Fujitsu RCG14KVLA Οδηγός εγκατάστασης

Fujitsu RCG14KVLA Οδηγός εγκατάστασης
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
Τυπος συμπαγους κασετας
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΡ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 9379124119-03
Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Επισημαίνει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία
θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μικρούς ή μέτριους
τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται, να λειτουργεί και να φυλάσσεται σε έναν χώρο με
επιφάνεια μεγαλύτερη από X m2
Ποσότητα ψυκτικού πλήρωσης
M (kg)
1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ................................................................ 1
1.1. Προφυλάξεις κατά τη χρήση ψυκτικού R32 .................................... 2
2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ............................................................. 4
2.1. Εργαλεία εγκατάστασης .................................................................. 4
2.2. Παρελκόμενα .................................................................................. 4
2.3. Παρελκόμενα γρίλιας κασέτας ........................................................ 4
2.4. Απαιτήσεις ως προς τους σωλήνες................................................. 5
2.5. Ηλεκτρικές απαιτήσεις .................................................................... 5
2.6. Προαιρετικά εξαρτήματα ................................................................. 5
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .................................................................. 5
3.1. Επιλογή θέσης εγκατάστασης......................................................... 5
3.2. Διαστάσεις εγκατάστασης ............................................................... 5
3.3. Εγκατάσταση της μονάδας ............................................................. 6
3.4. Εγκατάσταση αποστράγγισης......................................................... 6
3.5. Εγκατάσταση σωλήνων .................................................................. 7
3.6. Ηλεκτρική καλωδίωση..................................................................... 8
3.7. Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου ..............................................................11
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΛΙΛΙΑΣ ΚΑΣΕΤΑΣ ...................................................11
4.1. Αφαιρέστε τη γρίλια εισαγωγής ......................................................11
4.2. Εγκατάσταση του πλαισίου στην εσωτερική μονάδα .....................11
4.3. Προσαρτήστε τη γρίλια εισαγωγής ............................................... 12
5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ..................................... 12
5.1. Εγκατάσταση προαιρετικού κιτ ..................................................... 12
5.2. Εξωτερική είσοδος και έξοδος ...................................................... 12
5.3. Απομακρυσμένος αισθητήρας (Προαιρετικά μέρη) ....................... 13
5.4. Άλλα προαιρετικά εξαρτήματα ...................................................... 13
5.5. Δέσιμο καλωδίων προαιρετικών μερών ........................................ 13
6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ......................................... 14
6.1. Ομαδοποιημένος έλεγχος ............................................................. 14
6.2. Πολλαπλά τηλεχειριστήρια............................................................ 15
6.3. Πολλαπλό σύστημα ταυτόχρονης λειτουργίας .............................. 15
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Η εγκατάσταση αυτού του προϊόντος πρέπει να γίνει από έμπειρους τεχνικούς ή
επαγγελματίες εγκαταστάτες και μόνο σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο. Η εγκατάσταση από μη επαγγελματίες ή η ακατάλληλη εγκατάσταση του προϊόντος ενδέχεται να
προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως τραυματισμούς, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά. Αν το προϊόν εγκατασταθεί χωρίς να τηρηθούν οι οδηγίες αυτού του
εγχειριδίου, η εγγύηση του κατασκευαστή θα ακυρωθεί.
• Μην ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες. Τυχόν ενεργοποίηση της τροφοδοσίας πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών
ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Αν υπάρξει διαρροή ψυκτικού κατά την εκτέλεση των εργασιών, πραγματοποιήστε
εξαερισμό του χώρου. Αν το διαρρέον ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, ενδέχεται να
παραχθεί ένα τοξικό αέριο.
• Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς,
τους κώδικες ή τα πρότυπα για την ηλεκτρική καλωδίωση και τον εξοπλισμό σε κάθε
χώρα ή περιφέρεια, ή στην τοποθεσία εγκατάστασης.
• Μην χρησιμοποιείτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία αποπαγοποίησης ή
για τον καθαρισμό, εκτός από τα συνιστώμενα από τον κατασκευαστή.
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών)
με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικές με τη χρήση της
συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει
να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ασφυξίας, φυλάξτε την πλαστική σακούλα ή το λεπτό
φιλμ που χρησιμοποιείται ως υλικό συσκευασίας μακριά από μικρά παιδιά.
• Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε έναν χώρο χωρίς συνεχή λειτουργία πηγών
ανάφλεξης (για παράδειγμα, ακάλυπτη φλόγα, ή συσκευή αερίου ή ηλεκτρική θερμάστρα σε λειτουργία).
• Δεν επιτρέπεται η διάτρηση ή καύση.
• Να έχετε υπόψη ότι τα ψυκτικά μέσα ενδέχεται να είναι άοσμα.
Ελληνικά
Περιεχόμενα
Ελάχιστη επιφάνεια χώρου
X (m2)
7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ .................................................................... 16
7.1. Λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ......................................... 16
8. ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ................................................................................. 18
9. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ............................................................... 18
9.1. Στοιχεία ελέγχου ........................................................................... 18
9.2. Μέθοδος λειτουργίας .................................................................... 18
10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ................................................................................. 18
10.1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης ....................................................... 18
11. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ ................................................................... 18
12. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ..................................................................... 18
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης του κλιματιστικού
που αναφέρεται παραπάνω. Ο χειρισμός και η εγκατάσταση πρέπει
να γίνονται μόνο από επαγγελματίες, όπως περιγράφεται σε αυτό το
εγχειρίδιο.
1. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση.
• Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις που επισημαίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλειά σας. Φροντίστε να τις τηρήσετε.
• Παραδώστε το παρόν εγχειρίδιο, μαζί με το εγχειρίδιο λειτουργίας, στον πελάτη. Ζητήστε
από τον πελάτη να φυλάξει τα συγκεκριμένα εγχειρίδια για μελλοντική χρήση, όπως είναι
η επανατοποθέτηση ή η επιδιόρθωση της μονάδας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επισημαίνει μια ενδεχόμενη ή επαπειλούμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να έχει
ως αποτέλεσμα θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες ασφάλειας που αναφέρονται σε αυτό το
εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό.
• Εγκαταστήστε το προϊόν ακολουθώντας τους ισχύοντες τοπικούς κώδικες και κανονισμούς στην τοποθεσία εγκατάστασης, καθώς και τις οδηγίες που παρέχονται από τον
κατασκευαστή.
• Αυτό το προϊόν είναι μέρος ενός συνόλου, που αποτελεί το κλιματιστικό. Το προϊόν δεν
πρέπει να εγκατασταθεί μόνο του ή με συσκευές μη συνιστώμενες από τον κατασκευαστή.
• Για αυτό το προϊόν να χρησιμοποιείτε πάντα ξεχωριστή παροχή τροφοδοσίας ρεύματος, προστατευμένη με ασφαλειοδιακόπτη σε όλους τους αγωγούς και με 3 mm
απόσταση μεταξύ των επαφών.
• Για προστασία των ανθρώπων, να γειώνετε σωστά το προϊόν και να χρησιμοποιείτε το
καλώδιο ισχύος σε συνδυασμό με ασφαλειοδιακόπτη διαρροής γείωσης.
• Το προϊόν δεν διαθέτει προστασία από εκρήξεις και, συνεπώς, δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους με ατμόσφαιρα όπου είναι δυνατό να προκληθεί έκρηξη.
• Για να αποφύγετε ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία, μην αγγίζετε ποτέ τα ηλεκτρικά εξαρτήματα αμέσως μετά την απενεργοποίηση της τροφοδοσίας. Μετά την απενεργοποίηση
της τροφοδοσίας, περιμένετε πάντοτε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν αγγίξετε ηλεκτρικά
εξαρτήματα.
• Το προϊόν δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από τον χρήστη.
Να απευθύνεστε πάντα σε έμπειρους τεχνικούς για επισκευές.
• Όταν μετακομίζετε ή αλλάζετε τη θέση του κλιματιστικού, να απευθύνεστε σε έμπειρους τεχνικούς για την αποσύνδεση και την επανεγκατάσταση του κλιματιστικού.
• Κατά τη συντήρηση ή την εγκατάσταση της μονάδας, μην αγγίζετε τα αλουμινένια πτερύγια ή τον εναλλάκτη θερμότητας που είναι ενσωματωμένα στην εσωτερική ή στην
εξωτερική μονάδα για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό.
• Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε ηλεκτρικά προϊόντα ή οικιακά αντικείμενα κάτω από το
προϊόν. Η συμπύκνωση υγρασίας που τυχόν θα στάξει από το προϊόν μπορεί να τα
υγράνει και να προκαλέσει ζημιά ή δυσλειτουργία στα υπάρχοντά σας.
• Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε το κλιματιστικό κατά τον χειρισμό του.
El-1
9379124119-03_IM.indb 1
2019/2/22 16:51:46
1.1. Προφυλάξεις κατά τη χρήση ψυκτικού R32
Οι βασικές διαδικασίες για τις εργασίες εγκατάστασης είναι όμοιες με αυτές των μοντέλων
που χρησιμοποιούν συμβατικό ψυκτικό (R410A, R22).
Ωστόσο, προσέξτε ιδιαίτερα τα παρακάτω σημεία:
Επειδή η πίεση λειτουργίας είναι 1,6 φορές υψηλότερη απ' ότι στα μοντέλα με ψυκτικό
R22, κάποιες από τις σωληνώσεις και τα εργαλεία εγκατάστασης και επιδιόρθωσης είναι
ειδικά. (Ανατρέξτε στην ενότητα «2.1. Εργαλεία εγκατάστασης».)
Ειδικά κατά την αντικατάσταση ενός μοντέλου με ψυκτικό R22 με ένα μοντέλο νέου
ψυκτικού R32, να αντικαθιστάτε πάντα τις συμβατικές σωληνώσεις και τα ρακόρ με
σωληνώσεις και ρακόρ για R32 και R410A στην πλευρά της εξωτερικής μονάδας.
Για τα R32 και R410A, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ίδια ρακόρ στην πλευρά της
εξωτερικής μονάδας και οι ίδιες σωληνώσεις.
Τα μοντέλα που χρησιμοποιούν ψυκτικό R32 και R410A έχουν διαφορετική διάμετρο
σπειρώματος θύρας πλήρωσης για να εμποδίζεται η εσφαλμένη πλήρωση με ψυκτικό
R22, καθώς και για λόγους ασφάλειας. Γι' αυτό, ελέγξτε εκ των προτέρων. [Η διάμετρος
σπειρώματος της θύρας πλήρωσης για τα R32 και R410A είναι 1/2 UNF-20 σπειρώματα
ανά ίντσα.]
Προσέξτε να μην μπουν ξένα σώματα (λάδι, νερό κ.λπ.) στις σωληνώσεις, ακόμη περισσότερο απ' ότι με τα μοντέλα με R22. Επίσης, κατά την αποθήκευση της σωλήνωσης,
σφραγίστε προσεκτικά το άνοιγμα, π.χ. με πιάστρα, ταινία κ.λπ. (Ο χειρισμός για το R32
είναι παρόμοιος με αυτόν για το R410A.)
ΠΡΟΣΟΧΗ
1-Εγκατάσταση (χώρος)
• Οι εγκατεστημένες σωληνώσεις πρέπει να διατηρηθούν στο ελάχιστο.
• Οι εγκατεστημένες σωληνώσεις πρέπει να είναι προστατευμένες από φυσικές
φθορές.
• Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε μη αεριζόμενο χώρο, αν ο συγκεκριμένος
χώρος είναι μικρότερος από X m2
Ποσότητα ψυκτικού πλήρωσης
M (kg)
Ελάχιστη επιφάνεια χώρου
X (m2)
M ≤ 1,22
-
1,22 < M ≤ 1,23
1,45
1,23 < M ≤ 1,50
2,15
1,50 < M ≤ 1,75
2,92
1,75 < M ≤ 2,0
3,82
2,0 < M ≤ 2,5
5,96
2,5 < M ≤ 3,0
8,59
3,0 < M ≤ 3,5
11,68
3,5 < M ≤ 4,0
15,26
(IEC 60335-2-40)
• Απαιτείται συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς αερίων.
• Οι μηχανικές συνδέσεις πρέπει να είναι προσβάσιμες, για σκοπούς συντήρησης.
• Σε περιπτώσεις που απαιτείται μηχανικός αερισμός, τα ανοίγματα αερισμού πρέπει
να παραμένουν ελεύθερα, χωρίς εμπόδια.
• Κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων προϊόντων, πρέπει να εκτελείται η κατάλληλη
επεξεργασία, ανάλογα με τους εθνικούς κανονισμούς.
2-Συντήρηση
2-1 Τεχνικό προσωπικό
• Οποιοδήποτε άτομο ασχολείται με εργασίες ή παρεμβάσεις σε κυκλώματα ψυκτικού
πρέπει να διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό από αναγνωρισμένη αρχή αξιολόγησης
του κλάδου, η οποία θα αναγνωρίζει την επάρκειά του για τον χειρισμό ψυκτικών,
σύμφωνα με ένα αναγνωρισμένο πρότυπο αξιολόγησης του κλάδου.
• Η συντήρηση πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή του εξοπλισμού. Εργασίες συντήρησης και επισκευής που απαιτούν τη
συνδρομή άλλου ειδικευμένου προσωπικού πρέπει να εκτελούνται υπό την επίβλεψη
του αδειούχου στην χρήση εύφλεκτων ψυκτικών.
• Η συντήρηση πρέπει να εκτελείται μόνο όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.
2-2 Εργασίες
• Πριν από την έναρξη των εργασιών σε συστήματα τα οποία περιέχουν εύφλεκτα
ψυκτικά μέσα, απαιτούνται έλεγχοι ασφαλείας ώστε να διασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση των κινδύνων ανάφλεξης. Για επισκευές στο ψυκτικό σύστημα, θα πρέπει να
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις προφυλάξεις που περιγράφονται στις παραγράφους 2-2 έως 2-8 πριν εκτελεστούν εργασίες στο σύστημα.
• Οι εργασίες πρέπει να διεκπεραιώνονται μέσω ελεγχόμενων διαδικασιών ώστε να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος παρουσίας εύφλεκτου αερίου ή ατμών κατά την εκτέλεση
των εργασιών.
• Όλο το προσωπικό συντήρησης και τα άλλα άτομα που εργάζονται στη γύρω περιοχή πρέπει να ενημερώνονται για τη φύση των εργασιών που εκτελούνται.
• Η εργασία σε περιορισμένους χώρους πρέπει να αποφεύγεται.
• Η περιοχή γύρω από τον χώρο εργασίας πρέπει να αποκλείεται.
• Βεβαιωθείτε ότι οι συνθήκες εντός της περιοχής είναι ασφαλείς, φροντίζοντας για τον
έλεγχο των εύφλεκτων υλικών.
2-3 Έλεγχος για την παρουσία ψυκτικού
• Η περιοχή πρέπει να ελέγχεται με έναν κατάλληλο ανιχνευτή ψυκτικού πριν, αλλά και
κατά τη διάρκεια των εργασιών, ώστε να διασφαλίζεται ότι ο τεχνικός είναι ενημερωμένος για ενδεχομένως εύφλεκτη ατμόσφαιρα.
• Βεβαιωθείτε ότι ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών είναι
κατάλληλος για χρήση με εύφλεκτα υλικά – δηλαδή, ότι δεν παράγει σπινθήρες, είναι
επαρκώς σφραγισμένος ή είναι εγγενώς ασφαλής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
2-4 Ύπαρξη πυροσβεστήρα
• Εάν πρόκειται να γίνουν εργασίες εν θερμώ στον εξοπλισμό ψύξης ή σε σχετιζόμενα
εξαρτήματα, πρέπει να είναι διαθέσιμος κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης.
• Φροντίστε για την ύπαρξη πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης ή CO2 κοντά στην περιοχή
πλήρωσης.
2-5 Απουσία πηγών ανάφλεξης
• Κανένα από τα άτομα που εκτελούν εργασίες σχετιζόμενες με ένα σύστημα ψύξης, οι
οποίες περιλαμβάνουν την έκθεση σωληνώσεων που περιέχουν ή περιείχαν εύφλεκτο ψυκτικό, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί πηγές ανάφλεξης με τρόπους οι οποίοι θα
μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.
• Όλες οι πηγές πιθανής ανάφλεξης (π.χ. κάπνισμα) πρέπει να κρατούνται σε επαρκή
απόσταση από την τοποθεσία εγκατάστασης, επισκευής, αφαίρεσης ή απόρριψης,
όπου ενδέχεται να ελευθερωθεί εύφλεκτο ψυκτικό στον περιβάλλοντα χώρο.
• Πριν από την εκτέλεση εργασιών, η περιοχή γύρω από τον εξοπλισμό πρέπει να
επιθεωρείται για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα αντικείμενα ή κίνδυνος
ανάφλεξης. Πρέπει να τοποθετηθούν σήματα "Απαγορεύεται το κάπνισμα".
2-6 Αεριζόμενη περιοχή
• Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή είναι ανοικτή ή ότι αερίζεται επαρκώς πριν επέμβετε στο
σύστημα ή εκτελέσετε εργασίες εν θερμώ.
• Πρέπει να υπάρχει ένα συνεχές επίπεδο αερισμού κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
των εργασιών.
• Ο αερισμός πρέπει να διαχέει με ασφάλεια οποιαδήποτε ποσότητα ψυκτικού διαφεύγει και, κατά προτίμηση, να την αποβάλλει εξωτερικά στην ατμόσφαιρα.
2-7 Έλεγχοι στον εξοπλισμό ψύξης
• Όταν αντικαθιστώνται ηλεκτρικά εξαρτήματα, πρέπει να είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη χρήση και να έχουν τις σωστές προδιαγραφές.
• Οι κατευθυντήριες οδηγίες συντήρησης και επισκευής του κατασκευαστή πρέπει να
ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση.
• Εάν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα του κατασκευαστή για
βοήθεια.
• Στις εγκαταστάσεις με εύφλεκτα ψυκτικά πρέπει να διεξάγονται οι ακόλουθοι έλεγχοι.
- Η ποσότητα πλήρωσης συνάδει με το μέγεθος του χώρου μέσα στον οποίο εγκαθίστανται τα εξαρτήματα που περιέχουν ψυκτικό.
- Τα μηχανήματα αερισμού και οι εξαγωγές λειτουργούν ικανοποιητικά και δεν
παρεμποδίζονται.
- Εάν χρησιμοποιείται κύκλωμα έμμεσης ψύξης, το δευτερεύον κύκλωμα πρέπει να
ελέγχεται για την παρουσία ψυκτικού.
- Οι σημάνσεις στον εξοπλισμό παραμένουν ορατές και ευανάγνωστες. Οι δυσανάγνωστες σημάνσεις και τα σήματα πρέπει να διορθώνονται.
- Οι σωληνώσεις ή τα εξαρτήματα ψύξης εγκαθίστανται σε θέσεις όπου είναι απίθανο να εκτεθούν σε ουσίες οι οποίες ενδέχεται να διαβρώσουν τα εξαρτήματα που
περιέχουν ψυκτικό, εκτός εάν τα εξαρτήματα είναι κατασκευασμένα από υλικά με
εγγενή αντίσταση στη διάβρωση ή με κατάλληλη προστασία κατά της διάβρωσης.
2-8 Έλεγχοι σε ηλεκτρικές συσκευές
• Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης σε ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να περιλαμβάνουν αρχικούς ελέγχους ασφάλειας και διαδικασίες επιθεώρησης των εξαρτημάτων.
• Εάν υπάρχει κάποια βλάβη η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την
ασφάλεια, δεν πρέπει να συνδεθεί παροχή ρεύματος στο κύκλωμα πριν αντιμετωπιστεί επιτυχώς.
• Εάν η βλάβη δεν μπορεί να διορθωθεί αμέσως αλλά απαιτείται η συνέχιση των εργασιών, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάποια επαρκής προσωρινή λύση.
• Το γεγονός πρέπει να αναφερθεί στον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού, έτσι ώστε όλα τα
μέρη να είναι ενημερωμένα.
• Οι αρχικοί έλεγχοι ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα.
- Ότι οι πυκνωτές έχουν εκφορτιστεί: αυτό πρέπει να γίνει με ασφαλή τρόπο ώστε
να αποφευχθεί η δημιουργία σπινθήρων.
- Ότι δεν υπάρχουν εκτεθειμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα και καλωδίωση υπό τάση
κατά την πλήρωση, ανάκτηση ή έκπλυση του συστήματος.
- Ότι υπάρχει συνέχεια της σύνδεσης με τη γείωση.
3-Επισκευές σε σφραγισμένα εξαρτήματα
• Κατά τις επισκευές σε σφραγισμένα εξαρτήματα, όλες οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να αποσυνδεθούν από τον εξοπλισμό στον οποίο γίνονται εργασίες, πριν
από την αφαίρεση σφραγισμένων καλυμμάτων κ.λπ.
• Εάν είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στον εξοπλισμό κατά τη συντήρηση, τότε θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πιο κρίσιμο σημείο
μια διάταξη ανίχνευσης διαρροών μόνιμης λειτουργίας, η οποία θα προειδοποιεί για
ενδεχομένως επικίνδυνες περιστάσεις.
• Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα, ώστε να διασφαλιστεί ότι κατά την
εργασία σε ηλεκτρικά εξαρτήματα το περίβλημα δεν τροποποιείται με τρόπο ο οποίος
επηρεάζει το επίπεδο της προστασίας.
• Σε αυτά περιλαμβάνονται φθορές στα καλώδια, υπερβολικός αριθμός συνδέσεων,
τερματικά που δεν καλύπτουν τις αρχικές προδιαγραφές, φθορές σε στεγανωτικά,
λανθασμένος τρόπος τοποθέτησης παρεμβυσμάτων κ.λπ.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στερεωμένη με ασφάλεια.
• Βεβαιωθείτε ότι τα χαρακτηριστικά των παρεμβυσμάτων ή των στεγανωτικών υλικών
δεν έχουν υποβαθμιστεί σε σημείο που να μην εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό τους ή
την αποτροπή της δημιουργίας εύφλεκτης ατμόσφαιρας.
• Τα ανταλλακτικά εξαρτήματα πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Η χρήση στεγανωτικών σιλικόνης ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά
την αποτελεσματικότητα ορισμένων τύπων εξοπλισμού ανίχνευσης
διαρροών.
Τα εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα δεν χρειάζεται να απομονωθούν πριν
από την εκτέλεση εργασιών σε αυτά.
El-2
9379124119-03_IM.indb 2
2019/2/22 16:51:46
ΠΡΟΣΟΧΗ
4-Επισκευές σε εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα
• Μην εφαρμόζετε μόνιμα επαγωγικά ή χωρητικά φορτία στο κύκλωμα χωρίς να διασφαλίσετε ότι αυτό δεν θα προκαλέσει υπέρβαση της επιτρεπόμενης τάσης και του
επιτρεπόμενου ρεύματος για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται.
• Τα εγγενώς ασφαλή εξαρτήματα είναι τα μόνα στα οποία μπορείτε να εκτελείτε εργασίες υπό τάση παρουσία εύφλεκτης ατμόσφαιρας.
• Οι διατάξεις ελέγχου πρέπει να είναι σωστά διαστασιολογημένες.
• Η αντικατάσταση εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται μόνο με ανταλλακτικά προβλεπόμενα από τον κατασκευαστή.
• Άλλα ανταλλακτικά ενδέχεται να προκαλέσουν την ανάφλεξη του ψυκτικού σε περίπτωση διαρροής στην ατμόσφαιρα.
5-Καλωδίωση
• Ελέγξτε ότι η καλωδίωση δεν υπόκειται σε φθορά, διάβρωση, υπερβολική πίεση,
κραδασμούς, πίεση πάνω σε οξείες ακμές ή άλλες δυσμενείς περιβαλλοντικές
επιδράσεις.
• Ο έλεγχος θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τη γήρανση ή τον συνεχή κραδασμό από πηγές όπως συμπιεστές ή ανεμιστήρες.
6-Ανίχνευση εύφλεκτων ψυκτικών
• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πηγές πιθανής ανάφλεξης για
την αναζήτηση ή τον εντοπισμό διαρροών ψυκτικού.
• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται λάμπα αλογόνου (ή άλλοι ανιχνευτές που χρησιμοποιούν ακάλυπτη φλόγα).
7-Μέθοδοι ανίχνευσης διαρροών
• Για την ανίχνευση εύφλεκτων ψυκτικών πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί
ανιχνευτές διαρροών – ωστόσο, η ευαισθησία τους ενδέχεται να μην είναι επαρκής ή
να απαιτείται επαναβαθμονόμηση. (Ο εξοπλισμός ανίχνευσης πρέπει να βαθμονομείται σε μια περιοχή χωρίς ψυκτικό.)
• Βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής δεν αποτελεί πηγή πιθανής ανάφλεξης και ότι είναι
κατάλληλος για το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό.
• Ο εξοπλισμός ανίχνευσης διαρροών πρέπει να ρυθμιστεί σε ένα ποσοστό της τιμής
LFL του ψυκτικού, να βαθμονομηθεί για το χρησιμοποιούμενο ψυκτικό και να επιβεβαιωθεί το κατάλληλο ποσοστό αερίου (μέγιστο 25%).
• Τα υγρά ανίχνευσης διαρροών είναι κατάλληλα για χρήση με τα περισσότερα
ψυκτικά, αλλά η χρήση απορρυπαντικών που περιέχουν χλώριο πρέπει να αποφεύγεται, καθώς το χλώριο ενδέχεται να αντιδράσει με το ψυκτικό και να διαβρώσει τις
σωληνώσεις χαλκού.
• Εάν υποπτεύεστε διαρροή, όλες οι ακάλυπτες φλόγες πρέπει να απομακρυνθούν/
σβήσουν.
• Εάν εντοπιστεί διαρροή ψυκτικού η οποία απαιτεί χαλκοσυγκόλληση, όλο το ψυκτικό
πρέπει να ανακτηθεί από το σύστημα ή να απομονωθεί (με τη χρήση βαλβίδων) σε
ένα μέρος του συστήματος μακριά από τη διαρροή.
Κατόπιν θα πρέπει να διοχετευθεί στο σύστημα άζωτο απαλλαγμένο οξυγόνου
(OFN), τόσο πριν όσο και κατά τη διαδικασία χαλκοσυγκόλλησης.
8-Αφαίρεση και εκκένωση
• Κατά την επέμβαση στο κύκλωμα ψυκτικού για επισκευές –ή οποιονδήποτε άλλο
λόγο– θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμβατικές διαδικασίες.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθούνται οι βέλτιστες πρακτικές, καθώς η ευκολία
ανάφλεξης χρήζει προσοχής.
Πρέπει να ακολουθείται πιστά η ακόλουθη διαδικασία:
• αφαίρεση του ψυκτικού
• έκπλυση του κυκλώματος με αδρανές αέριο
• εκκένωση
• επαναληπτική έκπλυση με αδρανές αέριο
• άνοιγμα του κυκλώματος με κοπή ή χαλκοσυγκόλληση
• Το ψυκτικό πλήρωσης πρέπει να ανακτηθεί σε κατάλληλους κυλίνδρους ανάκτησης.
• Το σύστημα πρέπει να "εκπλυθεί" με OFN ώστε η μονάδα να καταστεί ασφαλής.
• Αυτή η διαδικασία ενδέχεται να πρέπει να επαναληφθεί αρκετές φορές.
• Για αυτήν την εργασία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί συμπιεσμένος αέρας ή οξυγόνο.
• Η έκπλυση πρέπει να επιτευχθεί με κατάργηση του κενού στο σύστημα χρησιμοποιώντας OFN, συνέχιση της πλήρωσης μέχρι να επιτευχθεί η πίεση λειτουργίας,
ελευθέρωση στην ατμόσφαιρα και, τέλος, αναρρόφηση για τη δημιουργία κενού.
• Αυτή η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί μέχρι να μην υπάρχει πλέον ψυκτικό μέσα
στο σύστημα.
• Αφού γίνει η τελική πλήρωση με OFN, το σύστημα πρέπει να εκτονωθεί σε επίπεδο
ατμοσφαιρικής πίεσης ώστε να καταστεί εφικτή η εκτέλεση εργασιών.
• Αυτή η διαδικασία είναι απολύτως κρίσιμη εάν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες
χαλκοσυγκόλλησης στις σωληνώσεις.
• Βεβαιωθείτε ότι η εξαγωγή της αντλίας κενού δεν βρίσκεται κοντά σε πηγές ανάφλεξης και ότι υπάρχει αερισμός.
9-Διαδικασίες πλήρωσης
• Επιπρόσθετα των συμβατικών διαδικασιών πλήρωσης, θα πρέπει να καλύπτονται οι
ακόλουθες απαιτήσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν συμβαίνει μόλυνση με διαφορετικά ψυκτικά κατά τη χρήση
εξοπλισμού πλήρωσης.
Οι σωλήνες ή οι γραμμές πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο μήκος για την
ελαχιστοποίηση του ψυκτικού που περιέχεται στο εσωτερικό τους.
- Οι κύλινδροι πρέπει να διατηρούνται όρθιοι.
- Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψύξης είναι γειωμένο πριν προχωρήσετε στην πλήρωση του συστήματος με ψυκτικό.
- Τοποθετήστε σήμανση στο σύστημα όταν ολοκληρωθεί η πλήρωση (αν δεν
υπάρχει ήδη).
- Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην υπερπληρώνεται το σύστημα.
• Πριν την επαναπλήρωση του συστήματος, πρέπει να ελέγχεται υπό πίεση με OFN.
• Το σύστημα πρέπει να ελέγχεται για διαρροές μόλις ολοκληρωθεί η πλήρωση αλλά
πριν τεθεί σε λειτουργία.
• Πριν από την αποχώρηση από την τοποθεσία πρέπει να εκτελείται ένας πρόσθετος
έλεγχος για διαρροές.
ΠΡΟΣΟΧΗ
10-Παροπλισμός
• Πριν λάβει χώρα αυτή η διαδικασία, είναι σημαντικό ο τεχνικός να είναι πλήρως
εξοικειωμένος με τον εξοπλισμό και κάθε του λεπτομέρεια.
• Συνιστάται, και αποτελεί καλή πρακτική, η ανάκτηση όλου του ψυκτικού με ασφάλεια.
• Πριν από την εκτέλεση της εργασίας, πρέπει να ληφθεί ένα δείγμα ελαίου και ψυκτικού για την περίπτωση που απαιτηθεί ανάλυση πριν από την επαναχρησιμοποίηση
του ανακτηθέντος ψυκτικού.
• Πριν εκκινήσει η εργασία, είναι απαραίτητο να υπάρχει διαθέσιμη παροχή ρεύματος.
α) Εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του.
β) Απομονώστε ηλεκτρικά το σύστημα.
γ) Πριν επιχειρήσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι:
• είναι διαθέσιμος μηχανικός εξοπλισμός για τον χειρισμό των κυλίνδρων
ψυκτικού·
• είναι διαθέσιμος πλήρης εξοπλισμός προστασίας προσωπικού και χρησιμοποιείται σωστά·
• η διαδικασία ανάκτησης εποπτεύεται συνεχώς από ειδικευμένο άτομο·
• ο εξοπλισμός και οι κύλινδροι ανάκτησης συμμορφώνονται με τα κατάλληλα
πρότυπα.
δ) Πραγματοποιήστε άντληση του ψυκτικού, αν είναι εφικτό.
ε) Αν δεν είναι εφικτή η αναρρόφηση, δημιουργήστε μια πολλαπλή έτσι ώστε να
μπορεί να αφαιρεθεί το ψυκτικό από τα διάφορα μέρη του συστήματος.
στ) Βεβαιωθείτε ότι ο κύλινδρος είναι τοποθετημένος επάνω σε ζυγαριά πριν εκτελέσετε την ανάκτηση.
ζ) Εκκινήστε το μηχάνημα ανάκτησης και λειτουργήστε το σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή.
η) Μην υπερπληρώνετε τους κυλίνδρους. (Πλήρωση με υγρό έως το 80% του
όγκου.)
θ) Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας του κυλίνδρου, ούτε προσωρινά.
ι) Όταν οι κύλινδροι γεμίσουν σωστά και ολοκληρωθεί η διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι
οι κύλινδροι και ο εξοπλισμός απομακρύνονται αμέσως από την εγκατάσταση και
ότι κλείνετε όλες τις βαλβίδες απομόνωσης του εξοπλισμού.
κ) Το ανακτημένο ψυκτικό δεν πρέπει να εισαχθεί σε άλλο σύστημα ψύξης εάν δεν
καθαριστεί και ελεγχθεί.
11-Σήμανση
• Ο εξοπλισμός πρέπει να σημανθεί ώστε να αναφέρεται ότι έχει παροπλιστεί και
εκκενωθεί από ψυκτικό.
• Η σήμανση πρέπει να έχει ημερομηνία και υπογραφή.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σημάνσεις στον εξοπλισμό, οι οποίες αναφέρουν ότι ο
εξοπλισμός περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό.
12-Ανάκτηση
• Κατά την αφαίρεση του ψυκτικού από ένα σύστημα, για σκοπούς συντήρησης ή
παροπλισμού, συνιστάται και αποτελεί καλή πρακτική η ανάκτηση όλου του ψυκτικού
με ασφάλεια.
• Κατά τη μεταφορά του ψυκτικού σε κυλίνδρους, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται
μόνο κατάλληλοι κύλινδροι.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμος ο σωστός αριθμός κυλίνδρων για την αποθήκευση
ολόκληρης της ποσότητας ψυκτικού του συστήματος.
• Όλοι οι κύλινδροι που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι επιλεγμένοι για ανάκτηση
ψυκτικού και να σημανθούν για το συγκεκριμένο ψυκτικό (δηλαδή, ειδικοί κύλινδροι
για την ανάκτηση ψυκτικού).
• Οι κύλινδροι πρέπει να είναι πλήρεις, με βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης και τις σχετικές
βαλβίδες απομόνωσης, και σε καλή κατάσταση.
• Αδειάστε και εκκενώστε τους κυλίνδρους ανάκτησης και, αν είναι δυνατόν, ψύξτε
τους πριν από τη διαδικασία ανάκτησης.
• Ο εξοπλισμός ανάκτησης πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, με οδηγίες για τον
συγκεκριμένο εξοπλισμό και κατάλληλος για την ανάκτηση εύφλεκτων ψυκτικών.
• Επιπρόσθετα, πρέπει να είναι διαθέσιμο ένα σετ βαθμονομημένων ζυγαριών, σε
καλή κατάσταση λειτουργίας.
• Τα λάστιχα πρέπει να είναι πλήρη, με στεγανούς συνδέσμους αποσύνδεσης και σε
καλή κατάσταση.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα ανάκτησης, ελέγξτε ότι είναι σε καλή κατάσταση,
έχει συντηρηθεί σωστά και ότι οποιαδήποτε σχετιζόμενα ηλεκτρικά εξαρτήματα είναι
σφραγισμένα ώστε να αποφευχθεί ανάφλεξη σε περίπτωση διαφυγής ψυκτικού.
Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή αν έχετε αμφιβολίες.
• Το ανακτώμενο ψυκτικό πρέπει να επιστραφεί στον προμηθευτή του ψυκτικού, μέσα
στον κατάλληλο κύλινδρο ανάκτησης, και να εκδοθεί το σχετικό Σημείωμα μεταβίβασης αποβλήτων.
• Μην αναμειγνύετε ψυκτικά σε μονάδες ανάκτησης και, ειδικότερα, σε κυλίνδρους.
• Εάν πρόκειται να αφαιρεθούν συμπιεστές ή έλαια συμπιεστών, βεβαιωθείτε ότι έχουν
εκκενωθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι δεν έχει παραμείνει εύφλεκτο ψυκτικό μέσα στο λιπαντικό.
• Η διαδικασία εκκένωσης πρέπει να εκτελεστεί πριν επιστραφεί ο συμπιεστής στους
προμηθευτές.
• Για την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο
θέρμανση με ηλεκτρική διάταξη.
• Η αποστράγγιση ελαίου από ένα σύστημα πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.
El-3
9379124119-03_IM.indb 3
2019/2/22 16:51:46
Επεξήγηση των συμβόλων που εμφανίζονται στην εσωτερική ή στην εξωτερική μονάδα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η συγκεκριμένη συσκευή
χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό.
Αν το ψυκτικό διαρρεύσει και εκτεθεί σε εξωτερική πηγή
ανάφλεξης, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το εγχειρίδιο λειτουργίας
πρέπει να διαβαστεί με προσοχή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το τεχνικό προσωπικό
πρέπει να χειρίζεται τον εξοπλισμό ανατρέχοντας στο
εγχειρίδιο εγκατάστασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι διατίθενται πληροφορίες,
π.χ. στο εγχειρίδιο λειτουργίας ή στο εγχειρίδιο εγκατάστασης.
2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ονομασία και Σχήμα
Αλλαγή από R22 σε R32 (R410A)
Μετρητής
πολλαπλής
Η πίεση είναι υψηλή και δεν μπορεί να μετρηθεί με μετρητή R22.
Για την αποφυγή εσφαλμένης ανάμιξης με άλλα ψυκτικά, η διάμετρος της κάθε θύρας είναι διαφορετική.
Συνιστάται η χρήση μετρητή με στεγανοποιητικά -0,1 έως 5,3 MPa
(-1 έως 53 bar) για υψηλή πίεση.
-0,1 έως 3,8 MPa (-1 έως 38 bar) για χαμηλή πίεση.
Λάστιχο
πλήρωσης
Για να αυξηθεί η αντίσταση στην πίεση, το υλικό του λάστιχου και
το μέγεθος της βάσης έχουν αλλάξει. (R32/R410A)
Αντλία κενού
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμβατική αντλία κενού με την τοποθέτηση μετατροπέα αντλίας κενού.
(Απαγορεύεται η χρήση αντλίας κενού με κινητήρα εν σειρά.)
Ανιχνευτής
διαρροής αερίου
Ειδικός ανιχνευτής διαρροής αερίου για το ψυκτικό HFC R410A ή
R32.
Ονομασία και Σχήμα
Ποσότητα
Μόνωση λάστιχου αποστράγγισης
1
1
Εγχειρίδιο λειτουργίας
(CD-ROM)
Δακτύλιος λάστιχου
1
1
Θερμομόνωση συζεύκτη
(μεγάλη)
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
(το παρόν εγχειρίδιο)
1
1
Θερμομόνωση συζεύκτη
Υπόδειγμα
(επάνω μέρος συσκευασίας)
(μικρή)
1
2.1. Εργαλεία εγκατάστασης
Όνομα εργαλείου
Ποσότητα
Εγχειρίδιο λειτουργίας
Ειδικό παξιμάδι Α
(μεγάλη φλάντζα)
1
Δετήρας καλωδίου (για την
ηλεκτρική καλωδίωση)
2
4
Ειδικό παξιμάδι Β
(μικρή φλάντζα)
Σφικτήρας καλωδίου (για την
ηλεκτρική καλωδίωση)
4
Λάστιχο αποστράγγισης
[VP25 (Ε.Δ.32, Εσ.Δ. 25)]
1
1
■ Χάλκινοι σωλήνες
Απαιτείται η χρήση χάλκινων σωλήνων χωρίς αρμούς, ενώ είναι επιθυμητό η ποσότητα
εναπομένοντος ελαίου να μην υπερβαίνει τα 40 mg/10 m. Μην χρησιμοποιείτε χάλκινους
σωλήνες με βαθουλώματα, παραμορφωμένα ή αποχρωματισμένα τμήματα (ειδικά στην
εσωτερική τους επιφάνεια). Διαφορετικά, η βαλβίδα εκτόνωσης ή ο τριχοειδής σωλήνας
μπορεί να φράξουν με ρύπους.
Καθώς τα κλιματιστικά που χρησιμοποιούν ψυκτικό R32 (R410A) λειτουργούν υπό μεγαλύτερη πίεση απ' ότι αυτά που χρησιμοποιούν R22, είναι απαραίτητη η επιλογή κατάλληλων
υλικών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην χρησιμοποιείτε τη σωλήνωση και τα ρακόρ που υπάρχουν ήδη (για R22).
Εάν χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα υλικά, η εσωτερική πίεση στον κύκλο ψυκτικού
θα αυξηθεί και θα προκληθεί δυσλειτουργία, τραυματισμός κ.λπ. (Χρησιμοποιήστε τα
ειδικά υλικά για R32/R410A.)
• Να χρησιμοποιείτε (για αναπλήρωση ή αντικατάσταση) μόνο το προβλεπόμενο
ψυκτικό (R32). Η χρήση μη προβλεπόμενου ψυκτικού ενδέχεται να προκαλέσει
δυσλειτουργία του προϊόντος, έκρηξη ή τραυματισμό.
• Προσέξτε να μην εισέλθουν ρύποι ή άλλα αέρια εκτός του προβλεπόμενου ψυκτικού
(R32). Η είσοδος αέρα ή η χρήση μη προβλεπόμενων υλικών αυξάνει την εσωτερική
πίεση στον κύκλο ψυκτικού και ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος, διάρρηξη των σωληνώσεων ή τραυματισμούς.
• Σχετικά με την εγκατάσταση, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα που
παρέχει ο κατασκευαστής ή άλλα προβλεπόμενα εξαρτήματα. Η χρήση μη προβλεπόμενων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα, όπως πτώση
της μονάδας, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Μην ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία ρεύματος μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι
εργασίες.
2.3. Παρελκόμενα γρίλιας κασέτας
Ονομασία και Σχήμα
Ποσότητα
Κάλυμμα συνδέσμου
Περιγραφή
Για την κάλυψη συνδέσμου
1
Λαμαρινόβιδα
(M5 × 12 mm)
Λαμαρινόβιδα
(M4 × 12 mm)
Για τη στερέωση της γρίλιας κασέτας
4
1
Γωνία L
2
Σύρμα αγκίστρωσης
2
Βίδα [μικρό βήμα]
(M4 × 10 mm)
Για τη στερέωση του καλύμματος
συνδέσμου
Για τη στερέωση του σύρματος αγκίστρωσης στη γρίλια της κασέτας
Για την ανάρτηση της γρίλιας της
κασέτας
Για τη στερέωση του σύρματος αγκίστρωσης (για μέταλλα)
2
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει μόνο τον τρόπο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας.
Για να εγκαταστήσετε την εξωτερική μονάδα ή κουτί διακλάδωσης (αν χρειάζεται), ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που περιλαμβάνεται με κάθε προϊόν.
Βίδα [μεγάλο βήμα]
(M4 × 10 mm)
4
Για τη στερέωση της γωνίας L και του
σύρματος αγκίστρωσης (για ρητίνες)
Για την εγκατάσταση του παρόντος κλιματιστικού απαιτούνται τα ακόλουθα αντικείμενα. (Τα
αντικείμενα δεν περιλαμβάνονται με το κλιματιστικό και πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.)
2.2. Παρελκόμενα
Πρόσθετα υλικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σχετικά με την εγκατάσταση, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τα εξαρτήματα που παρέχει ο κατασκευαστής ή άλλα προβλεπόμενα εξαρτήματα.
Η χρήση μη προβλεπόμενων εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα όπως πτώση της μονάδας, διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Σύστημα σωληνώσεων σύνδεσης
Κάλυμμα τοίχου
Καλώδιο σύνδεσης (4 αγωγών)
Στήριγμα
Σωλήνας τοίχου
Λάστιχο αποστράγγισης
Διακοσμητική ταινία
Βίδες διάνοιξης σπειρώματος
Ταινία βινυλίου
Στόκος
• Διατηρήστε το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης σε ασφαλές μέρος και μην απορρίψετε τυχόν
άλλα παρελκόμενα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες εγκατάστασης.
• Παρέχονται τα ακόλουθα εξαρτήματα εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε τα με κατάλληλο
τρόπο.
El-4
9379124119-03_IM.indb 4
2019/2/22 16:51:46
2.4. Απαιτήσεις ως προς τους σωλήνες
3.1. Επιλογή θέσης εγκατάστασης
Μοντέλο
Μέγεθος (πάχος) σωλήνα αερίου [mm]
Μέγεθος (πάχος) σωλήνα υγρού [mm]
07, 09, 12, 14
Ø 9,52 (0,80)
Ø 6,35 (0,80)
18, 22, 24
Ø 12,70 (0,80)
Ø 6,35 (0,80)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επιλέξτε θέσεις εγκατάστασης που να μπορούν να αντέχουν το βάρος της εσωτερικής
μονάδας. Εγκαταστήστε προσεκτικά τις μονάδες για να μην καταρρεύσουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας για την περιγραφή
του επιτρεπτού μήκους σωλήνωσης και της επιτρεπτής διαφοράς ύψους.
• Χρησιμοποιήστε σωλήνα με θερμομόνωση ανθεκτική στο νερό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Τυλίξτε θερμομόνωση γύρω από τους σωλήνες αερίου και υγρού.
Εάν δεν γίνουν εργασίες θερμομόνωσης ή γίνουν με λανθασμένο τρόπο, ενδέχεται
να προκληθούν διαρροές νερού.
• Σε μοντέλα αντίστροφου κύκλου, χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με αντοχή σε
θερμοκρασίες άνω των 120 °C.
• Αν η αναμενόμενη υγρασία στην τοποθεσία εγκατάστασης των σωληνώσεων
ψυκτικού είναι υψηλότερη από 70%, τυλίξτε τους σωλήνες ψυκτικού με
θερμομόνωση.
Αν η αναμενόμενη υγρασία είναι μεταξύ 70% και 80%, χρησιμοποιήστε
θερμομόνωση με πάχος 15 mm ή περισσότερο.
Αν η αναμενόμενη υγρασία είναι υψηλότερη από 80%, χρησιμοποιήστε
θερμομόνωση με πάχος 20 mm ή περισσότερο.
• Η χρήση θερμομόνωσης με πάχος μικρότερο από το συνιστώμενο παραπάνω
ενδέχεται να προκαλέσει συμπύκνωση υγρασίας στην επιφάνεια της μόνωσης.
• Χρησιμοποιήστε θερμομόνωση με θερμική αγωγιμότητα 0,045 W/(m•K) ή μικρότερη,
στους 20 °C.
2.5. Ηλεκτρικές απαιτήσεις
Η εσωτερική μονάδα τροφοδοτείται με ρεύμα από την εξωτερική μονάδα. Μην τροφοδοτείτε την εσωτερική μονάδα με ρεύμα από ξεχωριστή παροχή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τα πρότυπα για την ηλεκτρική καλωδίωση και τον εξοπλισμό διαφέρουν μεταξύ χωρών
ή περιφερειών. Πριν ξεκινήσετε τις ηλεκτρικές εργασίες, επιβεβαιώστε τους σχετικούς
κανονισμούς, τους κώδικες ή τα πρότυπα.
Καλώδιο
Μέγεθος αγωγού [mm2]
Καλώδιο
σύνδεσης
1,5 (Ελάχ.)
Τύπος
Παρατηρήσεις
Τύπος 60245 IEC 3 καλώδια + γείωση, 1 Ø
230 V
57
Μέγ. μήκος καλωδίου: Περιορίστε την πτώση τάσης σε 2% το πολύ. Εάν η πτώση τάσης
είναι 2% ή περισσότερο, αυξήστε το πάχος του καλωδίου.
2.6. Προαιρετικά εξαρτήματα
Ανατρέξτε στο κάθε εγχειρίδιο εγκατάστασης για τη μέθοδο εγκατάστασης των προαιρετικών εξαρτημάτων.
UTY-RNR*Z*
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο (*1)
UTY-RLR*
UTY-RVN*M
Για χειρισμό του κλιματιστικού
(τύπος 2 καλωδίων)
UTY-RNN*M
Για χειρισμό του κλιματιστικού
(τύπος 3 καλωδίων)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο
UTY-LNT*
Για χειρισμό του κλιματιστικού
Κιτ πρόσληψης καθαρού
αέρα
UTZ-VZAA
Για λήψη καθαρού αέρα
Έλασμα απόφραξης
εξόδου αέρα
UTR-YDZB
Εγκαταστήστε το έλασμα στην έξοδο κατά
τη λειτουργία με κατεύθυνση 3 δρόμων
UTZ-KXGC
Εγκαταστήστε όταν οι συνθήκες κάτω από
την οροφή υπερβαίνουν το 80% υγρασίας
και τους 30°C θερμοκρασίας.
Ακροδέκτης
πλακέτας
Για τη θύρα εισόδου ελέγχου
Κιτ μόνωσης για υψηλή
υγρασία
Κιτ εξωτερικής σύνδεσης
• Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα στις παρακάτω περιοχές:
- Σε περιοχή όπου υπάρχει πολύ αλάτι, όπως σε παραλία. Θα διαβρωθούν τα μεταλλικά
μέρη, προκαλώντας πτώση των εξαρτημάτων ή διαρροή νερού από τη μονάδα.
- Σε περιοχή όπου υπάρχει ορυκτέλαιο ή μεγάλη ποσότητα από λάδι που έχει χυθεί
ή ατμός, όπως στην κουζίνα. Θα διαβρωθούν τα πλαστικά μέρη, προκαλώντας
πτώση των εξαρτημάτων ή διαρροή νερού από τη μονάδα.
- Σε περιοχή κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Σε περιοχή όπου υπάρχουν ουσίες που επιδρούν αρνητικά στον εξοπλισμό,
όπως θειικό αέριο, αέριο χλωρίου, οξύ ή αλκάλια. Θα προκληθεί διάβρωση στους
χαλκοσωλήνες και τις συγκολλημένες ενώσεις, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε
διαρροή του ψυκτικού.
- Σε περιοχή όπου μπορεί να προκληθεί διαρροή καύσιμου αερίου, όπου υπάρχουν
αιωρούμενες ίνες άνθρακα ή εύφλεκτη σκόνη ή πτητικά και εύφλεκτα υλικά, όπως
διαλυτικό βαφής ή βενζίνη.
- Αν σημειωθεί διαρροή και συγκέντρωση αερίου γύρω από τη μονάδα, ενδέχεται
να προκληθεί πυρκαγιά.
- Σε περιοχή όπου μπορεί κάποια ζώα να ουρήσουν στη μονάδα ή να παραχθεί
αμμωνία.
• Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα για ειδικούς σκοπούς, όπως αποθήκευση τροφίμων,
κτηνοτροφία, καλλιέργεια φυτών ή διατήρηση συσκευών ακριβείας ή έργων τέχνης.
Ενδέχεται να υποβαθμιστεί η ποιότητα των διατηρούμενων ή αποθηκευμένων
αντικειμένων.
• Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου δεν υπάρχει πρόβλημα με την αποστράγγιση.
• Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής καύσιμου αερίου.
• Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα κοντά σε πηγή θερμότητας, ατμού ή εύφλεκτου αερίου.
• Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα, την εξωτερική μονάδα, το καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύματος, το καλώδιο μετάδοσης και το καλώδιο τηλεχειριστηρίου σε απόσταση τουλάχιστον 1 m από τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς δέκτες. Σκοπός αυτής της προφύλαξης είναι να αποτραπούν οι παρεμβολές στο τηλεοπτικό ή το ραδιοφωνικό σήμα.
(Ακόμα και αν εγκατασταθούν σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 μέτρου, ενδέχεται και
πάλι να υπάρχει θόρυβος κάτω από ορισμένες συνθήκες.)
• Αν παιδιά κάτω των 10 ετών είναι δυνατό να πλησιάσουν τη μονάδα, λάβετε προληπτικά μέτρα ώστε να μην μπορούν να φτάσουν τη μονάδα.
• Χρησιμοποιήστε το «Κιτ μόνωσης για υψηλή υγρασία» (προαιρετικό) όταν οι συνθήκες κάτω από την οροφή υπερβαίνουν το 80% υγρασίας και τους 30°C θερμοκρασίας. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος συμπύκνωσης υγρασίας στην οροφή.
Αποφασίστε με τον πελάτη για τη θέση τοποθέτησης, ως εξής:
(1) Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα σε τοποθεσία η οποία μπορεί να αντέξει το
βάρος της εσωτερικής μονάδας.
(2) Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τις θύρες εισόδου και εξόδου. Ο
αέρας πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα σε όλο τον χώρο.
(3) Αφήστε τον απαιτούμενο χώρο για την πρόσβαση για συντήρηση του κλιματιστικού.
(4) Τοποθετήστε την σε μια θέση όπου ο αέρας από τη μονάδα να μπορεί να διανεμηθεί
ομοιόμορφα στον χώρο.
(5) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου η σύνδεση με την εξωτερική μονάδα να είναι εύκολη.
(6) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου είναι δυνατή η εύκολη εγκατάσταση του σωλήνα σύνδεσης.
(7) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση όπου είναι δυνατή η εύκολη εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης.
(8) Εγκαταστήστε τη μονάδα σε θέση από την οποία δεν ενισχύεται ο θόρυβος ούτε οι κραδασμοί.
(9) Λάβετε υπόψη τις ανάγκες συντήρησης κ.λπ. του κλιματιστικού και αφήστε ελεύθερο
τον απαραίτητο χώρο. Επίσης, εγκαταστήστε τη μονάδα σε σημείο όπου είναι δυνατή
η αφαίρεση του φίλτρου.
3.2. Διαστάσεις εγκατάστασης
• Το ύψος πίσω από την οροφή είναι όπως φαίνεται στην εικόνα.
Γερή και ανθεκτική οροφή
262 ή περισσότερα
UTY-XWZXZG Για έλεγχο της θύρας εξόδου
Διασύνδεση W-LAN
UTY-TFSXZ1
(Μονάδα: mm)
Για έλεγχο μέσω ασύρματου τοπικού
δικτύου (LAN)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην μετακινείτε τη συσκευή κρατώντας τους σωλήνες της εσωτερικής μονάδας.
(Το φορτίο που εφαρμόζεται στις ενώσεις των σωλήνων ενδέχεται να προκαλέσει τη
διαρροή εύφλεκτου αερίου κατά τη λειτουργία.)
Η θέση της εγκατάστασης είναι πολύ σημαντική για το κλιματιστικό διαιρούμενου τύπου
επειδή είναι πολύ δύσκολη η μετακίνησή του μετά από αρχική εγκατάσταση.
Εμπόδιο
1.000 ή περισσότερο
3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1,800 ή
περισσότερο
*1: Συνιστάται τηλεχειριστήριο με καλώδιο κατά την ταυτόχρονη χρήση διπλής ή τριπλής σύνδεσης.
1.000 ή περισσότερο
Δάπεδο
• Αυτό το προιόν μπορεί να εγκατασταθεί σε ύψος έως 3.000 mm.
Παρ' όλα αυτά, τα μοντέλα 7000, 9000 Btu/h δεν γίνεται να εγκατασταθούν σε μεγάλο ύψος.
Πραγματοποιήστε Ρύθμιση Λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο ανάλογα με το εγκατεστημένο
ύψος. (Δείτε «7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»)
El-5
9379124119-03_IM.indb 5
2019/2/22 16:51:47
■ Ρύθμιση κατεύθυνσης εκπομπής
3.3.2. Εγκατάσταση μονάδας
• Η κατεύθυνση εκπομπής μπορεί να επιλεγεί όπως φαίνεται παρακάτω.
(Μονάδα: mm)
(1) Εγκαταστήστε στο μπουλόνι ανάρτησης το ειδικό παξιμάδι Α, και μετά το ειδικό παξιμάδι Β.
(2) Ανασκώστε τη μονάδα και κρεμάστε τα άγκιστρά της στο μπουλόνι ανάρτησης και
μεταξύ των δύο ειδικών παξιμαδιών.
(3) Περιστρέψτε το ειδικό μπουλόνι Β για να ρυθμίσετε το ύψος της μονάδας.
100 ή περισσότερο*
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
*Εξασφαλίστε
επαρκή χώρο για
την πρόσβαση
κατά την εγκατάσταση.
• Πραγματοποιήστε το τελικό σφίξιμο σφίγγοντας γερά το διπλό παξιμάδι.
• Φροντίστε να εγκαταστήσετε τη μονάδα οριζόντια και προσαρμόστε κατάλληλα την
απόσταση ανάμεσα στη μονάδα και την οροφή.
(Μονάδα: mm)
Ειδικό παξιμάδι Α
(παρελκόμενα)
(4 κατευθύνσεις)
Ειδικό παξιμάδι Β
(παρελκόμενα)
(3 κατευθύνσεις)
• Για έξοδο 3 κατευθύνσεων, καθορίστε τη ρύθμιση λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο.
Επίσης, χρησιμοποιήστε το προαιρετικό πλαίσιο για να κλείσετε την έξοδο.
Μπουλόνι
ανάρτησης
Μετά την εγκατάσταση
της μονάδας, σφίξτε τα
παξιμάδια.
Άκγιστρο
30
ή περισσότερα
• Η ρύθμιση ύψους οροφής δεν μπορεί να καθοριστεί σε κατάσταση λειτουργίας για έξοδο
3 δρόμων. Συνεπώς, μην αλλάξετε την τιμή της ρύθμισης για το ύψος της οροφής. (Δείτε
«7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»)
• Όταν είναι κλειστή η έξοδος, βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε το προαιρετικό έλασμα απόφραξης εξόδου αέρα.
Για λεπτομέρειες περί της εγκατάστασης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο του κιτ.
Οροφή
3.3.3. Στάθμιση
Χρησιμοποιώντας αλφάδι ή έναν σωλήνα βινυλίου με νερό, ρυθμίστε την επιφάνεια της
μονάδας ώστε να είναι εντελώς οριζόντια.
Η επικλινής εγκατάσταση ώστε να είναι πιο ψηλά η πλευρά του σωλήνα αποχέτευσης
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στον διακόπτη στάθμης, και μπορεί να προκαλέσει
διαρροή νερού.
3.3. Εγκατάσταση της μονάδας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σωλήνας αποστράγγισης
• Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σε μέρος που να αντέχει φορτίο τουλάχιστον 5 φορές
το βάρος της κύριας μονάδας και δεν ενισχύει το θόρυβο ή τους κραδασμούς. Αν η
θέση της εγκατάστασης δεν έχει αρκετά υψηλή αντοχή, η εσωτερική μονάδα μπορεί να
καταρρεύσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
• Εάν η εργασία γίνει μόνο με το πλαίσιο του πάνελ, υπάρχει κίνδυνος η μονάδα να
χαλαρώσει. Να είστε προσεκτικοί.
Λάστιχα βινυλίου
3.3.1. Οριοθέτηση του ανοίγμτος οροφής και των μπουλονιών ανάρτησης
Διάγραμμα εγκατάστασης ανοιγμάτων οροφής και μπουλονιών ανάρτησης.
3.4. Εγκατάσταση αποστράγγισης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Όταν σφίγγετε τους αναρτήρες, φροντίστε ώστε οι θέσεις των μπουλονιών να είναι
ομοιόμορφες.
(Μονάδα: mm)
620 (Γρίλια Κασέτας)
580 έως 610 (Ανοίγματα οροφής)
150 έως 200
75
540 (Θέση μπουλονιού ανάρτησης)
570 (Εσωτερική μονάδα)
530 (Θέση μπουλονιού ανάρτησης)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Μην τοποθετείτε τη σωλήνωση αποστράγγισης σε υπόνομο όπου υπάρχουν αέρια
που δημιουργούνται από θείο. (Ενδέχεται να παρουσιαστεί διάβρωση στον εναλλάκτη
θερμότητας)
• Μονώστε σωστά τα εξαρτήματα έτσι ώστε να μην στάζει νερό από τα σημεία σύνδεσης.
• Μετά την κατασκευή, βεβαιωθείτε ότι η αποστράγγιση γίνεται σωστά, χρησιμοποιώντας το ορατό τμήμα της διαφανούς θύρας αποστράγγισης και την τελική έξοδο της
σωλήνωσης αποστράγγισης στη μονάδα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην εφαρμόσετε συγκολλητική ουσία στη θύρα αποστράγγισης του σώματος. (Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη συναρμογή του λάστιχου αποστράγγισης και συνδέστε τη
σωλήνωση αποστράγγισης.)
3.4.1. Εγκατάσταση του σωλήνα αποστράγγισης
Min.450
135
■ Χωρίς ανύψωση του σωλήνα αποστράγγισης:
250
• Εγκαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης με καθοδική κλίση (1/50 έως 1/100) και φροντίστε να μην υπάρχουν σημεία ανασήκωσης ή παγίδευσης στο σωλήνα.
• Χρησιμοποιήστε σωλήνα από σκληρό πολυβινυλοχλωρίδιο (VP25) [εξωτερική διάμετρος 32mm]
και συνδέστε τον με συγκολλητικό (πολυβινυλοχλωρίδιο) ώστε να μην υπάρχει διαρροή.
• Εάν ο σωλήνας είναι μακρύς, τοποθετήστε υποστηρίγματα.
• Μην κάνετε εξαέρωση.
• Πάντα να μονώνετε το εσωτερικό τμήμα του σωλήνα αποστράγγισης.
• Εάν είναι αδύνατο να επιτευχθεί ικανή κλίση του σωλήνα, πραγματοποιήστε ανασήκωση
της αποστράγγισης.
πρόσβαση
Min.450
Μέγεθος σωλήνων
Σωλήνας αποστράγγισης (Ε.Δ. ø26,1)
40
99
102
Σωλήνας αποστράγγισης
VP25 (Ε.Δ. 32 mm)
1,5 έως 2 m
Κουτί ελέγχου
Οροφή
Σωλήνας
υγρού
30
58
123
262
215
114
30
Στηρίγματα ανάρτησης
Σωλήνας
αερίου
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος στην ενδεδειγμένη θέση για μελλοντική συντήρηση.
VP25 (Ε.Δ. 32 mm)
Καθοδική κλίση 1/100 έως 1/50
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ:
Ανύψωση
Παγίδα
Εξαέρωση
El-6
9379124119-03_IM.indb 6
2019/2/22 16:51:47
■ Με ανύψωση του σωλήνα αποστράγγισης:
• Το ύψος του ανασηκωμένου σωλήνα πρέπει να είναι λιγότερο από 700 mm από την
οροφή. Μεγαλύτερη ανύψωση του σωλήνα θα προκαλέσει διαρροή.
• Ανασηκώστε το σωλήνα κάθετα σε απόσταστη 300 mm ή λιγότερο από τη μονάδα.
300 mm ή λιγότερο
Καθοδική κλίση
1/100 έως 1/50
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Έλεγχος αποστράγγισης
Διοχετεύστε περίπου 1 λίτρο νερό από τη θέση που παρουσιάζεται στο διάγραμμα ή από
την έξοδο ροής αέρα στον δίσκο υγροποίησης. Ελέγξτε για τυχόν ανωμαλίες, όπως παράξενοι θόρυβοι, και παρατηρήστε εάν η αντλία αποστράγγισης λειτουργεί κανονικά.
Η αντλία αποστράγγισης λειτουργεί κατά τη λειτουργία ψύξης.
VP25 (O.D. 32 mm)
τοπική διευθέτηση
Σωλήνας αποστράγγισης Κάλυμμα καλωδίου Βίδα
700 mm ή λιγότερο
Οριζόντια ή ανοδική κλίση
700 mm ή λιγότερο
VP30 (Ε.Δ. 38 mm) ή περισσότερο. Καθοδική κλίση 1/100 έως 1/50
Ποτιστήρι
3.5. Εγκατάσταση σωλήνων
ΠΡΟΣΟΧΗ
3.4.2. Διαδικασία εγκατάστασης
1) Εγκαταστήστε το συνδεδεμένο λάστιχο αποστράγγισης στη θύρα αποστράγγισης της
μονάδας. Εγκαταστήστε το δακτύλιο του σωλήνα από το επάνω μέρος του σωλήνα και
εντός της περιοχής που φαίνεται στο σχεδιάγραμμα.
2) Χρησιμοποιήστε κόλλα βινυλίου για να κολλήσετε τη σωλήνωση αποστράγγισης (σωλήνα
PVC VP25) στη συναρμογή του λάστιχου αποστράγγισης.
(Χρησιμοποιήστε ομοιόμορφα έγχρωμη κόλλα μέχρι τη γραμμή μέτρησης και στεγανοποιήστε.)
3) Ελέγξτε την αποστράγγιση. (Ανατρέξτε στο ξεχωριστό διάγραμμα)
4) Εγκαταστήστε τη θερμομόνωση.
5) Χρησιμοποιήστε την συνδεδεμένη θερμομόνωση για να μονώσετε τη θύρα της αποστράγγισης και το δακτύλιο του λάστιχου.
Τοποθετήστε τις όψεις των
ασφαλειών προς τα πάνω
Προσαρτήστε το δακτύλιο του
λάστιχου (Παρελκόμενα)
Τοπικά εγκατεστημένος σωλήνας PVC
Προσαρτήστε το λάστιχο
αποστράγγισης
(Παρελκόμενα)
• Σφίξτε τα ρακόρ με ροπόκλειδο, χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη μέθοδο σύσφιξης. Διαφορετικά, τα ρακόρ μπορεί να σπάσουν μετά από αρκετό χρονικό διάστημα,
με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή ψυκτικού και να δημιουργηθούν επικίνδυνα
αέρια αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα.
• Προσέξτε προκειμένου να μην εισέλθουν ξένες ουσίες (λάδι, νερό κ.λπ.), στη σωλήνωση μοντέλων που χρησιμοποιούν ψυκτικό R32 (R410A). Επίσης, κατά την αποθήκευση
της σωλήνωσης, σφραγίστε προσεκτικά τα ανοίγματα, π.χ. με πιάστρα ή ταινία.
• Κατά τη συγκόλληση των σωλήνων, φροντίστε να προσάγετε μέσα από αυτούς αέριο
ξηρού αζώτου.
3.5.1. Σύνδεση σωλήνων
■ Εκχείλωση
Χρησιμοποιήστε το ειδικό εργαλείο κοπής και εκχείλωσης σωλήνων για εργασίες σωληνώσεων R410A ή R32.
(1) Κόψτε με σωληνοκόφτη τον σωλήνα σύνδεσης στο κατάλληλο μήκος.
(2) Κρατήστε τον σωλήνα προς τα κάτω για να μην μπουν στον σωλήνα υπολείμματα κοπής
και απομακρύνετε τυχόν γρέζια.
(3) Εισάγετε το ρακόρ (χρησιμοποιείτε πάντα τα ρακόρ που είναι προσαρτημένα στην εσωτερική και στην εξωτερική μονάδα ή στο κουτί διακλάδωσης, αντίστοιχα) στον σωλήνα
και πραγματοποιήστε την εκχείλωση με ένα εργαλείο εκχείλωσης. Χρησιμοποιήστε το
ειδικό εργαλείο εκχείλωσης για εφαρμογές R410A ή R32, ή ένα συμβατικό εργαλείο
εκχείλωσης. Αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικά ρακόρ μπορεί να προκληθεί διαρροή
του ψυκτικού.
(4) Προστατεύστε τους σωλήνες, π.χ. με πιάστρα ή ταινία, για να αποτρέψετε την είσοδο
σκόνης, ρύπων ή νερού στο εσωτερικό των σωλήνων.
Προσαρτήστε τη θερμομόνωση (Παρελκόμενα)
(a) Κάτοψη
(Μονάδα: mm)
Δακτύλιος λάστιχου
Φιλιέρα
A
(b) Πλάγια όψη
Περιοχή εφαρμογής του συγκολλητικού 35
5~10
B
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα
[mm (ίν.)]
Γραμμή μέτρησης
4 ή λιγότερο
20 Διάφανο
ορατό τμήμα
・Κάτοψη
Βεβαιωθείτε ότι δεν
υπάρχουν κενά
Τυλίξτε την προσαρτημένη
θερμομόνωση γύρω από
τον δακτύλιο λάστιχου και
βεβαιωθείτε ότι ευθυγραμμίζεται στο επάνω μέρος
L
Σωλήνας
19
20
(c) Όψη ανοίγματος λάστιχου
Ελέγξτε αν γίνεται ομοιόμορφη εκχείλωση του [L] και βεβαιωθείτε ότι
δεν υπάρχουν ρωγμές ή αμυχές.
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
19,05 (3/4)
Διάσταση A [mm]
Εργαλείο εκχείλωσης για
R32,
τύπου σφιγκτήρα
Διάσταση Β [mm]
0 έως 0,5
9,1
13,2
16,6
19,7
24,0
Όταν χρησιμοποιούνται συμβατικά εργαλεία εκχείλωσης για την εκχείλωση σωλήνων R32,
η διάσταση A θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη κατά περίπου 0,5 mm από ό,τι υποδεικνύεται
στον πίνακα (για την εκχείλωση με εργαλεία εκχείλωσης ειδικά για R32), προκειμένου να
επιτευχθεί η προβλεπόμενη εκχείλωση. Χρησιμοποιήστε παχύμετρο για να μετρήσετε τη
διάσταση A.
Πλάτος μεταξύ εδρών
Εξωτερική διάμετρος σωλήνα [mm
(ίν.)]
Πλάτος μεταξύ εδρών
του ρακόρ [mm]
6,35 (1/4)
9,52 (3/8)
12,70 (1/2)
15,88 (5/8)
19,05 (3/4)
17
22
26
29
36
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Οι προδιαγραφές του ρακόρ είναι σύμφωνες με το πρότυπο ISO14903.
El-7
9379124119-03_IM.indb 7
2019/2/22 16:51:47
■ Λύγισμα σωλήνων
3.6. Ηλεκτρική καλωδίωση
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Για να αποτρέψετε τη θραύση του σωλήνα, μην τον λυγίζετε υπερβολικά.
• Αν λυγίσετε επανειλημμένα τον σωλήνα στο ίδιο σημείο, θα σπάσει.
•
•
•
•
Το σχήμα των σωλήνων διαμορφώνεται με το χέρι. Προσέξτε να μην τους τσακίσετε.
Για καμπυλότητα R70 mm ή περισσότερο, χρησιμοποιήστε κουρμπαδόρο.
Μην λυγίζετε τους σωλήνες με γωνία μεγαλύτερη των 90°.
Όταν οι σωλήνες υφίστανται επανειλημμένο λύγισμα ή τέντωμα, το υλικό τους σκληραίνει,
δυσκολεύοντας το περαιτέρω λύγισμα ή ίσιωμά τους.
• Μην λυγίζετε ή τεντώνετε τους σωλήνες πάνω από 3 φορές.
Σωλήνας
• Μην λυγίζετε τον σωλήνα ως έχει. Ο
σωλήνας θα τσακίσει. Σε αυτήν την περίΜονωτικός
πτωση, κόψτε τη μόνωση του σωλήνα με
σωλήνας
έναν κόφτη, όπως βλέπετε στα δεξιά, και
πραγματοποιήστε το λύγισμα αφού πρώτα
Κόφτης
αποκαλύψετε τον σωλήνα. Αφού λυγίσετε
τον σωλήνα όπως επιθυμείτε, μην ξεχάσετε να εφαρμόσετε ξανά τη θερμομόνωση
στον σωλήνα και να την ασφαλίσετε με
Γραμμή κοπής
ταινία.
■ Σύνδεση με εκχείλωση
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Φροντίστε να εγκαταστήσετε τον σωλήνα σωστά στη θύρα της εσωτερικής μονάδας. Αν το κεντράρισμα δεν είναι σωστό, το ρακόρ δεν μπορεί να σφίξει ομαλά. Αν
ασκήσετε δύναμη για να γυρίσετε το ρακόρ, το σπείρωμά του θα υποστεί ζημιά.
• Μην αφαιρέσετε το ρακόρ από το σωλήνα της εσωτερικής μονάδας παρά μόνο λίγο
πριν συνδέσετε το σωλήνα σύνδεσης.
• Κρατήστε το ροπόκλειδο από τη λαβή του σε ορθή γωνία με τον σωλήνα, προκειμένου να σφίξετε σωστά το ρακόρ.
• Σφίξτε τα ρακόρ με ροπόκλειδο, χρησιμοποιώντας την προβλεπόμενη μέθοδο
σύσφιξης. Διαφορετικά, τα ρακόρ μπορεί να σπάσουν μετά από αρκετό χρονικό
διάστημα, με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή ψυκτικού και να δημιουργηθούν
επικίνδυνα αέρια αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα.
• Συνδέστε τη σωλήνωση έτσι ώστε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου να μπορεί να
αφαιρεθεί εύκολα για σκοπούς συντήρησης όποτε απαιτείται.
• Για να αποτρέψετε τη διαρροή νερού μέσα στο κουτί ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση είναι καλά μονωμένη.
(1) Αφαιρέστε τα καπάκια και τα πώματα από τους σωλήνες.
(2) Κεντράρετε το σωλήνα στη θύρα της εσωτερικής μονάδας και κατόπιν βιδώστε το
ρακόρ με το χέρι.
Σωλήνας σύνδεσης (αερίου)
Εσωτερική
μονάδα
(3) Αφού σφίξετε σωστά το ρακόρ με το χέρι σας, κρατήστε τη σύνδεση από την πλευρά
του σώματος με ένα κλειδί και, στη συνέχεια, σφίξτε με ένα ροπόκλειδο. (Για τις ροπές
σύσφιξης του ρακόρ, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.)
Σφίξτε με 2 κλειδιά.
Σταθερό κλειδί
Σωλήνας εσωτερικής
μονάδας (Πλευρά
σώματος)
• Οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν
Εγχειρίδιο από άτομο που διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με τους εθνικούς ή περιφερειακούς κανονισμούς. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικό κύκλωμα για τη
μονάδα. Ένα ανεπαρκές κύκλωμα τροφοδοσίας η εσφαλμένες ηλεκτρολογικές εργασίες
ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες, βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική και η εξωτερική μονάδα
δεν τροφοδοτούνται με ρεύμα.
• Για την καλωδίωση χρησιμοποιήστε τους τύπους καλωδίων που υποδεικνύονται,
συνδέστε τα καλώδια σταθερά και βεβαιωθείτε ότι στις συνδέσεις ακροδεκτών δεν
ασκούνται εξωτερικές δυνάμεις από τα καλώδια.
Καλώδια με λάθος σύνδεση ή με ανεπαρκή προστασία μπορούν να προκαλέσουν
σοβαρά ατυχήματα, όπως υπερθέρμανση των ακροδεκτών, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
• Τοποθετήστε σωστά το κάλυμμα του κουτιού ηλεκτρικών στη μονάδα. Εσφαλμένη
τοποθέτηση του καλύμματος του κουτιού ηλεκτρικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρά
ατυχήματα, όπως ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω έκθεσης σε σκόνη ή νερό.
• Τοποθετήστε χιτώνια σε τυχόν οπές που έγιναν στους τοίχους για την καλωδίωση.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
• Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα καλώδια σύνδεσης και τροφοδοσίας ή εκείνα που
καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Εσφαλμένες συνδέσεις, ανεπαρκής μόνωση ή
υπέρβαση του επιτρεπόμενου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
• Μην κάνετε μετατροπές στα καλώδια τροφοδοσίας και μην χρησιμοποιείτε καλώδια
προέκτασης ή διακλαδώσεις στην καλωδίωση. Εσφαλμένες συνδέσεις, ανεπαρκής
μόνωση ή υπέρβαση του επιτρεπόμενου ρεύματος μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Αντιστοιχίστε τους αριθμούς των ακροδεκτών της πλακέτας και τα χρώματα των καλωδίων σύνδεσης με εκείνα της εξωτερικής μονάδας ή του κουτιού διακλάδωσης. Εάν
η καλωδίωση δεν είναι σωστή, ενδέχεται να καούν τα ηλεκτρικά μέρη.
• Συνδέστε σωστά τα καλώδια σύνδεσης στον πίνακα ακροδεκτών. Επίσης, ασφαλίστε
τα καλώδια με συγκρατητές καλωδίωσης. Ακατάλληλες συνδέσεις, στην καλωδίωση
ή στα άκρα της καλωδίωσης, μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά.
• Στερεώνετε πάντα το εξωτερικό κάλυμμα του καλωδίου σύνδεσης με τον σφιγκτήρα
καλωδίου. (Αν ο μονωτήρας είναι φθαρμένος, μπορεί να προκληθεί διαρροή ρεύματος.)
• Εγκαταστήστε διακόπτη έναντι διαφυγών προς τη γη. Επίσης, τοποθετήστε το διακόπτη
έναντι διαφυγών προς τη γη έτσι ώστε ολόκληρη η κύρια παροχή ρεύματος AC να
διακόπτεται ταυτόχρονα. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέετε πάντα το καλώδιο γείωσης. Εσφαλμένη εργασία γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
• Εκτελέστε τις εργασίες καλωδίωσης σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα, έτσι ώστε
το κλιματιστικό να μπορεί να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.
• Συνδέστε σταθερά το καλώδιο σύνδεσης στον πίνακα ακροδεκτών. Αν η εγκατάσταση
είναι εσφαλμένη, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
• Χρησιμοποιήστε ακροδέκτες τύπου θηλιάς και σφίξτε τις βίδες στους ακροδέκτες με τις
προβλεπόμενες ροπές· διαφορετικά, ενδέχεται να αυξηθεί υπερβολικά η θερμοκρασία
και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο εσωτερικό της μονάδας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σωλήνας σύνδεσης (υγρού)
Ροπόκλειδο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ρακόρ
Σωλήνας σύνδεσης
Ρακόρ [mm (ίν.)]
Ροπή σύσφιξης [N·m (kgf·cm)]
Διάμ. 6,35 (1/4)
Διάμ. 9,52 (3/8)
Διάμ. 12,70 (1/2)
Διάμ. 15,88 (5/8)
Διάμ. 19,05 (3/4)
16 έως 18 (160 έως 180)
32 έως 42 (320 έως 420)
49 έως 61 (490 έως 610)
63 έως 75 (630 έως 750)
90 έως 110 (900 έως 1.100)
Μην αφαιρέσετε το καπάκι από τον σωλήνα σύνδεσης πριν να είστε έτοιμοι να συνδέσετε
τον σωλήνα.
• Προσέξτε να μην δημιουργήσετε σπινθήρες, όπως περιγράφεται παρακάτω, καθώς
χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό.
- Μην αφαιρείτε την ασφάλεια κατά τη λειτουργία.
- Μην αποσυνδέετε την καλωδίωση κατά τη λειτουργία.
- Συνιστάται να τοποθετήσετε τη σύνδεση εξόδου σε κάποια θέση ψηλά. Περάστε τα
καλώδια έτσι ώστε να μην μπερδεύονται.
• Γειώστε τη μονάδα. Μην συνδέσετε το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, σωλήνα
νερού, αλεξικέραυνο ή καλώδιο γείωσης τηλεφώνου. Αν η γείωση είναι ανεπαρκής,
ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
• Τοποθετήστε τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να τα
αγγίξετε με το χέρι σας.
• Μην συνδέσετε τα καλώδια παροχής ρεύματος στους ακροδέκτες μετάδοσης ή τηλεχειριστηρίου, καθώς αυτό θα προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.
• Μην τοποθετείτε ποτέ μαζί σε δέσμη τα καλώδια παροχής ρεύματος, μετάδοσης
και τηλεχειριστηρίου. Κρατήστε αποστάσεις τουλάχιστον 50 mm μεταξύ αυτών των
καλωδίων. Η τοποθέτηση αυτών των καλωδίων στην ίδια δέσμη θα προκαλέσει
απώλεια λειτουργίας ή βλάβη.
• Κατά το χειρισμό πλακετών, ο στατικός ηλεκτρισμός που υπάρχει στο σώμα
ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία στην πλακέτα. Ακολουθήστε τις παρακάτω
προφυλάξεις:
- Δημιουργήστε γείωση για τις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, καθώς και για τις
περιφερειακές συσκευές.
- Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος (ασφαλειοδιακόπτης).
- Αγγίξτε ένα μεταλλικό τμήμα της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας για τουλάχιστον
10 δευτερόλεπτα ώστε να εκφορτιστεί ο στατικός ηλεκτρισμός από το σώμα.
- Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες των εξαρτημάτων και το τυπωμένο κύκλωμα της
πλακέτας.
• Ανατρέξτε στο παραπάνω διάγραμμα για σωστή καλωδίωση πεδίου. Αν η καλωδίωση δεν είναι σωστή, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στη μονάδα.
• Ανατρέξτε στους τοπικούς κανονισμούς για τον ηλεκτρισμό και ανατρέξτε σε τυχόν
συγκεκριμένες οδηγίες ή περιορισμούς για την καλωδίωση.
El-8
9379124119-03_IM.indb 8
2019/2/22 16:51:47
■ Ταυτόχρονος δίδυμος τύπος (μόνο το μοντέλο 18)
3.6.1. Διάγραμμα συστήματος καλωδίωσης
■ Τυπικό ζεύγος
Καλώδιο σύνδεσης
Καλώδιο σύνδεσης
Κουτί διακλάδωσης (προμήθεια τοπικά)
Εσωτερική μονάδα
Καλώδιο γείωσης
Εξωτερική μονάδα
(Κύρια)
Εσωτερική μονάδα
Εξωτερική μονάδα
Καλώδιο γείωσης
Γραμμή τροφοδοσίας
Γραμμή ελέγχου
Καλώδιο γείωσης
Εσωτερική μονάδα
(Δευτερεύουσα)
Γραμμή ελέγχου
Καλώδιο ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
Γραμμή τροφοδοσίας
Τύπος 2 καλωδίων
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
Εσωτερική μονάδα
Y1
Y2
Y3
1
2
Κόκκινο
Λευκό
R
W
Καλώδιο ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
Μόνο τύπος 3 καλωδίων
Καλώδιο
τηλεχειριστηρίου
Εσωτερική μονάδα
(Κύρια)
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
Τύπος 3 καλωδίων
Y1
Y2
Y3
1
2
Κόκκινο
Λευκό
Μαύρο
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
Εσωτερική μονάδα
Κόκκινο
Λευκό
Μαύρο
R
W
B
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Εσωτερική μονάδα
(Δευτερεύουσα)
Καλώδιο
τηλεχειριστηρίου
Αγωγός διαύλου (προμήθεια
τοπικά, καλώδιο τηλεχειριστηρίου)
Μέγ. μήκος: 500 m
*Γειώστε το τηλεχειριστήριο εάν διαθέτει καλώδιο γείωσης.
■ Ευέλικτος πολλαπλός τύπος
Καλώδιο σύνδεσης
Εσωτερική μονάδα
Καλώδιο γείωσης
Εξωτερική μονάδα
Γραμμή ελέγχου
ΜΟΝΑΔΑ Α
Γραμμή τροφοδοσίας
*Γειώστε το τηλεχειριστήριο εάν διαθέτει καλώδιο γείωσης.
• Συνδέστε τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου με την κύρια μονάδα.
■ Ταυτόχρονος τριπλός τύπος (Μόνο το μοντέλο 18)
Καλώδιο σύνδεσης
Κουτί διακλάδωσης
(προμήθεια τοπικά)
Εσωτερική μονάδα
Καλώδιο γείωσης
(Κύρια)
Εξωτερική μονάδα
Εσωτερική μονάδα
ΜΟΝΑΔΑ Β
Καλώδιο ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
Τύπος 2 καλωδίων
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
Εσωτερική μονάδα
Εσωτερική μονάδα
(Δευτερεύουσα)
Καλώδιο γείωσης
Γραμμή ελέγχου
Γραμμή τροφοδοσίας
Κόκκινο
Λευκό
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Τύπος 3 καλωδίων
Εσωτερική μονάδα
Εσωτερική μονάδα
(Δευτερεύουσα)
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
Κόκκινο
Λευκό
Μαύρο
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
*Γειώστε το τηλεχειριστήριο εάν διαθέτει καλώδιο γείωσης.
El-9
9379124119-03_IM.indb 9
2019/2/22 16:51:47
Καλώδιο ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
Μόνο τύπος 3 καλωδίων
Εσωτερική μονάδα
(Κύρια)
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
(3) Συνδέστε τα προβλεπόμενα καλώδια με ασφάλεια και στερεώστε τα έτσι ώστε να μην
ασκείται πίεση στους ακροδέκτες.
(4) Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι με κατάλληλο μέγεθος μύτης για να σφίξετε τις βίδες
των ακροδεκτών. Η χρήση κατσαβιδιού με ακατάλληλο μέγεθος μύτης θα καταστρέψει
τα κεφάλια των βιδών και οι βίδες δεν θα σφίξουν σωστά.
(5) Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες στους ακροδέκτες. Διαφορετικά, μπορεί να σπάσουν.
Βίδα με ειδική ροδέλα
Κόκκινο
Λευκό
Μαύρο
Καλώδιο
Βίδα με ειδική ροδέλα
Δακτυλιοειδής ακροδέκτης
Δακτυλιοειδής
ακροδέκτης
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Εσωτερική μονάδα
(Δευτερεύουσα)
Μπλοκ ακροδεκτών
Καλώδιο
(6) Ανατρέξτε στον πίνακα για τις ροπές σύσφιξης των βιδών στους ακροδέκτες.
(7) Μην στερεώσετε 2 καλώδια παροχής ρεύματος με 1 βίδα.
Αγωγός διαύλου (προμήθεια τοπικά, καλώδιο τηλεχειριστηρίου)
Μέγ. μήκος: 500 m
Ροπή σύσφιξης [N·m (kgf·cm)]
Βίδα M4
1,2 έως 1,8 (12 έως 18)
3.6.4. Καλωδίωση σύνδεσης
Εσωτερική μονάδα
(Δευτερεύουσα)
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Προσέξτε να μην μπερδέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος με τους αγωγούς
σύνδεσης κατά την εγκατάσταση.
• Κάντε την εγκατάσταση έτσι ώστε οι αγωγοί για το τηλεχειριστήριο να μην έρχονται
σε επαφή με άλλους αγωγούς σύνδεσης.
(1) Αφαιρέστε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου
(2) Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης.
*Γειώστε το τηλεχειριστήριο εάν διαθέτει καλώδιο γείωσης.
• Συνδέστε τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου με την κύρια μονάδα.
Συνιστάται τηλεχειριστήριο με καλώδιο κατά την ταυτόχρονη χρήση διπλής ή τριπλής
σύνδεσης.
Κάλυμμα
Βίδες
3.6.2. Προετοιμασία καλωδίου σύνδεσης
■ Καλώδιο σύνδεσης
Αφήστε τον αγωγό γείωσης μακρύτερο από τους άλλους αγωγούς.
20
mm
α
Καλώδιο
γείωσης
ρ
ότε
ισσ
Καλώδιο σύνδεσης
ερ
m
0m
ήπ
3
• Χρησιμοποιήστε καλώδιο 4 αγωγών.
■ Καλώδιο σύνδεσης
■ Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Για τύπο 2 καλωδίων
Για τύπο 3 καλωδίων
30 mm
30 mm
1
2
3
3.6.3. Τρόπος σύνδεσης της καλωδίωσης στους ακροδέκτες
Γραμμή ελέγχου
■ Θέματα προσοχής κατά την καλωδίωση
Γραμμή τροφοδοσίας
Για να αφαιρέσετε τη μόνωση ενός αγωγού του καλωδίου, να χρησιμοποιείτε πάντα ειδικό
εργαλείο, όπως απογυμνωτή καλωδίων. Εάν δεν έχετε ειδικό εργαλείο, αφαιρέστε προσεκτικά τη μόνωση χρησιμοποιώντας μαχαίρι ή κάποιο άλλο εργαλείο.
(1) Χρησιμοποιήστε δακτυλιοειδείς ακροδέκτες με μονωτικά χιτώνια, όπως φαίνεται στην
εικόνα, για τη σύνδεση στο μπλοκ ακροδεκτών.
(2) Σφίξτε καλά τους δακτυλιοειδείς ακροδέκτες στους αγωγούς χρησιμοποιώντας κατάλληλο
εργαλείο, έτσι ώστε να μην χαλαρώσουν.
Απογύμνωση : 10 mm
Γείωση
Εξωτερική
μονάδα
Καλώδιο σύνδεσης
(παροχή ρεύματος)
Δακτυλιοειδής
ακροδέκτης
Χιτώνιο
El-10
9379124119-03_IM.indb 10
2019/2/22 16:51:47
■ Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΛΙΛΙΑΣ ΚΑΣΕΤΑΣ
Μικροδιακόπτης
Πλακέτα τυπωμένου
κυκλώματος
(PCB)
Τύπος 3 καλωδίων
Τύπος 2 καλωδίων
• Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες στο φύλλο Εγκατάστασης της γρίλιας της Κασέτας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ του πάνελ και της κύριας μονάδας μετά την
εγκατάσταση της γρίλιας της κασέτας.
4.1. Αφαιρέστε τη γρίλια εισαγωγής
(1) Σύρετε τα 2 άγκιστρα της γρίλιας.
Y1
Y2
Y3
TO REMOTE CONTROL UNIT
1
2
Ex IN
Y1
Y2
Y3
TO REMOTE CONTROL UNIT
Μαύρο
Ex IN
2
Λευκό
Κόκκινο
Λευκό
Κόκκινο
Γείωση
1
Καλώδιο
τηλεχειριστηρίου
Γείωση
Τηλεχειριστήριο
Καλώδιο
τηλεχειριστηρίου
Άγκιστρο γρίλιας
Τηλεχειριστήριο
(2) Ανοίξτε τη γρίλια εισαγωγής και αφαιρέστε την.
Σύνδεση των
Προαιρετικά
εξαρτήματα
Ρυθμίστε σε
"3 WIRE"
Εργοστασιακή
ρύθμιση
"2 WIRE"
*Γειώστε το τηλεχειριστήριο εάν διαθέτει αγωγό γείωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Μην παραλείψετε να αλλάξετε τον μικροδιακόπτη στο αντίστοιχο
τηλεχειριστήριο.
Όταν συνδέεται ένα τηλεχειριστήριο 2 αγωγών σε μια εγκατάσταση
"3WIRE", δεν παρέχεται τροφοδοσία ρεύματος.
Όταν συνδέεται ένα τηλεχειριστήριο 3 αγωγών σε μια εγκατάσταση
"2WIRE", θα ανιχνευθεί σφάλμα επικοινωνίας.
(3) Αφού ολοκληρωθεί η καλωδίωση, ασφαλίστε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου και το
καλώδιο σύνδεσης με σφιγκτήρες καλωδίου.
Σφιγκτήρας καλωδίου
4.2. Εγκατάσταση του πλαισίου στην εσωτερική μονάδα
Δετήρας
καλωδίου
(παρελκόμενα)
(1) Τοποθετήστε τη γρίλια της κασέτας στην εσωτερική μονάδα.
Σφικτήρας
καλωδίου
(παρελκόμενα)
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Σημάδι "DRAIN" (ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ)
Σημάδι "PIPE" (ΣΩΛΗΝΑΣ)
Καλώδιο σύνδεσης (παροχή
ρεύματος)
Σφικτήρας
καλωδίου
(παρελκόμενα)
Καλώδιο σύνδεσης
(παροχή ρεύματος)
• Ευθυγραμμίστε τα σημάδια στη γρίλια της κασέτας με το σωλήνα και την αποστράγγιση
της εσωτερικής μονάδας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εσωτερική
μονάδα
Στεγανοποίηση
5~7
Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες βίδες για να τοποθετήσετε τη γρίλια της κασέτας.
Οροφή
Μην τοποθετείτε μαζί σε δέσμη το καλώδιο σύνδεσης (παροχή ρεύματος) και άλλα καλώδια.
(4) Σφραγίστε την έξοδο του καλωδίου ή άλλα κενά με στεγανωτικό για να αποτρέψετε
την είσοδο υγρασίας ή εντόμων μέσα στο κουτί ελέγχου ηλεκτρικών.
(5) Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην δένετε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου (και μην το περνάτε παράλληλα) με τους
αγωγούς σύνδεσης της εσωτερικής μονάδας (με την εξωτερική μονάδα) και με το
καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος. Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα λειτουργίας.
Γρίλια κασέτας
Να μην υπάρχει κενό
μεταξύ της οροφής και
της γρίλιας της κασέτας
τριγύρω από ολόκληρη
την περίμετρο
3.7. Ρύθμιση τηλεχειριστηρίου
Για να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης του τηλεχειριστηρίου.
El-11
9379124119-03_IM.indb 11
2019/2/22 16:51:47
(2) Συνδέστε το σύνδεσμο.
Καλώδιο (ένδειξη): ΛΕΥΚΟ
Καλώδιο (περσίδα): ΛΕΥΚΟ
Καλώδιο (περσίδα): ΚΟΚΚΙΝΟ
*2: Ενδέχεται να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης άλλων στοιχείων προαιρετικού εξοπλισμού (προσαρμογέας WLAN, μετατροπείς κ.λπ.). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα
τεχνικά δεδομένα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη χρήση προαιρετικών στοιχείων που συνδέονται στο CN47 ή CN65.
5.2. Εξωτερική είσοδος και έξοδος
5.2.1. Εξωτερική είσοδος
Πλευρά εσωτερικής μονάδας
• Διευθετήστε τα καλώδια όπως φαίνεται παρακάτω.
• Οι λειτουργίες της εσωτερικής μονάδας, όπως η Λειτουργία/Διακοπή ή η Βεβιασμένη
διακοπή, μπορούν να ελέγχονται μέσω ακροδεκτών της εσωτερικής μονάδας.
• Οι καταστάσεις "Λειτουργία/Διακοπή" ή "Βεβιασμένη διακοπή" μπορούν να επιλεγούν
στις ρυθμίσεις λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.
• Πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους (22 AWG). Το μέγιστο
μήκος του καλωδίου είναι 150 m (492 ft.).
• Χρησιμοποιήστε καλώδιο εξωτερικής εισόδου και εξόδου με κατάλληλες εξωτερικές
διαστάσεις, ανάλογα με τον αριθμό καλωδίων που είναι να εγκατασταθούν.
• Η σύνδεση των καλωδίων πρέπει να είναι ξεχωριστή από τη γραμμή του καλωδίου
ισχύος.
Ακροδέκτης
(3) Προσαρτήστε το κάλυμμα του συνδέσμου.
Βίδα
Κάλυμμα συνδέσμου
Y1
Y2
Y3
TO REMOTE CONTROL UNIT
4.3. Προσαρτήστε τη γρίλια εισαγωγής
Η εγκατάσταση είναι η αντίστροφη διαδικασία από την "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ".
Η γρίλια εισαγωγής μπορεί να περιστραφεί και να εγκατασταθεί με 4 τρόπους ώστε να ταιριάζει με τις προτιμήσεις του χρήστη.
1
Ex IN
2
Συνδεδεμένη συσκευή
● Ακροδέκτης ξηράς επαφής
Όταν δεν απαιτείται τροφοδοσία στη συσκευή εισόδου που θέλετε να συνδέσετε, χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη Ξηράς επαφής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Η γωνία της περσίδας δεν μπορεί να αλλαχτεί εάν δεν είναι ενεργοποιημένη η τροφοδοσία ρεύματος. (Εάν τη μετακινήσετε με το χέρι, μπορεί να πάθει ζημιά.)
• Το υποσύστημα γρίλιας τοποθετείται με συγκεκριμένη κατεύθυνση ως προς το σώμα
του κλιματιστικού.
• Κάντε την εγκατάσταση έτσι ώστε να μην υπάρχει κενό μεταξύ του υποσυστήματος
γρίλιας και του σώματος του κλιματιστικού.
• Η γρίλια της κασέτας είναι εφοδιασμένη με ένα παρελκόμενο που εμποδίζει το πλήρες άνοιγμα της γρίλιας. Βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε το ΦΥΛΛΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ που
περιλαμβάνεται με τη γρίλια της κασέτας πριν από την εγκατάσταση.
*1
Ακροδέκτης
(Εξωτερική είσοδος)
Συνδεδεμένη συσκευή
*1: Ο διακόπτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες συνθήκες: DC 12 V έως 24 V,
1 mA έως 15 mA.
■ Συμπεριφορά λειτουργίας
5. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
5.1. Εγκατάσταση προαιρετικού κιτ
● Τυπος σήματος εισόδου
ON
OFF
Άκρη
Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Λειτουργία/Διακοπή" 1.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Οι κανονισμοί σχετικά με τα καλώδια διαφέρουν ανά περιοχή. Συμβουλευτείτε τους
τοπικούς κανονισμούς.
CN47 CN65
Σήμα εισόδου
Εντολή
OFF → ON
Λειτουργία
ON → OFF
Διακοπή
CN46
Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Βεβιασμένη διακοπή".
Σήμα εισόδου
Εντολή
OFF → ON
Βεβιασμένη διακοπή
ON → OFF
Κανονικό
* Όταν ενεργοποιηθεί η βεβιασμένη διακοπή, η εσωτερική μονάδα σταματά, και η
λειτουργία "Λειτουργία/Διακοπή" από τηλεχειριστήριο περιορίζεται.
Όταν η ρύθμιση λειτουργίας είναι στην κατάσταση "Λειτουργία/Διακοπή" 2.
Σήμα εισόδου
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Ακροδέκτης (Εξωτερική είσοδος)
Αυτό το κλιματιστικό μπορεί να συνδεθεί με τα εξής προαιρετικά κιτ.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση προαιρετικών εξαρτημάτων, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο εγκατάστασης κάθε στοιχείου.
Αρ. συνδέσμου
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
CN46
Εξωτερική είσοδος (ακροδέκτης πλακέτας)
CN47
OFF → ON
Λειτουργία
ON → OFF
Διακοπή (απενεργοποίηση
κυκλώματος ψυκτικού)
Τύπος προαιρετικού εξοπλισμού
―
CN65 [*2]
Εντολή
Κιτ εισόδου φρέσκου αέρα (UTZ-VXAA)
Εξωτερική έξοδος (UTY-XWZXZG) [*1]
Άλλα προαιρετικά εξαρτήματα
*1: Για τη ρύθμιση του ακροδέκτη εξωτερικής εξόδου, ανατρέξτε στη Λειτουργία Αρ. 60,
στην ενότητα «7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ».
El-12
9379124119-03_IM.indb 12
2019/2/22 16:51:47
5.2.2. Εξωτερική έξοδος
• Πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους τύπου 22AWG. Το
μέγιστο μήκος του καλωδίου είναι 25 m (82 ft.).
• Χρησιμοποιήστε καλώδιο εξωτερικής εισόδου και εξόδου με κατάλληλες εξωτερικές
διαστάσεις, ανάλογα με τον αριθμό καλωδίων που είναι να εγκατασταθούν.
• Τάση εξόδου: Υψ DC12V±2V, Χαμ 0V.
• Επιτρεπόμενο ρεύμα: 50mA
■ Επιλογή εξόδου
Κατά τη διασύνδεση με εξωτερική συσκευή
5.4. Άλλα προαιρετικά εξαρτήματα
5.4.1. Μέθοδος σύνδεσης
• Ακροδέκτες σύνδεσης και διάταξη καλωδίωσης
Στο επόμενο σχεδιάγραμμα, έχουν γίνει όλες οι πιθανές συνδέσεις για περιγραφικούς
σκοπούς.
Κατά την πραγματική εγκατάσταση, οι συνδέσεις θα διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Πλακέτα
Συνδεδεμένη
συσκευή
CN47CN65
CN47
Ρελέ (προμήθεια τοπικά)
ή
Όταν εμφανίζει "Λειτουργία/Διακοπή"
Πλακέτα
Αντιστάτης
CN47
LED
Εξωτερική
έξοδος ή είσοδος
φρέσκου αέρα
Εξωτερική είσοδος
Πλακέτα εξωτερικής εισόδου
και εξόδου
Συνδεδεμένη συσκευή
Δετήρας καλωδίου (παρελκόμενα)
■ Συμπεριφορά λειτουργίας
5.5. Δέσιμο καλωδίων προαιρετικών μερών
*Εάν η ρύθμιση λειτουργίας "60" έχει οριστεί σε "00"
Ρύθμιση λειτουργίας
00
09
60
10
11
Κατάσταση
Τάση εξόδου
Διακοπή
Σφικτήρας καλωδίου
(παρελκόμενα)
0V
Λειτουργία
DC 12 V
Κανονικό
0V
Σφάλμα
DC 12 V
Διακοπή ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας
Λειτουργία ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας
0V
DC 12 V
Εξωτερικό θερμαντικό στοιχείο OFF
0V
Εξωτερικό θερμαντικό στοιχείο ON
DC 12V
Καλώδιο σύνδεσης
(παροχή ρεύματος)
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Προς διάφορα
προαιρετικά κιτ
5.2.3. Μέθοδοι σύνδεσης
■ Τροποποίηση αγωγών
• Αφαιρέστε τη μόνωση από τον αγωγό που είναι συνδεδεμένος στον σύνδεσμο του κιτ
καλωδίων.
• Αφαιρέστε τη μόνωση από το καλώδιο που προμηθευτήκατε τοπικά. Χρησιμοποιήστε
τον μονωμένο σύνδεσμο άκρης πρεσαριστού τύπου για να συνδέσετε το καλώδιο
πεδίου και το καλώδιο του κιτ καλωδίων.
• Συνδέστε τον αγωγό με τον αγωγό σύνδεσης με συγκόλληση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε μονώσει τη σύνδεση ανάμεσα στα καλώδια.
Προμήθεια τοπικά
Προαιρετικά εξαρτήματα
Καλώδιο εξωτερικής εξόδου
Δετήρας καλωδίου (παρελκόμενα)
• Μην τοποθετείτε μαζί σε δέσμη το καλώδιο σύνδεσης (παροχή ρεύματος) και άλλα καλώδια.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να προστατέψετε την μόνωση του καλωδίου μετά την διάνοιξη μιας οπής στο σώμα
της μονάδας, αφαιρέστε τα ρινίσματα από τις άκριες της οπής.
Συγκολλήστε και μονώστε τα συνδεδεμένα μέρη.
• Σύνδεση αγωγών σε ακροδέκτες.
Χρησιμοποιήστε δακτυλιοειδείς ακροδέκτες με μονωτικά χιτώνια για τη σύνδεση στο
μπλοκ ακροδεκτών.
• Ακροδέκτες σύνδεσης και διάταξη καλωδίωσης (δείτε «5.4. Άλλα προαιρετικά
εξαρτήματα»)
5.3. Απομακρυσμένος αισθητήρας (Προαιρετικά μέρη)
5.3.1. Μέθοδος σύνδεσης
• Αφαιρέστε τον υπάρχοντα συνδετήρα και αντικαταστήστε τον με το συνδετήρα του
απομακρυσμένου αισθητήρα (βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο σωστός συνδετήρας).
• Ο αρχικός συνδετήρας θα πρέπει να μονωθεί για να διασφαλιστεί ότι δεν έρχεται σε
επαφή με άλλα ηλεκτρικά κυκλώματα.
• Ακροδέκτες σύνδεσης και διάταξη καλωδίωσης. (Δείτε «5.4. Άλλα προαιρετικά
εξαρτήματα»)
5.3.2. Ρυθμίσεις για διόρθωση της θερμοκρασίας του χώρου
Όταν είναι συνδεδεμένος ένας απομακρυσμένος αισθητήρας, ορίστε τη ρύθμιση της
λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας όπως φαίνεται παρακάτω.
• Αριθμός λειτουργίας "30":
Ορίστε τον Αριθμό ρύθμισης σε "00". (Προεπιλογή)
• Αριθμός λειτουργίας "31":
Ορίστε τον Αριθμό ρύθμισης σε "02".
* Ανατρέξτε στην ενότητα «7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» για λεπτομέρειες σχετικά με
τον Αριθμό λειτουργίας και τον Αριθμό ρύθμισης
El-13
9379124119-03_IM.indb 13
2019/2/22 16:51:47
6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
6.1. Ομαδοποιημένος έλεγχος
(β) Τύπος 3 καλωδίων
Μικροδιακόπτης (RC AD SW)...Εργοστασιακή ρύθμιση "00"
Όταν συνδέετε πολλαπλές εσωτερικές μονάδες σε 1 τυπικό ενσύρματο τηλεχειριστήριο, ορίστε τη διεύθυνση στον RC AD SW σε συνέχεια από το "00".
Εύρος
ρύθμισης
Ρύθμιση
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ομαδοποιημένος έλεγχος μαζί με προσαρμογέα W-LAN.
Διεύθυνση
τηλεχειριστηρίου
ΠΡΟΣΟΧΗ
ON
Παράδειγμα ρύθμισης 00
00 έως 15
1
2
3
4
RC AD
Ο ομαδικός έλεγχος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευέλικτο πολλαπλό τύπο.
Περισσότερες από μία εσωτερικές μονάδες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα με ένα
τηλεχειριστήριο.
*Όταν είναι συνδεδεμένες εσωτερικές μονάδες διαφορετικών τύπων (όπως επιτοίχιου
τύπου και τύπου κασέτας, τύπου κασέτας και τύπου αγωγού ή άλλοι συνδυασμοί) χρησιμοποιώντας σύστημα ομαδοποιημένου ελέγχου, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην
είναι πλέον διαθέσιμες.
(1)
Διακόπτης 100
Παράδειγμα Εάν είναι συνδεδεμένες 4 εσωτερικές μονάδες.
Εσωτερική μονάδα 1
Εσωτερική μονάδα 2
Εσωτερική μονάδα 3
Εσωτερική μονάδα 4
RC AD SW
00
RC AD SW
01
RC AD SW
02
RC AD SW
03
Συνδέστε έως και 16 εσωτερικές μονάδες σε ένα σύστημα. (εσωτερική μονάδα σε
τηλεχειριστήριο)
I.U.
A
I.U.
B
C
I.U.
D
Τηλεχειριστήριο
I.U.
E
Ορίστε τη διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού σύμφωνα με τις οδηγίες στον ακόλουθο
πίνακα.
Τηλεχειριστήριο
A, B, C, D, E : Καλώδιο τηλεχειριστηρίου.
A+B+C+D+E ≤ 500 m.
Παράδειγμα μεθόδου καλωδίωσης (τύπος 2 καλωδίων)
Εσωτερική μονάδα 1
1 2 3
1 2 3
Y1 Y2
Εσωτερική μονάδα 2
1 2 3
Εσωτερική μονάδα 3
1 2 3
Εσωτερική μονάδα 4
1 2 3
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
Τηλεχειριστήριο
(2) Ορίστε τη διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού (ρύθμιση μέσω μικροδιακόπτη)
Ορίστε τη διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού κάθε εσωτερικής μονάδας
χρησιμοποιώντας τον μικροδιακόπτη που υπάρχει στην πλακέτα των εσωτερικών
μονάδων.
Εσωτερική
Διεύθυνση
μονάδα
ΤΧ
1
00
2
3
4
03
5
04
6
05
ON
7
06
OFF
ON
ON
OFF
8
07
ON
ON
ON
OFF
Αρ. μικροδιακόπτη
1
2
3
4
OFF
OFF
OFF
OFF
01
ON
OFF
OFF
OFF
02
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
9
08
OFF
OFF
OFF
ON
10
09
ON
OFF
OFF
ON
11
10
OFF
ON
OFF
ON
12
11
ON
ON
OFF
ON
13
12
OFF
OFF
ON
ON
14
13
ON
OFF
ON
ON
15
14
OFF
ON
ON
ON
16
15
ON
ON
ON
ON
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Βεβαιωθείτε ότι ορίζετε διαδοχικές διευθύνσεις κυκλώματος ψυκτικού.
Εάν παραλειφθεί κάποιος αριθμός, δεν είναι εφικτός ο έλεγχος των εσωτερικών μονάδων.
SW100
Τηλεχειριστήριο
Διεύθυνση ΤΧ
(Ρύθμιση μικροδιακόπτη)
(α) Τύπος 2 καλωδίων
Μικροδιακόπτης (RC AD SW)...Εργοστασιακή ρύθμιση "00"
Καθώς οι ρυθμίσεις διευθυνσιοδότησης του τηλεχειριστηρίου ορίζονται αυτόματα, δεν
χρειάζεται να τις ορίσετε.
Εάν τις ορίσετε μη αυτόματα, είναι απαραίτητο να ρυθμίσετε και την εσωτερική μονάδα
και το τηλεχειριστήριο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του
τηλεχειριστηρίου.
Εξωτερική
μονάδα 1
Εξωτερική
μονάδα 2
Εξωτερική
μονάδα 3
Εξωτερική
μονάδα 4
Εσωτερική
μονάδα 1
Εσωτερική
μονάδα 2
Εσωτερική
μονάδα 3
Εσωτερική
μονάδα 4
00
01
02
03
: Καλώδιο μετάδοσης, Καλώδιο τροφοδοσίας
: Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
: Καλώδιο σύνδεσης
El-14
9379124119-03_IM.indb 14
2019/2/22 16:51:48
■ Ρυθμίσεις όταν περιλαμβάνεται ταυτόχρονος πολλαπλός τύπος
(1) Μέθοδος καλωδίωσης (εσωτερική μονάδα σε τηλεχειριστήριο)
Εσωτερική μονάδα
(3) Ρύθμιση Τηλεχειριστηρίου
1. Ενεργοποιήστε όλες τις εσωτερικές μονάδες.
* Ενεργοποιήστε την εσωτερική μονάδα με τελευταία τη διεύθυνση του ΤΧ "00".
(Εντός 1 λεπτού)
2. Ορίστε τη διεύθυνση κυκλώματος του ψυκτικού.
Ορίστε τον ίδιο αριθμό σε όλες τις εσωτερικές μονάδες που είναι συνδεδεμένες σε
μια εξωτερική μονάδα.
(Η μονάδα είναι εργοστασιακά ορισμένη ως "00")
Αριθμός λειτουργίας
02
Τιμή
ρύθμισης
Περιγραφή ρύθμισης
00 έως 15
Διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού
00 έως 15
Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
3. Ορίστε τις "Κύριες" και "Δευτερεύουσες" ρυθμίσεις.
(Ορίστε την εσωτερική μονάδα που είναι συνδεδεμένη στην εξωτερική μονάδα με τη
χρήση καλωδίου σύνδεσης ως "Κύρια".)
Τιμή
ρύθμισης
00
Αριθμός λειτουργίας
51
Τηλεχειριστήριο
Περιγραφή ρύθμισης
Κύρια
01
Δευτερεύουσα
4. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων λειτουργίας, απενεργοποιήστε όλες τις
εσωτερικές μονάδες και ενεργοποιήστε τις ξανά.
* Αν εμφανιστούν οι κωδικοί σφάλματος 21, 22, 24 ή 27, ενδέχεται να
υπάρχει εσφαλμένη ρύθμιση. Ρυθμίστε ξανά το τηλεχειριστήριο.
Δευτερεύουσα
μονάδα
Κύρια μονάδα
(2) Ρύθμιση διακόπτη DIP 1 τηλεχειριστηρίου
Ρυθμίστε το διακόπτη DIP 1 Αρ. 2 του τηλεχειριστηρίου σύμφωνα με τον ακόλουθο
πίνακα.
DIP SW 1-No. 2
Κύρια μονάδα
OFF
Δευτερεύουσα μονάδα
ON
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
• Όταν μέσω του συστήματος ομαδικού ελέγχου συνδέονται διαφορετικά μοντέλα εσωτερικών μονάδων, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμες.
• Αν το σύστημα ομαδικού ελέγχου περιέχει πολλές μονάδες που λειτουργούν ταυτόχρονα,
συνδέστε και ρυθμίστε τις μονάδες όπως φαίνεται παρακάτω.
• Η αυτόματη εναλλαγή λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως το ΤΧ με διεύθυνση "00".
• Δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε οποιαδήποτε άλλη Gr που δεν είναι στην ίδια σειρά
(Μόνο A**G).
Τυπικό
ζεύγος
Τηλεχειριστήριο
Δύο ταυτόχρονα
Τυπικό
ζεύγος
Εξωτερική
μονάδα 1
Εξωτερική
μονάδα 2
Εσωτερική
μονάδα 1
Εσωτερική
μονάδα 2
6.3. Πολλαπλό σύστημα ταυτόχρονης λειτουργίας
Αυτό είναι δυνατό μόνο στο ενσύρματο τηλεχειριστήριο (Προαιρετικό)
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Όταν ρυθμίζετε τους μικροδιακόπτες, μην αγγίζετε άλλα εξαρτήματα της πλακέτας με
γυμνά χέρια.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει την κύρια τροφοδοσία.
Τρία ταυτόχρονα
Εξωτερική
μονάδα 3
Εξωτερική
μονάδα 4
Εσωτερική Εσωτερική
μονάδα 3 μονάδα 4
Εσωτερική
μονάδα 5
Εσωτερική Εσωτερική
μονάδα 6 μονάδα 7
Διεύθυνση ΤΧ
(Ρύθμιση μικροδιακόπτη)
Διευθυνσιοδότηση του
κυκλώματος ψυκτικού
(Αριθμός λειτουργίας 02)
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ενσύρματο τηλεχειριστήριο τύπου 3 αγωγών. (Τοποθετήστε τον μικροδιακόπτη στη θέση για τύπο 3 αγωγών.)
• Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλό σύστημα ταυτόχρονης λειτουργίας, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσαρμογέας WLAN.
• Εάν γίνει σύνδεση σε μια εσωτερική μονάδα που υποστηρίζει R410A, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Ελέγξτε τον τύπο μηχανήματος της εσωτερικής μονάδας προς σύνδεση
και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια εσωτερική μονάδα που υποστηρίζει R32.
• Σε συνδυασμό με μια εξωτερική μονάδα, 2 ή 3 εσωτερικές μονάδες για τα δίδυμα ή τρίδυμα συστήματα, αντίστοιχα, μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται
ταυτόχρονα.
(1)
Ρύθμιση Κύριας/Δευτερεύουσας
(Αριθμός λειτουργίας 51)
: Καλώδιο μετάδοσης, Καλώδιο τροφοδοσίας
: Καλώδιο παροχής ρεύματος
: Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
: Καλώδιο σύνδεσης
Μέθοδος καλωδίωσης
• Ανατρέξτε στο «3.6. Ηλεκτρική καλωδίωση» για τη διαδικασία και τη μέθοδο καλωδίωσης.
• Η εσωτερική μονάδα που είναι συνδεδεμένη με την εξωτερική με τη χρήση καλωδίου
σύνδεσης είναι η "κύρια".
• Συνδέστε το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου στην κύρια μονάδα.
■ Δίδυμος τύπος (Μόνο το μοντέλο 18, 22, 24)
6.2. Πολλαπλά τηλεχειριστήρια
Εξωτερική
μονάδα
Υπάρχει δυνατότητα χρήσης έως και 2 τηλεχειριστηρίων για τον χειρισμό των εσωτερικών
μονάδων.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μέθοδος πολλαπλής εγκατάστασης που περιγράφεται παραπάνω δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιηθεί για τον συνδυασμό τηλεχειριστήριων τύπου 3 καλωδίων και τύπου
2 καλωδίων.
I.U.
A
Κύριο
Τηλεχειριστήριο
Εσωτερική
μονάδα 1
[κύρια]
Εσωτερική
μονάδα 2
[δευτερεύουσα]
I.U.
A
Κύριο
B
■ Τριπλός τύπος (Μόνο το μοντέλο 18)
Εξωτερική
μονάδα
Εξαρτώμενο
A, B : Καλώδιο τηλεχειριστηρίου. (Ανατρέξτε στην ενότητα «2.5. Ηλεκτρικές απαιτήσεις».)
A ≤ 500 m, A+B ≤ 500 m
• Οι λειτουργίες χρονοδιακόπτη και αυτοδιάγνωσης δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν
στις δευτερεύουσες μονάδες.
Τηλεχειριστήριο
Εσωτερική
μονάδα 1
[κύρια]
Εσωτερική
μονάδα 2
[δευτερεύουσα]
Εσωτερική
μονάδα 3
[δευτερεύουσα]
: Καλώδιο σύνδεσης, Καλώδιο παροχής ρεύματος
: Καλώδιο παροχής ρεύματος
: Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
: Αγωγός διαύλου (Καλώδιο τηλεχειριστηρίου)
El-15
9379124119-03_IM.indb 15
2019/2/22 16:51:48
(2)
Ορίστε τη διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού (ρύθμιση μέσω μικροδιακόπτη)
Ορίστε τη διεύθυνση κυκλώματος ψυκτικού κάθε εσωτερικής μονάδας χρησιμοποιώντας τους μικροδιακόπτες που υπάρχουν στην πλακέτα της εσωτερικής μονάδας.
(Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα και στην εικόνα.)
Οι μικροδιακόπτες είναι κανονικά ρυθμισμένοι ώστε να ορίζουν τη διεύθυνση του ΤΧ
ως "00".
Εσωτερική μονάδα
Διεύθυνση ΤΧ
7. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Εκτελέστε τη διαδικασία Ρύθμισης λειτουργίας ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης,
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αρ. μικροδιακόπτη
1
2
3
4
1
00
OFF
OFF
OFF
OFF
2
01
ON
OFF
OFF
OFF
3
02
OFF
ON
OFF
OFF
SW100
• Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καλωδίωσης για την εξωτερική
μονάδα.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένο το κάλυμμα του κουτιού ηλεκτρικών στην εξωτερική μονάδα.
• Αυτή η διαδικασία αλλάζει τις Ρυθμίσεις λειτουργίας που χρησιμοποιούνται για
τον έλεγχο της εσωτερικής μονάδας ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης. Αν οι
ρυθμίσεις δεν είναι σωστές, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της μονάδας.
• Αφού ενεργοποιήσετε τη μονάδα, εκτελέστε τη διαδικασία Ρύθμισης Λειτουργίας
ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
• Οι ρυθμίσεις καθορίζονται επιλέγοντας μεταξύ των ακόλουθων δύο: Αριθμός λειτουργίας
ή τιμή ρύθμισης.
• Εάν επιλέξετε μη έγκυρους αριθμούς ή τιμές, οι ρυθμίσεις δεν αλλάζουν.
7.1. Λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία
■ Ένδειξη φίλτρου
Επιλέξτε τα κατάλληλα χρονικά διαστήματα για την εμφάνιση της ένδειξης φίλτρου στην
εσωτερική μονάδα, ανάλογα με την εκτιμώμενη ποσότητα σκόνης στον αέρα του χώρου.
Εάν δεν απαιτείται ένδειξη, επιλέξτε «Καμία ένδειξη» (03).
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Βεβαιωθείτε ότι ορίσατε τη διεύθυνση του ΤΧ διαδοχικά.
(3)
Ορίστε το κύριο και δευτερεύον (ρύθμιση τηλεχειριστηρίου)
1. Ενεργοποιήστε όλες τις εσωτερικές μονάδες.
2. Ορίστε τις "κύριες" και "δευτερεύουσες" ρυθμίσεις.
(Ορίστε την εσωτερική μονάδα που είναι συνδεδεμένη στην εξωτερική μονάδα με
τη χρήση καλωδίου σύνδεσης ως "κύρια".)
Τιμή
ρύθμισης
00
Αριθμός λειτουργίας
51
11
Περιγραφή ρύθμισης
Κύρια
01
Δευτερεύουσα
3. Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων λειτουργίας, απενεργοποιήστε όλες τις
εσωτερικές μονάδες και ενεργοποιήστε τις ξανά.
* Αν εμφανιστούν οι κωδικοί σφάλματος 21, 22, 24 ή 27, ενδέχεται να υπάρχει
εσφαλμένη ρύθμιση. Ρυθμίστε ξανά το τηλεχειριστήριο.
Περιγραφή ρύθμισης
00
Στάνταρ (2500 ώρες)
01
Μεγάλο διάστημα (4400 ώρες)
02
Μικρό διάστημα (1250 ώρες)
03
Καμία ένδειξη
♦
Επιλέξτε το κατάλληλο ύψος οροφής, ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης.
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
Αριθμός
λειτουργίας
Τιμή
ρύθμισης
Περιγραφή ρύθμισης
00
Κανονική (2,7m)
01
Υψηλή οροφή (3,0m)
♦
Στην περίπτωση μοντέλων τύπου Κασέτας:
Οι τιμές ύψους της οροφής είναι για έξοδο 4 δρόμων.
Μην αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση σε κατάσταση λειτουργίας εξόδου 3 δρόμων.
Τα μοντέλα 7000, 9000 Btu/h δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε ψηλές οροφές.
Μην αλλάζετε αυτήν τη ρύθμιση.
Εξωτερική
μονάδα
Εσωτερική
μονάδα 1
[Κύρια]
Τιμή
ρύθμισης
■ Ύψος οροφής
20
■ Δίδυμος τύπος (Μόνο το μοντέλο 18, 22, 24)
Τηλεχειριστήριο
Αριθμός
λειτουργίας
Εσωτερική
μονάδα 2
[Δευτερεύουσα]
■ Κατευθύνσεις εξόδου
Επιλέξτε τον κατάλληλο αριθμό κατευθύνσεων εξόδου, ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης.
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
Αριθμός
λειτουργίας
Διεύθυνση ΤΧ
(Ρύθμιση μικροδιακόπτη)
Ρύθμιση Κύριας/Δευτερεύουσας
(Αριθμός λειτουργίας 51)
22
Τιμή
ρύθμισης
Περιγραφή ρύθμισης
00
4 δρόμων
01
3 δρόμων
♦
■ Τριπλός τύπος (Μόνο το μοντέλο 18)
Εξωτερική
μονάδα
Τηλεχειριστήριο
Εσωτερική
μονάδα 1
[Κύρια]
Εσωτερική
μονάδα 2
[Δευτερεύουσα]
Εσωτερική
μονάδα 3
[Δευτερεύουσα]
Διεύθυνση ΤΧ
(Ρύθμιση μικροδιακόπτη)
Ρύθμιση Κύριας/Δευτερεύουσας
(Αριθμός λειτουργίας 51)
: Καλώδιο μετάδοσης, Καλώδιο τροφοδοσίας
: Καλώδιο τηλεχειριστηρίου
: Καλώδιο παροχής ρεύματος
: Καλώδιο σύνδεσης
El-16
9379124119-03_IM.indb 16
2019/2/22 16:51:48
■ Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου για τον αισθητήρα της εσωτερικής μονάδας
■ Αλλαγή αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου
Ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης, ενδέχεται να απαιτείται διόρθωση του αισθητήρα
θερμοκρασίας χώρου.
Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ελέγχου ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης.
Οι τιμές διόρθωσης θερμοκρασίας αντιπροσωπεύουν τη διαφορά από τη "Στάνταρ ρύθμιση"
(00) (συνιστώμενη τιμή κατασκευαστή).
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
(Μόνο για ασύρματο τηλεχειριστήριο)
Όταν χρησιμοποιείτε τον αισθητήρα θερμοκρασίας του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου, αλλάξτε
τη ρύθμιση σε "Αμφότεροι" (01).
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
Αριθμός
λειτουργίας
30
(Για ψύξη)
Τιμή
ρύθμισης
31
(Για θέρμανση)
42
Περιγραφή ρύθμισης
00
Στάνταρ ρύθμιση
01
Καμία διόρθωση 0,0 °C (0 °F)
02
-0,5 °C (-1 °F)
03
-1,0 °C (-2 °F)
04
-1,5 °C (-3 °F)
05
-2,0 °C (-4 °F)
06
-2,5 °C (-5 °F)
07
-3,0 °C (-6 °F)
08
-3,5 °C (-7 °F)
09
-4,0 °C (-8 °F)
10
+0,5 °C (+1 °F)
11
+1,0 °C (+2 °F)
12
+1,5 °C (+3 °F)
13
+2,0 °C (+4 °F)
14
+2,5 °C (+5 °F)
15
+3,0 °C (+6 °F)
16
+3,5 °C (+7 °F)
17
+4,0 °C (+8 °F)
Περισσότερη ψύξη
Λιγότερη
θέρμανση
35
(Για ψύξη)
36
(Για θέρμανση)
Καμία διόρθωση
01
Καμία διόρθωση 0,0 °C (0 °F)
02
-0,5 °C (-1 °F)
03
-1,0 °C (-2 °F)
04
-1,5 °C (-3 °F)
05
-2,0 °C (-4 °F)
06
-2,5 °C (-5 °F)
07
-3,0 °C (-6 °F)
08
-3,5 °C (-7 °F)
09
-4,0 °C (-8 °F)
10
+0,5 °C (+1 °F)
11
+1,0 °C (+2 °F)
12
+1,5 °C (+3 °F)
13
+2,0 °C (+4 °F)
14
+2,5 °C (+5 °F)
15
+3,0 °C (+6 °F)
16
+3,5 °C (+7 °F)
17
+4,0 °C (+8 °F)
40
Περισσότερη
ψύξη
Λιγότερη
θέρμανση
Αριθμός
λειτουργίας
46
Λιγότερη
ψύξη
Περισσότερη
θέρμανση
♦
* Η αυτόματη επανεκκίνηση είναι μια λειτουργία έκτακτης ανάγκης, για περιπτώσεις διακοπής ρεύματος κ.λπ. Μην προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία σε
κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Βεβαιωθείτε ότι χειρίζεστε τη μονάδα μέσω τηλεχειριστηρίου ή εξωτερικής συσκευής.
Τιμή
ρύθμισης
Περιγραφή ρύθμισης
00
A
01
B
02
C
03
D
♦
Τιμή
ρύθμισης
Περιγραφή ρύθμισης
00
Κατάσταση Λειτουργίας/Διακοπής 1
01
(Απαγορευμένη ρύθμιση)
02
Κατάσταση Βεβιασμένης διακοπής
03
Κατάσταση Λειτουργίας/Διακοπής 2
♦
■ Αλλαγή αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου (Βοηθ.)
Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου,
αλλάξτε τη ρύθμιση σε "Ενσύρματο τηλεχειριστήριο" (01). Αυτή η λειτουργία δουλεύει μόνο
εάν η ρύθμιση λειτουργίας 42 έχει τεθεί σε "Αμφότεροι" (01)
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
Τιμή
ρύθμισης
Περιγραφή ρύθμισης
00
Αμφότεροι
01
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
♦
■ Έλεγχος ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας για εξοικονόμηση ενέργειας
κατά την ψύξη
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ελέγχοντας την περιστροφή του ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας όταν η εξωτερική μονάδα έχει σταματήσει
κατά τη λειτουργία ψύξης.
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
Αριθμός
λειτουργίας
Περιγραφή ρύθμισης
Ενεργό
Ανενεργό
♦
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής της κατάστασης "Λειτουργία/Διακοπή" ή της κατάστασης
"Βεβιασμένη διακοπή".
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
48
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή
ρεύματος.
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
Τιμή
ρύθμισης
00
01
Αμφότεροι
■ Έλεγχος εξωτερικής εισόδου
Αριθμός
λειτουργίας
♦
■ Αυτόματη επανεκκίνηση
Αριθμός
λειτουργίας
Εσωτερική μονάδα
01
(Μόνο για ασύρματο τηλεχειριστήριο)
Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του προσαρμοσμένου κωδικού της εσωτερικής μονάδας.
Επιλέξτε τον κατάλληλο προσαρμοσμένο κωδικό.
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
44
Λιγότερη
ψύξη
Περισσότερη
θέρμανση
Περιγραφή ρύθμισης
00
Περιγραφή ρύθμισης
00
■ Προσαρμοσμένος κωδικός τηλεχειριστηρίου
Αριθμός
λειτουργίας
Ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης, ενδέχεται να απαιτείται διόρθωση του αισθητήρα
θερμοκρασίας χώρου του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου.
Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση ελέγχου ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης.
Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, ορίστε τη Λειτουργία 42 σε "Αμφότεροι" (01).
Βεβαιωθείτε ότι στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται το εικονίδιο αισθητήρα θερμοκρασίας.
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
Τιμή
ρύθμισης
Τιμή
ρύθμισης
00: Είναι ενεργός ο αισθητήρας της εσωτερικής μονάδας.
01: Είναι ενεργός τόσο ο αισθητήρας της εσωτερικής μονάδας όσο και ο αισθητήρας του
ενσύρματου τηλεχειριστηρίου.
* Ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου πρέπει να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο
♦
■ Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου για τον αισθητήρα του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
Αριθμός
λειτουργίας
Αριθμός
λειτουργίας
49
Τιμή
ρύθμισης
Περιγραφή ρύθμισης
00
Ανενεργό
01
Ενεργό
02
Τηλεχειριστήριο
♦
00: Όταν σταματήσει η εξωτερική μονάδα, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας λειτουργεί συνεχώς, σύμφωνα με τη ρύθμιση στο τηλεχειριστήριο.
01: Όταν σταματήσει η εξωτερική μονάδα, ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας λειτουργεί διακοπτόμενα σε πολύ χαμηλή ταχύτητα.
02: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μέσω ρύθμισης του τηλεχειριστηρίου.
*Όταν χρησιμοποιείτε ένα ενσύρματο τηλεχειριστήριο χωρίς δυνατότητα ελέγχου του ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας για εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία ψύξης, ή όταν
συνδέετε έναν μετατροπέα μονού διαχωρισμού, η ρύθμιση δεν μπορεί να καθοριστεί χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε (00) ή (01).
Για να ελέγξετε εάν ένα τηλεχειριστήριο διαθέτει αυτήν τη λειτουργία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του εν λόγω τηλεχειριστηρίου.
■ Αλλαγή λειτουργιών για ακροδέκτη εξωτερικής εξόδου
Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των λειτουργιών του ακροδέκτη εξωτερικής εξόδου.
(♦... Εργοστασιακή ρύθμιση)
Αριθμός
λειτουργίας
60
Τιμή
ρύθμισης
Περιγραφή ρύθμισης
00
Κατάσταση λειτουργίας
01 έως 08
(Απαγορευμένη ρύθμιση)
09
Κατάσταση σφάλματος
10
Έλεγχος καθαρού αέρα
11
Βοηθητικό θερμαντικό στοιχείο
♦
El-17
9379124119-03_IM.indb 17
2019/2/22 16:51:48
■ Καταγραφή ρυθμίσεων
10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Σημειώστε οποιεσδήποτε αλλαγές στις ρυθμίσεις στον ακόλουθο πίνακα.
Τιμή
ρύθμισης
Περιγραφή ρύθμισης
Ένδειξη φίλτρου
Ύψος οροφής
Κατευθύνσεις εξόδου
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ψύξη
Θέρμανση
Ψύξη
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου για τον
αισθητήρα της εσωτερικής μονάδας
10.1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης
• Αφού πραγματοποιήσετε έλεγχο για διαρροές αερίου (ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
Εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας), ακολουθήστε τις οδηγίες αυτής της ενότητας.
• Τοποθετήστε τη θερμομόνωση γύρω από τους μεγάλους (αερίου) και τους μικρούς
(υγρού) σωλήνες. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού.
• Πρέπει να εφαρμόζει σφικτά στο σώμα, χωρίς να αφήνει κενά.
Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου για τον αισθητήρα του ενΘέρμανση
σύρματου τηλεχειριστηρίου
Αυτόματη επανεκκίνηση
Αλλαγή αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου
Προσαρμοσμένος κωδικός τηλεχειριστηρίου
Έλεγχος εξωτερικής εισόδου
Αλλαγή αισθητήρα θερμοκρασίας χώρου (Βοηθ.)
Έλεγχος ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας για εξοικονόμηση ενέργειας κατά την ψύξη
Αλλαγή λειτουργιών για ακροδέκτη εξωτερικής εξόδου
Αφού ελέγξετε για τυχόν διαρροή αερίου, εφαρμόστε μόνωση τυλίγοντας με μονωτικό υλικό τα 2 τμήματα (αερίου και υγρού) στο σύνδεσμο της εσωτερικής μονάδας, χρησιμοποιώντας το Συνδετικό Θερμομονωτικό.
Μετά την εγκατάσταση του Συνδετικού Θερμομονωτικού, τυλίξτε και τις δυο άκρες με ταινία
βινυλίου, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά.
Θερμομόνωση συνδετικού
Σώμα
Χωρίς κενό
Αφού ολοκληρώσετε τη Ρύθμιση λειτουργίας, απενεργοποιήστε τη μονάδα και ενεργοποιήστε την ξανά.
Προσέξτε ιδιαίτερα τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου κατά την εγκατάσταση της εσωτερικής
μονάδας. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ελέγξτε ξανά τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου.
Εάν δεν πραγματοποιηθούν
σωστά
ΠΛΑΙΣΙΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχει εγκατασταθεί σωστά η εσωτε- Δονήσεις, θόρυβος, κίνδυνος
ρική μονάδα;
πτώσης της εσωτερικής μονάδας
Έχει γίνει έλεγχος για διαρροή αερί- Δεν υπάρχει ψύξη, Δεν υπάρχει
ου (αγωγοί ψυκτικού);
θέρμανση
Έχει ολοκληρωθεί η θερμομόνωση;
Διαρροή νερού
Το νερό αποστραγγίζεται εύκολα
Διαρροή νερού
από την εσωτερική μονάδα;
Είναι σωστά συνδεδεμένα όλα τα Αδυναμία λειτουργίας, βλάβη
υπερθέρμανσης ή καψίματος
καλώδια και οι σωλήνες;
Το καλώδιο σύνδεσης έχει το καθο- Αδυναμία λειτουργίας, βλάβη
ρισμένο πάχος;
υπερθέρμανσης ή καψίματος
Είναι οι θύρες εισόδου και εξόδου Δεν υπάρχει ψύξη, Δεν υπάρχει
απαλλαγμένες από εμπόδια;
θέρμανση
Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, έχει πληροφορηθεί ο πελάτης για τις διαδικασίες λειτουργίας
και χειρισμού;
11. ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ
Εξηγήστε στον πελάτη τα ακόλουθα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας:
(1) Τη μέθοδο εκκίνησης και διακοπής, την αλλαγή των λειτουργιών, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας, τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη, την αλλαγή ροής του αέρα και άλλες
λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου.
(2) Καθαρισμός και συντήρηση του προϊόντος και άλλων στοιχείων, όπως τα φίλτρα αέρα
και οι περσίδες, αν χρειάζεται.
(3) Προμηθεύστε τον πελάτη με τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας.
(4) Εάν έχει αλλαχτεί ο προσαρμοσμένος κωδικός της εσωτερικής μονάδας και η εγκατάσταση περιλαμβάνει ασύρματο τηλεχειριστήριο, ενημερώστε τον πελάτη για τον αλλαγμένο
κωδικό. (Σε ορισμένα ασύρματα τηλεχειριστήρια, ο προσαρμοσμένος κωδικός ενδέχεται
να επιστρέψει σε A όταν αντικαθιστώνται οι μπαταρίες.)
12. ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο τηλεχειριστήριο, η λυχνία στη μονάδα ανίχνευσης φωτός θα
εμφανίζει κωδικούς σφαλμάτων αναβοσβήνοντας. Εάν χρησιμοποιείτε ενσύρματο τηλεχειριστήριο, οι κωδικοί σφαλμάτων θα εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Δείτε
τα μοτίβα αναλαμπών λυχνίας και τους κωδικούς σφαλμάτων στον πίνακα. Οι ενδείξεις
σφάλματος εμφανίζονται μόνο κατά τη λειτουργία.
Ένδειξη σφάλματος
Κωδικός
Λυχνία
Λυχνία ΧΡΟΝΟ- Λυχνία ΟΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΝΟΜΙΑ σφάλματος
(πράσινη)
(πορτοκαλί) (πράσινη)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(5)
(1)
(6)
(1)
(8)
(2)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
9. ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
9.1. Στοιχεία ελέγχου
□
□
□
□
Θερμομόνωση συνδετικού
Χωρίς κενό
8. ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε το μονωτικό
Είναι κανονική η λειτουργία όλων των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου;
Ανάβουν κανονικά όλες οι λυχνίες;
Είναι κανονική η αποστράγγιση;
Υπάρχουν μη κανονικοί θόρυβοι και κραδασμοί κατά τη λειτουργία;
Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για πολλή ώρα στη δοκιμαστική λειτουργία.
9.2. Μέθοδος λειτουργίας
Ανάλογα με την εγκατάστασή σας, επιλέξτε μεταξύ των ακόλουθων:
■ Μέσω του ασύρματου τηλεχειριστηρίου (με το κουμπί [TEST RUN] (Δοκιμαστική λειτουργία))
(1) Για να ξεκινήσετε τη δοκιμαστική λειτουργία, πατήστε [START/STOP] (Έναρξη/
Διακοπή) και [TEST RUN] (Δοκιμαστική λειτουργία) στο τηλεχειριστήριο.
(2) Για να τερματίσετε τη δοκιμαστική λειτουργία, πατήστε [START/STOP] (Έναρξη/
Διακοπή) στο τηλεχειριστήριο.
■ Μέσω της εσωτερικής μονάδας ή της μονάδας δέκτη IR
(1) Για να εκκινήσετε τη δοκιμαστική λειτουργία, πατήστε [MANUAL AUTO] (Χειροκίνητη αυτόματη
λειτουργία) στη μονάδα για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα (βεβιασμένη ψύξη).
(2) Για να τερματίσετε τη δοκιμαστική λειτουργία, πατήστε [MANUAL AUTO] (Χειροκίνητη
αυτόματη λειτουργία) για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα ή πατήστε [START/STOP]
(Έναρξη/Διακοπή) στο τηλεχειριστήριο.
 Οι ενδεικτικές λυχνίες Λειτουργίας και Χρονοδιακόπτη θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα
στην κατάσταση δοκιμαστικής λειτουργίας.
■ Μέσω του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
(1) Για πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο χειρισμού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
εγκατάστασης και στο εγχειρίδιο λειτουργίας του ενσύρματου τηλεχειριστηρίου.
Εάν επιλέξετε ΘΕΡΜΑΝΣΗ μέσω του τηλεχειριστηρίου, η δοκιμαστική λειτουργία θέρμανσης θα ξεκινήσει μετά από μερικά λεπτά [μόνο για το μοντέλο αντίστροφου κύκλου].
(2)
(4)
(2)
(6)
(2)
(7)
(2)
(9)
(3)
(1)
Περιγραφή
Σφάλμα σειριακής επικοινωνίας
• Σφάλμα επικοινωνίας ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
• Σφάλμα επικοινωνίας ελέγχου
για χώρο διακομιστή
Ημιτελής δοκιμαστική λειτουργία
Σφάλμα αυτόματης ρύθμισης ροής
αέρα
Σφάλμα σύνδεσης πλακέτας
μετάδοσης περιφερειακής μονάδας
Σφάλμα εξωτερικής επικοινωνίας
Σφάλμα ορισμού αριθμού
μονάδας ή διευθυνσιοδότησης
κυκλώματος ψυκτικού
[Ταυτόχρονος Έλεγχος Πολλαπλών]
Σφάλμα ικανότητας εσωτερικής
μονάδας
Σφάλμα συνδυασμού
• Σφάλμα αριθμού μονάδας
σύνδεσης (εσωτερική
δευτερεύουσα μονάδα)
[Ταυτόχρονος Έλεγχος Πολλαπλών]
• Σφάλμα αριθμού μονάδας
σύνδεσης (εσωτερική μονάδα ή
μονάδα διακλάδωσης)
[Ευέλικτος Έλεγχος Πολλαπλών]
Σφάλμα ρύθμισης διεύθυνσης
εσωτερικής μονάδας
Σφάλμα διαμόρφωσης
πρωτεύουσας μονάδας,
δευτερεύουσας μονάδας
[Ευέλικτος Έλεγχος Πολλαπλών]
Σφάλμα αριθμού μονάδας
σύνδεσης στο σύστημα του
ενσύρματου τηλεχειριστηρίου
Σφάλμα διακοπής παροχής
ρεύματος
El-18
9379124119-03_IM.indb 18
2019/2/22 16:51:48
Ένδειξη σφάλματος
Κωδικός
Λυχνία
Λυχνία ΧΡΟΝΟ- Λυχνία ΟΙΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΝΟΜΙΑ σφάλματος
(πράσινη)
(πορτοκαλί) (πράσινη)
Ένδειξη σφάλματος
Περιγραφή
Κωδικός
Λυχνία ΧΡΟΝΟ- Λυχνία ΟΙΛυχνία
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΝΟΜΙΑ σφάλματος
(πράσινη)
(πορτοκαλί) (πράσινη)
(3)
(2)
Σφάλμα πληροφοριών μοντέλου
πλακέτας εσωτερικής μονάδας
(8)
(3)
(3)
(3)
Σφάλμα ανίχνευσης κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος εσωτερικής μονάδας
(8)
(4)
(3)
(5)
Σφάλμα εναλλαγής αυτόματου/μη
αυτόματου
(3)
(9)
(3)
(10)
(4)
(1)
(4)
(2)
(4)
(4)
Σφάλμα μεσαίου αισθητήρα
θερμοκρασίας εναλλάκτη
θερμότητας εσωτερικής μονάδας
Σφάλμα αισθητήρα ανίχνευσης
ανθρώπων
(5)
(1)
Σφάλμα μοτέρ ανεμιστήρα
εσωτερικής μονάδας
(5)
(3)
●(5)
●(4)
●(5)
●(5)
(5)
(7)
●(5)
●(8)
●(5)
●(9)
●(5)
●(10)
(5)
(15)
(6)
(1)
(6)
(2)
(6)
(3)
(6)
(4)
(6)
(5)
(6)
(8)
Σφάλμα αύξησης θερμοκρασίας
περιοριστή ρεύματος εξωτερικής μονάδας
(6)
(10)
Σφάλμα επικοινωνίας
μικροϋπολογιστών πλακέτας οθόνης
(7)
(1)
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας
κατάθλιψης
(7)
(2)
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας
συμπιεστή
(7)
(3)
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας
υγρού εναλλάκτη εξωτερικής μονάδας
(7)
(4)
Σφάλμα αισθητήρα εξωτερικής
θερμοκρασίας
(7)
(5)
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας
αναρρόφησης αερίων
(7)
(6)
(7)
(7)
(8)
(2)
Σφάλμα τροφοδοσίας ρεύματος
εσωτερικής μονάδας για το μοτέρ
ανεμιστήρα
Σφάλμα κυκλώματος επικοινωνίας
εσωτερικής μονάδας (ενσύρματο
τηλεχειριστήριο)
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας
χώρου
Σφάλμα αντλίας αποστράγγισης
Σφάλμα αντίστροφου VDD ηλεκτρικού καθαριστή αέρα
Σφάλμα σετ φίλτρων
Σφάλμα διαφράγματος
Σφάλμα γρίλιας πρόσληψης
Σφάλμα μοτέρ 2 ανεμιστήρα
εσωτερικής μονάδας
(Ανεμιστήρας αριστερής πλευράς)
Σφάλμα μοτέρ 3 ανεμιστήρα
εσωτερικής μονάδας
(Ανεμιστήρας δεξιάς πλευράς)
Σφάλμα εσωτερικής μονάδας
Σφάλμα αντίστροφης/απουσίας
φάσης και καλωδίωσης
εξωτερικής μονάδας
Σφάλμα πληροφοριών μοντέλου
κύριας πλακέτας εξωτερικής
μονάδας ή σφάλμα επικοινωνίας
Σφάλμα αντιστροφέα
Σφάλμα ενεργού φίλτρου, σφάλμα
κυκλώματος PFC
Σφάλμα ακροδέκτη L ασφάλειας
Περιγραφή
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας
σωλήνα υγρού
Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος
(8)
(6)
(9)
(4)
• Σφάλμα αισθητήρα πίεσης
κατάθλιψης
• Σφάλμα αισθητήρα πίεσης
αναρρόφησης
• Σφάλμα διακόπτη υψηλής
πίεσης
Ανίχνευση ενεργοποίησης
ασφάλειας
(9)
(5)
Σφάλμα ανίχνευσης θέσης ρότορα
συμπιεστή (μόνιμη διακοπή)
(9)
(7)
Σφάλμα μοτέρ 1 ανεμιστήρα
εξωτερικής μονάδας
(9)
(8)
Σφάλμα μοτέρ 2 ανεμιστήρα
εξωτερικής μονάδας
(9)
(9)
(9)
(10)
Σφάλμα πηνίου
(βαλβίδα εκτόνωσης)
(10)
(1)
Σφάλμα θερμοκρασίας
κατάθλιψης
(10)
(3)
(10)
(4)
(10)
(5)
(13)
(2)
Κατάσταση λειτουργίας οθόνης
Σφάλμα 4-οδης βαλβίδας
Σφάλμα θερμοκρασίας συμπιεστή
Σφάλμα υψηλής πίεσης
Σφάλμα χαμηλής πίεσης
Σφάλμα κουτιών διακλάδωσης
[Ευέλικτος Έλεγχος Πολλαπλών]
● : Ανάβει 0,5s / Σβήνει 0,5s
◊ : Ανάβει 0,1s / Σβήνει 0,1s
( ) : Αριθμός αναλαμπών
■ Ένδειξη σφάλματος στην εσωτερική μονάδα
(1) Ενδεικτική λυχνία οικονομια
(πράσινη)
(2) Ενδεικτική λυχνία χρονοδιακόπτη
(πορτοκαλί)
(3) Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
(πράσινη)
(4) Κουμπί χειροκίνητης αυτόματης
λειτουργίας
• Σφάλμα αισθητήρα
θερμοκρασίας 2-οδης βαλβίδας
• Σφάλμα αισθητήρα
θερμοκρασίας τρίοδης βαλβίδας
Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας
ψήκτρας
• Σφάλμα αισθητήρα θερμ.
εισαγωγής αερίου εναλλάκτη
θερμότητας δευτ. ψύξης
• Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας
εξαγωγής αερίου εναλλάκτη
θερμότητας δευτ. ψύξης
El-19
9379124119-03_IM.indb 19
2019/2/22 16:51:48
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement