerilir. Kabloları dolaşmayacakları şekilde yerleştirin.
• Üniteyi topraklayın. Toprak kablosunu gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefon
topraklama kablosuna bağlamayın. Yanlış topraklama elektrik çarpmasına sebep
olabilir.
• Uzaktan kontrol kablolarını elinizle doğrudan temas etmeden monte ediniz.
• Ürüne zarar vereceğinden güç kaynağı kablolarını iletim veya uzaktan kontrol terminallerine bağlamayın.
• Asla güç kaynağı kablosunu, iletim kablosunu ve uzaktan kontrol kablosunu bir arada
demetlemeyin. Bu kabloları 50 mm veya daha fazla mesafeyle birbirinden ayrı tutun.
Bu kabloları bir arada demetlemek işletim hatasına veya arızaya sebep olacaktır.
• PCB'yi tutarken, vücutta depolanan statik elektrik PCB'nin hatalı çalışmasına sebep
olabilir. Aşağıdaki uyarılara uyun:
- İç ve dış ünitelerle çevresel aygıtlar için topraklama yapın.
- Gücü (şalteri) kapatın.
- Vücutta depolanan statik elektriği atmak için iç ve dış ünitelerin metal kısmına 10
saniyeden uzun süre dokunun.
- Parça terminallerine ve PCB üzerine uygulanmış bağlantılara dokunmayın.
• Yukarıdaki şemaya başvurduğunuzdan ve doğru alana kablolama yaptığınızdan
emin olun. Yanlış kablolama ünitenin arızalanmasına sebep olabilir.
• Yerel elektrik kurallarını ve hatta varsa özel kablolama talimatlarını ve kısıtlamasını
kontrol edin.
Bağlantı borusu
Havşa somunu (mm [inç])
Sıkma torku [N·m (kgf·cm)]
6,35 (1/4) çap
9,52 (3/8) çap
12,70 (1/2) çap
15,88 (5/8) çap
19,05 (3/4) çap
16 ilâ 18 (160 ilâ 180)
32 ila 42 (320 ila 420)
49 ila 61 (490 ila 610)
63 ila 75 (630 ila 750)
90 ila 110 (900 ila 1.100)
Boruyu bağlamadan önce bağlantı borusundan kapağı çıkarmayın.
Tr-8
9379124119-03_IM.indb 8
2019/2/22 16:51:53
3.6.1. Kablo sistemi şeması
■ Aynı anda ikili (yalnızca 18 modeli)
■ Standart çift
Bağlantı kablosu
Bağlantı kablosu
İç ünite
Dış ünite
Topraklama hattı
Ek kutusu (Yerel olarak satın alınır)
İç ünite (Birincil) Topraklama hattı
Dış ünite
Güç hattı
Kontrol hattı
Topraklama hattı
İç ünite (İkincil)
Kontrol hattı
Kablolu uzaktan kumanda kablosu
Güç hattı
2 telli tip
İç ünite
Y1
Y2
Y3
1
2
Kablolu uzaktan kumanda
Kırmızı
Beyaz
R
W
Kablolu uzaktan kumanda kablosu
Sadece 3 telli tip
Uzaktan
kumanda kablosu
İç ünite (Birincil)
Kablolu uzaktan kumanda
3 telli tip
İç ünite
Y1
Y2
Y3
1
2
Kırmızı
Beyaz
Siyah
Kablolu uzaktan kumanda
Kırmızı
Beyaz
R
W
B
Siyah
Uzaktan kumanda kablosu
Uzaktan
kumanda kablosu
İç ünite (İkincil)
Veri yolu kablosu (Yerel olarak satın
alınır, uzaktan kumanda kablosu)
Maks. uzunluk: 500 m
*Topraklama hattına sahipse, uzaktan kumandayı topraklayın.
■ Esnek çoklu
Bağlantı kablosu
İç ünite
Dış ünite
Topraklama hattı
*Topraklama hattına sahipse, uzaktan kumandayı topraklayın.
• Uzaktan kumanda kablolarını birincil üniteye bağlayın.
Güç hattı
ÜNİTE A
Kontrol hattı
■ Aynı anda üçlü (yalnızca 18 model)
Bağlantı kablosu
İç ünite
İç ünite (Birincil)
Ek kutusu (Yerel olarak satın alınır)
Dış ünite
Topraklama hattı
ÜNİTE B
Kablolu uzaktan kumanda kablosu
2 telli tip
Kablolu uzaktan kumanda
İç ünite
İç ünite (İkincil)
Topraklama hattı
Kontrol hattı
Güç hattı
Kırmızı
Beyaz
Uzaktan kumanda kablosu
3 telli tip
İç ünite
İç ünite (İkincil)
Kablolu uzaktan kumanda
Kırmızı
Beyaz
Siyah
Uzaktan kumanda kablosu
*Topraklama hattına sahipse, uzaktan kumandayı topraklayın.
Tr-9
9379124119-03_IM.indb 9
2019/2/22 16:51:53
Kablolu uzaktan kumanda kablosu
Sadece 3 telli tip
İç ünite (Birincil)
Kablolu uzaktan kumanda
(3) Belirtilen kabloları güvenli biçimde bağlayıp, terminallerde baskı uygulanmayacak şekilde
sıkın.
(4) Terminal vidalarını sıkmak için uygun uç boyutuna sahip bir tornavida kullanın. Uygun
uç boyutuna sahip olmayan tornavida kullanımı vida kafalarına zarar verecek ve vidalar
düzgün biçimde sıkılmayacaktır.
(5) Terminal vidalarını aşırı sıkmayın. Aksi durumda vidalar kırılabilir.
Özel pullu vida
Kırmızı
Beyaz
Siyah
Özel pullu vida
Halka terminal
Kablo
Halka terminal
Uzaktan kumanda kablosu
Terminal blokları
İç ünite (İkincil)
Kablo
(6) Terminal vidası sıkılaştırma torkları için tabloya bakın.
(7) 2 güç kaynağı kablosunu 1 vidayla tutturmayın.
Veri yolu kablosu (Yerel olarak satın
alınır, uzaktan kumanda kablosu)
Maks. uzunluk: 500 m
Sıkma torku [N·m (kgf·cm)]
M4 vida
1,2 ila 1,8 (12 ila 18)
3.6.4. Bağlantı tesisatı
DİKKAT
İç ünite (İkincil)
• Montaj sırasında güç kaynağı kablosuyla bağlantı kablolarını karıştırmamaya dikkat
edin.
• Uzaktan kumandaya yönelik kabloların diğer bağlantı kablolarıyla temas etmeyeceği
şekilde monte edin.
(1) Kontrol kutusu kapağını çıkartın.
(2) Bağlantı kablosunu bağlayın.
*Topraklama hattına sahipse, uzaktan kumandayı topraklayın.
• Uzaktan kumanda kablolarını birincil üniteye bağlayın.
Aynı anda ikili ya da üçlü bağlantılı kablolu uzaktan kumanda önerilir.
Kapak
Vidaları
3.6.2. Bağlantı kablosunu hazırlama
■ Bağlantı kablosu
Topraklama kablosunu diğer kablolardan daha uzun tutun.
20
mm
Toprak kablosu
mm
ya
ve
a
ah
las
faz
ı
Bağlantı kablosu
d
30
• 4 damarlı bir kablo kullanın.
■ Uzaktan kumanda kablosu
■ Bağlantı kablosu
3 telli tip için
2 telli tip için
30 mm
30 mm
1
2
3
3.6.3. Elektrik tesisatının terminallere bağlanma yöntemi
■ Elektrik tesisatı sırasında dikkat
Kontrol hattı
Bir giriş kablosunun yalıtımını, her zaman kablo sıyırıcı gibi özel bir alet kullanarak sıyırın.
Özel bir alet yoksa, bıçak ya da başka bir alet kullanarak yalıtımı dikkatlice sıyırın.
(1) Terminal bloğunu bağlamak için şekilde gösterildiği gibi yalıtıcı manşonlu halka terminalleri kullanın.
(2) Halka terminalleri, kablolar gevşemeyecek şekilde uygun bir araç kullanarak kablolara
sıkıca kelepçeleyin.
Sıyırın: 10 mm
Güç hattı
Dış ünite
Toprak
Bağlantı kablosu
(güç kaynağı)
Halka terminal
Manşon
Tr-10
9379124119-03_IM.indb 10
2019/2/22 16:51:53
■ Uzaktan kumanda kablosu
4. KASET IZGARA MONTAJI
DIP anahtarı
Baskı devre kartı
(PCB)
• Kaset ızgaranın Montaj talimatı sayfasına göre montaj.
• Kaset ızgarasını monte ettikten sonra panelle ana ünite arasında boşluk olmadığından
emin olun.
4.1. Giriş ızgarasını çıkarın
2 telli tip
3 telli tip
(1) 2 ızgara kancasını kaydırın.
Y1
Y2
Y3
TO REMOTE CONTROL UNIT
1
Ex IN
2
Y1
Y2
Y3
TO REMOTE CONTROL UNIT
Siyah
1
Ex IN
2
Beyaz
Kırmızı
Beyaz
Kırmızı
Topraklama
Uzaktan
kumanda
kablosu
Uzaktan
kumanda
kablosu
Topraklama
Uzaktan kumanda
Izgara kancası
Uzaktan kumanda
(2) Giriş ızgarasını açıp çıkarın.
Bağlama
İsteğe bağlı
parçalar
“3 TEL” olarak
ayarlayın
Fabrika ayarı
“2 TEL”
* Bir toprak kablosuna sahipse uzaktan kumandayı topraklayın.
NOTLAR: DIP SW’yi ilgili uzaktan kumandaya göre değiştirdiğinizden emin olun.
“3 TELLİ” ayarına 2 telli bir uzaktan kumanda bağlandığında güç verilmez.
“2 TELLİ” ayarına 3 telli bir uzaktan kumanda bağlandığında bir iletişim hatası
algılanacaktır.
(3) Elektrik tesisatı tamamlandıktan sonra, uzaktan kumanda kablosunu ve bağlantı
kablosunu kablo kelepçeleriyle sabitleyin.
Kablo kelepçesi
4.2. Paneli iç üniteye monte etme
Kablo kelepçesi
(aksesuarlar)
Kablo tutucu
(aksesuarlar)
Uzaktan kumanda kablosu
(1) Kaset ızgarayı iç üniteye monte edin.
“BORU” işareti
“DRENAJ” işareti
Bağlantı kablosu
(güç kaynağı)
Kablo tutucu
(aksesuarlar)
Bağlantı kablosu
(güç kaynağı)
Uzaktan kumanda kablosu
• Kaset ızgaradaki damgalı işaretleri, iç ünitenin borusu ve drenajına hizalayın.
DİKKAT
Bağlantı kablosunu (güç kaynağı) ve diğer kabloları birlikte bağlamayın.
(4) Çiy yoğuşmasını veya elektrik kontrol kutusuna böcek girmesini önlemek için, kablo
çıkışını ya da diğer boşlukları macunla sızdırmaz duruma getirin.
(5) Kontrol kutusu kapağını geri takın.
DİKKAT
Uzaktan kumanda kablosunu dolamayın veya kumanda kablosunu iç ünite bağlantı
kablosu (dış üniteye) ve güç kaynağı kablosu ile paralel olarak döşemeyin. Yanlış çalışmaya neden olabilir.
İç ünite
Sızdırmazlık
malzemesi
5~7
Kaset ızgarayı monte etmek için yalnızca sağlanan vidaları kullanın.
Tavan
Kaset ızgara
Tüm çevre boyunca
tavan ve kaset ızgara
arasında boşluk yok
3.7. Uzaktan kumanda ayarı
Uzaktan kumandayı monte etmek ve ayarlamak için uzaktan kumandanın montaj
kılavuzuna başvurun.
Tr-11
9379124119-03_IM.indb 11
2019/2/22 16:51:53
(2) Konektörü bağlayın.
Kablo (ekran): BEYAZ
Kablo (panjur): BEYAZ
Kablo (panjur): KIRMIZI
*2: Diğer seçenekler (WLAN adaptörü, dönüştürücüler vb.) bağlanabilir. Lütfen ayrıntılı
bilgi için teknik verilere bakın.
NOTLAR: CN47 veya CN65’e bağlanan seçenekler aynı anda kullanılamaz.
5.2. Harici giriş ve çıkış
5.2.1. Harici giriş
İç ünite tarafı
• Kabloları, aşağıda gösterildiği gibi düzenleyin.
• Çalışma/Durdurma veya Zorunlu durdurma gibi iç ünite işlevleri iç ünite terminalleri
kullanılarak yapılabilir.
• İç ünitenin işlev ayarıyla, “Çalışma/Durdur” modu veya “Zorunlu durdurma” modu
seçilebilir.
• Çift bükümlü bir kablo (22 AWG) kullanılmalıdır. Kablonun en fazla uzunluğu 150 m'dir
(492 ft).
• Çekilecek kablo sayısına bağlı olarak, uygun harici boyutlu harici giriş ve çıkış kablosu
kullanın.
• Kablo bağlantısı, güç kablosu hattından ayrı olmalıdır.
Terminal
Y1
Y2
Y3
TO REMOTE CONTROL UNIT
1
Ex IN
2
(3) Konektör kapağını takın.
Vida
Konektör kapağı
Bağlı cihaz
● Kuru temas terminali
Bağlamak istediğiniz giriş cihazında güç kaynağı gerekmediğinde Kuru temas terminalini
kullanın.
4.3. Giriş ızgarasını takın
Montaj, “GİRİŞ IZGARASINI ÇIKARMA” kısmında anlatılan yöntemin tersidir.
Giriş ızgarası döndürülebilir ve kullanıcının tercihine göre 4 şekilde monte edilebilir.
DİKKAT
•
•
•
•
*1
Terminal
(Harici giriş)
Bağlı cihaz
Güç açık değilse panjur açısı değiştirilemez. (Elle hareket ettirilirse hasar görebilir.)
Izgara donanımı, klima gövdesiyle yönsel açıdan bağlantılıdır.
Izgara donanımıyla klima gövdesi arasında boşluk olmayacak şekilde monte edin.
Kaset ızgara, ızgaranın tamamen açılmasını engelleyen bir aksesuarla donatılmıştır.
Montaj öncesinde, kaset ızgarayla gelen MONTAJ SAYFASINI okuduğunuzdan emin
olun.
*1: Anahtar şu koşulda kullanılabilir: DC 12 V ila 24 V, 1 mA ila 15 mA.
■ Çalışma davranışı
● Giriş sinyali türü
ON (AÇIK)
5. İSTEĞE BAĞLI MONTAJ İŞLEMİ
Kenar
İşlev ayarı “Çalışma/Durdurma” modu 1 olduğunda.
5.1. İsteğe bağlı takım montaj
Giriş sinyali
UYARI
Kablonun düzenlenmesi her bir bölgeye göre değişiklik gösterir; yerel kurallara göre
başvurun.
CN47 CN65
OFF (KAPALI)
CN46
OFF → ON
(KAPALI → AÇIK)
ON → OFF
(AÇIK → KAPALI)
Komut
Çalışma
Durdur
İşlev ayarı “Zorunlu durdurma” modu olduğunda.
Giriş sinyali
OFF → ON
(KAPALI → AÇIK)
ON → OFF
(AÇIK → KAPALI)
Komut
Zorunlu durdurma
Normal
* Zorunlu durdurma tetiklendiğinde, iç ünite durur ve uzaktan kumandayla Başlat/Durdur
işlemi kısıtlanır.
İşlev ayarı “Çalışma/Durdurma” modu 2 olduğunda.
Giriş sinyali
Uzaktan kumanda kablosu
Komut
OFF → ON
(KAPALI → AÇIK)
Çalışma
ON → OFF
(AÇIK → KAPALI)
Durdur (uzaktan kumanda
devre dışı)
Terminal (Harici giriş)
Bu klimada aşağıdaki opsiyonel kitler bulunabilir.
İsteğe bağlı parçaların montaj yöntemi konusunda ayrıntılar için, her bir öğeyle sağlanan
montaj kılavuzuna başvurun.
Konektör No.
İsteğe bağlı tip
―
Kablolu uzaktan kumanda
CN46
CN47
CN65 [*2]
Harici giriş (PCB Terminali)
Temiz hava girişi kiti (UTZ-VXAA)
Harici çıkış (UTY-XWZXZG) [*1]
Diğer isteğe bağlı parçalar
*1: Harici çıkış terminali ayarı için “7. İŞLEV AYARI” kısmındaki İşlev No.60'a başvurun.
Tr-12
9379124119-03_IM.indb 12
2019/2/22 16:51:53
5.2.2. Harici çıkış
• Çift bükümlü bir kablo (22AWG) kullanılmalıdır. Kablonun en fazla uzunluğu 25 metredir
(82 ft.).
• Çekilecek kablo sayısına bağlı olarak, uygun harici boyutlu harici giriş ve çıkış kablosu
kullanın.
• Çıkış gerilimi: Yüksek DC12V±2V, Düşük 0V.
• İzin verilen akım: 50mA
5.4. Diğer isteğe bağlı parçalar
5.4.1. Bağlantı yöntemi
• Bağlantı terminalleri ve elektrik tesisatı düzenlemesi
Aşağıdaki şekilde, açıklama amacıyla tüm olası bağlantılar yapılmıştır.
Asıl montajda, bağlantılar her bir montaj gereksinimine göre farklılık gösterecektir.
■ Çıkış seçimi
CN47CN65
Harici cihazla bağlanırken
PCB
Bağlı cihaz
CN47
Röle (yerel olarak satın alınır)
veya
"Çalışma/Durdurma" görüntülenirken
Harici çıkış veya
Temiz hava girişi
Harici giriş
PCB
Direnç
CN47
LED
Harici giriş ve
çıkış PCB
Kablo kelepçesi (aksesuarlar)
Bağlı cihaz
5.5. Seçimlik parçalar kablo bağlama
■ Çalışma davranışı
*İşlev ayarı “60”, "00" olarak ayarlanırsa
İşlev ayarı
00
09
60
10
11
Durum
Durdur
Bağlantı kablosu
(güç kaynağı)
Çıkış gerilimi
Kablo tutucu (aksesuarlar)
0V
Çalışma
DC 12 V
Normal
0V
Hata
DC 12 V
İç ünite fan durma
0V
İç ünite fan çalışma
Harici ısıtıcı KAPALI
Harici ısıtıcı AÇIK
Uzaktan kumanda kablosu
Çeşitli isteğe
bağlı kitler için
DC 12 V
0V
DC 12V
5.2.3. Bağlantı yöntemleri
■ Kablo düzenlemesi
Kablo kelepçesi (aksesuarlar)
• Kablo takımı bağlayıcıya takılı kablodan yalıtımı çıkarın.
• Yerel olarak satın alınan kablodan yalıtımı çıkarın. Alan kablosu ve kablo kiti kablosunu
birbirine bağlamak için sıkıştırmalı tip yalıtımlı bitişik konektörü kullanın.
• Bağlanacak kabloyu lehimle kabloya bağlayın.
ÖNEMLİ: Kablolar arasındaki bağlantıyı yalıttığınızdan emin olun.
yerel olarak satın alınır
• Bağlantı kablosunu (güç kaynağı) ve diğer kabloları birlikte bağlamayın.
DİKKAT
İtme deliğini açtıktan sonra kablo yalıtımını korumak için deliğin kenarındaki çapakları
giderin.
İsteğe bağlı parçalar
Harici çıkış kablosu
Bağlı parçaları lehimleyip yalıtın.
• Kabloları terminallere bağlama.
Terminal bloğuna bağlamak için yalıtıcı manşonlu halka terminalleri kullanın.
• Bağlantı terminalleri ve elektrik tesisatı düzenlemesi (bakınız “5.4. Diğer isteğe bağlı
parçalar”)
5.3. Uzaktan kumanda sensörü (Opsiyonel parçalar)
5.3.1. Bağlantı yöntemi
• Mevcut konektörü çıkarın ve uzaktan kumanda sensörüyle değiştirin (doğru konektörün
kullanıldığından emin olun).
• Diğer elektrik devreleriyle temas etmemesi için orijinal bağlayıcı yalıtılmalıdır.
• Bağlantı terminalleri ve elektrik tesisatı düzenlemesi (Bakınız “5.4. Diğer isteğe bağlı
parçalar”)
5.3.2. Oda sıcaklığı düzeltmesinin ayarlanması
Bir uzaktan kumanda sensörü bağlandığında, iç ünitenin işlev ayarını aşağıda gösterildiği
gibi ayarlayın.
• İşlev Numarası “30”:
Ayar Numarasını “00”a ayarlayın. (Varsayılan)
• İşlev Numarası “31”:
Ayar Numarasını “02”ye ayarlayın.
* İşlev numarası ve Ayar değeri hakkında ayrıntılı bilgi için “7. İŞLEV AYARI” kısmına
bakın
Tr-13
9379124119-03_IM.indb 13
2019/2/22 16:51:54
(b) 3 telli tip
DIP anahtarı (RC AD SW)...Fabrika ayarı “00”
1 standart kablolu uzaktan kumandaya birden fazla iç ünite bağlanırken, RC AD
SW'deki adresi “00” ayarından itibaren sırayla ayarlayın.
6. UZAKTAN KUMANDA MONTAJI
6.1. Grup kontrolü
Ayar
Anahtar 100
ON
NOTLAR: Grup kontrolü, W-LAN adaptörü ile birlikte kullanılamaz.
Uzaktan kumanda
adresi
DİKKAT
Ayar örneği
00
00 - 15
1
2
3
4
RC AD
Esnek çoklu tiple kullanılırken grup kontrolü kullanılamaz.
Örnek 4 iç ünite bağlıysa.
Aynı anda birkaç iç ünite birden tek bir uzaktan kumandayla çalıştırılabilir.
*Grup kontrolü sistemi kullanılarak farklı tipte iç üniteler (duvara monte edilen tip ve kaset
tipi, kaset tipi ve kanal tipi veya diğer bileşimler gibi) bağlandığında bazı işlevler kullanılamaz duruma gelebilir.
(1)
Ayar aralığı
İç ünite 1
İç ünite 2
İç ünite 3
İç ünite 4
RC AD SW
00
RC AD SW
01
RC AD SW
02
RC AD SW
03
Bir sistemde 16 taneye kadar iç ünite bağlayın. (uzaktan kumandaya iç ünite)
I.U.
A
I.U.
B
C
I.U.
D
I.U.
Uzaktan
kumanda
E
Uzaktan
kumanda
Uzaktan kumanda adresini aşağıdaki tabloya göre ayarlayın.
A, B, C, D, E : Uzaktan kumanda kablosu.
A+B+C+D+E ≤ 500 m.
Elektrik tesisatı yöntemi örneği (2 telli tip)
İç ünite 1
1 2 3
1 2 3
Y1 Y2
İç ünite 2
1 2 3
İç ünite 3
İç ünite
Uzaktan
kumanda
adresi
DIP ANAHTARI No
1
00
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI) OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
2
01
ON (AÇIK)
3
02
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
4
03
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
5
04
6
05
ON (AÇIK)
7
06
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
8
07
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
1
İç ünite 4
1 2 3
1 2 3
Uzaktan kumanda kablosu
Uzaktan kumanda kablosu
Uzaktan kumanda
(2) Uzaktan kumanda adresini ayarlayın (DIP anahtarı ayarı)
Her bir iç ünitenin uzaktan kumanda adresini, iç ünite devre kartındaki DIP anahtarını
kullanarak ayarlayın.
SW100
3
9
08
10
09
ON (AÇIK)
4
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
11
10
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
12
11
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
13
12
14
13
ON (AÇIK)
15
14
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
16
15
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
OFF (KAPALI) OFF (KAPALI)
OFF (KAPALI)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
ON (AÇIK)
NOTLAR:
Ardışık uzaktan kumanda adresi ayarladığınıza emin olun.
Bir sayı atlanırsa iç üniteler çalıştırılamaz.
Dış
ünite 1
(a) 2 telli tip
DIP anahtarı (RC AD SW)...Fabrika ayarı “00”
Uzaktan kumanda adres ayarları otomatik olarak yapılandırıldığından, bunları
yapılandırmanız gerekmez.
Manuel olarak yapılandırılıyorsa, hem iç ünite hem de uzaktan kumandayı
yapılandırmak gereklidir. Ayrıntılar için lütfen uzaktan kumanda montaj kılavuzuna
başvurun.
2
Uzaktan
kumanda
Uzaktan kumanda adresi
(DIP anahtarı ayarı)
Dış
ünite 2
Dış
ünite 3
Dış
ünite 4
İç
ünite 1
İç
ünite 2
İç
ünite 3
İç
ünite 4
00
01
02
03
: İletim kablosu, Güç kaynağı kablosu
: Uzaktan kumanda kablosu
: Bağlantı kablosu
Tr-14
9379124119-03_IM.indb 14
2019/2/22 16:51:54
■ Aynı anda Çoklu dahil edildiğindeki ayarlar
(1) Kablolama yöntemi (iç üniteyi uzaktan kumandaya)
İç ünite
(3) Uzaktan kumanda ayarı
1. İç ünitelerin hepsini açın.
* Uzaktan kumanda adresi “00” ile biten iç üniteyi açın.
(1 dakika içinde)
2. Soğutucu devresi adresini ayarlayın.
Aynı numarayı, bir dış üniteye bağlı tüm iç ünitelere atayın.
(Ünite fabrikada “00” olarak ayarlanır)
İşlev numarası
Uzaktan kumanda kablosu
Ayar Değeri
Ayar Açıklaması
00 - 15
Soğutucu devresi adresi
00 - 15
02
3. “Birincil” ve “İkincil” ayarları yapın.
(Bir bağlantı kablosu kullanılarak dış üniteye bağlanan iç üniteyi “Birincil” olarak
ayarlayın.)
İşlev numarası
Ayar Değeri
Ayar Açıklaması
00
Birincil
01
İkincil
51
4. İşlev ayarlarını tamamladıktan sonra, iç ünitelerin hepsini kapatın ve ardından geri
açın.
* 21, 22, 24 ya da 27 hata kodu görüntülenirse, yanlış bir ayar olabilir.
Tekrardan uzaktan kumanda ayarını yapın.
Uzaktan kumanda
(2) Uzaktan kumanda DIP anahtarı 1 ayarı
Aşağıdaki tabloya göre uzaktan kumanda DIP anahtarı 1 No 2'yi ayarlayın.
DIP SW 1 No. 2
NOTLAR:
• Farklı iç ünite modelleri grup kontrolü sistemi kullanılarak bağlandığında, bazı işlevler
kullanılamaz duruma gelebilir.
• Grup kontrolü sistemi, aynı anda çalıştırılan çoklu üniteler içeriyorsa, üniteleri aşağıda
gösterildiği gibi bağlayıp ayarlayın.
• Otomatik değiştirme, uzaktan kumanda adresi “00” olan modelle aynı mod altında çalışır.
• Aynı seride olmayan başka bir Gr'ye bağlanmamalıdır (yalnızca A**G).
Standart çift Standart
çift
Dış
ünite 1
Uzaktan
kumanda
Dış
ünite 2
İç
ünite 1
İç
ünite 2
Aynı anda ikili
Dış
ünite 4
İç
İç
ünite 3 ünite 4
İç
İç
İç
ünite 5 ünite 6 ünite 7
Uzaktan kumanda adresi
(DIP anahtarı ayarı)
Soğutucu devresi
adresi ayarı
(Fonksiyon numarası 02)
: İletim kablosu, Güç kaynağı kablosu
: Güç kaynağı kablosu
: Uzaktan kumanda kablosu
: Bağlantı kablosu
OFF (KAPALI)
İkincil ünite
ON (AÇIK)
Bu durum sadece kablolu uzaktan kumanda (opsiyonel) ile mümkündür.
DİKKAT
• DIP anahtarlarını ayarlarken, devre kartındaki diğer parçalara doğrudan çıplak elle
dokunmayın.
• Ana gücü kapattığınızdan emin olun.
• 3 telli tip kablolu uzaktan kumanda kullandığınızdan emin olun. (DIP anahtarını 3 telli
tipe ayarlayın.
• Bir eş zamanlı çoklu sistem kullanırken WLAN adaptörü kullanılamaz.
• R410A destekleyen bir iç üniteye bağlanırsa bir hata mesajı görüntülenir. Bağlanacak iç
ünitenin makine tipini kontrol edin ve R32 destekleyen bir iç ünite kullanıldığından emin
olun.
• İkili iç ünite için 2 ünite ve üçlü iç ünite için 3 ünite, bir dış üniteyle birleştirilerek aynı anda
açılabilir/kapatılabilir.
(1)
Birincil/İkincil ayar
(İşlev numarası 51)
Birincil ünite
6.3. Aynı anda multi sistem çalışma
Aynı anda üçlü
Dış
ünite 3
İkincil ünite
Birincil ünite
Bağlantı yöntemi
• Kablo tesisatı prosedürü ve yöntemi için “3.6. Elektrik tesisatı” kısmına başvurun.
• Bir bağlantı kablosu kullanılarak dış üniteye bağlanan iç ünite “birincildir”.
• Uzaktan kumanda kablosunu birincil üniteye bağlayın.
■ İkili tip (yalnızca 18, 22, 24 model)
6.2. Birden fazla uzaktan kumanda
Dış ünite
İç üniteleri çalıştırmak için 2 taneye kadar uzaktan kumanda kullanılabilir.
DİKKAT
3 Telli Tipi 2 Telli Tiple birleştirme için yukarıda açıklanan çoklu montaj yöntemine izin
verilmez.
I.U.
A
Uzaktan
kumanda
I.U.
A
İç ünite 1
[birincil]
İç ünite 2
[ikincil]
B
■ Üçlü tip (yalnızca 18 model)
Ana
Ana
Bağlı
Dış ünite
A, B : Uzaktan kumanda kablosu. (“2.5. Elektrik gereksinimi” kısmına başvurun.)
A ≤ 500 m, A+B ≤ 500 m
• İkincil ünitelerde zamanlayıcı ve otomatik teşhis işlevleri kullanılamaz.
Uzaktan
kumanda
İç ünite 1
[birincil]
İç ünite 2
[ikincil]
İç ünite 3
[ikincil]
: Bağlantı kablosu, Güç kaynağı kablosu
: Güç kaynağı kablosu
: Uzaktan kumanda kablosu
: Veri yolu kablosu (uzaktan
kumanda kablosu)
Tr-15
9379124119-03_IM.indb 15
2019/2/22 16:51:54
(2)
Uzaktan kumanda adresini ayarlayın (DIP anahtarı ayarı)
Her bir iç ünitenin uzaktan kumanda adresini, iç ünite devre kartındaki DIP anahtarını kullanarak ayarlayın. (Aşağıdaki tablo ve şekle bakın.)
DIP anahtarları normal olarak, uzaktan kumanda adresini “00” yapmak için ayarlanır.
Uzaktan kumanda
adresi
İç ünite
7. İŞLEV AYARI
Uzaktan kumandayı kullanarak montaj koşullarına göre İşlev ayarını gerçekleştirin.
DİKKAT
DIP ANAHTARI No
1
2
3
4
OFF
(KAPALI)
OFF
(KAPALI)
OFF
(KAPALI)
1
00
OFF
(KAPALI)
2
01
ON
(AÇIK)
OFF
(KAPALI)
OFF
(KAPALI)
OFF
(KAPALI)
3
02
OFF
(KAPALI)
ON
(AÇIK)
OFF
(KAPALI)
OFF
(KAPALI)
• Dış üniteye yönelik elektrik tesisatı işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını onaylayın.
• Dış ünitedeki elektrik kutusuna yönelik kapağın yerinde olduğunu onaylayın.
• Bu prosedür, montaj şartlarına göre iç üniteyi kontrol etmek için kullanılan İşlev
ayarlarını değiştirir. Yanlış ayarlar iç ünitenin arızalanmasına neden olabilir.
• Güç açıldıktan sonra, uzaktan kumandayı kullanarak montaj şartlarına göre İşlev
ayarını gerçekleştirin.
• Ayarlar aşağıdaki iki öğe arasından seçilebilir: İşlev numarası ya da ayar değeri.
• Geçersiz numaralar veya ayar değerleri seçilirse ayarlar değiştirilmeyecektir.
7.1. İşlev ayrıntıları
SW100
■ Filtre işareti
Odanın havasındaki tahmini toz miktarına göre iç ünitede filtre işaretinin görüntülenmesine
yönelik uygun aralıkları seçin.
Belirtim gerekli değilse “Belirtim yok” (03) ayarını seçin.
(♦... Fabrika ayarı)
İşlev
numarası
NOTLAR:
11
Uzaktan kumanda adresini sıralı ayarladığınızdan emin olun.
(3)
Birincil ve ikincili ayarlayın (Uzaktan kumanda ayarı)
1. İç ünitelerin hepsini açın.
2. “Birincil” ve “ikincil” ayarları yapın.
(Bir bağlantı kablosu kullanılarak dış üniteye bağlanan iç üniteyi “birincil” olarak
ayarlayın.)
İşlev numarası
Ayar Değeri
Ayar Açıklaması
00
Birincil
01
İkincil
51
3. İşlev ayarlarını tamamladıktan sonra, iç ünitelerin hepsini kapatın ve ardından geri
açın.
* Hata kodu 21, 22, 24 veya 27 görüntülenirse, yanlış ayarlama olabilir. Tekrardan
uzaktan kumanda ayarını yapın.
■ İkili tip (yalnızca 18, 22, 24 model)
Dış ünite
Ayar
Değeri
Ayar Açıklaması
00
Standart (2500 saat)
01
Uzun süre (4400 saat)
02
Kısa süre (1250 saat)
03
Gösterim yok
♦
■ Tavan yüksekliği
Montaj yerine göre uygun tavan yüksekliğini seçin.
(♦... Fabrika ayarı)
İşlev
numarası
20
Ayar
Değeri
Ayar Açıklaması
00
Standart (2,7 m)
01
Yüksek tavan (3,0 m)
♦
Kaset tipi modeller durumunda:
Tavan yükseklik değerleri 4 yönlü çıkış içindir.
3 yönlü çıkış modunda bu ayarı değiştirmeyin.
7000, 9000 Btu/h modelleri yüksek tavanlara kurulamaz.
Bu ayarı değiştirmeyin.
■ Çıkış yönleri
Montaj koşullarına göre uygun çıkış yönü numaralarını seçin.
(♦... Fabrika ayarı)
İç ünite
1
[Birincil]
Uzaktan
kumanda
İç ünite
2
[İkincil]
İşlev
numarası
22
Ayar
Değeri
Ayar Açıklaması
00
4 yönlü
01
3 yönlü
♦
Uzaktan kumanda adresi
(DIP anahtarı ayarı)
Birincil/İkincil ayar
(İşlev numarası 51)
■ Üçlü tip (yalnızca 18 model)
Dış
ünite
Uzaktan
kumanda
İç ünite
1
[Birincil]
İç ünite
2
[İkincil]
İç ünite
3
[İkincil]
Uzaktan kumanda adresi
(DIP anahtarı ayarı)
Birincil/İkincil ayar
(İşlev numarası 51)
: İletim kablosu, Güç kaynağı kablosu
: Uzaktan kumanda kablosu
: Güç kaynağı kablosu
: Bağlantı kablosu
Tr-16
9379124119-03_IM.indb 16
2019/2/22 16:51:54
■ İç ünite sensörü için oda sıcaklığı kontrolü
■ Oda sıcaklık sensörü geçişi
Montaj ortamına bağlı olarak oda sıcaklığı sensörünün düzeltilmesi gerekebilir.
Montaj ortamına uygun kontrol ayarını seçin.
Sıcaklık düzeltme değerleri (00) şeklindeki “Standart ayar” (üreticinin önerdiği değer) olan
farkı gösterir.
(♦... Fabrika ayarı)
(Yalnızca kablosuz uzaktan kumanda için)
Kablolu uzaktan kumanda sıcaklık sensörü kullanılırken ayarı “Her İkisi” (01) olarak değiştirin.
(♦... Fabrika ayarı)
İşlev Numarası
30
(Soğutma
için)
31
(Isıtma için)
Ayar
Değeri
42
Ayar Açıklaması
00
Standart ayar
01
Düzeltme yok 0,0 °C (0 °F)
02
-0,5 °C (-1 °F)
03
-1,0 °C (-2 °F)
04
-1,5 °C (-3 °F)
05
-2,0 °C (-4 °F)
06
-2,5 °C (-5 °F)
07
-3,0 °C (-6 °F)
08
-3,5 °C (-7 °F)
09
-4,0 °C (-8 °F)
10
+0,5 °C (+1 °F)
11
+1,0 °C (+2 °F)
12
+1,5 °C (+3 °F)
13
+2,0 °C (+4 °F)
14
+2,5 °C (+5 °F)
15
+3,0 °C (+6 °F)
16
+3,5 °C (+7 °F)
17
+4,0 °C (+8 °F)
35
(Soğutma
için)
36
(Isıtma için)
Ayar Açıklaması
00
Düzeltme yok
01
Düzeltme yok 0,0 °C (0 °F)
02
-0,5 °C (-1 °F)
03
-1,0 °C (-2 °F)
04
-1,5 °C (-3 °F)
05
-2,0 °C (-4 °F)
06
-2,5 °C (-5 °F)
07
-3,0 °C (-6 °F)
08
-3,5 °C (-7 °F)
09
-4,0 °C (-8 °F)
10
+0,5 °C (+1 °F)
11
+1,0 °C (+2 °F)
12
+1,5 °C (+3 °F)
13
+2,0 °C (+4 °F)
14
+2,5 °C (+5 °F)
15
+3,0 °C (+6 °F)
16
+3,5 °C (+7 °F)
17
+4,0 °C (+8 °F)
Daha Fazla
Soğutma
Daha Az
Isıtma
Daha Az
Soğutma
Daha Fazla
Isıtma
40
Her İkisi
♦
00
A
01
B
02
C
03
D
♦
Ayar
Değeri
Ayar Açıklaması
00
Çalışma/Durdurma modu 1
01
(Ayara izin verilmez)
02
Zorunlu durdurma modu
03
Çalışma/Durdurma modu 2
♦
Yalnızca kablolu uzaktan kumandadaki sıcaklık sensörünü kullanmak için ayarı “Kablolu
uzaktan kumanda” (01) olarak değiştirin. Bu işlev yalnızca işlev ayarı 42 “Her İkisi” (01)
olarak ayarlanırsa çalışacaktır.
(♦... Fabrika ayarı)
Ayar
Değeri
Ayar Açıklaması
00
Her İkisi
01
Kablolu uzaktan kumanda
♦
■ Soğutmaya yönelik enerji tasarrufu için iç ünite fan kontrolü
Soğuta çalışması sırasında dış ünite durdurulduğunda iç ünite fan dönüşünü kontrol ederek
güç tasarrufu işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
(♦... Fabrika ayarı)
İşlev Numarası
49
Daha Az
Soğutma
Daha Fazla
Isıtma
Ayar Açıklaması
■ Oda sıcaklık sensörü geçişi (Yardımcı)
48
Daha Fazla
Soğutma
Daha Az
Isıtma
(♦... Fabrika ayarı)
“Çalışma/Durdurma” modu veya “Zorunlu durdurma” modu seçilebilir.
(♦... Fabrika ayarı)
İşlev Numarası
♦
Ayar
Değeri
■ Harici giriş kontrolü
46
Ayar
Değeri
Ayar Açıklaması
00
Devre Dışı Bırak
01
Etkinleştir
02
Uzaktan kumanda
♦
00: Dış ünite durdurulduğunda, iç ünite fanı, uzaktan kumandadaki ayarı izleyerek kesintisiz biçimde çalışır.
01: Dış ünite durdurulduğunda, iç ünite fanı çok düşük hızda kesintili olarak çalışır.
02: Bu işlevi uzaktan kumanda ayarıyla etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
* Soğutma işlevine yönelik enerji tasarrufu için iç ünite fan kontrolü olmadan bir kablolu
uzaktan kumanda kullanılırken veya tekli ayrık dönüştürücü bağlanırken, ayar uzaktan
kumanda kullanılarak yapılamaz. (00) veya (01) olarak ayarlayın.
Uzaktan kumandanın bu işleve sahip olup olmadığını doğrulamak için, her bir uzaktan
kumandanın kullanım kılavuzuna başvurun.
Ayar Açıklaması
Etkinleştir
Devre Dışı Bırak
İşlev
numarası
İşlev Numarası
Elektrik kesintisinden sonra otomatik yeniden çalıştırmayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
(♦... Fabrika ayarı)
Ayar
Değeri
00
01
İç ünite
01
(Yalnızca kablosuz uzaktan kumanda için)
İç ünite özel kodu değiştirilebilir. Uygun özel kodu seçin.
44
■ Otomatik başlat
İşlev
numarası
Ayar Açıklaması
00
■ Uzaktan kumanda özel kodu
Montaj ortamına bağlı olarak kablolu uzaktan kumanda sensörünün düzeltilmesi gerekebilir.
Montaj ortamına uygun kontrol ayarını seçin.
Bu ayarı değiştirmek için İşlev 42’yi “Her İkisi” (01) şeklinde ayarlayın.
Uzaktan kumanda ekranında Termo Sensörü simgesinin görüntülendiğinden emin olun.
(♦... Fabrika ayarı)
Ayar
Değeri
Ayar
Değeri
00: İç ünitedeki sensör etkin.
01: Hem iç ünitedeki hem de kablolu uzaktan kumandadaki sensörler etkin.
* Uzaktan kumanda sensörü, uzaktan kumanda kullanılarak açılmalıdır
♦
■ Kablolu uzaktan kumanda sensörü için oda sıcaklığı kontrolü
İşlev Numarası
İşlev
numarası
■ Harici çıkış terminali için işlevleri değiştirme
Harici çıkış terminalinin işlevleri değiştirilebilir.
İşlev Numarası
♦
* Otomatik yeniden başlatma, elektrik kesintisi gibi durumlara yönelik bir acil durum işlevidir. Normal çalışmada bu işlevi kullanmayı denemeyin. Üniteyi uzaktan kumandayla
veya harici cihazla çalıştırdığınızdan emin olun.
60
Ayar
Değeri
(♦... Fabrika ayarı)
Ayar Açıklaması
00
Çalışma durumu
01 ila 08
(Ayara izin verilmez)
09
Hata durumu
10
Temiz hava kontrolü
11
Yardımcı ısıtıcı
♦
Tr-17
9379124119-03_IM.indb 17
2019/2/22 16:51:54
■ Ayar kaydı
10. SONLANDIRMA
Ayarlarda yapılan değişiklikleri aşağıdaki tabloya kaydedin.
Ayar Açıklaması
Ayar Değeri
Filtre işareti
Tavan yüksekliği
Çıkış yönleri
10.1. Isı yalıtımı montajı
İç ünite sensörü için oda sıcaklığı kontro- Soğutma
lü
Isıtma
Soğutma
Kablolu uzaktan kumanda sensörü için oda sıcaklığı kontrolü
Isıtma
Otomatik başlat
Oda sıcaklık sensörü geçişi
Uzaktan kumanda özel kodu
Harici giriş kontrolü
Oda sıcaklık sensörü geçişi (Yardımcı)
Soğutmaya yönelik enerji tasarrufu için iç ünite fan
kontrolü
Harici çıkış terminali için işlevleri değiştirme
DİKKAT
• Gaz kaçağı kontrolünden sonra (dış ünite Montaj Kılavuzuna bakın), bu
bölümdekileri yapın.
• Isı yalıtımını büyük (gaz) ve küçük (sıvı) boruların etrafına monte edin. Aksi takdirde,
su sızıntıları meydana gelebilir.
• Gövdeye, hiçbir boşluk bırakılmadan sıkılmalıdır.
Gaz kaçaklarını kontrol ettikten sonra, Kuplör Isı Yalıtımını kullanarak iç ünite bağlantısının
2 parçası (gaz ve sıvı) çevresinde sararak yalıtım yapın.
Kuplör Isı Yalıtımını monte ettikten sonra, boşluk olmayacak şekilde her iki ucu vinil bant
ile bantlayın.
Kuplör ısı yalıtımı
İşlev Ayarı tamamlandıktan sonra, gücü kapatıp tekrar açtığınızdan emin olun.
Gövde
8. KONTROL LİSTESİ
Yalıtımın kapladığından emin olun
İç ünitenin (ünitelerin) montajı sırasında aşağıdaki kontrol öğelerine özel bir dikkat gösterin.
Montaj tamamlandıktan sonra aşağıdaki kontrol öğelerini tekrar kontrol ettiğinizden emin olun.
KONTROL ÖĞELERİ
İç ünite doğru şekilde kuruldu mu?
Doğru şekilde uygulanmazsa
Boşluk yok
Kuplör ısı
yalıtımı
Boşluk yok
KONTROL
KUTUSU
Titreşim, gürültü, iç ünitenin düşme tehlikesi
Gaz kaçakları (soğutucu boruları)
Soğutma yok, Isıtma yok
için bir kontrol yapıldı mı?
Isı yalıtımı çalışması tamamlandı
Su kaçağı
mı?
Su, iç ünitelerden kolayca tahliye
Su kaçağı
ediliyor mu?
Kablolar ve boruların tümü tamamen Çalışma yok, ısı veya yanma
bağlandı mı?
hasarı
Bağlantı kablosu belirtilen kalınlıkta Çalışma yok, ısı veya yanma
mı?
hasarı
Girişler ve çıkışlarda hiçbir engel
Soğutma yok, Isıtma yok
yok mu?
Montaj tamamlandıktan sonra doğru
çalışma ve taşıma yöntemleri kullanıcıya anlatıldı mı?
11. MÜŞTERİ KILAVUZU
Aşağıdakileri kullanım kılavuzuna uygun şekilde müşteriye açıklayın:
(1) Başlatma ve durdurma yöntemi, çalışma değiştirme, sıcaklık ayarlama, zamanlayıcı,
hava akımı değiştirme ve diğer uzaktan kumanda işlemleri.
(2) Ürünün yanı sıra, uygulanabilirse hava filtreleri ve hava panjurları gibi diğer ögelerin
temizliği ve bakımı.
(3) Kullanım ve montaj kılavuzlarını müşteriye verin.
(4) İç ünite özel kodu değiştirilirse ve montaj işlemi bir kablosuz uzaktan kumanda içeriyorsa,
müşteriyi değiştirilen kod konusunda bilgilendirin. (Bazı kablosuz uzaktan kumandalarda
piller değiştirildiğinde özel kod A ayarına dönebilir.)
12. HATA KODLARI
Kablolu bir uzaktan kumanda kullanıyorsanız fotoğraf dedektörü ünitesindeki lamba, yanıp
sönme düzeniyle hata kodlarını iletecektir. Kablolu uzaktan kumanda kullanıyorsanız, hata
kodları uzaktan kumanda ekranında görünecektir. Tablodaki lamba yanıp sönme düzenlerine
ve hata kodlarına bakın. Hata görüntüsü sadece çalışma sırasında görüntülenir.
Hata gösterimi
9. TEST ÇALIŞMASI
9.1. Kontrol ögeleri
□
□
□
□
Uzaktan kumandadaki her bir düğmenin çalışması normal mi?
Her bir lamba normal biçimde yanıyor mu?
Drenaj normal mi?
Çalışma sırasında anormal bir gürültü ve titreşim olmuyor mu?
ÇALIŞMA
lambası
(yeşil)
ZAMANEKONOMİ
LAYICI
lambası
lambası
(yeşil)
(turuncu)
Montajınıza bağlı olarak aşağıdakilerden seçim yapın:
■ Kablosuz uzaktan kumandayla ([TEST RUN] (test çalışması) düğmesiyle)
(1) Test çalışmasını başlatmak için uzaktan kumandadaki [START/STOP] (başlat/durdur)
ve [TEST RUN] (test çalışması) düğmesine basın.
(2) Test çalışmasını durdurmak için uzaktan kumandadaki [START/STOP] (başlat/durdur)
düğmesine basın.
■ İç üniteyle veya kızılötesi alıcı ünitesiyle
(1) Test çalışmasını başlatmak için, ünitenin [MANUAL AUTO] (manuel otomatik)
düğmesine 10 saniyeden uzun süre basın (zorunlu soğutma).
(2) Test çalışmasını durdurmak için [MANUAL AUTO] (manuel otomatik) düğmesine 3
saniyeden uzun süre basın veya uzaktan kumandanın [START/STOP] (başlat/durdur)
düğmesine basın.
 Çalışma Gösterge lambası ve Zamanlayıcı Gösterge lambası, test çalışma modu
sırasında eş zamanlı olarak yanıp sönecektir.
■ Kablolu uzaktan kumanda ile
(1) Çalıştırma yöntemi için montaj kılavuzuna ve kablolu uzaktan kumandanın çalıştırma
kılavuzuna bakın.
Isıtma testi, uzaktan kumanda ile HEAT (ısıtma) seçildiğinde birkaç saniye içinde başlayacaktır [yalnızca ters döngü modeli].
Açıklama
Seri iletişim hatası
(1)
(1)
(1)
(2)
• Kablolu uzaktan kumanda
iletişim hatası
• Sunucu odası kontrolü iletişim
hatası
(1)
(5)
Kontrol çalışması bitirilmedi
Otomatik hava akımı ayarı hatası
(1)
(6)
Çevresel ünite iletim PCB bağlantı
hatası
(1)
(8)
Harici iletişim hatası
(2)
(1)
(2)
(2)
İç ünite kapasite hatası
(2)
(3)
Birleştirme hatası
Klima test çalışmasını uzun süre gerçekleştirmeyin.
9.2. Çalışma yöntemi
Hata kodu
Ünite numarası veya Soğutucu
devresi adres ayarı hatası
[Eşzamanlı Çoklu]
• Bağlantı ünitesi numarası hatası
(ikincil iç ünite) [Eşzamanlı
Çoklu]
• Bağlantı ünitesi numarası hatası
(iç ünite veya ek ünite) [Esnek
Çoklu]
(2)
(4)
(2)
(6)
İç ünite adres ayarı hatası
(2)
(7)
Birincil ünite, ikincil ünite ayar
hatası [Eşzamanlı Çoklu]
(2)
(9)
Kablolu uzaktan kumanda
sisteminde bağlantı ünitesi
numarası hatası
(3)
(1)
Güç kaynağı kesintisi hatası
Tr-18
9379124119-03_IM.indb 18
2019/2/22 16:51:54
Hata gösterimi
ÇALIŞMA
lambası
(yeşil)
ZAMANEKONOMİ
LAYICI
lambası
lambası
(yeşil)
(turuncu)
Hata gösterimi
Hata kodu
Açıklama
(3)
(2)
İç ünite PCB model bilgisi hatası
(3)
(3)
İç ünite motoru elektrik tüketimi
algılama hatası
(5)
Manüel otomatik anahtar hatası
(9)
Fan motoru için iç ünite güç
kaynağı hatası
(10)
İç ünite iletişim devresi (kablolu
uzaktan kumanda) hatası
(1)
Oda sıc. sensörü hatası
(2)
İç ünite ısı eşj. orta sıc. sensörü
hatası
(4)
İnsan sensörü hatası
(1)
İç ünite fan motoru hatası
(3)
Drenaj pompası hatası
●(4)
Elektrikli hava temizleyici ters
VDD hatası
●(5)
Filtre ayarı hatası
(5)
(7)
Tampon hatası
●(5)
●(8)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(4)
(5)
(5)
●(5)
●(5)
Giriş ızgarası hatası
ÇALIŞMA
lambası
(yeşil)
ZAMANEKONOMİ
LAYICI
lambası
lambası
(yeşil)
(turuncu)
Hata kodu
Açıklama
• Boşaltma basıncı sensörü hatası
• Emiş basınç sensörü hatası
• Yüksek basınç anahtarı hatası
(8)
(6)
(9)
(4)
Sekme tespiti
(9)
(5)
Kompresör rotor konumu algılama
hatası (geçici durma)
(9)
(7)
Dış ünite fan motoru 1 hatası
(9)
(8)
Dış ünite fan motoru 2 hatası
(9)
(9)
4 yönlü vana hatası
(9)
(10)
Bobin (genleşme vanası) hatası
(10)
(1)
Boşaltma sıc. hatası
(10)
(3)
Kompresör sıc. hatası
(10)
(4)
Yüksek basınç hatası
(10)
(5)
Düşük basınç hatası
(13)
(2)
Yardımcı kutular hatası
[Esnek Çoklu]
Ekran modu
● : 0,5 sn. AÇIK / 0,5 sn. KAPALI
◊ : 0,1s AÇIK/ 0,1s KAPALI
( ) : Yanıp sönme sayısı
●(5)
●(9)
İç ünite fan motoru 2 hatası
(Sol taraftaki fan)
●(5)
●(10)
İç ünite fan motoru 3 hatası
(Sağ taraftaki fan)
(5)
(15)
İç ünite hatası
(6)
(1)
Dış ünite ters/eksik faz ve elektrik
tesisatı hatası
(6)
(2)
Dış ünite ana PCB model bilgisi
hatası veya iletişim hatası
(6)
(3)
İnvertör hatası
(6)
(4)
Etkin filtre hatası, PFC devresi
hatası
(6)
(5)
Sekme terminali L hatası
(6)
(8)
Dış ünite ani akım sınırlandırma
direnç sıc. yükselme hatası
(6)
(10)
Ekran PCB mikro bilgisayarlar
iletişim hatası
(7)
(1)
Boşaltma sıc. sensörü hatası
(7)
(2)
Kompresör sıc. sensörü hatası
(7)
(3)
Dış ünite Isı Eşj. sıvı sıc. sensörü
hatası
(7)
(4)
Dış sıc. sensörü hatası
(7)
(5)
Gaz Emme sıc. sensörü hatası
(7)
(6)
• 2 yönlü vana sıc. sensörü hatası
• 3 yollu valf sıc. sensörü hatası
(7)
(7)
Isı emici sıc. sensörü hatası
■ İç ünitedeki hata gösterimi
(1) Ekonomi gösterge lambası (yeşil)
(2) Zamanlayıcı gösterge lambası (Turuncu)
(3) Çalışma gösterge lambası (Yeşil)
(4) Manuel auto (manuel otomatik) düğmesi
• Yardımcı soğutma Isı Eşj. gaz
giriş sıc. sensörü hatası
• Yardımcı soğutma Isı Eşj. gaz
çıkış sıc. sensörü hatası
(8)
(2)
(8)
(3)
Sıvı borusu sıc. sensörü hatası
(8)
(4)
Akım sensörü hatası
Tr-19
9379124119-03_IM.indb 19
2019/2/22 16:51:54
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement