Fujitsu UTY-RNRXZ2 Navodila za uporabo

Fujitsu UTY-RNRXZ2 Navodila za uporabo
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
VEZETÉKES TÁVVEZÉRLė
Tartsa meg az útmutatót késĘbbi tájékozódás céljából.
UTY-RNRYZ2
UTY-RNRGZ2
UTY-RNRXZ2
ALKATRÉSZSZ. 9380859673
Magyar
TÁVVEZÉRLė (VEZETÉKES TÍPUS)
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
3-8
ALKATRÉSZSZ. 9380859673
VEZETÉKES TÁVVEZÉRLė
3-8-1
3-8-2
3-8-3
3-8-4
3-8-5
3-8-6
3-8-7
Tartalom
BEVEZETÉS
Ŷ BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK ............................... 3
Ŷ RENDSZER ÁTTEKINTÉS ............................................ 3
1 Terminológia ................................................................... 3
2 Jelszó kon¿guráció ......................................................... 4
3 A készülék részeinek elnevezése ................................... 4
1 MONITOR
1-1
1-1-1
1-1-2
1-1-3
1-1-4
Monitor .................................................................... 5
Monitor üzemmód képernyĘ .................................... 5
Állapot kijelzés ......................................................... 5
Gyerekzár................................................................. 6
Vészmegállítás ......................................................... 6
2 VEZÉRLÉS
2-1
Be- és kikapcsolás ................................................. 7
2-2
Üzemi beállítások ................................................... 7
2-2-1
2-2-2
2-2-3
Üzemmód beállítása ................................................ 7
HĘmérséklet beállítása ............................................ 7
A ventilátor fordulatszámának beállítása ................. 7
3 BEÁLLÍTÁS
3-1
Válassza ki a beállítási tételeket .......................... 8
3-2
Légáramlás irányának beállítása ......................... 8
3-2-1
3-2-2
3-2-3
3-3
3-3-1
3-3-2
3-3-3
3-4
3-4-1
3-4-2
3-4-3
3-5
3-5-1
3-5-2
3-5-3
3-5-4
3-5-5
3-5-6
FüggĘleges légáramlási irány .................................. 8
Vízszintes légáramlási irány .................................... 8
Egyéni függĘleges tartás ......................................... 8
IdĘzítĘ beállítás ...................................................... 9
Bekapcsolás idĘzítĘ ................................................. 9
Kikapcsolás idĘzítĘ .................................................. 9
Automatikus kikapcsolás idĘzítĘ ............................ 10
Heti idĘzítés beállítása (rendszergazda) ............11
Ütemterv engedélyezése ....................................... 11
Menetrend beállítása ............................................. 11
Szünnap beállítás................................................... 12
Speciális beállítások .............................................13
Energiatakarékosság ............................................. 13
HĘmérséklet beállítás automatikus
visszatérésének (rendszergazda) .......................... 13
HĘmérséklet beállítási tartomány
(rendszergazda) ..................................................... 14
Jegesedés mentesítés (rendszergazda)................ 14
Emberi érzékelĘ beállítása (rendszergazda) ......... 14
Ventilátor vezérlés energiatakarékossághoz
(rendszergazda) ..................................................... 15
3-6
Nyári idĘszámítás beállítása (rendszergazda) ..15
3-7
Preferencia (rendszergazda)................................15
3-7-1
3-7-2
3-7-3
Hu-1
Panel kalibrálása .................................................... 16
Háttérvilágítás beállítása ........................................ 16
Kontraszt beállítása................................................ 17
3-9
3-9-1
3-9-2
3-9-3
3-9-4
Kezdeti beállítás (rendszergazda).......................17
Nyelv beállítása ...................................................... 17
Dátum beállítása .................................................... 17
HĘm. egység beállítása ......................................... 18
R.C. csoport név beállítás ...................................... 19
R.C. ÉrzékelĘ beállítása ........................................ 19
Jelszó beállítása..................................................... 19
KijelzĘ elem beállítása ........................................... 20
Karbantartás (rendszergazda)............................ 20
HibaelĘzmény ........................................................ 21
Beállítás állapota lista ............................................ 21
SzĦrĘjel visszaállítás .............................................. 21
Változat .................................................................. 21
4 MīKÖDTETÉSI TANÁCSOK
4-1
4-1-1
4-1-2
4-1-3
4-1-4
4-1-5
Választható módok (VRF rendszer esetén) ...... 22
HĘvisszanyerĘ rendszer ........................................ 22
Ha beltéri egységek vannak csatlakoztatva
hĦtésre csak hĘvisszanyerĘ rendszerben ............. 22
RB prioritási kapcsolat hĘvisszanyerĘ
rendszerben ........................................................... 22
HĘszivattyús rendszer ............................................ 22
Kültéri egység prioritási kapcsolata hĘszivattyús
rendszerben ........................................................... 22
4-2
A megerĘsítĘ képernyĘ a beállítások
befejezésekor........................................................ 22
4-3
Beállítható hĘmérséklet tartomány ................... 22
5 EGYÉB
5-1
KülsĘ méretek ....................................................... 23
5-2
MĦszaki adatok ..................................................... 23
5-3
Hibakód.................................................................. 23
KépernyĘ szerkezete
Mode
Air Flow Direction Setting
Cool
2-2-1
Dry
Auto
Heat
3-2
Fan
HZ
Setting
1
3
Individual VT Hold
Cancel
OK
Back
Set Temp.
2-2-2
VT
Setting
Timer Setting
26.0
3-3
°C
On Timer
[Disable]
Off Timer
[Disable]
Auto Off Timer
Cancel
Back
Fan
Weekly Timer Setting
2-2-3
3-4
Auto
1-1-1
Fri 10:00AM
Mode
Cool
Set Temp.
26.0
Cancel
Status
Enable Schedule
[None]
Schedule Setting
[None]
[None]
Day Off Setting
Fan
°C
[Disable]
OK
OK
Back
Auto
Special Setting
Menu
3-5
Main Manu
Set Temp.
Auto Return
Set Temp.
Range Setting
Anti Freeze
Next
Page
Back
Page 1/ 2
Air Flow Direction
Setting
Page 1/ 2
Economy
3-5-2
3-5-3
3-5-4
3-5-5
Timer Setting
Special Setting
Weekly Timer
Setting
3-5-1
Page 2/ 2
Human Sensor
Setting
Special Setting
Fan Control for
Energy Saving
3-5-6
Next
Page
Monitor
3-1
Back
Main Manu
Summer Time Setting
Page 2/ 2
Summer Time
Setting
3-6
Preference
Initial Setting
Enable
Disable
Maintenance
Cancel
Previous
Page
Monitor
Previous
Page
OK
3-7-1
Preference
3-7
Panel
Calibration
Backlight
Setting
Contrast
3-7-2
3-7-3
Back
Initial Setting
Status
Page 1/ 3
Page 1/ 4
Air Flow Direction
VT
Language Setting
Date Setting
Temp. Unit
Setting
R.C. Group
Name Setting
HZ
1
Individual
Economy
3
Anti Freeze
Off
Off
Next
Page
Monitor
Next
Page
Back
Error
Information
Initial Setting
Status
Page 2/ 4
3-8
R.C. Prohibition
Special State
• Under Maintenance
• Forced Stop
• Mode Mismatch
Monitor
1-1-2
Previous
Page
Page 2/ 3
R.C. Secsor
Setting
Master Indoor
Unit Setting
Display Item
Setting
Password Setting
Back
Next
Page
Previous
Page
Initial Setting
Status
Previous
Page
Status
Back
Next
Page
Monitor
3-8-3
3-8-4
3-8-5
♦
3-8-6
3-8-7
♦
♦
Previous
Page
Error
Information
Maintenance
Page 4/ 4
Special State
• Human Sensor Setting
• Fan Control for Energy Saving
Previous
Page
Page 3/ 3
I.U. Display
Number Setting
RC Master/
Slave Setting
Page 3/ 4
Special State
• Op. Controlled
• Set Temp. Limited
• Energy Saving Operation
• Defrost
• Oil Recovery
Monitor
Next
Page
Error
Information
3-8-1
3-8-2
Filter Sign
Reset
Version
Next
Page
Maintenance
Page 1/ 5
Address
Page 2/ 3
R.C. Address
Setting
Test Run
02-01
3-9
Error Code
14,15, 41, 44
Back
Setting
Status List
Back
Error
Information
Error Information
Page 1/ 3
Error History
Next
Page
I.U. Address
Verification
Back
Function Setting
Previous
Page
Maintenance
Page 3/ 3
Installer Password
Change
Back
Next
Page
Initialization
3-9-1
3-9-2
3-9-3
3-9-4
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Previous
Page
Ƈ:A telepítĘ számára
Hu-2
BEVEZETÉS
Ŷ BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A kézikönyvben feltüntetett „BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK” fontos dolgokat tartalmaz az Ön biztonságának megĘrzése érdekében. Feltétlenül tartsa be azokat.
VIGYÁZAT
Ez a jelzés jelzi azon eljárásokat,
amelyek helytelen végrehajtása a
felhasználó halálához vagy súlyos
sérüléséhez vezethetnek.
MĦködési hiba esetén (égett szag, stb.) azonnal állítsa le a mĦködést, kapcsolja ki a fĘmegszakítót, és forduljon a hivatalos
szakszervizhez.
Ŷ RENDSZER ÁTTEKINTÉS
1 Terminológia
Rendszerrel kapcsolatos kifejezések (Ƈa VRF rendszer esetén)
(a)
(b)
(c)
Ne javítsa vagy módosítsa a sérült vezetéket egyedül. Bízza
azt a szerviz munkatársaira. A nem megfelelĘ munka áramütést vagy tüzet okozhat.
Ha szállítja, forduljon a hivatalos szakszervizhez az egység
leszerelésének és újratelepítésének elvégzése érdekében.
Ne érintse meg nedves kézzel. Ez áramütést okozhat.
Ha gyerekek is megközelíthetik a készüléket, tegyen megelĘzĘ
lépéseket, hogy ne tudjanak a készülékhez hozzáérni.
(d)
(e)
Ne javítsa vagy módosítsa egyedül. Ez hibát vagy balesetet
okozhat.
Ne használjon gyúlékony gázokat az egység közelében. Gázszivárgást és tüzet okozhat.
A csomagolóanyagokból eredĘ hulladékot biztonságosan kezelje. Darabolja fel és helyezze a szemétbe a mĦanyag csomagolóanyagokat, hogy a gyermekek ne tudjanak vele játszani.
Fulladás veszélye áll fent, ha a gyermekek az eredeti mĦanyag
zacskókkal játszanak.
A készüléket nem használhatják csökkent ¿zikai, érzékszervi vagy mentális képességĦ személyek, tapasztalattal vagy
ismeretekkel nem rendelkezĘ személyek, illetve gyermekek az
értük felelĘ személy által adott, a készülék megfelelĘ használatára vonatkozó utasítások nélkül.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeletérĘl, hogy ne játszhassanak a készülékkel.
FIGYELEM
Ez a jelzés azon eljárásoknál található, melyek helytelen végrehajtása
személyi sérülést vagy a berendezés
károsodását okozhatja.
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényt a készülékre.
Ha mégis így tesz, az felmelegedést, tüzet vagy áramütést
okozhat.
Az egység ne érintkezzen közvetlenül vízzel. Ha mégis így
történik, az problémát, áramütést vagy felforrósodást okozhat.
(k)
Ne helyezzen elektronikus eszközöket az egységtĘl 1 méternyire (40 hüvelyk). Ez üzemzavart vagy meghibásodást
okozhat.
Ne használja tĦz közelében a készüléket, vagy ne helyezzen
fĦtĘkészüléket a közelébe. Ez meghibásodást okozhat.
Ne érintse meg a kapcsolókat éles tárgyakkal. Ha így tesz az
sérülést, problémát vagy áramütést okozhat.
Ne helyezzen tárgyakat az egység réseibe. Ha így tesz az
problémát, felmelegedést vagy áramütést okozhat.
Hu-3
(l)
VRF rendszer Ƈ:
VRF (változó hĦtĘközeg-áramlás) egy nagy összetett rendszer, amely hatékonyan végzi többféle típusú beltér légkondicionálását, a nagy épületektĘl egészen a családi házakig.
Más rendszer:
A VRF rendszertĘl eltérĘ összetett vagy egyszerĦ légkondicionálási rendszer.
HĘvisszanyerĘs rendszer Ƈ:
Ebben a rendszerben a beltéri egység RB egységen keresztül csatlakozik a kültéri egységhez. EgyszerĦ és
4-rendszeres összetett típusú RB egységek állnak rendelkezésre. Amikor egy bizonyos RB csoport beltéri egység
hĦtést végez, akkor a többi RB csoport beltéri egység végezhet fĦtést. Lásd az (e) pontot (RB csoport). Ha a beltéri
egység RB egység közbeiktatása nélkül csatlakozik a kültéri egységhez, az csak hĦtésre használható.
HĘszivattyús rendszer:
Ez szabványos rendszer. Ebben a rendszerben a beltéri
egységek hĦtést és fĦtést is képesek végezni egyszerre.
RB Csoport [hĘvisszanyerĘ rendszerhez] Ƈ:
EgyszerĦ típusú RB egységhez csatlakozó beltéri egységek
csoportja, vagy a többtagú RB egységek mindegyik rendszere. Az RB csoportban a beltéri egységek nem képesek
hĦtést és fĦtést egyszerre végezni.
R.C. Csoport (TávvezérlĘ Csoport):
Ez a beltéri egységek kábeles távvezérlĘvel való összekapcsolása révén hoz létre csoportot. A még nem csoportosított beltéri egység az R.C. csoportba is tartozik. Ez a mĦködés minimális egysége.
A hĦtĘrendszer:
Ez egy olyan beltéri és kültéri egységekbĘl álló rendszer,
amely egységei azonos hĦtĘközeg-csövekhez csatlakoznak.
A rendszer Ƈ:
1, 2 vagy több hĦtĘrendszer ugyanazzal az átviteli kábellel
van csatlakoztatva.
Központi vezérlĘ Ƈ:
A központi távirányító több R.C. csoport irányítására is alkalmas. Van egy rendszer vezérlĘ, érintĘképernyĘ vezérlĘ,
és egy központi távvezérlĘ.
Szabvány távvezérlĘ:
Egy hagyományos távvezérlĘ csak egy R.C. csoportot tud
vezérelni. Ez az egység ennek felel meg. Ez a készülék
nem használható együtt 3-vezetékes típusú vezetékes távvezérlĘvel. Vezeték nélküli távvezérlĘ használható a készülékkel.
Egyéni automatikus (Custom Auto):
Állítsa be a hĦtési és fĦtési hĘmérsékleteket. Az Egyéni automatikus üzemmód használata esetén, ha a helyiség hĘmérséklete meghaladja a hĦtéshez beállított hĘmérsékletet,
akkor hĦtésüzem indul el, és ha a helyiség hĘmérséklete a
fĦtéshez beállított hĘmérséklet alá esik, akkor fĦtésüzem
indul el. (Ez csak abban az esetben használható, ha az ezzel a funkcióval kompatibilis beltéri egység beállítása érvényes.)
Holtsáv:
A holtsáv a hĦtéshez és a fĦtéshez beállított hĘmérséklet
(hĦtési hĘmérséklet - fĦtési hĘmérséklet) közötti különbség
minimális értéke Egyéni automatikus üzemmódban. A hĦtéshez és fĦtéshez beállított hĘmérséklet közötti különbség
Egyéni automatikus üzemmódban nem lehet kisebb, mint
a holtsáv. A holtsáv a beltéri egységben van beállítva. Ha
szeretné ezt módosítani, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos
szervizzel.
Címmel kapcsolatos kifejezések
(m) Beltéri egység címe Ƈ:
Ez egy, minden egyes beltéri egységhez egyedileg hozzárendelt azonosító.
(n) TávvezérlĘ címe:
Ez egy R.C. csoportot alakító beltéri egységekhez hozzárendelt azonosító, ami különbözik a többi beltéri egységtĘl.
3 A készülék részeinek elnevezése
(a)
2 Jelszó kon¿guráció
Ez a készülék az alábbi kétfajta jelszó beállítására képes:
(a)
(b)
Jelszó
Ez a rendszergazda jelszava. A kezelĘjelszavak beállításakor jelszót kell megadni. A jelszó beállítását és megváltoztatását illetĘen lásd: [3. BEÁLLÍTÁS] ĺ [3-8 Kezdeti beállítás]
ĺ [3-8-6 Jelszó beállítása] részt.
TelepítĘ jelszó
Ez a jelszó a telepítésnél fontos beállításokhoz szükséges.
Megjegyzés
(b)
(c)
(d)
(a)
ÉrintĘképernyĘ
• Amikor a képernyĘt megérinti, vagy az Be/Ki gombot
lenyomja, miközben a háttérvilágítás beállítása Bekapcsolt, a háttérvilágítás világít. A háttérvilágítás kikapcsol
30 vagy 60 másodperccel az utolsó mĦvelet után. Amikor
a háttérvilágítás beállítása Tiltott, nem fog világítani. A
háttérvilágítás beállításának leírását lásd: [3 BEÁLLÍTÁS]
ĺ [3-7 Preferencia] ĺ [3-7-2 Háttérvilágítás beállítása].
Ha jelszavát elfelejti, vegye fel a kapcsolatot a helyi kereskedĘvel.
• Finoman érintse meg az érintĘpanelt az ujjával. A külön
megvásárolható érintĘceruzát is használhatja. Ha túl
erĘsen nyomja, vagy rúddal, ceruzával vagy golyóstollal,
stb. használja a kijelzĘt, az megkarcolódhat vagy megrongálódhat.
• Ne érintse 2 vagy több helyen egyszerre. Helyes mĦvelet
nem hajtható végre.
(b)
(c)
(d)
• Ha az érintĘképernyĘ tisztítása során bekapcsolja a gyerekzárat, az megakadályozza a hibás mĦködést. (Lásd [1
MONITOR] ĺ [1-1 Monitor] ĺ [1-1-3 Gyerekzár].) Tisztításkor ne használjon tisztítószert vagy alkoholt, hígítót
stb. Mert az balesetet okoz vagy a külalak romlásával jár.
LED-es lámpa (MĦködést jelzĘ)
A beltéri egység mĦködése során világít. Villog, ha hiba
keletkezik.
Be/Ki gomb
SzobahĘmérséklet érzékelĘ (belsĘ)
Beállítása szükséges ezen szenzor mĦködéséhez. Lásd [3
BEÁLLÍTÁS] ĺ [3-8 Kezdeti beállítás] ĺ [3-8-5 R.C. ÉrzékelĘ beállítása].
Hu-4
1 MONITOR
Mód eltérés. EgyidejĦleg nem mĦködtethetĘ mód
került kiválasztásra. Lásd [1-1-2 Állapot kijelzés].
A bekapcsolás idĘzítĘ, kikapcsolás idĘzítĘ, vagy az
autom. kikapcsolás idĘzítĘ van beállítva. Lásd [3
BEÁLLÍTÁS] ĺ [3-3 IdĘzítĘ beállítása].
1-1 Monitor
1-1-1
Monitor üzemmód képernyĘ
A heti idĘzítĘ be van állítva. Lásd [3 BEÁLLÍTÁS] ĺ
[3-4 Heti idĘzítés beállítása].
Monitor módban a képernyĘ az egység kezdĘképernyĘje.
(a)
(d)
(i)
(b)
Office
A beállított hĘmérsékletre automatikus visszatérés
van beállítva. Lásd [3 BEÁLLÍTÁS] ĺ [3-5 Speciális
beállítások] ĺ [3-5-2 HĘmérséklet beállítás automatikus visszatérésének].
Fri 10:00AM
Set Temp.
Mode
(i)
26.0
Cool
(c)
Fan
Auto
°C
Room Temp.
(i)
26.0°C
Status
Menu
(h)
(g)
A kijelzĘ, a kínaitól eltérĘ nyelven való megjelenítéséhez a
termék a Ricoh Company, Ltd. által létrehozott és fejlesztett
Bitmap fontot használ.
R.C. csoport neve:
Azon távvezérlĘ csoport neve, amelyhez a készülék csatlakozik. Lásd [3 BEÁLLÍTÁS] ĺ [3-8 Kezdeti beállítás] ĺ [38-4 R.C. csoport név beállítás].
(b) Óra:
Lásd [3 BEÁLLÍTÁS] ĺ [3-8 Kezdeti beállítás] ĺ [3-8-2
Dátum beállítása].
(c) Mode:
Ha ezt megnyomja, a kijelzĘn megjelenik a „Mode” képernyĘ. Lásd [2 VEZÉRLÉS] ĺ [2-2 Üzemi beállítások] ĺ [2-21 Üzemmód beállítása].
Set temp.:
Ha ezt megnyomja, a kijelzĘ átvált a hĘmérséklet beállítására szolgáló képernyĘre. Lásd [2 VEZÉRLÉS] ĺ [2-2 Üzemi beállítások] ĺ [2-2-2 HĘmérséklet beállítása].
Ha az üzemmód beállítása [Custom Auto] (Egyéni automatikus),
Set Temp.
megjelenik a hĦtéshez és fĦtéshez
Cool
beállított hĘmérséklet.
28.0°C
Heat
(e)
(f)
(g)
(h)
Az egység hĘmérséklet-érzékelĘje alkalmazásban
van. Lásd [3 BEÁLLÍTÁS] ĺ [3-8 Kezdeti beállítás] ĺ
[3-8-5 R.C. ÉrzékelĘ beállítása].
(f)
(a)
(d)
Ez azt mutatja, hogy itt az ideje a szĦrĘ megtisztításának. Lásd [3 BEÁLLÍTÁS] ĺ [3-9 Karbantartás] ĺ
[3-9-3 SzĦrĘjel visszaállítás].
(e)
1-1-2
Állapot kijelzés
A távvezérlĘ és a beltéri egység beállítási állapota jelenik meg.
Érintse meg a [Status] lehetĘséget a
monitor mód képernyĘn. A „Status”
képernyĘ megjelenik.
26.0
Fan
°C
Auto
Menu
Az „Status” képernyĘnek 2, 3 vagy 4 oldala van, amelyek között
a [Next Page] vagy [Previous Page] megérintésével navigálhat.
Amikor a [Monitor] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a monitor módba.
(*: Az elemek, amelyeket a beltéri egység nem támogat nem
jelennek meg.)
< 1. oldal >
Status
Page 1/ 4
Air Flow Direction
VT
HZ
1
Individual
Economy
3
Anti Freeze
Off
Off
Next
Page
Monitor
• Air Flow Direction*:
A levegĘ áramlási irány beállítása jelenik meg. A beállítás
csak azon beltéri egységek esetén jelenik meg, amelyek
képesek a légáramlás irányának beállítására.
„Individual” csak akkor jelenik meg, ha ez a távvezérlĘ csatlakozik ahhoz a beltéri egységhez, amelyik támogatja a megfelelĘ funkciót. Ha a beállítást elvégezte, [䅜 ] jelenik meg. Lásd
[3 Beállítás] ĺ [3-2 Légáramlás irányának beállítása] ĺ [3-2-3
Egyéni függĘleges tartás].
• Economy:
Az energiatakarékosság beállítás KI vagy BE állapota jelenik
meg.
Hiba történt. Lásd [1-1-2 Állapot kijelzés] ĺ <Hiba
információ képernyĘ>.
• Anti Freeze*:
A jegesedés mentesítési beállítás be vagy kikapcsolása jelenik meg.
Az errĘl az egységrĘl való mĦködtetést a Központi
vezérlĘ tiltja. Lásd [1-1-2 Állapot kijelzés].
< 2. oldal >
Status
Page 2/ 4
R.C. Prohibition
Special State
• Under Maintenance
• Forced Stop
• Mode Mismatch
Monitor
Hu-5
Cool
Set Temp.
Status
20.0°C
Fan:
Ha ezt megnyomja, a kijelzĘ átvált a ventilátor sebességének beállítására szolgáló képernyĘre. Lásd [2 VEZÉRLÉS]
ĺ [2-2 Üzemi beállítások] ĺ [2-2-3 A ventilátor fordulatszámának beállítása].
Room temp.:
A készülék által érzékelt környezeti hĘmérséklet jelenik
meg. Lásd [3 BEÁLLÍTÁS] ĺ [3-8 Kezdeti beállítás] ĺ [3-87 KijelzĘ elem beállítása].
Menu:
Ha ezt megérinti, a kijelzĘ átvált a „Menu” képernyĘre.
Lásd: [3 BEÁLLÍTÁS].
Status:
Ha ezt megérinti, a kijelzĘn megjelenik a „Status” képernyĘ.
Lásd [1-1-2 Állapot kijelzés].
Állapot ikonok:
Fri 10:00AM
Mode
Previous
Page
Next
Page
• R.C. Prohibition:
A funkciók, amelyek mĦködését a készülékrĘl és vezeték
nélküli típusú távirányítóval tiltja a Központi VezérlĘ, ikonok
jelenítik meg. Az egyes ikonok tartalma a következĘ:
:Minden mĦvelet
:Be-és kikapcsolás
:Be
:Mód beállítása
:HĘmérséklet beállítás
:IdĘzítĘ beállítás
Human Sensor Setting:
Ez a funkció engedélyezve van. Lásd [3 BEÁLLÍTÁS] ĺ [3-5
Speciális beállítások] ĺ [3-5-5 Emberi érzékelés beállítás].
Fan Control for Energy Saving:
Ez a funkció engedélyezve van. Lásd [3 BEÁLLÍTÁS] ĺ [3-5
Speciális beállítások] ĺ [3-5-6 Ventilátor vezérlés energiatakarékossághoz].
:SzĦrĘjel visszaállítás
Ha megpróbálja mĦködtetni, vagy beállítani a tiltott funkciót, a következĘ
képernyĘ jelenik meg, és mĦködtetés
vagy a beállítás nem lehetséges.
Amikor a [Close] gombot megérinti, a
kijelzĘ visszatér a mĦvelet végzése
elĘtti képernyĘhöz.
Oil Recovery:
A kültéri egység végzi az olajkinyerés folyamatát. A beltéri
egység ventilátorának mĦködése leállhat ez idĘ alatt.
<Error Information screen>
[Error information] csak akkor jelenik meg, ha hiba nem elĘször
történik. Amikor az [Error Information] menüpontot megérinti, a
kijelzĘ átvált az „Error Information” képernyĘre. Lásd a [5-3 Hibakód] fejezetet a hibákról.
Setting is prohibited.
Close
Status
Economy
Page 3/ 4
Special State
• Op. Controlled
• Set Temp. Limited
• Energy Saving Operation
• Defrost
• Oil Recovery
Monitor
Previous
Page
Status
Monitor
1-1-3
Monitor
02-01
3
Error Code
14,15, 41, 44
Anti Freeze
Off
Page 4/ 4
Special State
• Human Sensor Setting
• Fan Control for Energy Saving
Next
Page
HZ
1
Individual
< 2. oldal (3-ig vagy 4-ig) >
Page 1/ 5
Address
VT
Status
Error Information
Page 1/ 4
Air Flow Direction
Off
Next
Page
Error
Information
Next
Page
Back
Gyerekzár
Previous
Page
• Special State (2., 3. vagy 4. oldal)
A beltéri egység állapota jelenik meg. Amikor a megjelenített
tartalom több mint 3, akkor a következĘ oldalon jelennek meg
(3. vagy 4. oldal). Az állapottartalom a következĘ:
(Csak a beltéri egység által támogatott egységek és mĦködtetett egységek kerülnek megjelenítésre.)
Under Maintenance:
A beltéri egyég ellenĘrzés alatt. A beltéri egység mĦködése
leáll ez idĘ alatt.
Forced Stop:
A beltéri egység külsĘ parancs által kikényszerített leállása.
Amikor ez a képernyĘ jelenik meg a
monitor mód képernyĘ megérintésekor, a készüléken a gyermekzár aktív.
Child Lock Valid
• Gyermekbiztonsági zár beállítás/visszaállítás:
Nyomja meg a Be/Ki gombot 4 másodpercig, miközben
megérinti a monitor mód képernyĘt a mĦködési területeken
kívül (Nincs válasz akkor sem, ha megérinti). Set/reset akkor
is végrehajtható, amikor a beltéri egység le van állítva. A beállítás nem végezhetĘ el egyéb képernyĘn, csak a monitor mód
képernyĘn.
Mode Mismatch:
Olyan mód, amely nem mĦködtethetĘ a fĘ beltéri egységgel,
vagy egyéb beltéri egységgel párhuzamosan, amely ugyanabba az RB csoportba tartozó hĘvisszanyerĘ rendszerhez, vagy
ugyanazon hĘszivattyús rendszerhez tartozó hĦtĘrendszerhez
van beállítva. Ebben az esetben, mivel az üzemmódban be
van kapcsolva a ventilátor mód, állítsa vissza az üzemmódot
olyanra, ami egyidejĦleg mĦködtethetĘ. Lásd [4 MĥKÖDTETÉSI TANÁCSOK] ĺ [4-1 Választható módok] azon üzemmódokat illetĘen, amelyek egyidejĦleg mĦködtethetĘk.
Operation Controlled:
Ez a tartalom jelenik meg a másodlagos beltéri egységen,
amikor a fĘ beltéri egység kerül beállításra a hĦtĘrendszerben
vagy RB csoportban, amelyhez a készülék csatlakozik. Ha
nincs fĘ beltéri egység beállítva, az azt mutatja, hogy már
mĦködik egy másik beltéri egység. Csak a fĘ beltéri egység
által beállított mód futtatható, vagy olyan, ami engedélyezi a
párhuzamos mĦködtetést másik beltéri egységgel. Lásd a [4
MĥKÖDTETÉSI TANÁCSOK] fejezetet azokról az üzemmódokról, amelyek egyidejĦleg mĦködtethetĘk.
Fri 10:00AM
Mode
Cool
Set Temp.
26.0
Fan
°C
Status
1-1-4
Auto
Menu
Vészmegállítás
Ez a képernyĘ jelenik meg, ha a
rendszert külsĘ vészleállítási mĦvelet állította le. Amikor a vészleállító
rendszer visszaáll, a monitor mód
képernyĘ jelenik meg a kijelzĘn.
Emergency Stop
Set Temp. Limited:
Beltéri egység hĘmérséklet beállítását korlátozza a központi
vezérlĘ.
Energy Saving Operation:
Az energia-megtakarítást a rendszer vezérlĘ energiagazdálkodás pontja határozza meg.
Defrost:
FĦtés üzemmódban, a kültéri egység leolvasztást hajt végre.
A beltéri egység ventilátorának mĦködése leáll ez idĘ alatt.
Hu-6
2 VEZÉRLÉS
2-2-2
2-1 Be- és kikapcsolás
(1)
Nyomja meg az [Be/Ki] gombot.
HĘmérséklet beállítása
(1)
Érintse meg a [Set Temp.
(2)
LehetĘséget a monitor mód képernyĘn. „Set Temp.” képernyĘ jelenik meg. Állítsa be a helyiség hĘmérsékletét
[ ] vagy [ ] nyíllal.
(1)
(2)
Fri 10:00AM
Set Temp.
Mode
Cool
26.0
Fri 10:00AM
Fan
°C
Status
Mode
Auto
Cool
Menu
LED lámpa
Set Temp.
26.0
°C
Status
Auto
26.0
°C
Cancel
Menu
Ha az üzemmód beállítása [Custom Auto] (Egyéni automatikus),
akkor állítsa be a hĦtési és fĦtési
hĘmérsékletet.
Be/Ki gomb
Set Temp.
Fan
OK
Set Temp.
Cool
Heat
28.0
20.0
°C
°C
Cancel
A LED lámpa a beltéri egység mĦködése során világít.
OK
Megjegyzés
Megjegyzések
Az Be/Ki gomb csak a monitor mód képernyĘn mĦködtethetĘ.
• A beállítható hĘmérsékleti tartomány különbözĘ az üzemmódtól függĘen. Lásd [4 MĥKÖDTETÉSI TANÁCSOK] ĺ
[4-3 Beállítható hĘmérséklet-tartomány].
2-2 Üzemi beállítások
2-2-1
Üzemmód beállítása
(1)
Érintse meg a [Mode] lehetĘséget a monitor mód képernyĘn.
(2)
A „Mode” képernyĘ megjelenik. Válassza ki az üzemmódot.
(1)
Cool
(3)
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
monitor módba.
(2)
Fri 10:00AM
Mode
• Ha a „Set Temp. Range Setting” be van állítva, a választható hĘmérséklet megfelel a beállításnak. Lásd [3 BEÁLLÍTÁS] ĺ [3-5 Speciális beállítások] ĺ [3-5-3 HĘm. beáll.
tartományának beállítása].
Set Temp.
26.0
2-2-3
Mode
A ventilátor fordulatszámának beállítása
Fan
°C
Status
Cool
Dry
Auto
Fan
Heat
Auto
Menu
Cancel
(1)
Érintse meg a [Fan] lehetĘséget a monitor mód képernyĘn.
(2)
A „Fan” képernyĘ megjelenik. Válassza ki a ventilátorsebességet [ ] vagy [ ] nyíllal.
(1)
(2)
OK
Fri 10:00AM
A beltéri egység modelljétĘl
függĘen a [Custom Auto] (Egyéni
automatikus) üzemmód jelenik
meg az [Auto] (Automatikus)
helyett.
Mode
Mode
Custom
Auto
Cool
Set Te
Dry
26.0
26.
Fan
Heat
°C Custom
(3)
Megjegyzések
• Csak a választható módok jelennek meg. A választható
üzemmódok eltérhetnek attól függĘen, hogy mi a rendszer
kon¿gurációja és mĦködési állapota. Lásd [4.MĥKÖDTETÉSI TANÁCSOK] ĺ [4-1 Választható módok].
• Amikor a „Fan” van kiválasztva, a
hĘmérséklet nem állítható be.
Fri 10:00AM
Mode
Set Temp.
Fan
Fan
Auto
Status
Menu
• Az [Auto] (Automatikus) vagy [Custom Auto] (Egyéni automatikus) üzemmód abban az R.C. csoportban használható,
amelyhez a fĘ beltéri egység be van állítva. Másik R.C. csoportban nem jelenik meg.
• Amikor a hĘvisszanyerĘ rendszer üzemmód van bekapcsolva, egyes folyamatok elĘkészítése eltarthat egy ideig, de ez
nem jelent meghibásodást.
(3)
Hu-7
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
monitor módba.
26.0
Fan
Fan
°C
Status
Auto
OK
Set Temp.
Auto
Auto
Menu
Cancel
OK
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
monitor módba.
3 BEÁLLÍTÁS
3-2-1
3-1 Válassza ki a beállítási tételeket
(1)
Érintse meg a [Menu] lehetĘséget a monitor mód képernyĘn.
Fri 10:00AM
Set Temp.
Mode
(1)
Érintse meg a [VT Setting] lehetĘséget a „Air Flow
Direction Setting” képernyĘn.
(2)
A „VT Air Flow Direction Setting” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg [ ] vagy [ ] lehetĘséget, és állítsa be a légáram irányát, vagy válassza a „Swing” lehetĘséget.
Fan
26.0
Cool
Auto
°C
FüggĘleges légáramlási irány
(1)
Status
(2)
Air Flow Direction Setting
Menu
VT
Setting
(2)
A „Main menu” képernyĘ jelenik meg.
A képernyĘnek 2 oldala van, amelyek között a [Next Page]
vagy [Previous Page] megérintésével navigálhat.
(Az elemek, amelyeket a beltéri egység nem támogat nem
jelennek meg.)
Main Menu
Page 1/ 2
Main Menu
Timer Setting
Summer Time
Setting
Preference
Weekly Timer
Setting
Special Setting
Initial Setting
Maintenance
Monitor
Next
Page
Monitor
1
Previous
Page
Ha a beállítani kívánt elemet megérinti, minden beállítási képernyĘ megjelenik. Olvassa el a leírást minden egyes
elemnél a részletekért. Amikor minden beállítás megtörtént
vagy törölték, a kijelzĘ visszatér erre a képernyĘre. Amikor
a [Monitor] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a monitor
módba.
1
3
4
1
Back
(3)
Page 2/ 2
Air Flow Direction
Setting
VT Air Flow Direction Setting
HZ
Setting
Cancel
OK
Ha az [OK] gombot megérinti a beállítás után, az adatokat
továbbítja a beltéri egységhez és a kijelzĘ visszatér az „Air
Flow Direction Setting” képernyĘhöz.
3-2-2
Vízszintes légáramlási irány
(1)
Érintse meg a [HZ Setting] lehetĘséget az „Air Flow
Direction Setting” képernyĘn.
(2)
A „HZ Air Flow Direction Setting” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg [ ] vagy [ ] lehetĘséget, és állítsa be a légáram
irányát, vagy válassza a „Swing” lehetĘséget.
(1)
(2)
Air Flow Direction Setting
VT
Setting
3-2 Légáramlás irányának beállítása
HZ Air Flow Direction Setting
HZ
Setting
1
3
1
5
3
(1)
Érintse meg a [Air Flow Direction
Setting] lehetĘséget a „Main
Menu” képernyĘn.
Main Menu
Page 1/ 2
Air Flow Direction
Setting
Timer Setting
Weekly Timer
Setting
Special Setting
(3)
Next
Page
Monitor
A légáramlás irányának beállítási lehetĘsége nélküli beltéri
egységeknél az [Air Flow Direction Setting] nem jelenik meg.
„Air Flow Direction Setting”
képernyĘ jelenik meg. A [VT
Setting] vagy [HZ Setting] megérintésével az összes beállítási
képernyĘ megjelenik.
OK
Egyéni függĘleges tartás
„Individual VT Hold” csak akkor használható, ha olyan kazettás
beltéri egység modellt használ, amely támogatja ezt a funkciót.
A légáramlás irányát minden egyes, a távirányítóhoz csatlakoztatott beltéri egység kivezetéséhez beállíthatja.
Air Flow Direction Setting
VT
Setting
HZ
Setting
1
(1)
Érintse meg az [Individual VT Hold] lehetĘséget az „Air
Flow Direction Setting” képernyĘn.
(2)
Ha több beltéri egység is csatlakozik ehhez a távirányítóhoz, a
beltéri egység választó képernyĘ jelenik meg. Ha csak egy beltéri egység van csatlakoztatva, a képernyĘn a (3) jelenik meg. Ha
a (2) képernyĘnek 2 oldala van, akkor azok között a [Next Page]
vagy [Previous Page] megérintésével navigálhat. Ha a távvezérlĘ több beltéri egységhez csatlakozik, mindegyik beltéri egység
címe (XX-XX) megjelenik. Érintse meg a beállítani kívánt beltéri
egységet. [䅜] jelenik meg a beállított beltéri egység mellett.
3
Back
Ha a beltéri egység nem rendelkezik vízszintes légáram irányát beállító funkcióval, [HZ Setting] nem jelenik meg, és a
légáramlás iránya nem állítható be.
Ha ez a távirányító olyan,
kazettás beltéri egység modellhez csatlakozik, ami egyedi
légáramlás vezérlés funkcióval
rendelkezik, az [Individual VT
Hold] jelenik meg.
Cancel
Ha az [OK] gombot megérinti miután az adatokat továbbította a beltéri egységhez, a kijelzĘ visszatér az „Air Flow
Direction Setting” képernyĘhöz.
3-2-3
Megjegyzés
(2)
Back
Air Flow Direction Setting
(1)
VT
Setting
(2)
Air Flow Direction Setting
1
Individual VT Hold
Back
VT
Setting
1
Individual VT Hold
Ehhez a mĦvelethez olvassa el a „3-2-3 Egyéni függĘleges
tartás” fejezetet.
Ha az [OK] vagy [Cancel] opciót megérinti bármelyik beállítás képernyĘn, a kijelzĘ visszatér erre a képernyĘre. Amikor a [Back] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a „Main
Menu” képernyĘre.
Megjegyzés
Ha az egységet vezeték nélküli távvezérlĘvel együtt használja, a beltéri egység levegĘáramlási iránya nem feltétlenül
felel meg a készüléken jelzett iránynak.
Back
Individual VT Hold
Page 1/ 2
Unit 1
Unit 2
Unit 3
01-01
01-02
01-03
01-04
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
01-05
01-06
01-07
01-08
Next
Page
Reset
Back
Unit 4
Megjegyzések
• Ahhoz, hogy a levegĘáramlási irány beállítását az összes
megjelenített beltéri egységnél visszaállítsa alapértékre,
érintse meg a [Reset] lehetĘséget. Ha megérinti a megerĘsítĘ képernyĘn található [Yes] gombot, a beállítás törlĘdik,
és átvált a légáramlás irányának „VT setting”-re (Lásd 3-21).
• Ha meg szeretné változtatni a sorrendet, amiben a beltéri
egység megjelenik a beltéri egység választó képernyĘn,
forduljon a telepítĘ vagy karbantartó személyzethez.
Hu-8
(3)
A kimeneti port választás képernyĘ jelenik meg, amely
meghatározza a légáramlás irányát. Érintse meg a beállítani kívánt kimeneti portot. EllenĘrizze az egyes kimeneti
nyílások helyzetét a beltéri egység „ ” jelzése alapján.
(3)
Bekapcsolás idĘzítĘ engedélyezése.
(2)
„On Timer” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg az [Enable/
Disable] lehetĘséget az „On Timer” képernyĘn.
(3)
„Enable/Disable” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg az
[Enable] lehetĘséget.
A jelölés helyzete
(2)
Indoor Unit 1
Outlet 1
(3)
Outlet 2
On Timer
Outlet 3
Enable/Disable
Outlet 4
Back
Operation Start Time
Reset
Cancel
Megjegyzések
• Amikor a levegĘ áramlási irány beállítása „VT setting” (Lásd
3-2-1) van beállítva kimeneti nyílásnak, „—” jelenik meg a
kimeneti nyílás képernyĘn.
• Mind a négy kimeneti port beállításainak törléséhez, érintse
meg a [Reset] lehetĘséget. Ha megérinti a megerĘsítĘ képernyĘn található [Yes] gombot, a beállítás törlĘdik, és átvált
a légáramlás irányának „VT setting”-re (Lásd 3-2-1).
(4)
A légáramlás irány beállítás képernyĘ jelenik meg. Érintse meg
[ ] vagy [ ] lehetĘséget, és
állítsa be a légáram irányát, vagy
válassza a „Swing” lehetĘséget.
Monitor
Timer Setting
On Timer
[Disable]
Off Timer
[Disable]
Auto Off Timer
[Disable]
Back
Operation Start Time
Cancel
• Auto Off Timer:
Amikor beltéri egység mĦveletet indított a készülék Ki/Be
gombjaival, az leáll a beállított idĘ után.
Ha a beállítani kívánt elemet megérinti, akkor a kijelzĘ az
egyes beállítások képernyĘjére vált át. Amikor minden
beállítás megtörtént vagy törölték, a kijelzĘ visszatér erre
a képernyĘre. Amikor a [Back] gombot megérinti, a kijelzĘ
visszatér a „Main Menu” képernyĘre.
Hu-9
Operation Start Time
Fri 10:00AM
In
hr
OK
Alkalmazza a beállítást.
(6) Érintse meg az [OK] lehetĘséget az „On Timer” képernyĘn.
Miután a beállítás módosítása
képernyĘ megjelent, a kijelzĘ
visszatér a „Timer Setting” képernyĘre.
3-3-2
Cancel
OK
On Timer
Fri 10:00AM
Enable/Disable
[Enable]
Operation Start Time
Cancel
[In 0.5 hr]
OK
Kikapcsolás idĘzítĘ
Érintse meg az [Off Timer]
lehetĘséget a „Timer setting”
képernyĘn. Ha a „Password
Veri¿cation” képernyĘ jelenik
meg a kijelzĘn, adja meg a
jelszót, majd érintse meg az [OK]
gombot.
Timer Setting
On Timer
[Disable]
Off Timer
[Disable]
[Disable]
Auto Off Timer
Back
Kikapcsolási idĘzítĘ engedélyezése
(2)
„Off Timer” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg az [Enable/
Disable] lehetĘséget.
(3)
„Enable/Disable” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg az
[Enable] lehetĘséget.
(2)
(3)
Off Timer
Enable/Disable
Operation Stop Time
Bekapcsolás idĘzítĘ
[In 0.5 hr]
24 óráig lehet beállítani.
(1)
• Off Timer:
A mĦködĘ beltéri egység kikapcsol a beállított idĘpontban.
Érintse meg az [On Timer]
lehetĘséget a „Timer setting”
képernyĘn. Ha a „Password
Veri¿cation” képernyĘ jelenik
meg a kijelzĘn, adja meg a
jelszót, majd érintse meg az [OK]
gombot.
Fri 10:00AM
[Enable]
Megjegyzés
• On Timer:
A megállított beltéri egység elkezd mĦködni a beállított idĘ
után.
(1)
] lehetĘséget.
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér az „On
Timer” módba.
A következĘ idĘzítési beállítások lehetségesek:
3-3-1
] vagy [
(5)
0.5
(2)
Next
Page
OK
Az idĘ beállításához érintse meg [
OK
Az „Timer Setting” képernyĘ jelenik meg.
Special Setting
Cancel
(5)
Enable/Disable
(2)
Weekly Timer
Setting
OK
Nyomja meg az [Operation Start time] lehetĘséget az „On
Timer” képernyĘn. Az „Operation Start time” képernyĘ jelenik meg.
On Timer
Érintse meg az [Timer Setting] lehetĘséget a „Main Menu”
képernyĘn.
Timer Setting
Disable
(4)
1
3-3 IdĘzítĘ beállítás
Air Flow Direction
Setting
[In 0.5 hr]
MĦködés kezdĘ idĘpontjának beállítása
Outlet 1
(1)
Page 1/ 2
Enable
(4)
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a (3)
képernyĘjéhez.
Amikor a [Back] gombot érinti meg a (3) képernyĘn, a kijelzĘ visszatér a (2) képernyĘre.
Amikor a [Back] gombot érinti meg a (2) képernyĘn, a kijelzĘ visszatér a (1) képernyĘre.
Main Menu
Enable/Disable
[Disable]
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér az „On
Timer” módba.
Indoor Unit 1
Cancel
(1)
Fri 10:00AM
Cancel
Fri 10:00AM
Enable/Disable
[Disable]
Enable
[In 0.5 hr]
Disable
OK
Cancel
OK
Timer Setting
On Timer
[Disable]
Off Timer
[Disable]
[Disable]
Auto Off Timer
Back
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér az „Off
Timer” módba.
MĦködés kikapcsolási idĘpontjának beállítása
Állítsa be az Automatikus kikapcsolás idĘtartományát
(4)
Nyomja meg a [Operation Stop time] lehetĘséget az „Off
Timer” képernyĘn. Az „Operation Stop time” képernyĘ jelenik meg.
(6)
Nyomja meg a [Time Range Setting] lehetĘséget az „Auto
Off Timer” képernyĘn.
(7)
(5)
Az idĘ beállításához érintse meg [
A „Time Range Setting” képernyĘ jelenik meg. Nyomja meg
a [Time Range] opciót.
(4)
] vagy [
] lehetĘséget.
(5)
Off Timer
Enable/Disable
Fri 10:00AM
[Enable]
(6)
Operation Stop Time
Auto Off Timer
In
Enable /Disable
0.5
Operation Stop Time
Cancel
[In 0.5 hr]
Operation Stop Time
hr
OK
(7)
Fri 10:00AM
Cancel
Fri 10:00AM
[Enable]
Cancel
Time Range
[In 30 min.]
Start Time
[ – ]
End Time
Time Range Setting
OK
Time Range Setting
OK
Fri 10:00AM
[Continuous]
[--:--]
[--:--]
Cancel
OK
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér az „Off
Timer” képernyĘre.
(8)
Megjegyzés
24 óráig lehet beállítani.
Alkalmazza a beállítást.
(6) Érintse meg az [OK] lehetĘséget az „Off Timer” képernyĘn.
Miután a beállítás módosítása
képernyĘ megjelent, a kijelzĘ
visszatér a „Timer Setting” képernyĘre.
3-3-3
(1)
Off Timer
Fri 10:00AM
Enable/Disable
Cancel
[In 0.5 hr]
OK
(9)
(3)
Timer Setting
On Timer
[Disable]
Off Timer
[Disable]
[Disable]
Auto Off Timer
(9)
Time Range Setting
[--:--]
End Time
[--:--]
Enable /Disable
Operation Stop Time
Cancel
[Disable]
Enable
[ – ]
Cancel
OK
Cancel
OK
(11)
(12)
Fri 10:00AM
Start Time
[08:40AM]
End Time
[--:--]
Nyomja meg a [Operation Stop time] lehetĘséget az „Auto
Off Timer” képernyĘn.
Az „Operation Stop time” képernyĘ jelenik meg. Állítsa be
az idĘt [ ] vagy [ ] használatával. Az idĘ beállítható a 30240 perc tartományban, 10 perces lépésekkel.
(5)
Operation Stop Time
Fri 10:00AM
[In 30 min.]
Operation Stop Time
Fri 10:00AM
After the Manual Operation
In
30
min.
[ – ]
Time Range Setting
OK
(12) Az „End Time” képernyĘ jelenik meg. A Kikapcsolási idĘ
beállításához érintse meg [ ] vagy [ ] lehetĘséget.
(4)
[Enable]
Cancel
[Range Spec.]
OK
End Time
Fri 10:00AM
hour
min.
05
40
Cancel
OK
Cancel
PM
OK
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
„Time Range Setting” képernyĘhöz.
(13) Nyomja meg az [OK] opciót a
„Time Range Setting” képernyĘn. A kijelzĘ visszavált az
„Auto Off Timer” képernyĘre.
Time Range Setting
Time Range
Start Time
End Time
Cancel
AM
Megjegyzés
Time Range
Enable /Disable
40
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
„Time Range Setting” képernyĘhöz.
Time Range Setting
Auto Off Timer
08
OK
Állítsa be a mĦködés kikapcsolásának idĘpontját
(4)
min.
(11) Nyomja meg az [End Time] opciót a „Time Range Setting”
képernyĘn.
Disable
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér az
„Auto Off Timer” módba.
(5)
Fri 10:00AM
hour
Enable/Disable
[In 30 min.]
Time Range Setting
Start Time
A beállítási képernyĘ formátuma megfelel a „Display Format
Setting” felhasználói beállításban kiválasztottnak.
(3)
Fri 10:00AM
Fri 10:00AM
[Range Spec.]
Start Time
Cancel
„Enable/Disable” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg az
[Enable] lehetĘséget.
Auto Off Timer
OK
(10)
Time Range
Back
Az „Auto Off Timer” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg az
[Enable/Disable] lehetĘséget az „Auto Off Timer” képernyĘn.
(2)
Continuous
Cancel
Nyomja meg a [Start Time] opciót a „Time Range Setting”
képernyĘn.
Automatikus kikapcsolási idĘzítĘ engedélyezése
(2)
Range Spec.
(10) A „Start Time” képernyĘ jelenik meg. Állítsa be a kezdési
idĘt [ ] vagy [ ] gomb megérintésével a „Start time” képernyĘn.
Automatikus kikapcsolás idĘzítĘ
Érintse meg az [Auto Off Timer]
lehetĘséget a „Timer setting”
képernyĘn. Ha a „Password
Veri¿cation” képernyĘ jelenik
meg a kijelzĘn, adja meg a
jelszót, majd érintse meg az [OK]
gombot.
Time Range
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
„Time Range Setting” képernyĘhöz. Ha a [Continuous] van
kiválasztva, folytassa a (14) lépéssel.
[Enable]
Operation Stop Time
A „Time Range” felirat jelenik
meg. Az „Auto Off Timer” idĘintervallum megadásakor érintse
meg a [Range Spec.] opciót,
és amikor egész napra állítja
be, érintse meg a [Continuous]
opciót.
Fri 10:00AM
[Range Spec.]
[08:40AM]
[05:40PM]
OK
Cancel
OK
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér az
„Auto Off Timer” módba.
Hu-10
Alkalmazza a beállítást.
(14) Érintse meg az [OK] lehetĘséget
az „Auto Off Timer” képernyĘn.
Miután a beállítás módosítása
képernyĘ megjelent, a kijelzĘ
visszatér a „Timer Setting” képernyĘre.
3-4-2
Auto Off Timer
Enable /Disable
[Enable]
[In 30 min.]
Operation Stop Time
Time Range Setting
[08:40AM–05:40PM]
Cancel
OK
Válassza ki a beállítani kívánt ütemezést.
(1)
Érintse meg a [Schedule Setting] lehetĘséget a „Weekly
Timer setting” képernyĘn.
(2)
A „Schedule Setting” képernyĘ jelenik meg. A [Schedule 1]
vagy [Schedule 2] gomb megérintésével mindegyik beállítás
képernyĘje megjelenik.
3-4 Heti idĘzítés beállítása (rendszergazda)
(1)
Heti munkarendet is be lehet állítani. Két menetrendi mintát is
létre lehet hozni. Akár 8 beállítást is lehet egy naphoz rendelni.
(1)
(2)
(2)
Page 1/ 2
Air Flow Direction
Setting
Weekly Timer
Setting
Timer Setting
Special Setting
Enable Schedule
[None]
Schedule Setting
[None]
Back
[None]
Ha a beállítani kívánt elemet megérinti, minden beállítási
képernyĘ megjelenik. Olvassa el a leírást minden egyes
elemnél a részletekért. Amikor minden beállítás megtörtént
vagy törölték, a kijelzĘ visszatér erre a képernyĘre. Amikor a [Back] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a „Main
Menu” képernyĘre.
(1)
Érintse meg az [Enable Schedule] lehetĘséget a „Weekly
Timer setting” képernyĘn.
(2)
Az „Enable Schedule” képernyĘ jelenik meg. Válassza ki és
érintse meg a [Schedule 1] vagy [Schedule 2] opciót.
(2)
Enable Schedule
1
2
3
4
––:––
––:––
––:––
––:––
––
––
––
––
Back
Timer Clear
Schedule 1
Schedule 2
[None]
––°c
––°c
––°c
––°c
Next
Page
Copy
Schedule1 Setting
Fri 10:00AM
Sun Mon Tue Wed Thu
1
2
3
4
––:––
––:––
––:––
––:––
Back
––
––
––
––
Fri
––
––
––
––
Timer Clear
Sat
––°c
––°c
––°c
––°c
Next
Page
Copy
Page 1/ 3
––
––.–°c
––
––.–°c
––
––.–°c
Next
Page
OK
Az egyes idĘpontok [1] és [8] közötti megérintésével, részletes beállítást adhat meg az adott idĘhöz.
(6)
Az egy idĘpontra beállítható elemeket az [Op. Time], [On/
Off], [Mode], és [Set. Temp.] Ha a beállítani kívánt elemet
megérinti, a beállítási képernyĘ megjelenik. A beállítások
törléséhez érintse meg a [Clear] opciót. A [Clear] megérintése után egy ellenĘrzĘ képernyĘ jelenik meg. Amikor a
[Yes] gombot megérinti a képernyĘn, a beállítás törlĘdik.
(7)
Érintse meg az [Op. Time] opciót a (6) képernyĘn, és állítsa
be az idĘt [ ] vagy [ ] segítségével.
(6)
(7)
Op. Time
On/Off
––:––
––
Mode
Set Temp.
––
––.–°c
Fri 10:00AM
hour
min.
8
40
AM
None
Cancel
Clear
OK
Cancel
OK
OK
Az [OK] gomb megérintésekor, a beállítás megváltoztatása
képernyĘ megjelenése után a kijelzĘ visszatér a „Weekly
Timer Setting” képernyĘre.
Megjegyzés
Már beállított ütemterv törléséhez érintse meg a [None] opciót a (2) képernyĘn.
Hu-11
Sat
Állítsa be az ütemezést a hét minden napjára.
(5) A hét napjainak beállítási képerMonday
nyĘje 3 oldalas, amelyek között
1 ––:––
––
a [Next Page] vagy a [Previous
2 ––:––
––
Page] megérintésével navigálhat. Egy oldalon akár 3 beállítást 3 ––:–– ––
is megjeleníthet.
Cancel
Cancel
(3)
Fri
––
––
––
––
Op. Time
[None]
Back
Fri 10:00AM
Sun Mon Tue Wed Thu
Monday 01
[None]
[None]
(4)
Schedule1 Setting
Válassza ki a használni kívánt ütemezést.
Schedule Setting
Schedule 2
Amikor a menetrend kijelzĘ területet megérintette, a kijelzĘ
átvált a hét egyes napjainak beállítási képernyĘjére.
Ütemterv engedélyezése
Enable Schedule
[None]
Back
(3)
• Day Off Setting:
A Heti idĘzítĘt le lehet tiltani egy heti idĘtartományon
belül. Ez akkor kényelmes, ha például szabadnapon stb.
nincs szükség a mĦködtetésre. Amikor a beállított nap
letelt, a beállítás törlĘdik.
Day Off Setting
Day Off Setting
Schedule 1
(4)
[None]
Day Off Setting
• Schedule Setting:
A napi mĦködtetési tervet hozhatja létre. Két menetrendi
mintát is létre lehet hozni. Akár 8 beállítást is lehet egy
naphoz rendelni.
Weekly Timer Setting
[None]
Válassza ki annak a napnak megérintésével a napot a
héten, amelyen a menetrend mĦveletet kell elvégezni. A
beállítások 4 alkalomra elĘre jelennek meg a képernyĘn.
Amikor a tartalmat ellenĘrizte, váltson az oldalak között
úgy, hogy megérinti a [Next Page] vagy [Previous Page]
opciót.
• Enable Schedule:
Vagy kiválasztja a használni kívánt ütemtervet, vagy a
Heti idĘzítés ideiglenesen kikapcsol.
(1)
Schedule Setting
(3)
Az alábbi tartalmak vannak beállítva:
3-4-1
[Schedule 1]
Back
Weekly Timer Setting
Next
Page
Monitor
Schedule Setting
Enable Schedule
Válassza ki a hét napját
A „Weekly Timer Setting” képernyĘ jelenik meg.
Main Menu
(2)
Weekly Timer Setting
Érintse meg a [Weekly Timer Setting] lehetĘséget a „Main
Menu” képernyĘn. Miután a „Password Veri¿cation” képernyĘ megjelenik a kijelzĘn, adja meg a jelszót, majd érintse
meg az [OK] gombot.
(1)
Menetrend beállítása
Fri 10:00AM
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a (6)
képernyĘjéhez.
Megjegyzés
A beállítási képernyĘ formátuma megfelel a „Display Format
Setting” felhasználói beállításban kiválasztottnak.
(8)
Érintse meg az [On/Off] lehetĘséget a (6) képernyĘn, majd
válasszon az [On], [Off] vagy
[Hold] lehetĘségek közül.
Amikor a hét egyéb napjaihoz rendel hozzá beállítást, ismételje meg a (3)-(11) lépéseket.
On/Off
On
Hold
Másolja be az ütemezés beállítását a hét minden napjára.
Off
Cancel
OK
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a (6)
képernyĘjéhez.
(12) Az egyes napok beállítása átmásolható a hét egyéb napjaira is.
Érintse meg a másolni kívánt
napot, majd érintse meg a [Copy]
opciót.
Schedule 1 Setting
Ezután érintse meg a beillesztésre kijelölt napot. Amikor
a [Paste] opciót megérinti,
szaggatott sáv jelenik meg a
beillesztés helyének kijelölt nap
felett. Folytassa a beillesztést a
hét további napjaival.
(9)
Érintse meg a [Mode] opciót a (6) képernyĘn, majd válaszsza ki a mĦködési módot.
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a (6)
képernyĘjéhez.
(10) Érintse meg a [Set. Temp] a (6) képernyĘjén, és állítsa be a
helyiség hĘmérsékletét [ ] vagy [ ] segítségével.
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a (6)
képernyĘjéhez.
(9)
A beillesztés visszavonásához
nyomja meg a hét kiválasztott
napját, majd érintse meg a
[Paste Clear] opciót.
Az [OK] megérintése után egy
ellenĘrzĘ képernyĘ jelenik meg.
08:00 AM
10:00 AM
12:00 PM
03:00 PM
On
––
––
Off
Back
Timer
Clear
1
2
3
4
Megjegyzés
Ha a [Hold] érték van kiválasztva, a beltéri egység közvetlenül a gomb megérintése elĘtti állapotban marad. Ha a Be/Ki
üzemmódot és beállítást manuálisan megváltoztatták az idĘzítĘ mĦvelet elĘtt, az új mĦködést és beállítást fogja megtartani.
Fri
Next
Page
Copy
Schedule 1 Setting
Sat
28.0°c
26.0°c
24.0°c
––°c
Dry
Cool
––
––
Fri 10:00AM
Sun Mon Tue Wed Thu
Fri
––:––
––:––
––:––
––.–°c
––.–°c
––.–°c
1
2
3
––
––
––
––
––
––
:Copied
:Pasted
Cancel
Paste
Schedule 1 Setting
On
––
––
:Copied
OK
Fri 10:00AM
Sun Mon Tue Wed Thu
1 08:00 AM
2 10:00 AM
3 12:00 AM
Sat
Fri
Sat
28.0°c
26.0°c
24.0°c
Dry
Cool
––
:Pasted
Paste
Clear
Cancel
OK
(10)
Mode
A [Yes] megérintésével az
ellenĘrzĘ képernyĘn a beállítás
beillesztésre kerül.
Set Temp.
Cool
Dry
Auto
Fan
Heat
26.0
Hold
Cancel
OK
Schedule 1 Setting
Pastes the copied timer data to the selected data of
week. OK?
°C
Hold
Cancel
Ha az üzemmód beállítása
[Custom Auto] (Egyéni automatikus) vagy [Hold] (Tartás), akkor
állítsa be a hĦtési és fĦtési
hĘmérsékletet.
OK
No
Cool
Heat
28.0
20.0
Hold
°C
Hold
°C
OK
Egy nap beállításainak törlése.
Az egyes napok beállításainak
törléséhez jelölje ki a kívánt
napot, majd érintse meg a [Timer
Clear] gombot.
Schedule 1 Setting
IdĘ
Be/ki
Mód
HĘm.
[1]
08:00 AM
On
Dry
28 °C
[2]
10:00 AM
Hold
Cool
26 °C
[3]
12:00 PM
Hold
Hold
24 °C
[4]
3:00 PM
Off
–
–
[5]
5:00 PM
On
Hold
Hold
[6]
7:00 PM
Hold
Hold
26 °C
[7]
9:00 PM
Off
–
–
EllenĘrzĘ képernyĘ jelenik meg.
A [Yes] gomb megérintésével
törli a beállítást.
Reggel
Fri 10:00AM
Sun Mon Tue Wed Thu
08:00 AM
10:00 AM
12:00 PM
03:00 PM
On
––
––
Off
Back
Timer
Clear
1
2
3
4
<Példa program>
[8]
–
–
–
–
Fejezze be az ütemezést a hét minden napjára.
(11) Amikor az [OK] gombot érinMonday 01
ti meg a (6) képernyĘn, a kijelzĘ
Op. Time
08:00 AM
visszatér az (5) képernyĘre. Ha a
hét ugyanazon napjának a beálMode
Dry
lítását akarja elvégezni, ismételje
meg az (5)-(11) lépéseket.
Clear
Cancel
Amikor az [OK] gombot érinti
meg a (5) képernyĘn, a kijelzĘ
visszatér az (3) képernyĘre.
The timer of the selected day of week will be
cleared. OK?
28.0°c
OK
Page 1/ 3
1
08:00 AM
On
Dry
28.0°c
2
10:00 AM
––
Cool
26.0°c
3
12:00 PM
––
––
24.0°c
Next
Page
OK
Schedule 1 Setting
Fri 10:00AM
Sun Mon Tue Wed Thu
On
––
––
Off
Back
Timer
Clear
Schedule 1 Setting
Fri 10:00AM
Sun Mon Tue Wed Thu
08:00 AM
10:00 AM
12:00 PM
03:00 PM
On
––
––
Off
Back
Timer
Clear
1
2
3
4
Fri
Sat
28.0°c
26.0°c
24.0°c
––°c
Dry
Cool
––
––
Next
Page
Copy
Szünnap beállítás
(2)
Érintse meg a [Day Off Setting] lehetĘséget a „Weekly
Timer setting” képernyĘn.
„Day Off Setting” képernyĘ jelenik meg. Amikor megérinti
a hétnek azt a napját, amelyen nem kell bekapcsolni a heti
idĘzítĘt, egy pipa jelenik meg.
(1)
(2)
Weekly Timer Setting
08:00 AM
10:00 AM
12:00 PM
03:00 PM
Yes
Állítsa be a napot a héten, amelyen a heti idĘzítĘ ideiglenesen kikapcsol. Amikor a beállított idĘ letelt, a beállítás törlĘdik.
Set Temp.
(1)
1
2
3
4
Next
Page
Copy
On
Monday
Cancel
Egy sáv jelenik meg a hét azon
napja felett, amihez az ütemterv
tartozik.
3-4-3
On/Off
Sat
28.0°c
26.0°c
24.0°c
––°c
Dry
Cool
––
––
No
Fejezze be a programozást.
Amikor a [Back] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a (2)
képernyĘjéhez.
Amikor a [Back] gombot érinti
meg a (2) képernyĘn, a kijelzĘ
visszatér az (1) képernyĘre.
Fri
Schedule 1 Setting
Délután
Éjszaka
Yes
Set Temp.
Cancel
–
Fri 10:00AM
Sun Mon Tue Wed Thu
Dry
Cool
––
––
Copy
Fri
Sat
28.0°c
26.0°c
24.0°c
––°c
Next
Page
Enable Schedule
Day Off Setting
[Schedule 1]
[Set]
Schedule Setting
Day Off Setting
Sun Mon Tue Wed Thu
Fri
Sat
[None]
:Day Off
Back
Cancel
OK
Hu-12
Ha a beállítás befejezĘdött, érintse meg az [OK] gombot.
Miután a beállítás módosítása képernyĘ megjelent, a kijelzĘ
visszatér a „Weekly Timer Setting” képernyĘre.
3-5 Speciális beállítások
(1)
Érintse meg az [Special Setting]
lehetĘséget a „Main Menu” képernyĘn.
Main Menu
Timer Setting
Weekly Timer
Setting
Special Setting
Energiatakarékosság
Energiatakarékosság Ki/Be
(1)
Nyomja meg az [Economy] opciót a „Special Setting” képernyĘn.
(2)
Az „Economy” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg az [On]
vagy [Off] opciót az „Economy” képernyĘn.
Page 1/ 2
Air Flow Direction
Setting
(1)
(2)
Special Setting
Next
Page
Monitor
(2)
3-5-1
A „Special Setting” képernyĘ jelenik meg. Ha a képernyĘnek több oldala van, akkor azok között a [Next Page] vagy
[Previous Page] megérintésével navigálhat.
Special Setting
Page 1/ 2
Economy
Set Temp.
Auto Return
Set Temp.
Range Setting
Anti Freeze
Back
Next
Page
Special Setting
Fan Control for
Energy Saving
Previous
Page
Az alábbi tartalmak vannak beállítva:
(*: Az elemek, amelyeket a beltéri egység nem támogat
nem jelennek meg.)
• Economy:
A hĘmérséklet beállítás ellensúlyozza automatikusan egy
bizonyos ideig. Az energiafogyasztást egyensúlyozza:
a hĘmérsékletet megemeli a hĦtés és csökkenti a fĦtés
során.
• Set Temp. Auto Return (rendszergazda):
Még ha a hĘmérséklet beállítása meg is változik HĦtés
vagy FĦtés üzemmód közben, a beállított idĘ leteltekor a
hĘmérséklet automatikusan visszatér a beállítottra.
• Set Temp. Range Setting (rendszergazda):
Az Auto, HĦtés/Szárítás vagy FĦtés üzemmód során
elĘforduló szélsĘséges hĘmérsékletbeállítás által okozott
áramfogyasztást csökkenti a beállítható hĘmérséklet tartományának korlátozásával.
(1)
Anti Freeze
Off
Next
Page
Cancel
OK
HĘmérséklet beállítás automatikus visszatérésének (rendszergazda)
Érintse meg a [Set Temp. Auto
Return]-t a „Special Setting”
képernyĘn. Ha a „Password
Veri¿cation” képernyĘ jelenik
meg a kijelzĘn, adja meg a
jelszót, majd érintse meg az [OK]
gombot.
Special Setting
Page 1/ 2
Economy
Set Temp.
Auto Return
Set Temp.
Range Setting
Anti Freeze
Next
Page
Back
„Set Temp. Auto Return” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg
az [Enable/Disable] lehetĘséget a „Set Temp. Auto Return”
képernyĘn.
(3)
„Enable/Disable” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg az
[Enable] opciót az „Enable/Disable” képernyĘn.
(2)
(3)
Enable/Disable
Set Temp. Auto Return
Enable /Disable
[Disable]
Enable
Return Time / Return Temp.
Cool/Dry
Heat
60min. / 28.0°c
60min. / 23.0°c
Cancel
Disable
Cancel
OK
OK
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a „Set
Temp. Auto Return” képernyĘre.
Állítsa be a visszatérési idĘt és a hĘmérsékletet
(4)
Nyomja meg a [Return Time/Return Temp.] opciót a „Set
Temp. Auto Return” képernyĘn.
(5)
„Setting” képernyĘ jelenik meg. Amikor a [Cool/Dry] vagy
[Heat] opciót a „Setting” képernyĘn megérinti, az idĘ és a
hĘmérséklet beállítási képernyĘ jelenik meg.
(4)
(5)
Set Temp. Auto Return
[Auto Off]
Amikor a hiány folytatódik a beállított ideig, a beltéri egység mĦködése leáll.
Enable /Disable
Setting
[Enable]
Cool/Dry
60min. / 28.0°c
Heat
60min. / 23.0°c
Return Time / Return Temp.
Cool/Dry
Heat
Cancel
(6)
Ha a beállítani kívánt elemet megérinti, akkor a kijelzĘ az
egyes beállítások képernyĘjére vált át. Amikor minden
beállítás megtörtént vagy törölték, a kijelzĘ visszatér erre
a képernyĘre. Amikor a [Back] gombot megérinti, a kijelzĘ
visszatér a „Main Menu” képernyĘre.
(7)
Hu-13
Set Temp.
Range Setting
(2)
[Auto Saving]
Amikor a hiány folytatódik a beállított idĘ alatt, a mĦvelet
átkapcsol energiatakarékos üzemmódba.
• Fan Control for Energy Saving* (rendszergazda):
Amikor hĦtĘ üzemmódban eléri a beállított hĘmérsékletet, a ventilátor szakaszosan mĦködik, és energiát takarít
meg.
On
A hĘmérséklet beállítás automatikus visszatérésének engedélyezése
• Anti Freeze* (rendszergazda):
A jegesedés mentesítés egy olyan funkció, amely alacsony hĘmérsékletĦ fĦtést végez a készülék és a vízvezetékek jegesedésének megelĘzése érdekében, ha a
légkondicionálás ki van kapcsolva azokban a régiókban,
ahol a kültéri hĘmérséklet fagypont alá eshet.
Ha a vízvezetékek az egységtĘl távol vannak vagy a kültéri falakon vannak, ez a funkció nem nyújthat elégséges
jegesedés mentesítést.
• Human Sensor Setting* (rendszergazda):
A „Human Sensor” érzékeli a személy hiányát a szobában, és végrehajtja a következĘ energiatakarékos mĦködést. A részleteket a „Human Sensor”-ról lásd a beltéri
egység kezelési útmutatójában.
Set Temp.
Auto Return
Amikor megérinti az [OK]-t, az adatokat továbbítja a beltéri
egységhez, majd a kijelzĘ visszatér a „Special Setting”
képernyĘre.
3-5-2
Back
Economy
Economy
Back
Page 2/ 2
Human Sensor
Setting
Page 1/ 2
60min. / 28.0°c
60min. / 23.0°c
Back
OK
Állítsa be az idĘt és a hĘmérsékletet [ ] vagy [ ] gombok
megérintésével. Az idĘ beállítható a 10-120 perc tartományban,
10 perces lépésekkel.
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a „Setting”
módba.
Cool/Dry
Return Time
60
min.
Cancel
Return Temp.
28.0
°C
OK
Amikor a [Back] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a „Set
Temp. Auto Return” képernyĘre.
Alkalmazza a beállítást.
(8) Érintse meg az [OK] gombot
a beállítás „Set Temp. Auto
Return” képernyĘn. Miután a
beállítás módosítása képernyĘ
megjelent, a kijelzĘ visszatér a
„Special Setting” képernyĘhöz.
3-5-3
(1)
Set Temp. Auto Return
Enable /Disable
[Enable]
Return Time / Return Temp.
60min. / 28.0°c
60min. / 23.0°c
Cool/Dry
Heat
Cancel
OK
HĘmérséklet beállítási tartomány (rendszergazda)
Érintse meg a [Set Temp.
Range Setting] opciót a „Special
Setting” képernyĘn. Ha a
„Password Veri¿cation” képernyĘ jelenik meg a kijelzĘn, adja
meg a jelszót, majd érintse meg
az [OK] gombot.
Special Setting
Page 1/ 2
Economy
Set Temp.
Auto Return
Set Temp.
Range Setting
Anti Freeze
3-5-4
(1)
Next
Page
Back
A „Set Temp. Range Setting” képernyĘ jelenik meg.
A hĘmérséklet beállítási tartomány engedélyezése
(2)
Érintse meg az [Enable/Disable] lehetĘséget a „Set Temp.
Range Setting” képernyĘn.
(3)
„Enable/Disable” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg az
[Enable] opciót az „Enable/Disable” képernyĘn.
(2)
Alkalmazza a beállítást.
(7) Érintse meg az [OK] gombot
a beállítás „Set Temp. Range
Setting” képernyĘn. Miután a
beállítás módosítása képernyĘ
megjelent, a kijelzĘ visszatér a
„Special Setting” képernyĘhöz.
Enable /Disable
[Enable]
Lower Limit
18.0°c
26.0°c
18.0°c
Auto
Cool/Dry
Heat
– Upper Limit
–
30.0°c
–
30.0°c
–
24.0°c
Cancel
OK
Jegesedés mentesítés (rendszergazda)
Nyomja meg az [Anti Freeze]
opciót a „Special Setting”
képernyĘn. Ha a „Password
Veri¿cation” képernyĘ jelenik
meg a kijelzĘn, adja meg a
jelszót, majd érintse meg az [OK]
gombot.
Special Setting
Page 1/ 2
Economy
Set Temp.
Auto Return
Set Temp.
Range Setting
Anti Freeze
Next
Page
Back
Jegesedés mentesítés be-/kikapcsolása
(2) Az „Anti Freeze” képernyĘ
Anti Freeze
jelenik meg. Válassza az [On]-t
vagy [Off]-ot az „Anti Freeze”
képernyĘn.
On
Off
Cancel
OK
(3)
Enable /Disable
Auto
Cool/Dry
Heat
[Disable]
Lower Limit
18.0°c
18.0°c
10.0°c
Cancel
Ha az [OK] gomb megérintésével adatátvitelt végez a beállítás módosító képernyĘ megjelenése után a kijelzĘ visszatér a „Különleges beállítások” képernyĘre.
Enable/Disable
Set Temp. Range Setting
Enable
– Upper Limit
–
30.0°c
–
30.0°c
–
30.0°c
Disable
3-5-5
Cancel
OK
Alsó és felsĘ határ beállítása
(4)
Nyomja meg a [Lower Limit - Upper Limit] opciót a „Set
Temp. Range Setting” képernyĘn.
(5)
„Setting” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg az [Auto], [Cool/
Dry] vagy [Heat] opciót a „Setting” képernyĘn.
(4)
Emberi érzékelĘ beállítása (rendszergazda)
OK
(1)
Érintse meg a [Human Sensor Setting]-et a „Special
Setting” képernyĘn. Ha a „Password Veri¿cation” képernyĘ
jelenik meg a kijelzĘn, adja meg a jelszót, majd érintse meg
az [OK] gombot.
(2)
A „Human Sensor Setting” képernyĘ jelenik meg. Nyomja
meg az [Auto Saving] vagy [Auto Off] opciót a „Human
Sensor Setting” képernyĘn.
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a „Set
Temp. Range Setting” képernyĘre.
(1)
Enable /Disable
Auto
Cool/Dry
Heat
Cancel
Page 2/ 2
Human Sensor
Setting
Fan Control for
Energy Saving
Setting
[Enable]
Lower Limit
18.0°c
18.0°c
10.0°c
(2)
Special Setting
(5)
Set Temp. Range Setting
(6)
Set Temp. Range Setting
– Upper Limit
–
30.0°c
–
30.0°c
–
30.0°c
Auto
[18.0°c – 30.0°c]
Cool/Dry
[18.0°c – 30.0°c]
Heat
[10.0°c – 30.0°c]
OK
Azon a beltéri egységen, ahol a
[Custom Auto] (Egyéni automatikus) üzemmód látható, állítsa
be a [Cool/Dry] (HĦtés/Szárítás)
és [Heat] (FĦtés) elemeket. Ez a
beállítás az egyes üzemmódokban
([Custom Auto] (Egyéni automatikus), [Cool] (HĦtés), [Dry] (Szárítás)
és [Heat] (FĦtés)) látszani fog.
Minden beállítási képernyĘ megjelenik. Állítsa be a felsĘ és az
alsó határt [ ] vagy [ ] gomb
megérintésével.
Back
Human Sensor Setting
Auto Saving
[Disable]
Auto Off
[Disable]
Previous
Page
Back
Minden beállítási képernyĘ megjelenik.
Back
Az Automatikus mentés beállítása
Setting
Cool/Dry
[18.0°c – 30.0°c]
Heat
[10.0°c – 30.0°c]
Back
(3)
Nyomja meg az [Auto Saving] opciót a „Human Sensor
Setting” képernyĘn. „Auto Saving” képernyĘ jelenik meg.
Érintse meg az [Enable/Disable] lehetĘséget a „Auto Saving” képernyĘn.
(4)
„Enable/Disable” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg az
[Enable] opciót az „Enable/Disable” képernyĘn.
(3)
(4)
Auto Saving
Auto
Lower Limit
Upper Limit
18.0
30.0
°C
Cancel
Enable/Disable
Absence Detection Time
Fri 10:00AM
Enable/Disable
[Disable]
Enable
[In 30 min.]
Disable
°C
OK
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
„Setting” módba. Ha a [Back] opciót megérinti a „Setting”
képernyĘn, a kijelzĘ visszatér a „Temp. Range Setting”
képernyĘre.
Cancel
OK
Cancel
OK
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér az
„Auto Saving” módba.
Megjegyzés
A beállítható felsĘ határérték és az alsó határérték eltérĘ
lehet a beltéri egység típusától, telepítésétĘl és beállításától
függĘen.
Hu-14
(5)
Nyomja meg az [Absence Detection Time] opciót az „Auto
Saving” képernyĘn.
(6)
Az „Abscence Detection Time” képernyĘ jelenik meg. Állítsa be az idĘt [ ] vagy [ ] használatával. Az idĘ beállítása
lehet 15, 30, 45, 60, 90, 120, vagy 180 perc.
(5)
3-5-6
(1)
Nyomja meg a [Fan Control for Energy Saving] opciót a
„Special setting” képernyĘn. Ha a „Password Veri¿cation”
képernyĘ jelenik meg a kijelzĘn, adja meg a jelszót, majd
érintse meg az [OK] gombot.
(2)
A „Fan Control for Energy Saving” képernyĘ jelenik meg.
Nyomja meg az [Enable] opciót a „Fan Control for Energy
Saving” képernyĘn.
(6)
Auto Saving
Enable/Disable
Fri 10:00AM
[Disable]
Absence Detection Time
Fri 10:00AM
In
30
Absence Detection Time
Cancel
[In 30 min.]
min.
OK
Cancel
Ventilátor vezérlés energiatakarékossághoz
(rendszergazda)
(1)
(2)
OK
Special Setting
Page 2/ 2
Human Sensor
Setting
Megjegyzés
Az automatikus kikapcsolás beállítása
(7)
Nyomja meg az [Auto Off] opciót a „Human Sensor Setting”
képernyĘn. Az „Auto Off” képernyĘ jelenik meg. Érintse
meg az [Enable/Disable] lehetĘséget a „Auto Off” képernyĘn.
(8)
„Enable/Disable” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg az
[Enable] opciót az „Enable/Disable” képernyĘn.
Enable
Disable
Ha az észlelési idĘ az „Auto Saving” beállítás „Auto Off” beállításával megegyezik vagy annál hosszabb, az „Auto Saving”
nem mĦködik.
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér az
„Auto Saving” módba. És amikor az [OK]-t az „Auto Saving”
képernyĘn megérinti, a kijelzĘ visszatér a „Human Sensor
beállítása” képernyĘre.
Fan Control for Energy Saving
Fan Control for
Energy Saving
Back
Previous
Page
Cancel
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
„Special setting” képernyĘre.
3-6 Nyári idĘszámítás beállítása (rendszergazda)
Az idĘ a kijelzĘn és az idĘzítés funkcióban 1 órával korábbi, mint
máskor.
(1) Érintse meg a [Summer Time
Main Menu
Page 2/ 2
Setting] lehetĘséget a „Main
Summer Time
Preference
Setting
Menu” képernyĘn.
Initial Setting
Monitor
(7)
Maintenance
Previous
Page
(8)
Auto Off
Enable/Disable
Absence Detection Time
Cancel
Fri 10:00AM
Enable/Disable
Enable
[Disable]
Disable
[In 24 hr]
Cancel
OK
OK
Nyári idĘszámítás engedélyezése vagy letiltása
(1) A „Summer Time Setting” képer- Summer Time Setting
nyĘ jelenik meg. Válassza ki az
Enable
[Enable] vagy [Disable] opciót a
„Summer Time Setting” képerDisable
nyĘn.
Amikor a [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér az
„Auto Off” módba.
(9)
OK
Cancel
Az [OK] gomb megérintésekor, a beállítás módosítása képernyĘ megjelenése után a kijelzĘ visszatér a „Main menu”
képernyĘre.
Nyomja meg az [Absence Detection Time] opciót az „Auto
Off” képernyĘn.
(10) Az „Abscence Detection Time” képernyĘ jelenik meg. Állítsa be az idĘt [ ] vagy [ ] használatával. Az idĘ beállítható
1-24 óra között.
(9)
Fri 10:00AM
Enable/Disable
[Disable]
Absence Detection Time
[In 24 hr]
Absence Detection Time
Fri 10:00AM
OK
(1)
Érintse meg a [Preference] lehetĘséget a „Main menu”
képernyĘn.
(2)
A „Preference” képernyĘ jelenik meg.
In
24
Cancel
3-7 Preferencia (rendszergazda)
Az érintĘképernyĘ beállításai
(10)
Auto Off
OK
(1)
hr
Cancel
OK
Megjegyzés
Ha az észlelési idĘ az „Auto Saving” beállítás „Auto Off” beállításával megegyezik vagy annál rövidebb, az „Auto Saving”
nem mĦködik.
(2)
Main Menu
Page 2/ 2
Summer Time
Setting
Initial Setting
Monitor
Preference
Preference
Panel
Calibration
Maintenance
Contrast
Previous
Page
Backlight
Setting
Back
Az alábbi tartalmak vannak beállítva:
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér
az „Auto Off” módba. És amikor az [OK]-t az „Auto Off”
képernyĘn megérinti, a kijelzĘ visszatér a „Human Sensor
beállítása” képernyĘre.
Amikor a [Back] opciót megérinti a „Human Sensor Setting”
kijelzĘn, az visszatér a „Special Setting” kijelzĘre.
Hu-15
• Panel Calibration:
Ha a megérintett hely és az ahhoz kapcsolódó hely nem
egyezik meg a képernyĘn, végezze el ezt a beállítást.
• Backlight Setting:
Háttérvilágítás engedélyezése/tiltása, fényerĘ, és kikapcsolási idĘ állítható be.
• Contrast:
A képernyĘ kontrasztjának beállítása.
Ha a beállítani kívánt elemet megérinti, akkor a kijelzĘ az
egyes beállítások képernyĘjére vált át. Amikor minden
beállítás megtörtént vagy törölték, a kijelzĘ visszatér erre
a képernyĘre. Amikor a [Back] gombot megérinti, a kijelzĘ
visszatér a „Main Menu” képernyĘre.
3-7-1
3-7-2
(1)
Háttérvilágítás beállítása
Nyomja meg a [Backlight
Setting] opciót a „Preference”
képernyĘn.
Preference
Panel
Calibration
Backlight
Setting
Contrast
Panel kalibrálása
Back
(1)
Nyomja meg a [Panel Calibration] opciót a „Preference”
képernyĘn.
(2)
A „Panel Calibration” képernyĘ jelenik meg. Nyomja meg a
[Start] opciót a „Panel Calibration” képernyĘn.
(1)
Engedélyezze vagy tiltsa le a háttérvilágítást
(2)
A „Backlight Setting” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg az
[Enable/Disable] lehetĘséget a „Backlight Setting” képernyĘn.
(3)
„Enable/Disable” képernyĘ jelenik meg. Válassza ki az
[Enable] vagy [Disable] lehetĘséget.
(2)
Preference
Panel
Calibration
Panel Calibration
Calibrate the touch panel screen by touching
the 3 [+] marks displayed on the screen.
Backlight
Setting
(2)
Contrast
Press the [Start] button to start the
calibration.
Cancel
Back
Start
Enable/Disable
Enable/Disable
[Enable]
Érintse meg a [+] jel közepét.
(4)
A [+] jelzés jelenik meg a képernyĘ bal alsó oldalán. Érintse
meg ennek a jelnek a közepét.
Brightness
Cancel
(4)
Enable
[30s]
Automatic Off Time
(3)
(3)
(3)
Backlight Setting
Disable
[2]
Cancel
OK
OK
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
„Backlight setting” képernyĘre.
Megjegyzés
Touch the center of the [+] mark.
(5)
Touch the center of the [+] mark.
Ha a beállítása „Disable”, az [Automatic Off Time] és a
[Brightness] beállítás felesleges. (Nem állítható be) Lásd a (8)
lépést.
Állítsa be az idĘt, amíg a háttérvilágítás ki van kapcsolva.
A [+] jelzés jelenik meg a képernyĘ jobb alsó oldalán. Érintse
meg ennek a jelnek a közepét.
Touch the center of the [+] mark.
(4)
Érintse meg az [Auto Off Time] lehetĘséget a „Backlight
setting” képernyĘn.
(5)
Az „Automatic Off Time” képernyĘ jelenik meg. Válassza ki:
[60 sec.] vagy [30 sec.].
(4)
(6)
A [+] jeleket sorrendben újra megjeleníti a képernyĘ 3 különbözĘ helyen. Érintse meg minden [+] jel közepét.
(5)
Automatic Off Time
Backlight Setting
Enable/Disable
[Enable]
For confirmation, touch the 3 [+] marks
again.
Touch the center of the [+] mark.
Touch the center of the [+] mark.
Cancel
30s
[2]
Brightness
For confirmation, touch the 3 [+] marks
again.
60s
[30s]
Automatic Off Time
Cancel
OK
OK
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
„Backlight setting” képernyĘre.
A háttérvilágítás fényerejének beállítása
(7)
For confirmation, touch the 3 [+] marks
again.
(6)
Nyomja meg a [Brightness] opciót a „Backlight Setting”
képernyĘn.
Touch the center of the [+] mark.
(7)
A „Brightness” képernyĘ jelenik meg. Állítsa be a fényerĘt
[ ] vagy [ ] segítségével.
(6)
Ha a kalibrálás sikeres volt, a kijelzĘ visszatér a
„Preference” képernyĘre.
(7)
Enable/Disable
Ha a Panel kalibrálás sikertelen
KépernyĘ mutatja, hogy a kalibrálás nem sikerült. A kalibrálás
megismétléséhez érintse meg a
[Retry] opciót és ismételje meg
a (2)-(6) lépéseket.
Brightness
Backlight Setting
[Enable]
[30s]
Automatic Off Time
Brightness
Cancel
[2]
OK
3
2
1
Cancel
OK
Calibration failed. If you repeat it, press the
[Retry] button.
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
„Backlight setting” képernyĘre.
Cancel
Retry
Alkalmazza a beállítást.
(8) Miután a beállítás megtörtént,
nyomja meg az [OK] gombot a
„Backlight Setting” képernyĘn.
Backlight Setting
Enable/Disable
[Enable]
[30s]
Automatic Off Time
Miután a beállítás módosítása
képernyĘ megjelent, a kijelzĘ
visszatér a „Preference” képernyĘhöz.
[2]
Brightness
Cancel
OK
Hu-16
3-7-3
• RC Sensor Setting*:
Ez a beállítás a készülék érzékelĘjét használja a helyiség
hĘmérsékletének érzékelésére. A szoba hĘmérséklete
érzékelhetĘ egy, a személyhez közelebbi pozícióban, mint
a beltéri egység érzékelĘje. A gyári beállítás a „Not Used”.
Kontraszt beállítása
(1)
Nyomja meg a [Contrast Setting] opciót a „Preference”
képernyĘn.
(2)
A „Contrast Setting” képernyĘ jelenik meg. Állítsa be a kontrasztot [ ] vagy [ ] használatával.
(1)
• Master Indoor Unit Setting: Ƈ
• Password Setting:
A jelszó beállítása és változások hajthatók végre. Ezen
kívül, jelszó kérelmet állíthat be a következĘ beállítási
elemekhez.
(2)
Preference
Contrast
Panel
Calibration
Backlight
Setting
5
4
3
2
1
Contrast
Back
• Bekapcsolás idĘzítĘ (3-3-1)
• Kikapcsolás idĘzítĘ (3-3-2)
Cancel
OK
• Automatikus kikapcsolás idĘzítĘ (3-3-3)
• Heti idĘzítés (3-4)
Az [OK] gomb megérintésekor, a beállítás módosítása képernyĘ megjelenése után a kijelzĘ visszatér a „Preference”
képernyĘre.
• HĘmérséklet beállítás automatikus visszatérésének (3-5-2)
• HĘmérséklet beállítási tartomány (3-5-3)
• Jegesedés mentesítés* (3-5-4)
3-8 Kezdeti beállítás (rendszergazda)
• Emberi érzékelĘ beállítása* (3-5-5)
Végezze el ezt a beállítást a telepítéskor. A beállítás a telepítés
után megváltoztatható.
(1)
(2)
• Kezdeti beállítás (3-8)
Érintse meg az [Initial Setting] lehetĘséget a „Main Menu”
képernyĘn.
• Karbantartás (3-9)
• Display Item Setting:
A szĦrĘjel és a szoba hĘmérsékletének kijelzĘje átkapcsolható láthatóra vagy láthatatlanra.
Ha a „Password Veri¿cation” képernyĘ megjelenik, írja be a
jelszót (vagy szerelĘ jelszót) és érintse meg az [OK] opciót.
(1)
(2)
Main Menu
Page 2/ 2
• RC Master/Slave Setting Ƈ
• I.U. Display Number Setting* Ƈ
Password Verification
Enter Current Password
Summer Time
Setting
Preference
Initial Setting
Maintenance
Monitor
(3)
• Ventilátor vezérlés energiatakarékossághoz* (3-5-6)
Previous
Page
0
1
2
5
6
7
3
4
8
9
Cancel
OK
Ha a jelszó helyes, az „Initial Setting” képernyĘ jelenik meg.
A képernyĘnek 3 oldala van, amelyek között a [Next Page]
vagy [Previous Page] megérintésével navigálhat.
Initial Setting
Page 1/ 3
Initial Setting
Date Setting
R.C. Sensor
Setting
Master Indoor
Unit Setting
Temp. Unit
Setting
R.C.Group
Name Setting
Password Setting
Display Item
Setting
Next
Page
Back
3-8-1
(1)
Page 2/ 3
Language Setting
Back
Ha a beállítani kívánt elemet megérinti, akkor a kijelzĘ az
egyes beállítások képernyĘjére vált át. Amikor minden
beállítás megtörtént vagy törölték, a kijelzĘ visszatér erre
a képernyĘre. Amikor a [Back] gombot megérinti, a kijelzĘ
visszatér a „Main Menu” képernyĘre.
CL
Previous
Page
RC Master/
Slave Setting
Érintse meg a [Language
Setting] lehetĘséget az
„Initial Setting” képernyĘn. A
„Language Setting” képernyĘ
jelenik meg.
Page 3/ 3
Date Setting
Temp. Unit
Setting
R.C.Group
Name Setting
Next
Page
I.U. Display
Number Setting
A képernyĘnek 2 oldala van, amelyek között a [Next Page]
vagy [Previous Page] megérintésével navigálhat. Érintse
meg a használni kívánt nyelvet.
Previous
Page
Az alábbi tartalmak vannak beállítva. (Ƈ: a telepítĘ részére)
(*: Az elemek, amelyeket a beltéri egység nem támogat
nem jelennek meg.)
(3)
• Date Setting:
A dátum és az idĘ formátuma be van állítva. Ha a készülék ki van kapcsolva, a dátum és idĘ adatokat a beépített
akkumulátor körülbelül 7 napig Ęrzi meg. Ha a készülék ki
van kapcsolva ennél hosszabb ideig, a dátumot és az idĘt
újra be kell állítani.
(1)
• Temp. Unit Setting:
A hĘmérséklet kijelzĘ egység be van kapcsolva vagy „°C”
vagy „°F” egységre. A gyári beállítás „°C”.
• R.C.Group Name Setting:
A távvezérlĘ csoport nevét lehet beállítani vagy módosítani.
Page 1/ 2
English
Ё᭛
Deutsch
Español
Cancel
• Language Setting:
A megjelenítés nyelve megváltozik. A megjeleníthetĘ
nyelvek az angol (gyári beállítás), kínai, francia, német,
spanyol, lengyel, orosz, olasz, görög, portugál, török és
holland.
Hu-17
Page 1/ 3
Language Setting
Back
Language Setting
Back
Initial Setting
Next
Page
(2)
Initial Setting
Nyelv beállítása
Next
Page
Language Setting
Français
Русский
Język
polski
Português
OK
Cancel
Page 2/ 2
Italiano
Ελληνικά
Türkçe
Dutch
Previous
Page
OK
Az [OK] gomb megérintésekor, a beállítás módosítása
képernyĘ megjelenése után a kijelzĘ visszatér az „Initial
Setting” képernyĘre.
3-8-2
Dátum beállítása
Érintse meg a [Date Setting]
lehetĘséget az „Initial Setting”
képernyĘn. A „Date Setting”
képernyĘ jelenik meg.
Initial Setting
Page 1/ 3
Language Setting
Date Setting
Temp. Unit
Setting
R.C.Group
Name Setting
Back
Next
Page
Állítsa be a pontos dátumot és idĘt
(2)
(3)
Nyomja meg a [Date and Time Setting] opciót a „Date
Setting” képernyĘn. A „Date and Time Setting” képernyĘ
jelenik meg.
(11)
Date Format
Display Format Setting
Day/Month/Year
Month/Dat/Year
Sun 12:00AM
Date
Time
01/ 01/2017
12:00 AM
Date Format
Day/Month/Year
Time Format
12:00-11:59AM/PM
Back
Disable
Cancel
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a „Date
and Time Setting” képernyĘre.
OK
Date
Day
Month
Year
01
01
2017
A beállítási képernyĘ formátuma megfelel a „Display Format
Setting” felhasználói beállításban kiválasztottnak.
(5)
Érintse meg a [Time] opciót a „Date and Time Setting” képernyĘn.
(6)
A „Time” képernyĘ jelenik meg. Állítsa be az idĘt [
[ ] használatával.
] vagy
(6)
Date
Sun 12:00AM
Time
01/ 01/2017
Time
Day/Month/Year
Time Format
12:00-11:59AM/PM
Summer Time Setting
hour
min.
12
00
AM
Disable
Cancel
OK
OK
Cancel
(12) A „Time Format” képernyĘ
jelenik meg. Válassza ki a kívánt
formátumot a formátumlistából.
OK
Time Format
Fri 10:00AM
12:00–11:59 AM/PM
00:00–11:59 AM/PM
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a „Display
Fromat Setting” képernyĘhöz.
00:00–23:59
Cancel
OK
(13) Ha az [OK]-t a „Display Format Setting” képernyĘn megérinti, a beállítás módosítása képernyĘ megjelenése után a
kijelzĘ visszatér a „Date setting” képernyĘre.
Kilépés a dátum beállítása menübĘl
(14) Amikor a [Back] opciót megérinti
a „Date Setting” kijelzĘn, a kijelzĘ visszatér az „Initial Setting”
kijelzĘre.
Cancel
OK
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
„Date and Time Setting” képernyĘre.
Megjegyzés
A beállítási képernyĘ formátuma megfelel a „Display Format
Setting” felhasználói beállításban kiválasztottnak.
Ha megérinti az [OK]-t a „Date and Time Setting” képernyĘn, a beállítás módosítása képernyĘ megjelenése után a
kijelzĘ visszatér a „Date Setting” képernyĘre.
Date Setting
Date and Time Setting
Display Format Setting
Back
3-8-3
HĘm. egység beállítása
(1)
Érintse meg a [Temp. Unit Setting] opciót az „Initial Setting”
képernyĘn.
(2)
A „Temp. Unit Setting” képernyĘ jelenik meg. Válassza ki a
[°C] vagy [°F] lehetĘséget. (Az alapértelmezett beállítás a
„°C”.)
Sun 12:00AM
12:00 AM
Date Format
12:00–11:59AM/PM
OK
Megjegyzés
Date and Time Setting
Cancel
Sun 12:00AM
Cancel
(5)
Fri 10:00AM
Date Format
Time Format
Summer Time Setting
A dátum beállításához érintse
meg [ ] vagy [ ] lehetĘséget.
Display Format Setting
Year/Month/Day
Date and Time Setting
Date and Time Setting
Fri 10:00AM
Day/Month/Year
(3)
Date Setting
(7)
(10)
Érintse meg a [Date] opciót a „Date and Time Setting” képernyĘn. A „Date” képernyĘ jelenik meg.
(2)
(4)
(11) Nyomja meg a [Time Format] opciót a „Display Format
Setting” képernyĘn.
(1)
(2)
Initial Setting
Page 1/ 3
Temp. Unit Setting
Language Setting
Date Setting
°C
Temp. Unit
Setting
R.C.Group
Name Setting
°F
Back
Next
Page
Cancel
OK
Az [OK] gomb megérintésekor, a beállítás módosítása
képernyĘ megjelenése után a kijelzĘ visszatér az „Initial
Setting” képernyĘre.
A dátum és idĘ megjelenítési formátumának beállítása
(8)
Nyomja meg a [Display Format Setting] opciót a „Date
Setting” képernyĘn.
(9)
A „Display Format Setting” képernyĘ jelenik meg. Érintse
meg a [Date format] lehetĘséget.
(8)
(9)
Date Setting
Display Format Setting
Date and Time Setting
Display Format Setting
Back
Fri 10:00AM
Date Format
Day/Month/Year
Time Format
12:00–11:59AM/PM
Cancel
OK
(10) A „Date Format” képernyĘ jelenik meg. Válassza ki a kívánt
formátumot a formátumlistából.
Az [OK] gomb megérintésekor, a beállítás módosítása
képernyĘ megjelenése után a kijelzĘ visszatér a „Display
Format Setting” képernyĘre.
Hu-18
3-8-4
(1)
R.C. csoport név beállítás
Érintse meg az [R.C.Group
Name Setting] lehetĘséget az
„Initial Setting” képernyĘn.
3-8-6
Initial Setting
Page 1/ 3
Language Setting
Date Setting
Temp. Unit
Setting
R.C.Group
Name Setting
Az „R.C.Group Name Setting”
képernyĘ jelenik meg.
(1)
Jelszó beállítása
Érintse meg a [Password Setting]
lehetĘséget az „Initial Setting”
képernyĘn.
Initial Setting
A képernyĘ leírása
Display Item
Setting
Password Setting
Next
Page
Back
Page 2/ 3
Master Indoor
Unit Setting
R.C. Sensor
Setting
Previous
Page
Back
Next
Page
Változtassa meg az jelszót
(a)
(2)
A „Password Setting” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg a
[Change Password] opciót.
(3)
A „Password Veri¿cation” képernyĘ jelenik meg. Írja be az
aktuális jelszót, majd nyomja meg az [OK] gombot.
(d)
(2)
(e)
(b)
(3)
Password Setting
Password Verification
Enter Current Password
Change Password
(f)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
Beviteli mezĘ:
Amikor a rendelkezésre álló karakterek számát túllépi, az
„Over” jelenik meg a jobb oldalon. (Ábécé 12 karakter, kínai
8 karakter)
Karakter billentyĦk:
Érintse meg ugyanazt a billentyĦt, amíg a használni kívánt
karakter megjelenik.
Fixed Phase billentyĦ:
[Floor, Corridor, Of¿ce, Conf Room, Receipt Room, Room,
Room No., Front, Side, Entrance, Outlet, East, West, South,
North, Window] regisztrálva. Nyomja meg a [Fixed Phase]
billentyĦt, amíg a használni kívánt mondat megjelenik.
Szóköz billentyĦ
Backspace billentyĦ
Kurzor billentyĦk
Az R.C csoport nevének megváltoztatása
(2)
Nyomjon meg minden gombot, és adja meg a nevét. Az
[OK] gomb megérintésekor, a beállítás módosítása képernyĘ megjelenése után a kijelzĘ visszatér az „Initial Setting”
képernyĘre.
3-8-5
(1)
Állítsa be az [R.C. Sensor Setting] opciót az „Initial Setting”
képernyĘn.
(2)
Az „R.C. Sensor Setting” képernyĘ jelenik meg. Érintse
meg a [Used] lehetĘséget.
(2)
Page 2/ 3
Master Indoor
Unit Setting
Used
Password Setting
Display Item
Setting
Not Used
Previous
Page
Next
Page
4
8
9
OK
Az alapértelmezett jelszó „0000” (4 számjegy).
(4)
Ha a jelszó helyes, a „Change
password” képernyĘ jelenik
meg.
Change Password
Enter New Password
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CL
Cancel
OK
Amikor az új jelszó bevitele megtörténik és az [OK]-t megérinti, a beállítás módosítása képernyĘ megjelenése után a
kijelzĘ visszatér a „Password Setting” képernyĘre.
A beállítási elem jelszókérési módja Be/Ki van állítva.
(5) Érintse meg a [Change Setting]
Password Setting
lehetĘséget a „Password
Change Password
Setting” képernyĘn.
Change Setting
Back
Change Setting
Page 1/ 4
Change Setting
Page 2/ 4
On Timer
[Off]
Weekly Timer
[On]
Off Timer
[Off]
Set Temp. Auto Return
[On]
Auto Off Timer
[On]
Set Temp. Range Setting
Next
Page
R.C. Sensor Setting
R.C. Sensor
Setting
Back
3
7
Megjegyzés
Cancel
Initial Setting
2
6
A „Change Setting” képernyĘ jelenik meg. A képernyĘnek
3-4 oldala van, amelyek között a [Next Page] vagy [Previous
Page] megérintésével navigálhat.
R.C. ÉrzékelĘ beállítása
(1)
1
5
Cancel
Back
(c)
0
CL
Change Setting
Cancel
Change Setting
OK
Amikor az [OK]-t megérintette, az adatok továbbítása után
a beltéri egységre, a kijelzĘ visszatér az „Initial Setting”
képernyĘre.
OK
Cancel
Previous
Page
[On]
Next
Page
OK
Page 3/ 4
Change Setting
Page 4/ 4
Anti Freeze
[On]
Initial Setting
[On]
Human Sensor Setting
[On]
Maintenance
[On]
Fan Control for Energy Saving
[On]
Cancel
Previous
Page
Next
Page
OK
Cancel
Previous
Page
OK
Megjegyzés
Az elemek, amelyeket a beltéri egység nem támogat nem
jelennek meg.
Hu-19
(6)
(7)
Ha a jelszókérési elem beállítását vagy törlését megérinti,
mindegyik beállítási képernyĘ megjelenik.
Érintse meg az [On] vagy [Off]
On Timer
lehetĘséget.
On
(Példa: „On Timer” képernyĘ)
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a „Change
setting” képernyĘre.
Alkalmazza a beállítást.
(8) Miután a beállítás megtörtént,
nyomja meg az [OK] gombot a
„Change Setting” képernyĘn.
(Példa: 1/4 oldal)
Off
Cancel
OK
Alkalmazza a beállítást.
(6) Miután a beállítás megtörtént,
nyomja meg az [OK] gombot a
„Display Item Setting” képernyĘn.
Miután a beállítás módosítása
képernyĘ megjelent, a kijelzĘ
visszatér az „Initial Setting”
képernyĘre.
Page 1/ 4
On Timer
[Off]
Off Timer
[Off]
[On]
Next
Page
Cancel
OK
(1)
(2)
Change Password
Initial Setting
Preference
Initial Setting
Maintenance
Previous
Page
Password Setting
Display Item
Setting
2
3
4
6
7
8
9
OK
Ha a jelszó helyes, a „Maintenance” képernyĘ jelenik meg.
A képernyĘnek 3 oldala van, amelyek között a [Next Page]
vagy [Previous Page] megérintésével navigálhat.
Previous
Page
Next
Page
Page 1/ 3
(3)
A „Filter Sign” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg a [Visible]
vagy [Invisible] opciót.
(3)
Filter Sign
[Visible]
Visible
[Invisible]
Invisible
Cancel
OK
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
„Display item Setting” képernyĘhöz.
Szoba hĘm. látható/nem látható
Maintenance
Error History
Setting
Status List
Test Run
Filter Sign
Reset
Version
I.U. Address
Verification
Next
Page
Back
Maintenance
OK
1
5
Cancel
Maintenance
Master Indoor
Unit Setting
A „Display Item Setting” képernyĘ jelenik meg. Nyomja meg
a [Filter Sign] opciót a „Display Item Setting” képernyĘn.
Cancel
0
CL
Page 2/ 3
R.C. Sensor
Setting
(2)
Room Temp.
Password Verification
Enter Current Password
Summer Time
Setting
Change Setting
SzĦrĘjel látható/láthatatlan
Filter Sign
Page 2/ 2
Password Setting
Back
Display Item Setting
OK
Ha a „Password Veri¿cation” képernyĘ megjelenik, írja be a
jelszót (Vagy szerelĘ jelszót) és érintse meg az [OK] opciót.
(3)
(2)
Cancel
(2)
Main Menu
KijelzĘ elem beállítása
Nyomja meg a [Display Item
Setting] opciót a „Initial Setting”
képernyĘn.
[Visible]
Érintse meg a [Maintenance] lehetĘséget a „Main menu”
képernyĘn.
Back
(1)
Room Temp.
(1)
Monitor
3-8-7
[Visible]
EllenĘrzés, üzemeltetés és adminisztrátori információk beállítása végrehajtva.
Miután a beállítás módosítása képernyĘ megjelent, a kijelzĘ
visszatér a „Password Setting” képernyĘre.
Amikor a [Back] opciót megérinti
a „Password Setting” kijelzĘn,
a kijelzĘ visszatér az „Initial
Setting” kijelzĘre.
Filter Sign
3-9 Karbantartás (rendszergazda)
Change Setting
Auto Off Timer
(9)
Display Item Setting
Function Setting
Previous
Page
Initialization
Previous
Page
EllenĘrzési, üzemeltetési és az alábbi tartalmak beállítása
végrehajtva. (Ƈ: a telepítĘ részére)
(*: Az elemek, amelyeket a beltéri egység nem támogat
nem jelennek meg.)
• Error History:
A hibaelĘzményt lehet ellenĘrizni/törölni.
• Setting Status List:
Minden beállítás állapotát ellenĘrizni lehet a listában.
• Filter Sign Reset*:
Miután a beltéri egység szĦrĘjének tisztítása megtörtént,
a szĦrĘjelet lehet visszaállítani.
(4)
Nyomja meg a [Room Temp.] opciót a „Display Item Setting”
képernyĘn.
• Version:
A készülék szoftver verziószámát lehet ellenĘrizni.
(5)
A „Room Temp.” képernyĘ jelenik meg. Érintse meg a
[Visible] vagy az [Invisible] opciót.
• Test Run Ƈ
(4)
(5)
Filter Sign
Room Temp.
Cancel
• Function Setting Ƈ
[Visible]
Visible
[Invisible]
Invisible
OK
• R.C. Address Setting Ƈ
• Indoor Unit Address Veri¿cation Ƈ
Room Temp.
Display Item Setting
Next
Page
Page 3/ 3
Installer Password
Change
Back
Back
Page 2/ 3
R.C. Address
Setting
Cancel
• Installer Password Change Ƈ
• Initialization Ƈ
OK
Amikor az [OK] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
„Display Item Setting” képernyĘhöz.
Amikor a [Back] gomb megérinti az inicializálástól eltérĘ
beállítások esetén, a kijelzĘ visszatér a „Main Menu” képernyĘre. Inicializálás végrehajtása esetén a kezdeti induláskori beállítási képernyĘ jelenik meg.
Hu-20
3-9-1
(1)
HibaelĘzmény
3-9-3
Nyomja meg az [Error History]
opciót a „Maintenance” képernyĘn.
Maintenance
Page 1/ 3
Error History
Setting
Status List
Filter Sign
Reset
Version
Next
Page
Back
(2)
(1)
Nyomja meg a [Filter Sign Reset] opciót a „Maintenance”
képernyĘn.
Miután az adatátvitel képernyĘ megjelent, a „Filter Sign
Reset” képernyĘ jelenik meg.
(2)
Amikor az [OK] gombot megérinti, a beltéri egység szĦrĘ
jele kialszik, és a kijelzĘ visszatér a „Maintenance” képernyĘre.
Az „Error History” képernyĘ jelenik meg. Ha a képernyĘnek több oldala van, akkor azok között a [Next Page] vagy
[Previous Page] megérintésével navigálhat.
Error History
No.
1
2
3
4
5
6
Date
2015/
2015/
2015/
2015/
2015/
2015/
8/ 1
7/30
7/25
7/22
7/22
7/21
Time
11:00 AM
2:53 AM
8:53 AM
11:00 AM
11:00 AM
11:00 AM
Address
002-01
002-02
002-02
002-01
002-01
002-01
Page 1/ 2
Code
141
143
143
141
141
141
Next
Page
Back
Erase
All
Error History
No.
7
8
9
10
11
Date
2015/
2015/
2015/
2015/
2015/
7/ 1
7/10
7/ 5
7/ 2
7/ 2
Time
11:00 AM
2:53 AM
8:53 AM
11:00 AM
11:00 AM
(1)
HibaelĘzmények törlése
(1)
Nyomja meg az [Erase All] opciót az „Error History” képernyĘn.
(2)
EllenĘrzĘ képernyĘ jelenik meg. Amikor a [Yes] megérintése után az elĘzmény törlĘdik, a kijelzĘ visszatér az „Error
History” képernyĘre.
No.
1
2
3
4
5
6
Date
2015/
2015/
2015/
2015/
2015/
2015/
8/ 1
7/30
7/25
7/22
7/22
7/21
Time
11:00 AM
2:53 AM
8:53 AM
11:00 AM
11:00 AM
11:00 AM
Next
Page
Back
3-9-2
(1)
Address
002-01
002-02
002-02
002-01
002-01
002-01
Page 1/ 2
Code
141
143
143
141
141
141
Erase
All
Delete entire error history?
No
Yes
Maintenance
Page 1/ 3
Error History
Setting
Status List
Filter Sign
Reset
Version
Next
Page
A „Setting Status List” képernyĘ jelenik meg. A képernyĘnek 5 oldala van, amelyek között a [Next Page] vagy
[Previous Page] megérintésével navigálhat.
(Az elemek, amelyeket a beltéri egység nem támogat nem
jelennek meg.)
Setting Status List
Page 1/ 5
Setting Status List
On Timer
– Operation Start Time
Off Timer
– Operation Stop Time
Auto Off Timer
– Operation Stop Time
– Time Range
[Disable]
[0.5hr]
[Disable]
[0.5hr]
[Disable]
[30min.]
[–]
Weekly Timer
Set Temp. Auto Return
– Cool
– Heat
Next
Page
Back
Setting Status List
Set Temp. Range Setting
– Auto
– Cool/Dry
– Heat
Date Format
Time Format
Back
Previous
Page
Setting Status List
R.C. Master/Slave Setting
Backlight Setting
– Automatic Off Time
– Brightness
Contrast
Back
Page 3/ 5
[Disable]
[18.0°c – 30.0°c]
[18.0°c – 30.0°c]
[10.0°c – 30.0°c]
[Day/Month/Year]
[12:00–11:59AM/PM]
Next
Page
Back
Previous
Page
Setting Status List
Next
Page
Page 4/ 5
[Disable]
[°C]
[Not Used]
Summer Time Setting
Temp. Unit Setting
R.C. Sensor Setting
Display Item Setting
– Filter Sign
– Room Temp.
Back
Page 2/ 5
[Disable]
[Disable]
[60min. / 28.0°c]
[60min. / 23.0°c]
[Visible]
[Invisible]
Previous
Page
Next
Page
Page 5/ 5
[Master]
[Enable]
[30s]
[2]
[3]
Previous
Page
Amikor a [Back] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
„Maintenance” képernyĘre.
Hu-21
Version
Back
Filter Sign Reset
Next
Page
Cancel
OK
Változat
(1)
Nyomja meg a [Version] opciót a „Maintenance” képernyĘn.
(2)
A „Version” képernyĘ megjelenik.
Amikor a [Back] gombot megérinti, a kijelzĘ visszatér a
„Maintenance” képernyĘre.
(1)
(2)
Maintenance
Page 1/ 3
Error History
Setting
Status List
Filter Sign
Reset
Version
Back
Back
(2)
Filter Sign
Reset
Error History
Beállítás állapota lista
Nyomja meg a [Setting Status
List] gombot a „Maintenance”
képernyĘn.
Setting
Status List
Version
E000V00P00L00
(2)
Error History
Error History
Erase
All
Amikor a [Back] gombot megérinti a megerĘsítés után, a
kijelzĘ visszatér a „Maintenance” képernyĘre.
(1)
Page 1/ 3
The filter sign will be reset. OK?
3-9-4
(3)
(2)
Maintenance
Page 2/ 2
Code
141
143
143
141
141
Address
002-01
002-02
002-02
002-01
002-01
Previous
Page
Back
SzĦrĘjel visszaállítás
Next
Page
Back
4 MīKÖDTETÉSI TANÁCSOK
4-1 Választható módok (VRF rendszer
esetén)
4-1-4
(a)
(a)
(b)
(c)
Másik beltéri egység van szárító üzemmódban.
Másik beltéri egység van
fĦtés üzemmódban.
Másik beltéri egység van
jegesedés mentesítés üzemmódban.
4-1-2
(a)
Választható
Nem választható
Cool, Dry
Auto vagy
Custom Auto,
Heat, Fan
Cool, Dry
Auto vagy
Custom Auto,
Heat, Fan
Heat
Auto vagy
Custom Auto,
Cool, Dry, Fan
Heat
Auto vagy
Custom Auto,
Cool, Dry, Fan
Ha beltéri egységek vannak csatlakoztatva
hĦtésre csak hĘvisszanyerĘ rendszerben
Lásd az alábbi táblázatot:
Állapot
4-1-3
Választható
Auto vagy
Custom Auto,
Cool, Dry, Fan
Bármikor
(a)
Másik beltéri egység van szárító üzemmódban.
Amikor egyetlen beltéri egység csatlakoztatható az RB
egységhez,
minden mód kiválasztható.
Amikor egy fĘ beltéri egység van csatlakoztatva egy RB
csoportban, csak a fĘ beltéri egységen (*1) kiválasztott
mód használható. (*1: A „Fan” nem választható ki a beltéri
egységen, még a fĘ beltéri egységen sem.)
Amikor a fĘ beltéri egység nincs beállítva az RB csoportban, nézze végig az alábbi táblázatot.
Állapot
Választható
Másik beltéri egység van
hĦtés üzemmódban.
HĘvisszanyerĘ rendszer
Másik beltéri egység van
hĦtés üzemmódban.
Lásd az alábbi táblázatot:
Állapot
Vannak korlátozások a választható módok között a rendszer
kon¿gurációjától és mĦködési állapotától függĘen.
4-1-1
HĘszivattyús rendszer
Nem választható
Heat
Másik beltéri egység van
fĦtés üzemmódban.
Másik beltéri egység van
jegesedés mentesítés üzemmódban.
(b)
Auto vagy
Custom Auto,
Heat, Fan
Cool, Dry
Auto vagy
Custom Auto,
Heat, Fan
Heat
Auto vagy
Custom Auto,
Cool, Dry, Fan
Heat
Auto vagy
Custom Auto,
Cool, Dry, Fan
Amikor egy fĘ beltéri egység van csatlakoztatva egy hĦtési rendszerben, csak a fĘ beltéri egységen (*2) kiválasztott
mód használható. (*2: A „Fan” nem választható ki a beltéri
egységen, még a fĘ beltéri egységen sem.)
4-1-5
(a)
Nem választható
Cool, Dry
Kültéri egység prioritási kapcsolata hĘszivatytyús rendszerben
Lásd az alábbi táblázatot:
Állapot
Választható
A hĦtési prioritást a külsĘ
bemenet határozza meg.
A fĦtési prioritást a külsĘ
bemenet határozza meg.
Nem választható
Cool, Dry
Auto vagy
Custom Auto,
Heat, Fan
Heat
Auto vagy
Custom Auto,
Cool, Dry, Fan
4-2 A megerĘsítĘ képernyĘ a beállítások
befejezésekor
A megerĘsítĘ képernyĘ, ami megjelenik, ha a beállítás megtörtént, kb.
3 másodpercig látható a kijelzĘn. Ha
megérinti a képernyĘt, a kijelzĘ átvált
a következĘ képernyĘre.
(Példa a képernyĘre)
On Timer
Setting changed.
RB prioritási kapcsolat hĘvisszanyerĘ rendszerben
A beltéri egységek vagy RB csoportok RB prioritási kapcsolatát illetĘen lásd az alábbi táblázatot:
Állapot
A hĦtési prioritást a külsĘ
bemenet határozza meg.
A fĦtési prioritást a külsĘ
bemenet határozza meg.
Választható
Cool, Dry
Heat
Nem választható
Auto vagy
Custom Auto,
Heat, Fan
Auto vagy
Custom Auto,
Cool, Dry, Fan
4-3 Beállítható hĘmérséklet tartomány
Az üzemmódok szerinti beállítható hĘmérséklet tartományt és a
beltéri egység beállítását az alábbi táblázat tartalmazza.
Cool/Dry
Heat
Custom
Auto
Auto
18-30 °C (64-88 °F)
VRF rendszer: 10-30 °C (48-88 °F)
Más rendszer: 16-30 °C (60-88 °F)
A fenti tartománnyal megegyezik, de egyes hĘmérsékletek nem állíthatók be a holtsáv miatt.
18-30 °C (64-88 °F)
Hu-22
5 EGYÉB
5-1 KülsĘ méretek
Mértékegység: mm (in)
120 (4-3/4)
120 (4-3/4)
20,4 (13/16)
5-2 MĦszaki adatok
Modell neve
UTY-RNR¿Z2
Bemeneti feszültség
DC 12 V
Áramfogyasztás
Max. 0,3 W
KijelzĘ
3,8 colos FSTN LCD kijelzĘ
(255 × 160 képpont)
érintĘpanellel
Használható hĘmérséklet tartomány
0-40 °C (32-104 °F)
Beállítható páratartalom tartomány
20-90% (páralecsapódás nélkül)
Tárolási hĘmérséklet tartomány
-10-60 °C (14-140 °F)
Tárolási páratartalom tartomány
20-90% (páralecsapódás nélkül)
Méretek
[H × Sz × Mé mm (in)]
120 × 120 × 20,4
(4-3/4 × 4-3/4 × 13/16)
Tömeg [g (oz)]
220 (7,76)
5-3 Hibakód
A hiba ellenĘrzésekor a beltéri vagy kültéri egységgel kapcsolatosan talált hibák részleteit illetĘen olvassa el a hibakódokat a
felszerelési útmutatóban.
Hibakód
CC.1
Tartalom
ÉrzékelĘ hiba
C2.1
A PCB átviteli hiba
12.1
Vezetékes távvezérlĘ kommunikációs hiba
12.3
Többlet készülék a vezetékes távvezérlĘ rendszerben
12.4
Vezetékes távvezérlĘ rendszer indítása alatti hiba
26.4
Cím ismétlĘdése a vezetékes távvezérlĘ rendszerben
26.5
Cím beállítási hiba a vezetékes távvezérlĘ rendszerben
15.4
AdatgyĦjtési hiba
Hu-23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement