Fujitsu UTP-RX12AH Yükleme Rehberi

Fujitsu UTP-RX12AH Yükleme Rehberi
KÄLTEMITTEL-ABZWEIGUNGS-GERÄT
Nur für autorisiertes Fachpersonal.
MANUEL D’INSTALLATION
UNITÉ DE DÉRIVATION DE RÉFRIGÉRANT
Pour le personnel agréé uniquement.
UTP-RX08AH
UTP-RX12AH
MANUAL DE INSTALACIÓN
UNIDAD DE DERIVACIÓN DE REFRIGERANTE
Únicamente para personal de servicio autorizado.
MANUALE DI INSTALLAZIONE
UNITÀ REFRIGERANTE SECONDARIA
Deutsch
INSTALLATIONSANLEITUNG
Français
For authorized service personnel only.
Español
RB UNIT
Italiano
INSTALLATION MANUAL
English
TM
MANUAL DE INSTALAÇÃO
UNIDADE DE DERIVAÇÃO DE REFRIGERANTE
Apenas para técnicos autorizados.
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
МОДУЛЬ ВЕТКИ ОХЛАЖДЕНИЯ
Только для авторизованного обслуживающего персонала.
MONTAJ KILAVUZU
SOĞUTUCU DAĞITIM ÜNITESI
Português
Μόνο για εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Русский
ΜΟΝΆΔΑ ΔΙΑΚΛΆΔΩΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΎ
Türkçe
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ελληνικά
A uso esclusivo del personale tecnico autorizzato.
Yalnızca yetkili servis personeli için.
[Original instructions]
PART NO. 9366247067-02
9366247067-02_IM_9L.indb 1
8/9/2019 4:28:59 PM
MONTAJ KILAVUZU
PARÇA NO. 9366247067-02
VRF sistemi soğutucu dağıtım ünitesi
İçindekiler
DİKKAT
1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ..........................................................................................1
2. BU ÜRÜN HAKKINDA ..............................................................................................1
2.1. R410A soğutucu kullanımıyla ilgili önlemler ....................................................1
2.2. R410A için özel aletler ....................................................................................1
2.3. Aksesuarlar .....................................................................................................2
2.4. İsteğe bağlı parçalar .......................................................................................2
3. BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ .........................................................................................2
4. BORU TESİSATI ÖZELLİKLERİ................................................................................2
5. MONTAJ İŞLEMİ .......................................................................................................2
5.1. Montaj yeri seçme ...........................................................................................2
5.2. Montaj boyutları ..............................................................................................3
5.3. Askı cıvatası montajı .......................................................................................4
5.4. Metal asma aparatları .....................................................................................4
5.5. Ünitenin montajı ..............................................................................................4
6. BORU MONTAJI........................................................................................................5
6.1. Boru seçimi .....................................................................................................5
6.2. Boru malzemesinin seçimi ..............................................................................6
6.3. Boru bağlantısı ................................................................................................6
6.4. Isı yalıtımı montajı ...........................................................................................6
7. ELEKTRİK KABLO TESİSATI ...................................................................................7
7.1. Elektrik kablo tesisatı için güvenlik önlemleri ..................................................7
7.2. Elektrik gereksinimleri .....................................................................................7
7.3. Kablo tesisatı ..................................................................................................7
8. ALAN AYARI ............................................................................................................10
8.1. Bilgisayar panosu yerleşimi ..........................................................................10
8.2. Adres ayarı....................................................................................................11
8.3. İşlev ayarı......................................................................................................11
9. HARİCİ GİRİŞ .........................................................................................................11
9.1. Giriş seçimi ...................................................................................................11
9.2. Soğutma/ısıtma önceliği işlevi.......................................................................12
10. 2 VEYA 4 DAĞITIM BIRLEŞTIRME ........................................................................12
10.1. Bağlantı özellikleri .........................................................................................12
10.2. Boru tesisatı (boru seçimi) ............................................................................12
10.3. Elektrik kablo tesisatı ....................................................................................13
10.4. Alan ayarı ......................................................................................................14
11. TEST ÇALIŞMASI....................................................................................................14
11.1. Dış ünite (bilgisayar panosu) kullanılarak test çalışması ..............................14
11.2. Uzaktan kumanda kullanılarak test çalışması ...............................................14
12. KONTROL LİSTESİ .................................................................................................14
13. GÖSTERGE LAMBASI DURUMU...........................................................................14
1. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
• Montajdan önce bu Montaj kılavuzunu baştan sona okuduğunuzdan emin olun.
• Bu Kılavuzda belirtilen uyarılar ve talimatlar güvenliğiniz ile alakalı önemli bilgiler
içermektedir. Mutlaka bunlara uyun.
• Bu Kılavuzu, Kullanım Kılavuzu ile birlikte müşteriye teslim edin. Müşteriden, bunları ileride ana ünitenin taşınması ya da tamiri sırasında başvurmak üzere saklamasını isteyin.
UYARI
Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkça veya
cihazın kullanımı öğretilmedikçe, fiziksel, duyusal veya zihinsel engeli olan veya
deneyimi ya da bilgisi olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımına uygun değildir.
Bu işaret, yanlış uygulanması halinde kullanıcının ciddi şekilde
yaralanmasına ya da ölümüne yol açabilecek prosedürleri belirtir.
Asla güç kaynağı kapatıldıktan hemen sonra elektrikli aksamlara dokunmayın.
Elektrik çarpması meydana gelebilir. Gücü kapattıktan sonra, elektrikli bileşenlere
dokunmadan önce her zaman 10 dakika ya da daha uzun süre bekleyin.
Bayinizden veya profesyonel montaj elemanından bu üniteyi bu Montaj Kılavuzuna
uygun olarak monte etmesini isteyin. Yanlış monte edilen bir ünite, su sızıntısı, elektrik
çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara sebep olabilir. Bu ünite Montaj Kılavuzundaki
talimatlara uyulmadan monte edilirse, üretici garantisi geçersiz hale gelecektir.
Tüm işlem tamamlanana kadar gücü açmayın. İşlem tamamlanmadan gücün açılması
elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara yol açabilir.
Çalışma sırasında soğutucu sızıntısı olursa bölgeyi havalandırın. Soğutucu akışkanı
ateşle temas ederse zehirli gaz ortaya çıkarır.
Bu işaret, hatalı biçimde gerçekleştirildiğinde, kullanıcının olası kişisel yaralanması ya da mülkte hasarla sonuçlanabilecek
prosedürleri belirtir.
Klimayı monte etmeden veya kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini dikkatlice
okuyun.
Klimayı veya klimanın bir parçasını kendiniz monte etmeye kalkışmayın.
Bu ünite, soğutucu sıvılara müdahale konusunda sertifikası olan kalifiye bir personel
tarafından monte edilmelidir. Montaj yerindeki yönetmelik ve yasalara bakın.
Montaj işlemi montaj yerindeki yürürlükteki yönetmelikler ve üreticinin montaj talimatları uyarınca yapılmalıdır.
Bu ünite bir klimayı oluşturan bir setin parçasıdır. Tek başına veya üretici tarafından
yetki verilmemiş bir kişiyle monte edilmemelidir.
Bu ünite için tüm kablolarda 3 mm temas aralığı olacak şekilde, daima sigorta ile
korunan ayrı bir güç kaynağı hattı kullanın.
Ünite doğru bir şekilde topraklanmalı ve kişileri korumak için besleme hattı diferansiyel bir sigorta ile donatılmalıdır.
Üniteler patlamaya dayanıklı değildir, bu nedenle patlayıcı ortamlara monte edilmemelidir.
Tüm montaj işlemi tamamlanana kadar gücü açmayın.
Bu ünite kullanıcının bakım yapabileceği parçaları içermez. Onarımlar için daima
yetkili servis personeline danışın.
Taşınırken ünitenin bağlantılarının sökülmesi ve montajı için yetkili servis personeline
danışın.
Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar izlenmelidir.
Bu ünite için drenaj sağlanması gerekli değildir.
Bu ekipman yalnızca iç mekân kullanımı içindir.
2. BU ÜRÜN HAKKINDA
2.1. R410A soğutucu kullanımıyla ilgili önlemler
UYARI
Soğutma devresine önceden belirtilmiş soğutucu dışında başka bir madde
katmayın.
Soğutma devresine hava girerse, soğutma devresi içindeki basınç anormal şekilde
yükselir ve boruların çatlamasına sebep olur.
Bir soğutucu sızıntısı varsa, bunun konsantrasyon sınırını aşmadığından emin olun.
Bir soğutucu sızıntısı konsantrasyon sınırını aşarsa, oksijen eksikliği gibi kazalara
yol açabilir.
Soğutucu boru bağlantılarından veya başka bir alandan sızıntı yapan soğutucuya
dokunmayın. Soğutucuya doğrudan dokunmak soğuk ısırmasına yol açabilir.
Çalışma sırasında bir soğutucu sızıntısı olursa, hemen çevreyi boşaltın ve bölgeyi
iyice havalandırın.
Soğutucu akışkanı ateşle temas ederse zehirli gaz ortaya çıkarır.
2.2. R410A için özel aletler
UYARI
R410A soğutucusu kullanan bir üniteyi monte etmek için, özel olarak R410A için
üretilmiş olan takımları ve boru malzemelerini kullanın.
R410A soğutucusunun basıncı R22'den yaklaşık olarak 1,6 kat daha yüksek
olduğundan, özel boruların kullanılmaması ya da yanlış montaj patlamaya ya da
yaralanmaya neden olabilir.
Dahası, su sızıntısı, elektrik çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara sebep
olabilir.
Montaj çalışmasının sadece yetkili personel tarafından ulusal elektrik standartlarına
uyumlu şekilde yapılması gerekir.
Montaj sırasında, kompresörü çalıştırmadan önce soğutucu borusunu sıkıca taktığınızdan emin olun.
Soğutucu boru tesisatının, 2 yönlü ya da 3 yönlü vana açık olarak düzgün biçimde
takılmaması durumunda kompresörü çalıştırmayın. Bu, soğutma döngüsünde, kırılmaya ve hatta yaralanmaya yol açan anormal basınca neden olabilir.
Takım adı
Değişiklik içerikleri
Klimayı monte ederken ve taşırken, belirtilen soğutucu (R410A) dışındaki gazları
soğutucu döngüsüne karıştırmayın.
Soğutucu döngüsüne hava ya da diğer gazlar girerse, döngü içindeki basınç anormal
derecede yüksek bir değere çıkacak ve kırılmaya, yaralanmaya, vb. neden olacaktır.
Sayaç manifoldu
Basınç yüksektir ve geleneksel bir (R22) sayacıyla ölçülemez.
Diğer soğutucuların hatalı karışımını engellemek için, her portun
çapı değiştirilmiştir.
0,1 ila 5,3 MPa'lık yüksek basınç gösterim aralıklı ve -0,1 ila
3,8 MPa'lık düşük basınç gösterim aralıklı bir sayaç manifoldu
kullanmanız önerilir.
Montaj için her zaman aksesuar parçaları veya belirtilen parçaları kullandığınızdan
emin olun.
Belirtilen parçaları kullanmamak, ekipmanın düşmesine, su sızıntısına, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.
Dolum hortumu
Basınç direncini artırmak için, hortum malzemesi ve taban
ölçüsü değiştirilmiştir.
Ekipmanı, çocukların erişemeyeceği bir konuma monte edin.
Vakum pompası
Geleneksel (R22) bir vakum pompası vakum pompa adaptörü
monte edilerek kullanılabilir. Pompa yağının sisteme geri
akmamasına özen gösterin. Vakum emişi 100,7 kPa (5 Torr,
–755 mmHg) olanını kullanın.
Montaj tamamlandıktan sonra, hiç soğutucu sızıntısı olmadığını kontrol ettiğinizden
emin olun.
İçeride soğutucu gaz sızıntısı varsa ve fanlı ısıtıcı, bunsen ocağı ya da soba gibi
kaynaklardaki açık alevle temas ederse, zehirli duman üretebilir.
Acil durum dışındaki çalıştırmalar sırasında, soğutucu dağıtım ünitesine bağlı şalteri (ya da
bağlantı kesme anahtarını) KAPATMAYIN. Bunu yapmak kompresörün hatalı çalışmasına neden
olabilir. Soğutucu dağıtım ünitesini KAPATIRKEN, önce soğutucu sistemi işlemlerini durdurup,
ardından soğutucu dağıtım ünitesine bağlı şalteri (ya da bağlantı kesme anahtarını) KAPATIN.
Gaz kaçağı
dedektörü
HFC soğutucu R410A için özel gaz sızıntısı dedektörü.
Tr-1
9366247067-02_IM_9L.indb 1
8/9/2019 4:29:36 PM
Table 1) Bağlantı özellikleri
2.3. Aksesuarlar
Kurulum için gereken aksesuarları, kurulum işlemi tamamlanana kadar atmayın.
Ad ve şekil
Miktar
Montaj Kılavuzu
Uygulama
Bu kılavuz
Soğutucu dağıtım ünitesini
tavana asmak için
8
Kablo kelepçesi
08AH: 9
12AH: 13
İletim kablosunu monte etmek
için
2
Kabinin üzerine monte etmek
için.
Kabin yalıtımı (230×230 mm)
1
3
Sıvı boru tesisatı için.
(Φ6,35 [D.Ç.])
Kapalı uçlu boru B (küçük)
3
a
b
с
d
Mktr
e
Daraltıcı B
bb
aa
сc
dd
ee
Daraltıcı C
aa
b
b
сc
dd
Dağıtım başına bağlanabilir iç ünitelerin en fazla
sayısı
7 üniteye kadar
• Aşağı akışa bağlı iç ünitelerin toplam kapasitesi aşağıdaki şekilde hesaplanır.
Hesaplama örneği: Bağlı iç ünitelerin model kodlarının 04, 07 ve 09 olması durumunda.
Q = 1,1 kW + 2,2 kW + 2,8 kW =6,1 kW
→ Doğru
Model kodu
04
07
09
12
14
18
24
30
İç ünite kapasitesi
(Kw)
1,1
2,2
2,8
3,6
4,0
4,5
5,6
7,1
8,0
9,0
Model kodu
34
36
45
54
60
72
90
96
İç ünite kapasitesi
(Kw)
10,0
11,2
12,5
14,0
18,0
22,4
25,0
28,0
İ.Ü.
Daraltıcı türü
Daraltıcı A
Q ≤ 95,0 KW
• Bağlanabilir iç üniteler için, kataloga ya da Tasarım ve Teknik kılavuza başvurun.
• İç üniteleri 1 ya da daha fazla dağıtımla bağlamalısınız.
Eğer 1 dağıtımlı iç
Soğutucu dağıtım
üniteler bağlanıyorsa,
D.Ü.
ünitesi
iç üniteleri, dış üniteden en uzak dağıtıma
bağlamalısınız.
Gaz boru tesisatı için.
(Φ12,7 [D.Ç.])
Kapalı uçlu boru A (büyük)
Q ≤ 72,0 KW
UTP-RX12AH
Table 2) İç ünite model kodları ve model seçim kapasitesi
Süzgeç için (Φ60)
Kuplör ısı yalıtımı
UTP-RX08AH
Q ≤ 8,0 KW
Dağıtım başına bağlana- Dağıtım başına kapasite
bilir iç ünitelerin en fazla Kapasitesi 8.0 kW’ı aşan bir iç ünite sağlamak için, bkz. “10.
kapasitesi (Q)
2 VEYA 4 DAĞITIM BIRLEŞTIRME”.
1
Rondela
Bağlanabilir iç ünitelerin
en fazla kapasitesi (Q)
a: ø34,92 [D.Ç.]
b: ø28,58 [İ.Ç.]
c: ø22,22 [İ.Ç.]
d: ø19,05 [İ.Ç.]
e: ø15,88 [İ.Ç.]
1
a: ø28,58 [D.Ç.]
b: ø22,22 [İ.Ç.]
c: ø19,05 [İ.Ç.]
d: ø15,88 [İ.Ç.]
e: ø12,7 [İ.Ç.]
1
a: ø19,05 [D.Ç.]
b: ø15,88 [İ.Ç.]
c: ø12,7 [İ.Ç.]
d: ø9,52 [İ.Ç.]
1
Seri bağlantılarla ilgili montaj konusunda kısıtlamalar
Dış üniteye
Soğutucu dağıtım
ünitesi
Soğutucu dağıtım
ünitesi
İç üniteye
İç üniteye
Bu soğutucu dağıtım ünitesinin aşağı akışına daha fazla soğutucu dağıtım ünitesi bağlanamaz (UTP-RX08AH/12AH).
4. BORU TESİSATI ÖZELLİKLERİ
Boru tesisatı özelliklerinin ayrıntıları için dış ünite montaj kılavuzuna başvurun.
5. MONTAJ İŞLEMİ
2.4. İsteğe bağlı parçalar
5.1. Montaj yeri seçme
Aşağıdaki isteğe bağlı parçalar mevcuttur.
Açıklama
Model No.
UTY-XWZXZ6
Harici bağlantı kiti
UTY-XWZXZB
UTP-EX060A
Ayırma tüpü kiti
UTP-EX096A*1
Uygulama
Harici giriş için
(Kuru kontak terminal / CNA01,
CNA101, CNA201, CNA301)
Harici giriş için
(Uygulama voltajı terminali / CNA02,
CNA102, CNA202, CNA302)
8,0 < Q (iç ünite kapasitesi) ≤ 18,0
kW’lık bir iç ünite bağlamak için
18,0 < Q (iç ünite kapasitesi) ≤ 28,0
kW’lık bir iç ünite bağlamak için
*1) UTY-EX096A’yı kullanmak için iki ek UTP-EX060A takımı hazırlanmalıdır.
3. BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ
Temel bağlantı özellikleri
D.Ü.
Soğutucu dağıtım
ünitesi
İ.Ü.
İ.Ü.
İ.Ü.
D.Ü.=Dış ünite
İ.Ü.=İç ünite
İ.Ü.
İ.Ü.
UYARI
Ana üniteyi monte ettiğiniz yerin, ünite ağırlığını tam anlamıyla taşıyıp taşıyamayacağını dikkate alın.
Askı cıvataları için, yeni montaj durumunda gömülü dolgu ya da gömülü temel cıvataları kullanın ve zaten takılıysa bir ankraj deliği kullanıp, ünitenin ağırlığı desteklenebilecek şekilde takın.
DİKKAT
Bu üniteyi aşağıdaki alanlara monte etmeyin:
• Deniz kenarı gibi tuz içeriği yüksek alana. Metal parçaları çürüterek parçaların
düşmesine veya ünitenin su sızdırmasına neden olacaktır.
• Mineral yağ ile dolu alanlar ya da mutfak gibi sıçrayan yağ veya buharın bulunduğu
ortamlar. Plastik parçaları çürüterek, parçaların düşmesine veya ünitenin su sızdırmasına neden olacaktır.
• Sülfürik gaz, klor gazı, asit veya alkali gibi cihazı olumsuz etkileyen maddeler üreten
alan. Bakır boruların ve lehimlenmiş bağlantıların çürümesine sebep olur, bu da
soğutucu sızıntısına neden olabilir.
• Elektromanyetik parazit üreten ekipman bulunan alana. Kontrol sisteminin hatalı
çalışmasına neden olarak, ünitenin normal biçimde çalışmasını engelleyecektir.
• Yanıcı gaz sızıntısına sebep olabilecek, geçici karbon fiberler veya alev alabilir toz
ya da tiner veya benzin gibi uçucu yanıcılar içeren alanlar. Gaz kaçağı olur ve gaz,
ünitenin etrafında birikirse bu durum yangına sebep olabilir.
• Küçük hayvanların yaşayabileceği alanlar. Küçük hayvanların girmesi ve dahili
elektrikli parçalara dokunması, arıza, duman ya da yangına neden olabilir.
• Hayvanların ünite üzerine pisleyebileceği veya amonyak üretebilecek alanlar.
7 üniteye kadar
Tr-2
9366247067-02_IM_9L.indb 2
8/9/2019 4:29:36 PM
5.2.1. Tavana asma
DİKKAT
Bu üniteyi, güç kaynağı kablosunu ve iletim kablosunu, televizyon ya da radyo
alıcılarından en az 1 m uzağa monte edin. Bunun amacı, televizyon alış parazitini
ya da radyo gürültüsünü önlemektir. (1 metreden fazla uzak monte edilseler bile,
bazı sinyal koşulları altında parazit almaya devam edebilirsiniz.)
10 yaşından küçük çocukların üniteye yaklaşması durumunda, üniteye
erişememeleri için koruyucu önlemleri alın.
Üst taraf yukarı bakacak şekilde monte ettiğinizden emin olun.
■ UTP-RX12AH
(Birim: mm)
214,5
Ürünün monte edileceği yeri, aşağıdaki koşulları göz önünde tuttuktan ve müşterinin
onayını aldıktan sonra seçin.
• Bu üniteyi, sağlam desteğe sahip olan ve titreşim olmayan bir konuma monte edin.
• Ünite montajı için yeterli boşluğa sahip bir konuma monte edin.
• İyi havalandırılan bir alana monte edin.
• Uzun süreler boyunca yüksek sıcaklıklara ya da neme maruz kalan bir konuma monte
etmeyin.
• Üniteyi sessizliğin öncelikli olduğu alanlara (yatak odası vb.) veya yakınına monte
etmeyin. Boru tesisatından soğutucu gürültüsü duyulabilir.
c
d
c c c
d
214,5
c c c b
[E]
162
106
a c c
[D]
[A]
[B]
[Üst taraf]
41
Soğutucu dağıtım ünitesi
346
Soğutucu dağıtım ünitesi
a=65, b=50, c=72, d=113,5
990
618
[C]
5.2. Montaj boyutları
• Bakım ve inceleme amaçları için, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi bir servis erişimi
sağlayın. Kontrol kutusu tarafında servis erişimi hazırladığınızdan emin olun.
• Bu ünite için drenaj sağlanması gerekli değildir.
• Soğutucu dağıtım ünitesini eğimsiz monte edin. (±2° içinde).
• Asarken, askı cıvatası boyutu için M8 ya da M10 kullanın.
1030
Örnek) UTP-RX12AH
50,0
UTP-RX12AH
72,0
298
Ürün kütlesi (kg)
UTP-RX08AH
YUKARI DOĞRU
Gaz emme borusu
Gaz boşaltma
borusu
298
[Kıstırma borusuz]
190
190
199
65
Sıvı borusu [E]
38
261
54
237
Gaz boşaltma borusu [A]
Sıvı borusu [B]
Gaz borusu [D]
185
Gaz emme
borusu [C]
108
Sıvı borusu
Sol taraf
Sağ taraf
Tr-3
9366247067-02_IM_9L.indb 3
8/9/2019 4:29:36 PM
■ UTP-RX08AH
Montaj sınırı
(Birim: mm)
20 mm veya daha fazla
214,5
a=65, b=50, c=72, d=113,5
660
c
d
c c c
214,5
b
[E]
162
106
a c c
A
A
[D]
20 mm veya daha fazla
Boru tesisatı bağlantısıyla birlikte: A=500 mm veya daha fazla
Boru tesisatı bağlantısı hariç: A=280 mm veya daha fazla
41
[A]
UYARI
346
[B]
[Üst taraf]
5.3. Askı cıvatası montajı
Ana üniteyi monte ettiğiniz yerin, ünite ağırlığına dayanıp dayanamayacağını dikkate
alın ve gerekirse, bir kirişle takviye ettikten sonra bir askı cıvatası takın.
[C]
618
M8 ya da M10 boyutlu askı cıvatası kullanın.
5.4. Metal asma aparatları
Bağlanan boru tesisatını, metal asma aparatlarını kullanarak ana ünitenin önü ve arkasında 1 m içinde destekleyin. Ana ünitenin metal asma aparatlarına aşırı ağırlık yerleştirirsiniz, ünite düşebilir.
700
298
5.5. Ünitenin montajı
UYARI
Montajı, ünitenin ağırlığına tam anlamıyla dayanabilecek bir konumda gerçekleştirin.
Hatalı montaj yapmak, ekipmanın düşmesine, su sızıntısına, elektrik çarpmasına ya
da yangına neden olabilir.
Montaj sırasında, askı cıvatasını çıkmayacak şekilde sabitleyin.
[Kıstırma borusuz]
298
DİKKAT
190
190
5.5.1. Kıstırma borusunu çıkarma
199
65
Bağlantı parçasındaki lehimleme dolgu metalini bir üfleç kullanarak eritip, kıstırma borusunu çıkarın.
38
■ Sağ taraf kullanılıyorsa
Lastik kapak
261
54
108
185
237
Üniteyi tavan üstüne monte ederken yeterli bakım boşluğu sağladığınızdan emin olun.
(“5.2. Montaj boyutları” kısmında bulunan montaj kısıtlamalarına başvurun.)
(*1)
Sol taraf
Sağ taraf
*2) Kullanılmayan dağıtımlar kapalı uçlu boru (aksesuarlar)
ile kapatılmalıdır. SağlananKıstırma
dan daha fazla kapalı uçlu
borusu
boru gerekiyorsa, bunları
yerel olarak satın alın.
*2
Sol taraf
Sağ taraf
■ Sol taraf kullanılıyorsa
Servis erişimi
Lastik kapak
(Birim: mm)
Kıstırma
borusu
*1
A veya daha fazla
Sol taraf
Servis
erişimi
B veya daha fazla
A
B
UTP-RX08AH
470
770
UTY-RX12AH
470
1100
Sağ taraf
*1) Kıstırma borusu ucunu, kullanılmayan tarafta kıstırma işlemiyle
sızdırmaz yapın.
Tr-4
9366247067-02_IM_9L.indb 4
8/9/2019 4:29:37 PM
5.5.2. Üniteyi sabitleyin (Tavandan asarken)
(1) Askıyı, aşağıdaki genel bakış şemasında gösterildiği gibi askı cıvatalarına takın. (4 yerde)
(2) Ekipmanın yatay olduğunu kontrol ettikten sonra, somunlar (yerel olarak satın
alınır) ve rondelalarla (alan aksesuarlar) yerine iyice sabitleyin.
(Birim: mm)
30 ila 40
Askı cıvatası
(8 ila 10)
Altıgen somun
(yerel olarak satın alınır)
Rondelalar
(aksesuarlar)
Askı
Altıgen somun
(yerel olarak satın alınır)
6. BORU MONTAJI
6.1. Boru seçimi
Aşağı yönde bağlı iç ünitelerin toplam kapasitesine
göre, bağlantı borusunu Table 1'den seçin.
Dış üniteye veya diğer
soğutucu dağıtım ünitesine
Soğutucu dağıtım ünitesinin yukarı akış tarafı
Dış çap [mm(inç)]
İç ünitenin toplam
kapasitesi (kW)
Sıvı borusu
Gaz boşaltma borusu Gaz emme borusu
1,1 ila 11,1
ø9,52 (3/8")
+ Daraltıcı
ø12,70 (1/2")
+ Daraltıcı
ø15,88 (5/8")
+ Daraltıcı
11,2 ila 13,9
ø9,52 (3/8")
+ Daraltıcı
ø12,70 (1/2")
+ Daraltıcı
ø19,05 (3/4")
+ Daraltıcı
14,0 ila 22,3
ø12,70 (1/2")
+ Daraltıcı
ø15,88 (5/8")
+ Daraltıcı
ø22,22 (7/8")
+ Daraltıcı
22,4 ila 28,0
ø12,70 (1/2")
+ Daraltıcı
ø19,05 (3/4")
+ Daraltıcı
ø22,22 (7/8")
+ Daraltıcı
28,1 ila 44,7
ø12,70 (1/2")
+ Daraltıcı
ø19,05 (3/4")
+ Daraltıcı
ø28,58 (1-1/8")
+ Daraltıcı
44,8 ila 46,9
ø15,88 (5/8")
+ Daraltıcı
ø19,05 (3/4")
+ Daraltıcı
ø28,58 (1-1/8")
+ Daraltıcı
47,0 ila 56,0
ø15,88 (5/8")
+ Daraltıcı
ø22,22 (7/8")
+ Daraltıcı
ø28,58 (1-1/8")
+ Daraltıcı
56,1 ila 80,0
ø15,88 (5/8")
+ Daraltıcı
ø28,58 (1-1/8")
ø34,92 (1-3/8")
80,1 ila 95,0
ø19,05 (3/4")
ø28,58 (1-1/8")
ø34,92 (1-3/8")
• İleride iç ünite ekleme planınız veya imkanınız varsa, daha yüksek bağlantı
kapasitesini destekleyebilecek bir boru çapı seçin.
(1) Soğutucu dağıtım ünitesine bağlamak için boruyu seçin.
Tip A) Soğutucu dağıtım ünitesinin 1 iç ünite aşağı akışı bağlanıyorsa
Table 2) İç ünite toplam kapasitesi ve soğutucu dağıtım ünitesi aşağı akış
tarafı bağlantısı boru boyutları
Soğutucu dağıtım ünitesinin aşağı akışı
Dış çap [mm(inç)]
İç ünitenin toplam kapasitesi
(kW)
Gaz emme borusu
2,2 ila 8,0
Sıvı borusu
Soğutucu dağıtım ünitesi
Gaz boşaltma borusu
Gaz borusu
Gaz borusu
Sıvı borusu
ø15,88 (5/8")
ø9,52 (3/8")
• Boru tesisatı çaplarının eşleştiğinden emin olmak için karşılık gelen boruya
bağlamadan önce soğutucu dağıtım ünitesi çıkış dağıtımını kesin.
Table 3) İç ünite kapasitesi ve bağlantı borusu boyutları
Sıvı borusu
Bağlı iç ünitenin kapasitesine göre, bağlantı borusunu Table 3'ten seçin.
Soğutucu dağıtım ünitesinin aşağı akışı
Dış çap [mm(inç)]
İç ünite kapasitesi (kW)
Gaz borusu
İç ünite
Tip B) Soğutucu dağıtım ünitesinin 2 ya da daha fazla iç ünite aşağı akışı bağlanıyorsa
Dış üniteye veya diğer
soğutucu dağıtım ünitesine
Table 1) İç ünite toplam kapasitesi ve soğutucu dağıtım ünitesi yukarı akış tarafı
bağlantısı boru boyutları
Aşağı yönde bağlı iç ünitelerin toplam kapasitesine
göre, bağlantı borusunu Table 1'den seçin.
ø12,70 (1/2")
ø6,35 (1/4")
5,6, 7,1, 8,0
ø15,88 (5/8") *1
ø9,52 (3/8") *1
Kapasitesi 8,0 kW’ı aşan bir iç üniteyi bağlamak için, isteğe bağlı mevcut ayırma tüpü kiti 2 veya 4 çıkış borusu
dağıtımını birleştirmek amacıyla kullanılmalıdır. Ayrıntılı
bilgi için ayırma tüpü kiti montaj kılavuzuna bakın.
8,0’den fazla
Gaz emme borusu
Sıvı borusu
Soğutucu dağıtım ünitesi
Gaz boşaltma borusu
Sıvı borusu
1,1, 2,2, 2,8, 3,6, 4,0, 4,5
*1) Boru tesisatı çaplarının eşleştiğinden emin olmak için karşılık gelen boruya bağlamadan önce soğutucu dağıtım ünitesi çıkış dağıtımını kesin.
Table 4) Soğutucu dağıtım ünitesi boru boyutu
Gaz borusu
Dış ünite tarafı
Dış çap [mm(inç)]
Sıvı borusu
Aşağı yönde bağlı iç ünitelerin toplam kapasitesine
göre, bağlantı borusunu
Table 2'den seçin.
Dağıtım kitinden iç üniteye
boru tesisatı için, dış ünitenin
montaj kılavuzuna bakın.
İç ünite tarafı
Dış çap [mm(inç)]
Gaz emme borusu Gaz boşaltma borusu Sıvı borusu
ø34,92 (1-3/8")
ø28,58 (1-1/8")
ø19,05 (3/4")
Gaz borusu
Sıvı borusu
Φ12,7 (1/2")
Φ6,35 (1/4")
(3) İç ünite model kodları ve model seçim kapasitesi
Model kodu
İç ünite
İç ünite
İç ünite kapasitesi
(Kw)
04
1,1
07
2,2
09
2,8
12
14
3,6
4,0
4,5
18
5,6
24
30
7,1
8,0
9,0
(2) Seçilen borunun boyutu Table 4'ten farklıysa, çapların uyuşması için daraltıcılar
(aksesuarlar) kullanın.
Bağlantı borusu
Daraltıcı
Model kodu
34
36
45
54
60
72
90
96
İç ünite kapasitesi
(Kw)
10,0
11,2
12,5
14,0
18,0
22,4
25,0
28,0
Soğutucu dağıtım ünitesi
Tr-5
9366247067-02_IM_9L.indb 5
8/9/2019 4:29:37 PM
■ Bir boru kesici ile soğutucu dağıtım ünitesinin iç taraf borusunu kesin.
6.3.2. Boruları bükme
Sıvı borusu : φ6,35(1/4") → φ9,52(3/8")
Gaz borusu : φ12,7(1/2") → φ15,88(5/8")
Borular elinizle şekillendirilir. Ezilmemelerine dikkat edin. Boruları 90° üzerinde açıyla
bükmeyin.
Borular sürekli olarak bükülür veya gerilirse, malzeme sertleşecek, daha fazla bükmeyi
veya germeyi zorlaştıracaktır. Boruları 3 kereden fazla bükmeyin ya da germeyin.
Bağlantı alanı
DİKKAT
Borunun kırılmasını önlemek için keskin bükmelerden kaçının. Boruyu, 100 mm ya da
üstünde bir kavis yarı çapıyla bükün.
Boru sürekli olarak aynı yerden bükülürse kırılır.
Bağlayın
6.3.3. Boru bağlantısı
Bağlantı borusu
Boru, lehimlenerek bağlanabilir
Gaz emme borusu
Kesme noktası
(Bağlantı alanının ortası)
Sıvı borusu
NOT: Bağlantı borusunu soğutucu dağıtım ünitesi borusuna temas edene kadar sıkıca
geçirin.
Gaz boşaltma borusu
DİKKAT
Soğutucu
dağıtım
ünitesi
Lehimleme
• Bir boruyu kesmek için bir boru kesici kullanın. Boruyu kestikten sonra çapakları
alırken serbest kalan parçacıkların boruya girmediğinden emin olun.
Gaz borusu
Sıvı borusu
Lehimleme
6.4. Isı yalıtımı montajı
DİKKAT
6.2. Boru malzemesinin seçimi
Gaz emme borusunu, gaz boşaltma borusunu, sıvı borusunu ve gaz borusunu ısı
yalıtımıyla yalıtın.
Bakır borular
Lehimsiz bakır boruların kullanılması gereklidir ve artık yağ miktarının 40 mg/10 m oranından az olması beklenir. çökmüş, şekli bozulmuş ya da rengi atmış kısımlara (özellikle
iç yüzeyde) sahip bakır boruları kullanmayın. Aksi takdirde, genleşme valfi ya da kılcal
tüp kirleticiler ile tıkanabilir.
R410A kullanan bir klima geleneksel soğutucu (R22) kullanımından daha yüksek basınca neden olduğundan, uygun malzemeleri seçmek gerekir.
R410A ile kullanılan bakır boruların kalınlıkları tabloda gösterilmiştir. Piyasada bulunsa
bile tablodakilerden daha ince bakır boruları kullanmayın.
Tavlanmış Bakır Boruların Kalınlıkları (R410A)
Boru dış çapı (mm [inç])
ø6,35 (1/4")
ø9,52 (3/8")
ø12,70 (1/2")
ø15,88 (5/8")
ø19,05 (3/4")
Kalınlık [mm] *1
0,80
0,80
0,80
1,00
1,20
ø22,22 (7/8")
1,00
ø28,58 (1-1/8")
1,00
ø34,92 (1-3/8")
1,20
Malzeme
BAKIR JIS H3300 C1220T-O
ya da eşdeğeri
(İzin verilen çekme gerilimi
≥ 33 [N/mm2])
BAKIR JIS H3300 C1220T-H
ya da eşdeğeri
(İzin verilen çekme gerilimi
≥ 61 [N/mm2])
*1) Boruların mukavemet basıncı 4,2MPa
6.3. Boru bağlantısı
Isı yalıtımını, 120 °C'den fazla ısı direnciyle kullanın.
Bunun yanı sıra, soğutucu borusunun montaj konumundaki nem seviyesinin %70'i aşması bekleniyorsa, ısı yalıtımını, soğutucu boru tesisatı etrafına monte edin. Beklenen
nem seviyesi %70-80 ise, 15 mm veya daha kalın ısı yalıtımı, beklenen nem seviyesi
%80'i aşıyorsa, 20 mm veya daha kalın ısı yalıtımı kullanın.
Eğer ısı yalıtımı belirtilen kadar kalın kullanılmazsa, yalıtım yüzeyinde yoğunlaşma
oluşabilir. Ayrıca, 20 °C'de, ısı iletkenliği 0,045 W/(m·K) veya daha az olan ısı yalıtımı
kullanın.
6.4.1. Boru tesisatı yalıtımı
(1) Sızdırmazlık testi tamamlandıktan sonra yalıtım işlemini gerçekleştirin.
(2) Tüm boruları ve boru tesisatı bağlantı parçalarını, hiçbir boşluk olmayacak şekilde
yalıtın.
(3) Terminal parçasını (a), hiç hava girip çıkmayacak şekilde sıkıca bağlayın.
(4) Yalıtım malzemesinin kalın olmasını sağlamak amacıyla, kablo kelepçelerini aşırı
sıkıştırmayın.
(a)
Yalıtım (yerel olarak satın alınır)
Soğutucu
dağıtım
Ünitesi
Kablo kelepçesi (yerel olarak satın alınır)
6.3.1. Lehimleme
• Kuplör ısı yalıtımını (aksesuarlar), gaz boşaltma borusu tesisatının süzgeç
bölümünün etrafına sarın.
DİKKAT
Soğutucu döngüsüne hava ya da farklı bir soğutucu türü girerse, soğutucu döngüsündeki dahili basınç anormal derecede yüksek olacak ve ünitenin tam performansını ortaya koymasını engelleyecektir.
Basınç düzenleme vanası
Bu alandaki bağıl nem %80’in üzerine çıkarsa, kabin yalıtımını (aksesuarlar) aşağıdaki
konuma monte edin:
(Birim: mm)
Kapak
Azot gazı
115±10
Boruları lehimlerken azot gazı uygulayın.
Azot gazı basıncı: 0,02 MPa
(= elinizin tersinde hissedilecek yeterlilikte
basınç veya daha fazlası)
6.4.2. Kabin yalıtımı montajı
Lehimleme alanı
Bir boru, azot gazı uygulanmadan lehimlenirse, bir oksitlenme tabakası oluşturacaktır.
Bu, performansı düşürebilir veya ünitedeki parçalara (kompresör ya da vanalar gibi)
zarar verebilir.
Boruları lehimlemek için akı kullanmayın. Akı, klor türüyse, boruların aşınmasına
neden olacaktır.
Bunun yanı sıra, akı florür içeriyorsa, soğutucu yağın bozulmasından dolayı soğutucu
boru sistemini etkileyecektir.
Lehimleme malzemesi olarak, akı gerektirmeyen fosforlu bakır kullanın.
0 ila 5
Kabin yalıtımının ortasını, gaz emme
borusu ekseniyle hizalayın.
Kabin yalıtımı
Kabin yalıtımını, dış ünitenin bağlantı
tarafındaki gaz emme borusunun
altına monte edin.
Tr-6
9366247067-02_IM_9L.indb 6
8/9/2019 4:29:38 PM
7. ELEKTRİK KABLO TESİSATI
7.1. Elektrik kablo tesisatı için güvenlik önlemleri
UYARI
Elektrik işleri ulusal veya bölgesel yönetmelikler doğrultusunda yetkili bir kişi
tarafından bu Kılavuz ile uyumlu şekilde gerçekleştirilmelidir. Ünite için özel bir devre
kullandığınızdan emin olun.
Yetersiz bir güç kaynağı devresi ya da yanlış yapılmış olan elektrik işleri, elektrik
çarpması ya da yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
Çalışmaya başlamadan önce, soğutucu dağıtım ünitesi, iç ünite ve dış üniteye güç
sağlanmadığını kontrol edin.
Kablo tesisatı için, belirtilen kablo türlerini kullanın, terminal bağlantılarında
kabloların harici kuvveti olmadığından emin olarak sıkıca bağlayın.
Yanlış bağlanmış veya sabitlenmiş kablolar, terminallerde aşırı ısınma, elektrik
çarpması veya yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
Elektrik kutusu kapağını sıkıca üniteye monte edin.
Yanlış monte edilmiş bir elektrik kutusu kapağı, toz ya da su ile temas sonucunda
elektrik çarpması ya da yangın gibi ciddi kazalara neden olabilir.
Verilen ya da üreticinin önerdiği bağlantı ve güç kablolarını kullanın. Yanlış
bağlantılar, yetersiz yalıtım veya izin verilen akımı aşmak elektrik çarpmasına veya
yangına sebep olabilir.
Güç kablolarını modifiye etmeyin, uzatma kabloları kullanmayın veya kablolara ek
yapmayın. Yanlış bağlantılar, yetersiz yalıtım veya izin verilen akımı aşmak elektrik
çarpmasına veya yangına sebep olabilir.
Terminal blok numaralarını ve bağlantı kablosu renklerini, iç ünite ya da dış
üniteninkilerle eşleştirin. Yanlış kablolama elektrikli parçaların yanmasına neden
olabilir.
Bağlantı kablolarını terminal panosuna sıkıca bağlayın. Ayrıca, kabloları kablo
tutucularla sabitleyin. Kabloların yanlış bağlantısı bir arızaya, elektrik çarpmasına
veya yangına neden olabilir.
Bağlantı kablosunun dış kaplamasını daima kablo kelepçesi ile sabitleyin. (Yalıtım
yıpranırsa, elektrik boşalması meydana gelebilir.)
Bir toprak sızıntısı şalteri monte edin. Ayrıca, aynı anda şebeke gerilimi kesilecek
şekilde elektrik kaçağı sigortası takın. Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yangın
meydana gelebilir.
7.2. Elektrik gereksinimleri
Gerilim sınıfı
230 V
Çalışma aralığı
198 - 264 V
• Güç kablosu türünü ve boyutunu, ilgili yerel ve ulusal yönetmeliklere göre seçin.
• Yerel kablo tesisatı güç kablosu ve dağıtım kablo tesisatına yönelik teknik özellikler
yerel yasaya uygundur.
• En fazla kablo uzunluğu: Uzunluğu, gerilim düşmesi %2'den az olacak şekilde
ayarlayın. Kablo uzunluğu fazla olduğunda kablo çapını artırın.
Tüm soğutucu sistemlerine sigorta takılmalıdır. Bir sigortayı farklı bir soğutucu
sisteminde kullanmayın.
Her montaj koşulunun şalter özellikleri için tabloya başvurun. Aynı soğutucu sistemi
aralığı içinde güç çapraz kablo tesisatını gerçekleştirin. Çapraz kablo tesisatı
yapıldığında, aşağıdaki A ve B koşullarını karşılamak için soğutucu dağıtım ünitelerine
yönelik bir bağlantı yapın.
A. Akım şalteri gereksinimleri
Model
MCA
MFA
UTP-RX08AH
1,04 A
20 A
UTP-RX12AH
1,56 A
20 A
MCA: İzin Verilen En Az Devre Akım Şiddeti
MFA: En Fazla İzin Verilen Sigorta Akım Şiddeti
Çapraz güç kablo tesisatını yaparken, bağlı soğutucu dağıtım üniteleri ve iç ünitelerin
toplam MCA'sı 15 A'yı aşmayacak şekilde yapın. İç ünite MCA'sı için, iç ünite montaj
kılavuzuna başvurun.
Bağlı soğutucu dağıtım ünitelerinin ve iç ünitelerin kapasitesi üst sınırı aşarsa, ya
sigortalar ekleyin ya da büyük kapasiteli bir sigorta kullanın.
B. Toprak sızıntısı şalteri gereksinimleri
üniteler
30 mA, 0,1 sn. ya da daha az
44 veya daha az *
100 mA, 0,1 sn. ya da daha az
45 ila 148
* Sigortaya bağlı ünitelerin toplam sayısı 44'ü aşarsa, ya 30mA'lık bir sigorta ekleyin ya
da daha yüksek kapasiteye sahip sigortalar kullanın.
7.2.1. Kablo teknik özellikleri
Güç kaynağı ve iletim kablosu için aşağıdaki özelliklere uyun.
Toprak kablosunu her zaman bağlayın.
Hatalı topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.
Kablo tesisatı çalışmasını, klimanın güvenli ve olumlu çalıştırılabilmesi için
standartlarla uyumlu olarak gerçekleştirin.
Bağlanabilir soğutucu dağıtım üniteleri ve iç
Şalter kapasitesi
Önerilen kablo
boyutu (mm2)
Güç kaynağı
kablosu
Type60245
IEC57 ya da
eşdeğeri
1ø 50 Hz 198 - 264 V
2 Kablo + toprak
0,33
LONWORKS
uyumlu kablo
22 AWG SEVİYE 4
(NEMA) kutupsuz 2
damar, çift bükümlü sert
damar çap 0,65mm
DİKKAT
Üniteyi topraklayın.
Topraklama kablosunu, gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefon kablosuna
bağlamayın.
Hatalı topraklama elektrik çarpmasına neden olabilir.
Ürüne zarar vereceğinden, güç kaynağı kablolarını iletim terminallerine bağlamayın.
7.3. Kablo tesisatı
7.3.1. Güç kaynağı kablosu
Topraklama kablosunu diğer kablolardan daha uzun tutun.
Güç kaynağı ve iletim kablolarını kesinlikle demet yapmayın.
Bu kabloları birbirinden 50 mm ya da daha fazla ayırın.
Bu kabloları bir arada demetlemek hatalı çalışmaya ya da arızaya neden olacaktır.
Bilgisayar panosunu kullanırken, vücutta yüklü statik elektrik bilgisayar panosunun
hatalı çalışmasına neden olabilir. Aşağıdaki önlemlere uyun:
• Soğutucu dağıtım ünitelerini, iç üniteleri, dış üniteleri ve çevre cihazları
topraklayın.
• Gücü (şalteri) kapatın.
• Vücutta yüklü statik elektriği boşaltmak için, soğutucu dağıtım ünitelerinin, iç ve
dış ünitelerin metal kısmına 10 saniyeden uzun süre dokunun.
• Bilgisayar panosundaki parça terminallerine ve düzenlemelere dokunmayın.
Açıklama
2,5
Besleme kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis ya da benzeri
yetkili kişilerce değiştirilmelidir.
İletim kablosu
Kablo türü
20
Topraklama
kablosu
mm
30
mm
Güç kaynağı kablosu
(1) Terminal bloğunu bağlamak için aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yalıtıcı manşonlu
halka terminalleri kullanın.
(2) Uygun bir araç kullanarak halka terminalleri, kablolar gevşemeyecek şekilde
kablolara sıkıca tutturun.
(3) Belirtilen kabloları kullanın, sağlam biçimde bağlayın ve terminallerde baskı
olmayacak şekilde sabitleyin.
Tr-7
9366247067-02_IM_9L.indb 7
8/9/2019 4:29:38 PM
(4) Terminal vidalarını sıkıştırmak için uygun bir tornavida kullanın.
Çok küçük tornavida kullanmayın, aksi takdirde, vida başları zarar görebilir ve
vidalar düzgün sıkılamaz.
(5) Terminal vidalarını çok fazla sıkıştırmayın, aksi halde vidalar kırılabilir.
(6) Terminal vidası sıkma torkları için tabloya bakın.
(7) Lütfen 2 güç kaynağı kablosunu 1 vidayla sabitlemeyin.
m
0m
n
yu
so
Halka terminal
1
Manşon
Özel rondelayla
vidalayın
Özel rondelayla
vidalayın
Halka terminal
Halka
terminal
Kablo
Kablo
Terminal blok
UYARI
Halka tipi terminaller kullanın ve terminal vidalarını belirtilen torklara sıkın; aksi
halde anormal aşırı ısınma olabilir ve muhtemelen ünitenin içinde ağır hasara
neden olabilir.
Sıkma torku
M4 vida
(Güç kaynağı / L, N, GND)
1,2 ila 1,8 N·m
(12 ila 18 kgf·cm)
7.3.2. İletim kablosu
30
mm
Korumalı kablo
(tabaka yok)
40
DOĞRU
mm
YASAK
Farklı çap
1 tarafa bağlayın
UYARI
Terminal vidalarını belirtilen torklara sıkın; aksi halde anormal aşırı ısınma olabilir
ve muhtemelen ünitenin içinde ağır hasara neden olabilir.
Sıkma torku
M3 vida
(İletim / X1, X2)
0,5 ila 0,6 N·m
(5 ila 6 kgf·cm)
DİKKAT
Ana kablodan tabakayı sıyırırken, iletken kabloya hasar vermeyecek özel bir alet
kullanın.
Terminal bloğuna bir vida takarken, vidayı aşırı sıkıştırarak kabloyu kesmeyin.
Diğer taraftan, yeterli sıkılmamış bir vida, iletişim sorununa yol açacak hatalı
temasa neden olabilir.
Tr-8
9366247067-02_IM_9L.indb 8
8/9/2019 4:29:38 PM
7.3.3 Kablo tesisatı yöntemi
Soğutucu dağıtım üniteleri, dış üniteler ve iç ünitelere yönelik kablo tesisatı örneği şekilde gösterilmektedir.
*1):Yalnızca soğutma
İletim
*1
Dış ünite
İletim
Soğutucu boru tesisatı
İç ünite
Soğutucu
dağıtım ünitesi
[UTP-RX01*H]
Soğutucu dağıtım ünitesi
Güç
kaynağı
Güç
kaynağı
L N
L N
Şalter
Şalter
L N
İletim
Güç kaynağı
230V 1 50Hz
İletim
İç ünite
İletim
İç ünite
L N
İletim
İç ünite
İletim
Güç kaynağı
230V 1 50Hz
İç ünite
İç ünite
Soğutucu dağıtım ünitesi
Güç
kaynağı
L N
Şalter
L N
İletim
Güç kaynağı
230V 1 50Hz
İletim
İç ünite
İletim
İç ünite
İç ünite
İletim
İletim
İç ünite
İç ünite
İletim kablosu, aynı soğutucu dağıtım grubuna ait iç üniteleri bağlar. İletim kablosu, farklı soğutucu dağıtım
gruplarına ait iç üniteleri bağlamak için kullanılamaz.
İletim hattı
Soğutucu borusu
Soğutucu
dağıtım
ünitesi
Soğutucu borusu
Soğutucu dağıtım grubu
Soğutucu dağıtım grubu
DOĞRU
YASAK
Soğutucu
dağıtım
ünitesi
Soğutucu
dağıtım
ünitesi
İç ünite, atanmış oda soğutma cihazı olarak kullanılıyorsa, iç ünitenin iletim
terminalini, soğutucu dağıtım ünitesinin “OUT/RB” terminaline ya da dış ünite
iletim terminaline bağlayın.
Soğutucu dağıtım grubu
YASAK
Güç kaynağının çapraz kablo tesisatı
Soğutucu dağıtım ünitesi
Güç kaynağı
: Çekme kutusu
İletim hattı
Soğutucu borusu
İletim hattı
İletim hattı
L N
Soğutucu borusu
Soğutucu dağıtım ünitesi
Soğutucu dağıtım ünitesi
Soğutucu dağıtım ünitesi
Şalter
Soğutucu dağıtım ünitesi
Güç kaynağı
Güç kaynağı
L N
L N
L N
Soğutucu dağıtım grubu
DOĞRU
Soğutucu dağıtım grubu
YASAK
Güç kaynağı
230V 1ø 50Hz
Tr-9
9366247067-02_IM_9L.indb 9
8/9/2019 4:29:38 PM
7.3.4. Çalışma prosedürü
Ayrıntı M1: Güç kaynağı kablosu
(1) Kontrol kutusu kapağını çıkarın. (4 vida)
Topraklama
Örnek) RX12AH durumunda:
İletim kablosu
(İç üniteye)
Topraklama
Ayrıntı M3: İletim kablosu
X1 X2
(2) İletim kablosunu, iletim kablosu terminaline bağlayın.
(3) İletim kablolarını, kablo kelepçesi aksesuarlarını kullanarak sıkıca takın.
RX08AH : 9 konuma kadar, RX12AH : 13 konuma kadar
(4) Güç kaynağı kablosunu, güç kaynağı kablo terminaline bağlayın.
(5) Güç kaynağı kablosu kelepçesini yerine sıkıca sabitleyin.
Dış üniteye / iç üniteye
(Yalnızca soğutma)
X1 X2
DIŞ ÜNİTEYE
İLETİM
Ayrıntı M2: İletim kablosu
İç üniteye
(soğutma / ısıtma)
(6) Küçük hayvanların girmesini önlemek için, kablo deliklerini macunla doldurun.
M3
(7) Kontrol kutusu kapağını takın. (4 vida)
Kablo kelepçesi *1
8. ALAN AYARI
A dağıtımı için
Kablo kelepçesi *1
DİKKAT
B dağıtımı için
DIP anahtarlarını ayarlamak için yalıtılmış bir tornavida kullanın.
Kablo kelepçesi *1
8.1. Bilgisayar panosu yerleşimi
C dağıtımı için
Kablo kelepçesi *1
I dağıtımı için
Döner anahtar
• Güç kaynağını AÇMADAN önce anahtarları ayarlayın. (Güç kaynağı AÇILDIKTAN
sonra anahtar ayarları devre dışı bırakılacaktır.)
REF AD×10
REF AD×1
RB AD×10
RB AD×1
Kablo kelepçesi *1
D dağıtımı için
DIP anahtarı SET2
Kablo kelepçesi *1
J dağıtımı için
Kablo kelepçesi *1
K dağıtımı için
Kablo kelepçesi *1
L dağıtımı için
M2
M1
İletim kablosu
[Dış üniteye/iç üniteye
(yalnızca soğutma)]
Kablo kelepçesi
Güç kaynağı kablosu
Kablo kelepçesi *1
*1) Aksesuarlar
Tr-10
9366247067-02_IM_9L.indb 10
8/9/2019 4:29:38 PM
8.2. Adres ayarı
9. HARİCİ GİRİŞ
(1) Soğutucu dağıtım ünitesi adresi
1 soğutucu sisteme çoklu soğutucu dağıtım ünitesi bağlanırken, RB AD SW'de
adresi ayarlayın.
Döner anahtar (RB AD × 1)...Fabrika ayarı “0”
Döner anahtar (RB AD × 10)...Fabrika ayarı “0”
(2) Soğutucu devresi adresi
Çoklu soğutucu sistemleri durumunda, her soğutucu sistem için REF AD SW’yi
ayarlayın. Dış üniteyle aynı soğutucu devresi adresine ayarlayın.
Döner anahtar (REF AD × 1)...Fabrika ayarı “0”
Döner anahtar (REF AD × 10)...Fabrika ayarı “0”
Ayarlama
Anahtar türü
•
Soğutucu dağıtım ünitesi, soğutucu dağıtım ünitesi bilgisayar panosu terminali
kullanılarak soğutma önceliğine ve ısıtma önceliğine geçirilebilir.
•
“Harici giriş önceliği modu,” soğutucu dağıtım ünitesinin bilgisayar panosunda
DIP anahtarı SET2-1, 2 değiştirilerek ayarlanmalıdır.
•
Çift büküm kablo (22AWG) kullanılmalıdır. Kablonun en fazla uzunluğu
150 metredir.
•
Takılacak kabloların sayısına bağlı olarak, uygun harici boyuta sahip bir harici
giriş ve çıkış kablosu kullanın.
•
Kablo bağlantısı, güç kablosu hattından ayrı olmalıdır.
Ayar aralığı
 Manuel adres ayarı
CN01
Ayar
örneği
“2”
Soğutucu
dağıtım ünitesi
adresi
CN02
CN102
EX. IN D
0 ila 63
RB AD × 10
CN101
CN201
CN202
EX. IN C
CN301
CN302
EX. IN B
EX. IN A
RB AD × 1
 Otomatik adres ayarı *1
Bu anahtarı, fabrika ayarında 00 olarak
ayarlayın.
 Manuel adres ayarı
Ayar
örneği
“63”
Soğutucu devresi
adresi
0 ila 99
REF AD × 10
REF AD × 1
 Otomatik adres ayarı *1
Bu anahtarı, fabrika ayarında 00 olarak
ayarlayın.
*1) Otomatik adres ayarının ayrıntıları için, lütfen dış ünite montaj kılavuzuna
başvurun.
• İki veya dört dağıtımı birleştirirken ve ardından adresi manuel olarak ayarlarken,
yalnızca iletim kablosunun bağlandığı döner anahtarı ayarlayın.
9.1. Giriş seçimi
8.3. İşlev ayarı
DIP anahtarı SET2
Tabloya başvurarak, DIP anahtarı SET2'yi ayarlayın.
(1) Çalışma modu seçme anahtarı
2
Çalışma modu
OFF
OFF
İlk komuta verilen öncelik
(KAPAMA) (KAPAMA)
ON
(AÇMA)
Açıklamalar
OFF
Soğutucu dağıtım ünitesinin harici
(KAPAMA) girişine verilen öncelik
OFF
(KAPAMA)
ON
(AÇMA)
ON
(AÇMA)
ON
(AÇMA)
SET 2
4
OFF
OFF
(KAPAMA) (KAPAMA)
CNA01
*a
1
Yönetici iç üniteye verilen öncelik
2
TPRK
Ayara izin verilmez
Soğutma/ısıtma seçimi kontrol
süresi
6 dk
Açıklamalar
*a: Çok düşük akım kullanım temaslarını seçin (DC12V, DC1mA ya
da daha düşüğünde kullanılabilen).
*b: Kablo tesisatı, Uygulama
gerilimi terminallerinden farklıdır.
Kablo tesisatı sırasında yeterince
dikkatli olun.
*b
bağlı ünite
(2) Soğutma/ısıtma seçimi kontrol süresi
3
Bilgisayar panosu
Fabrika ayarı
Bağlı üniteye sahip çoklu soğutucu dağıtım ünitelerinin Kuru kontak terminallerine bağlandığında, her soğutucu dağıtım ünitesini, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi röle, vb.
ile yalıtın.
Fabrika ayarı
ON
(AÇMA)
OFF
(KAPAMA)
OFF
(KAPAMA)
ON
(AÇMA)
Ayara izin verilmez
ON
(AÇMA)
ON
(AÇMA)
Ayara izin verilmez
3 dk
K1
• Soğutma/ısıtma seçimi kontrol süresi kısaysa, geçen soğutucunun sesi, soğutma/
ısıtma seçimi kontrol işlemi sırasında yüksek olabilir.
• Belirtilen konumlardakiler dışındaki ayarlar değiştirilmeyecektir.
• Birleştirilmiş 2 veya 4 dağıtım ile bir işlev ayarı yapmak için, birleştirilmiş tüm dağıtımlarla aynı "DIP anahtarı SET2” ayarını kullanın.
K2
Bilgisayar panosu
CNA 01
Bilgisayar panosu
CNA 01
Giriş cihazı
Soğutucu dağıtım ünitesi Soğutucu dağıtım ünitesi
1
Kuru kontak terminal (CNA01, CNA101, CNA201, CNA301)
Bağlamak istediğiniz giriş cihazında bir güç kaynağı gerekmediğinde, Kuru kontak
terminal (CNA01, CNA101, CNA201, CNA301) kullanın.
Röle için güç kaynağı
SET 2
Uygulamaya göre bu terminal türlerinden birini kullanın. (Her iki terminal türü aynı anda
kullanılamaz.)
K1-K2 : Röle
(DC akımı için cihaz)
NOT: Çoklu soğutucu dağıtım ünitelerine doğrudan bağlandığında, arızaya neden olacaktır.
Tr-11
9366247067-02_IM_9L.indb 11
8/9/2019 4:29:39 PM
Uygulama voltajı terminali (CNA02, CNA102, CNA202, CNA302)
Bağlamak istediğiniz giriş cihazında bir güç kaynağı sağlanması gerektiğinde, Uygulama gerilimi terminalini (CNA02, CNA102, CNA202, CNA302) kullanın
DC güç kaynağı *1
12 - 24V
-
Giriş cihazı
Yük
direnci
+
Bilgisayar
panosu
+
1
2
-
*c
CNA02
3
*d
10. 2 VEYA 4 DAĞITIM BİRLEŞTİRME
•
Kapasitesi 8,0 kW’ı aşan bir iç ünite, 2 veya 4 iç ünite tarafı çıkış dağıtımı
birleştirilerek bağlanabilir.
•
Bu bölüm yalnızca 2 veya 4 dağıtımın birleştirilmesi planlanıyorsa okunmalıdır.
•
Kapasitesi 8,0 kW’ı aşan bir iç ünite bağlamak için isteğe bağlı olarak mevcut
ayırma tüpü kiti kullanın.
•
Ayırma tüpü kitinin montajı için kitin montaj kılavuzuna bakın.
10.1. Bağlantı özellikleri
Tipik örnekler
bağlı ünite
*1: DC12 güç kaynağını 24V yapın. Bağlı yük için yüksek kapasiteli bir güç kaynağı
seçin.
1-3 pimleri boyunca 24V değerini aşan bir gerilim uygulamayın.
D.Ü.
Soğutucu dağıtım ünitesi
*c: İzin verilen akım DC 5mA ilâ 10mA'dır. (Önerilen: DC5mA)
Akım DC10mA ya da daha az olacak şekilde bir yük direnci sağlayın.
Çok düşük akım kullanım temaslarını seçin (DC12V, DC1mA veya daha azında
kullanılabilir).
İ.Ü.
İ.Ü.
*d: Pim 1 için kutup [+], pim 3 için [-] şeklindedir. Doğru biçimde bağlayın.
Ayırma tüpü kiti
(UTP-EX096A)
Bilgisayar
panosu
Giriş cihazı
Yük
direnci
CNA
02
bağlı ünite
Bilgisayar
panosu
CNA
02
9.2. Soğutma/ısıtma önceliği işlevi
Yalnızca “kenar” girişi
Konektör
CNA01 ya da CNA02
CNA01 ya da CNA02
Giriş sinyali
Komut
OFF (KAPALI) →
Isıtma önceliği
ON (AÇIK)
ON (AÇIK) → OFF
Soğutma önceliği
(KAPALI)
Açık
Bağlantı özellikleri
Dağıtım başına bağlanabilir iç ünitelerin en fazla
kapasitesi (Q)
2 dağıtım birleştirme 8 < Q ≤ 18 KW
4 dağıtım birleştirme 18 < Q ≤ 28 KW
Soğutucu dağıtım ünitesi
İ.Ü.
İ.Ü.
İ.Ü.
İ.Ü.
İ.Ü.
2 veya 4 dağıtımın birlikte birleştirildiği noktaya birden çok iç ünite aşağı akış tarafı
bağlanamaz.
10.2. Boru tesisatı (boru seçimi)
Dış üniteye veya diğer
soğutucu dağıtım ünitesine
DC güç kaynağı
12 - 24V
Soğutucu dağıtım ünitesi Soğutucu dağıtım ünitesi
Bir bağlı üniteli çoklu soğutucu dağıtım ünitelerinin Uygulama gerilimi terminallerine
bağlandığında, soğutucu dağıtım ünitesi dışında, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi bir
çekme kutusu, vb. ile dağıtım yaptığınızdan emin olun.
Ayırma tüpü
kiti
(UTPEX060A)
İ.Ü.
Gaz emme borusu
Soğutucu dağıtım
ünitesi
Sıvı borusu
Gaz boşaltma
Kapalı
Sıvı borusu
Gaz borusu
Öncelik modu
Isıtma
Soğutma
Bağlı iç ünitenin kapasitesine göre, bağlantı
borusunu Table 1'den
seçin.
İ.Ü.
İ.Ü.
Table 1) İç ünite kapasitesi ve bağlantı borusu boyutları
İç ünite kapasitesi (kW)
Soğutucu dağıtım ünitesinin aşağı akış tarafı
Dış çap [mm(inç)]
Gaz borusu
9,0, 10,0
15,88(5/8'')
+Daraltıcı
Sıvı borusu
9,52(3/8'')
11,2, 12,5, 14,0, 18,0
19,05(3/4'')
9,52(3/8'')
22,4, 25,0, 28,0
22,22(7/8'')
12,70(1/2'')
Tr-12
9366247067-02_IM_9L.indb 12
8/9/2019 4:29:39 PM
*1) Bağlantı tipi 1
10.3. Elektrik kablo tesisatı
Soğutucu dağıtım ünitesi
10.3.1 Kablo tesisatı yöntemi
Dağıtım
Dağıtım
Dağıtım
D veya H veya L C veya G veya K B veya F veya J
■ 2 dağıtım birleştirme
İç ünite
İç ünite
İletim
Dağıtım
A veya E veya I
İç ünite
Dış ünite
*2) Bağlantı tipi 2
Soğutucu dağıtım ünitesi
Dağıtım
Dağıtım
Dağıtım
D veya H veya L C veya G veya K B veya F veya J
Soğutucu dağıtım ünitesi
İç ünite
İç ünite
İç ünite
OUT/RB
IN/U
Güç kaynağı
Dağıtım
A veya E veya I
IN/U
IN/U
IN/U
*3) Bağlantı tipi 3
L N
Soğutucu dağıtım ünitesi
Dağıtım
Dağıtım
Dağıtım
D veya H veya L C veya G veya K B veya F veya J
Şalter
İç ünite
İç ünite
L N
Güç kaynağı
230V 1Φ 50Hz
İletim
İletim
İç ünite
İç ünite
Dağıtım
A veya E veya I
Örnek) A ve B dağıtımlarını veya C ve D dağıtımlarını birleştirmek için
DIP anahtarı S300
■ 4 dağıtım birleştirme
O
F
F
DIP anahtarı
S300
İletim
Dış ünite
Kablo kelepçesi
A ve B dağıtımları birleştirilirken, B
dağıtım terminalini kullanın.
(A dağıtım terminaline bağlamayın).
Kablo kelepçesi
C ve D dağıtımları birleştirilirken, D
dağıtım terminalini kullanın.
(C dağıtım terminaline bağlamayın).
Soğutucu dağıtım ünitesi
OUT/RB
IN/U
Güç kaynağı
IN/U
IN/U
IN/U
L N
■ 4 dağıtımı birleştirirken:
Şalter
(1) İletim kablosunu tablodaki bilgilere göre bağlayın.
(2) DIP S300’ü tablodaki bilgilere göre ayarlayın.
L N
• Sadece tabloda listelenen tipteki dağıtım kombinasyonları birleştirilebilir. (Örneğin B,
C, D ve E dağıtımları birlikte birleştirilemez).
İletim
Bilgisayar
panosu
İç ünite
■ 2 dağıtımı birleştirirken
(1) İletim kablosunu tablodaki bilgilere göre bağlayın.
(2) DIP anahtarı S300’ü tablodaki bilgilere göre ayarlayın.
• Sadece tabloda listelenen tipteki dağıtım kombinasyonları birleştirilebilir. (Örneğin B
ve C dağıtımları birbiriyle birleştirilemez).
Bilgisayar
panosu
Birleştirilebilecek
dağıtımlar
A ve B dağıtımları *1
A-D
dağıtımları
için
C ve D dağıtımları için *2
A ve B dağıtımları
*3
C ve D dağıtımları
E ve F dağıtımları *1
E-H
dağıtımları
için
G ve H dağıtımları *2
E ve F dağıtımları
*3
G ve H dağıtımları
I ve J dağıtımları *1
I-L
dağıtımları
için
K ve L dağıtımları *2
I ve J dağıtımları
*3
K ve L dağıtımları
DIP Anahtarı S300
"KOŞUT ÇIKIŞ"
1 [4-3]
2 [3-2]
Kablo
bağlantısı
3 [2-1] terminal bloğu
OFF
OFF
ON
B dağıtımı için
(KAPAMA) (KAPAMA) (AÇMA)
ON
OFF
OFF
D dağıtımı için
(AÇMA) (KAPAMA) (KAPAMA)
B dağıtımı için
ON
OFF
ON
(AÇMA) (KAPAMA) (AÇMA) D dağıtımı için
OFF
OFF
ON
F dağıtımı için
(KAPAMA) (KAPAMA) (AÇMA)
ON
OFF
OFF
H dağıtımı için
(AÇMA) (KAPAMA) (KAPAMA)
ON
OFF
ON
(AÇMA) (KAPAMA) (AÇMA)
DIP Anahtarı S300
"KOŞUT ÇIKIŞ"
1 [4-3]
2 [3-2]
Kablo
bağlantısı
3 [2-1] terminal bloğu
A-D
ON
ON
ON
arasındaki
A-D arasındaki dağıtımlar
D dağıtımı için
(AÇMA) (AÇMA) (AÇMA)
dağıtımlar için
E-H
ON
ON
ON
arasındaki
E-H arasındaki dağıtımlar
H dağıtımı için
(AÇMA) (AÇMA) (AÇMA)
dağıtımlar için
I-L
ON
ON
ON
arasındaki
I-L arasındaki dağıtımlar
L dağıtımı için
(AÇMA) (AÇMA) (AÇMA)
dağıtımlar için
Örnek) A, B, C ve D dağıtımlarını birlikte birleştirmek için
DIP anahtarı S300
DIP anahtarı S300
F dağıtımı için
H dağıtımı için
OFF
OFF
ON
J dağıtımı için
(KAPAMA) (KAPAMA) (AÇMA)
ON
OFF
OFF
L dağıtımı için
(AÇMA) (KAPAMA) (KAPAMA)
ON
OFF
ON
(AÇMA) (KAPAMA) (AÇMA)
Birleştirilebilecek dağıtımlar
O
F
F
Güç kaynağı
230V 1Φ 50Hz
Kablo kelepçesi
A, B, C ve D dağıtımları birleştirilirken, D
dağıtım terminalini kullanın.
(A, B ve C için terminalleri kullanmayın).
J dağıtımı için
L dağıtımı için
Tr-13
9366247067-02_IM_9L.indb 13
8/9/2019 4:29:40 PM
10.4. Alan ayarı
4 dağıtım birleştirme
10.4.1 Adres ayarı
• Temel ayar yöntemi için, bkz. "8.2. Adres ayarı".
• 2 veya 4 dağıtımı birleştirirken ve ardından adresi manuel olarak ayarlarken,
yalnızca iletim kablosunun bağlandığı döner anahtarı ayarlayın.
2 dağıtım birleştirme
Bilgisayar
panosu
A-D
dağıtımları
için
E-H
dağıtımları
için
I-L
dağıtımları
için
Birleştirilebilecek dağıtımlar
A ve B dağıtımları *1
C ve D dağıtımları *2
A ve B dağıtımları
*3
C ve D dağıtımları
E ve F dağıtımları *1
Yalnızca B dağıtım anahtarını ayarlayın
Yalnızca D dağıtım anahtarını ayarlayın
Yalnızca B ve D dağıtım anahtarlarını ayarlayın
Yalnızca F dağıtım anahtarını ayarlayın
G ve H dağıtımları *2
Yalnızca H dağıtım anahtarını ayarlayın
E ve F dağıtımları
*3
G ve H dağıtımları
Yalnızca F ve H dağıtım anahtarlarını ayarlayın
Döner anahtar ayarı
I ve J dağıtımları *1
Yalnızca J dağıtım anahtarını ayarlayın
K ve L dağıtımları *2
Yalnızca L dağıtım anahtarını ayarlayın
I ve J dağıtımları
*3
K ve L dağıtımları
Yalnızca J ve L dağıtım anahtarlarını ayarlayın
Bilgisayar
panosu
A-D
dağıtımları
için
E-H
dağıtımları
için
I-L
dağıtımları
için
Birleştirilebilecek dağıtımlar
DIP anahtarı SET2 ayarı
A-D arasındaki dağıtımlar
A, B, C ve D dağıtımlarında aynı ayar
değerini kullanın
E-H arasındaki dağıtımlar
E, F, G ve H dağıtımlarında aynı ayar
değerini kullanın
I-L arasındaki dağıtımlar
I, J, K ve L dağıtımlarında aynı ayar değerini kullanın
11. TEST ÇALIŞMASI
11.1. Dış ünite (bilgisayar panosu) kullanılarak test çalışması
• Dış üniteyi kullanarak test çalışması gerçekleştirmek için, dış üniteye yönelik Montaj
Kılavuzuna başvurun.
11.2. Uzaktan kumanda kullanılarak test çalışması
*1) Bağlantı hakkında detaylı açıklama için yukarıdaki “Bağlantı tipi 1”e bakın.
*2) Bağlantı hakkında detaylı açıklama için yukarıdaki “Bağlantı tipi 2”e bakın.
*3) Bağlantı hakkında detaylı açıklama için yukarıdaki “Bağlantı tipi 3”e bakın.
• Uzaktan kumandayı kullanarak test çalışması gerçekleştirmek için, uzaktan
kumandaya yönelik Montaj Kılavuzuna başvurun.
4 dağıtım birleştirme
12. KONTROL LİSTESİ
Bilgisayar
panosu
A-D
dağıtımları
için
E-H
dağıtımları
için
I-L
dağıtımları
için
Birleştirilebilecek dağıtımlar
Döner anahtar ayarı
A-D arasındaki dağıtımlar Yalnızca D dağıtım ayarını kullanın
KONTROL ÖĞELERİ
E-H arasındaki dağıtımlar Yalnızca H dağıtım ayarını kullanın
I-L arasındaki dağıtımlar
Yalnızca L dağıtım ayarını kullanın
10.4.2 İşlev ayarı
• Temel ayar yöntemi için, bkz. “8.3. İşlev ayarı”.
• Bir işlev ayarıyla 2 veya 4 dağıtımı birleştirmek için birleştirilen tüm dağıtımlarla aynı
“DIP anahtarı SET2” ayarını kullanın.
2 dağıtım birleştirme
Bilgisayar
panosu
Birleştirilebilecek dağıtımlar
A ve B dağıtımları *1
A-D
dağıtımları
için
C ve D dağıtımları *2
A ve B dağıtımları
*3
C ve D dağıtımları
E ve F dağıtımları *1
E-H
dağıtımları
için
G ve H dağıtımları *2
E ve F dağıtımları
*3
G ve H dağıtımları
I ve J dağıtımları *1
I-L
dağıtımları
için
Soğutucu dağıtım ünitelerini monte ederken, aşağıdaki kontrol öğelerine özel dikkat
gösterin. Montaj tamamlandıktan sonra aşağıdaki kontrol öğelerini tekrar kontrol ettiğinizden emin olun.
K ve L dağıtımları *2
I ve J dağıtımları
*3
K ve L dağıtımları
DIP anahtarı SET2 ayarı
A ve B dağıtımlarında aynı anahtar ayarını
kullanın
C ve D dağıtımlarında aynı anahtar ayarını
kullanın
A ve B dağıtımlarında aynı anahtar ayarını
kullanın
C ve D dağıtımlarında aynı anahtar ayarını
kullanın
E ve F dağıtımlarında aynı anahtar ayarını
kullanın
G ve H dağıtımlarında aynı anahtar ayarını
kullanın
E ve F dağıtımlarında aynı anahtar ayarını
kullanın
G ve H dağıtımlarında aynı anahtar ayarını
kullanın
I ve J dağıtımlarında aynı anahtar ayarını
kullanın
K ve L dağıtımlarında aynı anahtar ayarını
kullanın
I ve J dağıtımlarında aynı anahtar ayarını
kullanın
K ve L dağıtımlarında aynı anahtar ayarını
kullanın
*1) Bağlantı hakkında detaylı açıklama için yukarıdaki “Bağlantı tipi 1”e bakın.
*2) Bağlantı hakkında detaylı açıklama için yukarıdaki “Bağlantı tipi 2”e bakın.
*3) Bağlantı hakkında detaylı açıklama için yukarıdaki “Bağlantı tipi 3”e bakın.
ONAY
KUTUSU
Doğru şekilde uygulanmazsa
Soğutucu dağıtım ünitesi doğru
biçimde monte edilmiş mi?
Titreşim, gürültü, soğutucu
dağıtım ünitesi düşebilir
Gaz kaçakları (akışkan boruları) için
bir kontrol yapıldı mı?
Soğutma yok, Isıtma yok
Yalıtım çalışması tamamlandı mı?
Su kaçağı
Güç kaynağının gerilimi, soğutucu
Çalışma yok, ısı veya yanma
dağıtım ünitesindeki etikette belirtilenle
hasarı
aynı mı?
Adres ayarı doğru yapılandırılmış mı?
Çalışma yok
DIP anahtarı S300, doğru ayarlandı mı?
Soğutma yok. Isıtma yok.
Anormal gürültü duyuluyor.
Kablolar ve boruların tümü tamamen
bağlandı mı?
Çalışma yok, ısı veya yanma
hasarı
Soğutucu dağıtım ünitesi topraklandı mı?
Kısa devre
Bağlantı kablosu belirtilen kalınlıkta mı?
Çalışma yok, ısı veya yanma
hasarı
13. GÖSTERGE LAMBASI DURUMU
Güç gösterge
lambası
(Yeşil)
Hata gösterge
lambası
(Kırmızı)
Durum içeriği
Güç açıldığında yanar.
(Yanıyor)
(Yanıyor)
(Yanıyor)
(Yanıyor)
(Yanıp sönüyor)
●
Kablo tesisatı hatalı. Soğutucu dağıtım ünitesinin “IN/
U” terminali ve dış ünite iletim terminali iletim kablosuna bağlı. Kablo tesisatını doğru biçimde bağlayın.
Yeniden bağlarken gücü kapatmalısınız.
İletişim kartı ya da ana kartla bir sorun var.
●: 0,1 sn AÇIK / 0,1 sn KAPALI
Tr-14
9366247067-02_IM_9L.indb 14
8/9/2019 4:29:40 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement