Fujitsu UTY-RHRG Instrucțiuni de utilizare

Fujitsu UTY-RHRG Instrucțiuni de utilizare
MANUAL DE UTILIZARE
NR. PIESĂ 9373329428
Păstraţi acest manual pentru consultări ulterioare.
PRECAUŢII DE SIGURANŢĂ
SFATURI PENTRU OPERARE
Prioritate de răcire/încălzire
(Doar modelul cu pompă de căldură)
• În cazul în care o altă unitate interioară din același sistem funcționează deja în modul
de răcire sau de uscare, setările modului de încălzire nu pot fi efectuate.
• O unitate interioară care este setată ca Unitate Interioară Administrativă poate
funcționa în modul AUTO.
• Unitate interioară administrativă:
Unitatea interioară administrativă are prioritate pentru configurațiile de răcire și încălzire.
• Pentru a preveni vătămarea corporală sau pagubele materiale, citiți această secțiune cu
atenție înainte de a utiliza această unitate și respectați următoarele precauții de siguranță.
Acest marcaj indică proceduri care, în cazul în care sunt efectuate necorespunzător,
AVERTISMENT ar putea duce la moartea sau vătămarea gravă a utilizatorului.
• În cazul unei defecțiuni (miros de ars etc.),
întrerupeți imediat operarea, opriți întrerupătorul
electric și consultați personalul de service autorizat.
• Nu reparați sau modificați de unul singur
niciun cablu deteriorat. Lăsați personalul
de service autorizat să facă acest lucru. O
reparație necorespunzătoare va duce la un
șoc electric sau la un incendiu.
• La mutare, consultați personalul de service
autorizat pentru dezinstalarea și instalarea
acestei unități.
• Nu atingeți cu mâinile umede. Poate cauza
un șoc electric.
• În cazul în care copiii se pot apropia de
unitate, luați măsuri preventive astfel încât
aceștia să nu ajungă la unitate.
ATENŢIE
• Nu reparați sau modificați de unul singur.
Acest lucru poate cauza o defecțiune sau
un accident.
• Nu utilizați gaze inflamabile în preajma
acestei unități. Acest lucru poate cauza un
incendiu de la scurgerea de gaz.
• Acest aparat nu trebuie folosit de persoane
(inclusiv copii) cu capacităţi fizice,
senzoriale şi mentale reduse, sau lipsiți
de experiență și cunoștințe, cu excepția
cazului în care sunt supravegheați sau
li s-au dat instrucțiuni în legătură cu
folosirea aparatului, de către o persoană
răspunzătoare pentru siguranța lor. Copiii
trebuie supravegheați pentru a nu se juca
cu aparatul.
Acest marcaj indică proceduri care, în cazul în care sunt efectuate necorespunzător,
ar putea duce la vătămarea corporală a utilizatorului sau la pagube materiale.
• Nu așezați vase care conțin lichid pe
această unitate. Acest lucru va provoca
încălzire, incendiu sau șoc electric.
• Nu expuneţi această unitate la contact direct
cu apa. Acest lucru va cauza probleme, șoc
electric sau încălzire.
• Aruncați materialele de ambalare în condiții de
siguranță. Rupeți și aruncați pungile din plastic
pentru ambalare astfel încât copiii să nu se poată
juca cu ele. Există pericol de sufocare în cazul în
care copiii se joacă cu pungile originale din plastic.
• Nu amplasați dispozitive electrice la mai puțin
de 1 m (40 in) de această unitate. Acest lucru
poate cauza defecțiuni sau avarii.
• Nu utilizați focul în apropierea acestei
unități și nu poziționați niciun aparat de
încălzire în apropiere. Acest lucru poate
cauza defecțiuni.
• Nu atingeți comutatoarele cu obiecte ascuțite.
Acest lucru va provoca vătămare, probleme
sau șoc electric.
Română
TELECOMANDĂ (CU FIR)
DEPANARE
Înainte de a solicita lucrări de reparație, efectuați următoarele verificări:
Simptom
Nu funcționează
deloc.
Problemă
• A existat o pană de curent?
• Există o siguranță arsă, sau a fost declanșat un întrerupător de
circuit?
• Este aceasta comandată în mod centralizat?
În cazul în care problema persistă după efectuarea acestor verificări, sau dacă observați
mirosuri de ars, sau dacă indicatorul luminos LED clipește, opriți imediat operarea, setați
pe oprit întrerupătorul electric și adresați-vă personalului de service autorizat.
SPECIFICAȚII
UTY-RHRY
UTY-RHRG
Nume model
Tensiune de intrare
Dimensiuni și greutate
CC 12 V
Înălțime
120 mm
Lățime
75 mm
Adâncime
19 mm
Greutate
120 g
Ro-1
OPERARE
Note:
START / STOP
Indicator mod de operare.
(AUTO)
(RECE)
Instrucțiunile privind încălzirea nu sunt aplicabile pentru modelele „Doar răcire”.
Fiecare apăsare a butonului „
” alternează operarea și oprirea.
Când funcționează, indicatorul luminos LED (verde) va lumina.
(USCAT) (VENTILATOR) (CĂLDURĂ)
• În cazul în care modul de prioritate este setat la „Prioritate la
unitatea interioară Administrativă”, modul de operare al altor
unități interioare, cu excepția celui al unității Interioare Administrative, va fi controlat de o unitate Interioară Administrativă.
• În cazul în care modul de operare al unității interioare Administrative
este setat la „AUTO”, „AUTO” este afișat împreună cu modul curent
de operare pe alte telecomenzi cu fir, cu excepția unității interioare
Administrative. În acest caz, operarea altor unități interioare este
comandată de unitatea interioară Administrativă.
DIRECȚIA FLUXULUI DE AER
Apăsați butonul „
” pentru a seta direcția fluxului de aer sau
modul de oscilare.
Indicator direcție de circulație a aerului
(OSCILARE)
De ex. :Când modul de operare al unității Interioare Administrative
este setat la „AUTO” în timpul setării de aer condiționat.
(Indicația de pe alte telecomenzi cu fir, cu excepția
unității interioare Administrative).
(SUS)
(JOS)
VITEZĂ VENTILATOR
Apăsați butonul „
” sau butonul „
” pentru a
selecta viteza ventilatorului în timpul operării. (Viteza disponibilă a
ventilatorului este diferită, în funcție de tipul de unitate interioară.)
Indicator viteză ventilator
Când unitatea interioară
Administrativă este setată
la „AUTO”.
*
(AUTO)
(SILENȚIOS) (SCĂZUTĂ)
(RIDICATĂ)
* Selectați automat viteza ventilatorului.
TEMPERATURĂ
Note:
Apăsați butonul „
” sau butonul „
seta temperatura camerei în timpul operării.
” pentru a
Interval setare temperatură
RECE/USCAT
CĂLDURĂ
AUTO
18 - 30 °C
Sistem VRF: 10 - 30 °C
Alt sistem: 16 - 30 °C
18 - 30 °C
* Setarea temperaturii ar trebui considerată o valoare standard și poate diferi
oarecum de temperatura efectivă a camerei.
Ro-2
(1)
este afișat dacă există o eroare.
Opriți imediat funcționarea și contactați administratorul.
va clipi.
(2) Când este apăsat un buton pentru a modifica o setare restricționată,
Când este afișat , există funcții pentru care nu pot fi făcute setări.
(3) Când este afișat , este posibil ca aparatul de aer condiționat să nu răcească suficient camera
în modul răcire sau să nu încălzească suficient camera în modul încălzire. Dacă
nu se oprește
după un timp, contactați administratorul.
(4) Setarea inoperantă a unității interioare nu poate fi setată.
(5) •
este afișat atunci când funcționarea aparatului de aer condiționat s-a oprit din cauza unei urgențe.
•
este afișat atunci când aparatul de aer condiționat funcționează în modul de test.
9373329428_OM.indb 4
9/12/2016 10:13:29 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement